Nu openlijk vrijzinnig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nu openlijk vrijzinnig"

Transcriptie

1 ida in dit Amsterdam maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam jaargang 54 juni THEMA: BELIJDENIS Belijden binnen de wereldwijde boodschap 3 Column 4 Vier nieuwe leden 4, 5, 6 Uit de kerkenraad 7 Gemeente in beweging 8 Collectebestemmingen 9, 10 Agenda 11 Kerkdiensten 12 Ds Tom Rijken bij zijn vertrek naar Hilversum: Nu openlijk vrijzinnig Interview door Dirk Visser Tom Rijken tijdens een huwelijk in de Singelkerk in maart Boven de preekstoel Flight van Lynne Leegte. Foto: Floor Fortunati. AMSTERDAM Tom Rijken had als student aan het Doopsgezind Seminarium de droom ooit nog eens predikant in de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam te worden. In 2009 ging die droom in vervulling. Hij werd aangesteld voor pastoraat en opbouwwerk in Amsterdam- Noord. Toch verlaat hij per 1 augustus onze gemeente om te gaan werken bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap te Hilversum. Als predikant wil ik altijd iets kunnen opbouwen. Waar is iets nieuws te creëren? In Amsterdam-Noord was dat zes jaar geleden duidelijk het geval. Er was een grote groep 70- en 80-plussers van wie er inmiddels velen ons zijn ontvallen. De kerkenraad investeerde daarop onder meer in opbouwwerk, dat onder Aliza Hoomans is begonnen. Ook met haar opvolgster, Essemie van Dunné, is er sprake van een heel mooi team. Zij is heel creatief, soepel, kan out of the box -denken, terwijl ik meer van de pastorale en structurele kant ben. De afgelopen drie jaar is er een groep jonge mensen bijgekomen, zodat we met Kerst 110 mensen in ons kleine kerkje hadden. Met Pasen hetzelfde. De ouderen zijn daar soms door overrompeld. Het is wel heel druk. Na zes jaar in Noord te hebben gewerkt, is het nu tijd om te consolideren. Daar gaat mijn hart niet naar uit. Al sinds 31 jaar heb ik een band met de Doopsgezinde Gemeente Hilversum. De doopsgezinde jeugd uit Giethoorn, mijn eerste gemeente, ging naar Hilversum en andersom. Die band is er nog steeds. Ik preek nog elk jaar een keer in Hilversum. De Doopsgezinde Gemeente Hilversum heeft Rijken gevraagd parttime voorganger te worden in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap te Hilversum. Daarin werken doopsgezinden samen met remonstranten, de vereniging van vrijzinnigen Nederland (de vroegere NPB) 1 en de vrijzinnige protestanten (de vroegere vrijzinnig hervormden). Hij vormt er een team met de remonstrantse predikant Peter Korver en met Irene Horst voor de pastorale activiteiten. Ook in Hilversum zal Rijken zich concentreren op opbouwwerk, vooral om de groep 40- tot 60- jarigen meer bij de gemeenschap te betrekken. Na mijn afstuderen aan het Nederlands Bijbel Instituut (NBI) 2 in 1979 zocht de Zendingsraad van de Duitse doopsgezinden een echtpaar voor een nieuw project in Neumühle. Ik houd me graag bezig met apostolaat, het geloof overdragen naar buiten. Ik kom uit de hoek van Youth for Christ, waar ik ook mijn vrouw Janneke heb ontmoet. In Duitsland zijn de doopsgezinden evangelischer dan in ons land. Doordat ik 31 jaar in de Doopsgezinde Broederschap heb gewerkt, ben ik een heel eind opgeschoven richting Lees verder op pagina 2 IN DIT AMSTERDAM JUNI 1

2 Vervolg van pagina 1 vrijzinnigheid. Bij evangelische verhalen krijg ik nu kriebels in mijn buik. Jezus is voor mij nu een profeet, een bijzonder mens. Ik geloof niet meer dat hij voor onze zonden aan het kruis is gestorven. Een ruimdenkende geloofsgemeenschap als de Doopsgezinde Broederschap kan mensen helpen in hun spiritualiteit en ook helpen hun weg in het leven te vinden. De geloofsgemeenschap kan bijdragen aan het menszijn. Ik ben ervan overtuigd dat je als gelovige een gelukkiger mens bent. Ik noem elementen van stilte, dankbaarheid en leren vergeven. De christelijke godsdienst is gebaseerd op vergeving, met onze ouders, met onszelf, met anderen. Ik heb de roep een blijmoedig mens te zijn. Mijn inspiratie ontspringt uit mijn geloof. Ik geloof in de kracht van het evangelie; ik geloof dat Gods heilige geest door ons werkt. Als we elkaar in de ogen kijken en verhalen met elkaar delen, komt het echt tot een ontmoeting. Als je luistert naar de verhalen van mensen en als je daar een kleine kanteling in mag aanbrengen. Als je in de preek iets mag zeggen waardoor het de ander helpt. Dat is de geloofsgemeenschap. Het Meerpadkerkje is een ruimdenkende vrijzinnige geloofsgemeenschap waar ook plaats is voor mensen die niet geloven. Als iemand tegen mij zegt dat hij niet gelooft, dan vraag ik: Geloof je dan niet in het goede, in de liefde? Natuurlijk ken ik de kracht van de liefde, van het samen bouwen. Dan zeg ik: Het goede doen in de samenleving. Is dat dan niet God? Het godsbeeld van een God in de hemel met allerlei orthodoxe leerstellingen hebben wij al lang achter ons gelaten. In Amsterdam-Noord is sprake van een grote ruimdenkendheid. Je kunt er heel veel zeggen. In Noord heb ik elementen uit het werk van Alfred van Wijk overgenomen: de filmmiddag en de filosofische gesprekskring. Dat waren activiteiten op een doordeweekse middag. Daar kan toch geen jongere heen? Op de tweede zondag van de maand hebben we nu van vier tot zes uur een gespreksmiddag die we afronden met een maaltijd. Je moet het element van fellowship inbouwen. Je moet de activiteiten toegankelijk maken voor een breder publiek. We moeten niet in de valkuil trappen dat we er alleen voor de senioren in de gemeente zijn. Elke zondag was er een dienst. Bij een gastpredikant kwamen er soms maar zes of acht mensen. Dat hebben we veranderd in eens in de veertien dagen een dienst. De andere zondag gaan de mensen, misschien niet allemaal, naar de dienst op het Singel. De diensten worden nu een beetje beter bezocht, ook bij een gastpredikant. Ik las net het verslag van de Broederschapsvergadering van de ADS: veel moeite en pijn. Je moet goede, warme, inhoudelijke bijeenkomsten aanbieden. Dan gaat het gebeuren. Als er nieuwe mensen bij de gemeente komen, dan moet je die na twee of drie jaar een kleine taak geven zodat ze een binding met de gemeente krijgen. Het goede aan de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam? Er is veel geïnvesteerd in jeugd- en jongerenwerk. Predikanten en jeugdwerkers vormen een mooi team. De kerkenraad is verjongd wat tot veel inspiratie heeft geleid. Er is in onze gemeente veel mogelijk. Ik voel me in Noord als een vis in het water. Wel zijn er dingen in de gemeente die mij pijn doen maar die wel voor verbetering vatbaar zijn. De kerkenraad weet dat ook. Nog een punt. Voor doopsgezind Amsterdam is het heel moeilijk om naar de overkant van het IJ te komen. Noord komt wel in de Singelkerk. Misschien moeten we een of twee zondagen per jaar alleen dienst in het Meerpadkerkje houden? Dat doen we toch ook met de Evangelische Broedergemeente? De Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam heeft in mijn ogen echt wel toekomst. We sluiten aan bij de zoektocht naar spiritualiteit in de samenleving, onder meer met het Doperscafé. Er is sprake van verjonging. Er is veel jeugd- en jongerenwerk. Er worden heldere prioriteiten gesteld. De verdeling van pastoraal werk voor het jongere en het oudere deel van de gemeente is een winstpunt. In Noord is sprake van vernieuwing die toekomst heeft. Ik geloof in de kracht van het evangelie. Als we elkaar in de ogen kijken en verhalen met elkaar delen, komt het echt tot een ontmoeting. Kerkje aan het Meerpad 1 Zie Dirk Visser, 140 jaar Vrij Zinnig. Twaalf interviews met NPB'ers ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB (Zwolle 2010). 2 Zie Dirk Visser, Plek van samenscholing. Kroniek van het NBI (Utrecht 2005). 2 IN DIT AMSTERDAM JUNI

3 Belijden binnen de wereldwijde broederschap Door Mieke Krebber Met Pinksteren zijn vier mensen toegetreden tot de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam op grond van hun zelfgeschreven belijdenis. Velen denken dat dat de praktijk is in alle doopgezinde gemeenten over de hele wereld. Dat is echter niet het geval. Een groot aantal gemeenten hanteert een vaststaande belijdenis. Vaststaande belijdenissen Ongeveer 40 van de 80 zelfstandige broederschappen, die aangesloten zijn bij het Doopsgezind Wereldcongres (Mennonite World Conference) hanteren een vaststaande belijdenis. Sommigen gebruiken nog steeds de belijdenis die in 1527 is opgesteld in Schleitheim (Zwitserland), die in Nederland bekend is onder de naam Broederlijke vereniging, een paar hanteren de doopsgezinde belijdenis opgesteld in Dordrecht in Weer andere hebben eind vorige eeuw een gezamenlijke belijdenis opgesteld zoals de Mennonite Church en de General Conference Mennonite Church: The Confession of Faith in a Mennonite Perspective (1995). Een gezamenlijke belijdenis Na het wereldcongres in Zimbabwe in 2003 bestond de behoefte om een tekst op te stellen waar de hele wereldbroederschap zich achter kon scharen. Een commissie, bestaande uit afgevaardigden uit de verschillende continenten, heeft toen de Shared Convictions opgesteld die in 2006 zijn aangenomen. Het document omvat 7 artikelen, net als de overeenkomst in Schleitheim. Albert Neufeld uit Paraguay, die o.a. in Bazel en op de Bienenberg in Zwitserland heeft gestudeerd, heeft die 7 artikelen van commentaar voorzien in een boek onder de titel What we believe together. In Nederland zullen veel doopsgezinden zich toch niet erg thuis voelen bij de formulering die is gekozen. Het geloof in de Drie-eenheid, de autoriteit van de Bijbel en het vertrouwen op de wederkomst van Christus is geloofstaal waarbij veel doopsgezinden in ons land vraagtekens plaatsen. Beter kunnen we ons vinden in de artikelen die ons aansporen regelmatig bijeen te komen en het Avondmaal te vieren en die stellen dat we een geloofsgemeenschap zijn die de grenzen van nationaliteit, ras, sociale klasse en taal overschrijdt. Verschillen zijn heilzaam In het laatste nummer van de Courier, de publicatie van het Wereldcongres die in drie talen wordt verspreid, legt César Garcia, secretaris generaal van MWC, uit waarom voor hem de wereldwijde broederschap met al zijn verschillen in geloofsopvattingen juist noodzakelijk is. We hebben niet één evangelie maar vier verschillende evangeliën, waarin de vier evangelisten ieder op hun wijze licht werpen of de betekenis van Jezus. Daardoor leren we Jezus beter kennen. Ook de bekende tekst in I Korinthe 13, die spreekt over liefde, is geschreven in een situatie van verschillen en onenigheid. Pas in een situatie van verdeeldheid leren we wat eenheid, liefde, vergeving, geduld en het wegcijferen van jezelf betekent. Als de ander net zo denkt als jijzelf is het makkelijk hem lief te hebben. De wereldwijde broederschap en de verschillen die deze met zich meebrengt hebben we nodig om Jezus beter te leren kennen, om te groeien in liefhebben en vergeven en om ons de ogen te openen voor nieuwe werkelijkheden. Ook met mensen die het niet met je eens zijn kun je samen de maaltijd gebruiken. Dat kan eigenlijk alleen binnen een familie. Daarom moeten we de Doperse/Mennonite familie bij elkaar houden en elkaar regelmatig opzoeken. Hij besluit met een oproep aan allen om aan Pennsylvania 2015 (het wereldcongres) deel te nemen. IN DIT AMSTERDAM JUNI 3

4 Column God s Great Dance Floor Door Joël Friso Het is bij ons thuis nog wel eens een discussieonderwerp. Ik zet zo af en toe een cd op met muziek van zangers als de Britse Martin Smith. Hij zingt uptempo liedjes met teksten als en ik vertaal deze voor u ik voel me springlevend, ik kom tot leven, ik ben springlevend op God's Great Dance Floor en ik ben niet bang, ik weet dat U bij me bent, ik ervaar Uw aanwezigheid. Of het niet een wat onbeholpen poging is om religie hipper te maken dan ze is? Heel vaak wel, als je het mij vraagt. Maar toch weet het bij velen een gevoelige snaar te raken. Ook bij mij dus, want zo af en toe luister ik er graag naar. Het is u wellicht opgevallen dat de opzet van de gemeenteactiviteit Het Doperscafé is veranderd. Expliciet worden de bekende gasten gevraagd naar hun beweegredenen, hun geloofsopvattingen. Aan mij de eervolle taak deze bijeenkomsten steeds in te leiden, dat ik doe met de woorden van theoloog en politicus Ruard Ganzevoort. Hij zegt dat al ons spreken over God en het heilige een manier [is] om te spreken over het bestaan zelf, over het hart, het wezen, de ziel, over onszelf en de samenleving en over het besef dat er van alles en nog wat gebeurt dat ons overkomt, overstijgt, aanspreekt en schept. Hoe langer ik lid ben van de Doopsgezinde Gemeente, hoe meer bewondering ik krijg voor ieders eigen geloofstaal. Of het nu die van Martin Smith of Twan Huys betreft, het is iets waar je respectvol mee om gaat. Met de woorden van Ganzevoort: het gaat over het hart, het wezen. Kortom, het gaat ons allemaal aan. Maar waar wij Doopsgezinden denk ik niet zo goed in zijn, is op dit punt werkelijk openstaan voor de ander. Vier nieuwe leden Met grote vreugde begroeten we als Gemeente met Pinksteren vier nieuwe leden: Lisanne Lens, Julie Kneepkens-van der Touw en Frank Kneepkens zijn op hun belijdenis toetreden tot de Gemeente, Albert Keijser is ook gedoopt. Zij hebben zich alle vier grondig voorbereid op dit moment, een moment waarop een proces van groeien in geloven en denken voor hen tot een markerings-moment zal worden. Zo ongeveer, in dit spoor willen we verder. Samen met ons, Gemeente van vertrouwende, hopende en zoekende mensen. Als je het geloof van de Gemeente vergelijkt met het water van een stromende rivier, richting de toekomst (die we met een groot woord het Koninkrijk van God noemen), gebed in de traditie van het Christelijk geloof, dan zullen er met Pinksteren vier zijstromen zich voegen in die bedding, en zal hun geloof worden toegevoegd aan het geloof van de Gemeente. Hierdoor zal het geheel opnieuw weer een heel klein beetje veranderen, zullen er vier nieuwe smaken en kleuren worden toegevoegd aan ons gezamenlijk geloof, wat prachtig is. Het geloof van de Gemeente is immers ingebed in het Bijbels geloof, wat in de loop der eeuwen in dezelfde bedding steeds nieuwe wegen gevonden heeft om te gaan. We heten de nieuwe leden van harte welkom! Henk Leegte Geloven is eigenlijk net als dansen: veel oefenen, uitgedaagd worden, blijven leren en na vallen toch weer opstaan. En dansen doe je niet alleen. 4 IN DIT AMSTERDAM JUNI

5 Lisanne Lens God is in wie ik vertrouwen heb. En van wie ik vertrouwen krijg. Het basisvertrouwen. Het basisvertrouwen, is het vertrouwen dat God liefde is en Hij van mij (ons allen) houdt. De Heilige Geest kan ons leren leven met die liefde. Liefde is ook verbondenheid. Je verbonden voelen met de mensen om je heen, maar ook kunnen uitreiken naar anderen vanuit het basisvertrouwen. Zoals ook Jezus deed. De vruchten van de Geest uit de brieven van Paulus aan de Galaten zijn voor mij een belangrijk toetspunt in mijn leven. 1. Liefde 2. Vreugde 3. Vrede 4. Geduld 5. Vriendelijkheid 6. Goedheid 7. Geloof/Trouw 8. Zachtmoedigheid 9. Zelfbeheersing. Deze vruchten probeer ik in mijn dagelijks leven in te zetten en ik probeer er dagelijks bij stil te staan. Liefde betekent ook kwetsbaarheid. Je wordt gezien, je staat open en bent daardoor kwetsbaar. Daar zou ik de gemeente graag voor willen uitnodigen. Om kwetsbaar durven te zijn. Maar ook zorgvuldig om te gaan met mijn kwetsbaarheid. Albert Keijser Als je van doopsgezinde huize komt en alles daarbinnen ademt doopsgezindheid: het eiland, het huis, de boerderij, de familie, de traditie, dan noem je jezelf al gauw doopsgezind. Pas het afgelopen jaar ben ik mij ervan bewust geworden, dat dat niet hetzelfde is als geloven. Lange tijd vormden de wereld en het heelal voor mij een praktische eenheid waarvan de werking alleen door de wetten van de natuur verklaard konden worden. Geloof, kerk en bijbel deden er eigenlijk niet toe. Maar hoe dominanter de ratio gedurende de jaren werd, hoe groter, gek genoeg, voor mij ook de twijfel, waarmee een haast spirituele dwaling ontstond. De wijngaard bracht slechts wrange vruchten voort. Langzaamaan werd ik me ervan bewust, dat een mens geen slaaf hoort te zijn, niet van anderen afhankelijk en ook niet door verstrikt te geraken in zijn eigen dwaling. Om zijn ketens te kunnen afwerpen is vertrouwen nodig en dankbaarheid en het besef er niet alleen voor te staan. Gedreven, haast gezonden, door wijlen mijn tante ontstond in de Singelkerk mijn eigen Godsbeeld: een krachtig bewustzijn in zijn hand geborgen te zijn samen met alle andere mensen, uitgedaagd te worden en in staat gesteld te worden met en voor elkaar ons leven beter te maken. Eerst door opnieuw het herwinnen van een doopsgezinde, lees culturele identiteit. Later (eigenlijk al na een drietal bezoeken) werd dat beeld veel persoonlijker van aard. God is tot mij doorgedrongen nu, een deel van mij zelf geworden en daardoor drager van mijn culturele identiteit. Anders kan ik het niet verwoorden. In een jaar tijd is het geloof tastbaar geworden. Dankbaar ben ik hiervoor en vol vertrouwen. IN DIT AMSTERDAM JUNI 5

6 Julie Kneepkens-van der Touw Frank Kneepkens Ik kom uit een Nederlands-Hervormd gezin. Het geloof werd mij niet opgedrongen door mijn ouders. Het was voor mij iets wat er als vanzelfsprekend was, maar echt geïnteresseerd was ik niet. Het geloof lag meer verankerd in de manier waarop wij met elkaar omgingen thuis; respectvol en er voor elkaar willen zijn. Mijn opa had er nota bene zijn werk van gemaakt! Pas in de laatste fase van mijn studie Rechten, ik was inmiddels naar Amsterdam verhuisd, ging ik actief op zoek naar wat voor mij nu echt belangrijk was in het leven en ik zocht naar houvast en vertrouwen in een periode waarin ik moest beslissen wat ik na mijn studie ging doen. Ik ben toen in mijn eentje op een zondagochtend de Singelkerk binnen gelopen en voelde mij gelijk thuis. In de preken vond ik rust en putte ik een enorm vertrouwen en hoop. Het zonlicht dat door de ramen naar binnen schijnt tijdens de dienst; het heeft bijna iets magisch. God is voor mij een uitgestoken hand. Een hand die ik heb aangenomen en die mij een gedragen gevoel geeft en mij vervult met vertrouwen en hoop. Iets groters dan wij zelf, waar ik op durf te leunen en te vertrouwen en dat geeft mij een gedragen en geborgen gevoel. Ik zie de figuur Jezus als de personificatie van het goede. Een voorbeeld en waar navolging in besloten ligt. Mijn streven om het goede te doen. Geloven is voor mij in vertrouwen en hoop leven in Gods aangezicht. Niet leven voor mijzelf maar de ander. Een preek die je zo pakt dat je er thuis nog eens over nadenkt en je inspireert. Ik denk dat dat voor mij de Heilige Geest is; dat ik word overvallen door enthousiasme en wat ik met de mensen om mij heen wil delen, daarover wil discussiëren. Met mijn belijdenis wil ik mijn vertrouwen en hoop in mijn geloof uitspreken. Het vertrouwen dat ik put uit mijn geloof wil ik teruggeven en uitspreken en daarin de hulp van de gemeente vragen. Met elkaar verbonden in Jezus kunnen we elkaar toetsen, tot nieuwe of andere inzichten laten komen, blijven ontwikkelen en voor elkaar openstaan. Die verbondenheid voel ik heel bewust in deze Gemeente, er is ruimte, de Kerk ademt. Afgelopen jaar realiseerde ik mij dat al wat ik zo vanzelfsprekend vind in mijn doen en laten grotendeels het resultaat is van de normen en waarden die ik van mijn vader en moeder heb mogen overnemen. Deze vormen de basis van mijn bon vivant -schap in de grootste zin van zijn betekenis. Hierdoor ben ik in staat geweest mij te ontplooien op een manier zoals ik dat zelf wilde, weliswaar onbewust gevoed door de christelijke kaders van een opvoeding in Zuid- Limburg en Luxemburg beide katholieke omgevingen, toegetreden middels de doop na mijn geboorte waarin brood en wijn zowel letterlijk als figuurlijk een belangrijke rol spelen. Ikzelf heb voornamelijk de letterlijke betekenis geleefd, in bijzijn van familie en vrienden, en ben pas de figuurlijke betekenis bewust vorm gaan geven in aanloop naar mijn huwelijk. Tijdens deze confrontatie realiseerde ik mij pas hoe gelovig ik onbewust altijd heb geleefd en ook leef Ik heb het geloof echter nooit handen en voeten gegeven in de alom bekende kerkelijke rituelen, maar voornamelijk middels de normen en waarden die mij zijn meegegeven. Christelijke kaders met een open en eerlijke benadering Op zoek naar geloof, hoop en liefde 6 IN DIT AMSTERDAM JUNI

7 Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad Jaarlijkse bijdrage Normaliter vieren we in de maand juni de gemeentezondag bij Elfregi. Besloten is om dit jaar de gemeentezondag te vieren op 13 september bij Elfregi. De gemeentezondag is dan ook meteen de startzondag met vrijwilligersmarkt. Meer hierover in de volgende ida. Op zondag 5 juli gaat ds Tom Rijken voor het laatst voor op het Meerpad. Na de dienst nemen we afscheid van Tom. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn. Zodra bekend is wanneer Tom zijn intrededienst in Hilversum is hoort u van ons. Zoals u waarschijnlijk al weet gaat ook Natascha van der Does Brantjes stoppen met haar baan als jeugdwerker bij Doopsgezind Amsterdam. Ook van haar nemen we afscheid maar dit doen we na de zomer op 13 september, de gemeentezondag. Ook hier bent u van harte voor uitgenodigd. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld voor de kerkenraad. Dit betekent dat Tjalling Siersma in september zal toetreden tot de kerkenraad. De kerkenraad is verheugd over zijn komst. In de kerkdienst op zondag 20 september in de Singelkerk wordt Tjalling bevestigd als diaken. In mei leggen alle vogels een ei. Ook wij? Maak de Gemeente blij. Die meimaand is al weer net voorbij. Vogels vliegen af en aan om de hongerige snaveltjes te voeden om ook uit te kunnen vliegen straks. Perpetuum mobile vogels in voortdurende beweging, voeden, opgroeien, instandhouden. Instandhouden opdat wat is blijven zal, is de brug naar de herinnering aan aardse zaken zoals instandhouding en onderhoud van gebouwen, verval voorkomen, groei maar zeker bloei. Vrijzinnige vogels in de lucht houden? Al aan overmaking van uw bijdrage gedacht? De Doopsgezinden kennen niet, zoals andere kerkgenootschappen, een kerkelijke belasting. Maar de bijdrage aan de gemeente is niet geheel vrijblijvend. Voor uw financiële bijdrage zijn richtlijnen in het huishoudelijk reglement opgenomen: Leden: 1% van het belastbaar inkomen Vrienden: 100 Belangstellenden: minimaal 40,00 (de kosten van ontvangst van ons maandblad in dit Amsterdam) Minima, waaronder studenten, 40 per persoon of 65 per echtpaar Het betreft een richtlijn, een hogere bijdrage is uiteraard zeer welkom. Leden, vrienden en belangstellenden ontvangen in dit Amsterdam en per lid wordt een verplichte bijdrage aan de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) betaald. De kosten van ida en ADS-bijdrage zijn ca. 60 per lid. De ADS vertegenwoordigt alle doopsgezinden in Nederland in kerkelijke overlegorganen en is een nuttig adviesorgaan voor predikanten en kerkenraden. Rekeningnummer: NL11 INGB t.n.v. Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam Extra ALV 21 juni In verband met het vertrek van ds A.A. (Tom) Rijken nodigt de kerkenraad u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op 21 juni na afloop van de dienst in de Singelkerk. Enig agendapunt: de invulling van de vacature. ida in de zomer In de zomermaanden juli en augustus verschijnt er slechts één ida, omstreeks half juli. In dit nummer de kerkdiensten en collectebestemmingen van juni én juli. De redactie Zondagse Singelkerkbloemen De bloemen, die tijdens de dienst in de Singelkerk staan, worden na de dienst gebracht bij leden die een moeilijke tijd door moeten maken, ziek zijn of iets te vieren hebben. Wilt u de namen door geven aan: Martina Simons t (020) , of Ineke Bremer t (020) In het ziekenhuis opgenomen Onze gemeente wil graag meeleven. Wilt u van uzelf, familie, vrienden en VDGA-leden ons een opname laten weten? Eén van onderstaande contactleden zal de opgave dan doorgeven aan de desbetreffende bezoekster. Martina Simons (tevens organisatie) t (020) en Ineke Bremer t (020) IN DIT AMSTERDAM JUNI 7

8 Gemeente in beweging Kerkennacht 2015 In het weekeinde van 19 tot 21 juni 2015 vindt de Kerkennacht plaats. In vele dorpen en steden in Nederland zetten kerken, van welke snit ook, hun deuren wagenwijd open. Een succesvolle formule die sinds 2007 in Nederland wordt aangeboden. Het landelijke thema: Kerk Binnenstebuiten. Gezamenlijke Dienst EBGA VDGA 28 juni Onze gemeente houdt al heel lang eens per jaar een gezamenlijke dienst met de Evangelische Broedergemeente Amsterdam (EBGA), afwisselend in de Singelkerk en de Koningskerk. Dit jaar op 28 juni in de Singelkerk, anders dan eerder vermeld. Komt allen! In Amsterdam zetten de kerken op zaterdag 20 juni de deuren open. Tot nu toe is bekend dat 21 kerken meedoen: 13 in het Centrum en 8 in de wijken Noord, Zuid en West. Ook de Singelkerk zal die avond geopend zijn, van tot uur. We zullen de gasten de gelegenheid geven om ons verscholen kerkgebouw te bezichtigen. Een van onze kenmerken is dat wij bij toetreden tot de gemeente zelf onze belijdenis schrijven. We willen de bezoekers uitnodigen om in een kreet, een gedicht, een column of een tekening hun gevoelens over geloof en kerk te uiten. Natuurlijk is er ook gelegenheid voor een gesprek met gemeenteleden, even van de rust midden in de binnenstad te genieten en een drankje te drinken bij mooi weer op het pleintje achter de kerk. We hopen dat er niet alleen nieuwsgierige bezoekers binnen komen maar dat ook een groot aantal gemeenteleden, vrienden en belangstellenden klaar zullen staan om de bezoekers te ontmoeten. Aanmelding om hand- en spandiensten te verrichten graag bij Joke Rooseboom of Marcel Alblas of of ). Mennomaal juni & juli Op 9 juni en 14 juli is weer iedereen welkom bij het Mennomaal. 9 juni plaats: Singelkerk, Singel 452, 1017 AW. tel Ontvangst met drankje vanaf uur Begin maaltijd: uur Tussen hoofdgerecht en toetje: Tom Rijken: De blauwe zones op aarde Gebieden waar mensen gelukkig leven en oud worden. 14 juli plaats: Amsterdam Noord, Meerpad 9 Ontvangst met drankje vanaf uur Begin maaltijd: uur Tussen hoofdgerecht en toetje: Rembrandt en het verhaal van Tobias Van tevoren opgeven is niet nodig. Behalve als je vegetarisch eet of een dieet hebt! Kosten: 5 euro per maaltijd. Doperscafé Zondag 28 juni Dit gelooft Willemijn Verloop Tijdens de oorlog in Bosnië in 1994 ontmoette Willemijn Verloop (1970) een Engelse hoogleraar die muziektherapie aan kinderen gaf in de schuilkelders van Sarajevo. Kort daarop besloot ze War Child Nederland op te richten, een ngo die zich toelegt op psychosociale hulp aan kinderen in oorlogssituaties. Met grote toewijding en met de hulp van beroemde artiesten als Bono en Marco Borsato wist ze van War Child binnen enkele jaren een van de bekendste hulporganisaties van Nederland te maken, die weerklank vond over de hele wereld. Inmiddels heeft War Child honderdduizenden kinderen in conflictgebieden uitzicht gegeven op een beter leven. In 2010 nam ze afscheid als directielid. Twee jaar later richtte ze Social Enterprise NL op: een platform voor sociaal ondernemerschap. Met mede-initiatiefnemer Mark Hillen schreef ze het veelbesproken boek 'Verbeter de wereld, begin een bedrijf'. Zo probeert ze nieuwe vormen van maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren. Maar waarom doet ze zelf wat ze doet? Wat beweegt Willemijn Verloop? Singelkerk, Singel uur bar open uur aanvang gesprek uur einde Vrije toegang 8 IN DIT AMSTERDAM JUNII

9 Collectebestemmingen juni en juli 2015 De collecte in de blauwe/zwarte zak is altijd voor de eigen gemeente. De collecte in de rode zak is voor: 7 juni Jongerencultuurfonds In Amsterdam leeft een op de vier kinderen in een gezin op de armoedegrens! Doel van het Jongerencultuurfonds is het scheppen van mogelijkheden voor deze kinderen om ook deel te nemen aan culturele activiteiten, zoals ballet, muziek, toneel. Het Jongerencultuurfonds doet dit door geld beschikbaar te stellen voor een lidmaatschap of bijdrage met een maximum van 400 euro per jaar. Kinderen hebben geen enkele invloed op de inkomenspositie van hun ouders, maar verdienen kansen om zich positief te ontwikkelen, ook op het gebied van de cultuur. Rekeningnummer: NL64INGB St. Jongerencultuurfonds 14 juni Broederschapscollecte t.b.v. Stichting Doopsgezinde Monumenten Friesland De Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland draagt zorg voor het beheer en het onderhoud van twee monumenten die van grote betekenis zijn voor de wereldwijde Doopsgezinde Broederschap: het Menno Simons monument bij Witmarsum het Meniste schuilkerkje bij Pingjum Rekeningnummer: NL05FRBK t.n.v. Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland 21 juni Voedselbank Amsterdam De Voedselbank Amsterdam (VBA) is in 2005 opgericht en heeft als doel direct voedselhulp te bieden aan mensen in armoede. Er is een aanzienlijke groep mensen die om diverse redenen niet of onvoldoende bereikt wordt door de reguliere hulp en aanklopt bij één van de uitgiftepunten. Tijdelijkheid is altijd een sleutelwoord geweest voor de VBA. Rekeningnummer: NL47INGB Voedselbank Amsterdam 28 juni Paraguay t.b.v. Hospital Mennonita KM 81 Dit Doopsgezinde ziekenhuis maakt deel uit van een comité van kerken (een vereniging van 31 Duitstalige Doopsgezinde kerken in Paraguay). Het ziekenhuis richt zich op de behandeling en verzorging van lepraen tuberculosepatiënten en patiënten met HIV / AIDS. De verleende zorg is gedeeltelijk gratis. Andere patiënten worden aangemoedigd om, indien mogelijk, te betalen voor de zorg. Echter, in veel gevallen hebben patiënten behoefte aan donaties voor behandeling en zorg. De doelstelling van het ziekenhuis is: 1 Dankbaarheid tonen aan God en het volk van Paraguay; 2 Een plaats zijn waar de naastenliefde zichtbaar wordt; 3 Een geweldige kans om het evangelie van Jezus Christus te verspreiden. De totale begroting van het ziekenhuis bestaat uit bijdragen van kerken, ondersteuning voor speciale projecten van internationale organisaties en vele donaties. Voor meer informatie: 5 juli Broederschapscollecte t.b.v. Stuurgroep Duurzame ontwikkeling Aan ons allen is de opdrachtgegeven zorg te dragen voor mensen, dieren en aarde. We zijn immers verantwoordelijk voor de duurzaamheid van de Schepping in al haar facetten. Naast een persoonlijke verantwoordelijkheid kan deze zorg worden gedragen door en vanuit de plaatselijke gemeente en binnen de kerkgemeenschap wereldwijd. De Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling (SDO) wil hieraan haar bijdrage leveren. SDO is een landelijke commissie van Nederlandse doopsgezinden. Leefmilieu en gerechtigheid in economische verhoudingen zijn de thema s van de stuurgroep. Rekeningnummer: NL19ABNA t.n.v. Alg. Doopsgez. Sociëteit te Amsterdam inzake SDO Lees verder op pagina 10 IN DIT AMSTERDAM JUNI 9

10 Vervolg van pagina 9 Het team Natascha van der Does-Brantjes jeugdwerk Singelkerk t Essemie van Dunné jeugd- en opbouwwerk Noord t Joke van der Heide jongerenwerk t (020) Henk Leegte predikant t Ewoud Roos predikant (020) (secretariaat) Tom Rijken predikant Noord t juli Jeannette Noël Huis, Amsterdam Het Jeannette Noël Huis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Hun levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten. De Catholic Worker is een beweging van radicale christenen en is pacifistisch en anarchistisch ingesteld: de loyaliteit aan het Koninkrijk van God is groter, dan de loyaliteit aan het Koninkrijk der Nederlanden. Het is hun streven om het evangelie handen en voeten te geven door vreedzame getuigenissen op plekken waar het wringt en door concrete hulp aan de armsten. Rekeningnummer: NL91INGB Jeannette Noël Huis, Amsterdam 19 juli Sedidea Tanzania Tanzania is een ongelooflijk groot land. Tien jaar geleden is daar een project opgezet voor hulp aan arme en lichamelijk gehandicapte plattelandskinderen. Het project, dat eerst Deens van opzet was, is later in Tanzaniaanse handen overgegaan. Het project heet voluit Serengeti Disabled Development Association en wordt afgekort tot Sedidea. Het project is gevestigd in de provincieplaats Mugumu, in het Serengeti-gebied. In Mugumu is een regionaal ziekenhuis, het Nyere Designated District Hospital. In het bestuur van het ziekenhuis, vroeger een Amerikaans zendingshospitaal, is de Tanzaniaanse Doopsgezinde Broederschap sterk vertegenwoordigd. Enige jaren geleden is in Nederland een steunfonds opgericht om zowel het Sedideaproject alsook het ziekenhuis aan geld te helpen. Rekeningnummer: NL32TRIO Sedidea Steungroep 26 juli Broederschapscollecte t.b.v. het Pastoraal Diaconaal Fonds bestemd voor de specifieke taken van de Broederschapshuizen Er zijn 7 doopsgezinde broederschapshuizen, een plek voor bezinning, rust en ontspanning. Deze huizen zijn in de jaren 20 van de vorige eeuw gesticht om het persoonlijk-en gemeenteleven vorm te geven, oorspronkelijk voor doopsgezinden nu ook voor andersgelovigen. Ze stoelen nog op het idee van Menno Simons dat het gemeenteleven bij de Doopsgezinden belangrijk is. Er is een vrijstellingsfonds voor mensen die het niet kunnen betalen, maar er toch graag gebruik van willen maken. Rekeningnummer: NL19ABNA t.n.v. Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam, inzake Pastoraal Diaconaal Fonds Als u niet in de dienst aanwezig kon zijn en toch iets wilt bijdragen aan het project kunt u dat via het aangegeven bankrekeningnummer doen. 10 IN DIT AMSTERDAM JUNI

11 Agenda Juni 2015 Kerkdiensten (zie achterkant) Za 6 juni Singelkoor repetitie Singelkerk uur Ma 8 juni Zon shofgroep Zon shofje uur Di 9 juni Mennomaal : Verhalen Singelkerk uur Wo 10 juni Vredesgroep Singelkerk uur Za 13 juni Singelkoor repetitie Singelkerk uur Zo 14 juni Wake bij Justitieel Complex Schiphol uur Ma 15 juni Boeken rond de Bijbel: I, II Petrus Singelkerk uur Do 18 juni Open kring Menno Simons M. Simonshuis uur Kopij voor het volgende nummer vóór 10 juli 2015 sturen aan Mieke Krebber Mail: Adres: Europaplein 89, 1078 GZ Amsterdam (telefoon ). De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of niet op te nemen. Secretariaat en administratie Singel AW Amsterdam t kerk (020) t secretariaat (020) t boekhouding (020) fax (020) gironummer NL11INGB (VDGA) website Za 20 juni Singelkoor repetitie Singelkerk uur Wo 24 juni Rondom 30 Singelkerk 19.30/20.15 Do 25 juni Bijbelaars Singelkerk uur Zo 28 juni Doperscafé; Willemijn Verloop Singelkerk uur COLOFON ida, in dit Amsterdam Maandblad voor geloof en gemeenteleven van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam. Redactie Sjoukje Halbertsma Helene Nauta-van Gelder Tobias ter Reehorst Andrea Wieffering Essemie van Dunné Mieke Krebber (eindredacteur) Interviews: Dirk Visser Vertegenwoordiger van de kerkenraad: Bart Admiraal Ontwerp en realisatie Ontwerpgroep Lâle, T (033) IN DIT AMSTERDAM JUNI 11

12 Amsterdam Centrum Amsterdam Noord Amsterdam Buitenveldert Singelkerk Singel 452 t (020) Meerpad Meerpad 9 t Menno Simonshuis Noord-Hollandstraat 17a t (020) KERKDIENSTEN Singelkerk Meerpad Menno Simonshuis Centrum uur Noord uur Buitenveldert uur 7 juni Ds H. Leegte Ds A.A. Rijken Kinderkerk en Tienertuin 14 juni Ds H. Leegte Ds W. Epp Kom-in-de-kring en Kinderkerk 21 juni Ds Y. van der Goot Ds H. Leegte Kinderkerk 28 juni Ds H.Leegte Dienst samen met de EBG Kom-in-de-kring en Kinderkerk 5 juli Ds E.C. Roos Ds A.A. Rijken; Afscheid ds Rijken Kinderkerk en Tienertuin 12 juli Nog niet bekend Ds E.C. Roos 19 juli Ds L.C.M. Blomjous-Maillette Hans Fronczek de Buy Wenniger 26 juli Nog niet bekend Ds G.A. Reinhold-Scheuermann 12 IN DIT AMSTERDAM JUNI

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Motieven 1: Een wereld

Motieven 1: Een wereld Motieven 1: Een wereld Doelstellingen: Doel eerste subthema Een wereld om vrij te zijn De catechisanten leren inzien dat vrijheid in Bijbelse zin bij het leven van mensen hoort en ze vormen een mening

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels Zoals de Vader mij zond, zend ik ook jullie. Jezus We houden van iemand wanneer we het goede voor hen zoeken als doel op zich. Dallas Willard

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL a. De gemeente draagt de naam Baptisten gemeente Elim en is gevestigd te Drachten. b. De gemeente is een kerkgenootschap in de

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord De vrucht van de Geest Liefde Vreugde Vrede Geduld Vriendelijkheid

Inhoud. Voorwoord De vrucht van de Geest Liefde Vreugde Vrede Geduld Vriendelijkheid Inhoud Voorwoord 6 1. De vrucht van de Geest 9 2. Liefde 23 3. Vreugde 35 4. Vrede 47 5. Geduld 59 6. Vriendelijkheid 71 7. Goedheid 85 8. Geloof 97 9. Zachtmoedigheid 108 10. Zelfbeheersing 121 Nawoord

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

http://www.federatiegouda.nl/doopsgezinde-gemeente/ sasportengen@hetnet.nl

http://www.federatiegouda.nl/doopsgezinde-gemeente/ sasportengen@hetnet.nl A. Doopsgezinde Gemeente Gouda Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Doopsgezinde Gemeente Gouda 0182618541 818932351 Website adres: http://www.federatiegouda.nl/doopsgezinde-gemeente/

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN Gebedsviering juni 2017 AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN LIED: LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN ZJ 825 In ons midden kunnen we verschillende kaarsjes plaatsen, in de vorm van een kruis. Bij het zingen

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Liturgie Voorzang Gez 121,1.2.3 Stil gebed Votum / groet Zingen Gez 121,4.7.9 Wet Zingen: Ps 96,1.4 Gebed Schriftlezing: - Joh 2,23-3,21 -

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Wat is dat voor uitspraak op een dag als vandaag? We herdenken vandaag onze geliefde doden. Mensen

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Mét code voor 11 online video s!

Mét code voor 11 online video s! Mét code voor 11 online video s! 5 Voorwoord Mijn eerste kennismaking met de bijbelstudies van Beth Moore was in 2006 in onze gemeente in Amerika. Mijn echtgenoot Mark had kort daarvoor zijn baan opgezegd

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016 Deel je leven Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde 8 september 06 Voorgangers: Johan Helfferich en ds. Jeannette van den Boogaard Muziek: Hallumer Fanfare o.l.v. Annemarieke Bos Voor de dienst

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Liturgie bij de jeugddienst 12- op Zondagochtend 29 september OTH 459 Kinderen van de Vader (Opw. Voor Kids 17)

Liturgie bij de jeugddienst 12- op Zondagochtend 29 september OTH 459 Kinderen van de Vader (Opw. Voor Kids 17) Liturgie bij de jeugddienst 12- op Zondagochtend 29 september 2015 OTH 459 Kinderen van de Vader (Opw. Voor Kids 17) Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt en dat Hij in ons midden zijn rijk

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA

Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA- 28-8-2016 Heel houden Deze vaas is een erfstuk. Ik vind hem niet direct mooi, maar hij zou best wel eens heel wat waard kunnen zijn. De vaas staat een beetje gevaarlijk bij ons

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Dopen of opdragen Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Dopen of opdragen Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar DOELSTELLINGEN Ouders kunnen naar elkaar verwoorden wat en waarom ze geloven. Ouders onderzoeken wat ze van hun eigen geloof aan hun kinderen mee willen geven. Ouders doen bij elkaar inspiratie op voor

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen.

Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen. Inleiding: Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen. Wat ik u graag zou willen geven is verwondering

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID Diaconale dienst Voor de dienst zamelen we voedsel in voor de voedselbank Opening Welkom en aansteken van de kaarsen Orgelkoraal Drempelgebed ouderl:

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Preek over zondag 21, gehouden op / p.1

Preek over zondag 21, gehouden op / p.1 Preek over zondag 21, gehouden op 01-11-09 / p.1 Liturgie: Votum en groet Zi: Ps. 23:1.2.3 Gebed Schriftlezing: Matth. 4:12-25 Zi: Lied 294:1.2.4.5 Preek: Zondag 21 Zi: Gez. 119:1.2.3 Credo: gez. 179b

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie