stabulletin Grootste zoekmachine voor bouwend Nederland online Brochures regelgeving up to date!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stabulletin Grootste zoekmachine voor bouwend Nederland online Brochures regelgeving up to date!"

Transcriptie

1 stabulletin ja a r g a n g 24 n u m m e r 04 D e c e m b e r 2009» pagina 8» pagina 10» pagina 26 Eurocode-normen in de STABU-systematiek Onder Ede Cursusaanbod STABU 2010 Grootste zoekmachine voor bouwend Nederland online De wens van STABU gelegd naast vragen uit de markt om fabrikanten/toeleveranciers te ontsluiten via een grote index op internet is medio november 2009 vervuld. In nauwe samenwerking met ZeeBoer b.v. te Vaassen is de grootste zoekmachine voor bouwend Nederland nu op internet te vinden onder Deze gelegenheid is door de redactie van STABU-bulletin aangegrepen om powered by ZeeBoer een gezicht te geven. Gesproken werd met Reindert de Boer, ooit betrokken bij de ontwikkeling van de STABU-systematiek, nu inmiddels 25 jaar directeur van ZeeBoer b.v. De bestaande STABU Fabrikanten Index wordt tot en met de uitgave verspreid onder de licentiehouders van STABU op dvd. Daarnaast was al langere tijd het verlangen uitgesproken, gezien de mogelijkheden van internet en de beperkingen van een dvd, om een online versie van de index beschikbaar te maken. Nu de basis daarvoor is gelegd is een wereld opengegaan met kansen en mogelijkheden dit verder uit te bouwen. Historie Hoewel er in het verleden een soort van haatliefdeverhouding bestond tussen ZeeBoer en STABU hebben beide organisaties een positief gevoel over de samenwerking. Het spanningsveld werd gevormd door fabrikanten vertegenwoordigd» lees verder op pagina 5 Vraag het STABU In deze uitgave o.a. antwoord op de vragen: Zitten er in STABU ook aanvullende administratieve bepalingen voor verbouw, renovatie en restauratie? Moet ik iets zeggen over de BTW in het bestek, bijvoorbeeld bij stelposten? Doet STABU nog iets met de Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel door depotregeling)? Zitten er in de U.A.V bepalingen voor verbouw, renovatie en restauratie?» lees de antwoorden vanaf pagina 6 Brochures regelgeving Wijzigingen in wet- en regelgeving hebben voor verschillende STABU-publicaties consequenties. Zo zijn er de afgelopen tijd diverse brochures met uiteenlopende onderwerpen op de site van STABU (www.stabu.org) geplaatst die nu de nodige aanpassingen behoeven. Allereerst is de CAR-verzekering aangepast en met betrekking tot CE-markering is er een compleet nieuwe brochure opgesteld. Herziene brochure CAR-verzekering De brochure CAR-verzekering wordt momenteel herzien door STABU en zal eind dit jaar te downloaden zijn» lees verder op pagina 3 up to date! STABULLETIN 1

2 Mapei werd in 1937 opgericht in Milaan en is vandaag de dag de grootste producent ter wereld van lijmen en producten voor de bouw. In de jaren zestig maakt Mapei een begin met de internationalisering om zo goed mogelijk aan de lokale eisen te kunnen voldoen en de transportkosten tot een minimum te beperken. Tot op heden, bestaat de industriële groep van Mapei thans uit 51 zustermaatschappijen met 47 fabrieken verdeeld over 5 continenten in 24 verschillende landen. Daarnaast heeft Mapei een uitgebreid technisch-commercieel netwerk gerealiseerd in de belangrijkste landen ter wereld, dat zorgt voor een krachtige klantenservice en advies ter plaatse op de bouwplaats. Deze service wordt met name gewaardeerd door architecten en bouwvakkers. PRODUCTEN VOOR KERAMIEK EN NATUURSTEEN PRODUCTEN VOOR DE BOUW WANDAFWERKING PRODUCTEN VOOR ELASTISCHE EN TEXTIELE BEKLEDING PRODUCTEN VOOR HET LEGGEN VAN PARKET MAALADDITIEVEN BETONHULPSTOFFEN VLOEREN OP CEMENT- EN HARSBASIS PRODUCTEN VOOR ONDERGRONDSE WERKEN 1,7 miljard euro omzet 53 vestigingen wereldwijd meer dan 1150 producten lijmen - kitten - herstellingsmiddelen - chemische producten voor de bouw 6000 werknemers van wie er 720 in onze Onderzoeks- en Ontwikkelingscentra werken meer dan ton aan producten per dag meer dan klanten wereldwijd

3 Van de redactie Uiteraard hebben wij met dit laatste bulletin van 2009 wederom getracht om u over diverse besteksgerelateerde zaken te informeren. Graag vragen wij u, als lezer van STABU-bulletin, uw mening te geven over ons huisorgaan. Voordeel is dat het blad nog beter kan worden afgestemd op de behoeften en wensen van u als onze doelgroep, waardoor u nog beter geïnformeerd wordt. U bent dan ook van harte uitgenodigd om het evaluatieformulirer op pagina 31 in te vullen. STABU wil in haar bulletin regelmatig aandacht besteden aan projecten die met behulp van de STABU-bestekssystematiek tot stand zijn gekomen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van bijzondere en duurzame materialen, specifieke uitdagingen door ligging van een pand enzovoorts. Dus hiermee worden STABU-licentiehouders opgeroepen om zich met op stapel staande bouwplannen en/of gerealiseerde objecten zich te melden om dit met de lezers van het STABU-bulletin te delen. Belangstelling? Neem contact op met Diana Kervel van STABU via tel. (0318) of en laat ons over uw bijzondere bouwproject weten! Rest ons u fijne feestdagen te wensen en graag tot volgend jaar! Diana Kervel Inhoud» pagina 9 Pais & STABU» pagina 12 TBI kiest voor PIM» pagina 16 In kort bestek» pagina 18 KNS richt zich op nieuwe norm» pagina 19 Update STABU-Element» pagina 20 Korte berichten» pagina 22 Uit de praktijk van SMI» pagina 24 Altijd een stap verder denken» pagina 28 Kennissysteem Techniek» pagina 29 De fabrikantendiensten zijn in goede handen» pagina 30 Wij schrijven dus de beste bestekken van Nederland» pagina 31 Evaluatieformulier 2009» pagina 32 Colofon Prijsoverzicht» vervolg van pagina 1 Brochures regelgeving up to date! op de STABU-website. De CAR-verzekering (Construction All Risks) is een verzekering die dekking biedt tegen materiële schade die kan ontstaan tijdens de bouw. Het is al enige tijd geleden dat de brochure in kwestie van de STABU-website is verwijderd ten behoeve van actualisatie. In de komende vergadering (december 2009) van Projectgroep 01 Administratieve Bepalingen vindt er een laatste kwaliteitscontrole plaats. Behoudens de ververste brochure zijn de daarmee corresponderende STABU-bestekteksten ook herzien. Deze bestekteksten zullen naar alle waarschijnlijkheid worden opgenomen in de STABU-uitgave Naast de update van de brochure is tevens een checklist toegevoegd waarmee men in staat is om offertes van de verzekeringsspecialist over uiteenlopende CAR-verzekeringen te beoordelen en te attenderen op de eventuele risico s die het afsluiten van een dergelijke verzekering met zich meebrengt. Nieuwe brochure CE-markering STABU heeft ten behoeve van de opheldering van het dossier CE-markering een nieuwe brochure opgesteld met als doel de bestekschrijver te informeren over deze enigszins lastige materie. De CE-markering is een soort productlabel (conformiteitsteken) dat aangeeft dat het product in kwestie volgens Europese specificaties is getest. Alle bouwproducten moeten op termijn van de CE-markering worden voorzien. Alleen producten met CE-markering mogen dan nog verhandeld worden. Voor fabrikanten, producenten en importeurs heeft dat nog al wat gevolgen: zij zullen hun materialen en producten moeten testen volgens Europese specificaties. Vele partijen in de markt zullen gedwongen te maken krijgen met CEmarkering welke vanuit de Europese Unie verplicht wordt gesteld. Door deze brochure te lezen kan men zich voorbereiden op deze extra informatiestroom. Nog meer informatie is te vinden op de website van het ministerie van VROM (www.vrom.nl). Geldt de CE-markering voor mijn projecten? Wat moet ik doen met CE-markering en is voor mij van toepassing? Op deze en aanverwante vragen wordt in de brochure antwoord gegeven. Evenals de brochure CAR-verzekering zal de brochure CE-markering eind dit jaar te downloaden zijn op de STABU website. Over beide brochures is meer informatie in te winnen bij projectcoördinator juridische zaken S.A. (Sebastiaan) Brands LL.B., tel. (0318) of STABULLETIN 3

4 Ecologische (r)evolutie bij derbigum (binnenkort ook in Stabu!) derbigum ontwikkelt vernieuwende producten en diensten voor duurzaam (ver-)bouwen NT-assortiment : beter voorkomen dan genezen! Deze kent u al : EPC-VERLAGEND derbibrite NT de passieve koeler Nieuw! derbigum NT ECO oplossing in dakbanen derbisolar duurzame energie door flexibele fotovoltaïsche zonnecellen derbicoat NT ECO oplossingen in universele onderlagen (afbeeldingen : nieuwe palletverpakking ECO-producten) DERBIGUM NEDERLAND B.V. Olof Palmestr. 18 Postbus AE Delft Tel.: 015/ Fax: 015/ Meer weten? Kijk op: OPTIMALE VEILIGHEID BIJ WINTERSE GLADHEID FREEWAY elektrische wegdekverwarming wordt exclusief geleverd door: LUITJE BROEKEMASTRAAT GB PURMEREND TEL: FREEWAY Elektrische wegdekverwarming kan worden toegepast in: - hellingbanen bij parkeerkelders en parkeerdekken - op- en afritten van parkeergarages - laadplatforms - wegdekken - bruggen en viaducten - laadkuilen en andere vergelijkbare objecten - autowasstraten FREEWAY Verwarmingssystemen kunt u ook toepassen als: - dakverwarming - bordes, terras en/of tuinpadverwarming - sportveldverwarming - en in alle andere situaties waar gladheid de veiligheid in gevaar brengt. FREEWAY Het beste alternatief voor het sneeuwvrijhouden van dakdelen Helpt voorkomen dat dakconstructies instorten door sneeuwgewicht.

5 » vervolg van pagina 1 Grootste zoekmachine voor bouwend Nederland online door ZeeBoer en hun wens zich te onderscheiden door af te wijken van de standaard, terwijl STABU standaardisatie voor ogen heeft en graag alles via één uniform model wil neerzetten. Reindert de Boer brengt echter gelijk naar voren: In dat opzicht vind ik het heel opmerkelijk dat na 25 jaar ècht iets concreets groeit; dat we een samenwerking starten met veel potentieel. Het biedt veel mogelijkheden er gezamenlijk iets moois van te maken. Geplaatst in een historisch perspectief geeft het een goed gevoel dat alle strubbelingen toch nog ergens toe geleid hebben.» Hoe is de samenwerking tot stand gekomen? De FBS-index (Fabrikanten Bestek Services) dateert uit 1988; het jaar waarin de eerste bestekservices op de markt verschenen. Later is de index ondergebracht in de in 2001 opgerichte Vereniging FBS. Deze fabrikantenvereniging richtte zich op de verspreiding (op cd/dvd) van fabrikanten bestekservices. Recent heeft deze vereniging besloten om geen dvd meer uit te geven voor niet-stabu-gebruikers. Vervolgens zijn zij ook daadwerkelijk gestopt met het distribueren van bestekservices via het internet en dit over te laten aan marktpartijen. Daarnaast had STABU behoefte aan een nieuwe fabrikantenindex, zowel online als op dvd, waarbij nog de vraag was of zij dit zelf gingen ontwikkelen of aan te sluiten bij een bestaand initiatief. De uitgever van STABU, Bert van de Goot, heeft een inventarisatie gemaakt van bestaande producten en kwam zodoende ook bij ZeeBoer langs. Na het wederzijds aftasten van de mogelijkheden is afgesproken om de bestaande site www. bestekservices.nl uit te breiden met de gewenste functionaliteiten uit de oude index. Afgelopen tijd is hard gewerkt om onder meer de FPS-teksten (Fabrikantgebonden Product Specificatie) toe te voegen. Het is de bedoeling dat ook de Vereniging FBS naast de leveranciers van bestekservices gaat participeren in de index; te meer omdat productinformatie wordt gepromoot en daar zijn zij uiteraard ook bij gebaat!» Hoe onderscheidt deze zoekmachine zich? De zoekmachine werkt op basis van ranking. Naar gelang het zoekwoord dat de gebruiker opgeeft in een FPS en/of bestekservice voorkomt, wordt een ranking van fabrikantvermeldingen gemaakt. De uitkomst werkt net zoals bij de veelgebruikte zoekmachine Google. Voordeel is dat dit vele discussies voorkomt aangezien de subjectiviteit van de toepassing van door de fabrikanten op te geven trefwoorden wordt weggenomen; het is een onpartijdige zoekmethode onder auspiciën van STABU en FBS, waardoor neutraliteit en objectiviteit gewaarborgd blijft, aldus de adviespartner van de toeleverende industrie ZeeBoer. Toekomst De basis ligt er nu, aldus de directeur van ZeeBoer. STABU heeft aangegeven te werken aan een nieuwe Standaard in combinatie met de Elementenmethode. De ontsluiting zou ook via de website geconcretiseerd kunnen worden; je ontvouwt de structuur en komt bij het niveau van bijvoorbeeld ramen (oftewel opening in buitenwand) en vervolgens houdt je een lijst over van fabrikanten die deze produceren. De verzameling van leveranciers wordt steeds kleiner naarmate je dieper in die elementenstructuur terecht komt. Uiteindelijk krijgt men respectievelijk een FPS, bestekservice of productinformatie aangeboden. Dit kan het beslissingsproces van de voorschrijver, architect en ontwerper ondersteunen. Hierdoor is het voor STABU gemakkelijker om de werking van de Elementenmethode duidelijk te maken en het is een feit dat men al etende honger krijgt. Ook is het denkbaar dat FPS-en het aanknopingspunt vormen naar het besteltraject van de aannemer. Wanneer je in staat bent om aan een FPS ook bestelinformatie te hangen om vervolgens een hoeveelhedenstaat te kunnen genereren, wordt de STABU-systematiek toegankelijker voor de aannemer. Met de genoemde toekomstige ontwikkelingen zal de website zowel het beslissingsproces bij de voorschrijver als het inkoopproces bij de aannemer faciliteren. De haalbaarheid en doorlooptijd worden uiteindelijk bepaald door de (markt)partijen, waarin uiteraard zowel FBS als STABU zelf een factor in zijn. We proberen zowel de aanbod- als de gebruikerskant te laten participeren in Daarover zijn nog diverse gesprekken voor gaande. We zijn er echter van overtuigd dat we samen met STABU/FBS/RAW een geweldig potentieel in handen hebben, aldus Reindert de Boer van ZeeBoer b.v. Zekerheid door betrouwbaarheid: De mechanische systemen 3KSplus, EPS en ICS. 3KSplus Praktisch Technisch gezien is the sky the limit, maar politiek gezien moet het kunnen en natuurlijk moet de markt overtuigd zijn van de voordelen ervan. De index is simpel en pragmatisch van opzet met een zoekmachine die door de FPS-en en bestekservices zoekt en daarvan resultaten toont. Geen gecompliceerd laboratoriumwerk waarbij uitgegaan wordt van theoretische informatiemodellen, die vervolgens weer uitgewerkt moeten worden naar concrete producten. ICS EPS Keurmerk In feite staat nu een centraal portal ter beschikking waar zowel STABUals RAW- besteksservices in staan. Behalve goedgekeurde bestekservices streven we door marktonderzoek een compleet aanbod te genereren van alles wat met fabrikantgebonden besteksomschrijvingen te maken heeft. Dus ook fabrikanten met eigen bestekteksten zonder FPS/Bestekservices/ RAW worden vermeld, uiteraard blijft dan de goedkeuringsstempel achterwege. De kwaliteit van de informatie komt tot uitdrukking in een RAW- of STABU-keurmerk. medio 2010 EVVA-Nederland BV Aquamarijnstr NM Hengelo Pb AK Hengelo T F STABULLETIN 5

6 Van de vragen die onder andere via de telefonische helpdesk, de STABU gebruikersdagen en de diverse cursussen en opleidingen bij de Stichting STABU zijn binnengekomen is een selectie gemaakt, welke in deze rubriek worden weergegeven. Vraag het» Zitten er in de U.A.V bepalingen voor verbouw, renovatie en restauratie? Jazeker. Zowel direct als indirect. Hieronder volgt een niet-limitatieve opsomming van een aantal standaard administratieve voorwaarden uit de U.A.V aangaande verbouw, renovatie en restauratie. Deze bepalingen gaan over uit het werk komende oude verontreinigde bouwstoffen, schade aan eigendommen van de opdrachtgever bij de (ver)bouwwerkzaamheden, opneming en opmeting van het bestaande, keuring van hergebruikte bouwstoffen, eigendom, hergebruik en eventuele afvoer van oude bouwstoffen, verschilsituaties tussen de aannames (koude opname) en de werkelijkheid (warme opname), gevonden voorwerpen en kostenverhogende onvoorziene omstandigheden. 5 Verplichtingen van de opdrachtgever, Lid 8; 6 Verplichtingen van de aannemer, Lid 8; 15 Werkterrein, Lid 3; 18 Keuring van bouwstoffen, Lid 1; 21 Oude bouwstoffen, Lid 1, 2, 3 en 4; 29 Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen, Lid 1, 2 en 4; 32 Gevonden voorwerpen; 47 Kostenverhogende omstandigheden, Lid 1. Voor meer informatie: Zitten er in STABU ook aanvullende administratieve bepalingen voor verbouw, renovatie en restauratie? Ja. Naast een aantal standaard administratieve bepalingen in de U.A.V zitten er ook nog aanvullende administratieve bepalingen vanuit STABU die bij een verbouw, renovatie en restauratie kunnen worden meegenomen in het projectbestek(boek) zoals: AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN Deze STABU tekst anticipeert op 5, lid 8 uit de U.A.V WERKTERREIN Deze STABU tekst anticipeert op 1, lid 1 en 15 uit de U.A.V en op de STABU aanvullende administratieve bepaling RAPPORT BELENDINGEN RAPPORT BELENDINGEN Het is duidelijk dat en niet gelijktijdig in het projectbestek(boek) moeten worden meegenomen EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN Deze STABU tekst anticipeert op 21, lid 1 uit de U.A.V SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN Deze STABU tekst anticipeert op 29 uit de U.A.V ONDERBREKING VAN HET WERK CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER Deze STABU tekst anticipeert op 43b, lid 1 uit de U.A.V Daarnaast heeft STABU in de werkbeschrijving uiteraard ook teksten die ingezet kunnen worden bij verbouw, renovatie en restauratie! Voor meer informatie: Moet ik iets zeggen over de BTW in het bestek, bijvoorbeeld bij stelposten? Nee. In de U.A.V staat: Paragraaf 41 Omzetbelasting Lid 1: De ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting is niet begrepen in de tussen opdrachtgever en aannemer overeengekomen of overeen te komen bedragen en prijzen, doch het bedrag daarvan wordt door de aannemer in zijn prijsopgaven afzonderlijk vermeld. Lid 2: De opdrachtgever vergoedt de aannemer de ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting. Lid 3: De aannemer ontvangt echter geen vergoeding van de ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting voor zover deze van de opdrachtgever wordt geheven. Lid 4: De berekening van hetgeen de aannemer ingevolge de overeenkomst toekomt geschiedt met inachtneming van bedragen en prijzen, waarin de omzetbelasting niet is begrepen; de berekening van de door de opdrachtgever aan de aannemer te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk. Lid 5: De vergoeding van omzetbelasting aan de aannemer geschiedt gelijktijdig met de ter zake van het werk aan hem te verrichten betalingen. Conform lid 1 zijn de tussen de opdrachtgever en aannemer overeengekomen (stelposten, verrekenprijzen etc.) of overeen te komen bedragen en prijzen (meer- en minderwerk, bijbetaling etc.) altijd exclusief BTW. Bij een stelpost in het bestekboek de zinsnede opnemen dat het geld(s)bedrag ex. BTW is, is dus overbodig! Lid 3 stelt dat verschuldigde omzetbelasting ook rechtstreeks van de opdrachtgever kan worden geheven. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de opdrachtgever een zogenaamde eigenbouwer is in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid (projectontwikkelaar). Dit kan in het bestekboek geregeld worden onder artikel VERLEGGINGSREGELING OMZETB./KETENAANSPRAKELIJKHEID met behulp van bepaling 01 met de tekst: De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het werk de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. Aanvankelijk zou het BTW tarief per 1 januari 2009 verhoogd worden van 19% naar 20%. Lid 5 van de U.A.V stelt dat 6 STABULLETIN

7 STABU» vervolg van pagina 7 Beantwoord door: ing. H. H. M.( Henny) Miltenburg het BTW percentage bepaald wordt aan de hand van de datum op de termijndeclaratie. Achteraf betalen, wat gebruikelijk is bij een aannemingsovereenkomst gebaseerd op de U.A.V. 1989, zou dan even uit de gratie kunnen zijn geweest. Voor een opdrachtgever zou het dan, ter illustratie, financieel aantrekkelijk zijn geweest, doch fiscaal enigszins discutabel, om reeds in december te betalen voor werkzaamheden die de aannemer pas in januari het jaar daaropvolgend zou gaan verrichten (soort van onderwaarde regeling) om zodoende 1% te besparen op de termijndeclaratie! Overigens is per 1 juli 2009 voor het isoleren van woningen, om de bouwsector te ondersteunen tijdens de economische crisis, het verlaagde BTW-tarief van 6% van toepassing. Het betreft dan het verrichten van op energiebesparing gerichte isolatiewerkzaamheden aan woningen, ouder dan twee jaar na de eerste ingebruikneming. Met uitzondering van materialen (bouwstoffen) die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van de verstrekte diensten. Ook om de economische crisis te bestrijden is daarnaast per 15 september 2009 het verlaagde BTW-tarief van 6% voor het schilderen (+verf), behangen (behalve de behang zelf waarvoor gewoon het 19% tarief van toepassing is) en stukadoren (+pleister etc.) van woningen van 15 jaar en ouder uitgebreid naar woningen van 2 jaar en ouder. Er liep al een proef met een 6%-tarief voor kappers, schoenmakers en schilders. Maar in Brussel is kortgeleden besloten om het lage tarief voor arbeidsintensieve diensten in verband met de crisis voort te zetten én uit te breiden. In dit akkoord is de verlaagde BTW op milieuvriendelijke producten echter gesneuveld. Zie voor inhoudelijke informatie en voorwaarden de website van de belastingdienst, bij het onderdeel zakelijk.» Doet STABU nog iets met de Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel door depotregeling)? Jazeker. Per 1 juli 2009 is een wet in werking getreden inhoudende een fiscaal stimuleringspakket en enkele overige fiscale maatregelen. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in specifieke wetten, zoals de Invorderingswet Eén van de wijzigingen betreft de afschaffing van de g-rekening. Wanneer er wijzigingen zijn in wet- en regelgeving welke betrekking hebben op het bestek dan zal STABU dit oppakken. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel in 2007 heeft de staatssecretaris opgemerkt dat het bestaande g-rekeningstelsel tot een jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel zal blijven bestaan. Daardoor wordt het bedrijfsleven (en STABU!) de gelegenheid gegeven de benodigde veranderingen door te voeren. Vóór 1 juli 2010 zal er dus actie moeten worden ondernomen. In de STABU voorjaarsuitgave van 2010 zullen de teksten in de database hieromtrent worden aangepast. De huidige brochure Ketenaanprakelijkheid zal daarna inhoudelijk worden herzien. Zoals gezegd is het huidige g-rekeningensysteem vervangen door een systeem van rechtstreekse stortingen. Aannemers kunnen een depot aanhouden op een vrijwaringsrekening van de Belastingdienst/Centrale Administratie (B/CA). Het deel loon- en omzetbelasting (plus sociale verzekeringspremies) van de factuur die de aannemer naar de onderaannemer stuurt, kan op het depot ten name van de onderaannemer worden gestort. De onderaannemer kan het tegoed van zijn depot daarna gebruiken voor betalingen van loonheffing, omzetbelasting en sociale verzekeringpremies of doorboeken naar het depot van een ander (onderonderaannemer).in het geval van een eigenbouwer als opdrachtgever zal deze het deel loon- en omzetbelasting (plus sociale verzekeringspremies) van de termijndeclaratie die de aannemer naar hem/haar stuurt storten op het depot van de aannemer. In het bestek boek kan dit naar verwachting straks wederom geregeld worden onder de herziene tekst behorende bij Door het storten van het bedrag voor het betalen van loonheffingen en/of omzetbelasting op het depot van de onderaannemer is de aannemer (eigenbouwer) niet aansprakelijk als de (onder)aannemer in gebreke blijft bij het betalen aan de Belastingdienst. Stelt de belastingdienst dus de aannemer (eigenbouwer) op enig moment aansprakelijk, dan worden de bedragen die op het depot zijn gestort, mits aan alle administratieve voorwaarden is voldaan, in mindering gebracht op het bedrag van de aansprakelijkstelling. Dat er soms overtollig geld op de depot staat, komt omdat de (aansprakelijke) aannemer (eigenbouwer) voor alle zekerheid dikwijls meer geld op die rekening stort dan strikt nodig is. Met het nieuwe depotstelsel vervalt het systeem van g-rekeningen waardoor eenvoudiger en sneller overtollig geld worden vrijgemaakt. In de nieuwe wet is het zo geregeld dat de depotbegunstigde en de Belastingdienst via het internet kunnen communiceren binnen het persoonlijk domein van de betrokken depotbegunstigde. Aannemers maken nu al gebruik van het persoonlijk domein bij het indienen van de aangiften loon-, omzet- en vennootschapsbelasting. Over het saldo op het depot wordt een rente vergoed aan de depotbegunstigde. Voor het inningsysteem bij de Belastingdienst wordt nieuwe software ontwikkeld. Dit leidt tot een vermindering van de uitvoeringskosten van de Belastingdienst en een vermindering van de administratieve lasten van het bedrijfsleven. Verder heeft dit voor de banken, waar eerst de g-rekeningen stonden, het voordeel dat zij van een voor hen ongebruikelijke werkstroom afkomen. In het verleden was al de gewoonte ontstaan om bedragen rechtstreeks te storten bij de Belastingdienst. Op dit moment is dit depotstelsel echter een informeel gebeuren dat niet overeenstemt met de huidige wet. De Belastingdienst zal voor het gebruik van een depot geen kosten in rekening brengen, terwijl de banken dat nu bij het g-rekeningenstelsel wel doen in combinatie met het geven van een geringe rentevergoeding op het saldo van het depot. STABULLETIN 7

8 Eurocode-normen in de STABU-systematiek De Eurocode is een initiatief van de Europese commissie om een uniforme technische regelgeving op te zetten voor het ontwerp van gebouwen en infrastructuur. De nieuwe regelgeving moet de verschillende regelgevingen van de EU-lidstaten vervangen. In 1990 heeft de Europese commissie de Europese Commissie voor Normalisatie (Comite Europeen de Normalisation afgekort CEN, in Brussel) opdracht gegeven de Eurocodes te ontwikkelen, in te voeren en actueel te houden. De technische commissie van CEN, genaamd CEN/TC 250 Structural Eurocodes, is verantwoordelijk voor alle Eurocodes. De Eurocode is niet één boekwerk maar bestaat uit een verzameling van normen. Details De overgang naar de Eurocodes is verstrekkend en ingrijpend. Zij bieden meer flexibiliteit en ruimte aan de constructeur, die hiervan op een goede manier gebruik moet gaan maken. Echter, het in Nederland gehanteerde veiligheidsniveau blijft in principe ongewijzigd dankzij de Nationale bijlagen. Daarnaast zijn de huidige constructievoorschriften de TGBnormen al grotendeels aangepast aan de constructieve principes van de Eurocodes. Toch is het van groot belang dat de Nederlandse bouwers en constructeurs op korte termijn de weg weten te vinden in dit nieuwe stelsel. De Eurocode is onderverdeeld in: Eurocode 0, NEN-EN 1990, betreft grondslagen van het constructief ontwerp; Eurocode 1, NEN-EN 1991 (6 delen) betreft belastingen op constructies; Eurocode 2 t/m 9, NEN-EN 1992 t/m NEN-EN 1999 (30 delen) betreft ontwerp en berekening van constructieonderdelen zoals: beton, staal, staal-beton, hout, metselwerk en aluminium. De verschillende onderdelen zijn weer gesplitst in onder meer belastingen bij brand, sneeuwbelasting, windbelasting, thermische belasting; ieder onderdeel met een eigen normblad en ieder normblad weer met een eigen Nationale bijlage. Dat er (nog) geen nieuw Bouwbesluit is hoeft geen probleem te zijn; het Bouwbesluit biedt hier namelijk zelf de oplossing voor middels Artikel 1.4, lid 1 en 2: Lid 1. Indien een in dit besluit genoemde NEN wordt vervangen door een NEN-EN als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Richtlijn Bouwproducten, treedt die NEN-EN in de plaats van die NEN. < STABU-systematiek is uiteraard ook gebonden de Eurocodes op te nemen en deze zullen in STABU-uitgave in de STABU-systematiek zijn opgenomen. Lid 2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van een NEN-EN als bedoeld in het eerste lid, waarbij, voor zover nodig, kan worden afgeweken van een bij of krachtens dit besluit gegeven voorschrift. In deze Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG) wordt aangegeven wanneer een Europese norm, in dit geval een Eurocode-norm, in de Lidstaten van toepassing is of wordt. 8 STABULLETIN

9 Consequenties Na de huidige overgangsfase vervallen per 31 maart 2010 de TGB 1 )-normen (NEN 6700 t/m NEN 6790), met uitzondering van NEN 6707 Bevestiging van dakbedekkingen, en zijn per 1 april 2010 de Eurocodes 0 t/m 9 (NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999, inclusief Nationale bijlagen) definitief van toepassing. De STABU-systematiek is uiteraard ook gebonden de Eurocodes op te nemen en deze zullen in STABU-uitgave in de STABU-systematiek zijn opgenomen. De TGB-normen dienen, in principe, bij update definitief verwijderd te worden (dit in verband met de verschijningsdata van de uitgave). PAIS & STABU Omdat de Eurocodes uitgaan van een grondslag (Eurocode 0), een bepaling van belasting(en) (Eurocode 1), in combinatie met berekeningen per onderdeel (Eurocodes 2 t/m 6 en 9), heeft STABU één specificatie gemaakt, die bij alle constructie-onderdelen gebruikt kan worden.daarnaast zijn in deze specificatie ook (tijdelijk) de TGB-normen opgenomen. Na de overgangsfase, zoals aangegeven door NEN en CEN, zullen de TGBnormen uit de STABU-bestekssystematiek worden verwijderd; het blijft dan nog wel mogelijk om TGB-normen voor te schrijven vanuit de nieuwe algemene specificatie, dit totdat de Eurocode-normen zijn vastgesteld via een Ministeriële Regeling, de Richtlijn Bouwproducten (89/106/ EEG) of opgenomen zijn in een nieuw te verschijnen Bouwbesluit, medio Wanneer dit gebeurd is zullen ook de TGB-normen uit de (nieuwe) algemene specificatie worden verwijderd door STABU. Het voordeel van deze werkwijze is dat er een soort overgangsfase in onze systematiek wordt gecreëerd en dat de bestekschrijver hierdoor meer tijd krijgt om zijn bestanden over te zetten c.q. aan te passen aan de nieuwe situatie. 1) Technische grondslagen voor bouwconstructies (TGB) De Nederlandse bouw en infra heeft een lange en indrukwekkende staat van dienst. En die is bereikt met vakmanschap, met sleutelposities voor kennis en beheersing van processen en techniek. Met behoud van deze posities pogen we deze rijke historie, in een blijvend streven naar beter, op een moderne wijze uit te bouwen. Nieuwe posities zijn hier weggelegd voor procesverbetering, modellering en toepassing van ICT. Aan deze ontwikkeling wordt onder andere in het Platform Afstemming Informatietechnische Structuur (PAIS) een fundamentele bijdrage geleverd. Hier stemmen we meerdere door de Bouw Informatie Raad (BIR) gesteunde succesvolle initiatieven onderling af. Alles gericht op bouwen met BIM. In het kader van deze uitgave mag hierbij met overtuiging de bijdrage van STABU met de IFD Library for buildingsmart genoemd worden. Of ik een leus heb? Handen op elkaar, mouwen oprollen en samenwerken rond het Bouwwerk Informatie Model! En kijk eens op en Meer informatie Over Eurocodes is via website meer informatie te vinden. Voor de oplossing van dit vraagstuk binnen de STABU-systematiek zijn projectcoördinatoren Johan Plaisier en Johan Veenbaas altijd bereid om uitleg te geven; tel. (0318) Ing. M.P. (Martin) Murre Voorzitter werkgroep PAIS STABULLETIN 9

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk 13 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 13, vierde jaargang, maart 1999 Inhoud Interview: KIM-project Haaglanden Joan Koffeman over: Milieugedrag en

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA BNA Inhoud Inhoud Inleiding Het proces van aanbesteden Het project De opdracht: uw ambities De procedure

Nadere informatie