Copyright notice. Kantoorautomatisering. De VBA omgeving. Automatiseren en aanpassen van de Office software. Visual Basic for Applications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Copyright notice. Kantoorautomatisering. De VBA omgeving. Automatiseren en aanpassen van de Office software. Visual Basic for Applications"

Transcriptie

1 Didactisch materiaal bij de cursus Kantoorautomatisering Academiejaar Prof. dr. ir. W. Philips Copyright notice This powerpoint presentation was developed as an educational aid to the renewed course Office automation (Kantoorautomatisering), taught at the University of Gent, Belgium as of the year This presentation may be used, modified and copied free of charge for non-commercial purposes by individuals and non-for-profit organisations and distributed free of charge by individuals and non-for-profit organisations to individuals and non-for-profit organisations, either in electronic form on a physical storage medium such as a CD-rom, provided that the following conditions are observed: 1. If you use this presentation as a whole or in part either in original or modified form, you should include the copyright notice W. Philips, Universiteit Gent, in a font size of at least 10 point on each slide; 2. You should include this slide (with the copyright conditions) once in each document (by which is meant either a computer file or a reproduction derived from such a file); 3. If you modify the presentation, you should clearly state so in the presentation; 4. You may not charge a fee for presenting or distributing the presentation, except to cover your costs pertaining to distribution. In other words, you or your organisation should not intend to make or make a profit from the activity for which you use or distribute the presentation; 5. You may not distribute the presentations electronically through a network (e.g., an HTTP or FTP server) without express permission by the author. In case the presentation is modified these requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the presentation, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then these requirements do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the presentation, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. In particular note that condition 4 also applies to the modified work (i.e., you may not charge for it). Using and distributing the presentation means using it for any purpose, including but not limited to viewing it, presenting it to an audience in a lecture, distributing it to students or employees for self-teaching purposes,... Use, modification, copying and distribution for commercial purposes or by commercial organisations is not covered by this licence and is not permitted without the author s consent. A fee may be charged for such use. Disclaimer: Note that no warrantee is offered, neither for the correctness of the contents of this presentation, nor to the safety of its use. Electronic documents such as this one are inherently unsafe because they may become infected by macro viruses. The programs used to view and modify this software are also inherently unsafe and may contain bugs that might corrupt the data or the operating system on your computer. If you use this presentation, I would appreciate being notified of this by . I would also like to be informed of any errors or omissions that you discover. Finally, if you have developed similar presentations I would be grateful if you allow me to use these in my course lectures. UNIVERSITEIT GENT Telecommunicatie en Informatieverwerking Prof. dr. ir. W. Philips Department of Telecommunications and Information Processing Fax: University of Gent Tel: St.-Pietersnieuwstraat 41, B9000 Gent, Belgium 11a.2 Automatiseren en aanpassen van de Office software Visual Basic for Applications De VBA omgeving VB=Visual Basic= een objectgeoriënteerde programmeertaal zoals JAVA, C, waarmee men stand-alone programma s maakt = aparte (dure) software VBA= Visual Basic for Applications Programmeertaal gekoppeld aan de office programma s Compatibiliteit VBA compatibel met VB t.e.m. VB versie 6 niet compatibel met VB.NET niet meer ondersteund in Mac OS X sedert 2008 zal verdwijnen uit office 2009 blijven bestaande toepassingen werken? 11a.4

2 De VBA omgeving Waarschuwing Belangrijk: in de VBA-omgeving heb je toegang tot alle interne datastructuren in b.v. een powerpoint-presentatie voorbeelden van datastructuren: een slide, een object op een slide, een presentatie, een rekenblad, een menu je kan de datastructuren manipuleren, b.v.: de kleur of de oriëntatie van een lijn veranderen, een slide toevoegen, Unless you are a skilled programmer, avoid trying to automate anything but the most routine PowerPoint tasks with VBA. Compared with Word and Excel, its object model is incomplete. There s no easy way to copy macros from one presentation to another, shortof copying and pasting code into the Visual Basic Editor. The lack of a global template makes it difficult to manage macros, and there is precious little documentation asidefrom the very sparse Developer Reference available via Online Help. 11a.5 11a.6 Te bestuderen De VBA-programmeertaal: syntax controle-structuren Het VBA-objectmodel datastructuren en de geassocieerde methoden en functies De koppeling van VBA-procedures aan de office interface hoe start je functies en subroutines vanuit b.v. de powerpoint interface? hoe koppel je ze aan knopjes, menu s of toetsen? Niet echt nuttig meer in Office 2007 Hoe trek je je plan? macro recorder voor zover die nog werkt on-line help 11a.7 Automatiseren en aanpassen van de Office software De VBA-interface

3 De verschillende VBA-vensters Het projectvenster De VBA-editor bevat verschillende vensters die al dan niet verborgen kunnen zijn op een bepaald ogenblik de project explorer toont de momenteel beschikbare (geopende) documenten en de objecten die ze bevatten op het hoogste hiërarchisch niveau de object browser toont de datastructuren het code venster toont de procedures het properties venster laat toe om allerlei eigenschappen in te stellen van modules, formulieren, in het immediate venster kan je commando s uitvoeren Gebruik het view menu om van het ene naar het andere venster om te schakelen 11a.9 Een VBA-project bevat objecten: datastructuren van b.v. een werkblad, of zelf toegevoegde Excel add-ins datastructuren functies en subroutines De functies en subroutines worden gegroepeerd in modules De modules worden gegroepeerd volgens de documenten waarin ze zijn Open opgeslagen werkblad(en) module in Book1.xls 11a.10 Werken met modules Het codevenster Een nieuwe module toevoegen selecteer het gewenste bestand in de project explorer gebruik insert-module Een module een nieuwe naam geven selecteer de module ga naar het properties venster (view menu) verander de waarde van naam 11a.11 Het codevenster toont de functies en procedures die in een bepaalde VBA-module gedefinieerd zijn Je kan er nieuwe code aan toevoegen 11a.12

4 Het Immediate venster On-line help In dit venster kan men een VBA-uitdrukking intikken; deze wordt uitgevoerd van zodra ze volledig is een VBA-functie uitvoeren: Worksheets("Sheet1").Name= zorro de waarde van een variabele tonen met? -intikken:? Workbooks("Book1.xls").Path -resultaat: C:\WINNT\Profiles\philips\Desktop Opmerking: niet alle statements en commando s zijn mogelijk in het immediate venster immediate venster Een If blok is niet toegelaten en Dim is niet toegelaten 11a.13 Concepten: wat is een functie, Elementaire taken, vooral i.v.m. de VBA-gebruikersinterface Waaruit bestaat een bepaalde VBA-datastructuur, wat doet een bepaalde VBA-functie Selecteer een bepaald woord in b.v. het codevenster en druk F1 Kies visual basic help in het menu zoek of blader door de topics consulteer de voorbeelden! 11a.14 Automatiseren en aanpassen van de Office software De VBA-programmeertaal Variabelen en datatypes Datatypes: o.a. Integer, Double, Date, Variant, Een Variant kan getallen, tekst, datums, bevatten het huidige datatype wordt intern bijgehouden, het wordt automatisch geconverteerd waar nodig, en het kan veranderen tijdens de uitvoering van het programma vraagt wel minstens 16 bytes en is trager in gebruik kan handig zijn b.v. om onderscheid te maken tussen 0 en niet-geïnitialiseerd: niet-geïnitialiseerde Variant is Empty Een variabele wordt gedeclareerd met Dim As Variabelen Dim tt As Date Dim qq variant als het type niet wordt vermeld is het een Variant niet gedeclareerde variabelen worden ook Variant 11a.16

5 Speciale waarden Speciale waarden van een variant: Empty: niet-geïnitialiseerd Null: betekent bevat geen geldige data ; deze waarde wordt expliciet toegekend (b.v. y=null) Volgens de documentatie heeft elke uitdrukking waarin Null voorkomt als resultaat Null, maar dat klopt niet volledig y= Null or False y=null klopt y= Null or True y=true klopt niet y= True or (Null and False) y=true klopt niet In een if-test wordt het helemaal absurd; b.v. met y=null: if y=null then z=true else z=false z=false if y=true then z=true else z=false z=false if y<>true then z=true else z=false z=false if IsNull(y) then z=true else z=false z=true 1984, George Orwell: Doublethink is a "vast system of mental cheating," the "power of holding two contradictory beliefs in Constanten Constante: is een variabele die na initialisatie niet meer kan veranderd worden Sub InsertPP() Excel voorbeeld Const pp = "Pietje Potlood" Range("A1").FormulaR1C1 = pp Nuttig voor parameters die op meerdere plaatsen in de code worden gebruikt men kan alle waarden in één keer veranderen de waarde is overal exact dezelfde (geen inconsistenties door tikfouten) efficiënter dan een variabele: de compiler/interpreter weet dat de waarde en zijn type nooit zal veranderen one's mind simultaneously, and accepting both of them. 11a.17 11a.18 Arrays en Collections Arrays en Collections Een array-veranderlijke: Dim A(5) As String: 5 string variabelen Gebruik: If A(2)= hello Statische vs. dynamische arrays: Statisch: Dim A(5) As String vast aantal elementen Dynamisch: Dim A() As String variabel aantal elementen De grootte van een array kan gewijzigd worden met Redim. Dit werkt echter enkel voor dynamische arrays Redim A(7) maakt een nieuwe, lege en grotere A Redim Preserve A(7) bewaart de bestaande waarden in A Een array is een geïndexeerde verzameling van veranderlijken van hetzelfde type: allemaal double s of integers of variants geindexeerd met numerieke gehele indices uit een interval bvan waarden, b.v Collection: een verzameling objecten die als een geheel worden behandeld; de objecten van een collection hoeven niet hetzelfde datatype te hebben kunnen met niet-numerieke waarden worden geïndexeerd Workbooks is de verzameling van alle open rekenbladen Workbooks(2) is het tweede rekenblad uit de verzameling Workbooks( hallo.xls ) is het rekenblad hallo.xls 11a.19 11a.20

6 Procedures: overzicht Een procedure is te vergelijken met een functie in b.v. Java In VBA onderscheidt men vier soorten procedures subroutines zijn procedures die geen waarde terugleveren ze kunnen o.a. (en soms) gebruikt worden als macro s Sub f() Sub g(a,b,c) functies: zijn procedures die wel waarden terugleveren ze kunnen b.v. gebruikt worden als werkbladfuncties in Excel of als hulpfuncties in subroutines Function tst(x As Double, y As Double) tst = x * y End Function methodes: zijn acties (speciale functies, ) die kunnen worden toegepast op een object Workbooks( hallo.xls ).Close sluit een rekenblad properties 11a.21 Functies Function tst(x As Double, y As Double) As Integer tst = x * y produceert x*y, geheel afgerond End Function tst Datatypes worden aangegeven met het woord As Teruggegeven waarden de naam van de functie kan binnen de functie ook als variabele worden gebruikt; bij het einde van de functieoproep wordt die waarde teruggegeven Als een datatype niet wordt opgegegeven is het Variant Argumenten worden normaal doorgegeven als referenties, tenzij ze voorafgegaan worden door ByVal: Function y(x As Double) Function y(byval x as Double) x=13 x=13 End Function End Function de code x=12: z=y(x) zal in het eerste geval de waarde van x veranderen in 13; in het tweede geval niet 11a.22 Class en Type Macro s, expressions statements VBA ondersteunt net als C++ structuren en klassen Een type is te vergelijken met een C++-structuur Type myrecord Naam As String Voornaam As String Telefoon As Long End Type Dim myrecord r: r.naam= r.telefoon= Een klasse is een structuur waaraan methoden (=functies of subroutines in een klasse) worden toegevoegd te vergelijken met b.v. een Java- of een C++-klasse we gaan hier niet verder op in Macro s zijn procedures zonder argumenten Sub myfirstmacro() Ze kunnen worden opgeroepen vanuit de gebruikersinterface van de Office programma s Een statement is een commando dat VBA kan uitvoeren b.v.: for, select, Een expression is een uitdrukking die kan uitgerekend worden tot een enkele waarde b.v.: x*y+z of True and False of "hello " + "world" 11a.23 11a.24

7 Properties Properties Property: gedraagt zich als een slimme variabele, die ofwel enkel kan worden gelezen ofwel gelezen en geschreven Workbooks( hallo.xls ).Path is de naam van de map (directory) waarin hallo.xls zich bevindt Sheets(1).Name= zorro verandert de naam van het eerste blad in zorro Sheets("Sheet1").Name= zorro verandert de naam van Sheet1 in zorro Een property wordt gedefinieerd door een Let en Get functie te definiëren b.v.: yesterday=1 roept de Let functie van yesterday op en: tst=yesterday roept de Get functie van yesterday op properties 11a.25 Properties zijn dus functies die op een speciale manier worden opgeroepen Property Get Yesterday() As Date Yesterday=Date-1 End Property Property Let Yesterday(NewDate) As Date Date=NewDate+1 End Property Ze gedragen zich dus als variabelen wiens gebruik neveneffecten kan hebben men kan b.v. bepaalde waarden niet toelaten (er b.v. voor zorgen dat yesterday=-1 een foutmelding oplevert) men kan in een aparte teller bijhouden hoe dikwijls de variabele werd gebruikt 11a.26 Scope Functie- en procedureoproepen Procedures, variabelen en constanten hebben een bepaalde scope, d.w.z. een context waarin ze kunnen gebruikt worden variabelen en constanten gedeclareerd in een procedure zijn enkel lokaal binnen die procedure beschikbaar procedures en variabelen, constanten gedeclareerd buiten een procedure kunnen gedeclareerd worden als -Private ze zijn enkel zichtbaar in de huidige module -Public ze zijn ook zichtbaar in andere modules Private Function tst(x, y) End Function Dit is o.a. nuttig om b.v. hulpfuncties te verbergen in de excel user-defined functielijst (of hulpmacro s in de macro s lijst) 11a.27 VBA-functieoproepen kunnen kunnen volgens verschillende syntaxen worden opgeroepen optionele argumenten Voorbeeld: MsgBox(prompt [, buttons] [, title] [, helpfile, context]) Manieren van oproepen boxes -volgens positie van de argumenten: MsgBox "Your answer is correct!",0,"answer Box" -volgens naam van de argumenten: MsgBox Title:="Answer Box", Prompt:="Your answer is correct!" -functienotatie is vereist als resultaat functie wordt gebruikt: myvar = MsgBox(Prompt:="I enjoy my job.", _ Title:="Answer Box", Buttons:=4) myvar = MsgBox("I enjoy my job.",4,"answer Box ) Voor meer details, zie de help over syntax 11a.28

8 With If Then ElseIf Else EndIf Het With statement laat toe de namen van datastructuren af te korten: AddNameToFooter Sub AddNameToFooter() Excel voorbeeld UserName = InputBox("What is your name?", "Input Name") With ActiveSheet.PageSetup.LeftHeader = "".RightHeader = "" Afkorting voor: ActiveSheet.PageSetup.LeftHeader.CenterHeader = "".LeftFooter = UserName.CenterFooter = "".RightFooter = "Page &P of &N End With Function ABC(x As Integer) As String If x >= 12 Then ABC = "A" ElseIf x >= 10 Then ABC = "B" ABC Else ABC = "C" End If End Function Opmerkingen: <> betekent verschillend van De functie IIf is soms een compacter alternatief: CheckIt = IIf(TestMe > 1000, "Large", "Small") 11a.29 11a.30 Do Until Loop Opmerking selecteer een rechthoekig bereik van 4x1 cellen, met de huidige cel in de linkerbovenhoek Sub AddBorders() ActiveCell.Range("A1:D1").Select AddBorders Do Until ActiveCell.Value = "" With Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlcontinuous.weight = xlthick.colorindex = xlautomatic End With de volgende commado s slaan op de benedenranden van de geselecteerde cellen ActiveCell.Offset(2, 0).Range("A1:D1").Select Loop selecteer 4x1 cellen 2 rijen beneden de momenteel geselecteerde cel Deze macro onderlijnt groepen van 4 cellen op alternerende rijen, maar stopt als hij een lege cel tegenkomt 11a.31 Stel dat de huidige cell D3 is ActiveCell.Range("A1:D1") D3:G3 ActiveCell.Range("A2:D2") D4:G4 ActiveCell.Range( B2:E2") E4:H4 De Range property gedraagt zich als een soort offsetfunctie: het eerste deel van het argument duidt een verschuiving naar beneden en rechts aan: b.v. B2:E2 B2; B2 is de cell op de tweede rij en de tweede kolom, d.w.z. op positie (1,1) ga vanaf de huidige cel één rij naar beneden en één kolom naar rechts E4 het volledige argument geeft aan welk bereik van cellen het resultaat is: b.v. B2:E2 4 naast elkaar liggende cellen met E4 in de linkerbovenhoek E4:H4 11a.32

9 Do Until Loop For Each In Next Sub RemoveRowsWithZero() Application.ScreenUpdating = False Do Until ActiveCell.Value = "" If ActiveCell.Value = 0 Then ActiveCell.EntireRow.Delete Else ActiveCell.Offset(1, 0).Select End If Loop RemoveRowsWithZero voorkom dat het scherm wordt aangepast zolang de macro loopt sneller selecteer de cel 1 rij beneden de momenteel geselecteerde cel Sub ReadOrDead() For Each sli In ActivePresentation.Slides voor elk object For Each shp In sli.shapes op elke slide With shp If.HasTextFrame = msotrue Then If.TextFrame.HasText = msotrue Then.TextFrame.TextRange.Font.Color.RGB = RGB(255, 0, 0) End If End If End With Next Next als het object een TextFrame heeft en effectief tekst bevat, maak de tekst dan rood ReadOrDead 11a.33 For each itereert over alle objecten in een collection 11a.34 Automatiseren en aanpassen van de Office software De VBA objectmodellen Powerpoint: voorbeeld Het objectmodel bepaalt welke deelobjecten een bepaald object heeft en welke methoden er kunnen op toegepast worden Objecten worden genoteerd als volgt: ActivePresentation. Slides(3).Shapes.Title.TextFrame.TextRange="zorro =de tekst van de titel van de 3e slide van de actieve presentatie dikwijls vraagt het wat zoekwerk (in de on-line help of de object browser) om de juiste structuur te achterhalen je kan ook via het opnemen van een gepaste macro één en ander leren over de onderdelen van objecten TextFrame TextRange Shape Line Font Fill Length 11a.36

10 PowerPoint properties geassocieerd aan een slide - object Automatiseren en aanpassen van de Office software VBA-functies en -subroutines koppelen aan de Office interface Dit venster is de object browser subroutines geassocieerd aan een slide - object 11a.37 Aanpassen menus en werkbalken Office 2007 vs. Office 2003 In Office 2000/2003 kan je via customize toolbars en menu s aanpassen bestaande commando s of macro s toevoegen aan of verwijderen uit menu s of toolbars Methode: kies tools-customize in het blad toolbars kan je kiezen welke toolbars zichtbaar zijn en welke niet in het blad commands kan je alle mogelijke commando s terugvinden; je sleept vervolgens een gewenst commando naar een toolbar of een menu naar keuze; tenslotte kan je een icoon en een naam ingeven In MSWord kan je zelfs een toetsencombinatie associëren aan een bepaald commando Opmerking: toolbars kan je naar gelijk welke plaats slepen 11a.39 Macro s werken enkel in macro-enabled bestandsformaten zoals deze met een pptm extensie Macro recorder bestaat enkel nog in Excel en Word werd verwijderd uit PowerPoint Toevoegen van extra menu's is niet langer gemakkelijk Items toevoegen aan "quick access" toolbar kan, maar vereist sterk visueel geheugen (geen tekst!) 11a.40

11 Code koppelen aan de interface Code uitvoeren bij openen Macro s worden gekoppeld aan menu items en knoppen action buttons in Word en Excel: toetsencombinaties Macro s kunnen ook worden uitgevoerd via Tools-Macro s Functies kunnen in Excel worden opgeroepen vanuit formules in cellen ze verschijnen onder de afdeling user defined Ook functies uit andere bestanden kunnen worden opgeroepen, b.v.: =3*voorbeelden.xls!tst(12,13) 11a.41 WorkBook_Open Je kan een VBA-macro automatisch laten uitvoeren als bepaalde events optreden (openen of berekenen werkblad, ) Excel voert b.v. bij het openen van een werkblad de macro WorkBook_Open uit; deze moet wel ingevoegd worden in het ThisWorkBook object en niet in een module! Opmerking: het code-venster toont bovenaan rechts een keuzelijst waarin je alle mogelijke events kan terugvinden! 11a.42 Automatiseren en aanpassen van de Office software Programmeren in VBA Macro s opnemen De macrorecorder vertaalt een reeks Office commando s (b.v. operaties in powerpoint) naar VBA instructies Dergelijke macro s zijn zelden onmiddellijk bruikbaar ze hangen b.v. te sterk af van de context als ze worden toegepast op een object van een ander type treden er fouten op bepaalde operaties (b.v. muisbewegingen) worden niet opgenomen Toch is het opnemen van macro s nuttig ze tonen de volledige namen van de gebruikte objecten (vormen op een slide, cellen in een rekenblad, ) met enige aanpassing krijgt men snel een bruikbare macro opgenomen/aangepast 11a.44

12 Debuggen Tips Door links van een codelijn te klikken kan je een breakpoint invoegen Bij het uitvoeren een macro of een functie stopt VBA Je kan dan in het immediate venster de waarden van variabelen bekijken de code verder lijn per lijn uitvoeren en zien wat er gebeurt Tik alle namen van objecten en functies in met kleine letters; VBA verandert waar nodig letters in hoofdletters dit gaat sneller je kan zo controleren of VBA de naam herkent aan het feit of er letters veranderen in hoofdletters of niet Bij het intikken van de namen van datastructuren toont VBA dikwijls een lijst met mogelijke aanvullingen gebruik de muis om de juiste aanvulling te selecteren en druk vervolgens op TAB of tik gewoon verder 11a.45 11a.46 Enkele voorbeelden VBA-routines op het web Excel een real-time klok zeeslag Powerpoint SuperBunny Microsoft Office 2000/Visual Basic Programmer's Guide, opg/deovroffice2000visualbasicprogrammersguide.htm informatie uit het hol van de leeuw Excel & VBA tips from Erlandsen Data Consulting, voorbeelden van complexe VBA code in excel The Excel Logic Page, allerlei excel-functies en macro s in VBA J-Walk and Associates. The spreadsheet page, allerlei informatie omtrent spreadsheets in het algemeen en Excel in het bijzonder (waaronder links naar VBA-pagina s) 11a.47 11a.48

13 Bibliografie P. Blattner, L. Ulrich, K. Cook en T. Dyck. Que s Special Edition using Microsoft Excel Que ISBN Hfdst behandelen het automatiseren van Excel, waarbij o.a. VBA aan bod komt Que s Special Edition using Visual Basic 6. Que. ISBN heb ik zelf nog niet gelezen Waarschijnlijk wel de moeite R. Jacobson. Microsoft Office2000 Expert Companion. Tips, Tricks and Utilities for the Power user. Microsoft Press ISBN Hdstk. 4 handelt over VBA, maar de andere hoofdstukken bevatten veel VBA-voorbeelden fragmentaire behandeling en soms nogal cryptisch zeker niet voor beginners Ed Bott en Woody Leonhard. Het complete handboek Microsoft Office 2000 Premium. Academic Service ISBN X Hfdstk geven een kort overzicht over het praktisch gebruik van VBA 11a.49

Copyright notice. Optimalisatietechnieken. Simplexmethode: Voorbeeld... Lineair programmeren. x 3 = x 1 x 5 = x 1 -x 2 02d.

Copyright notice. Optimalisatietechnieken. Simplexmethode: Voorbeeld... Lineair programmeren. x 3 = x 1 x 5 = x 1 -x 2 02d. Didactisch materiaal bi de cursus Optimalisatietechnieken http://telin.ugent.be/~philips/optimalisatie/ Academieaar 2010-2011 Prof. dr. ir. W. Philips philips@telin.ugent.be Tel: 09/264.33.85 Fax: 09/264.42.95

Nadere informatie

Copyright notice. Beeldverwerking. Inleiding. Enkele karakteristieken van het menselijk visueel systeem

Copyright notice. Beeldverwerking. Inleiding. Enkele karakteristieken van het menselijk visueel systeem Didactisch materiaal bij de cursus Beeldverwerking http://telin.ugent.be/~philips/beeldv/ Academiejaar 2011-2012 Prof. dr. ir. W. Philips philips@telin.ugent.be Tel: 09/264.33.85 Fax: 09/264.42.95 Copyright

Nadere informatie

Copyright notice. Optimalisatietechnieken. Simplex-methode: principe. Lineair programmeren. x 3 optimum. x (6) A x (5) x (4) x 1.

Copyright notice. Optimalisatietechnieken. Simplex-methode: principe. Lineair programmeren. x 3 optimum. x (6) A x (5) x (4) x 1. idactisch materiaal bij de cursus Optimalisatietechnieken http://telin.ugent.be/~philips/optimalisatie/ cademiejaar 0-0 Prof. dr. ir. W. Philips philips@telin.ugent.be Tel: 09/64..85 a: 09/64.4.95 UNIVRSITIT

Nadere informatie

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken.

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. 6.3 VBA Syntax Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. Klik te tab Hulpmiddelen voor databases Klik in het groepsvak Macro op

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01 Inleiding Visual Basic en VBA Karel Nijs 2009/01 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen Ms Excel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES In Excel bestaat reeds een uitgebreide reeks van functies zoals SOM, GEMIDDELDE, AFRONDEN, NU enz. Het is de bedoeling om functies aan deze lijst toe te voegen door in Visual

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Inhoud. VBA Excel 2010

Inhoud. VBA Excel 2010 Inhoud VBA Excel 2010 Inhoudsopgave 0. INSTELLINGEN EXCEL 2010... 9 1. WAT IS VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS... 16 1.1. Achtergrond... 16 1.2. VBA is meer dan een macrotaal... 16 Case 1: Macro "Walk of

Nadere informatie

Van macrorecorder door naar VBA

Van macrorecorder door naar VBA Van macrorecorder door naar VBA Geo van Dijk Excel Experience Day 2014 Opbouw van de sessie Waarom macro s/ VBA? VBA procedures opnemen met de macrorecorder. De VBA Editor (VBE). Macro s opnemen die van

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET Visual Basic.NET M. den Besten 0.3 VB. NET Inhoud Voorwoord Deel 1 Visual Basic.NET 1.1 Inleiding...13 1.2 De programmeertaal Visual Basic.NET...14 1.3 Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition...15

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA beginners Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA

Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA Versie : 2012.01.31.1 (Blog http://www.reinder.eu) Dank voor de leuke reacties op het vorige blog en ook dank voor de kritische noot over het nivo dat de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

Open-Xchange Server. What's new in 6.20?

Open-Xchange Server. What's new in 6.20? Open-Xchange Server What's new in 6.20? Open-Xchange Server Open-Xchange Server: What's new in 6.20? publicatie datum dinsdag, 03. mei 2011 Version 6.20 Copyright 2006-2011 OPEN-XCHANGE Inc., This document

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA beginners Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Computervaardigheden. Universiteit Antwerpen. Computervaardigheden en Programmatie. Grafieken en Rapporten 1. Inhoud. Wat is scripting?

Computervaardigheden. Universiteit Antwerpen. Computervaardigheden en Programmatie. Grafieken en Rapporten 1. Inhoud. Wat is scripting? Inhoud Computervaardigheden Hoofdstuk 4 Scripting (Let op: dit is enkel voor studenten Biologie.) Dit hoofdstuk bekijkt heel kort de basis van scripting. - Opstellen van functies. - Conditionele code.

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Flexibele oplossing om de eid kaart aan te spreken vanuit.net (en Delphi, Visual Basic, C++ etc)

Flexibele oplossing om de eid kaart aan te spreken vanuit.net (en Delphi, Visual Basic, C++ etc) Productfiche RoadByte eid Framework Flexibele oplossing om de eid kaart aan te spreken vanuit.net (en Delphi, Visual Basic, C++ etc) RoadByte BVBA stelt het RoadByte eid Framework product voor. Dit framework

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

Een eerste applicatie

Een eerste applicatie Een eerste applicatie 2.1 Inleiding Programmeren in Visual Basic.NET doe je niet alleen door regels met code te schrijven. Je begint met het ontwerpen van een venster in de design mode met allerlei controls,

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

Macro s. 4.2 Een macro maken

Macro s. 4.2 Een macro maken 4.2 Een macro maken Een macro is een reeks van commando s die u kunt maken en die een programma uitvoeren. Wanneer u de macro in zijn geheel uitvoert, dan worden de acties opeenvolgend uitgevoerd. Elk

Nadere informatie

VBA voor doe-het-zelvers

VBA voor doe-het-zelvers VBA voor doe-het-zelvers Handleiding van Auteur: Leofact December 2013 Inleiding VBA is de taal die Microsoft heeft ontwikkeld om taken voor het MS office pakket te automatiseren, of om er nieuwe functies

Nadere informatie

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual www.dentwise.eu Inhoud Content NEDERLANDS... 2 1. Installatie... 2 2. Algemene Functies... 2 3. Afstanden Meten... 3 4. Doorsneden Maken... 4 5. Weergave Aanpassen...

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface.

Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface. Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface. Dit document is gebaseerd op Inventor 2011 & Windows XP. PS: Het kan zijn dat bepaalde zaken verschillen of

Nadere informatie

Het handboek van KDE Screen Ruler. Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning

Het handboek van KDE Screen Ruler. Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Menubeschrijvingen 6 3 Dankbetuigingen en licentie 8 Samenvatting KDE Screen

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 ISBN: 978-90-820856-9-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Table of Contents. FireFox...1. Firefox installeren op OS X...2 Firefox downloaden...2. Firefox installeren op Windows...6 Firefox Downloaden...

Table of Contents. FireFox...1. Firefox installeren op OS X...2 Firefox downloaden...2. Firefox installeren op Windows...6 Firefox Downloaden... Table of Contents FireFox...1 Firefox installeren op OS X...2 Firefox downloaden...2 Firefox installeren op Windows...6 Firefox Downloaden...6 Firefox installeren op Ubuntu...12 Een website openen...13

Nadere informatie

Alle opgaven tellen even zwaar, 10 punten per opgave.

Alle opgaven tellen even zwaar, 10 punten per opgave. WAT IS WISKUNDE (English version on the other side) Maandag 5 november 2012, 13.30 1.30 uur Gebruik voor iedere opgave een apart vel. Schrijf je naam en studentnummer op elk vel. Alle opgaven tellen even

Nadere informatie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4 Hoofdstuk 4 : De Selectie Visual Basic 6.0 1 Basisstructuren (herhaling) Sequentie (HK2) : Alle opdrachten gewoon na mekaar uitvoeren. Hier worden geen keuzes

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

INLEIDING... 1 A FSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE...

INLEIDING... 1 A FSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... Inhoudsopgave INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... 3 1 WAT ALS-ANALYSE... 11 1.1 Inleiding... 11 1.2 Gegevenstabellen... 11 1.2.1... Voorbeeld... 11 1.2.2... Gegevenstabel met enkele invoervariabele...

Nadere informatie

Handleiding registreren in de portal

Handleiding registreren in de portal Handleiding registreren in de portal How to register in the portal Handleiding registreren in de portal How to register in the portal Ga naar 1 http://printen.ricoh.nl/mureaders Go to http://printen.ricoh.nl/mureaders

Nadere informatie

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Ortec Finance Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Tips en trucs Algemene tips - Werkmethode - Status - Afschermen gebruik - Sneltoetsen Inhoudelijke tips - Gebruik - Rapporten - Vastgoed - Balans 2

Nadere informatie

Voorbeelden VBA Excel

Voorbeelden VBA Excel Voorbeelden VBA Excel Inhoud Voorbeelden VBA Excel... 1 Werkblad beveiligen... 3 Werkblad beveiliging opheffen... 3 Werkmap beveiligen... 3 Werkmap beveiliging opheffen... 3 Alle werkbladen van een werkmap

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Hoofdstuk 19: Macro s

Hoofdstuk 19: Macro s Hoofdstuk 19: Macro s 19.0 Inleiding Als je steeds dezelfde actie moet uitvoeren in Excel, dan kan het de moeite waard zijn om in plaats daarvan een macro uit te voeren (afgeleid van het Griekse "μάκρο",

Nadere informatie

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen BIJLAGE 1 S.A. STERIA Benelux N.V. Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen Technische bepalingen voor de weergave van het logo op de schermen. Versie 1.2 Guy JASPERS Revisions Revision Description

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0 Setup Wizard MET DHCP-server: 1. NA de installatie van de software welke zich op de CD bevindt krijgt u het volgende te zien: 2. V ervolgens gaat de softw are op zoek naar de Thecus Y.E.S.box welke is

Nadere informatie

Zelftest Inleiding Programmeren

Zelftest Inleiding Programmeren Zelftest Inleiding Programmeren Document: n0824test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST INLEIDING PROGRAMMEREN Deze

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013. 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013. 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013 ISBN: 978-90-820856-4-8 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Copyright notice. Kantoorautomatisering. Overzicht. Zelfstudie: informatieverwerking in de bedrijfsomgeving. Inleiding

Copyright notice. Kantoorautomatisering. Overzicht. Zelfstudie: informatieverwerking in de bedrijfsomgeving. Inleiding Didactisch materiaal bij de cursus Kantoorautomatisering http://telin.ugent.be/~philips/kantoorautomatisering/ Academiejaar 2010-2011 Prof. dr. ir. W. Philips philips@telin.ugent.be Copyright notice This

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x Perceptive Process Release Notes Version: 3.5.x Written by: Product Knowledge, R&D Date: December 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. All rights reserved. Lexmark is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

dp corporate language training manual

dp corporate language training manual dp corporate language training manual Informatie over de toets Handleiding toetsopgaven Trademarks corporate language training, clt and digital publishing are either registered trademarks or trademarks

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

Macro's in OpenOffice.org

Macro's in OpenOffice.org Macro's in OpenOffice.org Ynte Jan Kuindersma (BIRD Automation) Nationale Officedag Ede - Sessie B2 6 maart 2008 1 van 22 Doel Kennismaken met macro's en OO Basic Laten zien dat vrijwel alles wat in MS

Nadere informatie

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren 5082IMOP6Y maandag 16 november 2015 13:00 15:00 Schrijf je naam en studentnummer op de regel hieronder. Sla deze pagina niet om tot de surveillant vertelt dat het

Nadere informatie

Quarantainenet Qdetect Tester

Quarantainenet Qdetect Tester A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Qdetect Tester

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Tips en tricks WALS/FMP. Corporatiedag maart

Tips en tricks WALS/FMP. Corporatiedag maart Tips en tricks WALS/FMP Corporatiedag 2017 9 maart Inhoud 1. Introductie 2. WALS/FMP binnen de organisatie 3. Actualiteiten 4. Invoer en controlemogelijkheden 5. Afsluiting 2 Introductie 3 WALS/FMP binnen

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Account Information Services (gebruikershandleiding) 13 January 2014 Classification: Open Version 7.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries.

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

Handleiding Remote Engineer Portal

Handleiding Remote Engineer Portal Handleiding Remote Engineer Portal http://www.remoteengineer.eu/ Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. RemoteEngineer webportal 4 3. Beschikbare opties 5 4. Inloggen 5 5. Gebruikers 6 6. Machine sjablonen

Nadere informatie

Gift & Loyalty card. User Guide v2.1 NL Schema Eigenaar. Laatste update : Mei 2014

Gift & Loyalty card. User Guide v2.1 NL Schema Eigenaar. Laatste update : Mei 2014 Gift & Loyalty card User Guide v2.1 NL Schema Eigenaar Laatste update : Mei 2014 For internal use Inhoud User guide scheme owner - NL Algemene informatie : Controle netwerkinstelling Login Beheer Overzicht

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Taken automatiseren met Visual Basicmacro's

Taken automatiseren met Visual Basicmacro's Taken automatiseren met Visual Basicmacro's Als u niet bekend bent met macro's, moet u zich niet hierdoor laten afschrikken. Een macro is een opgenomen set toetsaanslagen en instructies waarmee u een taak

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. (2017). Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 OX Updater... 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii

Inhoudsopgave. 1 OX Updater... 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii OX Updater OX Updater: Publication date Monday, 08 March 2010 v.6.16 Copyright 2006-2009 OPEN-XCHANGE Inc., This document is the intellectual property of Open- Xchange Inc., Tarrytown, NY, USA, The document

Nadere informatie

Step by Step Guide. Cijferinvoer BE. MACCS version 8.00.230.000.009 Document version 1.0 Date 28 November 2014. support@maccs.com

Step by Step Guide. Cijferinvoer BE. MACCS version 8.00.230.000.009 Document version 1.0 Date 28 November 2014. support@maccs.com Step by Step Guide Cijferinvoer BE MACCS version 8.00.230.000.009 Document version 1.0 Date 28 November 2014 Author MACCS Support E-mail support@maccs.com Document history Date Short description Changed

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie