2.7 LUCHTFOTO INTERPRETATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.7 LUCHTFOTO INTERPRETATIE"

Transcriptie

1 2.7 LUCHTFOTO INTERPRETATIE Luchtfoto s uit de Tweede Wereldoorlog kunnen in een aantal gevallen een bruikbare bron vormen bij het vergaren van informatie betreffende de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven. Het primaire doel van het interpreteren van luchtfoto s is het vaststellen of een gebied zichtbaar betrokken is geweest bij oorlogshandelingen. Met andere woorden: zijn er sporen waarneembaar van kraters, stellingen (militaire werken), vernielde of beschadigde bebouwing en andere oorloggerelateerde handelingen. Ten gevolge van deze constatering kan een inschatting worden gemaakt of er een verhoogde kans bestaat op het aantreffen van achtergebleven conventionele explosieven. Als er op de foto s sprake is van zichtbare oorlogshandelingen kan dit leiden tot lokalisering van verdachte gebieden. Een indicatie die visueel middels luchtfoto interpretatie is vastgesteld, wordt door ECG beschouwd als voldoende feitelijk onderbouwd en kan derhalve zonder verificatie met een tweede bron als uitgangspunt bij de afbakening van verdacht gebied dienen. Daarnaast kunnen indicaties, welke op basis van archief- en literatuuronderzoek zijn achterhaald, met behulp van luchtfoto s exacter worden bepaald hetgeen tot een nauwkeurigere lokalisering van verdachte gebieden kan leiden. Tenslotte kunnen middels luchtfoto interpretatie eventuele naoorlogse contra-indicaties in beeld worden gebracht GRENZEN AAN LUCHTFOTO INTERPRETATIE Het hanteren van luchtfoto s bij explosievenonderzoek wordt sterk beïnvloed door een aantal kwaliteits- en randvoorwaarden: - Beschikbaarheid van luchtfoto s van het gebied; - Opnamedata; - Beeldkwaliteit; - Opnamehoogte (schaal); - Beschikbare neveninformatie (bijv. bombardements- en aanvalsdata); - Ondersteunende technische mogelijkheden (bijv. analoge of digitale interpretatiesystemen); - Ervaring van het uitvoerende personeel met interpreteren/analyseren. Daarnaast blijft een luchtfoto een momentopname van een situatie die bijvoorbeeld een week, een maand of een jaar later totaal anders zou kunnen zijn. Het is goed denkbaar dat een bomkrater of een loopgraaf op de ene foto wel, maar op een eerdere of latere luchtfoto niet (meer) zichtbaar is. Tussentijdse herstel- en/of dempwerkzaamheden kunnen een vertekend beeld geven. Bovendien kunnen bijvoorbeeld jaargetijden, schaduwwerking, wolken, puin, begroeiing en water een belemmerend effect hebben op het ontlenen van gegevens aan luchtfotografie. Ter compensatie van dergelijke belemmeringen hanteert ECG luchtopnamen van verschillende data UITVOERING LUCHTFOTO INTERPRETATIE Voor dit onderzoek is een inventarisatie uitgevoerd van beschikbare luchtopnamen in de luchtfotocollecties van Wageningen University (WUR) en de Topografische Dienst te Zwolle (TOPO) en The Aerial Reconnnaissance Archives te Edinburgh (TARA). Naar aanleiding van deze inventarisatie VO-01 Pagina 37 van 77

2 is een selectie van luchtopnamen gemaakt. De navolgende opnamen (tabel 5 en figuur 11) zijn naar de huidige topografie gegeorefereerd en geïnterpreteerd op indicaties van oorlogshandelingen. DATUM SORTIE NR. SCHAAL BEELDNUMMERS G-TUD-S : : : : : ; ; 5137; ; 1048; BRON TARA TARA TARA TARA TARA Tabel 5: Overzicht van gehanteerde opnamen bij de luchtfoto interpretatie. Figuur 11: Overzicht van de geraadpleegde luchtopnamen voor het project N274 Onderbanken VO-01 Pagina 38 van 77

3 De plaatsing van luchtopnamen uit de Tweede Wereldoorlog op de huidige topografie wordt door enkele factoren negatief beïnvloed. Door veranderde omstandigheden binnen het onderzoeksgebied, afwijkingen in de opnamen veroorzaakt door de kromming van de aarde en de nauwkeurigheid van de gebruikte ondergrond, ontstaan afwijkingen in de georeferentie. Ter compensatie van dergelijke afwijkingen hanteert ECG een buffer (tolerantie) van 10 meter. De luchtfoto s zijn bestudeerd op indicaties die duiden op aanwezigheid van conventionele explosieven. Tevens is er getracht indicaties uit het literatuur- en archiefonderzoek te bevestigen, alsmede te specificeren/lokaliseren VO-01 Pagina 39 van 77

4 VERSTORING VERSTORING WAPENOPSTELLING Figuur 12: Detail van luchtopnames van 8 oktober 1944 ter hoogte van het noordelijke gedeelte van het onderzoeksgebied. De opname toont het gebied wat eerder in het proces-verbaal van 28 februari 1941 als De Beemden werd aangeduid. Op de foto is duidelijk het verschil te zien tussen de zuidelijke landbouwgebieden en de noordelijke, moerasachtige, beemden. Op 26 februari 1941 is een bom ingeslagen in het getoonde gebied. De foto dateert echter van ruim 3,5 jaar na het bombardement. Het is derhalve niet mogelijk de indicatie middels de gehanteerde luchtopnamen te lokaliseren (zie Hoofdstuk 5 Leemten in kennis). In de beemden zijn een tweetal verstoringen waarneembaar. Tevens is een wapenopstelling waargenomen in de zuidwesthoek van de foto. Deze is toe te schrijven aan de aanwezigheid van de geallieerde troepen in de omgeving van Schinveld na de bevrijding van de gemeente VO-01 Pagina 40 van 77

5 WAPENOPSTELLING WAPENOPSTELLING SPOREN VOERTUIGEN Figuur 13: Detail van een luchtopname van 8 oktober 1944 ter hoogte van het noordelijke gedeelte van het onderzoeksgebied. De opname toont het gebied even ten zuiden van de voorgaande figuur. De opname toont de eerder waargenomen wapenopstelling. Hieronder is tevens een tweede wapenopstelling waargenomen. De weilanden ten oosten van het onderzoeksgebied zijn met sporen van voertuigen begeven. Deze zijn afkomstig van de aanwezige geallieerde oorlogsvoertuigen VO-01 Pagina 41 van 77

6 SPOREN VOERTUIGEN STELLING STELLING MILITAIRE VERSTORING Figuur 14: Detail van een luchtopname van 8 oktober 1944 ter hoogte van het zuidelijke gedeelte van het onderzoeksgebied. Ook op deze opname zijn de eerder waargenomen sporen van militaire voertuigen te zien die de omliggende weilanden doorkruisen. Zowel ten westen als ten oosten van het onderzoeksgebied zijn stellingen en militaire verstoringen waarneembaar die duiden op de Geallieerde aanwezigheid in de voormalige gemeente Schinveld VO-01 Pagina 42 van 77

7 Figuur 15: Detail van een luchtopname van 29 november 1944 ter hoogte van het zuidelijke gedeelte van het onderzoeksgebied. Het betreft hier dezelfde locatie als voorgaande figuur. Een kleine twee maanden na de opname van de voorgaande figuur (8 oktober 1944) zijn er diverse wapen- en geschutsopstellingen aangelegd in en nabij het onderzoeksgebied. Deze zijn op vrijwel de gehele opname waarneembaar VO-01 Pagina 43 van 77

8 2.8 EXPLOSIEVEN OPRUIMINGSDIENST DEFENSIE Ten behoeve van dit indicatieonderzoek zijn de archieven van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) en zijn voorgangers geraadpleegd op CE-gerelateerde gegevens betreffende het onderzoeksgebied. Hierbij is het meldingsarchief van de EOD ingezien, waarin gegevens van gemelde en geruimde explosieven vanaf de jaren 70 zijn in te zien. Tevens zijn de archieven van de Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) en het Korps Hulpverleningsdienst (HVD). Deze twee organisaties kunnen als voorlopers van de EOD worden gezien. Tot slot is de collectie mijnenveldkaarten geraadpleegd die in bezit is van de EOD te Soesterberg GEMELDE EN GERUIMDE EXPLOSIEVEN Een bruikbare bron bij het beantwoorden van de vraag of er in (de directe omgeving van) het onderzoeksgebied vanaf de jaren 70 mogelijk al conventionele explosieven zijn aangetroffen, is het meldingsarchief van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie in Rijswijk. In dit archief worden de meldingen bewaard van vermoede explosieven uit de omgeving van het onderzoeksgebied, zoals die bij de EOD tot op heden bekend zijn. 38 Van de bij de EOD aanwezige meldingen en ruimingen van vermoede explosieven zijn de rapportages die betrekking hebben op (de omgeving van) het onderzoeksgebied geselecteerd. In het navolgende overzicht (tabel 6) treft u samenvattingen van de geselecteerde rapportages aan, zoals die momenteel bij de EOD bekend zijn. Een aandachtspunt bij de locatieverwijzingen is dat de opgegeven locaties van het aangetroffen explosief over het algemeen gebaseerd zijn op het dichtstbijzijnde adres. Dit kan betekenen dat het gemelde of geruimde object op een locatie (bijvoorbeeld in akkerland achter het vermelde adres) is gevonden, die naderhand slechts bij benadering kan worden aangegeven. De rapporten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie tonen aan wat er ter plaatse door de EOD is aangetroffen, bijvoorbeeld: explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, IED s (Improvised Explosive Device; zelfgemaakte explosieven) of helemaal geen conventionele explosieven (schroot, etc.). De bevindingen van de EOD bij de meldingen uit de omgeving van het onderzoeksgebied zijn nader geanalyseerd en eveneens in bijgaand overzicht opgenomen. De beschrijvingen van aangetroffen objecten / explosieven en de locatiebeschrijvingen zijn letterlijk overgenomen uit de EOD-rapporten. MELDING NR. DATUM 39 LOCATIE AANGETROFFEN Rijkspolitie Schinveld 1x brisantpantsergranaat Merkelbeekerstraat 44, Schinveld 1x granaat Beekstraat 9, Schinveld Rapport niet aangeleverd Bureau Schinveld, Schootstraat 8, Schinveld 1x PIAT zonder buis. 38 Om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te kunnen schetsen of een gebied bloot heeft gestaan aan een bepaald soort oorlogshandelingen (beschietingen, bombardementen etc.), hanteert ECG een ruimere afbakening rondom het onderzoeksgebied bij het aanvragen van de meldings- en ruimrapporten. 39 Meldingsdatum VO-01 Pagina 44 van 77

9 MELDING NR. DATUM 39 LOCATIE AANGETROFFEN Etsenraderstraat 11, Jabeek 1x tijdschokbuis No. 222B Julianastraat 58, Schinveld 1x fosforrubberbom van 30lbs met buis nr. 864, restant meegenomen Eindstraat 14, Schinveld in caravan 1x rookhandgranaat van 105 mm, verschoten zonder rookpotten Emmastraat, Schinveld Ca. 80 buisgatschroeven (GB) VZA, Eindstraat 22, Schinveld Diverse uitslagen, geen munitie Bij aanduiding bebouwde kom in akker, Onderbanken 1x brisantgranaat van 5,5 met buisgatschroef Grachtweg, Schinveld 1x brisantgranaatpatroon van 40mm Grachtweg 2, weiland nabij schuur, Schinveld 1x brisantgranaat van 7,5 cm met schokbuis, verschoten Bouwbergstraat, bij speeltuin: De 1x lichtmortiergranaat van 60 mm. Brenkberg, Schinveld Grachtweg 3, Schinveld 1x handgranaat MKII met restant ontsteker Bouwbergsstraat 83, in tuin, Schinveld 1x rookgranaat van 2 inch mortier (verschoten) Etsenraderstraat, Jabeek 1x rookgranaat van 25ponder, met tijdschokbuis 221, verschoten (compleet) Bovenste Heiweg 12, Schinveld Ca. 300 KKM diversen; 1x boorpatroon 100 gram; 1x trekontsteker AN Eindstraat 18, tuin, 1x huls van 25ponder, leeg. Schinveld Leiffendershofweg Schinveld, Poel 1x oliefilter Kanunnik van Nuijsstraat 16 1x scherfhandgranaat nr. 36 Mills. Tabel 6: Meldingen en ruimingen van mogelijke conventionele explosieven in (de omgeving van) het onderzoeksgebied. De vermelde locaties uit de EOD-meldingen zijn aangegeven in GIS, waarbij gebruik is gemaakt van google earth en maps. Er heeft geen controle plaatsgevonden of de hieraan ontleende adresgegevens corresponderen met de mogelijk in de loop van de jaren veranderde huisnummers of perceelindeling. Geen van de ruimingen uit de hier voorgaande tabel zijn feitelijk binnen of direct nabij het onderzoeksgebied te herleiden MIJN- EN MUNITIE OPRUIMINGSDIENST In het SIB Defensie te Rijswijk is het Archief van de Mijn-Munitie Opruimingsdienst (M.M.O.D.), geraadpleegd, de voorloper van de EOD die tot en met 1947 verantwoordelijk was voor het ruimen van explosieven. Een overzicht van de geraadpleegde archiefstukken is opgenomen in Bijlage 1. Er zijn geen gegevens aangetroffen die betrekking hebben op het onderzoeksgebied KORPS HULPVERLENINGSDIENST In het NA is het archief Korps Hulpverleningsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, geraadpleegd. Het Korps Hulpverleningsdienst ofwel de HVD nam vanaf juli 1947 de taken van de MMOD over. Eind juli 1947 werd de HVD verantwoordelijk voor VO-01 Pagina 45 van 77

10 het ruimen van explosieven die in de civiele sector werden aangetroffen en vanaf januari 1948 ook voor het ruimen op militaire objecten en terreinen. In 1971 werd de taak van de HVD overgedragen aan de EOD (zie paragraaf 2.8.1). 40 Hoewel er geen specifieke gegevens omtrent CE-ruimingen uit de periode bekend zijn, zijn er in het archief van de HVD wel krantenartikelen betreffende CEvondsten en ruimingen opgenomen die mogelijk voor het onderzoeksgebied relevante informatie bevatten. Een overzicht van de geraadpleegde archiefstukken is opgenomen in Bijlage 1. Er zijn een tweetal krantenberichten in het archief gevonden die verwijzen naar de gemeente Schinveld. Allereerst het onderstaande bericht, afkomstig uit het Limburgsch Dagblad van 22 juni 1957: Landmijnen gevonden te Schinveld SCHINVELD, 21 juni. Bij de kanaliseringswerkzaamheden aan de Rode Beek te Schinveld nabij de Duitse grens werden door een dragline twee landmijnen opgegraven. De mijnopruimingsdienst heeft het oorlogstuig vrijdagochtend verwijderd. 41 Tevens is onderstaand krantenartikel aangetroffen uit het Limburgs Dagblad van donderdag 14 augustus 1969: Granaten en mijnen bij het zwembad SCHINVELD, 14 aug. Vóór de ingang van het nieuwe instructiebad te Schinveld heeft de mijnopruimingsdienst uit Venlo woensdagmorgen twaalf granaten en vier soorten landmijnen, zgn. shrapnells, opgegraven. Het oorlogstuig van Amerikaanse makelij was nog volledig intact. Gemeentearbeiders, die bezig waren een tegelvloer te leggen voor de ingang van het zwembad stuitten op enkele granaten. De granaten lagen betrekkelijk dicht onder de oppervlakte. De werkzaamheden aan de tegelvloer werden onmiddellijk gestaakt. De gealarmeerde mijnopruimingsdienst is voorzichtig te werk moeten gaan, omdat de Amerikaanse landmijnen zeer gevaarlijk zijn. ( ) MIJNENVELDREGISTER Gedurende de oorlog zijn door de strijdende partijen mijnenvelden ingericht. Deze velden werden voor verschillende doeleinden aangelegd: bescherming, verdediging, het stoppen of desorganiseren van de vijandelijke opmars. Daarnaast werden zogenaamde schijnmijnenvelden aangelegd. Een dergelijk veld bevatte geen explosieven en had ten doel de vijandelijke opmars te vertragen. Het soort (antitank- of antipersoneelmijnen) en aantal gelegde mijnen binnen een mijnenveld was afhankelijk van de functie van het veld. 40 J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCKL en zijn voorgangers, (Meppel 2004) 107 en Limburgsch Dagblad, 22 juni 1957, Knipseldienst HVD No. 136, NA, Korps Hulpverleningsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, , inv. nr Limburgs Dagblad, 14 augustus 1969, Knipseldienst HVD, Korps Hulpverleningsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, , inv. nr VO-01 Pagina 46 van 77

11 Na de oorlog zijn de mijnenvelden in Nederland (voor zover bekend) in kaart gebracht in zogenaamde mijnenboeken. Deze mijnenkaarten zijn in het bezit van de EOD. ECG heeft bij de EOD navraag gedaan of er voor de onderzoeksgebieden mijnenvelden zijn gedocumenteerd. Uit de door de EOD aangeleverde gegevens blijkt dat er geen geregistreerde mijnenvelden hebben gelegen in en nabij het onderzoeksgebied. 2.9 ANALYSE INDICATIES UIT INDICATIE ONDERZOEK Conform paragraaf van het WSCS-OCE wordt in de navolgende passage per achterhaalde indicatie getracht aan de hand van tenminste twee onafhankelijk en verifieerbare bronnen tot de conclusie te komen of er voldoende aanwijzingen zijn om gebieden als verdacht of onverdacht aan te merken. Daarnaast hanteert ECG met betrekking tot indicaties welke zijn achterhaald op basis van luchtfoto-interpretatie het uitgangspunt dat deze in veel gevallen voldoende feitelijk zijn om zonder verificatie van een tweede bron als uitgangspunt bij het trekken van een onderbouwde conclusie te dienen. De navolgende achterhaalde indicaties acht ECG voldoende feitelijk onderbouwd en tevens voldoende herleidbaar naar een locatie om tot een conclusie te komen: - Uit literatuur en archiefgegevens is gebleken dat na de bevrijding van Schinveld (19 september 1944) de omgeving tot eind februari 1945 een intensieve aanwezigheid van geallieerde troepen heeft gekend. Middels luchtfoto-interpretatie is gebleken dat er in en nabij het onderzoeksgebied diverse geschuts- en wapenopstellingen waren aangelegd. De volgende indicaties kunnen onvoldoende feitelijk worden onderbouwd, vallen buiten het onderzoeksgebied of kunnen niet naar een exacte locatie worden herleid en zullen derhalve in het vervolg van deze bureaustudie niet worden meegenomen: - Uit literatuur en archiefgegevens is gebleken dat de omgeving van Schinveld tijdens de bevrijding en de daaropvolgende geallieerde aanwezigheid te maken heeft gehad met lichte bevrijdingsgevechten en sporadische artilleriebeschietingen. Ook is gebleken dat er na de geallieerde aanwezigheid oorlogstuig is achtergebleven, waaronder CE. Het ontbreekt bij de achterhaalde gegevens aan exacte (getroffen) locaties. Er zijn derhalve geen feitelijke aanwijzingen waaruit blijkt dat deze indicaties tot het onderzoeksgebied zijn te herleiden. - Uit archiefgegevens is gebleken dat er op 11 november 1940 brandplaatjes in Schinveld neerkwamen, op 26 februari 1941 een bom in de Beemden ofwel het Etzenraderbroek is ingeslagen, op 16 juni 1941 diverse brandbommen zijn neergekomen op land genaamd In den Water Os en op 31 juli 1941 bommen in de Meulensiepen zijn ingeslagen. Deze indicaties vallen deels buiten het onderzoeksgebied en zijn deels niet te herleiden naar een exacte locatie. Het ontbreekt aan feitelijke aanwijzingen dat het onderzoeksgebied bij deze gebeurtenissen is betrokken. Het voorgaande resulteert in het navolgende schematische overzicht van mogelijke oorzaken voor de aanwezigheid van conventionele explosieven binnen het onderzoeksgebied: VO-01 Pagina 47 van 77

12 MOGELIJKE OORZAKEN VOOR ACHTERGEBLEVEN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN LUCHTAANVALLEN GRONDGEVECHTEN (SECUNDAIRE GEVOLGEN) MUNITIE VERNIETIGING MILITAIR GEBRUIK MUNITIE OPSLAG Bombardement Blindgangers (bijv. artillerie beschieting) Springputten en dergelijke Militair oefenterrein Munitie fabricage en/of opslag Beschieting met boordwapens Beschieting met raketten In stellingen achtergelaten, gedumpt of bedolven Munitie dump of stort Munitiedump in water (afzinking) Stationering militairen Vliegveld Munitie inrichtingen Vliegtuigcrash Mijnenveld(en) Vernielingsactiviteiten VO-01 Pagina 48 van 77

13 3 HET CONTRA-INDICATIE ONDERZOEK De volgende stap in deze bureaustudie wordt gevormd door het achterhalen van gebeurtenissen die een aanwijzing vormen dat een (mogelijk verdacht) gebied of een deel hiervan (in zowel horizontale als verticale zin) als onverdacht kan worden aangemerkt. Dit onderdeel van de bureaustudie bestaat uit een beeldvergelijking van de gehanteerde luchtfoto s die ten tijde van de oorlog zijn vervaardigd, naoorlogse luchtopnamen en recente (satelliet)opnamen. Tevens is een aanvullend onderzoek en een locatiebezoek uitgevoerd. 3.1 BEELDVERGELIJKING Middels een vergelijking van recente satellietbeelden met luchtopnamen uit de Tweede Wereldoorlog en naoorlogse luchtopnamen, is getracht te bepalen waar de bodem is geroerd. Bij de beeldvergelijking zijn de luchtopnamen van 29 september 1944 als uitgangspunt genomen omdat deze foto s het gehele onderzoeksgebied afdekken en bovendien van een goede kwaliteit zijn. Tabel 7 toont een overzicht van de naoorlogs gehanteerde luchtopnamen. DATUM: SCHAAL: FOTONUMMERS: BRON: : VII-127 Kadaster : Kadaster Tabel 7: Overzicht van gehanteerde naoorlogse luchtopnamen. In de onderstaande passage volgt een (niet uitputtend) overzicht van de veranderingen welke in de naoorlogse periode hebben plaatsgevonden en op basis van beeldvergelijking kunnen worden vastgesteld. De beeldvergelijking toont diverse naoorlogse verandering. Figuur 16 toont een vergelijking van luchtopnamen uit 1944 en Hierop is waar te nemen dat de N274 is aangelegd. De Provinciale Weg is middels een viaduct over de Merkelbeekerstraat gelegd. De kruisingen van de Brunssummerstraat en de Jabeekerstraat zijn als voorrangskruisingen ingericht. De Provinciale Weg is gedeeltelijk op een opgehoogde ondergrond verwezenlijkt. De weg is aan weerszijden voorzien van fietspaden en tussen de twee kruispunten is aan de westkant een parallelweg verwezenlijkt. De omliggende agrarische invulling is grotendeels gebleven. Figuur 17 toont een vergelijking van een luchtopname van 1999 en huidige satellietopnamen. Hierop valt te zien dat de bebouwing van Schinveld zich tot aan de N274 heeft uitgebreid. Tevens valt op dat het noordelijke kruispunt in 1999 als rotonde is ingericht. Op huidige satellietopnamen is er ter hoogte van het zuidelijke kruispunt ook een rotonde aangelegd. Tevens is ter hoogte van deze rotonde de Leuperweg aangelegd en tussen deze weg en de Groeneweg is een brandweerkazerne verwezenlijkt. Tevens zijn nabij beide rotondes tankstations aangelegd. De omliggende weilanden en akkers zijn voor het merendeel samengetrokken VO-01 Pagina 49 van 77

14 LEGENDA Onderzoeksgebied Figuur 16: Beeldvergelijking van luchtfoto s daterende van 1944 en 1965 ter hoogte van het onderzoeksgebied VO-01 Pagina 50 van 77

15 1999 HUIDIG LEGENDA Onderzoeksgebied Figuur 17: Beeldvergelijking van een luchtfoto daterende van 1999 en huidige satellietopnamen ter hoogte van het onderzoeksgebied VO-01 Pagina 51 van 77

16 3.2 AANVULLEND ONDERZOEK De archieven in het gemeentearchief van Onderbanken zijn tevens geraadpleegd op gegevens waaruit blijkt dat de locatie van het onderzoeksgebied naoorlogs geroerd is. Een overzicht van de geraadpleegde archiefstukken is opgenomen in Bijlage 1. In het Archief van de Gemeente Schinveld, (1918) (1982) is een dossier aangetroffen betreffende de aanleg van de provinciale weg tussen Heerlen en Selfkant binnen de gemeente Schinveld. Hierin zijn de plantekeningen van de weg aangetroffen zoals in de beeldvergelijking op de luchtfoto van 1965 is waar te nemen. 43 Aan de hand van de tekeningen kunnen bodemroeringen die reeds in de beeldvergelijking zijn achterhaald exact worden bepaald. Onderstaande figuur toont de tekening van de aanleg van de Provinciale Weg ter hoogte van het viaduct over de Merkelbeekerstraat. De aangetroffen tekeningen lopen tot aan het kruispunt van de Provinciale Weg met de Jabeekerstraat. Van het gedeelte tussen deze kruising en de Duitse grens zijn geen plantekeningen aangetroffen. 44 Figuur 18: Tekening van het viaduct over de Merkelbeekerstraat in de huidige N Stukken betreffende de verbetering van een gedeelte van de provinciale weg, Heerlen-Schinveld (p.w.p. 19) , GAO, Archief van de Gemeente Schinveld, (1981) (1982), inv. nr Provinciale Waterstaat in Limburg, Weg Heerlen-Schinveld (omlegging Schinveld naar Zelfkant), Blad 2, Reg. No. 25, mei 1957, GAO, Archief van de Gemeente Schinveld, (1981) (1982), inv. nr VO-01 Pagina 52 van 77

17 Op de site Sjilvend van Vreuger zijn foto s aangetroffen uit de jaren zestig met de juist voltooide N274. Figuur 19 toont de Provinciale Weg vanaf het kruispunt met de Jabeekerstraat in noordelijke richting naar Duitsland. Hierop is het voorrangskruispunt te zien dat inmiddels door een rotonde is vervangen. Tevens is te zien dat de N274 richting Duitsland op een verhoogde strook is aangelegd. Dit was ondermeer nodig om de moerassige Beemden te overbruggen. Daarnaast loopt de verhoging naar een viaduct dat de grensweg/rode Beek oversteekt. Figuur 20 toont de N274 in noordelijke richting net na het viaduct over de Merkelbeekerstraat. Hierop zijn tevens de fietspaden en de westelijke parallelweg te zien. Figuur 21 toont het voorgenoemde viaduct. 45 Figuur 19: De N274 in de jaren 60 ter hoogte van het kruispunt met de Jabeekerstraat in noordelijke richting (geraadpleegd: ) VO-01 Pagina 53 van 77

18 Figuur 20: De N274 in noordelijke richting net na het viaduct over de Merkelbeekerstraat Figuur 21: Het viaduct van de N274 over de Merkelbeekerstraat (geraadpleegd: ) (geraadpleegd: ) VO-01 Pagina 54 van 77

19 3.3 LOCATIEBEZOEK Op 16 maart 2016 is een locatiebezoek gebracht aan het onderzoeksgebied. Figuur 22 toont een gemaakte opname vanaf de Kneijkuilerweg in noordelijke richting. Ook hier is de opgehoogde ondergrond waarneembaar dat de weilanden en beemden richting Duitsland doorkruist. Figuur 22: Locatiebezoek 16 maart VO-01 Pagina 55 van 77

20 3.4 SAMENVATTING NAOORLOGSE WERKZAAMHEDEN Op basis van de voorgaande paragrafen kan er gesteld worden dat er aanwijzingen zijn aangetroffen waaruit blijkt dat er naoorlogs binnen het onderzoeksgebied grondroerende werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Zo is de N274 geheel naoorlogs aangelegd, waarbij de kruispunten ter hoogte van de Jabeekerstraat en Brunssummerstraat nadien zijn ingericht als rotondes. Ter hoogte van de Merkelbeekerstraat is een viaduct aangelegd. De Provinciale Weg was aan weerszijden voorzien van fietspaden en aan de westelijke zijde tussen de twee rotondes is een parallelweg aangelegd. Tevens zijn een tweetal tankstations en een brandweerkazerne nabij de weg verwezenlijkt. De achterhaalde contra-indicaties kunnen als volgt schematisch worden weergegeven: MOGELIJKE OORZAKEN VOOR CONTRA-INDICATIES VAN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN GRONDROERENDE WERKZAAMHEDEN BAGGER- WERKZAAMHEDEN OPSPORINGSWERKZAAMHEDEN Ontgravingen Gronddepositie EODD en voorgangers Civiele opsporingsbedrijven VO-01 Pagina 56 van 77

21 4 AFBAKENING VERDACHT GEBIED 4.1 INLEIDING Op basis van bronstudie is feitelijk vast komen te staan dat er indicaties voor de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven binnen en tot de directe omgeving van het onderzoeksgebied zijn te herleiden. Tevens zijn er binnen en in de omgeving van het onderzoeksgebied contra-indicaties achterhaald waardoor het mogelijke risico op het aantreffen van conventionele explosieven wordt verminderd. 4.2 HORIZONTALE AFBAKENING VERDACHT GEBIED Het verdachte gebied zal, indien mogelijk, horizontaal worden afgebakend aan de hand van bijlage 3 van het WSCS-OCE. 48 Van de richtlijnen uit de afbakeningstabel mag gemotiveerd worden afgeweken. De indicaties uit paragraaf 2.9 dienen als uitgangspunt bij de horizontale afbakening van verdacht gebied. Vanuit veiligheids- en risicoperspectief worden de indicaties (waar mogelijk) voorzien van zogenaamde risicobuffers (inclusief tolerantie van 10 meter zoals omschreven in paragraaf 2.7.2). De hierna gehanteerde omschrijving van de indicaties zijn afkomstig uit bijlage 3 van het WSCS-OCE. - Geschutsopstelling Middels luchtfoto-interpretatie is gebleken dat er in en nabij het onderzoeksgebied geschutsopstellingen hebben gestaan. In het WSCS-OCE is met betrekking tot deze indicatie het volgende uitgangspunt opgenomen: Locatie van geschut, niet zijnde onderdeel van een verdedigingswerk. Het uitgangspunt voor afbakening van deze indicatie is verdacht, waarbij 25 meter rondom het hart van de geschutsopstelling wordt geplaatst, maar niet verder dan een eventueel aangrenzende watergang. Alle waargenomen geschutsopstellingen worden als verdacht aangemerkt en voorzien van een risicobuffer van 25 meter en een tolerantie van 5 meter voor de afwijkende georeferentie. De indicaties worden derhalve voorzien van een risicobuffer van 35 meter. - Wapenopstelling Middels luchtfoto-interpretatie is gebleken dat er nabij het onderzoeksgebied wapenopstellingen hebben gestaan. In het WSCS-OCE is met betrekking tot deze indicatie het volgende uitgangspunt opgenomen: 48 De algemene omschrijving en uitgangspunten voor afbakening verdacht gebied in deze bijlage worden gebruikt om te beoordelen of bepaalde oorlogshandelingen een indicatie vormen voor de aanwezigheid van conventionele explosieven (VERDACHT of ONVERDACHT) en voor de horizontale afbakening van het verdachte gebied. Hiervan mag gemotiveerd worden afgeweken VO-01 Pagina 57 van 77

22 Opstelling van handvuurwapen, machinegeweer of andere (semi)automatisch wapen, niet zijnde onderdeel van een verdedigingswerk. De locatie van de wapenopstelling is verdacht. Alle waargenomen wapenopstellingen worden voorzien van een tolerantie van 10 meter voor de afwijkende georeferentie. Deze buffer is het gevolg van de voor deze bureaustudie gehanteerde tolerantie zoals omschreven in paragraaf De gebieden die naar aanleiding van de horizontale afbakening als verdacht op het aantreffen van conventionele explosieven in de niet- naoorlogs geroerde bodem dienen te worden aangemerkt, zijn te onderscheiden in een tweetal locaties, te weten nabij de rotonde van de N274 met de Jabeekerstraat en de Kneijkuilerweg en bij de rotonde van de N274 met de Brunssummmerstraat en de Leuperweg. In de navolgende figuur (figuur 23) zijn de verdachte locaties met de resultaten van de horizontale afbakening weergegeven. LEGENDA Onderzoeksgebied Verdacht op: Gedumpte CE Figuur 23: Verdachte gebieden naar aanleiding van de horizontale afbakening. 4.3 MOGELIJK AAN TE TREFFEN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN Op basis van de resultaten uit de bronnenstudie kan worden aangenomen dat de volgende typen en kalibers conventionele explosieven of restanten hiervan mogelijk aangetroffen kunnen worden in het onderzoeksgebied. Omdat er geen aanvullende gegevens met betrekking tot de ingezette munitieartikelen zijn aangetroffen, kunnen niet alle kolommen in onderstaande tabel worden ingevuld en zijn de verwachte conventionele explosieven deels gebaseerd op eerdere ervaringen met vergelijkbare omstandigheden VO-01 Pagina 58 van 77

23 AFKOMST CATEGORIE TYPE KALIBER VERSCHIJNINGSVORM HOEVEELHEID Klein kaliber munitie Geallieerd Diversen Diversen Gedumpt (achtergebleven, bedolven) Hand-/Geweergranaten Granaatwerpers Raketwerpers Geschutsmunitie Tabel 8: Mogelijk aan te treffen conventionele explosieven binnen het onderzoeksgebied. Niet feitelijk vast te stellen 4.4 VERTICALE AFBAKENING VERDACHT GEBIED Voor de gedumpte munitie wordt het uitgangspunt gehanteerd dat deze niet dieper is gelegen dan de bodem de stelling waarin deze is gedumpt. In het algemeen wordt hier een diepte van circa 2 meter onder het maaiveld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog aangehouden. 4.5 EVALUATIE AFWEGING CONTRA-INDICATIES Uitgaande van de horizontale en verticale afbakening van verdachte gebieden, vindt er een afweging plaats omtrent de aangetroffen gegevens betreffende contra-indicaties. Uitgangspunt in dezen is dat er bodemingrepen hebben plaatsgevonden ten behoeve van de naoorlogse werkzaamheden. Voor wat betreft het verdachte gebied nabij de rotonde van de N274 met de Jabeekerstraat en de Kneijkuilerweg zijn geen contra-indicaties waargenomen. Voor wat betreft het verdachte gebied bij de rotonde van de N274 met de Brunssummerstraat en de Leuperweg zijn wel contra-indicaties aangetroffen. Het kruispunt is geheel naoorlogs verwezenlijkt en na 1999 als rotonde ingericht. De contra-indicaties op deze locatie zijn van een dergelijke ingrijpende aard dat het als verdacht aangemerkte gebied als onverdacht kan worden beschouwd VO-01 Pagina 59 van 77

24 5 LEEMTEN IN KENNIS - Van eventuele meldingen of ruimingen van (vermoede) explosieven in of direct grenzend aan het onderzoeksgebied zijn over de periode en geen gegevens meer bekend bij de EOD of het SIB. - Van eventuele meldingen en ruimingen van (vermoede) explosieven in of direct grenzend aan het onderzoeksgebied uitgevoerd in de periode zijn de gegevens nog niet gearchiveerd en derhalve niet raadpleegbaar. - Niet alle aangevraagde meldingrapportages van de EOD konden worden aangeleverd. - Bepaalde indicaties die zijn aangetroffen in literatuur en archiefstukken zijn niet te herleiden naar een specifieke locatie. - ECG heeft geen beschikking over luchtopnamen van voor 29 september 1944 waardoor de achterhaalde indicaties uit 1941 middels luchtfoto s niet optimaal kunnen worden achterhaald. - Het ontbreekt ECG aan gegevens om de hoeveelheden mogelijk aan te treffen munitie feitelijk vast te stellen. - Er zijn geen exacte gegevens bekend met betrekking tot naoorlogse werkzaamheden binnen het onderzoeksgebied VO-01 Pagina 60 van 77

25 6 CONCLUSIE EN ADVIES Het doel van deze studie is het verkrijgen van een, door middel van het verzamelen en verwerken van relevant historisch feitenmateriaal, gefundeerd antwoord op de volgende drie kernvragen: 1. Is het onderzoeksgebied of een deel hiervan betrokken geweest bij oorlogshandelingen (indicaties) en is er daardoor sprake van een verhoogd risico op het aantreffen van conventionele explosieven oftewel van verdacht gebied? Op basis van literatuur- en archiefonderzoek en luchtfoto-interpretatie zijn er binnen en nabij het onderzoeksgebied indicaties achterhaald voor de aanwezigheid van conventionele explosieven. Deze indicaties bestaan uit: geschutsopstellingen en wapenopstellingen. Uit de horizontale afbakening blijkt dat de risicobuffers van deze indicaties binnen de contouren van het projectgebied vallen. Delen van het onderzoeksgebied zijn derhalve verdacht op het aantreffen van gedumpte conventionele explosieven. 2. Zijn er gebeurtenissen (contra-indicaties) die een aanwijzing vormen dat een (mogelijk verdacht) gebied als onverdacht kan worden aangemerkt? Op basis van het contra-indicatieonderzoek is voldoende feitelijk vastgesteld dat er in de naoorlogse periode werkzaamheden binnen en nabij het onderzoeksgebied hebben plaatsgevonden waarbij bodemingrepen zijn gepleegd. Voor wat betreft het verdachte gebied nabij de rotonde van de N274 met de Jabeekerstraat en de Kneijkuilerweg zijn geen contraindicaties waargenomen. Voor wat betreft het verdachte gebied bij de rotonde van de N274 met de Brunssummerstraat en de Leuperweg zijn wel contra-indicaties aangetroffen. Het kruispunt is geheel naoorlogs verwezenlijkt en na 1999 als rotonde ingericht. De contra-indicaties op deze locatie zijn van een dergelijke ingrijpende aard dat het als verdacht aangemerkte gebied als onverdacht kan worden beschouwd. 3. Indien er sprake is van verdacht gebied wat is dan de (sub)soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoede conventionele explosieven? Naar aanleiding van voorgaande deelconclusies kan worden opgemaakt dat er binnen het onderzoeksgebied sprake is van een verdacht gebied op gedumpte CE van geallieerde afkomst. De (sub)soort en hoeveelheid kan op basis van de beschikbare gegevens niet feitelijk worden vastgesteld. Het gebied dat naar aanleiding van de horizontale afbakening en na het contra-indicatieonderzoek als verdacht op het aantreffen van gedumpte CE in de niet- naoorlogs geroerde bodem dient te worden aangemerkt is verwerkt in een tweetal CE Bodembelastingkaarten (zie Bijlage 2). De eerste kaart toont een overzicht van het gehele onderzoeksgebied. De tweede kaart een uitvergroting van het als verdacht aangemerkte gebied toont VO-01 Pagina 61 van 77

26 Uit de opgestelde CE Bodembelastingkaarten blijkt dat er een op gedumpte CE verdacht gebied binnen het onderzoeksgebied valt. Wanneer er zich binnen het als verdacht aangemerkte gebied grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden, adviseert ECG u om het proces van explosievenopsporing binnen dit deel van het onderzoeksgebied voort te zetten. Omdat de specifieke geplande werkzaamheden bij ECG niet bekend zijn, adviseert ECG u, om voorafgaande aan bodemroerende werkzaamheden binnen het in de CE Bodembelastingkaart als verdacht aangemerkte gebied die dieper gaan dan de naoorlogs geroerde bodem contact op te nemen met een WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf. Aan de hand van de voorgenomen werkzaamheden dient in overleg met een gecertificeerd opsporingsbureau bepaald te worden of, en zo ja welke, maatregelen genomen dienen te worden met betrekking tot een veilige omgang met explosieven. Mochten er in het als verdacht aangegeven gebied geen bodemroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden die dieper gaan dan de naoorlogs geroerde bodem, adviseert ECG u om de geplande werkzaamheden op reguliere wijze uit te voeren. Ook voor de gebieden die als onverdacht zijn aangegeven, adviseert ECG u om de geplande werkzaamheden op reguliere wijze uit te voeren. Daarbij adviseert ECG u om het uitvoerend personeel voorafgaand aan werkzaamheden in de te bewerken gebieden altijd te instrueren (aan de hand van Bijlage 3 Protocol Toevalsvondst) geen verdere acties te ondernemen in het geval van het onverhoopt aantreffen van munitieverdachte objecten en terstond contact op te nemen met de (plaatselijke) politie: telefoon: VO-01 Pagina 62 van 77

27 7 OVERZICHT VAN GEHANTEERDE BRONNEN Archieven - Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg im Breisgau - Explosieven Opruimingsdienst van het ministerie van Defensie te Rijswijk en Soesterberg - Gemeentearchief Onderbanken te Schinveld - Luchtfotoarchief Topografische Dienst te Zwolle - Nationaal Archief te Den Haag - Nederlands Instituut voor Militaire Historie te Den Haag - NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies te Amsterdam - Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht - Semi-Statisch Informatiebeheer Defensie te Rijswijk - Special Collections Wageningen University te Wageningen - The Aerial Reconnaissance Archives te Edinburgh (UK) - The National Archives te Londen (UK) Literatuur - Amersfoort, H. en P. Kamphuis (red.), Mei De strijd op Nederlands grondgebied (Den Haag 2005). - Bosch, J.H.W., Bijdrage tot de geschiedenis van Schinveld (Sittard 1974). - Brongers, E.H., Oorlog in Zuid-Limburg, 10 mei 1940 (Soesterberg 2005). - Buck, P. de e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (Rijswijk 1992). - Celak, B.I.H.M., Onderbanken en haar voormalige gemeenten, Gebeurtenissen over de periode , Boekwerk deel 1 (Schinveld 2012). - Celak, B.I.H.M., Onderbanken en haar voormalige gemeenten, Gebeurtenissen over de periode , Boekwerk deel 2 (Schinveld 2012). - Eversteijn, T., Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei mei 1945 (niet gepubliceerd). - Hendriks J. en H. Koenen, D-day in Zuid-Limburg. De bevrijding van uur tot uur, van plaats tot plaats (Landgraaf 1994). - Kamerling, C.D. en J.J.C.P. Wilson, De krijgsverrichtingen in Zuid-Limburg mei 1940 (Den Haag 1952). - Pater, B.C. de en B. Schoenmaker, Grote Atlas van Nederland, : Comprehensive atlas of the Netherlands, (Zierikzee 2005). - Sectie Krijgsgeschiedenis van den Generalen Staf, Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht mei 1940 (Leiden 1947). - Studiegroep Luchtoorlog , Verliesregister Alle militaire vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (Den Haag 2008). - Woensel, J. van, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCKL en zijn voorgangers, (Meppel 2004). - Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil : kroniek van een luchtoorlog, deel 1 (Den Haag 1990). - Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil : kroniek van een luchtoorlog, deel 2 (Den Haag 1993) VO-01 Pagina 63 van 77

28 Overige documenten - Explosive Clearence Group, Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Schinveldse Es, Documentcode: VO-01 (Wijchen 13 september 2013). - Explosive Clearence Group, Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Herinrichting Rode Beek Schinveld-Jabeek, Documentcode: VO-01 (Wijchen 18 februari 2015). - Werkveldspecifiek Certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE: 2012, versie 1), Staatscourant 2012 nr (Den Haag 2012) Internet VO-01 Pagina 64 van 77

29 8 BIJLAGEN BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN Bundesarchiv-Militärarchiv RL 2-II GENERALSTAB DER LUFTWAFFE/LUFTWAFFENFÜHRUNGSSTAB 4 5. Abteilung (Ic; Feindaufklärung, Abwehr, geistige Betreuung) 4.1 Lagemeldungen, Lageberichte 205 Lageberichte Nr.246-Nr.258, 9. Mai Mai Lageberichte Nr.259-Nr.264, 22. Mai Mai Lageberichte Nr.265-Nr.270, 28. Mai Juni Lageberichte Nr.271-Nr.276, 3. Juni Juni Lageberichte Nr.277-Nr.282, 9. Juni Juni Lageberichte Nr.283-Nr.290, 15. Juni Juni Lageberichte Nr.292-Nr.298, 23. Juni Juni a 1. Juli Juli Lageberichte Nr.305-Nr.317, 7. Juli Juli Lageberichte Nr.319-Nr.330, 21. Juli Aug Lageberichte Nr.375-Nr.382, 15. Sept Sept Lageberichte Nr.383-Nr.391, 23. Sept Okt Lageberichte Nr.393-Nr.403, 3. Okt Okt Lageberichte Nr.404-Nr.414, 14. Okt Okt Lageberichte Nr.415-Nr.425, 25. Okt Nov Lageberichte Nr.426-Nr.434, 5. Nov Nov Luftlageberichte Nr.435-Nr.440, 14. Nov Nov Luftlageberichte Nr.441-Nr.447, 20. Nov Nov Luftlageberichte Nr.448-Nr.454, 27. Nov Dez Luftlageberichte Nr.455-Nr.463, 4. Dez Dez Luftlageberichte Nr.464-Nr.471, 13. Dez Dez Luftlageberichte Nr.472-Nr.479, 22. Dez Dez Luftlageberichte Nr.480-Nr.488, 1. Jan Jan Luftlageberichte Nr.489-Nr.497, 10. Jan Jan Luftlageberichte Nr.498-Nr.510, 19. Jan Jan Luftlageberichte Nr.511-Nr.519, 1. Feb Feb Luftlageberichte Nr.520-Nr.528, 10. Feb Feb Luftlageberichte Nr.529-Nr.538, 19. Feb Feb Luftlageberichte Nr.539-Nr.546, 1. März März Luftlageberichte Nr.547-Nr.554, 9. März März Luftlageberichte Nr.555-Nr.559, 17. März März Luftlageberichte Nr.560-Nr.562, 22. März März Luftlageberichte Nr.563-Nr.569, 25. März März Luftlageberichte Nr.570-Nr.575, 1. Apr Apr Luftlageberichte Nr. 577-Nr. 583, 8. Apr Apr Luftlageberichte Nr.584-Nr.591, 15. Apr Apr Luftlageberichte Nr Nr.599, 23. Apr Apr Luftlageberichte Nr Nr.605, 1. Mai Mai Luftlageberichte Nr Nr.613, 7. Mai Mai Luftlageberichte Nr Nr.625, 15. Mai Mai Luftlageberichte Nr Nr.637, 27. Mai Juni Luftlageberichte Nr Nr.645, 8. Juni Juni VO-01 Pagina 65 van 77

30 246 Luftlageberichte Nr Nr.655, 16. Juni Juni Luftlageberichte Nr Nr.660, 26. Juni Juni Luftlageberichte Nr Nr.666, 1. Juli Juli Luftlageberichte Nr Nr.672, 7. Juli Juli Luftlageberichte Nr Nr.678, 13. Juli Juli Luftlageberichte Nr Nr.684, 19. Juli Juli Luftlageberichte Nr Nr.691, 25. Juli Juli Luftlageberichte Nr Nr.700, 1. Aug Aug Luftlageberichte Nr Nr.707, 10.Aug Aug Luftlageberichte Nr Nr.713, 17. Aug Aug Luftlageberichte Nr Nr.719, 23. Aug Aug Luftlageberichte Nr Nr.725, 29. Aug Sept Luftlageberichte Nr Nr.730, 4. Sept Sept Luftlageberichte Nr Nr.736, 9. Sept Sept Luftlageberichte Nr Nr.742, 15. Sept Sept Luftlageberichte Nr Nr.748, 21. Sept Sept Luftlageberichte Nr Nr.754, 27. Sept Okt Luftlageberichte Nr Nr.760, 3. Okt Okt Luftlageberichte Nr Nr.765, 10.Okt Okt Luftlageberichte Nr Nr.769, 15. Okt Okt Luftlageberichte Nr Nr.774, 19. Okt Okt Luftlageberichte Nr Nr.778, 24. Okt Okt Luftlageberichte Nr Nr.785, 28. OKt Nov Luftlageberichte Nr Nr.791, 4. Nov Nov Lageberichte Nr.331-Nr.340, Aug Lageberichte Nr.341-Nr.345, Aug Lagebericht Nr. 269, 1. Juni 1940 Gemeentearchief Onderbanken ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHINVELD, (1918) (1982) 106 Stukken betreffende het toekennen van huisnummers, 1966/ Stukken betreffende de aanleg van een riolering in de provinciale weg Schinveld-Brunssum- Kerkrade, nabij de esso-tankstation, 1966/ Stukken betreffende de luchtbeschermingsdienst, 1938/ Stukken betreffende de aanleg van een randweg nuth-duitse grens, 1960/1968; met tekeningen Stukken betreffende de verbetering van een gedeelte van de provinciale weg Heerlen-Schinveld (p.w.p. 19) 1961/1963; met tekeningen Stukken betreffende de herstel van oorlogsschade aan de wegen, 1945/1952; met tekeningen Stukken betreffende de toekenning van materiële oorlogsschade vergoedingen aan particulieren, 1940/ a Stukken betreffende de inkwartiering van geallieerden troepen, alsmede de schademeldingen veroorzaakt door de ingekwartierde, 1944/ Stukken betreffende de militaire vorderingen, Stukken betreffende de politionele maandrapporten opgemaakt tijdens de oorlogsjaren, ARCHIEF VAN DE GEMEENTE ONDERBANKEN, (1978) (1995) 1548 Stukken betreffende ruiming van handgranaten uit de tweede wereldoorlog, aangetroffen op het perceel eindstraat 22 te Schinveld, VO-01 Pagina 66 van 77

31 ARCHIEF VAN DE GEMEENTE JABEEK, Topografisch kaartje van de gemeente Jabeek, opgemaakt i.v.m. de indeling der gemeente in kom en gehuchten, Lijst van huisnummers. Opgemaakt 1941 febr Stukken betreffende de luchtbescherming in het algemeen, Stukken betreffende ontploffingen en ontbrandingen in het algemeen, Stukken betreffende de landsverdediging in het algemeen; zoals internering en versperringen, , ARCHIEF VAN DE GEMEENTE JABEEK, (1913) (1983) 38 Stukken betreffende het toekennen van huisnummers, 1947/ Stukken betreffende de vergoedingen van oorlogsschade aan gemeentelijke eigendommen, 1945/ a Verslagen over de toestand van wegen, waterlossingen en verrichte werken aan kerken gedurende jaren 1941 tot en met 1945, 1942/ Stukken betreffende de instelling en opheffing van een luchtbeschermingsdienst, 1943/ Stukken betreffende het opruimen van oorlogstuig uit de oorlog , 1944/ Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan de bruggen en rioleringen, 1945/ Stukken betreffende de vergoeding van oorlogsschade aan wegen, 1946/ Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan wegen, 1945/ Stukken betreffende de steunverlening aan getroffenen door de oorlog, 1945/ Opgave omtrent de verwoestingen, alsmede het in brand schieten van een boerderij tijdens door tankvuur tijdens de Amerikaanse bevrijdingsactie, 1944/ Bescheiden inzake toekenning van vergoedingen aan oorlogsschade particuliere, 1943/ Stukken betreffende de opgave van defensie werken, 1945/ Stukken betreffende de vordering en inkwartiering in Jabeek tijdens de oorlog , 1942/ Stukken betreffende de inkwartiering van geallieerde strijdkrachten in Jabeek, 1944/ Stukken betreffende de politionele maandrapporten, Nationaal Archief MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN: INSPECTIE BESCHERMING BEVOLKING TEGEN LUCHTAANVALLEN, Meldingen en processen -verbaal ontvangen van gemeenten over geallieerde luchtactiviteiten, Limburg KORPS HULPVERLENINGSDIENST VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, Registers met krantenknipsels inzake explosieven, z.d Registers met krantenknipsels inzake ongevallen met oorlogstuig, Verzameling krantenknipsels inzake de Hulpverleningsdienst, VO-01 Pagina 67 van 77

32 ARCHIEVEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE TE LONDEN [ ]; MINISTERIE VAN OORLOG TE LONDEN [ ]; DEPARTEMENT VAN OORLOG: BUREAU LONDEN [ ], (1933) (1974) 1.Het Ministerie van Defensie te Londen, vanaf 21 augustus 1941, Ministerie van oorlog te Londen, voortgezet vanaf 20 juni 1945 tot 25 april 1947 als bureau Londen departement van oorlog en de afwikkeling en de daarbij gedeponeerde archieven, Het archief van het ministerie van Defensie te Londen, vanaf 21 augustus 1941 Ministerie van Oorlog te Londen, tot 20 juni Stukken betreffende luchtbombardementen in Nederland, 1941, Archieven gevormd onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie/Oorlog te Londen vallende instanties en de afwikkeling daarvan 2.15 Het archief van het Bureau Voorbereiding Terugkeer, voortgezet als Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer, met daarin opgenomen het archief van de Marine Inlichtingendienst, voortgezet als Militaire Inlichtingendienst, voortgezet als Marine Inlichtingendienst ( ) (1945, 1948, 1950, 1954) 1787 Stukken betreffende bombardementen en beschietingen, voornamelijk van en op Nederland, Rapporten betreffende verdedigingsstelsels in Nederland, Provincie Limburg, COMMISSIE VAN PROEFNEMING MET HIERIN OPGENOMEN AFGEDWAALDE ARCHIEFBESCHEIDEN VAN ONDERDELEN VAN DE ARTILLERIE-INRICHTINGEN EN ARTILLERIE ONDERDELEN, (1814-) Staten houdende opgaven van plaatsen waar mogelijk onontplofte projectielen zijn gevonden, die wel of niet geruimd zijn, The National Archives AIR - RECORDS CREATED OR INHERITED BY THE AIR MINISTRY, THE ROYAL AIR FORCE, AND RELATED BODIES 37 - Air Ministry: Allied Expeditionary Air Force, later Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (Air), and 2nd Tactical Air Force: Registered Files and Reports 714 2ND TACTICAL AIR FORCE: Daily log: July.- August ND TACTICAL AIR FORCE: Daily log: Sept.- Oct ND TACTICAL AIR FORCE: Daily log: Nov.- Dec ND TACTICAL AIR FORCE: Daily log: Jan.- Feb ND TACTICAL AIR FORCE: Daily log: Mar.- May 1945 NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies 077 GENERALKOMMISSARIAT FÜR DAS SICHERHEITSWESEN (HÖHERE SS-UND POLIZEIFÜHRER NORD-WEST), (1938) Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei Den Haag betreffende vijandelijke luchtaanvallen, K DEPARTEMENT VAN JUSTITIE, (1935) (1950) 180 Rapporten van de plaatselijke Luchtbeschermingsdiensten, politiekorpsen en de Marechaussee inzake het geven van het sein luchtalarm, het neerstorten van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen en de vondst van niet-ontplofte explosieven, 23 juni april Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingdiensten, politie en Marechaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontplofte in verschillende gemeenten. 186 Meldingen van verschillende gemeenten betreffende ongevallen, beschietingen, bombardementen en het afwerpen van (lege) benzinetanks door vliegtuigen VO-01 Pagina 68 van 77

33 Regionaal Historisch Centrum Limburg 07.E09 MILITAIR GEZAG LIMBURG, Archieven P.M.C. Limburg 14 Wapens onder burgerbevolking-correspondentie en rapporten betreffende. 41 Luchtbescherming en Brandweer-algemeen. 42 Mijnen en projectielen, aangiften, opruiming en rapporten betreffende.- 43 Mijnen, projectielen en ander oorlogstuig-correspondentie betreffende Opruiming van legermateriaal Duits-geallieerd-correspondentie betreffende- 172 Kleding, uitrusting en bewapening-correspondentie betreffende- 269 Schade-Enquête-Commissie-tijdelijke voorziening- 314 Weekrapporten i.z. bom-munitie-en mijnopruiming. Sectie IV Archieven D.M.C. Heerlen (Mijnstreek) 26 Bominslag correspondentie i.z. 27 Brandweer- en Luchtbescherming en mijnopruiming-cerrespondentie Rijckheyt Centrum voor regionale geschiedenis T302 GEMEENTE BRUNSSUM, Maatregelen inzake bescherming tegen luchtaanvallen, 1938, 1940, 1941, Instelling en opheffing van de Luchtbeschermingsdienst in de gemeente, , Opgaven en afwikkeling van geleden oorlogsschade aan woningwetwoningen, 1945, Geleden oorlogsschade, uitbreidingen en verbeteringen, herstel na grondverschuiving in 1955 en opheffing van het zwembad in de Brunssummerheide, Opgaven van geleden oorlogsschade aan de gemeentebossen, , 1953 Semi-Statisch Informatiebeheer Defensie Z.N. ARCHIEF VAN DE MIJN- MUNITIE OPRUIMINGSDIENST (M.M.O.D.), Ruimingrapporten, correspondentie en plattegronden. Gemeenten A t/m Z, H t/m K 50 N t/m O 51 P t/m S 52 S t/m U VO-01 Pagina 69 van 77

34 BIJLAGE 2: CE BODEMBELASTINGKAART VO-01 Pagina 70 van 77

35

36

37 BIJLAGE 3: PROTOCOL TOEVALSVONDST VO-01 Pagina 73 van 77

38 Start-werk vergadering Personeel informeren hoe te handelen bij vondst van een (vermoedelijk) explosief LEGENDA Actie aannemer Actie opdrachtgever Actie Politie Actie EOD Vervolgstap Communicatielijn Eventueel toolbox door een Senior OCEdeskundige Werkzaamheden Aantreffen verdacht object bij werkzaamheden Het object niet beroeren! Na het aantreffen van een vermoedelijk explosief Werkzaamheden staken EOD in kennis stellen van vondst Opdrachtgever in kennis stellen van vondst Politie in kennis stellen van vondst ( ) (In overleg met politie) Afzetten van het terrein Bevoegd Gezag in kennis stellen van vondst Personen uit de omgeving van het object verwijderen Maatregelen treffen tegen roeren of verplaatsen object Maak geen melding van de vondst op social media! Bij het melden van vondst: - Naam, functie en telefoonnummer van de melder - De ligplaats van het object - Een omschrijving van het object (kleur, vorm, lengte, breedte, diameter, etc.) - Hoeveel objecten er zijn aangetroffen - Naam en telefoonnummer van de contactpersoon die bekend is met de ligplaats van het object - (Indien mogelijk:) Een foto van het object Identificatie van het object EOD arriveert bij vindplaats Object is geen explosief Object is een explosief Ruiming explosief door EOD In overleg met EOD bepalen of het om een incidentele vondst gaat JA NEE Instructies van de medewerkers van de EOD en het Bevoegd Gezag dienen strikt opgevolgd te worden! Incidentele vondst Verdacht gebied Na identificatie en eventuele ruiming Werkzaamheden hervatten Werkzaamheden hervatten na aanvullende maatregelen

39 BIJLAGE 4: PLANTEKENING RECONSTRUCTIE N VO-01 Pagina 75 van 77

40 A A B B C C D D F F G G Legenda H H verharding rijbaan verharding parallelweg verharding middengeleiders/inritten verharding ontsluiting tankstations verharding fietspaden verharding rotonde verharding rammelstroken rotonde J J afwateringssloten bermen mogelijke geluidwerende voorzieningen ecopassage Merkelbekerbeek fietsbrug Jabeekerstraat-N274 K K L L M M Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend! Presentantie tekening Reconstructie N274 Gemeente Onderbanken verduidelijking van de scope van het project 'Reconstructie N274 Onderbanken' SCHAAL 1:1000 N RHaa N blad

41 VOcD-01 Pagina 48 van 48

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Winklerlaan 365 te Utrecht.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Winklerlaan 365 te Utrecht. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Winklerlaan 365 te Utrecht. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Winklerlaan 365 te Utrecht Buro Ontwerp

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied " Rijnlandroute t.b.v. Gasunie.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied  Rijnlandroute t.b.v. Gasunie. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "408310 Rijnlandroute t.b.v. Gasunie. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: 408310 Rijnlandroute t.b.v.

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "MPO-terrein Oosterhout.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied MPO-terrein Oosterhout. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "MPO-terrein Oosterhout. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING... 5 1.3

Nadere informatie

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 2 2.1 Algemeen... 3 2.2 Onderzoeksgebied... 3 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 3 2.4 Historisch overzicht... 3 2.4.1 Historisch overzicht onderzoeksgebied...

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "N830 Waardenburg.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied N830 Waardenburg. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "N830 Waardenburg. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: N830 Waardenburg SAB DATUM: 15 maart 2013 TER ACCORDERING

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING... 5 1.3 DOEL

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied N833 Culemborg.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied N833 Culemborg. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied N833 Culemborg. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: N833 Culemborg SAB DATUM: 22 maart 2013 TER ACCORDERING

Nadere informatie

Hieronder is uiteengezet wat de meest relevante feiten zijn voor het onderzoeksgebied wat betreft de mogelijke aanwezigheid van CE.

Hieronder is uiteengezet wat de meest relevante feiten zijn voor het onderzoeksgebied wat betreft de mogelijke aanwezigheid van CE. Briefrapportage Saricon bv Aan: Havenbedrijf Rotterdam N.V. Van: Saricon: E.R. Beute, M. van Riel, MA, Datum : 27 augustus 2015 Betreft:, Theemswegtracé Rotterdam Inleiding Sinds 2012 werkt Saricon in

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Hessenweg 145 te Leusden BOOT organiserend

Nadere informatie

Briefrapportage. 1. Inleiding. Saricon bv

Briefrapportage. 1. Inleiding. Saricon bv Briefrapportage Saricon bv Aan: Gemeente Rotterdam, S.Y.P.Y. Tjan Van: L.J. van Oudheusden; E.R. Beute Datum : 27-09-2013 Betreft: 1. Inleiding Saricon heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam een (beperkt)

Nadere informatie

Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel

Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel Datum: 4 december 2015 Projectnr.: 150108 Status: V2.0 definitief Gemeente Houten: Opdrachtgever 1 Armaex B.V.: Directeur¹

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Soesterberg-Noord.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Soesterberg-Noord. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Soesterberg-Noord. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Soesterberg-Noord Gemeente Soest DATUM: 18 december

Nadere informatie

H. Kloosterboer (senior OCE-deskundige)

H. Kloosterboer (senior OCE-deskundige) Aanvullende luchtfotoanalyse t.b.v. het vaststellen van het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Rijksweg Swalmen. Februari 2010 Copyright 2010. Niets uit deze

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ringvaert te Kaatsheuvel.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ringvaert te Kaatsheuvel. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ringvaert te Kaatsheuvel. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Ringvaert te Kaatsheuvel BRO DATUM: 01 juni

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Plangebied Rhenen.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Plangebied Rhenen. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Plangebied Rhenen. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING... 5 1.3 DOEL VAN

Nadere informatie

Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk

Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk documentcode: aantal pagina's: 10S062-PI-01 18 pag. (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 16 augustus 2010

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "EVZ Zwarte Sloot".

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied EVZ Zwarte Sloot. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "EVZ Zwarte Sloot". december 2012 327-012-VO-01-Zwarte Sloot Pagina 2 van 27 Distributielijst: - Royal

Nadere informatie

CErrt. Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: TVO-00 I 16 april2014. Datum: Toetsing Vooronderzoek CE. Opdrachtgever: KWS lnfra bv

CErrt. Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: TVO-00 I 16 april2014. Datum: Toetsing Vooronderzoek CE. Opdrachtgever: KWS lnfra bv Toetsing Vooronderzoek CE Opdrachtgever: KWS lnfra bv Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: 51 40526-TVO-00 I 16 april2014 CErrt Opsporen Conventionele Explosieven Status: Definitief WSCS - OCE

Nadere informatie

Projectnummer: 1211GPR2855.1

Projectnummer: 1211GPR2855.1 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ten behoeve van een te realiseren hoge druk gasleiding van Donkerbroek naar Ureterp Deeltracé 1 Projectnummer: 1211GPR2855.1 In opdracht

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Kabelverbinding Oterleek- Westwoud.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Kabelverbinding Oterleek- Westwoud. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Kabelverbinding Oterleek- Westwoud. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING...

Nadere informatie

Quickscan Conventionele Explosieven. OWN A15 aansluiting Huissen Bemmel N839. Onderzoekslocatie anno 1944 (bron:

Quickscan Conventionele Explosieven. OWN A15 aansluiting Huissen Bemmel N839. Onderzoekslocatie anno 1944 (bron: Quickscan Conventionele Explosieven OWN A15 aansluiting Huissen Bemmel N839 Onderzoekslocatie anno 1944 (bron: www.topotijdreis.nl) ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL ExploVision B.V. info@explovision.nl

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied Dijkversterking Vianen.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied Dijkversterking Vianen. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied Dijkversterking Vianen. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Dijkversterking Vianen Waterschap Rivierenland

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ontwikkelingsgebied Banningstraat Soesterberg.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ontwikkelingsgebied Banningstraat Soesterberg. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ontwikkelingsgebied Banningstraat Soesterberg. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 6 1.1 ALGEMEEN... 6 1.2

Nadere informatie

Kadeversterking Giessen-Noordeloos

Kadeversterking Giessen-Noordeloos Kadeversterking Giessen-Noordeloos Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied Kadeverbetering Giessen-Noordeloos 3 Kadeversterking Giessen-Noordeloos

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "Sluitstukkaden Maasdal" cluster A.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Sluitstukkaden Maasdal cluster A. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "Sluitstukkaden Maasdal" cluster A. oktober 2012 289-012-VOcA-01 Pagina 2 van 43 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...6

Nadere informatie

Onderwerp Onderzoek, opsporing en ruiming explosieven bij gebiedsontwikkeling

Onderwerp Onderzoek, opsporing en ruiming explosieven bij gebiedsontwikkeling Collegevoorstel Inleiding Uit rapporten uit of na de Tweede Wereldoorlog blijkt dat op verschillende plaatsen in de Nederlandse bodem mogelijk nog een aanzienlijke hoeveelheid explosieven (de zogenaamde

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Omgeving Koestraat en Stegen te Asten.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Omgeving Koestraat en Stegen te Asten. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Omgeving Koestraat en Stegen te Asten. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING...

Nadere informatie

Vooronderzoek. Barneveld-Noord Station. Opsporen Conventionele Explosieven

Vooronderzoek. Barneveld-Noord Station. Opsporen Conventionele Explosieven Vooronderzoek Barneveld-Noord Station Opsporen Conventionele Explosieven Vooronderzoek Barneveld-Noord Station Projectnummer : 71099 Locatie Opdracht Opdrachtgever : Barneveld-Noord Station : Vooronderzoek

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Slooplocatie Vondellaan 47 te Leiden

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Slooplocatie Vondellaan 47 te Leiden Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Slooplocatie Vondellaan 47 te Leiden februari 2012 124-012-VO-01 Pagina 2 van 35 Distributielijst:

Nadere informatie

Saricon bv Safety & Risk Consultancy

Saricon bv Safety & Risk Consultancy Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Pascalkwartier te Rotterdam documentcode: aantal pagina's: 72259-VO-01 18 incl. bijlagen Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 23 mei 2006 Herzien

Nadere informatie

Historisch Vooronderzoek

Historisch Vooronderzoek Historisch Vooronderzoek Gilze en Rijen Hultens End Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel, Nederland Postbus 21, 5133 ZG Riel, Nederland

Nadere informatie

Notitie RWZI Gemaalweg Gemeente s-hertogenbosch. W. van den Brandhof, MA 4 juni 2012

Notitie RWZI Gemaalweg Gemeente s-hertogenbosch. W. van den Brandhof, MA 4 juni 2012 Notitie RWZI Gemaalweg Gemeente s-hertogenbosch W. van den Brandhof, MA 4 juni 2012 1 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 4 1.1. AANLEIDING... 4 1.2. DOELSTELLING... 4 1.3. UITVOERING... 4 1.4. OVERZICHT RELEVANTE

Nadere informatie

Projectgebonden Risicoanalyse naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "N320 te Culemborg".

Projectgebonden Risicoanalyse naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied N320 te Culemborg. Projectgebonden Risicoanalyse naar het risico op het aantreffen van conventionele eplosieven in het onderzoeksgebied "N320 te Culemborg". 27 juli 2012 285-012-PRA-01 Pagina 2 van 21 Distributielijst: -

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksge ied Nieuwbouwlocatie Rozenhof te Haps.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksge ied Nieuwbouwlocatie Rozenhof te Haps. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksge ied Nieuwbouwlocatie Rozenhof te Haps. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Nieuwbouwlocatie Rozenhof te Haps

Nadere informatie

Beknopt vooronderzoek conventionele explosieven voormalig Demka-terrein Utrecht

Beknopt vooronderzoek conventionele explosieven voormalig Demka-terrein Utrecht Beknopt vooronderzoek conventionele explosieven voormalig Demka-terrein Utrecht Datum : 13 mei 2015 Kenmerk : 14050192/JRO/rap1 Status : Definitief Versie : 1 Auteur : J. Rotteveel Opdrachtgever IDDS Explosieven

Nadere informatie

KlokBouwOntwikkeling BV T.a.v. dhr D. Lemmers Postbus AA Nijmegen

KlokBouwOntwikkeling BV T.a.v. dhr D. Lemmers Postbus AA Nijmegen KlokBouwOntwikkeling BV T.a.v. dhr D. Lemmers Postbus 40018 6504AA Nijmegen Kenmerk: 2016-BB-41 Rotterdam, 1 september 2016 Betreft: Oosterhout, Overbetuwe, Hoge Wei 1 en 2 Geachte heer Lemmers, Naar aanleiding

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Verhulstplein te Den Haag.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Verhulstplein te Den Haag. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Verhulstplein te Den Haag. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Verhulstplein te Den Haag Royal HaskoningDHV

Nadere informatie

Datum: 25 september 2014 Projectnr.: Status: concept

Datum: 25 september 2014 Projectnr.: Status: concept Vooronderzoek Conventionele Explosieven N489 Binnenmaas Datum: 25 september 2014 Projectnr.: 140012 Status: concept Copyright 2014. Niets uit dit projectplan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Pagina 2 van 53 12S107-VO-01

Pagina 2 van 53 12S107-VO-01 Foto omslag: Britse militairen bestuderen een kaart bij de Maas (bron: M. van den Berg, M. Greve- Snijders en J. Kessels (red.), Beegden bezet bevrijd: de oorlogsjaren 1940-1945 in Beegden, Beegden 2005,

Nadere informatie

Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven

Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven Datum : 14 november 2014 Projectnaam : Spooruitbreiding Utrecht Centraal Leische Rijn Projectnummer : GJZ-B-227105.01.01 Steller : Herman Punte

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Aansluiting Rijksweg N3-A16.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Aansluiting Rijksweg N3-A16. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Aansluiting Rijksweg N3-A16. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Aansluiting Rijksweg N3-A16 Grontmij

Nadere informatie

Datum: 9 april 2015 Projectnr.: 150024 Kenmerk: 15p015 Status: definitief

Datum: 9 april 2015 Projectnr.: 150024 Kenmerk: 15p015 Status: definitief Vooronderzoek Conventionele Explosieven Oosterhoutse Golf Club Gemeente Oosterhout Datum: 9 april 2015 Projectnr.: 150024 Kenmerk: 15p015 Status: definitief Copyright 2015. Niets uit dit projectplan mag

Nadere informatie

Bijlage 4. Explosieven onderzoek

Bijlage 4. Explosieven onderzoek Bijlage 4 Explosieven onderzoek Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied "Herinrichting Lollebeek Oost. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER:

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen

Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen Projectnummer: GPR5155 Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: het project Nieuw Gemaal Beetskoog

Onderzoekslocatie: het project Nieuw Gemaal Beetskoog Projectnummer: 0415GPR5104 Onderzoekslocatie: het project Nieuw Gemaal Beetskoog Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 2 2 Quickscan... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Onderzoeksgebied... 3 2.3

Nadere informatie

Quickscan Conventionele Explosieven. Arnhemseweg (Zevenaar) Onderzoekslocatie anno 1944 (bron:

Quickscan Conventionele Explosieven. Arnhemseweg (Zevenaar) Onderzoekslocatie anno 1944 (bron: Quickscan Conventionele Explosieven Arnhemseweg (Zevenaar) Onderzoekslocatie anno 1944 (bron: www.topotijdreis.nl) ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL ExploVision B.V. info@explovision.nl www.explovision.nl

Nadere informatie

VOORONDERZOEK NHW Batterij-Poederoijen

VOORONDERZOEK NHW Batterij-Poederoijen VOORONDERZOEK NHW Batterij-Poederoijen AVG Explosieven Opsporing Nederland Vestiging Heijen Vestiging Waalwijk Postadres De Grens 7 Professor Asserweg 24 Postbus 160 6598 DK Heijen 5144 NC Waalwijk 6590

Nadere informatie

Lijst van bijlagen... 2. 5 Betrouwbaarheid... 11

Lijst van bijlagen... 2. 5 Betrouwbaarheid... 11 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 2 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 3 2 Probleeminventarisatie...4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Onderzoekslocatie... 4 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 4 2.4 Historisch

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard t.a.v. mw. A. van Kampen Afd. BPO/RB Postbus 15 6680 AA Bemmel 14UIT00000 *14UIT00000*

Gemeente Lingewaard t.a.v. mw. A. van Kampen Afd. BPO/RB Postbus 15 6680 AA Bemmel 14UIT00000 *14UIT00000* Gemeente Lingewaard t.a.v. mw. A. van Kampen Afd. BPO/RB Postbus 15 6680 AA Bemmel 14UIT00000 *14UIT00000* Uw email van 19 november 2014 Behandeld door J. van der Heijden Uw kenmerk -- Doorkiesnummer (026)

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Wei Oosterhout (GLD)

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Wei Oosterhout (GLD) Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Wei Oosterhout (GLD) documentcode: aantal pagina's: 11S125-VO-02 45 (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 19 september 2011 Herzien

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietsbrug Nigtevecht

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietsbrug Nigtevecht Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietsbrug Nigtevecht Documentcode: Aantal pagina's: 40 (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief Herzien Concept 6 oktober 2014 Opgesteld

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Polder t Hoekje

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Polder t Hoekje Vooronderzoek Conventionele Explosieven Polder t Hoekje Documentcode: Aantal pagina's: 61 (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 23 juli 2013 Herzien Concept 16 mei 2013 Opgesteld

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen

Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen Projectnummer: 0214GPR4026.1 Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Zeuven Heuvels te Wezep.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Zeuven Heuvels te Wezep. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Zeuven Heuvels te Wezep. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Zeuven Heuvels te Wezep BBG B.V. DATUM: 24

Nadere informatie

Rapportage. Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede

Rapportage. Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede Rapportage Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede Projectnummer: 1011GPR2724 In opdracht van: Ingenieursbureau Oranjewoud

Nadere informatie

Bijlage 14 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Concentrionele Explosieven land de N235 en N247

Bijlage 14 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Concentrionele Explosieven land de N235 en N247 Bijlage 14 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Concentrionele Explosieven land de N235 en N247 Spitsbusbaan N235-2016 713 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven

Nadere informatie

REGIONAAL BEDRIJVENPARK LAARAKKER

REGIONAAL BEDRIJVENPARK LAARAKKER RN-16120-1.0 13-10-2016 DEFINITIEVE VERSIE 1.0 AANVULLEND VOORONDERZOEK CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG REGIONAAL BEDRIJVENPARK LAARAKKER OPGEMAAKT DOOR EXPLOAD HANDELSREGISTER CULEMBORG

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Knooppunt Joure. Juli 2011

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Knooppunt Joure. Juli 2011 Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Knooppunt Joure Juli 2011 Copyright 2011. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Boezem van de Overwaard en Achterwaterschap Gemeente Molenwaard

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Boezem van de Overwaard en Achterwaterschap Gemeente Molenwaard Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Boezem van de Overwaard en Achterwaterschap Gemeente Molenwaard Datum: 5 oktober 2015 Kenmerk: 15P038 definitief rapport 15P038 VO Hoge Boezem van de Overwaard

Nadere informatie

Pagina 2 van 32 12S041-VO-01

Pagina 2 van 32 12S041-VO-01 Foto omslag: De Afdeling Delft in stelling met een Oerlikon-vuurmond 2 tl. nr. 1. In het onderzoeksgebied stonden drie stukken opgesteld (bron: C.A. de Bruijn en A.C. Verschoor, Gedenkboek voor de vrijwillige

Nadere informatie

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Conventionele Explosieven (CE n) Datum 20 maart 2014

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Conventionele Explosieven (CE n) Datum 20 maart 2014 Tracébesluit N50 Ens-Emmeloord Conventionele Explosieven (CE n) Datum Status definitief Colofon Referentienummer RW1929-28/14-005-909 Uitgegeven door Rijkswaterstaat Midden-Nederland Informatie Telefoon

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Hilversum Monnikenberg

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Hilversum Monnikenberg Vooronderzoek Hilversum Monnikenberg Figuur 1: Uitsnede overzichtskaart: verdedigingslinie om Hilversum (bron: PAT, 457). Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V.

Nadere informatie

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Opdracht 1 1.5 Verantwoording

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Project Zutphen

Onderzoekslocatie: Project Zutphen Projectnummer: GPR5831 Onderzoekslocatie: Project Zutphen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken rapportage...

Nadere informatie

BIJLAGE VII EXPLOSIEVENONDERZOEK

BIJLAGE VII EXPLOSIEVENONDERZOEK BIJLAGE VII EXPLOSIEVENONDERZOEK Witteveen+Bos, bijlage VII behorende bij rapport RIS432-13/14-021.124 d.d. 10 november 2014 Witteveen+Bos, bijlage VII behorende bij rapport RIS432-13/14-021.124 d.d. 10

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Perceel Bommersheufsestraat te Zevenaar.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Perceel Bommersheufsestraat te Zevenaar. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Perceel Bommersheufsestraat te Zevenaar. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Perceel Bommersheufsestraat

Nadere informatie

Pagina 2 van 38. Foto voorblad: Engelse vliegtuigen boven Zaandam, 1945. Bron: Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad.

Pagina 2 van 38. Foto voorblad: Engelse vliegtuigen boven Zaandam, 1945. Bron: Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad. Foto voorblad: Engelse vliegtuigen boven Zaandam, 1945. Bron: Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Foto omslag: Bevrijding op de Wilhelminabrug te Leiden op 7 mei 1945 (bron: www.brugwachters.nl).

Foto omslag: Bevrijding op de Wilhelminabrug te Leiden op 7 mei 1945 (bron: www.brugwachters.nl). Foto omslag: Bevrijding op de Wilhelminabrug te Leiden op 7 mei 1945 (bron: www.brugwachters.nl). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Lansingerland A12

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Lansingerland A12 Vooronderzoek Conventionele Explosieven Lansingerland A12 documentcode: aantal pagina's: 10S078-VO-01 33 incl. bijlagen Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 6 december 2010 Herzien 22 oktober

Nadere informatie

Projectnummer: 0714GPR Onderzoekslocatie: Traject Itteren-Meerssen te Maastricht Leiding nr. Z KR 001 t/m 004

Projectnummer: 0714GPR Onderzoekslocatie: Traject Itteren-Meerssen te Maastricht Leiding nr. Z KR 001 t/m 004 Projectnummer: 0714GPR4550.1 Onderzoekslocatie: Traject Itteren-Meerssen te Maastricht Leiding nr. Z 530 17 KR 001 t/m 004 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond...

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Molenstraat Kerkwijk

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Molenstraat Kerkwijk Vooronderzoek Conventionele Explosieven Molenstraat Kerkwijk INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Werkwijze 1 1.5 Verantwoording 1 2. LOCATIEGEBONDEN

Nadere informatie

MEMO. Inleiding. Datum : 21 december 2010 (definitief) Aan : Marcel van Hout. Van : Arjan Matser tel. 026-377 4430

MEMO. Inleiding. Datum : 21 december 2010 (definitief) Aan : Marcel van Hout. Van : Arjan Matser tel. 026-377 4430 Datum : 21 december 2010 (definitief) Aan : Marcel van Hout Van : Arjan Matser tel. 026-377 4430 Betreft : Historisch en na oorlogsonderzoek conventionele explosieven (CE) inclusief werkadvies voor projectlocatie

Nadere informatie

2 Algemene informatie en voorlichting Algemene informatie explosieven Voorlichting voor aanvang werkzaamheden...

2 Algemene informatie en voorlichting Algemene informatie explosieven Voorlichting voor aanvang werkzaamheden... Inhoudsopgave 1 Inleiding en doelstellingen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Historisch vooronderzoek... 3 1.3 Doelstellingen werkprotocol... 4 1.4 Onderzoekslocatie... 4 2 Algemene informatie en voorlichting...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Probleeminventarisatie naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Stationsgebied te Elst.

Probleeminventarisatie naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Stationsgebied te Elst. Probleeminventarisatie naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Stationsgebied te Elst december 2009 Pagina 1 van 30 Distributielijst: - Gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

Certificatieschema voor het. Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse Conventionele Explosieven

Certificatieschema voor het. Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse Conventionele Explosieven Certificatieschema voor het Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse Conventionele Explosieven Vaststelling door : Centraal College van Deskundigen OCE Vaststellingsdatum : DATUM Goedkeuring

Nadere informatie

Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden Ringweg Oost

Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden Ringweg Oost Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden Ringweg Oost Documentcode: Aantal pagina's: 13S093-VO-02 54 blz. (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 16 september

Nadere informatie

CEES VAN DEN AKKER ADVIES

CEES VAN DEN AKKER ADVIES CEES VAN DEN AKKER ADVIES Vooronderzoek Conventionele Explosieven Opdrachtgever : Dienst Landelijk Gebied Project : Inrichtingswerken Natuur Winterswijk Oost Nr : PWE 526901-801H Gemeente : Winterswijk

Nadere informatie

Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen

Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken rapportage...

Nadere informatie

1 INLEIDING REEDS UITGEVOERDE ONDERZOEKEN AANVULLEND VOORONDERZOEK CONCLUSIE EN ADVIES... 19

1 INLEIDING REEDS UITGEVOERDE ONDERZOEKEN AANVULLEND VOORONDERZOEK CONCLUSIE EN ADVIES... 19 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 WERK- EN ONDERZOEKSGEBIED... 3 1.3 DOEL... 4 1.4 METHODIEK... 4 1.5 LEESWIJZER... 4 2 REEDS UITGEVOERDE ONDERZOEKEN... 5 2.1 ECG, BAGGEREN

Nadere informatie

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Projectnummer: 0513GPR3372.4 Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Inhoudsopgave 1 Het onderzoek... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het onderzoek... 3 1.3 Opsporingsgebieden...

Nadere informatie

Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond.

Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond. Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond. Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectnaam ECG : Gemeente Roermond : Explosive Clearance Group BV : Speeltuin Kitskensberg Roermond

Nadere informatie

Rapport van Vooronderzoek

Rapport van Vooronderzoek Koninklijke Landmacht Aan Ter attentie van Locatie Werkorder EOD Datum Behandeld door Dienst Vastgoed Defensie Directie West Dhr. ing. G.J. Oosterhuis Maritiem Vliegkamp de Kooy 20091534 18 februari 2010

Nadere informatie

Bijlage 9. Explosievenonderzoek

Bijlage 9. Explosievenonderzoek Bijlage 9 Explosievenonderzoek AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Inventarisatie Conventionele Explosieven Linkeroever De Pol Gemeente Oude IJssel

Inventarisatie Conventionele Explosieven Linkeroever De Pol Gemeente Oude IJssel Inventarisatie Conventionele Explosieven Linkeroever De Pol Gemeente Oude IJssel Datum: 9 augustus 2013 Kenmerk: 13P016 conceptrapport Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart

Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart Projectnummer: 0214GPR4293 Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Cruijslandse kreken

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Cruijslandse kreken Vooronderzoek Conventionele Explosieven Cruijslandse kreken INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding van het vooronderzoek 1 1.2 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 1 1.3 Begrenzing

Nadere informatie

Datum: 26 september 2014 Projectnr.: Status: definitief

Datum: 26 september 2014 Projectnr.: Status: definitief Vooronderzoek Conventionele Explosieven Grensmeander De Haandrik Gem. Hardenberg Datum: 26 september 2014 Projectnr.: 2014148 Status: definitief Copyright 2014. Niets uit dit projectplan mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Inventarisatie OCE dijk tracé Gameren

Inventarisatie OCE dijk tracé Gameren Inventarisatie OCE dijk tracé Gameren Datum: Kenmerk: 2 juni 2016 16P077 definitief rapport 1 Distributielijst - RHDHV - Bombs Away B.V. Opdrachtgever Dhr. R. Van Bruchem RHDHV Opgesteld: Dhr. M.C. Bosma

Nadere informatie

Centrumplan Mosaïque Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven. W. van den Brandhof, MA 31 januari 2012

Centrumplan Mosaïque Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven. W. van den Brandhof, MA 31 januari 2012 Centrumplan Mosaïque Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven W. van den Brandhof, MA 31 januari 2012 1 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 4 1.1. AANLEIDING... 4 1.2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Project Hooghkamer, gemeente Teylingen

Onderzoekslocatie: Project Hooghkamer, gemeente Teylingen Projectnummer: GPR5331.1 Onderzoekslocatie: Project Hooghkamer, gemeente Teylingen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Proces Verbaal van Oplevering

Proces Verbaal van Oplevering Proces Verbaal van Oplevering CE-bodemonderzoek Barneveld waterberging overgangszone Esvelderbeek Opdrachtgever: Gemeente Barneveld OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN Riel Explosive Advice & Services Europe

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Papendrecht aansluiting A15-N3

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Papendrecht aansluiting A15-N3 Vooronderzoek Papendrecht aansluiting A15-N3 Figuur 1: Aansluiting N3-A15 (bron: www.google.nl/maps - streetview). Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Benedenveer Sliedrecht

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Benedenveer Sliedrecht Vooronderzoek Conventionele Explosieven Benedenveer Sliedrecht Documentcode: Aantal pagina's: 53 (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 3 november 2014 Herzien Concept 13 oktober

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven De Warande te Oosterhout (NB)

Vooronderzoek Conventionele Explosieven De Warande te Oosterhout (NB) Vooronderzoek Conventionele Explosieven De Warande te Oosterhout (NB) Documentcode: Aantal pagina's: 12S044-VO-02 28 (inclusief bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 16 april 2012 Herzien

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Apollo Noord te Soesterberg.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Apollo Noord te Soesterberg. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Apollo Noord te Soesterberg. december 2011 158-011-PIA-02 Pagina 2 van 64 Distributielijst: - Gemeente

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Reconstructie Erica te Oirschot

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Reconstructie Erica te Oirschot Vooronderzoek Conventionele Explosieven Reconstructie Erica te Oirschot INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Werkwijze 1 1.5 Verantwoording

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Driemanspolder te Zoetermeer

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Driemanspolder te Zoetermeer Vooronderzoek Conventionele Explosieven Driemanspolder te Zoetermeer documentcode: aantal pagina's: 10S012-VO-01 29 pagina s incl. bijlagen Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 7 april 2010

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2011 Proces verbaal van oplevering Proces verbaal van oplevering Explosievenonderzoek Koningsven Ottersum Projectnummer Leemans S2011.033 Documentnummer S2011.033-01 Opdrachtgever Teunesen Zand en Grint

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Ackerdijksche polder te Pijnacker-Nootdorp

Onderzoekslocatie: Ackerdijksche polder te Pijnacker-Nootdorp Projectnummer: 1214GPR4876 Onderzoekslocatie: Ackerdijksche polder te Pijnacker-Nootdorp Rapportage Projectnummer: 1214GPR4876 Datum: 15-05-2015 Betreft: Historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van

Nadere informatie