Pensioenverplichtingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenverplichtingen"

Transcriptie

1 Pensioenverplichtingen Het nieuwe IAS 19R: commercieel vs. fiscaal Sebastiaan Reenders Jurjen Bevers

2 Pensioenen: IAS 19R en fiscaal Wijzigingen IAS 19R Hoofdlijnen IAS 19 en belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2013 Invloed op commercieel vermogen Hoofdlijnen fiscale regelgeving IAS 19R vs. fiscale regelgeving Invloed wijzigingen IAS 19R op DTA s en DTL s 2

3 Wijzingen IAS 19R 3

4 Pensioenregelingen in de jaarrekening IAS 19 kent twee categorieën pensioenregelingen toegezegde bijdrageregelingen/defined contribution plan de aanspraken zijn geregeld op basis van jaarlijks ter beschikking te stellen premies of koopsommen: de onderneming draagt vaste bijdragen af aan een apart pensioenfonds de onderneming heeft na betaling van de contractuele bijdragen geen enkele verdergaande verplichting toegezegd pensioenregeling/defined benefit plan: alles wat niet kwalificeert als een defined contribution plan 4

5 Defined contribution plan in de jaarrekening Relatief eenvoudig: er hoeven geen actuariële veronderstellingen voor toekomstige ontwikkelingen te worden gemaakt. Er wordt een vastgestelde premie betaald aan een pensioenfonds -> kostenpost in de V&W is gelijk aan de te betalen bijdrage/premie Derhalve geen pensioenvoorziening en geen andere verplichtingen (behoudens nog te betalen premies) 5

6 Defined benefit plan in de jaarrekening Complex: toekomst gerichte benadering Een voorziening vormen voor het verschil tussen de fondsbeleggingen en de pensioenverplichtingen Kostenpost in de V&W is niet gelijk aan de betaalde premie Rekening houden met onzekere, toekomstige ontwikkelingen: middels actuariële methoden Uitkomst sterk afhankelijk van schattingen 6

7 Wijzigingen IAS 19R Berekening van de hoogte van de pensioenvoorziening bij een defined-benefitregeling 1. Brutoverplichting uit hoofde van toegezegd pensioen 2. Reële waarde van fondsbeleggingen -/- 3. Actuariële winsten + 4. Actuariële verliezen -/- 5. Nog niet opgenomen pensioenkosten van verstreken dienstjaren -/- 7

8 Afschaffing van de corridormethode Actuariële resultaten: fondsbeleggingen / pensioenverplichting: verschil tussen verwacht rendement / verplichting en het feitelijke rendement / de werkelijke verplichting de corridormethode: actuariële resultaten binnen bepaalde grenzen niet direct te verwerken in het resultaat en vermogen Indien binnen een bandbreedte: het actuariële resultaat niet rapporteren Indien buiten de bandbreedte: het actuariële resultaat spreiden over toekomstige jaren 8

9 Invloed op eigen vermogen Actuariële resultaten in één keer ten laste van het eigen vermogen brengen -> niet meer spreiden over jaren via de V&W Alle actuariële resultaten welke in het verleden zijn uitgesteld in 2013 in één keer ten laste van het eigen vermogen brengen Forse daling van het eigen vermogen? Wegens dalende disconteringsvoeten, lage rendementen en toegenomen levensverwachting voornamelijk actuariële verliezen uitgesteld? 9

10 Hoofdlijnen fiscale regelgeving 10

11 Kostenpost in fiscale V&W Ongeacht of er sprake is van een defined benefit of een defined contributionregeling -> last in de fiscale V&W is de aan een pensioenuitvoerder betaalde pensioenpremie. Beperkingen van aftrekbaarheid van betaalde pensioenpremie: vooruitbetaalde premies (goed koopmansgebruik: matchingsbeginsel) fiscaal geen rekening houden met toekomstige loon- en prijswijzigingen (art Wet IB 2001) 11

12 Fiscale balans Mag er een pensioenvoorziening worden gevormd? Fiscale voorziening: voorwaarden Baksteenarrest: de uitgaven dienen hun oorsprong te vinden in feiten en omstandigheden die zich voor balansdatum hebben voorgedaan de uitgaven dienen aan de periode voorafgaand aan de balansdatum te kunnen worden toegerekend een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich zullen voordoen 12

13 IAS 19R vs. fiscale regelgeving 13

14 Defined contributionregeling De aanspraken zijn geregeld op basis van jaarlijks ter beschikking te stellen premies of koopsommen: de onderneming draagt vaste bijdragen/premies af aan een apart pensioenfonds kostenpost in de V&W: de betaalde premie -> fiscaal volgen (tenzij vooruitbetaalde premie / toekomstige loonen prijswijzigingen) voorziening op de balans: geen voorziening -> fiscaal ook geen voorziening 14

15 Defined benefitregeling: balans In de jaarrekening een voorziening opnemen voor het verschil tussen de waarde van de beleggingen en de hoogte van de pensioenverplichtingen Mag deze voorziening fiscaal worden gevolgd? als de werkgever op grond van de civiele wetgeving geen verplichting heeft tot het doen van betalingen behoudens het betalen van pensioenpremies derde voorwaarde Baksteen-arrest: een redelijke mate van zekerheid dat de betalingen zich zullen voordoen -> wordt niet aan voldaan: fiscaal geen voorziening 15

16 Defined benefitregeling: V&W Bij de defined benefitregeling zijn de kosten voor de onderneming niet gelijk aan de aan het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij betaalde premie -> ook mutaties in de pensioenvoorziening de pensioenlast in de commerciële winst- en verliesrekening is dus niet gelijk aan de jaarlijkse bijdrage (premie) fiscaal een correctie nodig in de winst- en verliesrekening 16

17 Boekingen rechtstreeks via eigen vermogen Actuariële resultaten niet langer via de winst- en verliesrekening niet langer spreiden over toekomstige jaren in één keer boeken rechtstreeks via het eigen vermogen Fiscaal: berekening belastbaar bedrag via vermogensvergelijking alle actuariële resultaten welke commercieel rechtstreeks via het eigen vermogen worden geboekt elimineren 17

18 Invloed wijzigingen IAS 19R op DTA s en DTL s 18

19 Defined benefitregeling In de jaarrekening geen pensioenvoorziening (voor verschil tussen de waarde van de beleggingen en de hoogte van de pensioenverplichtingen) Fiscaal ook geen voorziening Geen DTA s / DTL s? 19

20 Defined benefitregeling Afschaffing corridormethode: geen uitstel/spreiding meer van actuariële resultaten Jaarlijks meer (en grotere) schommelingen in de pensioenvoorziening Nieuwe verschillen in waardering balansposten of alleen grotere verschillen (geen spreiding meer van actuariële resultaten over de jaren)? hoger bedrag aan DTA / DTL? invloed op effective tax rate? 20

21 Overige wijzigingen IAS 19R De rentelasten op de pensioenverplichtingen en de baten op de fondsbeleggingen worden op basis van aannames meegenomen in de jaarlijkse lasten aanname in de praktijk? rendement op de fondsbeleggingen is hoger dan de rentelasten op de verplichting Wijziging: de (netto)rentelast wordt berekend over de nettopositie van de pensioenverplichting minus de fondsbeleggingen een hogere pensioenlast 21

22 Voorbeeld Huidige situatie bedrag interest Pensioenverplichting % 80 Fondsbeleggingen % -80 Netto verplichting 400 Pensioenlast 0 Nieuwe situatie bedrag interest Pensioenverplichting Fondsbeleggingen Netto verplichting 400 4% Pensioenlast 16 22

23 Contact Sebastiaan Reenders Compliance Coordinator Tax / Tax Compliance Team Jurjen Bevers Partner Tax

24 Baker & McKenzie. All rights reserved. Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a partner means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an office means an office of any such law firm. 24

Over aandelen en btw en btw over aandelen

Over aandelen en btw en btw over aandelen Over aandelen en btw en btw over aandelen Een analyse van HvJ EG 29 oktober 2009, SKF, C29/08 Jan Sanders >>Ahead of Tax 2010 HvJ EG 29 oktober 2009, SKF, C-29/08 casus SKF is moeiende houdster beheer,

Nadere informatie

Verschillen in pensioentoezicht tussen landen vragen om een integrale vergelijking

Verschillen in pensioentoezicht tussen landen vragen om een integrale vergelijking Verschillen in pensioentoezicht tussen landen vragen om een integrale vergelijking Binnen de Europese Unie gaan landen verschillend om met de manier waarop zekerheid over het beoogde pensioen wordt geboden.

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen VOORWOORD Op weg naar de toekomst De economie komt meer en meer in beweging en ondernemers

Nadere informatie

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Belgium Brussels IFRS Centre of Excellence March IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer voor van onze IFRS Informatiebrief. De IFRS Informatiebrief bericht

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

Realiseerbare waarde als grondslag

Realiseerbare waarde als grondslag 24 Realiseerbare waarde als grondslag IFRS 3 heeft een impact op de wijze waarop ondernemingen de activa en passiva bij acquisities meten en waarderen. Dat in lijn met de regelgeving die zich steeds meer

Nadere informatie

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN IAS 18 OPBRENGSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art. 33, tweede lid K.B.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Waarom winst. waardemaatstaf kan zijn. 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Waarom winst. waardemaatstaf kan zijn. 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging. PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Waarom winst waardemaatstaf kan zijn 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Financieel PE-artikel geen Punten FFP: zie PER Samenvatting In deze bijdrage

Nadere informatie

Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel?

Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel? Ir. I. Massart RV 1 Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel? 12 Inleiding Wanneer een echtpaar in gemeenschap van goederen is getrouwd, lijkt boedelverdeling

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Onroerende lease

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art.

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger

Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap No. 242 Kluwer Deventer 2011 ISBN 978 90 13 08729

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Goodwill: afschrijven of niet afschrijven?

Goodwill: afschrijven of niet afschrijven? EXTERNE VERSLAGGEVING Goodwill: afschrijven of niet afschrijven? Martin Hoogendoorn SAMENVATTING In de Verenigde Staten is een nieuwe regel uitgevaardigd op grond waarvan het niet meer is toegestaan op

Nadere informatie

Pensioen ZZP-er is niet zo bijzonder! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel

Pensioen ZZP-er is niet zo bijzonder! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel ! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel In de reeks brochures toekomstvoorzieningen zijn verschenen: 1: Pensioenregister in zicht? De haalbaarheid

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie