Gezondheidscentra. Jaarverslag gezondheidszorg: optimaal en persoonlijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheidscentra. Jaarverslag 2012. gezondheidszorg: optimaal en persoonlijk"

Transcriptie

1 Gezondheidscentra Jaarverslag 2012 gezondheidszorg: optimaal en persoonlijk

2

3 Inhoudsopgave SAG Jaarverslag Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Missie en visie Missie Visie Laagdrempelig Integraal Kwaliteit Menselijke maat Partnerschap 5 Hoofdstuk 3 Patiëntenzorg en dienstverlening Basiszorg Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en transparantie Doelgroepgerichte zorg Innovatie en onderzoek Preventie en gezonde leefstijl Farmaceutische zorg Diagnostiek Samenwerking Zorgprogramma s Zorgketens Gestructureerde zorg aan ouderen Eerstelijns GGZ Kind, jeugd en gezin Gebieds- en populatiegerichte zorg 13

4 2 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Hoofdstuk 4 Organisatie en bedrijfsvoering Personeel Communicatie Expertisecentrum Programma s en projecten Zorgstaf ICT Financiën Facilitaire Dienstverlening OR Raad van Bestuur Raad van Toezicht 20

5 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Inleiding Ambitie = transitie Het jaar 2012 begon met een soort van valse start. Door tariefverlagingen was de SAG gedwongen tot flinke bezuinigingen. Dat vroeg om duidelijke keuzes. Voorop stond dat we onze primaire dienst verlening overeind wilden houden en dat we dus de patiënten en de collega s in de gezondheidscentra wilden ontzien. Dat heeft ertoe geleid dat we helaas afscheid hebben moeten nemen van vier mensen van het Bedrijfsbureau van de SAG. We zitten in een transitiefase, en willen we als SAG onze ambitie voor kwalitatief goede, laagdrempelige en persoonlijke zorg waar kunnen blijven maken, dan zullen we ons aan moeten passen aan het veranderende zorglandschap. De uitdaging in dit verslagjaar was vooral: meer doen met minder mensen bij een groeiende organisatie. Een organisatie die te maken heeft met steeds meer eisen die gesteld worden op het gebied van kwaliteit, verantwoording, transparantie en vernieuwing. Dat vraagt om een stevig en eigentijds ICT-beleid. Dat we daar in Nederland niet mee voorop lopen is bekend en helaas moeilijk te beïnvloeden. Zoveel fragmentatie onder Hissen, Kissen, Zissen, Fissen en zoveel belangen Daarom proberen wij als SAG onze eigen koers te varen. Wij constateren een grote behoefte aan informatie en communicatie in de zorg en geloven dat ICT een belangrijk en steeds onmis baarder hulpmiddel is voor een goede uitoefening van onze taken, zeker in het licht van de toenemende werkdruk. Dat heeft geleid tot een aantal essentiële stappen richting E-health. In dat kader is intern ook de SAG Kwaliteitsprijs uitgereikt. Ondanks de financiële tegenwind hebben we tussentijds toch personele versterking kunnen realiseren op Facilitaire Zaken en Financiën, juist omdat we in control zijn en er overal met een enorme inzet zinnig en kostenbewust gewerkt wordt. Wat opvalt is de vitaliteit van de mensen binnen de SAG. In deze economisch moeilijke tijden hebben we vanuit een gedeelde ambitie en onder de noemer laat zien hoe goed je bent prestaties geleverd die duidelijk laten zien dat de SAG springlevend is en relevanter dan ooit. Dat heeft op allerlei gebieden geleid tot resultaten waar we met recht trots op kunnen zijn. Zo is er voor alle centra op bijna alle disciplines sprake van een verhoogde patiënttevredenheid. De eerste Health Communicator voor anderstalige en laaggeletterde patiënten is een feit. Met het gezondheidscentrum Watergraafsmeer hebben we er een fijn team bij. De SAG heeft de hoogste scores op de GEZ prestatie indicatoren als het gaat om chronische zorg, doelmatigheid, service, innovatie en doelgroepbeleid. Er is sprake van een historisch laag ziekteverzuim. We hebben de tweede prijs gewonnen voor de meest innovatieve organisatie binnen de eerste lijn in Nederland en staan op de derde plaats in de top 100 van de meest invloedrijke eerstelijns bestuurders. De aanstelling van de twee Zichtbare Schakels in Nieuw West is met twee jaar verlengd. De mogelijkheden voor diagnostiek op de centra zijn flink uitgebreid, en er is een mooie samenwerking op poten gezet met de VU in de vorm van een academische werkplaats waar de brug wordt geslagen tussen de onderzoekswereld en het praktijkveld. En last but not least: we hebben een mooi financieel jaarresultaat. Activiteiten en beweging genoeg dus. Het ontbreekt de SAG beslist niet aan ambitie, maar wat we doen, willen we wel graag goed blijven doen. Daarom zullen focus en selectief kiezen voor 2013 een belangrijke leidraad zijn. Raad van Bestuur Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

6 4 Jaarverslag 2012 Hoofdstuk 2 Missie en visie Over de SAG De Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra bestaat uit 15 gezond heidscentra. De gezondheidscentra, die verspreid liggen over Amsterdam, bieden zorg aan zo n patiënten. Op de SAG gezondheidscentra werken meer dan 500 zorgverleners, van huisartsen tot fysiotherapeuten en van diëtisten tot wijk- en JGZverpleegkundigen. Samen verzorgen zij een compleet aanbod van eerstelijnszorg dicht bij huis. 2.1 Missie SAG gezondheidszorg: optimaal en persoonlijk Dat is wat SAG te bieden heeft, vanaf de start van het eerste gezondheidscentrum, zo n 40 jaar geleden. Stevig geworteld in de wijk geloven wij in gezondheidszorg met een menselijk gezicht. Wij kennen onze patiënten, en zij kennen ons dat vinden wij belangrijk. Daarom heeft elk gezondheidscentrum één voordeur waarachter mensen alles kunnen vinden wat ze aan zorg nodig hebben, in elke levensfase en op elk gebied. Daarbij is ons doel onze patiënt zo gezond mogelijk te houden en zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. 2.2 Visie De SAG is opgericht vanuit het idee dat iedereen in zijn eigen omgeving een beroep moet kunnen doen op een goede gezondheidzorg in de volle breedte. Die maatschappelijke doelstelling staat ook na 40 jaar nog steeds recht overeind, en heeft geleid tot een breed zorgaanbod dat perfect is afgestemd op onze wijkbewoners. Elke wijk heeft andere bewoners, en dus legt elk gezondheidscentrum zijn eigen accenten. Maar ondanks die verschillen hebben alle centra één ding gemeen: een aantal belangrijke kernwaarden. Onze de zorg is laagdrempelig, integraal, van hoge kwaliteit, op menselijke maat en gebaseerd op partnerschap Laagdrempelig Wij vinden het belangrijk dat iedereen zo bij ons binnen kan lopen en direct bij de juiste zorgverlener terechtkomt. Daarom zijn de gezondheidscentra laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen en is er één loket voor alle diensten, of het nu gaat om de huisarts, de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker of psycholoog. Het gezondheidscentrum is een belangrijke schakel in de wijk. Hier is alle zorg binnen handbereik, of het nu gaat om een eenvoudige verwijsbrief of complexe chronische zorg Integraal Gezondheid is niet alleen een zaak van het lichaam. Met emotionele en mentale aspecten wordt ook rekening gehouden, evenals de leefomgeving en sociaal-economische omstandigheden. Iedereen staat in relatie met zijn omgeving, dus gezondheidsproblemen hangen vaak samen met zaken als leefstijl, opvoedingsproblemen, werkloosheid, schulden of psychische problemen. Daarom kiezen wij bij de SAG voor een integrale aanpak waarbij professionals uit verschillende disciplines samenwerken Kwaliteit Wij willen graag het beste voor onze patiënten, dus staat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel. Wij streven naar optimale zorg voor een redelijke prijs. Daarom krijgt innovatie bij ons veel ruimte. Er bestaat een nauwe samenwerking tussen onderzoekers en mensen uit de medische praktijk. Wij werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, en sturen die direct bij naar aanleiding van de effecten van behandelingen. Dat voortdurende samenspel leidt tot steeds betere en effectievere zorg.

7 Hoofdstuk 2 Missie en Visie Menselijke maat Zorg gaat om mensen, dus leveren wij zorg op menselijke maat. De individuele patiënt en zijn of haar behoeften staat bij ons centraal. Bij de SAG hoeft iemand niet langs tien zorgverleners of drie keer terug te komen voor een onderzoek. Door een goede coördinatie zijn diensten goed op elkaar afgestemd en krijgen mensen precies de zorg die ze nodig hebben, van min-9 maanden tot honderd plus. Zorg op menselijk maat betekent ook dat we de zorg afstemmen op de behoeften van de wijk als geheel. Hiervoor maken we jaarlijks een wijkscan Partnerschap Bij de SAG houd je als patiënt altijd zelf de regie. Er is sprake van partnerschap: een situatie waarbij zorgverlener en patiënt samen in goed overleg de koers uitzetten. Daarbij zetten we in op zelfredzaamheid: de patiënt is verantwoordelijk voor de eigen gezondheid, en kan daarvoor een beroep doen op de professionals van het gezondheidscentrum. Zo blijven mensen maximaal zelfstandig, terwijl ze toch de zorg krijgen die ze nodig hebben. De stem van de patiënten klinkt ook duidelijk door in ons zorgaanbod. Zo zijn alle gezondheidscentra NHG-geaccrediteerd en in het bezit van het ECB-Kwaliteitslabel, wat inhoudt dat de zorg aan de hoogste kwaliteitscriteria voldoet. Beide standaarden zijn in nauw overleg met patiënten tot stand gekomen en worden continu geactualiseerd.

8 6 Jaarverslag 2012 Hoofdstuk 3 Patiëntenzorg en dienstverlening De SAG werkt aan de gezondheid van een groot aantal patiënten en andere wijkbewoners. Om die verantwoordelijkheid zo goed mogelijk handen en voeten te geven hebben we een breed aanbod van zorg en diensten. Voorop staat dat we goede en laagdrempelige basiszorg leveren aan iedereen die dat nodig heeft. Daarnaast hebben we een aantal zorgprogramma s voor specifieke doelgroepen. Voor beide soorten geldt dat we gaan voor kwalitatief hoogwaardige en innovatieve zorg zonder de personal touch uit het oog te verliezen. Onze medewerkers weten als geen ander hoe dat moet, omdat ze stevig geworteld zijn in de wijk. Niets werkt zo motiverend als wanneer je elke dag opnieuw ziet voor wie je werkt en wat jouw zorg voor mensen betekent. 3.1 Basiszorg Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en transparantie Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en transparantie zijn kernwoorden van goed beleid. Al die dingen samen leiden tot een goed aanbod van zorg en diensten. De vier punten hebben alles met elkaar te maken en versterken elkaar. Als je bijvoorbeeld bezig bent de doelmatigheid te verhogen, stijgt daardoor automatisch ook de kwaliteit van het werk. En als je werkt aan veiligheid, is het zeer waarschijnlijk dat dat ook impact heeft op de efficiency. Kwaliteit Wat de diagnostiek betreft zijn we bezig om de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen door het aanbod van diagnostische testen op de gezondheidscentra uit te breiden. Wat is er prettiger voor een patiënt dan even naar het gezondheidscentrum om de hoek te gaan om bloed te laten prikken, in plaats van naar het ziekenhuis? Daarom zijn we samen met diagnostisch centrum SHO bezig om de mogelijkheden voor diagnostiek om te hoek te vergroten. In 2012 hebben we daar onder andere in gezondheidscentrum Osdorp een pilot voor opgezet om te kijken hoe we de zorg letterlijk en figuurlijk dichter bij de huisarts en de patiënt kunnen brengen. Dat is niet alleen prettiger voor de patiënt, maar ook een stuk doelmatiger. Zo hebben we de mogelijkheden onderzocht van Point of Care Testing (POCT), een methode om een laboratoriumtest zo dicht mogelijk bij de patiënt uit te voeren. De benodigde handelingen worden dan uitgevoerd door een gespecialiseerde laborant of verpleegkundige met betrouwbare, geijkte apparatuur. Dit geeft huisartspraktijken de mogelijkheid om bijvoorbeeld zelf bepaalde bloedtesten af te nemen en direct vast te stellen of er bij bijvoorbeeld hoestklachten sprake is van een virus of een bacterie. Dat verbetert de kwaliteit en de snelheid van het medicatiebeleid. Verder zet de SAG meer in op telemedicine. Dit is een manier van werken waarbij ICT een belangrijke rol speelt. Het betekent onder andere dat huisartsen via de digitale weg het advies van een specialist kunnen vragen door deze een foto van de patiënt toe te sturen. De specialist geeft dan binnen een dag antwoord. Dat is makkelijk voor de patiënt omdat die niet naar het ziekenhuis hoeft, en bovendien een stuk sneller en goedkoper dan doorverwijzing naar de tweede lijn. Tot nu toe hadden we binnen de SAG vooral ervaring met teledermatologie, maar de toepassingsmogelijkheden worden steeds verder verruimd. In 2012 is ook telecardiologie goed op de kaart gezet en wordt er hard gewerkt aan een soortgelijke samenwerking met de longarts. Ook in de communicatie met patiënten hebben we een kwaliteitsslag gemaakt, namelijk via narrowcasting. In alle gezondheidscentra

9 Hoofdstuk 3 Patiëntenzorg en dienstverlening 7 hangen nu televisieschermen in de wachtkamer die patiënten informatie bieden over allerlei gezondheidszaken. Dit kan variëren van tips voor het weghalen van kleedjes van de vloer in huis om val partijen te voorkomen, tot informatie over openingstijden van de praktijk of het op de juiste wijze innemen van medicijnen. Deze nieuwe manier van communiceren is in 2012 goed op poten gezet en mag op brede waardering rekenen. Op verschillende gebieden zijn nieuwe stuurgroepen opgericht. Naast de stuurgroepen met betrekking tot chronische ziektes hebben we nu ook een stuurgroep Ouderenzorg, een stuurgroep Academisch Netwerk Huisartsengeneeskunde en een stuurgroep ICT. De deskundigen in de stuurgroepen zullen zich buigen over specifieke thema s op hun vakgebied, en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening op dat vlak verder verbeteren. Kwaliteit zit hem ook in deskundigheid. Dat geldt op alle vlakken, voor alle beroepsgroepen. In 2012 stond onder andere het vergroten van de deskundigheid van de praktijkondersteuners (POH s) op de agenda. Dat heeft ertoe geleid dat er voor de POH s, net als voor de huisartsen, intervisie is georganiseerd. POH s komen regelmatig samen om hun ervaringen te delen en van elkaar te leren. De eerste reacties zijn heel enthousiast. De SAG probeert de zelfredzaamheid van mensen zoveel mogelijk te stimuleren en te vergroten. Daarom experimenteren we met individuele zorgplannen en zelfmanagement. Een werkgroep van praktijkondersteuners heeft zich gebogen over de vraag in hoe verre een zorgplan aanslaat en of het iets toevoegt om patiënten zoveel mogelijk zelf te laten doen, zoals het gewicht en de bloeddruk bijhouden. De ervaring met deze werkwijze is nog maar zeer beperkt, maar we gaan er zeker mee door om te kijken bij wie dat aanslaat en zinvol is. Veiligheid Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Het is belangrijk dat er van fouten geleerd wordt, maar dat is alleen mogelijk als fouten en incidenten gemeld worden, zodat we weten waar eventuele risico s zitten. Medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat ze niet keihard afgerekend worden op fouten, en tegelijkertijd is het wel de bedoeling wat we serieus naar die fouten kijken met de bedoeling om de dienstverlening beter en veiliger te maken. Dat vereist goede procedures voor de omgang met incidenten. In 2012 heeft een stagiair daarom onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de gezondheidscentra rondom Veilig Incidenten Melden (VIM). Veiligheid omvat een breed spectrum en loopt van de kwaliteit van sterilisatieapparatuur tot de omgang met medicijnen of dat gladde stoepje voor de deur van een praktijk. VIM is een procedure waarbij huisartsenteams op een veilige manier fouten en bijna fouten kunnen melden en bespreken, om zo de veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening verder te verhogen. Sommige centra zijn hier al een eind mee op weg, anderen moeten nog van start gaan. Doelmatigheid Ook werken aan het verbeteren van de doelmatigheid is een door gaand proces. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het farmacotherapeutisch overleg met apothekers over het voorschrijfgedrag. Met name het polyfarmacieoverleg waarbij het medicijngebruik van ouderen die veel medicijnen gebruiken goed onder de loep wordt genomen, zet echt zoden aan de dijk.

10 8 Jaarverslag 2012 Kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid worden duidelijk verhoogd door de Zichtbare Schakel. Dit ZonMW-Project in gezondheidscentra De Vaart en Osdorp is een succes omdat het inzet op samenhangende zorg. De wijkverpleegkundige signaleert probleemsituaties in gezinnen en kan passende hulp in gang zetten. Sinds vorig jaar is er ook een Zichtbare Schakel Jeugd, speciaal voor het opsporen van problematiek onder jongeren. Voor huisartsen is dit een belangrijke verbetering, omdat jongeren uit zichzelf niet zo gauw naar het spreekuur komen. Via de Zichtbare Schakel komen probleemsituaties sneller en beter in beeld, wat tijdig ingrijpen en hulp via de huisarts mogelijk maakt. Een belangrijke impuls voor het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de dienstverlening is ook de overeenkomst met het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde van de VU die in 2012 is gesloten. Beide partijen gaan nauw samenwerken bij het op poten zetten van wetenschappelijk onderzoek binnen de gezondheidscentra. De link die zo ontstaat tussen theorie en praktijk zorgt niet alleen voor een goede wetenschappelijke basis onder het medisch handelen in de gezondheidscentra, maar zorgt er ook voor dat de dienstverlening voortdurend wordt aangepast aan de laatste inzichten. In die lijn is in 2012 een onderzoek gestart naar de implementatie van de Zorgstandaard Overgewicht bij kinderen. Huisartsen in verschillende centra zijn uitgenodigd om actief kinderen met overgewicht op te sporen en op hun spreekuur uit te nodigen, waarna een promovendus met de bevindingen aan de slag is gegaan. De Zichtbare Schakel Jeugd speelt een belangrijke rol bij het opsporen van deze kinderen. Het Academisch Netwerk geeft ook scholing aan huisartsen en assistenten om zo nauwkeurig mogelijk de ADEPT (Adequate Dossiervorming in Elektronische Patiëntendossiers) bij te houden. Dat is belangrijk, want hoe nauwkeuriger je als hulpverleners codeert, hoe beter het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd kan worden en hoe adequater het advies is dat je terugkrijgt. Daarom hebben alle medewerkers vorig jaar een scholing gekregen over codering. Dat is niet alleen goed voor inzicht in de eigen registratie, maar ook makkelijk voor de verantwoording naar de zorgverzekeraar en voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Kortom: de samenwerking zorgt voor een vruchtbare kruisbestuiving. Behalve met het Academisch Netwerk Huisartsengeneeskunde bestaat er ook een soortgelijke uitwisseling van gegevens met het NIVEL. Momenteel werken er drie centra met NIVEL samen, maar op termijn zal dit voor de hele SAG gelden. Transparantie Transparantie is niet alleen een kwestie van goed registreren, maar ook van laten zien wat je doet. Dat is zeker belangrijk in het kader van de Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ), waarbij verschillende disciplines uit de eerste lijn structureel samenwerken en ook gezamenlijk optreden richting partners in de tweede lijn. Zorgverzekeraars stimuleren deze aanpak en stellen in dit kader ook eisen aan de transparantie, vandaar dat de SAG hard werkt aan het vormgeven van criteria voor de GEZ-rapportage. En met succes, want in 2012 heeft de SAG in het werkgebied van Achmea de hoogste score gehaald op de GEZ module. In plaats van de 70 punten die minimaal nodig waren, hebben we er 92 gehaald. Dat betekent dat we het op alle fronten, van financieel tot innovatie, goed gedaan hebben. Dit alles dankzij de inzet, het enthousiasme en de deskundigheid van onze medewerkers. De uitdaging voor 2013 zal zijn om deze score in stand te houden.

11 Hoofdstuk 3 Patiëntenzorg en dienstverlening Doelgroepgerichte zorg Goede gezondheidszorg is maatwerk: toegesneden op de maat van de individuele patiënt. Maar sommige groepen patiënten hebben gelijksoortige problemen en hebben dus in grote lijnen dezelfde soort zorg nodig. Daarom hebben we bij de SAG ook doelgroep gerichte zorg. Dat is zorg voor speciale groepen met veel voorkomende klachten en een specifieke problematiek waarbij de zorgverleners nauw samenwerken en hun kennis en ervaring inzetten om de best mogelijke ketenzorg te leveren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om mensen met chronische ziekten, zoals COPD, diabetes, en hart- en vaatziekten. Maar het kan ook de zorg zijn voor mensen in een speciale leeftijdscategorie zoals ouderen of kinderen of de zorg voor mensen met psychische problematiek (GGZ). In 2012 hebben we in de volle breedte een stevige basis gelegd onder de doelgroepgerichte zorg. De uitdaging voor de komende jaren is het verder uitbouwen van die zorg. Wat de kwetsbare ouderen betreft hebben vooral de POH s Ouderenzorg een belangrijke rol gespeeld. Zij brengen kwetsbare ouderen in kaart, zorgen dat zij bezocht worden en kijken vervolgens welke hulp gewenst is. Hoewel de module Ouderenzorg in het verslagjaar met twee jaar is verlengd, is het budget helaas wel naar beneden bijgesteld, waardoor we voor de lastige opgave staan om meer kwaliteit te leveren met minder geld. In alle gezondheidscentra staat de zorg voor chronische patiënten stevig op poten. Maar de centra doen meer. De zorg die een gezondheidscentrum levert wordt zo goed mogelijk afgestemd op de problematiek in die wijk. Het verschilt per locatie wat er speelt en waar behoefte aan is. Zo zetten wijken met veel ouderen bijvoorbeeld sterk in op ouderenzorg, terwijl een wijk waar sprake is van veel alcoholverslaving, juist daar zijn beleid op afstemt. Ook op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg is weer veel werk verzet. De GGZ is uitgebreid om te kunnen voldoen aan de wens om meer in de eerste lijn af te handelen en mensen niet onnodig naar de tweede lijn door te sturen. De POH GGZ speelt daarbij een belangrijke rol: hij of zij kan ingeschakeld worden bij de zorg voor patiënten met lichtere psychische problemen. Ook de wijkverpleegkundige is een belangrijke schakel in de zorg voor specifieke doelgroepen. Deze verpleegkundige is van onschatbaar belang voor de wijk, omdat zij vanuit haar functie precies weet wat er speelt achter de voordeuren. De SAG maakt zich daarom blijvend sterk voor de positie van de wijkverpleegkundige. Zo neemt de SAG deel aan de bestuurlijke werkgroep Wijkverpleging. Samen met thuiszorgorganisaties heeft de SAG een notitie opgesteld voor de wethouder Sociale Zaken waarin het belang van de wijkverpleegkundige en de Zichtbare Schakel glashelder naar voren komt. Dat heeft ertoe geleid dat het geld van de Zichtbare Schakel nu via de gemeente eerlijk wordt verdeeld over de betrokken organisaties en dat de positie van de wijkverpleegkundige voorlopig is veiliggesteld Innovatie en onderzoek 2012 was voor de SAG in verschillende opzichten een bijzonder jaar. Onze inspanningen op het gebied van innovatie zijn op een mooie manier bekroond. Zo is de SAG als tweede geëindigd bij de uitreiking van de Achmea Eerstelijns Innovatieprijs Een mooie prestatie! Als het gaat om innovatie en onderzoek is de meest in het oog springende activiteit in het verslagjaar de overeenkomst geweest met de VU om als SAG te fungeren als academische werkplaats inzake huisartsengeneeskunde, ouderenzorg, psychologie en inno vatie.

12 10 Jaarverslag 2012 De samenwerking tussen de gezondheidscentra en de academische wereld die in 2012 zijn beslag heeft gekregen, zal de komende jaren leiden tot nieuwe en betere vormen van zorg en loopbaanmogelijkheden. Verder heeft de SAG met subsidie een nieuwe methode ontwikkeld om patiënten te begeleiden die meerdere chronische aandoeningen hebben. Als je de pech hebt dat je bijvoorbeeld diabetes hebt, hartpatiënt bent en COPD hebt, had je tot voor kort met drie verschillende praktijkverpleegkundigen te maken. Dat was verre van ideaal. De nieuwe methode is erop gericht de zorg aan te bieden in een totaalpakket met de patiënt als uitgangspunt. In plaats van de zorg te organiseren rondom de verschillende aandoeningen, wordt de zorg nu georganiseerd rondom de patiënt en dat gaat een wereld van verschil maken. De subsidie is in het verslagjaar rondgekomen en er zijn inmiddels plannen gemaakt voor de implementatie van de nieuwe methode. Innovatie heeft ook vorm gekregen door het MD traject en de E-learning bij de triagecursus voor assistenten. Daarbij is ingezet op sociale innovatie: onder andere het aanleren van een andere houding ten aanzien van de patiënten en een positieve houding als het gaat om delegatie van taken vanuit de huisartsengeneeskunde. De SAG is koploper in het delegeren van taken naar het meest strategische niveau. Dat zorgt niet alleen voor minder werkdruk bij de huisartsen, maar ook voor meer werkplezier bij de assistenten en meer doelmatigheid in het werk. Ook op de afzonderlijke centra vinden de nodige activiteiten plaats die de zorg en de dienstverlening van de SAG op een innovatieve manier naar een hoger plan tillen Preventie en gezonde leefstijl De SAG heeft veel deskundigheid in huis als het gaat om het beter maken van patiënten. Maar het is natuurlijk het mooiste als mensen helemaal niet ziek worden. Primaire preventie is echter moeilijk te bereiken, daarom zet de SAG vooral in op secundaire preventie: het voorkomen dat een klacht of kwaal verergert. Dat kan bij longklachten bijvoorbeeld betekenen: iemand adviseren om te stoppen met roken. Of een patiënt met overgewicht wijzen op mogelijkheden om gezonder te leven of af te vallen. Daar hebben we in 2012 onverminderd hoog op ingezet. Behalve patiënten en gezonde mensen is er ook nog een tussengroep : mensen die geen klachten hebben, maar bij wie er toch dingen te vinden zijn die aan geven dat het in de toekomst mis zou kunnen gaan. In 2012 zijn de mogelijkheden voor panelmanagement uitgebreid besproken. Panelmanagement houdt in dat je mensen met mogelijke risico s in een zo vroeg mogelijk stadium actief opspoort en benadert met als doel om te voorkomen dat ze ziek worden of er in elk geval in een zo vroeg mogelijk stadium bij te zijn. Deze aanpak drijft op een goede registratie en het geven van spiegelinformatie aan huisartsen. Er zijn speciale softwareprogramma s die het mogelijk maken om patiënten met een verhoogd risico te selecteren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om mensen boven de 55 jaar van wie bekend is dat ze roken en te zwaar zijn. Deze mensen worden vervolgens benaderd en krijgen een oproep om op het spreekuur te komen. Het is de bedoeling om hier in 2013 actief mee aan de slag te gaan. Preventie betekent niet alleen: voorkomen dat mensen ziek worden of dat een ziekte verergert. Het kan ook betekenen: voorkomen van overbehandeling. Mensen moeten erop kunnen rekenen dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben, maar ook niet meer. Zinvolle zorg

13 Hoofdstuk 3 Patiëntenzorg en dienstverlening 11 betekent dat je heel gericht behandelt: doen wat nodig is, niet meer en niet minder. Om echt te komen tot die zinvolle zorg heeft de SAG samen met het Jan van Es Instituut een wijkpraktijkscan ontwikkeld. Deze scan combineert de gegevens van de wijk (demografische gegevens zoals opleiding, economische situatie, leeftijd, etc.) met die van de praktijk. Daarmee ontstaat een reëel inzicht in de praktijk van de gezondheidscentra. De praktijkscan laat zien waarin de praktijksamenstelling verschilt van de wijksamenstelling. Dat inzicht maakt het mogelijk om heel doelgericht zorg te verlenen in specifieke gebieden en precies die zorg te bieden die nodig is Farmaceutische zorg Huisartsen van de SAG werken nauw samen met apothekers aan een goed medicatiebeleid, bijvoorbeeld in het polyfarmacieoverleg dat zes keer per jaar plaatsvindt. Voor dit overleg bekijkt de apotheker het medicijngebruik van patiënten die zes of meer medicijnen gebruiken. Mocht hij reden zien om aan te bel te trekken bij de huisarts omdat iemand bijvoorbeeld te veel of juist te weinig medicijnen gebruikt, of een verkeerde combinatie, dan doet hij dat ook. Die aanpak blijkt zeer nuttig te zijn omdat er relevante dingen boven water komen over het medicijngebruik die anders over het hoofd gezien zouden worden. De apothekers spelen ook een belangrijke rol bij het terugkoppelen van medicatiegegevens naar de huisarts. Zo blijft de huisarts goed op de hoogte van wat een patiënt verder nog voorgeschreven krijgt, bijvoorbeeld door de specialist. Dat inzicht in het totale medicijngebruik heeft echt toegevoegde waarde. In 90% van de gevallen klopt alles, maar in 10% van de gevallen komen er dingen naar boven waar op z n minst vragen bij te stellen zijn, en dat gebeurt dan ook. Dit zorgt voor een beter medicatiebeleid. Op stedelijk niveau zijn er afspraken gemaakt met thuiszorgorganisaties over het medicatie beleid om de bevoegdheden van de verschillende werkers in de gezondheidszorg beter af te bakenen en vast te leggen. Wat mag een thuiszorgmedewerker bijvoorbeeld doen op medicatiegebied? En wat zijn de bevoegdheden van de wijkverpleegkundige in dit opzicht? Duidelijkheid op dit gebied is in ieders belang Diagnostiek De komende jaren zal steeds meer diagnostiek overgeheveld worden naar de eerste of anderhalfde lijn. Dat is goed nieuws voor patiënten, want die kunnen nu dicht bij huis terecht voor onderzoek waarvoor ze vroeger naar het ziekenhuis moesten. Ook uit kostenoogpunt is deze ontwikkeling toe te juichen. Daarom heeft de SAG in 2012 samen met SHO het nodige werk verzet om te zorgen dat er meer diagnostiek op de gezondheidscentra plaats kan vinden. De samenwerking betreft zowel de apparatuur als het op peil houden van kennis en kunde van medewerkers. Voorbeelden van diagnostiek die zich leent voor uitvoering op de centra: echo, bloedonderzoek, teledermatologie, telecardiologie of oogheelkundig onderzoek bij diabetespatiënten, maar ook de 24-uurs bloeddrukmeting en longfunctiemeting. We hebben geïnvesteerd in apparatuur, opleiding en ontwikkeling van diagnostiek en maken slim gebruik van de bestaande apparatuur. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat sommige apparatuur rouleert tussen de verschillende locaties. Ook zijn er nascholingen gegeven voor huisartsen en POH s om de diagnostiek in de gezondheidscentra op niveau te krijgen en te houden. Verder zetten we in toenemende mate in op telemedicine. Dit is een vorm van samenwerking waarbij de huisarts een foto van de patiënt naar de specialist stuurt die dan op korte termijn zijn oordeel kan geven. Dat heeft belangrijke voordelen. De patiënt hoeft geen gebruik meer te maken van de dure tweede lijn om een goede diagnose te krijgen, en de diagnose wordt bovendien bijna direct gesteld.

14 12 Jaarverslag Samenwerking Samenwerking is een sleutelwoord in de moderne gezondheidszorg. De samenwerkingspartners zijn te vinden op verschillende terreinen. Zo is er samenwerking gezocht met het Academisch Netwerk Huisartsengeneeskunde. Ondanks de stijgende behoefte aan het bundelen van krachten, staan sommige vormen van samenwerking helaas onder spanning door bezuinigingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het maatschappelijk werk. Ook bestaat er een nauwe en natuurlijke samenwerking met de wijkverpleging, maar door de versnippering van de thuiszorgorganisaties (alleen al in Amsterdam zijn dat er meer dan 60!) is het voor huisartsen wel heel erg moeilijk geworden om die samenwerking overeind te houden. Daar staat tegenover dat er ook nieuwe vormen van samenwerking opkomen, met name transmuraal. In samenwerking met de Huisartsenkring Amsterdam en specialisten in ziekenhuizen, ontwikkelt de SAG mee aan het instellen van transmurale platforms om de afstemming huisarts en specialist te optimaliseren ten behoeve van ketenzorg. 3.2 Zorgprogramma s Voor bepaalde groepen hebben we bij de SAG speciale zorgprogramma s ontwikkeld: chronisch zieken, ouderen, GGZ en jeugd. In al die programma s speelt de POH een sleutelrol Zorgketens De laatste jaren is er veel aandacht besteed aan het goed op poten zetten van ketenzorg. Dat heeft ertoe geleid dat de Ketenzorg Diabetes nu stevig op de kaart staat. In het kader van de GEZ zijn we bezig om met andere zorgketens diezelfde slag te maken. Een goede registratie is een belangrijk hulpmiddel bij de begeleiding van chronische patiënten. Daarom zijn er in 2012 in het HIS belangrijke aanpassingen doorgevoerd in specifieke registratieschermen voor diabetes, hart- en vaatzieken en met name COPD, waardoor de registratie beter aansluit bij de praktijk Gestructureerde zorg aan ouderen Ouderen vormen voor de SAG een belangrijke doelgroep, omdat met het stijgen der jaren doorgaans ook de klachten toenemen. Daarom proberen we de ouderenzorg steeds meer in samenhang te bekijken en hebben we in 2012 wederom ingezet op de module Kwetsbare Ouderen en het stedelijk overleg Zorgketen Dementie Amsterdam. Verder is er een speciale POH Ouderenzorg ingesteld die samen met huisartsen de kwetsbare 75-plussers in kaart heeft gebracht. Dat was geen overbodige luxe, want van de 100 ouderen bleken er tussen de 10 en 20 onvoldoende bekend bij de huisarts. De POH Ouderenzorg heeft juist met deze mensen contact opgenomen om te kijken waar zij behoefte aan hadden. Om de zorg aan ouderen verder te verbeteren zijn de medewerkers van de SAG geschoold en zijn er allerlei hulpmiddelen ontwikkeld om hen in staat te stellen de behoefte van deze doelgroep goed in te schatten en te registreren. Ook is er in 2012 een stuurgroep Ouderenzorg ingesteld, waardoor de zorg voor ouderen beter op de kaart is gezet Eerstelijns GGZ In 2012 hebben we samen met Arkin, GAZO en InGeest de krachten gebundeld om GGZ in de eerste lijn verder te versterken. Zeker als het gaat om psychische problemen is het belangrijk dat mensen in hun eigen omgeving hulp kunnen krijgen, en dat de drempel daarvoor laag is. Daarom hebben alle centra inmiddels een POH GGZ, een eerstelijnspsycholoog en soms een maatschappelijk werker in huis. Er is veel tijd gestoken in het voorbereiden van de nieuwe orga-

15 Hoofdstuk 3 Patiëntenzorg en dienstverlening 13 nisatie van GGZ en de verschuiving naar de eerste lijn. Het nieuwe model is nog in ontwikkeling Kind, jeugd en gezin Ouders en kinderen vormen van oudsher een belangrijke doelgroep van de SAG. Voor ons staat voorop dat gezinnen alle hulp moeten krijgen die zij nodig hebben, van gewone consultatiebureauzorg tot ondersteuning bij grote psychische problemen. De beste garantie dat wij die benodigde zorg kunnen leveren is dat onze professionals nauw samenwerken. Daarom hebben we de ouder- en kindzorg in alle gezondheidscentra onder één dak. De consultatiebureaus die tekenen voor de zorg voor de 0 tot 4 jarigen, maken deel uit van een Ouder- en Kind Centrum (OKC ). De nauwe samenwerking tussen de betrokken professionals en het feit dat de huisarts ook op het OKC werkzaam is, maakt dat de zorg voor ouders en kinderen goed functioneert. De dienstverlening is verder uitgebreid. Zo is er in gezondheidscentrum Helmersstraat in 2012 een pilot met avondspreekuur voor het consultatiebureau van start gegaan. Ook de dienstverlening van De Oase is uitgebreid naar andere centra. Behalve in gezondheidscentrum Osdorp is De Oase nu ook actief in de centra Banne Buiksloot, De Keyzer en Slotermeer. Nieuw is ook de instelling van de POH GGZ Jeugd. Voortaan kan de jeugd ook rekenen op specifieke zorg in de hoek van de geestelijke gezondheid. In 2012 hebben de volgende gezondheidscentra een POH GGZ Jeugd: Banne Buiksloot, Osdorp, Slotermeer, De Vaart en De Keyzer. Uitbreiding van deze functie naar IJburg (in gezondheidscentrum Haveneiland) zal in 2013 plaatsvinden. Een ander project dat in 2012 van start is gegaan is een project van de Zichtbare Schakel rondom dikke kinderen. Dit project houdt in dat kinderen met overgewicht actief worden opgespoord om te kijken wat eraan te doen valt Gebieds- en populatiegerichte zorg De afgelopen jaren is gebieds- en populatiegerichte zorg steeds meer een trend geworden in de gezondheidszorg. Bij de SAG doen we dat al jaren. Het leggen van de verbinding tussen cure, care en community zit bij ons in de genen. We werken op deze manier, omdat we geloven dat dat goed is voor de gezondheid en de maatschappelijke participatie van onze wijkbewoners. Gezien de ervaring van de SAG met gebieds- en populatiegerichte zorg fungeren wij als trekker van een paar grote projecten waarbij met veel succes gewerkt wordt aan een brede geïntegreerde eerstelijnszorg en de verbinding tussen cure, care en wonen. Het gaat om IJ-office en Beter Samen doen in Noord. IJ-office IJ-office draait om een integrale en gebiedsgerichte aanpak voor zorg en welzijn. Vanaf de start van IJburg werkt de SAG hier samen met allerlei partijen op het gebied van wonen, werken en leven. Wij vervullen daarbij de functie van regisseur omdat we gewend zijn om dingen in hun samenhang te zien en snel te schakelen tussen verschillende gebieden, doelgroepen, hulpverleners en soorten zorg. Er zijn twee belangrijke principes die we hierbij hanteren: 1-1-1: één cliënt, één casemanager, één aanpak. Volgens dit principe wordt de zorg die elke bewoner nodig heeft, vastgelegd in een integraal plan dat wordt bijgehouden door één coördinator. Dat zorgt ervoor dat iedereen precies die zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, en wel via de kortst mogelijke weg : van tweede naar eerste naar nulde lijn Onder het motto normaliseren waar kan, specialiseren waar moet, werken we eraan de zorg zo laag mogelijk in de lijn plaats te laten

16 14 Jaarverslag 2012 vinden. Dit principe zorgt ervoor dat de patiënt mag rekenen op de benodigde hulp, maar dat ook zijn zelfmanagement zoveel mogelijk gestimuleerd wordt. Onderzoek heeft aangetoond dat het werkt: er is sprake van lagere kosten en een hoger welbevinden van patiënten en betrokken. Het afgelopen jaar hebben we met subsidie van ZonMW gewerkt aan optimalisatie van de werkwijze en het ontwikkelen van een maatschappelijke businesscase. Ook is er een ICT tool ontwikkeld voor casemanagement in relatie tot patiënten en mantelzorgers. Dit logboek zorgt ervoor dat de communicatie tussen professionals, patiënten en mantelzorgers geoptimaliseerd wordt waardoor de hulp verlening soepeler verloopt. De SAG is ook actief geweest met het inkopen van maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening voor 800 bewoners van IJburg. Dit laatste in samenwerking met welzijnsorganisatie Dynamo. In november 2012 is er een grote conferentie geweest met het stads deelbestuur, bewoners en professionals waarbij het onderzoek van ZonMW naar de werkwijze op IJburg werd gepresenteerd. Vergelijkingsonderzoek met Oud-Oost liet zien dat het IJ-office het hoogste scoorde als het ging om de effectiviteit van de coördinatie en het matchen van vraag en aanbod in zorg en welzijn en dat de cliënttevredenheid daarbij groter is dan bij vergelijkbare projecten in de zorg, terwijl de kosten een stuk lager zijn. De IJ-aanpak is laagdrempelig en effectief, en dat is eigenlijk een grote pluim voor de aanpak die wij bij de SAG al jaren hanteren. Beter Samen doen in Noord In dit driejarige project werkt de SAG samen met andere zorgaanbieders op het gebied van zorg en welzijn om versnippering in het zorgaanbod en het langs elkaar heen werken tegen te gaan. Vorig jaar is daarmee een doorstart gemaakt. De eerste resultaten zijn positief. De betere afstemming leidt tot minder uitval, beter resultaat en lagere kosten. Onderdeel van het project is het trainen van professionals in de aanpak en om hen te helpen dit verder in te richten en vorm te geven. De inzet is vooral gericht op kwetsbare ouderen en sociale minima, en is ook bedoeld om de maatschappelijke participatie te bevorderen en de kwaliteit van leven in het gebied te verhogen. Ontzorgen en ontdubbelen zijn daarbij belangrijke begrippen. Te vaak werken verschillende partijen nog langs elkaar heen, met teveel of juist te weinig zorg als resultaat. Het gaat erom dat precies die zorg geboden wordt die iemand nodig heeft en dat mensen niet onnodig gemedicaliseerd worden. Zelfmanagement en het voeren van de eigen regie staan dus hoog in het vaandel. Maar op het moment dat iemand ergens hulp bij nodig heeft, is het wel belangrijk dat hij of zij er ook op kan rekenen dat die geleverd wordt. Hulp op maat dus. En dat kunnen we alleen bereiken door de krachten te bundelen samen met zorgverzekeraars, gemeente en stadsdeel. In 2012 is in Noord ook de Health Communicator van start gegaan. Met deze zuil in wachtkamers worden patiënten in hun eigen taal geïnformeerd over relevante gezondheidsonderwerpen en hebben ze de mogelijkheid om het consult goed voor te bereiden aan de hand van digitale vragenlijsten. Dat was de eerste in Nederland. Het is de bedoeling om de Health Communicator in 2013 uit te breiden naar andere centra.

17 Hoofdstuk 4 Organisatie en bedrijfsvoering 15 Hoofdstuk 4 Organisatie en bedrijfsvoering De SAG is voortdurend bezig de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. Dat merken niet alleen onze patiënten en cliënten, maar ook onze medewerkers, leveranciers en andere stakeholders. Een goede dienstverlening vraagt om de inzet van alle medewerkers. Zij zijn het die voor en achter de schermen het beleid van de SAG handen en voeten geven. Hoe soepeler de zaken georganiseerd zijn, hoe makkelijker en beter de dienstverlening verloopt. Daarom wordt er in de volle breedte van de organisatie hard gewerkt aan het maken van verbeterslagen in de bedrijfsvoering. Ook in 2012 is er op dit gebied weer veel werk verzet, en het resultaat tekent zich duidelijk af. 4.1 Personeel Bij P&O zijn in 2012 flink wat nieuwe dingen op stapel gezet. We noemen de belangrijkste. Uit oogpunt van transparantie is er beleid gemaakt op nevenwerkzaamheden. De oude jaargesprekken zijn vervangen door halfjaarlijkse R&Ogesprekken. In zo n gesprek tussen medewerker en leidinggevende komen de behaalde resultaten en (toekomstige) ontwikkeling van de medewerker aan de orde. De eerste aanzet hiervoor is gegeven tijdens het MD-traject cm/lvh in De R&O gesprekken zijn begin 2012 van start gegaan. In 2013 vindt evaluatie plaats. In 2012 is er beleid gemaakt op ongewenste omgangsvormen. Als aanvulling op het beleid rondom ongewenste omgangsvormen is er ook een Klachtenregeling Medewerkers in het leven geroepen. Er is een klachtencommissie aangesteld met een onafhankelijke voorzitter en een externe vertrouwenspersoon. Er zijn in het verslagjaar geen klachten ingediend. Eén medewerker heeft advies gevraagd bij de vertrouwenspersoon. Vanzelfsprekend wordt de OR betrokken bij de totstandkoming van nieuw beleid (instemmingsadvies). Voor de klachtenregeling en het aanstellen van de Klachtencommissie Medewerkers en vertrouwenspersoon is een aparte startbijeenkomst georganiseerd. Nieuw beleid wordt opgenomen in het personeelshandboek. Dit handboek heeft dit jaar een update gekregen. Ook is de lay-out verbeterd, waardoor de informatie nu beter toegankelijk is. Raet Online In Raet Online (internetportaal voor personeels-en salarisadministratie) zijn in 2012 belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Zo kunnen medewerkers en leidinggevenden nu hun eigen dossiers inzien in Personeelsdossier Online (onder andere arbeidsovereenkomsten, verslag R&Ogesprekken, diploma s en certificaten). Introductiebijeenkomst nieuwe medewerkers Als SAG geven we graag de ruimte aan mensen om creatieve ideeën te ventileren om de dienstverlening verder te verbeteren. Daarom hebben we een aantal jaren geleden de SAG Kwaliteitsprijs ingesteld. Deze prijs, die jaarlijks wordt uitgeloofd door de Raad van Toezicht, is in 2011 gewonnen door medewerkers van het Bedrijfsbureau met het voorstel een introductiebijeenkomst te organiseren voor nieuwe medewerkers. In 2012 zijn twee bijeenkomsten geweest, in mei en september. Nieuwe medewerkers zijn een ochtend te gast bij de RvB en de medewerkers van het Bedrijfsbureau voor een warm welkom en informatie. Ze krijgen zowel informatie over de organisatie als geheel als over de werkzaamheden van de diverse afdelingen van het Bedrijfsbureau. Na een gezamenlijke lunch krijgen medewerkers de tijd om vragen te stellen over het gebruik van Raet Online en krijgen zorgverleners tips & trucs over het gebruik van het

18 16 Jaarverslag 2012 patiënteninformatiesysteem. Uit de enquêtes die na afloop gehouden zijn, blijkt dat deze introductiebijeenkomsten een groot succes zijn. Opleiden in de beroepspraktijk Het opleiden van doktersassistenten, huisartsen en praktijkondersteuners blijft onverminderd punt van aandacht. In 2012 was er aandacht voor het opleiden van doktersassistenten. Wij vinden het belangrijk om ook daarin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en mensen de kans te geven om werkervaring op te doen en door te stromen naar een baan. Daarom is er in 2011 een tweejarig traject gestart met doktersassistenten in opleiding via de BBL (beroepsbegeleidende leerweg). De SAG werkt hierin samen met UWV en gemeente Amsterdam (Werkpunt Zorg Amsterdam) aan herintreding van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Van de vier BBL-ers hebben er twee het eerste jaar succesvol afgesloten. In september 2012 is een nieuw groepje van drie BBL-ers begonnen met het leerwerktraject. In 2012 zijn vijf doktersassistenten en een praktijkondersteuner na het behalen van hun diploma bij de SAG in dienst gekomen. Dat heeft ertoe geleid dat de doorlooptijd van een aantal (tijdelijke) vacatures aanzienlijk is afgenomen. SAG verzorgt ook incompanytrainingen. Zo is er jaarlijks Verzuimmanagement voor leidinggevenden en Opleiden in de beroeps praktijk voor de stagebegeleiders doktersassistent. Daarnaast verzorgen medewerkers van het Bedrijfsbureau op verzoek ook instructie bijeenkomsten voor het gebruik van Raet Online door managers. Ook hebben we dit jaar een incompanytraining Bevolkingsonderzoek (uitstrijkjes maken) voor doktersassistenten georganiseerd. Een van onze doktersassistenten heeft de SAG Kwaliteitsprijs 2012 gewonnen met haar idee voor een training Wondverzorging voor doktersassistenten, die ze vervolgens op diverse SAG-locaties heeft gegeven. Als laatste zijn de voorbereidingen gestart voor een aanvullende opleiding Triageren in de Huisartsenpraktijk. Deze opleiding is tweeledig: triage in de praktijk, bestaande uit een gezamenlijke workshop voor huisartsen en doktersassistenten, en twee trainingen voor doktersassistenten (opbouw en vaardigheden en oefenen van praktijksituaties). In het tweede deel van de opleiding vergroten de doktersassistenten hun inhoudelijke kennis via internetleren, op basis van de NHG-triagewijzer. De eerste centra hebben hier in december een begin mee gemaakt. Alle incompany-opleidingen zijn geaccrediteerd; SAG doktersassistenten die ingeschreven zijn in het kwaliteitsregister voor dokters assistenten kunnen hun behaalde punten in het kwaliteitsregister laten bijschrijven voor herregistratie. Deze herregistratie vindt één keer per vijf jaar plaats. Ziekteverzuim De grotere betrokkenheid van leidinggevenden bij verzuimbegeleiding van medewerkers heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Ook dit jaar is het ziekteverzuim opnieuw gedaald: van 4,75 % in 2011 naar 3,67 % in Daarmee zitten we onder het landelijk gemiddelde in de zorgsector van 5,2 %. Een mooie prestatie! Terugdringen waarneemkosten doktersassistenten Een van de actiepunten van 2012 was het beperken van de kosten voor de inzet van doktersassistenten door het uitzendbureau. Dat is gelukt. Ter vergelijking: in de periode januari-oktober 2011 waren de uitgaven en in diezelfde periode in Een verschil van ruim ! Dit is deels te danken aan de verdere daling van het ziekteverzuim, deels aan de extra aandacht

19 Hoofdstuk 4 Organisatie en bedrijfsvoering 17 voor het aantrekken van doktersassistenten die aan de slag konden als oproepkracht. 4.2 Communicatie In 2011 is de SAG begonnen met narrowcasting: uitzenden van informatie in de wachtkamers van de gezondheidscentra. Daar is positief op gereageerd, en op basis van de eerste ervaringen is de SAG bezig met de uitrol van narrowcastingschermen over de rest van de centra. Ook E-consult en online herhaalreceptaanvragen worden verder uitgebouwd op basis van de eerste positieve ervaringen. Verder werd er in 2012 een eerste SAG Huisartsen Netwerkavond gehouden. Dat is goed bevallen, dus is het plan om voortaan elk jaar zo n bijeenkomst te houden. Tot slot zijn er in het verslagjaar nieuwe websites gekomen voor SAG Fysiotherapie en SAG Haptonomie. 4.3 Expertisecentrum Het Expertisecentrum is bedoeld om de gezondheidscentra te ondersteunen op het gebied van beleidsontwikkeling, kwaliteitsmonitoring, programmamanagement, projectleiding, communicatie en PR. Het Expertisecentrum heeft zelf geen uitvoerende functie, maar is voorwaardenscheppend. Dat betekent dat het Expertisecentrum de gezondheidscentra op allerlei manieren helpt om hun werk zo goed mogelijk te doen. Om dat te bereiken zitten de leden van het Expertisecentrum in verschillende stuurgroepen en zijn ze nauw betroken bij de POH s. Tot de taken behoren zaken als informatie-uitwisseling, verzameling van gegevens, ondersteuning en deels implementatie. Zo bieden ze bijvoorbeeld ondersteuning bij de GEZ module, terugkoppeling van gegevens en het verstrekken van spiegelinformatie. Dit zijn allemaal manieren om het primaire proces te ondersteunen. Helaas moest er vanwege bezuinigingen afscheid genomen worden van een van de managers Programma s en projecten In een organisatie als de SAG lopen voor en achter de schermen heel veel programma s en projecten om de zorg en de dienstverlening op alle fronten te optimaliseren. Een greep uit het aanbod. Het verslagjaar heeft grotendeels in het teken gestaan van de GEZ. Door de overgang van Agis naar Achmea heeft de SAG te maken gekregen met nieuwe kwaliteitscriteria waar we ons aan moeten houden. Het gaat om zes categorieën: chronische zorg, psychosociale zorg, doelmatigheid, doelgroepen en gebiedsgericht onderzoek, service en patiëntgerichtheid en tot slot innovatie en onderzoek. We hebben van alle centra in kaart gebracht in hoeverre we op die zes punten aan de eisen voldoen. Daar is heel veel tijd in gaan zitten, maar het resultaat mag er zijn. De inspanningen hebben ervoor gezorgd dat de SAG in het Achmea verzorgingsgebied de hoogst scorende organisatie is. Over het Academisch Netwerk Huisartsenzorg en het verschuiven van de diagnostiek naar de eerste lijn in samenwerking met de SHO is elders in dit verslag al het nodige geschreven. Een van de projecten van het Academisch Netwerk Huisartsenzorg is het obesitasproject bij kinderen. Doel is te kijken hoe de zorgstandaard obesitas bij kinderen het beste vormgegeven kan worden en zo de zorg aan deze kinderen te verbeteren. Het project loopt in vier centra: De Vaart, Osdorp, Borgerstraat en Slotermeer. De wijkverpleegkundige van de Zichtbare Schakel coördineert de werkzaamheden. Tot nu toe komen 57 kinderen in aanmerking voor het programma. Om echt onderzoek te kunnen starten zijn minimaal 100 kinderen nodig. Het project loopt in 2013 door.

Gezondheidscentra. Jaarverslag 2013. gezondheidszorg: optimaal en persoonlijk

Gezondheidscentra. Jaarverslag 2013. gezondheidszorg: optimaal en persoonlijk Gezondheidscentra Jaarverslag 2013 gezondheidszorg: optimaal en persoonlijk Inhoudsopgave SAG Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Missie en visie 4 2.1

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Het nieuwe patiëntenplatform voor mensen met een chronische aandoening

Het nieuwe patiëntenplatform voor mensen met een chronische aandoening Het nieuwe patiëntenplatform voor mensen met een chronische aandoening Leven met een chronische aandoening is vanuit medisch oogpunt al een belasting. Zorgen dat je de zorg krijgt die je zoekt en je weg

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Beter Samen in Noord (BSIN)

Beter Samen in Noord (BSIN) Beter Samen in Noord (BSIN) Integrale zorg voor bewoners met meervoudige en/of complexe problemen in Amsterdam Noord 3 april 2014 Hanneke Keus, Projectleider BSiN Ronny Bohnenn, kwartiermaker BSiN Hanneliek

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

BEELDVERSLAG STEDELIJKE WERKGROEP 23 MAART

BEELDVERSLAG STEDELIJKE WERKGROEP 23 MAART BEELDVERSLAG STEDELIJKE WERKGROEP 23 MAART De tweede stedelijke werkgroep op donderdag 23 maart had een vol programma met veel informatie, o.a. over de nulmeting, identificeren, MDO en structurele financiering

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samenvatting deelstudies

Samenvatting deelstudies Samenvatting deelstudies 1 t/m 4 Samenvatting achtergrondstudies deel 1 t/m 4 behorende bij het advies Regie aan de poort uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd.

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd. PROJECTAANVRAAG REGIOTAFEL ONDERDEEL: ZORGVERNIEUWING 1 INLEIDING - Deadline voor het indienen van uw projectvoorstel is 24 juni 2016 - Voor 1 oktober 2016 krijgt u bericht over toekenning of afwijzing

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

uitdagingen en ambities

uitdagingen en ambities Ouderenzorg van de toekomst; uitdagingen en ambities Prof. dr. Niek J de Wit, huisarts Julius Centrum voor Eerstelijns Geneeskunde UMC Utrecht Achtergrond Agenda Oud worden ; trends en feiten Maatschappelijk

Nadere informatie

Wijkgerichte Zorg. Een initiatief van de zorgaanbieders uit de 1e en 2e lijn in de regio Zuid Kennemerland. Een impressie, in beeld & woord

Wijkgerichte Zorg. Een initiatief van de zorgaanbieders uit de 1e en 2e lijn in de regio Zuid Kennemerland. Een impressie, in beeld & woord Wijkgerichte Zorg (Een ontwerp voor de zorg en dienstverlening voor kwetsbare mensen in de wijk) Een initiatief van de zorgaanbieders uit de 1e en 2e lijn in de regio Zuid Kennemerland. 29 oktober, de

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer?

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? Gezonde Zorg, Gezonde Regio Gelf Jan Wieringa: Voorzitter proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio Bestuurder Rijncoepel www.gzgr.nl Agenda Inleiding

Nadere informatie

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Huisarts...1...1 Open vraag...1...1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen...3...3 Open vraag...3...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg 2017-2020 Samen in beweging De wens van cliënten staat voorop in onze zorg. Bij hen ligt de regie. We zijn samen in beweging Als organisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg Chronische ziekten De maatschappelijke opgave Inhoud Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid Preventie in de zorg Aanpak diabetes 25 oktober 2007 Eric Koster Toename chronische aandoeningen

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES

Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES Samen zorgen we voor uw diabetes! Nederland telt naar schatting één miljoen mensen met diabetes en de verwachting is dat dit

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

POH-GGZ. Cora de Wolff. Huisarts Lid HKA Bestuurlijke Werkgroep GGZ en stuurgroep POH-GGZ

POH-GGZ. Cora de Wolff. Huisarts Lid HKA Bestuurlijke Werkgroep GGZ en stuurgroep POH-GGZ POH-GGZ Cora de Wolff Huisarts Lid HKA Bestuurlijke Werkgroep GGZ en stuurgroep POH-GGZ Inhoud presentatie De situatie in Amsterdam sinds 2008. Basis GGZ : wijziging regeling POH-GGZ Gevolgen Hoe verder?

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Visie Ehealth Longfonds

Visie Ehealth Longfonds Visie Ehealth Longfonds Dit document beschrijft de visie en standpuntbepaling van het Longfonds in relatie tot E-health. En is de basis voor de ontwikkelde checklist voor toetsing van E-health initiatieven

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken?

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken? - Samenwerking - - Programma - 17.00 17.30 uur Inloop, hapje & drankje 17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand

Nadere informatie

Nationaal Programma Ouderenzorg

Nationaal Programma Ouderenzorg Betere zorg voor ouderen met complexe hulpvragen Nationaal Programma Ouderenzorg Geen symbolische vertegenwoordiging, maar serieus luisteren naar kwetsbare ouderen. Hannie van Leeuwen (85), lid programmacommissie

Nadere informatie

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN PROGRAMMA 17.30 uur: Opening en toelichting programma door dagvoorzitter, de heer René Heman 17.35 uur: Inleiding over decentralisaties en inrichting wijkteams gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017 2019 Deldense Huisartsen Groep Maart 2017 Inhoud 1. Organisatie Deldense Huisartsen Groep... 3 2. Missie en visie Deldense Huisartsen Groep... 4 3. Plannen voor de komende 2 jaar... 5

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Standpunt ouderenzorg HKA

Standpunt ouderenzorg HKA Standpunt ouderenzorg HKA 1. Achtergrond De Nederlandse bevolking veroudert en blijft steeds vaker zelfstandig thuis wonen. Huisartsen krijgen daardoor steeds meer te maken met oudere patiënten, van wie

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo pagina 1 van 11 Vragenlijst Veilige Zorg Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Veiligheid in de gezondheidszorg Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1 ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Hoofdstuk 2 Huisarts... 1... 1... 1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen... 2... 2... 2 Hoofdstuk 5 Andere zorgverleners in

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis Marjan Verschuur Veltman Eigenaar VVConsult, projectleider Grietje de Groot de Jong Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg Inhoud workshop Kennismaking,

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

Krachtige basiszorg. Integrale medische en sociale samenwerking

Krachtige basiszorg. Integrale medische en sociale samenwerking Krachtige basiszorg Integrale medische en sociale samenwerking in de wijk Krachtige basiszorg is (mede)verantwoordelijkheid nemen zonder het direct zelf op te lossen - praktijkondersteuner GGZ - Krachtige

Nadere informatie

Programma. Marinda Koopman

Programma. Marinda Koopman Programma Transitie: ADHD: EPA: Ton Dhondt Marinda Koopman Rene Keet Transitie, transformatie of over de schutting? Transitie, transformatie of over de Schutting? Overzicht kosten Kosten gezondheidszorg

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Vanaf oktober 2012 heeft Leens een nieuw gezondheidscentrum: Gezondheidscentrum de Marne.

Nadere informatie

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief Grande Conference 2014 Het Huisartsenperspectief Het Huisartsenperspectief Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt ambities Het Huisartsenperspectief

Nadere informatie

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen Voor iedereen die werkt in de zorg, het onderwijs, voor een wijkteam of gemeente Training en advies Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen De trainingen en adviestrajecten

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Gezondheidscentra. gezondheidszorg: optimaal en persoonlijk

Jaarverslag 2014. Gezondheidscentra. gezondheidszorg: optimaal en persoonlijk Gezondheidscentra Jaarverslag 2014 2014 stond in het teken van grote veranderingen: de decentralisatie van jeugdzorg en GGZ, de nieuwe huisartsenbekostiging en het streven naar substitutie. Het accent

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009

Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009 Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009 Inleiding Het doel van Omkeer 2.0 is samen te vatten als: kijken hoe zorg en zorgvraag in elkaar steken en hoe dit

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bij de huisarts waar het kan, naar het ziekenhuis als het moet.

Bij de huisarts waar het kan, naar het ziekenhuis als het moet. Bij de huisarts waar het kan, naar het ziekenhuis als het moet. Inleiding Dit is stuk is opgesteld door o.a. Huisarts Diego Keijzer en Robert Weij van Pluhz en HMC innovatie platform. Verder hebben meegeschreven

Nadere informatie