MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD"

Transcriptie

1 MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD BlueDome IAS B.V. - Tupolevlaan NW Schiphol-Rijk - The Netherlands Tel. +31(0) Fax +31(0) KvK Amsterdam ING bank Op al onze aanbiedingen, aanvaarding van opdrachten en verrichte werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek ontvangt u een exemplaar van deze voorwaarden.

2 Documentnaam: BlueDome, Offerte Zilver tbv CGBD (MHS-virtueel) 20_05_08 Versienummer: 1.0 Datum: 20 mei 2008 Auteur: Maurits Braaksma Funktie: adres: Telefoon kantoor: GSM: Account Manager +31 (0) (0) Geheimhoudingsverklaring Het beschrijvende materiaal en gerelateerde informatie in dit document zijn vertrouwelijk en eigendom van BlueDome IAS B.V. Deze informatie wordt vertrouwelijk voorgelegd aan Ministerie van LNV/ICTU op voorwaarde dat het strikt vertrouwelijk behandeld zal worden en niet verspreid, gekopieerd of gebruikt zal worden, geheel of in delen, voor enig ander doel dan de beoordeling van dit document. Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 2 van 28

3 1. MANAGEMENT SUMMARY 5 2. INLEIDING Aanleiding Over CGBD (bron: FO Catalogus Groen-Blauwe Diensten v1_2_1) 6 3. DOELSTELLING VAN DIT DOCUMENT 7 4. UITGANGSPUNTEN Algemeen Belasting Onderhoud en beheer 8 5. VOORGESTELDE PLATFORM T.B.V. MINISTERIE VAN LNV (CGBD) Inrichting platform Shared netwerk infrastructuur (SLA 99,95%) Infrastructuur Level(3) Communications High Availability Netwerk Infrastructuur (SLA 99,95%) Dedicated productieomgeving Ministerie van LNV (CGBD) Algemene beschrijving virtualisatie Specificatie Virtual Infrastructure BlueDome Standaard installatie V-server Specificatie Software Schematische weergave infrastructuur VOORGESTELDE SERVICE VOOR MINISTERIE VAN LNV (CGBD) Monitoring en beheer Monitoring van de beschikbaarheid van de service (24x7) Monitoring (24x7) en beheer van de gebruikte hardware en OS Verzorgen van patches en updates ten aanzien van alle gebruikte hard- en software Monitoring en beheer (24x7) van gebruikte standaard applicaties Applicatie- en database beheer Het verzorgen van back-ups (optioneel) DNS Service KOSTEN INTERNET APPLICATION SERVICES Eenmalige installatiekosten Virtual Center Managed Server (VCMS) Maandelijkse servicekosten 1x VCMS Softwarekosten per V-server (optioneel) Uitbreidingskosten per V-server Maandelijkse variabele kosten Additionele werkzaamheden (op verzoek) PROJECT REALISATIE Implementatieplan 23 Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 3 van 28

4 8.2. Escalatie Overleg structuren Communicatie VOORWAARDEN REFERENTIES 28 Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 4 van 28

5 1. MANAGEMENT SUMMARY Project Aangeboden oplossing OS & Applicaties Eenmalige projectkosten Maandelijkse servicekosten SLA Opleverdatum Contractsduur : Hosting van CGBD applicatie, Zilver : 1 dedicated server op een virtueel platform, optioneel 2 servers : Windows 2000 of hoger, Oracle 10g, Oracle APEX : 665,00 indien BlueDome de applicatie software installeert. Anders zijn er geen eenmalige kosten. (dit is o.a. met instapkorting en afhankelijk van gekozen opties en zonder OS en database licentiekosten) : 381,00 (dit is o.a. afhankelijk van gekozen opties en zonder OS en database licentiekosten) : 99,5% per maand op hardware en OS : 8 werkdagen na ondertekening contract (oplevering van V-servers, en standaard installaties van OS & optioneel database software) : 12 maanden met optie tot verlenging Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 5 van 28

6 2. INLEIDING 2.1. Aanleiding BlueDome heeft via Ben Hollestelle van het IKC een verzoek ontvangen om een aanbieding uit te brengen ten behoeve van het hosten en beheren van de CGBD applicatie voor het Ministerie van LNV. Ministerie van LNV (CGBD) en haar relaties erkennen dat gebruikers van de website die Ministerie van LNV (CGBD) verzorgd hoge eisen stellen aan de onderliggende technische infrastructuur. Dat maakt dat de kwaliteit van hosting en de daar aan gekoppelde services van essentieel belang zijn. Een ander belangrijk aspect is het gegeven dat de betreffende website vaak een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de bedrijfs- en marketing communicatie strategie van de relaties van Ministerie van LNV (CGBD). BlueDome biedt voor dergelijke bedrijfskritische toepassingen een 'high availability' platform aan waarbij beschikbaarheid, bereikbaarheid, alsmede beveiliging centraal staan Over CGBD (bron: FO Catalogus Groen-Blauwe Diensten v1_2_1) De Catalogus groen-blauwe diensten is een middel voor de provincies om diensten samen te stellen voor het beheer van landschap, water, recreatie en cultuurhistorie. Doel van de catalogus is om ervoor te zorgen dat (de)centrale overheden EU-proof contracten kunnen afsluiten voor groenblauwe diensten met grondgebruikers. Doel van de on-line catalogus is, om ervoor te zorgen dat eenduidiger wordt welke maatregelen uit de catalogus kunnen worden gekozen en wat daarbij de maximale vergoeding is: voor een gebruiker moet het op deze manier een stuk eenvoudiger worden om een contract met daarin de juiste voorwaarden aan te maken. Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 6 van 28

7 3. DOELSTELLING VAN DIT DOCUMENT Primaire doelstelling van dit document is: Ministerie van LNV (CGBD) inzicht geven in de producten en diensten die BlueDome biedt met betrekking tot Managed Hosting Services. Daarnaast moet duidelijk worden welke kosten dat met zich mee zal brengen. BlueDome stelt zich met dit document tot doel om een opdracht te verwerven voor het hosten en beheren van de betreffende internetomgeving van Ministerie van LNV (CGBD). Het uiteindelijke streven is om Ministerie van LNV (CGBD) een totaaloplossing te bieden die het maximale biedt ten aanzien van efficiency (één aanspreekpunt) en kostenreductie (schaalvoordelen). Dat dit zich niet alleen zal vertalen naar de eigen organisatie, maar ook richting de partners en klanten van Ministerie van LNV (CGBD) spreekt voor zich. Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 7 van 28

8 4. UITGANGSPUNTEN 4.1. Algemeen De aanbieding bestaat uit: Hosting van de CGBD applicatie op basis van een Service Level Agreement (SLA) van 99,5% per maand Gebruik van dedicated virtual servers op de BlueDome virtual infrastructure Belasting Momenteel zijn er nog geen gegevens bekend van het dataverkeer en het aantal concurrent users en pageviews. Op basis van de verwachte 100 bezoekers per dag (30 intern & 70 extern) en de content van de site (10 Mb) is de verwachting dat er sprake zal zijn van een bandbreedte verbruik van ongeveer 128 Kbps. In dit voorstel worden er geen kosten in rekening gebracht voor bandbreedte gebruik onder de 1Mbps. De BlueDome omgeving beschikt over een dual 1 Gbps internetverbinding (full duplex) Onderhoud en beheer Het technische beheer van het hostingplatform en de levering van het afgesproken serviceniveau (beschikbaarheidgarantie) zijn de verantwoordelijkheid van BlueDome. De diverse onderdelen worden beschreven in hoofdstuk 5. Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 8 van 28

9 5. VOORGESTELDE PLATFORM T.B.V. MINISTERIE VAN LNV (CGBD) 5.1. Inrichting platform Bij de initiële samenstelling van het platform hebben de volgende uitgangspunten als basis gediend: inrichting van het platform van Ministerie van LNV (CGBD) capaciteit schaalbaarheid beschikbaarheid (in relatie tot de uptime garantie) flexibiliteit kostenefficiënt beheersbaarheid beveiliging Primair staat ons een oplossing voor ogen waarbij gebruikt wordt gemaakt van de Shared Virtual Infrastructure van BlueDome (zie 5.2). BlueDome is in deze verantwoordelijk voor de keuze van de onderliggende hardware en de werking daarvan Shared netwerk infrastructuur (SLA 99,95%) Binnen de shared netwerkomgeving zal er gebruik worden gemaakt van: Routers, Switches en Firewalls in de BlueDome DMZ. Zie 5.4 Back-up faciliteiten. Zie Infrastructuur Level(3) Communications Infrastructuur Level(3) Communications De website wordt gehost in een beveiligd datacenter van Level(3) Communications, waar men na 4 lagen van beveiliging (ID kaart, pincode (2x) en handscan) toegang krijgt tot de fysieke servers. De verbinding naar het internet vanuit de BlueDome infrastructuur is redundant uitgevoerd en daardoor continue 2 x 1 Gbps full duplex. Het voordeel van deze omgeving is dat de bandbreedte die beschikbaar is, altijd 2 Gbps bedraagt en dat u wordt afgerekend op de daadwerkelijke verbruikte capaciteit. Hierdoor kunnen eenvoudig pieken in het verkeer worden opgevangen. Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 9 van 28

10 High Availability Netwerk Infrastructuur (SLA 99,95%) De hieronder geschetste netwerkinfrastructuur geeft de inrichting van het hostingplatform weer, die een beschikbaarheid van 99,95% zal garanderen op netwerkniveau. Het platform is schaalbaar ingericht hetgeen betekent dat er, indien daar behoefte aan is, meerdere servers bij geplaatst kunnen worden. Voor het hostingplatform van CGBD geldt in dit stadium een uptime garantie (SLA) van minimaal 99,5% per maand voor het verantwoordelijkheidsgebied van BlueDome (zie 6) Dedicated productieomgeving Ministerie van LNV (CGBD) Primair staat ons een oplossing voor ogen waarbij de productieomgeving van het Ministerie van LNV (CGBD) op een virtueel platform komt te draaien met daaronder een SAN voor storage. Het verschil tussen een fysieke omgeving en een virtueel omgeving is flexibiliteit. Bij virtuele machines (Vservers) kan er heel gemakkelijk en geheel geautomatiseerd (met een druk op de knop) extra processorkracht en/of intern geheugen bij geplaatst worden. De inzet van V-servers en een shared SAN brengt een kostenreductie met zich mee, ten opzichte van fysieke systemen. De kosten worden in het begin beperkt door klein te beginnen. Met groei en/of ondercapaciteit kan er heel snel extra capaciteit en/of virtuele servers bij geplaatst worden. Zowel het aantal V-servers als ook de SAN capaciteit is uit te breiden door eenvoudig capaciteit bij te plaatsen. De prijsstructuur is per afgenomen V-server en afgenomen hoeveelheid storage capaciteit. De netwerktekening (zie paragraaf 5.4) geeft inzicht in de functionaliteit. Voor de productieomgeving van Ministerie van LNV (CGBD) zal één Virtual Center Managed Server (VCMS) worden ingericht (zie ook 5.2). Doormiddel van V-motion (onderdeel van een VCMS) zal er geen downtime zijn bij hardware onderhoud van de fysieke servers en het SAN die deel uitmaken van de Shared Virtual Infrastructure van BlueDome. Vmotion biedt de mogelijkheid om de virtuele servers te verplaatsen naar een andere fysieke systeem zonder dat er sprake is van downtime. Met één V-server is er geen uitwijk mogelijkheid voor applicatie en/of database storingen en voor het onderhoud aan het OS. Mocht het van belang zijn dat de database gerepliceerd wordt (dit staat los van de back-ups) en dat er voor de applicaties en database een uitwijk nodig is dan zal een tweede V-server nodig zijn. Met twee V-servers zullen de servers op basis van fail-over geconfigureerd worden waardoor bij uitval van het ene systeem de andere systeem het over neemt. Ook is het mogelijk om de servers te load balancen waarbij verzoeken gelijkmatig over alle beschikbare servers wordt verdeeld. Door de fail-over en load balancing technieken wordt de beschikbaarheid van de applicaties en databases verhoogd. Een tweede V-server wordt optioneel aangeboden in dit voorstel, zie paragraaf 7.1 & 7.2. Als de database flink gaat groeien dan is het raadzaam om in de toekomst de database los te koppelen en op fysieke systemen te plaatsen ipv gebruik te maken van een virtueel platform. Dit is met name het geval indien het i/o verkeer (lezen en schrijven) sterk toeneemt. Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 10 van 28

11 Algemene beschrijving virtualisatie Virtualisatie zorgt ervoor dat het Operating Systeem (Windows, Linux, Unix) niet meer afhankelijk is van de onderliggende hardware. Verschillende soorten OS kunnen naast elkaar op dezelfde fysieke server draaien. Op één fysieke server kunnen meerdere virtuele servers worden aangemaakt, die naast elkaar kunnen draaien zonder elkaars processen te verstoren. Het totaal aan resources (processors, geheugen, diskcapaciteit, netwerkkaarten, etc.) van de onderliggende fysieke hardware kunnen eenvoudig worden verdeeld over alle virtuele servers. De hoeveelheid resources die worden toegewezen aan een individuele virtual server kan variëren al naar gelang de behoefte. De hoeveelheid beschikbare resources is niet gelimiteerd tot de capaciteit van één fysieke server. Zo kan de onderliggende fysieke hardware laag bestaan uit meerdere geclusterde servers. De totale hoeveelheid processors en geheugen uit al deze systemen worden bij elkaar gevoegd in één grote resource pool en kan worden toegewezen aan 1 of meerdere virtuele servers. De hoeveelheid diskcapaciteit kan bestaan uit bijvoorbeeld de totale capaciteit van het onderliggende SAN (Storage Area Netwerk). De diskcapaciteit is hierdoor niet meer gelimiteerd tot de capaciteit van disken in de fysieke server. Dit maakt de vergroting van data partitie eenvoudig. Mogelijkheden tot het inzetten van aanvullende redundantie-methoden zoals 1-way, 2-way en 3-way replication verhogen de beschikbaarheid van data nog verder. Met 1/2/3-way replication wordt de data 1/2/3-voudig weggeschreven over meerdere disken (RAID5). Uitval van een of meer disken leidt dan niet tot verlies of corruptie van data. Vooralsnog gaan wij in dit voorstel uit van 1-way replicatie. Mocht hier een ander invulling gewenst zijn dan is dit mogelijk. Vanwege deze schaalbaarheid in capaciteit is het mogelijk door gebruikmaking van virtualisatie om een efficiënter gebruik van IT resources te realiseren en een hogere mate van flexibiliteit te waarborgen. Dit alles beheerd vanuit één centrale management console. De VirtualCenter Managed Server maakt het mogelijk om alle resources van alle servers (fysiek en virtueel) te beheren vanuit één centrale management interface. Vanuit de VirtualCenter Management Server worden ook de algemene beheerstaken en aanvullende virtualisatie mogelijkheden bestuurd, zoals het opstellen van policies inzake resource gebruik (DRS) en de high-availability mogelijkheden als VMotion. Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 11 van 28

12 5.2. Specificatie Virtual Infrastructure BlueDome De virtuele server wordt aangemaakt op de Shared Virtual Infrastructure bestaande uit een cluster van meerdere fysieke systemen met VMware Infrastructure enterprise editie met een onderliggende SAN infrastructuur. De Shared Virtual Infrastructure biedt de volgende mogelijkheden: Stand-alone V-servers (SV) Hierbij wordt er een enkele V-server aangemaakt zonder gebruikmaking van de VirtualCenter technieken als DRS, VMotion, HA en Consolidated backup. Deze optie heeft een lagere beschikbaarheid en is aan te bevelen voor niet kritische toepassingen als test servers of demo servers. Virtual Center Managed Servers (VCMS) gekozen optie voor CGBD Hierbij wordt er een enkele V-server aangemaakt maar met gebruikmaking van de volgende VirtualCenter technieken: DRS, VMotion. Deze optie heeft een hogere beschikbaarheid. Bij uitval of trage performance van een fysieke server zal de V-server worden verplaatst naar een ander fysiek systeem, met minimale downtime. Deze optie biedt geen redundantie voor uitval van of werkzaamheden aan het OS of andere applicaties. Clustered V-servers (CV) Hierbij wordt de V-server meervoudig aangemaakt en verspreid over minimaal 2 fysieke VMware servers. Tevens wordt gebruik gemaakt van loadbalancing technieken om het internet verkeer te spreiden over meerdere V-servers (bijvoorbeeld meerdere webservers). Deze server heeft een nog hogere beschikbaarheid omdat naast de verplaatsingsmogelijkheden van de V-server naar een ander systeem bij uitval, ook het onderhoud aan het OS of applicaties op de virtuele server niet tot downtime zal leiden. Bij onderhoud kan er één V-server uit de pool gehaald worden, waarbij de omgeving doordraait op de andere V-server. V-servers met uitwijkmogelijkheden (HAV) Hierbij wordt een uitwijkmogelijkheid geboden voor de V-servers (al of niet geclusterd) naar een ander datacenter. Bij uitval of niet beschikbaarheid van het primaire datacenter zal de V-server verplaatst worden naar een uitwijklocatie in een ander datacenter. Voor het platform van het Ministerie van LNV (CGBD) stellen wij voor om gebruik te maken van de optie Virtual Center Managed Servers. Zodoende kunnen wij een uptime (SLA) garanderen van 99,5% voor de hardware en het OS. Uitzondering hierbij is onderhoud aan het OS en uitwijk van de applicatie en databases (zie ook 5.1.4). Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 12 van 28

13 BLUEDOME SHARED VIRTUALISATIE DIENSTEN Services matrix Servers Stand-alone Managed Servers Virtual Cneter Clustered Servers Clustered Servers High Availability Opmerkingen Gebruik van hardware V V V V Gebruik van shared hardware Aantal V-servers OS-installatie V V V V Standaard toewijzing CPU (in Ghz) aan een omgeving Max. CPU resources (in Ghz) Standaard toewijzing geheugen 1 GB 2GB 4GB 6GB Max. geheugen toewijzing 1 GB 4GB 6GB 16GB Minimum aantal benodigde V- servers Genoemde aantallen zijn per omgeving Genoemde aantallen zijn per omgeving Patch Management V V V V VMware software en OS Monitoring - basic V O - - Vmware en HW alerts naar BD OS alerts naar klant Monitoring - standard O V V V VMware, HW & OS alerts naar BD Applicatie alerts naar klant Monitoring - custom - O O V Klantspecifieke monitoring (applicatie, DB, response pagina) Uitwijk bij uitval hardware - V V V Uitwijk bij uitval OS - - V V Uitwijk bij uitval applicatie - - V V Uitwijk bij uitval primaire omgeving V Beschikbaarheid bij OS onderhoud - - V V OS onderhoud van de V-server Beschikbaarheid bij VMware onderhoud - V V V onderhoud van de fysieke server(s) Standaard backup (dynamische data) V V V V Snapshots (wekelijks) - - O O Backup middels backup agents geïnstalleerd op Virtual server Snapshots (maandelijks) O O V O Point-in-time image in datapartitie Consolidated backup - O O V Image naar extern weggeschreven Support hours 9-17h 24x7 24x7 24x7 Uitleg tekens: V standaard onderdeel dienst O optioneel onderdeel dienst - niet mogelijk als onderdeel dienst Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 13 van 28

14 Standaard installatie V-server Voor het aanmaken van een Virtual Center Managed Server dient het volgende ingericht te worden: Virtual Center Managed Server Aantal V-servers 1, optioneel 2 Diskruimte op het SAN Standaard applicatie partitie (OS, logfiles) 30 GB Standaard data partitie 43 GB (uitbreidbaar, zie 7.4) Data replicatie (in RAID5) 1-way Overige toewijzing CPU toewijzing 1.6 Ghz Geheugen toewijzing 2 GB netwerkpoort 100 Mbit/s 5.3. Specificatie Software Met betrekking tot de inrichting van de systemen is er in dit stadium sprake van een globale opzet. Een gedetailleerde specificatie van de software (waaronder o.a. versienummers) zal onderdeel uitmaken van het Plan van Aanpak. Het uitgangspunt is dat alle genoemde software voor de web/databaseserver geleverd en geïnstalleerd zal worden door BlueDome. In overleg kan hier uiteraard een andere invulling aan worden gegeven. In de aanvraag word gerefereerd naar Windows als OS. Indien er gekozen wordt voor een stand-alone database (1 server) kan gebruik worden gemaakt van een Oracle 10g Standard Edition One licentie. Echter bij uitbreiding naar 2 servers (met Windows als OS) en gebruik van replicatie is de Oracle 10g Database Enterprise Edition nodig. Deze licentiekosten zijn duur in aanschaf. BlueDome adviseert daarom om RedHat Linux 4 ES als OS te gebruiken zodat men in de toekomst flexibeler is. Met Linux (RedHat) kan worden volstaan met een Oracle 10g Standard Edition One ook bij het gebruik van replicatie (2 servers). Het is ook mogelijk dat het Ministerie van LNV (CGBD) zelf de licenties aanlevert en deze in beheer geeft aan BlueDome. De licenties voor Windows, Linux (RedHat) en Oracle worden optioneel aangeboden in hoofdstuk 7. Productieomgeving: Web/Database layer: Windows 2000 of hoger Oracle 10g Enterprise Edition Oracle APEX Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 14 van 28

15 Optioneel: Web/Database layer: RedHat Linux 4 ES Oracle 10g Standard Edition One Oracle APEX Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 15 van 28

16 5.4. Schematische weergave infrastructuur Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 16 van 28

17 6. VOORGESTELDE SERVICE VOOR MINISTERIE VAN LNV (CGBD) Deze paragraaf beschrijft de service en de daaraan gekoppelde SLA zoals BlueDome die voor ogen heeft met betrekking tot de service voor Ministerie van LNV (CGBD). Onderstaand treft u de belangrijkste kenmerken: 1x dedicated V-server op het BlueDome virtualisatie platform o.b.v. een SLA van 99,5% Shared netwerk infrastructuur o.b.v. Service Level Agreement (SLA) van 99,95% per maand Installatie database software op 1 V-server (optioneel aangeboden) Schaalbaar ingericht Client support helpdesk van 5 x 8 uur per week Onderhoud en beheer van hardware en OS Back-up en restore services Tape handling en storage DNS service Bandbreedte naar internet: 2 x 1 Gbps full duplex Website reporting (optioneel) 6.1. Monitoring en beheer Met betrekking tot de gewenste monitoring en het beheer zal BlueDome verantwoordelijk zijn voor de volgende zaken: Monitoring van de beschikbaarheid van de service (24x7) Alle vitale services van het OS worden 24 uur per dag, 7 dagen per week, gecontroleerd op bereikbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging Monitoring (24x7) en beheer van de gebruikte hardware en OS Alle hardware welke deel uit maakt van de 'shared' netwerk infrastructuur van BlueDome en het 'dedicated' internet hosting platform van Ministerie van LNV (CGBD) wordt continue gecontroleerd op haar primaire functies. Periodiek worden pro-actieve analyses gemaakt welke zich tot doel stellen om fouten en/of storingen te voorkomen. Storingen worden geanalyseerd en op basis van urgentie hersteld cq geëscaleerd naar de verantwoordelijke partij waarbij de afgesproken beschikbaarheidgarantie o.b.v. de Service Level Agreement als basis dient. BlueDome draagt zorg voor het 'up-to-date' houden van de systemen en het daar op aanwezige Operating System conform de meest recente adviezen van de betreffende softwareleveranciers. Een dergelijke update zal alleen geschieden na overleg met Ministerie van LNV (CGBD). Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 17 van 28

18 Verzorgen van patches en updates ten aanzien van alle gebruikte hard- en software BlueDome draagt zorg voor het 'up-to-date' houden van de systemen en het daar op aanwezige Operating System conform de meest recente adviezen van de betreffende softwareleveranciers Monitoring en beheer (24x7) van gebruikte standaard applicaties Het monitoring en beheer van de gebruikte standaard applicaties is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van LNV. Desgewenst kan BlueDome de monitoring inrichten voor het Ministerie van LNV (CGBD) en de alerts aan het Ministerie van LNV (CGBD) sturen Applicatie- en database beheer Ten behoeve van de website content zal BlueDome een webroot aanmaken welke is te benaderen middels SFTP. Op deze manier kan Ministerie van LNV (CGBD) of de ontwikkelpartij zelf de website bestanden plaatsen en wijzigen. Ten behoeve van het database beheer zal het Ministerie van LNV (CGBD) via remote desktop of SSH (indien Linux) zelf de database kunnen beheren Het verzorgen van back-ups (optioneel) Dagelijks volledig van de dynamische data (standaard 10 GB per dag; mogelijkheid tot uitbreiding tegen meerkosten) 'Off-site storage' op een door BlueDome goedgekeurde plaats. Op verzoek van Ministerie van LNV (CGBD) terugzetten ('restore') van de data aan de hand van een RfC conform de daarvoor geldende procedure. Het terugzetten van data valt, gelet op de hoeveelheid tijd die hiermee gemoeid is, buiten de in de SLA afgesproken 'up time' garantie. De hiermee gemoeide kosten worden doorberekend op basis van nacalculatie. Een standaard Windows installatie of RedHat (indien gekozen wordt voor Linux), tbv een eventuele herinstallatie, is beschikbaar op de BlueDome Remote Install Server DNS Service BlueDome is lid van SIDN, die de registratie van.nl-domeinnamen verzorgt. BlueDome kan domeinnamen aanvragen, verhuizen, overdragen en opzeggen. Standaard worden hiertoe de BlueDome DNS servers gebruikt. Maar dit kunnen ook eigen nameservers zijn. Het aanvragen en beheren van andere top-level domains (.com,.net,.be,.de,.org,.es, co.uk,.ie, etc..) behoort ook tot de mogelijkheden. Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 18 van 28

19 7. KOSTEN INTERNET APPLICATION SERVICES 7.1. Eenmalige installatiekosten Virtual Center Managed Server (VCMS) Inrichten netwerk infrastructuur (Router, Firewall, Switch). 190,00 Configureren en installeren V-servers en OS (incl. MRTG, VMotion, Standard - 285,00 monitoring, Back-up, Registratie) Installatiekosten 1x V-server 475,00 Instapkorting - 475,00 Totaal installatiekosten 1x VCMS 0,00 OPTIE: Optioneel: Installatiekosten applicaties per VCMS Standaard installatie van Oracle 10g; 3 uur, meeruren obv nacalculatie 285,00 Standaard installatie van Oracle APEX; 4 uur, meeruren obv nacalculatie - 380,00 Totaal installatiekosten applicaties 1x VCMS 665,00 Totaal eenmalige installatiekosten indien BlueDome installatie applicatie software verzorgt 665,00 Optioneel: Installatiekosten 2 e VCMS Inrichten netwerk infrastructuur (Router, Firewall, Switch). 190,00 Configureren en installeren V-servers en OS (incl. MRTG, VMotion, Standard - 285,00 monitoring, Back-up, Registratie) Totaal extra installatiekosten 2 e VCMS 475,00 Optioneel: Installatiekosten applicaties 2 e VCMS Standaard installatie van Oracle 10g; 3 uur, meeruren obv nacalculatie 285,00 Standaard installatie van Oracle APEX; 4 uur, meeruren obv nacalculatie - 380,00 Totaal installatiekosten applicaties 2 e VCMS 665,00 Totaal extra eenmalige installatiekosten 2 e VCMS 1.140,00 Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 19 van 28

20 7.2. Maandelijkse servicekosten 1x VCMS Kosten VCMS (incl. 2 GB geheugen, 1.6 Ghz CPU, 73 GB opslag en Vmotion) Gebruik hardware, SAN storage (1-way replication), VMware software, Vmotion, beheer & support op basis van 99,5% SLA Totaal maandelijkse kosten 1x VCMS 256,00 Beheerkosten per VCMS (HW & OS)* 24x7 Beheer hardware en OS van V-servers op basis van 99,5% SLA, 125,00 Standard monitoring, gebruik servicedesk en ticketing systeem Totaal maandelijkse beheerkosten 1x VCMS 125,00 Totaal maandelijkse servicekosten 1x VCMS (exclusief OS licentiekosten) 381,00 *Optioneel kan BlueDome het beheer van de database software (Oracle 10g & Oracle APEX) verzorgen. Hiervoor gaan wij uit van een minimum van 1 dag (8uur) per maand op basis van 95,00 per uur. Meeruren zullen op basis van nacalculatie doorbelast worden. Nadat BlueDome meer inzicht en informatie heeft over de applicatie kan een betere inschatting gemaakt worden. Opties op de maandelijkse vaste servicekosten Kosten SSL certificaat (Thawte), incl. installatie werkzaamheden 28,00 VPN verbinding max. 2 concurrent user per account o.b.v. IPsec 25,00 Dagelijkse back-up van datapartitie (op basis van 10 GB per dag); zie ,00 Periodieke kosten Domeinnaam registratie (.nl,.com,.net,.org) per jaar 45,00 Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 20 van 28

21 Optioneel: Extra maandelijkse servicekosten 2 e VCMS (incl. 2 GB geheugen, 1.6 Ghz CPU, 73 GB opslag en Vmotion) Gebruik hardware, SAN storage (1-way replication), VMware software, 256,00 Vmotion, beheer & support op basis van 99,5% SLA Gebruik loadbalancing/fail-over hardware - 35,00 Totaal extra maandelijkse kosten 2 e VCMS 291,00 Optioneel: Extra maandelijkse beheerkosten 2 e VCMS (HW & OS) 24x7 Beheer hardware en OS van V-servers op basis van 99,5% SLA, 125,00 Standard monitoring, gebruik servicedesk en ticketing systeem Totaal extra maandelijkse beheerkosten 2 e VCMS 125,00 Totaal extra maandelijkse servicekosten 2 e VCMS (exclusief OS licentiekosten) 416, Softwarekosten per V-server (optioneel) Maandelijkse kosten Microsoft Windows Server 2003 standard editie. SPLA licentie (per processor) Maandelijkse kosten Microsoft Windows Server 2003 enterprise editie. SPLA licentie (per processor) Eenmalige kosten (koop) Red Hat Enterprise Linux Server Subscription (All versions) Basic (up to 2 sockets) 1 year* Eenmalige kosten (koop) Red Hat Enterprise Linux Server Subscription (All versions) Basic (up to 2 sockets) 3 Year* Eenmalige kosten (koop) Oracle Standard Edition One - Processor 1 Year (inclusief Software Update License & Support 1 year)* Eenmalige kosten Oracle Standard Edition One - Processor 3 Year (inclusief Software Update License & Support 3 year)* Eenmalige kosten (koop) Oracle Database Enterprise Edition - Processor 1 Year (inclusief Software Update License & Support 3 year)* Eenmalige kosten (koop) Oracle Database Enterprise Edition - Processor 1 Year (inclusief Software Update License & Support 3 year)* 22,16 30,78 295,00 750, , , , ,00 ` *Het is ook mogelijk om de softwarekosten te verdisconteren in de maandbedrag. De SPLA licenties zijn inclusief Software assurance. Wellicht kan het voordeliger zijn om de licenties door Ministerie van LNV (CGBD) aan te laten schaffen en deze in beheer te geven aan BlueDome. Managed Hosting Services t.b.v. Ministerie van LNV (CGBD), 20 mei 2008 pagina 21 van 28

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies.

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies. HostYou Service Level Agreement Dedicated Servers versie 1.3, 15/04/2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Datacenter... 3 2.1. Gegarandeerde stroomvoorziening door UPS en diesel generator... 3 2.2. Betrouwbare

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2011 Algemene voorwaarden voor producten en diensten van Internet Unlimited. Drupal development, hosting en support

Algemene Voorwaarden 2011 Algemene voorwaarden voor producten en diensten van Internet Unlimited. Drupal development, hosting en support Algemene Voorwaarden 2011 Algemene voorwaarden voor producten en diensten van Internet Unlimited. Drupal development, hosting en support 1. Algemeen Hieronder leest u de voorwaarden die van toepassing

Nadere informatie

Dedicated server voorwaarden

Dedicated server voorwaarden Dedicated server voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dedicated server aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij IN dedicated server goederen en /of diensten aan Cliënt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE

VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE F. Wille VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE Een onderzoek naar het structureren en vormgeven van verdienmodellen voor bedrijfssoftware VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE Een onderzoek naar

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013 Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Océ geleverde Producten en Diensten. Acceptatietest: Het testen van de door Océ

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tible

Algemene Voorwaarden Tible Algemene Voorwaarden Tible De navolgende artikelen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de Opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie