De infogids is een uitgave van de samenwerkende. bouwscholen in Twente, SSB, VVBA, SPT en OCT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De infogids is een uitgave van de samenwerkende. bouwscholen in Twente, SSB, VVBA, SPT en OCT. www.bouwschool.nl"

Transcriptie

1 S De infogids is een uitgave van de samenwerkende bouwscholen in Twente, SSB, VVBA, SPT en OCT.

2 INFOGIDS SB

3 SSB Veilingstraat LZ Enschede Samen werken aan een goede opleiding 3 Antwoord op al je vragen 7 VVBA e.o. Veldkampsweg AR Almelo OCT Reggesingel AK Rijssen De infogids is een uitgave van de samenwerkende bouwscholen in Twente, SSB, VVBA, SPT en OCT. Trots op vakmanschap Erkende leerbedrijven Zijn er ook huisregels? Werkgebied SSB

4 3 SSB infogids

5 Informatie voor toekomstige deelnemers aan een bouwopleiding bij Opleidingsbedrijf SSB, de erkende leerbedrijven en het ROC van Twente OPLEIDINGSBEDRIJF SSB De SSB, Stichting Samenwerkingsverband Bouw regio Twente is een facilitaire instelling. Ze werd in 1984 opgericht door en voor ca. 100 bouwondernemingen in de oostelijke regio van Twente. De SSB heeft aan de Veilingstraat in Enschede een modern opleidingsbedrijf met een werkplaats, instructieruimten en kantoorruimten. Het doel van de SSB De SSB is een opleidingsbedrijf van en voor de regionale bouwbranche in Oost-Twente. Het zorgt ervoor dat er voor bouwbedrijven voldoende, goede opgeleide en gediplomeerde vakkrachten komen door schoolverlaters en herintreders te scholen. De SSB biedt stages, is werkgever voor deelnemers en coördineert de beroepspraktijkvorming van praktijkgerichte bouwopleidingen, MBO niveau 1 t/m 4. Voor wat betreft de instroom van nieuwe deelnemers is de SSB goed te vergelijken met smeerolie: ogenschijnlijk niet strikt noodzakelijk, maar alles loopt veel soepeler en geruislozer. En het is bekend: zonder smeerolie draait op een gegeven moment de zaak zelfs vast. Het beeldmerk van de SSB symboliseert de betrokkenheid van de bedrijfstak, het beroepsonderwijs en de SSB bij de ontwikkeling van competenties van de deelnemer. De deelnemer staat centraal. De omsluitende cirkel benadrukt de intensieve samenwerking tussen de partners in het opleidingsproces.

6 Bij de SSB kunnen schoolverlaters aankloppen, maar ook andere geïnteresseerden die een praktische bouwopleiding willen volgen. In de vakopleiding spelen de bouwondernemingen een uitermate belangrijke rol. Zij bieden de SSB-deelnemers een werkplek en zorgen voor goede leermeesters. De leermeesters nemen de SSB-deelnemers onder hun hoede en leren ze alles over de praktijk. Zoals de fijne kneepjes van het metsel- of timmervak, maar ook dagelijkse discipline en sociale vaardigheden. 5 SSB infogids

7 In de beginjaren tachtig zijn ruim 50 opleidingsbedrijven opgericht in heel Nederland. De SSB is er daar één van. De opleidingsbedrijven fungeren sinds die tijd als stagebieder of werkgever voor deelnemers. Opleidingsbedrijven zorgen er ook voor dat de opleiding van deelnemers wordt voortgezet als er in de bouw minder of even helemaal geen werk is. De SSB heeft daarom een grote werkplaats waar altijd gemetseld en getimmerd kan worden. Daar zorgt een drietal instructeurs voor de begeleiding. Sinds de SSB en andere opleidingsbedrijven bestaan, is het aantal deelnemers dat met succes de opleiding weet af te ronden, spectaculair gestegen tot ca. 90%. Het aantal leerlingen in dienst van de SSB is in de loop der jaren gestegen van 25 in 1984 tot ca. 140 op dit moment. De leerlingen volgen een opleiding in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) op niveau 1 (assistent Bouw&Infra), niveau 2 (basisberoepsopleiding), niveau 3 (vakopleiding) of niveau 4 (middenkaderopleiding/specialistenopleiding). De BBL-opleidingen staan voor 4 dagen werken in de praktijk en het volgen van 1 dag theorieonderwijs.

8 7 SSB infogids

9 Wat houdt een dienstverband bij de SSB in? Een dienstverband geeft de garantie om op niveau 2 of niveau 3 maximaal twee jaar een opleiding te volgen en tegelijkertijd te werken in de bouwsector. Alle zaken die betrekking hebben op de arbeidsverhouding worden geregeld volgens de CAO-bouw. Daarin staan alle afspraken die werkgevers, werknemers en overheid zijn overeengekomen. Hoe kom ik in aanmerking voor een dienstverband op niveau 2? Als je voor een dienstverband bij de SSB op niveau 2 in aanmerking wilt komen, moet je in het bezit zijn van het VMBO-diploma Basis Beroepsgerichte Leerweg Bouwtechniek (BBL). Ook met een (BBL niveau 1 assistent Bouw & Infra) diploma heb je in principe toegang tot de niveau 2 opleiding. Ik voldoe niet aan de eisen, wat nu? Als je niet aan een van bovenstaande eisen voldoet, moet je eerst een niveau 1 opleiding volgen. De niveau 1 opleiding wordt aangemerkt als een stage en niet als een dienstverband met de SSB. De stagevergoeding is vastgelegd in de stageregeling in de Bedrijfstak Bouw. Hoe kom ik in aanmerking voor een dienstverband op niveau 3? Als je de niveau 2 opleiding met succes hebt afgerond, kom je in aanmerking voor een opleiding op niveau 3 opleiding. Of je daadwerkelijk kunt doorstromen wordt vooraf overlegd met het leerbedrijf en het ROC van Twente. En wat als ik na niveau 3 naar niveau 4 wil? Na het afronden van de niveau 3 opleiding kun je eventueel beginnen met de niveau 4 opleiding bij de SSB of bij het leerbedrijf. Wat houden de verschillende niveaus in? Niveau 1 - assistent Bouw & Infra Niveau 2 - basisberoepsopleiding Niveau 3 - vakopleiding Niveau 4 - specialistenopleiding

10 Hoe ziet dit alles eruit in een schema? Van Naar Instroom eis Bijzonderheden - Niveau 1 Geen: deelnemer is Er is geen sprake van een dienstverband vakvreemd of heeft een met de SSB, maar van een stageovereenkomst, niet afgeronde met een vergoeding conform de stageregeling vooropleiding Bedrijfstak Bouw. - Niveau 2 VMBO-diploma (Basis Er is sprake van een dienstverband Beroepsgerichte met de SSB. Alle zaken aangaande de Leerweg Bouwtechniek) arbeidsverhouding worden volgens de CAO verwerkt. Niveau 1 Niveau 2 Diploma niveau 1 Er is sprake van een dienstverband met de SSB. Alle zaken aangaande de arbeidsverhouding worden volgens de CAO verwerkt. Niveau 2 Niveau 3 Diploma niveau 2 Er is sprake van een dienstverband met de SSB. Alle zaken aangaande de arbeidsverhouding worden volgens de CAO verwerkt. Niveau 3 Niveau 4 Diploma niveau 3 Er is mogelijk sprake van een dienstverband met de SSB, of van een dienstbetrekking bij een bouwbedrijf. Welke opleidingen zijn er op welk niveau? Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Timmeren X X X - Metselen X X X - Kaderfunctionaris X Voegen X X - - Vakkracht Houtskeletbouw - X X - Restauratie Timmerkracht - X X X 9 SSB infogids

11 Ik heb interesse, waar meld ik me? Als je in aanmerking wilt komen voor een bouwopleiding, meld je dan bij de SSB, Veilingstraat 10 te Enschede (of via of bij de afdeling Bouw en infra van het ROC van Twente. Je schrijft je daar in voor de BBL-opleiding. Wordt iedereen aangenomen? Nadat je je hebt ingeschreven, volgt een intake gesprek bij het ROC. Ook word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij de SSB. Het is belangrijk dat je ouders/verzorgers daar ook bij aanwezig zijn. Als het ROC van Twente en de SSB jou een geschikte kandidaat vinden, dan wordt er met jou een overeenkomst voor de opleiding afgesloten. In deze overeenkomst staat onder meer hoe het theoriegedeelte en het praktijkgedeelte er voor jou uit zien. In bijna alle gevallen volgt er dan ook een arbeidsovereenkomst/ dienstverband met de SSB. De SSB wordt dan jouw werkgever. Hoe gezond moet ik zijn? Voordat je aan de opleiding begint, is er een intredekeuring voor het gekozen beroep. Deze keuring wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts van ARBO-Unie in Enschede. Tijdens de keuring wordt door de arts vastgesteld of je lichamelijk in staat bent het gekozen beroep uit te voeren. Bij goedkeuring volgt bijna altijd een arbeidsovereenkomst. Voor je bij de SSB aan de opleiding begint, volg je de cursus Veilig en Gezond werken. Je bent verplicht aan beide onderdelen deel te nemen. Zonder deelname kun je niet beginnen aan de opleiding.

12 Hoe ziet het theoriegedeelte eruit? Eén dag in de week volg je theorie. De lessen worden gegeven door docenten van het ROC van Twente. Deze theoriedag is verplicht. Je krijgt begeleiding van docenten en je krijgt een studieloopbaanbegeleider. Deze begeleider onderhoudt contact met de SSB en je leerbedrijf over de voortgang van je opleiding. Het ROC van Twente is eindverantwoordelijk voor al jouw theorieen praktijkbeoordelingen. Het theoriegedeelte is opgedeeld in kleine onderdelen, beroepstaken genoemd. Dit systeem vraagt zelfdiscipline, omdat je voor een belangrijk deel je eigen voortgang bepaalt. Deze voortgang bepaal je overigens wel altijd in overleg met het bouwbedrijf waar je geplaatst bent of met een toegewezen leermeester. Elke beroepstaak sluit je af met een toets. Daarmee laat je zien dat je de gevraagde vaardigheden beheerst. Wanneer je voor alle toetsen een voldoende scoort, krijg je het door de bedrijfstak erkende vakdiploma. Is dat nuttig, zo n theoriedag? Ja, want alles wat je aan theorie leert, kun je in de praktijk meteen toepassen. Wat jij in de praktijk moet weten en kunnen is uitgangspunt voor de lesstof van het ROC. Dat heet competentiegericht leren. Hoe ziet het praktijkgedeelte eruit? De praktijkopleiding verzorgt de SSB samen met de aangesloten bouw- en aannemingsbedrijven. Deze bedrijven zijn erkende leerbedrijven, zoals omschreven in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Dat betekent dat ze beschikken over speciaal opgeleide leermeesters én dat ze voldoende opleidingsgerichte werkzaamheden kunnen aanbieden. Je wordt na een korte introductieperiode bij één van de leerbedrijven geplaatst. Hier doe je praktijkervaring op. Net als in het theoriegedeelte, doe je ook in het praktijkgedeelte toetsen. Op de bouwplaats of in de werkplaats van de SSB. Uit de 11 toetsen blijkt of je de gevraagde vaardigheden beheerst. SSB infogids

13 Moet ik de gewerkte uren bijhouden? Als je in dienst komt bij de SSB ontvang je een urenboekje. Aan het einde van de week moet de leermeester op de bouwplaats of de instructeur in de werkplaats van de SSB het door jou ingevulde urenbriefje voor akkoord ondertekenen. Je urenbriefje moet je iedere vrijdag naar de SSB sturen, brengen of mailen. Portvrije enveloppen om de urenbriefjes op te sturen ontvang je van de SSB; er ligt ook voorraad bij het ROC. De gegevens op het urenbriefje zijn bepalend voor de uitbetaling van je loon en voor de factuur naar het leerbedrijf. Urenbriefjes die te laat worden ingeleverd kunnen niet meer in de reguliere loonperiode worden verwerkt. Geen urenbriefje ingeleverd betekent helaas geen loon. Zijn er tussentijdse gesprekken? Na vier maanden is er een functioneringsgesprek. In dit gesprek wordt onder meer bekeken of de opleiding volgens het gewenste tempo en op het juiste niveau verloopt. Bij dit gesprek is het van belang dat één van de ouders/verzorgers aanwezig is. Tijdens deze gesprekken worden de beoordelingen van het leerbedrijf, het ROC en van de SSB met de deelnemer besproken. Wat krijg ik betaald? Je wordt betaald volgens de bouw CAO. Dat betekent dat je meer dan het minimumloon ontvangt. De hoogte van de beloning is afhankelijk van je leeftijd. Loonbetaling vindt een keer in de vier weken plaats, volgens de door jou ingeleverde urenverantwoording. Het loon wordt overgemaakt op jouw bankrekening. De hoogte van het loon kun je zien op onze website.

14 Worden reiskosten ook vergoed? Gedurende de werkdagen bij het leerbedrijf moet je zoveel mogelijk gebruik maken van het groepsvervoer van het bouwbedrijf. Je informeert naar de mogelijkheden bij je leermeester. Kosten van reizen met openbaar vervoer worden in de laagste klasse vergoed. Als je volgens de SSB gebruik moet maken van een ander dan een openbaar vervoermiddel geldt hiervoor de CAO-vergoeding. Reizen met een auto dien je vooraf met de SSB te overleggen. Als hierover geen overleg heeft plaatsgevonden zal geen vergoeding worden verstrekt. Wat heb ik nodig aan kleding en gereedschap? Gereedschap, een veiligheidspakket en werkkleding worden door de SSB bij aanvang van de opleiding aan de deelnemer verstrekt. Bij verlies of ontvreemding kan de deelnemer nieuw gereedschap of nieuwe kleding via de SSB aanschaffen. Schoeisel wordt één maal per opleidingsjaar verstrekt. Je ontvangt hiervoor een schoenenbon. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen de opleidingstermijn van 104 weken worden de restwaarden van het gereedschap en de kleding met de deelnemer verrekend. Door de SSB wordt bij aanvang van de basisberoepsopleiding het volgende verstrekt: Gereedschappakket in gereedschapskoffer met hangslot Kledingpakket Veiligheidspakket met Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) Je bent verplicht de kleding en veiligheidsspullen, zoals een helm en veiligheidsschoenen tijdens het werk op de bouwplaats en in de werkplaats van de SSB 13 bij je te hebben en/of te dragen. SSB infogids

15 Mag ik af en toe vrij nemen? Als je een dienstbetrekking hebt met de SSB, dan heb je recht op het aantal vakantie- en verlofdagen zoals in de CAO vastgelegd. Ook kun je snipperdagen opnemen, in overleg met de SSB en/of met het inlenend bedrijf. Datzelfde geldt voor individuele roostervrije dagen. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden wordt verstrekt in de introductieperiode. Hoe zit het met verzekeringen? Als je 17 jaar of jonger bent, ben je tegen ziektekosten meeverzekerd via de zorgverzekeringspolis van je ouders/verzorgers. Ben je 18 jaar of ouder dan ben je verplicht jezelf te verzekeren tegen ziektekosten. Ook moet je een AVP (Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren) of een WA-verzekering hebben. Bouw- en aannemingsbedrijven afvaardiging bedrijven Bestuur opleidingsbedrijf SSB Directie Administratie Werkplaats Deelnemers aan een (BBL) bouwopleiding

16 Bij wie kan ik met mijn vragen terecht? M.L.M. Wiggers (administratief medewerkster) - algemene leerling-zaken - telefoon en correspondentie - administratie Mail: H. Schinkel - beheer en onderhoud metselafdeling (instructeur metselen) E. Scholten - lonen (financiële administratie) E.S. Boels (opleidings- coördinator) J.W. Aardema (directeur) - werkplaatsinstructie metselen - uitvoering API-SPT s Mail: - vorstverlet - roostervrije dagen Mail: - plaatsing timmer- en metselleerlingen - planning praktijkinstructie en SPT s - leerlingbesprekingen met ROC van Twente Mobiel: Mail: - opleidingsbeleid - arbeidsrechtelijke zaken en -verhoudingen - afstemming en overleg bedrijfstak en scholenveld Mobiel: Mail: D. Boerhof - werkplaatsinstructie timmeren (instructeur timmeren) - uitvoering API-SPT s - inkoop materiaal en materieel Mail: M. Pollemans - werkplaatsinstructie timmeren (instructeur timmeren) - uitvoering API-SPT s - onderhoud machinale en gereedschap Mail: 15 SSB infogids

17 Wetenschappelijk onderwijs Hoger Beroepsonderwijs WO Universiteit Propedeuse HBO ONDERWIJSSCHEMA van basisschool tot universiteit Verklarende woordenlijst BOL BBL (in het MBO) VMBO MBO HAVO VWO ROC HBO WO * = Beroeps Opleidende Leerweg (min. 20% en max. 60% praktijkstage) = Beroeps Begeleidende Leerweg (minimaal 60% praktijkstage) = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs = Middelbaar Beroeps Onderwijs = Hoger Algemeen Vormend Onderwijs. = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (Atheneum, Technasium en Gymnasium) = Regionaal Opleidingen Centrum MBO-opleidingen, niveau 1 t/m niveau 4 = Hoger Beroeps Onderwijs = Wetenschappelijk Onderwijs (Universiteit) = Startkwalificatie op de arbeidsmarkt (= MBO niveau 2 of HAVO/VWO-diploma) HBO Hogeschool Eventueel uitstroom met niveau 4 naar HBO Middelbaar Beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs * Leerjaar 5 VWO Doorlooptijd 6 jaar Mogelijk met * HAVO-diploma Leerjaar 4 Tussentijdse zijinstroom van (niet afgeronde) HAVO naar MBO HAVO Doorlooptijd 5 jaar Mogelijk met diploma TL MBO (onderwijsinstelling ROC, AOC of vakinstellingen) BOL of BBL, niveau 1 t/m 4 Eventueel doorstroom van lager niveau naar hogere niveaus Niveau 4 doorlooptijd 2, 3 of 4jaar (afhankelijk van soort opleiding) Theoretische Leerweg TL Niveau 3 doorlooptijd 2 jaar (vakopleiding) of Gemengde Leerweg GL * Niveau 2 doorlooptijd 2 jaar (basisberoepsopleiding) Kader Beroepsgerichte Leerweg KBL of Niveau 1 doorlooptijd max.1 jaar (assistentenopleiding) Voor sommige opleidingen kan het niveau van instroom afwijken of VMBO Doorlooptijd 4 jaar, leeftijd ca jaar Basis Beroeps- Gerichte Leerweg BBL Leerjaren 1 en 2 zijn de basisvorming voor alle leerlingen in de onderbouw, daarna keuze voor een leerweg en een sector in leerjaar 3 en 4 in de bovenbouw. Eventueel uitstroom naar MBO niveau 1 Praktijkonderwijs Doorlooptijd 6 jaar, leeftijd max. 18 jr. Primair onderwijs Basisschool groep 1 t/m 8 Doorlooptijd 8 jaar, leeftijd 4 max. 14 jaar Copyright Opleidingsbedrijf SSB, 2010

18 UITLEG NEDERLANDSE ONDERWIJSVORMEN PRAKTIJKONDERWIJS Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs die bedoeld is voor studenten voor wie het behalen van een VMBO-diploma te hoog gegrepen is. Praktijkonderwijs is in de plaats gekomen van de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen (vso-mlk). Het praktijkonderwijs leidt studenten op voor wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Het onderwijs is sterk op de praktijk gericht en biedt veel individuele begeleiding. Het onderwijs loopt meestal door totdat er passend werk gevonden is. Praktijkonderwijs leidt dus niet per definitie op voor een diploma, maar voor het leven. Voor een aantal van deze studenten is doorstroom naar niveau 1 van het MBO een mogelijkheid. Voor praktijkonderwijs geldt geen cursusduur, maar wel een leeftijdsgrens van 18 jaar. VMBO VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. Het is een 4-jarige opleiding die zowel praktisch als theoretisch kan zijn. Het VMBO kent 4 leerwegen. Een leerweg is de route die een student volgt en die aansluiting geeft op vervolgonderwijs. Een student kiest voor de leerweg die het beste bij hem past; meer theoriegericht of meer praktisch. De 4 leerwegen zijn: Theoretische leerweg (TL) Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen op niveau 4 in het MBO. De TL richt zich nog niet op een bepaald beroep. Met een TL kan een student ook doorstromen naar klas 4 van de HAVO. Gemengde leerweg (GL) Deze leerweg kan een student kiezen als hij weinig moeite heeft met studeren, maar zich ook gericht wil voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het MBO (niveau 3 en 4). Ook doorstroom naar de HAVO is mogelijk. Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) In de KBL krijgt de student naast de theoretische vakken ook een aantal beroepsgerichte lessen per week. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het MBO, niveau 3 en 4 (let op: voor sommige bouwopleidingen wordt met KBL aansluiting op niveau 2 in het MBO voorgesteld). Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) Deze leerweg is geschikt voor studenten die praktisch zijn ingesteld en bereidt voor op de basisberoepsopleidingen in het MBO (niveau 1 en 2). Een student kan in deze leerweg ook een leerwerktraject volgen (leren en werken). Een groot deel van het onderwijs volgt hij/zij dan buitenschools in een leerbedrijf of opleidingsbedrijf. Studenten kiezen meestal aan het einde van het tweede leerjaar voor een bepaalde sector. Er zijn 4 sectoren, nl.: Techniek, Zorg en welzijn, Economie en Landbouw. Binnen deze vier sectoren zijn er veertien afdelingen die elk een specialisatie bieden, bijvoorbeeld uiterlijke verzorging of bouwtechniek. HBO Hoger Beroepsopleidingen worden verzorgd door hogescholen. Zij leiden op tot hogerkaderfuncties binnen het bedrijfsleven en de overheid. HBO-opleidingen dragen vaktheoretische kennis over, maar zijn primair gericht op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk. Voor toelating tot een hogeschool moet de student in het bezit zijn van een HAVO-diploma, een VWO-diploma of een MBO-4-diploma. HBO JobScore biedt een praktijkgerichte studie Bouwkunde of Civiele techniek aan. Stichting HBO JobScore is een initiatief van werkgevers uit de bedrijfstak Bouw die samen met de HBO-instellingen uit de regio gemotiveerde afgestudeerde MBO-studenten een optimale combinatie van werk en opleiding biedt. De eerste twee jaren van een HBO-opleiding Bouwkunde of Civiele Techniek is er sprake van een stageovereenkomst, waarin een student twee dagen stage loopt en 3 dagen naar school gaat. Het derde en vierde leerjaar wordt de student werknemer van de Stichting HBO JobScore en werkt op basis van een arbeidsovereenkomst 4 dagen bij een praktijkbiedende organisatie en gaat 1 dag in de week naar school. MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Middelbaar Beroepsonderwijs richt zich op de theoretische en praktische voorbereiding voor de uitoefening van een beroep en is een schakel tussen VMBO en eventueel HBO. De meeste MBOopleidingen worden verzorgd door Regionale Opleidingen Centra (ROC), Agrarische Opleidingen Centra (AOC) of Vakinstellingen. De opleidingen worden gegeven op vier verschillende niveaus: niveau 1: assistentenopleidingen niveau 2: basisberoepsopleidingen niveau 3: vakopleidingen; niveau 4: middenkaderopleidingen en de specialistenopleidingen (kopstudies van één tot twee jaar). Eventueel doorstroom naar een HBO-opleiding. Studenten kunnen in het MBO een BOL- of een BBL-opleiding volgen. De mate van BeroepsPraktijkVorming (kortweg BPV= werken en leren in de praktijk) bepaalt voor een groot deel het verschil tussen beide leerwegen. In de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) hebben studenten een dienstverband bij een leerbedrijf of een opleidingsbedrijf. Een dag per week gaan ze naar school voor de theorie. Vroeger noemde men dit een leerlingstelsel of soms 'vakschool' of 'streekschool'. In de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) gaan de studenten meerdere dagen per week naar school. Een deel van de opleiding loopt de student stage om praktijkervaring op te doen (BPV). Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. Het is mogelijk van een lager niveau door te stromen naar een hoger niveau, door bijvoorbeeld na afronding van niveau 2 door te stromen naar niveau 3. Ook bestaan er mogelijkheden om de overstap te maken tussen BOL en BBL. Studenten die liever niet de hele dag naar school willen gaan, kiezen voor een BBL-opleiding. Met een MBO-diploma op niveau 4 kan een student eventueel doorstromen naar het HBO of gaan werken. Bouwtalent biedt een praktijkgerichte studie bouwkunde op niveau 4. Voor minimaal 50% en maximaal 80% bestaat de opleiding uit het opdoen van praktijkervaring bij een werkgever in de bouw of daaraan gerelateerd. Dat kan een bouw- of infrabedrijf zijn, een architectenbureau, een ingenieurs- of constructiebureau maar ook een gemeente of woningcorporatie. Bouwtalent is een initiatief van werkgevers uit de bedrijfstak bouw en heeft als doel het vergroten van de in- en doorstroom en het beperken van de uitstroom in de Bouwsector. WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS (UNIVERSITEIT) Er zijn in Nederland 13 universiteiten die Wetenschappelijk Onderwijs verzorgen, zowel theoretische studies als studies voor specialistische beroepen. De meeste opleidingen duren vier jaar, maar er zijn beroepen die een langere studietijd vergen. Voor toelating tot een universiteit geldt een VWO-diploma of een propedeuse (1e jaar) van een relevante HBO-opleiding. Naast deze diploma-eisen gelden voor bepaalde opleidingen eisen aan het vakkenpakket (profielen). Het HBO en het WO vormen samen het hoger onderwijs. Een universiteit verzorgt opleidingen op academisch niveau en verstrekt academische titels. COMPETENTIEGERICHT OPLEIDEN (CGO) Competentiegericht Onderwijs (CGO) richt zich op de zelfstandige en individuele ontwikkeling van de student voor wat betreft het verwerven van kennis, vaardigheden, inzicht en beroepshouding. Het gaat niet alleen om vaktechnische competenties, maar ook om het toepassen van algemene competenties als samenwerken, met klanten overleggen of plannen. Het leren wordt aangestuurd door de problemen, ervaringen en handelingen die gelden voor de beroepssituatie in de praktijk. Het gaat bij CGO dus om de combinatie van competenties die de student tijdens de opleiding moet verwerven en aantonen om uiteindelijk een beroep in de beroepspraktijk en in de maatschappij uit te kunnen oefenen. Copyright Opleidingsbedrijf SSB Enschede, april 2010

19

20 Trots op vakmanschap Wil jij graag een vak leren, succesvol zijn en carrière maken in de bouw? Dan ben je bij Opleidingsbedrijf SSB aan het juiste adres. Als jij handig, gemotiveerd en ambitieus bent, dan helpen wij je, samen met het ROC van Twente en de erkende leerbedrijven verder om zo veel mogelijk diploma s te halen. Waardevolle startbewijzen voor een loopbaan in een dynamische bedrijfstak; de bouw. Want gebouwd wordt er al duizenden jaren en dat zal ook altijd zo blijven. Van de piramide van Cheops (ca voor Christus, 147 meter hoog) tot aan het hoogste gebouw van de wereld op dit moment, de Dubai toren (Burj Dubai, 828 meter hoog) en in de toekomst nog imposanter en hoger. De hoeveelheid werk in de bouw in Nederland is sterk afhankelijk van de economische situatie. Op dit moment is er te weinig werk en staan de prijzen enorm onder druk, maar er komt ongetwijfeld weer een andere periode, waarin er vraag is naar jonge vaklieden, waaronder jij, die goed opgeleid, enthousiast en gemotiveerd zijn. Die kansen komen vanzelf en liggen voor de echte vakmensen voor het grijpen. Nu is het jouw uitdaging om actief mee te bouwen aan de skyline van Nederland en de wereld om je heen een ander gezicht te geven. Werken in de bouw is heel anders dan werken op een vaste plek in een fabriek of op kantoor. In de bouw creëer je samen met je collega s nieuwe bouwwerken op steeds wisselende locaties in een veranderende omgeving; daarin is de bouw echt uniek. Het maken van een duurzaam eenmalig product op een plek in Nederland die een opdrachtgever heeft uitgekozen. Eenmalig, omdat elk bouwwerk opnieuw bedacht en ontworpen wordt, een andere bestemming heeft als het vorige bouwwerk en op een andere plek wordt gebouwd. Het ene moment bouw je mee aan een woning en het andere moment aan een school of een kantoor. De bouw is nooit saai en eentonig, altijd afwisselend en vol uitdagingen. Werken in de bouw is bouwen aan je eigen vakmanschap. En dat is iets om trots op te zijn. Namens het bestuur en de medewerkers van opleidingsbedrijf SSB wens ik je veel succes met je opleiding en carriere in de bouw. 19 Jan Willem Aardema Directeur Opleidingsbedrijf SSB SSB infogids

21 Gedurende de opleiding werk je in de praktijk bij een erkend bouw- of aannemersbedrijf. Je wordt bij de uitvoering van je opleidingsmodulen begeleid en ondersteund door een leermeester of begeleidend vakman. Op de rechterpagina vind je een overzicht van de bedrijven waar je geplaatst kunt worden.

22 Bentelo: aannemersbedrijf G. Exterkate b.v., aannemersbedrijf bouwbedrijf J.G.A. Exterkate, aannemersbedrijf Nijland en Bos, metselbedrijf J.H.M. Pierik, De Lutte: aannemingsmaatschappij Punt b.v. Losser: MB Bouw & Afbouw. Delden: bouwbedrijf Lammersen b.v., bouw- en timmerbedrijf Ten Vregelaar. Denekamp: Morsink Bouw b.v. Deurningen: aannemingsbedrijf van Benthem s b.v., bouwbedrijf Klieverik. Enschede: aannemersbedrijf Siers b.v., Domijn Onderhoud Service Bedrijf, aannemersbedrijf Gosseling Ter Horst b.v., aannemersbedrijf Groen b.v., bouwbedrijf F.H. Kleine, Nijhuis Bouw b.v., Van Dijk Groep, Hodes bouwsystemen b.v., Vastbouw Oost b.v., aannemersbedrijf Klaver en zn., Koopmans Bouw b.v., aannemingsmaatschappij Lammers en Kok b.v., aannemersbedrijf gebroeders Meijerink, bouwbedrijf van de Molen vof, Morssinkhof Bouw b.v., aannemersbedrijf ten Vergert b.v., bouwbedrijf Renshof, bouwbedrijf Stokkers Boekelo b.v., bouwbedrijf Neinders, Systabo Turn-key bouw, Sylva bouw b.v, aannemersbedrijf Hannink b.v., Te Pas Bouw b.v., Trebbe Bouw Oost & Noord b.v., bouwbedrijf Steggink b.v. Haaksbergen: bouwbedrijf Wijlens b.v., bouwbedrijf Brevink, b.v., aannemersbedrijf Vogt b.v., metselbedrijf Hollink b.v., bouwbedrijf H. klein Poelhuis b.v., bouwbedrijf Chris Dijkhuis, bouwbedrijf WIVO b.v., aannemersbedrijf gebroeders Scharenberg b.v., bouwbedrijf Temmink, bouwbedrijf Scharenberg b.v. Hengelo: Den Boer Bouwen & installeren b.v., bouwbedrijf De Jong b.v., aannemingsbedrijf Droste b.v., Dura Vermeer Bouw Hengelo b.v., Hegeman VNO bouw b.v., Janssen de Jong Bouw b.v., Hegeman + Belbouw Twente b.v., bouwbedrijf T.J. Verberne, bouwbedrijf R.A. Markslag, aannemersbedrijf Mulder, bouwbedrijf Munster b.v., Welbions, aannemersbedrijf G.J. Steggink b.v., bouwbedrijf Timmerman, aannemersbedrijf Weijermars b.v., Plegt-Vos Oost b.v. Hengevelde: bouwbedrijf Het Wegdam, bouwbedrijf gebroeders Ten Heggeler b.v., bouwbedrijf Tuinte. Oldenzaal: metselbedrijf Bossink & Bekkedam, Elferink bouwgroep b.v. Oldenzaal, aannemersbedrijf A.A. Luttikhuis, Olde Rikkert Bouw en Ontwikkeling, Bouwbedrijf Oude Roelink vof, bouwbedrijf J.H. Poorthuis & Zn. b.v., Schasfoort b.v., aannemersbedrijf Segerink b.v., Tijdhof-Hobema bouwbedrijven b.v., WBC Oldenzaal b.v., WBO Wonen. Overdinkel: aannemersbedrijf Elferink b.v., Rossum: aannemersbedrijf Oude Moleman b.v. 21 ssb infogids

23 Timmeren De gereedschapskoffer, het veiligheidspakket en de kleding worden in de eerste werkweek uitgereikt. Helm Stofmasker Werkhandschoenen Voegerhandschoenen (m.u.v. timmeren) Veiligheidsbril met etui Veiligheidshelm Gehoorbeschermers Doorwerkjas Poloshirts (2 stuks) Broek (2 stuks) Veiligheidsschoenen S3 norm Metselen

24 Zijn er ook huisregels? 23 ssb infogids

25 Ja, en dit zijn ze... ons huishoudelijk reglement Je fiets, scooter of bromfiets moet in de overdekte stalling op het terrein worden gezet. Je auto kun je op de grote parkeerplaats op het terrein van de SSB of in de parkeerhavens aan de Veilingstraat parkeren. Schaft- en werktijden uur Aanwezig uur Aanvang werkzaamheden uur uur Schaft uur uur Koffiepauze uur uur Middagpauze/schaft uur uur Koffiepauze uur Einde werkdag Aan het einde van de werkdag samen de werkplaats opruimen en schoonmaken. Vertrek uit de werkplaats op aangeven van de instructeur. Bezoek aan de administratie alleen in de pauzes. Jassen ophangen in de garderobe van de de kantine of op de werkplek. Na iedere pauze de kantine schoon achterlaten. Bekertjes en etensresten in de afvalbakken gooien. Er wordt door de instructeurs een corveelijst gemaakt. Iedere werkdag maken 2 deelnemers de kantine schoon na iedere pauze en schaft. Ze nemen de tafels af en na de laatste pauze plaatsen ze de stoelen op de tafels om de vloer te vegen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gereedschap, dus laat het niet slingeren. Aan het einde van de werkdag je gereedschap

26 in de kist opbergen en op de daarvoor bestemde plaats zetten. Bij geleend gereedschap ben je zelf verantwoordelijk voor het geleende tot het bij de instructeur is ingeleverd. In het gebouw van de SSB is het dragen van een pet, hoed, capuchon of zonnebril niet toegestaan. Je bent verplicht in de werkplaats veiligheidsschoenen te dragen en in de machinaleruimte gehoorbescherming. Vermijd loszittende kleding of loshangende lange haren. In geval van epilepsie, angst voor machines, hoogtevrees of bij gebruik van medicijnen, moet je dat vertellen aan de instructeur. Als je een instructeur nodig hebt en deze bevindt zich in het kantoor, klop dan even aan en wacht op een teken om binnen te komen (behalve bij ernstige verwondingen). Het is verboden in het gebouw van de SSB te roken, (soft)drugs te gebruiken of alcohol te drinken. Roken mag in de pauzes buiten in de patio. Gebruik van de mobiele telefoon of MP-3 speler is in de werkplaats niet toegestaan. Kan ik mij ook ziek melden? Als je ziek bent, moet je dat op de eerste dag tussen uur en uur bij de administratie van de SSB melden. Telefoon: Je moet het bedrijf waar je op dat moment werkzaam bent, ook informeren. In geval van een schooldag moet je het ROC ook bellen. Een ziekmelding wordt door de SSB doorgegeven aan de Arbo Unie. 25 SSB infogids

27 De Arbo Unie kan tijdens ziekte onaangekondigd bij je langs komen voor controle. Bij een te late ziekmelding (dus na uur) wordt de desbetreffende dag niet uitbetaald. Tijdens de ziekteperiode houd je contact met de administratie van de SSB. Er wordt een dag afgesproken waarop je terug moet bellen. Eventueel worden er vervangende werkzaamheden aangeboden. Een dag voordat je weer gaat werken meld je dit tussen uur en uur bij de administratie van de SSB. Je stelt het bedrijf waar je werkzaam bent ook op de hoogte van je herstel. Als je jezelf niet hersteld meldt, wordt de desbetreffende dag niet uitbetaald. Als je gedeeltelijk bent hersteld, kom je in de werkplaats van de SSB werken op therapeutische basis. Als je tijdens de vakantie ziek wordt, moet je ook een verklaring van een huisarts afgeven bij de administratie. Dit geldt ook als je ziek wordt in het buitenland. In noodgevallen kun je contact opnemen met de heer J.W. Aardema, mobiel

28

29 Woordenlijst bouwopleidingen BBL Beroeps Begeleidende Leerweg, dat wil zeggen vier dagen werken één dag theorie. spraken in de bouw, waaronder de hoogte van het salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden als vakantie en vrije dagen. ROC van Twente Regionaal OpleidingenCentrum, de onderwijsinstelling voor Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie in Twente. OpleidingsBedrijf (OB) De SSB is een regionaal opleidingsbedrijf. Opleidingsbedrijven zijn stichtingen of verenigingen van bouwbedrijven uit de regio. Een OB heeft een bestuur en een directeur en zorgt voor het detacheren van leerlingen bij de aangesloten bedrijven en de personeelsadministratie. Het OB heeft een werkplaats voor praktijkinstructie en eigen instructeurs. SSB Stichting Samenwerkingsverband Bouw regio Twente. De SSB is als opleidingsbedrijf stagebieder of werkgever voor de leerling timmerlieden en metselaars. Instructeur Opleidingsbedrijven als de SSB hebben instructeurs in dienst die leerlingen begeleiden en opleiden. Zij leren je alles over materialen, gereedschappen en machines als voorbereiding op je plaatsing bij het leerbedrijf. Een instructeur geeft ook praktijkopdrachten en beoordeelt prestaties. Erkend leerbedrijf Een door Fundeon erkend leerbedrijf voldoet aan criteria om jou op te mogen leiden. Het bedrijf heeft goed opgeleide leermeesters in dienst en stelt tijd en materiaal beschikbaar voor je opleiding. CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst die wordt afgesloten door werkgevers, werknemers en overheid. Daarin staan alle af-

30 Leermeester Is de collega/vakman die is opgeleid om naast zijn eigen werk leerlingen op de bouwplaats te begeleiden. Hij legt uit hoe het gaat in het bedrijf, helpt je bij de werkzaamheden en beoordeelt je werk in de praktijk. RCB Bouw Regionale Commissie Beroepsonderwijs Bouw is een commissie in de regio Enschede die zich bezig houdt met voorlichting over opleidingen, de arbeidsmarkt in de regio, intake en doorstroom van het VMBO naar het MBO. In de commissie zitten vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, VMBO en MBO, Fundeon en arbeidsmarktinstellingen als het UWV. BPV Beroeps Praktijk Vorming, ofwel het deel van je opleiding dat je in het leerbedrijf of de SSB volgt. BPV begeleider Binnen het ROC van Twente is er iemand die zich bezig houdt met het werk van leerlingen in het leerbedrijf. Dat is de BPV-begeleider van het ROC. Hij onderhoudt contact met de SSB en het leerbedrijf over de voortgang van je werk, je houding en houdt in de gaten dat je voldoende opleidingsonderdelen kunt volgen die voor de opleiding en diplomering noodzakelijk zijn. Studieloopbaanbegeleider (SLB-er) De SLB-er in het ROC van Twente is jouw persoonlijke coach gedurende de opleiding. Voor het theoretische deel van je opleiding en persoonlijke begeleiding heb je wekelijks contact met je studieloopbaanbegeleider. Fundeon Is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de bouw en infra. Fundeon is wettelijk verplicht te zorgen voor voldoende erkende leerbedrijven, scholing van leermeesters en de kwalificatiestructuur. (Dat laatste wil zeggen hoe je opleidingen zijn vormgegeven). Competentiegericht onderwijs Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft bepaald dat per 1 augustus 2008 alle opleidingen competentiegericht moeten zijn. Voorheen leerden leerlingen eerst de theorie en volgden daarna praktijklessen. Competentiegericht is anders, dan leer je in school de theorie en tegelijkertijd op de bouwplaats de praktijk. De theorielessen zijn ook afgestemd op de praktijk. Daardoor leer je meer en sneller en het is een stuk leuker om te leren. Een ander verschil is de beoordeling. Voorheen was de beoordeling vooral een momentopname, je kreeg een cijfer voor een toets of proefwerk. Nu wordt je hele ontwikkeling bijgehouden door de leermeester, de docent, maar ook door jezelf. Houding en motivatie tellen ook mee. Alle 29 vorderingen worden bijgehouden in de trajectmap. SSB infogids

31 Vriezenveen Geesteren Ootmarsum Tubbergen Hellendoorn Wierden Harbrinkhoek Albergen Reutum Fleringen Denekamp Nijverdal Almelo Weerselo Rossum Rijssen Bornerbroek Borne Oldenzaal Enter Holten Hengelo Losser Markelo Goor Delden Enschede Diepenheim Haaksbergen SSB Opleidingsbedrijf voor de bouw in de gemeenten Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Oldenzaal en Losser en een deel van Hof van Twente en Dinkelland. OCT Opleidingsbedrijf voor de bouw in de gemeenten Rijssen/Holten, Wierden en het grootste deel van de gemeenten Hof van Twente en Hellendoorn. VVBA Opleidingsbedrijf voor de bouw in de gemeenten Almelo, Borne, Tubbergen en delen van Twenterand en Dinkelland. SPT Opleidingsbedrijf voor tegelzetters in heel Twente en aanpalende gebieden.

32 SSB Veilingstraat LZ Enschede Postbus BC Enschede T: F: E: I: Directeur: de heer J.W. Aardema Opleidingscoördinator: de heer E.S. Boels Administratie: mevrouw M.L.M. Wiggers Administratie financiële zaken: mevrouw E. Scholten de heer H. Schinkel instructeur metselen de heer D. Boerhof instructeur timmeren de heer M. Pollemans instructeur timmeren Volg ons op Facebook, Twitter, Hyves en YouTube Voorzitter: de heer M. Weghorst Plegt-Vos BV Secretaris: de heer P. Meijerink Gebr. Meijerink BV Overige leden: de heer G. Elferink Elferink Bouwgroep BV de heer R. Greven Olde Rikkert BV de heer M. Droste Droste BV de heer K. Terhürne Dura Vermeer Bouw Oost BV

Het onderwijsbeleid van UNETO-VNI. Mensen en kennis voor de toekomst

Het onderwijsbeleid van UNETO-VNI. Mensen en kennis voor de toekomst Het onderwijsbeleid van UNETO-VNI Mensen en kennis voor de toekomst In de installatiebranche draait alles om mensen. Om precies te zijn: om mensen met kennis. De uitdagingen waar we de komende jaren voor

Nadere informatie

De infogids is een uitgave van de samenwerkende bouwscholen in Twente, OCT, VVBA, SPT en SSB. www.bouwschool.nl

De infogids is een uitgave van de samenwerkende bouwscholen in Twente, OCT, VVBA, SPT en SSB. www.bouwschool.nl O De infogids is een uitgave van de samenwerkende bouwscholen in Twente, OCT, VVBA, SPT en SSB. www.bouwschool.nl INFOGIDS CT 2012-2013 OCT Reggesingel 52 7461 AK Rijssen Wenkend perspectief door het OCT

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS VOOR STARTENDE DEELNEMERS. De Grift 12 7711 EJ Nieuwleusen tel. 0529-480443 e-mail: info@de-grift.nl. Opleidingscentrum De Grift

INFORMATIEGIDS VOOR STARTENDE DEELNEMERS. De Grift 12 7711 EJ Nieuwleusen tel. 0529-480443 e-mail: info@de-grift.nl. Opleidingscentrum De Grift INFORMATIEGIDS VOOR STARTENDE DEELNEMERS De Grift 12 7711 EJ Nieuwleusen tel. 0529-480443 e-mail: info@de-grift.nl Opleidingscentrum De Grift 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Het Opleidingscentrum...

Nadere informatie

De infogids is een uitgave van de samenwerkende bouwscholen in Twente, VVBA, SPT, SSB en OCT. www.bouwschool.nl

De infogids is een uitgave van de samenwerkende bouwscholen in Twente, VVBA, SPT, SSB en OCT. www.bouwschool.nl V De infogids is een uitgave van de samenwerkende bouwscholen in Twente, VVBA, SPT, SSB en OCT. www.bouwschool.nl INFOGIDS VBA 2012-2013 VVBA e.o. Veldkampsweg 24 7605 AR Almelo Opleider van kampioenen

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

Goede bouwvakkers zijn schaars, dus waar wacht je op?

Goede bouwvakkers zijn schaars, dus waar wacht je op? Dan moet je in de bouw zijn: Mooi werk dat goed betaalt. Concreet, eerlijk werk dat ècht iets oplevert: een fraai huis, een stoere sporthal of een hoge toren. Geen kantoorbaantje maar lekker werken in

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap. Word erkend leerbedrijf!

Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap. Word erkend leerbedrijf! Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap Word erkend leerbedrijf! bouw op kennis Een krachtige leeromgeving Je leert door te doen. Leerlingen leren

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst!

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst! Werken in de bouw Bouw aan je toekomst! De bouw biedt veel mogelijkheden voor iedereen die van techniek houdt en graag samenwerkt. Mogelijkheden waar je misschien niet zo snel aan denkt. Want in de bouw

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE VERKRIJGEN

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Wat staat je dan te wachten, waar kun je uit kiezen, waar kun je terecht??? In onderstaand schema is te zien hoe de leerroutes er uit zien op de middelbare

Nadere informatie

U heeft de toekomst door hem op te leiden

U heeft de toekomst door hem op te leiden U heeft de toekomst door hem op te leiden Samenwerken voor betere scholing Vakwerk kun je ze leren Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Meubelindustrie en Interieurbouw 1 Inhoud Pagina Wat doet het Samenwerkingsverband?

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Werken en leren via het Samenwerkingsverband

Werken en leren via het Samenwerkingsverband Datum: 04 februari 2014 Werken en leren via het Samenwerkingsverband Goed geschoolde vakmensen: daar is in de timmerindustrie altijd behoefte aan. Een sterke beroepsopleiding is van groot belang voor alle

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie 2018-2019 Er zijn

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de 3 e klas HTL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het goed

Nadere informatie

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Op Echnaton volgen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 een intersectoraal programma op BBL of KBL niveau. Door het volgen van een intersectoraal programma hoeft uw

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

10 speerpunten onderwijs VHG

10 speerpunten onderwijs VHG 10 speerpunten onderwijs VHG 1. BPV bedrijf Een goed BPV bedrijf is cruciaal. De VHG is van mening dat bedrijven aan een minimum aantal eisen moet voldoen. Zo moeten goede begeleiding door een opgeleide

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

Bouwtechnische opleidingen

Bouwtechnische opleidingen Groningen, Hoogeveen 14 2012-2013 Bouwtechnische opleidingen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord-

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL JIJ ZIET WAT IEMAND NODIG HEEFT In de sector welzijn is veel werk! En het is ook mooi werk. Want je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij helpt.

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR TOEKOMSTIGE DEELNEMERS IN EEN OPLEIDING BIJ V.V.B.A. & OMSTREKEN

ALGEMENE INFORMATIE VOOR TOEKOMSTIGE DEELNEMERS IN EEN OPLEIDING BIJ V.V.B.A. & OMSTREKEN ALGEMENE INFORMATIE VOOR TOEKOMSTIGE DEELNEMERS IN EEN OPLEIDING BIJ V.V.B.A. & OMSTREKEN Algemene informatie De afkorting V.V.B.A. & Omstreken staat voor Vereniging Vakopleiding Bouwberoepen Almelo en

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP 2017-2018 Inhoud: 1. Leren en werken bij de Hartekamp Groep pag. 3 Beroeps -Begeleidende Leerweg

Nadere informatie

10 speerpunten voor Goed groen onderwijs. Branchevereniging voor ondernemers in het groen

10 speerpunten voor Goed groen onderwijs. Branchevereniging voor ondernemers in het groen 10 speerpunten voor Goed groen onderwijs Branchevereniging voor ondernemers in het groen Onderwijs krijgt op veel verschillende manieren vorm in ons land. Waar moet Goed groen onderwijs aan voldoen? In

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer Inhoud Artikel 1: algemeen Pagina: 2 Artikel 2: definities en afkortingen Pagina:

Nadere informatie

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden SAMIRA KIEST ICT 1 ICT is continu in ontwikkeling. Vraagt om mensen die goed kunnen samenwerken En die dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden naar hbo. Veel banen. Nu en in de toekomst. 2

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo)

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo) Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 1 Uitstroom naar het vo 6

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Onderwijstypen vo 7 december 2016

Onderwijstypen vo 7 december 2016 Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 Uitstroom naar het vo 6 jaar

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Plantenteelt. incl. Sierteelt

Wat maak jij. morgen mee MBO. Plantenteelt. incl. Sierteelt Wat maak jij morgen mee MBO incl. Sierteelt Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Bedrijfsreglement voor stagiaires van Bouwmensen Apeldoorn

Bedrijfsreglement voor stagiaires van Bouwmensen Apeldoorn Bedrijfsreglement voor stagiaires van Bouwmensen Apeldoorn INHOUDSOPGAVE Inleiding Pagina 3 Hoofdstuk 1. Ziekte Pagina 3 Hoofdstuk 2. Veiligheid Pagina 3 Hoofdstuk 3. Betaling stagevergoeding Pagina 4

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART Pakketkeuze 4TL Toelichting programma 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie Vakkenpakketkeuze Pauze 4. Mentoren in lokalen T3a Lub 014 T3b Jns 015 T3c Ber 013

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Informatieblad Prins Heerlijk in de zorg

Informatieblad Prins Heerlijk in de zorg Informatieblad Prins Heerlijk in de zorg De Wever, Stichting Schakelring, Servicecentrum Het Laar, Koning Willem I college en Stichting Buitengewoon leren & werken - Prins Heerlijk zijn 01 februari 2013

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG MBOAMERSFOORT.NL JE KAN JE GOED INLEVEN IN EEN ANDER In de gezondheidszorg is veel werk! En het is mooi werk. Je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

MBO. Bouw & Infra. Iedere leerling telt!

MBO. Bouw & Infra. Iedere leerling telt! MBO Bouw & Infra Iedere leerling telt! MBO Iedere leerling telt! WELKOM OP HET MBO VAN SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs (afgekort dus mbo). Het mbo biedt verschillende

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3 Welkom Ouderavond BBL3 3 augustus 05 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Werken en leren en gelijktijdig geld verdienen via het Samenwerkingsverband

Werken en leren en gelijktijdig geld verdienen via het Samenwerkingsverband Datum: oktober 2016 Werken en leren en gelijktijdig geld verdienen via het Samenwerkingsverband Goed geschoolde vakmensen: daar is in de timmerindustrie altijd behoefte aan. Een sterke beroepsopleiding

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

Laat jezelf zien. niveau 2 Schilder

Laat jezelf zien. niveau 2 Schilder niveau 2 Schilder LEERWEG DUUR PLAATS BBL 2 jaar Harderwijk* * Harderwijk: De Sypel 2 Het mooie aan schilderen is dat jij de finishing touch mag verzorgen: jij maakt een huis of pand echt af en geeft het

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Veehouderij

Wat maak jij. morgen mee MBO. Veehouderij Wat maak jij morgen mee MBO Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven. Daar zijn

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Bouwkunde. Bouwplaatsassistent BOL/ BBL Niveau 1 1 jaar

Bouwkunde. Bouwplaatsassistent BOL/ BBL Niveau 1 1 jaar Bouwkunde Bouwkunde Als je kiest voor de bouw- of infratechniek ligt de arbeidsmarkt voor je open. In Nederland ontstaan veel nieuwe industrieën. Deze brengen veel bouwactiviteiten met zich mee. Bovendien

Nadere informatie

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland 2e fase wetenschappelijk onderwijs post hoger beroepsonderwijs beroepsgerichte volwasseneneducatie OU wetenschappelijk onderwijs hoger

Nadere informatie

MBO-opleiding Mechatronica niveau 2

MBO-opleiding Mechatronica niveau 2 1 MBO-opleiding Mechatronica niveau 2 2 De TechniekFabriek De TechniekFabriek van NedTrain is dé plek waar jij als technisch treintalent leert werken, en werkend leert. Bij de TechniekFabriek volg je een

Nadere informatie

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht:

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht: zorg en welzijn vmbo sport & dienstverlening mogelijkheden binnen de sector zorg en welzijn is de leerroute sport & dienstverlening. In de directe omgeving is Kollum de enige vmbo- sportief en sociaal

Nadere informatie

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO (logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode:

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010

BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010 1 SAMENVATTING Het VMBO, MBO en HBO vormen samen de beroepskolom Het MBO wordt ingedeeld in vier niveaus: assistentenopleiding; beroepsopleiding; vakopleiding; middenkaderopleiding of specialistenopleiding.

Nadere informatie

Informatie LOB ouders leerjaar 4

Informatie LOB ouders leerjaar 4 Bossche vakschool Informatie LOB ouders leerjaar 4 Geslaagd? En dan? Beste ouders, Uw zoon/dochter is begonnen aan het laatste jaar van de VMBO opleiding op de Bossche vakschool. Als het allemaal goed

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

AANMELDEN VANAF 1 NOVEMBER 2016

AANMELDEN VANAF 1 NOVEMBER 2016 VMBO 2016 2017 1 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Om je een handje te helpen met het maken van een goede keuze te maken na het Pius X- College is deze brochure samengesteld. In deze brochure vind

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Bouwtechnische opleidingen

Bouwtechnische opleidingen Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 15 2014-2015 Bouwtechnische opleidingen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen

ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

DIT IS MBO. Korte uitleg voor ouders en verzorgers over middelbaar beroeps onderwijs

DIT IS MBO. Korte uitleg voor ouders en verzorgers over middelbaar beroeps onderwijs DIT IS MBO Korte uitleg voor ouders en verzorgers over middelbaar beroeps onderwijs Dit is mbo Je krijgt in dit document basisinformatie over: 4 verschillende niveaus Toelatingseisen 3 verschillende leerwegen

Nadere informatie

Rijn IJssel Theater. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Rijn IJssel Theater. TOELATING Wettelijke toelatingseisen diploma of bewijsstuk Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25472 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kazerneplein, Arnhem; Thorbeckestraat, Arnhem Een intakegesprek is altijd

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie