1. Hoeveel voorzieningen zijn er geregistreerd op 31 december 2012?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Hoeveel voorzieningen zijn er geregistreerd op 31 december 2012?"

Transcriptie

1 Kinderopvang Created woensdag, maart 2, 213 Updated donderdag, juni 2, 213 KDO Vanaf dit jaar kunt u als gemeente de gegevens met betrekking tot de jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen 212 aanleveren en muteren via de website Waarstaatjegemeente.nl De VNG, DUO, SZW, de IvhO en KING hebben de afgelopen tijd samengewerkt om dit te realiseren. Een groot deel van de informatie is gebaseerd op gegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR) Handhaven en de GIR Inspecteren. De informatie gaat bijvoorbeeld over de aantallen nieuwe aanvragen, uitgevoerde onderzoeken en handhavingstrajecten. De aantallen worden apart weergegeven per soort omvang (Kinderdagverblijven [KDV], Buitenschoolse Opvang [BSO], Gastouderbureau s [GOB], VGO [Voorziening Gastouders], Peuterspeelzalen [PSZ]) Conform de wet- en regelgeving dient uw gemeentelijke jaarverantwoording voor 1 juli 213 door uw College van B te zijn vastgesteld en verzonden te zijn naar de IvhO. Hierbij is het niet noodzakelijk dat de jaaropgave voor die datum al aan de gemeenteraad is voorgelegd. Het verzenden naar de IvhO gaat via deze survey van de website 'Waarstaatjegemeente.nl'. Een selectie van de gegevens zal in principe worden ontsloten op Waarstaatjegemeente.nl. Dit gebeurt in het kader van de wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) om op die manier de horizontale verantwoording vorm en inhoud te geven. U kunt er voor kiezen deze informatie niet via Waarstaatjegemeent.nl te publiceren.

2 bestand 1. Hoeveel voorzieningen zijn er geregistreerd op 31 december 212? Het aantal voorzieningen met de status Geregistreerd op 31 december 212. [b1k1rg.] 1. Hoeveel voorzieningen zijn er geregistreerd op 31 december 212? KDV 2 [b1k1rg.1] 1. Hoeveel voorzieningen zijn er geregistreerd op 31 december 212? BSO 1 [b1k1rg.2] 1. Hoeveel voorzieningen zijn er geregistreerd op 31 december 212? GOB [b1k1rg.3] 1. Hoeveel voorzieningen zijn er geregistreerd op 31 december 212? VGO 123 [b1k1rg.4] 1. Hoeveel voorzieningen zijn er geregistreerd op 31 december 212? PSZ

3 instroom 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in 212 verwerkt? Dit betreft alle voorzieningen die in 212 voor het eerst de status Aangemeld hebben gekregen. [b1k2rg.] 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in 212 verwerkt? KDV 1 [b1k2rg.1] 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in 212 verwerkt? BSO [b1k2rg.2] 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in 212 verwerkt? GOB [b1k2rg.3] 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in 212 verwerkt? VGO 26 [b1k2rg.4] 2. Hoeveel nieuwe aanvragen zijn er in 212 verwerkt? PSZ Hoeveel voorzieningen hebben in 212 de status geregistreerd gekregen? [b1k3rg.] 3. Hoeveel voorzieningen hebben in 212 de status geregistreerd gekregen? KDV [b1k3rg.1] 3. Hoeveel voorzieningen hebben in 212 de status geregistreerd gekregen? BSO [b1k3rg.2] 3. Hoeveel voorzieningen hebben in 212 de status geregistreerd gekregen? GOB [b1k3rg.3] 3. Hoeveel voorzieningen hebben in 212 de status geregistreerd gekregen? VGO [b1k3rg.4] 3. Hoeveel voorzieningen hebben in 212 de status geregistreerd gekregen? PSZ Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in de periode 1 januari tot 1 oktober 212 geregistreerd? Het aantal voorzieningen dat in de periode 1 januari tot 1 oktober in het verslagjaar de status Geregistreerd heeft gekregen. Van inschrijvingen na 1 oktober kan niet worden verwacht dat er voor het einde van het jaar een onderzoek 3 maanden na exploitatie heeft plaatsgevonden. [b1k4rg.] 4. Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in de periode 1 januari tot 1 oktober 212 geregistreerd? KDV [b1k4rg.1] 4. Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in de periode 1 januari tot 1 oktober 212 geregistreerd? BSO [b1k4rg.2] 4. Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in de periode 1 januari tot 1 oktober 212 geregistreerd? GOB [b1k4rg.3] 4. Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in de periode 1 januari tot 1 oktober 212 geregistreerd? VGO [b1k4rg.4] 4. Hoeveel nieuwe voorzieningen zijn er in de periode 1 januari tot 1 oktober 212 geregistreerd? PSZ 1 13

4 5. Hoeveel aanvragen zijn in 212 niet tijdig afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? Het aantal nieuwe aanvragen waarvoor de beslistermijn van tien weken is overschreden zonder dat hierop binnen tien weken een besluit door de gemeente is genomen. Let op: opschorting van aanvraagtermijnen kunnen pas sinds oktober 212 worden vastgelegd. Er wordt in de telling van 212 geen rekening gehouden met eventuele opschortingen. Om deze reden bent u niet verplicht deze vraag voor 212 te beantwoorden. [b1k5rg.] 5. Hoeveel aanvragen zijn in 212 niet tijdig afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? KDV [b1k5rg.1] 5. Hoeveel aanvragen zijn in 212 niet tijdig afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? BSO [b1k5rg.2] 5. Hoeveel aanvragen zijn in 212 niet tijdig afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? GOB [b1k5rg.3] 5. Hoeveel aanvragen zijn in 212 niet tijdig afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? VGO [b1k5rg.4] 5. Hoeveel aanvragen zijn in 212 niet tijdig afgehandeld (gecorrigeerd met opschortingen)? PSZ 5 12

5 uitstroom 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 212 uitgeschreven? Het aantal voorzieningen dat in het verslagjaar de status Niet meer geregistreerd heeft gekregen. [b1k6rg.] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 212 uitgeschreven? KDV 1 [b1k6rg.1] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 212 uitgeschreven? BSO [b1k6rg.2] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 212 uitgeschreven? GOB 1 [b1k6rg.3] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 212 uitgeschreven? VGO 18 [b1k6rg.4] 6. Hoeveel voorzieningen zijn in 212 uitgeschreven? PSZ

6 onderzoek 7. Hoeveel onderzoeken zouden in 212 uitgevoerd moeten worden? Het aantal voorzieningen dat op 31 december van het verslagjaar de status Geregistreerd heeft, minus het aantal voorzieningen dat in de periode 1 oktober tot en met 31 december de status Geregistreerd kreeg. Voor PSZ geldt volgens de afspraken dat de locaties in 211 of 212 kunnen zijn geïnspecteerd. Omdat PSZ pas sinds 212 in het register kunnen worden opgenomen. Het getal dat u hier invult (alle voorziening, minus de nieuwe inschrijvingen vanaf oktober) heeft voor dit jaar betrekking op beide jaren. Dus ingevuld moet worden het aantal locaties die 31 december 212 staan ingeschreven in het LRKP (minus het aantal voorzieningen dat in periode 1 oktober tot en met 31 december voor het eerst de status Geregistreerd welke een inspectie hebben gehad in 211 of 212. Locaties die beide jaren of meerdere keren zijn onderzocht, moeten voor 1 keer worden geteld. [b1k7rg.] 7. Hoeveel onderzoeken zouden in 212 uitgevoerd moeten worden? KDV [b1k7rg.1] 7. Hoeveel onderzoeken zouden in 212 uitgevoerd moeten worden? BSO [b1k7rg.2] 7. Hoeveel onderzoeken zouden in 212 uitgevoerd moeten worden? GOB [b1k7rg.3] 7. Hoeveel onderzoeken zouden in 212 uitgevoerd moeten worden? PSZ 2 1 (No response) 8. Hoeveel onderzoeken bij bestaande VGO s zouden in 212 uitgevoerd moeten worden? Het aantal voorzieningen voor gastouderopvang met de status Geregistreerd op 1 januari van het verslagjaar, minus het aantal VGO s dat gedurende het verslagjaar de status Niet meer geregistreerd heeft gekregen. Van de uitkomst wordt 5% genomen als minimaal aantal uit te voeren jaarlijkse onderzoeken Hoeveel onderzoeken bij nieuwe VGO s zouden in 212 uitgevoerd moeten worden? Het aantal voorzieningen voor gastouderopvang dat in de periode 1 januari tot 1 oktober van het verslagjaar de status Geregistreerd heeft gekregen Hoeveel onderzoeken zijn in 212 daadwerkelijk uitgevoerd? Het feitelijk aantal uitgevoerde onderzoeken (regulier en 3 maanden na exploitatie) bij: Voorzieningen die op 31 december van het verslagjaar de status Geregistreerd hebben, minus het aantal voorzieningen dat in de periode 1 oktober tot en met 31 december de status Geregistreerd kreeg. Het gaat hier om de datum van het inspectieonderzoek, niet om de datum van het afgeronde rapport. [b1k1rg.] 1. Hoeveel onderzoeken zijn in 212 daadwerkelijk uitgevoerd? KDV 2

7 [b1k1rg.1] 1. Hoeveel onderzoeken zijn in 212 daadwerkelijk uitgevoerd? BSO [b1k1rg.2] 1. Hoeveel onderzoeken zijn in 212 daadwerkelijk uitgevoerd? GOB [b1k1rg.3] 1. Hoeveel onderzoeken zijn in 212 daadwerkelijk uitgevoerd? PSZ 11. Hoeveel onderzoeken bij bestaande VGO s zijn in 212 daadwerkelijk uitgevoerd? Het feitelijk aantal uitgevoerde onderzoeken (regulier en 3 maanden na exploitatie) bij: Voorzieningen voor gastouderopvang met de status Geregistreerd op 1 januari van het verslagjaar, minus het aantal VGO s dat gedurende het verslagjaar de status Niet meer geregistreerd heeft gekregen. Het gaat hier om de datum van het inspectieonderzoek, niet om de datum van het afgeronde rapport Hoeveel onderzoeken bij nieuwe VGO s zijn in 212 daadwerkelijk uitgevoerd? Het feitelijk aantal uitgevoerde onderzoeken (onderzoeken voor registratie) bij: Voorzieningen voor gastouderopvang die in de periode 1 januari tot 1 oktober van het verslagjaar de status Geregistreerd hebben gekregen. Het gaat hier om de datum van het inspectieonderzoek, niet om de datum van het afgeronde rapport Hoeveel incidentele onderzoeken heeft de GGD in 212 uitgevoerd? Het aantal incidentele onderzoeken dat de GGD feitelijk heeft gedaan in 212. Het gaat hier om de datum van het inspectieonderzoek, niet om de datum van het afgeronde rapport. Incidentele onderzoeken vinden plaats náást de reguliere jaarlijkse onderzoeken en de onderzoeken bij aanvang en kunnen b.v. op basis van een signaal of speciale wens van gemeenten of GGD plaatsvinden. [b1k13rg.] 13. Hoeveel incidentele onderzoeken heeft de GGD in 212 uitgevoerd? KDV [b1k13rg.1] 13. Hoeveel incidentele onderzoeken heeft de GGD in 212 uitgevoerd? BSO [b1k13rg.2] 13. Hoeveel incidentele onderzoeken heeft de GGD in 212 uitgevoerd? GOB [b1k13rg.3] 13. Hoeveel incidentele onderzoeken heeft de GGD in 212 uitgevoerd? VGO [b1k13rg.4] 13. Hoeveel incidentele onderzoeken heeft de GGD in 212 uitgevoerd? PSZ

8 advies 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in 212 afgegeven met een advies Handhaven? Het aantal afgeronde inspectierapporten in het verslagjaar (regulier en 3 maanden na exploitatie) met als GGD-advies Handhaven. Het gaat hier om de datum van het afgeronde rapport, niet om de datum van het inspectieonderzoek.het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar hebben plaatsgevonden. [b1k14rg.] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in 212 afgegeven met een advies Handhaven? KDV [b1k14rg.1] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in 212 afgegeven met een advies Handhaven? BSO [b1k14rg.2] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in 212 afgegeven met een advies Handhaven? GOB [b1k14rg.3] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in 212 afgegeven met een advies Handhaven? VGO [b1k14rg.4] 14. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in 212 afgegeven met een advies Handhaven? PSZ Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in 212 afgegeven met een advies Niet-handhaven? Het aantal afgeronde inspectierapporten in het verslagjaar (regulier en 3 maanden na exploitatie) met als GGD-advies Niet handhaven. Het gaat hier om de datum van het afgeronde rapport, niet om de datum van het inspectieonderzoek. Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar hebben plaatsgevonden. [b1k15rg.] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in 212 afgegeven met een advies Niet-handhaven? KDV [b1k15rg.1] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in 212 afgegeven met een advies Niet-handhaven? BSO [b1k15rg.2] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in 212 afgegeven met een advies Niet-handhaven? GOB [b1k15rg.3] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in 212 afgegeven met een advies Niet-handhaven? VGO [b1k15rg.4] 15. Hoeveel afgeronde inspectierapporten zijn in 212 afgegeven met een advies Niet-handhaven? PSZ 7

9 tekortkoming 16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 212 geconstateerd op basis van afgeronde inspectie onderzoeken? Het totaal aantal geconstateerde tekortkomingen (van alle voorzieningen bij elkaar) uit reguliere onderzoeken en de onderzoeken 3 maanden na exploitatie, waarvan het inspectierapport is afgerond in 212. [b1k16rg.] 16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 212 geconstateerd op basis van afgeronde inspectie onderzoeken? KDV [b1k16rg.1] 16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 212 geconstateerd op basis van afgeronde inspectie onderzoeken? BSO [b1k16rg.2] 16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 212 geconstateerd op basis van afgeronde inspectie onderzoeken? GOB [b1k16rg.3] 16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 212 geconstateerd op basis van afgeronde inspectie onderzoeken? VGO [b1k16rg.4] 16. Hoeveel tekortkomingen zijn in 212 geconstateerd op basis van afgeronde inspectie onderzoeken? PSZ Hoeveel voorzieningen met tekortkomingen zijn in 212 geconstateerd op basis van afgeronde inspectie onderzoeken? Het totale aantal voorzieningen met tekortkomingen uit reguliere onderzoeken en de onderzoeken 3 maanden na exploitatie waarvan het inspectierapport is afgerond in 212. [b1k17rg.] 17. Hoeveel voorzieningen met tekortkomingen zijn in 212 geconstateerd op basis van afgeronde inspectie onderzoeken? KDV [b1k17rg.1] 17. Hoeveel voorzieningen met tekortkomingen zijn in 212 geconstateerd op basis van afgeronde inspectie onderzoeken? BSO [b1k17rg.2] 17. Hoeveel voorzieningen met tekortkomingen zijn in 212 geconstateerd op basis van afgeronde inspectie onderzoeken? GOB [b1k17rg.3] 17. Hoeveel voorzieningen met tekortkomingen zijn in 212 geconstateerd op basis van afgeronde inspectie onderzoeken? VGO [b1k17rg.4] 17. Hoeveel voorzieningen met tekortkomingen zijn in 212 geconstateerd op basis van afgeronde inspectie onderzoeken? PSZ 1

10 handhaving 18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet? Alleen uit reguliere onderzoeken en de onderzoeken 3 maanden na exploitatie waarvan het inspectierapport is afgerond in het verslagjaar. Het gaat hier om een actie die de gemeente heeft ondernomen op een tekortkoming, bijvoorbeeld: overleg,aanwijzing, waarschuwing, last onder dwangsom, etc. Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Het inspectierapport is in het verslagjaar afgerond. [b1k18rg.] 18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet? KDV [b1k18rg.1] 18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet? BSO [b1k18rg.2] 18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet? GOB [b1k18rg.3] 18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet? VGO [b1k18rg.4] 18. Wat is het aantal tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet? PSZ 19. Wat is het aantal voorzieningen met tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet? Alleen uit reguliere onderzoeken en de onderzoeken 3 maanden na exploitatie waarvan het inspectierapport is afgerond in het verslagjaar. Het gaat hier om een actie die de gemeente heeft ondernomen op een tekortkoming, bijvoorbeeld: overleg, aanwijzing, waarschuwing, last onder dwangsom, etc.. Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Het inspectierapport is in het verslagjaar afgerond. [b1k19rg.] 19. Wat is het aantal voorzieningen met tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet? KDV [b1k19rg.1] 19. Wat is het aantal voorzieningen met tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet? BSO [b1k19rg.2] 19. Wat is het aantal voorzieningen met tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet? GOB [b1k19rg.3] 19. Wat is het aantal voorzieningen met tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet? VGO [b1k19rg.4] 19. Wat is het aantal voorzieningen met tekortkomingen waarbij een handhavingsactie is ingezet? PSZ

11 herstel 2A. Hoeveel tekortkomingen, waarop handhavingsacties zijn ingezet, zijn in 212 hersteld? Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan 212 hebben plaatsgevonden. Het inspectierapport is in 212 afgerond. De kern bij A is : de tekortkoming is na handhaving opgeheven [b1k2arg.] 2A. Hoeveel tekortkomingen, waarop handhavingsacties zijn ingezet, zijn in 212 hersteld? KDV [b1k2arg.1] 2A. Hoeveel tekortkomingen, waarop handhavingsacties zijn ingezet, zijn in 212 hersteld? BSO [b1k2arg.2] 2A. Hoeveel tekortkomingen, waarop handhavingsacties zijn ingezet, zijn in 212 hersteld? GOB [b1k2arg.3] 2A. Hoeveel tekortkomingen, waarop handhavingsacties zijn ingezet, zijn in 212 hersteld? VGO [b1k2arg.4] 2A. Hoeveel tekortkomingen, waarop handhavingsacties zijn ingezet, zijn in 212 hersteld? PSZ 2B. Hoeveel voorzieningen met tekortkomingen zijn er, waarop handhavingsacties zijn ingezet en waarbij minimaal één van deze tekortkomingen in 212 is hersteld en waarbij de overige tekortkomingen zijn hersteld, gekoppeld of beëindigd? Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan 212 hebben plaatsgevonden. Het inspectierapport is in 212 afgerond. De kern bij B is : voorziening voldoet na handhaving. [b1k2brg.] 2B. Hoeveel voorzieningen met tekortkomingen zijn er, waarop handhavingsacties zijn ingezet en waarbij minimaal één van deze tekortkomingen in 212 is hersteld en waarbij de overige tekortkomingen zijn hersteld, gekoppeld of beëindigd? KDV [b1k2brg.1] 2B. Hoeveel voorzieningen met tekortkomingen zijn er, waarop handhavingsacties zijn ingezet en waarbij minimaal één van deze tekortkomingen in 212 is hersteld en waarbij de overige tekortkomingen zijn hersteld, gekoppeld of beëindigd? BSO [b1k2brg.2] 2B. Hoeveel voorzieningen met tekortkomingen zijn er, waarop handhavingsacties zijn ingezet en waarbij minimaal één van deze tekortkomingen in 212 is hersteld en waarbij de overige tekortkomingen zijn hersteld, gekoppeld of beëindigd? GOB [b1k2brg.3] 2B. Hoeveel voorzieningen met tekortkomingen zijn er, waarop handhavingsacties zijn ingezet en waarbij minimaal één van deze tekortkomingen in 212 is hersteld en waarbij de overige tekortkomingen zijn hersteld, gekoppeld of beëindigd? VGO [b1k2brg.4] 2B. Hoeveel voorzieningen met tekortkomingen zijn er, waarop handhavingsacties zijn ingezet en waarbij minimaal één van deze tekortkomingen in 212 is hersteld en waarbij de overige tekortkomingen zijn hersteld, gekoppeld of beëindigd? PSZ

12 2C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er nog handhaving? Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan 212 hebben plaatsgevonden. Het inspectierapport is in 212 afgerond. De kern bij C is : handhaving op tekortkomingen loopt nog. [b1k2crg.] 2C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er nog handhaving? KDV [b1k2crg.1] 2C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er nog handhaving? BSO [b1k2crg.2] 2C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er nog handhaving? GOB [b1k2crg.3] 2C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er nog handhaving? VGO [b1k2crg.4] 2C. Op hoeveel tekortkomingen loopt er nog handhaving? PSZ 2D. Op hoeveel voorzieningen loopt er nog handhaving? Het inspectieonderzoek kan ook in het jaar voorafgaand aan 212 hebben plaatsgevonden. Het inspectierapport is in 212 afgerond. De kern bij D is : handhaving op voorziening loopt nog. [b1k2drg.] 2D. Op hoeveel voorzieningen loopt er nog handhaving? KDV [b1k2drg.1] 2D. Op hoeveel voorzieningen loopt er nog handhaving? BSO [b1k2drg.2] 2D. Op hoeveel voorzieningen loopt er nog handhaving? GOB [b1k2drg.3] 2D. Op hoeveel voorzieningen loopt er nog handhaving? VGO [b1k2drg.4] 2D. Op hoeveel voorzieningen loopt er nog handhaving? PSZ 1 2E. Op hoeveel tekortkomingen waarop handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan wel De kern bij E is: handhaving op tekortkomingen is beëindigd anders dan door A [b1k2erg.] 2E. Op hoeveel tekortkomingen waarop handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan wel KDV

13 [b1k2erg.1] 2E. Op hoeveel tekortkomingen waarop handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan wel BSO [b1k2erg.2] 2E. Op hoeveel tekortkomingen waarop handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan wel GOB [b1k2erg.3] 2E. Op hoeveel tekortkomingen waarop handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan wel VGO [b1k2erg.4] 2E. Op hoeveel tekortkomingen waarop handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan wel PSZ 2F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan wel De kern bij F is : handhaving op voorziening is beëindigd anders dan door B [b1k2frg.] 2F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan wel KDV [b1k2frg.1] 2F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan wel BSO [b1k2frg.2] 2F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan wel GOB [b1k2frg.3] 2F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan wel VGO [b1k2frg.4] 2F. Bij hoeveel voorzieningen, waarop handhavingsacties zijn ingezet, is deze handhaving beëindigd anders dan naar aanleiding van herstel? (dus beëindigd dan wel PSZ

14 akkoord De toezichtinformatie Kinderopvang is afgehandeld en gecontroleerd door: [resrg.] De toezichtinformatie Kinderopvang is afgehandeld en gecontroleerd door: naam [resrg.1] De toezichtinformatie Kinderopvang is afgehandeld en gecontroleerd door: D. Kroes D. Voortgangsstatus Nadat u de vooringevulde gegevens heeft gecontroleerd, eventuele mutaties heeft doorgevoerd, en de niet-vooringevulde gegevens heeft aangevuld verzoeken wij u alles nog één keer te controleren en uiteindelijk de volledigheid en kwaliteit van de gegevens te bevestigen. compleet en kwalitatief op orde Toezichtinformatie voorleggen aan het College van B en W Wij vragen u de gegevens voor akkoord voor te leggen aan uw College van B en W. U kunt middels de hand-out functie onderaan de pagina ('antwoorden inzien') de toezichtinformatie eigenhandig voorleggen aan uw College van B en W. Vrijgeven toezichtinformatie gemeente Dongeradeel De gegevens zijn akkoord bevonden door het college van de gemeente Dongeradeel, en mogen worden doorgeleverd aan de Inspectie van het Onderwijs (No response) Publicatie op Waarstaatjegemeente.nl Een selectie van de toezichtinformatie Kinderopvang wordt door KING gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Dit gebeurt in het kader van de wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT). Op die manier wordt de horizontale verantwoording richting de gemeenteraad vereenvoudigd en versterkt. Let op: De verkorte rapportage wordt in eerste aanleg aan u voorgelegd in het besloten deel van de website. U kunt de toezichtinformatie dan voorzien van nadere toelichting. KING vraagt u akkoord te gaan met publicatie via Waarstaatjegemeente.nl. Dit akkoord dient binnen uw gemeente te zijn afgestemd. Op welke manier dit wordt vormgegeven is aan u als gemeente. (No response) Ik verklaar dat ik de bovenstaande opties heb gelezen en dat ik akkoord ben met de inhoud. Handtekening: Datum

15 (No response) Opmerkingen Indien het voor u niet mogelijk is om een handtekening te plaatsen dan kunt u dat hieronder vermelden. (No response) Meer informatie Voor meer informatie over deelname aan het onderdeel toezichtinformatie verwijzen wij u naar de website Waarstaatjegemeente.nl. Voor vragen kunt u zich wenden tot: Tot 1 juli kunt u op elk moment de gegevens in de vragenlijst wijzigen; ook nadat u een akkoord hebt gegeven voor publicatie. Het is in geen geval nodig om een fysiek exemplaar middels of post te verzenden :59:

Filled woensdag, maart 20, bb26/

Filled woensdag, maart 20, bb26/ Kinderopvang Filled woensdag, maart 2, 23 - http://survey.waarstaatjegemeente.nl/s/rgt2/8c5c674afbb47f76737c9eaccaee47 723bb26/ KDO Vanaf dit jaar kunt u als gemeente de gegevens met betrekking tot de

Nadere informatie

Bijlage 1 Jaarverslag kinderopvang 2012

Bijlage 1 Jaarverslag kinderopvang 2012 Bijlage Jaarverslag kinderopvang 22 Kinderopvang Filled juni 23 http://survey.waarstaatjegemeente.nl/s/rgt2/edba39c73c8ade72976abb6 88856d3d9/ KDO Vanaf dit jaar kunt u als gemeente de gegevens met betrekking

Nadere informatie

gemeente werkendam werkendam.nl de Gemeenteraad verslag Wet Kinderopvang 2012

gemeente werkendam werkendam.nl de Gemeenteraad verslag Wet Kinderopvang 2012 gemeente werkendam de Gemeenteraad Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 425 DA Werkendam Telefoon: (183) 5 72 Fax: (183)5 73 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp verslag Wet Kinderopvang 212 Geacht

Nadere informatie

Kinderopvang Page 1 of 1

Kinderopvang Page 1 of 1 Page 1 of 1 Toezichtlndìcatoren voor horizontale verantwoording - Gemeente Drimmelen Vanaf dit jaar kunt u als gemeente de gegevens met betrekking tot de Jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen

Nadere informatie

intro Toezichtinformatie over 2014

intro Toezichtinformatie over 2014 Aanvullingen voor Inspectie van het Onderwijs Created woensdag, maart 20, 2013 Updated maandag, juni 30, 2014 http://survey.waarstaatjegemeente.nl/s/rgt2/3960423fe3fc5fb28da15036283a2b8a68f037ae/ intro

Nadere informatie

Intro. Toezichtinformatie over 2015

Intro. Toezichtinformatie over 2015 Toezicht Kinderopvang Created woensdag, april 20, 2016 Updated donderdag, juni 02, 2016 http://survey.waarstaatjegemeente.nl/surveys/vvhagen/toezicht-kinderopvang/d640e1de4fcd29e7d04adc3e79e170d3/ Intro

Nadere informatie

intro Toezichtinformatie over 2014

intro Toezichtinformatie over 2014 Aanvullingen voor Inspectie van het Onderwijs Created woensdag, maart 20, 2013 Updated donderdag, juni 26, 2014 http://survey.waarstaatjegemeente.nl/s/rgt2/b7c3f4b352dbc5fcffab1906ba96237b4821f756/ intro

Nadere informatie

Kinderopvang. Toezichtinformatie over Toezichtinformatie Kinderopang Rapport Toezichtinformatie ( Word versie )

Kinderopvang. Toezichtinformatie over Toezichtinformatie Kinderopang Rapport Toezichtinformatie ( Word versie ) Kinderopvang Filled Wednesday, June 04, 2014 IBT Toezichtinformatie over 2013 Ook dit jaar verloopt de jaarverantwoording kinderopvang via www.waarstaatjegemeente.nl. De gegevens over uw gemeente worden

Nadere informatie

Jaarverslag Kinderopvang 2014 Aanvullingen voor Inspectie van het Onderwijs

Jaarverslag Kinderopvang 2014 Aanvullingen voor Inspectie van het Onderwijs Jaarverslag Kinderopvang 2014 Aanvullingen voor Inspectie van het Onderwijs http://survey.waarstaatjegemeente.nl/s/rgt2/32271205f1c6c3d5e33b69f2aaedd8c8/ Filled donderdag, juni 18, 2015 intro Toezichtinformatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Gemeente Den Haag

Jaarverslag 2014 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Gemeente Den Haag Jaarverslag 2014 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Den Haag Deel I: Toezichtinformatie Kinderopvang Den Haag 2014 I let ingevulde rapport is door de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Bloemendaal 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Bloemendaal 2013 KWAUTEITS NEDERLANDSE Toezichtinformatie Kinderopvang Bloemendaal 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Veenendaal 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Veenendaal 2013 Toezichtinformatie Kinderopvang Veenendaal2013 pagina 1 van 4 Toezichtinformatie Kinderopvang Veenendaal 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Oude IJsselstreek in 2016

Toezichtinformatie Kinderopvang Oude IJsselstreek in 2016 Toezichtinformatie Kinderopvang Oude IJsselstreek in 2016 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Dongen in 2016

Toezichtinformatie Kinderopvang Dongen in 2016 Toezichtinformatie Kinderopvang Dongen in 2016 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Menterwolde in 2016

Toezichtinformatie Kinderopvang Menterwolde in 2016 Toezichtinformatie Kinderopvang Menterwolde in 2016 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda in 2015 pagina 1 van 5 Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB),

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Olst-Wijhe in 2016

Toezichtinformatie Kinderopvang Olst-Wijhe in 2016 Toezichtinformatie Kinderopvang Olst-Wijhe in 2016 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Zaanstad in 2016

Toezichtinformatie Kinderopvang Zaanstad in 2016 2017/21763 Toezichtinformatie Kinderopvang Zaanstad in 2016 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB),

Nadere informatie

*Z007B24585A* documentnr.: INT/C/14/08848 zaaknr.: Z/C/14/10257

*Z007B24585A* documentnr.: INT/C/14/08848 zaaknr.: Z/C/14/10257 *Z007B24585A* documentnr.: INT/C/14/08848 zaaknr.: Z/C/14/10257 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Jaarverantwoording Kinderopvang 2013 Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : M.F.R.A. Jilisen Datum

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Gooise Merenin2016

Toezichtinformatie Kinderopvang Gooise Merenin2016 Toezichtinformatie Kinderopvang Gooise Merenin2016 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014

Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014 Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang IJsselstein in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang IJsselstein in 2015 Toezichtinformatie Kinderopvang IJsselstein in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Assen in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Assen in 2015 pagina 1 van 5 Toezichtinformatie Kinderopvang Assen in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB),

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Renswoude in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Renswoude in 2015 Toezichtinformatie Kinderopvang Renswoude in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda 2014

Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda 2014 pagina 1 van 5 pagina 2 van 5 Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda 2014 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Coevorden in 2016

Toezichtinformatie Kinderopvang Coevorden in 2016 Toezichtinformatie Kinderopvang Coevorden in 2016 pagina 1 van 5 Toezichtinformatie Kinderopvang Coevorden in 2016 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders

gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP jaarverslag Kinderopvang 2015 DATUM 23 juni 2016 BIJLAGE 1631018/14830 jaarverslag kinderopvang 2015 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2014 DATUM 11 juni 2015 BIJLAGE Jaarverslag Toezicht en handhaving

Nadere informatie

R,s. &'2'2'L. Toezichtinformatie Kinderopvang Emmenin2016. Introductie. 1. Criterium Registervoering. 2. Criterium Tijdig afgehandelde aanvragen

R,s. &'2'2'L. Toezichtinformatie Kinderopvang Emmenin2016. Introductie. 1. Criterium Registervoering. 2. Criterium Tijdig afgehandelde aanvragen R,s. &'2'2'L Toezichtinformatie Kinderopvang Emmenin2016 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Kinderopvang en peuterspeelzalen. Vastgesteld door het college, 19 april 2016

Jaarverslag 2015 Kinderopvang en peuterspeelzalen. Vastgesteld door het college, 19 april 2016 Jaarverslag 2015 Kinderopvang en peuterspeelzalen Vastgesteld door het college, 19 april 2016 Toezichtinformatie Kinderopvang Bergen op Zoom in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgendee voorzieningen:

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013 Toezichtinformatie Kinderopvang Haarlem 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

15R.00392. RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392. Gemeente Woerden

15R.00392. RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392. Gemeente Woerden Gemeente Ouciewater Gemeente Woerden 15R.00392 RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00392 Van : college van burgemeester en wethouders9 juni 2015 Datum : 9 juni 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M.

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Koggenland 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Koggenland 2013 Toezichtinformatie Kinderopvang Koggenland 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Peel en Maas... pagina 2 van 7 Afhandeling aanvragen (KDV, BSO, GOB, PSZ, VGO) Grafiek 1: Tijdig afgehandelde aanvrage

Toezichtinformatie Kinderopvang Peel en Maas... pagina 2 van 7 Afhandeling aanvragen (KDV, BSO, GOB, PSZ, VGO) Grafiek 1: Tijdig afgehandelde aanvrage Toezichtinformatie Kinderopvang Peel en Maas... http://mijn.waarstaatjegemeente.nl/pullreport.php?u... pagina 1 van 7 Toezichtinformatie Kinderopvang Peel en Maas 2014 Introductie De kinderopvang omvat

Nadere informatie

onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015

onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Jaarverslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen Registratienummer

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Jaarverslag kinderopvang 2016

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Jaarverslag kinderopvang 2016 Zaaknummer 00507135 Onderwerp Jaarverslag kinderopvang 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De gemeente is op grond van de Wet Kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op, en de handhaving

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Ede in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Ede in 2015 Toezichtinformatie Kinderopvang Ede in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (K DV), Buitenschoolse O pvang (B SO), Gastouderbureau's (GO B), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Doetinchem 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Doetinchem 2013 Toezichtinformatie Kinderopvang Doetinchem 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Openbaar. Jaarverantwoording Kinderopvang 2013. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Jaarverantwoording Kinderopvang 2013. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarverantwoording Kinderopvang 2013 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Ter uitvoering van de Wet Kinderopvang

Nadere informatie

Jaarverantwoording kinderopvang 2016

Jaarverantwoording kinderopvang 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarverantwoording kinderopvang 2016 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Ter uitvoering van de Wet Kinderopvang zijn wij verplicht

Nadere informatie

Gemeente Woerden. college van burgemeester en wethouders 8 juli 2014 Wethouder Duindam Onderwijs H. Steijn 06-35113525 steijn.i@woerden.

Gemeente Woerden. college van burgemeester en wethouders 8 juli 2014 Wethouder Duindam Onderwijs H. Steijn 06-35113525 steijn.i@woerden. Gemeente Woerden 14R.00207 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00207 gemeente WOERDEN Van Datum Portefeuillehouder(s) Portefeuille(s) Contactpersoon Tel.nr. E-mailadres college van burgemeester en wethouders 8 juli

Nadere informatie

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2016

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2016 Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2016 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen bestaand account... 4 1.2 Inloggen nieuw account... 5 1.3 Verschil specialist of coördinator... 6 2. Selecteren

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2015 Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (K DV), Buitenschoolse O pvang (B SO), Gastouderbureau's (GO B), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Dongeradeel in 2014

Toezichtinformatie Kinderopvang Dongeradeel in 2014 pagina 1 van 5 Toezichtinformatie Kinderopvang Dongeradeel in 2014 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's

Nadere informatie

^Echt-Susteren. Raadsinformatiebrief. BBV. nr Datum B&W-vergadering Portefeuillehouders) P.H.J. Pustjens.

^Echt-Susteren. Raadsinformatiebrief. BBV. nr Datum B&W-vergadering Portefeuillehouders) P.H.J. Pustjens. Geme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief 5 3 5 1 7 6 BBV. nr. 535173 Datum B&W-vergadering 27-6-2017 Portefeuillehouders) P.H.J. Pustjens Onderwerp Wet Kinderopvang; Toezichtinformatie Kinderopvang Echt-Susteren

Nadere informatie

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015 Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen bestaand account... 4 1.2 Inloggen nieuw account... 5 1.3 Verschil specialist of coördinator... 6 2. Selecteren

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Bergen (L) 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Bergen (L) 2015 Toezichtinformatie Kinderopvang Bergen (L) 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

^Echt-Susteren. Raadsinformatiebrief. BBV. nr Datum B&W-vergadering. Portefeuillehouder(s) P.H.J. Pustjens. Onderwerp

^Echt-Susteren. Raadsinformatiebrief. BBV. nr Datum B&W-vergadering. Portefeuillehouder(s) P.H.J. Pustjens. Onderwerp Geme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief 4 9 6 1 2 3 BBV. nr. 496120 Datum B&W-vergadering Portefeuillehouder(s) P.H.J. Pustjens Onderwerp Wet Kinderopvang; Toezichtinformatie Kinderopvang Echt-Susteren

Nadere informatie

Onderwerp Jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Woudrichem 2015

Onderwerp Jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Woudrichem 2015 RAADSINFORMATIEBRIEF Brief van het college aan de raad Onderwerp Jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Woudrichem 2015 Geachte leden van de raad, Inleiding Het college heeft in zijn

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Ameland in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Ameland in 2015 Toezichtinformatie Kinderopvang Ameland in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (K DV), Buitenschoolse O pvang (B SO), Gastouderbureau's (GO B), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453

Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453 Datum: 27 mei 2014 Team: JLV Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

onderwerp Jaarverslag handhaving en toezicht Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2014

onderwerp Jaarverslag handhaving en toezicht Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2014 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Jaarverslag handhaving en toezicht Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2014 Portefeuillehouder drs. Theo Weterings, John Nederstigt Collegevergadering

Nadere informatie

Doel Uw raad te informeren (gelet op artikel 67, eerste lid, van de Wet Kinderopvang) over de toezichtinformatie Kinderopvang Roosendaal 2014.

Doel Uw raad te informeren (gelet op artikel 67, eerste lid, van de Wet Kinderopvang) over de toezichtinformatie Kinderopvang Roosendaal 2014. r Gemeente Datum: Van: Aan: Roosendaal 20 mei 2015 Nr.: het college van burgemeester en wethouders de raad van de gemeente Roosendaal Kopie aan: Weth. H. Polderman, C. van Hoek Onderwerp: Toezichtinformatie

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Krimpen aan den IJssel 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Krimpen aan den IJssel 2013 1 1 1 1 BKWALITEITS NEDERLAND! Toezichtinformatie Kinderopvang Krimpen aan den IJssel 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang

Nadere informatie

TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014. Verantwoording over het jaar 2013

TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014. Verantwoording over het jaar 2013 TOEZICHTINDICATOREN KINDEROPVANG 2014 Verantwoording over het jaar 2013 Opgesteld door KING en VNG Datum 20 maart 2014 Versie 1.0 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Matrix Wet kinderopvang 6 3 1

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Marum in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Marum in 2015 Toezichtinformatie Kinderopvang Marum in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (K DV), Buitenschoolse O pvang (B SO), Gastouderbureau's (GO B), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

gemeentebestuur Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Planontwikkeling Gemeenteraad Purmerend datum 23 juni 2015

gemeentebestuur Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Planontwikkeling Gemeenteraad Purmerend datum 23 juni 2015 gemeentebestuur Postbus 15 1440 AA Purmerend PURMEREND telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Planontwikkeling Gemeenteraad Purmerend uw brief van uw kenmerk

Nadere informatie

Het jaarverslag concludeert dat de gemeente Heusden het toezicht goed uitvoerde.

Het jaarverslag concludeert dat de gemeente Heusden het toezicht goed uitvoerde. Zaaknummer 00470985 Onderwerp Jaarverslag kinderopvang 2015 Collegevoorstel Inleiding Sinds de start van de Wet Kinderopvang op 1 januari 2005 is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op en de

Nadere informatie

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Overtoom BK IJsselstein Leden Gemeenteraad Postbus 26 t f

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Overtoom BK IJsselstein Leden Gemeenteraad Postbus 26 t f ^ Gemeente IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein Leden Gemeenteraad Postbus 26 t 14 030 f 3400 AA IJSSELSTEIN 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Nadere informatie

Jaarverantwoording Kinderopvang S. Kolkman Juni

Jaarverantwoording Kinderopvang S. Kolkman Juni Jaarverantwoording Kinderopvang 2015 S. Kolkman Juni 2016 1.0 Naam opsteller S. Kolkman Datum vaststelling Team Sociaal Beleid Vastgesteld door B&W Datum en versie juni 2016 en 1.0 Eventueel publicatiedatum

Nadere informatie

Nr. 601095. gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Toezichtinformatie Kinderopvang 2013. Gevraagde beslissing:

Nr. 601095. gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Toezichtinformatie Kinderopvang 2013. Gevraagde beslissing: gemeente Barneveld Nr. 601095 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Toezichtinformatie Kinderopvang 2013 Gevraagde beslissing: 1. In te stemmen met de toezichtinformatie kinderopvang

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Midden-Delfland 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Midden-Delfland 2013 m KWALITEITS M M Toezichtinformatie Kinderopvang Midden-Delfland 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's

Nadere informatie

gemeente Roermond .oaoo van de gemeente (Wko) leggen wij het jaarverslag kinderopvang 2013 ter kennisneming aan u voor.

gemeente Roermond .oaoo van de gemeente (Wko) leggen wij het jaarverslag kinderopvang 2013 ter kennisneming aan u voor. .oaoo * gemeente Roermond r@ uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. bijlage(n) betreffende 20141Uï161925 17 juli 2014 2 1 JljLl 2011, Dhr. G. Simons

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp Ter kennisname Toezichtinformatie Kinderopvang Delft 2013

Gemeente Delft. Onderwerp Ter kennisname Toezichtinformatie Kinderopvang Delft 2013 Samenleving mc Gemeente Delft Advies Westlandseweg 40 2624 AD Delfl IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delfl Aan de leden van de gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Harderwijk 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Harderwijk 2013 Toezichtinformatie Kinderopvang Harderwijk 2013 Toezichtínformatie Kinderopvang Harderwijk 2013 pagina 2 van Toezichtinformatie Kinderopvang Harderwijk 2013 Introductie De kinderopvang omvat de voigende

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk De gemeenteraad 5 juni 2014 Jaarverantwoording inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 Het college 39442 Bijlagen CC Geachte gemeenteraad,

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Nissewaard

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Nissewaard TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Nissewaard Gemeentenummer : 1930 Onderzoeksnummer : 289609 Datum onderzoek : 1 maart - 30 juni 2016 Datum vaststelling : 19 juli

Nadere informatie

Openbaar. Jaarverantwoording Kinderopvang Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Jaarverantwoording Kinderopvang Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarverantwoording Kinderopvang 2014 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Ter uitvoering van de Wet Kinderopvang zijn wij verplicht

Nadere informatie

Webinar Jaarverslag Kinderopvang: kunnen wij u helpen?

Webinar Jaarverslag Kinderopvang: kunnen wij u helpen? Webinar Jaarverslag Kinderopvang: kunnen wij u helpen? Marlieke van der Lelij (KCHN) Kim Abee (DUO) Alexander Versteeg (KING) Bartho van Honk (IvhO) 20 april 2017 Wat is het doel? Antwoord geven op uw

Nadere informatie

JA\\VV'RSLAG Wer þlñoa(opv*1i6 zot+ r rc Liaill^rc

JA\\VV'RSLAG Wer þlñoa(opv*1i6 zot+ r rc Liaill^rc pagina I van 5 JA\\VV'RSLAG Wer þlñoa(opv*1i6 zot+ r rc Liaill^rc 6en ge.ns o,rsôtothttp:llmijn waarstaatjegemeente.nllpullreport.php?ur1:http%3a%2f%2fwsjg.databank... 4-6-2015 pagina 2van5 Toezichtinformatie

Nadere informatie

Verantwoording 2013. Workshop 10. Congres Toezicht en handhaving Kinderopvang. Inspectie van het Onderwijs

Verantwoording 2013. Workshop 10. Congres Toezicht en handhaving Kinderopvang. Inspectie van het Onderwijs Verantwoording 2013 Workshop 10. Congres Toezicht en handhaving Kinderopvang Inspectie van het Onderwijs Bartho van Honk, Marlies Kraaij en Marc de Rooij 1 oktober 2013 Programma workshop 1. Toelichting

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE : HEEMSKERK

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE : HEEMSKERK TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE HEEMSKERK Plaats : HEEMSKERK Gemeentenummer : 396 Onderzoeksnummer : 1270345 Datum onderzoek : april t/m juni en september t/m

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Winterswijk

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Winterswijk TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Winterswijk Plaats : Winterswijk Gemeentenummer : 0294 Onderzoeksnummer : 290093 Datum onderzoek : 1 juni - 31 juli 2016 Datum

Nadere informatie

Model gemeentelijk verslag Wet kinderopvang

Model gemeentelijk verslag Wet kinderopvang Model gemeentelijk verslag Wet kinder VERSLAGJAAR 2010 vóór 1 mei 2011 inzenden Gebruik de knoppen 'Terug' en 'Verder' onderaan de pagina om door deze vragenlijst te navigeren. Zodra en alleen als u op

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 281765 Datum onderzoek : 10 november - 23 december 2014

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD Plaats : Heerhugowaard Gemeentenummer : 398 Onderzoeksnummer : 293288 Datum onderzoek : juli september 2017 Datum

Nadere informatie

Juli 2016 Versie Gebruikershandleiding Extra gegevens Kinderopvang

Juli 2016 Versie Gebruikershandleiding Extra gegevens Kinderopvang Juli 2016 Versie 16.2.1 Gebruikershandleiding Extra gegevens Inhoudsopgave Inleiding... 3 Extra gegevens... 4 1 voorziening en peuterspeelzalen... 5 1.1 Tabblad Kerngegevens... 7 1.1.1 Plannen inspectieonderzoek...

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein 2014-251 Toezicht, Veiligheid & Leefbaarheid Team Stadstoezicht Contactpersoc Mirjam

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Roerdalen

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Roerdalen TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Roerdalen Plaats : Sint Odilienberg Gemeentenummer : 1669 Onderzoeksnummer : 281933 Datum onderzoek : 9 maart - 5 oktober 2015

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Haarlemmermeer

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Haarlemmermeer TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Haarlemmermeer Plaats : Hoofddorp Gemeentenummer : 0394 Onderzoeksnummer : 280136 Datum onderzoek : 16 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Geme. Toezicht en handhaving in het kader van de Wet kinderopvang verrichten gemeenten in samenwerking met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Geme. Toezicht en handhaving in het kader van de Wet kinderopvang verrichten gemeenten in samenwerking met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Geme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief * 3 5 6 6 4 5 BBV. nr. 356366 Datum B&W-vergadering Portefeuillehouders) P. Pustjens Onderwerp Wet Kinderopvang; gemeentelijk jaarverslag Kinderopvang 2013 Samenvatting

Nadere informatie

B en W. nr d,.d Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011

B en W. nr d,.d Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011 B en W. nr. 12.0387 d,.d. 17-4-2012 Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaand gemeentelijk jaarverslag Wet kinderopvang 2011 vast te

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Landelijk Register Kinderopvang.... 3 2. Wet- en regelgeving 4 2.1 Wetten en besluiten. 4

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Jaarverslag kinderopvang 2016 1- Notagegevens Notanummer 2017-000992 Datum 14-06-2017 Programma: 09 Jeugd en onderwijs Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys

Nadere informatie

LANDELIJK RAPPORT GEMEENTELIJK TOEZICHT KINDEROPVANG 2013/2014

LANDELIJK RAPPORT GEMEENTELIJK TOEZICHT KINDEROPVANG 2013/2014 LANDELIJK RAPPORT GEMEENTELIJK TOEZICHT KINDEROPVANG 2013/2014 november 2014 Voorwoord Ieder jaar geeft de Inspectie van het Onderwijs (verder: de inspectie) een landelijk beeld van toezicht op en handhaving

Nadere informatie

GEMEENTE VALKE N SWAARD

GEMEENTE VALKE N SWAARD V GEMEENTE VALKE N SWAARD de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl \ Aan de leden van de raad van gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Dongeradeel in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Dongeradeel in 2015 Toezichtinformatie Kinderopvang Dongeradeel in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijve n (KDV), Buite nschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Goeree-Overflakkee Gemeente: Goeree-Overflakkee Gemeentenummer: 1924 Onderzoeksnummer: 292439 Datum onderzoek: 26 januari 2017

Nadere informatie

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer: OWZBS07 Onderwerp Jaarverslag Handhaving Kinder Collegevoorstel Inleiding Sinds de inwerkingtreding van de Wet kinder op 1 januari 2005 is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Een goede start! Jaarverslag 2016 Toezicht en Handhaving Kinderopvang

Een goede start! Jaarverslag 2016 Toezicht en Handhaving Kinderopvang Een goede start! Jaarverslag 2016 Toezicht en Handhaving Kinderopvang Jaarverslag 2016 Toezicht en Handhaving Kinderopvang Mei 2017 Team Onderwijs & Kinderopvang Economie, Werk en Onderwijs Gemeente Enschede

Nadere informatie

TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG LANDELIJKE RAPPORTAGE 2016

TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG LANDELIJKE RAPPORTAGE 2016 TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG LANDELIJKE RAPPORTAGE 2016 augustus 2017 INHOUD INHOUD 3 Samenvatting 5 Inleiding 9 1 Ontwikkelingen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 11 1.1

Nadere informatie

Instructie LRKP. Verhuizing van een voorziening. Januari 2016 Versie 16.1.1

Instructie LRKP. Verhuizing van een voorziening. Januari 2016 Versie 16.1.1 Instructie LRKP Verhuizing van een voorziening Januari 2016 Versie 16.1.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 2 Verhuizing van een KDV, PSZ, BSO en VGO... 4 2.1 Verwerken van de aanvraag... 4 2.2 Uitschrijven

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Overzichten. Kinderopvang

Gebruikershandleiding Overzichten. Kinderopvang Gebruikershandleiding Overzichten Kinderopvang Auteur: H. Elting Versie: 14.1.1 Januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Overzicht LRKP... 3 1.1 Aantallen voorzieningen en kindplaatsen... 3 1.2

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Goeree-Overflakkee

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Goeree-Overflakkee TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Goeree-Overflakkee Plaats : Middelharnis Gemeentenummer : 1924 Onderzoeksnummer : 281439 Datum onderzoek : 13 november 2014 Datum

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD

GEMEENTE VAL KENSWAARD V GEMEENTE VAL KENSWAARD 29 AUG. 2014 de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de leden van de raad van de gemeente

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Met overtredingen Juli 2017 Versie 17.2.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak Met overtredingen... 3 1.2 Beoordelen van het inspectierapport...

Nadere informatie

Model gemeentelijk verslag Wet kinderopvang

Model gemeentelijk verslag Wet kinderopvang Model gemeentelijk verslag Wet kinder VERSLAGJAAR 2009 vóór 1 mei 2010 inzenden Gebruik de knoppen 'Terug' en 'Verder' onderaan de pagina om door deze vragenlijst te navigeren. Zodra u op 'Verder' klikt

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Nieuwe locaties. Januari 2016 Versie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Nieuwe locaties. Januari 2016 Versie Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Nieuwe locaties Januari 2016 Versie 16.1.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak inspectierapporten Nieuwe locaties... 3 1.2 Verwerken besluit

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Muiden

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Muiden TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Muiden Plaats : Muiden Gemeentenummer : 0424 Onderzoeksnummer : 279362 Datum onderzoek : 2 december 2014 Datum vaststelling : 14

Nadere informatie