Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016"

Transcriptie

1 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar Scherpenkampweg 21 Postbus AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel:

2 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 LEERGANG HOGER MANAGEMENT... 6 LEERGANG MIDDENMANAGEMENT... 8 LEERGANG LEIDINGGEVENDEN OOP WORKSHOP OMGANG MET (GESCHEIDEN) OUDERS INTERACTIEVE WORKSHOP ORDE EN SFEER IN DE KLAS INDIVIDUEEL TRAJECT KLASSENMANAGEMENT VOOR (ERVAREN) DOCENTEN CURSUS OPLOSSINGSGERICHT COACHEN VAN LEERLINGEN CURSUS MENTOR, EEN VAK APART CURSUS MINDMAPPEN, SNELLEZEN EN GEHEUGENTECHNIEKEN CURSUS TIME MANAGEMENT IN DE 21E EEUW CURSUS BEWUST VITAAL: AANDACHT VOOR BALANS IN WERK EN PRIVÉ CURSUS MINDFULNESS BASED STRESSREDUCTIE TRAINING OP DOORREIS, LOOPBAANREFLECTIE EN BEZINNING TRAINING IN BALANS EN MET PLEZIER NAAR HET PENSIOEN CURSUS ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN CURSUS BEGELEIDING VAN ONDERZOEK TRAINING AANWEZIGHEID IN EN VOOR DE KLAS TRAINING DE DIRECTEUR VAN DE LES CURSUS VERHALEN VERTELLEN VOOR DE KLAS (NIEUW) CURSUS TEACH LIKE A CHAMPION (NIEUW) CURSUS LOOPBAANGESPREKKEN VOEREN MET LEERLINGEN (NIEUW) CURSUS TRAIN DE TRAINER LOOPBAANGESPREKKEN VOEREN MET LEERLINGEN (NIEUW) CURSUS ECHT COACHEN (NIEUW) CURSUS OPLOSSINGSGERICHT COACHEN IN DE GESPREKKENCYCLUS (NIEUW) TRAINING RADICALISERING EN OMGAAN MET VERSCHILLENDE CULTUREN (NIEUW) 48 CURSUS RADICALISERING, INTERCULTURELE COMMUNICATIE IN DE PRAKTIJK & INTERCULTURELE SENSITIVITEIT (NIEUW)

3 SAMENVATTING CURSUS DOELGROEP DATA Leergang Hoger Management Leidinggevenden met minimaal 3 jaar ervaring in een middenkaderfunctie. Leidinggevenden die nieuw zijn in een functie met integrale verantwoordelijkheid (locatiedirecteuren, sectordirecteuren, correctoren, etc.) Op te vragen Leergang Middenmanagement Leergang Leidinggevenden OOP Workshop Omgang met (gescheiden) ouders Interactieve workshop Orde en sfeer in de klas Individueel traject Klassenmanagement voor ervaren docenten Oplossingsgericht coachen van leerlingen Cursus Mentor, een vak apart Docenten die hun professionaliteit willen vergroten en zichzelf verder willen ontwikkelen. Aankomende / beginnende leidinggevenden (afdelingsleiders / coördinaten). Leidinggevenden van OOP, die in het kader van professionaliteit, loopbaanbeleid en/of employability hun leidinggevende vaardigheden willen vergroten en zichzelf verder willen ontwikkelen. Leidinggevenden, P&O, zorg coördinatoren en maatschappelijk werkers Docenten die bij aanvang van het nieuwe schooljaar starten bij de Alliantie VO of de Havo Notre Dame des Anges Docenten Docenten, leerlingbegeleiders, zorgmedewerkers Docenten die een mentorrol (gaan) vervullen. Op te vragen Op te vragen Maandag 16 november 2015 U wordt ingepland op een van de volgende dagen: Maandag 24 augustus 2015 Dinsdag 25 augustus 2015 Woensdag 26 augustus 2015 Donderdag 27 augustus 2015 Vrijdag 28 augustus 2015 De startbijeenkomst is op donderdag 24 september 2015, gevolgd door individuele begeleiding op school. Woensdag 4 november 2015 Donderdag 19 november 2015 Woensdag 2 december 2015 Maandag 5 oktober 2015 Woensdag 21 oktober 2015 Dinsdag 3 november 2015 Maandag 23 november 2015 Cursus Mindmappen, snellezen en geheugentechnieken Time management in de 21 e eeuw Alle medewerkers Dinsdag 20 oktober 2015 Dinsdag 10 november 2015 Dinsdag 15 december 2015 Alle medewerkers Dinsdag 12 januari 2016 Dinsdag 2 februari 2016 Dinsdag 8 maart

4 CURSUS DOELGROEP DATA Cursus Bewust vitaal: aandacht voor balans in werk en privé (nieuw) Alle medewerkers Dinsdag 8 december 2015 Woensdag 13 januari 2016 Woensdag 16 maart 2016 Cursus Mindfulness based stressreductie Docenten, onderwijsassistenten en leidinggevenden (in overleg ook voor OOP) Cursus 1 (najaar 2015): 14, 21 en 28 september, 5, 12, 19 en 24 (zat.) oktober, 2 en 9 november. Cursus 2 (voorjaar 2016): 18 en 25 januari, 1, 15, 22 en 29 februari, 5 (zat.), 7 en 14 maart. Training Op doorreis; loopbaanreflectie en bezinning Training In balans en met plezier naar het pensioen (nieuw) Alle medewerkers Woensdag 23 september 2015 Dinsdag 13 oktober 2015 Donderdag 12 november 2015 Alle medewerkers Donderdag 14 januari 2016 Woensdag 27 januari 2016 Dinsdag 23 februari 2016 Cursus Onderzoeksvaardigheden Cursus Begeleiding van onderzoek Docenten en andere betrokkenen, zoals management en staf, die in de school onderzoek (willen gaan) doen. Docenten en andere betrokkenen, zoals management en staf, die ervaring hebben met praktijkgericht onderzoek in het onderwijs en die een rol (willen gaan) vervullen bij het begeleiden van onderzoek. Data bekend in september Data bekend in september Training Aanwezigheid in en voor de klas Training Directeur van de les (nieuw) Cursus Verhalen vertellen voor de klas (nieuw) Cursus Teach Like a Champion (nieuw) Docenten Donderdag 3 maart 2016 Donderdag 10 maart 2016 Donderdag 17 maart 2016 Donderdag 24 maart 2016 Donderdag 31 maart 2016 Docenten September / oktober 2015 Juni / juli 2016 Docenten Woensdag 3 februari 2016 Woensdag 24 februari 2016 Woensdag 23 maart 2016 Docenten Maandag 14 september 2015 Woensdag 14 oktober 2015 Dinsdag 17 november 2015 Donderdag 10 december 2015 Cursus Loopbaangesprekken voeren met leerlingen (nieuw) Decanen, coaches, docenten en mentoren. Maandag 21 september 2015 Maandag 12 oktober 2015 Maandag 2 november

5 Cursus Train de trainer loopbaangesprekken voeren met leerlingen (nieuw) Cursus Echt coachen (nieuw) Decanen, coaches, docenten en mentoren die de cursus loopbaangesprekken voeren met leerlingen hebben doorlopen. Beginnende coaches, SPD ers en begeleiders. Maandag 1 februari 2016 Maandag 22 februari 2016 Maandag 14 maart 2016 Dinsdag 15 september 2015 Dinsdag 29 september 2015 Dinsdag 6 oktober 2015 Maandag 19 oktober 2015 Dinsdag 17 november 2015 Dinsdag 1 december 2015 Dinsdag 5 januari 2016 Dinsdag 19 januari 2016 Cursus Oplossingsgericht coachen in de gesprekkencyclus (nieuw) Training Radicalisering en omgaan met verschillende culturen (nieuw) Training Radicalisering, interculturele communicatie in de praktijk & interculturele sensitiviteit (nieuw) leidinggevenden Donderdag 22 oktober 2015 Woensdag 25 november 2015 Dinsdag 16 februari 2016 Conciërges en toezichthouders Donderdag 5 november 2015 Docenten en zorgcoördinatoren. Maandag 9 november 2015 Woensdag 18 november

6 LEERGANG HOGER MANAGEMENT Inleiding De Leergang Hoger Management richt zich op het ontwikkelen van leiderschaps- en managementcompetenties, die nodig zijn voor het leidinggeven aan een complexe schoolorganisatie, dan wel leidinggeven aan een organisatieonderdeel dat zowel complex als omvangrijk is en integrale managementverantwoordelijkheid eist. Bovendien richt het programma zich op het ontwikkelen van leiderschapscompetenties die nodig zijn voor het ontwikkelen van visie en het strategisch leidinggeven aan een onderwijsorganisatie De competenties sluiten aan bij het beroepsprofiel leidinggevende VO. Doelgroep Leidinggevenden met minimaal 3 jaar ervaring op het niveau van minimaal middenmanagement (teamleider, afdelingsleider, conrector) en met de ambitie om te zijner tijd door te groeien naar een meer eindverantwoordelijke leidinggevende functie in het voortgezet onderwijs. Doelstelling Het ontwikkelen van competenties m.b.t.: onderwijskundig en resultaatgericht leiderschap in een veranderende en complexe organisatie; een persoonlijke leiderschapsstijl; het werken in en leiding geven aan een professionele cultuur en een lerende organisatie; onderzoekende houding; integraal personeelsbeleid en HRM; de beheersmatige kant van leidinggeven in een school (o.a. financieel management). Werkwijze Assessment Bij aanvang ondergaan de kandidaten een ontwikkelingsgericht assessment. Op basis van dit assessment wordt een uitspraak gedaan of een kandidaat over voldoende potentiële managementcompetenties beschikt om toegelaten te worden tot de leergang. Tevens dient dit assessment na toelating tot de leergang als basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan, dat richtinggevend is voor de invulling van het leerprogramma. Duale leergang De kandidaten volgen een duaal opleidingsprogramma waarin werken en leren hand in hand gaan. De persoonlijke ontwikkelingsplannen en de leerbehoeften die ontstaan tijdens het werken aan de onderzoeksopdrachten zijn grotendeels bepalend voor de leerroute. Het programma bestaat uit: tweedaagse bijeenkomsten rondom relevante managementthema s, gebaseerd op een uitgebreid management competentieprofiel. Daarnaast wordt er in het programma geoefend met vaardigheden en nieuw gedrag; intervisie; coaching door de direct leidinggevende; 3x een coachingsgesprek; zelfstudie; in duo s uitvoeren van een onderzoek op een andere school met een door die school aangedragen onderzoeksopdracht; betrekken van de huidige (leidinggevende) functie in de leergang, door uitvoering van een aan die functie gerelateerd en binnen de huidige werkzaamheden passend beleidsmatig speerpunt. Uitvoering De uitvoering is in handen van Interstudie NDO, onderdeel van Marant, trainings- en adviesbureau voor onderwijsmanagement. Tijdsinvestering Circa 600 klokuren in anderhalf jaar (inclusief onderzoeksopdracht en zelfstudie). Prijs per deelnemer is circa ,- (inclusief kosten voor assessment en verblijfskosten). 6

7 Aanmeldingen meer informatie Aanmeldingen verlopen via de schoolleiding. Een uitgebreide brochure met meer informatie over de inhoud, werkwijze en data kunt u opvragen bij Francis Toonen: Annuleringsvoorwaarden Bij annulering tot 8 weken voor de start van de opleiding betaalt u 40,- administratiekosten. Bij annulering tussen 8 weken en 6 weken voor de start van de opleiding wordt 75% van de totale kosten in rekening gebracht. Vanaf 6 weken voor de start van de opleiding worden de opleidingskosten volledig bij de school in rekening gebracht. Ook wanneer een deelnemer besluit om tussentijds met het opleidingstraject te stoppen, worden de opleidingskosten volledig bij de school in rekening gebracht. 7

8 LEERGANG MIDDENMANAGEMENT Inleiding Een leergang voor aanstormend managementtalent past in een personeelsbeleid dat wordt gekenmerkt door een systematische afstemming van kennis en bekwaamheden van het personeel op de strategie en de doelstellingen van de organisatie. Het algemene doel van de Leergang Midden Management is het opsporen en verder ontwikkelen van managementtalenten binnen de organisatie. Doelgroep Docenten, beginnende en aankomende leidinggevenden (afdelingsleiders) die hun professionaliteit willen vergroten en zichzelf verder willen ontwikkelen. Doelstelling ontwikkelen van competenties voor (onderwijskundig) leiderschap en management in een veranderende organisatie; ontwikkelen van competenties voor het werken in een professionele cultuur en een lerende organisatie; ontwikkelen van competenties met betrekking tot integraal personeelsbeleid en HRM; inzicht krijgen in financieel management. Werkwijze Assessment De kandidaten ondergaan bij aanvang een ontwikkelingsgericht assessment. Op basis van dit assessment wordt een uitspraak gedaan of een kandidaat over voldoende potentiële managementcompetenties beschikt om toegelaten te worden tot de leergang. De opdrachtgever/directie besluit tot deelname. De op basis van het assessment vastgestelde persoonlijke ontwikkelingsplannen van deelnemers zijn mede richtinggevend voor de invulling van de leergang. Duaal scholingstraject De kandidaten volgen een duaal opleidingsprogramma waarin werken en leren hand in hand gaan. De persoonlijke ontwikkelingsplannen van de deelnemers en de leerbehoeften die ontstaan tijdens het werken aan de projecten zijn grotendeels bepalend voor de leerroute die men volgt. Het programma bestaat uit cursorische trainingsbijeenkomsten rondom relevante managementthema s, kring coaching en intervisie, individuele coaching, meester-gezelgesprekken en (literatuur)studie. De volgende uitgangspunten voor de aanpak worden gehanteerd: deelnemers werken tijdens het leertraject aan een concreet (verander)project; de projecten, aangevuld met praktijkopdrachten binnen de eigen werksetting, zijn uitgangspunt, onderwerp van reflectie en praktijktoets van het Middenmanagementtraject; de deelnemers leren sturing te geven aan de eigen ontwikkelingsrichting; het leertraject moet de individuele deelnemers in staat stellen zich met het oog op de nieuwe leidinggevende taken en verantwoordelijkheden te trainen en bij te scholen. Daarbij staan de individuele wensen en lacunes centraal. Hierbij kan het gaan om kennis, inzicht, attitude en vaardigheden. om ook vaardigheden op te doen in een andere organisatie dan de school waar de deelnemer werkt, voert deze een onderdeel van de leergang uit in een andere school. Uitvoering De uitvoering is in handen van Interstudie NDO, onderdeel van Marant, trainings- en adviesbureau voor onderwijsmanagement. Tijdsinvestering Anderhalf jaar (60 x 8 = 480 uur). Duaal traject: 240 uur theorie-training-begeleiding en 240 uur voor het project. De prijs per deelnemer is circa 8.750,- per persoon (uitgaande van 12 deelnemers). Deze prijs is inclusief assessment en verblijfkosten. Wanneer het aantal deelnemers minder dan 12 bedraagt, wordt de prijs per deelnemer hoger. 8

9 Aanmelding en meer informatie Aanmeldingen verlopen via de schoolleiding. Een uitgebreide brochure met meer informatie over de inhoud, werkwijze en data kunt u opvragen bij Francis Toonen: Annuleringsvoorwaarden Bij annulering tot 8 weken voor de start van de opleiding betaalt u 40,- administratiekosten. Bij annulering tussen 8 weken en 6 weken voor de start van de opleiding wordt 75% van de totale kosten in rekening gebracht. Vanaf 6 weken voor de start van de opleiding worden de opleidingskosten volledig bij de school in rekening gebracht. Ook wanneer een deelnemer besluit om tussentijds met het opleidingstraject te stoppen, worden de opleidingskosten volledig bij de school in rekening gebracht. 9

10 LEERGANG LEIDINGGEVENDEN OOP Inleiding Steeds meer scholen realiseren zich dat de ondersteunende diensten een cruciale rol spelen bij het optimaliseren van primaire processen. De 2 belangrijkste uitdagingen voor leidinggevenden aan OOP zijn: de communicatie en afstemming binnen de organisatie vanuit verschillende rollen; het leidinggeven aan de eigen stafdienst. Er wordt van deze leidinggevenden vaak verwacht dat zij verschillende rollen kwalitatief goed kunnen vervullen. Bijvoorbeeld als adviseur van onderwijsmanagers of bestuurders optreden vanuit de eigen expertise, op een begrijpelijke manier communiceren en afstemmen met diverse doelgroepen in de organisatie, maar ook als direct leidinggevende de werkzaamheden op de afdeling aansturen. Dit vereist naast adviserende en leidinggevende vaardigheden ook het vermogen om vanuit wat meer afstand naar verschillende belangen te kijken en deze in advies- en besluitvorming te betrekken. Centraal in de leergang staat daarom het vraagstuk: hoe geef je leiding aan stafdiensten of OOPafdelingen binnen een onderwijsorganisatie? Doelgroep Deze eenjarige leergang is bedoeld voor leidinggevenden van OOP, die in het kader van professionaliteit, loopbaanbeleid en/of employability hun leidinggevende vaardigheden willen vergroten en zichzelf verder willen ontwikkelen. Potentiële deelnemers aan de leergang hebben personele aansturing in hun takenpakket en zijn belast met het voeren van functioneringsgesprekken. U kunt denken aan leidinggevenden op gebied van facilitaire diensten, P&O, administratie, ICT, financiën/control en hoofd-conciërges. De leergang is geschikt voor zowel startende als ervaren leidinggevenden. In de leergang werken we met een mix van deelnemers met verschillende functies en ervaringen uit diverse onderwijsinstellingen. Doelstelling Binnen iedere schoolorganisatie zijn er thema s waar leidinggevenden van stafdiensten en OOPafdelingen tegenaan lopen zoals rol en positie, teamgericht leiderschap, persoonlijk leiderschap, leidinggeven aan verandering in een schoolcultuur, grenzen en begrenzing en sturen op ambitie. Deze thema s vormen de basis voor de leergang. Daarbij kunt u de leergang vanuit uw ervaring, positie, (het niveau van) expertise en uw individuele leervragen een eigen kleur geven. Doelstelling van de leergang is om competenties te verwerven om met deze thema s goed om te gaan vanuit de eigen functie en expertise, maar vooral ook in de context van de eigen specifieke school en schoolcultuur. Werkwijze Intake Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vindt er een intakegesprek plaats tussen de deelnemer, zijn of haar leidinggevende en de trainer. Tijdens dit gesprek wordt op basis van een 360 graden feedback de leerbehoefte van de deelnemer geconcretiseerd en wordt het speerpunt vastgesteld. De eigen leerbehoefte vormt de basis voor het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) dat als leidraad fungeert voor de leergang. Mocht daar behoefte aan zijn, dan kunnen de ontwikkelbehoefte en de ontwikkelmogelijkheden ook vastgesteld worden in een daarop gericht assessment. Dit is facultatief. Duaal opleidingstraject De leergang is opgebouwd uit 4 leerlijnen waarin wordt gewerkt aan de eigen competentieontwikkeling: 1. cursus en training; 2. collegiaal leren (leren van en met elkaar); 3. individuele ontwikkeling; 4. werken aan een eigen werk gerelateerd speerpunt. De deelnemer aan de leergang is zelf verantwoordelijk voor het eigen leer- en ontwikkeltraject en geeft er zelf leiding aan. De deelnemer formuleert de eigen leerdoelen en ontwikkelpunten en focust daarop, monitort, evalueert en stuurt bij. De leergang start met een intake voor iedere deelnemer aan de leergang. Daarin bepaalt de deelnemer samen met de direct leidinggevende en de trainer de 10

11 leervragen en ontwikkelbehoefte. De deelnemer maakt met de direct leidinggevende afspraken over de resultaten van deelname aan de leergang. Daarbij gaat het zowel om resultaten in de persoonlijke ontwikkeling ( leren en groei ), als om concrete resultaten (opbrengst) van de uitgevoerde werkzaamheden in de leergang (opdrachten en speerpunt). Iedere deelnemer werkt dus vanuit (en op) het eigen niveau aan kennis en vaardigheden. Tijdens de leergang leren de deelnemers ook met en van elkaar, door opdrachten tijdens de plenaire bijeenkomsten, door bij elkaar op bezoek te gaan en door begeleide intervisiebijeenkomsten. Uitvoering De uitvoering is in handen van Interstudie NDO, onderdeel van Marant, trainings- en adviesbureau voor onderwijsmanagement. Tijdsinvestering De leergang bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1 dag en 1 bijeenkomst van 2 dagen met avondprogramma en overnachting. Daarnaast zijn er 3 intervisiebijeenkomsten van 1 middag, een informatiebijeenkomst en een slotbijeenkomst van 1 middag en 1 intake- en 1 eindgesprek. Buiten de plenaire bijeenkomsten wordt gevraagd om tijd te besteden aan intervisiebijeenkomsten, coachingsgesprekken, voorbereidings- en/of reflectieopdrachten en het gericht werken aan het eigen speerpunt. Naast de bijeenkomsten beslaat de studiebelasting ongeveer 40 uur per jaar. Als deelnemer aan deze leergang wordt u door uw werkgever in staat gesteld om de dinsdagmiddag als dagdeel te gebruiken voor deze leergang. De tijd (eventueel vervanging) voor de zeven plenaire bijeenkomsten (de startdag, vier bijeenkomsten van een dag, een tweedaagse bijeenkomst en de slotdag) is voor rekening van de school. Deelnemers zetten uren van hun deskundigheidsbevordering in voor de opleiding. Groepsgrootte Aan de leergang kunnen minimaal 12 en maximaal 16 personen deelnemen. De kosten voor de totale leergang bedragen circa 4.490,- per deelnemer op basis van 12 deelnemers, inclusief materiaal, intake- en verblijfkosten. Wanneer het aantal minder dan 12 deelnemers bedraagt, wordt de prijs per deelnemer hoger. Aanmelding en meer informatie U kunt zich via afdeling P&O aanmelden voor deze leergang. Een uitgebreide brochure met meer informatie over de inhoud, werkwijze en data kunt u opvragen bij Francis Toonen (secretaresse Opleiding en Training van het Bestuursbureau van de Alliantie Voortgezet Onderwijs Annuleringsvoorwaarden Bij annulering tot 8 weken voor de start van de opleiding betaalt u 40,- administratiekosten. Bij annulering tussen 8 weken en 6 weken voor de start van de opleiding wordt 75% van de totale kosten in rekening gebracht. Vanaf 6 weken voor de start van de opleiding worden de opleidingskosten volledig bij de school in rekening gebracht. Ook wanneer een deelnemer besluit om tussentijds met het opleidingstraject te stoppen, worden de opleidingskosten volledig bij de school in rekening gebracht. 11

12 WORKSHOP OMGANG MET (GESCHEIDEN) OUDERS Inleiding De omgang met (gescheiden) ouders: alle scholen krijgen ermee te maken. De manier waarop ouders worden geïnformeerd of behandeld door de school leidt regelmatig tot klachten bij de school of de Landelijke Klachtencommissie. Klachten kunnen er bijvoorbeeld over gaan dat één van de ouders van mening is dat hij onvoldoende is geïnformeerd over de voortgang van zijn kind op school. De school heeft een informatieplicht richting de ouders van een leerling. Aan de orde komt de inhoud van deze (algemene) informatieplicht en ook de vraag hoe de school daarmee moet omgaan in het geval van gescheiden ouders. Doelgroep Leidinggevenden, beleidsmedewerkers P&O, zorg coördinatoren en maatschappelijk werkers. Doelstelling Deelnemers worden op een interactieve wijze op de hoogte gebracht van de (juridische) regels die gelden. Er worden concrete handvatten geboden om op een goede manier met (gescheiden) ouders te communiceren en klachten te voorkomen. Duidelijk wordt hoe ver de informatieplicht van de school gaat, meer specifiek in het geval van gescheiden ouders. Werkwijze Aan de hand van concrete casuïstiek en voorbeelden wordt in deze workshop samen met een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht en onderwijsrecht besproken wat er van leidinggevenden, de P&O-beleidsmedewerker en maatschappelijk werkers verwacht kan en mag worden. Uitvoering De workshop wordt verzorgd door Pauline Demacker, advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht en onderwijsrecht van advocatenkantoor Poelmann van den Broek te Nijmegen. Groepsgrootte Aan deze workshop kunnen minimaal 8 en maximaal 15 personen deelnemen. Locatie, datum en tijd De workshop wordt gegeven op het kantoor van Poelmann van den Broek en vindt plaats op maandag 16 november van uur tot uur. De kosten van deze workshop zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en bedragen minimaal 50,- en maximaal 95,- exclusief btw en kantoorkosten. Aanmelding U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 26 juni 2015 aanmelden via afdeling P&O van uw school. Annuleringsvoorwaarden De school en/of de cursist kunnen tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. Bij annulering na de uiterste termijn van zes weken voor de afgesproken startdatum van de cursus is de school bevoegd om alle door de school gemaakte kosten in het kader van deze cursus van de cursist terug te vorderen. De cursist is in dat geval verplicht om binnen 30 dagen nadat de school daarom schriftelijk heeft verzocht voor terugbetaling aan de school zorg te dragen. 12

13 INTERACTIEVE WORKSHOP ORDE EN SFEER IN DE KLAS Inleiding Orde in de klas wordt bepaald door de leraar die ervóór staat. Is het een man of vrouw, die regeert vanaf de top van de apenrots? Is het iemand die de groep voortdurend tot de orde moet roepen en daardoor veel effectieve lestijd verliest, of iemand die in een ontspannen sfeer de leiding neemt en orde weet te houden zonder woorden? Doelgroep Docenten die bij aanvang nieuwe schooljaar starten op een van de scholen van de Alliantie VO of op Havo Notre Dame des Anges. Doelstelling U maakt enerzijds kennis met uw nieuwe collega s en anderzijds wordt de aandacht gericht op hoe u op een ontspannen wijze een effectieve orde en een aangename sfeer in de klas kunt creëren. Thema s het huis van de leraar; goed gastheerschap; leiderschapssignalen; er is maar één regel; grommen aan de grenzen ; strafwerk = maatwerk; verwijderen uit de les: nee, tenzij! Uitvoering De workshop wordt verzorgd door Veronica Weusten, sociaal pedagoog, organisatieadviseur en auteur van het boek De Geliefde Leraar. Vanuit Bureau Weusten en Hoornstra heeft zij jarenlange ervaring met begeleiding en training van medewerkers uit alle soorten en lagen van het onderwijs. Groepsgrootte Aan deze workshop kunnen minimaal 12 en maximaal 20 personen deelnemen. De kosten voor de workshop bedragen 85,- per persoon, inclusief een exemplaar van het boek De Geliefde Leraar. De kosten voor de lunch worden separaat in rekening gebracht. Locatie, data en tijden De workshop vindt plaats op het Bestuursbureau van de Alliantie VO, steeds van 9.30 tot uur met aansluitend een lunch. De dagen waarop de workshop wordt verzorgd, zijn: Maandag 24 augustus 2015 Dinsdag 25 augustus 2015 Woensdag 26 augustus 2015 Donderdag 27 augustus 2015 Vrijdag 28 augustus 2015 Voor een lunch wordt gezorgd. Aanmelding Aanmelden kan tot vrijdag 26 juni 2015 bij afdeling P&O van uw school. Let op: U geeft zich alleen op voor de workshop, niet voor een bepaalde dag. Aan de hand van de aanmeldingen worden de deelnemers ingedeeld, verspreid over de verschillende dagen. Indien mogelijk worden alle deelnemers van een school op dezelfde dag geplaatst. Annuleringsvoorwaarden Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan kunt u zich uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de workshop kosteloos afmelden bij het secretariaat van Weusten en Hoornstra, bij voorkeur per mail: telefoonnummer , of bij het secretariaat van de Alliantie VO Latere afmeldingen worden in rekening gebracht bij de Alliantie VO. De school is bevoegd om de gemaakte kosten in het kader van deze cursus van de cursist terug te 13

14 vorderen. De cursist is in dat geval verplicht om binnen 30 dagen nadat de school daarom schriftelijk heeft verzocht, voor terugbetaling aan de school zorg te dragen. 14

15 INDIVIDUEEL TRAJECT KLASSENMANAGEMENT VOOR (ERVAREN) DOCENTEN Inleiding Orde in de klas wordt bepaald door de leraar die ervoor staat. Is het een man of vrouw die regeert vanaf de top van de apenrots? Iemand die de groep voortdurend tot de orde moet roepen en daardoor veel effectieve lestijd verliest? Of is het iemand die in een ontspannen sfeer de leiding neemt en orde weet te houden zonder woorden? Doelgroep en doelstelling Dit traject is specifiek voor (ervaren) docenten die moeite hebben met orde houden en het creëren van een prettige werksfeer. Het betreft een kortlopende, intensieve combinatie van scholing en individuele coaching. Hierbij staat individueel maatwerk voorop. Werkwijze Het traject bestaat uit de volgende componenten: Een gezamenlijke openingsmiddag, waarvoor elke deelnemer vooraf de voor hem of haar belangrijkste vraag kan aanleveren bij Veronica Weusten, de trajectbegeleider, zodat er maatwerk ontstaat. Bovendien komen de essentiële aspecten van het leiderschap in de klas aan bod. Een lesobservatie door Veronica, met nagesprek (samen twee uur), waarin de sterke en zwakke onderdelen van het functioneren in kaart worden gebracht. U krijgt aanbevelingen om u te verbeteren. Een tweede lesobservatie, na enkele weken. Het traject kan, indien wenselijk, worden uitgebreid met extra lesobservaties door de interne coach van de school. Dit na overleg tussen de betreffende docent, Veronica en de interne coach. Optioneel: een gezamenlijke afsluiting, waarin we terugblikken en vooruitblikken: wie heeft er nog ondersteuning nodig? Wie is waar goed in? En wie kan wie daarbij behulpzaam zijn? Optioneel: een schriftelijke rapportage door Veronica, waarin het proces en de conclusies worden vastgelegd. Uitvoering Het traject wordt verzorgd door Veronica Weusten, sociaal pedagoog en organisatieadviseur. Bureau Weusten en Hoornstra heeft jarenlange ervaring in en buiten het onderwijs, op het vlak van begeleiding en training van medewerkers die in alle soorten en lagen van het onderwijs actief zijn. Groepsgrootte Minimaal 5 en maximaal 12 personen. Locatie, datum en tijd De startbijeenkomst is op donderdag 24 september 2015 van tot uur. De locatie is afhankelijk van de groepsgrootte en wordt te zijner tijd bepaald. De kosten voor dit traject bedragen 895,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief de optionele onderdelen. Aanmelding U kunt zich tot vrijdag 26 juni 2015 aanmelden via afdeling P&O van uw school. Annuleringsvoorwaarden De school en/of de cursist kunnen tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. Bij annulering binnen zes weken voor de afgesproken startdatum van de cursus is de school bevoegd om alle door de school gemaakte kosten in het kader van deze cursus van de cursist terug te vorderen. De cursist is in dat geval verplicht om binnen 30 dagen nadat de school daarom schriftelijk heeft verzocht, voor terugbetaling aan de school zorg te dragen. 15

16 CURSUS OPLOSSINGSGERICHT COACHEN VAN LEERLINGEN Anders kijken, anders doen. Een aanvulling op uw repertoire om leerlingen te begeleiden. Inleiding Hulpvragen en problematiek van leerlingen zijn divers en soms complex. Vaak wordt een beroep gedaan op het belangrijkste begeleidingsinstrument dat u in bezit heeft: uw gespreksvaardigheden. Via opleiding en ervaring heeft u uw gespreksrepertoire al uitgebouwd en nu is de tijd rijp om u te verdiepen in de oplossingsgerichte manier van kijken en handelen. De focus ligt daarbij op het positief benaderen en het versterken van de zelfredzaamheid van de leerlingen. Doelgroep Medewerkers die diverse (begeleidings-)gesprekken voeren met leerlingen; docenten, leerlingebegeleiders en zorgmedewerkers. Zij zijn bekend met de basistechnieken voor gespreksvoering en willen hun repertoire uitbreiden. Doelstelling Door het trainen van specifieke gespreksvaardigheden beschikt u over meer mogelijkheden om een gesprek positief te beïnvloeden. U breidt uw repertoire om goede gesprekken te voeren uit met oplossingsgerichte technieken. Inhoud In de training maakt u kennis met de principes van oplossingsgericht coachen en oefent u met de volgende technieken: zoeken naar uitzonderingen; de wondervraag; positieve doelen stellen; schalen; kleine stappen; aanmoedigen. Centraal staan het beïnvloeden van een goede gespreksrelatie, het stellen van de goede vragen, en het opbouwen van een oplossingsgericht coachgesprek. Werkwijze Het programma biedt veel gelegenheid tot het oefenen van de technieken en de gespreksvaardigheden. In de 3e bijeenkomst worden leerling-acteurs ingezet die de oefengesprekken levensecht maken. U brengt uw eigen leervragen en casuïstiek in, zodat we aansluiten bij uw eigen beroepspraktijk, en vervolgens kunt u met het geleerde aan de slag. Reacties van deelnemers Een aanrader voor iedereen die zijn/haar manier van omgaan met leerlingen wil uitbreiden of verbeteren! Het is een leuke en leerzame cursus die ik zeker zal aanraden bij collega s. Tijdens de cursus krijg je veel informatie die je meteen in de praktijk kunt toepassen. Uitvoering Sylvia Lukassen, senior trainer, adviseur en loopbaancoach bij Interstudie NDO, onderdeel van Marant, trainings- en adviesbureau voor onderwijsmanagement. Groepsgrootte Aan deze cursus kunnen minimaal 8 en maximaal 10 personen deelnemen. Locatie, data en tijd De 3 bijeenkomsten vinden plaats op het Bestuursbureau van de Alliantie van uur op de volgende data: 16

17 Woensdag 4 november 2015 Donderdag 19 november 2015 Woensdag 2 december 2015 Voor een lichte maaltijd wordt gezorgd. De kosten voor deze cursus bedragen minimaal 365,- en maximaal,460- inclusief materiaalkosten en exclusief reis- en verblijfkosten, afhankelijk van het aantal deelnemers. De kosten voor een lichte maaltijd worden separaat in rekening gebracht. Aanmelding U kunt zich tot vrijdag 26 juni 2015 aanmelden via afdeling P&O van uw school. Annuleringsvoorwaarden De school en/of de cursist kunnen tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. Bij annulering binnen zes weken voor de afgesproken startdatum van de cursus is de school bevoegd om alle door de school gemaakte kosten in het kader van deze cursus van de cursist terug te vorderen. De cursist is in dat geval verplicht om binnen 30 dagen nadat de school daarom schriftelijk heeft verzocht voor terugbetaling zorg te dragen. 17

18 CURSUS MENTOR, EEN VAK APART Inleiding U bent als docent vooral aangenomen vanwege uw vakinhoudelijke en didactische kwaliteiten, en gaandeweg verwerft u ook de bagage om de rol als mentor te vervullen. Als ondersteuning van het mentorschap kunt u deelnemen aan de training mentor, een vak apart, en hiermee uw equipment uitbreiden. We staan stil bij uw rol en taak als mentor - en de vragen en dilemma s die het mentorschap oproept en we besteden aandacht aan het voeren van gesprekken. Doelgroep Startende mentoren en docenten die de rol van mentor 1 tot 3 jaar vervullen. Doelstelling Verder bekwamen in het mentorschap. Communicatieve vaardigheden trainen en versterken. Reflecteren op uw eigen attitude en handelen als mentor om zelfinzicht te bevorderen en te kunnen werken aan eigen ontwikkelpunten. Thema s Mijn persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten. Mijn rol en taak in de dynamische driehoek: leerling, leraar, ouders. Mijn grenzen en mogelijkheden. Afstand en betrokkenheid in de werkrelaties. Contact met ouders en collega s: samenwerking, hiërarchie en verantwoordelijkheid. Gesprekken met leerlingen: welke ruimte geef ik, en welke ruimte neem ik? Type gesprekken en gespreksinterventies. Succesvol communiceren met behulp van basistechnieken. Werkwijze Naast theoretische inleidingen gaan we aan de slag met werkopdrachten, het voeren van gesprekken en het leren van en met elkaar. We werken met eigen casuïstiek en leervragen, en leggen de verbinding met de dagelijkse praktijk. Bij de gesprekstraining maken we ook gebruik van leerlingacteurs die de transfer naar de praktijk levensecht maken. Basisboek: Handboek voor elke mentor (M. Bakker-de Jong & I. Mijland, Uitg. Quirijn, 2010). Uitvoering Sylvia Lukassen, senior trainer, adviseur en loopbaancoach bij Interstudie NDO, onderdeel van Marant, trainings- en adviesbureau voor onderwijsmanagement. Groepsgrootte Aan deze cursus kunnen minimaal 8 en maximaal 10 personen deelnemen. Locatie, data en tijd De bijeenkomsten worden op onderstaande data van uur gehouden op het Bestuursbureau van de Alliantie VO: Maandag 5 oktober 2015 Woensdag 21 oktober 2015 Dinsdag 3 november 2015 Maandag 23 november 2015 Voor een lichte maaltijd wordt gezorgd. De kosten voor deze cursus bedragen minimaal 540,- en maximaal 675,-, afhankelijk van het aantal deelnemers. Dit bedrag os inclusief materiaalkosten en exclusief reis- en verblijfkosten. De kosten voor een lichte maaltijd worden separaat in rekening gebracht. Aanmelding U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 26 juni 2015 aanmelden via afdeling P&O van uw school. 18

19 Annuleringsvoorwaarden De school en/of de cursist kunnen tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. Bij annulering binnen zes weken voor de afgesproken startdatum van de cursus is de school bevoegd om alle door de school gemaakte kosten in het kader van deze cursus van de cursist terug te vorderen. De cursist is in dat geval verplicht om binnen 30 dagen nadat de school daarom schriftelijk heeft verzocht voor terugbetaling zorg te dragen. 19

20 CURSUS MINDMAPPEN, SNELLEZEN EN GEHEUGENTECHNIEKEN Inleiding In deze cursus staan we stil bij een aantal technieken die gebruikt worden om op een efficiënte manier om te gaan met informatie. Mindmappen Uiterst geschikt om moeilijke theorieën te structureren, gedachten te ordenen en projecten, werkstukken en presentaties voor te bereiden en creativiteit te vergroten. Snellezen Het is mogelijk om in één avond de leessnelheid te verdubbelen, met volledig begrip van de tekst. Er wordt gewerkt volgens de techniek van Sean Adam. Hij leest woorden per minuut. Geheugentechnieken Namen, lijsten en de rode draad van een presentatie worden veel beter onthouden. Er wordt gewerkt met verschillende technieken. De technieken zijn ook geoefend met leerlingen. Zij onthouden 50 woordjes in de juiste volgorde nadat ze slechts twee keer voorgelezen zijn! Doelgroep Alle medewerkers. Doelstelling Het leren kennen en toepassen van genoemde technieken. Werkwijze Gedurende drie bijeenkomsten worden de technieken afzonderlijk van elkaar aangeleerd. Theorie wordt afgewisseld met oefeningen en beeldmateriaal. Uitvoering De cursus wordt gegeven door Daan Moerkerk, docent aan het Stedelijk Gymnasium. Groepsgrootte Aan deze cursus kunnen minimaal 8 en maximaal 20 personen deelnemen. Locatie, data en tijd De bijeenkomsten worden op onderstaande data van uur gehouden op het Bestuursbureau van de Alliantie VO: Dinsdag 20 oktober 2015 Dinsdag 10 november 2015 Dinsdag 15 december 2015 Voor een lichte maaltijd wordt gezorgd. De kosten voor deze cursus bedragen 180,- per persoon inclusief materialen waaronder een exemplaar van het boek Gebruik je hersens. De kosten voor een lichte maaltijd worden separaat in rekening gebracht. Aanmelding U kunt zich tot vrijdag 26 juni 2015 aanmelden via afdeling P&O van uw school. Annuleringsvoorwaarden De school en/of de cursist kunnen tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. Bij annulering binnen zes weken voor de afgesproken startdatum van de cursus is de school bevoegd om alle door de school gemaakte kosten in het kader van deze cursus van de cursist terug te vorderen. De cursist is in dat geval verplicht om binnen 30 dagen nadat de school daarom schriftelijk heeft verzocht voor terugbetaling zorg te dragen. 20

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma s voor startende leraren mei 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Stilstaan bij de start. Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo

Stilstaan bij de start. Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo Stilstaan bij de start Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo Onder redactie van: Chantal Kessels Jeannette J.M. Geldens Stilstaan bij de start Onderzoek naar begeleidingspraktijken

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina!

Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina! Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina! 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. 2 Inleiding. 3 Aanbod scholingen

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Welkom Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Leren heeft een persoonlijk karakter. Wij vinden dat daar een persoonlijke aanspreekvorm

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling?

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Studies naar het bevorderen van regievoering door leraren Onderzoeksrapportage Rosa Hessing Evelien Loeffen Emerance Uytendaal Wilma Willems

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie