Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek"

Transcriptie

1 Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek Inhoud 1. Inleiding 2. Beveiliging 3. Aanmelden a. Meer dan één apotheek? 4. Browserinstellingen 5. Versie Internet Explorer 6. Extractie NAW-gegevens 7. Koppeling AIS 8. Actieve Modules 9. Rapportage 10. Opmerkingen, suggesties of vragen? 11. Veel gestelde vragen In deze handleiding kunt u alle informatie vinden rondom de automatisering. Mocht u naar aanleiding van deze handleiding nog vragen over de Modules, het FPZ registratiesysteem of overige vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw formulemanager. Wijzigingen voorbehouden. 1. Inleiding Voordelen - Eenvoudig en efficiënt in gebruik; - Uitgifte en vervolgacties automatisch plannen en opvolgen; - Patiëntdossier, witte kaart(en) en alle vervolgacties in één centraal systeem; - Op alle werkplekken met internet toegang tot patiëntdossier; - Inzicht en controle op juiste begeleiding van patiënt; - Aantoonbaar maken van zorghandelingen zowel op lokaal als op groepsniveau (zorgregels kunnen vervallen); - Ten opzichte van de oude manier van werken kunnen de digitale zorgmodules een forse tijdsbesparing in de apotheek opleveren. Wat houdt de nieuwe automatisering in? Met de nieuw ontwikkelde software biedt Service Apotheek u de mogelijkheid om alle relevante (behandel)informatie rondom chronische patiënten vast te leggen in een digitaal patiëntdossier. Dit betekent dat alle informatie (patiënteninformatie, witte kaarten etc.) nu op één plaats worden bewaard en alle modulestappen automatisch worden ingepland in de persoonlijke agenda van de (taak)verantwoordelijke assistent(en). Voor u als apotheker betekent de nieuwe software een enorme stap voorwaarts in het registreren van zorghandelingen en het monitoren van een juiste begeleiding van de chronische patiënt door uw medewerkers. Doordat de geautomatiseerde module gebruik maakt van dezelfde opbouw en stappen als de papieren variant zal het apotheekteam snel vertrouwd zijn met de vernieuwde werkwijze.

2 Set-up kosten De eenmalige set-up kosten bedragen 500,00 per apotheek. Dit bedrag ontvangt u terug indien u binnen twee jaar (vanaf de start van de module) minimaal twee Service Apotheek modules actief (tenminste 150 patiënten per module) gebruikt. 2. Beveiliging Er is een stichting opgericht i.v.m. de beveiliging/beheer van de database, vervolgens heeft er een aanmelding plaatsgevonden bij het College Bescherming Persoonsgegevens, daarmee zal het voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en bescherming persoonsgegevens. Daarnaast zijn wij terughoudend met intern en extern bekend maken van beveiligingsmaatregelen. Deze terughoudendheid is, zoals u wellicht zult begrijpen, onderdeel van de beveiliging. Tot op heden getroffen beveiligingsmaatregelen (identificatie & authenticiteit), die overigens niet bij wet zijn opgelegd, zijn: Elke gebruiker logt in met eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Dit is een contractuele verplichting. Wanneer een gebruiker drie keer verkeerd heeft ingelogd, dan wordt de toegang voor deze gebruiker gedurende 15 minuten ontzegd. Een ingelogde gebruiker heeft slechts toegang tot de dossiers van patiënten die tot zijn/haar instelling (apotheek) behoren. Alles wat een gebruiker doet, wordt ook gelogd (wanneer en wat). Data verkeer vindt plaats via een versleutelde verbinding (https). Toegang tot de applicatie is alleen mogelijk vanaf geregistreerde IP adressen (apotheekgerelateerd). Beveiligingsaspecten programmatuur en infrastructuur De applicatie en database staan op een dedicated server bij host xs4all, onderdeel van KPN. De datacenters worden 24 uur per dag bewaakt. Systeemruimtes zijn voorzien van een redundant uitgevoerde stroomvoorziening met een back-up van dieselgeneratoren. Dit betekent dat er dus altijd stroom is. Vanzelfsprekend zijn er ook systemen voor klimaatbeheersing en branddetectie. De xs4all beheerders beveiligen en monitoren de servers en andere belangrijke componenten van het netwerk. Onderstaand nog extra informatie: Fysieke beveiliging van de server ruimte De datacenters worden 24 uur per dag bewaakt. Vanzelfsprekend zijn er ook systemen voor klimaatbeheersing en branddetectie. De xs4all beheerders beveiligen en monitoren de servers en andere belangrijke componenten van het netwerk. Beschrijving Back-up beheer Dagelijks wordt automatisch een back-up gemaakt naar de speciale back-up infrastructuur van xs4all. Welke personen hebben toegang tot de server ruimte De xs4all beheerders. Beveiliging tegen stroomstoringen Systeemruimtes zijn voorzien van een redundant uitgevoerde stroomvoorziening met een back-up van dieselgeneratoren.

3 Storingen Logboek, rapportage en correctie(s) worden vastgelegd in logbestanden op de servers en log van (verholpen) fouten in programmatuur. Verantwoordelijkheid bij incidenten De verantwoordelijkheid tot oplossen van incidenten in de infrastructuur van Fit4Care ligt bij UIT. Het oplossen van incidenten m.b.t. het netwerk (server, capaciteit) ligt bij xs4all. Beveiligingskenmerken van het netwerk: 1. Netwerk xs4all: er zijn meervoudige verbindingen met de Amsterdam Internet Exchange. Cruciale systemen, zoals de servers die de inkomende en uitgaande verwerken, zijn ook meervoudig uitgevoerd zodat er bij uitval minder kans is op storingen. Waar mogelijk heeft het netwerk een overcapaciteit zodat klanten ook in de piekuren een goede performance ervaren. 2. Beveiliging: bij xs4all kunt u op bescherming en beveiliging rekenen. De server bevindt zich in het xs4all beveiligde Datacenter in Amsterdam. 3. Dataverkeer: De server is, zonder beperking, rechtstreeks aangesloten op de dubbel uitgevoerde Gigabit-verbinding met de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). Dit internetknooppunt verwerkt razendsnel grote hoeveelheden dataverkeer tussen de website en de bezoekers. Voor het bij Dedicated Server inbegrepen dataverkeer maakt xs4all geen onderscheid tussen nationaal en internationaal verkeer. Beveiliging systeem documentatie Windows active directory, gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot documentatie. Beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang Door de genomen stappen zoals vermeld in dit document onder Beveiliging is ongeautoriseerde toegang nagenoeg uit te sluiten. NEN en GBZ Onderstaand de getroffen maatregelen door de Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. (NSAB) om te voldoen aan Goed beheerd Zorgsysteem (GBZ) en waarmee de apotheek kan voldoen aan de eisen van de Nederlandse Norm (NEN) Ten aanzien van de NEN 7510 zal de apotheek (aanvullend) ook haar interne maatregelen moeten nemen. U kunt de NEN 7510 vinden op intranet onder bibliotheek, modules, automatisering, handleiding. Informatie beveiliging o Toewijzen en vastleggen van verantwoordelijkheden (ook m.b.t. gegevens): 1. Medewerkers van Unlock IT (UIT) hebben toegang tot alle bestanden op het FPZ registratiesysteem, behalve tot de wachtwoorden van gebruikers. 2. NSAB beschikt intern over een namenlijst met de daarbijbehorende toegangsmogelijkheden. NSAB heeft geen toegang gepersonaliseerde patiëntgegevens. o Procedure en afmelden van gebruikers die bij NSAB of UIT vertrekken:

4 1. Voor medewerkers die uit diensttreden bij NSAB of bij UIT worden de inloggegevens voor toegang tot het FPZ registratiesysteem opgeheven. Intellectueel eigendom Het FPZ registratiesysteem draait op het Fit4Care platform. Het intellectueel eigendom van dit platform ligt bij UIT. Het intellectueel eigendom voor de configuratie (inhoudelijke aspecten) van het FPZ registratiesysteem ligt bij NSAB. Handleiding up-to-date Wijzigingen in de infrastructuur en programmatuur worden door UIT elektronisch gedocumenteerd en / of gelogd. Veranderingen in de gebruikershandleiding zullen door NSAB gewijzigd worden. 3. Aanmelden Het is belangrijk om alle medewerkers in het aanmeldingsformulier (zie intranet, onder bibliotheek, modules, automatisering) te vermelden (ook TV voor andere modules). In kolom [Discipline] kunt u aangeven of de gebruiker een apothekersassistent of apotheker is. Het aanmeldingsformulier dient zorgvuldig te worden ingevuld per apotheek, waarbij een apotheek is gedefinieerd als een zorginstelling met een patiëntenpopulatie die is gescheiden van de patiëntenpopulatie van andere soortgelijke zorginstellingen. Zulke instellingen zullen ieder een eigen AGB-code hebben. Van deze laatste code wordt gebruik gemaakt door de toekomstige Apotheek Informatie Systeem (AIS)-koppeling. Na ongeveer één week ontvangt u voor iedere medewerker een persoonlijke inlogcode. Let op: zorg dat de gegevens zoals adres en website correct zijn gespeld. U dient het ingevulde aanmeldingsformulier te en naar én FPZ registratiesysteem beveiliging IP-adres U kunt het IP adres doorgeven door onderstaande beschrijving te volgen. Wij registreren enkel apotheek IP-adressen (geen privé IP-adressen). Via het webadres: kunt u uw IP-adres laten registreren. Via de envelop wordt een aangemaakt vanuit uw eigen adres met het IP-adres. Daarna kunt u deze verzenden, waarna wij de controleren en binnen twee werkdagen zullen registreren. 3a. Meer dan één apotheek? In FPZ registratie is een apotheek een zorginstelling met een eigen patiëntpopulatie. Deze instelling zal binnenkort via de AIS-koppeling communiceren met het AIS van één apotheek. FPZ registratie gebruikers kunnen best actief zijn binnen meer dan één apotheek. Als beide (of meerdere) apotheken op één AIS draaien kan één aanmelding worden gedaan. Indien dit niet het geval is, dus beide apotheken hebben hun eigen AIS (en eigen patiënten populatie), zullen twee aanmeldingen plaats moeten vinden (voor iedere apotheek een aparte inlogcode), dit om de koppeling mogelijk te maken met het AIS. Het is mogelijk om meerdere apotheken binnen één FPZ systeem te bedienen. U kunt dan met één inlogcode binnen het systeem wisselen van instelling.

5 4. Browserinstellingen Om het FPZ registratiesysteem goed te kunnen gebruiken dient u eenmalig per scherm een aantal browserinstellingen (zie intranet, onder bibliotheek, modules, automatisering) te doen. Hierdoor voegt u de site toe als een vertrouwde site en krijgt u geen pop-up blokkeringen. Tevens kunnen de kop- en voetteksten automatisch verwijderd worden, zodat er geen gegevens op de geprinte brieven komen te staan die voor de patiënt niet interessant zijn. 5. Versie Internet Explorer Om het FPZ registratiesysteem goed te kunnen gebruiken is het belangrijk dat u minimaal met de laatste Service Pack (3) van Internet Explorer 6 werkt. Wij adviseren u zelfs, gezien de ondersteuning vanuit o.a. Google om versie 7 of 8 te gebruiken. U kunt dit controleren door uw Internet Explorer op te starten, bij [Help: Over Internet Explorer of Info] staat van welke versie u gebruik maakt. Om de nieuwste versie te downloaden gaat u naar 6. Extractie NAW-gegevens Iedere apotheek kan, indien gewenst eerst een extractie te maken uit het AIS van de NAW gegevens van alle patiënten. In de koppeling worden deze gegevens, in verband met de privacy niet meegenomen. Het exportbestand en een begeleidende handleiding vindt u op intranet, onder bibliotheek, modules, automatisering en vervolgens kunt u uw AIS selecteren. NB. In verband met de geautomatiseerde verwerking van de NAW gegevens dient de volgorde van velden zoals vermeld in het protocol strikt opgevolgd te worden. De NAW gegevens dienen te worden opgeslagen als Excel bestand en te worden voorzien van een wachtwoord [Excel: Extra, Opties, Beveiliging]. Het Excelbestand kunt u vervolgens mailen aan Lara de Groot van Fit4Care: Het wachtwoord kunt u mailen aan Gerard de Groot: Unlock-IT draagt vervolgens zorg voor de import van de NAW gegevens. De doorlooptijd zal ongeveer vijf werkdagen beslaan. Nadat het systeem gevuld is, zal Unlock-IT de aangeleverde bestanden per direct vernietigen. Nadat het importeren heeft plaatsgevonden, ontvangt u per fax een schriftelijke verklaring dat de door u aangeleverde bestanden zijn vernietigd. Wij raden u aan deze fax te bewaren. Op basis van de in het NAW bestand aanwezige AIS (of patiënt/mensnummer) nummer, kan er vervolgens een koppeling met uw AIS gemaakt worden (hoe dit tot stand komt kunt u verderop in deze handleiding vinden). Patiënten die u tot nu toe (handmatig) hebt ingevoerd, zullen bij de import automatisch juist worden overgenomen. Uiteraard mits het juiste AIS nummer is ingevuld.

6 Om technische redenen kan het zijn dat de extractie in het FPZ registratie systeem alles weergeeft in hoofdletters terwijl u het in kleine letters hebt aangeleverd. Indien dit bij u het geval blijkt te zijn, neem dan contact op met uw formulemanager of stuur een naar Let ook op de juiste weergave van het BSN nummer, deze bestaat uit 9 cijfers. 7. Koppeling AIS Door de koppeling van het FPZ registratiesysteem met het AIS wordt het actuele medicatie overzicht van de patiënt van de afgelopen 6 maanden inzichtelijk. U bent/wordt telefonisch benaderd door Pharmeon betreffende de activering van deze koppeling. Omdat de koppeling per individuele apotheek kan verschillen is voor deze werkwijze gekozen. Let op: om deze koppeling mogelijk te maken dient u wel aangemeld te zijn op het FPZ registratiesysteem en is het praktisch als u reeds een testpatiënt met actuele medicatie hebt aangemaakt in het AIS. De koppeling kan door u worden getest op Let op: deze test kunt ú reeds uitvoeren alvorens uw koppeling is geactiveerd. Als er geen verbinding met het AIS gemaakt kan worden of wanneer u niet of onjuist bent aangesloten, dan toont het FPZ registratiesysteem de volgende foutmelding: Indien deze foutmelding verschijnt en u bent voor 15 april 2010 nog niet gebeld door Pharmeon, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw formulemanager. Verschijnt deze foutmelding nadat u bent gebeld door Pharmeon, neem dan contact op met de helpdesk van Pharmeon. Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan verzoeken wij u vriendelijk géén contact op te nemen met Pharmeon of Fit4care, maar met uw formulemanager. 8. Actieve Modules Astma/COPD Sinds juni 2009 is Astma/COPD de eerste module die geautomatiseerd is. Via het stappenplan uit de modulemap wordt de patiënt door middel van verschillende interventies begeleid in zijn of haar aandoening. Tevens kunt u in deze map aanvullende informatie vinden. Daarnaast kan uw formulemanager hierbij ondersteuning bieden. Wij adviseren te starten met een Eerste Uitgifte Begeleiding. Hiervoor is een EUB protocol op intranet beschikbaar onder, bibliotheek, modules, automatisering, handleiding die ondersteuning biedt voor het hele team. Voor alle stappen na de Eerste Uitgifte, worden in de regel vaste taakverantwoordelijke

7 assistenten benoemd. Indien u nog geen modulemap Astma/COPD hebt, dan kunt u deze tevens bij uw formulemanager aanvragen. COPD en ondervoeding In samenwerking met Nutricia bieden wij ondersteuning in een onderzoek COPD en ondervoeding. In een paar stappen wordt de voedingstoestand van de COPD patiënt gemeten en gekeken of de patiënt mogelijk in aanmerking komt voor bijvoeding (Respifor ). Voor meer informatie hierover kunt u hoofdstuk 7 van de Astma/COPD module raadplegen. De vastlegging van dit project vindt plaats in het FPZ registratiesysteem. Mocht u geïnteresseerd zijn in dit onderzoek, neem dan contact op met uw formulemanager. Service Apotheek Medicatie Review Tool (SAMRT) Sinds februari 2010 is de SAMRT geïmporteerd in het FPZ registratiesysteem. Wat voorheen een stand alone programma was (deze is nog te gebruiken tot eind 2010), is nu opgenomen in het FPZ registratiesysteem. De SAMRT module kan per patiënt op twee manieren geselecteerd worden, zie intranet onder bibliotheek, modules, automatisering, handleiding. Er wordt nog gewerkt aan een extractie vanuit de stand alone versie, zodat deze geïmporteerd kunnen worden in het FPZ registratiesysteem. Bij het uitvoeren van de SAMRT kunt u de modulemap Polyfarmacie als ondersteuning gebruiken. Tevens kunt u uw Formulemanager benaderen indien u nog geen map hebt ontvangen of aanvullende uitleg wenst over het systeem. Maatwerkrapporten ter ondersteuning van de SAMRT Op intranet onder bibliotheek, modules, automatisering vindt u een aantal maatwerkrapporten voor Mira en Aposys. Die kunt u gebruiken ter ondersteuning bij het uitvoeren van een Medicatie Review. U kunt deze het beste op een rustig moment uitvoeren in verband met de mogelijke belasting van het AIS. Na uitvoering ontvangt u een rapportage met daarin de persoonsgegevens, de actuele geneesmiddelen en enkele geconstateerde geneesmiddelgerelateerde problemen. Vooralsnog hebben wij voor apotheken die beschikken over het AIS Pharmacom helaas (nog) geen vergelijkbare maatwerkrapporten kunnen realiseren. Diabetes De volgende module die gedigitaliseerd zal worden in het FPZ registratiesysteem is Diabetes. De verwachting is dat dit in mei/juni gerealiseerd is. Zodra er meer bekend is, wordt u hierover uiteraard geïnformeerd. 9. Rapportage De rapportage is per kwartaal beschikbaar vanaf het tabblad [Rapporten]. Om de rapportage op zorgverzekeraar te selecteren dient u vooraf de verzekeraars toe te voegen aan het Service Apotheek FPZ registratiesysteem met behulp van onderstaande werkwijze: Rapportage op zorgverzekeraar: Via beheer > Verzekeraars kunt u verzekeraars invullen/toevoegen.

8 Door op het loepje te gaan staan voegt u een nieuwe hoofdverzekeraar toe bijv. uvit. Door op het + te drukken kunt u alle verzekeringen die daaronder vallen toevoegen. In de rapportage zal dan vervolgens de zorgverzekeraars die gedefinieerd is meegenomen worden. 10. Opmerkingen, suggesties of vragen? Neem contact op met uw Formulemanager: Claudia Blaauwgeers Joyce Verschoor Renee Nijhuis Peter van Beers Maarten van Roozendaal Saskia Beckers Veelgestelde vragen: 1. Hoe kan ik de streefdatum van een actie aanpassen? Deze kunt u handmatig wijzigen door in te zoomen op de actie. Dat doet u in het dossier van de betreffende cliënt op tabblad [Overzicht] of op tabblad [Acties] door op het loepje achter de actie te drukken. In het nieuw geopende scherm kunt u bij de streefdatum de nieuwe datum invoeren en opslaan. 2. Kan ik een back-up maken van alle data? Nee, het is een online systeem en dit wordt dagelijks automatisch uitgevoerd door de provider. 3. Hoe kan ik inlogcodes aanvragen voor nieuwe werknemers? Nieuwe gebruikers kunt u aanmelden bij Fit4Care, door een te sturen met de voor- en achternaam, functie en gewenste gebruikersnaam naar of met behulp van het aanmeldingsformulier op intranet, bibliotheek, modules, automatisering. Binnen vijf werkdagen zullen de gegevens worden verwerkt. 4. Hoe kan ik mutaties van mijn personeelsbestand doorgeven? Deze kunt u per doorgeven aan U kunt hierbij denken aan einde dienstverband of wijziging van een naam. Binnen vijf werkdagen worden deze gegevens gemuteerd. 5. Kan ik een patiënt verwijderen uit het FPZ systeem? Dit is niet mogelijk. U kunt bij de behandelstatus, onder het tabblad personalia, aangeven dat een patiënt uit behandeling is. Dan is de patiënt altijd weer oproepbaar. 6. Kan ik op meerdere schermen/computers tegelijk werken in het systeem?

9 U kunt op één computer de browser meer dan eens openen en in elke browser een dossier open hebben. Dit kunt u op elke computer doen. U kunt op die manier ook één dossier tegelijkertijd op meer dan één plek en door dezelfde persoon of door meer dan één gebruiker tegelijkertijd laten bewerken, al raden wij dat af. Wanneer u iets wilt bewerken, wat al in bewerking is, dan wordt u daarvoor gewaarschuwd. 7. Hoe kan ik het beste starten met het invoeren van chronische patiënten die al in de module meelopen? In het FPZ registratiesysteem is het mogelijk om op elke stap in te stappen, wij adviseren elke volgende interventie bij de patiënt in te voeren in het systeem. Indien u met het Witte Kaartensysteem van Service Apotheek heeft gewerkt, kunt u de chronische patiënt oproepen in het FPZ registratiesysteem en vervolgens de volgende stap uit het Witte Kaartensysteem selecteren in het FPZ registratiesysteem. Het is verstandig belangrijke opmerkingen over te nemen van de Witte Kaart. Daarnaast houdt u de Witte Kaart als archief. Indien u niet bekend bent met het Witte Kaartsysteem, dan dient u elke chronische patiënt apart op te roepen in het FPZ registratiesysteem en aan deze patiënt vervolgens de door u gewenste stap toe te kennen. Vervolgens gaat ook deze patiënt vanzelf meedraaien in het systeem, omdat het systeem de volgende stap bij deze patiënt vanzelf zal inplannen. 8. Graag zou ik mijn voornaam als afzender op de brieven hebben i.p.v. mijn achternaam. Is dit mogelijk? Dit kunnen wij handmatig wijzigen. Indien u dit wenselijk acht, kunt u dit aangeven bij uw formulemanager. 9. Graag wil ik eigen weken aangeven in het systeem. Dit is helaas niet mogelijk. De aangegeven datum is een streefdatum. Hiervan mag afgeweken worden indien gewenst. 10. Luchtwegtest verwerking; Word ik eraan herinnerd indien er geen test retour is gekomen? Wanneer de luchtwegtest is verzonden, worden er twee acties aangemaakt: één voor het verwerken van de luchtwegtest en één voor het uitvoeren van de controle op therapietrouw/co-medicatie. Daarmee zijn beide stappen gepland. 11. Blijft een testpatiënt ook buiten de rapportage? Als een apotheek zelf een testpatiënt heeft, dan blijft deze ook buiten de rapportage, indien [Behandelstatus] In behandeling. Dit kan op tabblad Personalia worden ingesteld.

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes module. Inhoud Pagina Hoofdstuk 1 Algemeen 3 1.1. Inloggen en discipline wisselen. 3 1.2. Patiënt oproepen.

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Online invullen en beveiliging

Online invullen en beveiliging Online invullen en beveiliging Sinds de dpi 2010 geschiedt de gegevensopvraag online. Na het invullen van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt via uw mobiele telefoon een code toegestuurd. Nadat deze

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker Handleiding Digitale Salarisstrook voor de medewerker Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN VOORBEREIDING... 3 2 INLOGGEN IN HET MEDEWERKERDOSSIER... 4 3 INHOUD MIJN DOSSIER... 6 4 TABBLAD RESULTATEN...

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

R5.0. Bijlage II FTP. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikershandleidingen

R5.0. Bijlage II FTP. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikershandleidingen Bijlage II R5.0 FTP Gebruikershandleidingen Clixmaster Studio Handleiding 1/14 Bijlage II - FTP 2010 Clixmaster BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Pearson Clinical Assessment. Afname en scoring van de BDI-II-NL-R. Q-global TM Handleiding

Pearson Clinical Assessment. Afname en scoring van de BDI-II-NL-R. Q-global TM Handleiding Pearson Clinical Assessment Afname en scoring van de BDI-II-NL-R Q-global TM Handleiding AFNAME EN SCORING VAN DE BDI-II-NL-R OP HET ONLINE PLATFORM Q-GLOBAL AANMELDEN Om een test kunnen afnemen of scoren

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15 Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie 1 van 15 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Click & Claim opstarten 3 2. In- en uitloggen Click & Claim 4 3. Click & Claim gebruiksklaar maken 5 3.1. Inlezen

Nadere informatie

FAQ Taxatool. Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen

FAQ Taxatool. Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen FAQ Taxatool Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013 Inhoud: Wie heeft Taxatool ontwikkeld? 3 Wanneer kan ik gebruik maken van Taxatool? 3 Wat kost het gebruik van Taxatool? 3 Moet ik een programma

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet SMS- en E-mail-Service Abakus Compleet Pagina 1 / 13 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Instellingen... 4 Globale instellingen... 4 Praktijk instellingen... 7 E-mail- en SMS-Service

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Zorgmail in PodoFile

Zorgmail in PodoFile Zorgmail in PodoFile Handleiding bij de extra module Zorgmail-aansluiting -kortweg aangeduid als extra module Zorgmail - (vanaf PodoFile versie 4.5.4) 1 INHOUD 2 Wat is Zorgmail?... 3 3 Wat heeft een pedicure

Nadere informatie

Net2 Anywhere - Installatie

Net2 Anywhere - Installatie Anywhere - Installatie Wat is Anywhere? Anywhere is een reeks van applicaties die gebruik maken van het internet om extra functies toe te voegen aan uw toegangscontrolesysteem. De beveiligde webserver

Nadere informatie

HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE

HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE Inlogvenster en eerste scherm Ga in uw browser naar: http://formulier.verseverf.com > U ziet het volgende scherm. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in: Wanneer u op de

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza Handleiding Benefits-Plaza voor werkgevers 1. Indienstmelding 2. Uitdienstmelding 3. Wijziging bestaande werknemer 4. Documenten toevoegen 5. Verzenden wijzingen 6. Samenstellen overzichten 7. Historie

Nadere informatie

Pearson Clinical Assessment. Scoring van de BDI-II-NL-R. Q-global TM Handleiding

Pearson Clinical Assessment. Scoring van de BDI-II-NL-R. Q-global TM Handleiding Pearson Clinical Assessment Scoring van de BDI-II-NL-R Q-global TM Handleiding SCORING VAN DE BDI-II-NL-R OP HET ONLINE PLATFORM Q- GLOBAL AANMELDEN Om een test kunnen scoren op het online platform, dient

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Inloggen bij het bedrijf waarvoor u beheerder wilt worden. (zonder een Mobi-ID is het niet mogelijk het beheer uit te voeren)

Inloggen bij het bedrijf waarvoor u beheerder wilt worden. (zonder een Mobi-ID is het niet mogelijk het beheer uit te voeren) Mobi-ID beheerder worden o Om voor het bedrijf beheerder te kunnen worden moet u al via een Mobi-ID aan dat bedrijf gekoppeld zijn. o U heeft een éénmalig te gebruiken code nodig om beheerder te worden.

Nadere informatie

Handleiding E-mail clients

Handleiding E-mail clients Handleiding E-mail clients Inhoudsopgave Handleiding E-mail clients... 1 1 POP of IMAP... 2 2 Outlook... 2 2.1 Instellen Mailaccount... 2 Stap 1... 2 Stap 2... 2 Stap 3... 3 Stap 4... 3 Stap 5... 3 Stap

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Handleiding DocZend Versie 1.2 januarie 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatie procedure vanuit de installatie-email 4 2.2 Installatie procedure

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Zelfservice Cloud 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding LSP Connect Viewer Gebruikershandleiding 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vind u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo.nl

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo.nl Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo.nl voor aanbieders (Versie juli 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 3 Over de handleiding... 4 Deel I - Uitleg

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

QUICKSTART GUIDE IGOLFINSTRUCTOR

QUICKSTART GUIDE IGOLFINSTRUCTOR QUICKSTART GUIDE IGOLFINSTRUCTOR 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Quickstart... 3 Stap 1: De Agenda... 3 Stap 2: Registreren... 4 Stap 3: Inloggen... 5 Stap 4: Les boeken... 5 Golfnieuws... 6 Informatie...

Nadere informatie

Handleiding Koopvaardij Portaal

Handleiding Koopvaardij Portaal Handleiding Koopvaardij Portaal (kvdportaal.nl) Deze handleiding loodst u stap voor stap door de bediening van het portaal heen. 1. Inloggen op Koopvaardij Portaal 2. Werknemer zoeken 3. Arbeidsverhouding

Nadere informatie

FAQ Taxatool. Versie 1.1 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 10-1-2012. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen

FAQ Taxatool. Versie 1.1 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 10-1-2012. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen FAQ Taxatool Versie 1.1 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 10-1-2012 Inhoud: Wie heeft Taxatool ontwikkeld? 3 Wanneer kan ik gebruik maken van Taxatool? 3 Wat kost het gebruik van Taxatool? 3 Moet ik een programma

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Uitgebracht aan: Nederlandse Zorgautoriteit Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Installatie PVM_DIS_5.3 Datum: 17-12-2015

Nadere informatie

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2.

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2. Handleiding Maart 2016 Versie 1.2. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1.

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1

Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad icloud Wanneer u icloud voor e-mail gebruikt is het niet mogelijk om de SMTP server te wijzigen; uw icloud instellingen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Youforce

Veelgestelde vragen Youforce Veelgestelde vragen Youforce 1. Inleiding... 2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers... 3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten... 5 4. Handleiding en help... 6 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Basishandleiding Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Inhoudsopgave 1 ESS LOKET.NL... 3 2 TOEGANG TOT ESS... 4 3 WERKNEMER TOEGANG TOT APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN

VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN Geachte relatie, Deze beknopte handleiding laat u zien welke stappen u doorloopt bij het activeren, van u als gebruiker, in de e-kompas

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7, 8 v 1.0 PC Client built2013 13.0.0.13167

Back-up Online van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7, 8 v 1.0 PC Client built2013 13.0.0.13167 Back-up Online van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7, 8 v 1.0 PC Client built2013 13.0.0.13167 Gebruikershandleiding Back-up Online Pagina 1 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie... 4 2.1 Installatie

Nadere informatie

Handleiding. Ouderportaal

Handleiding. Ouderportaal Handleiding Ouderportaal 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Beheer... 5 Instellingen... 6 E-mail ouderportaal / Wijzigingen verzorgers verwerken... 6 Ouderportaal externe link...

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

Handleiding PAM-applicatie

Handleiding PAM-applicatie Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector Handleiding PAM-applicatie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Organisator 3 3. Bedrijfsarts 8 4. Testafnemer 15 5. Deelnemer 18 1

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand Uitleg Excelbestand uploaden - Handmatig aanmelden patiënten In dit document wordt het gebruik van Qualiview uitgelegd. Omdat u gebruik maakt van software waarmee

Nadere informatie

Handleiding Delta/W in combinatie met

Handleiding Delta/W in combinatie met Handleiding Delta/W in combinatie met versie 1.1, februari 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Instellingen... 4 2.1 Parameters... 4 2.2 Parameters (S.05)... 4 2.3 Autorisatie (S.22)...

Nadere informatie

Handleiding Postersite EHBO Santpoort.

Handleiding Postersite EHBO Santpoort. Handleiding Postersite EHBO Santpoort. Inhoud: 1. Account aanmaken 2. Inloggen 3. Account gegevens wijzigen 4. Aan en afmelden evenementen 5. Overige tabbladen 6. Problemen 1. Account aanmaken Wanneer

Nadere informatie

Aanbesteden-omgeving

Aanbesteden-omgeving Release juni 2014 (2.96) Aanbesteden-omgeving Op vrijdag 13 juni is release 2.96 van Aanbestedingskalender.nl geïnstalleerd. Deze release biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid niet alleen onderhandse,

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN

ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN Geachte relatie, Deze beknopte handleiding laat u zien welke stappen u doorloopt bij het activeren, van u als gebruiker, in de e-kompas Betaalmodule. Daarnaast

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

HANDLEIDING DUOPOOLING.NL

HANDLEIDING DUOPOOLING.NL HANDLEIDING DUOPOOLING.NL Inloggen. 1 Nadat u een inlogcode heeft ontvangen kunt u gebruik gaan maken van de geautomatiseerde gegevensuitwisseling via duopooling.nl. Met de toegezonden inlogcode en het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie