conversaties op vrijdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "conversaties op vrijdag"

Transcriptie

1 Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming juli 2015 Vlaanderen conversaties op vrijdag Innovatie in ondernemerschapstrajecten Klachtenbehandeling Van ondernemerskwalificatie tot curriculum ENTRE-Spiegel 2.0 Breng je ondernemerscompetenties in beeld Jongvolwassenen op zoek naar werk en ondernemerschap Het Nieuwe Werken COOSY efficiëntieverhoging met de cursist als centraal gegeven. Snuffelen in de Leertijd: een succesverhaal! SYNTRA Vlaanderen tendert De 10 werken voorwoord door Bruno Tindemans De dag van vandaag is de enige constante de verandering. Een onschuldige toeschouwer moet glimlachten met zo n uitspraak. Maar voor wie er dagdagelijks mee te maken heeft, brengt ze soms een eerder groene lach op het gezicht. Voortdurend veranderen valt namelijk niet altijd te rijmen met arbeidsvreugde. Zoveel losse eindjes en onvolmaakte vorderingen. Zoveel onzekerheden en vragen waarop nog geen antwoord bestaat. Een tevreden gevoel bij het naar huis gaan lijkt soms voorgoed verleden tijd. Echte of vermeende hulp is er in grote getale: Buzz words worden gelanceerd om de symptomen te benoemen: back to core business (de kerntaken), change management, disruptive innovation, killer apps, game changers Zoals een dokter die voor elk ziekteverschijnsel een vreemde naam heeft, betekent dat nog helemaal niet dat hij of zij er ook iets aan kan doen. Laat staan genezen. En toch doen we vele zaken goed. Bijzonder goed zelfs. SYNTRA KRANTJE indd 1 Daarom heeft Grete gevraagd aan een aantal medewerkers bij ons om eens in kaart te brengen wat we allemaal gedaan hebben het voorbije jaar. Lees deze krant maar eens door. Hoog tijd om dat eens vanonder de mat te halen en er schijnwerpers op te plaatsen. Nu de vakantie aanbreekt en je hierdoor leest krijg je vast en zeker zoals ik een tevreden gevoel: we doen vele activiteiten die daarenboven zinvol en maatschappelijk bijzonder relevant zijn. En we doen ze zeer goed! Zo is dat goed gevoel bij het naar huis rijden er misschien niet elke dag. Maar nu de vakantie aanbreekt en je over een iets langere periode terugblikt in deze vakantiekrant, is het er weldegelijk. Meer dan ooit moet dit ons de collectieve kracht geven om de veranderingen voor de toekomst aan te gaan. Kracht om het onbekende aan te kunnen komt namelijk ook voort uit het zelfvertrouwen van wat we presteren en aankunnen. In dit overzicht van onze gezamenlijke prestaties het voorbije jaar vind ik deze kracht. We kunnen meer aan dan we denken. De voortdurende veranderingen zijn daarmee niet verdwenen: Een nieuwe taak als regisseur van de werkplekken voor een duaal systeem dat nog vorm moet krijgen. De leiding nemen in een ambitieus programma van toekomstverkennende en innovatieve projecten in Werkplek21. Het zou goed zijn dat we hierover met elkaar regelmatig van gedachten kunnen wisselen. De vorderingen samen bespreken. Daarom starten we in het najaar met converstaties op vrijdag. De idee is dat we elke vrijdag de gelegenheid creëren om in beperkte groep een geëngageerde conversatie met de gedelegeerd bestuurder te voeren over de vorderingen en veranderingen in ons agentschap. U hoort er nog van. Ik kijk er alvast naar uit. Een deugddoende vakantie! 15/07/ :35:15

2 2 Innovatie in ondernemerschapstrajecten Het huidige Vlaamse Regeerakkoord zet in op innovatie en ondernemerschap en een KMO-gericht innovatiebeleid : Innovatie en ondernemerschap zijn bij uitstek de hefbomen voor duurzame oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen op vlak van leefmilieu, energie, zorg en inclusie,. SYNTRA Vlaanderen heeft in het nieuwe Regeerakkoord van 2014 dan ook een duidelijke opdracht gekregen : Samen met het nieuw Agentschap Ondernemen en Innoveren (AOI) moet SYNTRA Vlaanderen als centrale speler een tandem vormen naar een meer geïntegreerde aanpak voor de bevordering van het ondernemerschap en de verdere uitbouw van de ondernemersvorming. Het is onze ambitie om de ondernemersvorming toekomstgericht uit te bouwen, rekening houdend met de oplei dingsbehoeften van bedrijven en sectoren, en met een permanente opvolging van trends, ontwikkelingen en groeipolen in het bedrijfsleven. ( ) Via een doorgedreven werking met onder meer het AOI kan innovatie ook via vorming en opleiding naar de KMO s gebracht worden. De productontwikkeling van SYNTRA Vlaanderen gebeurt binnen de Afdeling Sectorale Netwerking. Vanuit de specifieke opdracht werden in 2014 een drietal activiteiten opgestart : 1.1 Samenwerking met het Agentschap Ondernemen en Innoveren 1.2 onderzoek naar innovatieve cross-sectorale samenwerking tussen de Gaming Industrie en de Gezondheidszorg. De heer De Potter, gedelegeerd bestuurder van het Agentschap Ondernemen en Innoveren, gaf in oktober een toelichting voor de adviseurs van de Afdeling Sectorale Netwerking omtrent de huidige stand van zaken rond innovatie en clusterwerking. Hij schetste de evolutie van de drie generaties van het Vlaamse clusterbeleid, situeerde de uitgangspunten van het huidige Europese clusterbeleid (RIS3) dat vooral gefocust is op slimme specialisaties, en lichte vervolgens de verschillende noodzakelijke processtappen toe om dit te kunnen realiseren. Vervolgens werd in december een bilateraal overleg opgestart tussen de Afdeling Sectorale Netwerking van SYNTRA Vlaanderen, en de Dienst Duurzaamheid en Transformatie van het Agentschap Ondernemen en Innoveren. Dit laatste Agentschap coördineert de projecten in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid / Fabrieken van de Toekomst. Het doel van dit bilateraal overleg is om na te gaan op welke manier kennis rond innovaties uit de diverse projecten, via opleiding, kan doorstromen naar de brede KMO-wereld. Er werd dan ook beslist om een gemeenschappelijke brainstorm te organiseren met de diverse projectcoördinatoren van de NIB projecten, om tot gezamenlijke initiatieven te komen. In september is SYNTRA Vlaanderen gestart met een verkennend onderzoek naar de samenwerkingsverbanden tussen de gaming industrie en de gezondheidszorg. De bedoeling was om concrete inzichten te verzamelen vanuit het werkveld, voelen wat leeft en beweegt. Hoe ontstaat de samenwerking tussen KMO s vanuit deze twee verschillende sectoren? Wanneer evolueert een idee tot een concreet innovatief project? Welke ervaringen vloeien daaruit voort? Wat kan SYNTRA Vlaanderen daaruit leren? En - last but not least - kunnen we deze inzichten vertalen in nieuwe opleidingen of projecten voor toekomstige ondernemers? Of kan SYNTRA Vlaanderen ook een rol spelen in de opleidingsbehoeften van KMO s die nu al inzetten op innovatie? De terreinverkenning bestond uit bedrijfsbezoeken en gesprekken met CEO s, ervaren begeleiders van innovatieve startup bedrijven, projecteigenaars en business developers uit beide sectoren. Enkele concrete voorbeelden van deze gesprekspartners zijn het Vlaams Innovation Center, de vertegenwoordigers van de beroepsvereniging FLEGA (gaming industrie), Larian Studios, Firewolf Engineering, QBMT (zorgrobot Zora), Flanders Care maar ook een eigen, ondernemende en innovatieve cursist analist-programmeur die voor zijn eindwerk een Kinect-game heeft uitgewerkt voor mentaal en motorisch mindervalide mensen. Door deel te nemen aan infosessies, workshops en congressen, zoals bijv. de Europese Conferentie Games for Health 2014, iminds The Conference INtoCARE14, werden ook de inzichten die de beide sectoren zelf hadden ontwikkeld over de huidige stand van zaken, de knelpunten alsook hun toekomstvisie meegepikt. Het verkennend onderzoek leidde niet tot een concreet project maar het goede nieuws is dat we nu ten minste weten waarom. We hebben een duidelijk beeld gekregen van wat de (rand)voorwaarden zijn om een project succesvol te starten en te laten doorgroeien, hoe de economische situatie is, wat de toekomstperspectieven zijn enz. Nog beter nieuws is dat we ook inzichten hebben ontwikkeld die deze beide sectoren overstijgen, die ons helpen begrijpen hoe intersectorale samenwerking ontstaat, of waarom ze soms niet tot stand komt, terwijl er langs beiden kanten toch wel duidelijke vragen of behoeften kunnen leven. Het onderzoek heeft bovendien niet alleen aangezet tot zelfrefl ectie maar ook bijgedragen tot een betere bewustwording en een realistisch beeld van wat - en hoe - ons Agentschap met de huidige werking en middelen kán ( maar ook niet kan) ondernemen om onze toekomstige en reeds bestaande Vlaamse KMO s te ondersteunen en te stimuleren om te (blijven) innoveren. 1 Beleidsnota : Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie, ingediend door de Heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, p SYNTRA KRANTJE indd 2 15/07/ :35:20

3 3 2 Van ondernemerskwalificatie tot curriculum 1.3 Studiedag Natuurlijke Vezels en Kunstvezels en de link naar textiel en mode In de modesector is één van de vernieuwingen het gebruik van nieuwe materialen. Het materiaal van een confectiestuk bepaalt namelijk sterk de prijs van een kledingstuk, en door een speciale materiaalkeuze kan de ontwerper zich ook onderscheiden van de concurrentie. De sectorcommissie besliste dan ook om hierrond een studiedag te organiseren, die concreet uitgewerkt werd door de sectoraal adviseur. De studiedag ging door in het prachtige vernieuwde textielinnovatiecentrum TIO3 in Ronse. De heer Van Trimpont, een expert in de materie van textielwarenkennis, was onze gids tijdens deze studiedag waarop de verschillende textielfl ows werden besproken, en de eigenschappen van natuurlijke vezels en kunststofvezels en hun belang voor confectie. In het kader van duurzaamheid werd ook ruim aandacht besteed aan de mogelijkheden van de nieuwe biovezels, en de sociale en groene labels in de kledingindustrie. Tot slot werden de technieken van breien en weven toegelicht, en de reglementering omtrent een juiste etikettering van kledingstukken. Daarnaast gaf de heer Tindemans, gedelegeerd bestuurder van Syntra Vlaanderen, ook een toelichting rond het belang van innovatie in ondernemerschapstrajecten en cross sectorale samenwerking. De 22 aanwezige docenten, en 2 cursuscoördinatoren, waren na afloop zeer tevreden over de inhoud en het verloop van de studiedag. Naar de toekomst toe is het de bedoeling om rond textielwarenkennis een aangepaste module te ontwikkelen die kan geïntegreerd worden in verschillende mode opleidingen, zodat SYNTRA cursisten ook expert worden in alle mogelijke materialen die ze kunnen gebruiken bij hun ontwerpen. Opstellen, valideren, inschalen, erkennen, registeren: Het zijn de stappen die een beroepskwalificatie doorloopt om opgenomen te worden in de databank van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS). Syntra Vlaanderen greep deze kans meteen aan om ook de ontwikkeling van beroepskwalificaties specifiek voor ondernemers te lanceren. En tegelijk startte ook de zoektocht naar een nieuwe methodiek om aangepaste curricula voor de ondernemerschapstrajecten te ontwikkelen. Sinds 2013 werken de sectoren nauw samen met AKOV om beroepskwalifi caties op te stellen. Daarin vindt elke geïnteresseerde snel terug wat hij voor een bepaald beroep moet kennen en kunnen. Maar welke competenties heb je bijkomend nodig om ondernemer te worden? Voor Syntra Vlaanderen was het logisch om aan de structuur van beroepen ook een luik rond ondernemerschap toe te voegen. En zo geschiedde. Met AKOV werden gesprekken opgestart om tot een aangepast concept voor ondernemers te komen. De gesprekken met AKOV en de sectoren verliepen succesvol, en de erkenning van de eerste (sectorale) beroepskwalifi caties voor ondernemers is voorzien in Intussen zat Syntra Vlaanderen niet stil. Er was een nieuwe methodiek nodig om de vertaalslag te maken van de erkende beroepskwalifi caties naar curricula, aangepast aan de eigenheid van de ondernemerschapstrajecten: praktijkgericht en steeds met de focus op het ondernemerschap. De ontwikkelde methodiek werd experimenteel toegepast op de trajecten in de clusters hout en bakkerij, twee afgewerkte clusters van beroepskwalifi caties. Simultaan met deze experimenten werd voor twee sectorale ondernemerskwalifi caties een voorstel uitgewerkt in samenwerking met AKOV: de ondernemer hout en de ondernemer voeding. Intussen werden in het netwerk ook de strategische evenwichten bepaald bij de integratie van de nieuwe beroepskwalifi caties in het opleidingsaanbod: trouw aan de missie van het agentschap op het vlak van ondernemerschap en tegelijk in lijn met de vereisten van de KMO-arbeidsmarkt. Alle stukjes van de puzzel liggen klaar om vanaf het cursusjaar de eerste trajecten op te starten waarin de nieuwe beroepskwalifi caties zijn verwerkt, op voorwaarde natuurlijk dat de eerste sectorale ondernemerskwalifi caties tijdig gevalideerd raken. Na de eerste successen in de pilootprojecten zal de productontwikkeling worden uitgebreid naar nieuwe trajecten. De uitbreiding zal het ritme volgen waarop AKOV clusters van beroeps- en ondernemerskwalifi caties afrondt. Hilde Verachtert Mia Van Humbeeck SYNTRA KRANTJE indd 3 15/07/ :35:26

4 4 3 Jongvolwassenen op zoek naar werk en ondernemerschap 227 cursisten In 2014 werden op basis van een afsprakenkader opgemaakt binnen SYNTRA-Vlaanderen, 2 pilootprojecten opgestart in een dagformule nl. Zelfstandig Kapper en Restauranthouder. Hiermee bereikt het SYNTRA-netwerk duidelijk een nieuwe doelgroep van jongvolwassenen die op een praktijkgerichte wijze de nodige beroepscompetenties willen verwerven en de ondernemer in zichtzelf willen ontwikkelen. Een succesformule richting werk én ondernemerschap, zo blijkt. 1 Tevredenheidsenquête mei 2014: bij einde traject Restauranthouder en tussentijds voor Zelfstandig Kapper De pilootprojecten werden opgebouwd vanuit 3 componenten: de beroepskennis, de component bedrijfsbeheer toegepast op de specifieke sector en een component werkplekleren. Dit alles werd zo geïntegreerd mogelijk en afgestemd met elkaar tot een evenwichtig geheel gevormd. De duurtijd van het traject Restauranthouder bedroeg 1 cursusjaar en hierbinnen werden 2 periodes van voltijds werkplekleren voorzien met resp. 2 en 4 weken. Het traject Zelfstandig Kapper duurde 1,5 cursusjaren, waarbinnen 3 periodes van voltijds werkplekleren werden voorzien nl. 2 weken, 4 weken en 5 weken. De cursisten: wie zijn ze? Hieronder een beknopt profieloverzicht van de cursisten. RESTAURANTHOUDER 85 cursisten 6 op 10 behoort tot leeftijdscategorie jaar Ongeveer 6 op 10 is mannelijk KAPPER 227 cursisten Ongeveer 6 op 10 behoort tot leeftijdscategorie jaar 9 op 10 is vrouwelijk Qua vooropleiding vormden in beide trajecten cursisten uit het TSO de voornaamste groep, maar in beide trajecten zit ook een groep werkzoekenden en werkenden. Hoe tevreden zijn de cursisten over hun opleidingen? Met de 3 componenten (zie hoger) komen we in ieder geval tegemoet aan de verwachtingen van de doelgroep, zo blijkt uit het tevredenheidsonderzoek. Een aantal elementen werden daarbij als essentieel gezien: vakmanschap, praktijkgerichtheid, ondernemerscompetenties verwerven, voldoende theoretisch kader en toepassing op de sector/het beroep. Er is in beide trajecten een grote algemene tevredenheid over de vakken in de opleidingen, de wijze van examineren alsook de methode waarop de vakken werden aangebracht. In beide opleidingen scoort de uitspraak docenten zijn mensen met praktijkervaring het hoogst! Effectiviteit van de opleiding Naast een tevredenheidsbevraging werd ook een effectiviteitsbevraging uitgevoerd in beide trajecten (55 respondenten in het traject Restauranthouder en 130 in het traject Zelfstandig Kapper). Daaruit blijkt dat in de opleiding Restauranthouder 77% van de cursisten werk heeft, 9 maanden na de opleiding. 58% heeft werk binnen de sector en 29% daarvan is begonnen als zelfstandige in de sector! In de opleiding Kapper bleek evenwel slechts 3 maanden na het volledig beëindigen van het traject 52% aan de slag in de sector, waarvan slechts 5% als zelfstandige. Nog 20% is werkzoekende na de opleiding en 14% volgt nog een extra opleiding. Algemeen kan gesteld worden dan de ondernemerschapstrajecten in dagformule beantwoorden aan de behoeften van een groep jongvolwassenen die op een intensieven, beperkte opleidingstijd klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt en/of het zelfstandig ondernemerschap. Tania Jannis SYNTRA KRANTJE indd 4 15/07/ :35:35

5 5 COOSY IN CIJFERS Coosy verwerkt heel veel data, die de basis vormen van een nieuw datawarehouse. Enkele cijfers uit het cursusjaar : De Sectorale adviseurs houden 690 actieve trajecten en meer dan modules up to date in Coosy. In Coosy worden meer dan cursussen verwerkt en opgevolgd. In Coosy worden meer dan inschrijvingen geregistreerd en opgevolgd. De ontwikkeling het nieuwe applicatie COOSY kreeg in 2014 verder vorm. De applicatie vervangt verouderde informaticasystemen van SYNTRA Vlaanderen, en zorgt ervoor dat de processen van SYNTRA Vlaanderen effi ciënt kunnen worden uitgevoerd. 4 COOSY: efficiëntieverhoging met de cursist als centraal gegeven. COOSY staat voor Cursist-Opvolgings-en-Opleidings-SYsteem. Meer dan in de vroegere systemen, stelt COOSY ook de cursist, en de wijze waarop de cursist zijn leertijdtraject of ondernemerschapstraject doorloopt, centraal. De sectorale adviseurs van SYNTRA Vlaanderen geven de curricula na de vormgeving ervan in sectorcommissies - in detail vorm in Coosy. In 2013 werd daarbij reeds sterk ingezet op een hoge kwaliteit van deze gegevens. De in Coosy gedefi nieerde curricula vormen immers de basis voor een goede uitvoering van de verdere processen van SYNTRA Vlaanderen én van de SYNTRA. De SYNTRA kunnen, na overleg met decentrale adviseurs van SYNTRA Vlaanderen, vanaf het cursusjaar de trajecten en modules die zij willen organiseren, aanvragen in Coosy. Coosy toetst deze aanvragen aan de regelgeving, en geeft de medewerkers van SYNTRA Vlaanderen de nodige gebruiksvriendelijke tools om extra bijsturingen te doen en de cursussen verder op te volgen. Het aanvraagproces is een goed voorbeeld van hoe de ontwikkeling van Coosy hand in hand gaat met het optimaliseren van de processen van SYNTRA Vlaanderen: Coosy zorgt ervoor dat de adviseurs op korte tijd grondig en effi ciënt advies kunnen geven over het opleidingsaanbod dat de SYNTRA wensen aan te bieden. Volgens dezelfde principes zullen de processen betaling lesgevers, fi nanciering, attestering en cursistopvolging in Coosy worden ondersteund. De cursist komt daarbij steeds meer in beeld. Coosy zal dankzij de goed gedefi nieerde curricula - de cursist in zijn traject kunnen opvolgen, waardoor gegarandeerd wordt dat hij of zij de correcte weg naar een (ondernemerschaps)kwalifi catie volgt. Steven De Pauw SYNTRA KRANTJE indd 5 15/07/ :35:46

6 6 SYNTRA Vlaanderen tendert Tenderen, een modewoord voor uitbesteden. Hierbij zal men vooral aan (openbare) werken en het leveren van goederen of diensten denken, maar ook het geven van opleidingen kan uitbesteed worden. Eigenlijk gebeurde dat vroeger met het erkennen en financieren van workshops en studiedagen door (inter)professionele organisaties ook al, maar sinds een paar jaar kan iedereen financiële compensaties ontvangen om toegewezen trajecten te ontwikkelen en te organiseren. Europese reglementering heeft ons agentschap opgelegd het erkennen en fi nancieren van opleidingen voor ondernemers en medewerkers van KMO s op te delen in zgn. diensten voor algemeen belang (DAB) in casu opleiding en vorming waar iedereen maatschappelijk geacht wordt recht op te hebben, maar die door de markt niet aangeboden wordt en diensten van algemeen economisch belang (DAEB). Bij deze laatste categorie speelt het marktmechanisme wel, maar beoogt de overheid een laagdrempeligere toegankelijkheid zodat iedereen er kan van genieten. Sindsdien worden de trajecten die SYNTRA Vlaanderen subsidieert, opgedeeld in ondernemerschaps-trajecten en leertijd (conform het DAB-principe) die exclusief aan wettelijk erkende opleidingscentra (SYNTRA) voorbehouden blijven, en toegewezen trajecten (DAEB). Deze toegewezen trajecten hebben (ook) de ontwikkeling van ondernemers(chaps)competenties tot doel, maar kunnen uitgevoerd worden door iedereen die daartoe een mandaat heeft gekregen van de Raad van Bestuur van ons agentschap. Dergelijk mandaat wordt toegekend op basis van een bekomen kwaliteitslabel of certifi caat of omdat de aanvrager op een andere wijze zijn ervaring met opleiding en vorming bewezen heeft. Mandaathouderschap is principieel voor onbeperkte duur, mits de mandaathouder aan de wettelijk gestelde voorwaarden blijft voldoen. SYNTRA Vlaanderen tekende op basis van haar decretale opdracht en de prioriteiten van het beleid een DAEB beleidsstrategie uit, waarin 4 doelstellingen naar voor worden geschoven. Het versterken van de netwerking met het beleid, de sectoren, opleidingsinstellingen en de bedrijven Een objectieve en transparante werking Inzetten op innovatieve vormingen Werk maken van een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle werking. In het (half)jaarlijks actieplan worden de inhoudelijke prioriteiten vastgelegd. Hiervoor wordt een beroep gedaan op interne en externe expertise. De contacten met het AOI en IC waren in dit kader inspirerend. Beide organisaties bleken bereid om inhoudelijk mee te denken en leverden achtergrondinformatie, studies en tools. Ook de stakeholders (intermediaire organisaties die vaak het beste zicht hebben op de opleidingsnoden van hun respectievelijke doelgroepen) vormen een constant klankbord. In het huidige Vlaamse Regeerakkoord staat innovatie centraal, dus ook in het uitbestedingsbeleid van SYNTRA Vlaanderen. Onder innovatie wordt het genereren/implementeren van ideeën en het adopteren van bestaande innovaties verstaan. Geheel in lijn met de beleidsnota ligt de klemtoon ligt op productinnovatie, procesinnovatie en organisatorische innovatie. Daarnaast kunnen er initiatieven genomen worden naar specifi eke doelgroepen, cfr. startende ondernemers, gefailleerden, 55-plussers en jongeren. Er werd gekozen voor een werking met 3 producten: inschrijven op open aanbod, incentives en tenders. SYNTRA KRANTJE indd 6 15/07/ :35:50

7 7 Alle uitbestedingen worden bekendgemaakt via het elektronisch uitbestedingsplatform. Bart De Geeter Klachtenbehandeling Inschrijven op open aanbod Binnen inschrijven op open aanbod wordt ingezet op kortlopende opleidingen (minimum 2 en maximum 8 uur) die ondernemers en medewerkers van KMO s informeren over sectorale innovaties. Er verschijnt halfjaarlijks een oproep. Opleidingsinstellingen kunnen per oproep maximaal 10 onderwerpen indienen. Deze worden beoordeeld door een jury (aangevuld met externe experten) op hun innovatief karakter, de relevantie/meerwaarde voor de doelgroep, de toepasbaarheid en de pedagogische aanpak. De indieners dienen dus zelf het innovatief karakter van de opleiding te onderbouwen. De goedgekeurde onderwerpen worden (voor x aantal uren) in bulk gegund en in een raamovereen-komst gegoten. Tenders Tenders zijn ruimere opdrachten die naast het organiseren van opleidingstrajecten ook toeleiding, onderzoek, ontwikkeling, netwerking en coaching kunnen omvatten. Per perceel wordt er telkens 1 organisatie gegund. De eerste opdrachten tenders werden in 2013 gelanceerd rond enkele uiteenlopende onderwerpen, gelinkt aan actuele (arbeidseconomische) beleidsthema s: langer werken, HR in micro-ondernemingen en verander(ings)management. In 2014 kwam daar nog bij: Informeren en begeleiden van personen die starten met een eigen zaak Het organiseren van workshops voor zelfstandigen en KMO-medewerkers in samenwerking met steden en gemeenten Het ondersteunen van kleine ondernemingen bij het opstellen van technische functieprofielen en het maken van een bedrijfsopleidingsplan Het ontwikkelen en organiseren van vier beroepstechnische opleidingen binnen de sector bouw. Incentives De focus ligt op sterk innovatieve opleidingen. De incentives worden inhoudelijk uitgeschreven door SYNTRA Vlaanderen. Per onderwerp worden er meerdere opleidingsverstrekkers erkend. Op dat ogenblik heeft de KMO zelf de mogelijkheid om uit erkende opleidingsverstrekkers te kiezen waar ze de opleiding gaan volgen. De opleidingen duren minimum 12 uur en maximaal 24 uur. Meer informatie is alvast te bekomen op onze (en andere) website(s): Hoe vraag ik een mandaat aan? Waar vind ik meer informatie over lopende (en afgesloten) tenders? Waar vind ik meer beleidsgerichte informatie (bvb. rond innovatie)? Waar vind ik het elektronisch uitbestedingsplatform? enot.publicprocurement.be/changelanguage.do?language=nl-nl Vanaf september 2012 is Syntra Vlaanderen Regie bevoegd voor de klachten die niet op het niveau van de Syntra s zelf afgehandeld worden. In cursusjaar 2013 werden door SVL Regie 85 klachten behandeld. In cursusjaar 2014 zagen we dit klachtenaantal stijgen tot 134. Dit komt neer op een stijging van 58% op één jaar tijd. Voor de goede orde vermelden we dat er op het niveau van de Syntra s zelf in deze periode 506 klachten werden behandeld, ongeveer vier keer zoveel. Het merendeel van de klachten wordt dus opgelost in de eerste lijn, in de Syntra s zelf, en dit is een goede zaak. Hoe is deze sterke stijging van klachten te verklaren? In eerste instantie denken wij dat de stijging het gevolg is van een betere communicatie. Syntra cursisten zijn gewoon beter op de hoogte van alles wat met een cursus te maken heeft. Vanuit de Syntra koepels worden ze ook goed op de hoogte gesteld van wat zij kunnen doen met een eventuele klacht. Het feit dat klachten elektronisch kunnen verzonden worden naar SVL Regie werkt drempelverlagend. Tenslotte is het een algemeen gegeven dat de actiebereidheid, met inbegrip van de klachtenbereidheid, toeneemt, bij cursisten, bij ouders, Wat als een klacht niet tot een oplossing wordt gebracht? We maken er binnen SVL Regie een erezaak van om klachten op een professionele manier tot een oplossing te brengen. Toch lukt dit niet altijd. Indien klagers niet tevreden zijn met de door ons geformuleerde oplossing, kunnen zij in beroep gaan bij de Raad van bestuur van SYNTRA Vlaanderen. Zes dossiers werden op dit niveau behandeld in Wat is de behandelingstermijn? Vanzelfsprekend proberen we de behandelingstermijn van een klacht dit is de periode tussen ontvangst en finaal antwoord zo beperkt mogelijk te houden. Was die in 2013 nog 46 dagen, dan was deze in 2014 al beperkt tot minder dan 33 dagen. Het streefdoel is om de doorlooptijd nog te verlagen, al dient gesteld dat hier enige relativiteit in acht genomen moet worden. De meeste klachten worden erg snel opgelost, het zijn vooral de enkele meer complexe zaken die de behandelingstermijn verlengen. Wat staat er in de steigers? Heel veel klachten moeten en kunnen in de 1ste lijn, bij de Syntra s zelf, tot een oplossing worden gebracht. Dit is nu al het geval, maar het kan nog beter. Op 3 april 2014 werd voor het eerst een overleg georganiseerd tussen SYNTRA Vlaanderen Regie en SYNTRA. Tal van topics kwamen aan bod, waaronder klachtenprocedures, jaarlijkse rapportering, behandeling klachten op het niveau van de Syntra enz. Dit overleg moet leiden tot een stroomlijning van procedures en een efficiëntere afhandeling van klachten, binnen de 1ste lijn. Op deze manier vormt de 1ste lijn een nuttige buffer voor de 2de lijn klachtenbehandeling. Het uitschrijven van het proces in de 2de lijn, met inbegrip van de behandeling van een klacht voor de Raad van bestuur van SVL, moet ervoor zorgen het totale proces van de klachtenbehandeling binnen SVL te te professionaliseren. Luc Neyens SYNTRA KRANTJE indd 7 15/07/ :35:54

8 8 7 ENTRE-Spiegel 2.0 Breng je ondernemerscompetenties in beeld ENTRE-spiegel 2.0 Doorzettingsvermogen Overtuigingskracht Netwerken Zicht op de markt Inschatten van risico s Besef van rendement Verantwoordelijkheid Besluitvaardigheid Kansen zien Toekomst gericht plannen Klantgerichtheid Al wie droomt van, start of bezig is met een ondernemersproject heeft er baat bij om zijn of haar ondernemerscompetenties in beeld te brengen. De ENTRE-Spiegel 2.0 is een online (zelf) reflectie-instrument waarmee iemand een beeld kan krijgen van de ondernemerscompetenties waar hij/zij goed in is en nog aan kan of moet werken. Dit vormt het startpunt voor een begeleiding, coaching of opleiding naar ondernemerschap. De ENTRE-Spiegel 2.0 is de tool die ingezet wordt om het begeleidend gesprek over de ondernemerscompetenties te voeren. De ENTRE spiegel kan gebruikt worden voor het voeren van verkennende gesprekken, bij de begeleiding van de startende ondernemers, tijdens projecten in het (hoger)onderwijs, maar even goed bij de begeleiding van gevestigde ondernemers en herstarters. Ook in ondernemersopleidingen en opleiding bedrijfsbeheer van SYNTRA wordt de ENTRE-Spiegel 2.0 ingezet. De ENTRE-Spiegel 2.0 is een vervolgproject van de ENTRE-Spiegel die in ontwikkeld werd binnen het ENTRE-project. In het kader van dit project werd een beheerscomité opgericht waarin SYNTRA Vlaanderen als voorzitter, KU Leuven POOLL, UNIZO - Stichting Onderwijs & Ondernemen en de regionale SYNTRA de handen in elkaar slaan. Sinds het eerste ENTRE project ( ) staat het beheerscomité in voor o.a. de opvolging van wetenschappelijk onderzoek, opleidingen en ondersteuning naar gebruikers en gebruikersfeedback. De ENTRE-Spiegel 2.0 is opnieuw ontstaan door een sterke samenwerking binnen dit comité. De ENTRE-Spiegel 2.0 speelt in op nieuwe noden en behoeften. In 2014 werd opnieuw een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door KU Leuven POOLL. Enerzijds om de wetenschappelijke kwaliteit van de ENTRE-Spiegel 2007 na te gaan. Anderzijds om door middel van interviews bij en een online bevraging van ondernemers na te gaan of de competenties die opgenomen werden in de ENTRE-Spiegel 2007 nog actueel zijn. Op basis van de data-analyse van ca ENTRE-spiegels en een kwalitatief onderzoek bij ondernemers, werd de ENTRE-Spiegel 2.0 met actuele ondernemerscompetenties en gedragsindicatoren ontwikkeld. Uit het onderzoek in 2014 werden 11 ondernemerscompetenties geselecteerd, die door 967 respondenten online getest werden. Naast de inhoudelijke update biedt de ENTRE-Spiegel 2.0 voor coaches en docenten tal van extra mogelijkheden om de spiegels van (kandidaat) ondernemers te beheren en op te volgen. Enkele voorbeelden zijn: Een (kandidaat) ondernemer kan aan 5 vrienden, familieleden, collega s, een 2de mening vragen. Coaches of docenten kunnen vergelijkings- en gemiddelde profielen trekken over de evolutie van (kandidaat) ondernemers en project- of klasgroepen. Bovendien beheert de coach / docent nu zelf de profielen van de kandidaat ondernemers zodat deze d.m.v. aanpas-opties en vooren nametingen afgestemd kunnen worden in begeleidingsgesprekken. Voor meer informatie kan je terecht op Of je kan contact opnemen met Clémence Suykens SYNTRA KRANTJE indd 8 15/07/ :36:01

9 9 HNW (Het Nieuwe Werken) binnen Syntra Vlaanderen In maart 2014 startte Syntra Vlaanderen met het proefproject HNW, onder de slogan je ziet me niet, maar ik ben er wel. Daar ging heel wat voorbereidend werk aan vooraf. Er werd een werkgroep samengesteld om het proefproject vorm te geven. Er werden enquêtes ingevuld, afsprakenkaders opgemaakt, infosessies gegeven, overeenkomsten ondertekend In mei 2014 verscheen de omzendbrief PTOW (Plaats- en Tijd Onafhankelijk Werken) waarin vermeld staat dat iedereen binnen de Vlaamse Overheid tegen 2020 volgens de principes van PTOW moet werken. Syntra Vlaanderen is hier dus een KOPloper. Ondertussen zijn we een goed jaar verder en kunnen we met trots zeggen dat PTOW binnen Syntra Vlaanderen een waar succesverhaal is. PTOW is zowel voor het agentschap als voor het personeel een meerwaarde. Er wordt aangegeven dat er thuis meer werk wordt verzet en dat de balans werk-privé meer in evenwicht is. Ook de reisduurvermindering wordt als positief ervaren. Er zijn momenteel zo n 60 deelnemers die ingestapt zijn in het proefproject. Binnen Syntra Vlaanderen zijn er ook 35 personeelsleden die hun standplaats thuis hebben, je kan dus zeggen dat 2/3 van het personeel ervaring heeft met PTOW. Er werd ondertussen ook een werkgroep Arbeidsvoorwaarden opgestart. Deze werkgroep houdt zich bezig met de actualisatie van het arbeidsreglement, waarin ook PTOW een plaats zal krijgen. PTOW werkt als iedereen zijn verantwoordelijk opneemt. Fred, Sabine en de werkgroep PTOW SYNTRA KRANTJE indd 9 15/07/ :36:11

10 10 9 Snuffelen in de Leertijd: een succesverhaal! Al wie droomt van, start of bezig is met een ondernemersproject heeft er baat bij om zijn of haar ondernemerscompetenties in beeld te brengen. De ENTRE-Spiegel 2.0 is een online (zelf)reflectieinstrument waarmee iemand een beeld kan krijgen van de ondernemerscompetenties waar hij/zij goed in is en nog aan kan of moet werken. Dit vormt het startpunt voor een begeleiding, coaching of opleiding naar ondernemerschap. De ENTRE-Spiegel 2.0 is de tool die ingezet wordt om het begeleidend gesprek over de ondernemerscompetenties te voeren. De leertijd is onvoldoende gekend onder jongeren. Om jongeren de mogelijkheid te geven de leertijd beter te leren kennen wordt sinds de Paasvakantie van 2014 het instrument Snuffeldagen ingezet. Via snuffeldagen kan een jongere het hele jaar door zich enkele dagen onderdompelen in zijn of haar keuzeberoep. Door een eerste leuke kennismaking (praktijkervaring op de werkvloer) weet de jongere meteen of leren en werken iets voor hem of haar is. Verzekerd proeven Een jongere kan maximaal 5 dagen snuffelen in hetzelfde bedrijf. De jongere kan zich inschrijven via de website die gelinkt is aan de website De inschrijving wordt volgens regio en - de door de jongere gekozen sector doorgegeven aan de geschikte leertrajectbegeleider, die zich dan inzet om de jongere aan een snuffelbedrijf te koppelen. Om te snuffelen wordt er een mini-overeenkomst afgesloten tussen de betrokken partijen, waardoor de jongere ook verzekerd wordt. Jongeren die (deeltijds) leerplichtig zijn kunnen in schoolvakanties of in het weekend snuffeldagen volgen. Voor niet-leerplichtige jongeren kan dit het hele jaar door. Effectief instrument De snuffeldagen blijken een effectief instrument te zijn om jongeren naar de Leertijd toe te leiden. De cijfers (geregistreerde en toelaatbare kandidaten van na de paasvakantie 2014 t/m 31 december 2015) ondersteunen dit. De belangrijkste conclusie uit de tabel is dat indien de jongeren de weg naar de snuffeldagen vindt - de snuffeldagen een zeer effectief promotie-instrument zijn voor de Leertijd. Ruw geschetst resulteert in een leerovereenkomst (of in een beperkt aantal gevallen: een stageovereenkomst): Meer dan 2/3 van het aantal inschrijvingen voor de snuffeldagen Bijna 3/4 van het aantal jongeren die een mini-contract hadden afgesloten Meer dan 3/4 van het aantal effectieve snuffelaars. Dat niet al de kandidaat-snuffelaars uiteindelijk ook werkelijk snuffelden had te maken met enerzijds het afhaken van de jongere voor de opstart van de snuffelperiode, en anderzijds met het feit dat er voor sommige beroepen in bepaalde regio s geen geïnteresseerde ondernemer kon gevonden worden. Promotie In aanloop naar de Paasvakantie 2014 werd er een vrij grote campagne opgezet ter promotie van de Snuffeldagen, maar ook de OpenLeertijdDag. Dit laatste evenement ging door op 29 maart 2014 en omvatte dat bedrijven waar een leerjongere aan de slag was of in de laatste 5 jaar aan de slag was geweest, hun deuren openstelden voor het publiek. De interesse van de bedrijven voor dit laatste evenement was vrij groot, maar de respons van het publiek was te klein (maar 40 inschrijvingen) om naar de toekomst toe te herhalen. Voor de Snuffeldagen (Paasperiode) waren er 47 inschrijvingen. De campagne werd sterk gevoerd via het internet, maar ook via posters en fl yers. Het bezoek van de Leertijdwebsite (en de subsite ) nam in de campagneperiode wel toe: +67% meer gebruikers in vergelijking met zelfde periode in Ook de betrokken ministers droegen een steentje bij: Minister Muyters op de OpenLeertijdDag: Minister Smet op Snuffeldagen: Het is op basis van de resultaten van de campagne voor de Snuffeldagen dat de PraktijkCommissie in juni 2014 heeft beslist om de Snuffeldagen het hele jaar door aan te bieden. Ben Bruyndonckx 1/01/2015 1/01/2015 % Aantal ingeschreven jongeren 115 Gem. ingeschreven per maand 17,44 Gem. ingeschreven per dag 0,58 Aantal mini-overeenkomsten ,57 (t.a.v. aantal ingeschreven) Aantal voorziene snuffeldagen 409 3,97 = gem per mini-overeenkomst aantal effectieve snuffelaars 99 86,09 (t.a.v. aantal ingeschreven) 96,12 (t.a.v. aantal mini-overeenkomsten) Aantal effectieve snuffeldagen 373,5 91,32 (t.a.v. aantal voorziene) 3,77 = gem per mini-overeenkomst Gem. effectieve snuffeldagen per maand 56,64 waarvan LO/SO afgesloten 76 73,79 (t.a.v. aantal mini-overeenkomsten) 76,77 (t.a.v. effectieve snuffelaars) 66,09 (t.a.v. aantal ingeschreven) SYNTRA KRANTJE indd 10 15/07/ :36:12

11 11 10 de 10 werken-kwis Hier zie je de 10 logo s van de 10 werken van SYNTRA Vlaanderen. Plaats het juiste logo bij het juiste werk en deponeer uw antwoord in de doos bij Ruxy (eerste verdiep bij het onthaal) ten laatste op 21 augustus. De jongste persoon binnen SYNTRA Vlaanderen zal een winnaar uit de bus toveren die een attentie krijgt. De officiële overhandiging van de prijs zal gebeuren in september. Veel succes! Antwoordformulier Vul hier je antwoord in en deponeer het in de doos. Begin september 2015 weet je of je iets gewonnen hebt. Veel succes! Duaal leren: conceptontwikkeling Sturend beleid versterken Innovatie in ondernemerschapstrajecten (OT) Ondernemerscompetenties versterken Strategisch financieel beleid Toegewezen trajecten uitbouwen (DAEB) SVL in verandering Duaal leren: taskforce leertijd Strategisch HR-beleid Duaal leren: TRAJECT21 SYNTRA KRANTJE indd 11 15/07/ :36:15

12 12 Conversaties op vrijdag De conversaties met Bruno starten in september. Eind augustus ontvang je een shortlist van de overlegmomenten waarop je persoonlijk uitgenodigd bent. Het is de bedoeling om een zekere systematiek in te bouwen en ieder personeelslid van SYNTRA Vlaanderen een aantal keren aan de conversaties te laten deelnemen. Ze vinden plaats in groepjes van maximaal 25 personen in vergaderzaal 401, telkens van 12u tot 13u. Je aanwezigheid is niet verplicht, maar uiteraard ben je meer dan welkom! Data van de conversaties op vrijdag: 11 september 18 september 25 september 9 oktober 16 oktober 23 oktober 30 oktober 13 november 20 november 27 november 4 december 12 december 18 december SYNTRA KRANTJE indd 12 15/07/ :36:20

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

Informatiedag Vlaamse kwalificatiestructuur. Sectorale ondernemerstrajecten bij SYNTRA. Workshop 4-03/11/2008 - Mia Van Humbeeck

Informatiedag Vlaamse kwalificatiestructuur. Sectorale ondernemerstrajecten bij SYNTRA. Workshop 4-03/11/2008 - Mia Van Humbeeck Informatiedag Vlaamse kwalificatiestructuur Sectorale ondernemerstrajecten bij Workshop 4-03/11/2008 - Mia Van Humbeeck Vlaanderen Het Vlaams agentschap voor ondernemersvorming Waarborgt een specifiek

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode 1. Functietitel (M/V) Pedagogisch adviseur leertijd 2. Organisatie De adviseur

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/116 ADVIES NR. 08/05 VAN 8 APRIL 2008, GEWIJZIGD OP 6 MEI 2008, OP 4 MAART 2014 EN OP 7 JULI 2015,

Nadere informatie

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie?

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 13 van EMMILY TALPE datum: 2 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ-trajecten - Tendering De werkinlevingsovereenkomsten voor

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen Voka aanpak en proefprojecten Ondernemers willen jongeren kansen geven en zetten duaal leren op de politieke agenda

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMEN REGLEMENT Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA (beroepskennis

Nadere informatie

Duaal Leren. Zesde Staatshervorming droeg ILW over naar Vlaanderen Vlaams decreet Leren en Werken aan herziening toe ->Eén grote werf met deelwerven

Duaal Leren. Zesde Staatshervorming droeg ILW over naar Vlaanderen Vlaams decreet Leren en Werken aan herziening toe ->Eén grote werf met deelwerven Duaal Leren Zesde Staatshervorming droeg ILW over naar Vlaanderen Vlaams decreet Leren en Werken aan herziening toe ->Eén grote werf met deelwerven Duaal Leren Duaal leren Eén grote werf met deelwerven

Nadere informatie

Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen

Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen 7 oktober 2013 Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen Managementsamenvatting www.technopolis-group.com Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen Managementsamenvatting technopolis group, oktober 2013

Nadere informatie

Samen met UNIZO en Syntra AB (Antwerpen en Vlaams-Brabant) organiseert VDAB voor het tweede jaar op rij het project Jongeren en Ondernemerschap.

Samen met UNIZO en Syntra AB (Antwerpen en Vlaams-Brabant) organiseert VDAB voor het tweede jaar op rij het project Jongeren en Ondernemerschap. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 543 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Project Jongeren en Ondernemerschap Samen met UNIZO

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming Beste speelpleinwerking, De regelgeving geattesteerde zegt je waarschijnlijk niet veel. En toch kom je er als speelpleiner en of VDS er heel vaak mee in contact. Kijk eens in je portefeuille: Misschien

Nadere informatie

EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting

EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting Wat? Een ondernemend innovatief partnerschap ( ecosysteem ) binnen een studentenstad wordt door Agentschap

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap VIONA-studieopdracht An De Coen & Maarten Gerard, IDEA Consult Arbeidsmarktcongres Steunpunt WSE 11 februari 2015 Agenda Doelstellingen van de opdracht

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Opbouw OP 2014-2020 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende jongeren); 8iii (ondernemerschap) Prioriteit 2,

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 510 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 12 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT KMO-portefeuille - Aanvragen De kmo-portefeuille is veruit

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

b) Zo ja, hoeveel en om welke reden? Graag een opsplitsing van de cijfers per provincie.

b) Zo ja, hoeveel en om welke reden? Graag een opsplitsing van de cijfers per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 41 van EMMILY TALPE datum: 11 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Duaal leren - Proefprojecten Uit het antwoord op vraag om

Nadere informatie

2. Graag een overzicht van de regionale tenders die werden uitgeschreven in de periode 2011 tot heden met vermelding van

2. Graag een overzicht van de regionale tenders die werden uitgeschreven in de periode 2011 tot heden met vermelding van SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 354 van EMMILY TALPE datum: 29 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Regionaal uitbestedingsbeleid inzake opleiding en

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21

EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21 EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21 EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Introductie "Projectmatig werken is teamwork... maar vanuit andere samenwerkingsvormen dan we vaak gewoon zijn in de reguliere werking.

Nadere informatie

Met uitzondering van de leertijd en specifiek gericht op de voltijdse dagopleidingen heb ik volgende vragen aan de minister.

Met uitzondering van de leertijd en specifiek gericht op de voltijdse dagopleidingen heb ik volgende vragen aan de minister. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 585 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 4 mei 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT SYNTRA Vlaanderen - Voltijdse dagopleidingen SYNTRA organiseert

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT ONDERNEMERSOPLEIDING - STAGEOVEREENKOMST

BEGELEIDINGSINSTRUMENT ONDERNEMERSOPLEIDING - STAGEOVEREENKOMST BEGELEIDINGSINSTRUMENT ONDERNEMERSOPLEIDING - STAGEOVEREENKOMST In de ondernemersopleiding in een Syntra-vormingscentrum leren cursisten hoe zij een zelfstandige onderneming opstarten en beheren. Cursisten

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020 ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers caroline.meyers@esf.vlaanderen.be Opbouw OP 2014-2020 1 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42

Agentschap voor Overheidspersoneel <overheidspersoneel@vlaanderen.be> Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 Van: Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 nummer 42 februari 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep

Nadere informatie

Stageovereenkomst alternerende opleiding

Stageovereenkomst alternerende opleiding Bijlage 2. Model van stageovereenkomst alternerende opleiding als vermeld in artikel 2 Stageovereenkomst alternerende opleiding GESLOTEN MET TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 10 juni 2016 TOT REGELING VAN

Nadere informatie

/23/ Dienstverlening mensgericht ontwerpen met Service Design (Design Vlaanderen)

/23/ Dienstverlening mensgericht ontwerpen met Service Design (Design Vlaanderen) /23/ Dienstverlening mensgericht ontwerpen met Service Design (Design Vlaanderen) TREFDAG VVSG 16/10/2014 INHOUD WIE ZIJN WIJ? CONTEXT EN PROBLEEMSTELLING WAT IS HET RESULTAAT? HOE VERLIEP HET PROCES?

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code Advies deontologische code voor loopbaandienstverlening Inhoud Op 2 december 2003 vroeg de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme R.

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025?

Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025? Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025? Het detailhandelslandschap evolueert snel. Internet is alomtegenwoordig. Sociale media, e-commerce, m-commerce, etc. zetten de klassieke, fysieke detailhandelszaken

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening een tussentijdse balans Netwerk organisatiebeheersing, 7 juni 2012 Christophe Pelgrims, transitiemanager Decreet van 1999: ontvoogding Beleidscontext

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

Iedereen Mentor? Mentorenwerking in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Eveline Depreter Stagecoördinator Departement Zorg

Iedereen Mentor? Mentorenwerking in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Eveline Depreter Stagecoördinator Departement Zorg Iedereen Mentor? Mentorenwerking in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV Eveline Depreter Stagecoördinator Departement Zorg Inleiding Praktische implementatie van het werkplekleren in het AZ Sint-Jan AV

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Open Standaarden voor Lokale Overheden

Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO 3.0 ENGAGEMENTSVERKLARING Ondergetekenden, De Vlaamse ICT Organisatie vzw (hierna genoemd V-ICT-OR vzw), gevestigd te 9160 Lokeren, Mosten 13 Industriezone E17-3,

Nadere informatie

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014?

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van PAUL VAN MIERT datum: 23 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Microkredieten - Stand van zaken De laatste jaren is het

Nadere informatie

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques.

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 16 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 5 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Indien iemand niet

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid vergadering C74 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid van 8 januari 2015 10 Commissievergadering

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien Road to Growth Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken. Ontdek hier een individueel begeleidingstraject om te groeien in wat je doet en hoe

Nadere informatie

Duaal leren kan een succes worden voor jongeren, onderwijs én bedrijven.

Duaal leren kan een succes worden voor jongeren, onderwijs én bedrijven. Duaal leren kan een succes worden voor jongeren, onderwijs én bedrijven. Agoria-visie in hoofdlijnen Positief t.a.v. uitgangspunten conceptnota Duaal leren. Meewerken aan verdere uitwerking mits: transparant

Nadere informatie

Uitvoering Besluit van de Vlaamse Regering op de ondernemerschapstrajecten

Uitvoering Besluit van de Vlaamse Regering op de ondernemerschapstrajecten MSN/NOTA/2012/114 06.09/2012 NOTA AAN HET MANAGEMENT SYNTRA-NETWERK Betreft: Uitvoering Besluit van de Vlaamse Regering op de ondernemerschapstrajecten Examenreglementen Probleemstelling: Het Besluit van

Nadere informatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie I Voorwerp van het project 1.1 Beschrijving van het project De zorgsector wordt geconfronteerd met enkele ingrijpende veranderingen zoals de toenemende

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Innovatie

Handleiding bij projectvoorstel Innovatie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Handleiding bij projectvoorstel Innovatie Analyse De bedoeling is dat je bij het beantwoorden van de vragen helder en to

Nadere informatie

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016)

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) 1. Situering van deze handleiding Voorliggende handleiding is bedoeld voor bedrijven die wensen betrokken

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand van zaken

Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 7 van KOEN VAN DEN HEUVEL datum: 26 september aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Onderzoek naar een toekomstgerichte online beleidstool in het kader van het KB Externe Diensten uitgewerkt voor de kapperssector.

Onderzoek naar een toekomstgerichte online beleidstool in het kader van het KB Externe Diensten uitgewerkt voor de kapperssector. Onderzoeksrapport Titel Onderzoek naar een toekomstgerichte online beleidstool in het kader van het KB Externe Diensten uitgewerkt voor de kapperssector. Auteur onderzoeksrapport Pascal Meyns Auteur eindwerk

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb. Open aanbod trainingen WEB Consult 2009 WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.be 014 46 27 19 Wie is WEB Consult? Vanuit

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Specialisten die steeds voor me klaar staan

Specialisten die steeds voor me klaar staan Specialisten die steeds voor me klaar staan Wat doe ik bij econmische en sociale inspectie Hoe stel ik mijn facturen op Competente medewerkers Juridische bijstand Belangen verdediging Zijn mijn contracten

Nadere informatie

nummer 45 september 2014

nummer 45 september 2014 nummer 45 september 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda AgOweb Inschrijven Uitschrijven Vorige nieuwsbrieven Toolbox Belanghebbendenmanagement: aan de slag! Ontwikkelen van een

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Subsidiëring en andere financiële voordelen

Subsidiëring en andere financiële voordelen Subsidiëring en andere financiële voordelen 1. Opleidingen 2 1.1. Groepsopleidingen 2 1.2. Individuele leeroplossingen 2 1.3. Bedrijfsspecifieke (verticale) opleidingsprojecten 3 1.4. Transportvergoeding

Nadere informatie

ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT BRUSSEL LIMBURG MIDDEN VLAANDEREN WEST. Als u het ons vraagt : Radicaal duaal : SYNTRA

ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT BRUSSEL LIMBURG MIDDEN VLAANDEREN WEST. Als u het ons vraagt : Radicaal duaal : SYNTRA Als u het ons vraagt : Radicaal duaal : SYNTRA SYNTRA VZW 5 SYNTRA koepels met 23 lesplaatsen. Momenteel ca. 2600 jongeren in de Leertijd Organisatie lessen AV en BGV Intensieve begeleiding jongeren in

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 1 Dag van de VTS-medewerker Workshop 4: Denkcelwerking en -structuur Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 2 Inleiding Denkcelwerking

Nadere informatie

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Hoe ziet je schooljaar eruit? Wat is het? Hoe ziet je schooljaar eruit? Soorten overeenkomsten Bij duaal leren leer je vaardigheden in je school, Centrum voor Deeltijds Onderwijs of in je Syntra-lesplaats en op de werkvloer. Wil je

Nadere informatie

Een primeur binnen de private bewaking

Een primeur binnen de private bewaking Een primeur binnen de private bewaking Secure Quality Een primeur binnen de private bewaking Inleiding: Waarom het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking? De BVBO 1 stelt met trots haar nieuwste

Nadere informatie