Is je antwoord ja? Dan ben je geknipt voor de lerarenopleiding secundair onderwijs aardrijkskunde. We willen graag met jou aan de slag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is je antwoord ja? Dan ben je geknipt voor de lerarenopleiding secundair onderwijs aardrijkskunde. We willen graag met jou aan de slag."

Transcriptie

1 PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS ONDERWIJSVAKKEN Je kiest een combinatie van twee vakken die je later mag onderwijzen: AARDRIJKSKUNDE Is de Aarde voor jou die prachtige blauwe planeet? Ben jij geboeid door de systemen in de natuur en in de omgeving? Volg jij de actualiteit en stel je hierbij vragen? Ben jij nieuwsgierig naar milieufenomenen en hou je ervan om landschappen te bewonderen en te ontleden? Voel je je betrokken bij lokale en wereldproblemen? Ben je vertrouwd met informatica en heb je interesse in nieuwe communicatiemiddelen? Ben je creatief, een kritische onderzoeker, een probleemoplosser? En wil je tegelijkertijd je kennis en passie delen met jongeren? Is je antwoord ja? Dan ben je geknipt voor de lerarenopleiding secundair onderwijs aardrijkskunde. We willen graag met jou aan de slag. We zullen verbanden bestuderen tussen milieufenomenen en met kennis van zaken de fysische en menselijke aard van de wereld doorgronden. Samen analyseren we de politieke en economische actualiteit en haar weerslag op de samenleving. We maken je expert in geografische opzoektechnieken, helpen je op weg om digitaal-geografisch aan de slag te gaan en leren je hoe je in een onderwijskader deze vaardigheden integreert. We nemen je mee in begeleide oefeningen, werkbezoeken, veldwerk en excursies waardoor je leerinhouden een pak concreter worden. Tijdens het eerste semester besteden we vooral aandacht aan de basiskennis en geografische vaardigheden: tegelijk een opfrissing van de aardrijkskunde uit het secundair (misschien bedolven onder een dikke laag stof) en kan je meester worden in de schoolaardrijkskunde van de eerste graad. Daarnaast verwerf je stapsgewijs de noodzakelijke basistopografie en kaartvaardigheden net als ICT onmisbare instrumenten in geografische expertise. Vanaf het tweede semester werken we thematisch en tegelijkertijd vanuit de fysische en menselijkeconomische wisselwerking. Weer- en klimaatkunde, kosmografie en bodemkunde beheersen dit semester. We gaan de baan op en starten met de koppeling aan vakdidactische vaardigheden. In het derde semester staan de actieve aarde en de geografische indeling van België garant voor een sterke brok fysische aardrijkskunde. Daarnaast zullen de menselijk-economische thema s energie en havenontwikkeling je laten kennismaken met heel andere problematieken. Het vierde semester plaatst de thematische behandeling van demografie en verstedelijking in een globaal perspectief. Het luik geomorfologie doet je inzage krijgen in een pak reliëfvormende processen. In beide semesters zal onmiddellijk de link naar de vakdidactiek gelegd worden door leerinhouden, leerdoelen, didactisch handelen en themalessen te koppelen. Het vijfde semester zet in met de analyse van geopolitieke wereldorganisaties en de mondiale verschuivingen in economische activiteiten. Daarnaast zal een wereldregio het thematisch werken als synthese-oefening afsluiten. In het zesde semester maken we tijd voor actuele tendensen in de geografie en plaatsen we ICT en extra-muros centraal. In deze semesters zal weerom vakdidactiek naadloos aansluiten op de vakinhouden zodat je jongeren kan meenemen in een aangenaam en sterk leerproces.

2 BEWEGINGSRECREATIE Met het vak bewegingsrecreatie (BR) worden je vaardigheden verruimd naar sportactiviteiten buiten de school. In BR is er zowel aandacht voor sportmanagement, fitness, training-coaching als voor bijzondere doelgroepen (kleuters, senioren, gehandicapten). Jij kan een keuze maken waar je je verder wil in verdiepen. BIOLOGIE De levende natuur, wie is daar niet in geïnteresseerd? Zo verscheiden, zo boeiend. Zin om les te geven in biologie? Dat kan. Binnen de natuurwetenschappen heeft biologie een unieke plaats. Naast de beschrijving van de bouw en functies van levende wezens, met extra aandacht voor de werking van het menselijk lichaam, toont biologie de plaats van de mens in het groter geheel van het leven op aarde. Via probleemoplossende lessen worden biologische processen verklaard. Door middel van experimenten ontwikkelt de student de nodige vaardigheden en kennis om inzicht te krijgen in biologische concepten en principes. Door waarneming en beleving tijdens excursies en veldwerk ontstaat een respectvolle houding voor de natuur. De opleiding richt zich in trajectschijf 1 op natuurwetenschappen: de plant en zijn omgeving, energie en kracht, materie en interactie en de mens en zijn lichaam. Vanaf trajectschijf 2 ligt het accent voornamelijk op biologie: de mens in interactie met zijn omgeving, biodiversiteit, ecologie en duurzame ontwikkeling en evolutie en erfelijkheid. Alle thema's die in de 1 ste en 2 de graad van het secundair onderwijs aan bod komen, worden uitgebreid behandeld. Naar het einde toe gaan we dieper in op allerlei biologische en maatschappelijke onderwerpen zodat de studenten een bredere kijk krijgen op het vakgebied. Een pijler in de opleiding is onderzoekend leren, dat gericht is op constructie van kennis door de student zelf, eerder dan op reproductie van (aangeboden) kennis. Onderzoekend leren (= ervaringsgericht onderwijs) betekent ook gelegenheden scheppen om het geleerde in een grote diversiteit van contexten aan te wenden. Het vereist tevens het leren toepassen en verwerven van nieuwe kennis via experimenten of zelfstandige informatieopdrachten. Als leerkracht biologie geef je in het secundair onderwijs in de eerste graad het vak `natuurwetenschappen', in de tweede graad het vak biologie en aanverwante vakken. BOUW In het vak bouw leren we je alles wat je nodig hebt om een goede leerkracht te worden met een brede kennis van materialen en uitvoeringstechnieken: van metselwerk, isolatietechnieken en beton tot vaardigheden als leren metselen en bekisten. Je maakt zowel in theorie als praktijk kennis met alle materialen, begrippen en technieken van ruwbouw tot afwerking. Er wordt ook sterk de nadruk gelegd op hoe je dit alles het beste kan overbrengen aan je leerlingen. BUROTICA In het eerste jaar worden er drie opleidingsonderdelen onderwezen: MS Office 1 Kantoortechnieken (eerste semester) en MS Office 2 (tweede semester). Er wordt daarbij voornamelijk aandacht besteed aan klavierstudie, tekstverwerking, kantoortechnieken en netwerken. De studenten die nog niet over de vaardigheden beschikken om blind te typen werken dit zelfstandig bij door gebruik te maken van Typ-Top. Voor tekstverwerking - niet dat we niet open staan voor free software - maken we gebruik van het tekstverwerkingssysteem Microsoft Word 2010, omdat de meeste secundaire scholen hier gebruik van maken. Er wordt flink wat aandacht geschonken aan het efficiënt gebruik van Word 2010 (gevorderd gebruik) en meteen krijgen de studenten al heel wat didactische tips mee. Er wordt zowel aandacht besteed aan efficiënt tekstbeheer als aan de technische mogelijkheden van de tekstverwerker. Tijdens het eerste semester wordt ook de volledige leerstof kantoortechnieken (kantoorinrichting, postverwerking, vergadertechnieken, ) behandeld. Tijdens de cursus netwerken worden de verschillende netwerktopologieën besproken met telkens hun voor- en nadelen.

3 In het tweede semester wordt er een grondige basis gelegd voor het gebruik van het elektronisch rekenblad Excel en een inleiding in Analyse en implementatie (SoftAlgos/ Isolab en Alice). De studenten maken zich de vaardigheden eigen om een degelijke analyse van een probleem te maken en een oplossing ervoor uit te schrijven. In het tweede jaar wordt er voornamelijk aandacht besteed aan Excel (gevorderd gebruik), databeheer (Access), VBA Excel (ontwerpen van functieprocedures en subprocedures) en aan programmeren in Visual Basic.net. De studenten leren in VBA Excel eigen programma s te schrijven om vaak gebruikte taken te automatiseren. Ze leren eveneens gebruiksvriendelijke programma s te maken in VB.net. In het derde jaar wordt er dieper ingegaan op VBA Excel, VB.net en wordt er eveneens aandacht besteed aan het ontwerpen van websites. Tijdens het eerste semester leren de studenten automatische testen maken (VBA Excel) zodat de leerlingen na het afleggen van de test meteen een verbetering krijgen en feedback. Tijdens het tweede semester wordt er verder gebouwd op de geziene leerstof van VB.net. De studenten leren een eigen website ontwikkelen die ze later tijdens hun carrière zouden kunnen gebruiken om met de leerlingen te communiceren (inhoud van cursussen, puntenlijsten, opdrachten en basisbestanden, ). Het gebruik van de PC staat natuurlijk centraal, maar een al te technisch aspect wordt vermeden. Efficiënt gebruik van de diverse PC-toepassingen vereist niet alleen een vlotte bediening, maar eveneens een goede analyse van het informatieprobleem. Tot een goede oplossing kom je door de keuze van de juiste toepassing en een goede planning op deze analyse. Deze visie moet de student(e) in staat stellen om de instap van de les probleemstellend en/ of situatieschetsend te organiseren. De aangehaalde voorbeelden moeten een brug slaan tussen de interesse van de leerling en de realiteit van het kantoor. Van de student(e) wordt verwacht dat hij/zij zich soepel opstelt t.o.v. visie- en/of merkverschillen van de software. ECONOMIE Heb je interesse voor de geheimen en de ontwikkelingen van de fascinerende en snel evoluerende economische wereld? Draag je kritisch denken en een open dialoog over economische evoluties hoog in het vaandel? Wil je jonge mensen wegwijs maken in die boeiende wereld van economie en handel? Verwerf je bovendien graag sterke troeven voor een aantrekkelijke en boeiende baan in de bedrijfswereld en de openbare sector of als zelfstandig ondernemer? Kies dan wijs voor het economieonderwijs! ELEKTRICITEIT Wat indien we de kerncentrales stil leggen? Leveren de windmolens en zonnepanelen voldoende elektriciteit om aan onze behoeften te voldoen? Stel jij je deze vragen? Wil jij jongeren helpen meedenken over deze vragen? Ben je zelf gebeten door elektrotechniek? Doorgrond je elektrotechniek liever vanuit fysisch oogpunt dan wel wiskundig? Is omgaan met jongeren voor jou een uitdaging? Dan ben jij de geschikte kandidaat, die we wensen op te leiden tot professionele bachelor secundair onderwijs met keuzevak elektriciteit. Theorie en praktijk worden deels geïntegreerd, deels afzonderlijk aangeboden vanaf het begin. In de twee eerste semesters leer je over de gelijkstroomtheorie en de basis voor installatiemethoden in residentiële installaties. Hierbij worden ook de basisvaardigheden in praktijk aangeleerd. In semester drie en vier komen de wisselstroomtheorie en driefasige systemen aan bod. De praktijk wordt dan verdiept naar industriële toepassingen. Bij semester vijf staan de eenvoudige programeertoestellen op het programma en in semester zes werken we aan een geïntegreerd project. Het spreekt vanzelf dat gedurende heel deze opleiding het vakdidactische mee opgenomen is in het lessenpakket.

4 ENGELS Een taal leren is een venster op de wereld openen. Met Engels open je dan een venster op een wel heel groot deel van die wereld. Dat willen leerlingen van vandaag maar al te graag. Jij wil hen daarbij helpen? Dan ben je bereid je verder te verdiepen in taal en cultuur. Je zorgt dat je kennis van de bouwstenen van die taal - de grammatica is het beendergestel, de woordenschat zijn de pezen en de spieren - heel stevig is. Want zij dragen bovendien de kennis van de Angelsaksische cultuur en literatuur. Het taalonderricht van vandaag is gericht op interactieve werkvormen en communicatieve vaardigheden. Daarom oefenen we je spreekvaardigheid in kleine groepen en maken daarbij dankbaar gebruik van alle ICT-mogelijkheden. Maar communicatie moet wel degelijk over interessante onderwerpen gaan, daarom verwachten we van de student ook een leerhonger, inzet, werkkracht en liefde voor het vak. Geleidelijk aan bouwen we samen aan je vaardigheden om dit over te dragen op jongeren in de eerste en tweede graad van het secundair. We werken concentrisch, waarbij we elk jaar onze kennis en onze vaardigheden verdiepen. In de lessen didactiek ontwikkelen we eerst een visie, waarna deze toegepast wordt in de micro-teaching exercises, waarbij je ruim de kans krijgt te oefenen met je medestudenten. Je herkent jezelf in dit profiel? Take up the gauntlet! FRANS Je vindt Frans een prachtige taal en Frankrijk een heerlijk land? Je bent dol op Parijs en La douce France en geniet van al het moois wat de Franse cultuur te bieden heeft? Je wil je enthousiasme delen met jongeren, hen begeleiden bij hun ontdekkingsreis naar het Frans en de Franstalige cultuur in een job met grote werkzekerheid? Dan ben jij allicht de geknipte persoon om leerkracht Frans te worden. Om aan de studie BA secundair onderwijs Frans te beginnen heb je uiteraard al een vrij stevige basiskennis van het Frans nodig. Je kan Franstalige documenten van algemene aard vlot lezen/begrijpen en correct schrijven (niveau B1). Je kan je vlot en correct uitdrukken in eenvoudig Frans (niveau B1). Je beheerst de basiswoordenschat en -grammatica die je in het secundair onderwijs geleerd hebt. Hoe gaan we concreet te werk om van jou een competente leerkracht Frans te maken? Allereerst worden de basiskennis en vaardigheden bij aanvang van het academiejaar getoetst en zo nodig geremedieerd. Vervolgens werken we aan de uitbreiding van deze kennis en vaardigheden door communicatieve oefeningen en leerling-actieve werkvormen. In het 2de semester focussen we ons vooral op de didactiek van het Frans als vreemde taal. Je leert lesvoorbereidingen maken en minilessen geven om je maximaal voor te bereiden op de stage. In de volgende 2 jaren gaan we dan de Franse leefwereld en cultuur ontdekken en werken we verder aan je specifieke leraarsvaardigheden. FYSICA Je komt je kamer binnen, drukt op de knop en het licht gaat aan. Je stapt in je auto en je start de motor. Hoe werkt een wagendeur? Hoe werkt een motor? Waarom kan een vliegtuig, met zijn enorme massa, in de lucht blijven? Het antwoord daarop wordt gegeven door de fysica. Veel fysische toepassingen kom je in het dagelijkse leven tegen, vaak in technische voorzieningen. Daarnaast is er uiteraard ook de industrie en de gezondheidssector (denk maar aan röntgenapparaten of scanners). De fysica bestudeert veel aspecten van de niet-levende natuur, die we kennen als mechanica, elektriciteit, magnetisme, optica, geluid, warmte, materiaalkunde, sterrenkunde en nucleaire fysica.

5 De bachelor lerarenopleiding Fysica is voor iedereen die interesse heeft in natuurkundige verschijnselen en ontwikkelingen én voor wie het een uitdaging lijkt om het vak fysica begrijpelijk en leuk over te brengen naar jonge leerlingen toe. Als leraar kun je jonge mensen enthousiast maken voor een vak. Vraag maar eens aan iemand waarom hij een bepaald vak zo leuk vindt. Vaak zal je horen dat het de leraar was die het vak zo enthousiast gaf. Als leraar doe je immers meer dan lesgeven. Je motiveert leerlingen en stimuleert ze in hun ontwikkeling. Lessen fysica kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot de vorming van de leerlingen: ze moeten de leerlingen aan het denken zetten (abstraheren, analyseren, probleemoplossend denken) en een aantal attitudes bijbrengen (kritische zin, nauwkeurig werken en doorzettingsvermogen). Met het tekort aan wetenschappelijk geschoolden dat zich meer en meer begint te manifesteren lever je daarenboven een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van onze welvaart. Je toont de leerlingen het belang van fysica in de maatschappij en enthousiasmeert hen tot het kiezen van een wetenschappelijk-technisch beroep. Het eerste jaar volg je gemeenschappelijk met de studenten bachelor biologie. In de eerste graad wordt fysica immers niet als alleenstaand vak gegeven, maar als een onderdeel van het vak natuurwetenschappen. Dit biedt je de gelegenheid om bruggen te bouwen tussen biologie, scheikunde en natuurkunde. Daarvoor is uiteraard een gedegen basiskennis van de twee andere vakken nodig. Die bieden we je in het eerste jaar. Daarna krijg je een specifieke opleiding in de fysica. Je krijgt een goed inzicht in natuurkundige begrippen en onderzoekt waarom fysica onmisbaar is in onze maatschappij. Fysica is namelijk overal. Om die te beschrijven is een aantal natuurkundige concepten nodig. Die leer je correct te formuleren en te parafraseren met begrijpelijke analogieën. Daarnaast leer je experimenten voorbereiden en uitvoeren. Je leert natuurlijk ook lesgeven, hoe je leerlingen prikkelt en boeit en hoe je de inhoud van je lessen spannend maakt. Het oordeelkundig gebruiken van ICT kan hier zeker bij helpen. GESCHIEDENIS Het doel van geschiedenisonderwijs is in de eerste plaats om meer inzicht te verschaffen in de aard van onze samenleving, als resultaat van een lang evolutieproces op economisch, sociaal, politiek, cultureel domein. Bij dit onderricht wordt een evenwicht nagestreefd tussen historische achtergrondkennis (feiten en inzichten), vaardigheden (het selecteren en structureren van informatie, het analyseren en interpreteren van teksten, kaarten, grafieken ) en attitudes (een standpunt innemen op grond van rationele argumentatie, een kritische houding aannemen tegenover allerlei vormen van getuigenis ). Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan het aanbrengen van inhouden via een aanschouwelijke aanpak (schema s, filmfragmenten, afbeeldingen ), aan het systematisch hanteren van een probleemstellende en oplossende methode, aan het terugkoppelen naar actuele toestanden In de opleiding wordt de historische evolutie vooral benaderd vanuit een eurocentrische invalshoek en chronologisch gespreid over 5 semestermodules (prehistorie, Oude Nabije Oosten en klassieke oudheid / middeleeuwen / nieuwe tijd / lange 19 de eeuw / 20 ste eeuw). In semester 6 worden dan economische en politieke basics van onze hedendaagse samenleving aangebracht. Het vakdidactische gedeelte van de opleiding besteedt aandacht aan theoretische concepten, maar is toch hoofdzakelijk gericht op het aanbrengen van inzichten en vaardigheden die nauw aansluiten bij de concrete beroepspraktijk van het lesgeven. HOUT Theorie en praktijk hout worden (deels apart, deels geïntegreerd) aangeboden vanaf de basis. Er wordt gestart met manuele houtbewerkingstechnieken, waarbij ook oa. de materialenstudie van hout, de leer van de handgereedschappen en de houtverbindingen en de technische tekenmethodes aan bod komen. In de tweede trajectschijf ligt de nadruk op het vervaardigen van constructies, waarbij de bediening van de houtbewerkingsmachines wordt uitgediept. Er is speciale aandacht voor de aspecten die bij

6 een constructie komen kijken zoals, bevestigings- en afwerkingsmiddelen, duurzaamheid en speciale verbindingstechnieken. Tevens wordt er een digitaal tekenprogramma aangeleerd. Tot slot is er dan de specifieke studie van binnen- en buitenschrijnwerkconstructies (ramen, deuren, trappen ). Gedurende de ganse opleiding is er permanente aandacht voor de organisatie van de werkpost, voor welzijn op het werk, veiligheid en milieu. LICHAMELIJKE OPVOEDING Met het vak Lichamelijke opvoeding LO krijg je een ruime praktische en theoretische bagage mee om bewegingsopvoeding te geven in het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Er is zowel aandacht voor je eigen sportieve vaardigheden als het overbrengen van deze vaardigheden naar de leerlingen. MECHANICA Om te starten in deze afdeling is een vooropleiding in mechanica of elektriciteit een pluspunt, maar geen echte noodzaak. In Praktijk Mechanica wordt de student in de eerste weken gescreend naar zijn vaardigheden. De vakonderdelen die voldoende gekend zijn worden onderhouden en de vakonderdelen die minder of niet gekend zijn worden aangeleerd. De bedoeling is om op zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk praktische handelingen aan te leren. We starten met plaatbewerkingen paswerk, een voorbereiding naar de stages in de eerste graad. Creativiteit, zelf een werkstukje ontwikkelen vertrekkende van het leerplan komt aan bod in semester 2 Er wordt geproefd van de verschillende lasmethodes in semester 4. Semester 3 en 5 worden de handvaardigheden in draaien en frezen bijgewerkt. Voor semester 6 wordt een vervolgproject project CNC draaien en frezen aangeboden. Op het einde van de opleiding zal de student voldoende vaardigheid bezitten om in de eerste, tweede en derde graad het vak praktijk metaal succesvol op zich te nemen. Voor het gedeelte theorie wordt veel aandacht besteed zowel kinematica en statica. Ook technisch tekenen, een belangrijk onderdeel wordt vanaf de basis onder de loep genomen: tekeninglezen, normering, maataanduiding... Dit wordt uitgebreid met een kennismaking met CAD tekenen. Technologie mechanica is zo uitgebreid dat van de student zelfstudie verwacht wordt. Ook hier komen net als in de lessen praktijk gereedschappen, verspanende bewerkingen, lastechnologie, materialenleer, pneumatica aan bod. MODE Je leert ontwerpen, met name hoe een creatieve brainstorm om te zetten in draagbare ontwerpen voor een welbepaalde doelgroep. Je leert door gebruik te maken van patronen, moulages en drapage de ontwerpen vorm te geven. Je realiseert prototypes en onderzoekt industriële productietechnieken. Modeverkoop is echter meer dan verkopen alleen, ook kleur en stijladvies, artikelenkennis, aanpas en retouches worden bestudeerd. Het gehele proces wordt digitaal ondersteund (illustrator, autocad, winfakt (kassa en voorraadbeheer). De opleiding werkt in nauwe samenwerking met de confectienijverheid en de modedetailhandel met aandacht voor innovatie, creativiteit en techniciteit. Via de toegepaste didactiek en de begeleide beroepspraktijk leer je lesgeven in alle graden van het TSO en BSO modeonderwijs. Voor deze opleiding zijn er bepaalde begincompetenties vereist. Voor creatie moet je gebruik kunnen maken van een moodboard en ook hebben voor de verhoudingen van een modefiguur. De basistechnieken in verband met modetekenen omvatten de kennis over het gebruik van materiaal, kleur en schaduw. Voor vormgeving moet je een basisrok en basiscorsage kunnen mouleren. Voor realisatie is machinegewenning met een een-naaldmachine

7 net als het gebruik van strijk- en persmateriaal, het stikken van naden, evenwijdige sierstiksels op boorden en naden overnaaien noodzakelijk. MUZIKALE OPVOEDING Als leerkracht muziek moet je zowel een goede musicus zijn met een brede belangstelling voor de diversiteit van de muzikale praktijk, als een goed pedagoog met affiniteit voor de snel veranderende wereld van kinderen en jongeren. Dat betekent dat je veel met muziek bezig bent : zingend, spelend, componerend, arrangerend en luisterend. Vanuit die actieve omgang met muziek leer je aan leerlingen muziek in al haar facetten. Je probeert rekening te houden met de muzikale voorkeuren van de leerlingen en laat hen kennismaken met allerlei stijlen die ze nog niet kennen. Hierbij maak je hen de verbanden met andere kunsten en maatschappelijke verschijnselen duidelijk. Je leert de leerlingen muziek te verzinnen en/of uit te voeren. Buiten de lessen schep je als leerkracht muziek een muzikaal klimaat in de school : je leidt koren, ensembles, bandjes en orkesten; je zingt actuele popsongs en bereidt musicals en concerten met hen voor. Wat moet je als bachelor muzikale opvoeding allemaal kennen en kunnen? Je bent een goed musicus, die in allerlei stijlen en genres is geïnteresseerd en geoefend. Je kan in verschillende stijlen muziek arrangeren en componeren. Je kent de muziekgeschiedenis en hebt daarbij oog voor de samenhang met de brede sociale geschiedenis en kunstgeschiedenis. Je hebt een gedegen muziektheoretische kennis die je in het dagelijks werk kan toepassen. Je kan musicerende groepen goed leiden en enthousiast maken. Bij het leiden van zingende en spelende ensembles put je uit uiteenlopende stijlen en genres. Je hebt inzicht in (muzikale) leerprocessen. NEDERLANDS Je houdt van taal; je houdt van lezen, schrijven, spreken, luisteren. Je wil er meer over weten, je wil erover praten, je wil je enthousiasme delen. We begeleiden jou om een dynamische, creatieve leraar te worden die leerlingen inspireert. Daartoe leer je de taal te beheersen, bestudeer je het taalsysteem en ga je aan de slag met teksten: poëzie, drama, fictie, non-fictie. Het is de bedoeling dat je op jouw beurt leerlingen met welke achtergrond ook, actief, doelgericht en met plezier de verschillende aspecten van de Nederlandse taal aanbiedt. Je krijgt al vanaf het eerste jaar de kans om te experimenteren en leert kritisch omgaan met bestaand materiaal. NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER Wil jij lesgeven over waarden, ethiek, en levensbeschouwing? Dan is niet-confessionele zedenleer het vak bij uitstek dat met een vrijzinnig humanistisch blik, los van dogma s en godsdiensten, naar moraal kijkt. We richten ons via vrij onderzoek naar alle ethische vragen over mens en maatschappij en dit met een democratisch, verdraagzaam en solidair antwoord voor ogen. We leiden de leerkrachten niet-confessionele zedenleer op tot experten, die de fakkel van het kritisch redeneren en de bekommernis om mensenrechten, kunnen doorgeven aan de volgende generatie. PROJECT KUNSTVAKKEN MUZIEK Als leerkracht PKV-muziek ga je later lesgeven in het Deeltijds Kunstonderwijs. De vakken samenzang, algemene muzikale vorming en algemene muziekcultuur zijn jouw terrein. Dit vereist een grondiger muzikale kennis én meer uitgediepte muzikale vaardigheden. Doorheen de lessen muziektheorie, begeleidingspraktijk, muziekgeschiedenis, koor- en directietechnieken, word je voor op latere job degelijk voorbereid. Naast de werkgelegenheid in het reguliere secundair onderwijs en het DKO, is ook een belangrijke markt weggelegd in het basisonderwijs (muzische vorming) én in parallelle circuits die zich bezighouden met projecten rond muziek, muzische vorming e.d. (zoals Jeugd en Muziek, culturele centra, vormingscentra, ) De muzikale bagage die je doorheen de cursussen verwerft, aangevuld met de didactische en methodische knowhow bereiden je ook daarop voor.

8 PROJECT KUNSTVAKKEN CULTUUR In het vak Project Kunstvakken Cultuur maak je kennis met verschillende kunstvormen. In de eerste plaats ontwikkel je eigen creativiteit en kunstkennis. In een volgende fase maak je jongeren warm voor kunst- en cultuurbeleving. De eigen artistieke ontplooiing staat centraal in Artistiek labo. De scheppende kunsten (beeld & multimedia) en de podiumkunsten (dans & theater) worden in functie van het eigen creatief potentieel proefondervindelijk onderzocht. Dit onderzoek start vanuit de kunsttheorie. Door middel van culturele bezoeken en actieve werkvormen, leer je kritisch en bewust verschillende kunstdisciplines waarnemen en bespreken in Actief kunst analyseren. Stapsgewijs zal je kennis en inzicht in belangrijke kunstenaars en kunststromingen verbreden zodat je deze kan aanwenden als inspiratiebron in de module projectwerking. In de modules rond kunsteducatie werpen we een blik op het kunst-educatieve werkveld. Allereerst volg je zelf muzische workshops. Vervolgens leer je een creatieve brainstorm omzetten naar kunst- en cultuur-educatieve producten zoals creativiteits-stimulerend lesmateriaal en muzische workshops. Een goed evenwicht tussen groepswerk & individueel werk, theorie & praktijk, kunst & educatie. Je creëert kunst- en cultuur-educatieve projecten in een schoolse en culturele context. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar projectmanagement, interactiviteit en coaching. De projecten ontstaan in nauwe samenwerking met enthousiaste scholen en musea zoals het MAS en het MOMU. Je leert hoe je jongeren kan prikkelen om kunst te ontdekken. Vanuit de leefwereld van jongeren maken we een opstap naar kunst & cultuur. Binnen toegepaste didactiek leer je artistieke workshops, interactieve rondleidingen en muzische projecten ontwikkelen. Tijdens begeleide beroepspraktijk ga je hiermee aan de slag binnen het secundair onderwijs en in het culturele werkveld. Tot slot zijn culturele bezoeken en de kunsten steeds een inspiratiebron doorheen jouw leerproces. Voorkennis van één of meerdere kunstdisciplines (dans, theater, beeld, media, muziek) is een pluspunt. Je wilt je graag verdiepen in kunst en cultuur en je bent gedreven om je sociale en expressieve vaardigheden te vergroten. TECHNIEK (TECHNOLOGISCHE OPVOEDING) Leerlingen van de eerste graad op hun ontdekkingstocht door de brede waaier van techniek begeleiden is iets voor jou. Je leert hen geboeid door een technische bril te kijken naar hun eigen leefwereld. Wetenschappelijke en technische systemen met de vele toepassingen en mogelijkheden leer je pas echt begrijpen als je er actief mee aan de slag gaat. Binnen een project voeren we onderzoek uit. We ontwerpen, oefenen met speels didactisch materiaal, gaan op excursie, wonen demonstraties bij, maken werkstukken, stellen projecten voor en voorzien reflectiemomenten. Adequaat technisch handelen wordt geoefend in situaties, waarin je aan concrete problemen werkt. Tijdens het leerproces, het oplossen van een probleem, verwerf je vakinhoudelijke kennis en inzichten (het product) en leer je volgens een probleemoplossingsmethode (het proces) tot een oplossing te komen (het product). Om op een volwaardige manier deel te nemen aan onze kennismaatschappij met een wetenschappelijke en technische geletterdheid leer je leerlingen begrijpen, hanteren en duiden voor de A-stroom binnen de toepassingsgebieden: constructie, energie, informatie en communicatie, biochemie en transport, voor de B-stroom binnen de verkenningsgebieden uit de wereld van techniek: informatie- en communicatietechniek, verzorging, voeding, bouw, elektriciteit, hout, metaal, kunststoffen, schilder- en grafische technieken, mode en tuinbouw. Door middel van doe-opdrachten, oefenlessen en stage, leer je projecten zinvol en aantrekkelijk uitwerken en onderwijzen VOEDING/VERZORGING Lekker en aantrekkelijk voedsel, een verzorgd uiterlijk, een nette, veilige en gezellige woonomgeving,

9 welbehagen en welzijn,. Voeding en verzorging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In elke module is er een ruime afwisseling tussen theoretische informatie, praktische oefeningen en wetenschappelijke ondersteuning. Voedingsvoorbereiding, voedingsmiddelen en voedingsstoffen, bereidings- en bewaarmethode, interieur en textielzorg, hygiëne en verzorging, het komt allemaal aan bod in de opleiding. Er is een aangename afwisseling tussen groepsleren, zelfstandig werk, projectwerk, studiebezoeken,. De lessen worden met een gemeenschappelijk doel opgebouwd: als toekomstige leraar Voeding/verzorging geven we de nodige bagage mee om TSO en BSO-leerlingen van de eerste tot en met de derde graad te ondersteunen en te begeleiden op hun weg naar volwassenheid. In het secundair onderwijs werkt men in de richting sociale en technische wetenschappen en verzorging vaak met integraal vakoverschrijdend leren. De vakken natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en voeding worden geclusterd gegeven. In het derde jaar stellen jullie zelf een IO samen met als thema Zorg voor diverse doelgroepen. We zorgen in de opleiding dat je voorbereid bent om in een IO team mee te draaien. WISKUNDE Wiskunde is moeilijk, saai, nutteloos Veel leerlingen denken dat. Jij vindt wiskunde juist boeiend, uitdagend, nuttig en je wil dit overbrengen naar je leerlingen. Je wil hen laten voelen dat ze het, als ze zich inspannen, wel kunnen. Je wil hen laten inzien dat wiskunde ongelooflijk nuttig is, dat het zelfs in hun dagelijkse leven bruikbaar kan zijn en dat zonder wiskunde de wereld er anders zou uitzien. Je wil hen het aha -moment laten beleven. Je wil ook dat ze gewoon graag wiskunde doen omwille van de wiskunde, de uitdaging, de verwondering, de voldoening. Om dit allemaal te kunnen, moet je natuurlijk de leerstof heel goed beheersen. Wiskunde is wel boeiend en leuk, maar het is geen lachertje. Daarom verdiepen we ons in de leerstof en we zorgen dat we het in een breder kader kunnen plaatsen. We bestuderen hoe je het door de leerlingen kan laten ontdekken, hiervoor moeten we de opbouw ervan minutieus uitpluizen. We verwachten van je dat je al over heel wat bagage beschikt voor je aan deze studie begint en dat je bereid bent te werken. Je moet niet bang zijn om nieuwe wiskundige problemen aan te pakken, je moet durven creatief lessen uit te werken en je moet natuurlijk over een wiskundeknobbeltje beschikken. Een goede vooropleiding is een ASO-richting met minstens 4 uur wiskunde of een TSO/KSO-richting met minstens 6 uur wiskunde. In die richtingen heb je al tijdens de lessen wiskunde buiten de lijntjes moeten kleuren. Je bent gewoon om abstract te redeneren en om nieuwe, ongekende problemen aan te pakken. In het eerste jaar beginnen we met een basis logica en verzamelingenleer. Daarna pakken we de getallenleer en de meetkunde van de eerste graad (en een beetje van het derde jaar) aan. Je gaat immers na de paasvakantie al een aantal lessen in de eerste graad geven. In het tweede jaar wordt het grootste deel van de leerstof van de tweede graad behandeld. Dit wordt afgewerkt in het derde jaar. In dat jaar komen ook nog een aantal uitdiepende hoofdstukken aan bod. Uiteraard maken we jullie vertrouwd met het gebruik van ICT in de lessen wiskunde. In de lessen vakdidactiek geven we jullie een stevig raamwerk om eerst in de stages, later in je werk als leerkracht, mee aan de slag te gaan.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren Eerste jaar van de eerste graad Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Onderwijs. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 3

Programma s en volgtijdelijkheid Onderwijs. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 3 Programma s en volgtijdelijkheid Onderwijs Academiejaar 2007-2008 Bijlage 3 INHOUD Bachelor in het onderwijs: Kleuteronderwijs Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

Presentatie VTOI 8 april 2016. Paul Schnabel

Presentatie VTOI 8 april 2016. Paul Schnabel Presentatie VTOI 8 april 2016 Paul Schnabel Visie Ingrediënten voor het eindadvies Resultaten dialoog Wetenschappelijke inzichten Internationale vergelijkingen Huidige wet- en regelgeving en onderwijspraktijk

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad

Tweede jaar van de eerste graad Tweede jaar van de eerste graad Na één jaar secundair onderwijs heeft de leerling al iets meer de kans gehad zich een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Moderne Talen (3de graad ASO) Leerlingprofiel Wat krijg je als je in Frankrijk un pistolet vraagt? Wist je dat het Franse woord mannequin van het Nederlandse manneken

Nadere informatie

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE!

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! In Atheneum Brussel gaat een heel specifieke onderwijswereld voor je open. Met lessen die het klaslokaal overstijgen, kleine leerlingengroepen,

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Gemeenschappelijk gedeelte

Gemeenschappelijk gedeelte Gemeenschappelijk gedeelte Godsdienst 2 Nederlands 5* Frans 4* Wiskunde 4* Aardrijkskunde 2 Biologie 2 Geschiedenis 1 Technologische opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding en sport 2 Muzikale opvoeding 1 Plastische

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Studierichtingen derde graad

Studierichtingen derde graad Studierichtingen derde graad www.inspirocollege.be 2 WELKOM Beste leerling Je bent 16-17 jaar. Je hebt stilaan een betere kijk op je mogelijkheden en interesses gekregen. Het Inspirocollege biedt een waaier

Nadere informatie

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving.

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving. Heilige Familie In de Heilige Familie bieden we je opleidingen in het technisch, beroeps- en kunstsecundair onderwijs. Hier ligt de nadruk vooral op creativiteit en ondernemen. In het eerste leerjaar A

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Toerisme & Recreatie. 3 e graad TSO

Toerisme & Recreatie. 3 e graad TSO Toerisme & Recreatie 3 e graad TSO 1 PROFIEL Ben je op zoek naar een brede kijk op de wereld? Ben je vrij actief en zou je graag werken met (groepen) mensen? Organiseer je graag? Spreekt entertainen of

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Zoals jullie weten, zet het Inspirocollege volop in op talenturen.

Zoals jullie weten, zet het Inspirocollege volop in op talenturen. Talenturen 2 de jaar Voorwoord Beste leerling, Zoals jullie weten, zet het Inspirocollege volop in op talenturen. Wij vinden het immers belangrijk dat je niet alleen met je neus in de boeken zit, maar

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Krijg je maar geen genoeg van talen? Ga dan in het tweede jaar voor de optie Latijn aangevuld met Grieks. Een wijze keuze!

Krijg je maar geen genoeg van talen? Ga dan in het tweede jaar voor de optie Latijn aangevuld met Grieks. Een wijze keuze! Lyceum Het Lyceum biedt binnen de scholengroep de eerste graad Algemeen Secundair Onderwijs aan. In het eerste jaar maak je de keuze voor de optie Latijn, Moderne of STEM. Deze drie opties zorgen voor

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

2014/2015. bachelor. Onderwijs. Secundair. onderwijs. Voeding/Verzorging. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

2014/2015. bachelor. Onderwijs. Secundair. onderwijs. Voeding/Verzorging. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Voeding/Verzorging Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Voeding/Verzorging Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

aanstekelijk onderwijs

aanstekelijk onderwijs aanstekelijk onderwijs Als coöperatieve school werken leerlingen, hun ouders en het schoolteam democratisch samen. We geven leerlingen inspraak over hun leertraject en betrekken hen bij het hele schoolproject.

Nadere informatie

Provinciaal Handels- en Taalinstituut

Provinciaal Handels- en Taalinstituut Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 Secundair-na-Secundair van de 3 de graad tso 3 de graad TOERISME en ORGANISATIE (studiegebied Toerisme)

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Humane Wetenschappen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Ben je een leerling die... meer wil te weten komen over mens en samenleving; niet klakkeloos herkauwt,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO IVV Sint-Vincentius Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Je bent sociaal

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek 1 kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en ontwikkelingsdoelen techniek 2 Ontwikkelingsdoelen techniek Kleuteronderwijs De kleuters kunnen 2.1

Nadere informatie

2015/2016. bachelor. Onderwijs. Secundair. onderwijs. Voeding/Verzorging. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

2015/2016. bachelor. Onderwijs. Secundair. onderwijs. Voeding/Verzorging. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Voeding/Verzorging Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Voeding/Verzorging Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

STEM@school. 1. Aanleiding STEM@school 2. STEM@school 3. Kader voor een geïntegreerde STEM-didactiek: 4. Ontwikkelwerk

STEM@school. 1. Aanleiding STEM@school 2. STEM@school 3. Kader voor een geïntegreerde STEM-didactiek: 4. Ontwikkelwerk STEM@school STEM@school 1. Aanleiding STEM@school 2. STEM@school 3. Kader voor een geïntegreerde STEM-didactiek: 4. Ontwikkelwerk ROSE studie (2010) Aanleiding STEM@school ROSE studie (2010) Aanleiding

Nadere informatie

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde.

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. WIE? WAT? WAAROM? HUMANE wetenschappen Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. HUM WET IS HET IETS VOOR MIJ? HUMANE WETENSCHAPPEN VISIE Van leerlingen Humane wetenschappen

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Hoe kiezen? Wat past bij mij?

Hoe kiezen? Wat past bij mij? Hoe kiezen? Wat past bij mij? Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Continuüm overzicht 1A... 3 Continuüm overzicht 2A... 4 1A-Klassieke Taal... 4 1A-Economie & Samenleving... 6 1A-STEM... 8 1A-Wetenschap...

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied onderwijs 2de semester 2013-2014

Boekenlijsten studiegebied onderwijs 2de semester 2013-2014 Aardrijkskunde Geogenie 2, leerboek ASO 9789045529752 1 BASO: Aardrijkskunde: vakinhoud 2 (B-VIVN-B3R253) 18,10 Topos 2 9789048602520 1 BASO: Onderwijskunde: vakdidactiek secundair onderwijs 2 (B-VIVN-

Nadere informatie

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap STEM Visietekst van het GO! 28 november 2016 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 2 Samenvatting In de beleidsnota 2014-2019 stelt Vlaams minister van Onderwijs de ambitie om leerlingen warmer te maken

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering

Nadere informatie

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE PROFIEL OPLEIDING VOOR WIE? Deze opleiding is bedoeld om mensen die reeds een diploma hebben behaald in een geïntegreerde, specifieke

Nadere informatie

Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring:

Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring: Docentenvragenlijst op het gebied van ict-gebruik en natuur- en techniekonderwijs, voormeting Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring: Ik ben een:

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO Inhoud VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN Inleiding quiz Situering HW binnen SO Specifieke vakken binnen HW Lessentabel Profiel leerlingen Vervolgopleidingen Jaarplan Ruben Delafontaine Inleiding quiz Surf

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso Studieaanbod de graad ASO / Economie / Humane Wetenschappen / Latijn / Wetenschappen / TSO / Techniek-Wetenschappen / BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso 0 IKSO voor jongeren met ambitie De studierichting

Nadere informatie

Info 3 de graad Business en IT (Boekhouden Informatica) 14 MAART 2009

Info 3 de graad Business en IT (Boekhouden Informatica) 14 MAART 2009 Info 3 de graad Business en IT (Boekhouden Informatica) 14 MAART 2009 Agenda 1. Leerinhouden 2. Werkvormen 3. Projecten 4. Evalueren 5. Remediëren LEERINHOUDEN Leerinhouden Instroom Toegepaste Informatica

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL.

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. 01 Een school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn. In onze school leren jonge mensen omgaan met elkaar en hun leerkrachten,

Nadere informatie

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe + Big Ideas Great STEM Katrien Strubbe (Natuur)wetenschappen: doelen 2 Natuurwetenschappen geven leerlingen een fundamenteel en duurzaam inzicht in de structuren en processen die de mens, de natuur en

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Humane Wetenschappen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je moet kiezen voor een studierichting in de tweede graad. Je hebt gehoord over de

Nadere informatie

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum Derde graad LO A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 Lichamelijke opvoeding Motorische competenties 1.1 De motorische basisbewegingen

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Studierichting ASO Topsport

Studierichting ASO Topsport Studierichting ASO Topsport PROFIEL Je bent gebeten door de microbe van atletiek, voetbal, volleybal of tafeltennis. Je bent geselecteerd door de federatie én daarnaast ben je in het bezit van een topsportstatuut,

Nadere informatie

Van 2 naar 3 een belangrijke stap

Van 2 naar 3 een belangrijke stap Van 2 naar 3 een belangrijke stap spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid JIJ kiest! HOE KIES JE? MOTIVATIE TALENT INFORMATIE TOEKOMSTGERICHT OPDELING UREN PER RICHTING BASISVORMING RICHTINGSVAKKEN

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Over. stappen. naarprisma

Over. stappen. naarprisma Over stappen naarprisma Welkom opprisma In een totaal nieuwe school met afwisselende, actuele leerstof die aansluit bij de interesses van de leerlingen. Wij dagen leerlingen uit om te laten zien wat ze

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie