In dat kader wordt nu gesproken over een pakket langs de volgende lijnen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dat kader wordt nu gesproken over een pakket langs de volgende lijnen:"

Transcriptie

1 Eems en vaargeul september 2014/P. Brouns Er is een intentieovereenkomst opgesteld om het estuarium qua milieu/ leefsituatie te verbeteren en tegelijkertijd de procedures voor de vaargeulverdieping soepel te laten verlopen zonder allerlei beroepszaken aanhangig te maken. De betrokken partijen (Provincie, Rijkswaterstaat, Milieufederatie, Waddenvereniging, SBE) hebben hun commitment in deze uitgesproken. Desondanks is er vervolgens toch een zienswijze ingediend op de ter inzage legging van de vergunningverlening. In die zienswijze wordt nut en noodzaak van de verdieping en verbreding ter discussie gesteld. De zienswijze is een dik document met een heleboel argumenten die al eerder zijn gewisseld in het stadium van het komen tot het convenant. Dit heeft ertoe geleid dat vanuit GSP en SBE de daaropvolgende vergadering van economie en ecologie in balans is afgezegd. Vervolgens is er op 26 maart een bijeenkomst geweest om eea met elkaar te bespreken. Vanuit GSP/ SBE is aangegeven dat juridificering niet past bij de afspraken van het convenant: we zouden geen nut noodzaak discussie voeren, economische situatie aangrijpen om te beweren dat verdieping niet meer nodig is past niet (omgekeerde is eerder het geval), er wordt geen rekening gehouden met windparken in de zienswijze, grotere moderne schepen komen juist milieu ten goede etc. De milieufederatie heeft aangegeven de kikkers binnen de kruiwagen te moeten houden en daarom op inhoud naar achterban concessies gedaan. Wil niet juridificeren, maar zolang er geen concrete afspraken over natuur zijn/ mirt onderzoek gereed is, wil zij haar juridische positie ook niet opgeven. Dat kan zij niet verkopen naar haar achterban. Dit had echter wel vroegtijdig gecommuniceerd kunnen en moeten worden. Afgesproken is bij conflicten, tegenstrijdigheden in de toekomst wel aan tafel te gaan en het gesprek aan te gaan. Tevens is afgesproken om te kijken hoe de procedure mbt vergunning vaarweg en procedure mbt mirt gelijkgeschakeld kunnen worden (laatste is nu twee maanden later dan eerste gereed). Provincie en NMO moeten elkaar zien te vinden in deze, hebben daar actie liggen om meer zekerheid te bieden, zodat NMO naar achterban zekerheid kan bieden. In dat kader wordt nu gesproken over een pakket langs de volgende lijnen: 1. Aangepast tussenresultaat MIRT-onderzoek gezamenlijk Nederlands & Duits beeld van problematiek en beeld/streefbeeld van waar we naar toe werken voorlopige short list maatregelen, inclusief de in dit MIRT onderzoek te bepalen beeld van. referenties en normen m.b.t. getijdewerking, zuurstof, waterkwaliteit en slibgehaltes. In kaart worden gebracht referenties op basis van KRW, N2000 en IMP voorlopige financieringsstrategie voorlopige resultaten economisch kansenprogramma

2 eerste concept van een gezamenlijk met Duitsland te ontwikkelen uitvoeringsorganisatie eerste indicatie dat een verkenning als vervolg op het MIRT-onderzoek in de rede ligt 2. Politiek-bestuurlijke lobby Nationaal: bezoek Tweede-Kamer commissie organiseren; lobby om te bewerkstelligen dat Eems-Dollard in regeerakkoord 2016 komt Internationaal: versnellen stappen richting samenwerking 3. Icoon-project Starten van een project met icoon waarde, zodat duidelijk is dat echt begonnen wordt met de uitvoering (irreversibel). Publicitair moment daaraan gekoppeld, nog dit najaar, eerste schop in de grond Mogelijke projecten: Groene Dijk Delfzijl-Eemshaven; Griesberg, Breebaart Na Prinsjesdag is bekend of financiering Griesberg rond is. Verwijderen eerste kuub gries kan zo een moment zijn. Groene Dijk is een grote kans voor meekoppelen gelden aardbeving, bodemdaling, nhwbp. Gezamenlijke lobby om integrale aanpak geaccepteerd te krijgen. Er lijkt voldoende draagvlak om langs deze lijn processen toch af te wenden. Tijdens de voortgangsbijeenkomst economie & ecologie in balans is er op 1 juli verder gesproken over dit pakket. Daarin is naar voren gekomen dat na de zomer de aanvullende afspraken uit het comfort pakket opgepakt gaan worden. Het start document MIRT is inmiddels aangepast. De bedoeling is nu een aantal maatregelen en projecten samen te brengen in een Ikoonproject (feitelijk integrale gebiedsvisie) om zo zichtbaar te maken dat er niet enkel wordt gesproken, maar ook actie wordt ondernomen. Verder moet ook worden geborgd dat het een plek krijgt in de passende beoordeling die voor de nieuwe MER moet worden opgesteld. Tevens zal er een werkbezoek voor Kamerleden worden georganiseerd door de partners in economie en ecologie in balans. In de volgende vergadering van het bestuurlijk kernteam in september zal dit aan de bestuurders worden voorgelegd door de projectleider. Op 8 en 9 juli is er een werkbijeenkomst georganiseerd aangaande de MIRT-verkenning Eems-Dollard. Aanwezig waren de provincie Groningen, ministerie van I&M, RWS, GSP en SBE. In ieder geval zal de breedte worden gezocht, dus ook over de grens naar Duitsland en de samenwerking met de stad Groningen. Er worden 4 sporen uitgewerkt: Spoor 1 en 2 (probleemdefinitie en oplossingsrichtingen) moeten de volgende aspecten gaan opleveren: - een probleembeschrijving inclusief een ordening volgens de dpsir-methode van oplossingsrichtingen; - een beschrijving van maatregelpakketten: wat houden de pakketten in en waar kunnen ze worden ingezet;

3 - een viertal kijkrichtingen met daaraan toegedeelde maatregelpakketten en normen/referenties; - een gedragen beoordelingsmethodiek en een eerste beoordeling van maatregelpakketten op basis van de door de projectgroep MIRT opgestelde criterialijst; - een overzicht van kennishiaten; en - een eerste kostenindicatie. Spoor 3 betreft de uitvoeringsorganisatie. Deze zomer wordt onderzocht welke vormen van samenwerking, functies, bestaande netwerken etc. er bestaan. Wat we hieruit kunnen leren en welke middelen er in de regio beschikbaar zouden kunnen zijn. Er is de gedachte om dat per sector te doen, bijvoorbeeld sociaal-economisch, natuurherstel, ruimtelijke ordening etc. Spoor 4 betreft de economische ontwikkeling. In augustus verwacht de provincie een projectleider te hebben voor dit traject. Tevens is het zaak dat het ministerie van EZ hier ook actief gaat participeren. Daarnaast is afgesproken dat er in de projectgroep gesproken moet worden over scopescenario s, zodat ook daar een keuze in gemaakt kan worden. Het economisch kansenonderzoek richt zich op enerzijds hoe kan door nieuwe economieën de belasting van het estuarium wordt verminderd en anderzijds welke economische kansen bieden maatregelen om het estuarium te verbeteren? Als economische (nieuwe) kansen wordt dan gedacht aan vergroening van de chemie, bio based economy, Energy en Dataport en regionaal MKB, toeristisch-recreatieve beleving van de Waddenkust. Dit zijn feitelijk elementen die uit bestaande (beleids)notities naar voren komen. Het idee is ook geopperd om ontwikkeling mogelijk te maken in het kader van het MIRT de suggestie te doen de Eemsdelta als proefgebied aan te wijzen en zo regelgeving flexibeler te maken. In het kader van het MIRT moeten de maatregelen aan het estuarium nader worden uitgewerkt. Wat houden de maatregelen in, wat zijn de effecten en wat kosten ze. Dan kunnen keuzes worden gemaakt. Het is daarbij ook van belang om naar koppelkansen te kijken.

Ecologie & Economie in balans in de Eemsdelta

Ecologie & Economie in balans in de Eemsdelta Ecologie & Economie in balans in de Eemsdelta een rijke ecologie programma E&E een duurzame economie zorg voor milieu en leefomgeving van afsprakenkader naar erkenning geven en serieus nemen van tijd om

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy `````` Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Voortgangsrapportage naar het wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Versie 1.0 april 2013 Wegnemen van belemmeringen in de biobased

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER

WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER 2 Advies Commissie Natuurherstel Westerschelde Schelde Het land draagt de rivier die schepen varen laat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Ontslakken doe je zo!

Ontslakken doe je zo! Ministerie van Economische Zaken Ontslakken doe je zo! Samen eenvoudiger ontwikkelen 1 Ontslakken in Nederland 18 10 11 12 3 2 22 13 14 24 7 19 23 16 6 21 1 4 9 15 17 8 5 20 1. Amersfoort 2. Amstelveen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER 22 juni 2011 Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Verantwoording Titel Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Projectleider

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Met elkaar werken aan een oplossing

Met elkaar werken aan een oplossing jaargang 1 nr 1 2009 Special Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland Voor u ligt de eerste special over het thema Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland. In de afgelopen tijd is de visie op

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring op hoofdlijnen: doel en inhoud In 2005 hebben Nederland en Duitsland een Gezamenlijke Verklaring

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Advies over het Deltaprogramma 2012. 13 oktober 2011 / rapportnummer 2562 58

Advies over het Deltaprogramma 2012. 13 oktober 2011 / rapportnummer 2562 58 Advies over het Deltaprogramma 2012 13 oktober 2011 / rapportnummer 2562 58 1. Inleiding Onder verantwoordelijkheid van de Deltacommissaris is en wordt gewerkt aan het Deltaprogramma. In 2015 zal aan

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond

Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond Vastgesteld door bestuurders van IenM, provincies, gemeenten en waterschappen op >invullen< te Den Haag Hoofddoelsteling

Nadere informatie

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Lessen uit de procesanalyse re-integratie Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Oktober 2011 1. Introductie In het onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie ligt de

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Regio Achterhoek en Stec Groep aan het Ministerie van I&M Peter van Geffen, Rien Ramerman en Frans Wittenberg januari

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie