Weblectures Technisch Systeem, installatie en onderhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weblectures Technisch Systeem, installatie en onderhoud"

Transcriptie

1 Weblectures Technisch Systeem, installatie en onderhoud Op basis van een vooronderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van weblectures aan de K.U.Leuven werd voor het technische gedeelte beslist om een eigen systeem te ontwikkelen 1. Een toetsing aan (toenmalig beschikbare) off the shelf pakketten 2 toonde immers aan dat een eigen ontwerp beter kon inspelen op onze noden en beantwoordde aan de volgende uitgangspunten: 1. Het systeem moet schaalbaar zijn. Dit geldt voor de technische installatie, het onderhoud en de noodzakelijke ondersteuning. Een dienstverlening die enkel gebaseerd is op mobiele systemen met bediening is te intensief. De K.U.Leuven kent namelijk een groot aantal leslokalen verspreid over de hele stad. Een technische installatie die enkel uit vaste systemen bestaat dreigt anderzijds te beperkt te zijn. Weblectures moet kunnen plaatsvinden op meer dan 2 locaties om voldoende lessen of events te kunnen ondersteunen. 2. Het systeem moet betaalbaar zijn. Ook dit geldt zowel voor de installatie, het onderhoud en de ondersteuning. Meer locaties voorzien van een systeem betekent uiteraard meer investering, maar het totaalbudget moet in verhouding blijven met de meerwaarde. Een leslokaal heeft ook meer nodig dan enkel een opnameset. 3. Het systeem moet gebruiksvriendelijk zijn voor de docent, student en ondersteuner. Idealiter kan de ondersteuning tot een minimum herleid worden. Tegelijk moet een dergelijke infrastructuur wel toegankelijk en simpel zijn. 4. Het systeem moet zich kunnen integreren in bestaande infrastructuur of dienstverlening. Concreet beschikken we aan de K.U.Leuven reeds over een geïntegreerde aansturing van alle mediasystemen in auditoria via aanraakschermen. We hebben ook reeds een streaming video service VideoLAB waarmee docenten ruw audioen videomateriaal kunnen omzetten in een streaming media formaat. 5. Het moet mogelijk zijn om flexibel in te spelen op de noden van de gebruikers (docenten, studenten, ondersteuners). Nieuwe toepassingen volgen elkaar snel op. Het is belangrijk om dat het product vlot aangepast kan worden aan nieuwe noden. Dit document beschrijft de uiteindelijke technische infrastructuur. Zij bestaat uit twee onderdelen: het gedeelte opname en de back-office verwerking, opslag en distributie. 1 OOP Project Lesopnames Juni In 2007 werd een voorstudie gemaakt van de mogelijkheden van Mediasite, Apreso (Echo 360) en Apple Podcast Producer. Vandaag blijven we kijken naar de mogelijkheden van alternatieve producten, zoals Presentations2Go, Apple Podcast Producer 2 en Start2Learn. Weblectures Technisch Systeem, installatie en onderhoud 1

2 Figure 1 - Basistekening Weblectures Opname gedeelte Het opnamegedeelte bestaat in essentie uit volgende onderdelen: Een opname computer WireCast software ( zowel Windows als Mac Externe videocamera en microfoon Epiphan VGA2USB LR (XGA computer presentator naar USB omvormer) Canopus ADVC-55 (Video composite van videocamera naar FireWire omvormer) Firewire kabel 6 pin naar 9 pin (signaal en voeding Canopus) Wirecast is hierbij het sluitstuk. De software maakt het mogelijk om meerdere camerabeelden live te streamen, op te nemen en dynamisch te mengen met andere media zoals foto s, filmpjes, geluid, etc. op basis van voorgedefinieerde lay-outs. Wirecast laat ook toe transities in te bouwen, of titels/captions toe te voegen. Wirecast is niet uniek. In het geval van een Apple computer kan het programma in principe vervangen worden door een script op basis van de Quicktime API s. Voor de K.U.Leuven werd door AVNet geopteerd om nog geen eigen script te programmeren en door te gaan met Wirecast. Dit product is voor ons nog steeds een betaalbare investering en Telestream is een stabiele en betrouwbare ontwikkelaar op dit terrein. Maar de opnameset staat of valt dus niet met deze producent. De back-office infrastructuur is een uitbreiding op onze bestaande VideoLAB omgeving. Oorspronkelijk was VideoLAB de streaming media service voor de Associatie K.U.Leuven waarmee docenten snel en eenvoudig eigen videomateriaal kunnen omzetten in streaming video voor gebruik in de digitale leeromgeving. In het kader van weblectures werd VideoLAB uitgebreid om ook de lesopnames van docenten te beheren en te distribueren. Bij de concrete uitwerking werd dit systeem gebouwd voor twee scenario s: een scenario van vaste integratie in auditoria, en een scenario van mobiele ondersteuning. Beide systemen leggen eigen accenten binnen de basisoconfiguratie, en verwachten bijkomende technische tussenstukken. Integratie in een auditorium vaste opstellingen De opname-set voor vaste opstellingen wordt ingebed in de bestaande infrastructuur van het auditorium. Alle auditoria aan de K.U.Leuven zijn ingedeeld volgens een typologie van standaardconfiguraties (type 0 type 5). Conform deze typologie beschikken ruimtes type 3, 4 en 5 reeds over een basisinfrastructuur die toelaat om een opnameset te integreren. Deze ruimtes zijn meteen ook de belangrijkste ruimtes, waar veel hoorcolleges doorgaan. Afhankelijk van het type Weblectures Technisch Systeem, installatie en onderhoud 2

3 beschikken ze reeds over bestaande infrastructuur, of dient er bijkomende appratuur te worden geïnstalleerd. (Zie tabel hieronder) Noodzakelijk bijkomende apparatuur om een automatische lesopname te kunnen uitvoeren Type 5 Type 4 (TPI4) Type 3 (CV7) Opnameset X X X Video camera X X XGA signaal distributor X In geval van een vaste opstelling wordt de hierboven beschreven opnameset wat aangepast: Een Apple Mac Mini opname computer 3 WireCast software ( Mac versie Epiphan VGA2USB LR (XGA computer presentator naar USB omvormer) Canopus ADVC-55 (Video composite van videocamera naar FireWire omvormer) Firewire kabel 6 pin naar 9 pin (signaal en voeding Canopus) BlackBox DDC Ghost VGa (simuleerd scherm nodig voor Wirecast software) Ethernet RJ-45 kabel aansluiting netwerk Extron IN1502 (video naar xga transcoder voor opname DVD materiaal via epiphan) Audio, Video en XGA kabels voor aansluiting aan bestaande systeem. Standaard wordt bij dit systeem de audio, het camerabeeld van de presentator en elk beeld van de projector opgenomen: Geluid presentator: alle audio vanuit de microfoon(s) wordt opgenomen o Indien een gesprek tussen de docent en de studenten plaatsvindt dient men een microfoon door te geven of kan de docent de vraag herhalen. Beeld presentator: het beeld van de docent wordt opgenomen met een vaste, onbemande camera o Pilots gaven aan dat dit beeld wenselijk is omdat het een gevoel van menselijkheid biedt. Echt noodzakelijk bleek dit beeld evenwel niet; weblectures zonder camerabeeld kunnen dus ook een meerwaarde bieden als hulpmiddel. o De camera is standaard afgesteld voor een breedte van ongeveer 5 meter. Tests tijdens pilots toonden aan dat deze opstelling door studenten en docent het beste werden bevonden. Een close-up shot beperkt de docent in een bewegingsvrijheid. Dat de docent soms eens uit beeld stapt blijkt geen probleempunt voor studenten. o Het automatisch volgen van de docent is nog niet mogelijk voor ons systeem. Autotracking systemen bestaan weliswaar, maar ze zijn nog bijzonder duur en te weinig precies. o De camera neemt geen beelden op van de zaal. Dit is technisch wel mogelijk mits het aansluiten van een tweede camera maar dan is ondersteuning noodzakelijk en verlaten we het automatische karakter van het systeem. Beeld inhoud: alle beelden die via de projector worden geprojecteerd, worden opgenomen. 3 Bij dit systeem werd gekozen voor Apple toestel. De Apple Mac Mini is namelijk een kant-en-klare, betaalbare small form factor met hardware van hoge kwaliteit in een klein volume, met degelijke koeling, beperkt onderhoud en noodzakelijke stabiliteit bij zware belasting. Bovendien draait elke Mac zowel Windows als Mac OSX, voor dezelfde prijs. Tot slot bezitten we intern vooral de expertise om met dergelijke systemen te werken in de context van bewegend beeld en geluid. Weblectures Technisch Systeem, installatie en onderhoud 3

4 o o o Dit betreft de presentatie van de spreker, de documentencamera, het beeld van een videoconferentie, een stukje video, een bewerking op een tablet computer, De opname van het krijtbord is niet mogelijk. Als alternatief bieden we hier de optie om een digitaal schoolbord of een tablet in te zetten. De opname is van die aard dat elke vorm van beweging vloeiend wordt opgenomen en kan worden afgespeeld. Ook het muispijltje is zichtbaar. Een laserpointer wordt uiteraard niet opgenomen. Verder worden de belangrijkste auditoria van de K.U.Leuven ook reeds uitgerust met AMX aanraakschermen die de geluidsapparatuur, schakelapparatuur en projector, alsook de verduistering en verlichting centraal aansturen met een aanraakscherm. De integratie van de opnameset en eventueel bijkomende apparatuur gebeurt dus vooral via de programmatie van het AMX systeem, en de toevoeging van aansturing van de opnameset via de interface. De Mac mini s werken dus headless. Een extra scherm, keyboard en muis kan voor onderhoud lokaal aangesloten worden of het wordt via Apple Remote Desktop uitgevoerd. Voor auditoria met een scherm kan dat eigenlijk snel worden toegevoegd. Voor type 4 auditoria maken we een onderscheid tussen de oudere systemen met een AMX TPI3 interface en de nieuwe met een TPI4 15 aanraakscherm. Enkele deze laatste kunnen van een lesopname systeem voorzien worden. Voor de oudere systemen moet eerst de TPI3 door TPI4 s vervangen worden. In type 4 auditoria is meestal nog geen camera voorzien. Naast de opname installatie (zie type 5) moet hier dus ook een camera met sturing voorzien worden. Type 3 auditoria zijn uitgerust met kleine CP4 (oud type) of CV7 (nieuwe installaties) aanraakschermpjes. Enkel in installaties met dit laatste type kan ook lesopname geïntegreerd worden. Naast de lesopname apparatuur en cameraopstelling moet hier waarschijnlijk ook een xga distributor voorzien worden. In een aantal gevallen zal ook een extra XGA matrix nodig zijn. Dit moet telkens per installatie opnieuw bekeken worden. Weblectures Technisch Systeem, installatie en onderhoud 4

5 #+,)'-()+%$./'+0$!"#$!"#$ %&'()*$!"#$!"#$ 40)0:&9$!"#6;<=$ ;<=$,/.A$ 12345$ %&'()*$ 12345$ &+,)-$ 1236!"#$ 7#8$%)9)$ >)(/?)(/$ EF$ Afbeelding 2 - Installatie in een Auditorium Afbeelding 3 - Foto van een kleine lesruimte, uitgerust met de opnameset De koppeling tussen het AMX systeem en de Mac mini gebeurt via IP en JAVA. In de AMX code moet het IP adres van de Mac mini opgegeven worden in de locale constanten.op de Mac mini staat een XML bestand met de gegevens van het controlerende AMX systeem. De Mac luistert enkel naar dat IP adres en de gegevens over het auditorium en de backoffice servers. Het opnameproces bestaat voor de gebruiker uit volgende handelingen: Weblectures Technisch Systeem, installatie en onderhoud 5

6 In het auditorium - Starten en stoppen vanaf het AMX aanraakscherm De docent selecteert 'lesopname', meldt zich aan en start/stopt de opname. Vanaf de eigen computer - Bevestigen en beheren via Videolab De docent krijgt een die de opname bevestigt. De docent kan een preview van de opname zien en vervolgens verwerken of verwijderen. Na verwerking krijgt de docent een hyperlink ('embed code') die verwijst naar de opname. Vanaf de eigen computer - Publicatie op het leerplatform Toledo Docent kleeft de 'embed code' of plaatst de hyperlink in Toledo. Afbeelding 4 - Het opnameproces In technische termen verloopt het opnameproces in het auditorium alsvolgt. Wanneer de gebruiker zich op het AMX aanraakscherm kenbaar maakt met zijn/haar K.U.Leuven userid nummer, wordt door de JAVA op de Mac mini het adres en naam van de gebruiker opgevraagd 4. Dit systeem voert geen authenticatie uit. Het is immers niet voorzien van een voldoende beveiligde registratieprocedure. In principe is het dus mogelijk dat iemand het userid van een ander gebruikt om een opname te starten. Anderzijds zal deze opname steeds bij de eigenaar van dat userid terecht komen, waarna die nog verdere actie moet ondernemen na login mét authenticatie in VideoLab systeem (zie verder, back-office). 4 Gebruikers van de K.U.Leuven hebben een eigen u-nummer, dat ook wordt gebruikt voor andere toepassingen zoals de digitale leeromgeving of de administratieve diensten. De docenten van de Associatie K.U.Leuven hebben evenwel (nog) geen universeel gebruikersid, maar we willen hen wel de mogelijkheid bieden om onze systemen te gebruiken. Daarom werd voor hen een AVN-nummer ontworpen. Dit is een nummer dat ze toegewezen krijgen bij hun eerste inlog in het VideoLab systeem, en hen toelaat om ook een opname te activeren, te beheren en te distribueren. Weblectures Technisch Systeem, installatie en onderhoud 6

7 )*+&,-."/,01,02&&,-3$."4$,&!"#$%&'"(& A6&&-B9-//24&"C84,#29& 5676!2-829&!:);&124824& G6&1.,4.& "C9,/2&F& -B9-/6& ^6&1."C& F& 429,/2& *)<&/$9$& Z)?)&:)[*\E& &1.,93,,43&9,,/&/"8$2&L-124M:FNOONF0/21.,/CP& &IJ;&#2#28291&RJ==>+=)E&124824& &M;&9-//24& &C""4.& &C,1(""43& &3$42%."4T& H6&&IJ;&.4,91C"4.& Z)?)&:)[*\E& &9,,4&3,.,V,12&8$,&V21.,9319,,/& &9,&,%%2C.&L1-V/$.P& &/2.,3,.,&$9&3,.,V,12& &X2-Y2&8241$2L1P&$9&3,.,V,12& &&&29&C"3%,1.& A_& Afbeelding 5 - Technische workflow Vervolgens treeds Wirecast treedt in werking. Het camerabeeld, het geluid en het beeld van de projector worden binnengebracht en opgenomen op basis van een voorgedefinieerde layout. Het AMX touchpaneel biedt de docent de optie om deze layout op voorhand te kiezen. Deze layout is in de huidige versie (dd. oktober 2010) niet tijdens de opname aan te passen, en ook achteraf is geen omwisseling van camerabeeld of projectorbeeld mogelijk. Bij het prototype van de volgende versie is dit wel reeds voorzien. De mogelijkheid wordt vanaf 2011 uitgetest bij de mobiele sets. Tijdens de opname wordt het bestand bewaard op de interne harde schijf van de Apple Mac Mini. Het bestand dat door de Wirecast wordt aangemaakt is een.mov file (H.264, AAC codec, 12 beelden/sec., keyframe om de 12 sec., 640x360, ongeveer 800 kbit/sec) 5 Eenmaal opgenomen herbenoemt de JAVA applicatie op de Mac mini het bestand met een combinatie van het gebruikerid en de timestamp. Dan wordt het doorgestuurd naar de back-office waar het in de directory voor dat auditorium geplaatst wordt (zie verder). Nadat het bestand volledig doorgestuurd is wordt het origineel op de Mac mini gewist. Bestanden kunnen doorgestuurd worden terwijl een nieuwe opname al bezig is. Elke nacht wordt via de backoffice gecontroleerd of de netwerk communicatie met de verschillende auditoria nog actief is. Bij een onderbreking wordt een alarmmelding verstuurd vanuit de centrale backoffice. Dan wordt ook nagekeken of er eventueel een nieuwe versie van de JAVA applicatie beschikbaar is. Als dat zo is wordt deze naar de macmini gedownload en het toestel opnieuw opgestart. Indien de netwerk communicatie tussen de mac mini en de centrale database om een of andere reden onderbroken is, kan de opname vooralsnog gerealiseerd worden. Op het AMX scherm verschijnt dan een waarschuwing (om het userid na te kijken). Van zodra de 5 Technisch is het geen probleem om een hogere kwaliteit aan te bieden, maar op dit ogenblik willen we een stream aanbieden die over de gehele K.U.Leuven een gegarandeerde kwaliteit biedt, ook binnen het studentennetwerk Kotnet, studenten goedkoop internet biedt, maar tegen een iets lagere bandbreedte. Weblectures Technisch Systeem, installatie en onderhoud 7

8 netwerk communicatie hersteld is (en de opname beëindigd) zal het bestand doorgestuurd worden naar de backoffice. Bij het opstarten van een AMX systeem (auditorium activeren) wordt er ook een vraag gestuurd naar de computer (HALLOCOMPUTER). Als de computer actief is en de JAVA applicatie opgestart dan antwoordt de computer met (HALLOAMX). Als dat antwoord binnenkomt dan wordt de lesopname toets op het AMX aanraakscherm weergegeven. Implemenatie van vaste opstellingen Vanaf januari 2011 wil AVNet het automatisch opnemen van lessen als nieuwe dienstverlening lanceren. Hiertoe worden in een eerste fase vijf auditoria met een vast systeem uitgerust. Tijdens de zomer 2011 wordt dit aantal verhoogd met een bijkomende vijf ruimtes. Verder wordt 1 mobiele set voor flexibele ondersteuning voorzien. Er wordt ook een kleine, uitgeruste studioruimte voorzien op AVNet om docenten toe te laten lessen op te nemen zonder live publiek. Omdat er aanpassingen per installatie moeten gebeuren is het niet mogelijk om een vast bedrag op te geven per type. Richtprijzen voor het materiaal liggen per auditorium van Euro voor een bestaande type 5 auditorium en voor een type 3 auditorium met CV7 paneel. Zonder onvoorziene omstandigheden kan deze installatie in 1 dag gebeuren, gevolgd door een 0,5 dag tests. Mobiele opnamesets In tegenstelling tot de vaste opnameset, dient de mobiele opnameset multi-inzetbaar te zijn. Het systeem moet gebruikt kunnen worden in een breed gamma locaties. In essentie is deze set wel samengesteld uit dezelfde technologie en volgens dezelfde principes als een vaste opstelling. De mobiele opnameset kent de volgende onderdelen: Een Apple Mac Mini opname computer WireCast software ( Mac versie Epiphan VGA2USB LR (XGA computer presentator naar USB omvormer) Canopus ADVC-55 (Video composite van videocamera naar FireWire omvormer) Firewire kabel 6 pin naar 9 pin (signaal en voeding Canopus) BlackBox DDC Ghost VGa (simuleerd scherm nodig voor Wirecast software) Ethernet RJ-45 kabel aansluiting netwerk Extron IN1502 (video naar xga transcoder voor opname DVD materiaal via epiphan) Externe camera Externe microfoon Audio bediening: Extron MVC naar-1 audio-ontvanger Implemenatie van mobiele opstellingen Deze mobiele opnameset wordt tijdens het najaar 2010 gebouwd, en tussen januari en juni 2011 getest. Vanaf september 2011 kan deze volop operationeel zijn. Back-office gedeelte De verwerking en distributie van een opname ongeacht een vaste of mobiele set gebeurt via de VideoLAB infrastructuur. Deze infrastructuur bestaat uit volgende onderdelen: een Mac Pro (8 core) met OS X die de (her-)compressie verzorgt Weblectures Technisch Systeem, installatie en onderhoud 8

9 Intern AVNet-K.U.Leuven 21/10/10 een Mac OS Server die instaat voor volgende activiteiten: o Web server (Shibboleth enabled) voor identificatie, authenticatie en authorisatie van de gebruikers op verschillende gebruiksniveaus. o MySQL database en PHP in samenwerking met de webserver voor web based verwerking en beheer. o FTP server voor uploads vanuit de auditoria o QuickTime Streaming Server voor het aanbieden van materiaal in het QT formaat. (voor legacy uploads) o NFS Service voor verbinding met de linux Flash streaming server o AFP voor intern onderhoud van op AVNet. o JAVA applicaties voor het verbinden van de workflow Een (linux) server met Flash Interactive Streaming Media die instaat voor de distributie De lesopnames worden opgeslagen op een XSAN systeem met RAID configuratie en zijn bereikbaar voor de verschillende servers via FibreChannel XSAN, AFP en NFS mounts. Dit systeem is perfect schaalbaar: Op het niveau van de compressie kunnen meerdere Episode Engines worden aangesloten via XGRID Op het niveau van de servers kunnen de huidige processen die op 1 server staan, toegekend worden aan een dedicated server Op het niveau van de storage is het schaalbaar op basis van het XSAN systeem via Load Sharing en High Availability oplossingen (Edge, Redundantie) Videolab & lesopname nieuwe toestand oktober september 2010 Erik Luyten lesopname LDAP identificatie auditorium LDAP server XSAN volume videolab MDC LUN - RAID 1 (C1) Spares Data LUN 1 - RAID 5 (C1) Data LUN 2 - RAID 5 (C2) Data LUN 3 - RAID 5 (C1) Data LUN 4 - RAID 5 (C2) FTP LDAP identificatie Shibboleth mailadres Scratch LUN - RAID 5 (C2) audioriumnetwerk Spare Wirecast JAVA daemon lesopname FibreChannel FibreChannel HTTP PureFTPD upload client videolab webserver & mysql lambik.avnet.kuleuven.be picasso.avnet.kuleuven.be alias: videolab.avnet.kuleuven.be teleman alias: streaming.avnet.kuleuven.be apache webserver Shibboleth authenticatie PHP en mysql QT streaming FTP service NFS service JAVA daemon upload JAVA daemon lesopname upload, beheer, streaming, JAVA, FTPserver Flash Streaming Server Episode Engine NFS mount monet.avnet.kuleuven.be davinci.avnet.kuleuven.be episode engine PureFTP redhat linux Flash Interactive Streaming server watch folders: streamaudio stream16x9 stream4x3 compressie flash streaming Afbeelding 6 - Technische structuur VideoLAB Weblectures Technisch Systeem, installatie en onderhoud 9

10 Na de opname in het auditorium die hierboven werd beschreven (cf. Afbeelding 4 - Het opnameproces), verloopt de technische verwerking alsvolgt. De lesopnames die op de locale Mac mini s in de auditoria werden opgenomen worden van daaruit via FTP doorgestuurd naar een centrale Mac OSX server en op een XSAN systeem in een map per auditorium opgeslagen. Via een JAVA applicatie worden de mappen bewaakt. De mediabestanden van de Mac mini s hebben een bestandsnaam die verwijst naar de gebruiker die de opname gestart heeft (via het gebruikers ID). Afbeelding 7 - bericht Weblecture Via de JAVA applicatie en het u-nummer of AVN-nummer van het bestand in de mappen op de server wordt dan een gestuurd naar de gebruiker met daarin de gegevens voor verder verwerking van de opname. Dit mailbericht bevat een hyperlink naar het VideoLAB platform. De link brengt de docent rechtstreeks naar de previewpagina van zijn/haar weblectures binnen VideoLAB. De gebruikers dient zich wel aan te melden op VideoLAB om de link te bezichtigen. Hierboven werd kort beschreven dat er geen authenticatie plaatsvindt bij de AMX aanraakschermen in het auditorium. Om de opname te publiceren is echter wel authenticatie nodig. Dit gebeurt op basis van de gangbare inlogprocedure aan de gehele universiteit (Shibboleth). Voor de gebruiker is dit dus een bekende en normale procedure. Weblectures Technisch Systeem, installatie en onderhoud 10

11 Intern AVNet-K.U.Leuven 21/10/10 Welkom, Roman Verraest Log uit Videolab Online video beheer voor de Associatie K.U.Leuven HOME BEHEER ZOEK HELP Streaming Video maken in een handomdraai. WORKSHOP BEELD EN GELUID FEBRUARI 2010 Schrijf je nu in! START UPLOAD Omdat het sneller gaat dan lezen, hebben we een aantal videos waarin we uitleggen hoe Videolab werkt. We raden je aan om te starten met deze introductie video. Afbeelding 9 - Preview venster Weblecture Afbeelding 8 - Inlogscherm VideoLAB De eigenaar van een lesopname moet dus goedkeuring voor publicatie verlenen en krijgt dan de embed code of hyperlink om de opname op een webpagina (Toledo-Blackboard bv) te plaatsen. Figure 10 - Weblecture resultaat, niet-ingebed Figure 11 - Weblecture op het leerplatform VideoLAB heeft verder ook andere functionaliteiten die reeds bekend waren voor gebruik bij gewoon beeld- of geluidsmateriaal. Deze functies zijn nu dus ook beschikbaar voor weblectures. Het betreft het beheer van de collectie video s en opnames, het bewerken van het materiaal en het delegeren van media (zodat niet enkel de docent, maar ook ondersteuners of assistenten de video s mee kunnen beheren, bewerken of publiceren). Via de VideoLab beheerspagina kan de opname virtueel bewerkt worden. Dit is een nondestructive process. De eigenlijke opname wordt niet veranderd. Er worden enkel nieuwe referentiepunten gelegd. Via de delegatie-functionaliteit kan een weblecture of andere video in VideoLab overgedragen worden naar een andere gebruiker op voorwaarde dat deze gekend is binnen het VideoLab systeem (eenmaal inloggen is voldoende) en zich akkoord verklaard om de auteursrechtelijke verantwoordelijkheid over te nemen. (Via inlog en authenticatie.) Zo Weblectures Technisch Systeem, installatie en onderhoud 11

12 kunnen ook medewerkers van de gebruiker de video s beheren of in Toledo plaatsen. (nogal wat docenten rekenen hierbij op hun assistenten) Videolab Online video beheer voor de Associatie K.U.Leuven Welkom, Roman Verraest Log uit HOME BEHEER ZOEK HELP Al uw video s op één pagina. ALBUMS Favorieten Inleiding Marketing + PLAYLISTS Favorieten Inleiding Marketing Video bekijken Video bewerken Video blabla Afbeelding 12 Beheer van collecties Afbeelding 13 Virtuele snijmachine Een nieuwe feature die werd toegevoegd vanuit de ervaring met weblectures, is het aanmaken van een videojukebox. Dit is een specifieke player die wordt aangemaakt op basis van een album of collectie video s/weblectures. Deze player bevat een bijkomende afspeellijst waarmee de kijker kan doorklikken naar andere beelden. Deze video s kunnen onderdelen van 1 les of meerdere lessen van 1 vak betreffen. Indien de gebruiker elke nieuwe weblecture automatisch toevoegt aan een specifiek album, hoeft hij/zij slecht 1 keer een hyperlink in de leeromgeving te plaatsen. Figure 14 Videojukebox Weblectures Technisch Systeem, installatie en onderhoud 12

Weblectures. Automatische lesopnames voor de K.U.Leuven DRAFT 03 22 08 2011. Dienst Media en Leren (DML) K.U.Leuven

Weblectures. Automatische lesopnames voor de K.U.Leuven DRAFT 03 22 08 2011. Dienst Media en Leren (DML) K.U.Leuven Weblectures Automatische lesopnames voor de K.U.Leuven DRAFT 03 22 08 2011 Dienst Media en Leren (DML) K.U.Leuven Contact: Johannes De Gruyter Roman Verraest Erik Luyten Bert Driessens 3 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

Weblectures Ondersteuning Onderwijskundig, Technisch, Organisatorisch

Weblectures Ondersteuning Onderwijskundig, Technisch, Organisatorisch Weblectures Ondersteuning Onderwijskundig, Technisch, Organisatorisch Weblectures is een dienstverlening voor docenten bij automatische opname van een les met een vaste, geïntegreerde set in een auditorium

Nadere informatie

Videolab Handleiding

Videolab Handleiding Videolab Handleiding Videolab Handleiding Welkom bij Videolab. Videolab is de streaming media service voor de Associatie K.U.Leuven. Met Videolab kan je snel en makkelijk eigen videomateriaal en weblectures

Nadere informatie

Lesopnames en weblectures

Lesopnames en weblectures Lesopnames en weblectures Een stand van zaken Erik Luyten Anneleen Cosemans AVNet 1 Lesopnames vroeger Voorbeeld Prof. Ignace Bossuyt De Nederlandse polyfonie (1983) 2 en nu Belangrijke veranderingen:

Nadere informatie

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig:

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig: How to: Live stream In dit document vind je een uitleg over live streaming video via het internet, tevens bevat het een stap voor stap beschrijving om zelf aan de slag te gaan. Het is bedoeld voor zaaleigenaren

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0 Media Hans Roeyen V 3.0 12 maart 2015 Inhoud 1. (Multi)Media op websites... 3 2. Flash en Websites... 4 3. Video op je website... 4 3.1. YouTube insluiten op de pagina... 4 3.2. Video zonder YouTube...

Nadere informatie

MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0

MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0 MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0 1 INHOUDSOPGAVE 1. INSTALLATIE 3 2.1 OPNEMEN: OPSTARTEN 4 2.2 OPNEMEN: NIEUWE PRESENTATIE 5 2.3 OPNEMEN: OPNAME PROCES 7 2.4. OPNEMEN: EIGEN MEDIA UPLOADEN 11 3. PRESENTATIE

Nadere informatie

De video is klaar, wat nu?

De video is klaar, wat nu? De video is klaar, wat nu? Nadat uw videoclip is geproduceerd zijn er meer mogelijkheden voor publicatie, dan louter uw eigen website of een externe website. Natuurlijk u kunt de clip op YouTube en Google

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

AANWIJZINGEN VOOR HET UPLOADEN VAN EEN DIGITALE AANVRAAG NAAR DE FTP-SERVER VAN HET MEDIAFONDS

AANWIJZINGEN VOOR HET UPLOADEN VAN EEN DIGITALE AANVRAAG NAAR DE FTP-SERVER VAN HET MEDIAFONDS AANWIJZINGEN VOOR HET UPLOADEN VAN EEN DIGITALE AANVRAAG NAAR DE FTP-SERVER VAN HET MEDIAFONDS Amsterdam, februari 2013 In de komende pagina s word je stap voor stap uitgelegd hoe je een PDF aanvraag veilig

Nadere informatie

Externe Toegang installeren en gebruiken onder Mac OS X

Externe Toegang installeren en gebruiken onder Mac OS X Externe Toegang installeren en gebruiken onder Mac OS X Deze handleiding beschrijft de inlog en uitlogprocedure voor Externe Toegang. Daarnaast beschrijft het de mogelijkheden binnen de virtuele werkplek

Nadere informatie

owncloud Het alternatief tegen grote gluurders

owncloud Het alternatief tegen grote gluurders owncloud Het alternatief tegen grote gluurders Grote Clouds betekenen zwaar weer Cloud Systemen om bestanden centraal te beheren en te delen Wereldwijd Grote Clouds One Drive Microsof Google Drive icloud

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Contict Drive!... 2 2. Aan de slag met Contict Drive... 3 2.1 Registreren... 3 2.2 Een Vault aanmaken... 4 2.3 Contict Drive

Nadere informatie

WordPress in het Kort

WordPress in het Kort WordPress in het Kort Een website maken met Wordpress. In minder dan één uur online! Inclusief installatie van een thema en plugins Alle rechten 2013, Rudy Brinkman, BrinkhostDotCom, http://www.brinkhost.nl

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

LES 3: XAMPP OF MAMP. Lesoverzicht:

LES 3: XAMPP OF MAMP. Lesoverzicht: LES 3: XAMPP OF MAMP Lesoverzicht: Aan de slag Wat is XAMPP (Windows & Linux) Installatie XAMPP Gebruik van XAMPP Wat is MAMP (Mac) Installatie MAMP Gebruik van MAMP Samenvatting Tijd: 15 minuten Doel:

Nadere informatie

Over PHP. PHP en MySQL. 1.1 Inleiding. In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze

Over PHP. PHP en MySQL. 1.1 Inleiding. In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze Over PHP 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze programmeertaal? En hoe is het ontstaan? Ook leer je welke editors je kunt gebruiken om PHP-scripts te maken en hoe je eenvoudig

Nadere informatie

Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken

Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken Voor firmware versie 01.09.10.06 en hoger 1. Introductie De Conceptronic CFULLHDMA is een streaming Full HD mediaspeler, gebaseerd op de UPnP AV

Nadere informatie

WEBSHOPKOPPELING. Flexibel, efficiënt & accuraat

WEBSHOPKOPPELING. Flexibel, efficiënt & accuraat WEBSHOPKOPPELING WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1.1. Algemeen 3 1.2. Wings Schema webshopkoppelingsmodule 3 1.3. Webshop Wings 5 1.4. Wings Webshop 5 INSTALLATIE 2.1.

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van

Nadere informatie

Belangrijke Informatie

Belangrijke Informatie Belangrijke Informatie Geachte relatie, Deze Dahua NVR beschikt over de nieuwste generatie firmware. Deze firmware beschikt over vele nieuwe mogelijkheden. Veel van deze nieuwe functionaliteiten worden

Nadere informatie

Handleiding Opnames maken met Panopto Focus

Handleiding Opnames maken met Panopto Focus Handleiding Opnames maken met Panopto Focus Voor dit document geldt de CreativeCommonslicentie BY/NC/SA 1 Handleiding Opnames maken met Panopto Focus Inhoud 1 Vooraf... 3 2 Panopto Focus Recorder... 3

Nadere informatie

Ontwerpen van een niet-web beleving

Ontwerpen van een niet-web beleving Ontwerpen van een niet-web beleving jaar 2 deeltijd, kwartaal 2 Datum: december 2010 Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Inhoudsopgave Deelopdracht 1 analyze mobiele (web)apps... 3 ANWB app...

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

SESSIE CAMTASIA STUDIO 7.1 DEEL 2

SESSIE CAMTASIA STUDIO 7.1 DEEL 2 1 OOF project Didactische scenario s voor een goed gebruik van webcolleges 13 september 2011 sessie Camtasia 7.1 OOF PROJECT DIDACTISCHE SCENARIO S VOOR EEN GOED GEBRUIK VAN WEBCOLLEGES 13 SEPTEMBER 2011

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

EDGE RECORDING MANAGER

EDGE RECORDING MANAGER EDGE RECORDING MANAGER INHOUD 1. Edge Recording Manager Windows... 3 1.1 Interface... 3 1.1.1 Algemene instellingen... 4 1.1.2 Hosts... 4 1.1.3 Live beeld... 5 1.1.4 Zoomen, PTZ en Fisheye... 7 1.1.5 Opgenomen

Nadere informatie

MyMediasite Handleiding 2014 - V2.1

MyMediasite Handleiding 2014 - V2.1 MyMediasite Handleiding 2014 - V2.1 1 INHOUDSOPGAVE 1.1 INSTALLATIE 3 1.2 GEBRUIKER ACTIVEREN 4 1.3 GEBRUIKERSPROFIEL ONLINE INSTELLEN 4 1.4 INSTALLATIE OP TU LAPTOP 5 2.1 NIEUWE PRESENTATIE OPNEMEN 6

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

QUICKSTART CAMTASIA STUDIO 8

QUICKSTART CAMTASIA STUDIO 8 QUICKSTART CAMTASIA STUDIO 8 Deze quickstart beschrijft de basisstappen die nodig zijn om een video te maken met Camtasia Studio 8 en deze op het leerplatform PointCarré te plaatsen. Voor meer uitgebreide

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS

DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS V.0 Arnoud van Wijk arnoud@greengiraffe.nl INTRODUCTIE INTERNET EISEN

Nadere informatie

VMBO-ICT-Route examen 2009 Naam: Marc Schattorie Datum: 06-03-09

VMBO-ICT-Route examen 2009 Naam: Marc Schattorie Datum: 06-03-09 VERSLAG BICS INSTRUCTIIEFIILMPJES VMBO-ICT-Route examen 2009 Naam: Marc Schattorie Datum: 06-03-09 Inhoudsopgave Gebruik BICS..blz. 3 Onderzoek naar korte instructiefilms...blz. 3 Onderzoek naar screenrecorders.blz.

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

DSLSTL. Handleiding Copyright 2008. Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11

DSLSTL. Handleiding Copyright 2008. Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11 DSLSTL Handleiding Copyright 2008 Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11 1 Versie beheer...3 2 Algemene omschrijving DSLSTL...4 3 Gebruik achter een router en/of firewall...5 4 Installeren van de software...6

Nadere informatie

Open Safari op de Mac, ga naar de webpagina www.ros-kabelkrant.nl/ros_download.html en klik op SSH scripts Mac OS X : Figure 1 SSH scripts downloaden

Open Safari op de Mac, ga naar de webpagina www.ros-kabelkrant.nl/ros_download.html en klik op SSH scripts Mac OS X : Figure 1 SSH scripts downloaden Mac OS X instructie Voor het op afstand werken in de studio wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Om verbinding te kunnen maken moeten moeten daarom eerst twee code bestanden ( public en

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Interactief, real time security management

Interactief, real time security management P2000 en P2000LE SECURITY MANAGEMENT SYSTEEM Interactief, real time security management P2000 Security Management Systeem Schaalbaar, intuïtief en eenvoudig in gebruik Het Johnson Controls P2000 security

Nadere informatie

Handleiding Vodafone Cloud

Handleiding Vodafone Cloud Handleiding Vodafone Cloud Hoe installeer ik Vodafone Cloud op mijn mobiel? 1. Download de app op je toestel via de Appstore. Gebruik de zoekterm Vodafone Cloud. 2. Zodra de app geïnstalleerd is klik je

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

1 Inleiding 1 / 24. DATUM UITGIFTE : 24-1-2014 DATUM HERZIENING : 18-7-2014 Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.0 HIKVISION

1 Inleiding 1 / 24. DATUM UITGIFTE : 24-1-2014 DATUM HERZIENING : 18-7-2014 Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.0 HIKVISION 1 / 24 1 Inleiding Deze verkorte handleiding beschrijft de meest gebruikte mogelijkheden voor het live bekijken van beelden, evenals het opvragen van opgenomen beelden. Mochten er vragen, opmerkingen of

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem BLOOM is een klantverwijssysteem ontwikkeld op basis van de laatste technologieën en behoeftes uit de markt. Bloom is een krachtig, slim en gebruiksvriendelijk klantverwijssysteem

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

De abonnementsduur van het contract is afhankelijk van uw bundelkeuze (camera en abonnement).

De abonnementsduur van het contract is afhankelijk van uw bundelkeuze (camera en abonnement). Panasonic Cameramanager Go! Cloud videobeveiliging per direct beschikbaar! Panasonic Cameramanager biedt ondernemers de mogelijkheid op afstand een oogje in het zeil te houden. Met de alles in 1 oplossing

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie Dit is een greep uit mijn stageverslag 4. Citrix migratie Tijdens de eerste weken van mijn stage ben ik bezig geweest met het migreren van computer on wheels(cow s). Daarnaast heb ik ook de gebruikers

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

Installatie KIMS Sales&Design 2014

Installatie KIMS Sales&Design 2014 Installatie KIMS Sales&Design 2014 Simar automatisering, mei 2014 Overzicht De installatie van KIMS Sales&Design bestaat uit de gecombineerde installatie van - KIMS 9.0 - SIMAR-Design FX De installatie

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Dropbox. Handleiding. Dropbox handleiding Dieter David david.dieter@telenet.be. Dieter David david.dieter@telenet.be

Dropbox. Handleiding. Dropbox handleiding Dieter David david.dieter@telenet.be. Dieter David david.dieter@telenet.be 0 Dropbox Handleiding Dieter David david.dieter@telenet.be 1 1. Wat is dropbox? 2 Dropbox is 2ledig : schijfruimte online (= back-up) synchroniseren en delen van bestanden op je online schrijfruimte Je

Nadere informatie

In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze. programmeertaal? En hoe is het ontstaan? Ook leer je welke editors

In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze. programmeertaal? En hoe is het ontstaan? Ook leer je welke editors 1. Over PHP 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze programmeertaal? En hoe is het ontstaan? Ook leer je welke editors je kunt gebruiken om PHP-scripts te maken en hoe je

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

16. Web Station. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

16. Web Station. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: 16. Web Station U kunt uw QNAP NAS gebruiken om een website te hosten. U kunt zelf een website bouwen in HTML of gebruik maken van één van de vele content management systemen die beschikbaar worden gesteld

Nadere informatie

Web Handleiding. semper vigilant Fall 2014 LOCALBOX 1.1.3

Web Handleiding. semper vigilant Fall 2014 LOCALBOX 1.1.3 Web Handleiding semper vigilant Fall 2014 Functionaliteiten web-based 2 Inloggen 2 Home 3 Uploaden: 4 Opties: 6 Map Delen: 6 Beheer Links 8 Functionaliteiten App-based 12 Hoger niveau 16 Acties op bestanden

Nadere informatie

Eubeliuspleitzaal. Functies van het lokaal: Omschrijving van de installatie. Handleiding Eubeliuspleitzaal

Eubeliuspleitzaal. Functies van het lokaal: Omschrijving van de installatie. Handleiding Eubeliuspleitzaal Eubeliuspleitzaal Gebouw 103.03 College Devalk 3 lokaal 01.26 (DV3 01.26) Inrichting door KU Leuven Technische Diensten en LIMel november 2014. André Pypen andre.pypen@kuleuven.be Functies van het lokaal:

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Handleiding installatie Enecsys uitlezen op een Synology NAS

Handleiding installatie Enecsys uitlezen op een Synology NAS Handleiding installatie Enecsys uitlezen op een Synology NAS Disclaimer: Dit document is geschreven als handleiding voor de installatie van een Enecsys logger op een Synology NAS. Alhoewel geprobeerd is

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam. Beeld en geluid. Onderdelen uit de workshop Werken met multimedia

Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam. Beeld en geluid. Onderdelen uit de workshop Werken met multimedia Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam Beeld en geluid Onderdelen uit de workshop Werken met multimedia ABC Amsterdam OCA onderwijscomputercentrum maart 2002 Deze cursus is eigendom

Nadere informatie

JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost

JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost JPTrain JPTrainBeta versie 25 mei 2015 Android client voor GBtrainHost Inhoud 1. Benodigd voor JPTrain... 3 2. Installatie JPTrain... 3 2.1 Conversie van oude versie(s)... 3 3. Eerste kennismaking met

Nadere informatie

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express!

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Welkom, Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Onze dienst Cloud24You Express is speciaal ontwikkeld voor klanten die wél kiezen voor een hoge kwaliteit en beschikbaarheid,

Nadere informatie

Acht stappen voor JSF

Acht stappen voor JSF Acht stappen voor JSF Inleiding In deze tutorial zullen we JSF (Java server faces) installeren. Wat we niet beschrijven is hoe te werken met JSF, over dit onderwerp zijn er genoeg boeken en internetsites

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Quick Guide

Gebruikers Handleiding Quick Guide Gebruikers Handleiding Quick Guide Info-Kanaal: v4.0 Versie: 1.1 Datum: 18 maart 2010 Auteur(s): M.H.M. van het Bolscher B.A. Kooy M.J.R. Verbiesen R. Scheffer Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Inloggen... 3

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het

Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het 1. Bediening met de muis Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het icoontje in beeld verschijnt. Beweeg uw muis om uw wachtwoord in het keypad in te voeren. Dat

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

30 nieuwe ios 4.0 features. v1.0

30 nieuwe ios 4.0 features. v1.0 30 nieuwe ios 4.0 features v1.0 aantal tekens Een SMS bericht mag uit maximaal 160 tekens bestaan, wanneer je over deze limiet heen gaat dan worden er twee SMS berichten verstuurd. In ios 4.0 is het mogelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Snel op weg met de PepperPlayer.

Snel op weg met de PepperPlayer. Snel op weg met de PepperPlayer. Dit is een korte leidraad voor de installatie van de PepperPlayer. Hierin wordt zo simpel mogelijk beschreven hoe u de PepperPlayer kunt instaleren. Kijk voor uitgebreide

Nadere informatie

2. Installeren en verkennen NAS... 14

2. Installeren en verkennen NAS... 14 1. Inhoud 2. Installeren en verkennen NAS... 14 2.1 Netwerk informatie... 15 2.2 Keuze harde schijven... 19 2.3 Plaatsen van harde schijven... 20 2.4 Besturingssysteem installeren... 21 2.5 Volumes en

Nadere informatie