Stichting ToReachIt Acceptance is the beginning of change!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting ToReachIt Acceptance is the beginning of change!"

Transcriptie

1 Stichting ToReachIt Acceptance is the beginning of change! Stichtingsplan ToReachIt September

2 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord Inleiding 1.1. Huidige situatie in Nederland Cijfers Bestaansreden stichting 2.1. Oprichting Maatschappelijke relevantie Doelgroep 3.1. Ex-verslaafden en/of ex-gedetineerden Doelgroep voorlichting Doelstelling 4.1. Hoofddoel Nevendoel Doelen van de stichting werkwijze Financiering 5.1. Begroting opstartfase De mensen achter Stichting ToReachIt 6.1. Bestuur Steungroep Vrijwilligers Tot slot 7.1. Specifieke projecten Gegevens Stichting ToReachIt 11. 2

3 Voorwoord Voor u ligt het Stichtingsplan van Stichting ToReachIt. Stichting ToReachIt wil mensen met een verslaving en/of een detentieverleden ondersteunen en begeleiden. Ons belangrijkste doel is om hen te helpen een zinvol bestaan op te bouwen en hun plek te (her)vinden in deze samenleving. Erkenning, acceptatie en verwerking van hun (misstappen in het) verleden speelt volgens ons daarin een belangrijke rol. Vanuit deze acceptatie kunnen zij gaan werken aan een nieuw doel in hun leven. Van cruciaal belang vinden wij het dat dit doel door de betrokkene zelf gekozen wordt. Het is naar onze mening niet zinvol om een doel op te leggen. Wanneer deze mensen hun eigen doel kiezen (bijv. op het terrein van werk of opleiding), zullen de meesten van hen gemotiveerd zijn om deze uitdaging aan te gaan. Wanneer ze hun doel bereiken, zal dit een positieve invloed hebben op hun zelfvertrouwen. Juist dat is wat deze doelgroep nodig heeft. Een goede start na een periode van detentie en/of verslaving zal hen krachtiger en sterker maken. Bovendien zal het de kans op terugval sterk verkleinen. Wij hopen dat u onze passie en ambitie deelt en dat dit Stichtingsplan duidelijk maakt hoe wij onze ambitie waar willen maken. Als u meer informatie of contact met ons wilt, kijk dan op: Stefan en Sharinda van der Heijden de Pagter s-gravenzande, Zomer

4 1. Inleiding 1.1 Huidige situatie in Nederland Uit eigen ervaring weten wij dat de begeleiding van mensen na detentie of na behandeling in een instelling voor jeugd- of verslavingszorg voor verbetering vatbaar is. Wat wijzelf hebben gemist is een actief nazorgtraject waarin wij werden geholpen met praktische zaken waarin met ons meegedacht werd over wat wij graag wilden en hoe we onze toekomst wilden gaan vormgeven. Deze persoonlijke ervaringen hebben we gelegd naast de inzichten en ervaringen van een aantal instanties en instellingen, om te kijken of onze ervaringen herkend worden door professionals die werkzaam zijn in deze sector. Met medewerkers van de volgende instanties hebben wij hierover gesproken: GGZ De Hoop, Jeugdzorg Westland, Almata, Brijder Verslavingszorg, Reclassering, Gevangenenzorg en Budgetbeheer Naaldwijk. Daarnaast hebben wij overleg gehad met verschillende personen die direct of indirect wel eens te maken krijgen met onze doelgroep. Zij bevestigen onze ervaringen. Een aantal van deze mensen zijn onder andere Frits Langeraar die werkzaam is bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij vindt ook dat er juist in de nazorg verbeteringen nodig zijn en is dan ook sterk bij Stichting ToReachIt betrokken voor advies en soms praktische ondersteuning. Verder hebben wij een aantal gesprekken gehad met Frans Douw, gevangenisdirecteur van de P.I. Zuyderbos. Hij kon zich goed vinden in onze visie en ideeën en merkte ons enthousiasme op. Hij verwacht dat onze plannen grote kans van slagen hebben en wil ons hierin ook ondersteunen. 1.2 Cijfers Hieronder volgen een aantal cijfers over criminaliteit en jeugdzorg. Justitiecontact ( 12 tot 25 jaar ) Aanraking met politie % 3,1 2,8 2,6 2,3 Aanraking politie wegens geweldsdelict Aanraking politie wegens vermogensdelict Aanraking politie wegens vernieling Aanraking politie wegens overig delict Zelfrapporterend daderschap % 32,6 Onveiligheidsgevoelens % 32,7 33,6 34,1 31,6 Slachtofferschap van criminaliteit % 36,2 38,2 35,4 34,6 Afdoeningen door het openbaar ministerie Afdoeningen door de rechter In justitiële jeugdinrichting totaal In justitiële jeugdinrichting, strafrechtelijke titel

5 Jeugdzorg Ondertoezichtstelling: stand Ondertoezichtstelling: instroom Voogdij: Stand Voogdij: Instroom AMV voogdijen: Stand AMV voogdijen: instroom voorlopige voogdij: stand Voorlopige voogdij: instroom Halt jongeren Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Aanmeldingen verslavingszorg Professionele ambulante hulp Onder te verdelen in: 2008 Cannabis Alcohol Cocaïne Amfetamine 558 Gokken 282 Overig 347 Het aantal jongeren dat gebruik maakt van de verslavingszorg is van 2004 tot en met 2008 met 35% gestegen. Bron: Cijfers van LADIS (IVZ) Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) verzamelt op nationaal niveau gegevens over de ambulante en klinische verslavingszorg. 2 Bestaansreden stichting 2.1 Oprichting Wij hebben besloten deze stichting op te richten, nadat wijzelf na ons verblijf in een instelling voor verslavingszorg/detentie verschillende negatieve ervaringen hebben gehad met instellingen/instanties. Wij beseffen dat deze organisaties wel willen helpen, maar niet genoeg mogelijkheden, tijd of ervaring in huis hebben om deze specifieke doelgroep van ex-gedetineerden of ex-verslaafden goed te kúnnen helpen. Door onze eigen ervaringen hebben wij meer inzicht gekregen in waar de schoen wringt. 5

6 Uit gesprekken met de bovengenoemde instanties werden wij hierin bevestigd. 2.2 Maatschappelijke relevantie Wanneer er geen nazorg voor onze doelgroep aanwezig is, is de kans op terugval (in verslaving en/of criminaliteit) vele malen groter dan wanneer wel deskundige en gerichte begeleiding en nazorg gegeven worden. Vaak wordt de zelfredzaamheid van onze doelgroep te hoog ingeschat. Anders gezegd: de mensen worden overschat en ontvangen dientengevolge vaak onvoldoende hulp. Kortom: er is meer begeleiding en nazorg nodig dan vaak wordt gedacht en dan momenteel gegeven wordt. Daarom is Stichting ToReachIt van groot belang. Wij willen deze doelgroep begeleiden en daarmee de kans op terugval verkleinen. Dit is van grote waarde voor zowel de betrokken doelgroep als voor de samenleving waarvan zij deel uitmaken. 3. Doelgroep 3.1. Ex-verslaafden en/of ex-gedetineerden Onze doelgroep bestaat uit mensen met een verslavingsachtergrond, een detentieverleden en/of ervaringen met jeugdzorg. Deze doelgroep gaan wij bereiken door onze contacten met jeugd- en verslavingsinstellingen en (jeugd)gevangenissen Doelgroep voorlichting Naast de begeleiding van iedereen uit de zojuist benoemde doelgroep wil ToReachIt ook werken aan preventie, door het geven van voorlichting aan jongeren. Deze doelgroep is uiteraard veel breder; eigenlijk omvat zij alle jongeren. Om praktische redenen zullen wij ons beperken tot jongeren in de regio Westland/Den Haag. We denken concreet aan jongeren op scholen en in kerken. Voor deze voorlichting hebben wij een programma en presentatie ontwikkeld over drugs en criminaliteit. Deze kunnen gebruikt worden in groepen, bijv. in een schoolklas. Dit programma zal worden verzorgd door ervaringsdeskundigen. Naast presentaties in groepsverband staan wij ook open voor individuele gesprekken met jongeren die daaraan behoefte hebben. Tot slot willen wij ook graag in gesprek met professionals en vrijwilligers die met onze doelgroep werken. Wij geloven dat de wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring aan beide kanten vruchten afwerpt. 4. Doelstelling 4.1. Hoofddoel Ex-verslaafden en/of ex-gedetineerden helpen om een zinvol bestaan in de maatschappij op te bouwen. Dit doen wij door begeleiding en ondersteuning op de volgende gebieden: 6

7 - Huisvesting - Arbeidsmarkt en/of scholing. - Het herstellen of creëren van een sociaal netwerk. - Het bijstaan bij gesprekken met diverse instanties. - Verwerven van legaal inkomen. - Het actief motiveren richting een zinvol levensdoel. - Het bieden van actieve activiteiten om hun vrije tijd in te vullen 4.2. Nevendoel Naast ons hoofddoel hebben wij een aantal nevendoelen. Deze hebben grotendeels betrekking op preventie en voorlichting: - Het geven van voorlichting aan jongeren op scholen, in kerken en overige instellingen. - Het bevorderen van samenwerking tussen instanties. - Het vergroten van kennis over verslaafden en gedetineerden bij instellingen in deze sector, d.m.v. ervaringsverhalen en kennisoverdracht door ervaringsdeskundigen. - Het opzetten van de Alpha Cursus in jeugdgevangenissen Andere doelen De stichting ToReachIt heeft ook een aantal doelen die betrekking hebben op het voortbestaan en de groei van de stichting: - Het creëren en onderhouden van draagvlak voor de stichting. - Het blijven openstaan voor ideeën van andere personen of instanties. - Het vinden van meer inkomstenbronnen, zodat de stichting meer en meer zal kunnen betekenen voor deze doelgroep Werkwijze werkwijze m.b.t. hoofddoel: De werkwijze zal in fases worden ingedeeld. Hieronder volgt een korte beschrijving per fase. Fase 1 We zullen tijdens de laatste fase van detentie en/of klinische opname, samen met de betreffende persoon een plan van aanpak maken. Hierbij zullen afhankelijk van de persoon een aantal doelen op zowel geestelijk als praktisch gebied worden bepaald. Wij zullen nagaan of we voorbereidingen kunnen treffen voor het praktische gedeelte, zodat de persoon minder stress heeft over alle randzaken en dus meer tijd heeft voor zijn/haar persoonlijk herstel. Fase 2 We zorgen ervoor dat iemand bij de poort wordt opgehaald door iemand uit zijn/haar sociale netwerk. Als die er niet zijn, zal dit door een vrijwilliger waar hij/zij tijdens detentie en/of klinische opname al kennis mee heeft gemaakt, gebeuren. Het opbouwen van een vertrouwensband is namelijk zeer belangrijk. Doordat iemand wordt opgepikt bij de plek van opname creëer je ook het gevoel dat je niet alleen staat. Mocht tijdens het maken van het plan 7

8 van aanpak blijken dat iemand helemaal geen spullen meer heeft, zorgen wij voor een pakket met daarin de eerste levensbehoeften. Als men namelijk al gelijk op dag 1 voor het feit staat dat men niks heeft, is men wel gedwongen om direct weer de verkeerde kant op te gaan. De vrijwilliger zal de persoon naar het project Vrij en nu? brengen of als dat niet nodig is naar zijn/haar verblijfplaats. In fase 2 zal de begeleiding zeer intensief zijn. Dit houdt in dat er dagelijks contact en ondersteuning is bij het regelen van praktische zaken en het werken aan herstel en zingeving. Als iemand in project Vrij en nu? zit, zal de begeleiding ook dagelijks zijn. In deze fase is het de bedoeling dat alle randzaken worden gestabiliseerd en dat de betreffende persoon weer zelfvertrouwen, eigenwaarde en een gezond sociaal netwerk krijgt. Fase 3. In deze fase is iemand al weer een paar stappen verder in wat hij/zij wil en zijn de randzaken al voor een deel geregeld. Het is nu tijd voor de volgende stap. Binnen ons netwerk van werkgevers gaan we na waar iemand past. Hij/zij zal daar dan drie maanden aan het werk gaan via onze stichting op basis van een vrijwilligerscontract. Er is voor deze constructie gekozen, omdat beide partijen nu kunnen kijken of er een match is, zonder gelijk aan elkaar vast te zitten. In deze fase zal buiten het werk ook heel sterk de nadruk komen te liggen op herstel. Hiervoor komen er binnen Stichting ToReachIt eigen modules. Uiteraard zal er nog steeds veel contact zijn met mensen van ToReachIt. Daarnaast zullen we ook vaak in gesprek gaan met mensen uit zijn/haar sociale omgeving om uitleg te geven over wat het een en ander allemaal met een persoon gedaan kan hebben en hoe om te gaan met bepaalde situaties. Fase 4 In deze fase zal de persoon in dienst treden bij de werkgever. Een eis van ons is dat werkgevers hem/haar na de proefperiode ook aannemen en deze periode niet als een goedkope oplossing voor personeel zien. Hierbij worden ook afspraken gemaakt omtrent scholing. Wij zullen vanuit Stichting ToReachIt blijven monitoren om te zien of beide partijen hun afspraken nakomen. Voor zolang als nodig zullen we beschikbaar blijven voor de persoon als hij/zij een gesprek, advies of ondersteuning wenst. Verder zal hij/zij het nu zelf moeten doen met de handvatten die wij hem/haar aangereikt hebben. Overig Ook gaan wij gedurende het jaar een aantal uitdagende activiteiten bieden, zoals duiken. Dit doen we omdat drugsgebruik en/of criminaliteit vaak worden getriggerd door de zucht naar spanning. Hier willen we andere activiteiten tegenover gaan zetten. Naast een kennismaking met duiken, hopen we dit in de toekomst ook te doen met nog andere extreme sporten. Ook zijn we met Toon Walraven van Walravens Zorgadvies in gesprek om modules te gaan ontwikkelen die gericht zijn op herstel, zodat ze ook doelbewust bezig gaan met hetgeen ze hebben gedaan, het waarom, enz.. Daarnaast zal er een zelfhulpgroep gestart gaan worden voor de mensen in ons programma. Dit zal zonder professionele begeleiding zijn, maar wel met een of meer ervaringsdeskundigen. De hierbij gebruikte modellen zijn gebaseerd op de Abc groepen in Den Haag die werken volgens de DGT therapie. Werkwijze m.b.t. nevendoel: 8

9 Voorlichting We verzorgen interactieve voorlichting op scholen en in jongerengroepen van kerken. Hiervoor hebben we een presentatie opgesteld. Het geven van voorlichting vinden wij erg belangrijk omdat we denken dat voorkomen is dan genezen! Samenwerking We proberen zoveel mogelijk samenwerking met andere partijen te zoeken. We zijn namelijk van mening dat iedereen zijn specifieke kennis meeneemt en elkaar dus aan kan vullen.. Door samen te werken kun je ook meer mensen helpen. Vergroten van kennis Voor mensen uit kerken of kerkgemeenschappen die personen uit een kliniek of detentie willen begeleiden, bieden wij ondersteuning in de vorm van gesprekken, uitleg over wat detentie of verslaving precies inhoudt en we helpen hen met het zoeken naar praktische oplossingen. Tevens hebben wij in verband met onze samenwerking met Caring For Ex-Offenders uit Engeland, een handboek samengesteld met informatie over hoe om te gaan met mensen uit de doelgroepen en waar men als gemeenschap rekening mee moet houden. Alpha Cursus We zouden graag de Alpha-cursus op zoveel mogelijk plekken willen zien., omdat we van dichtbij met meerdere mensen hebben mogen ervaren wat de Alpha-Cursus kan betekenen in het leven. De Alpha-cursus laat deelnemers kennis maken met de basis van het christelijk geloof d.m.v. bijeenkomsten waarin samen gegeten en gesproken wordt. Alleen al door samen te eten wordt vaak al op een natuurlijke manier de weg geopend naar persoonlijke gesprekken. De gesprekken gaan over de belangrijkste thema s uit de christelijke traditie. Voor het starten van een Alpha-cursus in jeugdgevangenissen gaan we samenwerken met Youth-Alpha. Uiteraard is overleg met en toestemming van de geestelijk verzorger(s) in de desbetreffende gevangenis van groot belang. Werkwijze m.b.t. doelen van de stichting: Om draagvlak te behouden vinden we dat je als stichting continu met je achterban in gesprek moet blijven. Dit kan de mensen binnen de stichting ook behoeden voor een tunnelvisie. Om als stichting nog beter de doelstellingen te kunnen realiseren, moeten we steeds nagaan hoe de financiële positie verbeterd of vernieuwd kan worden. Het moet vermeden worden om van één inkomstenbron afhankelijk te zijn. 9

10 5. Financiering 5.1. Begroting opstartfase De begroting is los van het Stichtingsplan opgesteld, maar is ten allen tijde opvraagbaar. 6. De mensen achter Stichting ToReachIt 6.1. Bestuur Het bestuur van Stichting ToReachIt bestaat uit: - Sharinda : voorzitter - Danny : secretaris - Tatjana : penningmeester 6.2. Steungroep Behalve een bestuur hebben we ook een steungroep opgericht. Naast Stefan en Sharinda van der Heijden-de Pagter maken enkele mensen met uiteenlopende expertises en uit diverse kringen deel uit van deze groep. De steungroep fungeert als denktank, klankbord en sparring partner. Naast de vaste leden zal er bij elke steungroepvergadering steeds één iemand van buiten de stichting zitting nemen. Hierdoor blijft er een frisse blik binnen de vergaderingen.. De volgende personen hebben zitting in deze groep: - Christiaan Donner, justitiepredikant - Jan Janse, lid van de Protestantse gemeente Naaldwijk en lid van de werkgroep Kerkmet-Stip - Piet van Daalen, gepensioneerd ondernemer 6.3. Vrijwilligers Naast de bestuurs- en steungroepleden is er een grote groep vrijwilligers die zich wil inzetten voor stichting ToReachIt. Deze groep bestaat onder meer uit: - ervaringsdeskundigen die voorlichting zullen gaan geven op scholen en andere plaatsen - administratief medewerkers - verpleegkundigen - een boekhouder - een groot netwerk van betrokkenen uit welzijnswerk, bedrijfsleven en kerken die graag met ons meedenken en ons waar mogelijk willen ondersteunen 10

11 7. Tot slot 7.1 Specifieke projecten Wij richten ons voornamelijk op onderstaande projecten; * Noodpakketten. * Vrij en nu? * Dive in. * Werkbegeleiding. Van deze projecten zijn in overleg ook de plannen in te zien. 7.2 Gegevens Stichting ToReachIt Contactgegevens: Adres: Honderdland LT, Maasdijk Postadres: Postbus AC, s-gravenzande Telefoonnummer: Mail adres: Website: Facebook: Overige gegevens: Kvk nummer: Btw nummer: NL B01 Bankrekening: NL66INGB

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!!

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!! ToReachIt Acceptance is the beginning of change!!! Acceptance is the beginning of change! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Wat ontbreekt er in Nederland aan begeleiding voor onze doelgroep volgens

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Projectplan The A.B.C. s of freedom

Projectplan The A.B.C. s of freedom Projectplan The A.B.C. s of freedom Organisatie: Stichting ToReachIt Contactpersoon: Stefan van der Heijden E-mailadres: stefan@toreachit.nl Postadres: Postbus 127 2690 AC s-gravenzande Website: www.toreachit.nl

Nadere informatie

Stichting ToReachIt Jaarverslag Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change

Stichting ToReachIt Jaarverslag Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Stichting ToReachIt Jaarverslag 2015 Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Voorwoord Voor u ligt alweer het tweede jaarverslag van Stichting ToReachIt. Waarom het woordje alweer? Omdat

Nadere informatie

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op 30-8-2005, Sociëteit De Witte, te Den Haag Dames en heren, De Minister zei het al: de recidivecijfers zijn zorgwekkend. Van de

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan!

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! De Brug Midden-Nederland biedt hulp aan mensen die willen breken met hun verslaving of die hulp zoeken bij het omgaan met de verslaving van

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Is uw kind tussen de

Nadere informatie

LVG en Criminaliteit: bejegenen, behandelen, beveiligen. Nico Overvest, manager Stichting De Borg

LVG en Criminaliteit: bejegenen, behandelen, beveiligen. Nico Overvest, manager Stichting De Borg LVG en Criminaliteit: bejegenen, behandelen, beveiligen Nico Overvest, manager Stichting De Borg Agenda Even voorstellen Bejegenen, behandelen, beveiligen o Welke experts zijn hier vandaag? o Waar zijn

Nadere informatie

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Cluster jeugd Preventie, inclusief minimale interventie van 1-3 gesprekken I- hulp (ambitie ook

Nadere informatie

Werkbemiddeling voor ex-gedetineerden. BAKboord ziet ex-gedetineerden met andere ogen.

Werkbemiddeling voor ex-gedetineerden. BAKboord ziet ex-gedetineerden met andere ogen. Werkbemiddeling voor ex-gedetineerden BAKboord ziet ex-gedetineerden met andere ogen. Ooit gedacht een ex-gedetineerde aan te nemen? In eerste instantie denk je er niet zo snel aan als je kiest voor maatschappelijk

Nadere informatie

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Improving Mental Health by Sharing Knowledge (Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Congres sociale verslavingszorg 12 juni 2013 Laura Neijmeijer Doelgroep: mensen met langdurende of blijvende ernstige

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier:

Aanmeldingsformulier: Aanmeldingsformulier: Wat van belang is: Print dit aanmeldingsformulier uit en vul het daarna zo compleet mogelijk in. Moeilijk?, dat valt wel mee. Kom je er niet uit, vraag dan de hulpverlening om advies.

Nadere informatie

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Inleiding U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden. Deze folder legt uit

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Herstel als maat voor de praktijk Aanzet tot het werkplan 2015

Herstel als maat voor de praktijk Aanzet tot het werkplan 2015 Herstel als maat voor de praktijk Aanzet tot het werkplan 2015 1. Over het Zwarte Gat De invoering van de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) in 1996 heeft geleid tot de instelling van

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Kamers met Uitzicht te Weert

Aanmeldingsformulier Kamers met Uitzicht te Weert Aanmeldingsformulier Kamers met Uitzicht te Weert Voorwaarden waar een deelnemer moet voldoen: Thuisloos of bijna thuisloos zijn Huidige woonsituatie van de deelnemer is aan verandering toe. De deelnemer

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ben jij tussen de twaalf en achttien

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

bij fitnesscentrum Flex en op dinsdagavond een groepsbijeenkomst met als doel terugval preventie.

bij fitnesscentrum Flex en op dinsdagavond een groepsbijeenkomst met als doel terugval preventie. Huidige situatie De cliëntengroep die nu wordt begeleidt zijn: uitbehandelde psychiatrische patiënten, cliënten van middelbare leeftijd die een flink aantal opnames achter de rug hebben, cliënten met een

Nadere informatie

Zelfhulpgroepen en verslavingen

Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 1 Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 2 deel I: Zelfhulpgroepen in Nederland Wat gebeurt er in een zelfhulpgroep? belang van samenwerking tussen zelfhulp en de professionele zorg. deel II: Dubbel

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie Preventie en voorlichting Introductie De afdeling preventie geeft voorlichting en advies over genotmiddelen aan jongeren, ouders en professionals. Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

STICHTING DE STAM. Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg

STICHTING DE STAM. Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg Welkom STICHTING DE STAM Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg DOELSTELLING Langdurig (ex) verslaafden de mogelijkheid bieden tot terugkeer

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Algemene informatie over Centrum Maliebaan

Algemene informatie over Centrum Maliebaan Algemene informatie over Centrum Maliebaan Centrum Maliebaan is een instelling voor verslavingspsychiatrie in de provincie Utrecht. Verslavingspsychiatrie is een gespecialiseerde vorm van geestelijke gezondheidszorg.

Nadere informatie

Werken in sph. Maria van Deutekom Britt Fontaine Godelieve van Hees Marja Magnée Alfons Ravelli

Werken in sph. Maria van Deutekom Britt Fontaine Godelieve van Hees Marja Magnée Alfons Ravelli Verslaafden Werken in sph Redactie: Dineke Behrend Maria van Deutekom Britt Fontaine Godelieve van Hees Marja Magnée Alfons Ravelli 2 Verslaafden Auteur: Hans van Nes Bohn Stafleu Van Loghum Houten, 2004

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden.

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie en voorlichting Verslavingszorg Preventie en voorlichting Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Preventie en voorlichting Doordacht dynamisch! Colofon Tekst Afdeling

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers gezocht: vrijwilligers Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie Gezocht: vrijwilligers Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking Hein Roethofprijs 2007 veiligheid door samenwerking omslag: Stadsmarinierschap uit Rotterdam wint Hein Roethofprijs 2006 Het project Stadsmarinierschap is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om

Nadere informatie

Betreft: Culture activiteiten Beuningen

Betreft: Culture activiteiten Beuningen Betreft: Culture activiteiten Beuningen Titel activiteit: Hierbij willen we een aanvraag doen voor de activiteit: Culturele activiteiten Beuningen! Datum & locatie: Deze activiteit zal plaatsvinden in

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren

Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren Soms heb je als jongere met verschillende hulpverleners te maken. Het is belangrijk dat de hulpverleners van de verschillende

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing Programma Wie zijn wij? Wie helpen wij? Wat doen wij? Ontwikkelingen Financiering Wie zijn wij? Wij Behartigen de belangen van slachtoffers.

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017

Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017 Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017 1 Waar gaan we het over hebben? Aanleiding & Doel Ontwikkelingen Veranderlijnen en agenda Omgevingsadvies, wasdah? Wat gaan we doen? 3 Waarom en -toe?

Nadere informatie

Procedure aanvraag individuele ondersteuning

Procedure aanvraag individuele ondersteuning Procedure aanvraag individuele ondersteuning GGZ Drenthe werkt samen met cliënten aan herstel. Herstel wil zeggen dat mensen met een psychiatrische aandoening ondanks hun psychische kwetsbaarheid en beperkingen

Nadere informatie

Onze visie is gebaseerd op literatuur, ervaringen van cliënten en de vele ontmoetingen met allerlei mensen, instellingen, onderwijs, gemeenten etc.

Onze visie is gebaseerd op literatuur, ervaringen van cliënten en de vele ontmoetingen met allerlei mensen, instellingen, onderwijs, gemeenten etc. Inleiding Het Zwarte Gat en Herstelgroep Nederland hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld over herstel en herstelondersteuning. Met deze visie willen beide een discussie opstarten binnen de publieke

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

voor kerk & gemeente

voor kerk & gemeente voor kerk & gemeente Stichting Voorkom!, Postbus 91, 3990 DB Houten, Tel: 030-6373144 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave blz 2 Inleiding blz 3 Als kerk ben je sterk blz 3 Het preventieplan voor de kerken blz

Nadere informatie

Drugs of Alcohol mee? Zeg nee! Informatie voor bezoekers

Drugs of Alcohol mee? Zeg nee! Informatie voor bezoekers Drugs of Alcohol mee? Zeg nee! Informatie voor bezoekers Inleiding Circa 80% van de patiënten in FPC Dr. S. van Mesdag heeft mede onder invloed van het gebruik van verslavende middelen een delict gepleegd.

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Richtlijnen/wenken voor het gebruik van onze groepsvisie: Context Het is van steeds groter belang dat we dezelfde boodschappen vertellen (naar patiënten,

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Eén van de manieren van het ministerie van Veiligheid en Justitie om de hoge recidive onder ex-gedetineerden omlaag te brengen is door al tijdens detentie

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou.

Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou. Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou. Hij wordt je aangeboden door de gemeente Assen om je te helpen bij je terugkeer in de maatschappij.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY Inleiding Steeds meer kinderen hebben al op jongere leeftijd te maken met overgewicht. Dit gaat niet altijd automatisch over wanneer zij in de puberteit komen en

Nadere informatie

Cliëntenservicepunt. Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel. Algemene informatie

Cliëntenservicepunt. Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel. Algemene informatie Cliëntenservicepunt Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel Algemene informatie Het Cliëntenservicepunt van De Woenselse Poort werkt nauw samen met het Cliëntenbelangenbureau van GGzE

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit sirikruit@live.nl iri Kruit Voorlichting en training 1 Programma Introductie - Kennismaking - Studiehandleiding, opbouw van de lessen

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

DOELSTELLING. Kans op de arbeidsmarkt creeëren

DOELSTELLING. Kans op de arbeidsmarkt creeëren DOELSTELLING Kans op de arbeidsmarkt creeëren Stichting De Harde Leerschool stelt zich ten doel kansarme jongeren en (jong) volwassenen een kans in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te bieden. Onder

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Datum 8 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'twee keer per dag vergeet justitie een verdachte op te halen'.

Datum 8 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'twee keer per dag vergeet justitie een verdachte op te halen'. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Boete en detentie Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Geachte leden van de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie,

Geachte leden van de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, Vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie Datum 8 november 2012 Referentie MMEB/071112/IVH Betreft Gratis VOG voor vrijwilligers die met kwetsbare doelgroepen werken Geachte leden van de vaste kamercommissie

Nadere informatie

Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek

Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek 1 Het Roer Om POO0844_FLD_Proeftuin_A5_fc_03_KJ.indd 1 21-06-17 16:27 Zorg en beveiliging op maat Justitiële jeugdinrichting (JJI) Juvaid, onderdeel

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012 enaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s 2012 Activiteit KOPP/KVO Doepraatgroepen/jongerencursus (ism GGZ /Kinnik) n.veldhoen@vnn.nl Gezin Aan Bod (ism Jeugdhulp ) g.thomas@vnn.nl De Gezonde

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie. Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten

Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie. Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische problemen. Sommige mensen

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact

onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact Radix Forensisch FACT U bent aangemeld bij Forensisch FACT van Radix door reclassering of een hulpverleningsinstelling. Radix is een onderdeel van Mondriaan, een

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers (Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers PTC, PP, BPP en PIA in het kort Een (Basis) Penitentiair Programma biedt gedetineerden

Nadere informatie

Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin

Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin Landelijk Concept Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin Specifieke kwetsbare doelgroep (nieuw voor WMO): - MeeleefGezin heed een inhoudelijk Concept ontwikkeld dat expliciet aan het jonge kind (- 0 tot

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor professionals

Ons aanbod. Voor professionals Voor professionals Ons aanbod Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

Werkplan 2015-2017. Doelstelling. Inleiding. Eerste opzet. Tegenwoordig

Werkplan 2015-2017. Doelstelling. Inleiding. Eerste opzet. Tegenwoordig When the Eagle Learns to Fly Franklinstraat 193 2562 CE Den Haag T 070 392 50 50 M 06 53 38 08 90 www.whentheeaglelearnstofly.nl Werkplan 2015-2017 Inleiding Het doel van The Eagle is de belangenbehartiging

Nadere informatie

GEZINSKLINIEK DE BORCH

GEZINSKLINIEK DE BORCH Voor cliënten GEZINSKLINIEK DE BORCH WAT IS DE BORCH? De Borch is een gezinskliniek voor de behandeling van verslaafde zwangere vrouwen (met of zonder partner) en verslaafde ouders met kinderen. 2 GEZINSKLINIEK

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based

IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based Lars van Driel Projectleider IRIS in de Buurt WWW.IRISZORG.NL Centrale positie Vervolgdia, plaats hier je tekst 2 Algemeen Preventie heeft pas echt

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Stichting Jabbok Beleidsplan

Stichting Jabbok Beleidsplan Stichting Jabbok Beleidsplan Juli 2016 Jabbok Eeserstraat 7 9537 TA Eesergroen Gemeente Borger Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie, visie en doelstellingen... 3 3. Werkwijze... 3 4. Organisatie...

Nadere informatie