Procesoptimalisatie opname en ontslag van patiënten bij heelkunde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesoptimalisatie opname en ontslag van patiënten bij heelkunde."

Transcriptie

1 Procesoptimalisatie opname en ontslag van patiënten bij heelkunde. Van ontslag naar opname. Opdrachtgever: & Scriptie Bedrijfswiskunde Domein Techniek Hogeschool van Amsterdam Auteur: Claire van der Aa Studentnummer: 5517 Datum: juni 11 Begeleiding: Hogeschool van Amsterdam: Mevr. A.S. van der Flier s.s.t.t. VU medisch centrum: Mevr. C. van Hartingsveldt s.s.t.t.

2 Voorwoord De opleiding Bedrijfswiskunde op de Hogeschool van Amsterdam biedt de mogelijkheid om af te studeren op een Operationele Research opdracht. Hier is mijn keuze op gevallen. Mijn afstudeerstage vond plaats binnen het VU medisch centrum (VUmc) en werd aangeboden door divisie IV en Patiënt Flor Improvement Center Amsterdam (PICA). Het onderwerp dat centraal stond tijdens deze stage is het ontslagproces van patiënten. Het VUmc wilde graag meer inzicht krijgen in de huidige situatie. Verder wilde VUmc dat ik zou onderzoeken wat het effect is van een interventie. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. Vanuit het VUmc is dit divisie IV voor het bieden van de mogelijkheid van deze stage en de leerzame tijd die ik hier heb gehad de afgelopen vijf maanden, mijn begeleidster Christine van Hartingsveldt stafadviseurs zorglogistiek van de divisie IV, de manager bedrijfsvoering van divisie IV, Rien Caljouw, de medewerkers van divisie IV en de verpleegkundigen op de verpleegeenheden die altijd bereid waren om mijn vragen te beantwoorden. Marga Beentjes bedank ik voor het leveren van de data. Verder wil ik van de Vrije Universiteit (VU) René Bekker bedanken voor het meekijken naar het proces. Vanuit de Hogeschool van Amsterdam bedank ik mijn stage begeleidster Aleid van de Flier en mijn medestudenten uit de coachgroep. De afgelopen vijf maanden waren erg leerzaam en de gesprekken iedere week met mijn begeleiders zijn het onderzoek zeker ten goede gekomen. Op juni 11 geeft PICA mij de kans om tijdens het PICA seminar, mijn bevindingen te presenteren. Hopelijk heeft dit onderzoek mogen bijdragen aan het optimaliseren van de zorg.

3 Management Samenvatting In dit onderzoek wordt ingegaan op het ontslag van patiënten. Het VUmc heeft als doel dat de zorg patiëntvriendelijk is. Ook wil het VUmc dat de capaciteiten optimaal benut worden. Wanneer de zorg efficiënter georganiseerd wordt, kunnen bovenstaande doelen bereikt worden. Het ontslag en de voorbereiding op het ontslag van de patiënt is een belangrijke fase in het medisch proces. Zodra een patiënt medisch gezien het ziekenhuis kan verlaten dient dit proces niet te worden geremd. Dit vertraagt de doorstroom en de capaciteit van het ziekenhuis wordt niet optimaal benut. Doelstelling: Het in kaart brengen van de huidige situatie en het optimaliseren van het ontslagproces zodat de zorg gebruiks- en klantvriendelijk is voor patiënt en personeel en de zorg effectiever wordt georganiseerd. Hierbij ontstaan de deelvragen: - Hoe verloopt het huidige proces van ontslag van patiënten? - Wat zijn de pieken in de bedbezetting, opname- en ontslag van patiënten? - Welke interventies kunnen ontwikkeld worden en wat is het effect op het ontslagbeleid? Drie heelkundige verpleegeenheden van Divisie IV van VUmc, zijn betrokken bij dit onderzoek. - VHON: Verpleegeenheid heelkundige oncologie - VTRA: Verpleegeenheid traumatologie - VVAT: Verpleegeenheid vaatchirurgie. De data die voor dit onderzoek gebruikt zijn, dateren van 1 december 9 tot en met 3 november 1. De patiënt wordt vaak de dag voor de operatie opgenomen op de verpleegeenheid. Daar vindt een verpleegkundige anamnese plaats. Na de operatie, slaapt de patiënt de narcose uit en wordt terug gebracht naar de verpleegeenheid. Op de verpleegeenheid vindt het herstel van de patiënt plaats. Tijdens het herstel geeft de arts aan wanneer de patiënt met ontslag kan. Zodra alles georganiseerd is voor het ontslag, vindt het ontslaggesprek plaats en verlaat de patiënt de verpleegeenheid. Ontslag Er zijn diverse knelpunten die het ontslagproces vertragen: - Het ontslag is geen prioriteit op de afdelingen, er wordt niet op gestuurd. - Formulieren worden niet, te laat of onzorgvuldig ingevuld - Er wordt onvoldoende gecommuniceerd - Communicatie tussen verschillende instanties verloopt moeizaam - De overdracht van patiënten naar collega s vertraagt de continuïteit van de zorg. De ontslagtijden van patiënten zorgen voor een lange uitloop. Naar schatting wordt de uitloop voor 7% veroorzaakt door de organisatie in het ziekenhuis en 3% door de patiënt zelf. Het proces van plaatsing in een revalidatiecentrum of verpleegtehuis veroorzaakt een langere ligduur voor de patiënt. Zeker als de plaatsing via de transferafdeling loopt. Deze bevindingen en aandachtspunten hebben vooral betrekking op het organisatorische deel van het ontslagproces. Dit beïnvloedt een verdere wiskundige benadering zodanig dat daarbij geen toegevoegde waarde in de oplossingssfeer gevonden kan worden. Zodra deze organisatorische oorzaken worden opgelost zal een kwantitatief onderzoek naar verwachting duidelijkheid kunnen verschaffen en van toegevoegde waarden kunnen zijn. Aanbevolen wordt om dit onderzoek te initiëren. Tevens wordt aanbevolen om de hulpmiddelen die al aanwezig zijn te revitaliseren op de verpleegeenheden. Zonder van de doelstelling van het onderzoek af te wijken is gekeken naar het opnameproces. VUmc wil dat de verpleegeenheden patiënten de dag van de operatie gaan opnemen. Gewenst hierbij is om vast te stellen wat er gebeurt met de bedbezetting en de weigeringskans op de verpleegeenheid als dit zo georganiseerd gaat worden. Opnames Verpleegkundigen verwachten dat de werkdruk op de verpleegeenheden zal toenemen doordat opnamen, ontslag en de reguliere zorg samenvalt in de ochtend. De scenario s die onderzocht zijn: Scenario 1: Verdeling opnametijden op de dag van de operatie naar de huidige situatie. Scenario : Verdeling opnametijden op de dag van de operatie tussen 7. en 1. uur. 3

4 Scenario 3: Verdeling opnametijden op de dag van de operatie eerste patiënt om 7.uur en anderen om 9. uur. Scenario 1 en lopen geleidelijk door de dag en scenario 3 heeft twee duidelijke opnamepieken. Bij de scenario's' komt het vaak voor dat er of geen of een enkele opname per dag is of dat er zeer veel opnames per dag zijn. De toepassing van een scenario zal zorgen voor een lagere weigeringskans, zodat ten opzichte van de huidige situatie de opnamecapaciteit kan worden vergroot zonder dat de zorg in gevaar komt. Om de werkdruk in de ochtend te verminderen wordt aanbevolen de verpleegkundige anamnese te verplaatsen naar de poli. Bij de anamnese kan dan worden vastgesteld welke patiënten een uitzondering zijn op het opnemen op de dag van de operatie. Aanbevolen wordt om de opnametijd vast te stellen in de ochtend van 7. tot 9. uur en dat patiënten die in de middag geopereerd worden om 1.u zullen komen. Er zal door VU medisch centrum gekozen worden om één of twee tijden vast te stellen wanneer patiënten nuchter worden opgenomen op de dag van de operatie. Dit zal in de praktijk anders uitpakken omdat de aankomsttijd van een patiënt niet vast te stellen is op één tijd. Uit de cijfers blijkt dat er geen extra druk ontstaat op de bedbezetting als er nuchter wordt opgenomen op de dag van de operatie. Als de patiënt arriveert op de verpleegeenheid zal er geen anamnese meer plaatsvinden. De tijd die een verpleegkundige nodig heeft om de laatste vragen van de patiënt te kunnen beantwoorden en hem klaar te maken voor het OK zal dezelfde tijd bevatten als de reguliere zorg die nodig is voor een patiënt die al eerder is geopereerd en opgenomen. Bij nuchter opnemen verlaagt de weigeringskans ten opzichte van de huidige situatie. Dit kan zowel klantvriendelijk als gebruiksvriendelijk worden gezien in de zorg.

5 Inhoud Voorwoord Management samenvatting 3 Inhoud 5 1. Inleiding 7. Probleemomschrijving en onderzoeksvragen.1. Probleemanalyse.. Doelstelling en daaruit voortvloeiende deelvragen.3. Afbakening.. Methodologie 3. Het huidige ontslagproces van patiënten Beschrijving ontslagproces verpleegeenheden heelkunde Hoe wordt de ontslagdatum van de patiënt bepaald? Welke personen spelen een rol bij het ontslag van de patiënt? Wat zijn de ontslagprocedures? Wat zijn de knelpunten in het ontslagproces Constatering 1. Opname, ontslag van de patiënten en bedbezetting Algemeen 13.. Verloop van opname van patiënten Verloop van ontslag van patiënten..1. Verloop van bedbezetting 19.. Verloop van bedbezetting op tijdstip..3. Verloop van bedbezetting om.u.5. Ligduur 5. Tussentijdse bevindingen. Nuchter opnemen 9.1. Algemeen Scenario s 9... Scenario 1: Verdeling opnametijden op dag OK naar de huidige situatie Scenario : Verdeling opnametijden op dag OK tussen 7. en 1. uur Scenario 3: Verdeling opnametijden op dag OK eerste patiënt 7. uur en de anderen om 9. uur 3.3. Opnames 3.. Ligduur Tijden 3.. Bedbezetting Weigeringkans 7. Bevindingen 1. Conclusie en aanbeveling.1. Inleiding.. Ontslag.3. Opnames Literatuurlijst 3 5

6 Appendix A: Schema ontslagproces van de patiënt Appendix B: Spreiding bedbezetting 5 Appendix C: Erlang B model Appendix D: Verloop van bedbezetting om 1. uur 7 Appendix E: Verdelingen en Poisson proces 5 Appendix F: Erlang B model weigeringskans 51 Appendix G: Weigeringskans 5 Appendix H: Grafieken uit data analyse 5 Appendix I: Grafieken uit de scenario analyse 3

7 1. Inleiding Het VU medisch centrum (VUmc) is officieel opgericht op 1 januari 1. Op die datum gingen het VU ziekenhuis en de faculteit geneeskunde van de Vrije Universiteit samen in VU medisch centrum. De eerste patiënt in het VU ziekenhuis werd al behandeld in 19. VU medisch centrum is een universitair medisch centrum. Dit betekent dat niet alleen patiëntenzorg tot de taken behoren, maar ook het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van opleidingen. Het VU medisch centrum heeft 733 bedden en jaarlijks ongeveer. opnamen, 15. verpleegdagen en 31. polikliniekbezoeken. Dit betekent dagelijks een grote stroom aan patiënten. Deze patiëntenstroom moet met zoveel mensen zo goed mogelijk verlopen. Niet alleen de stroom naar, maar ook uit VU medisch centrum moet zo optimaal mogelijk gaan. Het proces van ontslag van de patiënt wordt vaak tijdens de ochtendvisite over de afdeling door de behandelend arts besproken; er wordt gekeken naar de (gezondheid)situatie van de patiënt en nagegaan wat er nog moet gebeuren voordat de patiënt ontslagen kan worden. Aanleiding onderzoek In dit onderzoek wordt ingegaan op het ontslag van patiënten. Het VUmc wil graag dat de zorg patiëntvriendelijk is. Dit houdt in dat de wachtlijsten niet onaanvaardbaar lang zijn, de doorstroming zo kort mogelijk met zo weinig mogelijk schakels. Per specialisme of diagnosegroep is concreet aangegeven wat acceptabele wacht- en doorlooptijden zijn. Ook wil het VUmc dat de capaciteiten optimaal benut worden. Denk hierbij aan de beddencapaciteiten, de operatiekamercapaciteit. Wanneer de zorg efficiënter georganiseerd wordt, kunnen bovenstaande doelen bereikt worden. Het ontslag en de voorbereiding op het ontslag van de patiënt is een belangrijke fase in het medisch proces. Zodra een patiënt medisch gezien het ziekenhuis kan verlaten dient dit proces niet te worden geremd. Dit vertraagt de doorstroom en de capaciteit van het ziekenhuis wordt niet optimaal benut. Doelstelling Het in kaart brengen van de huidige situatie en het optimaliseren van het ontslagproces zodat de zorg gebruiksen klantvriendelijk is voor patiënt en personeel en de zorg effectiever wordt georganiseerd. Structuur Er zijn onderzoeksvragen opgesteld om in stappen het doel te bereiken en deze zijn samen met de probleemomschrijving weergegeven in hoofdstuk. Het huidige ontslagproces wordt beschreven in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk middels een data analyse geanalyseerd. Om de resultaten uit de huidige situatie te combineren met de data-analyse zullen de tussentijdse bevindingen worden beschreven in hoofdstuk 5. Deze bevindingen zullen leiden tot conclusies en aanbevelingen voor VU medisch centrum. Tijdens dit onderzoek werd als relevant gezien dat naast de doelstelling ook het optimaliseren van het opnameproces kan leiden tot een effectiever organisatie van de zorg. Ook hierdoor kan de zorg als gebruiks- en klantvriendelijk voor patiënt en personeel worden ervaren. In hoofdstuk wordt van het opnemen op de dag van de operatie de huidige situatie en de data-analyse weergegeven. Het verschil van het opnemen op de dag van de operatie in plaats van het opnemen de dag voor de operatie staat vermeld in hoofdstuk 7. Ten slotte staan in hoofdstuk de conclusie en de aanbeveling van zowel het ontslagproces als het opnameproces. 7

8 . Probleemomschrijving en onderzoeksvragen.1. Probleemanalyse Jaarlijks vinden er ongeveer. opnames plaats. Dit betekent dat even zoveel patiënten ontslagen worden. Bij opname wordt geïnventariseerd wat de thuissituatie van de patiënt is. Het moment van ontslag van de patiënt wordt vaak tijdens de ochtendvisite over de afdeling door de behandelend arts besproken; er wordt gekeken naar de (gezondheid)situatie van de patiënt en nagegaan wat er nog moet gebeuren voordat de patiënt ontslagen kan worden. Dit gebeurt niet conform een vast format met ontslagcriteria. Per patiënt wordt dit bepaald en ter plaatse besproken. Het kan daardoor voorkomen dat een patiënt verrast wordt en naar huis mag, of juist langer blijft liggen dan verwacht. Er wordt nog niet structureel gestuurd op het ontslag van de patiënt... Doelstelling en daaruit voortvloeiende deelvragen De mogelijkheden worden bekeken om interventies te ontwikkelen voor een effectiever ontslagbeleid (patiënt verblijft niet langer in het ziekenhuis dan medisch noodzakelijk), zodat het ontslag van de patiënt een structureel onderdeel is van het proces waar op gestuurd wordt en dat de capaciteit van het ziekenhuis (bijv. bedden) optimaal wordt gebruikt. Om interventies te bepalen wordt gekeken naar het huidige proces en naar pieken in de bedbezetting en het opname- en ontslagproces van patiënten. De deelvragen in dit onderzoek zijn zodoende: 1. Hoe verloopt het huidige proces van ontslag van patiënten?. Wat zijn de pieken in de bedbezetting en het opname- en ontslagproces van patiënten? 3. Welke interventies kunnen ontwikkeld worden en wat is het effect op het ontslagbeleid?.3. Afbakening Als eerste wordt bepaald welke verpleegeenheden er bij dit onderzoek betrokken worden. Omdat het onderzoek plaats vindt op Divisie IV van VUmc, is er gekozen om drie heelkundige verpleegeenheden van deze divisie te betrekken in het onderzoek. Dit zijn de verpleegeenheden van heelkundige oncologie, traumatologie en vaatchirurgie. Deze verpleegeenheden worden verder genoemd als: - VHON: Verpleegeenheid heelkundige oncologie - VTRA: Verpleegeenheid traumatologie - VVAT: Verpleegeenheid vaatchirurgie. Om een duidelijk en recent beeld te krijgen is er ten tweede bepaald naar welke periode er gekeken gaat worden. De data die voor dit onderzoek gebruikt zijn, dateren van 1 december 9 tot en met 3 november 1... Methodologie Om tot een antwoord bij de eerste onderzoeksvraag te komen is er op de verpleegeenheden geïnformeerd naar het huidige proces. Er is meegelopen met artsen en verpleegkundigen om te horen en te zien wat er speelt omtrent het ontslagproces. Ook is er documentonderzoek uitgevoerd door het raadplegen van verslagen en formulieren waarin staat wat er bij het ontslag van een patiënt nodig is. Deze informatie is samengevoegd om een antwoord te krijgen op de eerste onderzoeksvraag. VUmc heeft data tot haar beschikking waarmee een data-analyse uitgevoerd is voor de tweede onderzoeksvraag. Aan de hand van de grafieken in Microsoft Excel is er antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag. Na het analyseren van de eerste twee onderzoeksvragen zijn er interventies ontwikkeld en is er gekeken wat het effect is op het ontslagproces. Met behulp van technieken uit de operations research hebben deze interventies tot aanbevelingen en conclusies geleid.

9 3. Het huidige ontslagproces van patiënten In dit hoofdstuk wordt het huidige ontslagproces van patiënten beschreven van het specialisme heelkunde. Om inzicht te krijgen in het ontslagproces en knelpunten te identificeren worden in de volgende paragrafen subvragen beantwoord Beschrijving ontslagproces verpleegeenheden heelkunde De patiënt wordt vaak de middag voor de operatie opgenomen op de verpleegeenheid. Daar vindt een verpleegkundige anamnese plaats. De anamnese is bedoeld om de patiënt informatie te verstrekken over de zorg, de gang van zaken op de verpleegeenheid en om de gezondheidstoestand van de patiënt te controleren. Na de operatie, slaapt de patiënt de narcose uit en wordt terug gebracht naar de verpleegeenheid. Op de verpleegeenheid vindt het herstel van de patiënt plaats. Tijdens het herstel geeft de arts aan wanneer de patiënt met ontslag kan. Het ontslag wordt vervolgens georganiseerd. Er wordt geïnventariseerd naar welke plek de patiënt gaat na ontslag. De contactpersoon van de patiënt en/of andere zorginstelling worden benaderd. Zodra alles geregeld is voor het ontslag vindt het ontslaggesprek plaats. Het ontslaggesprek is bedoeld om de patiënt informatie te verstrekken over de zorg na het ontslag. Als alles omtrent het ontslag is geregeld, verlaat de patiënt de verpleegeenheid. 3.. Hoe wordt de ontslagdatum van de patiënt bepaald? Tijdens de visite op de verpleegeenheid bepaalt de arts wanneer de patiënt met ontslag gaat. Dit overlegt hij met de verpleegkundige en de patiënt. De arts geeft ook aan of de patiënt ter controle terug komt op de polikliniek. De arts bepaalt dit als de patiënt aan de volgende criteria voldoet: Patiënt kan medisch gezien met ontslag. Patiënt is ADL (algemene dagelijkse lichaamsverzorging) zelfstandig. Wondzorg en medicatie is gegarandeerd. Uitscheiding en voeding zijn genormaliseerd. Pijn is onder controle. Patiënt voelt zich psychisch in staat om naar huis te gaan Welke personen spelen een rol bij het ontslag van de patiënt? Bij het ontslag van de patiënt kunnen de verpleegkundige, de arts, het transferbureau, de medewerker medische administratie(mma) en de patiënt een rol spelen. Om de taken van deze personen overzichtelijk weer te geven wordt het ontslagproces verdeeld in vijf stappen; de anamnese, ontslagdatum bekend, dag voor ontslag, dag van ontslag en na het ontslag. De anamnese Voor de operatie vindt de verpleegkundige anamnese plaats op de verpleegeenheid. Indien een patiënt met spoed is opgenomen (via de eerste hulp) wordt de patiënt vaak direct geopereerd en vindt de anamnese pas na de operatie op de verpleegeenheid plaats. De verpleegkundige legt uit hoe de gang van zaken is op de verpleegeenheid en vraagt tijdens de anamnese: Reden en klachten bij opname. Verwachting van opnameduur. Het adres van de contactpersoon. Thuissituatie van de patiënt. Metingen: bloeddruk, gewicht, lengte en temperatuur. Geloofsovertuiging. Medicijngebruik. Leefgewoonten. Informatie die te maken heeft met het ontslag en de nazorg komen uit de vragen over: verwachting van de opnameduur en inventarisatie over de thuissituatie van de patiënt. Dit geeft de verpleegkundige een beeld hoeveel er geregeld moet worden zodra de arts de ontslagdatum bekend maakt. En de verpleegkundige laat de patiënt vast nadenken over het ontslag. In de praktijk worden deze vragen wel gesteld maar wordt er nog niets met deze informatie gedaan. 9

10 Ontslagdatum bekend De patiënt herstelt goed en de arts kan een indicatie geven wanneer de patiënt medisch gezien met ontslag mag. De verpleegkundige gaat nogmaals bij de patiënt na hoe de thuissituatie is. Indien de patiënt niet zelfstandig is in de thuissituatie, moet er thuiszorg worden aangevraagd of gaat de patiënt naar een vervolginstelling. Zodra dat het geval is, meldt de verpleegkundige de patiënt aan bij het transferbureau of revalidatiearts. Het transferbureau regelt deze nazorg en bespreekt dit met de patiënt. De arts en de verpleegkundige vullen het AWBZ formulier (algemene wet bijzondere ziektekosten) en het ASP formulier (apotheek service punt) in en schrijven een verpleegkundige en een medische overdracht. De MMA regelt een poliafspraak voor de patiënt. Alles wat geregeld is voor ontslag wordt genoteerd op de ontslagchecklist. In de praktijk wordt dit onvoldoende of niet gedaan. Collega verpleegkundigen weten zo niet wat er al geregeld is, waardoor actiepunten worden overgeslagen of dubbel gedaan. Zo gaat er onnodige tijd verloren. Het aanmelden bij het transferbureau moet minimaal drie werkdagen voor het ontslag. Gebeurt dit niet of niet goed, dan kan de geplande ontslagdatum in gevaar komen. Dag voor ontslag Op de dag voor ontslag vindt het ontslaggesprek plaats met de patiënt. De volgende punten komen aan de orde: Hoe omgegaan wordt met medicatie en wondverzorging thuis. Er wordt verwezen naar de poliafspraak en wat te doen als er gezondheidklachten thuis optreden. De verpleegkundige, arts en fysiotherapeut informeren de patiënt wat hij wel en niet mag doen buiten het ziekenhuis. Wat was de ervaring van de patiënt bij de opname, de behandeling en op de verpleegeenheid. In de praktijk is er vaak geen tijd voor het ontslaggesprek. Alle punten worden tussen de dagelijkse werkzaamheden door aan de patiënt gemeld. Daarnaast krijgt de patiënt bij het ontslag vaak informatie op papier mee waarover geen uitleg gegeven is. De patiënt krijgt zo geen gelegenheid om in een rustige omgeving relevante vragen te kunnen stellen. Dag van ontslag Als de patiënt naar huis gaat geeft de verpleegkundige de eigendommen van de patiënt terug, de kaart met de poliafspraak en de recepten, eventueel medicatie en verband. De patiënt regelt zelf het vervoer naar huis en de hulpmiddelen zoals krukken of een rolstoel. Als een patiënt naar een vervolginstelling gaat, staat de patiënt vaak nog enkele dagen op een wachtlijst en wordt de patiënt voor de tussenliggende tijd overgeplaatst naar de transferafdeling. Deze overdracht wordt gedaan door de verpleegkundige, die daarbij zowel de verpleegkundig als de medisch overdracht meegeeft. Na het ontslag De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp en het inschakelen van een fysiotherapeut voor de behandeling in de thuissituatie. Ook wordt er gevraagd of de patiënt een patiëntenenquête wil invullen met vragen over de ervaring op de verpleegeenheid en over het ziekenhuis. De verpleegkundige of de MMA zorgt dat de patiënt uit het ziekhuis informatie systeem (ZIS) wordt gehaald. De patiënt keert na enkele weken terug naar het ziekenhuis voor de poliafspraak. (Zie voor schematische weergaven Appendix A: Schema ontslagproces van de patiënt) 3.. Wat zijn de ontslagprocedures? Er zijn ontslagprocedures en ontslagchecklisten op de verpleegeenheden waarin duidelijk vermeld wordt wat er gedaan moet worden op verschillende momenten bij het ontslag van de patiënt. In de ontslagprocedure worden onderwerpen genoemd die geregeld moeten worden zoals: transferbureau, ontslagchecklist, poliafspraken, recepten, vervoer, fysiotherapie, trombosedienst, overdracht, nabellen na ontslag, ontslaggesprek, het ontslag zelf, archivering. Het blijkt dat op de verpleegeenheden niet of weinig gebruik gemaakt wordt van deze formulieren. 1

11 3.5. Wat zijn de knelpunten in het ontslagproces? Er zijn tijdens het ontslagproces van een patiënt onduidelijkheden die zorgen voor vertraging. Artsen en verpleegkundigen ervaren dit op dezelfde punten. Men heeft te maken met verschillende collega s, instanties en bedrijven. De artsen en verpleegkundigen hebben verschillende ideeën om deze knelpunten op te lossen: de effecten daarvan zijn nog onduidelijk. Administratie - Het ASP formulier is het recept voor de ziekenhuisapotheek. Zo kan de apotheek de medicatie en verbandmiddelen meegeven aan de patiënt op de dag van ontslag. De zaalarts schrijft het recept op het ASP formulier. De dosering van de medicatie gaat vaak niet goed. Of het duurt lang voordat de medicatie na een bestelling binnen is. Hierdoor wordt de zaalarts meerdere malen per dag gebeld voor overleg met de apotheek. De patiënt wacht op medicatie en verbandmiddelen. - Het AWBZ formulier dient door de verpleegkundige en de arts te worden ingevuld. In de praktijk wordt dit vaak door de arts nagelaten. - De ontslagchecklist wordt zelden ingevuld. Dit belemmert de communicatie en geeft verwarring bij collega-verpleegkundigen die een andere dienst draaien. Wat moet er nog gedaan worden omtrent het ontslag van de patiënt? - Omdat de dagdienst het vaak druk heeft, komen de verpleegkundigen niet toe aan het schrijven van een verpleegkundige overdracht. Dit komt vaak terecht als taak bij de avond of nachtdienst. Deze collega verpleegkundigen moeten zich opnieuw inlezen in de patiënt en schrijven een verpleegkundige overdracht met te weinig achtergrondinformatie over de patiënt. Mogelijke oplossingen: - Op de verpleegeenheid vaatchirurgie wordt het formulier door de computer waar alle medicijnen van de patiënt instaan, uitgeprint en naar de apotheek verzonden. Op dit formulier staat ook de dosering van de medicatie, waarvoor de arts niet geraadpleegd hoeft te worden. - Tijdens het visitelopen, direct de zaalarts/stafarts de formulieren laten invullen. Dit scheelt veel tijd en artsen hoeven niet opnieuw gegevens van de patiënt te achterhalen en verpleegkundige hoeft de arts niet verder te storen. Formulieren bak/map met status van de zorg gaan mee met de visite. AWBZ formulier en ontslag checklist standaard in patiënten map. Bij de visite moet ontslag een terugkomend item zijn. - Er was een afspraak dat om 15.3uur al het papierwerk gedaan zou worden. Deze regel kan opnieuw geïntroduceerd worden. Zodra de dienst van de verpleegkundige is afgrond, is het papierwerk op orde. Transferbureau - Zodra er een aanvraag is voor transfer vergeet de dienstdoende verpleegkundige vaak direct de aanvraag in te dienen bij het transferbureau. Dit heeft in hun ogen geen hoge prioriteit waardoor de aanvraag pas eind van de middag wordt ingediend. - Transferformulier wordt niet iedere dag opgehaald. Hierdoor duurt het weer een dag langer voordat ontslag geregeld wordt, omdat het formulier blijft liggen. - Er is geen vaste transferverpleegkundige voor iedere verpleegeenheid. Zo weet de verpleegkundige niet wie te benaderen en bij wie zij terecht moet voor wijzigingen en/of problemen. - Thuiszorg. Het moet s ochtends aangevraagd zijn voor 11./11.3u. Als de thuiszorg s middags pas geregeld wordt, gaat dit fout omdat de formulieren dan pas twee dagen later worden opgehaald. Mogelijke oplossingen: - Zodra ontslag in zicht is zo snel mogelijk alles doorgeven voor thuiszorg en transferbureau. - Er moet een vaste transferverpleegkundige per verpleegeenheid zijn. Voor alle verpleegeenheden die vallen onder Heelkunde, is één transferverpleegkundige contactpersoon. - Ook al is de patiënt een twijfelgeval voor thuiszorg. Altijd aanvragen want afzeggen is minder werk dan aanmelden. Anamnese - In de anamnese wordt aandacht besteed aan het ontslag van de patiënt maar hier wordt verder niets mee gedaan. - De patiënt begint pas aan zijn ontslag te denken op het moment dat hij zich beter gaat voelen. 11

12 Mogelijke oplossingen: - De verpleegkundige kan zo snel mogelijk gaan inventariseren naar thuissituatie van de patiënt. Waarom gaat de anamnese niet goed? Bijvoorbeeld vragen of badkamer en slaapkamer op dezelfde verdieping liggen. Vragen of er een trap of lift in het huis of gebouw aanwezig is. Etc. - De anamnese naar de poli verplaatsen. Zo heeft de verpleegkundige genoeg tijd om te praten over het ontslag en om de patiënt een beeld te geven hoe het leven van de patiënt eruit ziet na het ontslag. Als anamnese naar poli wordt verplaatst moet dit niet te ver van te voren zijn. Maximaal 1 dagen voor de opname zodat bij opname enkel controle hoeft plaats te vinden. Ontslaggesprek - Er wordt geen ontslaggesprek gehouden. Alle informatie wordt tussen de dagelijkse bezigheden aan de patiënt verteld. Veel punten vergeet de patiënt omdat niet alles op papier staat om na te lezen. Mogelijke oplossingen: - Avond voor ontslag het ontslaggesprek houden. En de folder van ontslag al aan de patiënt overhandigen tijdens opname. Communicatie arts en verpleegkundige - De verpleegkundige noteert op de planningslijst een vermoedelijke ontslagdatum na overleg met de zaalarts. De definitieve ontslagdatum wordt bepaald door de stafarts, die steeds wisselt waardoor geen duidelijkheid ontstaat. - Medische overdracht wordt soms nagezonden. De verpleegeenheid is nog met een patiënt bezig terwijl hij al met ontslag is. Daar is geen tijd voor. - Er wordt niet voldoende gecommuniceerd. - Verschillende visies over het mededelen van de ontslagdatum aan patiënt: verpleegkundige vindt bijvoorbeeld dat de patiënt een datum moet hebben van ontslag. Hier kan de verpleegkundige dan samen met de patiënt naartoe werken. De geïnterviewde arts daarentegen vindt dat een patiënt het als schokkend kan ervaren als hij direct na de operatie te horen krijgt dat hij of zij over vier dagen wordt ontslagen. Verpleegkundigen en artsen hebben nog geen oplossingen kunnen vinden om deze problemen op te lossen. Wel zouden verpleegkundigen en artsen zich kunnen houden aan een ontslagdatum en deze niet te vaak veranderen. De patiënt weet waar hij aan toe is en er kan door de verpleegkundige naar toe gewerkt worden. Een patiënt kan met ontslag als de patiënt medisch gezien naar huis kan. De patiënt verlaat bij voorkeur dezelfde dag het ziekenhuis. Anders wordt het ziekenhuisbed een verkeerd bed. Het is daardoor moeilijk in te schatten hoeveel ruimte er in een ontslag zit. 3.. Constatering Er zijn in het ontslagproces verschillende knelpunten geconstateerd. Om deze knelpunten op te lossen zijn er ook al veel hulpmiddelen te vinden in de vorm van formulieren, status mappen van patiënten met de vorderingen van de patiënt en patiënten planningslijsten. Deze hulpmiddelen worden zeer weinig gebruikt of incompleet ingevuld. 1

13 . Opname, ontslag van de patiënten en bedbezetting Om te zien waar de pieken zijn in de bedbezetting, opname- en ontslag van patiënten worden de data geanalyseerd en beschreven. Er is onderzocht waar er pieken ontstaan in het verloop van het opname- en ontslag proces en de bedbezetting. Voor dit onderzoek is een dataset gebruikt uit het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Deze dataset geeft informatie over alle patiënten die vanaf 1 december 9 tot 1 december 1 zijn opgenomen en/of ontslagen op VHON, VTRA en VVAT. Alle informatie en grafieken die beschreven zijn in dit hoofdstuk hebben betrekking op deze periode. Alle overige grafieken die niet in dit hoofdstuk worden toegelicht zijn te vinden in Appendix H : Grafieken uit data-analyse..1. Algemeen De verpleegeenheden van dit onderzoek hebben een aantal operationele bedden 1, deze zijn weergegeven in tabel1. Tabel 1: Operationele bedden. Afkorting Afdeling (9-1). VHON: Verpleegeenheid heelkundige oncologie VTRA : Verpleegeenheid traumatologie 3 VVAT: Verpleegeenheid vaatchirurgie 5 Op de drie verpleegeenheden van heelkunde zijn opnames en 73 ontslagen geweest van patiënten over een periode van 1 maanden. Daarvan is 51% bij opname een acute patiënt. Een acute patiënt is een patiënt die met spoed wordt opgenomen in het ziekenhuis of een patiënt die wordt overgeplaatst van een andere verpleegeenheid. Een electieve patiënt is een patiënt die gepland is voor opname... Verloop van opname van patiënten Eerst is het aankomstproces geanalyseerd. Hierbij is gekeken hoeveel patiënten zijn opgenomen (zie tabel ). Tabel : Aantal en percentage opgenomen patiënten per verpleegeenheid. Afdeling Acuut Electief Totaal Afdeling Acuut Electief VHON 5 1 VHON 5% % VTRA VTRA 7% 33% VVAT VVAT 33% 7% Totaal Heelkunde Totaal Heelkunde 51% 9% Het valt op dat op VHON de verdeling acuut en electief gelijk is. Op VTRA is 7% van de patiënten acuut opgenomen. Ditzelfde percentage geldt op VVAT voor het aantal electieve patiënten. Deze percentages komen overeen met de patiëntenmix die behandeld wordt door het desbetreffende specialisme. Bijvoorbeeld het specialisme traumatologie behandelt letsel dat is opgelopen bij een ongeval. Een ongeval is niet gepland en valt onder acute opnamen. Het is dan vanzelfsprekend dat 7% van de patiënten acuut is opgenomen. Als er geanalyseerd wordt naar welke dagen van de week de meeste opnamen plaats vinden, is duidelijk in grafiek 1 te zien dat VVAT op woensdag en dat op VHON en VTRA een stijgende lijn ontstaat tot donderdag en deze van vrijdag op zaterdag flink daalt. In de weekenden worden er minder patiënten opgenomen dan door de week. Opvallend is wel dat dit niet geldt voor de VHON. Hier worden meer patiënten opgenomen op zondag. De piek op woensdag op VVAT zou verklaard kunnen worden door dat woensdag polidag is. Patiënten kunnen vanuit de poli worden opgenomen. Ook heeft VVAT op dinsdag en op donderdag OK dagen voor de vaten. Dan zou de piek ontstaan door preoperatief opnemen 3. De piek op zondag bij VHON zou ook te verklaren zijn door preoperatief opnemen voor de OK van maandag. 1 Een operationeel bed is een fysiek bed waar ook zorg voor aanwezig is. Operatiekamer 3 Preoperatief opnemen betekent dat de patiënt één dag voor de operatie zich meldt op de desbetreffende verpleegeenheid. Dit wordt gedaan zodat de patiënt met zekerheid nuchter op de operatiekamer verschijnt. 13

14 Grafiek 1: Dag van opname (zowel electief als acuut) Opnames per dag VHON VTRA VVAT Aantal patienten In grafiek is te zien dat er op vrijdag een piek is wat betreft acute opnamen. De andere dagen van de week zijn per verpleegeenheid gelijkmatig verdeeld. In grafiek 3 is te zien dat de piek op woensdag bij VVAT wordt veroorzaakt door electieve patiënten. Ook worden er in het weekend minder electieve patiënten opgenomen dan door de week. Daarnaast is de verhouding van acute en electieve patiënten goed te zien; VVAT heeft meer electieve patiënten terwijl VTRA meer acute patiënten opneemt. Grafiek : Dag van opname acute patiënten Grafiek 3: Dag van opname electieve patiënten Acute opnames per dag Electieve opnames per dag 5 3 Aantal patienten 15 1 VHON VTRA VVAT Aantal patienten VHON VTRA VVAT 5 5 Alle drie de verpleegeenheden hebben een grote piek en een kleinere piek wat betreft opnametijd. VHON en VTRA zitten qua opnametijd zeer dicht bij elkaar. Zij hebben een kleine piek tussen 11.u en 1.u en een grote tussen 1.u en 15.u. VVAT heeft een kleine geleidelijke piek van.u tot 13.u en een grote stijging begint van 13.u tot 1.u. Bij de electieve patiënten is dit verloop gelijk aan grafiek. De opname tijdverdeling bij acute patiënten heeft ook twee pieken tussen 1.u en 13.u en tussen 1.u en 15.u maar het aantal patiënten is toch geleidelijker verdeeld over de hele dag. 1

15 Grafiek : Opnametijd per verpleegeenheid Tijd van opnames Aantal patienten u tot.59u 1.u tot 1.59u.u tot.59u 3.u tot 3.59u.u tot.59u 5.u tot 5.59u.u tot.59u 7.u tot 7.59u.u tot.59u 9.u tot 9.59u 1.u tot 1.59u 11.u tot 11.59u 1.u tot 1.59u 13.u tot 13.59u 1.u tot 1.59u 15.u tot 15.59u.u tot.59u 17.u tot 17.59u.u tot.59u 19.u tot 19.59u.u tot.59u 1.u tot 1.59u.u tot.59u 3.u tot 3.59u Tijden VHON VTRA VVAT Het komt vaak voor dat er meerdere nieuwe opnames zijn op een dag. Deze waargenomen verdeling wordt vergeleken met een theoretische verdeling, de Poisson verdeling. Dit is een verdeling die een natuurlijke keuze is voor het beschrijven van ongeplande aankomsten (zie Appendix E: Verdelingen en Poisson proces). Vaak wordt verondersteld dat electieve patiëntenstromen minder variatie vertonen omdat ze planbaar zijn. Dit is goed te zien in grafiek 5. Op VVAT is te zien dat de frequentie niet overeenkomt met de poisson verdeling. Daaruit is te concluderen dat op deze verpleegeenheid gesproken wordt over een geplande aankomst. En dat is hier het geval omdat het gaat over electieve patiënten. De electieve patiëntenstroom van VHON komt redelijk overeen met de poisson verdeling (zie grafiek ). Dit geeft aan dat de planning van electieve patiënten er ongepland uitziet of sprake is van veel variatie. Grafiek 5: VVAT opnamen electief (poisson) Grafiek : VHON opnamen electief (poisson) VVAT opnamen electief VHON opnamen electief Poisson Poisson Aantal opnamen per dag Aantal opnamen per dag In grafiek 7 geeft de acute opnames weer en grafiek geeft zowel acute als electieve weer op VTRA. Deze opnames zijn benaderd door een poisson verdeling. Doordat 7% van de opnames op VTRA bestaat uit acute opnames, kunnen de opnames op VTRA gezien worden als grotendeels ongepland. 15

16 Grafiek 7: VTRA opnamen acuut (poisson) Grafiek : VTRA opnamen (poisson) VTRA opnamen acuut VTRA opnamen Poisson Poisson Aantal opnamen per dag Aantal opnamen per dag.3. Verloop van ontslag van patiënten Om het ontslagproces te analyseren wordt eerst gekeken hoeveel patiënten er worden ontslagen. Tabel 3: Aantal ontslagen patiënten per verpleegeenheid Afdeling Totaal VHON 15 VTRA 13 VVAT 15 Heelkunde 73 Op welk dagen van de week vinden de meeste ontslagen plaats? Dit loopt voor alle drie de verpleegeenheden heel geleidelijk over de week. Op woensdag, donderdag en/of vrijdag zijn kleine pieken te zien en in het weekend een daling. Grafiek 9: Dag van ontslag Ontslag per dag 3 5 VHON VTRA VVAT Aantal patienten Alle drie de verpleegeenheden hebben dezelfde tijd indeling als het gaat om ontslag, een grote piek en een kleinere piek; de grote piek van 11.u tot 1.u en een kleine van 1.u tot 15.u (zie grafiek 1). Opvallend is dat de grote piek van ontslag op hetzelfde tijdstip zit als de kleine piek van opname. En ook andersom is dit het geval. Hetzelfde bed wordt gelijk weer gebruikt. De uitloop van ontslag die doorloopt tot 1.u, kan verklaard worden doordat er voor ontslag nog onderzoek verricht kan worden. De patiënt moet voor ontslag nog gezien worden door bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Een andere verklaring kan zijn dat de patiënt pas later in de middag opgehaald wordt door familie. Na schatting door verpleegkundigen wordt de uitloop voor 7% veroorzaakt door de organisatie in het ziekenhuis en 3% door de patiënt.

17 Grafiek 1: Ontslagtijd Tijd van ontslag Aantal patienten VHON VTRA VVAT.u tot.59u 1.u tot 1.59u.u tot.59u 3.u tot 3.59u.u tot.59u 5.u tot 5.59u.u tot.59u 7.u tot 7.59u.u tot.59u 9.u tot 9.59u 1.u tot 1.59u 11.u tot 11.59u 1.u tot 1.59u 13.u tot 13.59u 1.u tot 1.59u 15.u tot 15.59u.u tot.59u 17.u tot 17.59u.u tot.59u 19.u tot 19.59u.u tot.59u 1.u tot 1.59u.u tot.59u 3.u tot 3.59u Tijden Als een patiënt naar huis gaat is te zien dat dit van 9.u tot 1.u door blijft gaan (zie grafiek 11). De pieken zitten tussen 11.u en 1.u en tussen 1.u en 15.u. Er is geen vaste tijd dat een patiënt het ziekenhuis moet verlaten. Grafiek 11: Tijden van ontslag als de patiënt naar huis gaat. Tijd van ontslag naar huis 35 Aantal patienten VHON VTRA VVAT.u tot.59u 1.u tot 1.59u.u tot.59u 3.u tot 3.59u.u tot.59u 5.u tot 5.59u.u tot.59u 7.u tot 7.59u.u tot.59u 9.u tot 9.59u 1.u tot 1.59u 11.u tot 11.59u 1.u tot 1.59u 13.u tot 13.59u 1.u tot 1.59u 15.u tot 15.59u.u tot.59u 17.u tot 17.59u.u tot.59u 19.u tot 19.59u.u tot.59u 1.u tot 1.59u.u tot.59u 3.u tot 3.59u Tijden Als een patiënt naar een verpleegtehuis gaat is de afspraak dat de patiënt om 11.u wordt overgedragen (zie grafiek 1). Aan de piek is duidelijk te zien dat dit ook gedaan wordt op de verpleegeenheden. 17

18 Grafiek 1: Tijden van ontslag als de patiënt naar een verpleegtehuis gaat. Tijd van ontslag naar verpleegtehuis 1 Aantal patienten 1 VHON VTRA VVAT.u tot.59u 1.u tot 1.59u.u tot.59u 3.u tot 3.59u.u tot.59u 5.u tot 5.59u.u tot.59u 7.u tot 7.59u.u tot.59u 9.u tot 9.59u 1.u tot 1.59u 11.u tot 11.59u 1.u tot 1.59u 13.u tot 13.59u 1.u tot 1.59u 15.u tot 15.59u.u tot.59u 17.u tot 17.59u.u tot.59u 19.u tot 19.59u.u tot.59u 1.u tot 1.59u.u tot.59u 3.u tot 3.59u Tijden Het komt vaak voor dat er meerdere keer per dag een patiënt ontslagen wordt. Deze waargenomen verdeling wordt ook vergeleken met de Poisson verdeling (zie grafiek 13 en 1). Dit is omdat ook dit een verdeling is voor het beschrijven van ongepland vertrek. Nu is er geen onderscheid te maken tussen patiënten die electief of acuut zijn opgenomen omdat ontslag niet of nauwelijks gepland wordt. Ieder histogram dat aangeeft hoe vaak het voorkomt dat een aantal patiënten worden ontslagen zou dus benaderd kunnen worden met een poisson verdeling. Dit is dan ook bij iedere verpleegeenheid het geval. Grafiek 13: VHON ontslag (poisson) VHON ontslag Grafiek 1: VTRA ontslag (poisson) VTRA ontslag Poisson Poisson Aantal ontslag per dag Aantal ontslag per dag Tijdens de opname is het goed om de thuissituatie van een patiënt in kaart te brengen zodat vervolgzorg op tijd in gang kan worden gezet. Niet iedere patiënt is na opname in het ziekenhuis zelfstandig in zijn thuissituatie. Tijdens de opname worden instanties benaderd om de patiënt ook na ontslag van goede zorg te kunnen voorzien. Door wachttijden of het niet goed kunnen regelen van deze zorg, wordt 7% van de patiënten na ontslag van de verpleegeenheid opgenomen op de transferafdeling. De transferafdeling is een buffer tussen het ziekenhuis en de verpleeginstelling, om verkeerde bedproblematiek in het ziekenhuis te voorkomen door de wachttijden van een verpleeginstelling.

19 Tabel : Waar gaat de patiënt heen na ontslag. Via Andere Afdeling Huis Verpleegtehuis transferafdeling Revalidatiecentrum ziekenhuis Overleden Overig VHON 77% 1% 3% % 1% 1% 17% VTRA 73% % 1% % 1% 1% 11% VVAT 9% % % 1% % % %..1. Verloop van bedbezetting Om de druk op de bedden van de verpleegeenheden te bepalen, wordt er gekeken naar de bedbezetting. De bedbezettingsgraad wordt berekend door het gemiddelde aantal bezette bedden te delen door het aantal operationele bedden. Om te bepalen op welke momenten van de dag er druk kan ontstaan op verpleegeenheden wordt er gekeken per uur. De waargenomen aantallen worden bekeken met het Erlang B model. Het Erlang B model is een methode die de kans geeft dat op de verpleegeenheid alle bedden bezet zijn en dat een opname zodoende geweigerd wordt. Er wordt daarbij verondersteld dat er geen wachtruimte is. Opnames die niet direct plaats vinden gaan verloren. Er is bij onderstaande uitkomsten wel rekening gehouden met het meetellen van geweigerde opnames. Het Erlang B model kan alleen bekeken worden als er een poisson verdeelde aankomst is. Het Erlang B model stopt bij het aantal operationele bedden (zie Appendix C: Erlang B model). VUmc hanteert een bezettingsgraad van 5% omdat bij dit percentage de weigeringkans minimaal is. 5 In grafiek 15 is de bedbezetting op VHON te zien. Hier is te zien dat de bedbezetting door de dag heen heel constant blijft. Tussen 11.u en 15.u is er veel fluctuatie doordat er patiënten ontslagen en/of opgenomen worden. Het verschil in de ochtend of avond is niet meer dan één bed. Grafiek 15: VHON bedbezetting verloop van de dagen Bedbezetting VHON dagen van de week 3,,5, 1,5 1,,5, Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 19,5 19, : 1: : 3: : 5: : 7: : 9: 1: 11: 1: 13: 1: 15: : 17: : 19: : 1: : 3: Tijden Op VTRA is er meer verschil in de dagen van de week. Op de woensdag is de bedbezetting twee bedden lager dan op vrijdag. En daardoor verschilt de ochtend op donderdag ook met twee bedden van de avond. Ook valt op in grafiek dat er op de zaterdagmiddag patiënten worden ontslagen, terwijl dit niet zo zeer opvalt in grafiek 9. 5 Voor meer informatie: Dimensioning hospital wards using Erlang Loss model A. M. de Bruin, R. Bekker, L. van Zanten en G. M. Koole 9:

20 Grafiek : VTRA bedbezetting verloop van de dagen Bedbezetting VTRA dagen van de week 7,5 7,,5, 5,5 5,,5, Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 3,5 3, : 1: : 3: : 5: : 7: : 9: 1: 11: 1: 13: 1: 15: : 17: : 19: : 1: : 3: Tijden Bij VVAT valt het op dat de bedbezetting iedere dag constant verloopt maar dat de hoogte van de bedbezetting per dag veel verschilt (zie grafiek 17). Op donderdag ligt de bedbezetting gemiddeld op 1 bedden terwijl dit er op dinsdag 19 zijn en op zondag bedden. Op vrijdag en zaterdag worden er na 11.u patiënten ontslagen waardoor de bedbezetting twee à drie bedden daalt. Grafiek 17: VVAT bedbezetting verloop van de dagen Bedbezetting VVAT dagen van de week, 1,5 1,,5, 19,5 19,,5, 17,5 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 17,,5, : 1: : 3: : 5: : 7: : 9: 1: 11: 1: 13: 1: 15: : 17: : 19: : 1: : 3: Tijden De spreiding van de bedbezetting wordt geanalyseerd om te voorkomen dat extreme uitersten invloed hebben op de weergegeven grafieken. De spreiding van de bedbezetting geeft aan dat de gemiddelde bedbezetting heel constant is in ongeveer % van de patiënten (zie Appendix B: Spreiding bedbezetting).... Verloop van bedbezetting op tijdstip Om dieper in te gaan op de bedbezetting, wordt de bedbezetting geanalyseerd om 1.u en om.u, op de dagen van de week en de maanden..u is een stabiel meetmoment op de dag. Dit doordat de bedbezetting in de avond en nacht zeer constant is. Tussen 1.u en 1.u ontstaat er veel fluctuatie op de verpleegeenheden en is er gekozen om 1.u als tweede meet moment te analyseren. Omdat 1.u geen betrouwbaar beeld geeft van de bedbezetting zijn deze resultaten te vinden in Appendix D: Verloop van bedbezetting om 1.u...3. Verloop van bedbezetting om.u Op dit moment op de dag is er zo min mogelijk vervuiling door overlappingen van opnames en ontslagen. In tabel 5 is te zien dat er gemiddeld 1, bedden per dag bezet zijn terwijl er operationele bedden zijn op de verpleegeenheid VHON. Het minimum aantal bezette bedden is 1 en het maximum zijn bedden om.u. De bezettingsgraad ligt op 9% en dit ligt boven de ideale uitgangspositie van 5%. In grafiek is te zien hoeveel dagen het voorkomt dat een aantal bedden bezet is. Het Erlang B model stopt bij bedden

21 maar de frequentie gaat door. Het komt namelijk nog 33 dagen voor dat er meer dan bedden bezet zijn. Doordat er overbedden worden gecreëerd kan dit boven de operationele bedden liggen. Dit kan wel als gevolg hebben dat op deze dagen de kans groot is dat acute patiënten geweigerd moeten worden omdat de verpleegeenheid vol ligt. Tabel 5: Bezetting om.u VHON Grafiek : VHON bedbezetting Aantal bezette bedden Gemiddeld 1, Stdev,5 Min 1 Max Bezettingsgraad Bezettingsgraad 9,% Erlang B VHON bedbezetting,3,5,,15,1, Meer bezet per dag In grafiek 19 is de bedbezetting per maand weergegeven. In oktober en november ligt het gemiddeld aantal bezette bedden bedden hoger dan het gehele gemiddelde. De maanden mei, juni en juli liggen daarentegen bedden onder het gehele gemiddelde. Grafiek 19: VHON bedbezetting om.u per maand Bedbezetting per maand VHON Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Maanden In tabel is te zien dat er gemiddeld 5 bedden per dag bezet zijn terwijl er 3 operationele bedden zijn op de verpleegeenheid VTRA. De bezettingsgraad is 7%. VTRA is voor 7% afhankelijk van ongeplande patiënten waardoor zij minder invloed hebben op de bezettingsgraad. Wel zouden er bedden op de verpleegeenheid kunnen sluiten. Overbedden zijn de bedden die op een afdelingen erbij worden geplaatst boven op het aantal operationele bedden. Deze bedden mogen alleen gebruik worden bij extremen drukte omdat hier geen zorg voor is ingepland. 1

22 1 3 3 Tabel : Bezetting om.u VTRA Grafiek : VTRA bedbezetting Aantal bezette bedden Gemiddeld,9 Stdev 3, Min 11 Max 3 5 Erlang B VTRA bedbezetting,1,1,1 Bezettingsgraad 3 Bezettingsgraad 7,7% 3 1,,,, 1 1 bezet per dag In grafiek 1 is de bedbezetting per dag weergegeven. Op vrijdag is een piek te zien in de bedbezetting. Deze piek kan verklaard worden doordat er op vrijdag patiënten worden overgeplaatst vanuit de verpleegeenheid kort verblijf 7. Grafiek 1: VTRA bedbezetting om.u per dag Bedbezetting per dag VTRA In tabel 7 is te zien dat er gemiddeld 19 bedden per dag bezet zijn terwijl er 5 operationele bedden zijn op de verpleegeenheid VVAT. De bezettingsgraad is 75%. VVAT bestaat voor 7% uit geplande opnames. In grafiek is te zien dat het Erlang B model ophoudt bij 5 bedden maar dat het nog één keer voorkomt dat er meer dan 5 bedden gebruikt worden. Verder is de bedbezetting verdeeld zoals het Erlang B model. 7 Verpleegeenheid kort verblijf is een verpleegeenheid opgericht voor patiënten die voor enkele dagen in het ziekenhuis verblijven. De verpleegeenheid sluit in het weekend waardoor patiënten die toch langer in het ziekenhuis verblijven overgeplaatst worden naar andere verpleegeenheden.

23 Tabel 7: Bezetting om.u VVAT Grafiek : VVAT bedbezetting Aantal bezette bedden Gemiddeld,77 Stdev, Min 11 Max 7 5 Erlang B VVAT bedbezetting,,,1,1 Bezettingsgraad 5 Bezettingsgraad 75,% 3,1,,, 1, Meer aantal bedden bezet per dag In grafiek 3 is te zien dat vanaf maandag tot woensdag de druk op de verpleegeenheid toeneemt. Na woensdag neemt de druk weer af tot zondag. De bezettingsgraad is 75%. Dit geeft aan dat er geen extreme druk is op de verpleegeenheid. VVAT heeft om.u de minste druk vergeleken met VHON en VTRA. Grafiek 3: VVAT bedbezetting om.u per dag Bedbezetting per dag VVAT Aan het einde van het jaar is een rustige periode. De rest van de maanden is gelijkmatig rond 19 á bezette bedden op de verpleegeenheid. (zie grafiek ) 3

24 Grafiek : VVAT bedbezetting om.u per maand bedbezetting per maand VVAT Dec. Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Maanden.5 Ligduur Het is moeilijk om te bepalen of patiënten te lang op een verpleegeenheid liggen. Een patiënt moet medisch gezien uitbehandeld zijn voordat er pas gesproken kan worden over het te lang in een ziekenhuis verblijven; dit wordt niet gemeten. In de grafieken wordt het volgende weergegeven: ligduur van de patiënten naar opname datum, bestemmingsrichting en frequentie dat de ligduur in dagen voorkomt. De bestemmingsrichtingen zijn naar: huis, verpleegtehuis (VPLI), verpleegtehuis via de transferafdeling (VPLI*), revalidatiekliniek (REVA), een ander ziekenhuis (ANZI) of de patiënt komt te overlijden (OVOB/OVRL). Er is geanalyseerd of de dag van opname effect heeft op de ligduur van de patiënt. Hier kunnen geen conclusies uit getrokken worden omdat het niet duidelijk aangeeft wat het ziektebeeld van deze patiënten inhoudt. Wel zou hieruit af te leiden zijn dat een kleine verrichting vaak op donderdag plaats vindt zodat de patiënten die preoperatief op woensdag zijn opgenomen een korte ligduur hebben. In grafiek 5 ligt de patiënt die iedere dag van week wordt opgenomen ongeveer even lang. Patiënten die op zaterdag worden opgenomen liggen gemiddeld één dag langer dan opnames op de andere dagen van de week. Waar de patiënt heen gaat na het ontslag kan voor ligduur verlenging zorgen. In grafiek is te zien dat de ligduur vier dagen langer duurt als een patiënt via de transferafdeling naar het verpleegtehuis gaat in plaats van rechtstreeks. Patiënten die naar een revalidatiekliniek gaan liggen drie keer langer dan patiënten die naar huis gaan. Grafiek 5: Ligduur per dag VHON Grafiek : Ligduur bestemmingsrichting VHON Gemiddelde Ligduur VHON per dag Gemiddelde Ligduur VHON per bestemmingsrichting 9 Aantal dagen op de afdeling Aantal dagen op de afdeling Opnamen dag Huis (n=9) VPLI (n=1) VPLI* (n=1) REVA (n=) ANZI (n=1) OVOB/OVRL (n=11) Bestemmingsrichting

Invloed van planning op bedbezetting. 26 januari 2009 Paulien Out p.out@cczorgadviseurs.nl

Invloed van planning op bedbezetting. 26 januari 2009 Paulien Out p.out@cczorgadviseurs.nl Invloed van planning op bedbezetting 26 januari 2009 Paulien Out p.out@cczorgadviseurs.nl Programma Aanleiding voor onderzoek: opdracht van ziekenhuis aan CC Zorgadviseurs Aanpak en resultaten van de opdracht

Nadere informatie

Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg

Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg Lillian van Zanten Adviseur/Onderzoeker divisie III 6 oktober 2008 1 Persoonlijke achtergrond september 1995 augustus 2001 Atheneum, Han

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Ontslag uit het Erasmus MC

Ontslag uit het Erasmus MC Ontslag uit het Erasmus MC Wanneer u in het Erasmus MC bent of wordt opgenomen, komt er een moment waarop u weer naar huis mag of wordt overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Voordat u het ziekenhuis

Nadere informatie

Variabiliteit in de zorg: geluk of ongeluk?

Variabiliteit in de zorg: geluk of ongeluk? Variabiliteit in de zorg: geluk of ongeluk? Rekenen met variabiliteit Dr. René Bekker Vrije Universiteit PICA, kenniscentrum patiëntenlogistiek 2 Flaw of averages 3 Aantal bedden 35 3 25 2 15 1 5 Scenario

Nadere informatie

Met ontslag van afdeling A2. Maag/Darm/Leverziekten

Met ontslag van afdeling A2. Maag/Darm/Leverziekten Met ontslag van afdeling A2 Maag/Darm/Leverziekten Lees dit eerst door en vul daarna voor uzelf deze checklist in. Patiëntsticker Inleiding Al tijdens uw opname in het ziekenhuis is het belangrijk dat

Nadere informatie

Optimalisatie beddenhuis VUmc

Optimalisatie beddenhuis VUmc Optimalisatie beddenhuis VUmc 11 juli 2013 in samenwerking met Welkom Even voorstellen o Mabel Lips o Anne Zuiker o Dino Spirtovic o Sven van der Kooij Inhoud Aanleiding Aanpak Inzichten Modellen Resultaten

Nadere informatie

Verpleegafdeling chirurgie D2

Verpleegafdeling chirurgie D2 Verpleegafdeling chirurgie D2 Hoofddorp Welkom op de verpleegafdeling chirurgie D2 in Hoofddorp. Een opname in het ziekenhuis is voor u geen gewone situatie. Wij proberen uw verblijf op de afdeling zo

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling B2

Welkom op verpleegafdeling B2 Welkom op verpleegafdeling B2 Inleiding U wordt of bent opgenomen op verpleegafdeling B2 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Vóór uw opname heeft u al het boekje Welkom in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Acute Opname Afdeling

Acute Opname Afdeling AOA Acute Opname Afdeling In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de Acute Opname Afdeling. Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben, stel ze dan gerust. De afdeling Op

Nadere informatie

Logistieke drukte op de hartcatheterisatiekamers VUmc. Arwen Naber (stafadviseur cardiologie) en Margaret van Valkengoed (PICA)

Logistieke drukte op de hartcatheterisatiekamers VUmc. Arwen Naber (stafadviseur cardiologie) en Margaret van Valkengoed (PICA) Logistieke drukte op de hartcatheterisatiekamers VUmc Arwen Naber (stafadviseur cardiologie) en Margaret van Valkengoed (PICA) Afdeling Cardiologie complexe structuur Intensieve zorg `OK omgeving Niet-intensieve

Nadere informatie

Sophia Kinderziekenhuis. Ontslag uit de Adolescentenkliniek. Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie

Sophia Kinderziekenhuis. Ontslag uit de Adolescentenkliniek. Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie Sophia Kinderziekenhuis Ontslag uit de Adolescentenkliniek Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie Wanneer uw kind op de Adolescentenkliniek van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/ psychologie

Nadere informatie

Short Stay Unit Radboud universitair medisch centrum

Short Stay Unit Radboud universitair medisch centrum Short Stay Unit Binnenkort wordt u opgenomen op de Short Stay Unit (SSU) van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op de unit, de bezoekregeling en andere

Nadere informatie

Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers!

Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers! Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers! PICA seminar Prabath Nanayakkara & Margaret van Valkengoed - mei 2013 Inhoudsopgave Tendensen in de acute zorg Aanleiding AOA en doelen Eerste cijfers

Nadere informatie

Van onder het mes naar onder de wol

Van onder het mes naar onder de wol Van onder het mes naar onder de wol Leonie Beers Onderzoek naar het OK-programma en het beddengebruik van de afdeling Verloskunde & Gynaecologie Inhoud V&G in beeld Inleiding Onderzoeksvragen Data-analyse

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling D1. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling D1. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D1 Locatie Dordwijk Inleiding U bent opgenomen op afdeling D1 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Op uw kamer ligt een informatieboekje met daarin een aantal

Nadere informatie

Rapid recovery Heup. Wat is Rapid Recovery. Wat gebeurt er voor de operatie

Rapid recovery Heup. Wat is Rapid Recovery. Wat gebeurt er voor de operatie Rapid recovery Heup Samen met uw behandelend orthopedisch chirurg bent u tot het besluit gekomen dat een heupprothese een oplossing is voor de artrose klachten van uw heup. ZorgSaam Ziekenhuis heeft voor

Nadere informatie

Acute Opname Afdeling

Acute Opname Afdeling AOA Acute Opname Afdeling In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de Acute Opname Afdeling. Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben, stel ze dan gerust. De afdeling Op

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement & simulaties

Capaciteitsmanagement & simulaties Workshop Capaciteitsmanagement & simulaties VUmc symposium patiëntenlogistiek 28 juni 2007 Docenten Arnoud de Bruin Peter Wijga Stafadviseur divisie IV Promovendus Faculteit Exacte Wetenschappen Junior

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Inhoud Introductie Lean Six Sigma Project ontslag procedure (door:

Nadere informatie

Afdeling Chirurgie, Orthopedie en Traumatologie

Afdeling Chirurgie, Orthopedie en Traumatologie Afdeling Chirurgie, Orthopedie en Traumatologie U bent opgenomen op de afdeling Chirurgie, Orthopedie of Traumatologie van Rijnstate Arnhem. In deze folder vindt u informatie over deze afdelingen, de medewerkers

Nadere informatie

Het mysterie van de bedden

Het mysterie van de bedden De patiënt op het juiste moment in het juiste bed: hoe doe je dat? Het mysterie van de bedden Uitdagingen en (mogelijke) oplossingen EVEN EEN REKENSOMMETJE OPNAMEN: DAGELIJKS 5 PATIENTEN (EXACT) LIGDUUR:

Nadere informatie

Managing Variability. Agenda. Wat is variabiliteit Management of Variability Program Effecten van variabiliteit Illustraties

Managing Variability. Agenda. Wat is variabiliteit Management of Variability Program Effecten van variabiliteit Illustraties Managing Variability Agenda Wat is variabiliteit Management of Variability Program Effecten van variabiliteit Illustraties Wat is variabiliteit Ziekenhuizen zijn continu op methoden om de kwaliteit, veiligheid,

Nadere informatie

welkom op zorgeenheid

welkom op zorgeenheid welkom op zorgeenheid m e d i s c h e o n c o l o g i e, locatie 3 C U bent opgenomen op klinische zorgeenheid (KZE) medische oncologie. Hier worden mensen opgenomen voor onderzoek en/of behandeling van

Nadere informatie

Met ontslag van afdeling A2. Chirurgie/Gynaecologie

Met ontslag van afdeling A2. Chirurgie/Gynaecologie Met ontslag van afdeling A2 Chirurgie/Gynaecologie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Lees dit eerst door en vul daarna voor uzelf deze checklist in. Patiëntsticker Inleiding

Nadere informatie

Casus 2: Capaciteitsmodel verpleegafdelingen. PICA mini-symposium 11 juni 2008 Sylvia Elkhuizen

Casus 2: Capaciteitsmodel verpleegafdelingen. PICA mini-symposium 11 juni 2008 Sylvia Elkhuizen Casus 2: Capaciteitsmodel verpleegafdelingen PICA mini-symposium 11 juni 2008 Sylvia Elkhuizen Inhoud Context en aanleiding Globaal idee van het model Excel oplossingen Data importeren Grafieken bedbezetting

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Verpleegafdeling chirurgie 1.6 en 1.7

Verpleegafdeling chirurgie 1.6 en 1.7 Verpleegafdeling chirurgie 1.6 en 1.7 Haarlem Zuid Welkom op de verpleegafdeling chirurgie in Haarlem Zuid. Een opname in het ziekenhuis is voor u geen gewone situatie. Wij proberen uw verblijf op de afdeling

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van

Nadere informatie

Algemene informatie over de operatie

Algemene informatie over de operatie Algemene informatie over de operatie Urologie Beter voor elkaar 2 Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie. In deze folder willen wij u informeren over de gang van zaken rondom de operatie en de operatie

Nadere informatie

Chirurgie afdeling , kamer...

Chirurgie afdeling , kamer... Chirurgie afdeling... - 5, kamer... Afdeling chirurgie In deze folder vindt u informatie over de afdeling en de dagelijkse gang van zaken. Andere wetenswaardigheden leest u in de opnamefolder. De afdeling

Nadere informatie

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten Inleiding Deze folder is bedoeld om u voor te bereiden op het ontslag uit het ziekenhuis na een heupoperatie ten gevolge van een heupfractuur.

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling A2

Welkom op verpleegafdeling A2 Welkom op verpleegafdeling A2 Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U wordt of bent opgenomen op verpleegafdeling A2 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie

Nadere informatie

AFDELING TRAUMATOLOGIE EN UROLOGIE

AFDELING TRAUMATOLOGIE EN UROLOGIE AFDELING TRAUMATOLOGIE EN UROLOGIE 1034 Inleiding Een ziekenhuisopname is over het algemeen een ingrijpende gebeurtenis, waar in korte tijd veel op u afkomt. Met behulp van deze afdelingsfolder hopen wij

Nadere informatie

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1128-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Pré-operatieve screening Orthopedie Locatie Amstelwijck

Pré-operatieve screening Orthopedie Locatie Amstelwijck Pré-operatieve screening Orthopedie Locatie Amstelwijck Albert Schweitzer ziekenhuis juni 2012 pavo 0227 Inleiding U heeft een afspraak voor de pré-operatieve screening op: dag om uur. U kunt zich melden

Nadere informatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Onderstaande beschrijving geeft weer op welke wijze patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis,

Nadere informatie

INTERNE GENEESKUNDE Informatie opname afdeling Interne geneeskunde en Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)

INTERNE GENEESKUNDE Informatie opname afdeling Interne geneeskunde en Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) INTERNE GENEESKUNDE Informatie opname afdeling Interne geneeskunde en Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) Informatie opname afdeling Hartelijk welkom op de acute opname afdeling Interne Geneeskunde en Maag-,

Nadere informatie

Overdrachtformulier van patient Amphia ziekenhuis naar VG woonvoorziening Amarant

Overdrachtformulier van patient Amphia ziekenhuis naar VG woonvoorziening Amarant Overdrachtformulier van patient Amphia ziekenhuis naar VG woonvoorziening Amarant Project vanuit regionale EXPERTgroep Samenwerking VG sector Amarant en Amphia ziekenhuis werkgroep M. Roovers Amarant en

Nadere informatie

Short stay. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Short stay. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Short stay U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u een paar dagen in Rijnstate Arnhem wordt opgenomen voor een onderzoek, behandeling of een operatieve ingreep. Hoewel u vanwege organisatorische

Nadere informatie

Aandachtspunten bij ontslag

Aandachtspunten bij ontslag Afdeling E1 Aandachtspunten bij ontslag TVT-operatie U bent opgenomen (geweest) in het Lievensberg ziekenhuis op de afdeling chirurgie/urologie/gynaecologie. U bent nu zover dat u weer naar huis kunt.

Nadere informatie

Verbetering planningsproces polikliniek traumachirurgie

Verbetering planningsproces polikliniek traumachirurgie Verbetering planningsproces polikliniek traumachirurgie Afstudeeropdracht Bedrijfswiskunde HvA Safae Benmouh Aanleiding Polikliniek traumachirurgie Spoedeisende Hulp, huisarts of extern specialist Sporters

Nadere informatie

Verpleegafdeling Chirurgie, locatie Oost

Verpleegafdeling Chirurgie, locatie Oost Verpleegafdeling Chirurgie, locatie Oost Inhoud 1. Informatie over de opname en de operatie 3 1.1 Voorbereiding thuis. Wat verwachten wij van u? 3 1.2 Gesprekken voor uw operatie 4 1.3 Hoe geeft u veranderingen

Nadere informatie

Opname voor een operatie in HMC Antoniushove

Opname voor een operatie in HMC Antoniushove Opname voor een operatie in HMC Antoniushove Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. In deze folder leest u meer over uw opname en uw verblijf op de afdeling. Dag van opname Twee werkdagen voor uw opname

Nadere informatie

Specifieke adviezen. Wondverzorging / hechting / pleister: Douche en bad beleid: Activiteiten: Eten: Diversen:

Specifieke adviezen. Wondverzorging / hechting / pleister: Douche en bad beleid: Activiteiten: Eten: Diversen: Ontslag wat nu? Uw kind gaat weer naar huis nadat het opgenomen is geweest op de kinderafdeling. Het is van belang dat u de eerste dagen thuis extra goed op uw kind let. Deze folder geeft u enkele adviezen.

Nadere informatie

Afdeling 11 MCH Antoniushove

Afdeling 11 MCH Antoniushove Afdeling 11 MCH Antoniushove Interne geneeskunde Longgeneeskunde Informatie voor patiënten F1013-1580 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Interne Geneeskunde/ Neurologie

Interne Geneeskunde/ Neurologie Interne Geneeskunde/ Neurologie Wat gebeurt er op de afdeling? U bent opgenomen op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde/Neurologie. In deze folder leest u wat er op deze afdeling gebeurt. Zowel de artsen

Nadere informatie

Afdeling Longziekten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Afdeling Longziekten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Afdeling Longziekten U bent opgenomen op de afdeling Longziekten in Rijnstate Arnhem. In deze folder vindt u informatie over de afdeling. Ook stellen wij de medewerkers voor, die bij uw behandeling betrokken

Nadere informatie

Dagopname Orthopedie

Dagopname Orthopedie Dagopname Orthopedie Inleiding 3 Voorbereiden op uw opname en operatie 3 Preoperatief onderzoek 3 Vanaf 3 weken voor de operatie 3 Vóór opname 3 Dag van opname 4 In het ziekenhuis 5 Behandeling, zorg en

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1123-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Met ontslag. Wat wilt u nog weten?

Met ontslag. Wat wilt u nog weten? Met ontslag Wat wilt u nog weten? U gaat met ontslag. Welke vragen heeft u nog? Als u met ontslag gaat, dan is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Denk hierbij aan de papieren die u mee krijgt,

Nadere informatie

Acute Opname Afdeling

Acute Opname Afdeling Acute Opname Afdeling Welkom Welkom bij de Acute Opname Afdeling van Zuyderland Medisch Centrum Heerlen. De medewerkers van deze afdeling bieden u patiëntgerichte zorg. In deze brochure vindt u specifieke

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl Patiënteninformatie Vakgroep Heelkunde rkz.nl Samenwerkingsverbanden De vakgroep werkt nauw samen met diverse andere vakgroepen in het ziekenhuis en heeft een structureel samenwerkingsverband met de Vrije

Nadere informatie

Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies

Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie Inleiding U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van het Universitair Medisch

Nadere informatie

Opname bij Chirurgie

Opname bij Chirurgie Opname bij Chirurgie Inhoudsopgave Waar vind ik de verpleegafdelingen Chirurgie?...3 De planning van mijn opname en operatie...3 1. Vóór de opname...3 1.1 Pre-operatief onderzoek en intakegesprekken...3

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Verpleegafdeling 2-7

Verpleegafdeling 2-7 Verpleegafdeling 2-7 Afdeling 2-7 U gaat opgenomen worden of bent opgenomen op afdeling 2-7. Deze afdeling bevindt zich op de zevende etage van het tweede bouwdeel en heeft 24 bedden bestemd voor het specialisme

Nadere informatie

Tools & Tricks voor Excel

Tools & Tricks voor Excel Mini symposium Tools & Tricks voor Excel bij het optimaliseren van zorgprocessen Casus 1: Moeder & Kind zorg drs. Lillian van Zanten 11 juni 2008 1 Inhoud 1. Persoonlijke achtergrond 2. Casus: Moeder &

Nadere informatie

Afdeling Cardiologie

Afdeling Cardiologie Afdeling Cardiologie Ziekenhuis Gelderse Vallei Het team van afdeling cardiologie heet u van harte welkom! In deze folder vindt u informatie over de afdeling cardiologie. Deze informatie is aanvullend

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement Capaciteitsmanagement samenvoeging van twee ziekenhuizen op één nieuwe locatie 17-05-2013 Inhoud Het nieuwe ziekenhuis Capaciteitsbehoefte Capaciteit Toebedeling capaciteit Nieuwbouwen 1999-2000 2007 2008

Nadere informatie

KLINISCH PAD CVA. VU medisch centrum ZE Neurologie, 2B Januari 2007 Lies van der Weide

KLINISCH PAD CVA. VU medisch centrum ZE Neurologie, 2B Januari 2007 Lies van der Weide KLINISCH PAD CVA VU medisch centrum ZE Neurologie, B Januari 007 Lies van der Weide Klinisch pad CVA VU medisch centrum Pagina 3--008 Inleiding Het klinisch pad CVA Vu medisch centrum geeft inzicht in

Nadere informatie

Van onder het mes naar onder de wol

Van onder het mes naar onder de wol Van onder het mes naar onder de wol Simulatie onderzoek naar het OK-programma en het beddengebruik van de afdeling Verloskunde & Gynaecologie Auteur: Leonie Beers Van onder het mes naar onder de wol Simulatie

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen?

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen? Transferbureau Goede zorg na ziekenhuisopname In Laurentius wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook het regelen van de zorg, die nodig is ná een ziekenhuisopname. Vóór

Nadere informatie

Operatieve Dagbehandeling Oogheelkunde, voor Kinderen Volledige narcose (Poortweg 4, 3e verdieping)

Operatieve Dagbehandeling Oogheelkunde, voor Kinderen Volledige narcose (Poortweg 4, 3e verdieping) Oogheelkunde Operatieve Dagbehandeling Oogheelkunde, voor Kinderen Volledige narcose (Poortweg 4, 3e verdieping) Inleiding In deze folder wordt kort weergegeven wat u moet weten over de oogoperatie van

Nadere informatie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie U komt te liggen op de afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie. In deze folder vindt u informatie over het verblijf op deze afdeling. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

PATIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK VERPLEEGAFDELING ORTHOPEDIE 1-10-2009 TOT 31-12-2010

PATIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK VERPLEEGAFDELING ORTHOPEDIE 1-10-2009 TOT 31-12-2010 PATIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK VERPLEEGAFDELING ORTHOPEDIE 1-1-29 TOT 31-12-21 Inhoudsopgave Inleiding... pag. 2 Grafieken periode 1-1-29 tot 2-4-21. pag. 3 t/m 17 Grafieken periode 2-4-21 tot 31-12-21

Nadere informatie

Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname

Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten

Nadere informatie

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2 Afdeling Neurologie Inleiding U bent of uw partner is opgenomen in het ziekenhuis met een acuut neurologisch ziektebeeld. Dit is plotseling ontstaan en is een ingrijpende gebeurtenis. Deze brochure geeft

Nadere informatie

Afdeling Cardiologie. Telefoonnummers: Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Afdeling Cardiologie. Telefoonnummers: Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Afdeling Cardiologie U bent opgenomen op de afdeling Cardiologie. In deze folder vindt u informatie over deze afdeling. Ook worden de diverse medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, aan u voorgesteld.

Nadere informatie

Afdeling Oost 53. Interne unit

Afdeling Oost 53. Interne unit Afdeling Oost 53 Interne unit Inleiding U wordt opgenomen op afdeling Oost 53 (Oncologie). Op onze afdeling worden patiënten met kanker behandeld. Dit gebeurt zowel tijdens een opname op de verpleegafdeling

Nadere informatie

Een onrustige baby (huilbaby)

Een onrustige baby (huilbaby) Een onrustige baby (huilbaby) Uw kind is aangemeld voor de polikliniek kindergeneeskunde van HMC Bronovo omdat het onrustig is, veel huilt en mogelijk minder goed drinkt. We spreken in dit geval van een

Nadere informatie

Uw operatie in het dagcentrum

Uw operatie in het dagcentrum Uw operatie in het dagcentrum Een goede voorbereiding is het halve werk 1. Uw operatie in het dagcentrum Belangrijke informatie Binnenkort wordt u behandeld in het dagcentrum chirurgie van het Westfriesgasthuis.

Nadere informatie

Afdeling Chirurgie/Oncologie

Afdeling Chirurgie/Oncologie Afdeling Chirurgie/Oncologie U bent opgenomen op afdeling chirurgie/oncologie. In deze folder kunt u informatie vinden over de gang van zaken op de afdeling. De afdeling Afdeling chirurgie/oncologie telt

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleegafdeling Oncologie/ Hematologie (J3 / 07)

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleegafdeling Oncologie/ Hematologie (J3 / 07) PATIËNTEN INFORMATIE Verpleegafdeling Oncologie/ Hematologie (J3 / 07) 2 PATIËNTENINFORMATIE Het team van de afdeling Oncologie/Hematologie heet u van harte welkom op de afdeling. Om het verblijf zo prettig

Nadere informatie

ACUTE SHORT STAY (ASS) 1032 Inleiding U bent of uw naaste is opgenomen op de Acute Short Stay (ASS). Dit is een afdeling die speciaal is bedoeld voor korte opnames na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp.

Nadere informatie

Longgeneeskunde. Pneumonie. www.catharinaziekenhuis.nl

Longgeneeskunde. Pneumonie. www.catharinaziekenhuis.nl Longgeneeskunde Pneumonie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De opnamedag... 4 Opname via de Spoedeisende Hulp... 4 Opname via de polikliniek... 4 Op de verpleegafdeling... 4 Wat gebeurt elke ochtend...

Nadere informatie

AFDELING GYNAECOLOGIE, ZWANGEREN & KRAAMFLEX

AFDELING GYNAECOLOGIE, ZWANGEREN & KRAAMFLEX AFDELING GYNAECOLOGIE, ZWANGEREN & KRAAMFLEX 801 Inleiding Deze informatie is bestemd voor patiënten die opgenomen zijn op de afdeling Gynaecologie, Zwangeren & Kraamflex, op de negende verdieping van

Nadere informatie

Vaatoperatie. Voor uw opname

Vaatoperatie. Voor uw opname Vaatoperatie Inleiding Deze folder is bestemd voor patiënten die een vaatoperatie zullen ondergaan. Om u voor te bereiden op wat komen gaat, schetsen wij hier een algemeen beeld van de gebeurtenissen rondom

Nadere informatie

dagopname op de afdeling Dagbehandeling

dagopname op de afdeling Dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling Dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Pré-operatieve screening Orthopedie. Locatie Dordwijk

Pré-operatieve screening Orthopedie. Locatie Dordwijk Pré-operatieve screening Orthopedie Locatie Dordwijk Inleiding U heeft een afspraak voor de pré-operatieve screening op: dag om uur. U kunt zich melden bij de pré-operatieve screening, locatie Dordwijk.

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling B3. Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling B3. Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling B3 Interne geneeskunde, oncologie en haematologie, locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling B3 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. In deze folder leest u meer over uw verblijf op de afdeling. Wanneer u wordt opgenomen, ontvangt een verpleegkundige

Nadere informatie

6A Cardiologie. afdelingsinformatie. Beter voor elkaar

6A Cardiologie. afdelingsinformatie. Beter voor elkaar 6A Cardiologie afdelingsinformatie Beter voor elkaar 2 Het team van 6A heet u welkom op de verpleegafdeling. In deze folder krijgt u de belangrijkste informatie in het kort. Voor alle verdere wetenswaardigheden

Nadere informatie

De transferverpleegkundige kan u helaas niet helpen bij het aanvragen van huishoudelijke hulp en bij huisvestingsproblemen.

De transferverpleegkundige kan u helaas niet helpen bij het aanvragen van huishoudelijke hulp en bij huisvestingsproblemen. Transfer Zorg na uw ziekenhuisopname Het is mogelijk dat u na uw ziekenhuisopname nog zorg nodig heeft. Deze zorg wordt in het Havenziekenhuis geregeld via de afdeling Transfer. In deze folder leest u

Nadere informatie

OPNAME IN EEN COPD ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND

OPNAME IN EEN COPD ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND OPNAME IN EEN COPD ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Welkom in het Vlietland ziekenhuis en op afdeling longgeneeskunde. U bent opgenomen op de afdeling longgeneeskunde omdat uw klachten van de COPD

Nadere informatie

Verpleegafdeling Oost 2

Verpleegafdeling Oost 2 Verpleegafdeling Oost 2 Inleiding Wanneer u deze folder ontvangt bent u zojuist opgenomen op verpleegafdeling Oost 2. Een onbekende omgeving, onbekende regels, onbekende mensen. Om u wat houvast te geven,

Nadere informatie

Dialyseafdeling Radboud universitair medisch centrum

Dialyseafdeling Radboud universitair medisch centrum Dialyseafdeling Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de dialyseafdeling voor dialysebehandeling. Als u al langer onder behandeling bent bij de afdeling Nierziekten, heeft u misschien al een

Nadere informatie

optimale planning van OK s door big data OK capaciteitsanalyse

optimale planning van OK s door big data OK capaciteitsanalyse optimale planning van OK s door big data ofwel big data gebruik tbv OK capaciteitsanalyse Bart Veltman bart.veltman@rhythm.nl +31 (0)6 21 83 85 83 bart.veltman@ortec.com Met dank aan Arnold Reuskens, Bregt

Nadere informatie

verpleegafdeling Longgeneeskunde

verpleegafdeling Longgeneeskunde patiënteninformatie verpleegafdeling Longgeneeskunde aanvullende informatie voor COPD-patiënten Opname via de Spoedeisende Hulp Vanwege uw klachten heeft u zich gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp.

Nadere informatie

Ontslag Deze folder geeft u informatie over uw ontslag uit de afdeling traumatologie/plastische chirurgie

Ontslag Deze folder geeft u informatie over uw ontslag uit de afdeling traumatologie/plastische chirurgie Ontslag Deze folder geeft u informatie over uw ontslag uit de afdeling traumatologie/plastische chirurgie De verpleegkundige stuurt de recepten naar uw apotheek. U kunt uw medicatie en/of verbandmiddelen

Nadere informatie

Jaar 1 - LEVENSEINDEKLINIEK 28 februari 2013

Jaar 1 - LEVENSEINDEKLINIEK 28 februari 2013 Jaar 1 - LEVENSEINDEKLINIEK 28 februari 2013 Per 1 maart 2013 bestaat de Levenseindekliniek 1 jaar. In deze rapportage wordt daarom gekeken naar het volledige eerste jaar Levenseindekliniek. De bijzonderheden

Nadere informatie

Biopsie Orthopedie Radboud universitair medisch centrum

Biopsie Orthopedie Radboud universitair medisch centrum Biopsie Orthopedie In overleg met uw behandeld arts heeft u besloten tot een biopsie op de afdeling Orthopedie van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over deze operatie. Heeft u na het

Nadere informatie

Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie

Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een opname in het Radboudumc. Algemene informatie over het ziekenhuis vindt u in het boekje Wegwijzer bij

Nadere informatie

PICA seminar 22 april 2013. Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra

PICA seminar 22 april 2013. Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra PICA seminar 22 april 2013 Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra Hoe om te gaan met fluctuaties in ziekenhuisprocessen teneinde de toegankelijkheid op een efficiënte manier te verbeteren?

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname Als u (nog) niet naar huis terug kunt

Zorg na een ziekenhuisopname Als u (nog) niet naar huis terug kunt Patiënten verblijven steeds korter in het ziekenhuis en worden ontslagen zodra dat medisch verantwoord is. Wanneer u na de ziekenhuisopname (nog) niet naar huis kunt, zijn er verschillende mogelijkheden:

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Deel 5. Operatie en ontslag

Deel 5. Operatie en ontslag . Operatie en ontslag Inhoud Voorbereiding op de operatie 1 Na de operatie 2 Terug naar de afdeling 3 Ontslag 5 De dag van ontslag 5 Vervolgafspraak 6 Ruimte voor vragen en aantekeningen 7 Patiënteninformatie

Nadere informatie