zakendoen met Frankrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zakendoen met Frankrijk"

Transcriptie

1 zakendoen met Frankrijk

2 2 zakendoen met Frankrijk 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 30 Bedrijfsprofielen 36 Zakendoen in de praktijk Een bedrijf opzetten 38 Wet- en regelgeving 42 Douanezaken 50 Vergunningen 54 Productaansprakelijkheid 56 Personeel 60 Belastingen 66 Betalingsverkeer 70 Dit kan ABN AMRO voor u betekenen 76 Nuttige adressen 82

3 voorwoord Ziet u toekomstige expansie in het buitenland voor uw onderneming? Zakendoen over de grens en daarmee succesvol zijn, blijkt in de praktijk veelal een uitdaging. Daarom introduceert ABN AMRO de zakenreisgids, onmisbaar voor uw zakelijke, internationale avontuur! ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam (Postbus 283, 1000 EA). KvK nummer BTW-identificatienummer: NL B01. In deze brochure staat algemene informatie en is niet speciaal geschreven voor uw persoonlijke situatie. De brochure is daarom geen advies om iets te doen of niet te doen. Beslissingen die u alleen neemt op grond van de informatie in de brochure komen voor uw eigen risico. Wij proberen alleen betrouwbare bronnen te gebruiken voor de informatie in de brochure. We kunnen niet garanderen dat alle informatie altijd juist, volledig of niet al verouderd is. Als u meer informatie wilt over het onderwerp van de brochure, kunt u altijd contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via internet (www.abnamro.nl) of via een bankshop bij u in de buurt. De informatie in deze brochure is bedoeld voor onze klanten in Nederland. We kunnen er niet voor in staan dat de informatie in de brochure ook bruikbaar is in andere landen. Een gids vol informatie van insiders; met handige weetjes over het betreffende land, het zakenklimaat en ondernemerstips. Uiteraard staan wij u daarnaast ook graag bij met netwerken in binnen- en buitenland, advies, producten en diensten op maat. ABN AMRO wenst u veel succes op uw zakelijke reis! Edzard Enschedé Managing Director International Network Commercial and Merchant Banking

4 6 zakendoen met Frankrijk 7 handelsgeest Gunstig ondernemingsklimaat Frankrijk heeft een gezond ondernemingsklimaat. Dit komt onder andere door een sterk en onafhankelijk rechtssysteem, vastomlijnde eigendomsrechten en een goed functionerende financiële sector. De geografische ligging, het lidmaatschap van de eurozone, moderne infrastructuur en het opleidingsniveau van werknemers maken van Frankrijk een goede vestigingsplaats voor bedrijven. Moeizame toegang tot financiering en ongunstige fiscale en arbeidsregelingen vormen echter belemmeringen bij zakelijke transacties. Relatief makkelijk zakendoen In haar jaarlijkse rapport Ease of Doing Business rangschikt de Wereldbank 183 landen op basis van de vraag of u er makkelijk zakendoet. Frankrijk scoort goed op: contracthandhaving; behandeling van bouwaanvragen; een bedrijf starten; grensoverschrijdende handel. En minder goed op: beschermen van investeerders; belasting betalen. In verhouding tot veel vergelijkbare OESO-landen, is het in Frankrijk niet zo gemakkelijk om krediet te verkrijgen.

5 8 zakendoen met Frankrijk handelsgeest 9 Goed vervoersnetwerk Frankrijk heeft een uitstekend binnenlands en internationaal ver voers - netwerk voor passagiers en goederen. Parijs is een belangrijk knooppunt en wordt met veel andere steden verbonden door hogesnelheidstreinen (TGV) die snelheden van driehonderd kilometer per uur kunnen bereiken. Kenmerken Frankrijk Frankrijk verbindt Noord-Europa met de mediterrane landen. De economie is gebaseerd op vrij ondernemerschap, maar de overheid exploiteert veel openbare nutsbedrijven en heeft aandelen in enkele essentiële industrieën. De overheid is actief betrokken bij het bedrijfs leven via een scala aan regelingen, vergunningseisen en bijstand programma s. Frankrijk voldoet aan alle investeringseisen: van financiering, eigendomsrechten, vervoer, communicatie en technologie tot goed opgeleide en gekwalificeerde werknemers. Er bestaan nauwe betrekkingen tussen universiteiten en hoogwaardige onderzoekscentra. In de afgelopen jaren hebben veel buitenlandse investeerders voor Frankrijk gekozen om belangrijke industriële projecten te ontwikkelen. Overheidssubsidies Voor bepaalde projecten in gebieden met hoge werkloosheid (vroegere mijnbouwgebieden, scheepswerven of binnen belastingvrije zones) worden subsidies verstrekt. Als u een groot bedrijf opzet, is het mogelijk dat u voor belastingvermindering in aanmerking komt. Deviezencontrole Buitenlandse investeringen in Frankrijk worden gecontroleerd door het Ministerie van Financiën. Investeerders moeten het bedrag en de aard van de investering aan het ministerie opgeven als de onderneming in de EU is gevestigd, of als Europees wordt beschouwd door de samenstelling van alle bestuursorganen. Hier is sprake van wanneer de meerderheid van de directeuren, aandeelhouders en leden afkomstig is uit de EU. In alle andere gevallen moet u toestemming vragen voordat u tot investering kunt overgaan. Financieringsbronnen Alle internationale grootbanken en grote financiële instellingen zijn actief in Frankrijk. De financiële markten staan onder toezicht van de lokale toezichthouder: Autorité des Marchés Financiers (AMF). Parijs heeft een actieve effectenbeurs die veel buitenlandse beleggingen aantrekt, de CAC40. De beurs werkt nauw samen met onder andere de beurzen van Amsterdam, Londen, Frankfurt en New York. Hulp van de overheid Om werkgelegenheid te creëren en innovatie te bevorderen, voert de Franse overheid actief beleid om het land aantrekkelijker te maken voor buitenlandse investeerders. Sinds een aantal jaar kent Frankrijk de zogenoemde pôles de compétitivité. Dit zijn clusters van in Frankrijk gevestigde bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden die samen aan innovatie werken in een specifieke economische sector. Deze clusters zijn onder andere opgericht om makkelijker buitenlands kapitaal aan te kunnen trekken.

6 10 zakendoen met Frankrijk handelsgeest 11 De hulp die de Franse overheid aan buitenlandse investeerders biedt, varieert van infrastructurele verbeteringen tot subsidies. Frankrijk kent verschillende subsidieregelingen die via diverse overheden worden toegekend. Flexibilisering arbeidsrecht Het Franse arbeidsrecht is flexibeler geworden. Langere werktijden voor werknemers zijn toegestaan, bedrijven hebben meer vrijheid om de werktijden van medewerkers in te delen en er is meer democratie op de werkplek. Belangrijke hervormingen In de afgelopen jaren hebben belangrijke hervormingen plaatsgevonden op cruciale onderdelen van de Franse economie. Naast innovatie en economische immigratie, werden ook arbeidsen vennootschapsrecht aangepast om de concurrentiepositie en het ondernemingsklimaat van Frankrijk te verbeteren. Deze hervormingen gingen gepaard met een sterke bevordering van een ondernemingscultuur, met name door invoering van een vereenvoudigde wettelijke status voor de zelfstandige ondernemer. In 2011 werden nieuwe bedrijven in Frankrijk geregistreerd, waarvan de status van auto-entrepreneur kozen. Aangepast vennootschapsrecht De regelgeving rondom het beheer van financiële activa is gemoderniseerd. Hiermee versterken de Fransen het aanzien van Parijs als financieel centrum. Ook wordt het Franse rechtssysteem nog aantrekkelijker voor portefeuillebeheerders, investeerders en spaarders. Meer steun voor innovatie Om innovatie te bevorderen, zijn onder andere de volgende maatregelen genomen: meer belastingaftrek voor onderzoek; eenvoudiger octrooistelsel; uitbreiding van snel internet. internettip Meer informatie en advies over markten, vestigingsmogelijkheden, overnamekandidaten of handels partners in Frankrijk vindt u op de website van de Invest in France Agency: Buitenlandse ondernemingen hebben genoeg kansen, maar ze moeten er wel voor vechten. Frankrijk is een groot land met meer dan zestig miljoen inwoners. Er is dus een grote behoefte aan producten. Kaak - Willem Huijink

7 12 zakendoen met Frankrijk 13 economische situatie Europese middenmoter Frankrijk is de op een na grootste economie van de eurozone. Het bruto binnenlands product (bbp) bedroeg in 2011 ongeveer miljard euro, zo n 20% van het totale bbp van de eurozone. Wat economische kracht betreft, is Frankrijk in het algemeen een middenmoter binnen de eurozone. Het is een vrij gesloten economie en daardoor minder afhankelijk van de buitenlandse handel. De economie wordt vooral aangedreven door de binnenlandse bestedingen, waarbij de rol van de overheid relatief groot is. Gematigde groei De Franse economie groeide in 2011 met 1,7%, iets harder dan die van de eurozone als geheel. De groei bleef achter bij de 3,1% van Duitsland, maar was hoger dan de 1,2% in Nederland. In 2010 zag dit plaatje er iets anders uit. Terwijl de wereldeconomie zich in dat jaar herstelde van de financiële crisis en de wereldhandel sterk opveerde, bleef de groei in Frankrijk achter bij die van de eurozone. Hierbij moet vermeld worden dat de Franse economie tijdens de recessie van ook minder fors kromp. Dit komt doordat zij minder afhankelijk is van de export, die hierin een aandeel van rond de 25% heeft. In Duitsland ligt dit percentage bijvoorbeeld boven de 50% en in Nederland zelfs op meer dan 75%. Daarnaast is de rol van de Franse overheid relatief groot, wat in tijden van crisis als een soort buffer kan dienen. Zo bedroegen de Franse overheidsuitgaven in 2010 ongeveer 57% van het bbp. In de rest van de eurozone was dit minder dan 50%.

8 14 zakendoen met Frankrijk economische situatie 15 Groei bbp versus eurozone (Bron: Thomson Reuters Datastream) In % jaar-op-jaar Overheidsfinanciën De overheidsfinanciën van Frankrijk staan er op dit moment niet florissant voor. Daarom besloot Standard & Poor s in januari 2012 Frankrijk niet langer de hoogste kredietstatus (AAA) toe te kennen. De Franse overheid neemt forse maatregelen om de financiën op orde te krijgen en weer aan de Europese regels te voldoen. Ze zijn van plan om het begrotingstekort (meer dan 5% van het bbp in 2011) in 2012 om te buigen naar 4,5%. Het uiteindelijke doel is om in 2016 een begrotingsevenwicht te realiseren. Dit wordt nog een flinke klus, want de Franse overheid kampt sinds 1974 elk jaar met een begrotingstekort. In 2011 bedroeg de Franse schuld ongeveer 85% van het bbp. Naar verwachting loopt deze eerst verder op tot boven de 90%, om vervolgens geleidelijk af te nemen. Frankrijk Eurozone

9 16 zakendoen met Frankrijk 17 handelsrelatie Frankrijk - Nederland Intense handelsbetrekkingen De handelsbetrekkingen tussen Frankrijk en Nederland zijn intens. Ook op politiek, wetenschappelijk en sociaal-economisch vlak worden veel wederzijdse activiteiten ontplooid. Er zijn volop kansen voor Nederlandse ondernemers. Maar Frankrijk is een grote markt, die niet eenvoudig is om te bewerken. Goede ondersteuning bij uw marktentree is ook in dit land onmisbaar, maar gelukkig volop voorhanden. Duurzame samenwerking Er vindt regelmatig overleg en samenwerking plaats op politiek, hoogambtelijk en operationeel niveau. Voorbeelden zijn de Frans- Nederlandse werkgroepen op het gebied van drugs, besprekingen rondom het Europese veiligheids- en defensiebeleid en geïnstitutionaliseerde operationele politie- en douanesamenwerking. Hiërarchie heeft veel invloed op de Franse handelsmentaliteit. Als je denkt dat je klaar bent met onderhandelen, ben je er nog lang niet uit. Dan moet alles naar een echelon hoger. Eosta - Peter Stijkel & Günther de Vadder

10 18 zakendoen met Frankrijk 19 De Frans-Nederlandse Samenwerkingsraad organiseert regelmatig activiteiten om duurzame samenwerking te stimuleren, zoals de jongerenconferentie Jeunes Talents. Op deze bijeenkomsten discussiëren veelbelovende jonge mensen uit Nederland en Frankrijk over perspectieven voor Europese samenwerking. Zij zijn werkzaam in strategische functies in sectoren als beleid/bestuur, bedrijfsleven, wetenschap, cultuur en media. De Haagse verklaring In april 2005 aanvaardden de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen de Haagse verklaring inzake gemeenschappelijke perspectieven (de Haagse verklaring). Deze bracht de betrekkingen met Frankrijk op een hoger niveau en intensiveerde de samenwerking. De Haagse verklaring bouwt voort op het Relevé de Conclusions uit 2002, een gemeenschappelijke verklaring van de beide ministers van Buitenlandse Zaken ter intensivering van de betrekkingen tussen de beide landen. Op basis van de actualiteit worden de terreinen van overleg en samenwerking steeds bijgesteld en uitgebreid. De samenwerking met de Fransen bevalt erg goed. Het is van beide kanten heel positief. De Nederlandse directheid is volgens mij ook geen probleem. Daar hebben we in ieder geval niets van gemerkt. We hebben gemeenschappelijke belangen en samen tillen we de organisatie naar een hoger plan Kaak - Willem Huijink

11 20 zakendoen met Frankrijk 21 kansrijke sectoren Ons derde exportland in vogelvlucht Met 65 miljoen inwoners is Frankrijk een van de grootste Europese retailmarkten en een van onze belangrijkste afzetmarkten op het gebied van consumentenproducten. De Franse industriële sector is de op een na grootste van Europa en een van de belangrijkste markten voor de Nederlandse toeleveringsindustrie. Met 76 miljoen vakantiegangers per jaar is ook het toerisme een sector van belang. Frankrijk investeert veel in milieutechnologie, duurzame energie, innovatie en infrastructuur. Het land is na Duitsland en België de grootste markt voor het internationale wegvervoer. Dit alles biedt kansen voor Nederlandse kennisindustrie. Op biologisch gebied is Frankrijk heel belangrijk. In de Franse keuken wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit, en daar past biologisch goed bij. Verder willen Fransen graag weten waar producten vandaan komen. Ze kopen zo regionaal mogelijk. Eosta - Peter Stijkel & Günther de Vadder

12 22 zakendoen met Frankrijk kansrijke sectoren 23 Stijging import en export In 2010 importeerde Nederland voor ruim 14 miljard euro aan goederen uit Frankrijk, 6% meer dan in Hiermee bleef de importgroei achter bij die van andere belangrijke EU-partners. De invoer vanuit de EU steeg met 16%. De uitvoer naar Frankrijk nam in 2010 met 18% toe tot ruim 32 miljard euro. Deze stijging ligt in lijn met de Nederlandse exportstijging naar de EU. We zien wel dat Nederland een streepje voor heeft in Frankrijk, doordat wij onze logistiek goed op orde hebben. Logistieke efficiëntie, een hoog planning- en organisatieniveau en een professionele aanpak worden erg gewaardeerd. Eosta - Peter Stijkel & Günther de Vadder Invoer/uitvoer (Bron: CBS) % Spanje Polen Verenigd Frankrijk Koninkrijk Invoer Uitvoer België Italië Duitsland EU Totaal

13 24 zakendoen met Frankrijk kansrijke sectoren 25 Franse wijn Frankrijk is de belangrijkste wijnleverancier voor Nederland. Ruim een kwart van onze wijninvoer is afkomstig van Franse hellingen. In het verleden was dit aandeel aanzienlijk hoger. Eind jaren negentig bestond de Nederlandse wijninvoer voor bijna de helft uit Franse wijn. Nederland importeerde destijds jaarlijks zo n 415 miljoen liter. Export van machines en vervoermaterieel De uitvoer van machines en vervoermaterieel naar Frankrijk steeg in 2010 met 15% tot 9 miljard euro. Het zijn vooral printers, computers en telecommunicatietoestellen die worden geëxporteerd. Door de stijgende olieprijzen is ook de exportwaarde van minerale brandstoffen met ruim 1 miljard euro gestegen tot 4 miljard euro. Graanimport De invoerwaarde van granen uit Frankrijk nam in 2010 met 7% toe tot bijna 1 miljard euro. Terwijl de invoer van tarwe met 17% flink steeg, nam de waarde van de ingevoerde maïs juist met 9% af. Nederland importeert 30% van al zijn granen uit Frankrijk. Invoer uit Frankrijk (Bron: CBS) Uitvoer naar Frankrijk (Bron: CBS) Miljard euro Miljard euro Totaal Machines Chemie Voeding Fabrikaten Overig 0 Totaal Machines Chemie Minerale Voeding Brandst. Fabrikaten Overig

14 26 zakendoen met Frankrijk 27 zakencultuur Wederzijdse vooroordelen Nederland en Frankrijk zijn twee aparte werelden, ook op zakelijk vlak. Ons land heeft een grote aantrekkingskracht op de Fransen. Vooral doordat we in hun ogen een modern land zijn met een grote, internationale handelsgeest. Veel Franse ondernemers zien Nederland als de ideale opstap voor hun internationale expansie. Maar er zijn ook vooroordelen, soms negatieve. Nederlanders staan in Frankrijk bijvoorbeeld te boek als een materialistisch en ultraliberaal volk. Wars van formaliteiten, te direct en altijd uit op consensus binnen het bedrijf. Bij ze langs gaan werkt het beste, en dan het liefst s middags. Dan wordt er uitgebreid gegeten. Genieten is heel belangrijk in de Franse cultuur. Eosta - Peter Stijkel & Günther de Vadder Ook Nederlanders hebben zo hun mening over de Fransen. In hun ogen gedragen zij zich slecht in het verkeer, spreken ze hun talen slecht, zijn ze gesloten en wordt er bij het minste of geringste gestaakt. Je moet goed tussen de regels doorlezen wat ze echt bedoelen en de wil van de baas is wet. De verschillen in bedrijfscultuur, omgangsnormen en stijl van leidinggeven zijn enorm. Als u zich bewust bent van deze opvattingen over en weer, draagt dat zeker bij aan uw slagingskansen in Frankrijk.

15 28 zakendoen met Frankrijk zakencultuur 29 Fransen kunnen vrij luid zijn tijdens onderhandelingen. Ze zijn wat theatraler dan wij Nederlanders. Met wilde gebaren en een flinke stemverheffing laten ze zien dat ze het ergens niet mee eens zijn. Dat lijkt soms wat overdreven en de eerste keer schrik je wel even, maar het went. Het is typisch Frans, zo werkt het nou eenmaal. Nederlanders zijn punctueel. Een vergadering om twee uur s middags, begint ook echt om twee uur. Aan het Franse kwartiertje kunnen Nederlanders maar moeilijk wennen. En dan is er nog de langdurige Franse zakenlunch. Er worden pas zaken gedaan na een goed gesprek over hobby s, gezin, maatschappelijke en culturele onderwerpen tijdens een uitgebreide lunch met bijbehorende wijnen. Laat u niet afschrikken door de verschillen in zakelijke cultuur, want er zijn volop mogelijkheden om tot elkaar te komen. Ondanks alle vooroordelen, is het imago van de Nederlandse zakenman in Frankrijk vrij goed. Kaak - Willem Huijink Belangrijkste verschillen Nederlanders zijn gericht op overleg en consensus. Er wordt gepolderd en de baas luistert naar zijn werknemers. In Frankrijk gebeurt dit over het algemeen niet. Een Frans bedrijf is bijna altijd centralistisch, bureaucratisch en sterk hiërarchisch georganiseerd. Als de baas iets zegt, dan gebeurt dat ook. Besluitvorming verloopt over vele lagen en duurt vaak langer dan in een Nederlands bedrijf. Veel betrokkenen praten mee, maar aan het eind neemt de président een beslissing. Zorg dat de mensen in je organisatie die regelmatig contact hebben met Frankrijk de Franse taal goed beheersen. Kaak - Willem Huijink Nederlanders zeggen waar het op staat en zijn vaak overtuigd van hun eigen gelijk. De Fransman praat iets wolliger en verpakt zijn boodschap in fraaie bewoordingen. Hij zal zijn gelijk niet eisen, dekt zich een beetje in en houdt de deur graag op een kier. Onze directheid waarderen de Fransen lang niet altijd.

16 30 zakendoen met Frankrijk 31 omgangsvormen Meetings en onderhandelingen Stel uzelf voor en overhandig uw visitekaartje bij een eerste ontmoeting. Geef uw plek binnen het bedrijf aan, zodat duidelijk is welke beslissingsbevoegdheid u heeft. Informeer ook naar de positie van uw gesprekspartner binnen zijn organisatie. Onderhandelingen kunnen langer duren dan noodzakelijk als u een laaggeplaatste medewerker zonder beslissingsbevoegdheid spreekt. Frans spreken is een pre In Frankrijk is het gebruikelijk om elkaar individueel te begroeten. Franse collega s zullen zich beledigd voelen als ze niet persoonlijk worden aangesproken aan het begin van een ontmoeting. Voer een gesprek het liefst in het Frans. Hoewel steeds meer Fransen Engels spreken, is het nog steeds een absolute pre als u de Franse taal beheerst. Dit geldt vooral voor sectoren waarvoor binnen Frankrijk een omvangrijke markt bestaat. In moderne en sterk internationaal georiënteerde sectoren, zoals de ICT, wordt meer Engels gesproken. Eten en drinken is onderhandelen Om een vertrouwensrelatie op te bouwen, is goed persoonlijk contact belangrijk. Dit kost tijd, probeer daarom niet te snel tot zaken te komen. Fransen nemen de tijd voor zakelijke beslissingen. Trek thuis dus niet meteen de champagnefles open. Praat bij zakelijke gesprekken ook over hobby s, cultuur, gastronomie en gezinsleven. Zeker tijdens zakenlunches, die in het Franse bedrijfsleven een prominente plaats innemen en deel uitmaken van de onderhandelingen. Stuur na de lunch of een bezoek een bedankje aan uw gastheer. Wordt u bij mensen thuis uitgenodigd, neem dan bijvoorbeeld chocolade of een dessert mee.

17 32 zakendoen met Frankrijk omgangsvormen 33 Het glas wijn bij de lunch was toch wel even wennen. Als we er op bezoek zijn wordt speciaal voor ons goede wijn gehaald en uit beleefdheid drinken we altijd een klein glaasje mee. Neem deel aan een handelsmissie. Dit is een goede manier om u te oriënteren op de Franse markt en uw kansen hierop. Tijdens zo n missie worden verkennende gespreken met mogelijke zakenpartners voor u geregeld. Referenties en persoonlijke contacten zijn in Frankrijk erg belangrijk als u bedrijfsactiviteiten wilt opstarten of uitbreiden. Kaak - Willem Huijink De Fransman is formeler. Wees hoffelijk in uw taalgebruik en blijf ook in een meer vertrouwde omgeving vousvoyeren. Geef bij het weggaan een hand aan iedereen aan wie u bent voorgesteld. Relatiemanagement Ga regelmatig naar Frankrijk om (potentiële) klanten te bezoeken en om op de hoogte te blijven van marktontwikkelingen. Bezoek ook vakbeurzen of neem hier actief aan deel. Laat zo veel mogelijk promotiemateriaal achter, zoals brochures, presentaties, foto s en videobeelden met voorbeelden van uw producten. Bij voorkeur in het Frans. U maakt hiermee een professionele indruk. Laat de indrukken die u heeft opgedaan tijdens de handelsreis thuis rustig op u inwerken voordat u vervolgstappen onderneemt. Zorg voor follow-up, ook voor partijen waar u in eerste instantie niet mee verder gaat. Stuur bijvoorbeeld een bedankje naar de contacten die u tijdens de reis heeft opgedaan. Fransen zijn een stuk hiërarchischer ingesteld dan Nederlanders. Het management en fabriekspersoneel luncht bijvoorbeeld altijd gescheiden. En als de Franse directeur door de fabriek loopt, krijgt iedereen een hand van hem. Kaak - Willem Huijink Regelmatig telefonisch contact wordt gewaardeerd, maar afspraken moet u schriftelijk vastleggen. Stel ook uw documenten, overeenkomsten, productinformatie en reclameboodschappen bij voorkeur in het Frans op.

18 34 zakendoen met Frankrijk 35 Marktanalyse Maak een uitgebreide analyse van de Franse markt en potentiële partners. Laat u hierbij ondersteunen. Fransen concurreren van oudsher sterk op de prijs, maar ze richten zich ook steeds vaker op kwaliteit. Hierdoor zijn twee niches ontstaan: die van gespecialiseerde producten van hoogwaardige kwaliteit, en die van kwalitatief mindere producten met een zeer concurrerende prijs. Vertegenwoordiging Laat u goed voorlichten over de dienstverlening van agenten, distributeurs en andere tussenpersonen. Zet uw producten op een proactieve manier in de markt door uw Franse tussenpersoon te laten begeleiden door eigen medewerkers. U kunt ook iemand ter plaatse aanstellen en opleiden. Deze kan als directe vertrouwenspersoon fungeren voor uw klanten, wat erg professioneel overkomt. Op deze manier heeft u ook meer zicht op de vorderingen. Natuurlijk kunt u ook een eigen verkooppunt oprichten in Frankrijk. Je moet Franse zakenrelaties echt pamperen. Ik denk dat ik bijna twee keer per maand naar Frankrijk ga om ze in de watten te leggen. Eosta - Peter Stijkel & Günther de Vadder

19 36 zakendoen met Frankrijk 37 bedrijfsprofielen Kaak Willem Huijink is financieel directeur bij de Kaak Groep, een familiebedrijf waar de vierde generatie op dit moment de aandelen bezit. Het bedrijf maakte in het verleden allerlei producten in de metaalindustrie, zoals gaskachels en wasmachines. Zo n 60 jaar geleden begon Kaak met het maken van bakblikken voor lokale bakkerijen. Door de groeiende automatisering kwam het bedrijf na verloop van tijd terecht in de industriële tak van bakkerijproducten. Naast bakblikken produceren ze nu bijvoorbeeld ook transportsystemen, koeltorens en ovens, met andere woorden volledig geautomatiseerde industriële broodproductielijnen. Kaak heeft vestigingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Eosta Peter Stijkel is mede-eigenaar van Eosta, marktleider in biologisch gecertificeerd en Fairtrade groente en fruit. Voor Eosta zijn economie en ecologie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het bedrijf neemt daarom zijn ecologische en sociale verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat de leveranciersketen zo transparant mogelijk is. Eosta combineert een uniek assortiment aan jaarronde producten met efficiënte logistiek, kwaliteitsgarantie, productontwikkeling en innovatieve, composteerbare verpakkingsmogelijkheden. Volgens Stijkel en BUM Günther de Vadder is de Franse markt boeiend en hard in ontwikkeling. Daarom gaat Eosta in Frankrijk vol gas vooruit.

20 38 zakendoen met Frankrijk 39 een bedrijf opzetten Belangrijkste ondernemingsvormen Frankrijk kent een aantal ondernemingsvormen waarbinnen bedrijfsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend (sociétés commerciales) en een aantal rechtsvormen voor uitvoering van beroepsmatige activiteiten (sociétés civiles). Er zijn verschillende bedrijfsvormen waarmee u zich in Frankrijk kunt vestigen. Bureau de liaison (representatieve vestiging) Een representatieve vestiging is geen rechtspersoon en mag geen facturen opstellen, contracten tekenen of andere commerciële activiteiten verrichten. Daardoor dient deze bedrijfsvorm vooral als uitvalsbasis voor promotie van het moederbedrijf, deelname aan beurzen en om zakelijke contacten te onderhouden. Succursale (nevenvestiging) Dit is een permanente nevenvestiging van een buitenlandse rechtspersoon in Frankrijk, een verlengstuk van het moederbedrijf. Juridisch gezien, is een succursale een onzelfstandige ondernemingsvorm. Het moederbedrijf is aansprakelijk voor de activiteiten ervan. Voor de oprichting is geen kapitaalinbreng nodig en er hoeven geen eigen statuten te worden overlegd. Wel moet u bij de inschrijving een (nietbeëdigde) vertaling van de statuten van het moederbedrijf inleveren. Daarnaast moet u de nevenvestiging inschrijven in het Franse handelsregister.

21 40 zakendoen met Frankrijk een bedrijf opzetten 41 Filiale (filiaal) Bij deze zelfstandige Franse rechtspersoon brengt de buitenlandse moedermaatschappij minstens 50% van het kapitaal in. Een filiaal neemt vaak de vorm aan van een ondernemingsvorm naar Frans recht. Rechtsvormen Société à Responsabilité Limitée (SARL) De SARL is in veel opzichten vergelijkbaar met de Nederlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het belangrijkste verschil is dat er meer dan twee vennoten moeten zijn. Ook bent u niet verplicht een bepaald minimumkapitaal te storten. Entreprise Unipersonnelle á Responsabilité Limitée (EURL) De EURL is een rechtspersoon die sterk lijkt op de SARL, maar dan met één vennoot. Enterprise en nom propre of entreprise individuelle (EI) Vergelijkbaar met de eenmanszaak in Nederland. Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) Een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid. De EIRL zit tussen een EI en EURL in. Deze rechtsvorm geeft u de mogelijkheid om een lijst te deponeren van eigendommen die u buiten de bedrijfsaansprakelijkheid wilt houden. Bijvoorbeeld onroerend goed, zoals een privéwoning, of andere (privé)bezittingen. Stappenplan onderneming vestigen Elke onderneming die in Frankrijk is gevestigd, moeten worden geregistreerd in het Franse handelsregister (Registre National du Commerce et des Sociétés). Dit register bestaat uit lokale en nationale registers. Een verzoek tot inschrijving dient u in bij het Centre de formalités des entreprises (CFE). Société Anonyme (SA) De SA is vergelijkbaar met de Nederlandse naamloze vennootschap. De aandeelhouders zijn anoniem en er dienen in ieder geval meer dan zeven aandeelhouders te zijn. De statuten bepalen de bevoegdheden van het bestuur, de voorzitter van het bestuur (PDG) en de raad van commissarissen. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de inbreng. Société Actions Simplifiées (SAS) Een vergelijkbare, maar wat soepeler gestructureerde rechtspersoon dan de SA. De SAS biedt de aandeelhouders een grotere stabiliteit en meer contractuele vrijheid. Als u een onderneming in Frankrijk wilt oprichten, dan kunt u het beste deskundig juridisch en fiscaal advies inwinnen. Onder meer over de rechtsvorm die het best bij uw activiteiten past. Als Nederlands bedrijf moet je niet denken met de overname van een Frans bedrijf hun markt te kunnen veroveren. Fransen moeten dan gaan werken voor een buitenlandse aandeelhouder. Dat werkt meestal niet. Eosta - Peter Stijkel & Günther de Vadder

22 42 zakendoen met Frankrijk 43 weten regelgeving Rechtssysteem Frankrijk heeft een goed functionerend, onafhankelijk rechtssysteem. Eigendomsrechten worden gerespecteerd en gehandhaafd. Onteigening is alleen mogelijk in buitengewone omstandigheden en tegen een gepaste vergoeding. Financiële verslaglegging en rapportage De meeste regelingen zijn gebaseerd op EU-richtlijnen en van toepassing op alle bedrijven. De verslaglegginggrondslagen zijn geregeld in het Wetboek van Koophandel (Code de Commerce) en het Algemeen Wetboek van Belastingen (Code Général des Impôts). Financiële controle Accountants die de wettelijke controle uitvoeren, worden voor een periode van zes jaar bij een bedrijf benoemd. De benoeming van een dergelijke accountant is verplicht als u een SA of een bepaalde SAS of SARL als rechtsvorm kiest. Oprichtingsprocedures Alle bedrijven moeten zijn ingeschreven in het handelsregister. U moet bij deze formaliteit bewijsstukken overleggen voor de oprichting van uw bedrijf, zoals gedetailleerde informatie over het bestuur, aandelenkapitaal, huishoudelijk reglement en een lijst van aandeelhouders. Daarnaast moet u bij oprichting van uw bedrijf een kennisgeving publiceren in een mededelingenblad van de overheid.

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT Inhoudsopgave Inleiding 3 Feiten en cijfers 4 Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators 5 Het verhaal van Marek en

Nadere informatie

EXPORT. Bent u van plan om zaken te doen in het buitenland?

EXPORT. Bent u van plan om zaken te doen in het buitenland? Bent u van plan om zaken te doen in het buitenland? Wat uw overwegingen ook zijn, exporteren vraagt een grondige voorbereiding. Daar helpt dit boekje bij. Stap voor stap, beknopt, en met veel verwijzingen

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Praktische tips voor ondernemen in het buitenland Voorwoord Natuurlijk weet u dat corruptie eerlijk zakendoen ondermijnt. Bovendien schaadt het de economische en maatschappelijke

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

voor het schaduwkabinet

voor het schaduwkabinet De Groeiagenda voor Nederland het schaduwkabinet De Groeiagenda waar gaat Nederland de komende tien jaar zijn geld mee verdienen? Geachte leden van het Kabinet, Een krachtige en slagvaardige economie.

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie