8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing"

Transcriptie

1 Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden genoemd, waarvan de naam is afgeleid van het begrip groupware. GroupWise van Novell. Zoals zoveel in de computerwereld is groupware ook weer een Engelstalig begrip, waarmee in de ruimste zin van het woord een softwarematige oplossing wordt bedoeld die de gebruikers van een netwerk de mogelijkheid biedt in groepen te werken. Daaronder vallen bijvoorbeeld het gemeenschappelijk bewerken van processen en projecten, het gebruik van gemeenschappelijke gegevensbronnen, het coördineren van afspraken en het uitwisselen van informatie via de computer. toepassingen voor netwerken mogen niet als groupware worden beschouwd; ook als ze met agenda s zijn uit- Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 8/2.1-1

2 GroupWise gerust, blijven het pure informatiesystemen voor de uitwisseling van berichten. Deze functies behoren tot de basismogelijkheden van een groupware-oplossing, maar pas de mogelijkheid arbeidsprocessen van werkgroepen in een netwerk gestalte te geven, waardoor de voorwaarde wordt geschapen om conventionele arbeidsprocessen te reduceren, rechtvaardigt de aanduiding groupware voor de betreffende oplossing. Doel Het doel van de toepassing van een groupware-oplossing is in principe het reduceren van tijdverslindende processen en kosten en het optimaliseren van de effectiviteit van arbeidsprocessen. Teamwork in traditionele zin betekent het coördineren van afspraken, conferenties, reizen, het afstemmen van deeloplossingen, het realiseren van individuele oplossingen en verschillende niveaus van informatie. Kortom: een tijdrovend proces met de daaruit voortvloeiende hoge kosten. Een groupware-oplossing neemt veel van deze tekortkomingen weg, doordat die op basis van een netwerk een permanente communicatie biedt, zonder dat regelmatig moet worden vergaderd om de activiteiten op elkaar af te stemmen. Alle leden van een team hebben altijd dezelfde informatie tot hun beschikking, omdat ze dezelfde informatiebronnen gebruiken. Deeloplossingen zijn voortdurend op afroep beschikbaar voor ieder teamlid, zodat vragen en problemen kunnen worden aangepakt op het moment dat ze zich voordoen. Afspraken hoeven niet meer mondeling op elkaar te worden afgestemd, omdat alle beschikbare tijdstippen via de groupware beschikbaar zijn en de deelnemers niet eens aanwezig hoeven te zijn voor de bevestiging. Groupware is geen vervanging voor het conventionele teamwork, maar een instrumentarium voor de optimalisering ervan. Alle processen die onnodig veel tijd en energie kosten, kunnen door toepassing van een groupware-oplossing duidelijk worden gereduceerd. 8/2.1-2 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

3 Mail & Messaging Basisvoorwaarden Groupware is geen synoniem voor een gedefinieerde en gestandaardiseerde groep functies, maar beschrijft uitsluitend de eisen die eraan ten grondslag liggen. Om een oplossing als groupware te kunnen betitelen, moet echter wel aan een aantal basisvoorwaarden zijn voldaan. In het onderstaande overzicht zijn de belangrijkste functies en opties van een groupware-oplossing samengevat: -gateways; groepsagenda en -kalender; gemeenschappelijke mappen; formulieren aanmaken en verwerken; adresboeken; takenbeheer; documentenbeheer; regulering van de workflow; imaging; conferentiesysteem (desktop remote/chat); videoconferencing; remote client; centrale databases; centrale gegevensbronnen (gateways, internet); ontwikkelingsgereedschappen. Geen enkele groupware-oplossing vervult al deze wensen, wat echter niet belangrijk is, mits de juiste interfaces beschikbaar zijn voor de integratie van complexe specifieke oplossingen. Uiteindelijk wordt aan de hand van een eisenpakket bepaald welke functies in de groupware-oplossing aanwezig moeten zijn en welke een zinvolle aanvulling vormen. Standaardoplossing Er wordt maar een klein aantal groupware-oplossingen op de markt aangeboden die als standaardoplossing kunnen dienen. Daardoor en op grond van de prestaties speelt de groupware-oplossing GroupWise van softwareontwikkelaar Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 8/2.1-3

4 GroupWise Novell een belangrijke rol. Bovendien is GroupWise veel onafhankelijker van NetWare dan andere Novell-oplossingen, omdat hierbij vanaf het begin is uitgegaan van een open systeemomgeving. GroupWise vervult in de huidige versie alle belangrijke eisen die aan een groupware-oplossing worden gesteld en behoort daarmee tot de beste producten in dit marktsegment. Functies Integratie Enkele van de belangrijkste functies van GroupWise zijn de volgende: ; kalender en agenda; takenbeheer; workflow-beheer; aanmaken en bewerken van formulieren; databasetoegang; documentbeheer; imaging; elektronisch vergaderen; remote-ondersteuning. De vele optionele oplossingen voor GroupWise zijn inmiddels zo langzamerhand tot een enkel product versmolten. Alleen de koppeling met heterogene systemen (SNA, Fax, X.400) is niet standaard geïmplementeerd. De besturingssystemen die wereldwijd de belangrijkste basis hebben, zoals UNIX, Windows NT/2000, NetWare en internet, kunnen transparant in het communicatiesysteem van GroupWise worden geïntegreerd. Omdat GroupWise volledig op de TCP/IP-protocolstack is geplaatst, wordt bovendien openheid naar alle besturingssystemen gegarandeerd. GroupWise was de eerste groupware die belangrijke services webgeoriënteerd realiseerde, zodat iedere internet browser als client kon worden gebruikt, waarmee een nieuwe belangrijke stap in de richting van onafhankelijk- 8/2.1-4 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

5 Mail & Messaging Documentbeheer heid en de mogelijkheid van een wereldwijde toepassing werd gedaan. Ook met een ander onderdeel, dat momenteel een standaardfunctie in groupware-systemen is, was Novell de voorloper, namelijk het documentbeheer. Het beschikbaar stellen van informatie is tegenwoordig een van de belangrijkste toepassingsgebieden van communicatiestructuren. Op dat gebied is GroupWise een van de leidinggevende producten. Platformonafhankelijk In 1986 werd WordPerfect Library uitgebracht en in de jaren daarna verder ontwikkeld tot WordPerfect Office. In 1994 werd de ontwikkelaar van WordPerfect door Novell overgenomen en daarmee alle bijbehorende softwareoplossingen. Uit WordPerfect Office ontstond GroupWise 4.x, dat al snel uitgroeide tot het toonaangevende groupwaresysteem GroupWise 5.x, aangevuld met een groot aantal additionele oplossingen. In versie 5.0 werden wezenlijke onderdelen van het documentbeheersysteem Softsolution, alsmede -fax en voic -ontvangst geïntegreerd. In versie 5.2 kwamen workflow-beheersing en internettoegang erbij. Door versie 5.5 is GroupWise verder in de richting van een platformonafhankelijk informatiebeheersysteem geëvolueerd. Verbeteringen zijn er op het gebied van documentbeheer (meer toepassingen, API s), internet/intranet (SNMP, HTML, DNS, POP3, IMAP4, LDAP), agenda (flexibelere afsprakencoördinatie), workflow (definitie van parallelle en circulaire workflows), servercomponenten (performance, objectdatabase, Quickfinder voor snel opzoeken van gegevens, minder servermodules) en ondersteuning voor ontwikkelaars (API s, GroupWise Development Kit). In de nieuwste versie 6 zijn daar nog enkele bijzondere functies aan toegevoegd, zoals ondersteuning van WAP (wireless access protocol) om bijvoorbeeld via mobiele telefoon of PDA te controleren of documenten te delen, ondersteuning van S/MIME v3 en Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 8/2.1-5

6 GroupWise Smart Caching SSL voor een betere beveiliging van de data en Smart Purge, dat een back-up van gewiste gegevens maakt voor ze definitief worden verwijderd. Verder is versie 6 krachtiger en sneller door onder andere GroupWise Smart Caching, waarmee de belasting van de server met vijftig procent kan worden verminderd. Met al deze functionaliteit behoort GroupWise tot de beste groupware-systemen. 8/2.1-6 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

7 Mail & Messaging 8/2.2 Concept van GroupWise Voorwaarde GroupWise is een strategisch product van Novell en daarmee een onderdeel van het oplossingenconcept van dit bedrijf. De basis van alle oplossingen is NetWare, zodat ook GroupWise niet geheel zonder dit netwerkbesturingssysteem kan werken. De eerste server waarop GroupWise wordt geïnstalleerd, moet een NetWare-server zijn; alle andere servers kunnen onder Windows (95/98, NT/2000) of UNIX draaien. Voorwaarde is een NetWare 3.x-, 4.x- of 5.x-server, waarbij de versies met NDS (4.x en 5.x) de voorkeur hebben. GroupWise is volledig in het NDS geïntegreerd, wat grote voordelen heeft met betrekking tot het beheer en de configuratie. Dankzij de strategie het NDS voor alle systeemplatformen geschikt te maken, staat GroupWise in de toekomst voor ieder systeemplatform open. Componenten van GroupWise. (Bron: Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 8/2.2-1

8 GroupWise Het centrale onderdeel voor de uitwisseling van informatie bij GroupWise is het systeem. Dit bestaat uit vijf basiscomponenten: het PostOffice (MessageStore) voor de organisatie en het opslaan van berichten, de Message Transfer Agent (MTA) voor de verzending van berichten tussen de PostOffices, de User Agent (UA) op de clients voor het lezen van de berichten, de administratieve agent voor het beheer van de gebruikersrechten en mailpaden en de directory-service voor de database, die de adresinformatie en configuratie levert. Hybride systeem Bij het opslaan van berichten werkt GroupWise als een hybride systeem, doordat het kleine en middelgrote berichten in een database opslaat en grote berichten met omvangrijke bijlagen als apart bestand opslaat, zodat de database niet te groot wordt. Voor het versturen van berichten gebruikt GroupWise het store-and-forward -principe, waarbij berichten bijvoorbeeld pas worden verzonden als een beveiligde verbinding wordt gegarandeerd. Dit principe heeft ook het voordeel dat bij interlokale verbindingen de verzending kan worden gedaan op tijdstippen dat een laag tarief geldt. Voor het uitwisselen van berichten met andere dan GroupWise-systemen zijn gateways geïmplementeerd of als optie verkrijgbaar. De gateways hebben de taak vóór de verzending van de data naar het PostOffice het bericht naar het specifieke formaat te converteren. Domeinenconcept De organisatiestructuur van GroupWise is gebaseerd op het domeinenconcept. Het domein staat in het GroupWisesysteem op de hoogste plaats in de hiërarchie. In de domeinen worden de PostOffices in logische groepen samengevat. Een adres bestaat dan uit de domeinnaam, het PostOffice en de gebruikers-/resource-id. De taak van de domeinen is het adresseren en leiden van berichten 8/2.2-2 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

9 Mail & Messaging binnen een GroupWise-systeem en tussen de verschillende domeinen. Tijdens het installeren van GroupWise wordt het primaire domein aangemaakt, waaraan dan alleen nog secundaire domeinen kunnen worden toegevoegd. Voor het uitwisselen van berichten met andere GroupWise-systemen kunnen ook externe domeinen worden ingesteld, die dan echter geen beheerrechten hebben, maar wel ten opzichte van elkaar kunnen worden gesynchroniseerd. De koppeling van vreemde domeinen, dus met andere systemen dan GroupWise-systemen, wordt op dezelfde wijze gedaan als met externe domeinen, met als verschil dat er een gateway tussen wordt geplaatst. Directorystructuur GroupWise-PostOffice is gebaseerd op een directorystructuur op een mailserver. Het bestaat uit vier organisatorische directorystructuren: Het adresboek is een database waarin de adressen van alle gebruikers staan, inclusief alle vreemde domeinen. In de message-store-directory s staan de mailboxen van de gebruikers, de berichtendatabase waarin de mails worden opgeslagen en een directory voor de bijlagen en berichten die groter zijn dan 2 KB. De client-applicatiedirectory s bestaan uit twee standaarddirectory s en de hoeveelheid directory s die overeenkomt met het aantal verschillende lokale besturingssystemen (DOS, Windows, Mac, UNIX). De message-queue-directory beschikt over een ingaande en uitgaande directory, die worden gebruikt voor de store-and-forward-functie. Bovendien bevindt zich hier een speciale directory voor remote-clients (alleen op een PostOffice-server), waarmee een externe computer rechtstreeks met GroupWise communiceert. Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 8/2.2-3

10 GroupWise MTA Een voorwaarde voor het kunnen versturen van een bericht is een MTA, die de route uitstippelt en de bezorging regelt. Bij GroupWise bestaat de MTA uit vijf processen: Voor de verzending van een bericht tussen PostOffices is de Message Server (MS) verantwoordelijk. Daarna neemt de PostOffice-server (OFS) het over en schrijft het bericht in de database respectievelijk in de mailbox van de gebruiker(s). De synchronisatieberichten van de directory s worden via de Administrative Server (ADS) binnen een administratief domein afgewikkeld. De Connection Service Server (CSS) is een proces van de MS en zorgt voor het beheer ervan (restart, report, enzovoort). Het vijfde proces is de gateway, die berichten van buitenaf converteert en naar de MS doorstuurt om te worden bezorgd. Wordt er slechts één PostOffice op een server gebruikt, dan kan de MTA vervallen, omdat er al beperkte MTA-functionaliteit in de clients is geïntegreerd. Vier modi Bij het versturen van berichten worden door GroupWise vier modi onderscheiden: de bezorging in een postbus; tussen postbussen van hetzelfde domein; tussen postbussen van verschillende domeinen; tussen postbussen van vreemde domeinen. Bestaat er slechts één postbus, dan kunnen drie verschillende manieren voor de verzending worden gebruikt. In de niet-servermodus wordt de geïntegreerde OFS van de client gebruikt om het bericht uit de outbox direct naar de inbox van de ontvanger over te brengen. In de servermodus wordt de OFS-functie van de client gedeactiveerd en de 8/2.2-4 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

11 Mail & Messaging Applicationthreshold-modus PostOffice-server neemt de bezorging van de berichten over. Een voordeel hiervan is een grotere toegangsbeveiliging, omdat de client geen toegang meer tot de server heeft. Een bezwaar is een iets minder presterende server, omdat die nu door het berichtenbeheer zwaarder wordt belast. Een alternatief is de application-threshold-modus, waarbij met behulp van het overschrijden van een drempelwaarde (aantal berichten) wordt beslist of de niet-server-modus of de server-modus wordt gebruikt. Het versturen van een groot aantal berichten in de OFS-modus zou de client onnodig zwaar belasten, zodat deze taak dan aan de server wordt overgedragen. Bij het uitwisselen van berichten tussen twee PostOffices draagt de client (afzender) zijn mail over aan de PostOffice-server in de outbox en een kopie met de routebeschrijving wordt aan de Message-server doorgegeven. Die stuurt het bericht aan zijn MS en de PostOffice-server van de ontvanger, die de ontvangst bevestigt en de mail in de database of in de ontvangerdirectory schrijft en de ontvanger op de hoogte stelt. Het versturen van berichten tussen domeinen is vergelijkbaar met die tussen PostOffices, alleen is hierbij tussen de MS van de afzender en die van de ontvanger de domeinqueue van de ontvanger gesitueerd, omdat een rechtstreekse MS-adressering alleen in hetzelfde domein mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de communicatie met vreemde domeinen, waarbij er een gateway tussen is geplaatst. Die stuurt als domeinservice de geconverteerde berichten naar de MS, die ze naar de PostOffice-server stuurt. Andere objecten In een GroupWise-systeem kunnen naast domeinen en PostOffices ook andere objecten worden aangemaakt. Dat zijn onder andere de gebruikers, die rechtstreeks uit de Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 8/2.2-5

12 GroupWise lijst met gebruikers van NetWare kunnen worden overgenomen of automatisch de optie voor een mailbox krijgen. Aan iedere gebruiker kan bovendien een verkorte naam (alias) worden toegewezen en voor de verzending aan meerdere ontvangers kunnen gebruikersgroepen worden gedefinieerd, waarin iedere mailbox-gebruiker kan worden ondergebracht. Om resources (conferentieruimtes, bedrijfswagens) in het GroupWise-systeem te kunnen integreren, worden ze als zelfstandige resource-objecten aangemaakt en verschijnen dan in het adresboek. De koppeling met de gebruikers wordt uitgevoerd via de distributielijsten. Voor de integratie van externe gebruikers biedt GroupWise een eigen object, dat aan een PostOffice is toegewezen, maar als extern is gekenmerkt. Het bibliotheekobject bepaalt het opslaggebied en de uitvoeringsrechten voor het documentenbeheer in GroupWise. De adressering in GroupWise is eenduidig en bestaat uit een verkorte en een lange naam. De verkorte naam is de gebruikers-id, die tijdens het aanmaken van de gebruiker werd toegewezen. De lange naam omschrijft de logische positie van de gebruiker in het GroupWise-systeem en bestaat uit de domeinnaam, de PostOffice-naam en de gebruikers-id, dat wil zeggen, de verkorte naam (bijvoorbeeld: GWD-JSC.gwpojsc.Joachim). Automatische synchronisatie GroupWise ondersteunt de automatische synchronisatie van directory s. Verandert de administrator van het primaire domein een object (toevoegen van een gebruiker), dan wordt via de administrative server (ADA) een bericht aan alle secundaire domeinen verstuurd, waar het adresboek wordt geactualiseerd. De verzending vindt op dezelfde wijze plaats als bij alle andere berichten, met als enige verschil dat niet de OFS het bericht bezorgt, maar de ADA. Die voert bij de ontvangers ook de wijzigingen in de domeindatabases en het adresboek uit. Dit proces werkt ook omgekeerd: wordt een wijziging in het secundaire 8/2.2-6 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

13 Mail & Messaging domein uitgevoerd, dan wordt een melding van de wijziging doorgegeven naar het primaire domein, dat zijn gegevens dan aanpast en de andere secundaire domeinen de opdracht geeft de betreffende wijziging eveneens door te voeren. Is een PostOffice op dat moment niet bereikbaar, dan wordt de update-melding in de domeindirectory opgeslagen en de update uitgevoerd zodra het betreffende PostOffice weer beschikbaar is. Centraal beheer Een GroupWise-systeem wordt via de NetWare-administrator (NWADMIN) beheerd, omdat alle GroupWise-resources objecten van het NDS zijn. Daaronder vallen ook alle secundaire domeinen, die organisatorisch onder het primaire domein vallen. Dat maakt een centraal beheer mogelijk, onafhankelijk van de omvang van een GroupWisesysteem. GroupWise-View, een NWADMIN-snap-in, biedt een gedifferentieerd overzicht van alle objecten van het GroupWise-systeem. Het GroupWise-systeem wordt via de systeemoperaties, services en functies in het pull-downmenu geconfigureerd. Voor ManageWise wordt een SNMPmonitor meegeleverd, waarmee alle servers en agenten kunnen worden gecontroleerd. Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 8/2.2-7

14 GroupWise 8/2.2-8 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

15 Mail & Messaging 8/2.3 Stappenplan Alvorens GroupWise efficiënt kan worden ingezet, is een goede planning noodzakelijk, die enerzijds wordt bepaald door de organisatiestructuur van de onderneming en anderzijds door de IT-infrastructuur. Als eerste stap in de planning moet duidelijk worden gemaakt welke eisen de onderneming aan GroupWise stelt en in hoeverre daaraan door GroupWise het beste kan worden voldaan. De tweede stap is duidelijk te krijgen hoe GroupWise het beste in het digitale IT-landschap kan worden ingepast en of er structurele wijzigingen nodig zijn. Pas als deze principiële vragen zijn beantwoord, kan met de organisatorische planning van de GroupWise-toepassing worden begonnen. NDS als basisstructuur De planning van een GroupWise-systeem is het eenvoudigst op basis van NetWare 4.x/5.x en het NDS. Door de volledige integratie en de mogelijkheid gebruik te maken van een globale directoryservice kan het NDS als basisstructuur worden gebruikt. Tijdens het configureren van GroupWise moet er dan alleen op worden gelet dat de eraan toegewezen gebruikers zich op hetzelfde niveau als de domeinen en de PostOffices bevinden, of een niveau lager, zodat de toewijzing van mailboxen kan worden uitgevoerd en de toegangsrechten gewaarborgd zijn. Voor de planning zijn ook het aantal filialen of nevenvestigingen en de manier waarop ze met elkaar zijn verbonden van doorslaggevend belang. Als het maar om één enkele vestiging gaat, kan het GroupWise-systeem, afhankelijk van de omvang ervan, met een enkel primair domein, een onbegrensd aantal secundaire domeinen en de bijbehorende PostOffices naar wens worden gestructureerd. Heeft een onderneming meer vestigingen op verschillende locaties, dan hangt de GroupWise-structuur af van de Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 8/2.3-1

16 GroupWise Variabiliteit manier waarop de onderneming is georganiseerd. Door de variabiliteit in de samenstelling van de GroupWise-objecten ten opzichte van elkaar kan elke organisatievorm van een onderneming in GroupWise worden overgenomen. Dat houdt een gecentraliseerde oplossing in met de domeinen in de hoofdvestiging en over diverse locaties verdeelde PostOffices, of een oplossing op verschillende locaties met een primair domein in de hoofdvestiging en secundaire domeinen in de andere vestigingen of gedifferentieerde oplossingen met primaire domeinen in iedere vestiging. Rolverdeling Is de toepassing van een groter aantal domeinen noodzakelijk, dan moet het type verbinding voor de domeinen worden gepland, zodat de PostOffices van de domeinen berichten kunnen uitwisselen. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat ook tijdens het uitvallen van domeinen de berichtenstroom in stand wordt gehouden en het GroupWise-systeem nog kan worden beheerd. Deze eisen kunnen via een rolverdeling van de domeinen en hun logische verbindingen worden gedefinieerd. De hoogste instantie is het primaire domein, dat als hoofdverbindingslijn kan worden gebruikt om de berichtenstroom tussen de secundaire domeinen te sturen en de synchronisatie en het beheer uit te voeren. Het primaire domein mag in dat geval niet over een PostOffice beschikken. De rol van het primaire domein is van tijdelijke aard, wat wil zeggen dat via de configuratie de status van een primair of secundair domein naar believen kan worden veranderd. Dat heeft als voordeel dat beheerfuncties continu kunnen worden aangepast terwijl het systeem in bedrijf is. Er moet daarbij alleen op worden gelet dat er in een GroupWise-systeem slechts één enkel primair domein mag bestaan. Worden primaire domeinen met elkaar verbonden, dan wordt dat ook via de functie van hoofdverbindingslijn uit- 8/2.3-2 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

17 Mail & Messaging Verbindingstypen gevoerd. Naast de beveiliging bij uitval is bij de verbindingsmethode tussen domeinen ook het aanbod aan berichten een bijzonder belangrijke factor. Door een logistiek slimme manier van verbinden kunnen domeinen en PostOffices worden ontlast en de kosten van de verbindingen worden gereduceerd. Er worden vier verbindingstypen onderscheiden, die afhankelijk van wat nodig is afzonderlijk of in combinatie kunnen worden toegepast: de directe verbinding; de indirecte verbinding, waarbij hoofdverbindingsen/of distributiedomeinen de berichtenstroom sturen. Het aantal mogelijke hops is willekeurig; de tweeweg-ringverbinding, waarbij de verbinding tussen twee domeinen rechtstreeks tot stand wordt gebracht, terwijl de verbinding met alle verdere domeinen indirect is; een ster, waarbij een centraal domein de distributie van de berichten stuurt en waarmee alle andere domeinen direct zijn verbonden. Gekwalificeerde planning Welke variant of combinatie van varianten het zinvolst is, hangt alleen af van de netwerkinfrastructuur en de eisen van de onderneming. Een gekwalificeerde planning is in ieder geval noodzakelijk, omdat fouten later kunnen resulteren in communicatieproblemen en onnodig hoge bedrijfskosten. De volgende stap in de planning is de keuze van de servers, die als domein, PostOffice en gateway moeten werken. De eisen aan de hardware moeten worden afgestemd op de betreffende functie en er moet een systeemplatform worden gekozen. De GroupWise-server moet een NetWare-server zijn en moet onder NetWare 4.x/5.x draaien. Iedere andere server kan onder NetWare 3.x, 4.x, 5.x, Windows NT-server, Sun Solaris, HP-UX of IBM-AIX draaien. In het Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 8/2.3-3

18 GroupWise Calculatiebasis werkgeheugen moet ten minste 16 MB vrij beschikbaar zijn. Hoeveel harddiskruimte er moet worden gereserveerd, is afhankelijk van de functie en het aantal gebruikers. Als calculatiebasis kan worden uitgegaan van 500 MB voor het primaire domein, 50 MB voor de secundaire domeinen en 10 MB voor iedere gebruiker. Verder moet worden gecontroleerd in hoeverre de groupware compatibel is met andere gebruikte software en of het betreffende besturingssysteem een probleemloze toepassing van groupware toestaat. Met betrekking tot de communicatiewegen, met name voor de interlokale verbindingen met nevenvestigingen, moet worden gecontroleerd of er voldoende capaciteit beschikbaar is of dat het op te zetten informatiesysteem moet worden aangepast. De benodigde hardware voor de clients wordt bepaald door het lokale besturingssysteem van de desktop en door de GroupWise-opstartschijf (lokale harddisk of een netwerkdrive). Nieuwe desktop-systemen zijn in principe altijd geschikt, zodat eigenlijk alleen oude systemen moeten worden gecontroleerd, met name omdat die meestal over een beperkte opslagcapaciteit en een klein werkgeheugen beschikken. Voor een gebruiker met een grafische gebruikersinterface geldt als absolute minimale eis: 8 MB werkgeheugen en MB opslagcapaciteit. Een Macintosh heeft ten minste 12 MB werkgeheugen nodig en een UNIXclient minimaal 40 MB vrije ruimte op de hard disk. Concept Na het afronden van de planning van de GroupWise-structuur moet een concept voor de PostOffices en de gebruikersaccounts worden opgesteld. Daaronder vallen het aantal PostOffices, hun toewijzing aan de domeinen, het vastleggen van de gebruikersaccounts bij de PostOffices en van hun profielen. Wordt het gebruikersbeheer via het NDS uitgevoerd, dan worden de noodzakelijke uitbreidingen in 8/2.3-4 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

19 Mail & Messaging de gebruikersprofielen met de eerste installatie van GroupWise automatisch aangebracht, zodat alleen nog de persoonlijke instellingen moeten worden gemaakt. Als de gebruikers bij meer dan één PostOffice moeten zijn aangesloten, dan moet hiermee reeds in de planning rekening worden gehouden, aan de ene kant vanwege de capaciteit van de servers, aan de andere kant om te zorgen dat de logische toewijzingen later eenduidig zijn en de gebruikersinstellingen correct worden geconfigureerd. Dat heeft ook betrekking op de toegangsrechten tot andere mailboxen en het regelen van een vervanger als een gebruiker gedurende een lange periode zijn postbus niet kan legen en deze taak wil delegeren. Hoe gedetailleerder en duidelijker de planning is, des te eenvoudiger en sneller verloopt de configuratie. Open oplossing Homogene communicatiestructuren zijn eerder uitzondering dan regel, zodat voor de koppeling aan internet ook in een GroupWise-systeem een gateway moet worden geïntegreerd. Als open oplossing biedt GroupWise een groot aantal verschillende mogelijkheden om heterogene systeemomgevingen transparant te integreren. Dat betekent, naast een verbinding met internet, een koppeling met mobiele gebruikers en alle mailsystemen die SMTP ondersteunen, X.400-communicatie, faxsystemen en de integratie van de IBM-hostwereld (Office Vision/PROF en SNADS). Bij de planning van gateways moet rekening worden gehouden met hun locatie, hun configuratie en de toegangsrechten van de gebruikers. Bovendien kunnen gateways nog andere functies uitvoeren, zoals migratie. Andere systemen kunnen volledig naar GroupWise migreren, dat daarmee de taken ervan overneemt. Dat moet echter wel uiterst zorgvuldig worden voorbereid, zodat de eerder beschikbare functionaliteit en gebruikersomgevingen, voor zover GroupWise dat toelaat, zonder intensieve nabewerking kunnen worden overgenomen. Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 8/2.3-5

20 GroupWise De GroupWise Internet Agent zorgt voor de communicatie tussen GroupWise gebruikers en de gebruikers van andere messaging systemen die gebruik maken van internet om berichten te versturen. De internet agent haalt berichten binnen van internet en converteert deze van RFC-822, SMTP of MIME formaat naar het formaat dat GroupWise gebruikt, en zal dan de geconverteerde boodschap doorgeven aan de GroupWise Message Transfer Agent (MTA). Voor uitgaande berichten over internet geeft MTA het bericht aan de Internet Agent die het bericht weer converteert naar Internet Messaging formaat en stuurt het volgens naar het aangegeven internetadres. 8/2.3-6 Novell Netwerkoplossingen, basiswerk

21 Mail & Messaging 8/2.4 Installatie van de primaire domeinen De eerste stap voor het opbouwen van een GroupWisesysteem is de installatie van de primaire domeinen. Met deze installatie wordt de basis gelegd waarop alle latere uitbreidingen worden aangebracht. Daarom moet de configuratie uiterst zorgvuldig worden uitgevoerd, omdat fundamentele wijzigingen alleen door een volledig nieuwe installatie kunnen worden gerealiseerd. Versie 6 Om GroupWise op een server te kunnen installeren, moet het bijbehorende besturingssysteem wel van een bepaalde versie zijn. De eenvoudigste oplossing is gebruik te maken van NetWare versie 6 voor de installatie van de op dit moment (najaar 2001) actuele versie GroupWise 6. Voor de installatie in combinatie met oudere versies en andere besturingssystemen is informatie te vinden op de installatie-cd van GroupWise. Hetzelfde geldt in principe voor het beheer-werkstation, waarop een actuele 32-bit client moet worden toegepast. Vanuit dat station wordt GroupWise geïnstalleerd. Is de doelserver een NetWare- of een Windows NT-server, dan moet de 32-bits client worden gebruikt, omdat GroupWise anders niet kan worden geïnstalleerd. Moet het primaire domein op een UNIX-server worden geïnstalleerd, dan is een NFS-verbinding tussen de client en de UNIX-server noodzakelijk. Hierbij kunnen de Novell-producten NetWare for NFS, LAN WorkPlace Pro of andere NFS-oplossingen worden gebruikt. Het is wel zo verstandig de integratie van GroupWise door de systeembeheerder te laten uitvoeren. Als de doelserver een NetWare 4.x-systeem is, moet erop worden gelet dat tijdens de installatie de geselecteerde tak van het schema wordt uitgebreid. Zijn er meer NetWare 4.x-servers in het NDS geïntegreerd, dan mag er tijdens de installatie van Novell Netwerkoplossingen, basiswerk 8/2.4-1

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

2/5 edirectory on Windows

2/5 edirectory on Windows 2/5 edirectory on Windows NDS & edirectory Met alle aandacht die uitgaat naar het implementeren van edirectory op Linux, zou u haast vergeten dat edirectory ook op een Windows-server geïnstalleerd kan

Nadere informatie

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com SNEL AAN DE SLAG

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com SNEL AAN DE SLAG Novell GroupWise 6.5 SNEL AAN DE SLAG www.novell.com Novell GroupWise 6.5 is een zakelijk e-mailsysteem voor elk platform waarmee u op een veilige manier e-mailberichten en expresberichten kunt verzenden,

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Een Local Exchange Server is een tweede mogelijkheid. Hier wordt Zarafa Exchange geïnstalleerd op een server van uw organisatie.

Een Local Exchange Server is een tweede mogelijkheid. Hier wordt Zarafa Exchange geïnstalleerd op een server van uw organisatie. Zarafa Exchange is een product waarbij u uw berichten, agenda, taken en contacten altijd ter beschikking stelt. Deel uw agenda met collega s, synchroniseer uw adresboek met uw smartphone of PDA en raadpleeg

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Aan de slag met het adres van je website. Handleiding

Aan de slag met het  adres van je website. Handleiding Aan de slag met het e-mailadres van je website Handleiding Inhoud 03 Webmail instellen 05 Voordat je begint: benodigde gegevens 06 Waarom IMAP? 07 E-mailprogramma s 2 Webmail instellen Je hebt van ons

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite Management Services 5/9 PlateSpin 5/9.1 PlateSpin Portability Suite PlateSpin Portability Suite is ontwikkeld voor physical-tovirtual migratie en nog veel meer manieren om werklasten om te zetten. U leest

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 29-3-2016 Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Handmatige Instellingen Exchange Online Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Inhoudsopgave 1 Handmatige Instellingen Exchange Online voor Nokia E51 Smartphone...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Mail for Exchange van

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?...

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?... Introductie In deze handleiding leggen we uit hoe u het beste uit uw e-mail kunt halen met QSIT. Iedereen kan met de duidelijke voorbeelden zijn of haar e-mail op de juiste wijze instellen. De belangrijkste

Nadere informatie

Microsoft Exchange 2010 SP1

Microsoft Exchange 2010 SP1 Microsoft Exchange 2010 SP1 Heeft uw organisatie behoefte aan efficiënte en flexibele communicatiemogelijkheden? Dan kunt u met behulp van Microsoft Exchange Server 2010 uw beheer eenvoudiger maken, uw

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Business Communications Manager en CallPilot 100/150

Business Communications Manager en CallPilot 100/150 Updates voor de Desktop Messaging gebruikershandleidingen Business Communications Manager en CallPilot 100/150 Deze handleiding is een aanvulling op de CallPilot 5.0 Desktop Messaging gebruikershandleidingen.

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Gebruik en instellingen... 12 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

GroupWise. Novell. Snel aan de slag. www.novell.com SNEL AAN DE SLAG

GroupWise. Novell. Snel aan de slag. www.novell.com SNEL AAN DE SLAG Novell GroupWise 7 SNEL AAN DE SLAG www.novell.com Snel aan de slag Novell GroupWise 7 is een zakelijk e-mailsysteem voor elk platform waarmee u op een veilige manier e-mailberichten en expresberichten

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN!

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft U het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Personal Edition. Vodafone Pocket Connect. Verkorte handleiding

Personal Edition. Vodafone Pocket Connect. Verkorte handleiding Personal Edition Verkorte handleiding Vodafone Pocket Connect MB.PC.BR.0609.01 Auteursrechten Oktober 2006 Vodafone Libertel N.V. Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird

ZN - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015 Auteur:

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Setup van uw Norman Online Protection account

Setup van uw Norman Online Protection account Setup van uw Norman Online Protection account Deze manual geeft u stap voor stap instructie om gebruik te gaan maken van uw Norman Online Protection service. Norman ASA en Norman/SHARK BV zijn niet verantwoordelijk

Nadere informatie

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene informatie over DNS... 4 Hoofdstuk 3 Verschillende

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 Om te beginnen...1 Systeemeisen...1 Server...1 Client...2 Installatie...3 Installatie op server...3 Installatie

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 28-11-2017

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird

ZN - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017 Auteur:

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012

ZN - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

1. Download Belcofin BelcofinSetup uitvoeren Selecteer componenten Selectie van installatie directory...

1. Download Belcofin BelcofinSetup uitvoeren Selecteer componenten Selectie van installatie directory... Installatie Belcofin Versie 1.3 Inhoudsopgave 1. Download Belcofin... 2 2. BelcofinSetup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten... 3 2.2 Selectie van installatie directory... 4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware.

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het vormt een schil tussen de applicatiesoftware en de hardware

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC. Marcel Maspaitella tools2work Cybersoek, 25 juni 2013

Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC. Marcel Maspaitella tools2work Cybersoek, 25 juni 2013 Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC Marcel Maspaitella tools2 Cybersoek, 25 juni 2013 Onderwerpen n Synchronisatie n Email systemen n Outlook n Gmail IMAP in de praktijk n Overzetten van gegevens

Nadere informatie

4/5 Installatieservers

4/5 Installatieservers Netwerk Services 4/5 Installatieservers 4/5.1 Een Su SE -installatieserver maken 4/5.1.1 Inleiding Als u maar één server te installeren hebt, doet u dat natuurlijk vanaf de installatie-dvd. Als er meerdere

Nadere informatie

Macrium Reflect Free. Mirror Back-up:

Macrium Reflect Free. Mirror Back-up: Macrium Reflect Free. Mirror Back-up: Een ideaal programma voor een reserve kopie van uw werkende computer is Macrium Reflect Free. Op dit moment nog versie 6 maar op korte termijn verschijnt hiervan de

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Account... 3 Inloggen met uw gebruikersaccount... 4 Introductie

Nadere informatie

VRIJ PROGRAMMEERBAAR BEVOEGDHEDEN MET EEN MUISKLIK VERLENEN LSM BUSINESS/LSM PROFESSIONAL: OP DATABANK GEBASEERD MULTIUSER- EN CLIENTCOMPATIBEL

VRIJ PROGRAMMEERBAAR BEVOEGDHEDEN MET EEN MUISKLIK VERLENEN LSM BUSINESS/LSM PROFESSIONAL: OP DATABANK GEBASEERD MULTIUSER- EN CLIENTCOMPATIBEL SOFTWARE LSM BASIC: VRIJ PROGRAMMEERBAAR BEVOEGDHEDEN MET EEN MUISKLIK VERLENEN TOEGANGSCONTROLE, TIJDZONESTURING EN REGISTRATIE LSM BUSINESS/LSM PROFESSIONAL: OP DATABANK GEBASEERD MULTIUSER- EN CLIENTCOMPATIBEL

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

6.1.1. FTP introductie

6.1.1. FTP introductie 6. FTP mogelijkheden Vanaf IPL 2.54 is de QT-6000 voorzien van FTP mogelijkheden. Het is door deze extra functionaliteit mogelijk om op afstand onderhoud te plegen aan de programmering van de QT. Daarnaast

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

HANDLEIDING >NAT ROUTER MET PFSENSE MEDIATECHNOLOGIE GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM SAMENSTELLER: R.SELLIS

HANDLEIDING >NAT ROUTER MET PFSENSE MEDIATECHNOLOGIE GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM SAMENSTELLER: R.SELLIS HANDLEIDING >NAT ROUTER MET PFSENSE MEDIATECHNOLOGIE GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM SAMENSTELLER: R.SELLIS INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 H1 Installatie... 4 H2 Interface IP adress... 10 H3 Webconfigurator...

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Is het website niet beschikbaar, dan is op de methodewebsite de datasheet te vinden van de twee appliances:

Is het website niet beschikbaar, dan is op de methodewebsite de datasheet te vinden van de twee appliances: Korte omschrijving van dit practicum Aan de hand van werkblad 2 gaan we op internet enkele appliances zoeken en analyseren. We proberen de voornaamste voor- en nadelen te vinden. Verder zoeken we appliances

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Hosted Exchange. Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik.

Hosted Exchange. Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik. Hosted Exchange Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik. HOSTED EXCHANGE Hosted Exchange is een zakelijke oplossing waarmee u altijd beschikking heeft over uw e-mail, agenda en contactpersonen.

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie