Cloud Computing voor de waterschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cloud Computing voor de waterschappen"

Transcriptie

1 Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk:

2 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 1.0 Concept P. de Leeuw Ter bespreking in het i-platform Colofon Titel: Cloud computing voor de waterschappen Auteur: Peter de Leeuw Het Waterschapshuis, 28 oktober 2013 Stationsplein 89, 3818 LE Amersfoort Postbus 2180, 3800 CD Amersfoort T: , F: Pagina 2 van 58

3 Inhoud 1 Managementsamenvatting 5 2 Voorwoord De opdracht Doelgroep Aanwijzingen voor de lezer 6 3 Inleiding 6 Deel Definitie van cloud computing 7 5 De achtergronden van cloud computing Standaardisatie en virtualisatie Lagere kosten en meer capaciteit Invloed van het ict-aanbod in de consumentenmarkt Mobiel werken wordt dominant 8 6 Cloud Computing begrippen Basisbegrippen Wat is een hosted service? 9 7 Wat is Cloud Computing De standaard definitie van Cloud Computing Vijf essentiële eigenschappen Drie leveringsmodellen Vier typen cloud Het verschil tussen een hosted service en een cloud service 15 8 Veiligheid in de cloud Wet- en regelgeving Gegevens in de cloud Een risicoanalyse is noodzakelijk Risico s cloud computing versus andere computersystemen Risicobeheersing en afnamemodellen Classificatie van gegevens 20 Pagina 3 van 58

4 Deel Architectuur en cloud computing De architectuur in de traditionele IT en in de cloud Cloud computing heeft gevolgen voor de bestaande ICT architectuur en het IT-beheer Integratie van bestaande IT met Cloud Computing Voorbeelden van cloudplatforms Cloud computing, overheidsbeleid en strategie EU-beleid ten aanzien van cloud computing NL-beleid ten aanzien van cloud computing Waterschapsbeleid ten aanzien van cloud computing Transformatiepaden naar de cloud, een toekomstscenario Slimmer samenwerken in de cloud Opties voor de toekomst Een WaterschapsCloud De OverheidsCloud Conclusies en aanbevelingen Documentatielijst 57 Samensteller: Peter de Leeuw, programmamanager Architectuur en Standaarden, Het Waterschapshuis. In samenwerking met Cor Moelker, waterschap Scheldestromen, Paul van der Star, waterschap Brabantse Delta. Met dank aan de collega-architecten van de VNG, IPO, Rijk, RWS CIV (voorheen DID), de Manifestgroep, ICTU en Logius voor het delen van informatie. Amersfoort, 28 oktober 2013 Disclaimer: Voor de samenstelling van dit document is gebruik gemaakt van informatie uit openbare bronnen, van collega-architecten van verschillende organisaties en van berichtgeving in de media. Mocht desondanks iemand rechten hebben op gebruikte informatie, foto's of afbeeldingen neem dan contact met de samensteller. Een overzicht van de geraadpleegde openbare bronnen is opgenomen in de documentatielijst. Pagina 4 van 58

5 1 Managementsamenvatting Waterschappen maken gebruik van cloud computingdiensten. Dit gebruik zal toenemen waardoor het IT landschap in de waterschapssector gaat wijzigen. Door standaardisatie van componenten, services en interfaces kunnen de waterschappen maximaal nut halen uit de onderlinge samenwerking op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Een cloud is een voorziening die stapsgewijs kan worden opgebouwd waarbij geleerd moet worden van ervaringen van de gebruikers en de beheerders. Het formuleren van een cloudbeleid en een cloudstrategie kan daarbij richting geven aan de door het waterschap gewenste ontwikkelingen. Waterschappen blijven verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de eigen data ook al staan de data in de cloud. In het eerste deel van de notitie wordt het concept cloud computing gedefinieerd, worden de cloud computing begrippen toegelicht. Dit deel wordt afgesloten met de beveiligingsaspecten van de informatievoorziening, waar cloud computing onderdeel van uitmaakt. Het tweede deel van de notitie beschrijft de architectuur van cloud computing en de cloud computing strategie en beleid van de Europese en Nederlandse overheden. Op basis van de beschreven ontwikkelingen en mogelijkheden wordt deel 2 afgesloten met enkele conclusies en aanbevelingen. 2 Voorwoord Deze notitie over cloud computing is opgesteld op verzoek van het i-platform. De opdracht bestond uit twee delen. Het eerste deel betrof de definitie van de cloud, zodat alle waterschappen hetzelfde onder cloud verstaan. Het tweede deel van de opdracht had betrekking op de architectuur van de cloud en richtlijnen voor het veilige gebruik ervan. 2.1 De opdracht De opdracht luidde als volgt: Deel 1 Definitie cloud Definieer wat de waterschappen onder cloud verstaan. (Cloud servicemodellen, cloud implementatiemodellen etc), Werk een cloud-beleid uit dat toepasbaar is voor de waterschappen. In dit beleid wordt aandacht geschonken aan de aspecten: o Locatie van data, lokaal bij een waterschap of niet lokaal; o Integratie van Cloud en niet-cloud applicaties; o Veiligheid van de Cloud; o etc. Ontwikkel zodanige hanteerbare toetsingscriteria zodat een waterschap zelf de afweging kan maken om gebruik te maken van de cloud. Pagina 5 van 58

6 Deel 2 Architectuur en cloud Definieer de architectuur voor het gebruik van zogenaamde cloud-toepassingen waarbij de gegevensregistraties bij de individuele waterschappen, dan wel in de cloud staan. Ieder waterschap dient hierin een vrije keuze te hebben. Werk verder de architectuurbeschrijving concreet uit voor afzonderlijke applicaties zoals Z- Info, Vangstregistratie.nl, E-HRM e.d.. Geef per applicatie aan wat er moet veranderen aan de huidige situatie om aan de beschreven architectuur te voldoen. Stel daar richtlijnen op waaraan toekomstige programmatuur aan moet voldoen. Sluit bij de architectuurbeschrijving aan het enterprice service bus concept. Neem bij de architectuurbeschrijving richtlijn op voor de beveiliging van de cloudtoepassingen. 2.2 Doelgroep Dit document is bedoeld voor de CIO s, managers ICT/ I&A / informatievoorziening, architecten, ICT- en business consultants/adviseurs van de waterschappen. 2.3 Aanwijzingen voor de lezer Cloud computing is in volle ontwikkeling. Dit houdt het risico in dat de informatie in dit document snel achterhaald kan zijn door actuele ontwikkelingen. Check bij hergebruik van de informatie daarom de laatste ontwikkelingen, bijvoorbeeld via de links in de bijlage. De informatie en communicatie technologie (information and communication technology, kortweg ICT, IT of technology) kent een uitgebreid jargon met veelal Engelstalige begrippen en afkortingen. Achter een Nederlandstalig begrip wordt in dit document tussen ronde haakjes het Engelstalig equivalent gegeven en omgekeerd, zoals in de zin hiervoor. [Tussen rechte haken staan nadere toelichtingen of voorbeelden, zoals in deze zin gedemonstreerd wordt.] In de bijlage is een documentatielijst opgenomen en een verwijzing naar een aantal interessante links over het onderwerp cloud computing.. 3 Inleiding Cloud computing is in de basis niets anders dan het gebruik maken van diensten die aangeboden worden via het internet. Het gebruik kun je eenvoudig zelf regelen en je betaalt naar het gebruik dat je er van maakt. Cloud computing is een verzamelnaam voor technologieën en diensten die gericht zijn op het gebruik van applicaties, rekenkracht en opslag op afstand via het Internet. Als je in Google Cloud Computing invult als zoekterm dan krijg je op dit moment binnen een seconde ongeveer resultaten. Het lijkt op de zoveelste hype in de ICT. Dat is het ook, maar het Internet in combinatie met cloud computing, mobiel werken, social media/social business en big data heeft ook verstrekkende gevolgen voor de maatschappij, de burgers, de bedrijven en de overheid. Pagina 6 van 58

7 Cloud computing kan de waterschappen voordelen bieden maar er zijn ook risico s aan verbonden onder andere op het gebied van informatieveiligheid. Het kiezen voor cloud computing gaat dan ook om het maken van verantwoorde keuzes. Veel organisaties maken al gebruik van clouddiensten zonder een bewust beleid te hebben. De drempel voor medewerkers om ook zakelijke informatie in de cloud te plaatsen is erg laag en dit gebeurt dan ook op grote schaal. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van dropbox of skydrive voor het delen van vergaderstukken, wetransfer voor het overzetten van grote bestanden, projectplace voor projectadministratie en yammer voor bedrijfsberichten die het mogelijk maken op zeer eenvoudige wijze documenten onafhankelijk van plaats, tijd of apparaat uit te wisselen tussen collega s onderling of zelfs met externe contacten. Een van de belangrijkste redenen voor bedrijven om in te zetten op cloud computing is de mogelijkheid om de kosten van de aanschaf en het beheer van soft- en hardware terug te brengen en om te zetten in operationele kosten. Alleen betalen voor het gebruik van de software en hardware en niet voor het bezit ervan, waardoor de kosten een stuk lager kunnen uitvallen. Gezien de snelle ontwikkelingen en het groeiend aanbod aan clouddiensten is het aan te bevelen om als organisatie een cloudbeleid te formuleren om bewuste afgewogen keuzes te kunnen maken. Volgens de Europese Commissie is een belangrijk voordeel van cloud computing dat bedrijven geen dure servers of dataopslagsystemen hoeven aan te schaffen en te onderhouden. Volgens 80 procent van de bedrijven die clouddiensten afnemen bespaart dit tussen 10 en 20 procent op ICTkosten, stelt de commissie. Een op de vijf bedrijven spreekt zelfs van een besparing van meer dan 30 procent. Naast lagere kosten voor ICT, spaart cloud computing ook kantoorruimte uit en hebben bedrijven minder ict'ers nodig. Maar er bestaan ook veel onzekerheden, waarvan als belangrijkste de informatieveiligheid in de cloud wordt genoemd. Omdat clouddiensten Internet gebaseerde diensten zijn gelden hiervoor dezelfde maatregelen zoals die in de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen en door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) worden aanbevolen. Maar voor alles, ook voor cloud computing, geldt: maak een risico-analyse! Overigens gelden de risico s van cloud computing ook en wellicht in sterkere mate voor de eigen ICT-voorzieningen. Zonder beleid wordt het lastig om ontwikkelingen bij te sturen of, waar nodig, terug te draaien is. Het is daarom zaak zo vroeg mogelijk bewuste keuzes te maken, die vast te leggen en te communiceren naar alle betrokkenen. Deel 1 4 Definitie van cloud computing In dit deel van de notitie worden de basisconcepten van cloud computing beschreven en toegelicht. Het deel wordt afgesloten met een overzicht van de beveiligingsaspecten van cloud computing Pagina 7 van 58

8 5 De achtergronden van cloud computing Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw waren computers alleen beschikbaar in rekencentra. Gebruikers konden de computer benaderen via werkstations. Later zorgden de opkomst van de PC en (lokale) netwerken voor een enorme verspreiding van ICT. Organisaties schaften zelf hardware en software aan en zorgden ook zelf voor het beheer ervan. Dat was noodzakelijk, omdat goedkope en betrouwbare bandbreedte en netwerken niet beschikbaar waren. Sinds begin jaren 90 van de vorige eeuw is er een doorlopende ontwikkeling geweest in de richting van computers als openbare voorziening. Hieraan lag een viertal trends ten grondslag. 5.1 Standaardisatie en virtualisatie ICT en internettechnologie zijn steeds meer gemeengoed (commodity) en raken steeds meer gestandaardiseerd. Door die standaardisatie kunnen allerlei faciliteiten op één standaard manier benaderd worden: met een browser, via het internet. Ook zijn de hardware en de besturings- en toepassingssoftware technisch van elkaar gescheiden, zodat de software niet meer afhankelijk is van specifieke hardware. Dit geeft de leverancier veel vrijheid om de voor de dienstverlening benodigde software zo efficiënt mogelijk te verdelen over de beschikbare hardware. Dat is van groot belang voor het bieden van kostenvoordeel en elasticiteit aan de gebruikers van de dienst. Deze ontkoppeling van hardware en software wordt virtualisatie genoemd. 5.2 Lagere kosten en meer capaciteit Bandbreedte van netwerkverbindingen is steeds goedkoper, betrouwbaarder en breder beschikbaar gekomen. Processors (het hart van computers) worden nog steeds sneller, goedkoper en kleiner. En ten slotte worden ook de kosten van gegevensopslag steeds lager. 5.3 Invloed van het ict-aanbod in de consumentenmarkt Nieuwe technologieën vinden hun weg vaak eerder naar de consumentenmarkt, waar de schaalgrootte enorm is en de concurrentie groot (denk aan Hotmail en Facebook). De webbrowser is de standaard ingang geworden om reizen te plannen, geld over te maken of tweedehands spullen te (ver)kopen. Gebruikers eisen in de werkomgeving hetzelfde gemak als thuis. Zij willen ook onderweg bij werkdocumenten kunnen, formulieren digitaal invullen en online berichten op het prikbord kunnen plaatsen. Het ICT-aanbod op de consumentenmarkt is steeds meer bepalend voor de zakelijke ICT-voorzieningen. 5.4 Mobiel werken wordt dominant Maar liefst 66 procent van alle werknemers maakt gebruik van twee of meer mobiele apparaten voor werkdoeleinden. Dit heeft verstrekkende gevolgen. De grens tussen werk en privé vervaagt, voor zowel werknemers als de klanten die zij bedienen, aldus Verizon. Bedrijven zullen in 2013 moeten voorzien in deze vraag naar meer efficiëntie en hogere productiviteit en moeten dit aspect een hogere prioriteit geven. ICT-afdelingen zullen een sleutelrol vervullen in het stillen van de groeiende honger naar professionele mobiliteit op persoonlijk niveau." Daarom zullen steeds meer bedrijven eigen clouds ontwikkelen, waarin alle bedrijfsapplicaties worden opgenomen die werknemers nodig hebben om effectiever te werken. Bedrijven zullen daarnaast sneller inspringen Pagina 8 van 58

9 op de problemen die werknemers kunnen hebben met de scheiding van werk en privé. Er zal een beroep worden gedaan op speciale technologie voor het beheer van mobiele apparatuur en interne app-stores met zakelijke toepassingen om een veiligere, mobiele werkomgeving te creëren. Deze trends brachten nieuwe mogelijkheden voor het gebruiken en aanbieden van ICT: van individueel beheerde software, platforms en infrastructuur naar diensten die via internet zijn te benaderen en worden geleverd door gespecialiseerde aanbieders. Cloud computing is daarmee niet de zoveelste nieuwe hype, maar een fundamentele ontwikkeling die mogelijk is geworden door enkele al langer bestaande ontwikkelingen. 6 Cloud Computing begrippen 6.1 Basisbegrippen De informatie en communicatie technologie (information and communication technology, kortweg ICT of technology) kent een uitgebreid jargon met veelal Engelstalige begrippen en afkortingen. Om begripsverwarring te voorkoming begint deze notitie met een korte toelichting op een aantal begrippen zoals die in deze notitie worden gebruikt. ICT wordt aan gebruikers beschikbaar gesteld door middel van ICT-diensten (ICT-services of kortweg services). Voorbeelden van ICT-diensten zijn de elektronische post verzorging ( services), website diensten, computerprogrammatuurdiensten (software services) gegevens, gegevensopslag en gegevensbeheer diensten (data, datastorage of storage en datamanagement services), computer- en communicatienetwerkd4iensten (computer and communication network services, ook wel infrastructure services genoemd). Een service provider is een leverancier van ICT-diensten. Een server is een computer die services levert aan andere computers of aan gebruikers (users). 6.2 Wat is een hosted service? Een traditionele ICT-, IT- of automatiseringsafdeling binnen een organisatie beheert en exploiteert in huis, in het eigen gebouw (on premises) een eigen gegevenscentrum (data center) met een aantal eigen servers (een serverpark of serverfarm) waarop men zelf de software installeert en beheert (on-premises software, on-prem software of shrinkwrap software). Verder beschikt de traditionele IT-afdeling over een eigen netwerk met communicatievoorzieningen, computers, laptops, tablets en smartphones om ICT-diensten beschikbaar te stellen aan alle medewerkers. De IT-afdeling zorgt ook voor de aanschaf en het onderhoud van de gebruiksrechten (licenties) voor de programmatuur. De medewerkers werken op apparatuur die de IT-afdeling ondersteunt en beschikbaar stelt. De IT-afdeling installeert de benodigde programmatuur (software) en distribueert deze naar de computers, laptops en smartphones van de medewerkers. Daarnaast zorgt de IT-afdeling voor de beveiliging van de informatievoorziening en ziet ze er op toe dat alleen gebruikers met de juiste rechten en bevoegdheden bij bepaalde gegevens kunnen komen. Al vanaf het begin van het commerciële gebruik van computers maken organisaties gebruik van de diensten van commerciële leveranciers. In het verleden bijvoorbeeld om rekencapaciteit te huren Pagina 9 van 58

10 op mainframe computers of om reserve kopieën (backups) te maken om in noodgevallen herstel (recovery) operaties uit te kunnen voeren. Je maakt dan als betalende gast gebruik van de computerinfrastructuur van een externe leverancier, die als gastheer (host) optreedt. Zo n dienst wordt een hosted service genoemd. De dienst kan op verschillende manieren geleverd worden: via een directe netwerkverbinding of via het Internet. Je kunt daarbij gebruik maken van de servers van de providers of eigen servers in beheer geven en plaatsen bij de externe providers. Ook de computer/server die de dienst levert wordt een host genoemd. Het buiten de deur plaatsen van ICT-diensten wordt outsourcing genoemd, de dienstverlener een hosted of outsourced service provider. Bij hosted services gaat het typisch om de klasse van bedrijfsapplicaties die buiten de deur worden gezet op daarvoor toegewezen en gereserveerde (dedicated) servers van de service provider of van de organisatie(s) die de dienst afneemt/afnemen. De hosted service kan daarbij gedeeld worden door meerdere partijen, zoals dat bijvoorbeeld bij Z-info het geval is. Elk waterschap maakt gebruik van een of meer hosted services zoals bijvoorbeeld voor website hosting, hosting, backups, data warehousing of zet applicaties op afstand bij een service provider (remote facility) zoals in het onderstaande voorbeeld van Z-info.. Pagina 10 van 58

11 Pagina 11 van 58

12 7 Wat is Cloud Computing De Cloud (Nederlands: wolk) staat voor de wolk van netwerken en computers die schuil gaat achter het Internet. De gebruiker weet niet op hoeveel en op welke computers de applicaties die hij gebruikt draait en waar deze staan. Cloud computing is het gebruik maken van standaard ICT-diensten via het internet zoals je water uit de kraan gebruikt of elektriciteit uit een stopcontact. Je neemt probleemloos af wat je nodig hebt en wanneer je het nodig hebt en betaalt voor wat je gebruikt. De leverancier zorgt voor een veilige, bedrijfszekere levering. Je hebt geen zorgen over zijn netwerk en apparatuur en je hoeft daarin ook niet zelf te investeren. Cloud computing biedt financiële, beheersmatige en technische voordelen ten opzichte van de traditionele IT De standaard definitie van Cloud Computing De standaard definitie van cloud computing, die we ook hier gebruiken, is de definitie van het National Institute of Standards and Technology (NIST) (Mell & Grance, September 2011), een USA overheidsinstituut: Cloud computing is een model om op afroep op een gemakkelijke manier via een netwerk onbeperkt toegang te krijgen tot een gedeelde verzameling van configureerbare computermiddelen (bijvoorbeeld netwerken, servers, opslag, toepassingen/applicaties en diensten) die snel kunnen worden geleverd en vrijgegeven met een minimale beheersinspanning of tussenkomst van de leveranciers. Dit cloudmodel bestaat uit vijf essentiële eigenschappen, drie servicemodellen en vier cloudtypen. Samengevat zegt deze definitie Cloud computing is het gebruik maken van kant-en-klare ICT diensten van externe leveranciers via het Internet en daarvoor naar gebruik betalen. 7.2 Vijf essentiële eigenschappen Een clouddienst wordt gekenmerkt door vijf essentiële eigenschappen. Deze karakteristieken kunnen gebruikt worden als checklist om te zien of je te maken hebt met een echte cloud service of een hosted service. Een service is een cloud service als de service de volgende vijf eigenschappen heeft: On-demand Self-service: Een gebruiker kan diensten naar behoefte inzetten, zonder tussenkomst van de verschillende leveranciers. Broad Network Access:.Diensten zijn breed toegankelijk via het netwerk voor gebruikers via browsers, mobiele telefoons, laptops, tablets en werkstations; Resource Pooling: Cloud diensten delen ICT-bronnen (resources). Een clouddienst wordt door veel gebruikers gedeeld en resources worden naar behoefte toegewezen als er om gevraagd wordt. De gebruikers heeft geen zicht op de plaats waar de applicaties draaien en waar de computers staan of welke resources (servers, opslag, netwerken etc.) er worden Pagina 12 van 58

13 ingezet maar kan dit naar behoefte wel op een hoger niveau aangeven, bijvoorbeeld in welk land of welk datacenter zijn gegevens staan; Rapid Elasticity: De benodigde capaciteit is snel elastisch schaalbaar, flexibel inzetbaar. Het gebruik past zich snel aan de zich wijzigende behoefte. Voor de gebruiker lijkt het of er een onbeperkte hoeveelheid aan resources ter beschikking staat; Measured Service: Het verbruik wordt gemeten en om de resource behoefte automatisch te kunnen aanpassen, om het verbruik zichtbaar te maken voor de gebruikers en de leveranciers en om de diesnten af te kunnen rekenen op basis van het gebruik. 7.3 Drie leveringsmodellen Cloud computing biedt naast de traditionele, door de organisatie zelf beheerde, IT drie nieuwe leveringsmodellen (service models). Deze servicemodellen voorzien in het bieden van IT-diensten als aanvulling op de bestaande IT-voorzieningen of als een (gedeeltelijke) vervanging hiervan. Er worden drie service modellen onderscheiden: Software as a Service (SaaS). De gebruiker maakt gebruik van de door een leverancier aangeboden diensten die draaien op een cloud infrastructuur. De applicatie kan via allerlei apparaten benaderd worden via bijvoorbeeld een webbrowser of een app. De gebruiker van deze dienst heeft geen controle op de onderliggende infrastructuur, netwerk, servers, operating system, opslag of functionaliteiten met uitzondering van enkele gebruikersspecifieke instellingen. Voorbeelden zijn: Basecamp, Dropbox, Google Apps, Microsoft Office 365, Salesforce.com, LinkedIn, Facebook. Platform as a Service (PaaS). Een door de leveranciers aangeboden platform waarop de gebruiker de door hem ontwikkelde of aangekochte software kan draaien die gebruik maken van door de leverancier op dat platform ondersteunde programmeertalen, bibliotheken, diensten en gereedschappen. De gebruiker van deze dienst heeft geen controle op de onderliggende cloud infrastructuur maar wel over de applicaties en configuratiesettings van de hostingomgeving waarin deze draaien. Voorbeelden zijn: Appian, Cordys, Microsoft Windows Azure, Tibco Silver. Infrastructuur as a Service (IaaS). Deze dienst levert processorcapaciteit, opslag, netwerkfaciliteiten en andere fundamentele computerresources zoals operating systems waarop de gebruikers zelf software kan installeren en draaien. De gebruiker heeft geen controle over de onderliggende infrastructuur maar heeft wel de controle over de operating systems, de opslag en de uitrol van applicaties en mogelijk de beperkte controle over bepaalde netwerkcomponenten zoals bijvoorbeeld de host firewalls. Voorbeelden zijn: Amazon EC2 & S3, GoGrid en Rackspace Cloud. In onderstaande figuur worden typische voorbeelden gegeven van SAAS, PAAS, en IAAS diensten voor gebruikers. Pagina 13 van 58

14 Figuur 1: Voorbeelden van beschikbare diensten voor Cloud-gebruikers (NIST SP ) 7.4 Vier typen cloud Met de cloud wordt meestal de verzameling van openbare voor iedereen toegankelijk cloud computing diensten bedoeld. Om verwarring met andere cloud-varianten te voorkomen wordt dit de public cloud genoemd. Naast de public cloud worden er nog drie typen onderscheiden: de private cloud, de community cloud en de hybrid cloud als combinatie van twee of meer cloudtypen. Pagina 14 van 58

15 Private cloud. De cloudinfrastructuur is beschikbaar voor het exclusieve gebruik door een enkele organisatie. De omgeving kan in eigendom zijn, beheerd en geëxploiteerd worden door de organisatie zelf, een derde partij, of een combinatie en de omgeving kan zijn ingericht bij de organisatie zelf of extern. Bijvoorbeeld een cloudomgeving voor één waterschap. Community cloud. De cloudinfrastructuur is beschikbaar voor het exclusieve gebruik door een gemeenschap van gebruikers van organisaties die gemeenschappelijke belangen hebben (bijvoorbeeld gelijke missie, beveiligingseisen, beleid en wettelijke regels). De omgeving kan in eigendom zijn, beheerd en geëxploiteerd worden door een of meer van de aangesloten organisaties zelf, een derde partij, of een combinatie en de omgeving kan zijn ingericht bij een of meer organisaties zelf of extern. Bijvoorbeeld een cloudomgeving voor een groep waterschappen, belastingkantoren en of laboratoria die diensten delen. Public cloud. De cloudinfrastructuur is voor iedereen beschikbaar. De omgeving kan in eigendom zijn, beheerd en geëxploiteerd worden door een bedrijf, een organisatie, een instelling, de overheid of een combinatie hiervan. De infrastructuur wordt door de leverancier van de dienst geregeld.in de public cloud vind je diensten als als dropbox, datumprikker, wetransfer, linkedin, facebook, apps, Hybrid cloud. De cloudinfrastructuur is samengesteld uit twee of meer van de genoemde (private, community of public) cloud infrastructuren die zelfstandig bestaan maar aan elkaar gekoppeld worden door standaard of maatwerk technologie waardoor het mogelijk wordt om gegevens en applicaties overdraagbaar te maken tussen de clouddiensten. 7.5 Het verschil tussen een hosted service en een cloud service Strikt genomen vormen cloud services een subset van de hosted services. Het zijn hosted services die via het Internet worden geleverd. Maar er is meer. Niet elke dienst die via het Internet wordt geleverd is in de basis als een cloudoplossing ontwikkelt. Laten we de als voorbeeld nemen. Traditioneel maakten grote bedrijven gebruik van oplossingen als Microsoft Exchange en IBM Lotus Notes die ze lokaal (in het eigen gebouw, op eigen terrein, local, on premises) in het eigen datacenter installeerden. Middelgrote bedrijven besteden de dienst vaak uit een hosted serviceprovider. Het verschil tussen de local en de hosted oplossing (solution) was letterlijk een verschil in de plaats waar de servers stonden, functioneel was de oplossing voor de gebruiker hetzelfde. In een latere stap werden -berichten ook via een webmail oplossing aangeboden. Het zou misleidend zijn om oplossingen als outlook webmail cloud-oplossingen te noemen omdat de software in de basis voor een bedrijfsnetwerk zijn ontworpen met bijbehorende aanschafprijzen en gebruiksrechten op basis van aantallen gebruikers in plaats van op basis van het werkelijke gebruik. De traditionele bedrijfssoftware biedt ook niet de eigenschappen die je van een cloudoplossing verwacht: een op samenwerking gebaseerde, slimme, eenvoudige, overal te gebruiken toepassing, geschikt voor elk apparaat met een Internet-verbinding. Pagina 15 van 58

16 Een voorbeeld: Microsoft biedt maildiensten in verschillende smaken aan. Bedrijven die hun mail volledig in eigen beheer willen houden kunnen een lokale Exchange server installeren. De Europese servers voor de clouddienst Office 365 staan in Ierland maar het is ook mogelijk de dienst af te nemen bij een Nederlandse provider als KPN. Het Waterschapshuis maakt gebruik van de Europese dienst van Microsoft. Dit levert voor 60 gebruikers een meetbare jaarlijkse besparing op van Daarbij komt nog de vereenvouding van het licentiebeheer en het directe overzicht van je licentiegebruik en de (maandelijkse) kosten. In vergelijking met gebruikerstoepassingen (applicaties of kortweg apps) die vanaf de start als cloud-oplossingen zijn ontwikkeld, zoals DropBox, Twitter, Facebook, YouTube, Google Maps, Gmail en Google Docs, raken de traditionele interne oplossingen (local en hosted services) achterop in acceptatie door de gebruikers en in de samenwerkingsmogelijkheden die er worden geboden. Cloud gebaseerde oplossingen zijn vaak wereldwijde standaard toepassingen met een enorme technische infrastructuur. Een interne bedrijfstoepassing via het Internet of hosting partner ontsluiten maakt van die oplossing dus nog geen echte cloud-oplossing. Echte cloudoplossingen voldoen, volgens de NISTdefinitie, aan de vijf karakteristieken: On-demand self-service Broad network access Resource pooling Rapid elasticity Measured service 8 Veiligheid in de cloud 8.1 Wet- en regelgeving Elke organisatie en zeker een overheidsorganisatie als een waterschap, moet voldoen aan relevante wet- en regelgeving, ook als uw organisatie gebruik maakt van clouddiensten. Voorbeelden hiervan zijn: Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp); Archiefwet; Wet veiligheidsonderzoeken; Telecommunicatiewet; Wetsvoorstel Computercriminaliteit (WCC); Wet Openbaarheid Bestuur (WOB); Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer; Baseline informatiebeveiliging waterschappen Gebruik maken van clouddiensten kan diep ingrijpen op de informatiehuishouding van een waterschap. Schakel zo nodig juridische expertise in en leg overeengekomen afspraken altijd Pagina 16 van 58

17 helder en eenduidig vast in contracten en/of SLA s met de cloudleverancier. Een risicoanalyse kent veel aspecten, Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) onderkent 24 risico s. 8.2 Gegevens in de cloud Kenmerkend voor cloud computing is dat de gegevensverwerking plaats kan vinden op servers die in de hele wereld kunnen staan. Op een gegeven tijdstip kunnen gegevens aan de ene van wereld opgeslagen zijn, maar een paar uur later kan dat aan de andere kant van de wereld zijn. Ook is er geen zicht op het gegevenstransport over de netwerken van de providers. Organisaties en bedrijven die gegevens van klanten toevertrouwen aan de cloud, blijven zelf verantwoordelijk voor die gegevens. Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in de Zienswijze inzake de toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens bij een overeenkomst met betrekking tot cloud computing diensten van een Amerikaanse leverancier. De zienswijze van het CBP heeft betrekking op de situatie van een in Nederland gevestigd bedrijf of organisatie die gebruik maakt van de cloud computing diensten (onder meer , agendabeheer, groepsdiscussies en relatiebeheer) van een leverancier die gevestigd is in de Verenigde Staten (VS). [Er zijn verschillende manieren om te checken waar de mailserver staat van de mailadressen die u gebruikt. Kijk eens op de website Na het ingeven van een mailadres ziet u welke server er wordt gebruikt. Als die in de USA of Groot-Brittannië staat dan krijgt u een waarschuwing. Het is voldoende het deel van het adres in te geven dat begint met Aanbieders van bijvoorbeeld online opslagruimte of beheersoftware zijn vaak Amerikaanse bedrijven die gegevens moeten afstaan als de Amerikaanse overheid daarom vraagt. De Europese regels staan dat niet toe. Zulke bedrijven beloven vaak zich ook aan de Europese regels te houden, maar Nederlandse bedrijven moeten er zelf op toezien dat dit werkelijk gebeurt, aldus het CBP. In zijn zienswijze benadrukt het CBP dat een belangrijk uitgangspunt is dat Nederlandse bedrijven of organisaties die clouddiensten afnemen bij een Amerikaanse aanbieder eindverantwoordelijk zijn voor de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bij het sluiten van een overeenkomst voor clouddienstverlening zal een bedrijf of organisatie zich dan ook moeten vergewissen dat de toepasselijke wettelijke regels zijn afgedekt. Zo nodig moeten zij aanvullende afspraken in de overeenkomst met de Amerikaanse aanbieder van de clouddiensten opnemen. In ieder geval geldt dat voor de beveiliging van de in de cloud verwerkte persoonsgegevens. De VS wordt niet aangemerkt als een land met een passend beschermingsniveau omdat er geen algemene wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens bestaat. Ter bevordering van de handelsrelaties tussen de VS en de EU en zonder afbreuk te willen doen aan het beschermingsniveau van persoonsgegevens, is daarom in 2000 het VS-EU Safe Harbor Framework tot stand gekomen, dat door de Europese Commissie bij beschikking is aangemerkt als passend beschermingsniveau. Safe Harbor Principles Doorgifte van persoonsgegevens naar de VS is mogelijk als de betreffende Amerikaanse Pagina 17 van 58

18 clouddienstverlener zich heeft verplicht tot naleving van de zogeheten Safe Harbor Principles (Veilige Haven Beginselen). De Europese Commissie heeft namelijk bepaald dat in dat geval sprake is van een passend beschermingsniveau. Het CBP benadrukt in zijn zienswijze dat hierdoor doorgifte weliswaar mogelijk is, maar dat dit echter niet garandeert dat de daadwerkelijke verwerking van persoonsgegevens in de VS ook voldoet aan alle eisen van Europese inclusief Nederlandse privacywetgeving. Voor naleving van de wet blijft de Nederlandse afnemer van clouddiensten verantwoordelijk, aldus het CBP. Naleving van de Safe Harbor Principles betekent dus uitsluitend dat doorgifte van persoonsgegevens naar de VS plaats kan vinden, en garandeert niet dat de verwerking van de persoonsgegevens in de VS voldoet aan alle eisen uit de richtlijn 95/46/EG. Europese privacytoezichthouders Clouddienstverlening is in opkomst en staat sterk in de belangstelling, onder meer vanwege de schaalvoordelen en mogelijkheden voor innovatieve dienstverlening. In juli 2012 hebben de gezamenlijke Europese privacytoezichthouders een opinie aangenomen over privacykwesties rondom cloud computing. De zienswijze van het CBP is gebaseerd op de opinie. Hierin wordt cloud computing gedefinieerd als de verzamelnaam voor technologieën en diensten die gericht zijn op het gebruik van IT-applicaties, rekenkracht en opslag op afstand via internet Een risicoanalyse is noodzakelijk Om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid voor naleving van de Wbp, zal de verantwoordelijke ten eerste een risicoanalyse uit moeten voeren om vast te stellen of, en onder welke voorwaarden, er in zijn specifieke situatie gebruik kan worden gemaakt van cloud computing. De risicoanalyse geeft niet alleen inzicht in de risico's, maar ook in de aanvullende maatregelen die moeten worden getroffen om te waarborgen dat de betreffende verwerking van persoonsgegevens in de cloud voldoet aan de Wbp. Ten tweede zal de verantwoordelijke moeten kiezen voor een cloud-dienstverlener die voldoende waarborgen biedt, en zal hij de noodzakelijke afspraken moeten vastleggen in het bewerkerscontract. Een aandachtspunt is de aansprakelijkheid voor eventuele inbreuken op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Artikel 49 Wbp stelt de verantwoordelijke aansprakelijk voor de schade of het nadeel dat voortvloeit uit niet-naleving van de Wbp, en stelt de bewerker aansprakelijk voor de schade of het nadeel voor zover ontstaan door zijn werkzaamheid. Het is noodzakelijk om deze aansprakelijkheid te concretiseren in het bewerkerscontract, en op voorhand duidelijk vast te stellen welke natuurlijke of rechtspersoon in welke gevallen en in welke mate aansprakelijk is. Tot slot wijst het CBP op het voornemen van de regering om de zogenoemde 'brede meldplicht' voor datalekken in het leven te roepen. Voor aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten is een dergelijke meldplicht nu al opgenomen in artikel 11.3a van de Telecommunicatiewet (de zogenoemde 'smalle meldplicht'). De brede meldplicht richt zich tot de Pagina 18 van 58

19 verantwoordelijke. Bij verwerking door een bewerker draagt de verantwoordelijke zorg dat de bewerker 'de verplichtingen nakomt die op de verantwoordelijke rusten ten aanzien van de verplichting tot melding van [datalekken]'. De afspraken die de verantwoordelijke met de bewerker maakt over de nakoming met de meldplicht moeten schriftelijk of in een andere, gelijkwaardige vorm worden vastgelegd. De eisen uit het wetsvoorstel zijn integraal van toepassing op verwerking van persoonsgegevens in de cloud en op verwerking door sub-bewerkers. Het verdient aanbeveling om hier bij het afsluiten van overeenkomsten met aanbieders van cloud-diensten nu reeds rekening mee te houden. 8.3 Risico s cloud computing versus andere computersystemen De volgende drie dimensies bepalen de risico s van een computersysteem: Uitbreidbaarheid de mate waarin nieuwe code kan worden toegevoegd aan een systeem. Alle computersystemen hebben een bepaalde graad van uitbreidbaarheid. Besturingssystemen kunnen eenvoudig nieuwe code accepteren in de vorm van bijvoorbeeld device drivers en patches. Nieuwe code brengt nieuwe risico s met zich mee. Toegankelijkheid het gemak waarmee toegang kan worden verkregen tot het systeem. Hoe eenvoudiger het is om toegang te krijgen, hoe makkelijker het is om misbruik te maken van het systeem. Het enige veilige systeem is een computer, ingepakt in een laag van zes meter gewapend beton, die uitstaat. Complexiteit de complexiteit van het systeem in termen van code en componenten. Het aantal regels code bepaalt het aantal zwakke punten in een systeem. Het aantal componenten bepaalt de beheerbaarheid. Als we cloud computing tegen deze dimensies aanhouden dan zien we dat met name de toegankelijkheid en complexiteit hoog scoren. Cloud computing kent ook beveiligingsvoordelen. Door de schaalvoordelen zijn beveiligingsmaatregelen goedkoper te implementeren. Ook kunnen cloud providers beveiligingsmiddelen sneller en dynamischer inzetten. Tot slot beschikken cloud providers vaak over diep inhoudelijke beveiligingskennis die aan de afnemerszijde ontbreekt. 8.4 Risicobeheersing en afnamemodellen Naast de eerder besproken leveringsmodellen, SAAS, PAAS en IAAS, kunnen we ook onderscheid maken naar verschillende typen afnamemodellen die voor de waterschappen interessant kunnen zijn. Deze modellen zijn: Zelfstandige inkoop public cloud Hierbij neemt een individueel waterschap clouddiensten af van een cloud provider. Deze diensten biedt de cloud provider ook aan derden aan. De ingezette resources worden altijd met derden gedeeld. Gezamenlijke inkoop public cloud Dit is hetzelfde afnamemodel maar de inkoop geschiedt door een groep van waterschappen. Deze vorm van afname kan zorgen voor een betere onderhandelingspositie ten opzichte van de cloud provider. Dit kunnen ad hoc combinaties Pagina 19 van 58

20 zijn van waterschappen zoals regionale samenwerkingsverbanden of waterschappen die op een bepaald gebied hetzelfde doel nastreven. Ook is het mogelijk dat bijvoorbeeld op generieke vlakken een gemeenschappelijke regeling zoals Het Waterschapshuis optreedt als inkoper namens alle (aangesloten) waterschappen. Gezamenlijke inkoop community cloud De inkoop vindt hier net als in het vorige model gezamenlijk plaats, echter de resources die door de cloud provider worden ingezet, zijn in belangrijke mate exclusief toegewezen aan de afnemende waterschappen. Er is maar zeer beperkt sprake van het delen van resources buiten het consortium. In dit model kan ook een waterschap zelf optreden als cloud provider voor andere deelnemende waterschappen. Individuele inkoop private cloud Volgens de definitie is hier eigenlijk geen sprake van cloud computing omdat de resources niet worden gedeeld met andere partijen. Bij gezamenlijke inkoop kan de inkoopcombinatie door de sterkere onderhandelingspositie stringentere eisen stellen. Bij gezamenlijke inkoop van private cloud diensten kunnen door het exclusieve karakter de meeste eisen worden gesteld. 8.5 Classificatie van gegevens Om vast te stellen welke data in de cloud geplaatst kan/mag worden, moet bekend zijn over welke data de organisatie beschikt en welke betrouwbaarheidseisen daar aan zijn gesteld. Deze betrouwbaarheidseisen kunnen op basis van de risicoafweging worden bepaald. Het gaat daarbij om de begrippen Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV). De informatie en informatiesystemen kunnen dan worden voorzien van het juiste beveiligingsniveau. Om deze BIVclassificaties eenduidig te kunnen bepalen moet de organisatie over heldere richtlijnen beschikken zoals aangegeven in de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen, Strategisch en Tactisch normenkader, WS versie 1.0. Hierbij zijn wet- en regelgeving en de betrouwbaarheidseisen die uw organisatie aan deze gegevens stelt, een belangrijk uitgangspunt. Vervolgens moet er op basis van de toegekende BIV-classificatie vastgesteld worden welke data wel en welke niet in de cloud geplaatst mogen worden. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie biedt in het document Cloudcomputing & security beveelt aan om daarnaast in kaart te brengen welke processen, procedures en maatregelen door de cloudleverancier minimaal geïmplementeerd moet zijn, zodat u blijft voldoen aan geldende wet- en regelgeving, standaarden, richtlijnen, gedragscodes en certificeringen. Zorg dat u antwoorden krijgt op onderstaande, niet eindige lijst, met vragen op het moment dat u gebruik gaat maken van clouddiensten: Hebt u inzicht welke beperkingen gelden voor de gegevens die u in de cloud gaat onderbrengen? Kunt u aangeven in welke rechtsgebieden uw gegevens wel en in welke juist niet mogen worden opgeslagen? Mogen persoonsgegevens worden doorgegeven naar of verwerkt worden in landen buiten de EU? Indien persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, in hoeverre worden die gegevens dan in de praktijk daadwerkelijk beschermd door het Europese recht? Pagina 20 van 58

21 Moeten medewerkers van de cloudleverancier geheimhoudingsverklaringen ondertekenen, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overhandigen, AIVD of MIVD36 gescreend zijn? Op het moment dat de classificaties en de bijbehorende maatregelen zijn vastgesteld, weet u hoe uw gegevens moet worden behandeld en beschermd. Als u gebruik gaat maken van clouddiensten, moet dit beveiligingsniveau natuurlijk gewaarborgd blijven en mag het niet in gevaar worden gebracht. Om inzicht te verkrijgen of de cloudleverancier kan voldoen aan uw eisen, moet de cloudleverancier inzicht geven in zijn bedrijfsvoering. Voor alle diensten die gebruik willen maken van openbare of hybride (mix tussen private, community en public) clouddiensten moet er vooraf een risicoanalyse worden uitgevoerd door de eigenaar van de dienst samen met een van de adviseurs informatiebeveiliging van het waterschap. Op basis van de risicoanalyse kan worden afgewogen in hoeverre het gebruik van deze clouddiensten risico s meebrengt voor het waterschap en onder welke eventueel aanvullende voorwaarden een clouddienst (toch) ingezet kan worden. Vanwege het specifieke karakter van cloud computing diensten zullen in deze risicoanalyse de volgende tien beveiligingsaspecten expliciet meegenomen moeten worden. 1. naleving van wet- en regelgeving (ten aanzien van WBP, beveiligingsbeleid leverancier, partners) 2. beheersbaarheid van processen en systemen (afstaan van controle en beheer(s)mogelijkheden aan de leverancier, afsluiten contract en SLA, eigenaarschap software) 3. gegevensbescherming (locatie gegevens, vermenging gegevens met die van anderen, versleuteling van gegevens, etc ) 4. relatie tot de leverancier (mogelijkheid tot vendor lock-in, exit-clausule voor het geval de leverancier failliet gaat.) 5. beschikbaarheid van de clouddienst (beschikbaarheid van en via het internet) 6. beheer van gebruikers (toegangscontrole is extra belangrijk gezien het open karakter van cloudcomputing diensten) 7. beheer van (beveiligings)incidenten (aansluiting bij eigen incidentbeheerproces) 8. wijzigingsbeheer (hoe worden wij op de hoogte gebracht als een leverancier zijn clouddienst aanpast, hoe worden storingen bij wijzigingen voorkomen?) 9. back-up en recovery (als er bij de leverancier iets misgaat, zijn we dan onze data kwijt?) 10. transparantie (vaak is aanvullende informatie nodig om een goede risicoafweging te kunnen maken, zoals informatie over met welke software er gewerkt wordt of aansprakelijkheidsissues.) Pagina 21 van 58

22 Deze tien punten zijn uitgebreid beschreven in het document Cloudcomputing & Security van het Nationaal Cyber Security Centrum. Dit document 1 dient dan ook gebruikt te worden bij de risicoanalyse. Deel 2 9 Architectuur en cloud computing In de architectuur in de digitale wereld wordt op basis van de visie en de missie van een organisatie een aantal principes beschreven voor de inrichting van processen, de informatievoorziening, de applicaties, de data en de technische infrastructuur. Architectuurprincipes zijn uitgangspunten die richting geven bij besluiten over de ICT-voorzieningen van een waterschap. Een goede set architectuurprincipes voorkomt ad-hoc besluiten die achteraf niet blijken te passen in de langere termijnstrategie van het waterschap. Daarmee is direct duidelijk dat architectuurprincipes niet uitsluitend technisch van aard zijn, maar zeer zeker ook strategisch en politiek. De cloud wordt vaak gezien als hét nieuwe architectuurprincipe. Maar clouddiensten verhouden zich lang niet altijd met geaccepteerde architectuurprincipes. Gezegd zou kunnen worden dat de cloud zelf een belangrijk nieuw architectuurprincipe is voor wie goede redenen heeft om cloud-diensten te (gaan) gebruiken. 9.1 De architectuur in de traditionele IT en in de cloud De architectuur in de digitale wereld wordt in logische lagen opgebouwd. Afhankelijk van de toepassing ervan worden er meer of minder lagen onderscheiden. In de WILMA, de referentiearchitectuur van de waterschappen, bestaat de eenvoudigste indeling uit drie lagen: De bedrijfsarchitectuur, richt zich op de producten en diensten die worden geleverd en de processen waarmee deze producten en diensten worden voortgebracht. De informatiearchitectuur, richt zich op de informatievoorziening in termen van gegevensbeheer, gegevensuitwisseling en procesondersteuning door informatiesystemen. De technische architectuur, richt zich op de technische infrastructuur, de hardware bestaande uit computers, servers, gegevensopslag en netwerken, waarop de software, de applicaties, draaien. 1 Zie met name hoofdstuk 4 en bijlage E van het document Cloudcomputing & security. Pagina 22 van 58

23 Vaak worden applicaties en/of data weergegeven in een aparte laag zodat er een vier- of vijflagen model ontstaat met een proceslaag, een informatielaag, een applicatielaag/datalaag en een technieklaag. In een service oriented architectuur (SOA), zoals beschreven in de Visie op ICT (2007) van de waterschappen, worden de lagen opgebouwd uit componenten die functionele en technische diensten (functional en technical services) aan elkaar en aan de gebruikers leveren om hun processen uit te voeren. De communicatie tussen de componenten gebeurt door middel van berichten. Om het transport van de services en berichten te faciliteren kan men gebruik maken van een voorziening die Enterprise Serve Bus (ESB) wordt genoemd. Met een ESB worden de componenten onderling verbonden. Producten waarmee zo n verbindende laag (integration layer) kan worden vormgegeven wordt middle ware genoemd, de middle ware verbindt hardware en software componenten. In onderstaande figuur worden de processen (in rood) ondersteund door applicatie services (groen) en die de beschikbare databronnen (grijs) gebruiken. De services zijn verbonden via een generiek koppelvlak (de gele kolom). Pagina 23 van 58

24 In de standaard SOA Referentie Architectuur 2 wordt de lagen structuur uitgebreid met een services-laag en een service component-laag met daaronder een operationele systemenlaag bestaande uit de applicatie- en datacomponenten (registries of registraties) en de technischisch componenten uit de technische laag. Door het toevoegen van een service-laag en een service componentenlaag wordt het geheel flexibeler en eenvoudiger aanpasbaar aan wijzigende eisen van gebruikers. Een gebruiker maakt gebruik van diensten en de dienstenleverancier levert die diensten. De services-laag ontkoppelt de dienstengebruiker en de leverancier van diensten. In de achtergrond kunnen er applicaties en (data)registraties worden vervangen zonder dat de geleverde dienst hoeft te worden gewijzigd. Het bevordert de mogelijkheid tot hergebruik van componenten en het delen van componenten door meerdere gebruikers door hen toegang te geven tot bestaande diensten. 2 Open Group Standard SOA Reference Architecture 2011 Pagina 24 van 58

25 SOA referentie architectuur worden vier ondersteunende lagen onderscheiden: In de de integratie-laag (ESB), een Quality of Service laag (QoS layer) voor het beheer en beveiliging, een Informatielaag/(meta) Data Architectuur en Business Intelligence-laag en een Governance-laag (guidelines, standards, service register en repositry, business rules manager, change control manager etc.), in totaal negen lagen. Op elke laag worden specifieke bouwstenen onderkent (ABB s of architectual building blocks). De gebruikerslaag, de business proceslaag en de serviceslaag zijn de zorg van de afnemer van diensten, de business. Voor het business proces management zijn een SOA architectuur en het gebruik van een Enterprise Service Bus hulpmiddlen om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Processen kunnen eenvoudiger en sneller worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden zonder veel aan de onderliggende lagen te hoeven veranderen. De onderliggende lagen, services, service components en operational systems zijn niet de zorg van business maar de zorg van de diensten leverancier. Gebruikers en leveranciers hoeven niet in de zelfde organisatie te zitten. Met het gebruik van een SOA-architectuur binnen één organisatie en het delen van een SOA-architectuur tussen verschillende organisaties is de basis gelegd voor cloud computing en Software as a Service (SaaS). De service-laag is de ontkoppelingslaag tussen de gebruiker en de service provider. Pagina 25 van 58

26 Een cloud service heeft twee interfaces: een functionele interface voor de gebruiker van de functionaliteit en een managementinterface om de dienst te kunnen afnemen en het gebruik te kunnen monitoren en meten. Figuur 2: Cloud Service Interfaces Via deze interfaces kunnen de resources van de cloud service worden benaderd. In een SOA architectuur kan dit als volgt worden ingepast: Figuur 3: Resource Environment in SOA Pagina 26 van 58

27 9.2 Cloud computing heeft gevolgen voor de bestaande ICT architectuur en het ITbeheer Maakt een organisatie gebruik van cloud computing dan levert de service provider Internetgebaseerde Saas, PaaS en/of IaaS services (data, applicatie, platform en infrastructuur diensten). In een organisatie kan dat een interne of een of meer externe leverancier(s) zijn. Een gebruiker in een organisatie heeft in zijn gebruikersomgeving alleen toegang tot die services waarvoor hij de juiste autorisatie heeft. Een gebruiker ziet alleen beschikbare services. Wie die services levert is niet van belang. Sommige services worden vanuit de traditionele eigen ITomgeving of via hosted services verzorgt anderen via een SaaS, PaaS of IaaS service provider, zoals onderstaande figuur laat zien. Delen van de operationele systemen staan in eigen huis, andere delen bij een of meer hosted/outsourced service providers of ergens in de cloud bij een of meer cloud service providers. Het is de taak van de IT-afdeling van de organisatie om de verscheidenheid aan diensten transparant als services aan te bieden aan de eindgebruikers in de organisatie. Pagina 27 van 58 Figuur 4: Eigen diensten in combinatie met diesnten van derden

28 Organisaties krijgen te maken met hybride cloudomgevingen en gedistribueerde services. Een deel van de services komt uit de bestaande IT-infrastructuur of private cloudomgeving van de eigen organisatie een ander deel kan uit een community cloud of de public cloud komen. Voor de gebruiker is het een transparante werkomgeving waarop hij kan werken nadat hij door de authenticatie controle (is hij wel wie hij zegt dat hij is?) en autorisatie-controle (mag hij wel datgene doen wat hij wil doen?) is gekomen. Wanneer een organisatie gebruik gaat maken van clouddiensten van service providers dan neemt de complexiteit van de ICT in eerste instantie beduidend toe. Voor de ICT architectuur betekent dit namelijk dat er naast de stapel (stack) aan traditionele IT er een stapel IAAS, PAAS en SAAS oplossingen komt te staan. Meer delen van de ICT worden daarbij door derden ingevuld en beheerd. Pagina 28 van 58

29 Figuur 5: Data, Applications, Platforms, and Infrastructure De complexiteit neemt verder toe naarmate meer verschillende services providers worden ingezet. Hoe hiermee om te gaan? Als we kijken naar de Cloud Computing Referentie Architectuur van de NIST in onderstaande figuur dan kunnen we vier rollen onderscheiden: de Cloud Consumer, de Cloud Provider, de Cloud Auditor en de Cloud Broker, die allen gebruik maken van een Cloud Carirer. Pagina 29 van 58

30 Figuur 6: NIST Cloud Computing Reference Architecture Een gebruiker (Cloud Consumer) maakt gebruikt van allerlei cloud services die geleverd worden door een verschillende Cloud (service) Providers. De service providers leveren hun diensten door gebruik te maken van een Cloud Carrier die het transport verzorgd van en naar de gebruiker. Om de complexiteit voor de gebruiker te ondervangen kan e gebruik gemaakt worden van een Intermediary Cloud Provider of van een een Cloud Broker die er voor zorgt dat een gebruiker niet met veel verschillende providers zaken moet doen. De Cloud Broker handelt het verkeer van en naar de verschillende service providers af. Als een gebruiker door de toegangscontrole is gekomen, dan is bekend wie hij is en wat hij mag. De cloud broker ziet er op toe dat de gebruiker alleen toegang krijgt tot die diensten waartoe hij gerechtigd is en regelt de toegang tot de verschillende cloudomgevingen. Pagina 30 van 58

31 De in de bovenstaande figuur aangegeven koppelingen of API s (application programming interfaces) zijn Cloud API s of Web service API s. Web service API s zijn berichten die op basis van het http-protocol over het Internet worden verstuurd, waarbij een bericht bestaat uit een envelop en een inhoud: Figuur 7: Web Service APIs Pagina 31 van 58

32 9.3 Integratie van bestaande IT met Cloud Computing Het gebruik van open standaarden is noodzakelijk om te voorkomen dat de situatie ontstaat dat een organisatie afhankelijk wordt van de diensten van één specifieke leverancier (vendor lock-in). Veel organisaties en overheden zien het integreren en koppelen van verschillende diensten van verschillende leveranciers (interoperability) en het verplaatsen van data en mogelijk applicaties van de ene naar de andere service provider (portability) als een groot probleem. Naast het kunnen veranderen van leverancier voor bepaalde diensten moet het ook mogelijk zijn om eigen ITdiensten te integreren met en/of te vervangen door cloud diensten. Een belangrijke vereiste om dit probleem op te lossen is dat er gebruik wordt gemaakt van open standaarden. De SOA en Cloud Computing architectuur opgebouwd uit standaard componenten (building blocks) en standaard koppelvlakken (interfaces) verminderen de integratie-problemen en vereenvoudigen te uitwisselbaarheid van diensten. Het maakt de informatiesystemen flexibeler en uitbreidbaar. Veel van die componenten zijn bij verschillende leveranciers van de plank te koop (of-the-shelf). De Open Group heeft een gedistribueerd model opgesteld, het Distributed Computing Reference Model (DCRM) 3, dat de interfaces tussen de technische componenten beschrijft gebaseerd op de constatering dat een informatie systeem in de traditionele IT en in cloud computing een aantal steeds terugkerende technische componenten bevat namelijk data, applicaties, platform, en infrastructuur componenten, waarbij: Data de door een computer verwerkbare representatie is van informatie die in een opslagapparaat (storage) wordt vastgehouden; Applicaties software programma s zijn die functie uitoefenen die relevant zijn voor de bedrijfsvoering; Platforms programma s zijn die applicaties ondersteunen en algemene functies uitoefen die niet gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering; Infrastructuur de verzameling fysieke processorcapaciteit, dataopslag en communicatiemiddelen is. De applicatie, platform, en infrastructuur componenten kunnen traditionele IT-bedrijfsmiddelen zijn of cloud middelen (resources) zoals software applicatie programma s (SaaS), software applicatie platforms (PaaS), and virtuele processorcapaciteit and data stores (IaaS). 3 Open Group Cloud Computing Portability and Interoperability, April 2013 Pagina 32 van 58

33 Bovenstaande figuur laat zien dat de applicatie data/applicaties/platforms/infrastructure stack is zowel aanwezig in de bestaande bedrijfssystemen als in cloud oplossingen als in gebruikersapparaten (user devices). Applicatie data wordt in dit model als een op zichzelf staande component beschouwd, denk hierbij aan Relational Database Management Systems (RDBMS), die data voor allerlei andere applicaties beheren. Steeds meer data moet extern worden gepubliceerd, cloud computing is daarvoor een hulpmiddel evenals voor het onderling delen van data in een ketensamenwerking. De focus verschuift van het eigenaarschap van de data naar de toegankelijkheid van de data. Cloud computing faciliteert ook de verwerking van Big Data, grote hoeveelheden data die de interne capaciteit van IT-infrastructuur overschrijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opslag van sensordata en de analyse daarvan. Ook worden er wereldwijd steeds meer apparaten aan het Internet verbonden ( the Internet of Things ) waardoor de hoeveel te verwerken data enorm zal toenemen. Een applicatie interpreteert data door middel van een datamodel waarin de structuur van de data is beschreven en dat informatie bevat over die data (meta data). Een applicatie kan in dit verband verschillende vormen hebben: een cloud SaaS service een bedrijfsapplicatie service een compositie (samenstelling) van een cloud en bedrijfsapplicatie services Pagina 33 van 58

34 een applicatieprogramma die op een server draait een programma op een personal computer of mobiel apparaat (ook wel apps genoemd) een webpagina of set van webpagina s ingeladen in een computer of mobiel apparaat (web pagina s worden gedownload van van servers kunnen Javascripts bevatten om complexe processen uit te voeren evenals HTML om informatie te tonen) in een SOA architectuur bestaan applicaties uit een verzameling services. Deze kunnen als service composities zijn geprogrammeerd bijvoorbeeld door gebruik te maken van de OASIS standard Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL). Een platform kan een PaaS service zijn of een operating system platform op een server, PC, of mobiel apparaat zijn. Het is een veerzameling hard- en software die applicaties ondersteund. Traditionele software omvat de hele stack in informatie silo s, met de komst van Object Oriented en later Service Orientented Architecturen konden monolitische applicaties worden opgesplitst is los gekoppelde services. Er wordt inmiddels veelvuldig gebruik gemaakt van allerlei mobiele apparaten met web applicaties (apps) gebaseerd op webpagina s met JavaScript, HTML. Een platform levert diensten als: Data storage en retrieval, inclusief data management en zoeken Data synchronisatie Process scheduling, includsief management van tasks en threads Communicatie tussen processen Mens-computer interface, inclusief via webpages Identity management Access control Application access rights management naar control application-platform service access Service discovery Service subscription Service tenancy allocation and binding Service composition Component en service templates en certification Transactionality Support voor client-side processing Configuratie en management van cloud resources, inclusief load balancing en multiplexing, policy management en scaling Software development Security configuratie en management Semantic translation Infrastructuur kan bestaan uit cloud IaaS services, hardware in servers, PCs and mobiele apparaten (mobile devices) en gevirtualiseerde hardware resources in bedrijfsomgevingen. Een cloud infrastructure service maakt meestal gebruik van een virtuele laag om hardware componenten als cloud resources beschikbaarbaar te maken. Pagina 34 van 58

35 Omdat de data/applicatie/platform/infrastructuur stacks in de praktijk parallel zullen voorkomen hebben we te maken met koppelingen op en tussen de verschillende niveaus in de stak. In het Distributed Computing Reference Model (DCRM) wordt dat als volgt weergegegeven: Figuur 8: Distributed Computing Reference Model Management Systems and Marketplaces vormen een apart soort applicaties en worden in het model apart weergegeven vanwege hun specifieke relatie met platforms en de infrastructuur. In de volgende plaat worden de gebruikers van de componenten weergegeven. Pagina 35 van 58

36 Een organisatie maakt gebruik van een of meer Management Systems om de clouddiensten en de interne IT-diensten te beheren en te beheersen. In de ideale situatie gebruik je één systeem om alle resources te managen Een cloud Marketplace is een omgeving waarin leveranciers (publicers) hun clouddiensten publiceren en waarvan inkopers (procurers) gebruik maken om clouddiensten in te kopen. Management systems koppelen met management interfaces naar applicaties, platforms en infrastructuur. In onderstaande figuur is een aantal typische gebruikers van de verschillende componenten weergegeven. Gebruikers gebruiken applicaties, systeembeheerders beheren de systemen, ontwikkelaars ontwikkelen software op basis van platforms en en leveranciers en inkopers kopen en verkopen diensten: Figuur 9 Human Actors Pagina 36 van 58

37 Een gebruiker maakt gebruik van een applicatie, die op zijn beurt weer gebruik kan maken van achterliggende applicatie services, data en platform services. Een gegevensbeheerder kan bijvoorbeeld gebruik maken van een specifieke applicatie om gegevens te beheren. Een vergunningverlener maakt gebruik van een applicatie om vergunningen te verlenen. De rol van applicaties kan als volgt worden weergegeven: Figuur 10: Applications Pagina 37 van 58

38 Een voorbeeld om de rol van applicaties toe te lichten is het Online Shopping Application voorbeeld in figuur 11. Het voorbeeld laat zien hoe het model kan worden toegepast om een use case 4 te specificeren. Figuur 11: Online Shopping Application voorbeeld In het DCRM worden systemen benaderd en wordt informatie uitgewisseld tussen componenten over het bedrijfsnetwerk en het obenbare Internet. Het moet op een zodanige wijze worden ingericht dat: Systemen alleen door geautoriseerde personen kunnen worden benaderd; Information niet gelezen of veranderd kan worden tijdens het transport; Systemen niet uitgeschakeld kunnen worden door Denial of Service (DOS) aanvallen. 4 Een use case in software engineering en systems engineering is een beschrijving van een gedrag van een systeem, dat reageert op een verzoek dat stamt van buiten het systeem. Met andere woorden, de use case beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen. Pagina 38 van 58

39 Alle interfaces die via het HTTP protocol communiceren zijn kwetsbaar voor de normale webveiligheidsrisico s. Dit betekent dat de beveiliging op elk niveau, in en tussen elke laag, voor elk component en elke interface op orde moet zijn zoals dat bijvoorbeeld in het formele NISTmodel in figuur 12 is aangegeven. Figuur 12 Formeel Model NIST Security Reference Architecture 10 Voorbeelden van cloudplatforms Een cloud computing architectuur is gebaseerd op het virtualisatieconcept, dat breed wordt toegepast door de waterschappen, en op het serviceconcept van een SOA architectuur. De Visie op ICT (2007) waarin de SOA architectuur in combinatie met een enterprise service bus (esb) is beschreven blijft actueel, ook nu de aandacht zich in de markt richt op het cloud computing concept. Inmiddels zijn er veel meer volwassen producten op de markt dan in 2007 het geval was. Zonder compleet te willen zijn, enkele bekende voorbeelden van beschikbare producten en platforms. Windows Azure is het public cloud computing platform van Microsoft voor de ontwikkeling van Azure applicaties. Microsoft System Center 2012 en Windows Server 2008 R2 zijn private cloud producten. Met deze twee onderdelen kunnen IT professionals op één plek met dezelfde tools zowel private als public cloud services beheren, beschikbaarstellen en monitoren. Met System Center 2012 kunnen Pagina 39 van 58

40 beheerders risico s of problemen detecteren en oplossen. Windows Server levert verschillende serverrollen voor een private cloud oplossing. Figuur 13 Het Microsoft Private Cloud Referentiemodel De Oracle Service Bus levert een configuratie-gebaseerde integratieoplossing voor public cloud, private cloud, en on-premises applicaties. Oracle levert met Oracle Cloud een verscheidenheid aan abonnementsdiensten zoals Oracle Cloud Platform as a Service (PaaS) met Oracle WebLogic Server en Oracle Database Cloud Service, Oracle Cloud Software as a Service (SaaS) met ERP, Sales Customer Service and Support Human Capital Management services. IBM SmartCloud is een familie van cloud computing producten en services om public, private and hybrid clouds te bouwen. IBM Cloud (ook bekend als IBM SmartCloud Enterprise) is door IBM gehoste IaaS oplossing, die o.a. geintegreerd kan worden met IBM WebSphere Cast Iron. Pagina 40 van 58

41 IBM WebSphere Cast Iron is een configuratie-gebaseerde integratieoplossing om alle cloud applications, on-premises applicaties en hybride combinaties te integreren. MuleSoft biedt een opensource platform met de Mule ESB 5 en de Mule CloudHub. CloudHub is een integration platform as a service (ipaas) voor hybrideomgevingen waarmee SaaS en on-premises applicaties kunnen worden geïntegreerd. Red Hat levert met Red Hat JBoss een familie aan opensource producten en services voor het ontwikkelen van cloudtoepassingen zoals het JBoss Middleware en het JBoss Enterprise Application Platform. Mendix Enterprise App Platform Levert producten om snel, zonder te coderen cloudapplicaties te ontwikkelen. 5 Recent heeft Wetterskip Fryslân een traject afgesloten waarin vijftien esb s werden beoordeeld. Met vijf esb s is een proof of concept uitgevoerd. Onderdeel van de vergelijking was de total cost of ownership over een periode van vier jaar. De keuze is gevallen op de Mule ESB die ook gebruikt wordt door een aantal grote gemeenten zoals Den Haag en Rotterdam. Pagina 41 van 58

42 11 Cloud computing, overheidsbeleid en strategie Steeds meer nationale overheden, zoals de USA, Australië, Japan, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en bedrijven omarmen een cloud-first strategie. Voor overheden gelden hiervoor als belangrijkste criteria het het stimuleren van (overheids)innovatie, het verminderen van de kwetsbaarheid van de informatievoorziening bij calamiteiten en de significant lagere investeringskosten in ICT-oplossingen. In Europees verband is er een cloud-strategie afgesproken. De vier hoofdpunten van de Europese strategie voor cloud computing zijn: Garanderen dat de gebruiker zijn data van de ene cloud naar de andere kan verplaatsen of geheel kan terugtrekken. EU-certificering van betrouwbare cloudproviders. Modelcontracten voor cloud computing waarin wettelijke voorwaarden duidelijk zijn vermeld. Een Europees partnerschap tussen overheid en ict-bedrijfsleven dat de behoeften in de markt inventariseert. Dit geeft Europese ict-bedrijven een voorsprong op de concurrentie, vooral uit de VS Ook in Nederland werken verschillende overheden en overheidsdiensten aan de uitwerking van een cloud-beleid of cloudstrategie en de inzet van cloud computingdiensten. De waterschappen volgen de ontwikkelingen. Ze maken momenteel nog maar in beperkte mate gebruik van cloud diensten EU-beleid ten aanzien van cloud computing De Europese Commissie heeft in september 2012 een rapport uitgebracht met als titel Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe. De hierin beschreven Europese Cloud Strategie kent drie actiepunten: kappen in het woud aan standaarden; een Europese markt met veilige en eerlijke contractvoorwaarden; een European Cloud Partnership (ECP) in samenwerking met het bedrijfsleven om innovatie en economische groei vanuit de publieke sector te stimuleren. Het European Cloud Partnership (ECP) is in november 2012 opgericht. Ter ondersteuning hiervan is een European Cloud Platform opgezet en het project Cloud for Europe (C4E). Het ECP brengt industrie en de publieke sector samen om een Europese Digitale Interne Markt te creëren. De Steering Board adviseert de Europese Commissie over hoe cloud computing voor een versterking van de Europese economie kan zorgen. De board wordt voorgezeten door Hendrik Ilves, de president van Estland, en bestaat uit vertegenwoordigers van de ICT- en telecomindustrie en de overheden. De focus is gericht op: Het creëren van een veilige cloud computing omgeving Het ontwikkelen van modelcontracten voor cloud computing Pagina 42 van 58

43 Cloud beveiligings standaarden Cloud Software initiatieven C4E-project met 23 partners uit 11 landen en een budget van 13,6 miljoen is in juni 2013 gestart en loopt tot november Het doel van dit project is om een duidelijk beeld te vormen van de eisen die de publieke sector stelt aan cloud computing, de obstakels te identificeren die het gebruik van cloud computing in de weg staan, diensten te definiëren die daar last van hebben en het aanbesteden van onderzoek om innovatieve oplossingen voor cloud diensten te vinden. De Nederlandse partners in dit project zijn het ministerie van Economische Zaken en de Belastingdienst van het ministerie van Financiën. De ENISA, European Network and Information Security Agency houdt zich bezig met de beveiligingsaspecten van cloud computing. In de werkgroep Cloud Security and Resilience Working Group wordt er gewerkt aan de volgende onderwerpen: Cloud computing en EU cyber security strategie: Incident meldingen (NIB-richtlijn) Monitoren veiligheid Risicoanalyses Overheids Cloud computing: (Nationale) overheids cloud, implementatie en planning Nationale cloud computing strategie Overheids app stores Standaarden ENISA Cloud beveiligingsstandaarden. In maart 2013 heeft de ENISA het conceptdocument Security standards for cloud usage gepubliceerd. Het onderzoek beperkt zich tot standaarden boven de transportlaag. De standaarden worden voor de gebruiker van cloud computing diensten (de cloud user) in samenhang met zeven (high level) use cases beschreven: UC1 (Selecteren cloud service) UC2 (Contract afsluiten) UC3 (Migreren en integreren) UC4 (Operationeel / beheer) UC5 (Monitoren) UC6 (Audit/inspectie) UC7 (Exit/migratie) Voor een auditor zijn met name de use cases UC1 en UC6 van belang. Pagina 43 van 58

44 De standaarden worden in het rapport gemapt op de use cases en op de toepassingsgebieden: IaaS, PaaS, SaaS, faciliteiten en organisatie en mate van de openheid, de adoptie en de certificering van de standaarden. Belangrijke conclusies zijn dat er nog geen standaarden zijn op gebied van de bescherming van persoonlijke gegevens en dat er nog maar weinig standaarden bestaan voor de use cases UC2, UC3, UC4, UC5 en UC7. Wereldwijd houden er ongeveer 20 organisaties zich bezig met de (technische) standaardisatie van het cloud landschap. In Europees verband is dat de ETSI (European Telecommunications Standards Institute). De ETSI werkgroep Cloud Standards Coordination (CSC) heeft in een interim rapport, V0.0.4, 28 juni 2013, verschillende gebruikersrollen en use cases beschreven. Naast de rollen van cloud service user en cloud service provider wordt de rol van cloud service partner (als ondersteuner bij het gebruik van clouddiensten) en de rol van overheidsautoriteit (wet- en regelgeving, toezicht, stimulerende maatregelen) onderscheiden. Een partij (een organisatie, bedrijf of persoon) kan in verschillende rollen acteren. [Service Level Agreement (SLA), Interoperability en Security. Een SLA is van belang in drie fasen: bij de verwerving (acquisitie) van een cloud dienst, zolang de dienst gebruikt wordt en bij de beëindiging van het gebruik. In het definitieve rapport wordt een voorbeeld use case beschreven voor het laten ontwikkelen van app gebaseerd op een cloud-dienst voor je eindgebruikers. Voorbeelden van use cases die worden uitgewerkt zijn een interoperability use case Cloud bursting scenario en een data portability vraagstuk in de use case Changing Cloud Vendor. In het cloud bursting scenario worden meerdere cloud-omgevingen geïntegreerd, denk bijvoorbeeld aan een private-cloud omgeving met operationele virtual machines (VMs) die met public IAAS services wordt uitgebreid met extra rekenkracht (toevoegen van een extra VMs) om het cluster te vergroten of om die minder kwetsbaar te maken. De use case Changing Cloud Vendor betreft de verandering van cloud leverancier (cloud vendor). Standaardisatie is noodzakelijk om lock inn situaties te voorkomen. Dit betekent dat er data van A naar B moeten kunnen worden verplaatst op een gestandaardiseerde manier. Dat kan zijn: een service op SAAS niveau, een applicatie op PAAS niveau of de content van servers en storage op het IAAS niveau. Aandachtspunten hierbij zijn standaarden voor de applicatie specifieke data, het data format en de configuratie gegevens (-interoperabiliteit tussen A en B).] Het CIRRUS-project is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de industrie en adviseert de Europese Commissie, ETSI en ENISA bij het implementeren van de Europese Cloud Strategie. Het centrale probleem voor dit project is het gebrek aan vertrouwen dat Pagina 44 van 58

45 het gebruik van cloud diensten beperkt. De nadruk ligt op datasecurity en privacy. Het CIRRUSproject is een jaar geleden gestart en loopt tot 1 oktober NL-beleid ten aanzien van cloud computing Naar aanleiding van de motie Van der Burg c.s. (TK 26643, nr. 157) heeft minister Donner in april 2011 in een brief aan de Tweede Kamer zijn Cloudstrategie voor de Rijksoverheid gepresenteerd. Doordat de huidige open Cloud toepassingen nog niet voldoen aan de specifieke wensen en verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid is er gekozen om in te zetten op een Gesloten RijksCloud (GRC) in eigen beheer. Vanuit het Rijk is vooral de overweging dat men eerst het eigen shared service center goed wil inrichten en consolideren, en pas daarna de samenwerking met anderen wil aangaan. [De inrichting van een Gesloten RijksCloud heeft tot doel om lagere beheerskosten en een groter gebruikersgemak te bewerkstelligen en tegelijkertijd de informatieveiligheid te garanderen en risico s te minimaliseren. In het kader van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksoverheid wordt er gewerkt aan het aanbieden van generieke voorzieningen die Rijksbreed via een beveiligd netwerk worden aangeboden. Door afstemming in het interdepartementale overleg van CIO s (ICCIO) wordt zoveel mogelijk hergebruik van voorzieningen gerealiseerd, zo een efficiëntieslag gemaakt en bovendien invulling gegeven aan het uitgangspunt Cloud First. Concreet wordt er gewerkt aan een consolidatie van de verschillende datacenters en netwerken en is er tevens ingezet op gezamenlijke voorzieningen voor de digitale werkplekken, , samenwerkingsmogelijkheden en open data. Doelstelling is de totstandkoming van een Rijksbrede ICT-infrastructuur, ondergebracht in vijf (dubbel uitgevoerde) ICT-datacenters en verspreid over Nederland. Dat is kostenefficiënter, effectiever en uniformer. Dit programma is opgesplitst in vier zelfstandige projecten die worden uitgevoerd door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het samenwerkingsverband RWS/DJI, SSC-IT en de Belastingdienst. Na DUO heeft nu ook het samenwerkingsverband RWS/DJI haar aanbesteding succesvol afgerond.] Het Bureau Forum Standaardisatie van Logius is een afstemmingsoverleg gestart met als onderwerp standaarden voor de cloud. In dit overleg, waarin HWH vertegenwoordigd is, wordt onder andere gesproken over het opstellen van een gezamenlijke factsheet over cloud computing. De dienst digitale overheid van Logius werkt aan de ontwikkeling van een Rijksoverheid netwerkinfrastructuur (R)ON2.0. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in januari 2012 een whitepaper gepubliceerd met als titel Cloudcomputing & Security. Ook de Defensie Materieel Organisatie van het ministerie van Defensie heeft een notitie in voorbereiding met als titel Visie NII Cloudarchitectuur. Het CIV van Rijkswaterstaat heeft in november 2011 een cloud-first advies geformuleerd. Rijkswaterstaat (RWS), de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en een aantal andere onderdelen van de Rijksoverheid brengen hun ICT-infrastructuur onder in twee datacenters. Hiertoe hebben RWS en Equinix Nederland onlangs een contract afgesloten. Het is de tweede overeenkomst in het kader van het Programma Consolidatie Datacenters van het Rijk. Pagina 45 van 58

46 [De ICT-infrastructuur van een aantal rijksoverheidsinstellingen wordt gehoused in twee datacenters van Equinix: AM2 en AM3 Science Park Amsterdam. Naast de datacenterhousing zal Equinix ook het floormanagement verzorgen voor respectievelijk RWS, DJI, Inspectie SZW Opsporing, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), Centraal Planbureau (CPB) en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).] Het Kadaster heeft in februari 2013 een interne notitie Beleid cloudcomputing en beveiliging opgesteld. Recent heeft het ook een voorstel geformuleerd voor een cloudstrategie. De Nederlandse Bank maakt afspraken met leveranciers van clouddiensten om deze geschikt ter maken voor de financiële sector. Het IPO heeft een factsheet in voorbereiding die in het najaar 2013 wordt verwacht. De VNG heeft in samenwerking met KING in juni 2011 de notitie Slim samenwerken aan ICT, Cloud computing en shared service centra gepubliceerd Waterschapsbeleid ten aanzien van cloud computing In de notitie Inventarisatie Cloudstrategieën overheden, een publicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Directie Burgerschap en Informatiebeleid van augustus 2013, wordt geconstateerd dat aanbieders van clouddiensten het niet nalaten om alle voordelen die het met zich meebrengt voor het voetlicht te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld lagere kosten, het alleen betalen voor gebruik en locatie onafhankelijk werken. Tegelijkertijd brengt cloudcomputing echter ook risico s met zich mee, onder andere op het gebied van informatieveiligheid. Het kiezen voor cloudcomputing gaat dan ook om het maken van verantwoorde keuzes. De notitie biedt een overzicht van de cloudstrategieën bij de Nederlandse overheden. Over de waterschappen wordt gemeld: De waterschappen hebben tot op heden nog niet ingezet op een gezamenlijke cloudstrategie. De recent vastgestelde Baseline Informatiebeveiliging waterschappen 2013 beveelt de waterschappen aan om specifieke maatregelen te treffen voor het gebruik clouddiensten en het toepassen encryptie voor het transport van data over het Internet. De waterschappen maken nog maar in beperkte mate gebruik van cloud computing diensten, zoals uit een kleine inventarisatie blijkt die naar aanleiding van het schrijven van dit rapport is uitgevoerd. Voor het gebruik van clouddiensten door het waterschap of op eigen initiatief door medewerkers is er meestal nog geen beleid ontwikkeld. Voor een enkele clouddienst is er een SLA afgesloten zoals voor de inzet van mobiele toepassingen in het veld, websites of papierloos vergaderen. De behoefte aan een cloudbeleid en een cloudstrategie is groeiend. Sommige waterschappen werken eraan of hebben een cloudparagraaf opgenomen in het informatiebeleid. Pagina 46 van 58

47 De algemene verwachting van de waterschappen is dat cloud computing de komende jaren belangrijker wordt en belangrijke veranderingen te weeg zal brengen in het IT-landschap van de waterschappen en in het beheer daarvan Transformatiepaden naar de cloud, een toekomstscenario De core business van waterschappen is het waterbeheer, niet de ICT. Het algemeen ICT-beleid van de waterschappen is er dan ook op gericht de ICT-ontwikkelingen te volgen en voor de bedrijfsvoering in te zetten op bewezen technologie (proven technology). Omdat cloud computing tot het domein van bewezen technologie is gaan behoren zijn cloud computing oplossingen ook inzetbaar voor belangrijke onderwerpen die de ICT van de waterschappen raken zoals kostenbeheersing, regionale en ketensamenwerking, mobiel, plaats- en tijdonafhankelijk werken en beveiliging. Hiermee zal een geleidelijke transformatie op gang komen van traditionele IT naar cloud computing. Het formuleren van een cloudbeleid en een cloudstrategie biedt de mogelijkheid om ontwikkelingen te bevorderen in de door een waterschap gewenste richting. Bijvoorbeeld in het geval dat er een systeem vervangen moet worden. Een cloud first-strategie, zoals die door veel overheden is geformuleerd, helpt om de nieuwe mogelijkheden van cloud computing bewust in de afwegingen te betrekken. Virtualisatie van de IT infrastructuur vormt de basis van cloud computing. De waterschappen hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de virtualisatie van hun eigen IT-omgevingen. De logische vervolgstap richting cloud computing is de bestaande IT architectuur geleidelijk te veranderen in een Service Oriented Architectuur (SOA) door functionele componenten en services te definiëren. Componenten en services worden losjes gekoppeld (loosely coupled) door gebruik te maken van berichtenverkeer via een Enterprise Service Bus (ESB). De bestaande IT wordt daardoor beter beheersbaar en ook eenvoudiger integreerbaar en inwisselbaar met de cloud services. Deze aanpak, die door een aantal waterschappen wordt gevolgd, voorkomt dat er grote vervangingsinvesteringen gedaan moet worden en biedt de mogelijkheid om kleinschalig te beginnen en snel resultaten te boeken. De bestaand interne IT krijgt door middel van virtualisatie en een SOA-architectuur de mogelijkheid om services te leveren die eenvoudiger geïntegreerd kunnen worden met hosted services en clouddiensten. De eigen ICT-services, hosted services en cloud services kunnen dan op eenzelfde manier en in één digitale werkomgeving worden aangeboden aan de gebruikers. Systeembeheerders kunnen alle services op eenzelfde wijze managen. Het beheer en het vervangen van componenten in de eigen IT infrastructuur wordt daarmee eenvoudiger. De inrichting van de eigen IT als een private cloud omgeving faciliteert ook het veilige gebruik van bedrijfsapplicaties door de medewerkers op hun eigen mobiele apparaten als smartphones, tablets, notebooks. Gebruikersapparatuur (personal devices) Pagina 47 van 58

48 hoeven niet meer door de organisatie ter beschikking te worden gesteld wat aanzienlijk scheelt in de beheer- en onderhoudsinspanningen (Bring Your Own Device, BYOD) Slimmer samenwerken in de cloud In de huidige situatie werken de waterschappen samen in wisselende samenstellingen. De volgende figuur brengt een aantal samenverbanden rond laboratoria en belastingkantoren in beeld. Kenmerkend voor de huidige situatie is dat elke organisatie en samenwerkingsverband de beschikking heeft over een eigen IT-afdeling met een eigen datacenter. Pagina 48 van 58

49 Pagina 49 van 58

50 11.6 Opties voor de toekomst Het SOA en cloud computing concept maakt het mogelijk om in een regionaal samenwerkingsverband in een eigen gesloten en beveiligde omgeving resources met elkaar te delen. Dit kan door in eigen beheer of in samenwerking met een service provider een lokale gesloten community cloud in te richten. In de lokale community cloud worden de gedeelde services en resources ondergebracht waartoe gezamenlijk wordt besloten. Dit biedt de mogelijkheid om (een deel van) de infrastructuur, platformen en applicaties samen te delen en gezamenlijk te gebruiken. Op den duur kan (een deel van) de eigen IT resources worden afgebouwd en vervangen door gedeelde resources in de community cloud. Bij de start van de samenwerking in een community cloud beschikken de deelnemende partijen allen over een eigen datacenter. Het gebruik van een gesloten community cloud maakt het mogelijk het aantal datacenters in een lokale samenwerking op termijn terug te brengen naar twee. Deze twee, dubbeluitgevoerde, datacenters kunnen in geval van calamiteiten elkaars taken overnemen. De datacenters kunnen in eigendom zijn, beheerd en geëxploiteerd worden door een of meer van de aangesloten partijen zelf, een derde partij, of een combinatie ervan. Het datacenter kan zijn ingericht bij een of meer van de deelnemende partijen zelf of bij een externe service provider. De huidige wildgroei aan gebruik van apps door de medewerkers en de daaraan gekoppelde beveiligingsrisico s kan onder controle worden gebracht door de inzet van een Intermediary Cloud Provider of van een Cloud Broker. Er ontstaat dan een hybride cloudomgeving waarin een deel van de services uit de private omgeving komt, een deel uit de gesloten community cloud en een deel, op gecontroleerde wijze, uit de public cloud. Voor de gebruiker wordt de wereld simpeler. Hij logt per werksessie eenmalig in (single sign-on of SSO) op zijn digitale werkplek, het bedrijfsportaal. Hij kan dat doen op een willekeurig device, van hemzelf of van de organisatie. De digitale werkplek is een geïntegreerde werkomgeving. Binnen die werkomgeving kan de gebruiker op een veilige wijze gebruik maken van zowel de bedrijfsapplicaties als van de webapps waarvoor hij geautoriseerd is. In een samenwerkingsverband kan men besluiten zo n omgeving gezamenlijk op te zetten zodat niet iedere deelnemende partij zelf een veilige toegang tot de public cloud hoeft te regelen. Een belangrijk inrichtingsaspect is dat ieder van de deelnemende partijen te allen tijde de verantwoordelijkheid en controle houdt over de eigen medewerkers en hun toegangsrechten en de controle over de eigen data. De diensten worden gemonitord en het gebruik ervan gemeten. De deelnemende partijen betalen de kosten naar rato van het gebruik Een WaterschapsCloud De regionale gesloten community clouds van regionaal samenwerkende waterschappen kunnen onderling worden verbonden tot een gesloten landelijke community cloud van de waterschappen, een WaterschapsCloud, vergelijkbaar met de Gesloten RijksCloud. De individuele datacenters kunnen in navolging van de Rijksdienst worden geclusterd in paren, twee per regionale samenwerking. Pagina 50 van 58

51 Een waterschap kan beleid ontwikkelen om de richting van de ontwikkelingen bewust te sturen en keuzes maken uit de mogelijke resources bijvoorbeeld bij vervanging van onderdelen van de bestaande IT. Bewegingen die men wenst kunnen inzichtelijk worden gemaakt in bijvoorbeeld een matrix zoals hieronder als voorbeeld is weergegeven. Hierin kunnen ook specifieke applicaties, gegevensbestanden, platformen en infrastructuurcomponenten worden opgenomen: De voordelen van de vorming van een WaterschapsCloud zijn dat lokaal of regionaal ontwikkelde en gebruikte services in breder verband kunnen worden gedeeld waardoor er meer gebruikers zijn voor bepaalde services en er ook meer gebruik van wordt gemaakt waardoor de kosten van een app dalen. Er ontstaat een Waterschap App Store met apps die aan de open standaarden van de waterschappen voldoen en waaruit een waterschap kan kiezen. Leveranciers kunnen apps die aan de eisen voldoen laten opnemen in de Waterschap App Store en hun diensten in de cloud aanbieden. [Voorbeeld: een waterschap zou kunnen besluiten om de IRIS-applicatie in de lokale IT te vervangen en op te splitsen, de database intern in een SOA-architectuur op te nemen en apps te ontwikkelen voor mobiele gebruikers in een private cloud en voor een deel van de functionaliteit gebruik te maken van public cloud services. In een later stadium kan de app breder inzetbaar worden gemaakt door de app beschikbaar te stellen in een community cloud. ] Naast de lokaal en regionaal ontwikkelde cloud services kunnen er ook landelijke cloud services worden ontwikkeld en beschikbaar gesteld in de WaterschapsCloud. Denk aan collectieve voorzieningen die de waterschappen gezamenlijk wensen te ontwikkelen en onderhouden. Een waterschap kan zelf bepalen of, en zo ja wanneer, een lokale clouddienst wordt Pagina 51 van 58

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Gegevensbescherming & IT

Gegevensbescherming & IT Gegevensbescherming & IT Sil Kingma 2 november 2011 Gustav Mahlerplein 2 1082 MA Amsterdam Postbus 75510 1070 AM Amsterdam The Netherlands 36-38 Cornhill 6th Floor London EC3V 3ND United Kingdom T +31

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Cloud computing: een kans voor scholen

Cloud computing: een kans voor scholen Cloud computing: een kans voor scholen Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dit artikel is verschenen in Vives d.d. april 2011 Mail lezen via Hotmail, rekeningen betalen via een internetbankierapplicatie

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN

NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN PAGINA-OVERZICHT De cloud. Iedereen praat erover, maar wat is het nu precies? En moet uw organisatie ook naar de cloud? En als u in de cloud zit of overweegt

Nadere informatie

PRIVACY EN CLOUD. Knelpunten:

PRIVACY EN CLOUD. Knelpunten: PRIVACY EN CLOUD Knelpunten: Wat is cloud? Soorten clouddiensten en de verschillen Wie is de verantwoordelijke? Wie heeft de beveiligingsverplichting? Is een bewerkersovereenkomst nodig? Waar staan de

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Privacy Compliance in een Cloud Omgeving

Privacy Compliance in een Cloud Omgeving Privacy and Trust in the Digital Society Privacy Compliance in een Cloud Omgeving Jeroen Terstegge NVvIR Amsterdam, 17 juni 2010 Even voorstellen mr.drs. Jeroen Terstegge, CIPP Directeur Privacyadviesbureau

Nadere informatie

Zwaarbewolkt met kans op neerslag

Zwaarbewolkt met kans op neerslag 8 ControllersMagazine januari - februari 2015 automatisering Zwaarbewolkt met kans op neerslag Cloud was het woord van 2014. Het gaat hierbij om hard- en software die niet meer hoeft te worden aangeschaft

Nadere informatie

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Cloudsourcing onder Architectuur Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Architectuur en de Cloud 1. Heb je architectuur harder nodig als je services uit de

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen. Naar de Cloud

Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen. Naar de Cloud Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen & Naar de Cloud Over mijzelf 10+ jaar ervaring als infrastructuur / cloud architect CCSP (cloud security) gecertificeerd Ervaring binnen overheid: Gemeente

Nadere informatie

PRIVACY WET (WBP) EN DE CLOUD. Juridische aspecten van de cloud. Auteur: Wiebe Zijlstra (16 January 2015)

PRIVACY WET (WBP) EN DE CLOUD. Juridische aspecten van de cloud. Auteur: Wiebe Zijlstra (16 January 2015) PRIVACY WET (WBP) EN DE CLOUD Auteur: Wiebe Zijlstra (16 January 2015) Steeds meer organisaties maken voor een deel van hun informatieverwerking gebruik van de cloud, soms ter vervanging van hun eigen

Nadere informatie

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10 PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: 2017-08-04 Aantal pagina s: 10 Inhoud Inleiding: belang van een veilige ICT-omgeving... 3 Voordelen van de cloud... 4 Public

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Mogen advocaten hun data in de Cloud bewaren?

Mogen advocaten hun data in de Cloud bewaren? Cloud Computing Traditioneel staat/stond de software waar kantoren gebruik van maken voor hun dossier en/of financiële administratie, op een server die zich fysiek op het advocatenkantoor bevond. Steeds

Nadere informatie

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT!

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! Vertrouwelijk: Informatieuitdezepresentatiemag nietgedeeldof gedistribueerd worden zonder toestemming van Unica Schutte ICT EVEN VOORSTELLEN Ed Staal Commercieel

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken.

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Cloud computing Kennismaking Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Onze kennis, ervaring, methodieken en ons netwerk levert aantoonbare toegevoegde waarde en

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

De RealDolmen-cloud. Ademruimte voor uw ICT

De RealDolmen-cloud. Ademruimte voor uw ICT De RealDolmen-cloud Ademruimte voor uw ICT De cloud komt niet uit de lucht gevallen. Voor heel wat organisaties is de cloud een logische stap die voortvloeit uit de gewijzigde verwachtingen van hun gebruikers.

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013

Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013 Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013 - cloud computing: het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. - cloud: een netwerk van computers, waarbij

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - (wet) meldplicht datalekken. Safe Harbor Ø. Binding Corporate Rules

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - (wet) meldplicht datalekken. Safe Harbor Ø. Binding Corporate Rules Dataprivacy Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - (wet) meldplicht datalekken Safe Harbor Ø Binding Corporate Rules Wbp Neerslag EU-regelgeving (rl. 95/46/EG), in hele EU De titel van de wet zegt het

Nadere informatie

Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud. powered by Cisco. Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco

Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud. powered by Cisco. Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud powered by Cisco Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco Alex Struik Partner Accountmanager Parentix Cloud introductie Cisco Parentix Cloud

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

DATAPRIVACY. Wet- en regelgeving, Cloud, beveiligingpersoonsgegevens. Whitepaper ````

DATAPRIVACY. Wet- en regelgeving, Cloud, beveiligingpersoonsgegevens. Whitepaper ```` Naar aanleiding van de recente onthullingen rondom de NSA, de Patriot act en PRISM is er veel onduidelijkheid voor organisaties of hun gegevens wel veilig en voldoende beschermd zijn. Op 1 januari 2016

Nadere informatie

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Nadere informatie

Sofware as a Service (SaaS): software applicaties die via internet worden aangeboden;

Sofware as a Service (SaaS): software applicaties die via internet worden aangeboden; Cloud Computing Cloud computing, waarschijnlijk bent u de term de afgelopen jaren veelvuldig tegengekomen. De voor- en nadelen van cloud computing worden met enige regelmaat in de juridische literatuur

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen Cloud, cloud, cloud Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen 1 Wat kunt u verwachten? Definitie van Cloud computing Welke modellen van Cloud Computing zijn er? Welke varianten zijn er dan? Waarom naar een Cloud

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Informatieavond 15 06 2011 Gent

Informatieavond 15 06 2011 Gent Informatieavond 15 06 2011 Sessie overzicht De weg naar Cloud Computing Wat is Cloud Computing? Welke toepassingen bestaan er? Is het geschikt voor de Bouwsector/KMO? Live demo Google Apps Q&A De weg naar

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen. 3e Concept

De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen. 3e Concept De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen 3e Concept Landelijke Tafel Juridische Aspecten van Smart Mobility DITCM INNOVATIONS WWW.DITCM.EU 4-3-2016 De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

To cloud or not to cloud

To cloud or not to cloud Stad & OCMW Sint-Niklaas To cloud or not to cloud gebruik bij lokale besturen Ivan Stuer 25 juni 2015 Wat is cloud eigenlijk? Wat is cloud eigenlijk? Voordelen echte realisatie van 'on-demand' computing

Nadere informatie

Juridische valkuilen bij cloud computing

Juridische valkuilen bij cloud computing Juridische valkuilen bij cloud computing De drie belangrijkste juridische risico s bij cloud computing Cloud computing is geen zelfstandige nieuwe technologie, maar eerder een service delivery framework

Nadere informatie

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA.

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. Ziekenhuislaboratorium LabWest vertrouwt IT-infrastructuur toe aan Sentia Sinds 2011 werken verschillende ziekenhuizen in en rondom Den Haag met een gezamenlijke laboratoriumorganisatie.

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Het gevaar van te grote afhankelijkheid bij Cloud Outsourcing

Het gevaar van te grote afhankelijkheid bij Cloud Outsourcing 1 of 6 Het gevaar van te grote afhankelijkheid bij Outsourcing BUILDING IT TOGETHER Introductie Nirvanix was één van de eerste grote leveranciers in Amerika en hostte na 7 jaar bestaan, een Petabyte aan

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Cloud Computing. Bijzondere inkoopvoorwaarden. Hoogheemraadschap van Delfland

Cloud Computing. Bijzondere inkoopvoorwaarden. Hoogheemraadschap van Delfland Cloud Computing Bijzondere inkoopvoorwaarden Hoogheemraadschap van Delfland Inhoud 1 INKOOPVOORWAARDEN CLOUD COMPUTING... 3 1.1 ARTIKEL 1 - DEFINITIES... 3 1.2 Artikel 2 Dienstverlening algemeen... 3 1.3

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie

Privacy en cloud computing. OCLC Contactdag 4 oktober 2011

Privacy en cloud computing. OCLC Contactdag 4 oktober 2011 Privacy en cloud computing OCLC Contactdag 4 oktober 2011 Agenda - Wat is cloud computing? - Gevolgen voor verwerking data - Juridische implicaties 1 Wat is cloud computing? - Kenmerken: - On-demand self-service

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

De Cloud: een zegen voor security en privacy of juist een donderwolk? Willem Voogt, Principal Consultant Security Advisory Quint

De Cloud: een zegen voor security en privacy of juist een donderwolk? Willem Voogt, Principal Consultant Security Advisory Quint De Cloud: een zegen voor security en privacy of juist een donderwolk? Willem Voogt, Principal Consultant Security Advisory Quint Impact Cloud Computing staat volop in de belangstelling Low High Augmented

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

Cloud. BSA The Software Alliance

Cloud. BSA The Software Alliance Cloud Steeds meer bedrijven omarmen het werken in de cloud. Maar wat betekent dit voor bedrijven, hun werknemers en het managen van de softwarelicenties? Dit e-book behandelt dergelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie