Directie overleg NT2-doorstroomproject 16 februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directie overleg NT2-doorstroomproject 16 februari 2012"

Transcriptie

1 Verslag Directie overleg NT2-doorstroomproject 16 februari 2012 Aanwezigen CVO KHNB Jeanine Billens CVO Lethas Kris De Nys CVO Brussel Harald De Muynck CBE Brusselleer/Voorzitter Jan Van Gompel CVO Strombeek Miek Vandevelde CVO Elishout Coovi Eddy Lefaible Genodigden Daevy Amerlynck (directeur/ afgevaardigd bestuurder) Lies Vanobbergen (stafmedewerker Brucovo) Verontschuldigd CVO Meise-Jette Ria Cauchie Brucovo (TA) Bieke Deloof Brucovo (TA) Khadija Bouarga Verslag 1. Aanleiding Directie-overleg + voorstel vergaderfrequentie - Zoals reeds aangehaald op vorige Raad van Bestuur, zal het doorstroomproject er in 2012 wat anders uitzien. Door de interne clustering met het EduSpot-project, een gewijzigde personeelsbezetting en met het idee van CLLB in het achterhoofd, lijkt het opportuun om op geregelde tijdstippen een directie-overleg samen te roepen (evt. twee-maandelijks voor of na het Dag. Bestuur) - Helaas zijn voor dit overleg de twee projectmedewerkers/ toeleidingsagentes afwezig wegens ziekte. De directeur zal ze uitgebreid briefen over dit overleg. 2. Korte toelichting evaluatie NT2-doorstroomproject 2011 : aantallen, profiel cliënten, doorstroom naar en doorverwijzing vanuit,. ( Powerpoint + rapport op intranet). -De stafmedewerkster licht de cijfers toe. Een grondige verwerking en diepgaande analyse van de cijfers moet nog gebeuren. Zo zal er in kaart gebracht worden welke studiekeuzes NT2-cursisten maken en hoe de doorstroom er uit ziet (welke CVO s zijn betrokken? Hoeveel cursisten uit welke RG voor welke opleiding?, ) Directie overleg doorstroomproject 16 februari 2012 Brucovo 1

2 Totaal van 374 begeleidingen in 2011 TA s hebben meestal meer dan 1 gesprek/cliënt nodig 55% is jonger dan 35 jaar, 40% ouder dan 35 jaar 3/4 de van de cliënten heeft een vreemde nationaliteit (niet-belgisch) Cliënten komen uit alle Brusselse gemeenten, 15% komt uit Brusselse Rand & Vlaams-Brabant 3/4 de is werkloos, 16% werkend 25% heeft geen diploma secundair onderwijs, 35% heeft bachelor of masterdiploma Meeste begeleidingen situeren zich op NT2 niveau 1.2 à 2.1, ook begeleidingen bij hogere niveaus 56% wordt doorverwezen naar een CVO, 18% naar VDAB of VDAB opleidingspartner Grote interesse in HBO, SLO, zorgopleidingen, TKO en horeca 50% van de begeleidingen resulteert in een effectieve inschrijving. Van de inschrijvingen zijn er 26,37 % in CVO Lethas, 20,33 % in CVO Brussel, 9,89 % in CVO Elishout coovi én 12, 09 % in VDAB opleidingen (en 21 % andere, w.o. ook VDAB partners) NT2, HBO boekhouden, ICT toepassingssoftware en TKO komen het vaakst voor bij effectieve inschrijving Brusselleer kende 48 begeleidingen, NT2, zorgopleidingen, horeca en de harde sector kwamen als interesses het vaakst voor. 3.Bespreking herdefiniëring missie en opdrachten NT2 doorstroomproject werkingsjaar 2012 Nu het NT2-doorstroomproject nog één jaar kan doorgaan, via een VGC-projectfinanciering tot eind 2012 ( projectovereenkomst van VGC komt nog per post), is er in het Brucovo-team een toetsing gebeurd van de missie en opdrachten van het project. Een herziening/ herdefiniëring drong zich op, zeker nu het team toeleidingsagentes tot twee is gereduceerd ( maar met evenveel tijdsinvulling) en er ook nauw met de 2 Eduspotmedewerkers wordt samengewerkt. Deze herdefiniëring wordt op zijn beurt getoetst aan de directies van de CVO s. Situering herdefiniering - Een grotere focus op oriëntatie en informatie van de NT2-cursisten om deze op een kwalitatieve wijze én prioritair te informeren over het onderwijsaanbod voor volwassenen (zowel volwassenenonderwijs als hoger/univ.onderwijs) - We gaan nog steeds uit van een vraaggerichte benadering, maar trachten de cliënten gericht door te verwijzen of te oriënteren en / of te begeleiden in een onderwijstraject. De oriëntatie en toeleiding naar beroepsgerichte opleidingen ( via VDAB en derdenpartners) wordt zoveel mogelijk opgenomen en opgevolgd door de Brusselse werkwinkels ( tracé Brussel). Daarover zijn onderling afspraken gemaakt (17/01). - Het aantal begeleidingsgesprekken wordt niet gelimiteerd maar is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt. De nadruk komt te liggen op de nieuwe begeleidingen (i.p.v. bvb 10 gesprekken met één cliênt) - Zoveel mogelijk begeleidingen doen is niet (meer) aan de orde. Vanuit subsidiegever VGC waren er 350 begeleidingen gevraagd, dat is nu teruggebracht op 240 begeleidingen ( vnl. naar onderwijsverstrekkers ) en dit voor 1,8 FTE trajectbegeleiders ( nu verdeeld over 2 medewerkers). Dit gezien de andere opdrachten die vanuit VGC worden gevraagd Directie overleg doorstroomproject 16 februari 2012 Brucovo 2

3 Doelgroepomschrijving De doelgroep blijft ongewijzigd in 2012: NT2-cursisten (met divers socio-economisch statuut en nationaliteit, zowel EU als n-eu, zowel legalen als vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf) uit 5 CVO s en 1 CBE vanaf RG 1.1 die - interesse (kunnen) hebben voor een verdere opleiding aan een CVO, Hoger Onderwijs of bij een andere publieke opleidingsverstrekker - op de hoogte willen zijn van de voorwaarden gekoppeld aan een specifieke (CVO-)opleiding - op de hoogte willen zijn van de vereiste verwachtingen wat taalkennis en leervaardigheden betreft - begeleiding wensen bij het maken van een opleidingskeuze - al dan niet reeds een procedure van EVC-EVK (Elders Verworven Competenties en Kwalificaties, o.a. via Naric ) lopende hebben en daarin verder willen gaan Het werken met andere toeleiders is optioneel ( Huis van het Nederlands, werkwinkels, VDAB, BON, Syntra, zelforganisaties, ): voorlopig enkel doorverwijzingen van de werkwinkel en VDAB ( miniem). De andere mogelijke toeleiders worden nog extra bevraagd. Clustering met Eduspotproject inhoudelijk 2-wekelijks gezamenlijk overleg cliëntenoverdracht ( facultatief) samen ontwikkelen acties : trajectgids voor anderstaligen, focusgroepen, educatief lespakket MO, tevredenheidsmeting, opzet conferentie 2 projecten najaar 12 ( seminarie + verslagboek) ( gericht naar alle Brusselse en Vlaamse doorverwijzers) + mede-organisatie studiedag EIF projecten Vlaanderen juni meewerken aan instrumenten- en toolontwikkeling vanuit EIF-projecten Vlaanderen + mee ontwikkelen concept intermediaire instantie educatief secundair traject voor inburgeraars Uitwerken / consolideren tools / instrumenten jaarrapporten bundeling van de expertise in draaiboek leertrajectbegeleiding, w.o. missie, visie, POP, definiëring info/ orientatie/ begeleiding/ toeleiding, startcompetenties, ) ( doorstroom + eduspot) bundeling informatie opleidingsaanbod en randvoorwaarden in bronnenboek leertrajectbegeleiding -uitwerken concept POP/ Persoonlijk Opleidingsplan en verder verfijnen intake en opvolgingsformulieren (doorstroom en eduspot) -uitwerken van Gids van ed. trajecten voor anderstaligen ( doorstroom + eduspot) -meewerken aan de focusgroepen ( HBO 5 TKO) vanuit eduspot -gebruiken van educatief lespakket eduspot uitbouwen van fichesysteem (informatieverstrekking-op-maat ) : fiches opstellen per opleiding (doorstroom) -uitwerken privacyregeling (o.m. op intakeformulieren) Aangepaste doelstellingen 1. Uitbouw doorstroomwerking van het CVO / CBE a. De NT2-docenten van de CVO s en CBE worden verder gestimuleerd om cursisten door te verwijzen naar het doorstroomproject. De projectmedewerkers brengen hun functie regelmatig terug onder de aandacht op vergaderingen van (vak)werkgroepen NT2. Directie overleg doorstroomproject 16 februari 2012 Brucovo 3

4 Discussie DO: Ook op personeelsvergaderingen en teamdagen kunnen de TA s hun verhaal elk jaar / sem. doen b. Voor het administratief personeel van de CVO s en CBE is extra sensibilisering rond doorverwijzing wenselijk ( om door te verwijzen naar toeleidingsagentes en / of andere centra). Dit kan via flyers/ infosessies voor de secretariaten. Discussie DO: Flyers hebben niet veel impact; een face-to-face voorstelling heeft meer effect, net als een permanentie per week ( ½ d. week???). De directies pleiten opnieuw voor meer permanentie/ aanwezigheid van de TA in het centrum (vooral positief voor sensibiliseren personeel) c. Infosessies in of na NT2-modules: vraag is of ook de medewerkers van het doorstroomproject het educatief lespakket vanuit Eduspot kunnen gebruiken in NT2-lessen ( eerst akkoord van directies en/of docenten)? Aan de directies wordt gevraagd om na iedere NT2- module een infosessie voor een groep cursisten te voorzien ( vanaf waystage 2.1? ), waarbij per school en per RG zelf groepen worden samengesteld en een infosessie/ lespakket over VWO/ HO onderwijs en instapvoorwaarden wordt gegeven. Dit zou een aantal x per schooljaar zijn : met Pasen, in juni, Discussie DO: dit lijkt de directies praktisch niet haalbaar (te veel lesgroepen/ opstartende modules); wel kan er via de klasbezoeken worden gepolst naar de nood aan verdere info over het onderwijsaanbod en kan regelmatig een groep geïnteresseerde cursisten een infosessie krijgen (zoals bij CBE Brusselleer, in HVNB of bij Brucovo). Ook tijdens de proclamaties kan er een TA aanwezig zijn (aanspreekpunt) of een korte sessie worden gegeven. 2. NT2-cursisten vanaf RG1 (richtgraad 1.2) zijn beter geïnformeerd over hun opleidingsmogelijkheden binnen CVO's a. Vanaf RG 1.2 worden er nog klasbezoeken gedaan bij het begin van elk semester of bij nieuwe startmomenten in de 5 cvo s (vanaf 1.2 bij Bieke, 2.1 en 2.2 bij Khadija). Bij CBE Brusselleer worden de infosessies voortgezet (afspraken vastgelegd). Elk schooljaar dient dit te worden hernomen, omwille van het grote verloop van personeel in de cvo s (nieuwe NT2-docenten, administratief personeel, ). De klasbezoeken kunnen ook samen worden opgenomen door Bieke en Khadija in de centra (wel beperken tot de hogere RG). Discussie DO: Akkoord dat de klasbezoeken worden verdeeld onder de twee TA s of dat ze evt. samen worden opgenomen. Er gebeurt sowieso selectie m.b.t. te frequenteren klasgroepen (anders is het ondoenbaar). Dat er vnl. naar de hogere RG wordt gesensibiliseerd is logisch : het instapniveau voor NT2 is hoger en de doorstroom naar een reguliere (cvo-) opleiding kan snel. Het overleg waarschuwt wel voor een afromingseffect : de lagere taalniveaus( 1.1, 1.2) dienen even goed geïnformeerd te worden. K. Denys verwijst in dit opzicht naar een stage-project bij CVO Lethas : momenteel is er trajectbegeleiding opgestart voor geplafonneerde NT2-cursisten (die vastzitten in een bep. RG, waar geen evolutie of doorstroom naar hoger niveau inzit), die via een trajectbegeleider aan een (bedrijfs-)stage NT2 worden geholpen (in het brede non-profitveld). b. Ook dienen de scholen alle infomomenten per opleiding/ per school-en dit per semester- door te geven aan de TA s. Nu weten deze te weinig op voorhand wanneer een bepaalde infosessie plaats vindt. Discussie DO: dit wordt effectief doorgegeven aan elke TA. De TA contacteert daarvoor de secretariaten (kalender wordt opgemaakt en ook op site Brucovo geplaatst). Ook omgekeerd : de TA s kunnen de nieuwsbrieven van de centra gebruiken om hun werking toe te lichten (ook naar leerkrachten toe) Directie overleg doorstroomproject 16 februari 2012 Brucovo 4

5 b. De klasbezoeken worden vanaf 2012 ook nauwgezet bijgehouden per TA (en doorgeven per mail, wekelijks of maandelijks aan de betrokken scholen/directies). Discussie DO: dit gebeurt vanaf feburari. 3. NT2-cursisten zijn op de hoogte van het niveau Nederlands dat ze moeten behalen om een bepaalde CVOopleiding te kunnen volgen. a. In de begeleidingen zelf dient er extra aandacht te komen voor het nodige taalniveau per opleiding. Een correcte inschatting van het min. taalniveau per opleiding is noodzakelijk als werkinstrument. Er zal samen met de cliënt worden bekeken welk taaltraject nodig is om aan een bepaalde opleiding te kunnen starte n. Waar nodig worden er naar alternatieven gezocht : intensieve taaltraining, NODO/ taalcoaching, taalstimulering, Discussie DO: akkoord met het faciliteren met een taaltraject door de TA, maar eerst dienen de instapniveaus van de opleidingen duidelijk bepaald te zijn (per opleiding weten welke taalvereisten er worden gevraagd). Officieel mogen CVO s immers geen taalvereisten stellen aan hun cursisten. Daar waar het Huis een instapniveau heeft bepaald, gaat het om het taalniveau dat een "gemiddelde" anderstalige student nodig heeft om dezelfde kansen op slagen te hebben als een "gemiddelde" moedertaalspreker. Scholen mogen dit niveau theoretisch enkel als "advies" hanteren t.a.v. kandidaatcursisten. De praktijk verschilt van CVO tot CVO, en van opleiding tot opleiding. Wat betreft de gids voor anderstalige studenten die Brucovo opstelt ( eduspot/ doorstroomproject), dienen we nog per CVO en per HBO5 opleiding te weten - wat het instapniveau is? Of dit dwingend is of niet? Bewijzen via taaltest of via attest NT2? - of er taalondersteuning is in de les (taalcoach) of de cursus door het huis gescreend is? - of het mogelijk is om een instapproef te doen wanneer je geen secundair diploma kan aantonen? Wanneer is deze proef? Hoeveel kost deze? Wat houdt ze in? Dit wordt nog door Greet Simons van het Eduspotproject aan elk CVO formeel gevraagd. Of de info over de instapniveaus publiek mag gedeeld worden? Volgens de aanwezige directies is dit geen probleem, maar er moet wel duidelijk aangegeven worden dat het hier niet om een formeel "uitsluitingsmechanisme" gaat, maar om een advies. Dus misschien beter een formule als "aanbevolen startniveau Nederlands" en niet gewoon "instapniveau Nederlands" gebruiken b. De inventarisatie van de noodzakelijke taalniveaus per opleiding (SO en HBO5 niveau), de bepaling van instaplatten en het opzetten van taalbeleidsplannen worden verder gezet in 2012 door Brucovo en het Huis van het Nederlands. Discussie DO: hier wordt door Brucovo een prioriteit van gemaakt ; er wordt aan het Huis een lijst opgevraagd van de door het huis bepaalde instaplatten per (CVO)-opleiding én via de VDAB ( voor de door VDAB-RDB erkende CVO-beroepsopleidingen). 4 NT2-cursisten weten bij wie ze terecht kunnen voor vragen over opleidingsmogelijkheden binnen hetzelfde of bij een ander centrum. a. Afhankelijk van de personeelsinzet wordt de promotie in de centra nog verhoogd : de promotiepakketten worden verder intensief verspreid, infosessies gepland voor cursisten en personeel, Directie overleg doorstroomproject 16 februari 2012 Brucovo 5

6 Discussie DO : De cvo s geven zelf aan hoeveel pakketten ze wensen voor wie ( NT2- cursisten, andere cursisten, al of niet nieuwe). Voor het 2 de sem. zijn de pakketten al iets te laat ( algemene folder Brucovo uitgeput, nieuwe folder beschikbaar vanaf begin maart), maar zijn nog zinvol naar de proclamaties toe. b. De verhoogde toeleiding naar (5-tal) beurzen/infodagen van de centra en het organiseren van een eigen opleidingsfoor ( gekoppeld aan de tracé-opleidingsbeurs Brussel) staat op het programma. Discussie DO : de directies worden op de hoogte gehouden van alle beurzen waar de TA s zullen staan. Ook de opleidingsfoor zal nog doorgaan : deze wordt gekoppeld aan de opleidingsbeurs van Brussel op 12/06 en heeft een speeddating-concept ( een 10-tal opleidingen worden persoonlijk toegelicht door docenten, (ex)cursisten, enz.) Meer concrete info en vraag naar engagement volgt vanaf 27/02 in een aparte mail. c. Voorlopig is er één antenne (permanentie) bij CVO Lethas ( Khadija voltijds tot feb., daarna halftijdse permanentie bij CVO Lethas ), bij de andere CVO s geen antennes voorlopig. Optie voor antenne in de Laarbeeklaan en GC Essegem ( lesplaats van CVO Meise-Jette, CVO Brussel én CVO Strombeek) Discussie DO : dit moet nog praktisch worden bekeken door Bieke en GC Esssegem en de betrokken cvo s. 5. Betere doorstroom binnen NT2 in het centrum ( lagere drop-out) Er wordt steeds getracht om zoveel mogelijk cliënten in een NT2-traject te houden, maar dit kan niet afgedwongen worden ( soms moeilijk NT2 én andere opleiding qua tijdsdruk, gezinssituatie, te combineren). Het is niet, zoals eerder gezegd, omdat er meer zal geworven worden in de iets hogere RG dat er zal afgeroomd worden We geven niet de voorkeur aan een sneller traject, maar wel het meest efficiënte en motiverende voor de cursist ( een korter traject is beter vol te houden, maar als er extra taalondersteuning nodig is, wordt het ook sterk aangeraden om verder NT2 te volgen!) a. De koppeling tussen NT2 en een reguliere (al of niet cvo-) opleiding blijft wel bewaakt: het is noodzakelijk om het Nederlands te verbeteren (via cvo-opleidingen) of te blijven onderhouden ( via bvb. conversatietafels Bru-taal), om zo minder uitval te voorzien in een opleiding. De registratie-instrumenten worden vernieuwd en verfijnd, zodat we kunnen nagaan wie van de begeleide/ingeschreven cliënten NT2 en een andere opleiding tegelijkertijd volgt (en wat hun profiel is). Discussie DO : dit wordt in de database aangepast. E. Lefaible stelt ook voor dat het doorverwijsformulier (dat vorig jaar is ontwikkeld, maar nog geen gemeengoed is geworden) digitaal zou kunnen worden doorgestuurd. Als louter ontvangend centrum, heeft CVO Elishout geen goed zicht op wie er nu vanuit welk centrum wordt doorgestuurd. 6. Effectieve doorstroom verhogen naar (beroepsgerichte) CVO-opleidingen in hetzelfde of andere centra. a. We streven een totaal aantal van 240 begeleidingen na in Alle fases van de leertrajectbegeleiding (info, orientatie, begeleiding, toeleiding, remediering) worden ingevuld met de klemtoon op informatie en oriëntatie (sterke 1 ste lijnswerking) b. In plaats van louter op de (leer)trajectbegeleidingsopdracht te focussen, werken we in 2012 ook een aantal tools uit ( gids, draaiboek, bronnenboek, ) al of niet samen met het eduspotproject. De TA s worden hiervoor ook ingeschakeld. c. Ook wordt er een VTO-beleid voor de TA s en de TB van eduspot structureel uitgewerkt ( i.k.v. nieuwe tools/ vaardigheden, i.f.v. het leerwinkelverhaal). Directie overleg doorstroomproject 16 februari 2012 Brucovo 6

7 4.Toelichting concrete tools en acties (uitgewerkt i.s.m. EduSpotproject) : Tool/gids voor anderstalige studenten : deze gids met alle speciale trajecten voor anderstaligen in de Brusselse HO/HBO5- opleidingen is zowel voor doorverwijzers als voor de doelgroep bestemd. Met als inhoud : algemene info over studeren (verschil HBO5, prof./ac. bachelor, ) + voorbeeldtrajecten + specifieke info omtrent taal-en diplomavoorwaarden + getuigenissen. Deze tool wordt opgesteld in klaretaal-nl, en wordt zowel op pdf/ papier als via een site ( offertes opgevraagd) aangeboden. Eind maart wordt de tool afgewerkt. Draai-en bronnenboek leertrajectbegeleiding : er wordt samen met Eduspot een draaiboek uitgewerkt waarin de expertise van de toeleidingsagentes en Eduspotmedewerkers wordt verwerkt ( om de persoonsgebondenheid te overstijgen) en later door andere trajectbegeleiders kan worden gehanteerd ( ook i.f.v. het leerwinkelconcept). Daarnaast komt er ook een bronnenboek ( met overzichten van alle instellingen, doorverwijzers, instap-en randvoorwaarden). Er wordt via een strikte taakverdeling en diverse overleggen door doorstroom-en Eduspotprojectmedewerkers tot begin juni gewerkt aan deze 2 (lange termijn) instrumenten. Overzicht (ndl-talige) testinginstrumenten : we verzamelen alle testings ( met nadruk op n-talige testings) in de beroepsopleidingssector, VWO, HO,... Focusgroepen: studenten vanuit TKO, HBO 5, HO, Univ en UTC worden aan het woord gelaten ( toekomstige studenten, huidige en afgestudeerden) om een beter zicht op drempels en randvoorwaarden te krijgen vanuit de doelgroep zelf. Greet Simons van eduspot neemt dit op zich. Bedoeling is hieruit ook getuigenissen en good practices te distilleren. ER komt ook een terugkoppelingsmoment om de resultaten van de focusgroepen te delen ( met UAB, HUB, EHB, VUB én de CVO s). Educatief lespakket : ontwikkelen van lespakket van 2 x 3 u. in het NL, Engels en Frans over studeren in Brussel / België, met als inhoud o.m. diploma en werkmogelijkheden, structuur van het onderwijs, toelatingsvoorwaarden, Feedback over de proefsessie was zeer positief bij BON ( MO-studenten). Dit kan ook worden gegeven in andere settings dan bij MO ( NT2-lessen en infosessies bij cvo s bvb. ) Directie overleg doorstroomproject 16 februari 2012 Brucovo 7

brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot

brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot Nummer 1, april 2014 brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot Speciale EduSpot editie In dit nummer Nieuw Eduspot team Bekijk onze EduSpot film Website Eduspotter Bestel EduSpot brochures en affiches

Nadere informatie

3. Jaarrekening / balans 2011, begroting 2012 en cashflow 2012 : toelichting, bespreking (doc. op intranet)

3. Jaarrekening / balans 2011, begroting 2012 en cashflow 2012 : toelichting, bespreking (doc. op intranet) Verslag Dagelijks Bestuur 16 februari 2012 Aanwezigen CVO KHNB Jeanine Billens CVO Lethas Kris De Nys CVO Brussel Harald De Muynck CBE Brusselleer Jan Van Gompel Genodigden Daevy Amerlynck (directeur/

Nadere informatie

Aanvulling data doorstroomproject 2011 deel inschrijvingen

Aanvulling data doorstroomproject 2011 deel inschrijvingen Aanvulling data doorstroomproject 2011 deel inschrijvingen Inschrijvingen Totaal aantal inschrijvingen : 188 (+/- 48% van het totaal aantal begeleidingen) Uitsturende organisatie: CVO Brussel 23 12,23%

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 1, februari 2013 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Kijkdag Nederlands op de werkvloer

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 3, juni 2012 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Opleidingsbeurs 1 Proclamatie gedetineerden Wat is Aanvullende Algemene Vorming Samenwerking VDAB CVO SVV

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

Anderstaligen voorbereiden op het Nederlandstalige hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. 15 maart 2016

Anderstaligen voorbereiden op het Nederlandstalige hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. 15 maart 2016 Anderstaligen voorbereiden op het Nederlandstalige hoger onderwijs en de arbeidsmarkt 15 maart 2016 Opbouw Geschiedenis IVAN in de praktijk Toekomst 2 Geschiedenis Intensief Voorbereidingsjaar hoger onderwijs

Nadere informatie

Projectplan Project EDUSPOT Brussel 1/09/12-31/08/13

Projectplan Project EDUSPOT Brussel 1/09/12-31/08/13 DOELEN PROJECT EIF BRUSSEL Projectplan Project EDUSPOT Brussel 1/09/12-31/08/13 TAKEN TIMING /FASERING DOELEN PROJECT EDUSPOT BRUSSEL 1/Organisatie educatieve toeleidings-en begeleidingstrajecten naar

Nadere informatie

Jaaractieplan Brucovo vzw 2012-2013. Brucovo vzw Jaaractieplan 2012-13 1

Jaaractieplan Brucovo vzw 2012-2013. Brucovo vzw Jaaractieplan 2012-13 1 Jaaractieplan Brucovo vzw 2012-2013 Brucovo vzw Jaaractieplan 2012-13 1 MEETFACTOREN / BETROKKENEN/ TIMING/ BUDGET REF.SW- OVEREENKOMST- JAARACTIEPLAN I.Opleidingsplan (art.2 SWO) (SD1 / OD1) INHOUD ACTIE

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 2, februari 2012 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Oproep focusgroep 1 Oproep focusgroep Eduspot Gezocht: anderstalige HBO5-studenten voor interview/ focusgroep

Nadere informatie

Handleiding verificatie cursistendossier NT2

Handleiding verificatie cursistendossier NT2 Handleiding verificatie cursistendossier NT2 1. Inleiding Algemene richtlijnen en afspraken m.b.t. verificatie zijn opgenomen in het Afsprakenkader Verificatie. De Huizen van het Nederlands hebben een

Nadere informatie

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN]

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] CONTEXT Per 1-1-2015 : stopzetting werking van de 13 Consortia Volwassenenonderwijs in Vlaanderen TAKEN CONSORTIA Samenwerking binnen Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Studiedag 15 maart 2016

Studiedag 15 maart 2016 Volwassenenonderwijs arrondissement Leuven Studiedag 15 maart 2016 Hoe anderstaligen begeleiden naar het hoger onderwijs? 1 Naaima El Handouni HBO SCW PBA Sociaal werk SLO Via Educatie 2012 2014: trajectbegeleider

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeldfiche: Toeleiding inburgeraars met educatief perspectief

Praktijkvoorbeeldfiche: Toeleiding inburgeraars met educatief perspectief Studiedag Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren 26 november 2010 Workshop G Praktijkvoorbeeldfiche: Toeleiding inburgeraars met educatief perspectief Contactpersoon voor dit praktijkvoorbeeld:

Nadere informatie

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met:

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Oriëntatiegids

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat van

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16 VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. VDAB INTEGRATIE VIA WERK INHOUD: 1.AANPAK VDAB 2.ACTIES 3.VOORBEELDEN & GOOD PRACTICES 4.VRAGEN? AANPAK VDAB AANPAK VDAB / PRINCIPES: Aanpak krijgt vorm op basis van:

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Brussels Consortium Volwassenenonderwijs vzw

JAARRAPPORT 2011. Brussels Consortium Volwassenenonderwijs vzw JAARRAPPORT 2011 Brussels Consortium Volwassenenonderwijs vzw INHOUDSTAFEL I. Brussels Consortium Volwassenenonderwijs: algemene werking 1.Ontstaan.3 2. Missie / visie van het consortium..9 3. Administratieve

Nadere informatie

HUIS VAN HET NEDERLANDS WEST-VLAANDEREN PROVINCIAAL AFSPRAKENKADER. 12 september 2013

HUIS VAN HET NEDERLANDS WEST-VLAANDEREN PROVINCIAAL AFSPRAKENKADER. 12 september 2013 HUIS VAN HET NEDERLANDS WEST-VLAANDEREN PROVINCIAAL AFSPRAKENKADER 12 september 2013 Provinciaal Afsprakenkader NT2 HvN-WVl 12092013 Pagina 1 INHOUDSTAFEL A. TER INLEIDING: enkele algemene afspraken B.

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL I. INHOUDSTAFEL I. INHOUDSTAFEL... 1 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 1. Doelstelling... 2 2. Toepassingsgebied... 2 3. Lokale werkafspraken...

Nadere informatie

BRUSSEL gaat ervoor!

BRUSSEL gaat ervoor! BRUSSEL gaat ervoor! Inspiratienamiddag 20 februari 2014 Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Brussel!? Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen ( ) Nr. 7 7 mei 2013 ( )

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen ( ) Nr. 7 7 mei 2013 ( ) stuk ingediend op 1867 (2012-2013) Nr. 7 7 mei 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Amendementen Stukken in het dossier: 1867 (2012-2013) Nr. 1:

Nadere informatie

Nieuwsflits VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

Nieuwsflits VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 6, oktober 2012 Nieuwsflits VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer EduSpot in een nieuw jasje! CVO directie lost moord op 1 2 EDUSPOT in een nieuw jasje! Alle spots

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 Advies over modulaire opleidingen in de studiegebieden Talen en NT2 van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters?

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 312 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Actieplan samen tegen schooluitval Het

Nadere informatie

De NT2 trajecten van inburgeraars in kaart gebracht. Peter De Cuyper HIVA. Inhoud

De NT2 trajecten van inburgeraars in kaart gebracht. Peter De Cuyper HIVA. Inhoud De NT2 trajecten van inburgeraars in kaart gebracht VLOR, Brussel, 21 01 2014 Peter De Cuyper HIVA peter.decuyper@kuleuven.be Situering Inhoud De evaluatie van taaltrajecten Opzet Methodologie Conclusies

Nadere informatie

12 scenario s. van warme overdracht

12 scenario s. van warme overdracht 12 scenario s van warme overdracht Scenario s van warme overdracht tussen centra voor volwassenenonderwijs CVO - centra voor basiseducatie CB Voor mensen met minder geletterdheidsvaardigheden is het niet

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Inburgering Spreker: Sofie Michielsen (Inburgering Oost-Vlaanderen) WAT IS INBURGERING? - 2-1 Opdracht Inburgering = Vlaamse beleid Opstap tot integratie door het onthalen

Nadere informatie

nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS Huis van het Nederlands Brussel - Werking

nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS Huis van het Nederlands Brussel - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Digitale Week. Brussel. Organisaties en programma

Digitale Week. Brussel. Organisaties en programma Digitale Week Brussel s en programma KureghemNet Kureghemnet is een computerleercentrum in Kuregem, Anderlecht, Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er zijn cursussen voor beginners en gevorderden, in het Nederlands

Nadere informatie

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens Infosessie 1. Voorwaarden voor werkzoekenden 2. Begeleidingstraject via Activiteitencoöperatie

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN 2 32 Oriëntatiegids NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en oefenen. We leggen in paragraaf

Nadere informatie

Advies. Uitbouw hoger beroepsonderwijs. Brussel, 23 mei 2016

Advies. Uitbouw hoger beroepsonderwijs. Brussel, 23 mei 2016 Advies Uitbouw hoger beroepsonderwijs Brussel, 23 mei 2016 SERV_20160523_CNhogerberoepsonderwijs_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Algemene Raad PCA / 26 januari 2012 AR-AR-ADV-007 Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18 www.vlor.be

Nadere informatie

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Maart 2017 20-tal ingekantelde organisaties Van 20-tal organisaties naar één Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering 2015: installeren 2016: organiseren

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Provinciale netwerkdag over werken op maat De vluchtelingeninclusie op de arbeidsmarkt

Provinciale netwerkdag over werken op maat De vluchtelingeninclusie op de arbeidsmarkt Provinciale netwerkdag over werken op maat De vluchtelingeninclusie op de arbeidsmarkt 2 Overzicht presentatie Inleiding: verschillende statuten Presentatie Patrick actieplan VDAB Acties en contactgegevens

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Om het opleidingsprofiel in kaart te brengen, beschikken we over drie indicatoren:

Om het opleidingsprofiel in kaart te brengen, beschikken we over drie indicatoren: Profiel van asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden t.o.v. de totale groep van inburgeraars en t.o.v. de groep personen met een inschrijving NT2 via de Agentschappen of het Huis van het Nederlands

Nadere informatie

Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren

Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren Workshop D zaal Uten Liemingen Kan ik nog een diploma hoger onderwijs behalen? (11.15-12.15) Gwen Carmans, adjunct-directeur PCVO West-Vlaanderen Dimitri

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam Initiatiefnemer: vzw Schoolinterventieteam Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start?

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 387 van CHRIS JANSSENS datum: 23 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/426 24 oktober 2002 Besluit houdende de aanvulling en wijziging van collegebesluit nr. 02/19 houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2002 in het kader van het Sociaal

Nadere informatie

Diploma-erkenning NARIC - Erkende asielzoekers, vluchtelingen en subsidiairbeschermden

Diploma-erkenning NARIC - Erkende asielzoekers, vluchtelingen en subsidiairbeschermden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 28 van ELISABETH MEULEMAN datum: 13 oktober 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Diploma-erkenning NARIC - Erkende

Nadere informatie

OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT)

OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT) Infosessie 9 OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT) Provinciale netwerkdag Vlaams-Brabant L4-volwassenenonderwijs en Consortium In In vogelvlucht 1. Algemeen over OKOT Wat? Instapvoorwaarden?

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Intake bij atlas trefdag NT2

Intake bij atlas trefdag NT2 Intake bij atlas trefdag NT2 Nieuwe organisatie Atlas Bij Atlas, integratie& inburgering Antwerpen kan je terecht voor: inburgeringstrajecten en informatie over Nederlands leren en oefenen ondersteuning

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

Infosessie Softwareontwikkelaars. Deel Volwassenenonderwijs

Infosessie Softwareontwikkelaars. Deel Volwassenenonderwijs Infosessie Softwareontwikkelaars Deel Volwassenenonderwijs Agenda Aanpassingen aan bedrijfsregels in kader van Fusies Beheer Ingerichte opleidingsvarianten Gebruik van de raadpleeg LED-dienst Gebruik communicatiecode

Nadere informatie

nr. 695 van CHRIS JANSSENS datum: 31 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Inburgering - Vormingsprogramma - Resultaatverbintenis

nr. 695 van CHRIS JANSSENS datum: 31 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Inburgering - Vormingsprogramma - Resultaatverbintenis SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 695 van CHRIS JANSSENS datum: 31 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche. Projectomschrijving

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche. Projectomschrijving Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0805 22-06-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring thuiszorg vzw Familiehulp Projectomschrijving

Nadere informatie

Minderjarige nieuwkomers: wie zijn ze en hoe leiden we ze toe naar vrije tijdsinitiatieven?

Minderjarige nieuwkomers: wie zijn ze en hoe leiden we ze toe naar vrije tijdsinitiatieven? Minderjarige nieuwkomers: wie zijn ze en hoe leiden we ze toe naar vrije tijdsinitiatieven? WIE IS DE DOELGROEP? 5 jaar tot hoogstens 17 max. 1 jaar ononderbroken in België verblijven max. 9 maand in school

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap: wie zijn we? Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) sinds 1 januari 2015 Alle diensten voor: Integratie Inburgering Sociaal tolken en vertalen

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Emancipatorisch werken 2 (G2) Code: G2 Cluster: 3 Academiejaar: 2014-2015 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Administratieve software in onderwijsinstellingen: DAVINCI Studiedag privacybescherming in het onderwijs

Administratieve software in onderwijsinstellingen: DAVINCI Studiedag privacybescherming in het onderwijs Administratieve software in onderwijsinstellingen: DAVINCI Studiedag privacybescherming in het onderwijs DAVINCI Studiedag VVSG en OVSG 16/11/2017 Doelstellingen Gegevens verzamelen voor de financiering/subsidiering

Nadere informatie

Mama Leert! Terugblik Evaluatie Heden Toekomst

Mama Leert! Terugblik Evaluatie Heden Toekomst Mama Leert! 2016 2017 - Terugblik Evaluatie Heden Toekomst Terugblik ESF oproep 320 ikv vh AMIF-programma 2014-2020: Proeftuinen inburgering op maat van laaggeletterde moeders met jonge kinderen (0-3)

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

NT2-docent, man/vrouw met missie

NT2-docent, man/vrouw met missie NT2docent, man/vrouw met missie Resultaten van de bevraging bij NT2docenten Door Lies Houben, CTOmedewerker Brede evaluatie, differentiatie, behoeftegericht werken, De NT2docent wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

1. Bijlage 1: Formulier EVK

1. Bijlage 1: Formulier EVK 1. Bijlage 1: Formulier EVK CVO COOVI E. Grysonlaan 1 1070 Anderlecht 02 526 51 00 cvo@coovi.be AANVRAAG VRIJSTELLING VIA EVK OPLEIDING: graduaat Schooljaar 2016-2017 NAAM:... Voornaam:... Geboorteplaats:...

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid KBA Een mix van nationale en internationale leerlingen Volgende beleidsnota s vormen één geheel:

Inschrijvingsbeleid KBA Een mix van nationale en internationale leerlingen Volgende beleidsnota s vormen één geheel: Inschrijvingsbeleid KBA Een mix van nationale en internationale leerlingen Volgende beleidsnota s vormen één geheel: Auditiebeleid Inschrijvingsbeleid Criteria om te slagen in de geschiktheidsproef Inleiding

Nadere informatie

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens Slotbijeenkomst Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens 12 mei 2015 Verontschuldigd Agenda 1. Wijzigingen BPB Samenwerking KISP Consequenties

Nadere informatie

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Monitoring asielinstroom Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en

Nadere informatie

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Voorstelling resultaten ENW SoE 2008/7 Aanleiding/ Algemeen doel Aanleiding/

Nadere informatie

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken Word Wijs!? een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken promotor: de Stap - Studieadviespunt Gent duur project: 1/10/2012 tot 30/9/2013, verlengd met 1 schooljaar 1/10/2013 tot 30/9/2014 1,2 fulltime

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker leerloopbaanbegeleiding

Vacature. voltijds medewerker leerloopbaanbegeleiding Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 22 februari 2005 RVOL/MDR/ADV/005 Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN

Nadere informatie

BEDRIJFSBEHEER. E-bedrijfsbeheer NIEUW!

BEDRIJFSBEHEER. E-bedrijfsbeheer NIEUW! BEDRIJFSBEHEER NIEUW! E-bedrijfsbeheer www.syntrabrussel.be 02 Ana Christina (47) Opleiding Brood- en Banketbakker 03 Een eigen zaak starten? Start met de opleiding Bedrijfsbeheer De opleiding Bedrijfsbeheer

Nadere informatie