Goedheid is sterker dan slechtheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goedheid is sterker dan slechtheid"

Transcriptie

1 Meer-Zicht Maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer 17e jaargang 1 Januari 2013 Goedheid is sterker dan slechtheid Goodness is stronger than evil; love is stronger than hate; light is stronger than darkness; life is stronger than death. Victory is ours through Him who loved us. Goedheid is sterker dan slechtheid; liefde is sterker dan haat. licht is sterker dan duister, leven sterker dan dood Hoopvol zijn wij, hoopvol zijn wij sinds Hij ons liefhad. Desmond Tutu Afzender: Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer Hugo de Vrieslaan ED Amsterdam

2 MeerZicht Beste vrienden, Terugblik Met dankbaarheid kijken we terug op de vieringen rondom kerst en oud & nieuw. We mochten zowel tijdens de kerstnachtdienst als op de kerstmorgen veel gasten ontmoeten en hopen dat zij aangesproken zijn door wat ze gezien en gehoord hebben. Het idee (van Harda van Wageningen) van de sterrenkaarten riep veel positieve respons op zowel bij mensen van binnen als van buiten de gemeente. De sterrenkerstboom hing uiteindelijk vol met sterren. Ze werden zelfs ontvangen per post. De zang-en muziekgroep breidt zich langzaam uit en had ook een mooie bijdrage tijdens de kerstnachtdienst. Het is fijn te ontdekken dat er steeds meer muzikale talenten in de gemeente zijn. Vooruitblik Aan het begin van het nieuwe jaar kijk je vooral ook weer vooruit. De agenda van de kerk staat al weer vol met allemaal vieringen, gespreksgroepen, open maaltijden etc. We zijn blij dat mensen zich steeds weer inzetten om alles mogelijk te maken. Maar als christelijke gemeente kijken we toch vooral naar boven en vragen we God om zijn hulp in leiding, ook in het nieuwe jaar. Zelf heb ik de komende 15 maanden te maken met de verplichte nascholing voor predikanten. Dit betekent dat ik over deze periode 7 x 3 dagen in het Seminarium in Doorn zal zijn. Inclusief de nodige voorbereidingen daarvoor, zal ik zo n 30 dagen niet beschikbaar zijn voor gemeentewerk. Dat is best veel en zal vooral betekenen dat ik over deze periode wat minder bezoekjes zal kunnen doen. Aarzel echter niet een beroep op mij te doen als dat nodig is. Bij de diensten van januari Omdat Meerzicht in januari wat later verschijnt richt ik mij vooral op de tweede helft van de maand: Op 13 januari hoopt Ds. Chr.van Andel voor te gaan als gastpredikant. Op 20 januari is er de jaarlijkse oecumenische viering in De Bron met de broeders en zusters van de Evangelische Broedergemeente (de Hernnhutters ), van het Leger des Heils en van de RK parochie van de Martelaren. Het is de Zondag van de Eenheid en het is fijn als christenen dan samen de eredienst te beleven. Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer Adres P/a De Bron Hugo de Vrieslaan ED Amsterdam Internet Predikant Ds. D.J. Thijs Telefoon van u (m.u.v. vrijdag) Kerkelijk bureau Hugo de Vrieslaan (kantooruren, m.u.v. woensdag) / (spoedzaken) Gironummers Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer Diaconie Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer Kerkblad Meer-Zicht Kopij nummer 2 18 januari 2013 Meer-Zicht is het maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer. Het is een platform voor berichten, meningen en achtergronden. Meer-Zicht wordt verzonden aan gemeenteleden en verschijnt steeds op de eerste vrijdag van de maand. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te wijzigen, in te korten of in het geheel niet te plaatsen. redactie Linda Schol Henk den Hoedt Mechelensingel 7 Meer-Zicht digitaal Meer-Zicht wordt in digitale vorm gepubliceerd op Abonnementenadministratie Zie: kerkelijk bureau 2

3 Januari 2013 Op 27 januari hoop ik zelf voor te gaan en zal de dienst staan in het kader van het maandthema goedheid (vrucht van de Geest). Tenslotte, mede namens Tonny, bedankt voor de vele Kerst - en Nieuwjaarswensen. Wederzijds wensen wij u voorspoed en gezondheid onder de zegen van God. Hartelijke groet, Dirk-Jan Thijs Overdenking Goedheid Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader (Joh.1:14) Ooit een goed mens tegengekomen? We denken bij goedheid nogal eens aan goeiigheid. Goedheid wordt dan een saai begrip. Goede mensen zijn mensen die snel toegeven. Of we denken aan mensen die zich keurig aan de regeltjes houden en noiit eens een grens overgaan. Goed gedaan! Netjes binnen de lijntjes gebleven! Slechtheid lijkt dan veel spannender en avontuurlijker. Slechtheid neemt risico s. Bestaat er ook een goedheid die meer is dan braafheid? Leerlingen van Jezus zijn mensen die bereid zijn te leren met hoofd, hart en handen. Ze zijn in Zijn buurt, (vrucht van de heilige Geest) zoals de eerste twaalf dat waren. Ze zien Zijn leven en laten zich door Hem vormen. Dat betekent dat je geloof deel uitmaakt van je dagelijkse levenspraktijk. Daarbij gaat het niet allereerst om allerlei regels en gedrag. Een christen is eerlijk over zijn belastingen, is niet gewelddadig, discrimineert niet, roddelt niet, kijkt geen porno, is trouw aan God en mensen. Dat is allemaal logisch, het is gewoon fatsoenlijk leven, het is in elk geval niet verrassend voor een leerling van Jezus. Opvallend is dat Jezus meer vraagt dan het gwone. Discipelen van Jezus leven royaal, gul, gastvrij. Ze verrassen hun omgeving met een levensstijl die vrij en liefdevol is. Niet omdat het zulke heilige mensen zijn, Het gaat niet om valse bescheidenheid. Het gaat om een vrijheid die verworteld is in een sterke identiteit, verankerd in Gods liefde. (meditatie uit: De Geest krijgen, uitgave PKN) 3

4 MeerZicht Mensen In Memoriam Op 29 november ging van ons heen Catharina Johanna Bruns, in de leeftijd van 92 jaar. Lang woonde ze in de Edisonstraat, vlakbij een vriendin (en voormalige collega) die ze al 75 jaar kende. Met De Bron was ze verbonden via de kerkradio. De laatste jaren leed ze onder ernstige ademhalingsmoeilijkheden. De laatste dagen van haar leven werd ze liefdevol verzorgd in het Joodse hospice Immanuël aan de Amstelveense weg. Iemand die grote betekenis heeft gehad in het leven van mw Bruns was Ds.J. Buskes. Hij werd in 1943 predikant in Amsterdam en organiseerde evangelisatiediensten in een zaal bij het Tropenmuseum. Hier was Toos Bruns actief bij betrokken. Toen ik haar voor het eerst ontmoette (ruim een jaar geleden) en zij mij vroeg haar begrafenis te leiden (als het zo ver zou zijn), vroeg ze mij tegelijk tijdens de afscheidsdienst iets van Ds.Buskes te laten horen. Ze had een cassettebandje met een preek van Ds. Buskes uit het begin van de zeventiger jaren, die haar erg aangesproken had. We hebben die toen samen beluisterd: het ging over Johannes 10, waar Jezus zegt: Ik ben de goede Herder. Ook wilde ze dat we zouden luisteren naar het bekende lied van Jacqueline van der Waals: Wat de toekomst brengen moge. Vooral het laatste couplet had onvergetelijke indruk op haar gemaakt sinds het werd geciteerd door koningin Beatrix bij de troonsaanvaarding: Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. Het lichaam van mw. Bruns hebben we te ruste gelegd op 6 december op De Nieuwe Ooster, na een afscheidsdienst (in de aula), vormgegeven naar haar laatste wens. In Memoriam Op 5 december ontsliep Dina van Asselt, in de leeftijd van 90 jaar. Oorspronkelijk uit Apeldoorn afkomstig, maakte tante Dien de voor die tijd grote stap om in Amsterdam te gaan werken en wonen. Lang was ze werkzaam in de bejaardenzorg en woonde ze in de Zwaardemakerstraat. Ze had een netwerk van familieleden en vrienden om zich heen, onder wie Hetty Peereboom een speciale plaats innam sinds zij haar bovenbuurvrouw was. De laatste jaren van haar leven bracht mw. Van Asselt door in De Open Hof. Bij de afscheidsdienst in De Bron stonden we stil bij Psalm 27: 1 De HERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik bang zijn? Dit te geloven was ten diepste de grond onder het leven van Dina van Asselt. De keren dat ik haar ontmoet heb straalde ze altijd iets van rust en vertrouwen uit. Ze was dankbaar voor de zorg waarmee mensen haar omringden. Ik ben dankbaar dat er ook op de avond van haar heengaan, nog een moment was voor afscheid, ook al was ze niet meer bij bewustzijn. We lazen over een hinde die naar waterbeken smacht uit Psalm 42. Een beeld van de ziel die verlangt naar God. En we mochten de zegen over tante Dien uitspreken. De zegen, waarin ook gesproken wordt over het licht. Het licht van het aanschijn, het aangezicht van God. In dat licht van God mochten wij haar in vrede overgeven. Zij had haar aardse reis volbracht. Haar lichaam werd te ruste gelegd op 13 december op begraafplaats Heidehof te Ugchelen bij Apeldoorn. Lief en leed Mw. (Ria) Braam heeft een zware periode van bestraling en chemotherapie ondergaan die in de eerste week van december beëindigd werd. We hopen en bidden dat de behandeling effectief mag zijn geweest. Mw. Van Oostveen kwam bij een val in haar huis zo ongelukkig terecht dat zij haar enkel brak. Hiervoor werd zij opgenomen in het OLVG en is inmiddels overgeplaatst naar De Open Hof voor verdere revalidatie. In het ziekenhuis verbleef ook mw. Weiss voor een aantal dagen. De gezondheid van Anja van der Meer blijft heel kwetsbaar. We leven ook mee met Evert (man van Marieke, schoonzoon van Guus en Nel Westra). Bij hem werd een kwaadaardige aandoening vastgesteld. Verdere behandeling of wellicht nog een operatie zal nodig zijn. We denken aan hem, zijn vrouw, hun drie jonge kinderen en de verdere familie. We wensen alle zieken de woorden van Ps.66: 19 en 20: Maar God heeft mij gehoord, Hij heeft geluisterd naar mijn gebed. Geprezen zij God, Hij heeft mijn gebed niet afgewezen, mij zijn trouw niet geweigerd. Dirk-Jan Thijs In memoriam Elisabeth Sophia Johanna Ruttink Op 27 november j.l. is mevrouw Ruttink overleden. Zij woonde de laatste 24 jaar van haar leven in De Open Hof. Zij is geboren en opgegroeid in Nijverdal, waar zich aan et einde van de oorlog zich een persoonlijk drama heeft voltrokken. In maart 1945 is het ouderlijk huis van mevrouw Ruttink gebombardeerd (door de 4

5 Januari 2013 geallieerden), en bij de brand die daardoor ontstond is haar moeder om het leven gekomen. Dit grote verdriet heeft zij haar hele leven met zich mee gedragen. Op enig moment is zij in Amsterdam komen wonen, waar zij de zorg voor een oude dame op zich heeft genomen. In De Open Hof nam zij deel aan verschillende clubjes, o.a. het handwerken. Zij kon prachtig borduren. De laatste jaren trok mw. Ruttink zich steeds meer terug, zij kwam alleen nog van haar kamer af om boodschappen te doen. Aan de koffie en bij de kerkdiensten verscheen zij niet meer. Haar toch al niet zo grote wereld werd steeds kleiner. Na een kortstondig ziekbed is zij overleden, in het bijzijn van ondergetekende. Op 4 december is mw. Ruttink in kleine kring herdacht in de aula van De Nieuwe Ooster, waarna zij aldaar is gecremeerd. Trudy Joosse-Ridder, geestelijk verzorger in De Open Hof Collectes in januari 2013 Zondag 6 januari : O.O.G. Wat is de Open Oecumenische Gemeenschap? De O.O.G. is een gemeenschap binnen de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden en is er voor mensen met een visuele beperking van heel Nederland die een gelovige en/of spirituele levensbeschouwing hebben, gebaseerd op de Bijbelse grondslag. De activiteiten van de gemeenschap staan altijd open voor iedere visueel beperkte uit heel Nederland. O.O.G. organiseert 4 activiteiten per jaar. Meer is te lezen over O.O.G. op hun website: open_oecumenische_gemeenschap.html Zondag 13 januari: EXODUS Wat doet Exodus? Exodus biedt opvang en ondersteuning aan exgedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Naast de hulp van vrijwilligers buiten de gevangenis, biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de bajes en zo te werken aan een goed contact. Middels een convenant met het justitiepastoraat faciliteert Exodus ruim 60 inzorg-groepen. Inzorg-vrijwilligers leggen individueel bezoek af aan gedetineerden en participeren bij de kerkdiensten en gespreksgroepen van de penitentiaire inrichtingen. Meer dan 1850 vrijwilligers zijn actief in het vrijwilligersnetwerk. Zondag 20 januari: Collecte Protestantse Kerk Oecumene: Samen op weg met God De Protestantse Kerk wil een oecumenische kerk zijn. Zij willen daarbij het geloofsgesprek stimuleren tussen kerken, landelijk en plaatselijk. Dat vraagt wat van kerken, want willen we in staat zijn tot het leren van elkaar, zullen ook lastige of gevoelige zaken bespreekbaar moeten zijn. Dat kan alleen op basis van een wederzijds zoeken en erkennen wat ons bindt in het ene lichaam van Christus. De Protestantse Kerk streeft er naar te blijven investeren in het werk van de Raad van Kerken en wil kerken stimuleren aansluiting te vinden bij de Raad. Ook staat de Protestantse Kerk positief ten opzichte van het nieuwe Nederlands Christelijk Forum. De Protestantse Kerk hervat de dialoog met de Rooms- Katholieke Kerk en zet die met de Verenigde Pinksteren Evangeliegemeenten voort. Wij hopen dat zoveel mogelijk gemeenten in de week van gebed extra aandacht willen schenken aan oecumenische activiteiten. Zondag 27 januari: Collecte Catechese & Educatie - Waar geloof verder gaat Van generatie op generatie wordt het geloof in God doorgegeven. In de kerk gebeurt dat bijvoorbeeld via de catechese. Maar in deze tijd vraagt dat veel van mensen die zich hiervoor inzetten: bijvoorbeeld de catecheten. Gelukkig staat hij of zij er niet alleen voor. Er zijn mogelijkheden voor training en toerusting via het toerustingscentrum van de Protestantse Kerk. Ook worden er speciale materialen voor de catechese ontwikkeld door jeugdorganisaties, zoals JOP en de HGJB. Deze jeugdorganisaties verzamelen kennis over catechese en zijn een vraagbaak voor catecheten. Natuurlijk kan dat niet zomaar. Daar is geld voor nodig. Jaarlijks collecteren kerken hiervoor. Nu op zondag 27 januari. Als kerken dit blijven doen, blijven investeren in catechese en educatie, kan het werk door blijven gaan. Dan zijn er trainingen. Dan zijn er materialen. En is er een vraagbaak voor catecheten. De catecheet is en blijft via de catecheseontmoetingen een ontzettend belangrijke schakel naar een nieuwe generatie. Als jongeren zo een plek hebben waar zij kunnen leren geloven, is er hoop voor de kerk van de toekomst. Een kerk waar mensen elkaar en God echt ontmoeten. Ans Deschan 5

6 MeerZicht Open Maaltijden in ontmoetingsruimte De Bron Ontmoeting en lekker eten Vanaf u een drankje, gevolgd door drie-gangenmaaltijd Data: 16 januari 13 februari 13 maart Allen welkom!! Wel even opgeven: tel of Kosten: Euro 5, - 6

7 Groeien bij de Bron - kalender januari Groeien bij de Bron kalender januari 2013 Aarzel niet één of meerdere van deze activiteiten te bezoeken, ook al heeft u zich niet van te voren opgegeven. Voor de Open Maaltijd dient men zich echter wel altijd van te voren op te geven, anders weten de koks niet voor hoeveel mensen ze moeten koken. Voor vragen of nadere informatie kunt u altijd bij de predikant terecht. Open Maaltijd Waar: Ontmoetingsruimte De Bron Wanneer: 16 januari Wat: welkom en drankje vanaf 17.00; gezamenlijke maaltijd vanaf Sing-in groep Bijdrage aan de volgende viering: 6 januari Middenmeergroep Waar: ten huize van mw.p.bakker, Teslastraat 120 Wanneer: 17 januari om Amstelgroep Waar: Ontmoetingsruimte De Bron Wanneer: 5 februari om Gebed voor kerk en wijk Waar: De Bron Wanneer: 6 februari van Januari 2013 Open Kerk Wanneer: 30 januari van (om korte viering) Catechisatie Waar: pastorie Wanneer: 20 januari Telefonische bereikbaarheid predikant De beste tijd om de predikant te bellen is s morgens tussen 9 en 10 u. (m.u.v.vrijdag= vrije dag). Op andere tijdstippen ben ik meestal bezig met voorbereiding preken en vieringen, bezoekwerk, kringen, vergaderingen en allerlei andere taken. Voor urgente zaken (bijv. ivm ernstige ziekte of overlijden) kunt u mij ook op andere tijdstippen bellen. De heer B(en) van Raalte beschikt ook over mijn mobiele tel.nummer. Mocht ik in noodgevallen of op vrije dagen niet bereikbaar zijn dan kunt u via hem contact met mij opnemen. Dirk-Jan Thijs Cursus Gebarentaal Hoe fijn het ook altijd is een gesprekje met de kinderen te hebben tijdens de zondagmorgendienst, hoe jammer het is Mats daarbij niet te kunnen betrekken. Want Mats (zoon van August en Ellen, broer van Anne-Brit) is doof. En wat voor mij geldt, is waar voor de meesten van ons: we kunnen niet communiceren in gebaren. Daarom is in overleg met Ellen het plannetje geboren een cursus gebarentaal te organiseren. Om tenminste een paar dingen kunnen zeggen-in-gebaren. Zodat Mats het gevoel heeft dat hij er ook bij hoort. Maar wie moet nu zo n cursus geven? Een paar maanden geleden was ik op de vergadering van de Classis (een bestuursorgaan van de kerk). Ddaar werd een presentatie gegeven door de dovenpastor van Noord-Holland, Wieger Pantjes. Ik wist van zijn bestaan niet af. Maar het heeft zo moeten zijn, we zijn in gesprek geraakt en we hebben toen een vervolggesprek georganiseerd met Ellen. Dat heeft inmiddels plaatsgevonden en het plan voor een cursus heeft vorm gekregen. Voorlopig zijn er drie avonden gepland: de eerste avond eerst een stukje inleiding en daarna gaan we aan de slag. De cursus zal gegeven worden door een professionele instructrice, Ineke Luttik. Misschien gaan we wel het Onze Vader in gebarentaal leren of een simpel verhaal of lied. Mensen die actief zijn bij de Ark zullen meedoen, maar de cursus is open voor iedereen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Hoe meer mensen met Mats kunnen communiceren, hoe beter. De cursus vindt plaats op de volgende avonden: 22 januari u 5 februari u 19 februari u Verder hoopt Wieger Pantjes op 22 februari met de Ark mee te doen en de dienst van 23 juni zal een speciale viering met doven zijn, waarbij we hopen dat ook andere doven naar De Bron zullen komen. Mocht u of jij interesse hebben om deel te nemen aan de cursus gebarentaal, meld je dan bij Ellen van Ruler. Dirk-Jan Thijs 7

8 MeerZicht Vrouwenmiddag HIGH TEA Op maandag 14 januari om uur wordt u verwacht in de bijzaal van de kerk De Bron. We beginnen dan weer met een High Tea en gaan daarna spreken over Lydia, een zakenvrouw die de keuze maakte om Christus te volgen. Ik zie er naar uit u welkom te heten in de De Bron, ingang Hugo de Vrieslaan 2 Met vriendelijke groet, Janneke van Oosten (telefoon: ) Het kerkelijk bureau Nu Maarten Buntsma zijn werkzaamheden heeft beëindigd, zullen er een paar zaken op het kerkelijk bureau wijzigen. Aangezien de ontstane vacature niet volledig is opgevuld, het lijkt ons daarom goed u te informeren hoe we een en ander vanaf nu hebben georganiseerd. De vaste dinsdagochtend zal opgeheven worden. Er zal op verschillende dagen iemand aanwezig zijn om daar de voorkomende werkzaamheden te verrichten. Dit houdt in, dat de telefoon niet meer op dinsdagochtend wordt beantwoord. Daarvoor in de plaats komt een antwoord apparaat te staan, waarop u uw boodschap kan inspreken. Zodra dan het kerkelijk bureau bezet is, wordt het antwoordapparaat afgeluisterd en kan er eventueel contact met u worden opgenomen. Zijn er zeer dringende zaken, dan kunt u altijd de voorzitter van het CVK bellen. Dit kan onder telefoonnummer: of vanaf 1 januari 2013 Indien u een uitgave heeft gedaan voor de kerk, kunt u die altijd declareren bij de penningmeester, de heer M. Pels. U legt dan uw bonnetje in het postbakje van het CVK, met vermelding van uw naam en bankrekening nummer en dan wordt het bedrag na akkoord op uw rekening gestort. Het ledenbestand zal vanaf nu worden beheerd door Ellen van Ruler. Natuurlijk kunt u ook altijd bij de koster van onze kerk terecht: De heer Klaas Buikema. Klaas is alle dagen van de week aanwezig (behalve de woensdag) en u kunt hem dan telefonisch bereiken: Mochten er nog vragen zijn, u kunt altijd mij bellen. Ben van Raalte Voorzitter CVK 8

9 Januari 2013 Vogelvrijrubriek Goedheid Goedheid is een gave van de Heer aan de mens en is er ook om door te geven. Als Familie geef je generaties lang ook bloed en genen door. Zo wil ik van twee mensen laten zien wat hun goedheid was en wat ze hebben achtergelaten. Helaas zijn ze sinds december niet meer in ons midden. Een oom van de Familie geeft het geloof door aan zijn gezin en al hun kinderen. Ieder is aangesproken door het geloof. Wat gezegd werd tijdens zijn afscheidsdienst uit Psalm 78 deed mij goed. Toen ik het opzocht in het Psalm-en Gezangenboek vond ik in Psalm 78 mooie teksten: Vers 7 Zijn almacht wist de zee vanéén te scheiden en t angstig volk daar droogvoets door te leiden en op hun hoop deed Hij de waat ren rijzen. Hij gaf des daags, om hen de weg te wijzen. een wolkkolom, een licht van vuur bij nacht, totdat Hij hen in vruchtbaarkanaän bracht. Vers 8 Ook spleten zelfs de rotsen op zijn wenken, geen afgrond kon het volk ooit milder drenken. De woestenij gaf zuiv re watervlieten, die d Almacht uit de steenrots voort deed schieten, gelijk een stroom, die golvend afgegleên, zijn armen spreidt door al de velden heen. Vers 9 Maar schoon zij dus Gods goedheid ondervonden, toch pleegden z in t vervolg nog grote zonden. Ze vroegen om steeds and re zegeningen: Hij die uit rotsen water deed ontspringen, kan Hij in deze barre eenzaamheid ook voedsel geven, tafels toebereid? 9

10 MeerZicht Juf Godelieve van Basisschool Sint Lidwina is ook uit ons midden heengegaan. Veel mensen in mijn omgeving hebben haar gekend; de meesten ook van School. Zo wist een vader niet wat er was gebeurd en was erg geschrokken toen hij het nieuws hoorde. Ik had haar vorige week nog gesproken in de supermarkt zei hij, mijn kinderen hebben nog bij haar in de klas gezeten. De overbuurvrouw van mijn moeder vertelde dat ze met haar dochter op zolder zat. Ze vonden daar haar vriendinnenboekje met een foto van Godelieve. Ze zeiden: wat een goede en leuke juf toch - ook niet wetend dat ze niet meer in ons midden is. Bij scouting (padvinderij) zit een jongen en tijdens het schooljaar was juf Godelieve zijn juf. Zijn moeder vertelde dat ze voor de zomer van 2012 een plantje hadden gegeven aan de juf en dat ze daar goed voor had gezorgd. Na de zomer kwam ze deze jongen nog even vertellen hoe goed ze er voor had gezorgd en hoe mooi het plantje was gaan bloeien. Ondanks al die mensen die deze juf hebben gekend en het zo pijnlijk is, wil ik ook zeggen dat er door de goedheid van deze juf ik ook mooie verhalen hoor en het zo fijn is om te zien wat iemand heeft betekend voor anderen en wat hij of zij heeft achtergelaten. Het is toch zo fijn dat we bij deze mensen mogen zien dat er wat moois wordt doorgegeven. Net als de Goedheid van de Heer, zie ik het hier weer terugkomen. Mooi begin voor een goed nieuw jaar. Gezegend en Goed 2013 Linda Schol Voedselbank Amsterdam Oost Op 21 november jl. hebben Truus Mentink en ondergetekende een bezoek gebracht aan de Voedselbank op de Oostenburgermiddenstraat. Dit naar aanleiding van onze Oogstdienst actie waarin wij de gemeenteleden hadden gevraagd houdbare levensmiddelen naar de kerk mee te nemen. Dit was een succes en we hadden 7 kratten vol levensmiddelen waar de voedselbank heel erg blij mee was. Om ons wat meer te verdiepen in de problematiek van de voedselbank hebben wij een gesprek gehad. Het depot aan de Oostenburgermiddenstraat is een distributiecentrum voor heel Noord Holland. Daar wordt bekeken wat binnenkomt en verdeeld over de vele voedselbanken in Noord Holland, die dan weer op hun beurt voedselpakketten voor de mensen samenstellen. De Voedselbank Amsterdam (VBA) is in 2005 opgericht en heeft als doel direct voedselhulp te bieden aan mensen in armoede, het verminderen van het sociaal isolement en bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen. En de Voedselbank gaat verspilling van voedsel tegen door dit bij bedrijven in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven. Enkele feiten: bijna 1500 voedselpakketten per week in Amsterdam uitgiftepunten in Amsterdam VBA distributiecentrum voor heel Noord-Holland programma: Meer dan voedsel alleen ongeveer 400 vrijwilligers De voedselpakketten zijn voor hen die na aftrek van vaste lasten zoals huur, energie, verzekeringen en bijvoorbeeld schulden, heel weinig geld overhouden om te besteden aan eten en drinken. De norm bij 1 volwassene ligt bij 180 euro. Bijna 400 toegewijde vrijwilligers bundelen hun krachten om deze doelen te bereiken. Aangezien het aantal nieuwe Voedselbankklanten in een rap tempo toeneemt, zoekt de voedselbank altijd vrijwilligers. Met af en toe op een zaterdag meehelpen bij een supermarktactie helpt u de voedselbank al enorm. Of als intakevrijwilliger, waarbij u 1 avond in de 2 weken in gesprek bent met onze klanten. Als u interesse hiervoor heeft dan kunt u contact met de voedselbank opnemen. Kijk op Als Diaconie hebben ook wij onze verantwoordelijkheid voor de armoede in Oost-Watrgraafsmeer. Voor 2013 staan twee inzamelingen in de kerk centraal en hebben wij in , - gedoneerd. Ans van Raalte-Deschan

11 Januari 2013 Hartelijk dank Op mijn laatste werkdag op het Kerkelijk bureau mocht ik diverse telefonische en persoonlijke reacties ontvangen die mij diep hebben geroerd. Op zondag daarop mocht ik van uit de kerk een zeer bijzonder boeket bloemen ontvangen dat mij, namens de gemeente, door Wil en Wim van Veeren werd bezorgd. Door Truus Mentink werd mij die middag, namens de Diaconie, een mooi pakket aangeboden. Voor deze hartverwarmende reacties, mede namens mijn vrouw Janny, heel hartelijk dank. Maarten Buntsma Beste mensen, Heel hartelijk dank voor de vele belangstelling tijdens mijn ziek zijn. De vele kaarten, telefoontjes en bezoekjes doen me goed. Het is fijn te weten dat er zoveel mensen zijn die met me meeleven, in gedachten en gebeden. Vriendelijke groeten Emmy Jansen Het gebruik van de parkeerkaarten Zoals u weet, liggen er parkeerkaarten in de ontmoetingsruimte klaar voor het parkeren op de Hugo de Vrieslaan voor onze kerk. Deze kaarten moeten wij elk jaar aanvragen bij het stadsdeel en zijn dan telkens een jaar geldig. Deze service is bestemd voor onze gasten, die op de dag of s avonds in onze kerk moeten zijn, om hen een onbetaalde parkeer plaats aan te bieden. Ook op de zondag kunnen onze gasten, of gemeenteleden die van buiten de Watergraafsmeer komen van deze service gebruik maken. Als er dan kaarten over zijn, dan kunnen de gemeente leden hier gebruik van maken, maar men heeft hier geen rechten op. Immers, de bewoners van de Watergraafsmeer met een parkeervergunning kunnen op de Hugo de Vrieslaan parkeren. Hiervoor zijn sinds kort parkeervakken ingericht. Tevens zijn ze bestemd voor de chauffeurs die autodienst hebben. Mocht u toch de parkeerkaart gebruiken, dan verzoeken wij u vriendelijk, doch zeer dringend, deze te allen tijde terug te leggen in het postbakje van Hetty. U heeft deze hier ook vandaan gehaald. Er zijn maar 5 kaarten in ons bezit, dus u begrijpt, dat deze spelregels nodig zijn. Indien iedereen zich hier aan houdt, dan kunnen wij als kerk deze service blijven aanbieden. Ben van Raalte Allerlei Agenda Maandag 14 januari Kerkenraad Maandag 21 januari Moderamen Koffie ochtend Heeft u zin in n kopje koffie of thee en n praatje? Dan bent u iedere 3e dinsdag van de maand van harte welkom in de pastorie op de Linnaeushof 94. Van uur. Alleen de 1e koffie ochtend in het nieuwe jaar is 1 week later. De eerstvolgende koffie/thee ochtend is: 22 januari 2013 U bent van harte welkom! Kaarten en Zegels Beste allemaal. Wat ben ik verrast door menigeen van U voor al het mooie materiaal dat de Kerk in Aktie van U mocht ontvangen. Ik wil haast zeggen, U hebt in deze laatste maand December meer mooie spullen aan postzegels en kaarten geschonken dan in het afgelopen jaar. Dank aan de mensen van de Martelaren van Gorckum gemeente en mevrouw A.v.d.Velden U bent voor mij een vreugd. Laat het nieuwe jaar 2013 zo mogen doorgaan is mijn wens aan U allen. Goede gezondheid voor U allen en heeft U problemen met het brengen één belletje is genoeg om ze te komen halen Louis Robert 11

12 MeerZicht Het wiegje staat klaar voor het kind dat ik nog niet ken Voor mij wordt het een dubbele Kerst. In ons gezin kan elk moment een nieuw kleinkind geboren worden. Dat zet je toch aan het denken. Wat is een geboorte eigenlijk, behalve een toestand van weeën, bloed en een wat nerveuze opa en oma die al maanden geleden luiers hebben ingeslagen? De dwarse denker Hannah Arendt, als Jodin voor het nazibewind naar Amerika gevlucht, dacht veel na over vrijheid. Voor haar is die gegrond in 'natality' (geboren zijn). Geïnspireerd door Augustinus, zegt ze in haar hoofdwerk 'De menselijke conditie' dat elke menselijke geboorte een nieuw begin voor de wereld betekent. Die geboorte is de aanvang van een verhaal dat er daarvoor niet was, en dat later van generatie op generatie kan worden doorgegeven. Het verhaal van Jezus wordt zelfs nog steeds verteld en blijft de wereld vernieuwen. Arendt is het met Augustinus eens dat de vraag naar het wezen van de mens net zo'n theologisch probleem is als de vraag naar het wezen van God. Voor Gods aangezicht worden wij onszelf een vraagstuk: Quid ergo sum? - Wat ben ik? Het antwoord ligt in onze geboorte, want daaruit wordt duidelijk dat we schepselen zijn. Ondanks alle moderne technieken rondom vruchtbaarheid en geboorteplanning, heeft geen mens de geboorte van juist déze baby bepaald. Dit inzicht kan leiden tot vertrouwen in de Schepper. Arendt kon niet veel met religie, maar in een brief aan Karl Jaspers schrijft ze: "Persoonlijk ga ik door het leven met een soort van vertrouwen in God... Daar valt verder niet veel over te zeggen behalve, natuurlijk, dat het me gelukkig maakt." Ons ontstaan is ten diepste niet het product van voorafgaande omstandigheden, zoals bijvoorbeeld deze column het resultaat is van mijn schrijfwerk, het beleid van de redactie en de drukpers. Een geboorte is gegrond in Gods vrije scheppingskracht. Daarom draagt elke baby in zich de belofte van een bevrijding van de wereld uit de boeien die haar kluisteren aan de geschiedenis en de natuur. De verhalen over Jezus benadrukken deze breuk met het verleden en de natuur: hij verkondigt het komende rijk van God, vergeeft zondaren, stilt een storm en verrijst uit de doden. Een nieuw begin. Mensen die deze vrijheid niet beseffen zijn slechts een verlengstuk van de samenleving - 'het is de schuld van de maatschappij dat ik niet meer aan het werk kom', of van de natuur - 'ik ben nu eenmaal een man of vrouw'. Om vrij te zijn moeten ze als het ware 'opnieuw geboren worden'. Beseffen dat je geschapen bent door God is leven als een vreemdeling in de wereld. Die is als een herberg die nooit helemaal je thuis kan zijn. Mensen die zich geheel vereenzelvigen met hun afkomst, religie of nationaliteit hebben daarom iets verkrampts. Ze ontkennen de goddelijke vrijheid die hun met de geboorte gegeven is. Jezus leefde wel uit die vrijheid, waardoor zijn vernieuwing van het etnische joodse geloof leidde tot een radicale opening naar de niet-joden. Ook was hij kritisch op 'vorsten die heerschappij uitoefenen over de aan hen onderworpen volken'. Politieke actie dient de vrijheid, gegeven in elke menselijke geboorte, te beschermen, zegt Arendt, en zich te keren tegen totalitaire pogingen om die te beknotten. Want dat zou de mens gelijk aan de os en de ezel maken. Het wonder dat de wereld redt uit haar slavernij aan de geschiedenis en de natuur vindt, volgens Hannah Arendt, zijn "meest prachtige en bondige uitdrukking in de paar woorden waarmee in het Evangelie 'het goede nieuws' wordt aangekondigd: 'Een kind is ons geboren'." Als predikant heb ik de kerstviering voorbereid. Ook staan het wiegje en speelgoed klaar voor mijn kleinkind dat ik nog niet ken en nooit helemaal zal kennen. Omdat het vrij is. Denk je ook niet, vraagt Augustinus, dat er in elk mens een diepte is, zo ondoorgrondelijk dat die zelfs voor hemzelf verborgen is? Jean-Jacques Suurmond, uit dagblad Trouw 12

13 Januari 2013 Diensten Zondag 13 januari 2013 De Bron, Voorganger: Ds C. (Chris) van Andel (gastpredikant) Collecte: Exodus Vrijdag 18 januari 2013 Weeksluiting De Open Hof, Voorganger: Mw. Trudy Joosse Zondag 20 januari 2013 Zondag van de Eenheid Viering Heilig Avondmaal De Bron, Voorganger: Pastor Nico Essen / Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs Collecte: Protestantse Kerk Oecumene Zondag 27 januari 2013 De Bron, Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs Collecte: Collecte Catechese & Educatie Zondag 3 februari 2013 De Bron, Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs Zondag 3 februari 2012 De Open Hof, Voorganger: pastor Ellen Kok Zondag 10 februari 2013 De Bron, Voorganger: Ds. W.H. (Wim) Brouwer Verantwoording giften via Ds.D.J.Thijs; van NN 100 (kerk/diaconie) van NN 50 (kerk) via mw.n.bakker; van NN 20 (kerk) van NN 50 (bloemenfonds) Voor het Bloemenfonds via Mevrouw G. Zijp 10,-- van N.N. Via Dhr. L. Robert 10,-- van N.N. voor de kerstattentie 13

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 25 mei 2014. Voorganger: ds. Yko van der Goot Organist: Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 25 mei 2014. Voorganger: ds. Yko van der Goot Organist: Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 25 mei 2014 Voorganger: ds. Yko van der Goot Organist: Erik Visser Orde van de dienst. Orgelspel, Georg Böhm, Preludium, fuga en postludium in G. Luiden

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

Zondag 26 mei 2013 thema Kennis is macht maar alleen wijsheid is vrijheid (Etty Hillesum)

Zondag 26 mei 2013 thema Kennis is macht maar alleen wijsheid is vrijheid (Etty Hillesum) Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 26 mei 2013 thema Kennis is macht maar alleen wijsheid is vrijheid (Etty Hillesum) voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser Gato: Luisteren Orde van de

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 21 augustus 2011 thema: In gebed. voorganger: Ds. Foekje Dijk organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel:. luiden van de klokken. stilte. aansteken

Nadere informatie

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed Gebedsmoment Ondanks alles goed proberen zijn, goed proberen doen is een teken van Gods liefde. Doorheen het licht dat andere mensen voor ons betekenen en het licht dat wij voor andere mensen zijn, kunnen

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A.

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A. ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal Voorganger: Ds. J.A. Antonides De Paaskaars brandt Lied voor de dienst: 577 geheel Welkom, afkondigingen.

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Maranathakerk Liturgie 14 juni 2015 middag RdH Verdiepingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, 16.30 uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Muzikale begeleiding: Tehilla Bijzonderheden: Heilig

Nadere informatie

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Voorbereiding Orgelspel Stilte Orgelspel Welkom en Drempelgebed Zingen: Lied 67, 1 en 3 3 De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Meer-Zicht. Goede God. Maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer. 17e jaargang 2 Februari 2013

Meer-Zicht. Goede God. Maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer. 17e jaargang 2 Februari 2013 Meer-Zicht Maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer 17e jaargang 2 Februari 2013 Goede God Goede God, U hebt zoveel geduld met ons. Wij bidden U, leer ons geduldig te zijn met

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Tonny Nap Lezen : Lucas 19 : 1-10 Tekst : Zondag 11 Lied 440 : 1 en 2 Gezang 55 Opwekking 461 Opwekking 347 Psalm 118 : 1, 9 en 10 Lezen : Lucas 19 : 1-10 Tekst : Zondag

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Zondag van de tekenen der tijden 14 augustus 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingszang: Gezangboek nr. 754 Tijdens

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: De Kern Spijkenisse Voorganger: ds. Lennart van Berkel Organist: Adri v/d Padt Pianist: Manon Welkom Samenzang: Stille

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt Liturgie zondag 30 oktober 2016 9:30 uur Ds H D Bondt 9:30 uur 30-okt Ds H D Bondt Opw 629 : Ps 139 : 1, 2, 3 K Opw 180 : Gez 161 : Dooplied Jes 43 : 1-7 en 14-21 Gez 149 : Jes 43 : 1, 4 LB 481 : 1, 2

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda Filippenzen 4: 4-9 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Een paar verzen uit een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, een klein havenstadje

Nadere informatie

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander LITURGIE openluchtdienst 28 juni 2015 15.00 uur thema: Jij en die ander voorganger: Durk Muurling muziek: Harry, Wilma, Debbie, Bendja, Rianne, Wim Woord van welkom We zingen staande: opwekking 539 Kom

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Lezen : Psalm 8 Tekst : Psalm 8 : 3. Psalm 121 : 1, 2 en 4 NLB 310 Gezang 149 Psalm 148 : 1 en 5 Opwekking 518 Lied 465 : 1, 2 en 5

Lezen : Psalm 8 Tekst : Psalm 8 : 3. Psalm 121 : 1, 2 en 4 NLB 310 Gezang 149 Psalm 148 : 1 en 5 Opwekking 518 Lied 465 : 1, 2 en 5 Lezen : Psalm 8 Tekst : Psalm 8 : 3 Psalm 121 : 1, 2 en 4 NLB 310 Gezang 149 Psalm 148 : 1 en 5 Opwekking 518 Lied 465 : 1, 2 en 5 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Welkom. JdH 456 Gz125: 1,4 Gz141 Opw 268 Adventslied Gz150 Gz139: 1 3 Ps89: Gz143: 3c. Johannes 1: 1-18

Welkom. JdH 456 Gz125: 1,4 Gz141 Opw 268 Adventslied Gz150 Gz139: 1 3 Ps89: Gz143: 3c. Johannes 1: 1-18 Welkom JdH 456 Gz125: 1,4 Gz141 Opw 268 Adventslied Gz150 Gz139: 1 3 Ps89: 1 9 13 Gz143: 3c Johannes 1: 1-18 Mededelingen Voorganger : ds. Frank Bruintjes, Kampen Schriftlezing: Peter Nieuwenhuizen Voorbede

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Hartelijk welkom! informatiefolder

Hartelijk welkom! informatiefolder Hartelijk welkom! informatiefolder Al ruim 100 jaar in beweging! Onze harten naar God... Pinkstergemeente Immanuël is een gemeenschap van christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin dat

Nadere informatie

Preek 06dec2015, Opstandingskerk Tilburg - Wees niet bang; God zal bij je zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Preek 06dec2015, Opstandingskerk Tilburg - Wees niet bang; God zal bij je zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Preek 06dec2015, Opstandingskerk Tilburg - Wees niet bang; God zal bij je zijn Gemeente van onze Heer Jezus Christus, - Vandaag word ik vooral getriggerd door de opmerking: wees niet bang, vrees niet,

Nadere informatie

PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, uur Grote Kerk

PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, uur Grote Kerk PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, 20.30 uur Grote Kerk Voorganger: Ds. Dick van Arkel Ouderling: Jan Kramer Diaken: Jaap Bubberman Geluid: Dries van Duinen Organist: Ton Veltkamp

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Johanneskerk, Laren NH 31 december 2015 Psalm 67

Johanneskerk, Laren NH 31 december 2015 Psalm 67 Johanneskerk, Laren NH 31 december 2015 Psalm 67 Als op s levenszee de stormwind om u loeit, als u tevergeefs uw arme hart vermoeit, tel uw zegeningen, tel ze een voor een en u zegt verwonderd, Hij liet

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN Onzevader in de voorbereiding op de eerste communie Onzevader in eerste communievoorbereiding Doelgroep: Kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie Doelstelling: Met

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog!

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog! Zondag 28 februari 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: kand. J.H. van Wijk, Zwolle Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Rien Hoekjen Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries Liturgisch

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 42 (26-10)

De Bijbel open 2013 42 (26-10) 1 De Bijbel open 2013 42 (26-10) Hoe kunnen wij concreet Jezus volgen? Die vraag kwam bij enkele luisteraars boven toen zij een preek gehoord hadden over de roeping van Mattheus tot discipel. Ik vind dit

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

THEMAREEKS: 10 GEBODEN

THEMAREEKS: 10 GEBODEN THEMAREEKS: 10 GEBODEN STEEL NIET! ACTIE 4 KIDS 6 november 2016 10:30 uur Voorganger: ds. W. Gugler Ouderling: Marrian Meiling Organist: Ans Kuus Lector: Lieske Gijsbertsen Koster: H. van Polen/ M. van

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie