Ketenanalyse Virtualisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenanalyse Virtualisatie"

Transcriptie

1 Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy Sustainability director Atos Utrecht,

2 Inhoud 1. Aanleiding Achtergrond Partners in de keten Toeleveranciers Atos Klant Afvalverwerker Kwantificering van de Emissies Toeleveranciers Klant Afvalverwerking Samenvatting Reductiemogelijkheden en Reductiedoelstellingen Benchmark ambitieniveau

3 1. Aanleiding Bij Atos delen we de overtuiging dat verantwoord ondernemen verankerd dient te zijn in de genen van de organisatie. Verantwoord ondernemen kan nieuwe mogelijkheden creëren door innovatie en tegelijkertijd een waardevolle bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering en het beperken van de gevolgen hiervan voor onze planeet. Een belangrijke ambitie binnen Atos is het terugdringen van de CO 2 -emissies. Atos heeft in de Meer Jaren Afspraak (MJA3) de ambitie uitgesproken een jaarlijkse energiebesparing van minimaal 2,5% te realiseren. Het is een thema dat omarmd moet worden in de gehele waardeketen, door zowel medewerkers en klanten als leveranciers, partners en investeerders. Prorail is een van de klanten van Atos die binnen dit thema een initiatief heeft ontplooid in de vorm van de CO 2 -prestatieladder. De CO 2 - prestatieladder is een methodiek die de mate van energiebewustzijn van een organisatie meet. Prorail heeft een gunningsvoordeel gekoppeld aan de methodiek. Hiermee worden bedrijven die tijdens hun bedrijfsactiviteiten bewust met hun energie verbruik omgaan beloond door de opdrachtgever. De gedachtegang van de CO 2 -prestatieladder sluit aan op de ambities van Atos op het gebied van duurzaamheid. Atos heeft dan ook het voornemen om op de CO 2 -prestatieladder te worden gecertificeerd. De CO 2 -prestatieladder kent diverse niveaus. Tot niveau 3 dient de organisatie zich te concentreren op de eigen energiestromen waar ze direct invloed op kan uitoefenen. Voor niveau 4 dient de organisatie na te gaan wat de energiestromen binnen haar ketens zijn door middel van een ketenanalyses. Atos heeft zich gericht op de twee meest materiele energiestromen. In de memo keuzeproces ketenanalyses is het beslisproces beschreven. Dit document beschrijft één van de ketenanalyses, namelijk de keten van de dienst van Atos rondom Virtualisatie. 2. Achtergrond Atos heeft, met de oplossingen die het haar klanten biedt, direct invloed op het energieverbruik van die klanten. Door tijdens haar dienstverlening, het energieverbruik van de klanten in ogenschouw te nemen, is het voor Atos mogelijk om emissiereductie tijdens de opleverfase en de gebruikersfase te realiseren. De Mobility Mixx card is een voorbeeld van een instrument dat invloed heeft op de emissies tijdens de opleverfase van een dienst van Atos. Het effect van dit instrument wordt nader onderzocht in de ketenanalyse Mobility Mixx card. Virtualisatie is een voorbeeld van een oplossing die invloed heeft op de emissies van de klant tijdens de gebruikersfase van de dienst die Atos aanlevert. 3

4 Virtualisatie is een dienst die ingrijpt op de servers en het data server center van het bedrijf. Virtualisatie richt zich op het verlagen van het aantal fysieke servers binnen het data server center en op een optimale benutting van de beschikbare hardware capaciteit. Bij Virtualisatie wordt er een aanvulling gemaakt op het oude systeem in de vorm van een hypervisor (of broker VMware, Virtualization Layer). De hypervisor is een entiteit die alle communicatie verzorgt tussen de hardware en het Operating System (OS) van waaruit applicaties worden gerund. In de oude situatie kon één fysieke server slechts door één OS gebruikt worden. Dit is niet efficiënt doordat de capaciteit van de server niet volledig wordt benut. Na Virtualisatie kan aan de hand van de hypervisor het aantal OS-en worden uitgebreid. Deze OS systemen maken door middel van de hypervisor gebruik van dezelfde hardware systemen (Central Processing Unit, Memory, Network Interface Card, Disk) Dit is weergegeven in figuur 1. Hierdoor zijn er minder fysieke servers nodig voor hetzelfde aantal applicaties. Figuur 1. Virtualisatie Het verschil wordt uitgedrukt in zogenaamde ratio s. Een gemiddelde ratio is bijvoorbeeld 1 staat tot 10, waarbij wordt gesteld dat er 10 OS systemen van 10 oude servers kunnen worden gevirtualiseerd waarmee er slechts één server benodigd is. 4

5 De dienst heeft op twee manieren impact op het energieverbruik binnen de gehele keten. Allereerst gaat de energierekening van de klant omlaag. De scope 2 emissies van de klant veroorzaakt door het elektriciteitsverbruik van de klant zullen daarom verminderen. Hiermee wordt de scope 3 emissie van Atos teruggebracht. Atos neemt de functie over en daardoor zal het energieverbruik van Atos hoger worden. De scope 2 emissie veroorzaakt door het elektriciteitsverbruik van Atos stijgt daardoor. Maar doordat de servers gevirtualiseerd worden zal de totale hoeveelheid emissies in de gehele waardeketen minder zijn. De emissies van de toeleveranciers zullen naar verwachting lager liggen ten opzichte van de oude situatie omdat er minder fysieke servers benodigd zijn. Buiten dit effect van Virtualisatie is er nog een tweede effect dat nader onderzocht kan worden. Namelijk de verplaatsing van de servers van de klant naar de data server centers van Atos. Atos is een gespecialiseerde dataserver beheerder en probeert het energieverbruik van de dataservers zo laag mogelijk te maken. Dit vindt plaats door efficiëntie verbeteringen doorgevoerd door de eigen medewerkers aangevuld met inzichten verkregen door de inschakeling van onderzoeksbureaus als O2 1. Dit onderzoekbureau geeft verder inzicht in het energieverbruik van de dataservercenters en geeft adviezen op het gebied van energiereductie. Het effect van de Virtualisatie gecombineerd met de verplaatsing naar een energiezuiniger dataserver center op het energieverbruik in de gehele waardeketen is onbekend. Een ketenanalyses kan hierin inzicht verschaffen. 3. Partners in de keten De partners in de keten bestaan uit Toeleveranciers, Atos, de Klant en de Afvalverwerker. De waardeketen met voorbeelden van de diverse partners is afgebeld in figuur 2. Figuur 2. Ketenpartners Virtualisatieatie 1 5

6 3.1.Toeleveranciers Voor de dienst wordt er gebruik gemaakt van verschillende leveranciers. De leveranciers zijn in drie groepen te verdelen: - Hardware leveranciers - Software leveranciers - Facilitaire leveranciers. Hardware bestaat uit de fysieke onderdelen van het dataserver center. Voorbeelden zijn de kasten waar de servers in zitten (zogenoemde enclosures) en de servers (zogenoemde blades) zelf. Atos maakt gebruik van vele hardware leveranciers. De leveranciers stoten tijdens de productie en levering van de hardware onderdelen emissies uit. HP, DELL en IBM zijn voorbeelden van deze leveranciers. Software leveranciers leveren de programma s die op de hardware onderdelen draaien. De software programma s bevatten geen fysieke onderdelen. De leveranciers stoten tijdens de productie van de software emissies uit. Het transport gebeurt vaak digitaal. WMware is een belangrijke leverancier voor de dienst rondom Virtualisatie. Met de facilitaire leveranciers worden leveranciers bedoeld die ervoor zorgen dat de randvoorwaarden voor de levering van dienst aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de verhuurders van de gebouwen waarin data server centers zijn geplaatst. 3.2.Atos Met Atos worden de medewerkers en faciliteiten van Atos bedoeld, voor de deze ketenanalyse gaat het specifiek om de servers die onder beheer staan van Atos. 3.3.Klant De dienst wordt Atos breed over de verschillende markten aangeboden. In het volgende hoofdstuk wordt er bij de kwantificering uitgegaan van de dienstverlening die Atos in dit kader aan een grote financiële instelling heeft geleverd. Het project ( ITmove) heeft gelopen van april 2011 tot december 2011 en betrof een verhuizing van het dataserver center van de klant naar Atos, waarbij tevens Virtualisatie heeft plaatsgevonden. Bij de kwantificering van de emissies zal worden uitgegaan van een periode van 3 jaar. 3.4.Afvalverwerker De servers behoren tot het zogenaamde WEEE (Waste Elektric and Elektronic Equipment) afval. Voor servers gebruikt Atos twee afvalverwerkers: Reiswolff-Heesch en SITA. Hierbij wordt SITA voor het merendeel van het afval ingezet. 6

7 4. Kwantificering van de Emissies In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de relevante emissies die worden uitgestoten tijdens de productlevenscyclus van één gemiddelde server van Atos. Hierbij wordt uitgegaan van een levensduur van 3 jaar. Om inzicht te krijgen op de impact van de gecombineerde dienst wordt er een overzicht gegeven van de emissies van de verschillende ketenpartners die bij het voorbeeld project aanwezig zijn geweest, dit wordt toegespitst op het gebruik van servers. Tot slot wordt er een overzicht gegeven van het verschil in emissies in de totale waardeketen ten gevolge van het project. Waarbij er wordt uitgegaan van een referentiesituatie voordat het project heeft plaatsgevonden en een tweede scenario waarin de dienst wel heeft plaatsgevonden. Er wordt uitgegaan van een periode van 3 jaar. De datacollectie strategie bestaat in eerste instantie uit het gebruik maken van metingen. Indien er geen metingen beschikbaar zijn wordt er gebruikt gemaakt van de informatie die is vrijgegeven door de ketenpartner. Indien deze onbruikbaar is wordt de informatie gebruikt vanuit onderzoeksbureaus als O2, Indien deze informatie niet voor handen is, zal er gebruik gemaakt worden van een schatting. 4.1.Toeleveranciers De hardware leveranciers leveren servers. Dell, IBM en HP leveren servers aan Atos. Dit zijn grote bedrijven hun CO 2 -emissies wel vrijgeven 2. Maar het is onbekend welk deel daarvan voor de rekening komt van de levering van de servers voor het ITmove project. Het adviesbureau 02 heeft in een onderzoek van de product life cycle van een data server centrum een inschatting gemaakt van de emissies die vrijkomen tijdens de levenscyclus van het data server center, de verhoudingen van de emissies zijn gepresenteerd in figuur 3. Figuur 3 emissies van het data server center in Amsterdam 3 Uit het onderzoek volgt dat de productie van IT equipment (Equipment) verantwoordelijk is voor 43% van de uitstoot in de totale levensduur van het gehele data server center. Hieronder valt de totale IT equipment waaronder servers, maar ook monitors en bijvoorbeeld PCs, waardoor de emissies ten gevolge van de productie van servers niet zuiver valt te herleiden. Er wordt vermeldt dat er 42% onzekerheid is over de hoogte van de emissies in de productie van de IT equipment ,

8 In een onderzoek naar de carbon footprints voor elektronics wordt de levenscyclus van een IBM server nader geanalyseerd. In figuur 4 is de verdeling van CO 2 -uitstoot over de productie en de gebruikersfase van een standaard IBM server gegeven 4. Figuur 4. CO 2 -emissies van een IBM server gedurende de levenscyclus. De CO 2 -uitstoot tijdens de productie van een IBM server is 6% van the totale product carbon footprint. Met een onzekerheid van 15%. Omdat dit onderzoek specifiek op servers is gericht en een lagere onzekerheid kent dan het onderzoek van O2, zal deze verhouding worden gebruikt voor het inschatten van de uitstoot van de servers in de situatie van het ITMove project. Een gemiddelde server van Atos heeft een vermogen van 154 Watt. De server wordt 24 uur per dag, gedurende 365,25 dagen per jaar gebruikt. In drie jaar geeft dit een verbruik van 4049 kwh. Uitgaande van een conversiefactor van 455 gram CO 2 per kwh, veroorzaakt dit een uitstoot van 1,8 ton CO 2 per server. Dit is 94% van de totale carbon footprint. De CO 2 -uitstoot tijdens de productiefase bedraagt 6%. Doormiddel van een kruistabel (tabel 1) is de CO 2 -uitstoot tijdens de productiefase te berekenen. Productiefase Gebruikersfase CO2-uitstoot (ton) 0,12 1,84 percentage 6% 94% Tabel 1. CO 2 -uitstoot tijdens de productiefase van een server 4 Weber,

9 ITMove De Virtualisatie betekent dat er minder servers moeten worden geproduceerd voor het ITMove. De ratio bepaald in hoeveel fysieke servers er benodigd zijn. In het geval van het ITMove project ligt de ratio op 1 staat tot 15. Dit houdt in dat er één fysieke server benodigd is voor 15 virtuele servers. In tabel 2 staan de gecombineerde hoeveelheid fysieke servers voor de financiële dienstverlener. De oranje servers staan gevestigd op de locaties van de klant, de groene zijn gevestigd op de locaties van Atos. Tabel 2. De verdeling van de verschillende servers apr-11 mei-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Dedicated Servers Gevirtualiseerde Servers Dedicated Servers Gevirtualiseerde Servers Totaal aantal servers In april 2011 waren er 666 servers benodigd en in december 2011 was dit aantal gedaald tot 522. Uitgaande van een levensduur van 3 jaar. Dit betekent dat er ten gevolge van het ITMove project er 144 minder servers hoeven te worden geproduceerd in Dit is levert een besparing op van 17,3 ton CO 2. De software leveranciers leveren een digitaal product af. Tijdens de productie van deze goederen wordt er gebruik gemaakt van elektriciteit. Atos heeft geen inzicht in het energieverbruik van de belangrijkste software leverancier WMware en er is geen informatie afkomstig van onderzoekbureaus beschikbaar. Er wordt daarom uitgegaan van een schatting, omdat het een digitaal product betreft bestaat de productie uit het kopiëren van de software en de transport uit het downloaden van de software. Atos schat dat er een laptop gemiddeld gezien 1 uur bezig is met deze activiteiten. Een laptop heeft een gemiddeld vermogen van 35 Watt 5. Dit zou leiden tot een elektriciteitsverbruik van 0,0035 kwh. Vermenigvuldigd met de conversiefactor van 455 gram per kwh, komt dit uit op een totale uitstoot van 2 gram CO 2 voor de productie van één softwaresysteem. Er kan beargumenteerd worden dat de emissies voor de productie (of copy) van de software verwaarloosbaar klein is. Deze wordt dan ook niet meegenomen in het voorbeeldproject. De uitstoot van de facilitaire leveranciers worden meegenomen in de Scope 1 en 2 emissies van Atos en worden meegenomen in de uitstoot van paragraaf Tebodin, 2010, Ketenkaart ICT-gebruik kantoortoepassingen, pag.13 9

10 4.2.Klant Het potentieel van Virtualisatie voor een server hangt af van de ratio. Wanneer we uitgaan van een ratio van 1 staat tot 15, wordt gesteld dat er 15 OS systemen van 15 oude servers kunnen worden gevirtualiseerd waarmee er slechts één server benodigd is. De stijging in het elektriciteitsverbruik is minimaal, er wordt dus uitgegaan van vermogen van 154 Watt voor zowel de nieuwe fysieke server en de afzonderlijke 15 oude servers. In tabel 3 is te zien hoeveel dit bespaart over 3 jaar. Aantal fysieke servers Vermogen (Watt) Verbruik (kwh) Ton CO2 Oude situatie ,6 Nieuwe situatie ,8 Tabel 3. Reductiepotentieel van Virtualisatie Dit is een totale besparing van 25,8 ton per nieuwe fysieke server. ITMove Atos heeft voor het ITMove project zowel het elektriciteitsverbruik van de datacenters van haar klant (DC Financiële instelling) als haar eigen datacenters (DC AO Best en DC AO Eindhoven) gemonitord. Het maandelijkse elektriciteitsverbruik van de datacenters gedurende de looptijd van het project is gepresenteerd in tabel 4. apr-11 mei-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 DC Financiele instelling DC Financiele instelling DC AO Best DC AO Eindhoven Totaal verbruik (KwH) Reductie t.o.v. juli (%) 0% 0% -2% 1% 14% 15% 18% 25% 29% Totaal tonnen CO Tabel 4. Project ITMove verbruik tijdens het project Het maandelijkse elektriciteitsverbruik is tussen april 2011 en december 2011 gedaald met 29%. Er wordt voor alle dataserver centers uitgegaan van een conversiefactor van 455 gram per kwh. In april 2011 werd er in totaal 550 ton 6 CO 2 uitgestoten en in december 2011 was er een totale uitstoot van 392 ton CO 2. Wanneer het project niet zou hebben plaatsgevonden zou er in totaal 158 ton CO 2 meer zijn uitgestoten tijdens de gebruikersfase. Deze uitstoot zou in de scope 3 emissies van Atos terugkomen en de scope 2 emissies van de financiële instelling. Door het project zijn de scope 2 emissies van Atos gestegen, maar is de uitstoot door de gehele keten gezien gedaald met 158 ton CO 2 per jaar, wat in totaal leidt tot een reductie van 474 ton CO 2 over een periode van 3 jaar. De reductie heeft twee potentiele oorzaken. De mate van Virtualisatie en het efficiëntere energiegebruik van de datacenters en moderne apparatuur in de Datacenters van Atos. Virtualisatie Gedurende de periode van april tot december 2011 is het aantal dedicated servers (servers die niet zijn gevirtualiseerd) gedaald van 589 servers naar 443 servers. Het aantal gevirtualiseerde servers steeg in deze periode van 1161 naar Er is een ratio van 15 bij de virtuele servers financiële dienstverlener. Dit betekent dat er voor de 1188 virtuele servers in totaal 80 servers actief zijn. De Virtualisatie-graad van de datacenters is daardoor gestegen van 66,3% naar 72,8%. Dit betekent 6 Gerekend met de conversiefactor voor groene stroom afkomstig uit het handbook

11 concreet dat er minder fysieke servers worden gebruikt voor de dienstverlening. Al kan tegelijk gezegd worden dat door de hoge virtualisatiegraad het aantal fysieke servers al flink gereduceerd is. Door de grotere mate van Virtualisatie is het directe energieverbruik verlaagd. Servers hebben een levensverwachting van 3 jaar. Tabel 5 geeft een overzicht van het project ITMove / / dedicated servers voor virtualisatie gemiddeld verbruik server (Watt) Totaal verbruik 3 jaar (kwh) Totaal emissies (ton CO2) Tabel 5. Reductiepotentieel Virtualisatie ITMove project In totaal wordt er over drie jaar tijd 266 ton CO 2 minder uitgestoten. De reductie in uitstoot lijkt echter niet volledig toe te wijzen aan de toename in het gebruik van virtuele servers. Het aantal virtuele servers is in deze periode slechts gestegen met 2. Met een reductiepotentieel van 25,8 ton CO 2 per server lijkt Virtualisatie slechts verantwoordelijk voor een reductie van 51,6 ton CO 2 uitstoot. De overige reductie is vooral het gevolg van minder actieve servers in totaal. Want in totaal zijn er op 1 april 666 fysieke servers actief, terwijl dit aantal is afgenomen naar 522 in december De inzet van Virtualisatie verklaard een afname van 28 servers. Maar het aantal servers is met nog eens 116 servers gereduceerd. Met een gemiddelde uitstoot van 1,8 over 3 jaar is dit te vertalen naar 213,4 ton CO 2. De reductie lijkt daarom niet het gevolg van Virtualisatie maar meer het gevolg van overbodig maken van servers. Datacenters Atos Atos heeft inzicht in het energieverbruik van haar servers. Het energieverbruik wordt per kwartaal gemeten. Atos probeert de servers zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Een term die hierin centraal staat is de PUE (Power Usage Effectiveness). Deze term geeft de verhouding weer van de totale energie die het data server center ingaat, ten opzichte van het deel de energie die daadwerkelijk gebruikt wordt door de IT-apparatuur zelf. Er wordt bijvoorbeeld ook veel energie gebruikt voor de koeling van de data servers. Bij de data server centers van de financiële instelling zelf was er een PUE van 2.1. Bij de data server center van Atos is er een PUE van 1.7. Met andere woorden voorheen was er 2,1 Watt benodigd om 1 Watt te laten gebruiken door de server. Nu is dat 1,7 Watt, een daling van 19%. In tabel 6 wordt er gepresenteerd wat de besparing is van de inzet van energie-efficiëntere data server centers van Atos. Hierbij moet worden opgemerkt dat er in de bestaande situatie al grofweg de helft van het elektriciteitsverbruik bij de energie-efficiëntere data server centers van Atos lag. Geen dienst Wel dienst kwh vestiging klant kwh vestiging Atos Verhouding klant klant 51% 8% Verhouding Klant Atos 49% 92% Ton CO2 bespaard door bestaande PUE (3 jaar) Ton bespaard door dienst (3 jaar) Tabel 6. De CO 2 -reductie ten gevolge van de energie-efficiëntere data servers centers van Atos 11

12 De toevoeging van de dienst is verantwoordelijk voor een reductie van 136 ton CO 2 over een periode van 3 jaar. Samenvatting Uit de metingen van Atos blijkt dat er door de uitvoering van ITMove project 474 ton CO 2 wordt gereduceerd gedurende een periode van 3 jaar. In tabel 7 wordt gepresenteerd wat de oorzaken zijn voor de reductie tijdens de gebruikersfase van het ITMove project. Ton CO2 Percentage Totaal reductie % Virtualisatie 51,6 11% Overbodig maken servers 213,4 45% Efficientie data server center Atos % Tabel 7. Oorzaken van CO 2 -reductie in het ITMove project Virtualisatie heeft een rol gespeeld maar de andere reductie maatregelen hebben een grotere impact gehad. Daarbij komt dat er nog 15% reductie niet valt te verklaren door de genoemde oorzaken. 4.3.Afvalverwerking Atos gebruikt SITA en Reiswolff-Heesch als afvalpartners. SITA verwerkt het grootste gedeelte van het afval. In 2011 heeft Atos 305 ton afval door SITA laten verwerken. Daarvan bestond 45 ton uit elektronische apparatuur (kabels, servers, computerschermen). Dit heeft volgens een rapportage van SITA aan Atos in totaal 23,5 ton CO 2 -uitstoot veroorzaakt. Dit is de uitstoot van heel Atos, waarvan de uitstoot van een server slechts een fractie is. Er wordt uitgegaan van een gewicht van 10 kg voor één gemiddelde server van Atos. Dit zou betekenen dat de uitstoot bij de verwerking van de server slechts 0,005 ton CO 2 vrijkomt. Er kan worden beargumenteerd dat de uitstoot ten gevolge van de afvalverwerking een verwaarloosbare bijdrage levert aan de footprint over de gehele waardeketen gemeten. Deze wordt dan ook niet meegenomen in het voorbeeld traject. 4.4.Samenvatting De emissies zijn per ketenpartner uitgerekend. Tabel 8 geeft een overzicht van de totale invloed van het ITMove project gedurende 3 jaar op de emissies binnen de waardeketen. Productie fase Scope Atos Gebruikersfase Scope Atos Afvalfase Geen dienst (ton) 80 Scope Scope 3 Verwaasloosbaar Dienst (ton) 63 Scope Scope 2 Verwaasloosbaar Verschil (ton) Verwaasloosbaar Tabel 8. Het effect van ITMove binnen de waardeketen In totaal is er zal er over een tijdspanne van 3 jaar in totaal 491 ton CO 2 worden uitgespaard ten gevolge van het project. Het grootste gedeelte van de besparing wordt behaald gedurende de gebruikersfase. Hierin stijgen de scope 2 emissies van Atos met ton CO 2 maar zullen de emissies in de gehele waardeketen worden gereduceerd. Het reductie-potentieel van Virtualisatie is groot. Maar de reductie in het voorbeeld traject wordt niet enkel door de Virtualisatie bereikt, andere reductiemaatregelen zoals efficiëntere apparatuur spelen een belangrijkere rol. 12

13 5. Reductiemogelijkheden en Reductiedoelstellingen Het reductiepotentieel van Virtualisatie is groot. Atos verhoogt dan ook de virtualisatiegraad van haar dataservers continu. In het global datacenter consolidatieplan is de absolute virtualisatiegraad van 66% afgesproken in Het reductiepotentieel is wel afhankelijk van de reeds bestaande virtualisatiegraad bij de klant. Indien deze al hoog is zal het potentieel van de dienst minder groot zijn. Atos reduceert het energieverbruik van klanten door zoveel mogelijk deze dienst aan de man te brengen. Atos maakt de dienst zelf continu energiezuiniger. Dit is overeenkomstig met het duurzaamheidsthema sustainable services (website Atos). Deze doelstelling heeft een directe invloed op de scope 2 en 3 emissies van Atos. Uit de ketenanalyse blijkt dat de emissies over de gehele waardeketen inderdaad verminderen. Tijdens het gebruik van de servers wordt de benodigde energie voor het functioneren van de servers ook verlaagd. Door bijvoorbeeld efficiënter te koelen. Uit de ketenanalyse blijkt dat dit een grote impact heeft op het reductiepotentieel. Dit gebeurt door de energie efficientie van de hardware mee te nemen in de aankoopprocedure van nieuwe servers. Een van de andere mogelijkheden van de hypervisorlaag is in perioden van beperkt gebruik van de servers binnen een virtualisatieomgeving een aantal componenten, of zelfs complete servers, uit te schakelen. Deze mogelijkheid wordt op dit moment op kleine schaal toegepast en zal bij gaan dragen aan een verlaagd gebruik van energie. Dit is vergelijkbaar met de stop-start systemen van auto s. Voor het totale energieverbuik in datacenters is de doelstelling om het elektriciteitsverbruik tussen 2008 en 2020 te verlagen met 50% Benchmark ambitieniveau De doelstelling op het gebied van Virtualisatie grijpt direct in de op de hoeveelheid elektriciteit die wordt verbruikt in de keten. Ieder procent Virtualisatie van klanten servers levert vrijwel eenzelfde percentage besparing op van het energieverbruik van de klant. Met het bepalen van een doelstelling voor de hoeveelheid CO 2 die wordt bespaard is Atos dan ook deels afhankelijk van de afname van de dienst bij de klant. Ondanks deze afhankelijkheid heeft Atos zich ten doel gesteld om de virtualisatiegraad in haar data servers tot 66% te verhogen in 2014 en zo het elektriciteitsverbruik in de keten te verlagen. In 2011 was de virtualisatiegraad binnen Atos nog 45%. Dat betekent een verhoging van de virtualisatiegraad van gemiddeld 7% per jaar. Het is op dit moment moeilijk om te bepalen hoe deze doelstelling zich verhoudt tegenover de doelstellingen van de sectorgenoten van Atos omdat deze informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd en doorgaans niet wordt vrijgegeven. In de ketenanalyse omtrent het gerelateerde onderwerp the Thin Client, uitgevoerd door sectorgenoot Capgemini, worden de reductiedoelstellingen om de eerder genoemde reden niet benoemd. Volgens het algemene onderzoek V-Index zijn op dit moment 39% van de servers in de vier grote landen (Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten en Groot Brittannië) gevirtualiseerd. De virtualisatiegraad van de servers binnen de data server centers van Atos zit op dit moment al boven dit gemiddelde en Atos heeft de ambitie om deze voorsprong uit te bouwen tot 66% in Atos kwalificeert zich daarom als koploper op het gebied van virtualisatiegraad. 13

14 Atos heeft behalve de mate van Virtualisatie meerdere doelstellingen die ingrijpen op het energieverbruik van haar data server centers, die uiteindelijk moeten leiden tot een verlaging van het elektriciteitsverbruik van 50% in Deze overkoepelende doelstelling is ambitieus, gezien de gemiddelde PUE van Atos die op 1,7 ligt en daarmee al lager dan een van haar klanten (2.1). Atos ziet zichzelf als koploper op het gebied van energie efficiënte data server centers omdat het duidelijke ambities heeft op het verhogen van de virtualisatiegraad binnen haar eigen data server centers, een performance die daarmee in lijn is en een stevige ambitie heeft om haar PUE verder te verlagen. 14

O &Testomgeving. Auteur: K.A. Enklaar Consultant Atos Gecontroleerd door: R.D. Weekenstroo Consultant Atos

O &Testomgeving. Auteur: K.A. Enklaar Consultant Atos Gecontroleerd door: R.D. Weekenstroo Consultant Atos O &Testomgeving Auteur: K.A. Enklaar Consultant Atos Gecontroleerd door: R.D. Weekenstroo Consultant Atos Utrecht, 7-10-2015 1 Inhoud 1. Aanleiding...3 2. Achtergrond...4 2.1 Wat is een virtuele machine...4

Nadere informatie

Keten Analyse Ontwikkeling & Test omgeving binnen Atos

Keten Analyse Ontwikkeling & Test omgeving binnen Atos Keten Analyse Ontwikkeling & Test omgeving binnen Atos Auteur: K.A. Enklaar Consultant Atos Gecontroleerd door: R.D. Weekenstroo Consultant Atos Utrecht, 30-9-2015 1 Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Achtergrond...

Nadere informatie

Memo keuzeproces ketenanalyses 2012

Memo keuzeproces ketenanalyses 2012 Aan : Joost van Rooy, Jean Jacques Wintreacken, Marcel Mulder, Manon Remeijsen, Alex Boss Van : Floor van der Wind Onderwerp : Ketenanalyses Atos Datum : 30-01-2012 Atos heeft besloten om in 2012 op te

Nadere informatie

Memo keuzeproces ketenanalyses 2015

Memo keuzeproces ketenanalyses 2015 Deelnemers Workshop Joost van Rooy, Nathalie Zoomers, Bert Heijnen, Martina Henszen, Lex Enklaar, Ramón Weekenstroo, Paul van de Ven (Atos) Auteur memo Floor van der Wind, Ramón Weekenstroo (Atos) Onderwerp

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016

Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016 Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016 Datum: 21-03-2017 Versie: 2 In samenwerking met: Will2Sustain: Adviesbureau in Duurzaam Ondernemen 1. Inleiding Dit document omvat de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit.

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit. CO2 prestatieladder Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen.

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 13-8-2012 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO 2. -Ketenanalyse. Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels

CO 2. -Ketenanalyse. Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels -Ketenanalyse Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Een slimmer concept door inzicht in de keten Met PlusWonen streeft VolkerWessels naar het minimaliseren

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 1 Versie datum: 1-9-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Inhoud

Voortgangsrapportage. Inhoud Voortgangsrapportage Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Energiestromen... 2 4. Inzage energieverbruik... 3 5. Conclusie... 4 6. Maatregelen... 4 7. Aanbevelingen... 5 Voortgangsrapportage 5 maart

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

CO 2. Ketenanalyse. Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels

CO 2. Ketenanalyse. Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Ketenanalyse Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen gehele waardeketen: upstream en downstream De waardeketen is onderverdeeld in twee stromen: de upstream en de downstream. In de upstream bevinden

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Meest Materiële scope 3 emissies

Meest Materiële scope 3 emissies Meest Materiële scope 3 emissies Opdrachtgever Maurice Huits Vialis Contactpersoon Christine Wortmann 06 4613 9518 Rapportage Referentie CW/160562 Versie 1.1 Datum 19 oktober 2016 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat DEFINITIEVE RAPPORTAGE Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat Betrokkenen: John Kerstjens Sander Hegger Maxim Luttmer MNO Vervat Groep Vestiging Rotterdam, november 2010 Rapportage Ketenanalyse ophoogzand

Nadere informatie

Ketenmaatregelen in de ICT branche Case 3: Datacenters

Ketenmaatregelen in de ICT branche Case 3: Datacenters Ketenmaatregelen in de ICT branche Case 3: Datacenters Status: Defintief Betrokkenen: Frerik van de Pas Michiel Cuijpers Lieke van Rossum Joost van Capellen Agentschap NL ICT Office BECO BECO BECO Rotterdam,

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan CO 2 Prestatieladder voor Arthe Civil & Structure bv Rapport Nr.: ACS14006 R03 DIRECTIE ARTHE Status DEFINITIEF Datum 30 10 2014 Opgesteld ir. J.T.S. Vervoort / D.R. van den

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2.

Nadere informatie

Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage

Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage Eindrapportage CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 8 Van Oord CO 2 -Presatieladder Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. -

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF, SCOPE ÉÉN EMISSIE... 4 2.1 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 2.2 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT, SCOPE TWEE EMISSIE... 5 3.1 REDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Scope 3 doelstelling Pilkes

Scope 3 doelstelling Pilkes Januari 2015 Extern Vanaf november 2013 is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Begin 2015 hopen we dat ons CO2 reductiesysteem voldoet aan de eisen van niveau 5, de

Nadere informatie

Aanleg van nutsvoorzieningen

Aanleg van nutsvoorzieningen 3: Analyse van GHG-genererende (ketens van) activiteiten Afdeling KAM Blad 1 van 11 Aanleg van nutsvoorzieningen Blad 2 van 11 Voorwoord In het kader van de gestelde eisen in de CO 2 -prestatieladder van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 19-08-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 11-11-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Ketenanalyse Duo-label retail advies

Ketenanalyse Duo-label retail advies Ketenanalyse Duo-label retail advies Search Consultancy Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek... 3 1.2. Projectafbakening... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Beschrijving

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten... 5 3.1. Vestiging Koudekerk aan de Rijn... 5 Scope

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Ketenanalyse Radiuz Card

Ketenanalyse Radiuz Card Ketenanalyse Radiuz Card Auteur: R.D. Weekenstroo Consultant Atos Gecontroleerd door: L. Enklaar Consultant Atos Becommentarieerd door: Evelien Ploos van Amstel Consultant Primum Utrecht, 30-9-15 Inhoud

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl A. B. Emissie CO2-reductie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/12 Inhoudsopgave Invalshoek B. CO2-reductie...

Nadere informatie

Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren van versie 2.1 van de CO 2 -prestatieladder van toepassing.

Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren van versie 2.1 van de CO 2 -prestatieladder van toepassing. Verbruik m3 MDB B.V. Memo Onderwerp CO 2 -prestatieladder Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in het eerste halfjaar van 2012(S1). Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 25-01-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Ketenanalyse Mobility Mixx card

Ketenanalyse Mobility Mixx card Ketenanalyse Mobility Mixx card Auteur: A.Boss Consultant Atos Gecontroleerd door: F. Van der Wind Consultant Atos Goedgekeurd door: J. van Rooy Sustainability director Atos Utrecht, 10-04-2012 Inhoud

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012 MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012 Auteur René Speelman Versie 1 Plaats Vianen Kenmerk WEGWIJZER Versie informatie Versie Datum Bijzonderheden Auteur 1 29 april 2013 (toegevoegde management René

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT CO 2 PRESTATIELADDER VOORTGANGSRAPPORTAGE KETENANALYSE RAPPORTAGE SCOPE

CARBON FOOTPRINT CO 2 PRESTATIELADDER VOORTGANGSRAPPORTAGE KETENANALYSE RAPPORTAGE SCOPE PRESTATIELADDER VOORTGANGSRAPPORTAGE KETENANALYSE RAPPORTAGE SCOPE 3 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: Voortgangsrapportage ketenanalyse KAM Definitief 01-06-2016 CONCEPT AUTORISATIE OPGESTELD

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014 2014 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/5 Voortgangsrapportage Carbon footprint 2014 l versie 1.0 Verantwoording Titel : 2014 Revisie : 1.0 Datum : 23 september 2014 Auteur(s) : mw. M. Losekoot (IMR Advies)

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Ketenanalyse Asbestinventarisatie

Ketenanalyse Asbestinventarisatie Ketenanalyse Asbestinventarisatie Search Consultancy November 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek... 3 1.2. Projectafbakening... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Beschrijving

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 16 dec 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2016

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2016 1 e helft 2016 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/5 Voortgangsrapportage Carbon footprint 1 e helft 2015 l versie 1.0 Verantwoording Titel : 1 e helft 2016 Revisie : 1.0 Datum : 22 juli 2016 Auteur(s)

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging 4 Scope 1 emissies 4 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport. Rapportage: KAS 2016 Datum: Opgesteld door: Rick Arts/Monique Harmsen Versie: 1.3

Ketenanalyse Transport. Rapportage: KAS 2016 Datum: Opgesteld door: Rick Arts/Monique Harmsen Versie: 1.3 2015-2016 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2016 Datum: 21-11-2016 Opgesteld door: Rick Arts/Monique Harmsen Versie: 1.3 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 juni 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 Opgesteld door: Gerda de Raad - Will2Sustain Datum: 3 oktober 2016 Versie: Concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Ketenanalyse: Parkeren met of zonder parkeerdetectie- en verwijssysteem

Ketenanalyse: Parkeren met of zonder parkeerdetectie- en verwijssysteem Ketenanalyse: Parkeren met of zonder parkeerdetectie- en CO2 Prestatieladder Ketenanalyse parkeerdetectie- en Datum: 10-01-2015 Versie:5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Vaststellen

Nadere informatie

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder.

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder. MDB B.V. 5 Memo Onderwerp CO 2 prestatieladder nieuwsbrief MDB en SSC Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 prestatieladder. Scope 1, directe CO 2emissies door aardgas,

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016 Review reductiedoelstellingen 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen 5 2.3.

Nadere informatie

Beschrijving energiemanagement systeem Siemens Nederland N.V.

Beschrijving energiemanagement systeem Siemens Nederland N.V. Beschrijving energiemanagement systeem Siemens Nederland N.V. V1.2 / 17 juni 2013 Country Cross-sector SNL Management Office Deze handleiding beschrijft het energiemanagementsysteem en het actieplan voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers Versie 31-12-2015 Inleiding Van Mechelen recycling b.v. verwerkt een groot deel van de bij Liander n.v. door HKS ingezamelde grondkabel. Na verwerking ontstaan

Nadere informatie

Versiebeheer. Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria

Versiebeheer. Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria Versiebeheer Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 2-6-2016 Qonsultar, HvdV 1.0 01-7-2016 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v. vorige versie Initiële

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie