CONTENTONDERZOEK. Leraar - Harald Warmelink NIELSVANUNEN GAME DESIGN. Door: Niels van Unen G&I1D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTENTONDERZOEK. Leraar - Harald Warmelink NIELSVANUNEN GAME DESIGN. Door: Niels van Unen G&I1D"

Transcriptie

1 CONTENTONDERZOEK Door: Niels van Unen G&I1D Leraar - Harald Warmelink

2 INLEIDING Voor het schoolproject genaamd project vrij zijn we met alle 1stejaars in Berlijn geweest. Tijdens ons bezoek in Berlijn zijn we bij verschillende bezienswaardigheden geweest en hebben we Berlijn leren kennen. Na aanleiding van het project vrij hebben we de kans gekregen om een game of installatie te ontwerpen. Deze game of installatie moet de speler/gebruiker een ervaring geven die gebaseerd is op een kunstzinnige of culturele ervaring die we hebben opgedaan tijdens ons bezoek in Berlijn. Na veel overleg en discussies bleek onze projectgroep vooral geïnteresseerd in het beklemmende en kille gevoel dat wij kregen in Berlijn. We vonden het erg bijzonder dat een stad zoveel verschillende gevoelens kon opwekken. Dit gevoel uitte zich vooral in bijvoorbeeld de kille gebouwen in combinatie met street art, het contrast tussen west en oost Berlijn, het oude Berlijn, de verwoeste gebouwen, het nieuwe moderne Berlijn én musea zoals het joods museum. We hebben gekozen om het beklemmende en kille gevoel dat we in Berlijn kregen te gebruiken voor onze game of installatie. We hebben hiervoor gekozen, omdat we denken dat we hiermee de ervaring die we in Berlijn beleefden sterk naar voren kunnen brengen. Onze ervaringen in Berlijn toonde veel gelijkenissen met ons bezoek aan het joods museum. Daarom het ik ervoor gekozen om specifiek onderzoek te doen naar het joods museum. Hierdoor kon ik erachter komen wat het joods museum heeft gedaan om zo n ervaring te creëren en hoe wij dat zelf zouden kunnen toepassen. Voor het content onderzoek is er daarom behoefte om meer te weten te komen over hoe je een beklemmend en kil gevoel bij mensen kan opwekken. - Een beklemmend gevoel is het gevoel dat er onheil of gevaar dreigt.

3 INLEIDING Om hierachter te komen ga ik een aantal onderzoeksvragen opstellen die mij moeten helpen om hierachter te komen. In dit rapport wordt die kennis geboden door specifiek onderzoek te doen naar. - Kunnen er verschillende factoren benoemd worden die het gevoel van beklemming of kilte veroorzaken? Het gevoel van beklemming is het gevoel dat er onheil of gevaar dreigt. Deze factoren kunnen herleid worden tot: - De objecten en materialen in de omgeving; - Het kleurgebruik; - Het geluid; - De architectuur/indeling. - Wat voor methodes worden er gebruikt om een beklemmend of kil gevoel bij mensen op te wekken?

4 METHODE Binnen het joods museum bevinden zicht een aantal installaties waar ik in het bijzonder naar wil kijken. Ik wilde naar de holocaust tower kijken, omdat deze een heel sterk gevoel van leegte en kilte meegeeft. De memory void geeft daarentegen juist een heel beklemmende sfeer, waardoor ik twee verschillende ervaringen kan analyseren. Om meer te weten te komen over deze installaties zal ik in eerste instantie vooral deskresearch gaan doen om te onderzoeken hoe deze installaties zijn opgebouwd. Mijn primaire bronnen bestaan uit de website en de architect van het museum. Dit gebruik ik om uit te zoeken wat de visie, de gedachten waren en wat het museum wilde bereiken met het joods museum. De website van de architect van het museum Daniel Libeskind levert ook de nodige informatie en vertelt heel duidelijk vanuit het perspectief van de architect. Zo heeft het museum drie perspectieven die belangrijk zijn voor de gedachten achter het museum en wat het uit moet stralen. Om erachter te komen welke secundaire bronnen ik het best kan gaan gebruiken, maak ik vooral gebruik van google, google scholar en wikipedia. Op deze manier kan ik specifiek op zoek naar bronnen die me meer kunnen vertellen over het joods museum. Met google probeer ik vooral de algemene bronnen te vinden, Google scholar is vooral handig voor wetenschappelijke artikelen en Wikipedia is vooral nuttig om algemene informatie over het museum te vinden en te kijken of ik er dingen uit kan halen die ik nog niet wist. Via google en google scholar heb ik een aantal bruikbare bronnen kunnen vinden. Een interessant boek van Barbie Zelizer (2001) waarin de link tussen visual culture en de holocaust wordt gelegd, is heel handig voor wat extra diepgang om het visuele te verbinden met de holocaust. Ook het artikel van Andrew Kroll (2010) over het algemene idee van het joods museum helpt mij om een duidelijker beeld van het museum te krijgen.

5 METHODE Naast deskresearch wil ik ook veel enquêtes afnemen. Dit is belangrijk om duidelijk te krijgen waarom mensen een bepaald gevoel kregen bij een installatie en wat ze dan voelden. Hierdoor kan ik veel meer naar de details en de specifieke onderdelen van een installatie kijken door daar vragen naar te stellen. Hiermee krijg je objectievere meningen die per persoon kunnen verschillen en dus ook verschillen in hoe mensen iets hebben ervaren. Ik heb specifiek voor het afnemen van enquêtes gekozen in plaats van bijvoorbeeld interviews, omdat de respondenten op deze manier rustig kunnen nadenken over hun antwoorden en hierin geen druk voelen. Voor dit onderzoek heb ik een survey opgesteld waarin onderzoek wordt gedaan naar het effect van de volgende factoren: - De objecten en materialen in de omgeving; - Het kleurgebruik; - Het geluid; - De architectuur/indeling. Deze factoren zijn opgedeeld in de volgende deelvragen: - Wat doen objecten in het museum met de gevoelens van de bezoekers en hoe heeft het materiaal hier invloed op? - Wat voor invloed heeft kleur op de gevoelens van de bezoekers en wat voor kleur past bij een sfeer van beklemming? - Hoe wordt het geluid gebruikt om in te spelen op de gevoelens van de bezoekers? - Hoe heeft architectuur/indeling invloed op de gevoelens van de spelers?

6 METHODE Dit zijn de vragen van de enquete. Welke kleur geeft voor jou een gevoel van beklemming? Rood Zwart Groen Paars Blauw Geel Oranje Wit Anders:. Is een combinatie van kleuren voor jou belangrijk om een bepaald gevoel te krijgen? Ja, want: Nee, want:... Van wat voor soort ruimte krijg je een beklemmend gevoel? Vind je het materiaal (beton, hout, plastic, steen) van een ruimte belangrijk om een bepaald gevoel te krijgen? Ja, want: Nee, want: Wat geeft je meer een beklemmend gevoel? Een lange gang Een rond kamer Korte bochtige gangen Een vierkante kamer Ander:. Wat voor gevoel krijg je als je deze toren ziet? Kil Leeg Beklemmend Droevig Anders:. Hoe komt dat? Volle ruimtes Lege grote ruimtes Kleine smalle ruimtes Anders:

7 METHODE Wat voor gevoel krijg je als je deze ruimte hier links ziet? Kil Leeg Beklemmend Droevig Anders:. Hoe komt dat? Wat voor gevoel krijg je bij het zien van de gezichten? Droevig Duister Angstig Beklemmend Anders: Hoe komt dat? Wat voor gevoel krijg je als je dit geluid hoort? Droevig Duister Angstig Beklemmend Anders: Hoe komt dat? Wat voor gevoel krijg je als je dit geluid hoort? Droevig Duister Angstig Beklemmend Anders: Hoe komt dat?

8 ANALYSE - Kunnen er verschillende factoren benoemd worden die het gevoel van beklemming of kilte veroorzaken? Het gevoel van beklemming is het gevoel dat er onheil of gevaar dreigt. Deze factoren kunnen herleid worden tot: - De objecten en materialen in de omgeving Binnen een ruimte speelt het materiaal een belangrijke rol in het gevoel van de bezoekers. De meeste respondenten krijgen een kil of beklemmend gevoel van materialen die koud en hard aanvoelen zoals beton, steen en metaal. Zo zei een van de respondenten Materialen geven een bepaalde sfeer. beton is hard en dat geeft een kill en niet vredig gevoel. Daarnaast speelt de associatie van de materialen ook een rol in hoe een omgeving wordt ervaren. Zo wordt een betonnen ruimte snel als kil ervaren. Naast het materiaal zijn ook de objecten in een omgeving belangrijk om het gevoel te versterken. Zo worden de gezichten van de Memory void in het joods museum gezien als droevige en angstige gezichten. Daarnaast wordt er in de context met het museum als snel de associatie gelegd met de tweede wereldoorlog. - Het kleurgebruik Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste mensen vinden dat een combinatie van verschillende kleuren in belangrijke rol speelt in hun gevoel. Dit kan onder andere komen door het contrast van kleuren of doordat je

9 ANALYSE door een combinatie van kleuren een gevoel kan opwekken. Zo zei een van de test deelnemers Het contrast van kleuren kan verschillende gevoelens oproepen. De kleur zwart komt het meest naar voren als kille en beklemmende kleur. Daarnaast worden rood en paars ook gezien als kleuren die een beklemmend of kil gevoel opwekken. - Het geluid Geluid speelt binnen een omgeving zeker een rol in de gevoelens van de bezoekers. Uit de resultaten is gebleken dat het gevoel dat de respondenten krijgen bij een bepaald geluid erg verschilt. Sommige kregen bij het geluid vanuit de Memory void en de Holocaust tower een droevig gevoel waarna andere juist weer een angstig of beklemmend gevoel kregen. Zo is er in vergelijking met kleur of materiaal meer afwisseling in de gevoelens die de respondenten kregen van geluid. Ook de combinatie van geluid en materiaal is belangrijk voor het krijgen van een bepaald gevoel. Zo geven de metalen gezichten van de Memory void een hard en schel geluid wat het gevoel geeft dat je mensen voelt

10 ANALYSE lijden. De Holocaust tower geeft vervolgens in combinatie met het beton een leeg en droevig gevoel. Maar ook hier zijn de uitkomsten in de gevoelens erg verschillend. - De architectuur/indeling Om het gevoel van beklemming en kilte te versterken, speelt de indeling en de architectuur ook een belangrijke rol. Zo worden vooral smalle, kleine ruimtes en korte bochtige gangen als beklemmend ervaren. Wat opvalt is dat de Memory void en de Holocaust tower beiden als kil worden ervaren. Zo vond een van de respondenten over de Holocaust tower Vanaf waar ik kijk is het donker en leegte. Doordat er boven me licht is heb ik de neiging daar heen te willen, maar omdat het hoog en ver weg is, is het niet mogelijk er heen te gaan. Dit zijn twee wat grotere en ruimere ruimtes waar eerder een gevoel van leegte en kilte ontstaat. Daarnaast wordt er bij deze ruimtes veel naar de context van het museum gekeken. De respondenten proberen een verhaal te bedenken achter de ruimtes en leggen op die manier associaties met de tweede wereldoorlog. Ook het materiaal geeft hierin invloed op de gevoelens van de respondenten. Zo geeft de Holocaust tower door het gebruik van het beton extra kracht aan de kilte van de ruimte. Terwijl er bij de Memory void juist het geluid extra kracht geeft aan het schokkende droevige gevoel van de ruimte.

11 ANALYSE - Wat voor methodes worden er gebruikt om een beklemmend of kil gevoel bij mensen op te wekken. Het joods museum is ontworpen door de architect Daniel Libeskind. Hij heeft het joods museum onder andere ontworpen vanwege zijn ouders die de Holocaust hebben overleefd. Het museum is volgens Daniel Libeskind gebaseerd op de volgende drie perspectieven: Dat het onmogelijk is om de geschiedenis van Berlijn te begrijpen zonder dat je de enorme deelname van de joodse gemeenschap begrijpt. De betekenis van de Holocaust moet tot uitdrukking komen in het bewustzijn en de herinneringen van Berlijn en tot slot moet de stad Berlijn het wissen van het Joodse leven erkennen in de geschiedenis van Berlijn. Het joods museum is dus opgebouwd uit deze 3 onderdelen die allemaal een bepaald gevoel willen meegeven en samen vormen ze de kern van het museum. Het joods museum had aan Daniel Libeskind de opdracht gegeven om een integrative concept te maken dus moesten er meerdere onderdelen van de geschiedenis worden samengevoegd in een museum. Verder is er wat betreft deskresearch heel weinig informatie te vinden over de gebruikte methodes van het joods museum. De gevonden bronnen zijn vaak heel algemeen in hun beschrijvingen en daaruit kunnen geen concrete conclusies uit worden gehaald die kunnen bijdragen aan dit onderzoek. Wel zijn er veel gelijkenissen te vinden met de andere projecten waaraan libeskind heeft gewerkt, maar ook hier zijn geen duidelijke methodes voor te vinden.

12 CONCLUSIE Uit onderzoek, waarbij deskresearch en enquêtes de onderzoeksmethoden waren, zijn een aantal concrete uitkomsten gekomen die antwoorde geven op de vraag wat voor factoren een gevoel van beklemming of kilte kunnen opwekken. Vanuit de opgestelde factoren kunnen er per factor conclusies worden getrokken die bijdragen aan de ervaring van de spelers. Kunnen er verschillende factoren benoemd worden die het gevoel van beklemming of kilte veroorzaken? Het gevoel van beklemming is het gevoel dat er onheil of gevaar dreigt. Uit de enquêtes kwam naar voren dat harde en koude materialen zoals beton, ijzer en steen als kille en beklemmende materialen worden ervaren. Objecten zoals de gezichten van de Memory void versterken het kille en beklemmende gevoel. De combinatie van kleuren zijn ook belangrijk om een bepaald gevoel op te wekken. Zo geeft de kleur zwart snel een gevoel van beklemming of kilte, terwijl rood en paars dat ook opwekken. Het contrast tussen kleuren speelt hierin ook een rol. Geluid heeft in vergelijking met materiaal of kleur een minder duidelijke lijn hoe de respondenten zich voelen. Soms krijgen respondenten van bepaalde geluiden een droevig gevoel, terwijl andere juist een beklemmend gevoel krijgen. De combinatie van geluid met materiaal heeft ook veel invloed op de gevoelens van de spelers. Zo voelt metaal koud aan, maar geeft het ook een schel en hard geluid. Terwijl beton meer een leeg en droevig gevoel geeft. Tot slot is de architectuur en de indeling van de omgeving belangrijk. Om een beklemmend gevoel te krijgen zijn smalle, kleine ruimtes en korte bochtige gangen het best om te gebruiken. Terwijl er voor een kil gevoel juist meer gebruik wordt gemaakt van grotere lege ruimtes. Behalve hoe een ruimte is ingedeeld, is ook het verhaal achter de ruimte belangrijk. Als mensen herkenbare dingen tegenkomen of ergens een verhaal bij kunnen verzinnen dan kregen de mensen sneller een gevoel bij zo n ruimte.

13 CONCLUSIE Uiteindelijk is de combinatie van de verschillende factoren cruciaal om een bepaald gevoel om te wekken. Als er bij een ruimte heel sterk gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld beton, maar die ruimte wordt dan roze geverfd, is het gevoel anders dan als zo n ruimte zwart wordt geverfd. Ook verschilt de invloed van de factoren per ruimte. Soms is één factor in een ruimte belangrijker dan het andere. Wat voor methodes worden er gebruikt om een beklemmend of kil gevoel bij mensen op te wekken. Vanuit deskresearch is er weinig te vinden over de methodes die het museum gebruikte om de bezoekers te beïnvloeden. De gedachten achter museum en aan de hand van welke waarde deze is ontstaan, is duidelijk. Het joods museum is opgebouwd aan de hand van de volgende waarden: - Dat het onmogelijk is om de geschiedenis van Berlijn te begrijpen zonder dat je de enorme deelname van de joodse gemeenschap begrijpt. - De betekenis van de holocaust moet tot uitdrukking komen in het bewustzijn en de herinneringen van Berlijn. - Tot slot moet de stad Berlijn het wissen van het Joodse leven erkennen in de geschiedenis van Berlijn. Verder waren er wel een aantal bronnen die me meer duidelijkheid konden geven over de visuele cultuur van de holocaust en wat algemene informatie over het museum zelf. Verdere informatie over het museum dat concreet bijdraagt in het onderzoeksdoel is er helaas niet en daarom zijn mijn ontwerpsuggesties gericht op de uitkomsten vanuit de enquêtes.

14 CONCLUSIE Aan de hand van dit onderzoek ben ik tot de volgende ontwerpsuggesties gekomen. Deze zijn bruikbaar voor het ontwerpen van onze game waarin we een kil en beklemmend gevoel willen opwekken: - Om een kil en beklemmend gevoel mee te geven is het gebruik harde en koude materialen zoals beton, steen en metaal belangrijk; - Gebruik korte, kleine ruimtes of korte bochtige gangen gebruiken om een beklemmende sfeer neer te zetten. Gebruik ruime en lege ruimtes vooral om een kille sfeer neer te zetten. - Het verhaal achter een ruimte is belangrijk voor de bezoeker om in de kunnen leven. Gebruik daarom herkenbare onderdelen en laat dat terugkomen in het ontwerp. - Combinaties van kleuren en vooral de kleur zwart zijn belangrijk om een gevoel van beklemming/kilte op te wekken; - Geluid kan je goed gebruiken in combinatie met het materiaal. Hierdoor kan je extra kracht bij een beklemmend of kil gevoel opwekken; Niels van NIELSVANUNEN Unen - G&I1D - Project vrij Contentonderzoek GAME 12/06/16 DESIGN Harald Warmelink

15 BRONVERMELDING Daniel, L Jewisch Museum Berlin. Kroll, A Jewish Museum, Berlin / Daniel Libeskind. In Press. Available from: Accessed 25 November 2010] Zelizer, B., ed Visual culture and the holocaust. London: The Athlone Press

CONTEXTONDERZOEK. Leraar - Harald Warmelink NIELSVANUNEN GAME DESIGN. Door: Niels van Unen G&I1D

CONTEXTONDERZOEK. Leraar - Harald Warmelink NIELSVANUNEN GAME DESIGN. Door: Niels van Unen G&I1D CONTEXTONDERZOEK Door: Niels van Unen - 3013736 - G&I1D Leraar - Harald Warmelink INLEIDING Na aanleiding van het project van venster naar poort hebben we de kans gekregen om een educatief spel te ontwikkelen

Nadere informatie

Project Vrij Context onderzoek

Project Vrij Context onderzoek Project Vrij Context onderzoek Naam: Sandor Daemen Klas: G&I 1B Datum: 19-05-2016 Docent(en): Harald Warmelink Vak: Research Inhoud Project Vrij... 1 Inleiding... 3 Methode... 4 Analyse... 5 Conclusie...

Nadere informatie

RESEARCH PROJECT CONTEXT DOELGROEP NADIA GROENEWALD 13 MAART 2016 G&I1B GROEP 5

RESEARCH PROJECT CONTEXT DOELGROEP NADIA GROENEWALD 13 MAART 2016 G&I1B GROEP 5 RESEARCH PROJECT CONTEXT DOELGROEP NADIA GROENEWALD 13 MAART 2016 G&I1B GROEP 5 Inleiding In het project Context Van Venster Naar Poort is ons de mogelijkheid gegeven om een interactieve installatie/game

Nadere informatie

Het doel van het onderzoek:

Het doel van het onderzoek: P a g i n a 1 Voor het project Context Van Venster naar Poort hebben wij in teamverband de opdracht gekregen om voor het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem een educatief spel of app te bedenken en ontwikkelen.

Nadere informatie

Project Vrij Research Herkansing 1. Denzel Ellis augustus Research Harald Warmelink

Project Vrij Research Herkansing 1. Denzel Ellis augustus Research Harald Warmelink Project Vrij Research Herkansing 1 Denzel Ellis 3012198 13 augustus 2016 Research Harald Warmelink INLEIDING Voor het eerstejaars project, Vrij, van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, moet er na aanleiding

Nadere informatie

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D RESEARCH CONTENT Loïs Vehof GAR1D INHOUD Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ blz. 2 Methode -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Research context: van venster naar poort Onderdeel: context

Research context: van venster naar poort Onderdeel: context Research context: van venster naar poort Onderdeel: context Naam: Zoë Tabak Klas: GAR1D Vak: Research Leraar: Harald Warmelink Datum: 15-3-2015 Inleiding Naar aanleiding van de eerste discussies binnen

Nadere informatie

RESEARCHVERSLAG WILDCARD

RESEARCHVERSLAG WILDCARD RESEARCHVERSLAG WILDCARD Project Vrij: Research Harald Warmelink Adriana Borger INHOUDSOPGAVE INLEIDING Pagina 3 METHODE Pagina 4 ANALYSE Pagina 5 CONCLUSIE Pagina 8 BRONVERMELDING Pagina 9 2 INLEIDING

Nadere informatie

Kennis over Kinderarbeid

Kennis over Kinderarbeid Kennis over Kinderarbeid Context onderzoek Naam: Daniël Seton Klas: G&I 1D Datum: 13 Maart 2016 Docent: Harald Warmelink Module: Pr.Context: Research Opdracht: Context Onderzoek Inleiding Uit vooronderzoek

Nadere informatie

De Geschiedenis Op 28 Oktober in 1237 werd een nederzetting gesticht met de naam Berlijn in het toen genaamde Pruisen. Op dezelfde datum werd ook in de buurt Cölin opgericht. In 1307 werden deze nederzettingen

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT?

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? Wim Biemans Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen 4 juni, 2014 2 Het doen van wetenschappelijk onderzoek Verschillende

Nadere informatie

Keuzeopdracht Beïnvloeding door kleur

Keuzeopdracht Beïnvloeding door kleur klas 2 havo/atheneum 2013-2014, periodeboek: Breng kleur in je leven! Keuzeopdracht Beïnvloeding door kleur Geef een wetenschappelijke presentatie op een conferentie (met de klas als publiek) over jouw

Nadere informatie

L e t s g e t P h y s i c a l

L e t s g e t P h y s i c a l L e t s g e t P h y s i c a l I n h o u d s o p g a v e 2 6-7 4-5 4-5 8-9 10-11 12-13 12-13 3 4 Horen werkw.uitspraak: [hore(n)] Verbuigingen: hoorde (verl.tijd ) Verbuigingen: heeft gehoord (volt.deelw.)

Nadere informatie

Dit gevoel van onrust in een publieke ruimte wordt ook wel Agorafobie genoemd.

Dit gevoel van onrust in een publieke ruimte wordt ook wel Agorafobie genoemd. Inleiding Voor dit verslag hebben wij onderzoek gedaan naar een persoonlijke ervaring die wij hebben opgedaan in Berlijn, om deze vervolgens over te kunnen brengen op andere mensen door middel van een

Nadere informatie

Berlijn Excursie, maart 2014

Berlijn Excursie, maart 2014 Hogeschool Rotterdam Communication and Multimedia Design Berlijn Excursie, 12----16 maart 2014 DesignThis! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën

8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën 8a. Wat en hoe? Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een sectorwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een sectorwerkstuk

Nadere informatie

Doelgroep onderzoek. Angel Roelofs ( ) G&I1-C Research - Project vrij

Doelgroep onderzoek. Angel Roelofs ( ) G&I1-C Research - Project vrij Doelgroep onderzoek Angel Roelofs (3006410) G&I1-C Research - Project vrij Inhoudsopgave Inleiding Inleiding... 2 Methode... 3 Analyse... 5 Conclusie... 7 Bronvermelding... 8 Het einde van het schooljaar

Nadere informatie

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een profielwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een profielwerkstuk

Nadere informatie

Art and windmills. Doelgroep onderzoek. Valérie den Besten G&I A

Art and windmills. Doelgroep onderzoek. Valérie den Besten G&I A Art and windmills Doelgroep onderzoek Valérie den Besten G&I A Research project context 13-03-2016 1 Inleiding Naar aanleiding van het project Van Venster naar Poort maak ik met mijn team een applicatie

Nadere informatie

Een project van Jeelo gaat zo

Een project van Jeelo gaat zo Handleiding groep 3-8 Een project van Jeelo gaat zo Wijzers Jeelo heeft gele wijzers om samen met leerlingen te verkennen hoe een project van Jeelo in elkaar zit. Voor groep 3-4 wijzer 2007 Zo gaat een

Nadere informatie

Sectoren. Inhoud. 1. Het sectorwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Sectorwerkstuk

Sectoren. Inhoud. 1. Het sectorwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Sectorwerkstuk Ben je op zoek naar een onderwerp voor je sectorwerkstuk? Dan is het misschien interessant voor je. Sectoren Volg je de sector Techniek, dan zit je goed! Want in dit stappenplan kijken we vooral naar de

Nadere informatie

Profielen. Inhoud. 1. Het profielwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk

Profielen. Inhoud. 1. Het profielwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Ben je op zoek naar een onderwerp voor je profielwerkstuk? Dan is het Woudagemaal misschien interessant voor je. Profielen Volg je het profiel Natuur & Techniek, dan zit je goed! Want in dit stappenplan

Nadere informatie

Testverslag Project Design for Space Robbert Kooiman en Merlijn de Vries Playability Emiel Kampen 11-12-2014

Testverslag Project Design for Space Robbert Kooiman en Merlijn de Vries Playability Emiel Kampen 11-12-2014 Testverslag Project Design for Space Robbert Kooiman en Merlijn de Vries Playability Emiel Kampen 11-12-2014 Inhoud Testverslag... 3 Doelgroep... 3 Leeftijd... 3 Geslacht... 3 Game Designers... 3 Tijdens

Nadere informatie

INFORMATIEARCHITECTUUR DESIGN EN MARKTPLAATS

INFORMATIEARCHITECTUUR DESIGN EN MARKTPLAATS INFORMATIEARCHITECTUUR DESIGN EN MARKTPLAATS HOW TO MAKE IT BETTER FOR THE USER? Priscilla Roos van Raadshooven Marcel Jansen V1CC1 26 oktober 2007 1 Inhoudspagina Inhoudspagina 2 Inleiding 3 Design Marktplaats

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Wat voor tekst schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een poëziekaart. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan?

Wat voor tekst schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een poëziekaart. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan? Les 1: Een poëziekaart maken Wat voor tekst schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een poëziekaart Lees over Verbonden zijn. Verbonden zijn De Nieuwsbegrip leesles gaat over de ramadan. Tijdens de

Nadere informatie

Conceptdocument Team Falcon

Conceptdocument Team Falcon Conceptdocument Team Falcon Michiel Lauret Jonathan Davids Dylan Companjen Lars Böhm 1 Inhoudsopgave CONCLUSIES DOELGROEPONDERZOEK...3 IN TERVIEW LYDIA ROELOFSEN......3 Analyse statistieken bureau Onderzoek

Nadere informatie

Test-plan Project Portfolio

Test-plan Project Portfolio Test-plan Project Portfolio Naam Groep: 1UP Klas: GAR2A + B Test Monitor Data-loggers Tech Operator Recruiter Annelieke Henzen Nicole Abramczuk en Ismay Verbeek Ismay Verbeek Iedereen Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR LEERKRACHTEN GROEP 1-2

HANDLEIDING VOOR LEERKRACHTEN GROEP 1-2 HANDLEIDING VOOR LEERKRACHTEN GROEP 1-2 Wat is Picto Me? Picto Me is een lesprogramma over de betekenis, het toepassen en het zelf maken van pictogrammen. Het doel is leerlingen beeldwijs te maken en ze

Nadere informatie

Test-plan Project Design for Space. Echo s

Test-plan Project Design for Space. Echo s Test-plan Project Design for Space Echo s Document doel Test-plan Document Versie 0.0.0.1 Auteurs Aron van Walraven & Bram Jonkers Datum 02-10-2015 Algemeen Naam Groep Klas Auteurs Rollen Test Monitor

Nadere informatie

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA EUROPA INHOUDSOPGAVE Inhoud Liberation Route Europa 3 Stichting 4 Route 4 Arrangementen 5 Evenementen 5 Luisterplekken 6 App 7 Financiele ondersteuning 7 Pagina 2. Liberation Route Europa Liberation Route

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Gedachte-Kracht gevoelensspel

Gedachte-Kracht gevoelensspel extra manieren om met het Gedachte-Kracht gevoelensspel te spelen en te werken Dit digitale boekje bevat extra speelsuggesties voor het Gedachte-Kracht gevoelensspel (ISBN 9789081892322) samenstelling

Nadere informatie

Informatie over de deelnemers

Informatie over de deelnemers Tot eind mei 2015 hebben in totaal 45558 mensen deelgenomen aan de twee Impliciete Associatie Testen (IATs) op Onderhuids.nl. Een enorm aantal dat nog steeds groeit. Ook via deze weg willen we jullie nogmaals

Nadere informatie

KLEURRIJKE EMOTIES psychologie en kleur

KLEURRIJKE EMOTIES psychologie en kleur KLEURRIJKE EMOTIES psychologie en kleur Iedere ouder zal het volgende herkennen: de blauwe en rode potloden uit de kleurdozen van kinderen zijn altijd het eerst op. Geel roept aanvankelijk ook warme gevoelens

Nadere informatie

Wildcard onderzoek. Project vrij Naam: Valérie den Besten Docent: Harald Warmelink Klas: G&IA Datum:

Wildcard onderzoek. Project vrij Naam: Valérie den Besten Docent: Harald Warmelink Klas: G&IA Datum: Wildcard onderzoek Project vrij Naam: Valérie den Besten Docent: Harald Warmelink Klas: G&IA Datum: 12-06-16 1 Inleiding Naar aanleiding van het project Vrij maak ik met mijn team een game over een bunker

Nadere informatie

Lesbrief: Klanten winnen, een spel? Thema: Waar ga ik heen?

Lesbrief: Klanten winnen, een spel? Thema: Waar ga ik heen? Lesbrief: Klanten winnen, een spel? Thema: Waar ga ik heen? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Een winkel is erg afhankelijk van haar klanten. Wanneer je geen

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

Autobiotic Selfie Naam Klas Datum Docenten Module Opdracht

Autobiotic Selfie Naam Klas Datum Docenten Module Opdracht Autobiotic Selfie Naam: Daniel Seton Klas: G&I 1D Datum: 20 November 2015 Docenten: Saskia Freeke, Sonja van Vuure, Martin Lacet, John Hennequin Module: Art/Media & Me Opdracht: Autobiotic selfie document

Nadere informatie

Ze hebben daarbij o.a. kennis opgedaan over diverse beeldaspecten op het gebied van kleurtoepassing en compositie, ruimte en perspectief.

Ze hebben daarbij o.a. kennis opgedaan over diverse beeldaspecten op het gebied van kleurtoepassing en compositie, ruimte en perspectief. Kijkwijzer beeldaspecten Groep 7 Leerkrachtenblad Vooraf Voorafgaand hebben de leerlingen van groep 7 de KunstKabinetsen 7.10 Complementaire kleuren en 7.14 Vogel of kikvors? in groepjes of klassikaal

Nadere informatie

Testplan. Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62

Testplan. Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62 Testplan Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62 1. Wat willen we bereiken? Wat willen we bereiken met het testen van ons concept? Door middel van usability testing zal er worden

Nadere informatie

interieur moderne stijl warme uitvoering TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: VLASSAK-VERHULST Tijdloos wonen 177

interieur moderne stijl warme uitvoering TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: VLASSAK-VERHULST Tijdloos wonen 177 interieur moderne stijl IN warme uitvoering TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: VLASSAK-VERHULST Tijdloos wonen 177 De eigenaars van dit schitterende huis aarzelden niet lang om het ontwerp en de volledige

Nadere informatie

Hoe krijg je meer zin? Oefening 3: Wat zijn jouw prikkels? 12

Hoe krijg je meer zin? Oefening 3: Wat zijn jouw prikkels? 12 Hoe krijg je meer zin? 09 - Oefening 3: Wat zijn jouw prikkels? 12 Meer zin. Denk jij ook dat zin in vrijen er spontaan hoort te zijn? Dat zin iets is dat zomaar uit het niets op komt borrelen? Geloof

Nadere informatie

RESEARCHVERSLAG DOELGROEP

RESEARCHVERSLAG DOELGROEP RESEARCHVERSLAG DOELGROEP Project Context: Research Harald Warmelink Adriana Borger INHOUDSOPGAVE INLEIDING Pagina 3 METHODE Pagina 4 ANALYSE Pagina 5 CONCLUSIE Pagina 9 BRONVERMELDING Pagina 10 2 INLEIDING

Nadere informatie

Kleuren in je interieur

Kleuren in je interieur Week 3 KLEURENPLAN Kleuren in je interieur In de vorige stap heb je je plattegrond gemaakt met een meubelopstelling. Nu gaan we kijken hoe je kleuren in je interieur kunt toepassen. Kleur is zowel een

Nadere informatie

EDUKIDS: Corporate DESIGN

EDUKIDS: Corporate DESIGN EDUKIDS: Corporate DESIGN Visual Interface Design Eindopdracht door Mark Nuyens, V1TDI 1 INHOUD 1. 2. 3. 4. 5. Ontwerp logo Creatieve rationale: huisstijl Ontwerp homepage Ontwerp secundaire pagina Documentatie

Nadere informatie

THINKING OF ART. Saskia Freeke. Sonja van Fuure 29 OKTOBER 2015 CAST MEMBERS. HKU Games & Interactie

THINKING OF ART. Saskia Freeke. Sonja van Fuure 29 OKTOBER 2015 CAST MEMBERS. HKU Games & Interactie THINKING OF ART Saskia Freeke Sonja van Fuure 29 OKTOBER 2015 CAST MEMBERS HKU Games & Interactie INLEIDING STIJLKEUZE VERANTWOORDING We hebben specifiek voor deze stijl gekozen omdat we de oranje kleur

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

Onderzoek Project Vrij: Escape rooms

Onderzoek Project Vrij: Escape rooms 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Methode... 3 Analyse... 4 Volgorde van de puzzels... 4 Acteurs in Escape rooms... 4 Grootte van de groep... 5 Speeltijd... 5 Thema en verhaal... 5 Conclusie... 6 Bronnen...

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als 4 Denken In dit hoofdstuk vertellen we hoe jij om kan gaan met je gedachten. Veel gedachten maak je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. We geven tips hoe jij jouw gedachten en gevoelens zelf kunt sturen.

Nadere informatie

TESTVERSLAG. Playability

TESTVERSLAG. Playability TESTVERSLAG Playability Sam Morris, Sabeth van der Voort GAR2C 15/10/2015 Auteurs: Sam Morris Sabeth van der Voort Student nr: Sam: 3007183 Sabeth: 3011579 Klas: GAR2C Datum: 15/10/2015 Vak: Design - Playability

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. Wat is dat? Eva van de Sande. Radboud Universiteit Nijmegen

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. Wat is dat? Eva van de Sande. Radboud Universiteit Nijmegen WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Wat is dat? Eva van de Sande Radboud Universiteit Nijmegen EERST.. WETENSCHAPSQUIZ 1: Hoe komen we dingen te weten? kdsjas Google onderzoek boeken A B C 1: We weten dingen door

Nadere informatie

Direct MEER impact met je uitstraling. Marlie Franssen Color Connect 2015

Direct MEER impact met je uitstraling. Marlie Franssen Color Connect 2015 Direct MEER impact met je uitstraling Marlie Franssen Color Connect 2015 Dit is ie! Je E-book voor meer impact met je uitstraling. Veel vrouwen worstelen met het probleem hoe ze zichzelf kunnen laten zien.

Nadere informatie

Mini-docu - Les 1 Het begin van je documentaire

Mini-docu - Les 1 Het begin van je documentaire Mini-docu - Les 1 Het begin van je documentaire [Om deze lesbrief in te kunnen vullen heb je de nieuwste versie van Adobe Reader nodig] Naam: Klas: Naam docent: Tijdens dit filmproject ga je de geschiedenis

Nadere informatie

Leiderschap over geld

Leiderschap over geld Leiderschap over geld Wat is leiderschap over geld? Is dat weten hoeveel je uitgeeft en niet over je inkomsten heen gaat? Is dit zoveel bezuinigen dat je overhoudt en later alsnog kan uitgeven? Is dit

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Inleiding van het project: Benodigdheden: - handpop - kist - versje

Inleiding van het project: Benodigdheden: - handpop - kist - versje Egeltje Kwast Inleiding van het project: - handpop - kist - versje In de klas is een egeltje gekomen. Genaamd egeltje kwast. Dit egeltje heeft een kist bij zich. Deze heeft hij gevonden in het grote kleurenbos.

Nadere informatie

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t Sectorwerkstuk 2017-2018 klas 10 Vmbo-t Inleiding Dit schooljaar ga je een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid wordt bij het maken

Nadere informatie

Praktijkboek CKV onderzoek

Praktijkboek CKV onderzoek Praktijkboek CKV onderzoek Actief onderzoekend Nieuwsgierig naar kunst Praktijkboek CKV onderzoek, edumap.nl 1 Voorblad Inhoudsopgave, totaal pagina s inclusief 1 invulschema s Stappenplan voor CKV onderzoek

Nadere informatie

Arrangement 1 De Luisterthermometer

Arrangement 1 De Luisterthermometer Arrangement 1 De Luisterthermometer DEEL 1 De manager Naam: Organisatie: Datum: Luisterprincipe 1 Luisteren begint met luisteren naar jezelf 1.1 Inventariseren van stemmen Vertel eens van een situatie

Nadere informatie

Vincent-stripverhaal MAKEN VOELEN SAMENWERKEN KIJKEN. Expertisecentrum Kunsttheorie Primair Onderwijs www.expertisecentrum-kunsttheorie-po.

Vincent-stripverhaal MAKEN VOELEN SAMENWERKEN KIJKEN. Expertisecentrum Kunsttheorie Primair Onderwijs www.expertisecentrum-kunsttheorie-po. Vincent-stripverhaal Expertisecentrum Kunsttheorie Primair Onderwijs Vincent-stripverhaal Een opdracht voor groep 5 of 6 gericht op inleven en maken. Leerlingen maken samen een stripverhaal, gebaseerd

Nadere informatie

Project Context Van Venster naar Poort

Project Context Van Venster naar Poort Project Context Van Venster naar Poort Doelgroeponderzoek Stick m Docent: Harald Warmelink 13 maart 2016 Door: 3014554 G&I 1D Inleiding Het Nederlandse Openluchtmuseum te Arnhem laat de geschiedenis zien

Nadere informatie

Tref woorden inhoud * interpretatie titel * verhaal van de fotograaf

Tref woorden inhoud * interpretatie titel * verhaal van de fotograaf Tref woorden inhoud * interpretatie titel * verhaal van de fotograaf 1 Bekijk de foto s in de tentoonstelling. Lees de teksten nog niet. Kies een foto waar jij een verhaal bij kunt bedenken. Laat je fantasie

Nadere informatie

Kleur. De 7 spectrale kleuren Kleurencirkel van Johannes Itten. Begrippen klas 1 t/m 3. Violet Indigo Blauw Groen Geel Oranje Rood

Kleur. De 7 spectrale kleuren Kleurencirkel van Johannes Itten. Begrippen klas 1 t/m 3. Violet Indigo Blauw Groen Geel Oranje Rood Kleur De zon is onze natuurlijke lichtbron. Het zonlicht bestaat uit golflengtes die trillen. De golflengtes trillen met verschillende snelheden. Onze ogen zien iedere golflengte als een andere kleur.

Nadere informatie

Doelgroeps Onderzoek. Naam: Ismay Verbeek Klas: GAR1-D Project: Van Venster naar Poort Vak: Research Docent: Harald Warmelink

Doelgroeps Onderzoek. Naam: Ismay Verbeek Klas: GAR1-D Project: Van Venster naar Poort Vak: Research Docent: Harald Warmelink Doelgroeps Onderzoek 1 Naam: Ismay Verbeek Klas: GAR1-D Project: Van Venster naar Poort Vak: Research Docent: Harald Warmelink Inhoud Inleiding blz. 3 Methode blz. 4 Analyse blz. 5 Conclusie blz. 9 Bronvermelding

Nadere informatie

essay-artikel // jade teijgeman 2.0

essay-artikel // jade teijgeman 2.0 essay-artikel // jade teijgeman 2.0 1618080 // visual Design Seminar Dream Discover Do JDE-SVIS.3V-13 // 2015 periode E // hanneke ponten datum: 8 juli 2015 Beïnvloedt je douchegordijn je ochtendhumeur?

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Tweede wereldoorlog:

Tweede wereldoorlog: geschiedenis Tweede wereldoorlog: Een bekende Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Tweede Wereldoorlog: een bekende Introduceren thema Tweede Wereldoorlog: een bekende

Nadere informatie

Kijkwijzer Ruimtelijke Kunst

Kijkwijzer Ruimtelijke Kunst Kijkwijzer Ruimtelijke Kunst Beeldbeschrijving * Inhoudsopgave Deel I Deel II Deel III Deel IV Deel V Basisopdrachten Wat is het? Techniekverkenning Beeldbeschrijving Opdrachten voor thuis of in de klas

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief In 2016 (februari tot juli) hebben acht studenten, in totaal 3 groepen, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen nader

Nadere informatie

Thinking of Art Stijldocument

Thinking of Art Stijldocument Thinking of Art Stijldocument Niels de Jong GDD1A Inspiratie: M.C. Escher Inhoudsopgave Inleiding...2 1 Moodboard / stijlinspiratie kiezen...2 Kiezen stijlinspiratie...3 Beeldmateriaal in Moodboards...4

Nadere informatie

Bevindingen In totaal hebben we de test afgenomen bij 9 mensen. Helaas door beperkte aanwezigheid van vrouwen zijn dit enkel mannen geweest.

Bevindingen In totaal hebben we de test afgenomen bij 9 mensen. Helaas door beperkte aanwezigheid van vrouwen zijn dit enkel mannen geweest. Bevindingen In totaal hebben we de test afgenomen bij 9 mensen. Helaas door beperkte aanwezigheid van vrouwen zijn dit enkel mannen geweest. Wel hebben we gekeken om verschillende profielen en leerjaren

Nadere informatie

ONVERGETELIJK Kunst bespreken met mensen met dementie en hun dierbaren

ONVERGETELIJK Kunst bespreken met mensen met dementie en hun dierbaren ONVERGETELIJK Kunst bespreken met mensen met dementie en hun dierbaren 2013: ONVERGETELIJK STEDELIJK & ONVERGETELIJK VAN ABBE Doel: een ontspannen, sociale en inspirerende museumactiviteit organiseren

Nadere informatie

Vraag 1 Corné geeft in deze scène feedback aan Mirjam. Leg uit waarom dit feedback is. Typ het antwoord in in het antwoordformulier.

Vraag 1 Corné geeft in deze scène feedback aan Mirjam. Leg uit waarom dit feedback is. Typ het antwoord in in het antwoordformulier. Vragen bij Feedback geven en ontvangen Vraag 1 Corné geeft in deze scène feedback aan Mirjam. Leg uit waarom dit feedback is. Vraag 2 Welke twee functies heeft feedback en hoe herken je deze functies in

Nadere informatie

Autonoom als vak De zelf

Autonoom als vak De zelf Aangezien ik de indruk heb gekregen dat er een opkomst is van een nieuw vakgebied dat nog niet zodanig als vak bestempelt wordt, wil ik proberen dit vak te expliceren, om het vervolgens te kunnen betitelen

Nadere informatie

Onderzoeks verslag. social media. Martijn Wiendels

Onderzoeks verslag. social media. Martijn Wiendels Onderzoeks verslag social media Martijn Wiendels Introductie Het project genaamd 2Story is tot stand gekomen naar aanleiding van de negatief berichtgeving over vluchtelingen in de media. Met een digitaal

Nadere informatie

B U R E N. Wat gebeurde er tijdens de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van jouw school?

B U R E N. Wat gebeurde er tijdens de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van jouw school? B U R E N Wat gebeurde er tijdens de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van jouw school? Geïllustreerd Stappenplan voor Foto- en Poëzieprojecten over de Vervolging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Seminar. Essay conceptstores

Seminar. Essay conceptstores Seminar Essay conceptstores Marlies van den Bos 1622703 Concept Design Eng JDE-SCONE.3V-13 Marvin Fernandes 19-12-2014 1 CONTENT IntroductiE Conceptstores Communicatie Conclusie uitwerking infographic

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN DE TOTEMPAAL

HET VERHAAL VAN DE TOTEMPAAL HET VERHAAL VAN DE TOTEMPAAL ARC 13 - INTERIEUR De Ruyterkade 107 1011 AB Amsterdam info@kossmanndejong.nl Speciaal voor de tentoonstelling is een acht meter lange totempaal gemaakt door een groep Indiaanse

Nadere informatie

Seminar Kunstenaar Design Document November Liad Damhuis GAR2A

Seminar Kunstenaar Design Document November Liad Damhuis GAR2A Seminar Kunstenaar Design Document November 2016 Liad Damhuis GAR2A 3010259 HET PRODUCT/DE PRODUCTIE Wall Drawing #1084 ontworpen door Sol LeWitt. Uitgevoerd door Asmir Ademagic en Wim Starkenburg in 2003.

Nadere informatie

TESTPLAN. Project Design for Space Team Beam Finn van der Heide & Bertram Flier

TESTPLAN. Project Design for Space Team Beam Finn van der Heide & Bertram Flier TESTPLAN Project Design for Space Team Beam Finn van der Heide & Bertram Flier Test monitor: Bertram Data-logger: Finn Tech Operator: Finn Recruiter: Finn & Bertram 1 Inhoudsopgave Introductie pagina 3

Nadere informatie

Fotografie. Incentive

Fotografie. Incentive Fotografie Incentive Wat zegt fotografie? Fotografie is essentieel voor de communicatie van Kuoni/ Tenzing Travel. Het is hét ultieme instrument om te inspireren en tot de verbeelding te spreken. Daarom

Nadere informatie

beeldanalyse-kunstbeschouwing

beeldanalyse-kunstbeschouwing beeldanalyse-kunstbeschouwing Bij het kijken naar kunstwerken kun je je allerlei vragen stellen wat het kunstwerk met je doet. Door aandachtig te kijken verzamel je informatie over vorm en inhoud. In deze

Nadere informatie

Meetkunst. Les 1 Ruimte vangen in de klas

Meetkunst. Les 1 Ruimte vangen in de klas Meetkunst Les 1 Ruimte vangen in de klas We bevinden ons altijd in een bepaalde ruimte maar zijn ons er zelden van bewust. Kunstenaars maken bewust gebruik van ruimte en zetten deze naar hun hand. Ook

Nadere informatie

.Onderzoek. Barlaeus Gymnasium, Amsterdam. onderzoek l onderwerp l context l concept l ontwerp details

.Onderzoek. Barlaeus Gymnasium, Amsterdam. onderzoek l onderwerp l context l concept l ontwerp details .Onderzoek P4 Barlaeus Gymnasium, Amsterdam 1 .Onderzoek Brede School 2 .Onderzoek Open Gymnasium 3 .Onderzoek Hoe kan een effectief gebruik door buitenstaanders meegenomen worden in het ontwerp voor het

Nadere informatie

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT 1 Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Laterale Sclerose heeft. Het is een lang woord en

Nadere informatie

de koude oorlog geschiedenis Tijdens de Koude Oorlog stonden er twee grote machtsblokken kinderen. Maak dan gebruik van het werkboekje (zie bijlage).

de koude oorlog geschiedenis Tijdens de Koude Oorlog stonden er twee grote machtsblokken kinderen. Maak dan gebruik van het werkboekje (zie bijlage). geschiedenis de koude oorlog Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Koude Oorlog In dit thema staat de volgende hogere orde denkvraag centraal: Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Enkele vragen aan Kristin Harmel

Enkele vragen aan Kristin Harmel Enkele vragen aan Kristin Harmel Waar gaat Zolang er sterren aan de hemel staan over? Zolang er sterren aan de hemel staan gaat over Hope McKenna- Smith, eigenaresse van een bakkerij in Cape Cod. Ze komt

Nadere informatie

Beeldverslag van een Haagse wijk

Beeldverslag van een Haagse wijk Beeldverslag van een Haagse wijk In deze opdracht maken de leerlingen een beeldverslag van een Haagse wijk of een deel daaruit over de situatie in de periode van rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Nadere informatie

Test-Report 1 Groep Namen en functies Erik de Beurs - Recruiter / Test Monitor / Tech Operator Channah Bosse - Recruiter / Data logger

Test-Report 1 Groep Namen en functies Erik de Beurs - Recruiter / Test Monitor / Tech Operator Channah Bosse - Recruiter / Data logger Test-Report 1 Groep A Namen en functies Erik de Beurs - Recruiter / Test Monitor / Tech Operator Channah Bosse - Recruiter / Data logger Auteur Erik de Beurs Getest project Portfolio Channah Bosse 1 Inleiding

Nadere informatie

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In de lesbrieven van het thema Aan het werk hebben jullie

Nadere informatie

Het houden van een spreekbeurt

Het houden van een spreekbeurt Het houden van een spreekbeurt In deze handleiding staan tips over hoe je een spreekbeurt kunt houden. Waar moet je op letten? Wat moet je wel doen? En wat moet je juist niet doen? We hopen dat je wat

Nadere informatie

SPELMATERIAAL. 1 speelbord en deze spelregels

SPELMATERIAAL. 1 speelbord en deze spelregels Een wereld vol prachtige kleuren komt tot leven als de spelers opdrachtkaarten, met 34 van de mooiste Europese schilderijen uit de laatste 6 eeuwen kiezen. Spelers vervolledigen hun opdrachten door primaire

Nadere informatie

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf.

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf. Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Lateraal Sclerose heeft. Het is een lang woord en het wordt vaak afgekort tot ALS. Niet veel

Nadere informatie

Voorbereidend gesprek Vragen die de leerkracht kan stellen: Introductielessen Primair Onderwijs. 1.1- Introductieles 1: Schetsen voor het schoolplein

Voorbereidend gesprek Vragen die de leerkracht kan stellen: Introductielessen Primair Onderwijs. 1.1- Introductieles 1: Schetsen voor het schoolplein Introductielessen Primair Onderwijs 1.1- Introductieles 1: Schetsen voor het schoolplein - De leerlingen worden met kunst geconfronteerd - De leerlingen ontdekken dat kunst niet altijd in een museum staat

Nadere informatie

KLEUR. - Uitleg begrippen - Opdracht 1 - Opdracht 2

KLEUR. - Uitleg begrippen - Opdracht 1 - Opdracht 2 KLEUR - Uitleg begrippen - Opdracht 1 - Opdracht 2 Wat is kleur? Kleur ontstaat wanneer er licht weerkaatst of geabsorbeerd wordt door de objecten waarop dit licht schijnt. Bij weerkaatsing van dit licht,

Nadere informatie

Arrangement 1 De Luisterthermometer

Arrangement 1 De Luisterthermometer Arrangement 1 De Luisterthermometer DEEL 2 De medewerker Naam: Organisatie: Manager: Datum: Luisterprincipe 2 Luisteren is geven 2.1 Gehoord zijn Je hebt de afgelopen weken vast een keer met je manager

Nadere informatie