ELKE CLIJSTERS DANCING SOLO. hoe verwerk je een relatiebreuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELKE CLIJSTERS DANCING SOLO. hoe verwerk je een relatiebreuk"

Transcriptie

1 DANCING SOLO 1

2

3 ELKE CLIJSTERS DANCING SOLO hoe verwerk je een reatiebreuk

4 A better ife

5 INHOUD 1. Voorwoord p Ineiding p De theorie p. 19 Het verwerkingsproces p. 20 De vijf fases van Eisabeth Küber-Ross p. 21 Het duaa procesmode van Stroebe en Schut p. 22 Mijn roercoastermode p Fase: ontkenning p Fase: onderhandeen & twijfeen p Fase: boosheid p Fase: verdriet p Fase: aanvaarding p Het nu & jouw toekomst p Dankwoord p #themakingof p

6

7 VOORWOORD Door mijn beste vriendin Marcea Ergens in de ente van 2001 eerde ik Eke kennen. Eke, nog maar net zestien, was een open boek. Het kikte meteen tussen ons! Pas ater ontdekte ik dat de zefzekere dame die ze toen eek te zijn, ook een hee kwetsbare en zorgzame kant had. We werden vriendinnen voor het even. Ook nu nog zien we ekaar eke week voor een wandeing, kopje thee of een meditatiemoment. Eke deed me beseffen dat de gof van emoties die vrijkomt bij een reatiebreuk met daarin een vreemde cocktai van angst, verdriet, pijn, onzekerheid en eenzaamheid ook in mijn even regematig opduikt. Ik denk dat iedereen deze universee gevoeens ervaart in zijn zoektocht naar een evenwichtig even, hoe dat even er ook mag uitzien. Maar wat ik zo fijn vind, is dat eke wandeing of ek teefoontje met Eke steevast eindigt in een verhaa vo hoop, dankbaarheid, respect en pezier. We bewandeen ek ons eigen pad, maar toch open we op dezefde weg. Uit de inzichten die beetje per beetje op onze reis komen, putten we aebei hoop. Tijdens een van onze aatste theemomenten zei Eke: Jij hebt mij zachter gemaakt, Marcea. Ik geoof eerder dat zij zichzef heeft teruggevonden, onder andere door dit boek met iefde en zorg op te steen. Fijne reis, Marcy 7

8 INLEIDING ELKE CLIJSTERS GEBOORTEDATUM 18 januari 1985 GEBOORTEPLAATS Bizen HOBBY S tennis (professionee van 16 tot 20 jaar), reizen, fotografie en ezen GEZIN Mama: Es Vandecaetsbeek Papa: Leo (Lei) Cijsters Zus: Kim Cijsters OPLEIDING modeontwerp, keur- en stijconsuente, visagiste, singescoach en fotografie Instagram: ekecijsters RELATIESTATUS o singe o in een reatie o getrouwd o gescheiden o3 aan het genieten van het even KINDEREN Cruz en Ceo Van Damme 8

9 INLEIDING 31 jaar in een notendop Mijn jeugd in Bree was hee tof. Mama was er atijd voor mij en mijn zus. Papa was vee weg door zijn voetbacarrière, maar toch had hij zeker invoed op ons en onze opvoeding. Bepaade waardes waar hij hee erg op hamerde, draag ik nog atijd mee. Niet iegen, beeefd zijn, bescheiden bijven en niet naast je schoenen open, dat vond hij erg beangrijk. Daar za ik hem atijd dankbaar voor bijven. Ik keek enorm op naar mijn papa. Op schoo zat ik steevast in een euke kas en ook in de buurt had ik fijne vrienden. Dan speeden we op straat, bij ekaar thuis of gingen we roerskaten. Of kattenkwaad uithaen en beeketrek doen! Nog zoiets: geesten oproepen. Met een gas op een zefgemaakt spebord, spannend Maar toen mama tijdens zo n speetje eens met een borstestee tegen de trap begon te tikken, hadden we toch een kein hartje! Op schoo ging aes geukkig vot. Ik eerde sne, ging graag naar schoo en droomde ervan advocaat of architect te worden. Op mijn twaafde besiste ik dan toch naar de sportschoo in Antwerpen te gaan. Mijn zus zat er a en het eek me ook interessant. Natuurijk vond ik het spannend, as keine twaafjarige vanuit Bree op internaat in Antwerpen. Maar het ag me we, zo n nieuwe pek ontdekken, weg van huis. Ik had zeden heimwee. De tijd van het internaat werd een hee fijne periode. Op internaat word je hee sne zefstandig. Je zit er zonder je ouders, maar toch eer je zo vee bij. Niet iedereen die op het internaat zat, vogde topsport. Wij hoorden bij het groepje van de tennissers. Dan had je ook de badmintonners en de zeiers en natuurijk ook kinderen die es vogden zonder de sportopeiding. De eeringen uit de sportgroepjes moesten vroeger dan de anderen ontbijten en werden met een busje naar het oefenved gebracht. As ik er nu aan terugdenk, besef ik pas goed, hoe sterk we aan ekaar hingen en wat een heerijke tijd het was. Ik was een tiener, was onbezorgd en het even achte me toe. Het eerste sechte nieuws Maar de eerste moeiijke gebeurtenis ag op de oer. Mama kreeg everkanker. Eerst kregen we de keiharde boodschap dat ze nog maar drie maanden te even had. Een maand ang iepen we rond met dat idee Pas na die maand beek dat ze een hee zedzame vorm van everziekte had, die geukkig wé nog te behandeen vie. De opossing zou een evertranspantatie zijn. Uit die periode staat me één beed nog hee duideijk voor ogen. Mama, papa en Kim pakken ekaar bij de zete in de eefruimte stevig vast en knuffeen. En ik 9

10

11 THEORIE HET VERWERKINGSPROCES DE VIJF FASES VAN ELISABETH KÜBLER-ROSS HET DUAAL PROCESMODEL VAN STROEBE EN SCHUT MIJN ROLLERCOASTERMODEL

12 THEORIE Laten we beginnen met een beetje theorie. Geen paniek, ik houd het kort, maar het is we boeiend om te ezen wat onderzoekers te verteen hebben over dit thema. Er zijn verschiende onderzoeken en meningen over verwerkingsprocessen, maar in de twee onderstaande theorieën kon ik mezef vinden. Je kunt het ermee eens zijn of niet, maar misschien brengt deze theorie hier en daar we iets aan het icht? Een verwerkingsproces, wat is dat? Net as bij andere traumatische gebeurtenissen, zoas een sterfgeva of ziekte, kom je ook tijdens een reatiebreuk in een verwerkingsproces terecht. Dit rouwproces is een natuurijke en dus hee normae reactie op veries. Want dat is wat er gebeurt: je veriest niet aeen je partner en je reatie, maar ook je gezin en je even zoas het tot dan toe was. Soms veries je bovendien jezef. Het is een emotionee weg, maar je moet erdoor. Rouwen gaat bij iedereen anders. Het is geen kwestie van positief of negatief, ek gevoe heeft zijn waarde dus wees gedudig met jezef. Bij de ene veroopt het vee intenser, duurt het vee anger of is het proces ingrijpender dan bij de andere. Iets verwerken kun je vergeijken met een vingerafdruk: geen twee mensen hebben dezefde vingerafdruk, maar iedereen heeft er we een. Iedereen za een reatiebreuk anders aanpakken, maar toch ervaren we vee dezefde gevoeens, zoas verdriet, schud, woede Fases De manier waarop je een reatiebreuk verwerkt, verschit onvermijdeijk. Toch zijn er vergeijkbare fases waar de meesten van ons mee geconfronteerd worden. Je kunt zefs meerdere keren door dezefde fase gaan en switchen tussen fases. Sommigen ervaren bepaade fases niet, saan bepaade fases over of worden er pas jaren ater mee geconfronteerd. Ik bouwde dit boek uit op basis van mijn persoonijke ervaring met deze gevoeens, met de hup van rouwtherapeut Johan Maes en de theorie van Küber- Ross en die van Stroebe en Schut. Ik geoof in beide theorieën en voegde ze samen zoas ik ze ervaren heb. Ik geoof ook dat, as je deze theorie en de bijbehorende roercoaster van gevoeens beter begrijpt, je meer inzicht krijgt in wat 12

13 THEORIE je meemaakt. Hopeijk wordt het (her)kennen van wat je meemaakt zo een hupmidde om jouw verwerkingsproces minder pijnijk en votter te aten veropen. 1. Het fasemode van Eisabeth Küber-Ross Vanaf de jaren 1960 maakte psychiater Eisabeth Ku ber-ross weredwijd furore met haar fasemode. Zij verdeede het innerijke, individuee, emotionee verwerkingsproces in fases. Het eindpunt was vogens haar acceptatie. Dat wi zeggen dat Küber-Ross geoofde dat je er na een bepaade tijd over bent en het veries hebt aanvaard. In ek verwerkingsproces zitten vijf fases waar je door moet, en bij eke fase horen gevoeens waarmee je moet eren omgaan. Sommige mensen dooropen ae fases, anderen dan weer niet. De vijf fases van het verwerkingsproces vogens Eisabeth Ku ber-ross ONTKENNING De situatie niet wien voeen of erkennen. Nee, dit gaat niet echt gebeuren. BOOSHEID Woede voeen vanwege de veranderingen en andere onderiggende gevoeens. ONDERHANDELEN Ik of wij kunnen veranderen en dan komt aes goed. VERDRIET Je voet intens verdriet en bent even je evensvreugde kwijt. AANVAARDING Je hebt de situatie geaccepteerd en maakt er voor jezef het beste van. 13

14 THEORIE 2. Het duaa procesmode van Stroebe en Schut Een andere, nieuwere theorie is die van psychoogen Stroebe en Schut. In hun duaa procesmode steen zij dat je heen en weer wordt gesingerd tussen twee deen in je even. De ene keer is je aandacht gericht op het veries, de andere keer draait aes rond je dageijkse even en hoe je de draad daarvan weer kunt oppikken. Het is de bedoeing te eren omgaan met deze twee processen, die zich tegeijkertijd afspeen in je even. Beide kanten verdienen ruimte, maar zorg er zeker voor dat je niet in het vereden bijft hangen. Veriesoriëntatie Confrontatie met reatiebreuk Positieve en negatieve ervaringen en gevoeens Accepteren van de situatie en herdefiniëren van de reatie Ontkennen en vermijden van herste Wiekeurige pendebeweging Heroriëntatie Aanpassen aan een veranderend even Nieuwe dingen doen en afeiding van veries Nieuwe roen, identiteit, reaties Ontkenning en vermijding van veries As je iets verwerkt, word je heen en weer geduwd tussen gedachten van veries enerzijds en herste anderzijds. Zo raast de roetsjbaan van gevoeens en gedachten agauw met een rotvaart door je even. Toch is het beangrijk dat je iedere keer opnieuw probeert om negatieve gevoeens en gedachten naar iets positiefs om te zetten. Na veroop van tijd focus je steeds minder op het veries en op wat je vroeger had, en et je steeds meer op je eigen herste en het geuk dat je nu, op dit moment, hebt. 14

15 THEORIE ( ) TIP Maak een betere versie van jezef en train je gedachten van negatief naar positief. Opnieuw en opnieuw, stap voor stap, dag per dag! 15

16

17 FASE ONTKENNING

18 ONTKENNING #mythe De pijn gaat sneer weg as je hem negeert. #fact Het is beter om de pijn toe te aten, te eren aanvaarden en actief op zoek te gaan naar opossingen. Iets ontkennen is een natuurijk afweermechanisme. Je doet het om een gebeurtenis aan te kunnen die te zwaar of te pijnijk is om te dragen. Je hoofd weigert simpeweg te geoven dat het echt gebeurt. Ontkennen is een reactie die je hept om de eerste intense pijn, het rauwe verdriet, te doorstaan. En daar hoeft niets mis mee te zijn. Ontkennen is een gezonde, normae reactie zoang het je niet tegenhoudt om naar een vogende fase te gaan. Om te hersteen en verder te verwerken zu je uiteindeijk de reaiteit toch moeten inzien en het verdriet moeten toeaten, of je daar nu zin in hebt of niet. Ik vind dat deze fase ook iets moois kan bieden. Het heeft nog iets hoopvos. Aeen mag je het niet te ang aten duren. In de ontkenning bijven hangen is niet aeen nefast voor je gezondheid, je beet jezef ook om echt tot een verwerkingsproces over te gaan. Na een tijdje moet je aanvaarden dat het jammer genoeg is wat het is en dat je het beste van de situatie moet (proberen te) maken. Enkee herkenningspunten van de ontkenningsfase: Je bijft je ex-partner tegenspreken en je geooft niet dat juie uiteengaan of a uiteengegaan zijn. Je negeert de uitspraken van je ex-partner. Je doet tegen de buitenwered asof er niets aan de hand is. Je controeert je ex-partner minutieus (sommigen zefs met neiging tot staken). 18

19 ONTKENNING Wat (niet) te doen Try not to in het host van de nacht sms jes naar je ex sturen; je ex angstvaig controeren op Facebook of andere sociae media; per ongeuk voorbij het huis (het werk, de sportcub ) van je ex-partner rijden; je gsm hee de tijd in de gaten houden om te zien of er toch geen teken van even van je ex tevoorschijn biept; iegen tegen vrienden en famiie over je situatie. Try to meer op jezef focussen dan op je ex; je hoofd eegmaken en de situatie van een afstand bekijken; hee bewust ervaren wat er aan het gebeuren is en dat anayseren; duideijk zijn en geen tegenstrijdige signaen geven (zeker as je ex de situatie (nog) niet erkent); praten met een vertrouwenspersoon. 19

20 ONTKENNING Zo ging het bij mij Ik zat ook een tijdje in deze fase. Ik ontkende niet dat we uiteen waren: het nieuws kwam dan ook a vrij sne zwart op wit in de media. Mensen spraken me er ook over aan, waardoor ik duideijk met mijn neus op de feiten werd geduwd Maar ik heb ange tijd we ontkend dat ik nog van hem hied, bijvoorbeed. Dat besefte ik pas goed toen ik mijn ex terugzag nadat hij een jaar in het buitenand verbeven had. Een jaar ang werd ik niet met hem of mijn gevoeens voor hem geconfronteerd. Toen we ekaar terugzagen, besefte ik dat ik hem nog atijd graag zag. Na een tijdje besoot ik dat zoiets oké was. Je kunt en mag van iemand houden ook a ben je geen koppe meer. Hij bijft bovendien voor atijd de vader van mijn kinderen. En ik houd iever van iemand dan dat ik energie moet verspien door iemand te haten. Natuurijk gingen we niet over één dag ijs. De aatste twee jaren van onze reatie waren a moeiijk en ook toen had ik periodes waarin ik dat aemaa ontkende. Twee jaar Dat ijkt nu zo ang. Maar die jaren vogen voorbij. As je echt van iemand houdt, is het moeiijk om os te aten wat je samen hebt. Laat staan dat het makkeijk is om te erkennen dat je reatie definitief gebroken is en dat het droombeed van je gezin en samen oud worden met iemand aan diggeen igt. Dus je probeert zo goed en zo kwaad te ijmen wat er nog overbijft. Maar soms veries je jezef hierin. Ik was mezef in ek geva behoorijk kwijtgeraakt. Opnieuw aeen komen te staan was een harde en pijnijke noot om te kraken. Nu weet ik dat het nodig is geweest om mezef terug te vinden. Ek nadee heb zijn voordee, zei een bekende coega van mijn vader ooit. En zo zie ik het ook: het even gaat van negatief naar positief, van veries naar herste, en ups en downs horen erbij. 20

21 It s not easy to detach from peope you ve had cose ties with but sometimes it s necessary in order to restore your sanity. Your peace of mind.

22 ONTKENNING Voor eke fase geef ik je een handvo oefeningen om je door deze periode te oodsen. Instaeer je met dit boek op een knusse, rustige pek in je huis, schenk jezef iets ekkers in, eg je gsm even aan de kant en neem rustig aes door. Je kunt ae oefeningen na ekaar afwerken of één oefening per avond afvinken: wat goed aanvoet en haabaar is voor jou. Oefeningen om jezef te versterken en vernieuwen Jouw doe nu: je authentieke zef terugvinden; je gevoeens onder ogen zien en aanvaarden; erkennen wat er gebeurt. 1. Vink dit af as je de oefening gedaan hebt. Probeer je situatie te bekijken van een afstand. Zoom uit en beicht je reatiebreuk aan ae kanten. Kameer, terwij je dit doet, je gevoeens, je negatieve gedachten en je hoofd. Probeer zo vee mogeijk aanwezig te zijn in het moment (mindfuness). Ik vind rust door mezef af te zonderen, aeen op reis te gaan, te mediteren, een badje te nemen of mijn gsm even aan de kant te eggen. Dan kan ik nadenken over mijn eigen gedrag en gevoeens. Op weke manier ukt het voor jou om te refecteren en weer rust te vinden? Zo kom je tot rust: 22

23 ONTKENNING 2. Schrijf na dit refectiemoment op waarover jij nu in ontkenning zou kunnen zijn. 3. Denk na over de gevoeens die je de aatste tijd hebt. Schrijf ze aemaa op. Laat aes toe. Het is normaa dat je je bang, verdrietig, jaoers, opgeucht of boos kunt voeen. Ontwijk deze gevoeens niet, maar aat ze toe om je daarna te herpakken. Wat voe je? 23

24 COLOFON Registreer u op onze website en we sturen u regematig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, excusieve aanbiedingen. Tekst Eke Cijsters en Sarah Devos Fotografie Stefanie Faveere en Eke Cijsters en Thinkstockphotos Grafische vormgeving quod. voor de vorm Leen Depooter As u opmerkingen of vragen heeft, dan kunt u contact nemen met onze redactie: Uitgeverij Lannoo nv, Tiet, 2017 D/2017/45/223 NUR 450 ISBN: Ae rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveevoudigd, opgesagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij eektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schrifteijke toestemming van de uitgever. 24

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n vormgeving: Studio Tween Inhoudsopgave Ineiding

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

WANNEER VERTEL JE HET AAN JE KINDEREN? Als de beslissing om te gaan scheiden eenmaal genomen is, dan kun je dit het beste zo snel mogelijk aan de

WANNEER VERTEL JE HET AAN JE KINDEREN? Als de beslissing om te gaan scheiden eenmaal genomen is, dan kun je dit het beste zo snel mogelijk aan de OVER EN UIT OVER EN UIT Welkom bij de e-training Over en uit. In deze training leer je beter om te gaan met je scheiding. Je leert hoe je het beste het nieuws van de scheiding aan je kind kan vertellen,

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van:

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van: euzedossier vmbo oopbaanoriëntatie Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Dit werkboek is van: Voor www.keuzedossier.n is het controenummer van onze schoo: Mijn gebruikersnaam is: & uitgeverij remmers UITGEVERIJ

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

een heel nieuw leven Sommige mensen doen het echt. Ze gooien het roer radicaal om. Ik ging van kantoortuin naar moestuin. LINDA.

een heel nieuw leven Sommige mensen doen het echt. Ze gooien het roer radicaal om. Ik ging van kantoortuin naar moestuin. LINDA. een hee nieuw even Sommige mensen doen het echt. Ze gooien het roer radicaa om. Ik ging van kantoortuin naar moestuin. LINDA. 49 LIESBETH ONDERDELINDEN (37) GING FANATIEK SPORTEN, getrouwd, 2 kinderen,

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies?

NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? NLP informatiewebpagina pagina 1 van 10 NLP 4 YOU NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? Om kort te omschrijven wat NLP (neuroinguïstisch programmeren) precies is vat niet mee. NLP is in iedergeva geen

Nadere informatie

Einde economische groei

Einde economische groei Duurzaamheidsadviseur Pau Giding verwacht totae ontwrichting met goede afoop inde economische groei is onze grootste uitdaging Magisch en onverwoestbaar. Voor de crisis dichtten we de economische markt

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

CONCEPT. Dan is hij ook in staat om zijn zelf-verhaal te herschrijven, op zo n manier dat het dichter bij de waarheid van zijn wezen gaat aansluiten.

CONCEPT. Dan is hij ook in staat om zijn zelf-verhaal te herschrijven, op zo n manier dat het dichter bij de waarheid van zijn wezen gaat aansluiten. CONCEPT HAAL JE LEvEN UIT DE KNOOP. BIOGRAfIsCH werken MET CLIëNTEN Of GROEPEN. Ik vraag aan F. (49 jaar) een ciënte in mijn praktijk voor coaching en evensoopbegeeiding om vijf personen op te noemen die

Nadere informatie

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 1 Wij wensen ae ezers van hettivoiaantje Vee geuk en voorspoed in 2011 Namens:

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Leiderschap Basis met agemene informatie persoog Nederand Voorbeedrapporten werk Simon Sampe 17 januari 201 Rapportage voor Simon Sampe

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten!

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! 2970actief Activiteitenkaender Schide en s-gravenweze Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! Activiteitenkaender en vormen een grote groep in onze gemeente. Deze groep bestaat uit vee verschiende

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT De teevisiekanaen raken verstopt en dus neemt het vermogen van teevisiecommercias af om werkeijk in te zinken. Omgekeerd evenredig intensiveert de zoektocht naar aternatieve

Nadere informatie

Info waaier. Alkwin Kollege Uithoorn. r.k. scholengemeenschap voor havo-atheneum-gymnasium

Info waaier. Alkwin Kollege Uithoorn. r.k. scholengemeenschap voor havo-atheneum-gymnasium akw_infowaaier_met_2012:akw_infowaaier_2012 v3.qxd 17-7-2012 22:04 Pagina 1 Info waaier Akwin Koege Uithoorn r.k. schoengemeenschap voor havo-atheneum-gymnasium 2 Leren 1 / Leren 2 1 How2tak2Kids 1 2 How2tak2Kids

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier handeiding voor de mentor vmbo oopbaanoriëntatie bij de gewijzigde druk 2011 isbn 978-90-6762-114-4 versie november 2015 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen & uitgeverij remmers uitgeverij remmers

Nadere informatie

In de stilte zal ik je opnieuw ontmoeten

In de stilte zal ik je opnieuw ontmoeten In de stilte zal ik je opnieuw ontmoeten TOON HERMANS In de stilte zal ik je opnieuw ontmoeten ZIJN MOOISTE TROOSTENDE WOORDEN Wisseling Even ben ik oud en grijs omdat ik de moed verloor even koud, dan

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

grote verandering LINDA. l 00

grote verandering LINDA. l 00 grote De verandering Kijk om je heen en het ijkt we of iedereen (buurvrouw, vriendin, zus) overweegt zichzef eens gezeig te trakteren op een bezoekje aan de pastisch chirurg. Neem nou de vrouwen in deze

Nadere informatie

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien Nummer 1 December 2011 Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien LANDELIJK HEEFT 16% VAN DE JONGEREN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN. Scoop richt zich bij coaching, counseling en training

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt.

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt. Hoofdstuk 7 Emoties Nu is het tijd om door te gaan. Je hebt je dwarslaesie, je bent hopelijk klaar met al de medische dingen, nu is het tijd om ook je gevoelens aandacht te geven. Dus: ga lekker zitten,

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

DOEBOEK VOOR OUDER EN KIND

DOEBOEK VOOR OUDER EN KIND Tussen JOU en MIJ SCHRIJF- EN DOEBOEK VOOR OUDER EN KIND Janneke van Bockel Tussen en Begonnen op 20 Herinneringen die je later wil hebben moet je NU maken 4 Ma-ham, luister je wel? zegt ze streng. Ja

Nadere informatie

Werkboek les helende emoties boosheid, angst, pijn en verdriet Verdriet Schuldgevoel

Werkboek les helende emoties boosheid, angst, pijn en verdriet Verdriet Schuldgevoel Er zijn 4 soorten helende emoties boosheid, angst, pijn en verdriet. Boosheid is de 1 e emotie die vooral mannen vaak eerst voelen. De 3 andere liggen eronder. Vrouwen wordt geleerd om niet boos te mogen

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

zslaap kindje slaap verdomme

zslaap kindje slaap verdomme zslaap kindje slaap verdomme z LOTTE DEBROUWERE Slaap kindje slaap verdomme EEN SOLOMAMA OVER HAAR VIKINGDOCHTER met illustraties z van Ilah Vislasagne Ik lig met mijn benen omhoog op de achterbank van

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 1 Je ouders zijn ook maar mensen 11 2 Eerst ruzies, nu ook nog de scheiding 21 3 Dit is niet eerlijk! 31 4 Wat cijfers ons leren 41 5 En toen veranderde mijn wereld 51 6 Bij wie

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Stap voor stap ontdekken hoe jij het allerbeste uit jezelf kan halen. / created by: Mariëlla /

Stap voor stap ontdekken hoe jij het allerbeste uit jezelf kan halen.  / created by: Mariëlla / Stap voor stap ontdekken hoe jij het allerbeste uit jezelf kan halen Start each day with a gratefull heart 1 Inleiding Stap 1 Face your FEARS Stap 2 De Confrontatie en Acceptatie Stap 3 Zoek naar je innerlijke

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

n 1 een unieke opleiding iets voor jou? wat doe jij volgend jaar? Op kot of op trot? Geen evidente keuze!

n 1 een unieke opleiding iets voor jou? wat doe jij volgend jaar? Op kot of op trot? Geen evidente keuze! De hubrusse gidst je door je studiekeuze driemaandeijks magazine 2013 n 1 een unieke opeiding iets voor jou? Test! wat doe jij vogend jaar? Op kot of op trot? Geen evidente keuze! 1 van de 5 boeken Op

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Mindfulness voor je kids. oefeningen

Mindfulness voor je kids. oefeningen Mindfulness voor je kids oefeningen David Dewulf Mindfulness voor je kids oefeningen Wil je meer weten over Mindfulness voor je kids? Ontvang de nieuwsbrief van I AM met maandelijks nieuwe tips. Mail

Nadere informatie

Tot kijk. Sylvia Vanden Heede met tekeningen van Thé Tjong-Khing

Tot kijk. Sylvia Vanden Heede met tekeningen van Thé Tjong-Khing Tot kijk Sylvia Vanden Heede met tekeningen van Thé Tjong-Khing In dezelfde reeks Vos en Haas Vos en Haas Op het eiland Het dikke boek van Vos en Haas Vos en Haas en de dief van Iek Koek koek Vos en Haas

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

Hond. in s he van t Wolf. hui. Sylvia Vanden Heede. Met illustraties van Marije Tolman

Hond. in s he van t Wolf. hui. Sylvia Vanden Heede. Met illustraties van Marije Tolman Hond Sylvia Vanden Heede Met illustraties van Marije Tolman hui in s he van t Wolf www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Delen is Helen. Wat kan je doen bij verlies van relatie, werk, geliefde of gezondheid

Delen is Helen. Wat kan je doen bij verlies van relatie, werk, geliefde of gezondheid Delen is Helen Wat kan je doen bij verlies van relatie, werk, geliefde of gezondheid Rouw Is een natuurlijk proces, waarbij verdriet en eenzaamheid voorkomende gevoelens kunnen zijn. Verlies van gezondheid

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

De trein van het leven

De trein van het leven De trein van het leven Eerste druk, december 2009 2009 Hans Cieremans isbn: 978-90-484-0933-4 nur: 306 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Omgaan met de ziekte. Omgaan met de ziekte

Omgaan met de ziekte. Omgaan met de ziekte Omgaan met de ziekte Omgaan met de ziekte Inhoud Omgaan met de ziekte, januari 2014 3 Inleiding 4 Invloed op mijn leven 4 Omgaan met klachten 5 In de rouw 6 Onzekerheid 7 Een ander zelfbeeld 8 Reactie

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5 Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Basis met agemene informatie Persoog voorbeed 5 Aexander voorbeed 16 december 13 Rapportage voor Aexander voorbeed - 16 december 13

Nadere informatie

Ook dit zijn afgestudeerden met een talendiploma

Ook dit zijn afgestudeerden met een talendiploma Ook dit zijn afgestudeerden met een taendipoma Adviseur Kabinet Vaams Minister van Economie Attaché Dienst Vreemdeingenzaken Beeidsmedewerker bij de Dienst Cutuur van de Provincie Vaams-Brabant Business

Nadere informatie

Een talenopleiding in Antwerpen, Brussel, Kortrijk of Leuven? Je kansen op de arbeidsmarkt!

Een talenopleiding in Antwerpen, Brussel, Kortrijk of Leuven? Je kansen op de arbeidsmarkt! ANTWERPEN BRUSSEL KORTRIJK LEUVEN Een taenopeiding in Antwerpen, Brusse, Kortrijk of Leuven? Je kansen op de arbeidsmarkt! Ook dit zijn afgestudeerden met een taendipoma Adviseur Kabinet Vaams Minister

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisbunde Seksuaiteit en preventie seksuee misbruik bij mensen met een beperking www.kennispeingehandicaptensector.n Coofon Deze kennisbunde is gebaseerd op kennis en ervaring uit het Leernetwerk Seksuaiteit

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

Perfecte bevallingen bestaan niet

Perfecte bevallingen bestaan niet Perfecte bevallingen bestaan niet Voor Niek The wind beneath my wings. www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante,

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisbunde Seksuaiteit en preventie seksuee misbruik bij mensen met een beperking www.kennispeingehandicaptensector.n Coofon Deze kennisbunde is gebaseerd op kennis en ervaring uit het Leernetwerk Seksuaiteit

Nadere informatie

https://dementie.nl/dagbesteding/tijdelijke-opvang-respijtzorg-regelen

https://dementie.nl/dagbesteding/tijdelijke-opvang-respijtzorg-regelen 1 2 Odensehuis Hoeksche Waard: Odensehuizen landelijk platform: Dementie.nl: Dementie winkel: Doorleven: Fotofabriek: Handen in huis: Samen Dementievriendelijk: Stichting Alzheimer Nederland: http://odensehuishw.nl

Nadere informatie

Bijlage 3: Interview cliënt

Bijlage 3: Interview cliënt Bijlage 3: Interview cliënt Zowel cliënt als een vader Hoeveel kinderen heb je? 3 kinderen. 1 zoontje en 2 dochters En hoeveel jaar zijn ze? Mijn dochters zijn 11 en 8 jaar. En mijn zoontje is 5 jaar.

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden.

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden. Hoe vertel je het de kinderen? Op een gegeven moment moet je de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. Belangrijk is hoe en wat je hen vertelt. Houd rekening daarbij rekening met de leeftijd van

Nadere informatie

3. Rouw en verliesverwerking

3. Rouw en verliesverwerking 3. Rouw en verliesverwerking 29 Voor de trainer De belangrijkste begrippen van dit gedeelte zijn: Grote verschillen tussen verschillende getroffenen Breuk in de levenslijn Rouw/Verliesverwerking/chronische

Nadere informatie

Keukencalculaties: rekenen in de keuken. Werkboek

Keukencalculaties: rekenen in de keuken. Werkboek Keukencacuaties: rekenen in de keuken Werkboek Coofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.n www.edu-actief.n Auteur: Barend Bakkenes Eindredactie: Kees Faas Tite: Keukencacuaties: rekenen

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

het R BUCKET I S T boek 250 dingen die je met je kleinkind gedaan moet hebben ELISE DE RIJCK

het R BUCKET I S T boek 250 dingen die je met je kleinkind gedaan moet hebben ELISE DE RIJCK R het R BUCKET L K I S T boek vo or grootouders 250 dingen die je met je kleinkind gedaan moet hebben ELISE DE RIJCK K b ik ben elise, aangenaam *handjes schudden*! in 2015 schreef ik mijn eerste boek.

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

Antwerpen. Leren luisteren

Antwerpen. Leren luisteren Antwerpen Leren luisteren Luisteren, hoe leren kinderen dat? Grenzen Grenzen zorgen ervoor dat je kind veiligheid en zekerheid ervaart. Zo weet hij wat mag van mama en papa en moet hij niet steeds aftoetsen

Nadere informatie

on track again Opnieuw op weg na een zelfmoordpoging

on track again Opnieuw op weg na een zelfmoordpoging on track again Opnieuw op weg na een zelfmoordpoging Ben je alles even moe? Zag je geen uitweg meer? Dacht je aan zelfmoord als een oplossing voor je problemen? Dit boekje laat jou zien dat je een heleboel

Nadere informatie

verzekerd ondernemen in het buitengebied

verzekerd ondernemen in het buitengebied verzekerd ondernemen in het buitengebied FINBULLETIN Reprimande voor stuntende autoverzekeraars uitgave: apri 2011 De Nederandse Bank heeft de afgeopen tijd een aanta verzekeraars op de vingers getikt

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie