CHW Korte toelichting Colleges Asfalt (10 paginas)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHW Korte toelichting Colleges Asfalt (10 paginas)"

Transcriptie

1 CHW Korte toelichting Colleges Asfalt (10 paginas) Literatuur Road Engineering Lectures Lecture notes College Windesheim (notes from Molenaar and Houben) Lecture Notes CT3041 CT3041 Geometrisch en constructief ontwerp van wegen en spoorwegen Deel C: Constructief ontwerp van wegen. Relevante stukken uit het dictaat: Onderwerp Hoofdstuk bladzijden Bitumina Asfaltmengsels 4.10, 4.11, 4.12, App , Asfaltverhardingen Levensduurberekeningen Uitvoering en kosten van asfalt verhardingen Mijn presentatie gecopieerd door studenten tijdens de colleges van USB en ook beschikbaar bij CHW als CD. Introductie bedrijfstak Doel van de colleges Wegen verschillen niet alleen in verkeerskundig opzicht (breedte, aantal rijbanen en stroken), maar ook in constructieve zin. De plaatselijk optredende verkeers- en belastingspatronen leiden, in samenhang met de draagkracht van de ondergrond, tot een verschillende opbouw van de constructie. De eisen die het verkeer stelt aan een weg zijn dus belangrijk.de verkeerskundige hoeft geen constructief ontwerper van wegen te zijn, maar het is wel belangrijk dat hij begrip heeft wat er omgaat in de sector en hoe belangrijk zijn ontwerpgegevens zijn voor de constructie. Hierdoor kan hij beter in teamverband communiceren en ook beperkingen aanvoelen vanuit de kant van de verharding. In dit geval wordt de asfalt kant toegelicht. Het lijkt vreemd dat er vanuit het materiaal asfalt wordt gekeken en dat is het ook. In principe moet er worden gewerkt vanuit de piramide van eisen. 1

2 Abstractieniveau Hoog Laag Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 eisen gebruikers functionele eisen eisen aan constructief gedrag eisen aan materiaalgedrag interactie eisen aan de aard van het materiaal (weg)oppervlak eigenschappen Piramide van eisen Echter in de loop van tientallen jaren zijn bepaalde types constructies uit functioneel, economisch, milieutechnisch, etc, oogpunt boven komen drijven ( zie ook de colleges over dimensionering). Een type constructie is de flexibele verhardingsconstructie, ook wel genoemd asfalt constructie. Uiteraard is het van het grootste belang om bij gewijzigde eisen te starten aan de bovenkant van de piramide. Zo is een nieuwe eis die van boven komt: geluidsreductie. 2

3 Direct betrokkenen in de bedrijfstak De bedrijfstak kan als multi-disciplinair worden beschouwd. De toeleverende industrie levert de grondstoffen voor asfalt (groeves, olieproducenten) maar ook de installaties en machines die gebruikt worden in deze bedrijfstak. Asfaltfabrieken, zijn installaties waarin het gewenste materiaal in de juiste verhoudingen wordt samengesteld en gemengd. Transportbedrijven vervoeren het in de fabriek gemaakte halfproduct (in Nederland meestal rond 150 C) naar de werkplek Wegenbouwbedrijven verwerken het gemengde halfproduct tot het uiteindelijke materiaal asfalt op de weg. Het materiaal wordt dus uiteindelijk gemaakt (gespreid en verdicht) in de werksituatie. Ter vergelijking, materialen als staal en aluminium worden in de fabriek gemaakt. 3

4 Hoeveelheden Per jaar worden grote hoeveelheden asfalt verwerkt. Momenteel schommelt de asfalt productie tussen de 5 en 7 miljoen ton (7 miljard kg). Hiervoor zijn dus ook grote hoeveelheden steen, zand, vulstof en bitumen nodig. Bijna de hele hoeveelheid geproduceerd asfalt wordt warm (bij hoge temperatuur) bereid in een fabriek. Door de grote hoeveelheden materiaal die omgaan in de wegenbouw lijkt deze bedrijfstak uitermate geschikt om grote hoeveelheden secundaire materialen (ook afval) in te verwerken. Gewaarschuwd moet worden dat toepassing van secundaire materialen niet ten koste mag gaan van de kwaliteit. Toepassingen De verschillende producten die van de grondstoffen worden gemaakt worden gebruikt voor vele toepassing, ook afzonderlijk. Het bindmiddel bitumen wordt b.v. ook gebruikt als afdichtingsmateriaal, in verf, in dakbedekkingen (gemodificeerd), etcetera Indien we ons tot wegen beperken zijn bekende toepassingen: De bovenste lagen van flexibele wegverhardingsconstructies, of als deklaag op een andere constructie(b.v. beton) Vliegveldverhardingen Industrie terreinen dijkbekledingen fietspaden onder spoorwegen in trambanen Wat is asfalt Asfalt is (meestal) een warm bereid mengsel met een continue of discontinue gradering van steenslag (of grind), zand en vulstof met als bindmiddel bitumen. Het beste kan asfalt worden vergeleken met beton, waarin het bindmiddel cement is. Bij beton is het nodig om water mee te mengen met het cement. Het cement reageert chemisch met het water en vormt cementsteen, een hard materiaal, dat niet van eigenschappen verandert in het temperatuurgebied waar wij beton toepassen. Asfalt wordt in Nederland meestal gemaakt door het bitumen en het mineraal aggregaat te verhitten tot hoge temperatuur. Dit is nodig om het bitumen dun vloeibaar te krijgen en geschikt 4

5 te maken voor het mengproces. In principe vindt geen chemische reactie plaats, maar door het afkoelen wordt het bitumen geleidelijk een min of meer vaste stof. Asfalt Beton matrix Mineraal aggregaat Mineraal aggregaat Bindmiddel Bitumen Cement +water Mengtemperatuur Hoog (boven 150 C) Boven 10 C Productie temperatuur Boven 135 C Boven 5 C Type uitharding afkoelen Chemische reactie met water Samenstelling. Asfalt zoals het in de weg ligt bestaat uit de basis componenten: Bindmiddel (meestal bitumen) Vulstoffen Zand Steenslag Lucht (holle ruimte) Mineraalaggregaat De steenslag, het zand en de vulstof worden samen het mineraal aggregaat genoemd. Ze komen voor het grootste gedeelte uit de aardkorst ( soms worden staalslakken toegepast als steenslag)en komen allen uit de groep van de gesteentes. Het verschil tussen steenslag, zand en vulstof wordt kunstmatig gelegd bij de grootte van de korrels. In Nederland wordt de volgende groepsindeling aangehouden: >2 mm steenslag mm < zand<2 mm < mm vulstof De steenfractie bestaat uit gebroken of rond materiaal (riviergrind was onze enige natuurlijke bron). De grootste korrelafmeting is afhankelijk van de laagdikte waarin het wordt verwerkt. Aan de steenfractie worden eisen gesteld met betrekking tot de korrelverdeling. De korrelvorm dient zoveel mogelijk kubusvormig te zijn in verband met de grootst mogelijke weerstand tegen verbrijzeling en de sterkte van het mengsel. De hechting van het bindmiddel aan het gesteente is van het grootste belang. Gladde, dichte breukvlakken en zuur reagerende gesteentes leveren in dit opzicht vak moeilijkheden op. Aan steenslag voor deklagen worden andere eisen gesteld dan aan steenslag voor funderingen. Zo worden eisen gesteld aan de weerstand van het materiaal tegen polijsten voor steenslag in deklagen (glad worden onder verkeer). De zandfractie bestaat uit een of uit een mengsel van zandsoorten. De korrelverdeling speelt een grote rol ren aanzien van de stabiliteit, de holle ruimte en de bindmiddel behoefte van het asfaltmengsel. De korrelverdeling van de zandfractie is voorgeschreven, of moet worden gekozen via laboratorium onderzoek. Aan de bovenloop van de grote rivieren zal zich door de hogere stroomsnelheid grind en grof zand afzetten, meer zeewaarts steeds fijner zand. 5

6 De vulstof fractie bestaat in Nederland voornamelijk uit fabrieksmatig vervaardigde vulstof (mengsel van vliegassen/kalsteenmeel, kalksteenmeel/kalkhydraat, kalksteenmeel/minerale silicaten). Een beperkt percentage mag uit het zand worden toegepast. Aan de gradering worden eisen gesteld. Bindmiddelen Diverse bindmiddelen worden /werden toegepast. Zo werd tot 1980 volop gebruik gemaakt van teer als bindmiddel. Toepassing van teer is nu bij de wet verboden (milieu). Momenteel wordt voornamelijk gebruik gemaakt van bitumen of hiervan afgeleide producten. Zo wordt er voor speciale toepassingen steeds meer gebruik gemaakt van Polymeer Gemodificeerde Bitumen (PMB). Bitumen gedraagt zich bij hoge gebruikstemperatuur en/of langdurige belasting als een zeer viskeuze (boven 40 C, hoge temperatuur) en bij lage temperaturen en/of zeer korte belastingtijden als een vaste stof. Boven 70 C gedraagt bitumen zich als een vloeistof en bij temperaturen boven 135 C kan het gemengd, gepompt, gesproeid worden. Types asfalt mengsels Vele types asfalt mengsels zijn ontwikkeld in het verleden en worden ontwikkeld afhankelijk van de functionele eisen, beschikbare materialen, geldmiddelen, e.d. Voorbeelden zijn: Type Dominante toepassing Specifieke kenmerken GAB-grindasfaltbeton Onderlagen lichter belaste wegen Continu gegradeerd, dicht mengsel, harde bitumen STAB_steenslagasfaltbeton Onderlagen zwaar belaste wegen Continu gegradeerd, dicht mengsel, harde bitumen OAB-openasfaltbeton Tussenlagen Continu gegradeerd, redelijk dicht mengsel DAB-dichtasfaltbeton Deklagen Continu gegradeerd, dicht, zachte bitumen SMA-steenmastiekasfalt Deklagen, Macrotextuur, steenskeletmengsel, dicht ZOAB-zeeropenasfaltbeton Deklagen Macrotextuur, zeer hoge holle ruimte, steenskelet Warme, half warme, koude mengsels. Alle type mengsels zoals hierboven gegeven worden in Nederland bij hoge temperatuur gemaakt. Het is ook mogelijk om mengsels bij (veel) lagere temperaturen te produceren. Hiervoor worden emulsies en schuimbitumen gebruikt. Uit milieu oogpunt is het een belangrijke ontwikkeling die hier door tijdgebrek niet verder wordt behandeld. Ontwerp van mengsels. 6

7 Mengsels worden vooraf in het laboratorium ontworpen. Hierbij wordt de werkelijkheid zo goed mogelijk nagebootst. Dit betekent dat gebruikte materialen en gebruikte methodes van vervaardigen van het materiaal zo goed mogelijk moeten overeen komen met de werkelijkheid. Gepoogd wordt om de bemonsterde materialen, het afwegen en bij elkaar voegen van de materialen, het mengen van de materialen en het verdichten van proefstukken zo realistisch mogelijk na te bootsen. Hiervoor wordt momenteel de z.g. Marshall methode gebruikt (zie ook diktaat), een methode die in de tweede wereldoorlog in de VS is ontwikkeld voor het snel ontwerpen van asfalt mengsels voor start- en landingsbanen van leger vliegvelden. Productie en verwerking (nadruk op warm) Het uiteindelijke product(materiaal) wordt op het werk gemaakt Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met werk omstandigheden die sterk kunnen wijzigen in korte tijd. Wind, regen, temperatuur beinvloeden de werksituatie enorm. Dit betekent dat de uitvoering grote invloed heeft op de uiteindelijke kwaliteit van het materiaal asfalt. Voorbeeld: indien het materiaal zeer snel afkoelt in de spreidmachine en onder de walsen, dan kan het mogelijk zijn dat er niet voldoende tijd beschikbaar (ook afhankelijk van de verdichtingscapaciteit) om het betreffende materiaal voldoende te verdichten. Ook is er een groot verschil tussen dag- en nachtwerk. In Nederland is het zo druk op de weg dat in een groot aantal gevallen het alleen mogelijk is om s nachts aan de weg te werken. Warm asfalt versus koud asfalt Warm asfalt is kritisch voor wat betreft de uitvoeringstijd indien het materiaal eenmaal in de spreidmachine is beland. Indien het materiaal eenmaal is verdicht kan er weinig meer gebeuren. Het tegenovergestelde geldt meestal voor koude mengsels (gebaseerd op bitumen emulsies). Omdat de bitumen met water is gemengd, is de uitvoeringstijd niet erg belangrijk, maar daarentegen blijft er altijd een hoeveelheid water achter in de verdichte laag. Dit water moet uit het mengsel kunnen evaproreren alvorens een koud mengsel een redelijke stijfheid bereikt. Mixed in place, mixed in fabriek Warme mengsels worden altijd in de fabriek gemaakt. Koude mengsels kunnen echter ook op het werk in de weg worden gemaakt. Hiervoor zijn speciale machines ontwikkeld. Door het in de weg verwerken van het reeds aanwezige materiaal, samen met nieuw toegvoegd materiaal, is de constantheid van de kwaliteit van het product natuurlijk veel moeilijker te handhaven. De asfaltmenginstallatie Tot de jaren 1970 toen er nog grote projecten waren met de aanleg van nieuwe autobanen waren veel asfaltmenginstallaties mobiel. Vanaf de zeventiger jaren in de vorige eeuw, zijn steeds meer installaties permanent geworden vanwege het sterk afnemen van nieuwe grote werken en de overgang naar vooral onderhoud. Bovendien werd het steeds moeilijker om vergunningen te krijgen voor mobiele installaties vanwege milieuredenen. 7

8 Momenteel staan er in Nederland ongeveer 60 asfaltcentrales (fabrieken) verspreid over het hele land. Het is daarom mogelijk om binnen een redelijke afstand warm bereid asfalt te bestellen en laten bezorgen. Dit draagt bij aan de uiteindelijke kwaliteit, omdat de kans dat de vrachtwagens in files komen te staan hierdoor veel kleiner wordt, zodat te veel afkoelen en dergelijke redelijk in de hand kan worden gehouden. Twee belangrijke installatie types zijn: installaties volgens het discontinue systeem installaties werkend volgens het continue systeem Bijna alle asfaltmenginstallaties in Nederland werken volgens het discontinue principe. Indien grote hoeveelheden materiaal van dezelfde soort verwerkt kunnen worden zou kunnen worden overwogen over te stappen op het continue systeem, omdat hiermee grotere producties kunnen worden gerealiseerd. In de nederlandse situatie, waarbij vele verschillende mengsels worden gevraagd (kruidenier) met meestal vrij geringe aantal tonnen, is het meestal handiger om het discontinue systeem toe te passen. Bovendien kan met het discontinue systeem zeer nauwkeurig worden gewerkt. In Nederland is het ook belangrijk dat oud asfalt kan worden toegevoegd aan het nieuw te maken mengsel. Hiertoe moeten er speciale voorzieningen worden gerealiseerd aan de asfalt installatie.al het weggebroken asfalt van oude verhardingen wordt in Nederland hergebruikt. Wij hebben zelf geen grondstoffen en moeten dus alles uit het buitenland inkopen. Zowel economisch als milieu-technisch is het hergebruik van asfalt dus een uitstekende zaak. Verwerking (transport, spreiden, verdichten) De gemengde materialen worden bij de installatie in een silo geplaatst. Speciale vrachtwagens transporteren vervolgens het warme asfalt naar het werk. De vrachtwagens moeten zeer schoon zijn om vervuiling van het onverdichte asfalt te voorkomen. Bovendien moeten de vrachtwagens in principe geisoleerd zijn (met bovenkap) om te voorkomen dat het onverdichte asfalt afkoelt tijdens transport. Het spreiden gebeurt in een speciale spreidmachine. (zie ook diktaat). Het beste product wordt verkregen als de spreidmachine continu met een constante snelheid kan doorlopen. Belangrijk is hierbij dat de vrachtwagens die telkens tussendoor moeten wisselen om de opvangbak (hopper) vol genoeg te houden, zo zachtjes mogelijk tegen de spreidmachine worden geplaatst en geen stoten veroorzaken. Stilstaan en stoten komen terug in het wegdek als onvlakheden. De spreidbreedte kan enorm varieren voor een spreidmachine (3 tot 12 meter, terwijl er speciale machines zijn met kleinere werkbreedte voor fietspaden e.d.). Voor grote oppervlakken zoals bij startbanen van vliegvelden of grote industrie terreinen worden meerdere afwerkmachines gestaffeld naast elkaar geplaatst en kunnen enorme breedtes in een keer warm worden uitgevoerd. Dit vereist natuurlijk wel de nodige logistieke inspanningen, omdat grote hoeveelheden warm asfalt (dus vele vrachtwagens moeten continu klaarstaan met lading warme asfalt) continu op het werk beschikbaar moeten zijn. 8

9 Zoals aangegeven in het diktaat wordt in de spreidmachine reeds een redelijke voorverdichting gerealiseerd, afhankelijk van de mogelijkheden. De eindverdichting en dus min of meer het eindproduct wordt gerealiseerd door middel van het walsen. Walsen kunnen worden onderscheiden in: Statische walsen Trilwalsen Een andere indeling is: stalen walswielen, van grotere afmetingen bandenwalsen (relatief kleine luchtbanden) Het verdichtingsresultaat is van een groot aantal factoren afhankelijk (zie diktaat). Belangrijk is te realizeren dat deze eindverdichting moet plaatsvinden in de buitenlucht. Het afkoelen van het warme mengsel hangt ook sterk af van de weersomstandigheden (temperatuur, wind, regen). Zoals al kon worden gezien van de BTDC, is er slechts een beperkt temperatuur gebied waarin het bitumen visceus genoeg is om te kunnen verdichten. Onderzoek en controle bij productie en verwerking Onderzoek en controle maken deel uit van het meten van de kwaliteit van een product. Een en ander wordt vastgelegd in het bestek en de daarin van toepassing verklaarde voorschriften. In het bestek is de relatie tussen de opdrachtgever en de aannemer van het werk geregeld. In het kader van de productie en de verwerking zijn de volgende activiteiten te onderscheiden: Vooronderzoek: ter vaststelling van de samenstellingen en eigenschappen van het in het werk te brengen asfalt Bedrijfscontrole: omvattende de bewaking van de samenstelling en eigenschappen van het product tijdens de productie en verwerking Controle-onderzoek in het kader van de oplevering: ter beoordeling van de samenstellingen en eigenschappen van het in het werk gebrachte asfalt (opleveringscontrole). Het vooronderzoek en de bedrijfscontrole behoren volgens de gangbare besteksbepalingen tot de taak van de aannemer. Het vooronderzoek wordt ook beschreven in het diktaat ( en ) en is gedetaileerd beschreven in de stanaard 2000 Bij de keuze van de bouwstoffen en de mengselsamenstelling wormen de kosten uiteraard een belangrijke factor. Om echter economische argumenten niet de overhand te laten krijgen boven technische, zijn in de besteksvoorschriften wijzigingen van het bitumengehalte en steenslag en zand verrekenbaar gesteld ten opzichte van een standaard samenstelling Het vooronderzoek wordt veelal uitgevoerd in een meestal bij de asfaltmenginstallatie geplaatst bedrijfslaboratorium.. De opleveringscontrole als kwaliteitsbeoordeling, behoort tot de taak van de directie. Deze kan daarbij gebruik maken van de gegevens die de bedrijfscontrole heeft opgeleverd. Nog een stap verder gaat certificatie: de oplevering berust in dat geval op een door een certificatie-instituut gewaarmerkte controle, die door de aannemer wordt uitgevoerd. Certificatie van asfaltspecie is momenteel in behandeling. 9

10 Wanneer Voor de aanbesteding Tijdens aanleg Na gehele of gedeeltelijke voltooing Wat Vooronderzoek Bedrijfscontrole Opleveringscontrole Bedrijfscontrole (bouwstoffen, bereiding, verwerking) De bedrijfscontrole omvat: De eigenschappen van de te verwerken bouwstoffen De samenstelling en de korrelvorm van het asfaltmengsel De laagdikten De verdichting Voor de deklaag de vlakheid en de stroefheid Op grond van de resultaten van dit onderzoek wordt vastgesteld of het productieproces moet worden bijgestuurd. Opleveringscontrole De opleveringscontrole, uitgevoerd in het kader van de oplevering van het werk, verloopt volgens in het bestek vermelde voorschriften en geeft de directie gegeven voor de beoordeling van de kwaliteit. Het onderzoek van uit de weg geboorde monsters wordt in een laboratorium van de directie of een door de directie aangewezen laboratorium verricht. Besteksbepalingen Eisen voor bouwstoffen en mengsels Het bestek bevat eisen, waaraan de grondstoffen en het gerede product moeten voldoen ten aanzien van onder andere: de korrelverdeling mengselsamenstelling laagdikten verdichting vlakheid stroefheid Bovendien worden verwerkingsvoorschriften gegeven en wordt in vele gevallen vermeld, op welke wijze het nakomen van de gestelde eisen zal worden gecontroleerd. Door vele directies zijn in het verleden voorwaarden en beplaingen opgesteld, die in bestekken van toepassing werden verklaard. Tegenwoordig worden voornamelijk de standaard RAW bepalingen toegepast. Deze wordt ieder 5 jaar herzien en uitgebracht door het CROW. Hierdoor ontstaat een uniforme manier van bestekken voorschrijven, die zeer up to date is en ieder aannemer goede kansen geeft. 10

11 Hoeveelheden; verrekening De hoeveelheid asfalt wordt soms wel en soms niet verrekenbaar gesteld. Verrekenbaar wil zeggen dat de geleverde heoveelheid asfalt vergeleken wordt met de in het bestek genoemde hoeveelheid, waarna voor het meer geleverde bijbetaling en voor het minder geleverde aftrek volgt. De verwerkte hoeveelheid wordt bepaald aan de hand van bonnen van de weegbrug (bij de asfaltmenginstallatie). Deze moet ongeveer overeenkomen met de hoeveelheid berekend uit: (Verwerkt oppervlak) x (gemiddelde laagdikte)x (gemiddelde dichtheid van het asfalt) Bepaling van de hoeveelheid vindt meestal per dag plaats. Ook na afloop van het werk kan een verrekening betreffende de samenstelling van het asfalt plaatsvinden. Bereiding en verwerking van asfalt Algemeen kan worden opgemerkt dat de in de Standaard 2000 nagestreefde mengvorm, van voorschriften, waarbij een principe omschrijving van werkwijze en materiaal is gekoppeld aan goed geformuleerde kwaliteitseisen de voor dit moment juiste oplossing is. Een goed voorbeeld in de RAW 2000 is de eisen met betrekking tot het aantal en type walsen. De walscapaciteit dient te zijn afgestemd op de behoefte van het werk. Reservecapaciteit dient op of nabij het werk aanwezig te zijn. Hierbij wordt het walstype en het aantal walsen volledig aan de verantwoordelijkheid van aannemer overgelaten, die immers deskundig is. In nieuwe contractvormen, waarbij alleen op functionele eisen wordt gecontroleerd, zal de bereiding en verwerking volledig voor verantwoordelijkheid van de aannemer zijn. Oplevering en garantie. Onder oplevering van een werk wordt verstaan de overdracht van het voltooide werk door de aannemer aan de opdrachtgever. Een werk wordt beschouwd te zijn opgeleverd indien de directie het werk op verzoek van de aannemer heeft opgenomen en goedgekeurd. Dit gebeurt dan meestal na een controle onderzoek van de directie, de zg. opleveringscontrole. Men moet zich wel realiseren dat deze gegeven vaak lang na het moment van opname ter beschikking komen. In de standaard 2000 is in aansluiting op de oplevering een garantieperiode van 3 jaar vastgesteld, waarbinnen de aannemer zich verbindt alle gebreken aan de verharding te zullen herstellen (op rekening van de verantwoordelijke voor de oorzaak van de schade). Martin van de Ven, Delft 11

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Ing. Jan Willem Venendaal BAM Wegen bv Rémy van den Beemt BAM Wegen bv Samenvatting Steenmastiekasfalt ontleent zijn duurzaamheid aan het hoge mastiekgehalte

Nadere informatie

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite:

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite: Wegen, opritten, parkings in asfalt Op volgende pagina een korte samenvatting vanwege het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw aangaande de soorten asfalt, de samenstelling van asfaltverhardingen, de verwerking

Nadere informatie

RAW1040 Bladnr. 1 van 5 Afdrukdatum:

RAW1040 Bladnr. 1 van 5 Afdrukdatum: RAW1040 Bladnr. 1 van 5 CATALOGUS HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 101010 312111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton V Totaal 9 Asfalt AC 6 surf wit met Reflexing White. 9.... Mengseleigenschappen:

Nadere informatie

Overloopdijk Ellewoutsdijk

Overloopdijk Ellewoutsdijk 7-06-133-8 Besteksbepalingen Open Steenasfalt Overloopdijk Ellewoutsdijk Juli 2006 ir. M.F.e. van de Ven 11111l1li111111111111111111111111111111111111111111111111111!, 010848 2006 PZDT-R-06328 best -/OudfBesteksbepalingen

Nadere informatie

TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008

TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008 TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 200 Als gevolg van een wettelijke maatregel is de Europese Construction Products Directive CPD (Richtlijn Bouwproducten) van kracht in Nederland.

Nadere informatie

Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen. Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC

Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen. Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC Keuzes Wel / niet geluidsarm wegdek? Hoeveel geluidreductie? Welk geluidsarm wegdek? Hoe/wanneer aanleg?

Nadere informatie

Normblad: 1 / 5 mei 2016

Normblad: 1 / 5 mei 2016 Normblad: 1 / Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 3307 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 4 mineralen en werkgroep kunststof ressorterend onder deze commissie. Deel

Nadere informatie

Schuimbitumenstabilisatie. Frits Stas Technologendagen, Vught 10 maart 2016

Schuimbitumenstabilisatie. Frits Stas Technologendagen, Vught 10 maart 2016 Schuimbitumenstabilisatie Frits Stas Technologendagen, Vught 10 maart 2016 Schuimbitumen - sproeiers (nozzles), water + lucht (5 bar) samen met hete bitumen (180 C) - ontstaan dampexplosie schuimen bitumen

Nadere informatie

De invloed van boor- en zaagwerkzaamheden op de korrelverdeling van gap-graded mengsels

De invloed van boor- en zaagwerkzaamheden op de korrelverdeling van gap-graded mengsels De invloed van boor- en zaagwerkzaamheden op de korrelverdeling van gap-graded mengsels Bert Gaarkeuken DIBEC Materiaalkunde Jan van de Water DIBEC Materiaalkunde Samenvatting Gap-graded mengsels worden

Nadere informatie

In plant mengtechnieken. Henk de Vrieze Mobibulk

In plant mengtechnieken. Henk de Vrieze Mobibulk In plant mengtechnieken Henk de Vrieze Mobibulk MOBIBULK Mengtechniek MMT Presenteert: de KMA 220 De hoogwaardige menginstallatie die naar de bouwplaats komt! aanvoer loskoppellen en opstellen uitklappen

Nadere informatie

STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN

STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015 HOOFDSTUK ASFALTVERHARDINGEN JAN STIGTER KOAC-NPC TECHNOLOGENDAGEN 2014 2014 1 ONDERWERPEN Wijziging hoofdstuknummer in 81.2 Diverse kleine tekstuele wijzigingen Wijzigingen

Nadere informatie

Asfaltproductie bij lage temperaturen

Asfaltproductie bij lage temperaturen Asfalt en bitumendag Asfaltproductie bij lage temperaturen Ing. Tine Tanghe (R. Renaudeau) 20 november 2008 DEFINITIES Temperatuur > 140 C 110-130 C 80 95 C 25 60 C ENGELS HOT WARM SEMI - WARM COLD NEDERLANDS

Nadere informatie

Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt. Postbus 68 3620 AB Breukelen. Bezoekadres: Straatweg 68 3621 BR Breukelen

Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt. Postbus 68 3620 AB Breukelen. Bezoekadres: Straatweg 68 3621 BR Breukelen Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt Postbus 68 3620 AB Breukelen Bezoekadres: Straatweg 68 3621 BR Breukelen T (0346) 26 26 44 F (0346) 26 35 05 E info@vbwasfalt.nl I www.vbwasfalt.org Inhoud

Nadere informatie

Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC

Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC Stille wegdekken: de praktijkervaringen van de afgelopen 10 jaar Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC Stil wegdek en actieplannen: 21 februari 2008 1 Inhoud Overzicht van wegdektypen Wat kun je wel en niet

Nadere informatie

Provincie Overijssel. Duurzaamheid en innovatie in wegaanleg en wegonderhoud. Rien Huurman

Provincie Overijssel. Duurzaamheid en innovatie in wegaanleg en wegonderhoud. Rien Huurman Provincie Overijssel Duurzaamheid en innovatie in wegaanleg en wegonderhoud Rien Huurman Low Emmission 2 Asphalt Pavement LE 2 AP Achtergrond - Reconstructie markt - Footprint - Grondstoffen - Geluid -

Nadere informatie

Definitief Stappenplan voor het Volumetrisch Ontwerpen van Steenmastiekasfalt (SMA)

Definitief Stappenplan voor het Volumetrisch Ontwerpen van Steenmastiekasfalt (SMA) Definitief Stappenplan voor het Volumetrisch Ontwerpen van Steenmastiekasfalt (SMA) A.S. Wierda Rijkswaterstaat Noord-Nederland VIV Materiaaltechnologie te Leeuwarden W.J. Wit Asfalt Kennis Centrum te

Nadere informatie

Product besteksteksten

Product besteksteksten RAW1171 INDUMIX Bladnr. 1 van 6 OMSCHRIJVING BESTEKS- POST- NUMMER CATALOGUSNUMMER HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING TER INLICHTING 1 INDUMIX PRODUCTEN 11 INDUMIX

Nadere informatie

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt PenTack Duurzaam 60% Kostenbesparing Snel & efficiënt Milieuvriendelijk Voor alle soorten asfalt Preventief asfaltonderhoud Bewezen oplossingen voor onderhoud van asfaltverhardingen Bitumen aan de oppervlakte

Nadere informatie

Stil Stiller? : Ruim 10 jaar stille wegdekken provincie Gelderland. Harco Kersten Provincie Gelderland; Afdeling Uitvoering werken

Stil Stiller? : Ruim 10 jaar stille wegdekken provincie Gelderland. Harco Kersten Provincie Gelderland; Afdeling Uitvoering werken Stil Stiller? : Ruim 10 jaar stille wegdekken provincie Gelderland Harco Kersten Provincie Gelderland; Afdeling Uitvoering werken Inhoud presentatie: - Gelderland in vogelvlucht - Eerste stille wegdekken

Nadere informatie

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Tabel 1 van 4 monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/02/2015 18/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 24/02/2015 24/02/2015 Startdatum

Nadere informatie

Asfalt voor zwaar belaste verhardingen. Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium

Asfalt voor zwaar belaste verhardingen. Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium Asfalt voor zwaar belaste verhardingen Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium Asfalt voor zwaar belaste verhardingen Inleiding Soorten spoorvorming in asfalt Oplossingen voor KWS-verhardingen

Nadere informatie

OPPERVLAKBEHANDELINGEN OP BRUGGEN EN VIADUCTEN

OPPERVLAKBEHANDELINGEN OP BRUGGEN EN VIADUCTEN OPPERVLAKBEHANDELINGEN OP BRUGGEN VERBETEREN EN ONDERHOUDEN VAN - WEGVERHARDINGEN - INDUSTRIE- EN BEDRIJFSVLOEREN - VLIEGVELDVERHARDINGEN - cds-bouwbeschermingsproducten Elk brugdektype een eigen toplaag

Nadere informatie

LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie

LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie 1 Product 2 Specificaties 3 Bestek 4 Referenties Contact Voor meer informatie: BAM Wegen bv afdeling Technologie & Ontwikkeling, Materieel en

Nadere informatie

-markering asfalt en Europese asfaltnormen

-markering asfalt en Europese asfaltnormen Asfaltontwikkelingen, Infratech -markering asfalt en Europese asfaltnormen Wim Rollfs of Roelofs, Wegbouwkundig adviseur, Materiaaldienst (DIVV), gemeente Amsterdam Asfaltontwikkelingen 1 -markering asfalt

Nadere informatie

Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal)

Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal) IR-N-05.023 Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal) 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze leidraad is bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers

Nadere informatie

Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen

Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Actualisering juli 2010 Vastgestelde tekst uitgave 11 november 2010 CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Nadere informatie

Ketenanalyse asfaltproductie

Ketenanalyse asfaltproductie PAGINA i van 13 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Ketenanlyse_asfaltproductie_2.1 Versie: 2.1 Status: Concept Uitgegeven door: Oosterhof

Nadere informatie

In hoofdstuk 2 zijn de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft tot slot de verhardingsconstructies.

In hoofdstuk 2 zijn de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft tot slot de verhardingsconstructies. Afbeelding 1.1. Toekomstige situatie In een rode lijn is de vrijliggende busbaan weergegeven. De gele lijn geeft de Tidal Flow halte weer. Het opstelvak en de extra rijstrook op de N247 zijn in groen weergegeven.

Nadere informatie

Laboratoriumbeproevingen asfalt

Laboratoriumbeproevingen asfalt Laboratoriumbeproevingen asfalt Bouwstofanalyse / gradering Asfalt bestaat uit verschillende componenten, zoals vulstof, zand, steenslag en bitumen. Voordat asfalt geproduceerd kan worden, moeten de verschillende

Nadere informatie

Oppervlakbehandeling. Effectief asfaltonderhoud. Duurzaam. Snel en efficiënt. Veilig. Voordelig. Voor vrijwel elk asfalt

Oppervlakbehandeling. Effectief asfaltonderhoud. Duurzaam. Snel en efficiënt. Veilig. Voordelig. Voor vrijwel elk asfalt Oppervlakbehandeling Duurzaam Snel en efficiënt Veilig Voordelig Voor vrijwel elk asfalt Effectief asfaltonderhoud Producten en technieken die voldoen aan de eisen van nu Een is een voordelige manier om

Nadere informatie

Met de cementdekvloer heeft ú het voor het zeggen

Met de cementdekvloer heeft ú het voor het zeggen Met de cementdekvloer heeft ú het voor het zeggen Wat is een dekvloer en waar heb je hem voor nodig? Een dekvloer wordt op de draagvloer, die het draagvermogen van de constructie levert, aangebracht om:

Nadere informatie

Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging.

Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging. Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging. P.M. Kuijper, D. van Vliet, J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Door een aantal

Nadere informatie

Hergebruik van beton, nog niet zo gewoon. Ronald Diele

Hergebruik van beton, nog niet zo gewoon. Ronald Diele Hergebruik van beton, nog niet zo gewoon Ronald Diele Schagen Infra MIO Asfaltcentrale Schagen Infra BCH Betoncentrale Schagen Infra Terug naar Pioneering bijeenkomst op 26 april jl. Sessie over hergebruik

Nadere informatie

GTL-congres. Duurzaamheid en geluid in de wegenbouw. Bert Gaarkeuken, Hoevelaken,

GTL-congres. Duurzaamheid en geluid in de wegenbouw. Bert Gaarkeuken, Hoevelaken, GTL-congres Duurzaamheid en geluid in de wegenbouw Bert Gaarkeuken, Hoevelaken, 09-11-2016 Ontwikkelingen Waar gaan we heen? Is dit de waan van de dag of moet BAM hier aan mee doen? Waar gaan we heen?

Nadere informatie

BESTEKSEISEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE ASFALTDEKLAGEN

BESTEKSEISEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE ASFALTDEKLAGEN Postbus 1 Tel 0229 547700 1633 ZG Avenhorn Fax 0229 547701 www.ooms.nl/onderzoek Research & Development publicatie Evert de Jong Gerbert van Bochove Rudi Dekkers Hans Schottert Rardy Schunselaar BESTEKSEISEN

Nadere informatie

Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete

Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete Fundamentele testen op asfalt Dr. A. Vanelstraete Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Recente evolutie in de standaardbestekken Asfaltbeton volgens de fundamentele methode: Minder eisen op de materialen,

Nadere informatie

Tentamenopgave chemie B Geachte kandidaat,

Tentamenopgave chemie B Geachte kandidaat, Tentamenopgave chemie B 08 5 Geachte kandidaat, Hierbij gaat een octrooiaanvrage NL060000301 zoals ingediend op 27 januari 08, en het document dat de basis vormt van de inroeping van prioriteit voor bijgaande

Nadere informatie

Esha Infra Solutions. De totaaloplossing voor weg- en waterbouw. Aanleg. Onderhoud. Afdichting. Duurzaam. Innovatie

Esha Infra Solutions. De totaaloplossing voor weg- en waterbouw. Aanleg. Onderhoud. Afdichting. Duurzaam. Innovatie Esha Infra Solutions Aanleg Onderhoud Afdichting Duurzaam Innovatie De totaaloplossing voor weg- en waterbouw Innovatie in wegen waterbouw Esha Infra Solutions biedt een totaalpakket van producten en diensten

Nadere informatie

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Stap 1: Uitwerking van de waardeketen... 4 2.1 Grondstoffen... 4 2.2 Transport naar betoncentrale... 4 2.3 Prefab betoncentrale... 4 2.4 Transport naar het project... 5 2.5 Gebruikersfase

Nadere informatie

30% CO 2 & energiereductie

30% CO 2 & energiereductie Het innovatieve asfaltmengsel voor een schoon milieu 30% CO 2 & energiereductie Laag Energie AsfaltBeton De groene kant van asfalt Duurzaam asfalt dat net zo lang meegaat en even ongevoelig is voor wegschade

Nadere informatie

DRAFT-1. Rekentechnische vergelijking WAB- GAB ontwerpgrafiek voor Projectbureau Zeeweringen

DRAFT-1. Rekentechnische vergelijking WAB- GAB ontwerpgrafiek voor Projectbureau Zeeweringen DRAFT-1 Rekentechnische vergelijking WAB- GAB ontwerpgrafiek voor Projectbureau Zeeweringen Opdrachtgever Project bureau Zeeweringen Contactpersoon Y.M. Provoost Rapport TU Delft Faculteit Civiele Techniek

Nadere informatie

Plaatsing van straatstenen en boordstenen

Plaatsing van straatstenen en boordstenen Plaatsing van straatstenen en boordstenen 1) Ontvangst van de producten Controleer de lading op: kleur; afmetingen; hoeveelheid. Houd steeds de productlabels bij. Plaatsing getuigt van goedkeuring van

Nadere informatie

Constructief bijdragen aan Duurzaamheid

Constructief bijdragen aan Duurzaamheid Constructief bijdragen aan Duurzaamheid Vliegasunie levert producten, die uitstekende vervangers zijn van cement en natuurlijke grondstoffen zoals zand, klei, kalksteen en natuurgips Grondstoffen met meerwaarde

Nadere informatie

Vernieuwers in infrastructuur. Vernieuwers in infrastructuur

Vernieuwers in infrastructuur. Vernieuwers in infrastructuur Innovaties Reef Infra Bijeenkomst innovatie/duurzaamheid in wegaanleg en onderhoud, Provincie Overijssel Gerrit Jan Kerkdijk Zwolle 30 oktober 2013 Tendensen in de markt Afname investerings- en onderhoudsbudgetten

Nadere informatie

Hergebruik van asfalt

Hergebruik van asfalt Hergebruik van asfalt Ervaringen Jan Voskuilen Senior adviseur verhardingen afd. GPO Inhoud Inleiding, begrippen en historie Hoeveel hergebruik mag? Uitgevoerde onderzoeken Mechanische karakterisering

Nadere informatie

In situ verwerkingstechnieken. Henk Vreeswijk Freesmij

In situ verwerkingstechnieken. Henk Vreeswijk Freesmij In situ verwerkingstechnieken Henk Vreeswijk Freesmij Schuimbitumen Oostweg Enschede 1 Voorstellen Henk Vreeswijk Algemeen Directeur Duurzaam Duurzaam Onze organisatie Platte organisatie Hoofdkantoor in

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN HERGEBRUIK POLYMEERGEMODIFICEERD ASFALT

ZIN EN ONZIN HERGEBRUIK POLYMEERGEMODIFICEERD ASFALT Postbus 1 Tel 0229 547700 1633 ZG Avenhorn Fax 0229 547701 www.ooms.nl/rd Research & Development publicatie ir. C.P. Plug dr.ir. A.H. de Bondt ZIN EN ONZIN HERGEBRUIK POLYMEERGEMODIFICEERD ASFALT CROW

Nadere informatie

Constructie vissteigers en visstoepen

Constructie vissteigers en visstoepen Constructie vissteigers en visstoepen Wanneer de materiaalkeuze, de vorm en grootte van de vissteiger of visstoep zijn bepaald, kan de constructie ervan worden uitgewerkt. Het aanleggen van deze voorzieningen

Nadere informatie

Innovation Concepts B.V. Nieuwsbrief 2012-01 Versie NL

Innovation Concepts B.V. Nieuwsbrief 2012-01 Versie NL Algemeen Innovation Concepts B.V. is bijna twee jaar geleden opgezet door Pol Knops en Keesjan Rijnsburger. We zijn al ruim twee jaar bezig met het onderzoeken van diverse toepassingen van CO 2 binding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw

Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw tbv hercertificering niv. 5 op de CO2- Prestatieladder (2015) Deelrapport Rasenberg Wegenbouw B.V. maart 2015 Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium--

Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium-- Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium-- CROW-publicatie 210: 2014 Ir. Nico van den Berg Februari 2014 Wat betekent de nieuwe publicatie voor het adviesbureau en laboratorium?

Nadere informatie

Versie Definitief 1 Datum Senior adviseur wegbouwkunde Ir. J.S.I. van der Wal Senior projectleider ir. A.H.

Versie Definitief 1 Datum Senior adviseur wegbouwkunde Ir. J.S.I. van der Wal Senior projectleider ir. A.H. Vestiging Scharwoude Postbus 58 1634 EA SCHARWOUDE Tel. 0229-547850 Fax 0229-547851 www.unihorn.nl Beoordeling proefstukken gekleurd asfalt Opdrachtgever Document: 2115153-01-ABO-RAP Ventraco Chemie Asterweg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Verantwoording. Voorwoord. Mechanica van de verharding. Mechanica van mengsels. Mengselontwerpmethoden

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Verantwoording. Voorwoord. Mechanica van de verharding. Mechanica van mengsels. Mengselontwerpmethoden Inhoudsopgave Inhoudsopgave Verantwoording Voorwoord Module 1: De piramiden Module 2: Mengselopbouw Module 3: Mechanica van de verharding Module 4: Mechanica van mengsels Module 5: Mengselontwerpmethoden

Nadere informatie

Mengsel ontwerp SMA. Eindverslag CROW-werkgroep IVO-SMA. M.F.C. van de Ven TU Delft. A.J. van Leest CROW Kennisplatform voor infrastructuur

Mengsel ontwerp SMA. Eindverslag CROW-werkgroep IVO-SMA. M.F.C. van de Ven TU Delft. A.J. van Leest CROW Kennisplatform voor infrastructuur Mengsel ontwerp SMA Eindverslag CROW-werkgroep IVO-SMA M.F.C. van de Ven TU Delft A.J. van Leest CROW Kennisplatform voor infrastructuur Samenvatting De werkgroep Mengselontwerp steenmastiekasfalt heeft,

Nadere informatie

Onderzoek naar vloeistofdichte asfaltconstructies - ervaringen met een praktijkgeval -

Onderzoek naar vloeistofdichte asfaltconstructies - ervaringen met een praktijkgeval - Onderzoek naar vloeistofdichte asfaltconstructies - ervaringen met een praktijkgeval - Kortschrift opgesteld voor: Wegbouwkundige Werkdagen 2002 Te Doorwerth, Nederland 12 en 13 juni 2002 Onderzoek naar

Nadere informatie

Technische aspecten. Wat bekijken we deze avond? Gekleurde fietspaden. Bestanddelen. Mengsels. Eigenschappen performantie. Financieel.

Technische aspecten. Wat bekijken we deze avond? Gekleurde fietspaden. Bestanddelen. Mengsels. Eigenschappen performantie. Financieel. Gekleurde fietspaden Technische aspecten ir. Eric Van den Kerkhof Technisch Directeur Colas Belgium nv 1 Wat bekijken we deze avond? Bestanddelen Mengsels Eigenschappen performantie Financieel Conclusies

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

DE LICHTGEWICHT VAN BETON

DE LICHTGEWICHT VAN BETON DE LICHTGEWICHT VAN BETON Kleuren en afwerkingen De Aerlox is in zwart beschikbaar. NOVO+ * INGEKLEURDE BODY zwart Vederlicht zwaargewicht De Aerlox: wel de kracht, niet de kilo s Een betonnen dakpan weegt

Nadere informatie

04 Met freesnaden wordt hier bedoeld alle asfalt aansluitingen die gemaakt moeten worden.

04 Met freesnaden wordt hier bedoeld alle asfalt aansluitingen die gemaakt moeten worden. RAW0260 Moederbestek DEFINIITEF versie 02-02-2016 Bladnr. 19 van 32 30 Wegverhardingen I 30 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden 30 12 01 Frezen van asfaltverhardingen 04 Met freesnaden

Nadere informatie

Productinformatie uitgebreid. Dynamisch Meten Impactenergie

Productinformatie uitgebreid. Dynamisch Meten Impactenergie Het meten van impactenergie (uitgedrukt in kn en tijd) ten behoeve van slagverdichters (Marshallhamer, proctorhamer, terugslaghamer beton, en elke andere toepassing of apparaat waarvan de energieafgifte

Nadere informatie

Systeemnummer : HB 1-1-1

Systeemnummer : HB 1-1-1 Systeemnummer : HB 1-1-1 Omschrijving : Tweelaagse gietasfaltconstructie losliggend, op betonnen hellingbaan voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige

Nadere informatie

Aanpassingen in RAW-deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen

Aanpassingen in RAW-deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen WGA-document - 2625-139-02 RAW-systematiek Standaard RAW Bepalingen 2010 Aanpassingen in RAW-deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Versie van 15-06-2012 Consultatiedocument Consultatiedocument RAW-deelhoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken Handleiding Kostentool Stille Wegdekken 1 Inleiding De kostentool Stille Wegdekken is bedoeld voor wegbeheerders om snel een indicatie te krijgen wat de toepassing van stille wegdekken voor financiële

Nadere informatie

Systeemnummer : HB 1-2-1

Systeemnummer : HB 1-2-1 Systeemnummer : HB 1-2-1 Omschrijving : Membraan-tweelaagse gietasfaltconstructie vastliggend, op betonnen hellingbaan voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige

Nadere informatie

Inhoud Introductie EOS Edelsplit eigenschappen Historie EOS Edelsplit Onderzoek Huidige Toepassingen Voordelen Provincie Overijssel Dia 2

Inhoud Introductie EOS Edelsplit eigenschappen Historie EOS Edelsplit Onderzoek Huidige Toepassingen Voordelen Provincie Overijssel Dia 2 Electro Ovenslakken (EOS) Ervaringen en toepassingen in Nederland Jos Put Inhoud Introductie EOS Edelsplit eigenschappen Historie EOS Edelsplit Onderzoek Huidige Toepassingen Voordelen Dia 2 JP Infra Advies

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN PROJECT 19481 MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN Grondslag - WLN Galileistraat 69 1704 SE Heerhugowaard t 072 5729457 www.grondslag.nl met Grondslag vestigingen in : Kamerik ı Heerhugowaard

Nadere informatie

Toekomstperspectief voor geluidarme wegdekken. Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Toekomstperspectief voor geluidarme wegdekken. Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Toekomstperspectief voor geluidarme wegdekken Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Levensduur in functie van geluidsreductie wegdektype levensduur (jaren) geluidsreductie (dba) tweelaags fijn

Nadere informatie

Richtlijn. Tweelaags ZOAB

Richtlijn. Tweelaags ZOAB Richtlijn Tweelaags ZOAB 2012 Bouwend Nederland Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) Zilverstraat 69 2718 RP Zoetermeer Correspondentie: Postbus 340 2700 AH Zoetermeer T 079-3252225 F 079-3252295 E vbw@bouwendnederland.nl

Nadere informatie

Laboratoriumbeproevingen bitumen

Laboratoriumbeproevingen bitumen Laboratoriumbeproevingen bitumen Chemische analyse Dunne laag chromatografie De exacte chemische samenstelling van een bitumen is moeilijk te bepalen. De chemische samenstelling van een bitumen wordt in

Nadere informatie

CROW webpublicatie Asfaltwapening

CROW webpublicatie Asfaltwapening CROW webpublicatie Asfaltwapening Presentatie NGO 29 november 2016 Rapporteur CROW-werkgroep: dr.ir. J. Groenendijk (088 562 2528, groenendijk@koac-npc.com) 1 Samenvatting Asfaltwapening is systeem! Asfaltwapeningproduct

Nadere informatie

Asfalt en bitumendag 2010

Asfalt en bitumendag 2010 Asfalt en bitumendag 2010 Eengoedof eenslechtwegdek... wie betaalt de rekening? Jacob Groenendijk met dank aan Nico van den Berg KOAC-NPC Inhoud Energieverbruik van een weg in verschillende levensstadia

Nadere informatie

Nieuwe asfaltnormen en CE markering ir. Jan van der Zwan

Nieuwe asfaltnormen en CE markering ir. Jan van der Zwan Nieuwe asfaltnormen en CE ir. Jan van der Zwan Inhoud Achtergronden CE Rol van CE in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke regelgeving Rol van CE en kwaliteitsborging in contracten Het lastige spel.

Nadere informatie

Gerelateerde of voorspellende bitumen eigenschappen: voortschrijdend inzicht. Jeroen Besamusca

Gerelateerde of voorspellende bitumen eigenschappen: voortschrijdend inzicht. Jeroen Besamusca Gerelateerde of voorspellende bitumen eigenschappen: voortschrijdend inzicht. Jeroen Besamusca Bindmiddelen: Voorspellend vermogen of gerelateerd aan asfalt eigenschappen? Bindmiddel Toevoeging aan asfalt

Nadere informatie

RubberShell SA Innovatief zelfklevend EPDM membraan

RubberShell SA Innovatief zelfklevend EPDM membraan RubberShell SA Innovatief zelfklevend EPDM membraan RubberShell SA Een vernieuwende technologie voor het eenvoudig, snel en veilig afdichten van gebouwen. RubberShell SA is een uniek, glasvezel versterkte

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie Let op: alle RapidRoof-producten

Nadere informatie

2.2 NADERE BESCHRIJVING CONCEPT

2.2 NADERE BESCHRIJVING CONCEPT Bladnr. 1 van 5 2.2 NADERE BESCHRIJVING Bladnr. 2 van 5 RAW1062 PAR 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Nadere informatie

Bitumen De basis van asfalt. Tony De Jonghe Eurobitume

Bitumen De basis van asfalt. Tony De Jonghe Eurobitume Bitumen De basis van asfalt Tony De Jonghe Eurobitume Doel van de weg Belastingen spreiden Veilig en comfortabel Kwaliteit Duurzaam KWALITEIT ONTWERP KWALITEIT MATERIALEN KWALITEIT UITVOERING CONTROLE

Nadere informatie

Tentamens 2,5% Beton

Tentamens 2,5% Beton Tentamens Beton is beter bestand tegen erosie bij lage WCF Beton is beter bestand tegen erosie bij laag cementgehalte Vorst wordt beperkt door gebruik van lage WCF en luchtbelvormer Betonsterkte wordt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 9. UITVOERING en KOSTEN van ELEMENTEN-, ASFALT- en BETONVERHARDINGEN

HOOFDSTUK 9. UITVOERING en KOSTEN van ELEMENTEN-, ASFALT- en BETONVERHARDINGEN 259 HOOFDSTUK 9 UITVOERING en KOSTEN van ELEMENTEN-, ASFALT- en BETONVERHARDINGEN 260 9.1 Inleiding: Voor elke civiel ingenieur is enige kennis met betrekking tot de uitvoering van wegconstructies nodig.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN van WEGENBOUWMATERIALEN

HOOFDSTUK 4. MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN van WEGENBOUWMATERIALEN 123 HOOFDSTUK 4 MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN van WEGENBOUWMATERIALEN 124 4.1 Inleiding: In de weg- en spoorwegbouw wordt een grote diversiteit aan materialen toegepast zoals: klei zand gebroken ongebonden

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie 7. Waar u op moet letten bij

Nadere informatie

,.vs"" -..AS FALT TECHNISCHE INFORMATIE

,.vs -..AS FALT TECHNISCHE INFORMATIE ,.vs"" -..AS FALT TECHNISCHE INFORMATIE Op diverse plaatsen vindt onderzoek plaats of heeft zeer recentelijk onderzoek plaatsgevonden naar het ontwerp en mengselkeuze voor asfaltconstructies die worden

Nadere informatie

Conceptversie. RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Steiger d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet

Conceptversie. RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Steiger d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 1 2. B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens Bladnr. 2 Opdrachtgever: Gampet Products RAW0013 RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 3 01 Tekeningen

Nadere informatie

Berekening wegverkeerslawaai Standaard Rekenmethode I - Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012

Berekening wegverkeerslawaai Standaard Rekenmethode I - Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 Berekening wegverkeerslawaai Standaard Rekenmethode I - Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 licentiehouder: gemeente Kampen Projectnummer Project Initialen Datum Beoordelingspunt Weg Woningen Beltweg

Nadere informatie

RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Beschoeiing d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet

RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Beschoeiing d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 1 2. B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens Bladnr. 2 Opdrachtgever: Gampet Products RAW0013 RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 3 01 Tekeningen

Nadere informatie

Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen

Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen Benelux Bitumen Day - March 25 th, 2014 Dr. Nathalie Piérard Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Context In stedelijke gebieden

Nadere informatie

W-DWW-98034. Toepassing van een op volumetrie gebaseerde mengselontwerpmethode. Jan Voskuilen 1 en Gerrit Westera 2

W-DWW-98034. Toepassing van een op volumetrie gebaseerde mengselontwerpmethode. Jan Voskuilen 1 en Gerrit Westera 2 W-DWW-98034 Toepassing van een op volumetrie gebaseerde mengselontwerpmethode. Jan Voskuilen 1 en Gerrit Westera 2 ' Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Rijkswaterstaat Postbus 5044, 2600 GA Delft 1 KOAC WMD,

Nadere informatie

Product catalogus: GARSY AluExcel edging www.garsy.com

Product catalogus: GARSY AluExcel edging www.garsy.com ... Aluminium edging... Product catalogus: GARSY AluExcel edging 2 Garsy edging...de voordelen zijn overduidelijk Snel en makkelijk te vormen curves Ook perfect voor strakke lijnen Werkt voor alle types

Nadere informatie

Asfalt. LEVERANCIER(s): Diverse asfaltcentrales in Nederland.

Asfalt. LEVERANCIER(s): Diverse asfaltcentrales in Nederland. Asfalt LEVERANCIER(s): Diverse asfaltcentrales in Nederland. Grafiek geeft kosten excl. reconstructie weer; en eenmalige kosten, winst & risico, 21,65 p/m² bij enkele laag; 23,28 p/m² bij dubbele laag.

Nadere informatie

Inhoud. 3 Aigemeen. 6 Waar is asfalt geschikt? 10 Voorbereiding. 11 Advies. 12 Vraag naar een vergunning. 13 Offerte. 14 Contract.

Inhoud. 3 Aigemeen. 6 Waar is asfalt geschikt? 10 Voorbereiding. 11 Advies. 12 Vraag naar een vergunning. 13 Offerte. 14 Contract. 5 alt Inhoud 3 Aigemeen Waarom asfait? Wat is asfalt? Hoe wordt asfait gemaakt? 6 Waar is asfalt geschikt? Bedrijfsvoering Plaatselijke omstandigheden 10 Voorbereiding 11 Advies 12 Vraag naar een vergunning

Nadere informatie

Bestekomschrijving - Chateaubanden - Saxum

Bestekomschrijving - Chateaubanden - Saxum Bestekomschrijving Voor de afmetingen en kleuren van deze lijnvormige elementen verwijzen we naar de volgende pagina s. De vervaardiging van de lijnvormige elementen gebeurt volgens het principe van de

Nadere informatie

Verdichten van asfaltproefstukken in Europa. Wat te doen met (ultra-)dunne deklagen?

Verdichten van asfaltproefstukken in Europa. Wat te doen met (ultra-)dunne deklagen? Verdichten van asfaltproefstukken in Europa. Wat te doen met (ultra-)dunne deklagen? M.F.C. van de Ven TU Delft H. ter Huerne TU Twente J.L.M. Voskuilen RWS DWW Samenvatting Binnen Europa bestaat een grote

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-2-1

Systeemnummer : PD 1-2-1 Systeemnummer : PD 1-2-1 Omschrijving : Membraan - tweelaagse gietasfaltconstructie losliggend, ongeïsoleerd, voor licht vrachtverkeer tot ca. 7500 kg Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige

Nadere informatie

Soil stabilization technology. Overtuigende argumenten voor NovoCrete bodem- en fundering stabilisatie

Soil stabilization technology. Overtuigende argumenten voor NovoCrete bodem- en fundering stabilisatie Soil stabilization technology Overtuigende argumenten voor NovoCrete bodem- en fundering stabilisatie Inhoud De problemen De oplossing Het resultaat 10 argumenten voor NovoCrete De problemen Typische schadegevallen

Nadere informatie

BESTEK. Besteknummer: 3110_12. Datum: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: onder licentienummer:

BESTEK. Besteknummer: 3110_12. Datum: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: onder licentienummer: BESTEK Ten behoeve van: basisbestektekst vloercoating Besteknummer: 3110_12 Datum: 09-11-2012 Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2012-2 onder licentienummer: INHOUDSOPGAVE 01 VOOR

Nadere informatie

Visie op duurzaamheid

Visie op duurzaamheid Beton goed op weg Trends en visies Visie op duurzaamheid André Burger Cement&BetonCentrum Bouw bewust, bouw gerust, bouw met beton. Betonwegendag, 11 oktober 2011 Door: André Burger Directeur Cement&BetonCentrum

Nadere informatie

Product catalogus: GARSY Contour edging www.garsy.com

Product catalogus: GARSY Contour edging www.garsy.com Stalen edging Product catalogus: GARSY Contour edging 2 Garsy edging...de voordelen zijn overduidelijk Snel en makkelijk te vormen curves Ook perfect voor strakke lijnen Werkt voor alle types ondergrond

Nadere informatie

Wegonderzoek volgens de Wegenscanners

Wegonderzoek volgens de Wegenscanners Wegonderzoek volgens de Wegenscanners De Wegenscanners willen informatie over de weg verbeteren. Daarbij maken we gebruik van onze visie: onderzoek van globaal naar detailniveau en koppel daarbij puntinformatie

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen a. Typering van het systeem De grond wordt in situ mechanisch vermengd met een bindmiddel. Deze menging met een frees resulteert in

Nadere informatie

: Acceptatie, verwerking en toepassing (depot Almere, Poortdreef ong.)

: Acceptatie, verwerking en toepassing (depot Almere, Poortdreef ong.) BIJLAGE 2 AAN : Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek/Provincie Flevoland VAN : Bouwcombinatie SAAone KOPIE : DATUM : 29-10-2013 KENMERK : aanvraag om milieuvergunning asfaltdepot Almere (Poortdreef

Nadere informatie