Cursusinformatie Post-hbo/wo opleiding. Praktijkmanagement Eerstelijns- & Ketenzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusinformatie 2009. Post-hbo/wo opleiding. Praktijkmanagement Eerstelijns- & Ketenzorg"

Transcriptie

1 Cursusinformatie 2009 Post-hbo/wo opleiding Praktijkmanagement Eerstelijns- & Ketenzorg

2 Praktijkmanagement Eerstelijns- & Ketenzorg 2009 Competent voor een krachtig zorgbedrijf Inleiding In nauwe afstemming met het praktijkveld biedt INHolland Academy u de post-hbo/wo opleiding Praktijkmanagement Eerstelijns- & Ketenzorg aan. De opleiding bestaat uit acht praktijkgerichte en intensieve modules op thema s als: ondernemerschap, businessplanning, prestatiegerichte zorgorganisatie, zakelijk leidinggeven, winstgevend personeelsbeleid en effectief veranderen. Per module vinden ca. 5 studiebijeenkomsten of trainingen plaats. De gehele leergang kan binnen 16 maanden door lopen worden. Het is ook mogelijk alleen losse modules te volgen of de leergang over maximaal drie jaar te spreiden. Op basis van aantoonbare eerder verworven competenties zijn vrijstellingen voor modules uit het eerste deel van de opleiding te verkrijgen. Doelgroep De opleiding is bestemd voor praktijkmanagers met leidinggevende taken in de eerstelijns- en ketenzorg. Tevens voor personen met ambitie hiervoor. Door de modulaire opbouw is deel name op maat mogelijk. Onder eerstelijns- en ketenzorg worden organisaties verstaan als: huisartsenpraktijken, gezondheidscentra, huisartsenposten samenwerkingsverbanden van eerstelijns zorgprofessionals zoals fysiotherapeuten, verloskundigen, huisartsen, eerstelijns psychologen, apotheken, tandartsenpraktijken, etc. eerstelijns zorgketenorganisaties rond b.v. diabetes en astma/copd, depressie, hartfalen, dementie, e.a. facilitaire organisaties, woon-zorg-service-centra, huisartsenlaboratoria, eerstelijns diagnostische centra en andere organisatieverbanden in de eerstelijn samenwerkingsverbanden in de eerstelijn met thuiszorg, maatschappelijk werk, ouderenzorg en woningcorporaties. Tevens centra voor Jeugd en Gezin. Voor deelname aan het opleidingsaanbod is minimaal 2 jaar relevante werk - ervaring in de (eerstelijns-)zorg vereist en minimaal hbo-werk-/denk niveau. In een intakegesprek wordt de toelaatbaarheid tot de opleiding be sproken. Eventueel vindt aanvullend een intake-assessment plaats. Ook moeten praktijkopdrachten in relevante werkpraktijk uitgeoefend kunnen worden. Cursusinhoud Module 1. Introductie Praktijkmanagement in de eerstelijns- en ketenzorg Introductie op de doelen, inhoud en aanpak van de opleiding Toekomstscenario s eerstelijns- en ketenzorg; ontwikkeling van relevante wet- en regelgeving. Betekenis voor praktijkorganisatie. Visieontwikkeling op praktijkmanagement in eerstelijns- en ketenzorg; rollen, taken, uitdagingen, kerncompetenties. Aandacht voor de vaak bijzondere gezagsverhoudingen. De juridische positie van de praktijkmanager/ bestuurder. Competent voor een krachtig zorgbedrijf : Zelfanalyse van de eigen (beoogde) managementfunctie en het eigen ontwikkelpad; opstellen persoonlijk ontwikkelplan. Module 2. Prestaties in proces: uitkomstgerichte zorg en ondernemend kwaliteitsbeleid Prestatiemanagement: van activiteiten- naar prestatie-bekostiging in de eerstelijnszorg. Praktische betekenis voor het zorgbedrijf. Proces is King : Klantgericht en doelmatig inrichten van zorg- en werkprocessen. Optimale patiënten-/cliëntenlogistiek. Doelgericht inzetten van telefoon- en ICT-middelen daarbij. Zorgdragen voor ondernemend kwaliteitsbeleid. Overzicht van actuele ontwikkeling van kwaliteitsmethoden. Strategisch inspelen op accreditaties, cq-indexen en benchmarks. Module 3. Businessplanning & Control: financiën en administratie in de zorgpraktijk Businessplanning in relatie tot zorgbehoeften en zorgcontracten. Opstellen van begrotingen, kostenanalyses, productprijzen. Het voorbereiden en mede uitvoering geven aan contractbesprekingen met zorgverzekeraars en externe partijen. Regelen van de juiste zorg- & patiëntenadministratie, boekhouding en automatisering; relaties met ICT, ruimtebeheer; voorraadbeheer en inkoop Control en verantwoording: het opstellen en analyseren van kwartaalcijfers en jaarrekening; opstellen jaarverslagen (financieel, inhoudelijk, kwaliteit en sociaal). Relaties met accountant. Module 4. Zakelijk leidinggeven: resultaatgericht samenwerken met professionals Rollen in balans: hanteren van verschillende scopes en belangen. Training van persoonlijke managementvaardigheden w.o. effectief overleggen, presenteren, onderhandelen, coachen/confronteren. Sturen op resultaat en ontwikkeling op basis van contract en jaarafspraken. Faciliteren van medewerkers en teamwerk. Beoordelings-/functioneringsgesprekken. Omgaan met disfunctioneren en arbeidsconflicten. Samenwerking tussen zorgprofessionals, mono-, multi- en interdisciplinair. Effectief omgaan met communicatievragen. Module 5. Personeel paraat: tools voor winstgevend personeelsbeleid Efficiënt vormgeven van de werkorganisatie: werk-/taak-/functieverdeling en roostering. Actief benutten van de inzet van zorgmedewerkers. Sturen van in-, door- en uitstroom van personeel. Formatie- en personeelsplanning. Kosten-batenanalyse personeelsinzet en aanname. Werven, selecteren, aannemen en introduceren. Competentiemanagement en loopbaanbeleid. Arbeidsvoorwaarden. (Prestatie-)beloning; toepassing CAO; meeruren/ overwerkbeleid; verlof- en vakantiebeleid; ziektepreventie- & verzuimbeleid; kwaliteit van werk; arbo-beleid; Module 6. Maatschappelijk ondernemen: nieuwe kansen optimaal benutten Zorgmarketing. Optimaal benutten van bestaande financieringsbronnen en nieuwe mogelijkheden. Bepalen van kansrijke product-markt-combinaties. Businessdevelopment. Opstellen van businessplannen/businesscases voor nieuwe zorgdiensten. Bepalen van optimale bedrijfs- en samenwerkingsvormen. Voor- en nadelen van schaalvergroting en formele samenwerking. Netwerken en PR. Strategische netwerken ontwikkelen en gebruiken; effectief presenteren en vertegenwoordigen van de eigen organisatie. Effectieve PR en voorlichting.

3 Post-HBO Praktijkmanagement Opleiding icoach Eerstelijns- Voortgezet & Ketenzorg Onderwijs 2009 Module 7. Strategisch vooruit: succesvol innoveren en veranderen Changemanagement. Operationaliseren van beleidsplannen naar concrete verbetering en innovatietrajecten, incl. projectmanagement. Doorlichten van de bestaande processen en organisaties. Lerende teams. Omgaan met belangenverschillen en samenwerkingsvragen bij verandering; stimuleren van het leren in team(s) en organisatie. Veranderingsprocessen naar geïntegreerde zorgcentra, ketenzorgverbanden en andere nieuwe organisatievormen. Ver- en nieuwbouwprocessen; formele samenwerkingsvormen, van allianties tot fusie. Module 8. Afrondingsproject: persoonlijk effectief in zorgmanagement Opstellen van een business(deel-)plan voor de eigen eerstelijnsorganisatie, een businesscase en/of een aanzienlijke projectmatige innovatie in de bedrijfsvoering van de eigen eerstelijnseenheid. In de eindopdracht bewijst de student een complexe ontwikkelvraag uit de zorgmanagementpraktijk gericht te kunnen onderzoeken, analyseren, plannen en realiseren. Hierbij toont de student tevens aan de tijdens de opleiding behandelde thema s effectief te kunnen toepassen. Gedurende het afrondingstraject vindt waar wenselijk begeleiding plaats. Het afrondingsproject wordt afgesloten met een bondige publieke posterpresentatie en eindbeoordeling. Intervisie Aan het eind van iedere module wordt een intervisiebijeenkomst georganiseerd in een kleinere groep, waarin onderwerpen als persoonlijke effectiviteit, coaching van medewerkers, managementvaardigheden e.a. besproken kunnen worden. In de tweede helft van de opleiding wordt op diezelfde avond ook begeleiding bij het maken van het maken van de eindopdracht aangeboden. Resultaat U studeert af als geëquipeerd leidinggevende voor de eerstelijns- en ketenzorgorganisaties, waarbij u voldoet aan het competentieprofiel voor zakelijk manager in de eerstelijn. U heeft relevante en actuele kennis en vaardigheden ontwikkeld en beschikt over een adequate houding, motivatie en zelfkennis voor een succesvolle invulling van uw rollen en verantwoordelijkheden voor betreffende managementtaken. U verwerft een erkende post-hbo kwalificatie voor zowel het praktijkveld als voor eventuele vervolgstudie en uw verdere loopbaan. veld in de eerstelijns- en ketenzorg en voor een ander deel vanuit hbo- en academische kenniscentra en landelijke beroeps- en branche verenigingen. De docenten zijn uiteraard vakspecialisten en hebben alle actuele verbinding met de eerstelijn. Ze zijn deels hierin ook zelf in uitvoerende functies werkzaam. De kwaliteit van de opleiding wordt mede geborgd door een Raad van Advies van top-vertegenwoordigers uit eerstelijn en ketenzorg. Leden van de Raad van Advies Dhr. W. Balestra, Vennoot bij Plexus-Medical Group Dhr. P. Breedveld, Accountmanager Huisartsen, Univé Dhr. J. Damhuis, Zorgmanager Omring Thuiszorg Kop van Noord Holland Dhr. M.L.A. Favié, Directeur Kring-apotheek West Friesland bv, Bestuurder Dhr. P. van den Hombergh, Senior beleidsmedewerker LHV Dhr. J. Loomans, Directeur Zorgbelang-Noord-Holland Mw. P. van Langen, Adjunctdirecteur 1eLijn-Amsterdam Mw. R.van der Molen, Directeur Huisarstenpost-Hoorn Dhr. J van der Noordaa, Directeur St. ZONhn (Zorgondersteuning eerstelijn) Dhr J. Oud, Huisarts/SWK, Amsterdam Dhr. E. Reynders, Huisarts/docent huisartsenopleiding VUMC Mw. P. Rozeman, medeeigenaar/directeur Move, Centrum voor fysiotherapie, fitness, zorg Dhr. L.J. Schmit Jongbloed, Vennoot LSJ-Medisch projectbureau Mw. D. Tjalsma, Manager Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) Mw. G. Veltman/Dhr. Bolhuis, Directie St. DOKH (Deskundigheids- en Kwaliteitsbevordering Huisartsenpraktijken Noordwest-Nederland) Mw. S. Voerman, manager Huisartsenpost Alkmaar Dhr. S. zum Vörde sive Vörding, Directeur Verloskunde Centrum-West, Amsterdam Kerninformatie Code GZOPEL Type Cursus Niveau post-hbo, post-wo Prijs 4750 (excl. boekengeld ca. 350) termijnbetaling is mogelijk 875 losse moduleprijs (voor module 2, 3, 4, 5, 6 en 7 kan afzonderlijk worden ingetekend, mits er plaats is) Duur 42 bijeenkomsten verdeeld over 16 maanden Studiebelasting ca. 400 uur, waarvan 126 contacturen, 220 uur zelfstudie en 54 uur eindopdracht Diplomering en accreditatie Bij succesvolle afronding van de leergang wordt een erkend post-hbo diploma toegekend, een registeropleiding erkend door CPION, het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland. Aanvullend op de leergang zijn facultatief vaardigheidstrainingen te volgen binnen het aanbod van INHolland Academy. Deze worden tevens op het certificaat vermeld. Voor verschillende be roepsgroepen worden voor het programma accreditatiepunten aangevraagd. Uitvoering De opleiding wordt uitgevoerd door INHolland Academy, onderdeel van Hoge school INHolland, in nauwe samenwerking met het veld van eerstelijnsgezondheidszorg. Docenten komen voor een belangrijk deel uit het praktijk- Bijzonderheden Locatie Haarlem indien gewenst, kan voorafgaand aan de cursus om uur een luxe broodjesmaaltijd genuttigd worden (tegen kostprijs) Start dinsdag 3 februari 2009, lessen wekelijks op dinsdag van tot uur Start dinsdag 9 september 2009, lessen wekelijks op dinsdag van tot uur

4 Secretariaat Regio Noord INHolland Academy Postbus AK Alkmaar T: (072) F: (072) E: Leslocatie INHolland Academy Haarlem Bijdorplaan CE Haarlem T: (023) Voor al haar maatwerktrajecten heeft INHolland Academy de CEDEO erkenning gekregen Scholing en opleiding dragen bij aan uw persoonlijke en professionele ontwikkeling. INHolland Academy heeft zich gespecialiseerd in de organisatie en uitvoering van cursussen, trainingen, (post-hbo)opleidingen en coaching. Voor u persoonlijk maar ook voor uw organisatie. Door praktijkgerichte cursussen en opleidingen en een fullservice begeleiding helpen wij u uw ambities te bereiken. Op ons aanbod zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Wij verwijzen u hiervoor naar - opleidingen - algemene voorwaarden??????????

5 Inschrijfformulier Hier afscheuren Deelnemer Achternaam Eigennaam Voornamen Roepnaam m/v Titel Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode Plaats Telefoonnummer werk privé Mobiel nummer adres Functie Sinds Schrijft zich in voor Naam cursus/opleiding Werkgever (indien van toepassing) Bedrijf/instelling Adres Postcode Postbus Telefoonnummer Website Contactpersoon Plaats Postcode Fax adres m/v Functie Plaats Betalingswijze Deze opleiding / cursus wordt betaald door: de werkgever, na ontvangst van de factuur de deelnemer eenmalig, na ontvangst factuur door automatische afschrijving Verschuldigd bedrag Aantal termijnen Rekeningnummer: Ten name van: Woonplaats: Ondertekening Ondertekening deelnemer Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van INHOLLAND Academy en verleent toestemming de verschuldigde bedragen te voldoen op de hiervoor aangegeven wijze. Datum Handtekening Als de werkgever betaalt Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van INHOLLAND Academy en de verschuldigde bedragen te voldoen op de hiervoor aangegeven wijze. Datum Handtekening Naam m/v Stempel bedrijf/instelling Dit formulier retourneren aan: (een postzegel is niet nodig) INHolland Academy Alkmaar, Antwoordnummer 512, 1800 VB Alkmaar

6 Algemene voorwaarden 1. Begrippen INHOLLAND Academy (verder Academy): de onderwijsdiensten aanbiedende rechtspersonen, die behoren tot en/of zijn gerelateerd aan het label INHOLLAND Academy en waarin Holding INHOLLAND B.V. een deelneming heeft, met uitzondering van de opleidingen van de aangewezen instellingen in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Activiteit: de door Academy georganiseerde cursus, opleiding, seminar, congres, studiedag, gebeurtenis. Open activiteit: een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen die voldoet aan door Academy gestelde toelatingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon werkt. Gesloten activiteit: een activiteit die georganiseerd wordt voor medewerkers uit één organisatie of uit een beperkt aantal vooraf vast gestelde organisaties. Het programma van de gesloten activiteit wordt in nauw overleg met de opdrachtgever samengesteld. Deelnemer: de persoon die voor een activiteit is ingeschreven en daadwerkelijk de activiteit gaat volgen. Opdrachtgever: de organisatie c.q. intermediair van wie de medewerkers deelnemen aan een gesloten activiteit. Contractant: de opdrachtgever en degene die zich naast de deelnemer en/of opdrachtgever aansprakelijk heeft gesteld voor de inschrijving en de betaling van de activiteit. Annuleren: het per brief opzeggen van de ingeschreven deelname aan de activiteit bij de administratie van de activiteit. 2. Geldigheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Academy en de deelnemer en/of contractant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 3. Overmacht, recht van wijziging en uitval docent Indien het voor Academy door overmacht onmogelijk is een activiteit of een onderdeel van die activiteit te verzorgen, zal Academy zorgen voor een gelijkwaardige activiteit of een vervangend onderdeel van die activiteit. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, behoudt Academy zich het recht voor de bijeenkomst naar een nader te bepalen datum te verschuiven of te annuleren. Bij het niet doorgaan van de gehele activiteit als gevolg van overmacht, restitueert Academy het betaalde cursusgeld. Academy kan, met inachtneming van kwaliteit, in afwijking van voorafgaande publicatie of bekendmaking, docenten, trainers, adviseurs en cursusleiding wijzigen zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht voortvloeit diens inschrijving te annuleren. Indien vervanging van een zieke en/of verhinderde docent niet mogelijk is informeert Academy de deelnemer zo snel mogelijk, en geeft Academy alternatieve data. Uitval van docenten is geen reden voor kosteloze annulering. De deelnemer en/of contractant heeft bij ziekte en/of verhindering van een docent geen recht op (schade)vergoeding, ook niet als Academy enig voordeel mocht hebben door deze overmacht. 4. Intellectueel eigendom Het is de deelnemer niet toegestaan om door Academy ter beschikking gestelde documenten, cursusmateriaal of ander materiaal voor een ander doel te gebruiken, dan voor de betreffende activiteit, aan een ander al dan niet om niet ter beschikking te stellen of te vervreemden. 5. Aansprakelijkheid Academy aanvaardt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld geen aansprakelijkheid voor a.) letsel en andere schaden toegebracht aan de deelnemer en verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van de deelnemer,en b.) gevolgschaden waaronder in ieder geval wordt verstaan schade die het gevolg is van deelname aan een activiteit, gebruik van lesmateriaal van of voorgeschreven door Academy, uitval van een activiteit en uitval van de persoon die de activiteit zou verzorgen. Academy doet er alles aan om fouten in het onderwijs en het studiemateriaal te voorkomen. Mochten er klachten zijn, dan verzoekt Academy deze schriftelijk in te dienen. Academy zal al het mogelijke doen de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. De eventuele aansprakelijkheid van Academy is beperkt tot maximaal het betaalde cursusgeld. 6. Bescherming persoonsgegevens Alle door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Academy. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantbeheer en verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over activiteiten of daaraan gerelateerde informatie. Academy verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. De deelnemer heeft het recht op toegang tot en verbetering van de eigen gegevens. Als de deelnemer geen informatie meer wil ontvangen, kan dat schriftelijk worden meegedeeld aan de administratie van de activiteit. Voor Academy is een functionaris gegevensbescherming aangesteld, die is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 7 Algemene regels 7.1 Een inschrijving komt tot stand door a.) het retourneren van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, b.) elektronische aanmelding via de website van Academy, een en ander conform de instructies van Academy of c.) bij telefonische aanmelding na de schriftelijke bevestiging door Academy 7.2 De inschrijving wordt op het ogenblik van ontvangst van het inschrijfformulier door Academy aanvaard, tenzij het tegendeel aan de deelnemer of contractant wordt meegedeeld. Deze mededeling wordt in ieder geval gedaan indien er te weinig aanmeldingen voor een betreffende activiteit zijn. De inschrijving betreft de gehele duur van de activiteit, ongeacht het aantal perioden waaruit die activiteit bestaat. De inschrijving geeft eerst recht op deelname aan de activiteit, wanneer Academy heeft aangegeven dat de activiteit definitief doorgang zal vinden, en de betaling is voldaan en/of is voldaan aan de voor die activiteit geldende betalingsvoorwaarden. 7.3 Gelden er voor de activiteit bepaalde vooropleidingseisen, dan dient de deelnemer een gewaarmerkte kopie van het vereiste diploma en/of de vereiste cijferlijst mee te zenden. 7.4 Academy heeft het recht een deelnemer te weigeren indien naar het inzicht van Academy niet wordt voldaan aan de toelatingscriteria. 7.5 Bij een activiteit gericht op examens voor derden, is de deelnemer en/of contractant zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deze examens. 8 Legitimatie De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van de open activiteit het bewijs van inschrijving bij zich te hebben en op verzoek van de docent of trainer te tonen. 9 Annulering door wederpartij 9.1 Voor een activiteit met een duur korter dan 6 maanden is de wederpartij bij annulering: tot uiterlijk één maand voor de geplande startdatum geen kosten verschuldigd binnen een maand voor de geplande startdatum 50% van het cursusgeld verschuldigd op of na de geplande startdatum 100% van het cursusgeld verschuldigd. 9.2 Voor een activiteit met een duur langer dan 6 maanden is de wederpartij bij annulering: tot uiterlijk 3 maanden voor de geplande startdatum geen kosten verschuldigd tussen 3 maanden en 1 maand voor de geplande startdatum 25% van het cursusgeld verschuldigd binnen een maand voor aanvang 50% van het cursusgeld verschuldigd op of na de geplande startdatum 100% van het cursusgeld verschuldigd. 10 Annulering door Academy 10.1 Academy beslist over het al dan niet doorgaan van een open activiteit uiterlijk vier weken voor de geplande startdatum, en behoudt zich het recht voor deze beslissing op te schorten tot uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum Indien er naar het oordeel van Academy onvoldoende aanmeldingen zijn, kan Academy een open activiteit annuleren. In dat geval restitueert Academy het reeds betaalde cursusgeld Academy kan een open activiteit op een andere dan de geplande vestiging laten plaatsvinden. In dat geval heeft de wederpartij het recht om binnen twee weken nadat de verplaatsing bekend gemaakt is, de activiteit te annuleren. Academy restitueert bij annulering het reeds betaalde cursusgeld. 11 Betalingsvoorwaarden 11.1 De betalingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum of voor de vervaldata van de schriftelijk overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn is aangegeven, welke termijn niet korter zal zijn dan 14 dagen. Wanbetaling 11.2 Bij niet of niet-tijdige betaling kan zonder dat enige ingebrekestelling is vereist eenzijdig de overeenkomst met de deelnemer en/of contractant door Academy worden verbroken, onverminderd hun gehoudenheid tot betaling, eventueel te vermeerderen met kosten en renten Indien tijdige betaling uitblijft, berekent Academy vanaf de tweede schriftelijke herinnering extra kosten wegens te late betaling. Per te laat betaalde vordering bedragen deze kosten 25. Indien betaling na herhaaldelijk verzoek uitblijft, kan Academy de vordering uit handen geven ter incasso. De (meer)kosten van het (buiten)gerechtelijke traject evenals het aan Academy verschuldigde bedrag zullen in dat geval volledig voor rekening van de deelnemer en/of contractant zijn De deelnemer heeft na deelname eerst recht op een certificaat, bewijs van deelname of een ander betreffend document, nadat door de deelnemer en/of contractant alle betalingen aan Academy zijn voldaan, waaronder ook en in ieder geval te verstaan cursusgelden en eventuele bijkomende kosten. 12 Bijkomende kosten: Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn in de cursusprijs onder meer niet begrepen verblijfkosten, zoals lunchkosten, dinerkosten en hotelkosten, kosten van voorgeschreven literatuur, tentamenkosten en (externe) examengelden, introductiekosten, kosten voor excursies of externe activiteiten. 13 Gesloten activiteiten 13.1 Academy zal de gesloten activiteiten conform offerte uitvoeren indien Academy binnen twee maanden na dagtekening van de offerte deze door opdrachtgever ondertekend heeft ontvangen De facturering vindt plaats conform offerte Na het verstrekken van de opdracht ontvangt de opdrachtgever de nota s conform het gestelde in Deze dienen binnen veertien dagen na dagtekening te worden voldaan. Ook voor de betaling van de nota voor gesloten activiteiten geldt artikel 11 van deze voorwaarden. 14 Annulering en wijziging Indien een opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht alsnog ingrijpend wenst te wijzigen of annuleert, brengt Academy de reeds door haar gemaakte kosten in rekening alsook de kosten van voor de uitvoering aangegane vaste verplichtingen. Verschuldigd is minimaal 50% van het oorspronkelijke voor uitvoering van een gesloten activiteit overeengekomen bedrag. 15 Beëindiging bij financiële problemen In geval van aanvraag tot of verlening van zijn faillissement, surseance van betaling of stillegging van de onderneming van contractant is er sprake van verzuim van rechtswege en is Academy gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven. ALGMENE VOORWAARDEN DEEL I ALGEMEEN 1.Begrippen 1. Avans Hogeschool B.V. Avans Hogeschool B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20097716. 2. Activiteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert C. BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOLINGEN De in deze Bijzondere voorwaarden Scholingen vermelde bepalingen

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam:

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam: AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015 Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Voorletters: Roepnaam: Adres: Woonplaats: Telefoon (privé): Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Inschrijfformulier MBA-opleiding

Inschrijfformulier MBA-opleiding Inschrijfformulier MBA-opleiding Netherlands Business Academy Paardeweide 5, 4824 EH Breda Tel: +31 (0) 76 820 0505 I: www.netherlandsbusinessacademy.nl E: info@netherlandsbusinessacademy.nl 1. Bedrijfsgegevens/contractant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop. ARTIKEL 1: Definities. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten. Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Artikel 1 Definities a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leerhuizen enerzijds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hogeschool IPABO

Algemene voorwaarden Hogeschool IPABO Algemene voorwaarden Hogeschool IPABO 1. Begrippen Hogeschool IPABO (verder IPABO): de onderwijsdiensten aanbiedende rechtspersoon. Activiteit: de door IPABO georganiseerde cursus, opleiding, seminar,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed

Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed Ja, ik wil mij graag inschrijven voor de opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed. Ja, ik wil graag meer informatie over de opleiding Makelaar/Taxateur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opleidingen UCPG

Algemene voorwaarden Opleidingen UCPG Algemene voorwaarden Opleidingen UCPG Artikel 1 Begrippen en Definities 1. UCPG: Universitair Centrum Promotion Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Groningen,

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Beccaria Instituut Inschrijfformulier

Beccaria Instituut Inschrijfformulier Beccaria Instituut Inschrijfformulier Inschrijving Met dit formulier kunt u zich inschrijven de opleidingen, cursussen, trainingen en seminars van het Beccaria Instituut. U kunt dit formulier ingevuld

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen De onderneming A.G. Wennekes handelend onder de naam Kennis Up To Date, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN TECHNIEK

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN TECHNIEK AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN TECHNIEK Gewenste opleiding Achternaam* Voorletters man vrouw Voornamen (voluit) Adres Woonplaats Telefoon Geboortedatum Geboorteplaats E-mailadres Handtekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Bijlage P Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie 1 Definities A. Synergos Onder Synergos wordt verstaan: Het bedrijfsonderdeel Synergos

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Eigenhandje Coaching Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Behandelovereenkomst: Eigenhandje: Kind: Eigenhandje, De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADBOUDCSW VOOR KORTE ONDERWIJS ACTIVITEITEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RADBOUDCSW VOOR KORTE ONDERWIJS ACTIVITEITEN ALGEMENE VOORWAARDEN RADBOUDCSW VOOR KORTE ONDERWIJS ACTIVITEITEN Versie maart/april 2015 Inleiding definities Activiteiten: Een cursus, training, kortdurende opleidingen of congres met open inschrijving

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Versie 11-04-2016 Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Mijn Online IDentiteit Brederoplein 3 3521XA Utrecht Kvk nummer: 62103962 Artikel 1. Definities o Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme

Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme T r i o S e c u r i t y M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y P o s t b u s 3 0 0 2, 1 3 0 3 A A A l m e r e 30-12- 2015 Inschrijfvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Alge e e oor aarde trai i g & coachi g - Vól i de E ergie! Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Art. I Definities 1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eerste Hulp Groep B.V.

Algemene voorwaarden Eerste Hulp Groep B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Op al onze cursussen, aanbiedingen, offertes, diensten, contracten en op de door de Eerste Hulp Groep gesloten overeenkomsten zijn, tenzij hiervan conform

Nadere informatie

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst door de deelnemer bij in-company training

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst door de deelnemer bij in-company training Algemene voorwaarden trainingen en trajecten Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst door de deelnemer bij in-company training 1.1 De in-company overeenkomst komt tot stand door ondertekening van

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 088 392 6367 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Aanmelding Artikel

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering Artikel 1. Definities - ZelfSterk Training: leverancier van veiligheidscursussen wanneer communicatie en emotie van invloed zijn. Vermeld bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Cursusgeld: het cursusgeld van een losse module of het abonnement.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 2. Deelnemer:

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Kracht een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Kracht een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Stichting Biezonderwijs, expertisecentrum De Kracht, gevestigd aan De Schans 135, 5011 EN te

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting BMEC. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem

Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem 1 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. PI: het bedrijf PraktijkIntervisie, hierna noemen: PI. b. Deelnemer: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Opleidingen & Trainingen B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Opleidingen & Trainingen B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Opleidingen & Trainingen B.V., K.v.K. dossiernummer 234.84.288 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1 opdrachtnemer : de gebruiker van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Nationale Examentraining Drift 1. 3512 BP Utrecht. T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Nationale Examentraining Drift 1. 3512 BP Utrecht. T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 030 890 1285 F 030 310 0377 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1 : Definities Artikel 2 : Algemeen Artikel 3 : Aanmelding

Nadere informatie

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro:

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro: 1 Fontys MSU cursus voor de fysiotherapie Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF. Dit is de perfecte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (post-hbo) opleidingen, leergangen en cursussen NHL-ECNO met een Open inschrijving

Algemene voorwaarden (post-hbo) opleidingen, leergangen en cursussen NHL-ECNO met een Open inschrijving Algemene voorwaarden (post-hbo) opleidingen, leergangen en cursussen NHL-ECNO met een Open inschrijving Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Voorwaarden

Aanvullende Algemene Voorwaarden Aanvullende Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Algemene voorwaarden: de NRTO Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training

Nadere informatie

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist.

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. ALGEMENE VOORWAARDEN Kollaart Opleidingen Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. 1. DUUR VAN DE OPLEIDING De duur van de opleiding staat vermeld in de brochure

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS. Algemene voorwaarden. TaalDivers [NAAM VAN AUTEUR] ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS 1

ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS. Algemene voorwaarden. TaalDivers [NAAM VAN AUTEUR] ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS 1 Algemene voorwaarden TaalDivers 1 Algemene voorwaarden TaalDivers Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het cursuscontract tussen particulieren en TaalDivers en zijn van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. Voorwaarden : algemene voorwaarden Ondernemerschap Academy B.V. 2. Ondernemerschap Academy

Nadere informatie

Inschrijfformulier praktijkopleiding Makelaar/Taxateur Woningen

Inschrijfformulier praktijkopleiding Makelaar/Taxateur Woningen Inschrijfformulier praktijkopleiding Makelaar/Taxateur Woningen Persoonlijke gegevens Achternaam: Voornaam: Overige voornamen: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Geboortedatum: Geboorteplaats: Straat: Huisnummer:

Nadere informatie

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Deze regeling Is vastgesteld door de directie van Kenniscenter de Kempel (KCDK) op 27 maart 2017 en is als bijlage te vinden op de website van Kenniscenter

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Griefelinstituut

Algemene voorwaarden Griefelinstituut Algemene voorwaarden Griefelinstituut Inhoud Maatschappelijke organisatie 2 Organisatiestructuur 2 Algemene voorwaarden Griefelinstituut/Psychologisch en Pedagogisch Adviesbureau (PPA) - Algemeen 2 - Offertes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden.

Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden. Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden. De onderneming ten behoeve waarvan deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld: W.J. Oostwouder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV Artikel 1. Definities Gebruiker: Reframe ComFit BV, gevestigd te Tilburg en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18080017;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evofenedex

Algemene Voorwaarden Evofenedex Algemene Voorwaarden Evofenedex Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27259635 Artikel 1. Definities 1. Evofenedex : de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EVO Fenedex B.V., de werkorganisatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving

Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de cursussen van de BV (De Academie)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden opleidingen

Algemene voorwaarden opleidingen Algemene voorwaarden opleidingen Artikel 1. Definities de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking Opdrachtgever tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VOOR TRAININGEN EN CURSUSSEN AAN CURSISTEN Van HANDS-ON AUTOMOBILE TRAINING & CONSULTANCY

Algemene voorwaarden VOOR TRAININGEN EN CURSUSSEN AAN CURSISTEN Van HANDS-ON AUTOMOBILE TRAINING & CONSULTANCY Algemene voorwaarden VOOR TRAININGEN EN CURSUSSEN AAN CURSISTEN Van HANDS-ON AUTOMOBILE TRAINING & CONSULTANCY Een eenmanszaak gevestigd te Curacao, met kantooradres,rooi Santu 671, geregistreerd bij het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. TRAINING. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. TRAINING. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. Artikel 1. Definities TRAINING 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen 1. Totstandkoming van de overeenkomst 1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding per email, telefonisch, in de salon of via het inschrijfformulier. 1.2 Na inschrijving

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Switch Opleidingen en Advies

Algemene leveringsvoorwaarden Switch Opleidingen en Advies Algemene leveringsvoorwaarden Switch Opleidingen en Advies Artikel 1 Toepasselijkheid Alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Switch Opleidingen en Advies en haar opdrachtgever,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

DEEL A: Specifieke bepalingen voor incompanytrainingen:

DEEL A: Specifieke bepalingen voor incompanytrainingen: Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 De Academie voor Praten met Kinderen: opleidingsinstituut dat training en opleiding verzorgt, zowel incompany als op basis van open inschrijving. De Academie voor

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Artikel 1 - Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs:

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opleiding/Trainingen/Cursussen

Algemene voorwaarden Opleiding/Trainingen/Cursussen Algemene voorwaarden Opleiding/Trainingen/Cursussen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt verstaan onder:

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: +31(0)6 15577159 rt@rondomleren.nl Regentesselaan 20-26 1217EG Hilversum Algemene Voorwaarden RondomLeren Artikel 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: RondomLeren

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

c. Leerling: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opleiding volgt c.q. organiseert.

c. Leerling: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opleiding volgt c.q. organiseert. Algemene voorwaarden Instituut Kind in Beeld, waaronder vallen: Beelddenken in de praktijk, LEREN LEREN Methode, Team Toppers en Beelddenken in bedrijf d.d. oktober 2011 Artikel 1 Definities en werking:

Nadere informatie

SCHOLING TOEDIENEN VAN MEDICATIE DOOR HELPENDEN

SCHOLING TOEDIENEN VAN MEDICATIE DOOR HELPENDEN SCHOLING TOEDIENEN VAN MEDICATIE DOOR HELPENDEN Inleiding Helpenden krijgen steeds meer de taak om medicatie te verstrekken aan cliënten. Om dit verantwoord te kunnen doen is het noodzakelijk dat ze hierin

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden of het leveren van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CONTRACTACTIVITEITEN STICHTING ARCUS COLLEGE (vastgesteld door het CvB op 30 maart 2015)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CONTRACTACTIVITEITEN STICHTING ARCUS COLLEGE (vastgesteld door het CvB op 30 maart 2015) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CONTRACTACTIVITEITEN STICHTING ARCUS COLLEGE (vastgesteld door het CvB op 30 maart 2015) Artikel 1 Definities en Algemene Bepalingen Stichting Arcus College (hierna te benoemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS 2015 2016 Een goede samenwerking van Bibliotheek Theek 5 en de deelnemende collega bibliotheken is van belang om de organisatie en communicatie van het aanbod workshops zo

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Wegwijzer in muziek Artikel 1. Algemeen 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Wegwijzer in muziek. Ze gelden voor elke aanbieding,

Nadere informatie