project: Huisvestiging Logiesgebouw t.b.v. seizoenarbeiders iov De Ruiter Abbenes Hoofdweg 1481, 2157PA Abbenes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "project: Huisvestiging Logiesgebouw t.b.v. seizoenarbeiders iov De Ruiter Abbenes Hoofdweg 1481, 2157PA Abbenes"

Transcriptie

1 project: Huisvestiging Logiesgebouw t.b.v. seizoenarbeiders iov De Ruiter Abbenes opdrachtgever: De Ruiter Abbenes document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 5990R03 datum: 24 mei 2016 opgesteld door: Arnold Roelofs Bureau Veldweg BV Postbus 100 Veldweg 33 A T: (0485) E: 5430 AC Cuijk 5431 CH Cuijk F: (0485) W: KvK:

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen Situatie en uitgangspunten Bouwkundig WBDBO Vluchtroutes en Inrichting van vluchtroutes Installaties en voorzieningen tbv bestrijden van brand /12

3 1. Algemeen In opdracht van De Ruiter Abbenes heeft Bureau Veldweg B.V. voor het bouwplan nieuwbouw huisvesting buitenlandse werknemers, dit brandveiligheidsrapport opgesteld. In dit rapport is de gebruiksfunctie gewijzigd naar logiesgebouw en zijn de eisen passend hierbij verder uitgewerkt. In het rapport wordt aangegeven wat de noodzakelijke voorzieningen zijn om te voldoen aan het gestelde in de bouwregelgeving het Bouwbesluit In deze rapportage worden voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen de benodigde brandveiligheids-aspecten behandeld zoals: De constructieve veiligheid; Het beperken van de ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook; Het veilig vluchten; De mogelijkheid tot een repressieve inzet; De toepassing van brandbeveiligingsinstallaties. Indien afgeweken wordt van de bouwregelgeving kan op basis van het Bouwbesluit 2012 artikel 1.3 gelijkwaardigheid een gelijkwaardige oplossing geboden worden. In dit bouwplan is geen gelijkwaardigheid van toepassing. 2. Situatie en uitgangspunten Het bouwplan bevindt zich aan de Hoofdweg 1481, 2157 PA Abbenes en bestaat uit een begane grond, 1 e en 2 e verdieping. Het gehele bouwplan is beschouwd als één brandcompartimenten, dat voldoet aan het maximum gebruiksoppervlakte volgens het Bouwbesluit 2012 voor een logiesfunctie, kleiner dan 500 m 2. De in het gebouw gelegen logiesverblijven zijn als beschermde subbrandcompartimenten beschouwd. De uitgang van de logiesverblijven komen uit op een extra beschermde vluchtroute. Bij een ontsluiting van alle logiesverblijven waaruit in twee richtingen gevlucht kan worden zouden we de extra beschermde vluchtroute mogen uitvoeren als een beschermde vluchtroute. In dit plan is een buitentrap als tweede vluchtroute gewenst ( bovenwettelijk) en de inpandige trap staat zodanig geprojecteerd dat een extra beschermde vluchtroute toch vereist is. ( dit i.v.m. een samenvallende vluchtroute van twee logiesverblijven) Deze rapportage is gebaseerd op de bouwkundige tekeningen van Bouwkundig ontwerp en adviesbureau Theunissen te Kaag werk nr behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning bouwen. Met betrekking tot de bouwbesluit toets is de logiesfunctie en bijeenkomstfunctie als gebruiksfuncties aangehouden. Begripsbepaling: logiesfunctie: gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan personen. logiesgebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw, waarin meer dan een logiesverblijf ligt, dat is aangewezen op een gezamenlijke verkeersroute 3/12

4 logiesverblijf: voor een enkel persoon of een afzonderlijke groep personen bestemd gedeelte van een logiesfunctie bijeenkomstfunctie: gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse of het aanschouwen van sport; Logiesfunctie Een logiesfunctie is een gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan personen. Die personen hebben elders hun hoofdverblijf. Van een logiesfunctie is onder meer sprake bij een zomerhuisje, een hotel, een motel en een pension. Elke hotelkamer of suite is een logiesverblijf in een logiesfunctie. Een groepsaccommodatiegebouw zoals een kampeerboerderij kan echter, net als een vakantiehuisje, in zijn geheel worden aangemerkt als een enkel logiesverblijf. Zie ook de bij het derde lid opgenomen toelichting op de begrippen «logiesgebouw» en «logiesverblijf». Opgemerkt wordt dat, wanneer mensen op een bepaald adres zijn ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie, daaruit mag worden afgeleid dat zij hun hoofdwoonverblijf op dat adres hebben. In een dergelijk geval zal geen sprake zijn van een logiesfunctie maar van een woonfunctie. Ook een kleine «bed en breakfastgelegenheid», met bijvoorbeeld twee gastenkamers voor één of twee personen wordt niet als een logiesfunctie beschouwd maar als een woonfunctie. Logiesgebouw en logiesverblijf Een logiesgebouw is een gebouw of gedeelte daarvan, waarin meer dan een logiesverblijf ligt, en dat is aangewezen op een gezamenlijke verkeersroute. Een logiesverblijf is een voor een enkel persoon of een afzonderlijke groep personen bestemd gedeelte van een logiesfunctie. In een logiesgebouw wordt logiesgelegenheid geboden, bijvoorbeeld een hotel of een pension. In dat gebouw kunnen ook andere gebruiksfuncties liggen, bijvoorbeeld kantoorruimten, vergaderruimten, eetzaal en keuken, maar dat hoeft niet. In het laatste geval is het logiesgebouw een logiesfunctie. Een logiesverblijf is een gedeelte van een logiesfunctie voor een enkel persoon of een groep personen. Voorbeelden zijn een kamer of suite in een hotel, een vakantiehuisje, appartement of woning of een groepsaccommodatie zoals een vakantieboerderij. De aanvraag is ( op verzoek van de gemeente) gewijzigd naar een logiesgebouw met meer dan één logiesverblijf. De accommodatie zal met name worden gebruikt door een groep personen, seizoenarbeiders waaraan tijdelijk onderdak wordt geboden. De woonkamer/keuken en de ontspanning/recreatieruimte zijn als bijeenkomstfunctie benoemd. Op basis van de logiesfunctie is volgens Besluit omgevingsrecht (BOR) voor het bouwwerk een gebruiksvergunning plicht. Het is verboden om zonder of en afwijking van een gebruiksvergunning het object in gebruik te nemen of te gebruiken waarin bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen 1. Een vergunning aanvraag brandveilig gebruik kan tot maximaal 26 weken duren, waarvoor wij adviseren deze aanvraag direct aan te vragen met de rest van de omgevingsvergunning aanvraag. 1; de gemeente kan in haar verordening de ondergrens ten aanzien van nachtverblijf een ander aantal vaststellen. 4/12

5 De vergunning voor een brandveilig gebruik worden de volgende gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt conform De Regeling omgevingsrecht (MOR) 1. algemeen: a. naam, adres en woonplaats van de melder en indien van toepassing, van de gemachtigde om te melden; b. adres, kadastrale aanduiding dan wel ligging van het bouwwerk en de aard en omvang daarvan. c. een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1000; d. per bouwlaag een plattegrond die voldoet aan de volgende eisen: schaal maximaal 1:100 bij een bouwlaag kleiner dan m² bruto vloeroppervlakte; schaal maximaal 1:200 bij een bouwlaag van m² bruto vloeroppervlakte of meer. 2. De plattegrond of een bijlage daarvan met betrekking tot het brandveilig gebruik bevat de volgende gegevens: a. aanduiding van de schaal van de plattegrond; b. per bouwlaag: hoogte van de vloer boven het meetniveau; gebruiksoppervlakte; maximaal aantal personen; c. per ruimte: vloeroppervlakte; gebruiksbestemming; bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte, en opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in de artikelen 7.13 en 7.14 van het Bouwbesluit 2012; d. met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn: brand- en rookwerende scheidingsconstructies; vluchtroutes; draairichting van deuren; zelfsluitende deuren als bedoeld in artikel 7.3 van het Bouwbesluit 2012; sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 6.25, zesde lid, van het Bouwbesluit 2012; vluchtrouteaanduidingen; noodverlichting; oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 6.5 van het Bouwbesluit 2012; brandmeldcentrale en brandmeldpaneel; brandslanghaspels; mobiele brandblusapparaten; droge blusleidingen; brandweeringang; sleutelkluis of -buis; brandweerlift, en e. gegevens en bescheiden over de aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties. De aanduidingen zijn conform NEN 1413: 2007, voor zover deze norm daarin voorziet. 5/12

6 Bij een aanvraag voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik van een bouwwerk wordt door de aanvrager aangegeven voor welke periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar het gebruik is beoogd. 3. Bouwkundig Bouwconstructie (sterkte bij brand) Het gebouw wordt als één brandcompartiment met subbrandcompartimenten aangevraagd. Het gebouw wordt als één brandcompartiment voorgesteld waarbij de kamers als logiesverblijven als beschermde subbrandcompartimenten worden uitgevoerd. Ook de keuken/woonkamer en recreatieruimten zijn als beschermde subbrandcompartimenten beschouwd waarmee de gangen en trappen gelegen zijn in een extra beschermde vluchtroute. Daarmee is er een eis voor brandwerendheid voor de constructie van het gebouw. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. Daarmee dient de constructie van het gebouw te voldoen aan 30 minuten brandwerendheid op bezwijken. Omdat het gebouw één brandcompartiment is geldt artikel 2.10 lid 5 niet ( er is geen stapeling van brandcompartimenten) waarmee volstaan kan worden met een constructie van 30 minuten brandwerendheid op bezwijken. Daarmee is bij brand de vluchtroute voor 30 minuten gewaarborgd. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie. Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook Binnenoppervlak: Logies verblijven en bijeenkomstfunctie Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN Buitenoppervlak: Logies verblijven en bijeenkomstfunctie Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer ten minste 5 m boven het meetniveau ligt, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 m aan brandklasse B, bepaald volgens NEN- EN Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht boven de eerste 2,5 meter tot 13 meter voldoet aan brandklasse D bepaald volgens NEN-EN Binnenoppervlak: extra beschermde vluchtroute Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN Buitenoppervlak: extra beschermde vluchtroute Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse C volgens NEN-EN Bovenzijde van de vloer/ trap binnen in de extra beschermde vluchtroute Voor de bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht rookklasse s1 fl en brandklasse C fl, beide bepaald volgens NEN-EN /12

7 Bovenzijde van de vloer / trap buiten Voor een bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de buitenlucht brandklasse D fl, bepaald volgens NEN-EN Maximaal 5% van bovengenoemde constructie onderdelen hoeft niet te voldoen aan de gestelde eisen tot maximum het niveau van de basiseisen. Brandgevaarlijkheid dak De eis volgens NEN 6063 niet brandgevaarlijk dak is van toepassing omdat er niet meer dan 15 meter afstand is tot de perceelsgrens en er een verblijfsgebied boven 5 meter hoogte is. Beperking uitbreiding van brand Het gebouw is één brandcompartiment. De totale gebruiksoppervlakte van het gebouw is kleiner dan 500 m 2 en er is een subbrandcompartimentering. Er is geen stookruimte ( CV ketel met meer dan 130kW stookvermogen). De WBDBO dient 60 minuten te zijn naar een ander brandcompartiment en in het gebouw 30 minuten vanuit de subbrandcompartimenten naar een andere ruimte in het brandcompartiment. 7/12

8 Zijgevel brandcompartiment industriefunctie 4. WBDBO Gezien de afstanden van minimaal 5 meter tussen de gebouwen op eigen perceel zijn daarvoor brandoverslag berekeningen gemaakt. Kopgevel brandcompartiment industriefunctie De minimaal vereiste afstand tot de op eigen perceel gelegen gebouwen dient hier 6 meter te bedragen. Overzicht bepaling WBDBO De minimaal vereiste afstand tot de op eigen perceel gelegen gebouwen dient hier 5 meter te bedragen. Vanuit de bestaande tegenoverliggende brandcompartimenten ( beschouwd als industriefuncties) zijn op basis van de NEN 6068 de warmtestraling berekeningen bij brand gemaakt om aan te tonen dat vanuit deze brandcompartimenten de afstand tot het te bouwen voldoet m.b.t. brandoverslag. Daarbij is over de minimaal 5 meter vereiste afstand gerekend. De waarden zijn kleiner dan 15 kw/m 2 waarmee voldaan wordt aan de eisen m.b.t. brandoverslag zoals in het bouwbesluit omschreven. In de bijlagen zijn de berekeningen toegevoegd. 8/12

9 Scenario Aanwezige warmtestraling bij brand (kw/m 2 ) Opmerking Zijgevel 10,60 Voldoet Kopgevel 11,87 Voldoet Vanuit het te bouwen gebouw is de WBDBO eveneens berekend op basis van NEN 6068 waarbij de logiesfunctie is aangehouden waarvoor de berekeningen zijn uitgewerkt in de bijbehorende notitie 5990 N03 WBDBO vanuit dit gebouw naar de bestaande gebouwen op eigen perceel. De WBDBO eis is vanuit het logiesgebouw naar de andere gebouwen 60 minuten. 5. Vluchtroutes en Inrichting van vluchtroutes. Binnen het gebouw wordt voldaan aan de noodzakelijke vluchtroutes en inrichting van vluchtroutes met de op de brandveiligheidstekeningen aangegeven voorzieningen waarbij eveneens met het onderstaande rekening wordt gehouden. De maximaal toelaatbare loopafstand van 30 meter wordt niet overschreden. Er is een extra beschermde vluchtroute vereist in het gebouw. De gangen en trappen zijn gelegen in een extra beschermde vluchtroute. De deuren moeten een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 meter en vrije hoogte van tenminste 2,3 meter bezitten. Op de vluchtdeuren naar buiten moet een paniekbeslag worden aangebracht. De vluchtdeuren hoeven niet in de vluchtrichting draaiend te openen zijn. 6. Installaties en voorzieningen tbv bestrijden van brand Brandmeldinstallatie (BMI) Op basis van het bouwbesluit zal worden voorzien in een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535: C1:2010. De omvang van de bewaking van de brandmeldinstallatie uitgevoerd als: volledige bewaking. De brandmeldinstallatie moet doormelden naar de alarmcentrale van de brandweer. De brandmeldinstallatie moet voorzien zijn van geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties Ontruimingsalarminstallatie (OAI) In samenhang met hierboven is er een ontruimingsalarminstallatie volgens NEN2575:2012 vereist. Volstaan kan worden met een type B installatie. Algemene noodverlichting Er is op grond van het Bouwbesluit een vereiste voor noodverlichting in de extra beschermde vluchtroute, de verkeersgangen en boven de trappen hierin alsmede boven de buitentrap. 9/12

10 Vluchtroute aanduiding Er is grond van het Bouwbesluit een vluchtroute aanduiding vereist in een ruimte waardoor een verkeersroute voert. De uitvoering van de pictogrammen moet voldoen aan NEN 3011:2015 ( nieuw bouw). In de gebruiksvergunning tekeningen dient de symboliek volgens NEN 1433 te worden gehanteerd. Brandslanghaspels Volgens het Bouwbesluit is er een vereiste voor de toepassing van brandslanghaspels voor een logiesfunctie in een logiesgebouw. Een brandslanghaspel moet zijn aangesloten op een voorziening voor drinkwater. Een brandslanghaspel heeft een slang met een lengte van niet meer dan 30 m en heeft een statische druk van niet minder dan 100 kpa en een capaciteit van 1,3 m³/h, bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels aangesloten op dezelfde voorziening voor drinkwater. Draagbare blustoestellen Op basis van het Bouwbesluit worden, draagbare blustoestellen vereist als niet hoeft te worden voorzien in brandslanghaspels of omdat sommige stoffen alleen geblust kunnen worden met een andere blusstof dan water. Die andere blusstof, die uit poeder, schuim of gassen kan bestaan, bevindt zich in het algemeen in draagbare blustoestellen. Op basis van de ARBO wet zijn brandblusmiddelen vereist voor: - nabij de keuken minimaal 6 kg poederblusser - bij openvuur een blusdeken - nabij opslagkasten en kluizen met gevaarlijke stoffen een blustoestel met minimaal een blusequivalent van 6 kg poeder. - In ruimten waar brandbare stoffen worden verwerkt. Met de omgevingsvergunning aanvraag zijn draagbare blustoestellen feitelijk niet vereist omdat voorzien wordt in brandslanghaspels. Advies is om aanvullend een blusdeken te hangen naast de kookgelegenheid in de keuken. Bereikbaarheid Op basis van het Bouwbesluit worden er eisen gesteld aan de bereikbaarheid van bouwwerken. Gelet op de situering en de diepte van het terrein zal er een opstelplaats voor een brandweervoertuig op het terrein gerealiseerd moeten worden met een afmeting van 4 x 10 meter, een vrije hoogte van 4,2 meter, bestand tegen een as-last van 10 ton en een totaal gewicht van 15 ton. Deze opstelplaats dient bereikbaar te zijn voor een brandweervoertuig en andere hulpverleningsdiensten waardoor er een rijbaan gerealiseerd dient te worden met een rijbaanbreedte van 3,5 meter, een doorgangshoogte van 4,2 meter welke bestand is tegen een as-belasting van 10 ton en een maximaal gewicht van 15 ton. Openbare bluswatervoorziening Op basis van het Bouwbesluit worden er eisen gesteld aan de brandblusvoorzieningen Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswater voorziening moet worden voorzien in een doeltreffende niet openbare bluswatervoorziening. Een niet openbare bluswatervoorziening is bijvoorbeeld een: -aansluiting op het distributienet van de drinkwaterleiding -aansluiting op een leidingnet voor water, geen drinkwater 10/12

11 -waterput of bron -oppervlakte water -speciale gegraven blusvijver. Een openbare bluswatervoorziening is niet toereikend indien de afstand tussen de openbare brandkraan en de brandweeringang van het object te groot is. De maximale afstand van 40 meter wordt hierbij in acht genomen. Er vanuit gaande dat er geen toereikende primaire openbare bluswatervoorziening ( openbare brandkraan) binnen de gestelde afstand van 40 meter aanwezig is, moet er een aanvullende niet openbare bluswatervoorziening op het terrein gemaakt worden. De vereiste bluswater capaciteit dient hierbij gelijk te zijn aan die van de openbare bluswatervoorziening, 60 m 3 /h. Hiervoor dient er op het terrein een gesloten geboorde put te worden gemaakt met een bluswater capaciteit van minimaal 60 m 3 /h gedurende onbepaalde tijd of 90 m 3 /h gedurende een onafgebroken levertijd van vier uur. De uitvoering dient conform de Richtlijn aanleg brandputten erkenning voor het grondboor en bronbemalingsbedrijf versie te worden uitgevoerd. Plaats en uitvoering in nader overleg met de gemeentelijke brandweer. Indien binnen 40 meter wel een brandkraan aanwezig is kan hiermee worden volstaan is boven omschreven aanvullende voorziening niet vereist. 11/12

12 Situatie bereikbaarheid en bluswatervoorziening Legenda: Brandweertoegang TAS (tankautospuit) Gesloten Geboorde put met een minimale capaciteit van 60 m³/h. Indien de brandkraan op meer dan 40 meter afstand ligt is het voorzien in een put vereist Contouren beoordeeld object 12/12

13 Berekening WBDBO conform NEN6068:2011 Industriefunctie Locatie gevel: zijgevel van bestaande gebouw tov nieuw te bouw en op eigen perceel Toepassing: NEN 6068 paragraaf Brandcompartiment w aarvan de gebruiksoppervlakte voor meer dan 75 % bestemd is voor industriefunctie. Bijlage D.3.4. eenvoudige berekening van de w armtestralingsflux bij brandcompartimenten met industriefunctie die voldoen aan de voorw aarden in Voorw aarden: maximaal inw endige hoogte 15 meter niet bedoeld voor verticale brandoverslagberekeningen, geen stapeling van brandruimte of brandcompartiment horizontale afstand tot observatie niet kleiner dan 5 meter. Invoergegevens: gevel hoogte (h): 5,0 m gevel breedte (b): 23,0 m Afstand tot het observatiepunt (x): 5 m stralingsemittantie: 45 KW/m² transmissiefactor: 1 Berekening van de w armtestraling op de overliggende doelgevel φ doel = φ bron. Fv. T w aarin: φ doel - doel stralingsintensiteit (KW/m²) φ bron - bronstraling (KW/m²) 45 KW/m² Fv - zichtfactor 0,235 T - transmissiefactor 1 Stralingsflux φ doel = 10,60 kw/m²

14 Berekening WBDBO conform NEN6068:2011 Industriefunctie Locatie gevel: kopgevel bestaande gebouw tov nieuw te bouw en op eigen perceel Toepassing: NEN 6068 paragraaf Brandcompartiment w aarvan de gebruiksoppervlakte voor meer dan 75 % bestemd is voor industriefunctie. Bijlage D.3.4. eenvoudige berekening van de w armtestralingsflux bij brandcompartimenten met industriefunctie die voldoen aan de voorw aarden in Voorw aarden: maximaal inw endige hoogte 15 meter niet bedoeld voor verticale brandoverslagberekeningen, geen stapeling van brandruimte of brandcompartiment horizontale afstand tot observatie niet kleiner dan 5 meter. Invoergegevens: gevel hoogte (h): 7,0 m gevel breedte (b): 21,0 m Afstand tot het observatiepunt (x): 6 m stralingsemittantie: 45 KW/m² transmissiefactor: 1 Berekening van de w armtestraling op de overliggende doelgevel φ doel = φ bron. Fv. T w aarin: φ doel - doel stralingsintensiteit (KW/m²) φ bron - bronstraling (KW/m²) 45 KW/m² Fv - zichtfactor 0,264 T - transmissiefactor 1 Stralingsflux φ doel = 11,87 kw/m²

project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid

project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid kenmerk: 6236N01a datum: 5 augustus 2016 projectleider: Ing. Arnold

Nadere informatie

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 5250N01

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

bureau veldweg project: Nieuwbouw en uitbreiding stal aan de Ontginningsweg 6A te Odiliapeel opdrachtgever: Dhr. M.W.C van Duijnhoven te Odiliapeel

bureau veldweg project: Nieuwbouw en uitbreiding stal aan de Ontginningsweg 6A te Odiliapeel opdrachtgever: Dhr. M.W.C van Duijnhoven te Odiliapeel BRANDVEILIGHEIDSADVISEURS project: Nieuwbouw en uitbreiding stal aan de Ontginningsweg 6A te Odiliapeel opdrachtgever: Dhr. M.W.C van Duijnhoven te Odiliapeel document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk:

Nadere informatie

project: Recreatiepark Den Heikop 18 te Elsendorp opdrachtgever: Starline Caravanbouw te Reek document: Brandveiligheid WBDBO kenmerk: 5679N01c

project: Recreatiepark Den Heikop 18 te Elsendorp opdrachtgever: Starline Caravanbouw te Reek document: Brandveiligheid WBDBO kenmerk: 5679N01c project: Recreatiepark Den Heikop 18 te Elsendorp opdrachtgever: Starline Caravanbouw te Reek document: Brandveiligheid WBDBO kenmerk: 5679N01c datum: 12 juni 2015 opgesteld door: ing. Arnold A.M. Roelofs

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren.

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren. Memo Opdrachtgever Projectnummer : Ambulance Zorg Limburg Noord : 17-163 RG Betreft : brandveiligheidsadvies Ambulancepost Weert Behandeld door : Roel Geys 1. Inleiding Ambulance Zorg Limburd Noord is

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Gebruiksfunctie(s): - Winkelfunctie - Bijeenkomstfunctie - Kantoorfunctie

Nadere informatie

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland opdrachtgever: Plus Vastgoed BV document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering kenmerk: 5163N01d datum: 23 september

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

Ons kenmerk OD40 / W.Z / D Datum uw brief

Ons kenmerk OD40 / W.Z / D Datum uw brief *D162545954* Tweede Walstraat 14 6511 LV Nijmegen Telefoon 024-7517700 E-mail info@odrn.nl Postadres Postbus 1603 6501 BP Nijmegen Datum 29 november 2016 Onderwerp Besluit buiten behandeling stellen, vergunningaanvraag

Nadere informatie

project: Bouw varkensbedrijf aan de Donschotseweg 12a te Deurne

project: Bouw varkensbedrijf aan de Donschotseweg 12a te Deurne project: Bouw varkensbedrijf aan de Donschotseweg 12a te Deurne opdrachtgever: Madou Agro Varkens CV te Asten Heusden document: Rapportage Brandveiligheid op basis van NEN6060 kenmerk: 6191N01a datum:

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid project adres projectnr. betreft document datum Verbouwen kantoor tot appartement Rapenburg 34, 2311 EX Leiden 7053/184L17 Brandveiligheid 184L17_R01.170524 24 mei 2017 Rapenburg 34 Quickscan Definitief

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE TOETSING

BRANDPREVENTIE TOETSING BRANDPREVENTIE TOETSING 26-4-2016 Project: HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN Architect Naam : Architektenburo Snijders en van Stekelenburg Adres : Stationsstraat 87 Postcode / plaats : 5281

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN Rapport nr. 3091-01-01A 11 maart 2014 Zorgwoningen Jacob Catssingel, Breda Inhoud Pagina 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Doel 4 1.3 Uitgangspunten 5 1.4 Computermodel 5 2 NEN 6068 6 2.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets brandveiligheid Toets brandveiligheid van het gebouw ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning Definitief. Schiphol Hotel badhoevedorp T O E T S B R A

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp 2015,

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

project: Uitbreiding bedrijfsgebouw Lintrailers BV te Venlo document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten

project: Uitbreiding bedrijfsgebouw Lintrailers BV te Venlo document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten project: Uitbreiding bedrijfsgebouw Lintrailers BV te Venlo opdrachtgever: Lintrailers BV te Venlo document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten kenmerk: 6715N01a datum: 23

Nadere informatie

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Vakgroep Veilig Gebruik, sector Toezicht en Handhaving Maart 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1... 3 AFDELING

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Opgesteld door: Datum: 6-3-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Opdrachtgever: Trottoir Participaties B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Dekker MD Bouwadvies

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012 Projectnaam : Projectnummer : Datum : Herinrichting winkelcentrum "Kleyburgplein"- Blok C PR5229 22 april 2014 Tekening: BA d.d. 18 april 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Brand BBA gemaakt door: PKE

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel

Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel DO-fasedocument

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

project: Bouw pluimveestal iov Mts Bovee-Hendriks a/d Bergboslaan7 te Meerlo

project: Bouw pluimveestal iov Mts Bovee-Hendriks a/d Bergboslaan7 te Meerlo project: Bouw pluimveestal iov Mts Bovee-Hendriks a/d Bergboslaan7 te opdrachtgever: Mts Bovee-Hendriks document: Rapportage Brandveiligheid op basis van risicoanalyse kenmerk: 5708N02 datum: 18 november

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

115 brandveiligheids. Uw gebouw brandveilig INFO

115 brandveiligheids. Uw gebouw brandveilig INFO 115 brandveiligheids INFO Uw gebouw brandveilig Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Bent u eigenaar van een gebouw,

Nadere informatie

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies School met sporthal IJmuiden Opdrachtgever: Pellikaan Bouwbedrijf bv Postbus 551 5000 AN Tilburg Projectnummer: school met sporthal te IJmuiden 106 13 MA BV Document datum: 11 september 2013 Adviseur:

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid T.P.M. van Dartel Stu. nr.: 0720444 5658 EB Eindhoven Tel. 06 523 23 543 E t.p.m.v.dartel@student.tue.nl 07-03-2014 Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid Popcentrum MIO betreft een popcentrum op

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand.

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand. ADVIES Registratienummer: Betreft: BMI in woongebouw met incidenteel logiesgebruik Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, woongebouw, logiesfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande

Nadere informatie

Telefoonnummer E-mailadres

Telefoonnummer E-mailadres Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222 362287 E gemeente@texel.nl I www.texel.nl Zaaknummer 1173438 Contactpersoon Uw aanvraag van 3 februari 2016

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat ADVIES Registratienummer: Betreft: Toegang woningen via dakstraat Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woning, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, vluchtroute, verbouw : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht Brandveiligheidsadvies Stadhuis Maastricht Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Dhr. K. Hermkens Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Betreft: Projectnummer: Brandveiligheidsadvies Stadhuis 16-073 LG Document

Nadere informatie

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID Rapport: Toetsing Brandveiligheid; Bouwbesluit 2012 Rapportnummer: 2015-116-1 Datum: 27 november 2015 Auteur:

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk -

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - betreft Notitie bouwbesluittoets brandveiligheid ons kenmerk F.2015.1276.00.N001

Nadere informatie

Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011

Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011 Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011 1. Gegevens Omschrijving: basis Gebruikte normversie: NEN 6068:2008+C1:2011 Rekenhart versie: 2.0 2. Doel

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: rooksluis in tot hotel herbestemd kantoorgebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, logiesfunctie, rechtens verkregen niveau, herbestemming, rookvrij : Status: Definitief

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

project: Nieuwbouw varkensstal a/d Peelweg 40 te Meijel iov J. Verhoijsen opdrachtgever: Van den SCHOOR bouwkundig ontwerpburo BV te Baexem

project: Nieuwbouw varkensstal a/d Peelweg 40 te Meijel iov J. Verhoijsen opdrachtgever: Van den SCHOOR bouwkundig ontwerpburo BV te Baexem project: Nieuwbouw varkensstal a/d Peelweg 40 te Meijel iov J. Verhoijsen opdrachtgever: Van den SCHOOR bouwkundig ontwerpburo BV te Baexem document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten

Nadere informatie

document: Beoordeling brandoverslag conform NEN6068:2011

document: Beoordeling brandoverslag conform NEN6068:2011 project: Migrantenhuisvesting in de oude melkfabriek te Venray opdrachtgever: Hoex Bouw BV te Oostrum document: Beoordeling brandoverslag conform NEN6068:2011 kenmerk: 6214N02a datum: 13 oktober 2016 projectleider:

Nadere informatie

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Onderwerp Brandveiligheidsplan nummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Status Definitief Datum 24-09-2015 Auteur ir. P.X. Kuijten Versie 1.0 relaties Opdrachtgever Farm Dairy, Lelystad Contactpersoon Roy

Nadere informatie

Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam

Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam 20 februari 2017 Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam Brandveiligheidsrapport Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Besluit [[van dag maand 2015]], houdende regels inzake het brandveilig gebruik van overige plaatsen (Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen)

Besluit [[van dag maand 2015]], houdende regels inzake het brandveilig gebruik van overige plaatsen (Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen) Besluit [[van dag maand 2015]], houdende regels inzake het brandveilig gebruik van overige plaatsen (Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Verdiepingsmodule Brandveiligheid Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Brandveiligheid Compartimenteren Vluchten Overig Installaties

Nadere informatie

(naam bedrijf aanvrager auto) T.a.v. (heer mevrouw) (naam aanvrager auto) (correspondentie adres) (postcode en plaats)

(naam bedrijf aanvrager auto) T.a.v. (heer mevrouw) (naam aanvrager auto) (correspondentie adres) (postcode en plaats) Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg (naam bedrijf aanvrager auto) T.a.v. (heer mevrouw) (naam aanvrager auto) (correspondentie adres) (postcode en plaats) Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 327 Besluit van 26 juli 2008 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit het oogpunt van brandveiligheid

Nadere informatie

project: Wijziging vergunde nieuwbouw varkensstal nr 5 Nastreek 3 te Deurne document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten

project: Wijziging vergunde nieuwbouw varkensstal nr 5 Nastreek 3 te Deurne document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten project: Wijziging vergunde nieuwbouw varkensstal nr 5 Nastreek 3 te Deurne opdrachtgever: Van Leeuwen Vleesvarkensbedrijf BV document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten kenmerk:

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal Aldenzee te Deurne Brandveiligheidsconcept. Documentcode: 16A032.RAP002.MvL.WL

Nieuwbouw bedrijfshal Aldenzee te Deurne Brandveiligheidsconcept. Documentcode: 16A032.RAP002.MvL.WL Nieuwbouw bedrijfshal Aldenzee te Deurne Brandveiligheidsconcept Documentcode: 16A032.RAP002.MvL.WL Nieuwbouw bedrijfshal Aldenzee te Deurne Brandveiligheidsconcept Documentcode: 16A032.RAP002.MvL.WL Opdrachtgever

Nadere informatie

Datum: 31 augustus Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1. Uitgangspuntendocument brandveiligheid. Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw)

Datum: 31 augustus Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1. Uitgangspuntendocument brandveiligheid. Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw) Datum: 31 augustus 2016 Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1 Uitgangspuntendocument brandveiligheid Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw) Colofon Opdrachtgever: Contactpersonen: Beele Group bv Beundijk

Nadere informatie

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning datum 23 december 2015 project St. Craenenborghgroep/brand/De vestiging Den Haag Craenenborgh, Bleiswijk uw kenmerk - betreft Toetsing bouwbesluit

Nadere informatie

croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau

croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau D161020668 D161020668 Projectnummer 9871.001 Herbouw cafetaria De Notenhout O.C. Huismanstraat te Nijmegen Documentnummer 230-1-001 versie 2 Brandoverslag berekening

Nadere informatie

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 17-051625 81E7E57509724BEC836C4237E607EC0EAdvies brandveiligheid omgevingsvergunningfirstwatch document Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 1. Gegevens aanvraag 2. Gegevens advies Zaaknummer VNOG

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie