KANDIDATEN VOV bestuursverkiezingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KANDIDATEN VOV bestuursverkiezingen 2015-2018"

Transcriptie

1 BESTUURSVERKIEZINGEN 2015 Overzicht kandidaat bestuurders KANDIDATEN VOV bestuursverkiezingen Stefaan Arryn 2. Bernd Carette 3. Mieke De Jaegher 4. Katleen De Stobbeleir 5. Luc Deflem 6. Carl Foulon 7. Peter Mortier 8. Tony Ramboer 9. Corinne Reynders 10. Daan Sorgeloos 11. Eric van Camp 12. Hilde Vandendries 13. Elke Wambacq 14. Nancy Wynants 1.

2 Stefaan Arryn Securex director HR Talent De fundamentele rol van een trainingsdepartement is niet het organiseren van opleidingen, maar het versterken of creëren van de optimale leercultuur. Want het gaat over leren. Daarbij moeten we kritisch alle factoren durven bekijken die mogelijk een belangrijke invloed hebben op het al dan niet kunnen implementeren van het geleerde. De zaken vanuit een breder perspectief bekijken, om nadien tot pragmatische oplossingen te komen en niet te blijven hangen bij grote theorieën of vage ideeën. Kennisdeling en ervaringsuitwisseling is hierbij voor mij essentieel. VOV is in beweging! Al meer dan 10 jaar ben ik lid en nooit was de drang naar vernieuwing binnen deze organisatie zo groot. Je merkt dat bij Lesley als nieuwe directeur, bij de VOVstaf. Ook de leden zelf zijn vragende partij om minder platgetreden paden te verkennen. Dat werd duidelijk op de VOV-summit op 19 maart in het Vlaams Parlement. Verder vernieuwen en verder bouwend op al het positieve uit het verleden. Er is dan ook wel wat opgebouwd ondertussen en zo is VOV uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke HR-ledenvereniging van Vlaanderen. Het kriebelt om mee mijn schouders onder deze vernieuwing te kunnen zetten en expertise ter beschikking te kunnen stellen. De eerste 10 jaar van mijn loopbaan heb ik rond talentontwikkeling gewerkt. Eerst aan aanbodzijde, nadien in bedrijven zelf. Eerst als adviseur bij het nationale vormingsdepartement van Randstad, nadien als Talent Development Manager bij Securex. In die functies heb ik mijn passie verder kunnen ontwikkelen voor alles wat met leren en ontwikkeling te maken heeft. En ik wil daarin zelf ook kunnen blijven leren. Zowel binnen het domein van leren en ontwikkeling als op bestuurlijk vlak ben ik overtuigd een meerwaarde te kunnen betekenen, maar tevens dat ik er ook nog veel over kan bijleren. VOV heeft een opportuniteit om nog meer de afstemming te zoeken met andere HR-domeinen. Niet in het minst met selectie en rekrutering, loopbaanbegeleiding of performance management. Ik zie het voor mezelf als een enorm voordeel dat ik zowel verantwoordelijk ben voor Talent Acquisition, Talent Development en Talent Management binnen een grote onderneming zoals Securex. Niet alleen omwille van het belang van deze activiteiten, maar ook omdat het makkelijker toelaat een geïntegreerd beleid te kunnen voeren. Zo proberen we aan te werven op persoonsgebonden eigenschappen die moeilijker ontwikkelbaar zijn en gaan we met ons leerbeleid juist wel gaan focussen op specifieke competenties. De prioriteiten voor VOV Ik vind het belangrijk dat inhoudelijke uitwisseling blijft primeren op VOV activiteiten. VOV moet inzetten op nauwe contacten met het reguliere onderwijs op beleidsvoerend vlak, de aandacht houden bij de verschillende initiatieven voor de wetenschappelijke inbreng (evidencebased) en zich meer profileren als ambassadeur voor alles wat met leren en ontwikkeling te maken heeft in Vlaanderen (woordvoerderrol en opiniemaker in de pers). VOV staat volgens mij voor Leren(d), Netwerk, Talentontwikkeling 2.

3 Bernd Carette UGent vakgroep Personeelsbeleid arbeids en organisatiepsychologie postdoctoraal onderzoeker en docent De wereld van training & development is in evolutie. Klassieke, formele trainingen maken plaats voor meer informele vormen van ontwikkeling. Ik geloof er sterk in dat wetenschap en praktijk elkaar bijzonder goed kunnen aanvullen in deze ietwat onzekere maar des te boeiendere tijden voor T&D. Wetenschap en praktijk kunnen elkaar bijzonder goed aanvullen Als één van de weinige Belgische academici die bezig is met fundamenteel onderzoek naar T&D, wil ik mij kandidaat stellen als bestuurder bij VOV. Er gebeurt heel wat relevant onderzoek, maar vaak hebben practitioners geen toegang tot de studies en zijn de studies te academisch georiënteerd. Problemen waarmee practitioners geconfronteerd worden, vormen dan weer de voedingsbodem voor nieuw en relevant wetenschappelijk onderzoek. Zelf voer ik mijn onderzoek voornamelijk uit in het veld en ga ik regelmatig over T&D thema s spreken. Ook kan ik via het netwerk van onderzoekers dat ik heb opgebouwd de afgelopen jaren, relevante sprekers aanbevelen voor een brede diversiteit aan thema s. Ik studeerde af als Master in de Arbeids- & Organisatiepsychologie aan de Universiteit Gent (promotor Professor Frederik Anseel) en heb een doctoraat afgerond Naar een beter theoretisch begrip van leren uit ervaring in organisaties: een integratie van cognitieve en motivationele verklaringen (promotor Professor Frederik Anseel en Professor Filip Lievens). Een aanzienlijk aantal van mijn studies werd gepubliceerd in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. Met een buitenlandse beurs kon ik gedurende een maand wetenschappelijk onderzoek uitvoeren aan de Business School van Singapore Management University. Sinds oktober 2014 ben ik aan de slag als postdoctoraal onderzoeker op de vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de UGent. Naast het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, geef ik de cursussen Inleiding Bedrijfspsychologie en HRM aan de UGent. Daarnaast geef ik gastlessen in Parijs (ESSEC Business School) en Lissabon (ISCTE Business School). Als bestuurder van VOV wil ik wetenschappelijk onderzoek naar T&D dichter bij de praktijk brengen en vice versa. Daarnaast wil ik mijn professioneel netwerk verder uitbreiden. Een omvangrijk netwerk is cruciaal om de uitdagingen waarmee we dagdagelijks geconfronteerd worden het hoofd te kunnen bieden. De omvang en de diversiteit van het VOV ledenbestand, en de sociale interactie tussen de leden lijken me bijzonder grote troeven Ik ben telkens onder de indruk van de opkomst voor VOV-activiteiten en zelf heb ik ook telkens bijgeleerd. Het is een unieke manier om specifieke kennis en ervaring op te doen, zaken die op geen enkele andere manier te leren vallen. De prioriteiten voor VOV Volgens mij kan het VOV het T&D debat inhoudelijk verder verscherpen, leden meer toegang geven tot wetenschappelijke T&D inzichten en academische sprekers uitnodigen. VOV kan ook wetenschappelijke literatuur inzake T&D beschikbaar stellen voor haar leden via de VOV kennisbank. Via mijn toegang tot academische toptijdschriften en mijn ervaring met het vertalen van wetenschappelijke literatuur naar de praktijk meen ik ook hier een bijdrage te kunnen leveren. VOV staat volgens mij voor Community, diversiteit en continue ontwikkeling 3.

4 Mieke De Jaegher HRMagazine hoofdredacteur Zou het niet boeiend zijn om netwerken met netwerken te verbinden en zo de slagkracht van leren nog te vergroten? Wie netwerkt, leert. Wie leert, gaat beter met zijn eigen leven/loopbaan om, is beter gewapend voor de toekomst en vormt een grotere toegevoegde waarde voor zijn/haar bedrijf of organisatie. Leren opent de weg naar innovatie en dus ook naar weerbaarheid in de toekomst. Netwerken vertellen het verhaal van een maatschappij, en dus ook van de economische entiteit die een maatschappij is. Voor bedrijven vormt Leren-in-de brede-zin absoluut een concurrentieel wapen. Kan je dat Leren koppelen aan netwerken of netwerkleren dan wordt de slagkracht van een leerminded bedrijf exponentieel groter. Het geeft zuurstof aan de toekomst. Daarom is het ook zo belangrijk dat het netwerkleren, waar VOV nu al voor staat, nog verder ontwikkeld wordt, zodat opleiding en strategie bij bedrijven perfect gekoppeld kunnen worden. Hier verder aan werken en wellicht nog onvermoede wegen ontdekken, en dat vervolgens vertalen naar behapbare (cocreatieve) materie in de verschillende initiatieven die VOV nu neemt en nog zal nemen, is een fijne uitdaging om bij betrokken te worden. In een VUCA-wereld is leren belangrijker dan ooit en van elkaar leren nog meer. Doorheen een 20-jarige carrière in de HR-informatiewereld heb ik het belang ervan alleen maar zien toenemen. Omdat het ook belangrijk is om met een open geest naar dit fenomeen te kijken, omdat netwerken en samenwerken hierin alleen maar belangrijker zullen worden, stel ik mij kandidaat als VOV bestuurder. Met een open geest naar O&O kijken, samen met specialisten uit het vakgebied of specialisten uit andere vakgebieden, doet ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden ontstaan. Door de jaren heen ben ik min of meer wijs geworden en daarom zijn authenticiteit, openheid en positivisme en samenwerking voor mij bijzonder belangrijk. Het zijn drie krachten die voor mij een vertrekpunt vormen waarop ervaring en vakkennis kunnen floreren. VOV staat volgens mij voor Samen leren exploreren 4.

5 Katleen De Stobbeleir Vlerick Business school partner & associate professor in leadership & coaching It takes courage to stand up and speak, but it also takes courage to sit down and listen (Churchill) Ontwikkelen van mensen en organisaties is de belangrijkste sleutel voor innovatie en een veerkrachtige samenleving Ik geloof dat het ontwikkelen van mensen en organisaties de belangrijkste sleutel is voor innovatie en voor een veerkrachtige samenleving. Mijn visie rond ontwikkeling is dat er een balans moet zijn tussen enerzijds het respect voor de individualiteit en authenticiteit van mensen, en anderzijds voor cultuurverandering. Dat is dan ook de expertise die ik graag wil inbrengen: hoe je die balans kan bereiken. Hoe kan je er in een diverse organisatie (leeftijd, gender, ethniciteit) voor zorgen dat je het potentieel dat die diversiteit met zich meebrengt optimaal benut, en tegelijk een sterke organisatiecultuur uitbouwt. Daarnaast ben ik vanuit mijn rol in het centre for leadership development ook bijzonder geïnteresseerd in innovatieve leervormen (zoals de flipped classroom, on the job learning, enz), en in de rol van feedback in de ontwikkeling van individuen. Ik denk dat deze expertise erg nuttig kan zijn voor de leden van VOV om hun leertrajecten te optimaliseren. Energie, gedrevenheid en creativiteit. Ik ben een Associate Professor aan Vlerick Business School waar ik leiderschap en coaching doceer en actief ben als executive coach. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor een Centre voor Leadership & Coaching, dat innovatieve instrumenten ontwikkelt en toegepast onderzoek doet naar leiderschapstrends. Ik heb een bijzondere passie voor inclusief leiderschap (diversiteit en het benutten van ongedetecteerd potentieel) en voor het opzetten van innovatieve feedback processen in organisaties. Kenniscreatie, kennisverspreiding en kennisdeling via netwerking In de voorbije jaren, heeft VOV ook steeds meer ingezet op co-creatie: samen met leden op zoek gaan naar innovatieve leeroplossingen. Ook binnen Vlerick zijn we sterk overtuigd van deze aanpak van co-creatie. Dat is de belangrijkste reden waarom ik kandidaat bestuurder ben en waarom Vlerick actief met VOV samenwerkt voor een aantal projecten waar nieuwe vormen van leren geëxploreerd worden. Ik kijk ernaar uit om hier in een volgende fase samen met de VOV leden actief rond samen te werken. VOV staat volgens mij voor Cocreatie, sharing, & learning 5.

6 Luc De Flem Business owner voormalig CEO SECUREX Ondernemingen zullen moeten veranderen, en permanent leren zal daar noodzakelijk deel van uitmaken. Toch zal dit leren veel verder moeten gaan dan alleen dingen leren. Boekenwijsheid kan je aan een papegaai leren, echte wijsheid komt met een open kijk op de wereld, op het verleden, het heden en de toekomst, maar vooral op jezelf. Ondernemingen moeten (terug) leren dat zij ten dienste staan van de mens, en niet omgekeerd. De wereldorde moet (terug) de juiste prioriteiten stellen en dit zal beginnen met het leren aan mensen daarvoor op te komen is voor mij de meest schokkende wake-up call ooit geweest. Wij hadden als leiders collectief gefaald. Daarom ben ik destijds als CEO binnen het eigen bedrijf securex leiderschap gaan herdefiniëren. De rangorde gaan herdefiniëren, opnieuw leren wie ten dienste staat van wie en van wat. Maar het is nog niet voldoende geweest. Hiërarchieën zijn verleden tijd. Na een loopbaan van 22 jaar in dezelfde onderneming Securex, waarvan 13 jaar als CEO en voordien 10 jaar bij Assubel, heb ik de stap gezet naar het ondernemerschap. De wereld van morgen is een wereld van netwerken. De relatie werkgever - werknemer dateert volgens sommige verhalen uit de 16e eeuw, maar we passen ze toe in een wereld van 22 ste eeuw technologie waar we hoegenaamd nog geen weet mee kunnen. Die op elkaar afstemmen en beseffen dat werken een middel is en helemaal geen doel is een leerstoel op zichzelf. Dit alles is een rol die organisaties als het VOV kunnen opnemen. Met een eigen structuur van financiering die onafhankelijk van andere ondernemingen en structuren garandeert. Leadership, network-companies (a-hierarchisch), change-ability (flexiblity): Strong Leadership defines the future of a company. With good or bad leadership you can make or break the success of a business. However, strong leadership will definitely not be enough for the future sustainability of our companies in this rapidly-changing market. Companies will need to organise them in a different way. Rather than working in rigid structures based on hierarchy and power, companies and entrepreneurs will have to work in a network structure where everyone remains independent and can share their knowledge or expertise depending on the need. This need can range from setting up new businesses, implementing creative ideas, way down to a specific business issue entrepreneurs or companies might have. Flexibility, speed, focus, innovation and motivation are only a few key words of the enormous benefits that the network society offers. Business performance and better financial results will naturally be the consequence of this new way of doing business. VOV staat volgens mij voor: Netwerk : omdat netwerken de toekomst zijn - Lerend : omdat leren tot innovatie leidt Leiderschap: op vlak van ontwikkeling Ik heb al veel mensen zonder onderneming gezien, maar nooit een onderneming zonder mensen. Tot ondernemingen beseffen dat zij maar bestaan door de mensen, en niet omgekeerd! Happiness is a choice, choose well. Gelukkig zijn is een keuze, kies wijs 6.

7 Carl Foulon Montfortcollege Rotselaar directeur Bestuurslid VLVO (Vereniging leidinggevenden in het Vlaams onderwijs) Wat zoekt iemand van het onderwijsveld nu binnen VOV? Laat ons over het muurtje kijken Ik hoop dat mijn kandidatuur een uitnodiging mag zijn om eens samen met alle betrokkenen, binnen het professionele veld van talentontwikkeling, leren en evolueren, bij elkaar over het muurtje te kijken. Versta me niet verkeerd, ik pleit hier niet voor het schaamteloos knippen en kopiëren van waarden en visies uit bepaalde beroepenvelden in andere professionele contexten, maar een gezonde interesse kan misschien leiden tot elkaar kritisch, constructief stimuleren in de toekomst. Deze beknopte uitnodiging typeert ook onmiddellijk wie ik ben en waarvoor ik sta: kritisch maar constructief in de omgang, groeigedreven vanuit passie, open-minded met een gezonde dosis zelfrelativering en humor. Leren leren, leren leven en leren kiezen en durven genieten! Leren leren, leren leven en leren kiezen (maar ook durven genieten) behoren niet langer tot het monopolie van het onderwijs of van HR. Investeren in groei, in goesting en in passie van (jonge) mensen wordt meer en meer een gedeelde verantwoordelijkheid, die je niet zomaar kan vertalen in KPI s, ROI s of A,B of C-attesten. Een investering die denkelijk niet vanzelfsprekend zal leiden tot verbetering op korte termijn, maar die noodzakelijk zal zijn om te overleven op langere termijn. Meebouwen aan een gedragen, gedreven en gedeeld leer- en ontwikkelingsinitiatief Ik zou het als een meerwaarde en een eer beschouwen om in de toekomst mee vorm te mogen geven aan de verdere uitbouw van VOV als gedragen, gedreven en gedeeld leer- en ontwikkelingsinitiatief enerzijds en mee te kunnen bouwen aan de nieuwe invulling van het onderwijs vanuit een levenslang leren perspectief anderzijds. En waar zit je dan beter dan aan de bron! 7.

8 Peter Mortier MIVB Learning partner en stress & burn-out coach Kennis krijgt pas waarde wanneer je ze doorgeeft! Ik ambieer voor mezelf onbewuste bekwaamheid in heel wat aspecten van het (bedrijfs)leven. Graag een Brussels tintje voor het VOV In de voorbije zes jaar binnen VOV heb ik me vaak een beetje de vreemde eend gevoeld en ik wil proberen om bijkomende leden te werven die Brussels-based zijn. VOV: kenniscentrum en motor samenwerking VOV moet niet vernieuwen om te vernieuwen. VOV moet ook niet veranderen om te veranderen. VOV mag volgens mij wel wat meer kleur bekennen, een stelling innemen en verdedigen. VOV is nu nog te veel een vrijblijvend forum waarop je veel vindt zonder dat je kunt inschatten wat het waard is. VOV mag meer een kenniscentrum-rol opnemen en moet de motor zijn achter ruimere samenwerkingsverbanden (bijv. samenwerking met VIK-vormingen die ook in het Antwerpse zijn gesitueerd). Er gaat in uiteenlopende silo s te veel energie verloren aan VTO en VOV zou dat wat moeten overzichtelijk maken. Een brug slaan tussen soft skills en hard skills Ik heb me van oudsher geëngageerd in een veelvoud van organisaties, ik zit graag samen met anderen rond een vergadertafel en word graag intellectueel uitgedaagd zoals ik ook graag mensen probeer aan te zetten rond denken en bewustzijn. Maar naast vergaderen, steek ik ook graag de handen uit de mouwen. Ik werk nu ondertussen bijna 25 jaar en met het aantal vlieguren dat ik heb bijeengesprokkeld is ook mijn vertrouwen gegroeid om mensen bij te staan, te coachen, te ondersteunen. Daarnaast werk ik in een overwegend industriële omgeving en wil ik proberen een brug te slaan tussen de soft skills en de hard skills want het een kan niet zonder het ander. Ik leer mensen hoe ze samenwerkingsgesprekken kunnen voeren of hoe ze value stream maps kunnen opstellen en ervaar nog dagelijks de kloof tussen het linker- en rechterbrein denken en handelen. Daar wil ik aan werken. Als ik de film van mijn leven voor mezelf afspeel, moet ik concluderen dat VTO² (opleiden en opvoeden) de rode draad is doorheen mijn 23 jaar jonge loopbaan. Die passie is ontstaan in het jeugdwerk waar ik als hoofdinstructeur meewerkte aan tal van vormingsinitiatieven. 20 jaar terug stond ik in het Brusselse jeugdwerk mee aan de basis van de oprichting van een klimzaal speleo via ferrata omgeving waar we experimenteerden met ervaringsgericht leren en team building. Als zelfstandig opleider werkte ik vervolgens 10 jaar in het domein van de communicatie. In 2008 startte ik als Training Officer bij de MIVB waar ik als projectverantwoordelijke uiteenlopende opleidingstrajecten begeleidde. En sinds 2012 ben ik één van de Learning Partners bij de MIVB. In die hoedanigheid ben ik het soms koppige aanspreekpunt voor soft en hard skills voor diverse departementen, SU s of BU s voor alles wat raakt aan opleiding of ontwikkeling. Ik hou ervan om mijn interne klanten te challengen over wat ze denken nodig te hebben. Hoe vaak stappen we de vergaderruimte buiten met een totaal andere benadering dan wat de klant initieel in zijn hoofd had. Altijd in respectvol overleg, bij voorkeur met een vleugje humor. Sedert 2013 coach ik kaderleden, entiteitsmanagers... en geef ik occasioneel ook internationaal opleidingen voor het bedrijf en sinds 2014 zet ik regelmatig het petje van vertrouwenspersoon op, conform de wetgeving hierover. VOV staat volgens mij voor delen kwaliteit virale verbondenheid 8.

9 Tony Ramboer EGEMIN international L&D specialist & HR BP Energy flows there where intention goes VOV als referentie en labo voor learning & development en inzetbaar in bredere HR topics Ik heb het VOV leren kennen als een organisatie met gelijkgestemden waar ik kon aftoetsen en bijleren als learning en development professional. Om het VOV als referentie te laten evolueren binnen learning en development, die vanuit een brede scope HR, de markt en bedrijven generalistisch aanspreekt, wil ik mijn ervaring en kennis delen. Het lijkt me een sterke meerwaarde om VOV als referentieorganisatie op brede HR vraagstukken in te kunnen zetten, maar evengoed als labo te hanteren om nieuwe ontwikkelingen af te toetsen aan de realiteit binnen organisaties. Leren van elkaar VOV betekent voor mij het specialistisch referentiekader waar binnen ervaring, ideeën en concepten uitgetest, besproken en gedeeld kunnen worden met verschillende partijen omtrent leren en ontwikkelen van mensen. Binnen het VOV leren de leden van elkaar (op alle mogelijke manieren) zodat de organisatie een volwaardige spreekbuis betekent voor bedrijven, scholen en anderen. 3 thema s die maken dat ik me kandidaat stel als bestuurder bij VOV Ik ben gepassioneerd door de variatie in mensen en de talloze paden naar (zelf)ontwikkeling die hiermee gepaard gaan. Ik benut graag mijn talenten zoals luistervaardigheid, empathie en creativiteit samen met mijn nieuwsgierigheid. Anderen begeleiden in hun ontwikkeling en mezelf blijf uitdagen, geeft me energie. Ik heb in het heden en verleden de kans gegrepen om verschillende rollen op te nemen: trainer, coach, HR Business partner, L&D manager, business developer, consultant, enz. Deze verschillende rollen bieden mij de kans om strategieën en ideeën grondig te toetsen en af te stemmen met een doelgroep en dit wil ik inzetten om het VOV af te stemmen op de verschillende belangengroepen. De verschillende organisaties waarin ik actief (geweest) ben hebben me veel voeding gegeven omtrent leren en ontwikkelen van medewerkers en dit tegelijkertijd met de rol van het leiderschap. De afstemming van de organisatiestructuur, het leiderschap en het ontwikkelingsbeleid zijn voor mij steeds één geheel. Dit perspectief wil ik eveneens meenemen om het VOV ook te connecteren met de organisaties en alle belanghebbenden. Daarnaast blijf ik zeer nieuwsgierig waardoor ik graag nieuwe ideeën opzoek en tracht te vertalen naar de realiteit. Hiermee wens ik mijn deel bij te dragen om markt- en tijdconform te blijven. Zodat een leer- en ontwikkelbeleid dicht bij de mensen blijft en vooral hun behoeften ondersteunt. Ik wens mezelf te blijven uitdagen om verder te groeien in een continue proces, vandaar dat een rol binnen het VOV minstens als een spiegel kan dienen. 9.

10 Corinne Reynders Senior coach, consultant - vanaf 01/06 HR manager bij N Allo, contactcenter GDF Suez MOVI-MENTE : dat is het Italiaans woord voor Geest in Beweging. Al jaren volg ik VOV en ben telkens van aanwezig op de beurs. VOV heeft me altijd al getriggerd en aangetrokken maar tot op heden bleef ik een passieve ambassadeur. Daar wil ik nu verandering in brengen. Ik geloof sterk in uitwisseling, netwerken, leren en bijblijven en co-creaties. Op dit moment ben ik binnen Zenitor, Coaching en Training van ondernemers, verantwoordelijk voor het VTO aanbod en diverse projecten rond leren en ontwikkeling. Ik heb ESF projecten mee opgezet rond E-learning en digitaal leren. Ik coördineer momenteel het project smartatbusiness, dat tot stand kwam dankzij subsidiering van het Agentschap Ondernemen en dat tot doel heeft ondernemers te sensibiliseren en aan te zetten tot leren. Op 01/06 ga ik een nieuwe professionele uitdaging aan waar mijn focus zal liggen op Talent, Training en Quality. Deze overstap motiveert zeker ook mijn kandidatuur bij VOV. Ik zie in deze nieuwe job vooral de uitdaging om ook met laaggeschoolden aan de slag te gaan. De ganse problematiek van motivatie, employability en leren zal de kern van mijn taak uitmaken. Mijn aanwerving is bedoeld om net een soort change in leren te bevorderen. De organisatie waarin ik vanaf 01/06/2015 zal tewerkgesteld worden is N Allo, het contactcenter van GDF Suez, met als functie HR manager Talent, Quality, Training. Mijn toekomstige focus zal liggen op waar VOV zich ook sterk in maakt namelijk levenslang leren, loopbanen en ontwikkeling, leiderschap, talent en organisatie. Meewerken aan de uitbouw van een organisatie waar persoonlijke ontwikkeling een centraal thema is Zelf leren, leerpaden ontwikkelen en deze tot goede uitvoer brengen is een van de drie pijlers waarop mijn loopbaan geënt is. De andere twee pijlers hebben te maken met talenten en kwaliteit. In die zin voel ik me als professional verantwoordelijk om mezelf constant bij te benen en me te verenigen met organisaties die dit mee uitdragen. Dat is voor mij een heel belangrijke reden om mee te werken aan de uitbouw van organisatie waar persoonlijke ontwikkeling een centraal thema is. Ten tweede heb ik al een hele weg afgelegd op het gebied van leren en leerpaden, trainingen en loopbaanontwikkeling. Als senior hoop ik mijn ervaring in de drie sectoren waarin ik actief ben geweest te kunnen inzetten om lijnen uit te zetten voor de toekomst. Ik was 25 jaar actief in de zorgsector, vond mijn passie bij het ondernemerschap en ga nu me inzetten in een sector die het erg nodig heeft om employability een gelaat te geven. Mijn ervaring met het wel en wee van ondernemen en e- learning hoop ik te mogen delen. En last but not least heb ik 20 jaar ervaring opgedaan in een bestuurdersfunctie binnen de Nationale Stichting voor Brandwonden. Ooit was ik actief in die sector. Het rijke aan een bestuurdersfunctie is de wisselwerking tussen beleidsdenken en praktijkervaring. De metapositie die zo n functie meebrengt is inspirerend voor de praktijk. Anderzijds is de concrete ervaring vanuit de praktijk een heel goed uitgangspunt om een visie te ontwikkelen en na te denken over de toekomst. Ik meen door mijn ervaring daar nu een bijdrage in te kunnen leveren. Nood aan een scherpere focus en inzetten op een toegankelijk lidmaatschap Soms raak ik het overzicht kwijt van het gigantisch aanbod dat VOV kan bieden, een beperking of een scherpere focus kan zeker een aanbevelingspunt kunnen zijn evenals het inzetten op het verhogen van de toegankelijkheid van het lidmaatschap. VOV staat volgens mij voor netwerkforum, een community voor leren en ontwikkelen, een bron van informatie en veel events en activiteiten. 10.

11 Daan Sorgeloos VUB- onderzoeker en praktijkdocent AMS adjunct professor SIOO Nederland Faculty aan de interuniversitaire stichting voor organisatie en veranderkunde We Walk bvba zaakvoerder change managent consultant VOV als facilitator van leren en ontwikkelen die in co-creatie de veerkracht en innovatievermogen van onze regio helpt versterken Ik ben een ondernemende academicus en een nieuwsgierige practicus, die in alles wat ik doe telkens de brug tussen wetenschap en praktijk (en vice versa) tracht te slaan. Win-win relatie tussen VOV en de academische wereld Ik stel me kandidaat als VOV bestuurder omdat ik de win-win relatie tussen het VOV en de academische wereld wil helpen versterken. De academische expertise die ik kan inbrengen situeert zich in de domeinen veranderingsmanagement, leiderschap en beïnvloeding. De praktische expertise die ik kan inbrengen zijn mijn consulting vaardigheden en mijn persoonlijke ervaringen bij het opzetten en uitbouwen van lerende en ondernemende netwerkorganisaties (We Walk bvba, The Future Leadership Initiative) waarbij het maatschappelijk divident steeds primeert op het financiële. 11.

12 Eric Van Camp (https://www.youtube.com/watch?v=5asgx8qmtuu) Atmilestone bvba zaakvoerder en strategic HR consultant, trainer, coach Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Mahatma Ghandi Ik ben al 15 jaar actief in het L&D gebeuren in België en Luxemburg. Mijn missie als consultant, trainer coach is om meetbare resultaten op de werkvloer te genereren, die een bijdrage leveren aan de strategische keuzes van het bedrijf. Ik ben daarbij steeds op zoek naar nieuwe benaderingen, betere werkvormen, nieuwe inzichten op wetenschappelijk domein om mijn bijdrage zo efficiënt en effectief mogelijk tot stand te brengen. 3 goede redenen waarom ik me kandidaat stel als VOV bestuurder (1) Ik stel vast dat tijdens de VOV activiteiten de echte beslissingsnemers niet aanwezig zijn. HR staat met L&D te veel aan de zijlijn en daar zou verandering in moeten komen. Ik ben bereid om mijn netwerk verder te activeren, en activiteiten binnen VOV mee te ondersteunen om beslissingsnemers meer op de activiteiten uit te nodigen (2) Nood aan focus om L&D vooraan te laten lopen in de business: door de cruciale rol te benadrukken die L&D zal gaan spelen in de snel veranderende bedrijfsomgeving kan VOV een boodschap uitstralen die L&D mee aan de beslissingstafel van onderneming brengt. Samen met HR is L&D verplicht om vooraan te lopen, tendensen in de markt te herkennen en het aanbod aan ontwikkeling aan te passen aan de noden van vandaag en van de nabije toekomst, geënt op de bedrijfsstrategie. (3) Als je een project wil doen heb je vertrouwen, inzet en doorzettingsvermogen nodig. Het is mijn natuur om mensen te vertrouwen en eens ik mij geëngageerd heb om mij in te zetten voor een project krijg je van mij al mijn inzet en mijn enthousiasme om anderen mee te krijgen. Integriteit in mijn afspraken is wat mij kenmerkt. L&D moet een voorloper zijn van verandering en VOV dient hierin een trekkersrol op te nemen De toegankelijkheid van informatie zal zorgen voor een veranderende rol van de opleiders (intern en of extern) zodat nog meer zal ingezet moeten worden op de mens in onze organisaties. Het is mijns inziens de paradox van deze tijd: de toenemende technologische trend maakt het net noodzakelijker om de juiste medewerker op de juiste plaats te zetten en deze te begeleiden in zijn intermenselijke relaties. Ik ben van mening dat L&D een voorloper moet zijn van verandering bij bedrijven. VOV heeft een trekkersrol te spelen in het waakzaam blijven en zelf ontwikkelen van nieuwe inzichten om met deze snelle veranderingen in de omgevingswereld om te gaan. HR en L&D zijn te weinig aanwezig aan de managementtafel. Onderzoek van het REED- learning instituut, wijst uit dat 82 % van de bevraagde CEO s, ontbreken van de nodige skills bij mensen aanziet als nummer 1 bedreiging van hun onderneming. Als daartegenover bevraagd wordt welke afdelingen zij binnen hun bedrijf zien als strategisch belangrijk, komt L&D op een beschamende 8 ste plaats. De nood aan een echte business partner die de business kent, ze mee opvolgt, de tendensen herkent en daarmee aan de slag gaat om de medewerkers slagvaardig te maken in de immer veranderende context, is vandaag wel erg prangend. Te lang is HR in een operationele fase gebleven door de overvloed van operationele taken die zij moeten uitvoeren. Hierdoor werd de strategische functie onderbelicht en onderschat. Via mijn netwerk zal ik dan ook, VOV meer in contact brengen met beslissingsnemers en zal ik de nodige initiatieven ontwikkelen om het strategische belang van L&D verder te onderstrepen. 12.

13 Hilde Vandendries AXA Belgium Business partner learning & organizational development Winston Churchill Continuous effort - not strength or intelligence - is the key to unlocking our potential. Learn share - grow Elke dag dat ik zelf iets geleerd heb of aan iemand iets heb geleerd is voor mij een geslaagde dag! Persoonlijke ontwikkeling is key! Heel nieuwsgierig van aard, ben ik constant op zoek om bij te leren. Wat het ook is. Een taal, iets artistieks of wetenschappelijks of nog technisch. Ik zoek graag de dingen uit, stel vragen, ga mensen opzoeken voor antwoorden. Ik leer anderen graag dingen bij of deel graag mijn ervaring en kennis. Niet om er zelf beter van te worden maar om anderen te verrijken. Via een interventie of een initiatief bijdragen tot de groei en ontwikkeling van mensen. Een toegevoegde waarde betekenen, drijft me De markt evolueert snel, behoeften veranderen, nieuwe competenties ontstaan, nieuwe ontwikkelingsbehoeften tekenen zich af en de rol van L&OD evolueert mee van individueel ontwikkelen naar organisatieontwikkeling en van delivery naar meedenken op meer strategisch niveau en de organisatie van morgen mee helpen uitteken en begeleiden met nieuwe leerinitiatieven, training programma s en communicatieconcepten. Door mijn expertise en ervaring in HR en Talent Development zowel in een corporate als een consulting omgeving heb ik een sterke klant- en oplossingsgerichtheid ontwikkeld en business inzicht verworven die me toelaten om de organisatienoden te begrijpen om een gepast antwoord te kunnen bieden op een reële ontwikkelingsvraag. Mijn ervaring heeft me gebracht samen te werken met directiecomités en management teams. De dynamiek noch het beslissingsproces is me dus niet vreemd. L&OD is meer dan skill gaps dichten. L&OD moet nog meer dan voorheen een business partner zijn die de connectie maakt tussen het talent en de business. L&OD denkt mee vooruit, is marktrendgevoelig en anticipeert door pragmatische oplossingen en learning experiences te ontwikkelen en te ondersteunen om zo de leercultuur binnen de organisatie te bevorderen en het individu driver van zijn eigen ontwikkeling te laten worden. De toekomst van VOV? (1) Visie rond L&OD: VOV heeft de opdracht om een nieuwe visie en beleidslijnen rond Learning & Organisational Development uit te werken en initiatieven in lijn hiermee op te zetten. De positionering maakt het de huidige en toekomstige leden mogelijk om zich hiermee te kunnen identificeren en zich zo meer te engageren om het VOV een drijvende kracht van het L&OD gebeuren in België te maken. (2) Think Tank: door het bijeenbrengen van expertise en verschillende inzichten, vooruitstrevende maar voldoende pragmatische learning experiences ontwikkelen afgestemd op markttrends en voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. (3) Connector: VOV als spil en enhancer van een learning netwerk door samenwerkingsverbanden met verschillende stakeholders op te zetten en te coördineren t.t.z. werkgeversassociaties, opleidingscentra, openbare tewerkstellingsinstellingen, volwassenenonderwijs, onderwijsinstanties VOV staat voor Expert platform to exchange & innovate - Connecting L&OD with the Business - Creative & innovative learning experiences 13.

14 Elke Wambacq INBO Vlaamse overheid hoofd stafdienst 3 drijfveren waarom ik kandidaat bestuurder ben: (1) Een groot geloof in het VOV en de fijne ervaringen die ik er tot nu toe mee had (2) Een passie voor leren en hoe we mensen daarrond kunnen verbinden (3) Samen zoeken naar oplossingen voor de pittige uitdagingen waar vele organisaties voor staan in tijden van besparing. Ik werk momenteel bij het INBO als hoofd van de stafdienst. Ik ben er samen met mijn team verantwoordelijk voor communicatie, organisatiebeheersing en beleidsvoorbereiding. Naast deze boeiende job heb ik ook twee bedrijfjes: Elementrik Films en Dinobusters. Met Elementrik produceren we films en met de Dinobusters zorgen we voor beweging in organisaties door change management op een slimme manier te combineren met communicatie en marketing. Daarnaast ben ik ook een schrijfster en blogster. Ondertussen twee boeken gepubliceerd met twee vriendinnen en een derde boek zit in de pijplijn. Ik heb doorheen de jaren heel wat expertise opgebouwd rond verandermanagement en communicatie. Ik ben ook gespecialiseerd in het bouwen van innovatieve arbeidsorganisaties. Deze kennis lijkt me interessant om het VOV mee vorm te geven en te ondersteunen bij het uitbouwen van haar toekomst. Vooral mijn ervaring binnen de overheid om in tijden van besparing en schaarste toch aandacht te hebben voor leren en talentontwikkeling lijkt me een troef. Los van mijn serieuze professionele leven ben ik eigenlijk een zotte doos. Het leven is voor mij een groot avontuur waarbij je telkens opnieuw nieuwe dingen kunt ontdekken. Dat avontuurgevoel heb ik ook bij het VOV. We proberen te pionieren in de onontgonnen plekken van leren en ontwikkeling en bekijken dat vanuit een aparte invalshoek. We brengen mensen met verschillende invalshoeken samen zodat innovatieve en nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Dat is de reden waarom ik al jaren met veel goesting lid ben van het VOV en het lijkt me leuk om dit te versterken. De organisatie van de toekomst is een zwermorganisatie Ik ben een ondernemer in hart en nieren. Doorheen mijn leven heb ik steeds de onweerstaanbare drang gehad om projecten en innovatieve ideetjes het licht te laten zien. Deze passie gaat hand in hand met een grote voorliefde voor het uitbouwen van netwerken en het inzetten van communicatie om mensen met elkaar te verbinden. Ik geloof dat de organisatie van de toekomst een zwermorganisatie is en probeer dat zelf ook een beetje toe te passen door eigen projecten met veel betrokkenheid van verschillende mensen uit te werken. Mijn drie kernwoorden zijn dus ondernemen, verbinden en communiceren. Het VOV van de toekomst is voor mij een netwerkorganisatie waar verschillende concrete projecten het licht zien. De focus op leren wordt een beetje verder gelegd naar een brede blik op mens en organisatie. Het VOV laat toe om concepten rond organisatie uit te proberen, concreet te maken en vooral heel veel kennis en inspiratie te delen tussen verschillende organisaties Dankzij de samenwerking met het VOV werden er fantastische projecten uitgerold Ik volg ondertussen al 7 jaar het VOV en was al van het eerste moment fan van deze organisatie. De passie die de mensen verbindt rond leren steekt aan. De jaren dat ik actief mee Licht op Leren voorbereidde waren intens en tegelijk op professioneel vlak het meest verrijkende wat ik de afgelopen jaren deed. Dankzij de samenwerking met het VOV werden er fantastische projecten uitgerold waarbij organisaties van elkaar leerden in een ongedwongen en organische sfeer. Leren nog meer in de spotlight! Net zoals alle andere organisaties is ook het VOV in beweging en evolutie. Ik draag graag mijn steentje bij om elkaar te inspireren om de strategie en de richting van het VOV scherp te stellen zodat leren nog meer in het spotlicht komt te staan. Samen zoeken naar creatieve en nieuwe invalshoeken om de leden te verrijken met inzichten en de rol die het VOV daarbij kan opnemen lijkt me een mooie uitdaging. VOV staat voor Verbinden, ondernemen en vooruitblikken :-) 14.

15 Nancy Wynants ICF Certified coach business coaching - Trainer Body Language - Profile Dynamics Consultant I m a globetrotter As from my 18th I travelled around the world (Brazil, Cuba, South- & West-Africa,..) as of curiosity in other cultures: their behavior and attitudes and what was it that makes them happy. Going into connection with them was easy even with primal people living in the mountains of Salvador de Bahia. My choice to study languages (E, F, G, S) was linked with my passion to travel. Although I had a maiden dream to become a big fashion designer, I continued my career working 13 years in Marketing and again I travelled in Europe and outside Europe to organize medical congresses, dinners in the castle of Capetown and product launches in the South-African wine-yards. I became an expert in event management, administration and communication and started to work as the right hand for leaders from different cultures (American, Italian, Canadian, British, French, etc.) all with a different leadership style. Of course I started to analyze them in their behavior, the same as what I did with my ex boy friends biggest passion for many years I followed studies in coaching, NLP, body language, image consulting, etc. Life is too short! In a second life I want to graduate as a journalist, a sociologist, an anthropologist and live with gorillas just as Jane Goodall. Good self-leadership starts by knowing yourself. It s about finding the soul inside us. Finding happiness at work. My drive today is to improve the workplace and raise a company to a higher level. But also connecting with other cultures is a way to a better future. The greater the difference is between who you are and what you do, the more stress you experience. The leadership of the future is about who you are and not what you do. 3 redenen waarom ik kandidaat bestuurder ben (1) Leren en ontwikkelen is mijn passie tot aan mijn dood, er is een 100% match met VOV (2) Mee de kar kunnen trekken aan een andere manier van aanpak, innovatief, met lef, durven choqueren (3) Participatie aan ontwikkeling van nieuwe technieken en nieuwe projecten die bedrijven sensibiliseren om zich kwetsbaarder op te stellen Ik heb een brede achtergrond van opleidingen en praktijk in persoonlijke ontwikkeling, coaching, consulting en stress management, mijn interculturele en internationale ervaring. Specialiteit is communicatie en zelfleiderschap, objectief waarnemen, observatie, jezelf en de andere kennen, het gaat ook over acceptatie, je eigen weerstanden kennen en die van de andere. Ik ben een grote voorstander van wat onzichtbaar is in een bedrijf zichtbaar te maken. Dan spreek ik over de waardensystemen. bvb het zichtbaar maken van alle profielen van personeelsleden en die functioneel inzetten. Ik ben grote voorstander van bedrijven zoals Cronos en de Ricardo Semco-stijl: minder hiërarchie, durven loslaten van ego. Om de grote complexiteit aan te kunnen in de wereld hebben we dit soort mensen nodig. Tijdens mijn verblijf in Togo maar ook hier ben ik mij geschrokken van het blauwe denksysteem (regels om regels). Organisaties die enkel in dat blauwe denksysteem willen blijven zitten, zullen in de toekomst een vogel voor de kat zijn. VOV moet durven in die richting te denken met ook een directe aanpak naar bedrijfsleiders toe, niet (alleen) HR; het zijn de leidinggevenden die je eerst moet warm maken, sensibiliseren voor je doelen. VOV staat voor leren, netwerken en co-creatie en vernieuwende praktijken voor leren en ontwikkelen op touw zetten. 15.

Verstevigen van je positie als MD adviseur

Verstevigen van je positie als MD adviseur Verstevigen van je positie als MD adviseur Workshop voor de NFMD 21 november 2013 Monique van der Meer en Jessica Godijn Agenda 9.00 9.15 Opening NFMD door Myrte Ferwerda 9.15 9.45 Veranderingen en gevolgen

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

MEET, LEARN, EXPERIENCE

MEET, LEARN, EXPERIENCE MEET, LEARN, EXPERIENCE Dynamiek, het is de energie die ons in beweging houdt, en ons sterk maakt in een wereld die constant verandert. Het houdt ons scherp en alert. Het doet ons bewegen, stappen vooruit

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Hoe combineer je Mindfullness, Passie en Power (onderscheidend) om een

Hoe combineer je Mindfullness, Passie en Power (onderscheidend) om een Hi Paul, Robin, Bram, Jan, Wat ik wil voorstellen om bij de launch, waarom we samenwerken en wat we gaan doen, ook een (link naar) Ebook mee te geven met - ons onderscheidend vermogen en een tip van de

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

Doctoraathouders op de Belgische arbeidsmarkt

Doctoraathouders op de Belgische arbeidsmarkt Doctoraathouders op de Belgische arbeidsmarkt Discussienamiddag Rathenau Instituut Utrecht, 15 juni 2012 Loopbaanperspectieven van onderzoekers in Nederland Karen Vandevelde Universiteit Gent & ECOOM Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Congres

Het Nieuwe Werken. Congres Het Nieuwe Werken Congres Over Het Nieuwe Werken Jouw beeld De Nieuwe Medewerker Onze rol Visie Ruimer kader Zijn rol DE NIEUWE MEDEWERKER JOUW BEELD Jouw beeld akkoord of niet? HNW leidt tot meer productiviteit

Nadere informatie

Franchisegever. Search & Selection - www.searchselection.com - is sinds ruim 30 jaar duurzaam en met succes in HR consultancy werkzaam

Franchisegever. Search & Selection - www.searchselection.com - is sinds ruim 30 jaar duurzaam en met succes in HR consultancy werkzaam Franchisegever SEARCH & SELECTION DE FRANCHISEGEVER... 1 WAARDEN DIE SEARCH & SELECTION TYPEREN... 1 ETHIEK - EEN HEEL BIJZONDERE WAARDE... 2 SEARCH & SELECTION HISTORIEK... 2 MISSIE I VOOR DE KLANTEN

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Ik innovatief, mijn organisatie innovatief

Ik innovatief, mijn organisatie innovatief Ik innovatief, mijn organisatie innovatief Workshop - 28 februari 2011 Koningssteen People practices in innovation Energize your professional growth programma Ik innovatief, mijn organisatie innovatief

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Generation Y. Next generation leaders Generation internet Young potentials

Generation Y. Next generation leaders Generation internet Young potentials Generation Y Next generation leaders Generation internet Young potentials VAN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP OVER ORGANISATIEONTWIKKELING TOT STRATEGIE #THEFUTUREISNOW Een hele nieuwe generatie staat klaar om

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

2/02/15 HR & INNOVATIE PERSONAL MANAGERS CLUB. 2 e professionele bachelor in Europa in dit vakgebied Gestart in september 2014 met 82 studenten

2/02/15 HR & INNOVATIE PERSONAL MANAGERS CLUB. 2 e professionele bachelor in Europa in dit vakgebied Gestart in september 2014 met 82 studenten HR & INNOVATIE PERSONAL MANAGERS CLUB 2 e professionele bachelor in Europa in dit vakgebied Gestart in september 2014 met 82 studenten 1 WIJ LEIDEN JONGEREN OP VOOR JOBS DIE VANDAAG NOG NIET BESTAAN FANTASTISCHE

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom!

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom! Persoonlijke coaching als leervorm 19 maart 2009 Welkom! Ik wil, ik weet, ik kan... en toch doe ik het niet! 19 maart 2009 Welkom! Prestaties bekeken Prestatie = Potentieel - interferentie Ik als coach:

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

S S r r. o v. o S. S m.v n. n o m p.m o S m mens enwerk p S mens enwerk

S S r r. o v. o S. S m.v n. n o m p.m o S m mens enwerk p S mens enwerk FAVV Ruud Buyl, L&D Manager Wat we vandaag willen delen hoe het begon, de moeilijkheden met het duidelijk krijgen wat we willen, het traject & onze aanpak, de successen, de failures en de lessen die wij

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld. VOV - Lerend Netwerk. Hannelore Calmeyn

Praktijkvoorbeeld. VOV - Lerend Netwerk. Hannelore Calmeyn Praktijkvoorbeeld VOV - Lerend Netwerk Hannelore Calmeyn Missie VOV is het Vlaams lerend netwerk van mensen die beroepsmatig bezig zijn met leren en met het ontwikkelen van individuen en organisaties.

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013

De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013 De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013 Dr. Martijn Rademakers Corporate universities Het aantal organisaties met een corporate university

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Missie

WELKOM. Welkom. Missie WELKOM Welkom Missie Het Vlaams centrum voor kwaliteitszorg heeft als doel het economisch weefsel in Vlaanderen te versterken door kaderleden te sensibiliseren en bekwamen in innovatieve managementconcepten

Nadere informatie

DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN STRATEGISCH HR. Mieck Vos Kabinetschef Burgemeester Vincent Van Quickenborne Stad Kortrijk

DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN STRATEGISCH HR. Mieck Vos Kabinetschef Burgemeester Vincent Van Quickenborne Stad Kortrijk DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN STRATEGISCH HR Mieck Vos Kabinetschef Burgemeester Vincent Van Quickenborne Stad Kortrijk WELKE OPPORTUNITEITEN STELLEN ZICH VANDAAG VOOR HR? HR heeft vandaag de erkenning

Nadere informatie

Duurzame loopbanen: It takes two to tango

Duurzame loopbanen: It takes two to tango Duurzame loopbanen: It takes two to tango Prof. dr. Ans De Vos SD Worx Chair Next Generation Work: Creating Sustainable Careers ans.devos@ams.ac.be @AnsDeVos Een duurzame loopbaan? Het werk dat ik momenteel

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014 Learn like a startup Next Learning 2014 16 April 2014 Rob Hermans Founder Achieved @hermans85 rob@achieved.co Achievements: Setup game startup incubator. Helped 10 startups go to market. Learned to code

Nadere informatie

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Introductie Wat we (denken te) weten over competentieontwikkeling Middel tot het versterken van inzetbaarheid

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Achtergrond Communicatiewetenschap, Universiteit Groningen, Concordia University Montreal Onderzoek intercultureel

Nadere informatie

TIS 050583. The one page strategy een strategie die werkt!

TIS 050583. The one page strategy een strategie die werkt! TIS 050583 The one page strategy een strategie die werkt! ONE PAGE STRATEGY LEREND NETWERK Technologiemarketing Prof. Simonne Vermeylen www.suntzu.be Sun.tzu@telenet.be br@ins.trust confidential 3 NIETS

Nadere informatie

De evolutie-sprong van management naar leiderschap

De evolutie-sprong van management naar leiderschap De evolutie-sprong van management naar leiderschap What got you here, won't get you there - Marshall Goldsmith Als ervaren manager heb je het allemaal al eerder gehoord Als effectief manager gebruik je

Nadere informatie

Werknemers en innovatie

Werknemers en innovatie Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Werknemers en innovatie VIGOR slotevent Stan De Spiegelaere Guy Van Gyes Innovatie STI Science Technology Innovation DUI Doing Using Interacting De kenniswerker

Nadere informatie

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien Road to Growth Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken. Ontdek hier een individueel begeleidingstraject om te groeien in wat je doet en hoe

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

de Belangrijkste Tekening ter Wereld

de Belangrijkste Tekening ter Wereld de Belangrijkste Tekening ter Wereld Karl Mor+er Crea+ef Expert ThinkBuzan Licensed Instructor Accredited Gebaseerd op : The Most Important Graph in the World Tony Buzan # de Belangrijkste Tekening ter

Nadere informatie

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world HOE GAAT HET NU? We zetten allemaal verschillende methoden in om vraagstukken op te lossen, oplossingen te ontwerpen

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Leiderschap... Een ontdekkingsreis

Leiderschap... Een ontdekkingsreis Leiderschap... Een ontdekkingsreis Reynold A. Chandansingh De wagenmenner 20 mei 2008 reynold@newshoestoday.com wagenmenner@rekrino.nl 06 42024161 Leiderschap... een ontdekkingsreis Leiders stellen vragen

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Focus Workshop 2 daagse

Focus Workshop 2 daagse Focus Workshop 2 daagse Doelstelling Het is onze passie om bedrijven te ondersteunen in hun groei en andere ondernemers te helpen hun dromen te realiseren. HaRvest is ontstaan van uit onze overtuiging

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Lerende generaties op de werkvloer

Lerende generaties op de werkvloer Inspiratiesessie D Lerende generaties op de werkvloer Prof. dr Mien Segers Dr. Simon Beausaert Maike Gerken en Dominik Froehlich School of Business and Economics, Maastricht University Programma Introductie

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Psychosociaal welzijn - 17 januari 2017

Psychosociaal welzijn - 17 januari 2017 De rol van de preventieadviseur binnen de psychosociale aspecten? De rol van de preventieadviseur binnen de psychosociale aspecten Lut Van Mossevelde, gedelegeerd bestuurder Instituut voor Duurzaam Werken

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Performance Company. Spider Conferentie. Creators in Personal Performance. Veranderen op individueel niveau. Simpel, maar niet eenvoudig!

Performance Company. Spider Conferentie. Creators in Personal Performance. Veranderen op individueel niveau. Simpel, maar niet eenvoudig! Spider Conferentie Veranderen op individueel niveau Simpel, maar niet eenvoudig! Veranderen Wat betekent dat voor het individu? Voorstellen Michel Bergman - Talentontwikkeling - Leiderschap - Team Performance

Nadere informatie

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks?

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Over de rol van de Operational Auditor in sturen op kernwaarden, cultuur en gedrag Olof Bik Behavioral & Cultural Governance Trophy Games, 28 nov 2013, Hilversum

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM)

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) Psychological success CARRIÈRES ALS LEERCYCLI D.T. Hall Ex T Es M Exploration Trial Establishment

Nadere informatie

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS Het gebeurt vaak dat veelbelovende krachten de hoge verwachtingen niet inlossen. Soms gaan zij weg nog vooraleer zij een reële bijdrage hebben geleverd. Talentbeheer

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

Management Development Next Level

Management Development Next Level Management Development Next Level NFMD congres 27 januari 2015 Marcel Knotter 1. Hoezo MD? 1. Hoezo MD? 1. Hoezo MD? Quiz Vraag 1 Wat is ca. de omvang van management- en A. $50-60 miljoen B. $500-600 miljoen

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

De evolutie van de arbeid(smarkt) en de gevolgen voor HR: the Future of Work. Prof. Dr. Luc Dekeyser, directeur Kenniscentrum SD Worx

De evolutie van de arbeid(smarkt) en de gevolgen voor HR: the Future of Work. Prof. Dr. Luc Dekeyser, directeur Kenniscentrum SD Worx De evolutie van de arbeid(smarkt) en de gevolgen voor HR: the Future of Work Prof. Dr. Luc Dekeyser, directeur Kenniscentrum SD Worx Tijdscontext Innovatieve kenniseconomie Industriële economie Consciousness

Nadere informatie

De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding

De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. 1 Executive Leadership Foundation 2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding Niets is zo ongelijk als

Nadere informatie

Kwaliteit in TIJDELIJK MANAGEMENT. in het onderwijs! Interim-management Leiderschapsontwikkeling Advies & Procesbegeleiding Meet & Learn

Kwaliteit in TIJDELIJK MANAGEMENT. in het onderwijs! Interim-management Leiderschapsontwikkeling Advies & Procesbegeleiding Meet & Learn interim-management & leiderschapsontwikkeling in het onderwijs! Kwaliteit in TIJDELIJK MANAGEMENT Interim-management Leiderschapsontwikkeling Advies & Procesbegeleiding Meet & Learn INTERIM-MANAGEMENT

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

hoe toekomstbestendig is uw personeelsbeleid? VVSG Trefdag 12 oktober 2017 Eddy Annys

hoe toekomstbestendig is uw personeelsbeleid? VVSG Trefdag 12 oktober 2017 Eddy Annys hoe toekomstbestendig is uw personeelsbeleid? VVSG Trefdag 12 oktober 2017 Eddy Annys Randstad 2 Vanuit zijn verleden als topsporter is de kijk van Eddy Annys, managing director van Randstad België, op

Nadere informatie

Werken met de binnen het Eye-project ontwikkelde toolbox

Werken met de binnen het Eye-project ontwikkelde toolbox Werken met de binnen het Eye-project ontwikkelde toolbox Objectief leren observeren en reflecteren: Het Eye-project Korte toelichting Eye Ontstaan en doel toolbox Observeren Reflecteren Ervaringen EYE

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Mission: Creating Responsible Business in society Vision: Sustainability Coach Values: Responsibility & Respect Ons Engagement geïntegreerd

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Secure Base Leadership. Leiding geven aan verandering. 24 en 25 september 2015

Secure Base Leadership. Leiding geven aan verandering. 24 en 25 september 2015 Leiding geven aan verandering 24 en 25 september 2015 Groesbeek De beste prestaties worden geleverd door mensen die dicht bij zichzelf zijn, intuïtief, creatief en reflectief. Het zijn mensen die weten

Nadere informatie

Puur menselijk, Puur zakelijk. Het is precies zoals we ons voelen. Ons werk is mensenwerk. We werken en adviseren vanuit een brede visie op het

Puur menselijk, Puur zakelijk. Het is precies zoals we ons voelen. Ons werk is mensenwerk. We werken en adviseren vanuit een brede visie op het waardering Puur menselijk, Puur zakelijk. Het is precies zoals we ons voelen. Ons werk is mensenwerk. We werken en adviseren vanuit een brede visie op het ondernemingsplan. Op strategisch niveau gaan we

Nadere informatie

Praktijk van het competentiebeleid in KMO s

Praktijk van het competentiebeleid in KMO s Praktijk van het competentiebeleid in KMO s Antwerpen 6/2/2012 Een relativerend verhaal. - Omwille van schaal en dynamiek - Omwille van de waargenomen praktijk - Omwille van recente ontwikkelingen 2 Groeihefbomen

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Hoe stevig is uw fundament?

Hoe stevig is uw fundament? Hoe stevig is uw fundament? Foto van de Vijverhoeve Uitnodiging Masterclass Succesvol Ondernemen Landgoed de Vijverhoeve 18 januari 2011 Bent u een leider, die een nieuwe stap gaat zetten in uw carrière?

Nadere informatie