Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND"

Transcriptie

1 Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND

2 Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: Afstudeerrichting: Media Entertainment Management Klas: 4MEI Bergkristal TL Zoetermeer Afstudeerbegeleider: Praktijkbegeleider: Dhr. Walter Goosens Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Posthumalaan AG Rotterdam Tel: Dhr. Harry van den Heuvel Skyhigh TV Melkpad KA Hilversum

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...3 VOORWOORD...4 SAMENVATTING...5 HOOFDSTUK 1 OPDRACHTOMSCHRIJVING Het doel Randvoorwaarden Onderzoeksopzet Resultaat - Product... 8 HOOFDSTUK 2 DESKRESEARCH Interactiviteit Web 1.0 en de veranderingen Interactieve modellen Cocreatie Communities De kracht van content HOOFDSTUK 3 DOELGROEP ANALYSE Beweegredenen van de mens Internet in Nederland Familiediner doelgroep Gebruik van communities HOOFDSTUK 4 FIELDRESEARCH Creëren Community Interactieve tools Doelgroep Valkuilen HOOFDSTUK 5 RESULTATEN Deskresearch Doelgroep analyse Fieldresearch HOOFDSTUK 6 CONCLUSIE...51 ADVIES...53 LITERATUURLIJST...57 BIJLAGEN...59 BIJLAGE I EIGHT STYLES OF FIRM-CUSTOMER KNOWLEDGE COCREATION BIJLAGE II EXPERTS INTERVIEWS BIJLAGE III CONCEPTADVIES SORRY TV VERSIE

4 Voorwoord Toen ik in 2004 aan de opleiding Media Entertainment Management begon, wist ik dat mijn ICT achtergrond goed van pas zou komen, omdat ik voorzag dat crossmedia een steeds belangrijkere rol zou gaan spelen. Internet, Film, TV, Video, Muziek en MP3, de mediawereld is in een razend tempo veranderd en het bijblijven als marketing manager in deze wereld valt niet mee. Goede mediamanagers met visie zijn daarom hoognodig. In de gesprekken met mijn afstudeerbegeleider Walter Goosens en praktijkbegeleider Harry van den Heuvel, zijn er veel enthousiaste gesprekken gegaan over de nieuwe mogelijkheden en het gedrag van vele mensen die in de wereld van massamedia leven. Toen Harry van den Heuvel mij vertelde over de doelen van Sorry TV wist ik dat hij iets totaal nieuws zocht en geen genoegen zou nemen met een standaard website die zich voordoet als interactief, maar het eigenlijk niet is. Er moesten nieuwe ideeën gevormd worden die een unieke belevenis en interactie met zich mee zouden brengen. In de eerste versie van het conceptadvies (zie bijlage III) zij een aantal ideeën te vinden die mogelijk gebruikt gaan worden voor Sorry TV. Het spannende is dat Sorry TV de intentie heeft om vernieuwend te zijn en dat Harry van den Heuvel mij de volledige creatieve vrijheid heeft gegeven waardoor het conceptadvies een werkelijk concept is en geen productgerichte oplossing. De vele brainstorm sessies en het zoeken naar creatieve interactieve uitingen op het web hebben mij geïnspireerd, en de drive gegeven om Sorry TV tot leven te brengen op een unieke authentieke manier. Ik mag gerust stellen dat het onderzoek diep is gegaan en dat er vele lagen zijn behandeld. Dit is volgens mijn overtuiging een must als men interactie wil creëren met het steeds sneller groeiende internet. Internet heeft naar mijn mening ongekende mogelijkheden bereikt die voor sommige mensen niet zichtbaar zijn omdat het hen niet opvalt hoewel ze er simpelweg al lang gebruik van maken. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om Sorry TV als afstudeeropdracht uit te voeren en ik mij heb kunnen specialiseren in deze inspirerende materie. Ik hoop dat ik de lezers van dit document zal inspireren of zal prikkelen om interactiviteit weer in zijn geheel te zien en niet in een beperkte vorm. 4

5 Samenvatting Dit scriptieverslag gaat over interactieve platforms en hoe interactie toegepast kan worden op het platform van Sorry TV. Sorry TV, het nieuwe internet platform dat in de verlenging ligt van het tv programma Het Familiediner zal eind 2008 opgezet worden door Skyhigh Tv in opdracht van de EO. In dit scriptieverslag wordt een onderzoek gedaan naar interactiviteit op het internet, een analyse naar het internetgebruik van de Familiedinerdoelgroep en daarna volgen er adviezen van drie experts op het gebied van interactie op het internet. De mediawereld is aan het veranderen. De afgelopen 20 jaar heeft internet zich sterk ontwikkeld en heeft de mens door de interactieve mogelijkheden geleerd om zelf te bepalen, te kiezen, te beoordelen, te creëren en te delen. De techniek heeft hier een vooraanstaande rol in gespeeld en door het steeds groter wordende internet wordt informatie makkelijker gedeeld en worden technieken aangepast en sterk verbeterd. Voorbeelden hiervan zijn: Taggen, RSS, Mashups, openapis, Opensource etc.. Internet lijkt een hoger niveau bereikt te hebben en dat is te zien aan het feit dat steeds meer software, diensten en producten door het internet gefaciliteerd worden. Lokale software lijkt langzaam te verdwijnen en plaats te maken voor softwaregiganten als Google. Succesvolle internetplatforms als Schoolbank, Hyves, Facebook, Gmail, Youtube e.d. geven gebruikers de controle over het internet. Waar voorheen alleen webmasters de baas waren heeft nu iedereen met een internetverbinding de mogelijkheid om op het web te creëren. De mogelijkheden die web 2.0 definiëren worden ook wel principes genoemd waar iedereen bewust of onbewust aan gewend is. Voor het opzetten van een interactief platform is het een must om naar deze principes te kijken en ze toe te passen om zo mee te varen op de golf van interactie en zelfsturing. Interactie is in verschillende vormen toe te passen; interactie in navigatie, presentatie, keuze. Maar nog meer is er sprake van interactie bij cocreatie. Cocreatie laat zien een nieuwe vorm van waardecreatie te zijn waarbij beleving voorop staat. Cocreatie betekent letterlijk samen creëren. De bezoeker wordt betrokken bij het proces van creatie door te personaliseren, inspireren, creëren, selecteren en participeren in bedrijfsprocessen. Het in werking zetten van een proces van cocreatie verhoogd de interactie aanzienlijk maar vraagt ook om extra maatregelingen. Zo is het DARTmodel een hulpmiddel om alle facetten van cocreatie op organisatorisch niveau in kaart te brengen. Naast cocreatie is interactie ook terug te vinden binnen communities. Communities hebben de afgelopen jaren aangetoond sterke groepen te zijn met grote invloed. Door communities kan men een groep mensen bereiken die een gemeenschappelijk doel delen. Hoe sterker het gemeenschappelijk doel, hoe intensiever de interactie. Als dit doel op de juiste wijze wordt ondersteund en gefaciliteerd gaan de leden van een community participeren in doelgerichte processen zoals cocreatie maar ook in het geven van beoordelingen, het taggen van content en het delen van informatie. Een belangrijk aspect van communities is het inzichtelijk krijgen van de community en de mensen te inspireren om actief deel te nemen aan de interactieve mogelijkheden. Door extrinsieke en intrinsieke beloningen voor te houden kan een community in gang gezet worden en zal er een verschuiving plaatsvinden van passieve naar actieve bezoekers. Voordat mensen een interactief platform bezoeken is er content nodig die het aas van een interactief platform vormt. Content is alles wat informatie draagt zoals video, tekst, plaatjes, testen, muziek, resultaten van een onderzoek, de reacties van mensen etc.. Content kan geleverd worden door redacteuren maar ook door actieve bezoekers zelf. De content maakt of breekt een platform. Content communiceert het centrale thema van het platform wat voor de bezoeker van toegevoegde waarde is. De doelgroepanalyse laat zien dat Nederland een vooruitstrevend land is op het gebied van internet. Meer dan 80% van de internetaansluitingen zijn breedbandverbindingen en Nederlanders zijn actieve internetters, die graag hun mening of reactie geven. Dit geldt niet alleen voor jonge internetters maar ook voor de ouderen. Steeds meer 50 plussers sluiten zich aan op internet en vergroten hierdoor hun horizon door te mailen, te surfen maar ook te participeren in een community. 5

6 Erwin Blom, Richard van den Bogaard en Ehtimaad Rais zijn experts op het gebied van interactieve platforms en geven aan dat interactie pas plaats vindt en succesvol is als er de mogelijkheid tot creëren bestaat. Het creëren zal pas succes krijgen als het in een bepaalde vorm of thematiek gebeurt waardoor de kwaliteit hoog blijft. De overtuiging dat een succesvol interactief platform pas werkt als er iets gecreëerd wordt is dus alleen mogelijk als het nut heeft en een doel dient. Interactiviteit is in meerdere vormen en facetten toe te passen. Het is een achterhaalde gedachte dat het toepassen van crossmedia automatisch interactie genereert. Interactie vraagt om een nauwkeurige benadering waarbij het op de juiste manier voorgedragen wordt en beleving een centrale rol speelt. Met de kennis van web 2.0 principes, cocreatie, community, content en internetvaardigheden van een 50 plusgroep kan er een platform gemaakt worden dat werkelijke interactief is. 6

7 Hoofdstuk 1 Opdrachtomschrijving Skyhigh TV is een Nederlands onafhankelijk productiebedrijf dat verschillende televisieformats ontwikkelt voor Nederlandse omroepen als: BNN, EO, Omroep Max, NCRV, en commerciële zenders als SBS Broadcasting. Sinds 1999 is het Familiediner ontstaan. Dit programma van de EO heeft als thema het brengen van verzoening binnen families. EO coryfee Bert van Leeuwen bemiddelt tussen de verschillende familieleden om een verzoeningsdiner rond te krijgen. Sinds het programma op televisie komt is er altijd al een website geweest. De website is een standaardpagina binnen de EO website. Mensen kunnen hier heen gaan voor standaard informatie en mogelijkheid om met de redactie van het programma in contact te komen. In 2008 heeft de redactie van het Familiediner het idee om het thema van het Familiediner door te trekken naar een interactief platform waar kijkers van het programma ook iets met verzoening kunnen doen. Het platform moet genoeg interactiviteit bieden waardoor het een plaats wordt waar je als kijker heen gaat zodra er verzoening nodig is. Sorry TV Skyhigh TV wil de thematiek van het Familiediner uitbreiden naar een digitaal internet platform voor een bredere doelgroep, waar de bezoeker de mogelijkheid krijgt om via dit platform op interactieve wijze verzoening te brengen, te delen of te krijgen. Hierdoor komt verzoening bij de bezoeker thuis in plaats van dat het bij televisie blijft. Het digitale platform heeft de werknaam Sorry TV en zal na vrijgegeven budget de aankomende maanden ontwikkeld worden. Het platform zal verschillende interactieve diensten moeten bevatten die de bezoekers kunnen inzetten om verzoening te brengen. Het Familiediner zal tijdens een uitzending naar de website verwijzen zodat het platform onder de aandacht van de kijkers wordt gebracht. Voordat Sorry TV opgezet kan worden dienen de interactieve mogelijkheden als eerst onderzocht te worden Het doel Omdat interactiviteit een breed begrip is, moet er een onderzoek worden gedaan naar de huidige mogelijkheden van interactiviteit. De uitkomst van het onderzoek kan dan gebruikt worden bij de strategievorming én ontwikkeling van het nieuwe platform Sorry TV. Om het onderzoekproces op een efficiënte manier te laten verlopen zijn er 3 onderzoeksvragen opgesteld die de hoofdvraag zullen beantwoorden. De antwoorden op deze onderzoekvragen en de hoofdvraag zullen een belangrijke informatiebron zijn voor de ontwikkeling van Sorry TV. Uiteindelijk zal dit onderzoek resulteren in een conceptadvies voor Skyhigh TV. In dit conceptadvies beschrijf ik hoe en in welke vorm Sorry TV interactieve elementen zou moeten toepassen Randvoorwaarden Het concept moet niet te technisch worden omdat Skyhigh TV de implementatie van de interactiviteit moet begrijpen. Dit betekent dat het concept goed uitgelegd moet worden met betrekking tot de functionaliteit. Verder moet er bij de researchfase en vorming van het concept rekening gehouden worden met de thematiek van Het Familiediner zodat het concept makkelijk toepasbaar is en past bij het huidige format van Het Familiediner. Het onderzoek zal zich vooral op het internet richten omdat Skyhigh TV dit als eerste doel heeft gesteld. Dit betekent dat er geen onderzoek naar interactieve digitale televisie en mobiele internet zal worden gedaan. 7

8 1.3. Onderzoeksopzet De onderzoeksopzet bestaat uit 1 hoofdvraag en 3 onderzoekvragen. Deze onderzoeksvragen zullen beantwoord worden door een diepteonderzoek die wordt gevormd door desk en fieldresearch. Onderzoekvragen: Hoofdvraag Hoe en in welke vormen moet het digitale platform Sorry TV interactiviteit toepassen om de thematiek van Het Familiediner op een succesvolle manier te verlengen? Onderzoeksvraag 1 Hoe kan interactiviteit op succesvolle wijze toepast worden op een digitaal platform als Sorry TV? Onderzoeksvraag 2 In hoeverre kan de doelgroep van het Familiediner omgaan met een interactief platform als Sorry TV? Onderzoeksvraag 3 Wat zijn succesfactoren van interactieve platforms die bij televisieformats op crossmediale wijze worden toegepast? 1.4. Resultaat - Product Her resultaat zal bestaan uit: A. Een gedegen onderzoek naar verschillende mogelijkheden die het Familiediner zou kunnen toepassen om een interactief platform te laten ontwikkelen. B. Een conceptadvies dat gebaseerd is op de technische mogelijkheden, maar ook op de doelgroep van het Familiediner. 8

9 Hoofdstuk 2 Deskresearch 2.1. Interactiviteit De mens is van nature een sociaal wezen dat contact zoekt met zijn fysieke omgeving en daarbij soortgenoten ontmoet. Met deze soortgenoten interacteert de mens om gevoelens, gedachten en kennis over te brengen. Interactie, een begrip dat eigenlijk het woord communicatie omsluit. Zonder interactie geen communicatie. In onze wereld van mobiele telefoons, computers, mp3 spelers, televisie, radio, post is het vanzelfsprekend geworden dat wij met elkaar kunnen interacteren. We worden geboren in een wereld van interactie en sterven er vervolgens weer. Maar wat is interacteren of interactiviteit nu eigenlijk? Door dit hoofdstuk heen zal er naar een antwoord gezocht worden op onderzoeksvraag 1: Hoe kan interactiviteit op succesvolle wijze toepast worden op een digitaal platform als Sorry TV? In het boek De Media-explosie van Kees van Wijk wordt interactiviteit als volgt omschreven 1 : Interactiviteit veronderstelt een wederzijds op elkaar betrokken handelen van zender en ontvanger. Een wisselwerking, op elkaar inwerkend. Interactiviteit is breed uit te leggen in deze multi-interpretabele wereld van vandaag de dag. Daarom is het belangrijk om te weten in welke context interactiviteit beschouwd wordt. In mijn scriptieverslag tracht ik ernaar om de uitleg van interactiviteit binnen de termen van de media en in het bijzonder het internet te houden. Interactiviteit op het internet neemt de laatste jaren steeds meer toe en het is daarom ook niet verwonderlijk dat steeds meer bedrijven, instellingen, groeperingen, gebruik maken van dit medium om producten, diensten, informatie e.d. via dit medium onder de aandacht te brengen. Internet is het meest ontwikkelde medium aller tijden en geen enkel medium heeft vandaag de dag zo n invloed op de mens als het internet. Richard van den Bogaard (specialist in combinatie van omroep en interactie) beschrijft in bijlage II: Interactiviteit is eigenlijk alles waarop men kan klikken en waar vervolgens een actie en reactie door ontstaat. Internet is wat dat betreft dé plaats waar interactiviteit ontwikkeld kan worden. Om onderzoekvraag 1 goed te kunnen beantwoorden zal er eerst helderheid moeten ontstaan over de vormen van interactiviteit op het internet, en hoe deze toepasbaar zijn. Om het goed te omschrijven moet er gekeken worden naar het web zoals wij dat kenden, kennen en tegemoet gaan Web 1.0 en de veranderingen Het internet zoals we het nu kennen heeft zijn werking te danken aan het internet van vroeger. De HTML taal heeft zich geëvolueerd tot XHTML en andere HTML standaarden. Deze talen hebben een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van de miljoenen websites die in het beginstadium van dit medium verschenen. Internet was ooit een eenrichtingsverkeer medium waarbij de ontwerpers van de websites altijd alles bepaalden. Zo werd de gebruiker in de jaren negentig als navigator gezien die in alles voorzien moest worden. Door op een link te klikken kon er naar een andere pagina worden gegaan of een plaatje geopend worden. Verder kon de gebruiker niets meer dan wachten op nieuw content. De gebruiker speelde duidelijk geen rol in de vorm en inhoud van een website. De interactieve mogelijkheden waren niet uitgebreid, via internet konden er bestellingen geplaatst worden en door middel van contact met bedrijven gelegd worden en andersom. De internetwinkels verschijnen en bedrijven als Amazon tekenen het internet met hun grote aanbod. Internet werd een nieuwe vorm van televisie kijken. De kijker werd nog steeds passief gehouden en de meeste bedrijven zagen het als een extra medium voor reclame uitingen en niet zozeer als een nieuwe interactief platform waar gebruikers een rol zouden gaan spelen. Omdat de concurrentie tussen de vele opkomende websites zo moordend was werden andere kanalen ingezet om bezoekers naar websites te lokken. Dit gebeurde onder andere door middel van campagnes waardoor de term spam ontstond. 1 Kees van wijk, De Media-explosie blz. 23 9

10 Het web ontwikkelde zich verder en andere programmeercodes gingen met HTML samenwerken. Zo ontwikkelde Macromedia de Flash plugin waardoor de meeste websites een grote animatieshow werden met spectaculaire intro s en bewegende menu s. Langzaam komen er profielsites als Cu2, en werd Windows messenger bij de Hotmail gebruikers gelanceerd. Veel mensen beginnen met het online netwerken van contacten, kennis, informatie en producten en de wereld wordt kleiner gemaakt doordat de contactmomenten nu ook digitaal kunnen plaats vinden. De netwerken worden ook ingezet om producten van gebruikers te verkopen Marktplaats wordt geboren en blijkt een gat in de markt. In 2001 lanceerde Apple de ipod en in 2003 ging de itunes musicstore online, hét mediaprogramma van de ipod bezitter. Het web breidde zich uit en begin 2001 doet Napster zich als vervanger van MP3.com voor. In plaats van dat er van één enkele server gedownload wordt vormt iedere computer met Napster een server en leert de gebruiker het principe en de kracht van het delen of Peer to Peer netwerken. Later zouden er nog veel meer Peer to Peer services volgen vanwege de juridische vervolging van Napster. Internet wordt steeds meer een web van gedeelde diensten en gekoppelde netwerken. Forums zijn niet meer weg te denken en sites als kieskeurig.nl en marktplaats.nl bloeien op tot sterke internetsites die veel invloed uitoefenen op de keuzes van miljoenen consumenten door de user contributed value. Het werkelijke karakter van het web lijkt nu zichtbaar te zijn geworden Web 2.0 Het internet is in de afgelopen jaren verder ontwikkeld tot een interactief platform waarbij interactiviteit op verschillende niveaus plaatsvindt. Gebruikers spelen een steeds grotere rol en het internet is een virtuele ontmoetingsplek geworden die gebruikers in de gelegenheid stelt om met elkaar te communiceren maar ook met de deler. De cultuur wordt sterk beïnvloed door de interactieve mogelijkheden en binnen bestaande culturen ontstaan subculturen geïnspireerd door de mogelijkheden van het internet. Web 2.0 is de verzamelnaam van het internet die de veranderingen op het gebied van interactiviteit brengt. Diensten als Hyves, Youtube, Schoolbank en itunes zijn slechts enkele voorbeelden van de mogelijkheden van Web 2.0. De term web 2.0 is eind 2003 geïntroduceerd op een conferentie die georganiseerd werd door O Reilly Media en Medialive International. Ondanks dat web 2.0 als marketingterm door vele bedrijven over wordt genomen, zijn er toch marketingmanagers, specialisten die web 2.0 als een buzzword of marketing hype zien. Sceptici vinden dat web 2.0 niet bestaat en dat het internet altijd al web 2.0 kenmerken had. Hebben de sceptici wel gelijk? En is web 2.0 wel het veranderde internet? Deze vragen zullen aankomende paragrafen behandeld worden. Platform Al eerder werd genoemd dat Web 2.0 als een platform gezien moet worden waar gebruikers grote invloed hebben en niet meer als passieve toeschouwers beschouwd mogen worden. Informatie gaat op dit platform niet meer volgens de traditionele manier één richting op maar twee richtingen. De gebruiker heeft controle over data en zal deze zelf samenstellen en verwerken. Een goed voorbeeld hiervan is Wikipedia en fotosite Flickr waar gebruikers de site van content voorzien. Vroeger was Windows het platform en moesten er allemaal applicaties geïnstalleerd worden wat vaak tegen betaling was. Dit zorgde ervoor dat de distributeur het platform sloot (lock-in) en de gebruiker afhankelijk werd van de distributeur. Nu geeft web 2.0 de gebruiker een open ruimte waar hij vrij kan bewegen en zonder licentie content kan plaatsen, verwerken en opslaan. Online officesuite zoals Google docs maken het de gebruikers mogelijk om op het web complete powerpoints, excelsheets en word documenten te maken en dat allemaal via de internetbrowser. Intelligentie Web 2.0 is ook te herkennen aan de zekere mate van intelligentie in bijvoorbeeld zoekmachine Google. Hier worden de meest voorkomende gekozen links bovenaan de resultatenpagina getoond, zodat de meeste resultaten bestaan uit gebruikerservaringen. Deze techniek wordt ook wel Page Ranking genoemd. Verder gebeurt een soortgelijke intelligentie met zoekresultaten bij internetapplicaties en zoekfunctionaliteiten. Zodra er een zoekopdracht ingevuld is komen er als resultaat altijd een aantal suggesties wel dan niet door gebruikers gekozen. Voorbeelden hiervan zijn: 10

11 Kopers van dit product kochten ook:, Bedoelde u:, Vergelijkbare producten:, etc.. Deze vorm van extra informatie worden ook wel suggestions genoemd en zijn op vele websites te vinden waardoor het web steeds intelligenter wordt. Dit wordt ook wel het semantische web genoemd. Het web dat woorden en begrippen kan interpreteren. Informatie vinden Doordat gebruikers steeds meer mogelijkheden krijgen om op eenvoudige wijze informatie te delen, wordt het ook makkelijker om bepaalde informatie te vinden. Hoe meer bronnen hoe meer keuze. Bloggen is een web 2.0 techniek die het voor gebruikers zeer eenvoudig maakt om informatie te publiceren op het internet. De term is afkomstig van weblog en/of blog. Een blog is een pagina die meerdere keren per dag nieuwe informatie op chronologische volgorde aanbiedt waardoor de meeste recente informatie altijd bovenaan staat. Momenteel zijn er meer dan 110 miljoen blogs en komen er dagelijks tussen de en nieuwe blogs bij, dat zijn 1,4 nieuwe blogs per seconde. Voor iedereen is er dus wel een blog waar hij of zij relevante informatie kan vinden. Dit betekent ook dat het delen en samenwerken aan kennis een stuk eenvoudiger wordt gemaakt waardoor de kwaliteit en het ontstaan van nieuwe ideeën zal toenemen. Omdat weblogs, en andere internetbronnen zoveel informatie genereren kost het veel tijd om al deze informatie te lezen en efficiënt te verwerken. RSS is een web 2.0 toepassing die het mogelijk maakt om informatie te ordenen en snel binnen te krijgen. Met RSS, Really Simple Syndication komt informatie naar de gebruiker toe in plaats van dat de gebruiker naar de verschillende websites moet gaan. RSS worden bij weblogs, nieuwssites, forums e.d. gebruikt om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en op eenvoudige wijze wordt de informatie op een RSS reader getoond die de informatie netjes onder elkaar zet. Deze RSS readers zijn te downloaden tegen betaling maar zitten ook standaard in moderne browsers en zijn zelfs via mobiele telefoons te gebruiken. Shareware Nadat Napster werd gelanceerd kwam eind 2001 BitTorrent op het web met de zogenaamde torrentfiles. Door vooral grote bestanden tussen gebruikers uit te kunnen wisselen in kleine stukjes, bepaalde gebruikers zelf wat ze op het web zetten en werden de gebruikers zelf de servers én de cliënts. Deze P2P techniek(peer to Peer) werd hierdoor nog efficiënter ingezet en begon zo ook de grote bestanden te delen. Dit kwam mede door het feit dat breedbandverbindingen als ADSL en Kabel werden geïntroduceerd. Door deze techniek breidde het shareware tijdperk uit en raakten miljoenen mensen (vooral jongeren) met elkaar verbonden en werd de traditionele vorm van informatie uitwisseling gedecentraliseerd. Het vele downloaden van elkaar bleek echter wel een broednest voor illegale software, films en muziek te zijn. Er zijn dan ook vele juridische procedures tegen deze P2P diensten ondernomen om zo de verspreiding van illegale content tegen te gaan. Betafase Web 2.0 laat zich kenmerken door de vele beta versies die het web rijk zijn. applicatie Gmail is nog steeds in de betafase en niet alleen Gmail maar ook applicaties als Flickr, Google Maps, del.icio.us hebben de betaversie status op hun website gedrukt. De reden voor deze uitingsvorm is de mogelijke wens om de functionaliteit te testen en aan te passen. De websites worden nauwlettend gevolgd op gebruik om zo de applicatie te kunnen verbeteren. Hierdoor is een betaversie altijd veiliger dan een eindproduct en worden de gebruikers medeontwikkelaars. Uiteindelijk worden de diensten hierdoor steeds gebruiksvriendelijker en dus populairder. Zonder dat gebruikers het door hebben is hun gebruikersgedrag van toegevoegde waarde. Vroeger moesten applicaties 100% af zijn voordat zij werden gedistribueerd. Nu wordt bij diensten als Flickr ieder half uur gekeken naar de gebruikers om zo bepaalde tools te verwijderen of juist toe te voegen. Dit maakt het web vele malen dynamischer en gebruiksvriendelijker. Rich User Experiences Een enorm verschil tussen web 1.0 en web 2.0 is het gebruik van internetapplicaties. Steeds meer websites worden applicaties genoemd terwijl er geen programma naast de browser geïnstalleerd hoeft te worden. De internetapplicaties werken volledig via het internet en worden steeds meer met desktopapplicaties vergeleken omdat ze precies dezelfde functies uitoefenen maar dan online. Een voorbeeld hiervan is Google documents en A9.com. Deze sites zijn in gebruik, layout en functionaliteit bijna hetzelfde als de bekende windowsomgeving. Het gaat snel en de gebruiker heeft niet door dat alles over het internet gebeurt. De technologie die dit soort applicaties mogelijk maakt is AJAX. AJAX is op zich zelf geen techniek of programmeertaal maar is de benaming van meerdere programmeertalen namelijk 11

12 Asynchroon Javascript en XML. De term AJAX werd in 2005 geïntroduceerd door Jesse James Garret, werknemer van het Amerikaanse bedrijf Adaptive Path in het artikel A New Approach To Webapplications. Hierin verklaarde hij dat het internet door AJAX veel interactiever zou worden. Een voorbeeld zou Google Suggest zijn. Terwijl je een zoekterm intypt krijg je een lijst van andere interessante zoektermen. AJAX maakt gebruik van XML http Request een techniek die ervoor zorgt dat er niet meer een complete webpagina geladen hoeft te worden maar slechts een gedeelte van de website. Dit zorgt ervoor dat je niet meer lang hoeft te wachten om een gehele pagina te laden maar dat alle informatie veel sneller getoond wordt. Internetapplicaties gaan hierdoor steeds nog meer op desktopapplicaties lijken. AJAX is de reden waarom een complete IT afdeling van mijn vorige opleiding van Outlook overgestapt is op Googles Gmail. Het werkt precies hetzelfde en soms zelfs beter, is goedkoper en het werkt sneller dan de web-based versie van Outlook. Het is daarom aannemenlijk dat de interactiviteit op internet door Rich User Experiences alleen maar zal toenemen. Waar applicaties en gebruikers samen komen is namelijk interactiviteit. Openheid Steeds meer websites bestaan uit content dat door gebruikers wordt geleverd. Maar het gaat verder doordat gebruikers elkaars werk kunnen verbeteren en updaten. Wikipedia is hét voorbeeld als het gaat om user generated content. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om informatie te plaatsen, maar deze bronnen blijven tevens open voor iedereen voor mogelijke aanpassingen. Deze artikelen worden ook wel Wikis genoemd en, worden samengesteld en gecontroleerd door de open gemeenschap. Vele bedrijven maken gebruik van wikis en blogs in de communicatie naar buiten maar ook intern. Deze open houding geeft innovators, creatieven en programmeurs de vrijheid om samen te werken aan diensten, producten en informatie waardoor de kennisverspreiding toeneemt en er meer creatieve ideeën en concepten ontstaan. Taggen laat bijvoorbeeld de samenwerking tussen deler en gebruiker van een website zien. Door de gebruiker content te laten taggen worden websites steeds overzichtelijker en ontstaat er een index van gedefinieerde informatie. Flickr en Del.icio.us hebben dankzij de toevoeging van tags waardevolle databases opgebouwd die steeds interessanter wordt naarmate meer gebruikers gaan taggen. Openheid werkt ook uit in cocreatie van bijvoorbeeld openapis. API oftewel Application Programming Interface biedt gebruikers de mogelijkheid om met een interface toegang te krijgen tot de bibliotheek van een internetapplicatie, waardoor er met de functionaliteiten van desbetreffende internetapplicaties gewerkt kan worden. Hierdoor kunnen weer nieuwe applicaties ontwikkeld worden zoals Gadgets en Widgets. Doordat de bronnen open zijn kunnen ook mashups gemaakt worden doordat er connecties gelegd worden tussen verschillende API s en dus verschillende internetapplicaties. Mashups zijn programma s die hun functionaliteit halen uit 2 andere losstaande programma s. Door de functionaliteit samen te voegen ontstaat er weer een nieuwe applicatie en/of dienst. Een mooi voorbeeld hiervan is Flickr foto s op Google Maps of Yahoo pipes die het mogelijk maakt om zelf een mashup van verschillende diensten te maken. De openheid van het web is er altijd al geweest. Toen Windows populair werd was Linux er om zijn diensten volledig gratis aan te bieden en gebruikers te prikkelen om mee te werken aan de ontwikkeling van hét perfecte besturingssysteem. Opensource ook wel de naam van deze werkmethode en houding heeft ervoor gezorgd dat Linux vele systemen heeft ontwikkeld. Nu is Linux zo ver ontwikkeld dat Dell computers gaat verkopen met Linux voor geïnstalleerd, en doet Gemeente Amsterdam experimenten met Linux om deze mogelijk later als standaard besturingssysteem te gebruiken.voordeel van opensource is dat je kennis deelt en samenwerkt waardoor het systeem verbeterd wordt. Tevens zijn applicaties hierdoor volledig gratis en wordt er makkelijk nieuwe content gegenereerd

13 Web 2.0 principes Web 2.0 is niet eenvoudig aan te duiden evenals de technieken die op de achtergrond werken van de vele succesvolle platforms. Behalve AJAX zijn er nog veel meer programma s en software die een web 2.0 omgeving mogelijk maken. Maar wat zijn nu de principes die web 2.0 platforms karakteriseren? In een artikel van Nu.nl stond 2 onlangs dat steeds meer bedrijven enthousiast zijn voor de toepassing van sociale software als, wiki s, blogs, mysites en instant chat. Dit bemerkte Getronics en Microsoft bij hun klanten. Het unieke van deze ontwikkeling is dat bedrijven de toegevoegde waarde van virtuele interactie gaan inzien en dat dit een verschuiving betekent van traditionele topdown vorm naar een breed inzetbare collectieve vorm van communicatie. Zowel voor intern als extern gebruik hebben deze technieken een positieve invloed wat veel productiviteit al genereren. Vooral financiële bedrijven als Rabobank gebruiken de tools om digitale ontmoetingsplekken met collega s te creëren. Cisco CEO John Chambers verklaarde 3 in een artikel van ZDnet dat web 2.0 de toekomst zal bepalen wat mede komt door de mogelijkheden tot samenwerking en delen van informatie. Volgens hem zit de uitdaging in het mobiliseren van mensen en teams en niet zozeer in technieken. Web 2.0 technieken zouden de samenwerking kunnen verbeteren door middel van eenvoudige communicatie en het creëren van een informele organisatiestructuur. De hiërarchische structuren zullen volgens hem verdwijnen en plaatsmaken voor socialere omgevingen waar overleg en advies centraal zullen staan. In deze paragraaf zal ik basis principes van web 2.0 benoemen die dit moment door vele bedrijven en internetspecialisten gebruikt worden. Deze principes zijn gebaseerd op onderzoek naar succesvolle web 2.0 platforms die bewezen hebben succesvol te zijn en overeenkomsten hebben betreft interactiviteit en functionaliteit. De principes die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen kunnen beschouwd worden als de uitgangspunten voor een goed web 2.0 platform. Omdat er zoveel interactieve technieken op het internet zijn, is het verstandig om eerst naar deze principes van web 2.0 te kijken. Web 2.0 websites zijn namelijk zeer interactief en zeer succesvolle platforms. Op grond hiervan kan er gekeken worden naar de interactieve vormen die passen op de principes Web 2.0 DNA Brandon Schauer, Experience Design Director van Adaptive Path ontwikkelde een overzicht 4 van het DNA van web 2.0 (zie figuur 2.1). Brandon maakt duidelijk dat de kenmerken van web 2.0 al veel langer aanwezig waren maar pas de afgelopen jaren tot leven lijken te komen. Hij maakt hierbij onderscheid tussen de Foundation Attributes als de basiseigenschappen van web 2.0 en de Experience Attributes als de eigenschappen van web 2.0 waar men nu veelvoudig mee in contact komt

14 Figuur 2.1 Web 2.0 DNA Map Bron: Brandon Schauer, 2005 Brandon Schauer beweert in zijn theorie dat als de Foundation Attributes en de Experience Attributes met elkaar gecombineerd worden, er succesvolle technieken, services en businessmodellen kunnen worden ontwikkeld. De attributen zijn als volgt te definiëren: Foundation Attributes: User Contributed Value Gebruikers kunnen op bepaalde producten, diensten, services een bijdrage leveren waardoor de waarde van de dienst of service wordt vergroot. Voorbeelden zijn de rating sterren bij verschillende mediaspelers of kieskeurig met de door de gebruiker gemaakte reviews, waardoor een product een cijfer krijgt op basis van gebruikerservaringen. (voorbeeld: Kieskeurig) 14

15 The Long Tail De verkoop van één of twee bestsellerproducten overtreffen door internet te gebruiken om een cumulatief grotere hoeveelheid producten te verkopen waarnaar per stuk een lagere vraag bestaat. (voorbeeld: Amazon) The Network Effect Met een grotere hoeveelheid gebruikers stijgt de waarde van een dienst. Hoe meer hoe beter. (voorbeeld: Marktplaats) Experience Attributes: Decentralization Gebruikers hanteren hun eigen spelregels en houden niet van een centrale autoriteit. (voorbeeld Napster, BitTorrent) Cocreation Gebruikers dragen bij aan de creatie en levering van de primaire waarde van een service.(voorbeeld Wikipedia) Remixability Ervaringen worden gecreëerd en afgestemd op de gebruikersbehoeften door de mogelijkheden van meerdere diensten en organisaties te integreren. (voorbeeld RSS, Mashups) Emergent Systems De cumulatieve acties op het laagste niveau van een toepassing drijven de vorm en waarde van een service. Gebruikers vinden niet alleen de service zelf waardevol, maar ook de algemene opzet die de service krijgt doordat andere gebruikers er iets aan toevoegen. (voorbeeld: Flickr, Del.icio.us, LastFM) Natuurlijk is het zo dat de attributen principes zijn van web 2.0 en dat het niet vaak gebeurt dat alle attributen aanwezig zijn in een web 2.0 omgeving. Toch kan je volgens Schauer ervan uit gaan dat deze attributen erg bepalend zijn. Op het internet zijn er vele vakspecialisten die vol lof over het model van Schauer praten en zien het dan ook als een inspirerend model dat veel helderheid schetst in de vaak vage wereld van web Media Web 2.0 Meme Map Net als Adaptive Path heeft O Reilly media ook een map ontwikkeld over de basisprincipes van web 2.0 (zie figuur 2.2). Deze map kwam in 2005 in de media toen Tim O Reilly een artikel 5 over web 2.0 schreef. (What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software) O Reilly beschrijft dat het concept van web 2.0 geen grenzen kent maar juist een duidelijke kern van principes bevat die overal in terug zijn te vinden. De Meme map toont net als Brandon Schauer de basisprincipes van web 2.0 waaruit dan weer de ideeën en technieken ontstaan die web 2.0 kenmerken. De Meme map werd gevormd na een brainstormsessie op een conferentie georganiseerd door O Reilly door verschillende experts op het gebied van media, internet en marketing

16 Figuur 2.2 Web 2.0 Meme Map Bron: O Reilly Media, 2005 Hieronder zijn de basisprincipes beschreven die in het artikel naar voren kwamen: Harnessing Collective Intelligence: Doordat vele gedragingen van gebruikers gevolgd worden, worden de diensten en services steeds beter. Het web leert naarmate de gebruikers zoeken, taggen, linken en informatie plaatsen steeds betere resultaten te geven. Hoe meer mensen gebruik maken van een dienst des te intelligenter het systeem wordt en beter de dienst. (voorbeeld: Page Ranking, Suggestions, Tagging door op gebruikers verwerkte data te anticiperen) Data is the Next "Intel Inside": Door data weer data te geven worden systemen overzichtelijk gemaakt en neemt de kwaliteit van de informatie toe. (voorbeeld: Taggen van informatie) Innovation in Assembly: Doordat het web een grote bron is van kleine verschillende data, services en diensten kunnen er nieuwe combinaties worden gemaakt van bestaande combinaties, diensten en mogelijkheden. Hierdoor kan een platform altijd in ontwikkeling blijven. (voorbeeld: Mashups als FlickrMap,Cocreatie, Opensource, API) Rich User Experiences: Door de nieuwe ontwikkelingen als AJAX kan behalve de HTML standaard nieuwe internetapplicaties gebouwd worden die interactiviteit nog meer onder de aandacht zullen brengen. (Voorbeeld: AJAX, XML http Request) Software Above the Level of a Single Device: Doordat het internet niet meer enkel per computer te benaderen is zal er in de softwareontwikkeling rekening gehouden moeten worden met systemen als iphones, Smartphones, ipods e.d. zodat het platform multi benaderbaar wordt. (voorbeeld: youtube.com/mobile, Scoop, itunes) 16

17 Perpetual Beta: Ontwikkelen is goed, daarom is het handig door Betaversie een platform de tijd te geven waardoor de ontwikkelaars de gebruikersbehoeften kunnen toepassen in het platform. Hierdoor verbetert het platform en worden gebruikers medeontwikkelaars. (voorbeeld: Gmail, Flux.com) Leveraging the Long Tail: Vergroot de mogelijkheden van het aanbod door micromarkten die bestaande markten zullen overtreffen vanwege de inzet van het internet. Door zoveel mogelijk verschillende soorten content te plaatsen neemt het aantal mogelijk afnemers toe. Longtail is makkelijk te creëren door inzet van User Generated Content. (voorbeeld: Amazon, Youtube, Ebay, Marktplaats, kieskeurig) Lightweight Software/Business Models and Cost Effective Scalability: Vroeger werden er dure en grote systemen gebruikt om bepaalde software te kunnen draaien. Mede dankzij open source software en diensten die vaak gratis en licht zijn kunnen ingewikkelde bedrijfsprocessen op efficiëntere en lichtere wijze gedragen worden. MySQL, Gmail etc. ZDnet maakte op grond van de Meme map een illustratie (zie figuur 2.3) die de 8 kernprincipes van web 2.0 visualiseert, wat meer helderheid over de map geeft: Figuur 2.3 Web 2.0 and Enterprise 2.0 Bron: Dion Hinchcliffe, 2007 In de figuur is te zien hoe er door de Longtail een breed publiek wordt aangesproken en door Rich User Experience de Collective Intelligence wordt gebruikt om data te bewerken en af te leveren. Het platform is met meerdere apparaten te benaderen. De beta omgeving maakt het mogelijk om door middel van flexibele softwaremodellen de betaversie aan te passen en uit te breiden door in te spelen op het gebruikersgedrag. Hierdoor ontstaat er een innovatieve omgeving die altijd in ontwikkeling is en blijft. Volgens O Reilly zorgen deze principes voor een goed draaiend web 2.0 platform waarbinnen de interactieve elementen de boel draaiend houden. 17

18 Hype of feit Zoals eerder werd beschreven is er veel commotie ontstaan over web 2.0. In de marketingwereld ontkom je er niet aan. Overal ziet men 2.0 termen; van enterprise 2.0, consumer 2.0 tot tv 2.0 etc.. Wat zijn de reacties van de sceptici? Op internet circuleert een podcast met een interview 6 van IBM en Tim Berners Lee over web 2.0. Lee benadrukt dat web 2.0 moeilijk te omschrijven is en dat de meeste mensen die aan web 2.0 werken gebruik maken van web 1.0 technieken zoals HTML en Java. Verder gaf Tim aan dat in web 1.0 al mensen aan elkaar verbonden werden en ondanks het feit dat dit nu veelvuldiger gebeurt wil dat nog niet zeggen dat dit perse een web 2.0 trend is. Het komt er op neer dat er veel websites hip zijn maar vaak onnodige diensten aanbieden. Om echt een web 2.0 site te creëren moet de site nuttig zijn en interessant, los van de benadering die nu gepropageerd wordt. Naast de uitspraken van Lee schreef drama2.0 show een artikel 7 waarin web 2.0 aan de tand wordt gevoeld: Myth 1: You can build Web 2.0 businesses really, really cheap. Volgens de drama2.0 show stagneert het aantal nieuwe web 2.0 diensten aanzienlijk en waren er volgens pricewatcherhouse Coopers in web 2.0 bedrijven die gezamenlijk 868 miljoen dollar nodig hadden om een web 2.0 business te laten lopen. Maar waarom zoveel geld? Volgens drama2.0 show komt dit omdat de marketing rondom de web 2.0 diensten vaak enorme geldbedragen kosten. De diensten zijn vaak kopieën van bestaande web 2.0 diensten als Youtube en Myspace en om op te vallen zijn er enorme bedragen nodig. Het krijgen en onderhouden van de gebruikersaandacht kost in dit opzicht enorm veel geld. Myth 2: Viralgrowth is easy to obtain. Vaak maken nieuwe web 2.0 diensten gebruik van invitations als virale groeimiddel. Toch zijn er volgens drama2.0 show weinig reacties op deze invitations. Youtube en Facebook hadden het geluk dat hun dienst door virale invitations wel opgemerkt werd, maar dat zijn uitzonderingen en dat wil zeggen dat virale groei niet makkelijk te realiseren is. De kosten blijven daardoor hoog en de verdienste laag. Volgens drama2.0 show blijkt dat groei moeilijk te genereren is zonder veel geld en heeft de virale aanpak van vele web 2.0 bedrijven een onzekere uitwerking. Myth 3: Advertising is a viable business model. Ondanks dat web 2.0 platforms met waardevolle demografische gegevens de juiste plek lijken voor adverteerders, blijken in de praktijk de advertentieopbrengsten voor diensten als Youtube tegenvallen. Zo haalde couture in 2006 maar 15 miljoen dollar in 1 jaar op aan adverteerders. Dramashow 2.0 legt uit dat een juiste advertentiecampagne gepaard gaat met het inzetten van de juiste middelen, tijd, locatie en een doelgroep die ontvankelijk is voor de boodschap. Toch spreekt het voor zich dat veel gebruikers makkelijk een banner wegklikken of een banner negeren. Myth 4: There are lots of potential buyers for Web 2.0 companies. De web 2.0 platforms schieten als paddestoelen de grond uit met de hoop ooit eens overgenomen te worden door giganten als: Yahoo, Google, Microsoft etc.. Helaas zijn er in verhouding weinig giganten en veel starters. De starters die beginnen komen er snel genoeg achter dat de giganten niet zo happig zijn als ze hadden gedacht. De waardeschatting van een web 2.0 dienst kan namelijk door de vele gemaakte kosten negatief beoordeeld worden waardoor de giganten afwachten en rustig toekijken. Dit betekent dat veel starters ervoor kiezen om veel werk zelf te doen waardoor ze minder snel zullen groeien en dat de grote marketingacties nog even op zich moeten laten wachten

19 Myth 5: Anybody can be a Web 2.0 success story. Naast het feit dat een web 2.0 platform een succes kan zijn en dat het maken van een web 2.0 applicatie weinig geld kost vergeet men vaak dat de bedenkers van Youtube, Facebook en Digg mensen zijn die veel ervaring hebben en weten wat het inhoud om een platform te starten. De volg je intuïtie gedachten is voor afgestudeerden ondernemers een illusie en biedt weinig kans in de web 2.0 jungle. Vaardigheden, kennis en fijngevoeligheid zijn competenties die met de tijd komen. Web 2.0 is niet voor iedereen weggelegd, ook al is het enthousiasme nog zo groot. Een ander geluid is gebleken uit een onlangs gedaan onderzoek 8 door CIO.com waarbij 311 top IT managers werden bevraagd over de toepassingen van web 2.0. Uit het onderzoek bleek dat de meesten geen gebruik zouden maken van online mail en officeapplicaties als Gmail en Googledocuments omdat ze alles in eigen beheer willen houden. Ze zien Gmail nog als onveilig en willen niet de overstap maken om al het verkeer online te laten uitbesteden. Het gebruik van Googledocuments bleek volgens hen nog lang niet op te kunnen tegen de officepakketten die nu gebruikt worden. Wiki's, rss en sociale netwerken Maar dertig procent van de it-topmannen zei brood te zien in wiki's als een bedrijfsapplicatie. Iets minder dan een kwart bieden bedrijfsblogs aan terwijl 18 procent gebruik maakt van RSS. Slechts tien procent bracht sociale netwerken het bedrijf binnen. De langzame adoptie van web 2.0 technologie door bedrijven zou volgens Forrester analist Oliver Young voor een groot gedeelte liggen aan het onderschatten van de waarde. Dat zou ondermeer komen omdat web 2.0 niet noodzakelijkerwijs bestaande technologie vervangt. "Managers vragen zich af wat ze eraan over kunnen houden". Cio's zouden web 2.0 kunnen toepassen als test bij kleine groepen, tipt Young. "Je kan het onder de knie krijgen door te beginnen met kleinere projecten en goed gedefinieerde problemen. Als je dat ene probleem op kan lossen betekent het dat er in ieder geval enige waarde in zit." 2.3. Interactieve modellen Interactieve vormen zijn er in alle vormen en maten. De basisprincipes van web 2.0 zijn zeer interessant maar hoeven niet perse de enige leidraden te zijn voor een succesvolle interactieve omgeving. In deze paragrafen worden er meer modellen en systemen behandeld die aan de basis van de creatie van een interactief platform kunnen staan. De gedachte die hier vooral bij komt kijken is belevenis. Doordat interactie een wederzijdse communicatiestroom is wordt er ook wel een unieke belevenis neer gezet. Echter moet deze belevenis goed genoeg zijn om de aandacht van de gebruiker vast te houden en mogelijk zelfs te gebruiken. De volgende modellen geven meer inzicht in deze belevenissen Direct Marketing Mediakubus Een andere manier om op succesvolle wijze interactiviteit toe te passen is de Direct Marketing Mediakubus 9 van Paul Postma (zie figuur 2.4). Paul Postma is een autoriteit op het gebied van marketing, econoom en bedenker van het wereldbekende CRM systeem (Customer Relationship Management). Hij richtte een strategisch marketingadviesbureau op en schreef meerdere boeken. In zijn boek Direct Marketing 2.0 beschrijft Postma hoe men met de Direct Marketing mediakubus de mate van interactiviteit kan bepalen in verhouding tot zintuiglijke waarneming en mate van persoonlijkheid Paul Postma - Direct Marketing 2.0, blz

20 Figuur 2.4 Direct Mediakubus Bron: Paul Postma, 2007 Hij maakt duidelijk dat de zintuiglijke waarneming sterk van invloed is op de directe reactie van de gebruiker. Hoe beter of mooier de zintuiglijke prikkeling des te eerder zal de gebruiker reageren. De mate van interactiviteit heeft ook sterke invloed. Door keuzes en opties te vergroten, neemt de interesse van de gebruiker toe. Hoe meer interactiviteit hoe meer impact. De meeste communicatie is onpersoonlijk. Postma beweert dat door persoonlijking van de boodschap de gebruiker veel eerder zal reageren en de boodschap veel eerder geaccepteerd zal worden. Er is echter één nadeel aan de mate van sterkte verbonden. Hoe sterker de invloeden des te duurder het medium, aldus Postma. Het toepassen van de Direct Marketing Mediakubus moet vooral met en berichtgeving gepaard gaan. Het is moeilijk om aan de hand van de Direct Marketing Mediakubus een geheel platform te creëren omdat het in vergelijking met de Meme map van O Reilly en Adpative Path web 2.0 DNA map op een aantal punten tekort schiet. Toch staat er nuttige informatie in die zeker mee genomen kan worden bij de implementatie van het Sorry TV platform Tegenstrijdige waardenmodel In 1988 ontwikkelde Quinn het Tegenstrijdige-waardenmodel waarmee de houding ten opzichte van de klant/gebruiker weergegeven kan worden. Omdat interactiviteit altijd twee of meer kanten opwerkt is het voor een bedrijf, platform, service etc. van belang om te weten wat de houding ten opzichte van de bezoeker is en bovenal wat de bezoeker wil. Het Tegenstrijdige waardenmodel leert naar alle interne en externe processen te kijken, naar de markt, bezoeker, extern gericht te zijn en aandacht te hebben voor unieke belevingsmomenten. Door al deze processen op elkaar af te stemmen en om naar de bezoeker te luisteren en leren ondernemers klantgerichter te werk te gaan en de bezoeker als participant in het ontwikkelingsproces van het platform te zien. Uiteindelijk worden dan steeds betere belevingsmomenten gecreëerd. Deze belevingsmomenten kunnen ook wel de interactieve momenten genoemd worden waarbij de gebruiker in een digitale omgeving interacteert met de deler en andere gebruikers. De open houding die interactiviteit mogelijk maakt is daarom een belangrijke eis die aan het platform gesteld moet worden. Dit geldt zowel voor de externe als voor de interne processen, want anders kan er geen unieke belevingsomgeving gecreëerd worden. Met het model kan een strategie en concept ontworpen worden wat waardevol is bij de ontwikkeling van een interactief platform, of dit nu fysiek of virtueel is. Het model is tot stand gekomen op basis van wetenschappelijk onderzoek en drukt de problemen en spanningen van iedere onderneming uit. Een ondernemer kan te lang in een bepaalde hoek blijven hangen waardoor de interne en externe processen niet meer goed op elkaar afgestemd worden wat weer gevolgen heeft voor de belevingsmomenten. 20

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

SOCIAL SOFTWARE EN WEB 2.0

SOCIAL SOFTWARE EN WEB 2.0 SOCIAL SOFTWARE EN WEB 2.0 Digitaal Erfgoed Nederland Rotterdam 13 december 2006 KENNISLAND Denktank met missie: Van Nederland een slimmer land maken Tal van projecten, met (lokale) overheid, bedrijfsleven

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Involve WegWijsCard Interactieve Media in Interne Communicatie

Involve WegWijsCard Interactieve Media in Interne Communicatie Inhoud 1. Involve met Interactieve Media 2 2. Involve WegWijsCard 4 Organisaties Waarom Involve met Interactieve Media? IMPLEMENTATIE Ontwikkelingen in samenleving en techniek hebben gezorgd voor middelen

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie Quick guide R5.1 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Quick guide 1/16 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster

Nadere informatie

Internet Marketing Termen

Internet Marketing Termen Internet Marketing Termen Als beginnend Internet Marketeer ga je veel termen tegen komen, die je in verwarring zullen brengen. Hieronder heb ik een lijst met termen voor je samengesteld om jouw leven als

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider MarianSpier Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communicatie en designmanagement Didactiek, pedagogiek Organisatiepsychologie Werk Communicatie adviseur

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten?

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Inleiding Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Er zijn geruchten dat Amazon een dergelijke gedetailleerde kennis van haar klanten

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Van Consumers naar Prosumers. O.W. Vonder

Van Consumers naar Prosumers. O.W. Vonder 1 Van Consumers naar Prosumers O.W. Vonder Over Learning Valley Vertaalt onderwijskundige vraagstukken naar Microsoft oplossingen Spin-out van Wageningen Universiteit Ruime onderwijskundige kennis en expertise

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Factsheet. Debble Workplace

Factsheet. Debble Workplace Factsheet Debble Workplace Empowering Collaboration Missie We stellen medewerkers in staat om relevant nieuws en kennis te delen en de conversatie aan te gaan, zodat ze kunnen uitmunten in wat ze doen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Hieronder vindt u een aantal tips die kunnen helpen de vindbaarheid te verbeteren:

Hieronder vindt u een aantal tips die kunnen helpen de vindbaarheid te verbeteren: Zoekmachine tips In dit document wordt een aantal tips gegeven om de vindbaarheid van uw website in zoekmachines te verbeteren. Hiermee zou u er voor kunnen zorgen dat u site hoger in de zoekresultaten

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers Contact: Geesje Philippi 06 2292 3459 g.philippi@pioneering.nl Claasje Reijers 06 1645 2080 c.reijers@pioneering.nl TV 1 De kans om de bouw te vernieuwen De vele kansen in de bouwsector om te innoveren

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Toelichting release notes. 23 oktober 2014

Toelichting release notes. 23 oktober 2014 Toelichting release notes 23 oktober 2014 2 Toelichting release notes 23 oktober 2014 Inleiding release notes Deze week ontvangen jullie de release notes waarin onder meer twee nieuwe Paddlets, verschillende

Nadere informatie

SEO SCAN. evolveconsulting.nl. Uitgevoerd door: Content Stream. SEO specialist: Erik Pols

SEO SCAN. evolveconsulting.nl. Uitgevoerd door: Content Stream. SEO specialist: Erik Pols SEO SCAN evolveconsulting.nl Uitgevoerd door: Content Stream SEO specialist: Erik Pols Datum: 14/9/2015 Inleiding Voor u ligt de gepersonaliseerde SEO scan van uw website. Dit rapport is ingedeeld in drie

Nadere informatie

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps MOBILE De mogelijkheden van mobile apps Gemak dient de mens INHOUD Apps zorgen voor gebruikersgemak 2 The future is mobile 3 De groei van apps 4 Verwachting = nieuwe standaard 4 Van website naar mobiel

Nadere informatie

Internet bestaat uit miljoenen computers over de gehele wereld.

Internet bestaat uit miljoenen computers over de gehele wereld. Internet Internet bestaat uit miljoenen computers over de gehele wereld. Om de webpagina s te openen is een internet-browser of kortweg browser nodig. De bekendste zijn INTERNET EXPLORER, GOOGLE CHROME

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

SEO. Wat is SEO? Het optimaliseren van je online informatie, zodat deze zo goed mogelijk scoort in de zoekresultaten op relevante zoekopdrachten.

SEO. Wat is SEO? Het optimaliseren van je online informatie, zodat deze zo goed mogelijk scoort in de zoekresultaten op relevante zoekopdrachten. SEO Leerdoel: De student kan SEO planmatig toepassen op een mediacampagne criterium goed voldoende onvoldoende SEO advies plan Het SEO adviesplan van de student gaat verder dan een check met de geijkte

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Social Media. Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder

Social Media. Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder Social Media Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder DOEL VAN VANAVOND: Een kennismaking met sociale/nieuwe media welke sociale media gebruiken leerlingen veel en

Nadere informatie

Culture Shock -PIM. GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl. Esra Atescelik juni 2009 1

Culture Shock -PIM. GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl. Esra Atescelik juni 2009 1 GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl Esra Atescelik juni 2009 1 Inhoudsopgave 1. Concept Culture Shock.3 1.1 Definitief concept 4 1.2 Interactief gedeelte van de film..4

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

VMBO-ICT-Route examen 2009 Naam: Marc Schattorie Datum: 06-03-09

VMBO-ICT-Route examen 2009 Naam: Marc Schattorie Datum: 06-03-09 VERSLAG BICS INSTRUCTIIEFIILMPJES VMBO-ICT-Route examen 2009 Naam: Marc Schattorie Datum: 06-03-09 Inhoudsopgave Gebruik BICS..blz. 3 Onderzoek naar korte instructiefilms...blz. 3 Onderzoek naar screenrecorders.blz.

Nadere informatie

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden http://www.appsmaken.nl/wp- content/uploads/socialmedia_intro.jpg Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden 2 Inhoudsopgave - Voorwoord - Inleiding - Deelvragen

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Zoekmachine optimalisatie Trends 2011 SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Een woord vooraf Bronnen: bruceclay.com, searchengineland.com, frankwatching.com, marketingfacts.nl, dutchcowboys.nl,

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING Jeanet Walraven INTERACTIEVE PRESENTATIE DOE MEE EN TWITTER: #NEMACC2017 INTRODUCTIE Jeanet Walraven Ondernemer (Social) business developer Ondernemerscoach

Nadere informatie

informatie architectuur lesweek 4 IAM V

informatie architectuur lesweek 4 IAM V informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2009-2010 vandaag tags metadata controlled vocabulary search IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. containerbegrip

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0 Media Hans Roeyen V 3.0 12 maart 2015 Inhoud 1. (Multi)Media op websites... 3 2. Flash en Websites... 4 3. Video op je website... 4 3.1. YouTube insluiten op de pagina... 4 3.2. Video zonder YouTube...

Nadere informatie

Microsoft Advertising Tariefkaart

Microsoft Advertising Tariefkaart Microsoft Advertising Tariefkaart Microsoft Advertising is al bijna 15 jaar actief over de volle breedte van het digitale medialandschap. Via onze krachtige reeks digitale mediamerken bereiken wij maandelijks

Nadere informatie

Holland's Next Topmodel Seizoen 6

Holland's Next Topmodel Seizoen 6 Seizoen 6 Inspireren Advisereren Communiceren Delen creeeren Concept Afstudeeronderzoek Student: Sanne Fleskens Opleiding: MIC Redactie & Mediaproductie Begeleiders: Micha Struyk & Marcel Cleeren Amsterdam,

Nadere informatie

MSN Messenger als marketing instrument

MSN Messenger als marketing instrument MSN Messenger als marketing instrument In dit artikel wil ik u meenemen over de mogelijkheden die instant messaging (met name msn messenger) u bieden voor het bereiken van uw doelgroep of het creëren van

Nadere informatie

Clearasil Social Media Case

Clearasil Social Media Case Clearasil Social Media Case Naam case: Clearasil / Reckitt Benckiser Land: Rusland Type Case: B2C Periode: 2009 / 2010 Kerngegevens Clearasil: Moederbedrijf: Reckitt Benckiser Hoofdkantoor: Slough, United

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 12. Mooier, maar vooral beter

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 12. Mooier, maar vooral beter WHITEPAPER IN 5 MINUTEN S E P T E M B E R 2 0 1 4 12. Mooier, maar vooral beter Introductie Steeds vaker krijgen we de vraag om een redesign te doen van een app of een website. De stap naar responsive

Nadere informatie

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail Inleiding syllabus Pagina s syllabus: Dit is de syllabus bij de UNIZO retail sessie Hoe trekt u online klanten aan?. In deze syllabus hernemen we enkele

Nadere informatie

samenvatting web2.0 door wwmverbr De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

samenvatting web2.0 door wwmverbr De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal samenvatting web2.0 door wwmverbr De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE

ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE DUIZENDPOOT IN ONLINE MEDIA LAND... 23 april Niels de Keizer - Freelance Creative Flash Developer ACHTERGROND Hij was vroeger Autonoom ontwerper student op de Mode academie

Nadere informatie

10. Single Page Applications

10. Single Page Applications WHITEPAPER IN 5 MINUTEN M E I 2 0 1 4 10. Single Page Applications Introductie De wereld verandert snel en gebruikers openen je site of applicatie steeds minder met een traditionele browser. Een site of

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. Workshop Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? EVEN VOORSTELLEN E: Joost.Verest@iProspect.com T: +31 (0) 6 27 02 32 89 AGENDA 1. Toen & Nu 2. Gebruik van de zoekmachine 3. Search

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Concept document Kitesurf Spot Elyse Teerink November 15, 2012. Conceptdocument Informatie Architectuur

Concept document Kitesurf Spot Elyse Teerink November 15, 2012. Conceptdocument Informatie Architectuur Conceptdocument Informatie Architectuur Elyse Teerink 500604947 Herkanser Y. Westplat HVA 15/11/2012 1 Inhoudsopgave Inleiding De doelgroep De opdracht In gesprek met kitesurfers Account en inloggen Automatisch

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends.

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Door: Patricia Redsicker Bron/voor u gelezen: www.marketingonline.nl Volgens het Infinite Dial

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Eigen Widgets in CRM Introductie De WebUI van CRM 7.0 maakt het mogelijk om je eigen widgets te maken en deze in je eigen view te gebruiken. Dat kan door gebruik te maken

Nadere informatie

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 2 INLEIDING My community 4 Het kiezen van een geschikt platform 4 Twitter 4 Facebook 5 Conclusie 5 Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 5 Facebook groep 6 Verschillen tussen Facebook pagina

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 AGENDA 10u15 10u30 11u15 11u45 12u00 12u30 Onthaal Introductie Onze lokale strategie Customer Center in Berchem door Hilde Wuyts,

Nadere informatie

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl Copyright Copyright Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Nederland Internet. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT MOBILE APPS TEAM Ons team bestaat uit slimme, samenwerkende innovatieve mensen die geïnspireerd zijn uw business op verschillende manieren te verbeteren. Onze ontwikkelaars

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Generatie 2.0 Evolutie naar andere manieren van communicatie en samenwerken

Generatie 2.0 Evolutie naar andere manieren van communicatie en samenwerken Generatie 2.0 Evolutie naar andere manieren van communicatie en samenwerken Martin Jurgens 2009 IBM Corporation Ideeën delen 2 1 3 + + 4 2 traffic systems oil field technologies food systems healthcare

Nadere informatie

React en React Native voor websites en apps

React en React Native voor websites en apps React en React Native voor websites en apps H A N S-PE T E R H ARMSEN HEEFT DI T GE SCH R E V EN IN APRI L 2017 Deze whitepaper is bedoeld voor product owners en beslissers. Hij gaat over React, een JavaScript

Nadere informatie

1 Introductie. Wat is een blog? Waarom is bloggen zo populair?

1 Introductie. Wat is een blog? Waarom is bloggen zo populair? 1 Introductie Wat is een blog? Nu je dit boek in je handen hebt neem ik aan dat je al eens van WordPress gehoord hebt. WordPress is een CMS dat staat voor Content Management System dat oorspronkelijk gemaakt

Nadere informatie

Les 3: Het maken van pagina s, het menu en het schrijven van een blogpost Pagina s

Les 3: Het maken van pagina s, het menu en het schrijven van een blogpost Pagina s Les 3: Het maken van pagina s, het menu en het schrijven van een blogpost Bij het maken van een blog is het belangrijk dat je er inhoud op plaatst. Dit noemen we content. Alles wat je openbaar op je blog

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Draagvlak en Web 2.0 Nieuwe vormen van betrokkenheid via internet

Draagvlak en Web 2.0 Nieuwe vormen van betrokkenheid via internet Draagvlak en Web 2.0 Nieuwe vormen van betrokkenheid via internet Lecture Context MasterClass Draagvlakversterking 4 december 2008 Gedurende de tweede lecture van de Context MasterClass 2008-2009 is er

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

INTERACTIEVE RECLAME VOORWOORD DIGITALE TV INTERACTIEVER OP DIGITALE TV. Marcel Flipse 1473379 mfe300 IM0902

INTERACTIEVE RECLAME VOORWOORD DIGITALE TV INTERACTIEVER OP DIGITALE TV. Marcel Flipse 1473379 mfe300 IM0902 Marcel Flipse 1473379 mfe300 IM0902 INTERACTIEVE RECLAME OP DIGITALE TV VOORWOORD De Got Milk interactieve applicatie vind ik een geweldig concept. Het idee kan eenvoudig worden gebruikt voor diverse collectieve

Nadere informatie

Briefing V1. interactieve content

Briefing V1. interactieve content Briefing V1 interactieve content Marianne Meijers m.b.meijer-meijers@hva.nl Wat is interactieve Content?. Definitie Interactieve content is de inhoudelijke bijdrage van een medium die bestaat uit tekst,

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G.

Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G. Page of Enquête studenten lerarenopleidingen Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G. Er zijn in totaal 7 vragen. A. Over jezelf Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven

Nadere informatie

Toonaangevend in open source collaboration

Toonaangevend in open source collaboration Toonaangevend in open source collaboration Open in technologie en onderlinge communicatie ENTERPRISE OPEN COMPATIBLE Zarafa is een toonaangevend Europees softwarebedrijf op het gebied van open source groupware

Nadere informatie

2. Zijn die aan te geven in categorieën? Zo ja welke? In leren, denken, creëren en delen. Er bestaan vier typen gebruik van interactieve media

2. Zijn die aan te geven in categorieën? Zo ja welke? In leren, denken, creëren en delen. Er bestaan vier typen gebruik van interactieve media 1. Wat voor een interactieve media producten zijn er? Er bestaan vele verschillende media producten: E- Learnings, Wikipedia, Roamler, Flickr, Facebook, Twitter, Youtube, Linked in, Wordpress, Blogger,

Nadere informatie