Informatiewijzer. toelatingsonderzoeken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiewijzer. toelatingsonderzoeken"

Transcriptie

1 Informatiewijzer toelatingsonderzoeken Let op: er kunnen zich wijzigingen voordoen in vorm, inhoud, data en dergelijke van de toelatingsonderzoeken. Let u er daarom altijd goed op of u de meest recente versie van de informatiewijzer heeft. De meest recente versie kunt u vinden op de website van Windesheim (

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Belangrijke contactgegevens 4 3. Praktische informatie Aanmelding 21+ toelatingsonderzoek Aanmelding deficiëntieonderzoek Deelname Data en tijden Afmelding Tarieven 6 4. Het 21+ toelatingsonderzoek Inhoud Algemeen deel Opleidingsgerelateerd deel (deficiëntieonderzoek) Motivatiebrief en curriculum vitae Vrijstellingen Leeftijdseis Uitslag 8 5. Het deficiëntieonderzoek Inhoud Afname Vrijstellingen Uitslag 9 6. Overige informatie Geldigheid Associate Degrees Functiebeperking De studiekeuzecheck en het toelatingsonderzoek Toelatingsonderzoeken elders Deficiëntietoetsen per opleiding 12 Bijlage 1: Regels en tips tijdens het onderzoek Bijlage 2: Formulier verzoek (her)beoordeling 21+ onderzoek Pagina 2 van 19

3 1. Algemeen Om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding moet u beschikken over een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 4. Afhankelijk van de gekozen opleiding kunnen bovendien profiel-, vak- of sectoreisen gelden, de zogenoemde nadere vooropleidingseisen. Wanneer u niet beschikt over een toelatend diploma en u bij aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder bent, dan kunt u deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, ook wel colloquium doctum genoemd (WHW, art. 7.29). Dit onderzoek is bedoeld om na te gaan of u over voldoende leervermogen, vaardigheden en kennis beschikt om een hbo-opleiding te kunnen volgen. De leeftijdseis bij het colloquium doctum is wettelijk vastgesteld. Wanneer u niet voldoet aan de nadere toelatingseisen (WHW, art. 7.25) is sprake van deficiëntie en kunt u deelnemen aan een deficiëntieonderzoek. Dit document geeft u informatie over deze toelatingsonderzoeken op Windesheim. Van deelnemers aan de toelatingsonderzoeken verwachten wij dat ze deze informatiewijzer hebben geraadpleegd. Let op dat dit geen makkelijke routes zijn. Uw leervermogen, vaardigheden en/of kennis worden veelal getoetst op havo niveau. Zelfs als een deelnemer alle onderdelen succesvol doorloopt, kan er nog een achterstand in kennis en vaardigheden bestaan ten opzichte van studenten die regulier toelaatbaar zijn. Deze achterstand kan een opleiding relatief zwaarder maken. Bovendien gaan wij uit van zelfstandig opgedane kennis. Wij bieden daarbij geen scholing of ondersteuning. Als u dergelijke scholing of ondersteuning wel nodig heeft of denkt te hebben, is het raadzaam alsnog onderwijs op te gaan volgen middels het regulier voortgezet onderwijs of volwassenenonderwijs (bijvoorbeeld aan een ROC of via een instelling voor afstandsonderwijs). NB: het toelatingsonderzoek kan uitsluitend vrijstelling geven van de vooropleidingseis en/of nadere vooropleidingseisen. Het geeft geen vrijstelling van overige voorwaarden of eisen waaraan voldaan moet worden voor toelating. Pagina 3 van 19

4 2. Belangrijke contactgegevens Wij vertrouwen erop dat deze informatiewijzer veel van uw vragen zal beantwoorden. Heeft u na het lezen toch nog vragen, dan is het goed te weten dat de volgende partijen betrokken zijn bij de toelatingsonderzoeken: Studentenadministratie (GSA) Telefoon: Mail: Balie: C0.85 (Windesheim, locatie Zwolle) Info over: aanmelden voor de opleiding in studielink; status van uw inschrijving; mogelijkheden tot toelaatbaarheid op grond van uw diploma s Studiesuccescentrum (SSC) Telefoon: Mail: Balie: C0.86 (Windesheim, locatie Zwolle) Info over: toelatingsonderzoeken in het algemeen; afmelden voor een toelatingsonderzoek (uitsluitend per mail) Toelatingscommissie Secretariaat: Mail: Telefoon: Info over: Mw. N. de Leeuw telefonisch bereikbaar via het SSC (zie hierboven) uw aanmelding voor het toelatingsonderzoek; de afhandeling van uw toelatingsonderzoek; contact met de toelatingscommissie Neem bij twijfel over uw toelaatbaarheid op grond van een behaald diploma en/of het niet kunnen verifiëren van uw diploma door DUO zo spoedig mogelijk contact op met de studentenadministratie. Zo kan tijdig vastgesteld worden of uw diploma toelating geeft óf dat deelname aan het toelatingsonderzoek nodig is. Pagina 4 van 19

5 3. Praktische informatie 3.1. Aanmelding 21+ toelatingsonderzoek De aanmeldprocedure voor toelatingsonderzoeken van Windesheim verloopt als volgt: U meldt zich aan voor de opleiding van uw keuze in Studielink. Geef daarbij als vooropleiding colloquium doctum op. De GSA stuurt u binnen enkele dagen na uw aanmelding een mail met daarin een link ten behoeve van het aanmelden voor het toelatingsonderzoek. Neem zelf contact op met de GSA als u deze link niet binnen een week ontvangen heeft of als u bij uw aanmelding in studielink niet colloquium doctum als vooropleiding heeft opgegeven. Met behulp van de link meldt u zich digitaal aan voor de onderzoeksdatum van uw keuze. Dit dient u minimaal 10 dagen voor de betreffende onderzoeksdatum te doen. De data vindt u op de website van Windesheim. U rondt de aanmelding af door de kosten van het onderzoek te voldoen middels ideal. Indien u de betaling niet voldoet, staat u niet aangemeld, en kunt u dus niet deelnemen. Per mail ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en betaling. Neem zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie dagen, contact op met het Studiesuccescentrum als u deze bevestigingen of één ervan niet ontvangt. Ongeveer een week voor de betreffende onderzoeksdag ontvangt u een uitnodiging met nadere informatie Aanmelding deficiëntieonderzoek De aanmeldprocedure voor deficiëntieonderzoeken van Windesheim verloopt als volgt: U meldt zich aan voor de opleiding van uw keuze in Studielink en geeft daarbij het door u behaalde toelatende diploma op. Zodra de GSA uw deficiëntie heeft vastgesteld of bevestigd, stuurt zij u een mail met daarin een link ten behoeve van het aanmelden voor het deficiëntieonderzoek. Neem zelf contact op met de GSA als u deze link niet binnen een week ontvangen heeft en van mening bent wel aan het onderzoek te moeten deelnemen. Met behulp van de link meldt u zich digitaal aan voor de onderzoeksdatum van uw keuze. Dit dient u minimaal 10 dagen voor de betreffende onderzoeksdatum te doen. De data vindt u op de website van Windesheim. U rondt de aanmelding af door de kosten van het onderzoek te voldoen middels ideal. Indien u de betaling niet voldoet, staat u niet aangemeld, en kunt u dus niet deelnemen. Per mail ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en betaling. Neem zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie dagen, contact op met het Studiesuccescentrum als u deze bevestigingen of één ervan niet ontvangt. Ongeveer een week voor de betreffende onderzoeksdag ontvangt u een uitnodiging met nadere informatie. Pagina 5 van 19

6 3.3. Deelname De toelatingsonderzoeken van Windesheim worden zowel op de locatie Zwolle als Almere aangeboden. U mag aan het onderzoek deelnemen op de locatie waar u lessen wilt gaan volgen, maar mag ook voor de andere locatie kiezen. Daardoor heeft u een ruimer aanbod aan data waaruit u kunt kiezen. Belangrijk bij deelname is dat u op tijd aanwezig bent en u zich bij de balie gemeld en gelegitimeerd heeft. Legitimeren kan uitsluitend met een geldig paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Wie te laat aanwezig is of zich niet kan legitimeren, kan niet deelnemen. Verder verwachten wij van deelnemers correct gedrag. Dit houdt in dat zij de aanwijzingen van medewerkers van het Studiesuccescentrum opvolgen en de regels naleven die wij hanteren bij test- en toetsafname (zie bijlage 1). Als door onvoorziene omstandigheden de afname van testen en toetsen op een bepaalde dag geen doorgang kan vinden, is Windesheim niet aansprakelijk voor de gevolgen die dit mogelijk voor u heeft Data en tijden In de periode april t/m juni wordt minimaal één onderzoeksdag per maand aangeboden in Zwolle, en in deze periode vindt minimaal één onderzoeksdag plaats in Almere. Algemene onderzoeken (21+) vinden doorgaans in de ochtend plaats, de deficiëntietoetsen worden veelal s middags afgenomen. Bij grote belangstelling kunnen extra groepen gevormd worden en is het mogelijk dat voor sommige deelnemers het programma in omgekeerde volgorde wordt aangeboden. Groepsindeling vindt dan plaats op grond van gekozen opleiding en te doorlopen programma, waarbij helaas geen rekening gehouden kan worden met individuele voorkeuren. Het ochtendprogramma begint meestal om 9.30 uur, het middagprogramma om uur. Soms geven organisatorische factoren aanleiding iets van deze tijden af te wijken (van maximaal een half uur eerder tot maximaal een half uur later). Een week voor deelname hoort u op welk dagdeel en welk tijdstip wij u verwachten Afmelding Afmeldingen kunnen uitsluitend per mail worden gedaan. Bij een afmelding die u minimaal 24 uur voor de betreffende onderzoeksdag doorgeeft kan 75 % van de onderzoekskosten worden gerestitueerd, bij latere afmeldingen 50 %. Redenen van afmelding zijn hierop niet van invloed. Om gedeeltelijke restitutie te kunnen ontvangen dient u bij uw afmeldingsmail de bevestigingsmail van uw gedane betaling te voegen. Geef in uw mail duidelijk aan dat het om een definitieve afmelding gaat en dat u verzoekt om een gedeeltelijke restitutie. Afmeldingen onder voorbehoud worden niet beschouwd als afmelding. Het is verstandig uw afmeldingsmail te bewaren tot de restitutie heeft plaatsgevonden. Mocht u op een later moment alsnog aan het onderzoek willen deelnemen, dan meldt u zich opnieuw digitaal aan en voldoet de betaling. Er vinden geen verrekeningen plaats met eerder gedane betalingen Tarieven Per 1 oktober 2014 gelden de volgende tarieven: 21+ toelatingsonderzoek (inclusief deficiëntie-toetsen) 200,-- Deficiëntieonderzoek 55,-- Herbeoordeling 21+ (inclusief deficiëntie-toetsen, max. 3 jaar na deelname) 55,-- Verstrekken kopie certificaat of nieuwe deficiëntieverklaring (max. 3 jaar na deelname en indien men voldoet aan actuele eisen) 30,-- Pagina 6 van 19

7 4. Het 21+ toelatingsonderzoek 4.1. Inhoud De 21+ toelatingsonderzoeken van Windesheim bestaan voor de meeste opleidingen uit drie delen: een algemeen deel, een opleidingsgerelateerd deel (deficiëntietoetsen) en het aanleveren van achtergrondinformatie. Bij sommige opleiding zijn deficiëntietoetsen niet aan de orde. Meer informatie daarover vindt u in hoofdstuk Algemeen deel In het algemene deel van het 21+ onderzoek wordt bekeken of uw leervermogen en algemene vaardigheden van voldoende niveau zijn om een hbo-opleiding te kunnen volgen. Dit deel van het onderzoek is inhoudelijk voor alle opleidingen gelijk en bestaat uit een capaciteitentest en een Engelse taalvaardigheidstoets. Deze onderdelen worden per computer afgenomen. De capaciteitentest bestaat uit vier onderdelen: twee verbale onderdelen, een cijfermatig/rekenonderdeel en een figurenonderdeel. Voor meer informatie over een dergelijke test verwijzen wij u naar de website van het Nederlands Instituut van Psychologen: Indien de link niet werkt: > themadossiers > psychologische tests > onderzoek bij testkandidaten. De Engelse taalvaardigheidstoets doet een beroep op uw Engelse lees- en luistervaardigheid, woordenschat en beheersing van de grammatica. Dit algemene deel van het onderzoek doet een beroep op inzicht, aanleg en vaardigheden die men in de loop der jaren verwerft. Voorbereiding op dit deel van het onderzoek is dan ook niet nodig en wij kunnen daar ook geen gerichte aanwijzingen voor geven Opleidingsgerelateerd deel (deficiëntieonderzoek) Voor de meeste opleidingen wordt het algemene onderzoek aangevuld met het toetsen van kennis die voor de gekozen opleiding relevant is en die wordt gezien als een voorwaarde voor het succesvol kunnen volgen van de betreffende opleiding. Veelal nemen we deze deficiëntietoetsen af op dezelfde dag als het algemene deel van het onderzoek, ze vergen dan een extra dagdeel. In enkele gevallen wordt een aanvullend deel van een toets op een ander moment afgenomen. Het gaat dan om toets(onderdelen) waarvoor bij de afname specialistische kennis nodig is die alleen bij de betreffende opleiding aanwezig is. Als u na de eerste onderzoeksdag nog iets aanvullends bij de opleiding moet doen, krijgt u daarover bericht nadat we de algemene resultaten hebben bekeken en daarin voldoende aanleiding zien u uit te nodigen voor het resterende deel van het onderzoek. Dit wil nog niet zeggen dat er een definitief oordeel over het eerste deel van het onderzoek tot stand is gekomen. Als een deel van uw onderzoek bij de opleiding zelf plaatsvindt, gaan wij er vanuit dat u dit binnen drie maanden na bericht daarover heeft afgerond. Als wij na drie maanden geen uitslag van de opleiding hebben ontvangen, wordt het onderzoek beoordeeld op grond van de dan aanwezige informatie, hetgeen zal leiden tot het oordeel niet toelaatbaar. U vindt meer informatie over de deficiëntietoetsen (zoals: inhoud, mogelijkheden tot voorbereiding, moment van afname, toegestane hulpmiddelen) in hoofdstuk 7 van deze informatiewijzer Curriculum vitae en motivatiebrief Een curriculum vitae en motivatiebrief maken deel uit van het 21+ onderzoek als achtergrondinformatie. In de uitnodiging die u een week voor deelname aan het onderzoek ontvangt wordt aangegeven hoe en wanneer u deze documenten dient aan te leveren. De toelatingscommissie kan besluiten uw onderzoek niet ter beoordeling in behandeling te nemen als zij uw cv en motivatiebrief niet ontvangen heeft. Pagina 7 van 19

8 4.2. Vrijstellingen Voor het algemene deel van het 21+ toelatingsonderzoek worden geen vrijstellingen gegeven. Voor deficiëntietoetsen is het mogelijk op grond van een havo- of vwo-certificaat voor het betreffende vak vrijstelling te krijgen. Bij uw 21+ aanmelding kunt u het aangeven als u in het bezit bent van relevante havo- of vwo-certificaten. Mocht vrijstelling mogelijk lijken, dan zullen wij u vragen daarvan kopieën aan te leveren. Behalve de officiële havo- en vwo-certificaten zijn er geen diploma s, certificaten, etc. die kunnen leiden tot vrijstellingen Leeftijdseis Het is wettelijke geregeld dat wij u mogen toelaten op grond van een 21+ toelatingsonderzoek mits u bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder bent. Windesheim kent twee instroommomenten: 1 september en 1 februari. U mag op 20-jarige leeftijd aan het onderzoek deelnemen, als u op het eerstvolgende instroommoment de leeftijd van 21 heeft bereikt. Het is daarbij niet van belang of de opleiding van uw keuze daadwerkelijk beide instroommomenten aanbiedt Uitslag Doorgaans ontvangt u de uitslag van het 21+ onderzoek binnen twee weken na het afronden van het gehele onderzoek. In uitzonderlijke situaties kan dit wat langer duren. De uitslag van het onderzoek ontvangt u schriftelijk in de vorm van een rapportage. Daarin vindt u zowel de test- en toetsresultaten als de beslissing. In de rapportage wordt ook aangegeven hoe u eventueel in beroep kunt gaan tegen de beslissing. Als de uitslag van het onderzoek positief is, ontvangt u bij de rapportage een toelatingscertificaat. Een kopie daarvan moet u inleveren bij de studentenadministratie als bewijs dat u met succes aan het onderzoek heeft deelgenomen. Bent u op grond van het onderzoek niet toelaatbaar, dan dient u uw aanmelding in studielink in te trekken. Heeft u na ontvangst van de uitslag vragen of opmerkingen, dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek. In dat gesprek kan toelichting gegeven worden op de resultaten en de beslissing. Ook is het mogelijk dat wij met u meedenken over alternatieve studie- en beroepskeuzes als gebleken is dat u niet toelaatbaar bent tot de studie waarvoor u aan het onderzoek deelnam. Als u overweegt in beroep te gaan is het sowieso raadzaam eerst een toelichtend gesprek aan te vragen. Pagina 8 van 19

9 5. Het deficiëntieonderzoek 5.1. Inhoud Als u voor de instroom van de opleiding van uw keuze niet aan de nadere vooropleidingseis voldoet is sprake van een deficiëntie. Bepaalde kennis die in de opleiding aanwezig wordt geacht en die nodig is voor het succesvol kunnen deelnemen aan de opleiding is dan nog niet of onvoldoende aangetoond. Bij deficiëntietoetsen is de inhoud veelal afgeleid van de profieleisen van de havo-instroom. Er wordt getoetst op havoniveau en voorbereiding is vaak mogelijk en veelal ook noodzakelijk. Voorbereiding kan op verschillende manier plaatsvinden: u kunt zich op de toetsen voorbereiden door studiestof voor de havo-bovenbouw in het betreffende vak te bestuderen, het kan zijn dat een specifiek studieboek wordt aanbevolen of dat er een reader beschikbaar is. U vindt de informatie voor de opleiding van uw keuze in hoofdstuk Afname Veelal nemen we de deficiëntietoetsen centraal en groepsgewijs af op vooraf aangekondigde data. Soms is dat echter niet mogelijk omdat voor de afname van een toets of een aanvullend onderdeel specialistische kennis nodig is die alleen bij de opleiding zelf aanwezig is. Als u na het maken van een (deel)toets nog iets aanvullends bij de opleiding moet doen, krijgt u daarover bericht nadat we de eerste resultaten hebben bekeken en daarin voldoende aanleiding zien u uit te nodigen voor het resterende deel van het onderzoek. Dit wil nog niet zeggen dat er een definitief oordeel over het eerste deel van het onderzoek tot stand is gekomen. Als een deel van uw onderzoek bij de opleiding plaatsvindt, gaan wij er vanuit dat u dit binnen drie maanden na bericht daarover heeft afgerond. Als wij na drie maanden geen uitslag van de opleiding hebben ontvangen, wordt het onderzoek beoordeeld op grond van de dan aanwezige informatie, hetgeen zal leiden tot het oordeel niet behaald Vrijstellingen In sommige gevallen is vrijstelling mogelijk op grond van een havo- of vwo-certificaat. Uitsluitend de wettelijk erkende havo- en vwo-certificaten worden geaccepteerd. Heeft u zo n certificaat niet, dan dient u aan het onderzoek deel te nemen. Er wordt geen vrijstelling gegeven op grond van andere diploma s, certificaten of verklaringen Uitslag Doorgaans ontvangt u de uitslag van het onderzoek binnen twee weken na het maken van de toets. In uitzonderlijke situaties kan dit wat langer duren. De uitslag van het onderzoek ontvangt u schriftelijk. Indien de uitslag positief is dan dient u een kopie daarvan bij de studentenadministratie in te leveren als bewijs dat u uw deficiëntie heeft weggewerkt. Is de uitslag negatief, dan dient u uw aanmelding in studielink in te trekken. Pagina 9 van 19

10 6. Overige informatie 6.1. Geldigheid van de toelatingsonderzoeken U kunt op grond van een met succes afgerond toelatingsonderzoek in het eerstvolgende cursusjaar instromen. De uitslag van het onderzoek heeft dus een beperkte geldigheidsduur (één jaar) en geeft toelating tot één specifieke opleiding van Windesheim. Indien u op een later moment (opnieuw) wilt starten met de opleiding, of indien u wilt starten met een andere opleiding, dan kunnen wij (her)beoordelen of u op grond van uw eerdere toelatingsonderzoek toelaatbaar bent. Veranderingen in inhoud en/of beoordelingscriteria van de toelatingsonderzoeken kunnen reden zijn voor aanvullend onderzoek. Ook kan het zijn dat u voor een andere opleiding andere toetsen moet maken dan u eerder gemaakt heeft. De toelatingscommissie behandelt verzoeken om herbeoordeling tijdens de beoordelingszittingen die plaatsvinden na de reguliere toelatingsonderzoek. De data daarvan vindt u op de website van Windesheim. Een herbeoordelingsverzoek dient uiterlijk 15 augustus binnen te zijn om voor septemberinstroom in aanmerking te kunnen komen, en uiterlijk 15 januari voor februari-instroom. Herbeoordelingen worden alleen in behandeling genomen indien u maximaal drie jaar geleden deelnam aan een toelatingsonderzoek op Windesheim. Een formulier voor het aanvragen van een herbeoordeling treft u in deze informatiewijzer aan (bijlage 2). Als u verder wilt met een opleiding waarvan u de propedeuse reeds hebt behaald, dan kunt u op grond van uw propedeuse toegelaten worden. Neem in dat geval contact op met de studentenadministratie Associate Degrees Naast de reguliere vierjarige bacheloropleidingen biedt Windesheim ook tweejarige Associate Degrees aan. De eisen voor toelating daartoe zijn gelijk aan de eisen voor toelating tot de vierjarige bacheloropleiding waar de Associate Degree deel van uitmaakt. De inhoud van een toelatingsonderzoek is dus ook gelijk aan die voor de betreffende bacheloropleiding. Op de website van Windesheim kunt u zien onder welke hbo-opleiding een Associate Degree valt. Bij onduidelijkheid daarover kunt u navraag doen bij de contactpersoon van de betreffende Associate Degree Functiebeperking Wij trachten bij het onderzoek rekening te houden met (functie)beperkingen, voor zover noodzakelijk en mogelijk. Als er sprake is van een (functie)beperking waarvan u wilt dat wij daarvan op de hoogte zijn, dan kunt u dat bij uw aanmelding aangeven onder bijzonderheden. Indien sprake is van een gediagnosticeerde functiebeperking waarbij het recht op extra tentamentijd gangbaar is, dan wordt uw totale te besteden tijd voor deficiëntietoetsen met een half uur verlengd De studiekeuzecheck en het toelatingsonderzoek De studiekeuzecheck (SKC) die in 2013/2014 is ingevoerd staat los van de eis dat men over een toelatend diploma moet beschikken en waar relevant aan nadere vooropleidingseisen moet voldoen om toegelaten te worden tot het hbo. Deelname aan een toelatingsonderzoek is en blijft dus noodzakelijk als men niet aan de wettelijke vooropleidingseis(en) voldoet. Deelname aan de SKC, het met succes afleggen van toetsen daarbij, of een positief advies op grond de SKC zijn niet van invloed op het toelatingsonderzoek en geven geen vrijstellingen voor (delen van) dat onderzoek. Omgekeerd biedt een met positief resultaat afgerond toelatingsonderzoek ook geen vrijstelling voor deelname aan de SKC. Binnen Windesheim worden de SKC s door de opleiding aangeboden en afgenomen. De toelatingsonderzoeken worden aangeboden en afgenomen door het Studiesuccescentrum. De informatie en resultaten uit beide trajecten worden in principe niet uitgewisseld. Pagina 10 van 19

11 6.5. Toelatingsonderzoeken elders De wettelijke toelatingseisen gelden voor alle hbo-opleidingen in Nederland. De toelatingsonderzoeken daarentegen variëren per hogeschool naar inhoud, vorm, organisatie en dergelijke. Windesheim accepteert daarom geen resultaten of certificaten van elders afgelegde toelatingsonderzoeken. Pagina 11 van 19

12 7. Deficiëntietoetsen per opleiding Opleiding Accountancy Deficiëntietoetsen Voorbereiding (voor zover noodzakelijk of gewenst) Economie/M&O; Wiskunde (algemeen en statistiek) Bedrijfseconomie Economie/M&O; Wiskunde (algemeen en statistiek) Bedrijfskunde MER Economie/M&O Economie/M&O: schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw. Wiskunde: u kunt een reader aanvragen door te mailen naar ovv deficiëntiereader wiskunde. Economie/M&O: schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw. Wiskunde: u kunt een reader aanvragen door te mailen naar ovv deficiëntiereader wiskunde. havobovenbouw. Beschikbare tijd Toegestane hulpmiddelen 2 x 2 uur Rekenmachine 2 x 2 uur Rekenmachine 2 uur Rekenmachine Bouwkunde Wiskunde B; Natuurkunde Civiele Techniek Wiskunde B; Natuurkunde Commerciële economie Communicatie Economie/M&O; Wiskunde (algemeen en statistiek) Wiskunde (algemeen en statistiek) Elektrotechniek Wiskunde B; Natuurkunde Wiskunde B: Basisvaardigheden wiskunde voor HTO van D. Douwes en J. Grasmeijer (hoofdstukken 1 t/m 12, m.u.v. h5 en h8). Natuurkunde: schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw. Wiskunde B: Basisvaardigheden wiskunde voor HTO van D. Douwes en J. Grasmeijer (hoofdstukken 1 t/m 12, m.u.v. h5 en h8). Natuurkunde: schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw. Economie/M&O: schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw. Wiskunde: u kunt een reader aanvragen door te mailen naar ovv deficiëntiereader wiskunde. U kunt een reader aanvragen door te mailen naar ovv deficiëntiereader wiskunde. Wiskunde B: Basisvaardigheden wiskunde voor HTO van D. Douwes en J. Grasmeijer (hoofdstukken 1 t/m 12, m.u.v. h5 en h8). Natuurkunde: schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw. 2 x 1,5 uur Rekenmachine en Binasboekje 2 x 1,5 uur Rekenmachine en Binasboekje 2 x 2 uur Rekenmachine 2 uur Rekenmachine 2 x 1,5 uur Rekenmachine en Binasboekje Pagina 12 van 19

13 Opleiding Deficiëntietoetsen Voorbereiding (voor zover noodzakelijk of gewenst) Beschikbare tijd Toegestane hulpmiddelen Engineering Wiskunde B; Natuurkunde Financial Service Management Global Project and Change Management 1 Godsdienst - Pastoraal Werk Economie/M&O; Wiskunde (algemeen en statistiek) Wiskunde Niet van toepassing Wiskunde B: Basisvaardigheden wiskunde voor HTO van D. Douwes en J. Grasmeijer (hoofdstukken 1 t/m 12, m.u.v. h5 en h8). Natuurkunde: schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw. Economie/M&O: schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw. Wiskunde: u kunt een reader aanvragen door te mailen naar ovv deficiëntiereader wiskunde. havobovenbouw. 2 x 1,5 uur Rekenmachine en binasboekje 2 x 2 uur Rekenmachine 3 uur Rekenmachine en binasboekje HBO-ICT Wiskunde A havobovenbouw. 1,5 uur Rekenmachine HBO-Rechten Nederlands (tekstverklaring, samenvatting) havobovenbouw. 3 uur Human Resource Management Niet van toepassing Industrieel Product Ontwerpen International Bussiness & Languages Wiskunde B; Natuurkunde Economie/M&O Wiskunde B: Basisvaardigheden wiskunde voor HTO van D. Douwes en J. Grasmeijer (hoofdstukken 1 t/m 12, m.u.v. h5 en h8). Natuurkunde: schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw. havobovenbouw. 2 x 1,5 uur Rekenmachine en Binasboekje 2 uur Rekenmachine 1 Bij de opleiding Global Project and Change Management (voorheen Windesheim Honours College) dient u eerst contact op te nemen met de opleiding De opleiding zal aangeven of u wel of niet aan het toelatingsonderzoek mag deelnemen. Pagina 13 van 19

14 Opleiding Deficiëntietoetsen Voorbereiding (voor zover noodzakelijk of gewenst) Beschikbare tijd Toegestane hulpmiddelen Journalistiek Nederlands (tekstverklaring, samenvatting) havo-bovenbouw. 3 uur Leraar Basisonderwijs (PABO) Leraar Technische Beroepsopleidingen (LTB) Nederlands (tekstverklaring, samenvatting); Engels (mondeling*) Wiskunde; Natuurkunde havo-bovenbouw. havo-bovenbouw. 3 uur 2 x 1,5 uur Rekenmachine en Binasboekje Aardrijkskunde Niet van toepassing Algemene Economie Economie havo-bovenbouw. 2 uur Rekenmachine (niet-grafisch) Bedrijfseconomie Economie havo-bovenbouw. 2 uur Rekenmachine (niet-grafisch) Biologie Biologie havo-bovenbouw. Rekenmachine (niet-grafisch) en binasboekje Duits Duits: schriftelijk en mondeling* onderzoek naar de Duitse taalvaardigheid havo-bovenbouw. 3 uur * Mondelinge toetsen vinden individueel en op afspraak plaats. U ontvangt bericht over het maken van een afspraak nadat andere onderdelen uit het onderzoek zijn afgenomen. Pagina 14 van 19

15 Opleiding Deficiëntietoetsen Voorbereiding (voor zover noodzakelijk of gewenst) Engels Frans Geschiedenis Gezondheidszorg en Welzijn Godsdienst Engels: schriftelijk en mondeling* onderzoek naar de Engelse taalvaardigheid Frans: schriftelijke en mondeling* onderzoek naar de Franse taalvaardigheid Geschiedenis: Westerse geschiedenis van de 20 e eeuw (waaronder: WOI, WOII, Koude Oorlog, fascisme, communisme) Niet van toepassing Niet van toepassing Schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw.. Schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw. Schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw. Suggesties: Memo, Sprekend Verleden, L.G. Dalhuisen. Beschikbare tijd 3 uur 3 uur 2 uur Toegestane hulpmiddelen Lichamelijke Opvoeding Niet van toepassing Natuurkunde Combinatietoets: natuurkunde/ scheikunde/wiskunde; gesprek** Schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw. 3 uur Rekenmachine en binasboekje Nederlands Nederlands (tekstverklaring, samenvatting) Schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw. 3 uur * Mondelinge toetsen vinden individueel en op afspraak plaats. U ontvangt bericht over het maken van een afspraak nadat andere onderdelen uit het onderzoek zijn afgenomen. ** Na het maken van de toets ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek waarin de resultaten worden besproken. Dat gesprek vindt niet plaats op de dag dat u de toets maakt. Pagina 15 van 19

16 Opleiding Deficiëntietoetsen Voorbereiding (voor zover noodzakelijk of gewenst) Beschikbare tijd Toegestane hulpmiddelen Leraar Voortgezet Scheikunde Leraar Voortgezet Wiskunde Logistics Engineering Combinatietoets scheikunde/ natuurkunde/ Wiskunde ** Wiskunde B Wiskunde A havobovenbouw. Wiskunde B: Basisvaardigheden wiskunde voor HTO van D. Douwes en J. Grasmeijer (hoofdstukken 1 t/m 12, m.u.v. h5 en h8). Natuurkunde: schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw. havobovenbouw. 3 uur Rekenmachine en binasboekje 3 uur Rekenmachine en formulekaart 1,5 uur Rekenmachine Logistiek en Economie Logopedie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Economie/M&O; Wiskunde (algemeen en statistiek) Biologie van het menselijk lichaam Niet van toepassing Economie/M&O: schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw. Wiskunde: u kunt een reader aanvragen door te mailen naar ovv deficiëntiereader wiskunde. Relevante hoofdstukken/onderdelen uit schoolboeken en examenbundels voor de havobovenbouw. Onderwerpen: erfelijkheid; hart, bloed, bloedsomloop en ademhaling; stofwisseling en spijsvertering; functie en functioneren van organen en weefsels. 2 x 2 uur Rekenmachine 3 uur Binasboekje en rekenmachine Pedagogiek Niet van toepassing Pedagogisch Management in de Kinderopvang Niet van toepassing ** Na het maken van de toets ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek waarin de resultaten worden besproken. Dat gesprek vindt niet plaats op de dag dat u de toets maakt. Pagina 16 van 19

17 Opleiding Deficiëntietoets en Voorbereiding Beschikbare tijd Toegestane hulpmiddelen Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie Ruimtelijke ontwikkeling Biologie van het menselijk lichaam Wiskunde A Relevante hoofdstukken/onderdelen uit schoolboeken en examenbundels voor de havobovenbouw. Onderwerpen: erfelijkheid; hart, bloed, bloedsomloop en ademhaling; stofwisseling en spijsvertering; functie en functioneren van organen en weefsels. havo bovenbouw. 3 uur Binasboekje en rekenmachine 1,5 uur Rekenmachine Small Business & Retail Management Economie/M&O havo bovenbouw. 2 uur Rekenmachine Sociaal Pedagogische Hulpverlening Niet van toepassing Sport en bewegen Niet van toepassing Technische Bedrijfskunde Wiskunde A havo bovenbouw. 1,5 uur Rekenmachine Toegepaste gerontologie Niet van toepassing Verpleegkunde Biologie van het menselijk lichaam Werktuigbouwkunde Wiskunde B; natuurkunde Relevante hoofdstukken/onderdelen uit schoolboeken en examenbundels voor de havobovenbouw. Onderwerpen: erfelijkheid; hart, bloed, bloedsomloop en ademhaling; stofwisseling en spijsvertering; functie en functioneren van organen en weefsels. Wiskunde B: Basisvaardigheden wiskunde voor HTO van D. Douwes en J. Grasmeijer (hoofdstukken 1 t/m 12, m.u.v. h5 en h8). Natuurkunde: schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw. 3 uur Binasboekje en rekenmachine 2 x 1,5 uur Rekenmachine en binasboekje Pagina 17 van 19

18 Bijlage 1: regels en tips tijdens het onderzoek 1. Kom op tijd en wees uitgerust Zorg ervoor dat u tijdig aanwezig bent en houd daarbij rekening met vertraging onderweg. Te laat aanwezig zijn betekent ongeacht de reden - dat u niet kunt deelnemen. Het maken van tests en toetsen is een inspannende bezigheid. Zorg er daarom voor dat u uitgerust bent. 2. Mee te nemen zaken Onderstaande zaken dient u bij u te hebben bij deelname aan het onderzoek: Uw legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) De uitnodigingsbrief Bij de toets(en) toegestane hulpmiddelen, voor zover van toepassing en gewenst (zie het overzicht van deficiëntietoetsen per opleiding om te zien wat voor u van toepassing is) 3. Registratie/melden In de uitnodiging staat aangegeven waar u zich precies moet melden. Na aanmelding aldaar wordt u verwezen naar de ontvangstruimte, van waaruit u wordt opgehaald en naar de testruimte of het tentamenlokaal wordt begeleid. 4. Regels tijdens test- en toetsafname Algemeen: - Laatkomers mogen vanaf aanvang van de test/toets niet meer deelnemen - U mag geen verbaal of non-verbaal contact maken met andere deelnemers - U mag niet het werk van andere deelnemers raadplegen of een ander de gelegenheid bieden uw werk te raadplegen - U mag geen kleding dragen op een manier dat uw gezicht bedekt is - Uw mobiele telefoon staat uit - Jassen en tassen worden op aanwijzing op een centrale plek opgehangen/neergelegd Bij schriftelijke (deficiëntie)toetsen: - Op de tentamentafel mogen alleen schrijfgerei en de toegestane hulpmiddelen liggen - Toegestane hulpmiddelen mogen niet worden uitgewisseld met andere deelnemers - Na afloop levert u het werk, de originele opgaven en het gebruikte kladpapier in - Nadat u het lokaal hebt verlaten mag u niet meer terugkeren in het lokaal Bij computerafname van testen en toetsen: - U mag geen andere schermen op de computer openen dan het reeds geopende scherm van de test - U mag geen materialen (ook geen schrijfgerei of papier) meenemen het computerlokaal in of uit, alles wat u nodig heeft tijdens de testafname is in de computerruimte aanwezig - U mag niet eten of drinken in het computerlokaal Het overtreden van regels kan worden gezien als fraude en kan aanleiding zijn uw toelatingsonderzoek niet te beoordelen. Pagina 18 van 19

19 Bijlage 2: verzoek (her)beoordeling 21+ onderzoek O De heer O Mevrouw (voorl.) (naam*) (adres) (postcode) (woonplaats) (telefoon) ( ) (geb.datum) (geb.plaats) S (studentnr.) _ (opleiding**) *vrouwen: alleen de meisjesnaam vermelden; ** u dient zich in studielink te hebben aangemeld voor bovengenoemde opleiding met colloquium doctum als vooropleiding. Bovengenoemde heeft eerder deelgenomen aan het 21+ toelatingsonderzoek van Windesheim en verzoekt om een beoordeling op grond van de destijds behaalde resultaten. Mee te sturen documenten: Kopie Windesheim 21+ rapportage (dus niet het certificaat!) Recent curriculum vitae Motivatiebrief voor de opleiding die u wilt gaan volgen. Geef in de brief ook aan of u na uw eerdere 21+ deelname bent gestart met de opleiding, hoe uw studie is verlopen, waarom u bent gestopt en of u nu dezelfde of een andere opleiding wilt volgen. Eventueel: kopieën van behaalde havo- of vwo-certificaten Let op: Herbeoordeling is alleen mogelijk op grond van eerdere 21+ deelname op Windesheim Uw eerdere onderzoeksresultaten mogen maximaal 3 jaar oud zijn Uiterste datum insturen van dit verzoek: 15 augustus (voor instroom per 1 september daarop volgend). NB: wellicht is aanvullende toetsing nodig. Toetsing vindt plaats op reguliere 21+ data (zie: Indienen van dit formulier voor 15 augustus geeft géén recht op toetsing buiten de reguliere data om. U kunt problemen voorkomen door dit formulier ruim voor de laatste 21+ datum in te sturen. Kosten voor herbeoordeling: 55,-- (incl. eventuele aanvullende toetsing). Door ondertekening stemt u hiermee in. Als uit de beoordeling blijkt dat u opnieuw moet deelnemen aan het algemene deel van het toelatingsonderzoek geldt daarvoor de reguliere 21+ procedure en het reguliere tarief. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht voor deze aanvraag herbeoordeling. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als het formulier volledig ingevuld én ondertekend is, en alle gevraagde documenten zijn bijgevoegd. Worden documenten nagestuurd, dan beschouwen wij uw aanvraag als ingediend op het moment dat alle benodigde documenten bij ons binnen zijn. Datum: Handtekening: Dit formulier printen, invullen, ondertekenen en met bijlagen mailen naar: of sturen naar: Hogeschool Windesheim, SSC, Kamer C0.86, Postbus 10090, 8000 GB Zwolle. Pagina 19 van 19

Informatiewijzer. Toelatingsonderzoeken

Informatiewijzer. Toelatingsonderzoeken Informatiewijzer Toelatingsonderzoeken Let op: er kunnen zich wijzigingen voordoen in vorm, inhoud, data en dergelijke van de toelatingsonderzoeken. Let u er daarom altijd goed op of u de meest recente

Nadere informatie

Versie: 14 maart 2013. Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken

Versie: 14 maart 2013. Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Aanmelding en deelname 3 3. Het onderzoek 4 3.1. Algemeen deel 4 3.2. Opleidingsspecifiek deel 4 3.3. Curriculum vitae en motivatiebrief

Nadere informatie

Informatiewijzer toelatingsonderzoeken

Informatiewijzer toelatingsonderzoeken Informatiewijzer toelatingsonderzoeken Instroom 2016/2017 Let op: er kunnen zich wijzigingen voordoen in vorm, inhoud, data en dergelijke van de toelatingsonderzoeken. Let u er daarom altijd goed op of

Nadere informatie

Versie: 1 december Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken

Versie: 1 december Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Informatiewijzer 21+ toelatingsonderzoeken Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Aanmelding en deelname 3 3. Het onderzoek 4 3.1. Algemeen deel 4 3.2. Opleidingsspecifiek deel 4 3.3. Associate Degree 4 3.4. Functiebeperking

Nadere informatie

Informatiewijzer toelatingsonderzoeken

Informatiewijzer toelatingsonderzoeken Informatiewijzer toelatingsonderzoeken Instroom 2017/2018 Let op: er kunnen zich wijzigingen voordoen in vorm, inhoud, data en dergelijke van de toelatingsonderzoeken. Let u er daarom altijd goed op of

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch.

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch. Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER Bouwkunde Samen met andere kandidaten (max. 7) loop je een dag mee met de reguliere lessen. Je wordt opgehaald en gedurende de dag begeleid door 1 of 2 studenten

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/ Welkom op de open dag Vrijdag 27 januari van is er weer een open dag voor voltijdopleidingen. Om je goed te kunnen voorbereiden vind je hier de printversie van het programma (zorg er wel voor dat je je

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 4 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 5 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Toelatingsvoorwaarden... 3 Welke toetsen maak je?... 3 Beoordeling... 3 Toetsonderdelen...

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B (instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Cursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam. 21+-toelatingsexamenkandidaten

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Wiskunde B voor Techniek

Wiskunde B voor Techniek Wiskunde B voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Wiskunde B vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je een

Nadere informatie

Wiskunde B voor Techniek

Wiskunde B voor Techniek Wiskunde B voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Wiskunde B vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je een

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Deficiëntiecursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017

Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017 Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017 Raadpleeg voor meer informatie en de Regeling toelating tot de Bacheloropleiding Tandheelkunde Nijmegen onze website www.ru.nl/opleidingen/bachelor/.

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Studiejaar 2015-2016

Infowijzer 21+ Studiejaar 2015-2016 Infowijzer 21+ Studiejaar 2015-2016 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de bachelor opleidingen die op 1 oktober 2015 van start gaan. Laatste datum van aanmelden en betaling :

Nadere informatie

Aanvraag Volledige Vrijstelling

Aanvraag Volledige Vrijstelling I N F O W I J Z E R 2015 (februari-instroom 2015 en instroom 2015-2016) 21 + -toelatingsexamen/21 + -toelatingsonderzoek Aanvraag Volledige Vrijstelling Studentenzaken Hogeschool van Amsterdam december

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Artikel 1: Algemeen 1.1 Het Colloquium Doctum is een toelatingsonderzoek naar de

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntiecursus 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Economie en Management opleidingen Media, Informatie en Communicatie (DMCI) Logistiek en Economie (Techniek) september 2014 Deficiëntiecursus

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntietoets 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntietoets 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntietoets 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie

Voorbereidende cursus 2014 (instroom ) Voorbereidende cursus Wiskunde B

Voorbereidende cursus 2014 (instroom ) Voorbereidende cursus Wiskunde B Voorbereidende cursus 2014 (instroom 2014-2015) Voorbereidende cursus Wiskunde B april 2014 Voorbereidende cursus Wiskunde B 2014 Doelgroep Aspirant-studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Havo/vwo-diploma

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Examentraining 2014-2015. (instroom 2015-2016) Engels. Voor het. 21 + -toelatingsonderzoek

Examentraining 2014-2015. (instroom 2015-2016) Engels. Voor het. 21 + -toelatingsonderzoek Examentraining 2014-2015 (instroom 2015-2016) Voor het 21 + -toelatingsonderzoek september 2014 Examentraining voor 21 + -toelatingsonderzoek 2014-2015 Voor alle opleidingen van de HvA waarvoor een 21

Nadere informatie

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier A Persoonlijke gegevens voorletters voornaam geboortedatum achternaam geslacht 0 man 0 vrouw e-mailadres telefoonnummer(s) studentnummer Aantal bijlagen:

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op?

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op? Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland Wat stuurt u naar ons op? Uw aanmelding is compleet als u de volgende documenten opstuurt: 1. het aanmeldformulier, volledig en duidelijk ingevuld Probeer alles

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2014-2015 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Als je gaat studeren aan het hoger beroepsonderwijs (hbo), dan is het belangrijk om vooraf zo goed mogelijk te weten waar je aan begint.

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Natuurkunde voor Techniek

Natuurkunde voor Techniek Natuurkunde voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Natuurkunde vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

21 + -Toelatingsonderzoek

21 + -Toelatingsonderzoek Examentraining Instroom februari 2015 Management & Organisatie Voor het 21 + -Toelatingsonderzoek Bedrijfseconomie deeltijd Bedrijfskunde MER deeltijd Commerciële Economie deeltijd Human Resource Management

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Natuurkunde voor Techniek

Natuurkunde voor Techniek Natuurkunde voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Natuurkunde vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands

Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands Opfriscursussen Economie/M&O, Wiskunde en Nederlands HAN Deeltijdstudies Economie & Management 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 4 Voor wie?... 4 Inhoud... 4 Syllabi... 4 3. Praktische

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntietoets 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Digitale Media en Creatieve Industrie september 2014 Deficiëntietoets Management & Organisatie 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid

Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid I N F O W I J Z E R 2015 (februari-instroom 2015 en instroom 2015-2016) 21 + -toelatingsexamen/21 + -toelatingsonderzoek Aanvraag Nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid Studentenzaken Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1]

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO 2017 Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Dit programma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, sommige informatie is pas op een later tijdstip definitief bekend.

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Veel gestelde vragen. Versie 11 mei Ik wil een deeltijdopleiding volgen. Op welke dagen heb ik les?

Veel gestelde vragen. Versie 11 mei Ik wil een deeltijdopleiding volgen. Op welke dagen heb ik les? Veel gestelde vragen Versie 11 mei 2017 1. Ik wil een deeltijdopleiding volgen. Op welke dagen heb ik les? Onderstaand vind je de lesdagen per opleiding en leerjaar. Let wel; dit betreft het studiejaar

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regeling bijzondere toelatingen Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 27-05-2015 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 Inhoud Inhoudsopgave Preambule... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: Begripsbepalingen... 4 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV internationale hogeschool Breda Ingangsdatum: 1 september 2014 De tentamenregeling is onderdeel van de onderwijs en examenregeling van NHTV. Status

Nadere informatie

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL Regels en Richtlijnen inzake de tentamens en examens van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Beleid & Management Gezondheidszorg, de masteropleiding Zorgmanagement en de premasterprogramma s

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2017-2018 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Ga je studeren? Dan wil je weten waar je aan begint! VAN HAVO NAAR HBO Na de havo is studeren aan het hbo een logische stap. Een hbo-opleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Infowijzer 21+ Toets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA)

Infowijzer 21+ Toets Studiejaar Bachelor of Business Administration (BBA) Infowijzer 21+ Toets Studiejaar 2016-2017 Bachelor of Business Administration (BBA) Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets voor de bachelor opleidingen die op 1 oktober 2016 van start

Nadere informatie

Aanvraag toelating tot de masteropleiding Psychologie 2015-2016

Aanvraag toelating tot de masteropleiding Psychologie 2015-2016 Let op: Aanvraag toelating tot de masteropleiding Psychologie 2015-2016 op grond van een verwant universitair bachelor- of masterdiploma Lees voor het invullen de toelichting van het formulier op pagina

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO. VAVO College is onderdeel van

WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO. VAVO College is onderdeel van WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO VAVO College is onderdeel van 2 Alsnog je HAVO- of VWO-diploma halen? Bij het VAVO College Helmond kan dat! Ook kun je certificaten op HAVOof VWO-niveau behalen.

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen REGELING DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2016-2017 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Informatieboekje havo 5. atheneum 5

Informatieboekje havo 5. atheneum 5 Informatieboekje 2013-2014 voor leerlingen die na havo 5 naar atheneum 5 willen gaan 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > HBO>universiteit... 3 Verschil havo en atheneum... 4 Voorwaarden

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2017 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2016 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015 Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen April 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Diverse vragen over negatief adviseren, afwijzen en afmelden 4 2.1 Wat doet ROC MN als een leerling

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

Aanvraag toelating tot de premasterclass Pedagogische wetenschappen 2015-2016

Aanvraag toelating tot de premasterclass Pedagogische wetenschappen 2015-2016 Aanvraag toelating tot de premasterclass Pedagogische wetenschappen 2015-2016 Voor HB afgestudeerden met een een diploma ouder dan 5 jaar Let op: Lees voor het invullen de toelichting van het formulier

Nadere informatie

21 + -Toelatingsonderzoek

21 + -Toelatingsonderzoek Examentraining 2014-2015 (instroom 2015-2016) Leraar Horeca & Voeding Wiskunde en Natuurkunde Voor het 21 + -Toelatingsonderzoek Onderwijs en Opvoeding september 2014 Examentraining voor 21+ - Toelatingsonderzoek

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

vwo WO doorstroomeisen

vwo WO doorstroomeisen vwo WO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie