Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND"

Transcriptie

1 Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND

2 Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: Afstudeerrichting: Media Entertainment Management Klas: 4MEI Bergkristal TL Zoetermeer Afstudeerbegeleider: Praktijkbegeleider: Dhr. Walter Goosens Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Posthumalaan AG Rotterdam Tel: Dhr. Harry van den Heuvel Skyhigh TV Melkpad KA Hilversum

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...3 VOORWOORD...4 SAMENVATTING...5 HOOFDSTUK 1 OPDRACHTOMSCHRIJVING Het doel Randvoorwaarden Onderzoeksopzet Resultaat - Product... 8 HOOFDSTUK 2 DESKRESEARCH Interactiviteit Web 1.0 en de veranderingen Interactieve modellen Cocreatie Communities De kracht van content HOOFDSTUK 3 DOELGROEP ANALYSE Beweegredenen van de mens Internet in Nederland Familiediner doelgroep Gebruik van communities HOOFDSTUK 4 FIELDRESEARCH Creëren Community Interactieve tools Doelgroep Valkuilen HOOFDSTUK 5 RESULTATEN Deskresearch Doelgroep analyse Fieldresearch HOOFDSTUK 6 CONCLUSIE...51 ADVIES...53 LITERATUURLIJST...57 BIJLAGEN...59 BIJLAGE I EIGHT STYLES OF FIRM-CUSTOMER KNOWLEDGE COCREATION BIJLAGE II EXPERTS INTERVIEWS BIJLAGE III CONCEPTADVIES SORRY TV VERSIE

4 Voorwoord Toen ik in 2004 aan de opleiding Media Entertainment Management begon, wist ik dat mijn ICT achtergrond goed van pas zou komen, omdat ik voorzag dat crossmedia een steeds belangrijkere rol zou gaan spelen. Internet, Film, TV, Video, Muziek en MP3, de mediawereld is in een razend tempo veranderd en het bijblijven als marketing manager in deze wereld valt niet mee. Goede mediamanagers met visie zijn daarom hoognodig. In de gesprekken met mijn afstudeerbegeleider Walter Goosens en praktijkbegeleider Harry van den Heuvel, zijn er veel enthousiaste gesprekken gegaan over de nieuwe mogelijkheden en het gedrag van vele mensen die in de wereld van massamedia leven. Toen Harry van den Heuvel mij vertelde over de doelen van Sorry TV wist ik dat hij iets totaal nieuws zocht en geen genoegen zou nemen met een standaard website die zich voordoet als interactief, maar het eigenlijk niet is. Er moesten nieuwe ideeën gevormd worden die een unieke belevenis en interactie met zich mee zouden brengen. In de eerste versie van het conceptadvies (zie bijlage III) zij een aantal ideeën te vinden die mogelijk gebruikt gaan worden voor Sorry TV. Het spannende is dat Sorry TV de intentie heeft om vernieuwend te zijn en dat Harry van den Heuvel mij de volledige creatieve vrijheid heeft gegeven waardoor het conceptadvies een werkelijk concept is en geen productgerichte oplossing. De vele brainstorm sessies en het zoeken naar creatieve interactieve uitingen op het web hebben mij geïnspireerd, en de drive gegeven om Sorry TV tot leven te brengen op een unieke authentieke manier. Ik mag gerust stellen dat het onderzoek diep is gegaan en dat er vele lagen zijn behandeld. Dit is volgens mijn overtuiging een must als men interactie wil creëren met het steeds sneller groeiende internet. Internet heeft naar mijn mening ongekende mogelijkheden bereikt die voor sommige mensen niet zichtbaar zijn omdat het hen niet opvalt hoewel ze er simpelweg al lang gebruik van maken. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om Sorry TV als afstudeeropdracht uit te voeren en ik mij heb kunnen specialiseren in deze inspirerende materie. Ik hoop dat ik de lezers van dit document zal inspireren of zal prikkelen om interactiviteit weer in zijn geheel te zien en niet in een beperkte vorm. 4

5 Samenvatting Dit scriptieverslag gaat over interactieve platforms en hoe interactie toegepast kan worden op het platform van Sorry TV. Sorry TV, het nieuwe internet platform dat in de verlenging ligt van het tv programma Het Familiediner zal eind 2008 opgezet worden door Skyhigh Tv in opdracht van de EO. In dit scriptieverslag wordt een onderzoek gedaan naar interactiviteit op het internet, een analyse naar het internetgebruik van de Familiedinerdoelgroep en daarna volgen er adviezen van drie experts op het gebied van interactie op het internet. De mediawereld is aan het veranderen. De afgelopen 20 jaar heeft internet zich sterk ontwikkeld en heeft de mens door de interactieve mogelijkheden geleerd om zelf te bepalen, te kiezen, te beoordelen, te creëren en te delen. De techniek heeft hier een vooraanstaande rol in gespeeld en door het steeds groter wordende internet wordt informatie makkelijker gedeeld en worden technieken aangepast en sterk verbeterd. Voorbeelden hiervan zijn: Taggen, RSS, Mashups, openapis, Opensource etc.. Internet lijkt een hoger niveau bereikt te hebben en dat is te zien aan het feit dat steeds meer software, diensten en producten door het internet gefaciliteerd worden. Lokale software lijkt langzaam te verdwijnen en plaats te maken voor softwaregiganten als Google. Succesvolle internetplatforms als Schoolbank, Hyves, Facebook, Gmail, Youtube e.d. geven gebruikers de controle over het internet. Waar voorheen alleen webmasters de baas waren heeft nu iedereen met een internetverbinding de mogelijkheid om op het web te creëren. De mogelijkheden die web 2.0 definiëren worden ook wel principes genoemd waar iedereen bewust of onbewust aan gewend is. Voor het opzetten van een interactief platform is het een must om naar deze principes te kijken en ze toe te passen om zo mee te varen op de golf van interactie en zelfsturing. Interactie is in verschillende vormen toe te passen; interactie in navigatie, presentatie, keuze. Maar nog meer is er sprake van interactie bij cocreatie. Cocreatie laat zien een nieuwe vorm van waardecreatie te zijn waarbij beleving voorop staat. Cocreatie betekent letterlijk samen creëren. De bezoeker wordt betrokken bij het proces van creatie door te personaliseren, inspireren, creëren, selecteren en participeren in bedrijfsprocessen. Het in werking zetten van een proces van cocreatie verhoogd de interactie aanzienlijk maar vraagt ook om extra maatregelingen. Zo is het DARTmodel een hulpmiddel om alle facetten van cocreatie op organisatorisch niveau in kaart te brengen. Naast cocreatie is interactie ook terug te vinden binnen communities. Communities hebben de afgelopen jaren aangetoond sterke groepen te zijn met grote invloed. Door communities kan men een groep mensen bereiken die een gemeenschappelijk doel delen. Hoe sterker het gemeenschappelijk doel, hoe intensiever de interactie. Als dit doel op de juiste wijze wordt ondersteund en gefaciliteerd gaan de leden van een community participeren in doelgerichte processen zoals cocreatie maar ook in het geven van beoordelingen, het taggen van content en het delen van informatie. Een belangrijk aspect van communities is het inzichtelijk krijgen van de community en de mensen te inspireren om actief deel te nemen aan de interactieve mogelijkheden. Door extrinsieke en intrinsieke beloningen voor te houden kan een community in gang gezet worden en zal er een verschuiving plaatsvinden van passieve naar actieve bezoekers. Voordat mensen een interactief platform bezoeken is er content nodig die het aas van een interactief platform vormt. Content is alles wat informatie draagt zoals video, tekst, plaatjes, testen, muziek, resultaten van een onderzoek, de reacties van mensen etc.. Content kan geleverd worden door redacteuren maar ook door actieve bezoekers zelf. De content maakt of breekt een platform. Content communiceert het centrale thema van het platform wat voor de bezoeker van toegevoegde waarde is. De doelgroepanalyse laat zien dat Nederland een vooruitstrevend land is op het gebied van internet. Meer dan 80% van de internetaansluitingen zijn breedbandverbindingen en Nederlanders zijn actieve internetters, die graag hun mening of reactie geven. Dit geldt niet alleen voor jonge internetters maar ook voor de ouderen. Steeds meer 50 plussers sluiten zich aan op internet en vergroten hierdoor hun horizon door te mailen, te surfen maar ook te participeren in een community. 5

6 Erwin Blom, Richard van den Bogaard en Ehtimaad Rais zijn experts op het gebied van interactieve platforms en geven aan dat interactie pas plaats vindt en succesvol is als er de mogelijkheid tot creëren bestaat. Het creëren zal pas succes krijgen als het in een bepaalde vorm of thematiek gebeurt waardoor de kwaliteit hoog blijft. De overtuiging dat een succesvol interactief platform pas werkt als er iets gecreëerd wordt is dus alleen mogelijk als het nut heeft en een doel dient. Interactiviteit is in meerdere vormen en facetten toe te passen. Het is een achterhaalde gedachte dat het toepassen van crossmedia automatisch interactie genereert. Interactie vraagt om een nauwkeurige benadering waarbij het op de juiste manier voorgedragen wordt en beleving een centrale rol speelt. Met de kennis van web 2.0 principes, cocreatie, community, content en internetvaardigheden van een 50 plusgroep kan er een platform gemaakt worden dat werkelijke interactief is. 6

7 Hoofdstuk 1 Opdrachtomschrijving Skyhigh TV is een Nederlands onafhankelijk productiebedrijf dat verschillende televisieformats ontwikkelt voor Nederlandse omroepen als: BNN, EO, Omroep Max, NCRV, en commerciële zenders als SBS Broadcasting. Sinds 1999 is het Familiediner ontstaan. Dit programma van de EO heeft als thema het brengen van verzoening binnen families. EO coryfee Bert van Leeuwen bemiddelt tussen de verschillende familieleden om een verzoeningsdiner rond te krijgen. Sinds het programma op televisie komt is er altijd al een website geweest. De website is een standaardpagina binnen de EO website. Mensen kunnen hier heen gaan voor standaard informatie en mogelijkheid om met de redactie van het programma in contact te komen. In 2008 heeft de redactie van het Familiediner het idee om het thema van het Familiediner door te trekken naar een interactief platform waar kijkers van het programma ook iets met verzoening kunnen doen. Het platform moet genoeg interactiviteit bieden waardoor het een plaats wordt waar je als kijker heen gaat zodra er verzoening nodig is. Sorry TV Skyhigh TV wil de thematiek van het Familiediner uitbreiden naar een digitaal internet platform voor een bredere doelgroep, waar de bezoeker de mogelijkheid krijgt om via dit platform op interactieve wijze verzoening te brengen, te delen of te krijgen. Hierdoor komt verzoening bij de bezoeker thuis in plaats van dat het bij televisie blijft. Het digitale platform heeft de werknaam Sorry TV en zal na vrijgegeven budget de aankomende maanden ontwikkeld worden. Het platform zal verschillende interactieve diensten moeten bevatten die de bezoekers kunnen inzetten om verzoening te brengen. Het Familiediner zal tijdens een uitzending naar de website verwijzen zodat het platform onder de aandacht van de kijkers wordt gebracht. Voordat Sorry TV opgezet kan worden dienen de interactieve mogelijkheden als eerst onderzocht te worden Het doel Omdat interactiviteit een breed begrip is, moet er een onderzoek worden gedaan naar de huidige mogelijkheden van interactiviteit. De uitkomst van het onderzoek kan dan gebruikt worden bij de strategievorming én ontwikkeling van het nieuwe platform Sorry TV. Om het onderzoekproces op een efficiënte manier te laten verlopen zijn er 3 onderzoeksvragen opgesteld die de hoofdvraag zullen beantwoorden. De antwoorden op deze onderzoekvragen en de hoofdvraag zullen een belangrijke informatiebron zijn voor de ontwikkeling van Sorry TV. Uiteindelijk zal dit onderzoek resulteren in een conceptadvies voor Skyhigh TV. In dit conceptadvies beschrijf ik hoe en in welke vorm Sorry TV interactieve elementen zou moeten toepassen Randvoorwaarden Het concept moet niet te technisch worden omdat Skyhigh TV de implementatie van de interactiviteit moet begrijpen. Dit betekent dat het concept goed uitgelegd moet worden met betrekking tot de functionaliteit. Verder moet er bij de researchfase en vorming van het concept rekening gehouden worden met de thematiek van Het Familiediner zodat het concept makkelijk toepasbaar is en past bij het huidige format van Het Familiediner. Het onderzoek zal zich vooral op het internet richten omdat Skyhigh TV dit als eerste doel heeft gesteld. Dit betekent dat er geen onderzoek naar interactieve digitale televisie en mobiele internet zal worden gedaan. 7

8 1.3. Onderzoeksopzet De onderzoeksopzet bestaat uit 1 hoofdvraag en 3 onderzoekvragen. Deze onderzoeksvragen zullen beantwoord worden door een diepteonderzoek die wordt gevormd door desk en fieldresearch. Onderzoekvragen: Hoofdvraag Hoe en in welke vormen moet het digitale platform Sorry TV interactiviteit toepassen om de thematiek van Het Familiediner op een succesvolle manier te verlengen? Onderzoeksvraag 1 Hoe kan interactiviteit op succesvolle wijze toepast worden op een digitaal platform als Sorry TV? Onderzoeksvraag 2 In hoeverre kan de doelgroep van het Familiediner omgaan met een interactief platform als Sorry TV? Onderzoeksvraag 3 Wat zijn succesfactoren van interactieve platforms die bij televisieformats op crossmediale wijze worden toegepast? 1.4. Resultaat - Product Her resultaat zal bestaan uit: A. Een gedegen onderzoek naar verschillende mogelijkheden die het Familiediner zou kunnen toepassen om een interactief platform te laten ontwikkelen. B. Een conceptadvies dat gebaseerd is op de technische mogelijkheden, maar ook op de doelgroep van het Familiediner. 8

9 Hoofdstuk 2 Deskresearch 2.1. Interactiviteit De mens is van nature een sociaal wezen dat contact zoekt met zijn fysieke omgeving en daarbij soortgenoten ontmoet. Met deze soortgenoten interacteert de mens om gevoelens, gedachten en kennis over te brengen. Interactie, een begrip dat eigenlijk het woord communicatie omsluit. Zonder interactie geen communicatie. In onze wereld van mobiele telefoons, computers, mp3 spelers, televisie, radio, post is het vanzelfsprekend geworden dat wij met elkaar kunnen interacteren. We worden geboren in een wereld van interactie en sterven er vervolgens weer. Maar wat is interacteren of interactiviteit nu eigenlijk? Door dit hoofdstuk heen zal er naar een antwoord gezocht worden op onderzoeksvraag 1: Hoe kan interactiviteit op succesvolle wijze toepast worden op een digitaal platform als Sorry TV? In het boek De Media-explosie van Kees van Wijk wordt interactiviteit als volgt omschreven 1 : Interactiviteit veronderstelt een wederzijds op elkaar betrokken handelen van zender en ontvanger. Een wisselwerking, op elkaar inwerkend. Interactiviteit is breed uit te leggen in deze multi-interpretabele wereld van vandaag de dag. Daarom is het belangrijk om te weten in welke context interactiviteit beschouwd wordt. In mijn scriptieverslag tracht ik ernaar om de uitleg van interactiviteit binnen de termen van de media en in het bijzonder het internet te houden. Interactiviteit op het internet neemt de laatste jaren steeds meer toe en het is daarom ook niet verwonderlijk dat steeds meer bedrijven, instellingen, groeperingen, gebruik maken van dit medium om producten, diensten, informatie e.d. via dit medium onder de aandacht te brengen. Internet is het meest ontwikkelde medium aller tijden en geen enkel medium heeft vandaag de dag zo n invloed op de mens als het internet. Richard van den Bogaard (specialist in combinatie van omroep en interactie) beschrijft in bijlage II: Interactiviteit is eigenlijk alles waarop men kan klikken en waar vervolgens een actie en reactie door ontstaat. Internet is wat dat betreft dé plaats waar interactiviteit ontwikkeld kan worden. Om onderzoekvraag 1 goed te kunnen beantwoorden zal er eerst helderheid moeten ontstaan over de vormen van interactiviteit op het internet, en hoe deze toepasbaar zijn. Om het goed te omschrijven moet er gekeken worden naar het web zoals wij dat kenden, kennen en tegemoet gaan Web 1.0 en de veranderingen Het internet zoals we het nu kennen heeft zijn werking te danken aan het internet van vroeger. De HTML taal heeft zich geëvolueerd tot XHTML en andere HTML standaarden. Deze talen hebben een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van de miljoenen websites die in het beginstadium van dit medium verschenen. Internet was ooit een eenrichtingsverkeer medium waarbij de ontwerpers van de websites altijd alles bepaalden. Zo werd de gebruiker in de jaren negentig als navigator gezien die in alles voorzien moest worden. Door op een link te klikken kon er naar een andere pagina worden gegaan of een plaatje geopend worden. Verder kon de gebruiker niets meer dan wachten op nieuw content. De gebruiker speelde duidelijk geen rol in de vorm en inhoud van een website. De interactieve mogelijkheden waren niet uitgebreid, via internet konden er bestellingen geplaatst worden en door middel van contact met bedrijven gelegd worden en andersom. De internetwinkels verschijnen en bedrijven als Amazon tekenen het internet met hun grote aanbod. Internet werd een nieuwe vorm van televisie kijken. De kijker werd nog steeds passief gehouden en de meeste bedrijven zagen het als een extra medium voor reclame uitingen en niet zozeer als een nieuwe interactief platform waar gebruikers een rol zouden gaan spelen. Omdat de concurrentie tussen de vele opkomende websites zo moordend was werden andere kanalen ingezet om bezoekers naar websites te lokken. Dit gebeurde onder andere door middel van campagnes waardoor de term spam ontstond. 1 Kees van wijk, De Media-explosie blz. 23 9

10 Het web ontwikkelde zich verder en andere programmeercodes gingen met HTML samenwerken. Zo ontwikkelde Macromedia de Flash plugin waardoor de meeste websites een grote animatieshow werden met spectaculaire intro s en bewegende menu s. Langzaam komen er profielsites als Cu2, en werd Windows messenger bij de Hotmail gebruikers gelanceerd. Veel mensen beginnen met het online netwerken van contacten, kennis, informatie en producten en de wereld wordt kleiner gemaakt doordat de contactmomenten nu ook digitaal kunnen plaats vinden. De netwerken worden ook ingezet om producten van gebruikers te verkopen Marktplaats wordt geboren en blijkt een gat in de markt. In 2001 lanceerde Apple de ipod en in 2003 ging de itunes musicstore online, hét mediaprogramma van de ipod bezitter. Het web breidde zich uit en begin 2001 doet Napster zich als vervanger van MP3.com voor. In plaats van dat er van één enkele server gedownload wordt vormt iedere computer met Napster een server en leert de gebruiker het principe en de kracht van het delen of Peer to Peer netwerken. Later zouden er nog veel meer Peer to Peer services volgen vanwege de juridische vervolging van Napster. Internet wordt steeds meer een web van gedeelde diensten en gekoppelde netwerken. Forums zijn niet meer weg te denken en sites als kieskeurig.nl en marktplaats.nl bloeien op tot sterke internetsites die veel invloed uitoefenen op de keuzes van miljoenen consumenten door de user contributed value. Het werkelijke karakter van het web lijkt nu zichtbaar te zijn geworden Web 2.0 Het internet is in de afgelopen jaren verder ontwikkeld tot een interactief platform waarbij interactiviteit op verschillende niveaus plaatsvindt. Gebruikers spelen een steeds grotere rol en het internet is een virtuele ontmoetingsplek geworden die gebruikers in de gelegenheid stelt om met elkaar te communiceren maar ook met de deler. De cultuur wordt sterk beïnvloed door de interactieve mogelijkheden en binnen bestaande culturen ontstaan subculturen geïnspireerd door de mogelijkheden van het internet. Web 2.0 is de verzamelnaam van het internet die de veranderingen op het gebied van interactiviteit brengt. Diensten als Hyves, Youtube, Schoolbank en itunes zijn slechts enkele voorbeelden van de mogelijkheden van Web 2.0. De term web 2.0 is eind 2003 geïntroduceerd op een conferentie die georganiseerd werd door O Reilly Media en Medialive International. Ondanks dat web 2.0 als marketingterm door vele bedrijven over wordt genomen, zijn er toch marketingmanagers, specialisten die web 2.0 als een buzzword of marketing hype zien. Sceptici vinden dat web 2.0 niet bestaat en dat het internet altijd al web 2.0 kenmerken had. Hebben de sceptici wel gelijk? En is web 2.0 wel het veranderde internet? Deze vragen zullen aankomende paragrafen behandeld worden. Platform Al eerder werd genoemd dat Web 2.0 als een platform gezien moet worden waar gebruikers grote invloed hebben en niet meer als passieve toeschouwers beschouwd mogen worden. Informatie gaat op dit platform niet meer volgens de traditionele manier één richting op maar twee richtingen. De gebruiker heeft controle over data en zal deze zelf samenstellen en verwerken. Een goed voorbeeld hiervan is Wikipedia en fotosite Flickr waar gebruikers de site van content voorzien. Vroeger was Windows het platform en moesten er allemaal applicaties geïnstalleerd worden wat vaak tegen betaling was. Dit zorgde ervoor dat de distributeur het platform sloot (lock-in) en de gebruiker afhankelijk werd van de distributeur. Nu geeft web 2.0 de gebruiker een open ruimte waar hij vrij kan bewegen en zonder licentie content kan plaatsen, verwerken en opslaan. Online officesuite zoals Google docs maken het de gebruikers mogelijk om op het web complete powerpoints, excelsheets en word documenten te maken en dat allemaal via de internetbrowser. Intelligentie Web 2.0 is ook te herkennen aan de zekere mate van intelligentie in bijvoorbeeld zoekmachine Google. Hier worden de meest voorkomende gekozen links bovenaan de resultatenpagina getoond, zodat de meeste resultaten bestaan uit gebruikerservaringen. Deze techniek wordt ook wel Page Ranking genoemd. Verder gebeurt een soortgelijke intelligentie met zoekresultaten bij internetapplicaties en zoekfunctionaliteiten. Zodra er een zoekopdracht ingevuld is komen er als resultaat altijd een aantal suggesties wel dan niet door gebruikers gekozen. Voorbeelden hiervan zijn: 10

11 Kopers van dit product kochten ook:, Bedoelde u:, Vergelijkbare producten:, etc.. Deze vorm van extra informatie worden ook wel suggestions genoemd en zijn op vele websites te vinden waardoor het web steeds intelligenter wordt. Dit wordt ook wel het semantische web genoemd. Het web dat woorden en begrippen kan interpreteren. Informatie vinden Doordat gebruikers steeds meer mogelijkheden krijgen om op eenvoudige wijze informatie te delen, wordt het ook makkelijker om bepaalde informatie te vinden. Hoe meer bronnen hoe meer keuze. Bloggen is een web 2.0 techniek die het voor gebruikers zeer eenvoudig maakt om informatie te publiceren op het internet. De term is afkomstig van weblog en/of blog. Een blog is een pagina die meerdere keren per dag nieuwe informatie op chronologische volgorde aanbiedt waardoor de meeste recente informatie altijd bovenaan staat. Momenteel zijn er meer dan 110 miljoen blogs en komen er dagelijks tussen de en nieuwe blogs bij, dat zijn 1,4 nieuwe blogs per seconde. Voor iedereen is er dus wel een blog waar hij of zij relevante informatie kan vinden. Dit betekent ook dat het delen en samenwerken aan kennis een stuk eenvoudiger wordt gemaakt waardoor de kwaliteit en het ontstaan van nieuwe ideeën zal toenemen. Omdat weblogs, en andere internetbronnen zoveel informatie genereren kost het veel tijd om al deze informatie te lezen en efficiënt te verwerken. RSS is een web 2.0 toepassing die het mogelijk maakt om informatie te ordenen en snel binnen te krijgen. Met RSS, Really Simple Syndication komt informatie naar de gebruiker toe in plaats van dat de gebruiker naar de verschillende websites moet gaan. RSS worden bij weblogs, nieuwssites, forums e.d. gebruikt om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en op eenvoudige wijze wordt de informatie op een RSS reader getoond die de informatie netjes onder elkaar zet. Deze RSS readers zijn te downloaden tegen betaling maar zitten ook standaard in moderne browsers en zijn zelfs via mobiele telefoons te gebruiken. Shareware Nadat Napster werd gelanceerd kwam eind 2001 BitTorrent op het web met de zogenaamde torrentfiles. Door vooral grote bestanden tussen gebruikers uit te kunnen wisselen in kleine stukjes, bepaalde gebruikers zelf wat ze op het web zetten en werden de gebruikers zelf de servers én de cliënts. Deze P2P techniek(peer to Peer) werd hierdoor nog efficiënter ingezet en begon zo ook de grote bestanden te delen. Dit kwam mede door het feit dat breedbandverbindingen als ADSL en Kabel werden geïntroduceerd. Door deze techniek breidde het shareware tijdperk uit en raakten miljoenen mensen (vooral jongeren) met elkaar verbonden en werd de traditionele vorm van informatie uitwisseling gedecentraliseerd. Het vele downloaden van elkaar bleek echter wel een broednest voor illegale software, films en muziek te zijn. Er zijn dan ook vele juridische procedures tegen deze P2P diensten ondernomen om zo de verspreiding van illegale content tegen te gaan. Betafase Web 2.0 laat zich kenmerken door de vele beta versies die het web rijk zijn. applicatie Gmail is nog steeds in de betafase en niet alleen Gmail maar ook applicaties als Flickr, Google Maps, del.icio.us hebben de betaversie status op hun website gedrukt. De reden voor deze uitingsvorm is de mogelijke wens om de functionaliteit te testen en aan te passen. De websites worden nauwlettend gevolgd op gebruik om zo de applicatie te kunnen verbeteren. Hierdoor is een betaversie altijd veiliger dan een eindproduct en worden de gebruikers medeontwikkelaars. Uiteindelijk worden de diensten hierdoor steeds gebruiksvriendelijker en dus populairder. Zonder dat gebruikers het door hebben is hun gebruikersgedrag van toegevoegde waarde. Vroeger moesten applicaties 100% af zijn voordat zij werden gedistribueerd. Nu wordt bij diensten als Flickr ieder half uur gekeken naar de gebruikers om zo bepaalde tools te verwijderen of juist toe te voegen. Dit maakt het web vele malen dynamischer en gebruiksvriendelijker. Rich User Experiences Een enorm verschil tussen web 1.0 en web 2.0 is het gebruik van internetapplicaties. Steeds meer websites worden applicaties genoemd terwijl er geen programma naast de browser geïnstalleerd hoeft te worden. De internetapplicaties werken volledig via het internet en worden steeds meer met desktopapplicaties vergeleken omdat ze precies dezelfde functies uitoefenen maar dan online. Een voorbeeld hiervan is Google documents en A9.com. Deze sites zijn in gebruik, layout en functionaliteit bijna hetzelfde als de bekende windowsomgeving. Het gaat snel en de gebruiker heeft niet door dat alles over het internet gebeurt. De technologie die dit soort applicaties mogelijk maakt is AJAX. AJAX is op zich zelf geen techniek of programmeertaal maar is de benaming van meerdere programmeertalen namelijk 11

12 Asynchroon Javascript en XML. De term AJAX werd in 2005 geïntroduceerd door Jesse James Garret, werknemer van het Amerikaanse bedrijf Adaptive Path in het artikel A New Approach To Webapplications. Hierin verklaarde hij dat het internet door AJAX veel interactiever zou worden. Een voorbeeld zou Google Suggest zijn. Terwijl je een zoekterm intypt krijg je een lijst van andere interessante zoektermen. AJAX maakt gebruik van XML http Request een techniek die ervoor zorgt dat er niet meer een complete webpagina geladen hoeft te worden maar slechts een gedeelte van de website. Dit zorgt ervoor dat je niet meer lang hoeft te wachten om een gehele pagina te laden maar dat alle informatie veel sneller getoond wordt. Internetapplicaties gaan hierdoor steeds nog meer op desktopapplicaties lijken. AJAX is de reden waarom een complete IT afdeling van mijn vorige opleiding van Outlook overgestapt is op Googles Gmail. Het werkt precies hetzelfde en soms zelfs beter, is goedkoper en het werkt sneller dan de web-based versie van Outlook. Het is daarom aannemenlijk dat de interactiviteit op internet door Rich User Experiences alleen maar zal toenemen. Waar applicaties en gebruikers samen komen is namelijk interactiviteit. Openheid Steeds meer websites bestaan uit content dat door gebruikers wordt geleverd. Maar het gaat verder doordat gebruikers elkaars werk kunnen verbeteren en updaten. Wikipedia is hét voorbeeld als het gaat om user generated content. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om informatie te plaatsen, maar deze bronnen blijven tevens open voor iedereen voor mogelijke aanpassingen. Deze artikelen worden ook wel Wikis genoemd en, worden samengesteld en gecontroleerd door de open gemeenschap. Vele bedrijven maken gebruik van wikis en blogs in de communicatie naar buiten maar ook intern. Deze open houding geeft innovators, creatieven en programmeurs de vrijheid om samen te werken aan diensten, producten en informatie waardoor de kennisverspreiding toeneemt en er meer creatieve ideeën en concepten ontstaan. Taggen laat bijvoorbeeld de samenwerking tussen deler en gebruiker van een website zien. Door de gebruiker content te laten taggen worden websites steeds overzichtelijker en ontstaat er een index van gedefinieerde informatie. Flickr en Del.icio.us hebben dankzij de toevoeging van tags waardevolle databases opgebouwd die steeds interessanter wordt naarmate meer gebruikers gaan taggen. Openheid werkt ook uit in cocreatie van bijvoorbeeld openapis. API oftewel Application Programming Interface biedt gebruikers de mogelijkheid om met een interface toegang te krijgen tot de bibliotheek van een internetapplicatie, waardoor er met de functionaliteiten van desbetreffende internetapplicaties gewerkt kan worden. Hierdoor kunnen weer nieuwe applicaties ontwikkeld worden zoals Gadgets en Widgets. Doordat de bronnen open zijn kunnen ook mashups gemaakt worden doordat er connecties gelegd worden tussen verschillende API s en dus verschillende internetapplicaties. Mashups zijn programma s die hun functionaliteit halen uit 2 andere losstaande programma s. Door de functionaliteit samen te voegen ontstaat er weer een nieuwe applicatie en/of dienst. Een mooi voorbeeld hiervan is Flickr foto s op Google Maps of Yahoo pipes die het mogelijk maakt om zelf een mashup van verschillende diensten te maken. De openheid van het web is er altijd al geweest. Toen Windows populair werd was Linux er om zijn diensten volledig gratis aan te bieden en gebruikers te prikkelen om mee te werken aan de ontwikkeling van hét perfecte besturingssysteem. Opensource ook wel de naam van deze werkmethode en houding heeft ervoor gezorgd dat Linux vele systemen heeft ontwikkeld. Nu is Linux zo ver ontwikkeld dat Dell computers gaat verkopen met Linux voor geïnstalleerd, en doet Gemeente Amsterdam experimenten met Linux om deze mogelijk later als standaard besturingssysteem te gebruiken.voordeel van opensource is dat je kennis deelt en samenwerkt waardoor het systeem verbeterd wordt. Tevens zijn applicaties hierdoor volledig gratis en wordt er makkelijk nieuwe content gegenereerd

13 Web 2.0 principes Web 2.0 is niet eenvoudig aan te duiden evenals de technieken die op de achtergrond werken van de vele succesvolle platforms. Behalve AJAX zijn er nog veel meer programma s en software die een web 2.0 omgeving mogelijk maken. Maar wat zijn nu de principes die web 2.0 platforms karakteriseren? In een artikel van Nu.nl stond 2 onlangs dat steeds meer bedrijven enthousiast zijn voor de toepassing van sociale software als, wiki s, blogs, mysites en instant chat. Dit bemerkte Getronics en Microsoft bij hun klanten. Het unieke van deze ontwikkeling is dat bedrijven de toegevoegde waarde van virtuele interactie gaan inzien en dat dit een verschuiving betekent van traditionele topdown vorm naar een breed inzetbare collectieve vorm van communicatie. Zowel voor intern als extern gebruik hebben deze technieken een positieve invloed wat veel productiviteit al genereren. Vooral financiële bedrijven als Rabobank gebruiken de tools om digitale ontmoetingsplekken met collega s te creëren. Cisco CEO John Chambers verklaarde 3 in een artikel van ZDnet dat web 2.0 de toekomst zal bepalen wat mede komt door de mogelijkheden tot samenwerking en delen van informatie. Volgens hem zit de uitdaging in het mobiliseren van mensen en teams en niet zozeer in technieken. Web 2.0 technieken zouden de samenwerking kunnen verbeteren door middel van eenvoudige communicatie en het creëren van een informele organisatiestructuur. De hiërarchische structuren zullen volgens hem verdwijnen en plaatsmaken voor socialere omgevingen waar overleg en advies centraal zullen staan. In deze paragraaf zal ik basis principes van web 2.0 benoemen die dit moment door vele bedrijven en internetspecialisten gebruikt worden. Deze principes zijn gebaseerd op onderzoek naar succesvolle web 2.0 platforms die bewezen hebben succesvol te zijn en overeenkomsten hebben betreft interactiviteit en functionaliteit. De principes die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen kunnen beschouwd worden als de uitgangspunten voor een goed web 2.0 platform. Omdat er zoveel interactieve technieken op het internet zijn, is het verstandig om eerst naar deze principes van web 2.0 te kijken. Web 2.0 websites zijn namelijk zeer interactief en zeer succesvolle platforms. Op grond hiervan kan er gekeken worden naar de interactieve vormen die passen op de principes Web 2.0 DNA Brandon Schauer, Experience Design Director van Adaptive Path ontwikkelde een overzicht 4 van het DNA van web 2.0 (zie figuur 2.1). Brandon maakt duidelijk dat de kenmerken van web 2.0 al veel langer aanwezig waren maar pas de afgelopen jaren tot leven lijken te komen. Hij maakt hierbij onderscheid tussen de Foundation Attributes als de basiseigenschappen van web 2.0 en de Experience Attributes als de eigenschappen van web 2.0 waar men nu veelvoudig mee in contact komt

14 Figuur 2.1 Web 2.0 DNA Map Bron: Brandon Schauer, 2005 Brandon Schauer beweert in zijn theorie dat als de Foundation Attributes en de Experience Attributes met elkaar gecombineerd worden, er succesvolle technieken, services en businessmodellen kunnen worden ontwikkeld. De attributen zijn als volgt te definiëren: Foundation Attributes: User Contributed Value Gebruikers kunnen op bepaalde producten, diensten, services een bijdrage leveren waardoor de waarde van de dienst of service wordt vergroot. Voorbeelden zijn de rating sterren bij verschillende mediaspelers of kieskeurig met de door de gebruiker gemaakte reviews, waardoor een product een cijfer krijgt op basis van gebruikerservaringen. (voorbeeld: Kieskeurig) 14

15 The Long Tail De verkoop van één of twee bestsellerproducten overtreffen door internet te gebruiken om een cumulatief grotere hoeveelheid producten te verkopen waarnaar per stuk een lagere vraag bestaat. (voorbeeld: Amazon) The Network Effect Met een grotere hoeveelheid gebruikers stijgt de waarde van een dienst. Hoe meer hoe beter. (voorbeeld: Marktplaats) Experience Attributes: Decentralization Gebruikers hanteren hun eigen spelregels en houden niet van een centrale autoriteit. (voorbeeld Napster, BitTorrent) Cocreation Gebruikers dragen bij aan de creatie en levering van de primaire waarde van een service.(voorbeeld Wikipedia) Remixability Ervaringen worden gecreëerd en afgestemd op de gebruikersbehoeften door de mogelijkheden van meerdere diensten en organisaties te integreren. (voorbeeld RSS, Mashups) Emergent Systems De cumulatieve acties op het laagste niveau van een toepassing drijven de vorm en waarde van een service. Gebruikers vinden niet alleen de service zelf waardevol, maar ook de algemene opzet die de service krijgt doordat andere gebruikers er iets aan toevoegen. (voorbeeld: Flickr, Del.icio.us, LastFM) Natuurlijk is het zo dat de attributen principes zijn van web 2.0 en dat het niet vaak gebeurt dat alle attributen aanwezig zijn in een web 2.0 omgeving. Toch kan je volgens Schauer ervan uit gaan dat deze attributen erg bepalend zijn. Op het internet zijn er vele vakspecialisten die vol lof over het model van Schauer praten en zien het dan ook als een inspirerend model dat veel helderheid schetst in de vaak vage wereld van web Media Web 2.0 Meme Map Net als Adaptive Path heeft O Reilly media ook een map ontwikkeld over de basisprincipes van web 2.0 (zie figuur 2.2). Deze map kwam in 2005 in de media toen Tim O Reilly een artikel 5 over web 2.0 schreef. (What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software) O Reilly beschrijft dat het concept van web 2.0 geen grenzen kent maar juist een duidelijke kern van principes bevat die overal in terug zijn te vinden. De Meme map toont net als Brandon Schauer de basisprincipes van web 2.0 waaruit dan weer de ideeën en technieken ontstaan die web 2.0 kenmerken. De Meme map werd gevormd na een brainstormsessie op een conferentie georganiseerd door O Reilly door verschillende experts op het gebied van media, internet en marketing

16 Figuur 2.2 Web 2.0 Meme Map Bron: O Reilly Media, 2005 Hieronder zijn de basisprincipes beschreven die in het artikel naar voren kwamen: Harnessing Collective Intelligence: Doordat vele gedragingen van gebruikers gevolgd worden, worden de diensten en services steeds beter. Het web leert naarmate de gebruikers zoeken, taggen, linken en informatie plaatsen steeds betere resultaten te geven. Hoe meer mensen gebruik maken van een dienst des te intelligenter het systeem wordt en beter de dienst. (voorbeeld: Page Ranking, Suggestions, Tagging door op gebruikers verwerkte data te anticiperen) Data is the Next "Intel Inside": Door data weer data te geven worden systemen overzichtelijk gemaakt en neemt de kwaliteit van de informatie toe. (voorbeeld: Taggen van informatie) Innovation in Assembly: Doordat het web een grote bron is van kleine verschillende data, services en diensten kunnen er nieuwe combinaties worden gemaakt van bestaande combinaties, diensten en mogelijkheden. Hierdoor kan een platform altijd in ontwikkeling blijven. (voorbeeld: Mashups als FlickrMap,Cocreatie, Opensource, API) Rich User Experiences: Door de nieuwe ontwikkelingen als AJAX kan behalve de HTML standaard nieuwe internetapplicaties gebouwd worden die interactiviteit nog meer onder de aandacht zullen brengen. (Voorbeeld: AJAX, XML http Request) Software Above the Level of a Single Device: Doordat het internet niet meer enkel per computer te benaderen is zal er in de softwareontwikkeling rekening gehouden moeten worden met systemen als iphones, Smartphones, ipods e.d. zodat het platform multi benaderbaar wordt. (voorbeeld: youtube.com/mobile, Scoop, itunes) 16

17 Perpetual Beta: Ontwikkelen is goed, daarom is het handig door Betaversie een platform de tijd te geven waardoor de ontwikkelaars de gebruikersbehoeften kunnen toepassen in het platform. Hierdoor verbetert het platform en worden gebruikers medeontwikkelaars. (voorbeeld: Gmail, Flux.com) Leveraging the Long Tail: Vergroot de mogelijkheden van het aanbod door micromarkten die bestaande markten zullen overtreffen vanwege de inzet van het internet. Door zoveel mogelijk verschillende soorten content te plaatsen neemt het aantal mogelijk afnemers toe. Longtail is makkelijk te creëren door inzet van User Generated Content. (voorbeeld: Amazon, Youtube, Ebay, Marktplaats, kieskeurig) Lightweight Software/Business Models and Cost Effective Scalability: Vroeger werden er dure en grote systemen gebruikt om bepaalde software te kunnen draaien. Mede dankzij open source software en diensten die vaak gratis en licht zijn kunnen ingewikkelde bedrijfsprocessen op efficiëntere en lichtere wijze gedragen worden. MySQL, Gmail etc. ZDnet maakte op grond van de Meme map een illustratie (zie figuur 2.3) die de 8 kernprincipes van web 2.0 visualiseert, wat meer helderheid over de map geeft: Figuur 2.3 Web 2.0 and Enterprise 2.0 Bron: Dion Hinchcliffe, 2007 In de figuur is te zien hoe er door de Longtail een breed publiek wordt aangesproken en door Rich User Experience de Collective Intelligence wordt gebruikt om data te bewerken en af te leveren. Het platform is met meerdere apparaten te benaderen. De beta omgeving maakt het mogelijk om door middel van flexibele softwaremodellen de betaversie aan te passen en uit te breiden door in te spelen op het gebruikersgedrag. Hierdoor ontstaat er een innovatieve omgeving die altijd in ontwikkeling is en blijft. Volgens O Reilly zorgen deze principes voor een goed draaiend web 2.0 platform waarbinnen de interactieve elementen de boel draaiend houden. 17

18 Hype of feit Zoals eerder werd beschreven is er veel commotie ontstaan over web 2.0. In de marketingwereld ontkom je er niet aan. Overal ziet men 2.0 termen; van enterprise 2.0, consumer 2.0 tot tv 2.0 etc.. Wat zijn de reacties van de sceptici? Op internet circuleert een podcast met een interview 6 van IBM en Tim Berners Lee over web 2.0. Lee benadrukt dat web 2.0 moeilijk te omschrijven is en dat de meeste mensen die aan web 2.0 werken gebruik maken van web 1.0 technieken zoals HTML en Java. Verder gaf Tim aan dat in web 1.0 al mensen aan elkaar verbonden werden en ondanks het feit dat dit nu veelvuldiger gebeurt wil dat nog niet zeggen dat dit perse een web 2.0 trend is. Het komt er op neer dat er veel websites hip zijn maar vaak onnodige diensten aanbieden. Om echt een web 2.0 site te creëren moet de site nuttig zijn en interessant, los van de benadering die nu gepropageerd wordt. Naast de uitspraken van Lee schreef drama2.0 show een artikel 7 waarin web 2.0 aan de tand wordt gevoeld: Myth 1: You can build Web 2.0 businesses really, really cheap. Volgens de drama2.0 show stagneert het aantal nieuwe web 2.0 diensten aanzienlijk en waren er volgens pricewatcherhouse Coopers in web 2.0 bedrijven die gezamenlijk 868 miljoen dollar nodig hadden om een web 2.0 business te laten lopen. Maar waarom zoveel geld? Volgens drama2.0 show komt dit omdat de marketing rondom de web 2.0 diensten vaak enorme geldbedragen kosten. De diensten zijn vaak kopieën van bestaande web 2.0 diensten als Youtube en Myspace en om op te vallen zijn er enorme bedragen nodig. Het krijgen en onderhouden van de gebruikersaandacht kost in dit opzicht enorm veel geld. Myth 2: Viralgrowth is easy to obtain. Vaak maken nieuwe web 2.0 diensten gebruik van invitations als virale groeimiddel. Toch zijn er volgens drama2.0 show weinig reacties op deze invitations. Youtube en Facebook hadden het geluk dat hun dienst door virale invitations wel opgemerkt werd, maar dat zijn uitzonderingen en dat wil zeggen dat virale groei niet makkelijk te realiseren is. De kosten blijven daardoor hoog en de verdienste laag. Volgens drama2.0 show blijkt dat groei moeilijk te genereren is zonder veel geld en heeft de virale aanpak van vele web 2.0 bedrijven een onzekere uitwerking. Myth 3: Advertising is a viable business model. Ondanks dat web 2.0 platforms met waardevolle demografische gegevens de juiste plek lijken voor adverteerders, blijken in de praktijk de advertentieopbrengsten voor diensten als Youtube tegenvallen. Zo haalde couture in 2006 maar 15 miljoen dollar in 1 jaar op aan adverteerders. Dramashow 2.0 legt uit dat een juiste advertentiecampagne gepaard gaat met het inzetten van de juiste middelen, tijd, locatie en een doelgroep die ontvankelijk is voor de boodschap. Toch spreekt het voor zich dat veel gebruikers makkelijk een banner wegklikken of een banner negeren. Myth 4: There are lots of potential buyers for Web 2.0 companies. De web 2.0 platforms schieten als paddestoelen de grond uit met de hoop ooit eens overgenomen te worden door giganten als: Yahoo, Google, Microsoft etc.. Helaas zijn er in verhouding weinig giganten en veel starters. De starters die beginnen komen er snel genoeg achter dat de giganten niet zo happig zijn als ze hadden gedacht. De waardeschatting van een web 2.0 dienst kan namelijk door de vele gemaakte kosten negatief beoordeeld worden waardoor de giganten afwachten en rustig toekijken. Dit betekent dat veel starters ervoor kiezen om veel werk zelf te doen waardoor ze minder snel zullen groeien en dat de grote marketingacties nog even op zich moeten laten wachten

19 Myth 5: Anybody can be a Web 2.0 success story. Naast het feit dat een web 2.0 platform een succes kan zijn en dat het maken van een web 2.0 applicatie weinig geld kost vergeet men vaak dat de bedenkers van Youtube, Facebook en Digg mensen zijn die veel ervaring hebben en weten wat het inhoud om een platform te starten. De volg je intuïtie gedachten is voor afgestudeerden ondernemers een illusie en biedt weinig kans in de web 2.0 jungle. Vaardigheden, kennis en fijngevoeligheid zijn competenties die met de tijd komen. Web 2.0 is niet voor iedereen weggelegd, ook al is het enthousiasme nog zo groot. Een ander geluid is gebleken uit een onlangs gedaan onderzoek 8 door CIO.com waarbij 311 top IT managers werden bevraagd over de toepassingen van web 2.0. Uit het onderzoek bleek dat de meesten geen gebruik zouden maken van online mail en officeapplicaties als Gmail en Googledocuments omdat ze alles in eigen beheer willen houden. Ze zien Gmail nog als onveilig en willen niet de overstap maken om al het verkeer online te laten uitbesteden. Het gebruik van Googledocuments bleek volgens hen nog lang niet op te kunnen tegen de officepakketten die nu gebruikt worden. Wiki's, rss en sociale netwerken Maar dertig procent van de it-topmannen zei brood te zien in wiki's als een bedrijfsapplicatie. Iets minder dan een kwart bieden bedrijfsblogs aan terwijl 18 procent gebruik maakt van RSS. Slechts tien procent bracht sociale netwerken het bedrijf binnen. De langzame adoptie van web 2.0 technologie door bedrijven zou volgens Forrester analist Oliver Young voor een groot gedeelte liggen aan het onderschatten van de waarde. Dat zou ondermeer komen omdat web 2.0 niet noodzakelijkerwijs bestaande technologie vervangt. "Managers vragen zich af wat ze eraan over kunnen houden". Cio's zouden web 2.0 kunnen toepassen als test bij kleine groepen, tipt Young. "Je kan het onder de knie krijgen door te beginnen met kleinere projecten en goed gedefinieerde problemen. Als je dat ene probleem op kan lossen betekent het dat er in ieder geval enige waarde in zit." 2.3. Interactieve modellen Interactieve vormen zijn er in alle vormen en maten. De basisprincipes van web 2.0 zijn zeer interessant maar hoeven niet perse de enige leidraden te zijn voor een succesvolle interactieve omgeving. In deze paragrafen worden er meer modellen en systemen behandeld die aan de basis van de creatie van een interactief platform kunnen staan. De gedachte die hier vooral bij komt kijken is belevenis. Doordat interactie een wederzijdse communicatiestroom is wordt er ook wel een unieke belevenis neer gezet. Echter moet deze belevenis goed genoeg zijn om de aandacht van de gebruiker vast te houden en mogelijk zelfs te gebruiken. De volgende modellen geven meer inzicht in deze belevenissen Direct Marketing Mediakubus Een andere manier om op succesvolle wijze interactiviteit toe te passen is de Direct Marketing Mediakubus 9 van Paul Postma (zie figuur 2.4). Paul Postma is een autoriteit op het gebied van marketing, econoom en bedenker van het wereldbekende CRM systeem (Customer Relationship Management). Hij richtte een strategisch marketingadviesbureau op en schreef meerdere boeken. In zijn boek Direct Marketing 2.0 beschrijft Postma hoe men met de Direct Marketing mediakubus de mate van interactiviteit kan bepalen in verhouding tot zintuiglijke waarneming en mate van persoonlijkheid Paul Postma - Direct Marketing 2.0, blz

20 Figuur 2.4 Direct Mediakubus Bron: Paul Postma, 2007 Hij maakt duidelijk dat de zintuiglijke waarneming sterk van invloed is op de directe reactie van de gebruiker. Hoe beter of mooier de zintuiglijke prikkeling des te eerder zal de gebruiker reageren. De mate van interactiviteit heeft ook sterke invloed. Door keuzes en opties te vergroten, neemt de interesse van de gebruiker toe. Hoe meer interactiviteit hoe meer impact. De meeste communicatie is onpersoonlijk. Postma beweert dat door persoonlijking van de boodschap de gebruiker veel eerder zal reageren en de boodschap veel eerder geaccepteerd zal worden. Er is echter één nadeel aan de mate van sterkte verbonden. Hoe sterker de invloeden des te duurder het medium, aldus Postma. Het toepassen van de Direct Marketing Mediakubus moet vooral met en berichtgeving gepaard gaan. Het is moeilijk om aan de hand van de Direct Marketing Mediakubus een geheel platform te creëren omdat het in vergelijking met de Meme map van O Reilly en Adpative Path web 2.0 DNA map op een aantal punten tekort schiet. Toch staat er nuttige informatie in die zeker mee genomen kan worden bij de implementatie van het Sorry TV platform Tegenstrijdige waardenmodel In 1988 ontwikkelde Quinn het Tegenstrijdige-waardenmodel waarmee de houding ten opzichte van de klant/gebruiker weergegeven kan worden. Omdat interactiviteit altijd twee of meer kanten opwerkt is het voor een bedrijf, platform, service etc. van belang om te weten wat de houding ten opzichte van de bezoeker is en bovenal wat de bezoeker wil. Het Tegenstrijdige waardenmodel leert naar alle interne en externe processen te kijken, naar de markt, bezoeker, extern gericht te zijn en aandacht te hebben voor unieke belevingsmomenten. Door al deze processen op elkaar af te stemmen en om naar de bezoeker te luisteren en leren ondernemers klantgerichter te werk te gaan en de bezoeker als participant in het ontwikkelingsproces van het platform te zien. Uiteindelijk worden dan steeds betere belevingsmomenten gecreëerd. Deze belevingsmomenten kunnen ook wel de interactieve momenten genoemd worden waarbij de gebruiker in een digitale omgeving interacteert met de deler en andere gebruikers. De open houding die interactiviteit mogelijk maakt is daarom een belangrijke eis die aan het platform gesteld moet worden. Dit geldt zowel voor de externe als voor de interne processen, want anders kan er geen unieke belevingsomgeving gecreëerd worden. Met het model kan een strategie en concept ontworpen worden wat waardevol is bij de ontwikkeling van een interactief platform, of dit nu fysiek of virtueel is. Het model is tot stand gekomen op basis van wetenschappelijk onderzoek en drukt de problemen en spanningen van iedere onderneming uit. Een ondernemer kan te lang in een bepaalde hoek blijven hangen waardoor de interne en externe processen niet meer goed op elkaar afgestemd worden wat weer gevolgen heeft voor de belevingsmomenten. 20

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

DE OPEN KENNIS OMGEVING

DE OPEN KENNIS OMGEVING Wilko van Oosten MSc. DE OPEN KENNIS OMGEVING Alles uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Alares verveelvuldigd, geremixt en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, offset,

Nadere informatie

Web 2.0 als leermiddel

Web 2.0 als leermiddel KENNISNET ONDErZOEKSrEEKS n ICT IN HET ONDERWIJS Web 2.0 als leermiddel Een onderzoek naar het gebruik van nieuwe internettoepassingen door jongeren Voorwoord Voor u ligt de elfde publicatie in de Kennisnet

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Open data, Open gevolgen

Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Josta de Hoog Mark van Twist Albert Meijer Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag (070) 302 49 10 www.nsob.nl info@nsob.nl

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie Eindredactie: Mieke Sobering Rechten Op dit rapport

Nadere informatie

Ondernemen met sociale netwerken

Ondernemen met sociale netwerken WERKBOEK: Ondernemen met sociale netwerken Kennis en relaties opbouwen via internet 1-2-3 SNELGIDS 1) SOCIALE NETWERKEN EN SOCIALE INTERACTIE IS DAGELIJKSE REALITEIT! 73% van de Nederlanders gebruikt

Nadere informatie

Afstudeerscriptie over online participatie

Afstudeerscriptie over online participatie Afstudeerscriptie over online participatie Een exploratief onderzoek naar de verschillende aspecten van online participatie om een beter inzicht te geven hoe aangezet kan worden tot en gebruik gemaakt

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content Word Koning Contentmarketing In dit e-book lees je: Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en prospects

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio ÉEN MET ALLEN ALLEN MET ÉEN SOCIALE MEDIA: TOEKOMSTIGE CRISISMANAGEMENTTOOLS? Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Copyright 2011

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG Een onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland David Kok 1 Copyright 2011 D.S.C. Kok, Amsterdam Alle rechten zijn niet voorbehouden.

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Tijd Om Harde Noten Te Kraken. De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context. Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith

Tijd Om Harde Noten Te Kraken. De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context. Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith Tijd Om Harde Noten Te Kraken De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith Toïne Haverkamp 3418332 22-6-2012 Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen Colofon Student: Jolien van der Meulen Studentnummer: 098075 Bedrijf: Kenniscentrum Design

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie