WaveRider Supplement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WaveRider Supplement"

Transcriptie

1 WaveRider Supplement In dit supplement wil ik u uiteenzetten wat u moet weten om het wekelijks rapport beter te begrijpen en goed te kunnen traden. De basis van Delta is noodzakelijk en voorkomt ook een hoop onduidelijkheden. Midden jaren '80 schreef technisch analist Wellis Wilder het boek "The Delta Phenomenon". Het zogenaamde Delta systeem komt oorspronkelijk van Jim Slogan. Dit systeem ontrafelt een verborgen volgorde in elke koers waarin steeds weer eenzelfde orde bestaat. De markten herhalen zich steeds weer in interactie tussen de zon, maan en aarde. Delta is een techniek die feitelijk gebaseerd is op astrologie. Het boek over Delta genaamd "The Delta Phenomenon" is te downloaden en te lezen via de volgende link en ik raad u aan dit boek echt eens te lezen: De verschillende cycli die gebruikt worden bij Delta zijn afgeleid van de Maan cyclus en andere astrologische cycli. De Maan is heel belangrijk en heeft invloed op bijvoorbeeld het getij en de mens. De mens bestaat voor ¾ uit water en de zwaartekracht van de Maan heeft hier invloed op. Planeetbewegingen, posities en relaties tussen de planeten hebben invloed op het collectief, zowel mens als dier. De meeste mensen die traden zijn gefixeerd op prijs en houden te weinig of geen rekening met de meest belangrijke factor en dat is tijd. In Delta draait alles om TIJD. WD Gann zei begin deze eeuw al dat tijd belangrijker is dan prijs. Een statement waarmee ik het volledig eens ben. Er is geen analist die elke beweging goed kan voorspellen. Gann zat ook niet altijd correct, maar met de tijd (omkeerdata) was hij exacter dan met prijsberekeningen. Traden en een goed money management is net zo belangrijk als een goed analyse. Over deze onderwerpen zijn voldoende goede boeken beschikbaar. 1

2 Cycli In WaveRider werken we met de volgende Delta cycli en voor het gemak elk weergegeven met hun eigen kleur; ITD = Intermediate Term Delta MTD = Medium Term Delta MLTD = Medium Long Term Delta (staat niet beschreven in "The Delta Phenomenon", zit precies tussen de MTD en LTD in en heb ik zelf toegevoegd) LTD = Long Term Delta SLTD = Super Long Term Delta (zal heel soms in WaveRider opnemen, maar in principe niet) Als er bijvoorbeeld 11 high en low draaipunten zijn in een cyclus, zoals bijvoorbeeld in de ITD cyclus in Goud, dan spreken we over 11 delta punten. Een cyclus heeft altijd een vast aantal punten. Goud heeft dus 11 ITD punten, maar de S&P500 heeft er bijvoorbeeld 12. Het aantal punten verschilt per index/commodity en per cyclus. Inversie In sommige cyclussen kan een inversie optreden. Een inversie treedt vaker op in de ITD en MTD dan in de hogere cyclussen. In de MLTD kan een inversie voorkomen, maar dan meestal een dubbele inversie. In de LTD komt zelden een inversie voor en in de SLTD komt geen inversie voor. Een inversie treedt op door een verdeeldheid in de tijd tussen de planeet cycli. In de ITD en MTD cyclus, omdat deze op de Maan gebaseerd zijn. Eén Maanjaar is 11 dagen verschillend t.o.v. van een Aardjaar. Bij een inversie komen er 1 of 2 punten bij. Stel dat in de S&P500 in de ITD een inversie plaatsvindt, dan komt er een extra 12 bij. Bij een dubbele inversie komt er een extra 12 deltapunt en een extra 1 deltapunt bij. Deze zijn herkenbaar doordat we er haakjes omheen plaatsen in de prognose. Door een inversie kunnen de geprognosticeerde toppen/bodems omklappen. Dit terwijl de berekende deltapunten qua omkeerdatum (gelukkig) wel goed uit zouden moeten komen. Handelen na het laatste deltapunt en tot het tweede deltapunt in de nieuwe cyclus is altijd risicovoller. Een inversie komt altijd tijdens de overgang van het laatste deltapunt naar het eerste deltapunt. Meer hierover in het boek is te lezen in "The Delta Phenomenon". De delta punten leveren een gids naar de richting van de markt 2

3 Aangepaste regels en telling In WaveRider heb ik de telling enigszins geoptimaliseerd t.o.v. de oorspronkelijke telling zoals beschreven in het boek. De volgende regels wil ik noemen: - Er bestaan hogere/lagere toppen/dalen binnen een hoge cyclus waarbij er maximaal 3 hogere/lagere toppen mogen bestaan. Uitzondering is wanneer er een inversie voorkomt, dan mogen het er 4 zijn. (Om deze reden is de MLTD cyclus o.a. toegevoegd om deze regel in stand te houden in elke cyclus.) - In de inversieperiode is er altijd één extra eindnummer en eventueel ook een extra 1. Deze extra nummers staan dan tussen haakjes. - De gekleurde lijnen komen overeen met de volle maanstanden zoals ook beschreven in "The Delta Phenomenon". Hierboven een voorbeeld van de FTSE100 in 2006/2007. De omschreven regels moeten altijd gelden in elke cyclus. Van de MLTD5 naar de MLTD6 zijn er 4 hogere toppen in de MTD cyclus en dit mag, aangezien er een inversie aanwezig is. In dit geval was de draai verwacht rond de ITD12 (zie groene pijl). In eerste instantie werd hier ook de MLTD6/LTD3 verwacht. Er kon short worden gegaan. Echter er volgde nog een hogere top. Op dat moment was er nog geen notie van een inversie in de MTD cyclus. Hoe kan je hier dan toch op handelen? 3

4 Rond de groene pijl kon in ieder geval short worden gegaan. Maar hou een ruime stop loss aan (met een wat lagere hefboom). En als dan toch het onverwachte gebeurt en er toch nog een hogere top ontstaat, dan moeten we nog een MTD top uitzitten. Zodra de MTD top is geplaatst (hier de MTD(1) samen met de MLTD6) kunnen we pas de dubbele inversie in de MTD cyclus constateren. Zodra de koers onder de MTD1 komt (groene horizontale lijn), dan pas is de MTD(1) top pas definitief geplaatst samen met de MLTD top. De afwijking De gemiddelde afwijking (in kalenderdagen) in de berekende datums o.b.v. Delta is: ITD MTD MLTD LTD INDEXEN 4,5 10,8 23,4 48,6 GOLD 4,2 11,2 26,4 61,8 WHEAT 4,5 11,7 35,9 61,6 SOYBEANS 3,6 10,3 19,9 51,5 Hoe groter de cyclus, des te meer afwijking. De deltapunten worden vaak achteraf iets verschoven door de gemiddelde afwijking en door de delta regels die altijd moeten kloppen. Dit kan consequenties hebben voor de prognose op korte of lange termijn, afhankelijk van de regel die wordt geschonden en op welke cyclus dit betrekking heeft. De berekende delta punten (tijdlijn) Hiernaast in het groene vak de tijdlijn die voor de ITD/MTD altijd in de grafiek wordt getoond. We zien hier duidelijk de afwijking. De ITD7 is maar 2 dagen later, maar de ITD8/9 zijn heel laat, respectievelijk 8 en 6 dagen. De ITD10 is 4 dagen later en de ITD11 weer precies op tijd. De ITD12 is 3 dagen te laat. Toch zouden we moeten dalen aangezien er 3 hogere toppen zijn binnen de MTD3-4 cyclus. Echter in de DAX die hier getoond wordt kan een inversie optreden in de ITD cyclus. 4

5 De richting is hoe dan ook omhoog richting een hogere, niet afgebeelde MLTD top. In dit geval kan beter gewacht worden tot er een correctie is geweest richting de ITD1 en dan omhoog instappen met een long richting de rode 6. Verderop meer over hoe te traden. Zoals al eerder beschreven, raad ik het af om te traden als er een mogelijke inversie aankomt en pas bij plaatsing van nummer 2 te traden. De meer speculatieve belegger kan desondanks toch voordeel behalen in deze periode, mits goed money management wordt toegepast. Een inversie of dubbele inversie kan altijd pas achteraf worden vastgesteld, waardoor de telling achteraf moet worden bijgesteld. In WaveRider bepalen we de omkeerpunten voor de korte en lange termijn op basis van de cycli in combinatie met astrologie. We kijken niet naar de prijs. De paarse pijlen geven de te verwachten richting aan. De verwachte hogere of lagere toppen/bodems zijn van belang. U mag niet kijken op welk koersniveau de pijlen eindigen, dit is puur een indicatie. Soms worden fibonacci niveaus weergegeven in de prognose die dienen als doel of weerstand. Deze worden getoond met horizontale gekleurde lijnen en rechts in de grafiek staat de prijs en het retracement. Deze zijn puur informatief bedoeld en soms wordt ernaar gerefereerd in de tekst. Ik hecht veel waarde aan fibonacci omdat de fibonacci sequence invloed heeft op bijna alles in het leven, inclusief de beweging van de planeten, de structuur van planten, dieren en het menselijk lichaam. Af en toe kijken we ook naar fibonacci tijdaspecten. Soms kijken we in WaveRider naar de 60/90/120 verhouding of andere cycli, zoals de 102 cyclus. Delta punten staan normaal gesproken op de berekende plaats en met een pijl wordt aangegeven waar het draaipunt wordt verwacht in de tijd. Soms wordt het draaipunt vroeger en soms later verwacht. Zodra de werkelijke top/bodem bekend is geworden, wordt deze verplaatst naar de top/bodem. Soms kan dit punt nog worden verplaatst, als later blijkt dat er toch nog een hogere/lagere top/bodem volgt. We weten dit zodra de delta regels in de lagere cycli worden geschonden. Ervaringsregels: o Als een hogere cyclus omhoog gericht is, komen de delta toppen meestal iets later en bodems iets vroeger dan berekend. Als een hogere cyclus omlaag is, komen de delta bodems meestal iets later en toppen iets vroeger dan berekend. Voorbeeld: Het volgende MLTD punt is lager. MTD punten maken richting dit lagere MLTD punt meestal bodems, die iets later komen dan berekend en toppen die iets eerder komen 5

6 dan verwacht. Als het volgende MTD punt hoger is, komen de ITD toppen meestal iets later en de bodems iets eerder. o Elke keer als een delta punt hoger is dan een vorig delta punt (geldt binnen elke cyclus) dan is er een delta lowpunt geplaatst in een hogere cyclus (andersom geldt dit ook). o In de MLTD komt zelden een inversie voor en als deze voorkomt is het meestal een dubbele inversie. o In de LTD komen geen zelden inversies voor. o Onthoud dat rond delta punt 1 vaak de grotere bewegingen voorkomen. Als we de tabel met afwijking bekijken zien we gemiddeld 4 kalenderdagen afwijking in de ITD cyclus. Ga voor het gemak uit van een afwijking van +/- 3 handelsdagen. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het traden. Het zal duidelijk zijn dat het ingetekende pad op de korte termijn betrouwbaarder zal zijn dan op de langere termijn, doordat er minder afwijking is in de kleinere cycli. Prognoses stellen we dus bij als deze niet meer voldoen aan de Delta regels. Dit geldt voor elke cyclus. Wijzigingen in de grote cycli hebben uiteraard een grotere impact en verandering voor de langere termijn. "A man must remember that the trend of markets change and he must change when the trend changes. He must learn the rules that have worked in the past and apply them in the market in the future in order to make a success." WD Gann Het achteraf MOETEN bijstellen van de telling is dus noodzakelijk om te voldoen aan de delta regels en om de toekomstige delta punten te kunnen bepalen. Terugkijken in oude rapporten geeft de prognose zoals die er op dat moment uitziet voor de toekomst. De werkelijkheid is altijd net iets anders. In de tijd (lees omkeerpunten) zit altijd een afwijking. De som van de cycli geeft de richting aan en op basis van de verschillende cycli kunnen de grote en kleinere toppen/bodems worden bepaald, in tijd gemeten. Voor de analyse op de indexen wordt rekening gehouden met het verloop in de indexen zelf. Verder wordt rekening gehouden met astrologische aspecten om delta punten exacter te kunnen plaatsten. Dit heeft in het verleden vaak tot betere omkeerdatums geleid en tot betere lange termijn prognoses. 6

7 Hoe te traden: In principe kan op elke cyclus worden gehandeld. Ik adviseer om te handelen op de MTD cyclus en de ITD als trigger te gebruiken. Maar daarnaast kijken we voor de onderliggende richting naar de MLTD/LTD. Afhankelijk van het risico kan worden gehandeld alleen in de richting van de MLTD en/of LTD richting. Er moet altijd rekening mee worden gehouden dat een recent delta nummer niet op de plek staat waar deze hoort te staan, ook al zijn we nog zo zeker. U moet zich te allen tijde bedenken dat de trade fout kan zijn. Mijn opvatting is dat als u niet weet welk risico u neemt en welk bedrag u riskeert, u niet mag speculeren. Stel dat we 2 ITD toppen hebben gehad en richting een MTD top gaan. En stel dat we denken dat de MTD top is geplaatst. Ga op de 2e ITD top 50% van de positie short, maar hou er rekening mee dat er toch nog een hogere MTD top wordt geplaatst. Zakt de koers en komt er geen hogere top, prima. Maar komt er wel een hogere top, ga dan voor 100% van de positie short rond de volgende ITD top. Bepaal eventueel de top met behulp van een technische indicator. Ik gebruik zelf altijd de stochastic. Maar er zijn meerdere goede indicatoren zoals RSI, ADX etc. Gebruik altijd een stop loss en hou je eraan. Stop orders zijn je beste vriend als trader. Hou rekening met het onverwachte. Traden is alleen succesvol als je de regels respecteert. Er zijn paper trading en demo accounts beschikbaar bij diverse Brokers. Ik raad u aan deze te gebruiken. Pas als u consistent resultaten behaalt, kunt u in het echt gaan handelen. De strategie en regels zullen voor iedereen verschillend zijn. Wat past bij u, welke strategie en welke markt, hoeveel tijd heeft u en wanneer kunt u handelen? Stel een lijstje met regels op en hang het bijvoorbeeld naast uw monitor en hou u eraan. 7

8 Trading voorbeeld Hoe kunnen we profiteren van een beweging die we voorzien en er op traden? Ik neem als voorbeeld de S&P500, een van de meest populaire indexen. De meeste traders willen posities voor een korte periode van een paar dagen tot een paar weken. We zullen dan moeten kijken naar de ITD cyclus. We kunnen in de richting van de MTD cyclus traden waarbij de MLTD/LTD cyclus een indicatie geeft van de hoofdrichting. In het analyse rapport van 29 juni 3 juli 2009 is de volgende prognose gegeven. De 2 weken ervoor is een verwachte daling ingezet en er is op dit moment een MTD12 bodem geplaatst. De verwachting is nu omhoog richting een hoger gelegen MTD1 punt en een hoger MLTD/LTD punt. Ik heb expres een voorbeeld genomen waarbij de prognose niet helemaal uitkomt zoals verwacht. Ten eerste is het plan om long te gaan. Maar wanneer? Er zijn nu een paar mogelijke strategieën die ik wil noemen. 1. Uitbraak en continuering. Vaak door WD Gann zelf toegepast. In dit geval een uitbraak omhoog door de MTD11 prijs. Het WaveRider Mechanisch Systeem (MTS) werkt op een soortgelijke manier. Waar moet de stop worden geplaatst? Als de ITD4 bodem al is geweest wordt dit de stop loss. Als de ITD4 nog niet is geweest kan bijvoorbeeld het 61,8% niveau van MTD11 tot MTD12 worden genomen. 2. Direct long gaan is een mogelijkheid. Maar dan niet voor 100% van de positie waarmee we willen instappen. Bijvoorbeeld 50% en rond de ITD4 voor nog eens 50%. Waar moet de stop worden geplaatst? Laten we ervan uit gaan dat de ITD4 bodem toch nog wat lager wordt geplaatst van de MTD12. We nemen als stop loss 50% van MTD11 tot MTD12 onder de MTD12, dus MTD12 ((MTD11-MTD12)/2). Stop loss zou dan 855 worden. 3. Pas long gaan rond de ITD4. We kunnen daarbij wachten op een bevestiging van de ITD4. Als bevestiging kan bijvoorbeeld naar een technische indicator worden gekeken, bijvoorbeeld de slow stochastic in combinatie met de 3-day trend, dus als we 3 hogere bars maken rond de berekende ITD4 datum, kunnen we long gaan. 8

9 Hieronder ziet u hoe het gelopen is. Ten eerste zijn we inderdaad nog iets verder gestegen naar de ITD3 en daarna gedaald. Echter de daling is groter dan verwacht en zakt zelfs onder de ITD2. Hierdoor moeten we (achteraf) de MTD12 verplaatsen. Nog veel later zal zelfs de MLTD13 hier worden geplaatst. Maar tijd is belangrijker dan prijs en dat er een lagere bodem is geplaatst is niet zo erg. Laten we nu kijken naar de instap niveaus in de 3 strategieën. 1. Zie de kleur licht groen. Zie de 1, het niveau waar we instappen. Stop loss is de groene lijn. Eigenlijk zouden we de MTD12 als stop moeten nemen, maar aangezien de ITD5 top al nadert nemen we een hogere stop loss. 2. Zie de kleur oranje. Het eerste en tweede instapniveau en stop loss niveau is aangegeven. 3. Zie de kleur donkerrood. Het instapniveau (gelijk aan het 2 e instapniveau bij 2.) is aangegeven en de stop loss is de MTD12. Waar stappen we uit. Ik ga er niet te diep op in. U kunt zelf fibonacci niveaus uitrekenen. Gefaseerd winst nemen, kijken naar de 3 day trend, kijken naar afnemend momentum m.b.v. technische indicatoren. Het mooiste is als we de stop loss mee kunnen bewegen omhoog (of omlaag), maar wel enige speelruimte kunnen geven om te bewegen. Feit is, dat de ITD5 en ITD7 toppen zijn. Als u naar de berekende tijdlijn kijkt: De MTD1 is berekend op 2 augustus, de ITD5 telt niet meer mee en de ITD7 is berekend op 11 augustus. Rond de periode 2-11 augustus moet u de top verwachten en naar aanwijzingen zoeken voor goed uitstapmoment. 9

10 De delta punten zijn uw gids en de verschillende cycli wijzen de weg. Wees geduldig, plaats altijd een stop loss en volg de regels die u zelf hanteert. Tjerk Spriensma (december 2009)

WaveRider uw wekelijkse financiële routebeschrijving aan de hand van Gann, Delta en Astrologie.

WaveRider uw wekelijkse financiële routebeschrijving aan de hand van Gann, Delta en Astrologie. WaveRider is ons nieuwe wekelijks analyserapport. De afgelopen maanden hebben onze abonnees al uitgebreid kennisgemaakt met WaveRider. De reacties zijn bijzonder enthousiast mede doordat de voorspellingen

Nadere informatie

Cyclische en astrologische weekanalyse voor de periode van 1 5 februari 2010

Cyclische en astrologische weekanalyse voor de periode van 1 5 februari 2010 Wekelijkse analyse van de te verwachten invloeden van cycli & planeten op de koersen. Regelmatig aangevuld met timingstools van Gann, Bayer, Bradley en anderen. Everything moves in cycles as a result of

Nadere informatie

Cyclische en astrologische weekanalyse voor de periode van 9 13 augustus 2010

Cyclische en astrologische weekanalyse voor de periode van 9 13 augustus 2010 Wekelijkse analyse van de te verwachten invloeden van cycli & planeten op de koersen. Regelmatig aangevuld met timingstools van Gann, Bayer, Bradley en anderen. Everything moves in cycles as a result of

Nadere informatie

Indexabonnement analyse 20 mei 2006

Indexabonnement analyse 20 mei 2006 Indexabonnement analyse 20 mei 2006 20 mei 2006 Vanaf vandaag voegen we een onderdeel toe aan het marktbericht, namelijk de financiele astrologie. Niet dat we nu denken dat dit het helemaal is, maar we

Nadere informatie

Cyclische en astrologische weekanalyse voor de periode van 23-27 juni 2014

Cyclische en astrologische weekanalyse voor de periode van 23-27 juni 2014 Wekelijkse analyse van de te verwachten invloeden van cycli & planeten op de koersen. Regelmatig aangevuld met timingstools van Gann, Bayer, Bradley en anderen. Everything moves in cycles as a result of

Nadere informatie

WaveRider Trading System

WaveRider Trading System April 2010 GANNTRADER WaveRider Trading System by Tjerk Spriensma WaveRider Trading System WaveRider Trading System (WTS) is een systeem dat u als abonnee op het WaveRider rapport (voorlopig) gratis krijgt

Nadere informatie

Bij Olie zaten we niet goed. Olie bleef stijgen en ging niet omlaag tot 2 maart. Sinds afgelopen woensdag ging het wel zoals voorspeld hard omhoog.

Bij Olie zaten we niet goed. Olie bleef stijgen en ging niet omlaag tot 2 maart. Sinds afgelopen woensdag ging het wel zoals voorspeld hard omhoog. Swingbeleggen.com Nieuwsbrief 3, periode maandag 7-3-2016 tot en met vrijdag 11-3-2016 Welkom! Beste beleggers, welkom bij nieuwsbrief 3 van swingbeleggen.com Doel van deze nieuwsbrief is om u een beeld

Nadere informatie

Welkom! Beste beleggers, welkom bij de wekelijks nieuwsbrief van swingbeleggen.com

Welkom! Beste beleggers, welkom bij de wekelijks nieuwsbrief van swingbeleggen.com Swingbeleggen.com Nieuwsbrief 10, periode maandag 25-4-2016 tot en met vrijdag 29-4-2016 Welkom! Beste beleggers, welkom bij de wekelijks nieuwsbrief van swingbeleggen.com Doel van deze nieuwsbrief is

Nadere informatie

Beste beleggers, welkom bij de wekelijkse nieuwsbrief van swingbeleggen.com!

Beste beleggers, welkom bij de wekelijkse nieuwsbrief van swingbeleggen.com! Swingbeleggen.com Nieuwsbrief 36, periode maandag 6-11-2016 tot en met vrijdag 11-11-2016 Beste beleggers, welkom bij de wekelijkse nieuwsbrief van swingbeleggen.com! Uitleg van het systeem: Doel van deze

Nadere informatie

Cursus Cyclisch Beleggen

Cursus Cyclisch Beleggen "That which has been is now and that which is to be had already been." Eccl. 1:9: This makes it plain that everything works according past cycles, and that history repeats itself in the lives of men, nations

Nadere informatie

En zal altijd worden gewerkt met een set-up, waarbij duidelijk is wat de trigger is, wat de stoploss is en wat het doel is.

En zal altijd worden gewerkt met een set-up, waarbij duidelijk is wat de trigger is, wat de stoploss is en wat het doel is. WAVERIDER MTS WaveRider MTS, waarbij MTS staat voor Mechanical Trading System, is een systeem dat u als lid op het WaveRider rapport krijgt aangeboden. Eenvoudig handelen met een bovengemiddeld rendement

Nadere informatie

LYNX Rendement Fonds Rendement behalen, ongeacht de richting van de markt

LYNX Rendement Fonds Rendement behalen, ongeacht de richting van de markt LYNX Rendement Fonds Rendement behalen, ongeacht de richting van de markt Tycho Schaaf, Christophe Augrandjean & Erik Baanstra 22 juni 2017 Sprekers Tycho Schaaf Erik Baanstra Christophe Augrandjean Programma

Nadere informatie

T.A.-Dag Gent. 1 maart Wilfried Voorspoels

T.A.-Dag Gent. 1 maart Wilfried Voorspoels T.A.-Dag Gent 1 maart 2014 Wilfried Voorspoels I. Impulse System Alexander Elder Alexander Elder Voorbeeld Bedoeling keerpunten in de trend vinden beleggen met de trend voorzichtig instappen, snel uitstappen

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Futures handelen bij LYNX

LYNX Masterclass: Futures handelen bij LYNX LYNX Masterclass: Futures handelen bij LYNX Tycho Schaaf 17 augustus 2017 Spreker Tycho Schaaf Beleggingsspecialist bij LYNX Algemeen Uw vragen kunt u direct in de chat stellen Waar mogelijk/relevant probeer

Nadere informatie

Sprinters Club 22/03/2011

Sprinters Club 22/03/2011 Sprinters Club 22/03/11 PORTEFEUILLE SPRINTERS Aankoop Sprinters Verkoop Sprinters Datum Markt LNG of SHT koers aantal totaal datum koers totaal AEX LNG 2 AEX SHT 9 9/3/11 OLIE LNG 69..02 71 2486.42 34.68

Nadere informatie

Beursdagboek 29 Oktober 2013.

Beursdagboek 29 Oktober 2013. Beursdagboek 29 Oktober 2013. Niemand gelooft meer in een daling van de financiële markten. Tijd 11:20 uur. Na een week in de Turkse zon ben ik weer achter de schermen. Ik heb een week rustig kunnen nadenken

Nadere informatie

P1 Point and Figure Chart. Datum 24-10-2015 -- 18:00 Deze soort chart is alleen geschikt voor de langere termijn.

P1 Point and Figure Chart. Datum 24-10-2015 -- 18:00 Deze soort chart is alleen geschikt voor de langere termijn. P1 Point and Figure Chart. Datum 24-10-2015 -- 18:00 Deze soort chart is alleen geschikt voor de langere termijn. P&F chart ziet er positief uit. Koopsignaal op 456. Dit zou dan een z.g. koopsignaal-patroon

Nadere informatie

5 krachtige strategieën Voor succes met binaire opties

5 krachtige strategieën Voor succes met binaire opties 5 krachtige strategieën Voor succes met binaire opties 2016 LeerSnelBeleggen.nl 1 Woord vooraf Vandaag zijn er veel verschillende vormen van investeren op de markt. Vaak is het voor beleggers moeilijk

Nadere informatie

1 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s

1 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s 1 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s Week van de Belegger (deel V) Turbo s en 10-stappenplan Koopsignaal Wall Street met het 10-Stappenplan Op Wall Street zie ik thans, zeker in de huidige dip, een

Nadere informatie

Turbo-abonnement Analyse 20 mei 2006

Turbo-abonnement Analyse 20 mei 2006 Analyse 20 mei 2006 20 mei 2006 De markten zijn belangrijke bewegingen gestart. De volatiliteit neemt toe en de onrust ook. In olie zijn er bewegingen gaande die we nader bekeken hebben. We concluderen

Nadere informatie

«Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Philippe Dassonville WH Selfinvest

«Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Philippe Dassonville WH Selfinvest Tradingstrategieën voor CFD's «Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Trenduitbraken

Nadere informatie

Point and Figure Chart. Datum 12-05-2013 -- 09:00

Point and Figure Chart. Datum 12-05-2013 -- 09:00 Point and Figure Chart. Datum 12-05-2013 -- 09:00 P&F chart ziet er positief uit. Zoals in de vorige analyse beschreven is er als laatste een vijfde kolom die drie kruisjes bevat ontstaan. Echter nu is

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse

Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse Andix Wizard Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse http://www.andixwizard.nl Varsseveld, 12 januari 2014 Gebruikershandleiding Andix Wizard technische analyse Andix Wizard helpt de gebruiker

Nadere informatie

«De MACD en RSI, toegepast in de praktijk»

«De MACD en RSI, toegepast in de praktijk» Traden met MACD en RSI «De MACD en RSI, toegepast in de praktijk» 1) Voorbeeld op de aardolie 2) De MACD 3) De RSI 4) Backtest 5) Conclusies WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 9051 Gent

Nadere informatie

De Zes Strategieën Van Andre Jansen Voor Gegarandeerde Winst!

De Zes Strategieën Van Andre Jansen Voor Gegarandeerde Winst! De Zes Strategieën Van Andre Jansen Voor Gegarandeerde Winst! Ik hoef niet eens te weten hoevéél de koers stijgt of daalt. Als je me zou tegen komen op straat en me zou vragen hoe het met de dollar gaat-

Nadere informatie

Grondstoffen blijven interessant!

Grondstoffen blijven interessant! Grondstoffen blijven interessant! De Amerikaanse beurs sputtert. Sinds de top (1850 punten) van 31 december 2013, staan we na vier maanden nog steeds op hetzelfde niveau (1863 punten). Bent u op zoek naar

Nadere informatie

Beurzen maken een betekenisvolle bodem!

Beurzen maken een betekenisvolle bodem! Beurzen maken een betekenisvolle bodem! Op maandag 24 juni daalde de S&P500 index tot 1553,25 punten. Die low is vanuit technisch oogpunt om meerdere redenen belangrijk. Voldoende reden voor een analyse.

Nadere informatie

V LAT A ILITEI E T BEWEEGLIJKHEID

V LAT A ILITEI E T BEWEEGLIJKHEID TRANSSCHOOL VOLATILITEIT VOLATILITEIT BEWEEGLIJKHEID VOLATILITEIT Mark Chaikin Chaikin s Volatility Donald Dorsey Relative Volatility Index John Bollinger Standaard Deviatie Welles Wilder True Range CHAIKIN

Nadere informatie

Blog 26 september 2016

Blog 26 september 2016 1 TOSTRAMS Week van de Belegger Super Cycles Blog Week van de Belegger (deel I) Super Cycles & Mega Markets signaleren nieuwe bullmarket Welkom in de Week van de Belegger 2016. Op de eerste dag vallen

Nadere informatie

Tradingtechnieken met candlesticks. Stochastic Indicator

Tradingtechnieken met candlesticks. Stochastic Indicator Tradingtechnieken met candlesticks & Stochastic Indicator Niveau: geschikt voor de meer ervaren belegger. Er wordt een zekere basiskennis verwacht van technische analyse en marktinstrumenten. Voordat u

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011. Wordt ook China afgewaardeerd door de rating bureaus? Tijd 09:40 uur. Vanochtend rond acht uur zat ik voor de koersschermen. De opening van de futures

Nadere informatie

Trade van de Week. Futures handelen. voor gevorderden

Trade van de Week. Futures handelen. voor gevorderden Trade van de Week Futures handelen voor gevorderden Het handelen van futures is een vak apart. Het maakt veel traders rijk, maar ook net zoveel traders arm. Wat is een future nu eigenlijk precies? Een

Nadere informatie

MECHANICAL TRADING S YSTEM II

MECHANICAL TRADING S YSTEM II MTS II MECHANICAL TRADING S YSTEM II Ganntrader biedt via de service MTS II een mechanische tradingsysteem, waarmee gehandeld wordt op de S&P500. Het doel is: 1) Een mooi rendement behalen met een mechanisch/automatisch

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Beursdagboek 10 September 2013.

Beursdagboek 10 September 2013. Beursdagboek 10 September 2013. Morgen is het al weer 12 jaar geleden. Gisterenavond Tijd 20:16 uur. Op het moment van sluiten van onze beurs gisteren stond de Dow op +86 punten. Op dit moment zien we

Nadere informatie

BLOG d.d. 24 juni 2016

BLOG d.d. 24 juni 2016 BLOG d.d. 24 juni 2016 Blog III: Enkele concrete tips. In de loop van de dag zijn diverse nieuwe posities ingenomen, zowel in individuele aandelen als in Turbo's. In individuele aandelen kochten we oa.

Nadere informatie

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures Tycho Schaaf 1 maart Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring

Nadere informatie

Technische Analyse. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Technische Analyse. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Technische Analyse Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Technische Analyse INTERMEDIATE p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Grafische technische analyse 4 Patronen 4 Kop-schouder Top formatie

Nadere informatie

Succesvol handelen in Futures. Tycho Schaaf

Succesvol handelen in Futures. Tycho Schaaf Succesvol handelen in Futures Tycho Schaaf Introductie Tycho Schaaf Vanaf 2007 werkzaam bij Lynx Werkzaamheden bevatten onder andere het geven van seminars en webinars Handelservaring in aandelen, opties,

Nadere informatie

DYNAMIC MOVE SYSTEM. Succes met het toepassen van het Dynamic Move System. Vragen kunt u stellen via e-mail of in het Index Trading Systemen forum.

DYNAMIC MOVE SYSTEM. Succes met het toepassen van het Dynamic Move System. Vragen kunt u stellen via e-mail of in het Index Trading Systemen forum. DYNAMIC MOVE SYSTEM Ganntrader biedt via de service Index Trading Systemen het mechanische tradingsysteem Dynamic Move System, waarmee gehandeld wordt op drie indexen en één commodity. Het doel is eenvoudig

Nadere informatie

Scalping op. Futuresaparen. «Scalping strategieën op beursindexen» WHS NanoTrader: gratis op proef

Scalping op. Futuresaparen. «Scalping strategieën op beursindexen» WHS NanoTrader: gratis op proef Scalping op Futuresaparen «Scalping strategieën op beursindexen» 1) Wat is scalping? 2) Futures op indexen 3) Trading Range Index Scalper 4) Wat kost een futures trade? WH SELFINVEST Maaltecenter Blok

Nadere informatie

Beursdagboek 18 September 2013.

Beursdagboek 18 September 2013. Beursdagboek 18 September 2013. Volgens Zero Hedge is de consensus 9 miljard tapering. Tijd 08:50 uur. De Bloomberg consensus voor vanavond ziet er zo uit. De markt verwacht dat de Fed haar maandelijkse

Nadere informatie

Gebruikershandleiding JOE Mining. Software versie 4.21

Gebruikershandleiding JOE Mining. Software versie 4.21 Software versie 4.21 JOE 4.21 1 juli 2017 Hey-Day Trading B.V. all rights reserved Inhoud 1. INLEIDING...3 1.1. LEES DIT EERST...3 1.2. DOELGROEP...3 1.3. UITGANGSPUNTEN...4 1.3.1. Kennis en ervaring...4

Nadere informatie

5 manieren om uw voordeel te halen uit de Bolero-Alerts

5 manieren om uw voordeel te halen uit de Bolero-Alerts 5 manieren om uw voordeel te halen uit de Bolero-Alerts Wilt u een aandeel kopen als het net onder een bepaalde koers gezakt is? Wilt u uw positie verkopen als u op 30% koerswinst staat? Hebt u misschien

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 15-8-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 15-8-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 15-8-2011. Gaat de zon weer schijnen tussen de wolken door. Tijd 09:06 uur. Na de zeer sterke stijging afgelopen vrijdag en een degelijk Wall Street stijgen de indices

Nadere informatie

The Elliott Wave Principle

The Elliott Wave Principle The Elliott Wave Principle Het voorspellen van de beurs is een onderwerp dat de nodige fascinatie opwekt. Al eeuwen doet men pogingen om het voorspellen onder de knie te krijgen. Honderden theorieën over

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Futures handelen

LYNX Masterclass: Futures handelen LYNX Masterclass: Futures handelen Tycho Schaaf 21 januari Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring in aandelen, opties & futures

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Best of Both Worlds. Investeren en Traden

Best of Both Worlds. Investeren en Traden Best of Both Worlds Investeren en Traden 1 Langetermijnbeleggen Hoe kan T.A. helpen? Welke aanpak heeft gewerkt? 2 Enkele eenvoudige strategieën 1. Mebane Faber 3 Faber zoekt o.m. naar: investeren zonder

Nadere informatie

Beursdagboek 12 September 2013.

Beursdagboek 12 September 2013. Beursdagboek 12 September 2013. De Amerikanen lieten tijdens de herdenking van 9-11 de markten voor de derde achtereenvolgende dag fors stijgen. Gisterenavond Tijd 22:10 uur. Zoals ik al schreef in mijn

Nadere informatie

Vijf tips om een trendommekeer te voorspellen.

Vijf tips om een trendommekeer te voorspellen. Vijf tips om een trendommekeer te voorspellen. Tijdens het schrijven van deze bijdrage vergadert de NAVO en verhoogt de spanning in Ukraine. Onzekerheid is dé katalysator die beleggers doen huiveren! In

Nadere informatie

Voorwoord. Je eerste 500 euro verdienen met traden. Wil je ook leren traden & veel geld verdienen?

Voorwoord. Je eerste 500 euro verdienen met traden. Wil je ook leren traden & veel geld verdienen? J E E E R S T E 5 0 0 E U R O V E R D I E N E N M E T T R A D E N A L E X M O S T E R T Voorwoord Wil je ook leren traden & veel geld verdienen? Hoi, leuk dat je mijn ebook hebt gedownload. Laat ik me

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 5-8-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 5-8-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 5-8-2011. Geven de Amerikanen zich over? Capituleren ze? Tijd gisterenavond 20:21 uur Dit is de tickgrafiek van de Dow. Op dit moment staat de Dow 400 punten in

Nadere informatie

Handelen met de SentimentIndicator 1 RendementMaken.com

Handelen met de SentimentIndicator 1 RendementMaken.com Dit zijn misschien wel de bekendste uitspraken op het gebied van beleggen. Je kan ze zó op een tegeltje aan de muur spijkeren. Degene die alleen deze twee regels consequent zou toepassen wordt op den duur

Nadere informatie

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices»

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Tradingstrategieën voor CFD's «De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Morning Buy

Nadere informatie

Trendscore J U N RAPPORT

Trendscore J U N RAPPORT 0 6 J U N 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 06 juni 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Let op: in dit ebook gebruiken we de software van Plus 500

Let op: in dit ebook gebruiken we de software van Plus 500 Inleiding Binnen 30 minuten leren beleggen? Is dat mogelijk? Het antwoord is ja! In dit ebook leer je hoe je snel succesvol kunt beleggen en hoe je geld kunt verdienen met het kopen en verkopen van aandelen,

Nadere informatie

Trendscore M R RAPPORT

Trendscore M R RAPPORT 2 8 2015 M R TA T RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 MAART 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Market Update. Gold&Discovery Fund. Edelmetalen bevinden zich al ruim tien jaar in een sterke bullmarkt

Market Update. Gold&Discovery Fund. Edelmetalen bevinden zich al ruim tien jaar in een sterke bullmarkt Market Update Gold&Discovery Fund Na twee zeer sterke hersteljaren is er dit jaar sprake van een wereldwijde groeivertraging Hierdoor staan de prijzen van veel grondstoffen onder druk. Toch noteert goud

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-8-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-8-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-8-2011. Kunnen de financiële markten vandaag verder van de rand van de afgrond komen? Amerika deed gisterenavond zijn uiterste best. Vandaag de rest van de wereld.

Nadere informatie

Beursdagboek 20 Juni 2013.

Beursdagboek 20 Juni 2013. Beursdagboek 20 Juni 2013. Het persbericht om 20.00 uur kan aangeven dat er eind 2013 begin 2014 met tapering wordt begonnen. Gisterenavond Tijd 20:14 uur. Op het persbericht ging de Dow eerst van 6 naar

Nadere informatie

Landbouwproducten doen mee aan de olympische spelen!

Landbouwproducten doen mee aan de olympische spelen! Landbouwproducten doen mee aan de olympische spelen! De sector grondstoffen blijft scoren. En binnen de sector zorgt deze stijging voor een nieuw aanzuigeffect: de landbouwproducten staan nu ook in de

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 2 3 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 23 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

De favoriete optiestrategie van André Brouwers

De favoriete optiestrategie van André Brouwers 2 De favoriete optiestrategie van André Brouwers Disclaimer Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Het

Nadere informatie

Een Tesla voor beursliefhebbers

Een Tesla voor beursliefhebbers VFB 13de TA-DAG Een Tesla voor beursliefhebbers 7:42 paul.gins@transstock.eu Paul Gins Directeur CompuGraphics Uitgever van TransStock & beursgrafiek.be 13 Jaar Historiek Het belang van de Stop-Loss Bestaat

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Profiteer van de kleine waarschuwingen op de beurs

LYNX Masterclass: Profiteer van de kleine waarschuwingen op de beurs LYNX Masterclass: Profiteer van de kleine waarschuwingen op de beurs Edward Loef CFTe 23 mei 2017 Wat is of betekent DIVERGENTIE? Uit elkaar groeien, afwijken (tegenovergestelde van convergentie ) Afwijkende

Nadere informatie

Geld verdienen op de beurs. Frank Toxopeus. ZelfHandelen.nl

Geld verdienen op de beurs. Frank Toxopeus. ZelfHandelen.nl Geld verdienen op de beurs Frank Toxopeus In dit ebook: Traden of Beleggen? Waar kan je beleggen of traden? Belangrijk: voor je start Psychologie Money Management Trading Systeem 3 4 5 6 8 9 Introductie

Nadere informatie

Handelsalgoritmen voor (dag) opties

Handelsalgoritmen voor (dag) opties Handelsalgoritmen voor (dag) opties Verrassende conclusies over keuze van opties bij systematisch handelen Onverwacht krachtige patronen voor handelsstrategieën met opties Aat Schornagel aat.schornagel@ziggo.nl

Nadere informatie

Trade van de Week. Meeliften. op het succes. van BESI

Trade van de Week. Meeliften. op het succes. van BESI Trade van de Week Meeliften op het succes van BESI Wanneer we de in Nederland genoteerde aandelen bekijken sinds de start van 2009, dan komen we toch wel tot de conclusie dat BE Semiconductor N.V. (BESI)

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011. 447 miljard dollar gaat Obama uitgeven voor banen. Tijd 09:03 uur. Vanaf vijf voor negen gaat de FTI snel omhoog van 281,20 tot nu 282,80. Dat is zuur

Nadere informatie

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Tycho Schaaf & Bas Snelders 11 april 2017 Sprekers Tycho Schaaf Bas Snelders Beleggingsspecialist bij LYNX Market Maker Programma De arme man s

Nadere informatie

Rogers Demark trend strategie.

Rogers Demark trend strategie. Rogers Demark trend strategie. UPTREND 4 Uur chart gebruiken!!! Bij een up trend: Bepalen van de trendlijn en de weerstandslijn. Bepaal de 2 weerstandspunten, van RECHTS naar LINK. Eerste punt: de laagste

Nadere informatie

Strategie 2013. André Brouwers

Strategie 2013. André Brouwers André Brouwers Strategie 2013 André Brouwers Training en coaching Online abonnement VIP coaching Trading Week Strategie Weekend Disclaimer Disclaimer De disclaimer van onze website is van toepassing. Beleggen

Nadere informatie

Technische analyse TREND

Technische analyse TREND VFB Vlaamse Federatie van Beleggers Technische analyse TREND Docent : Mark Schils CompuGraphics nv CORRECT TOEPASSEN VAN TECHNISCHE ANALYSE WIE BENT U? TREND NIET TREND MONEY MANAGEMENT Beheer van geld

Nadere informatie

LYNX Rendement Fonds

LYNX Rendement Fonds LYNX Rendement Fonds Rendement behalen, ongeacht de richting van de markt Tycho Schaaf & Christophe Augrandjean 19 september 2017 Sprekers Tycho Schaaf Christophe Augrandjean Algemeen Uw vragen kunt u

Nadere informatie

Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel!

Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel! Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel! De 10-jarige Duitse obligatie index German Bund en de 30-Jarige Amerikaanse obligatie index T- Bund kenden een slechte maand. Een beperkte terugval

Nadere informatie

Presentatie Online Traders Coach

Presentatie Online Traders Coach Presentatie Online Traders Coach Onderwerpen van de Presentatie 1. Introductie 2. Welke abonnementsvormen zijn er? 3. Hoe bereiken de koop- verkoop signalen u 4. Korte pauze 5. Werking van het handelssysteem

Nadere informatie

Beursdagboek 28 Augustus 2013.

Beursdagboek 28 Augustus 2013. Beursdagboek 28 Augustus 2013. Het Midden Oosten staat op scherp. En helaas.. het zou dit keer ook echt kunnen gaan gebeuren. En dat is erg. Gisterenavond Tijd 22:57 uur. In de VS siddert de belegger ook

Nadere informatie

De lange termijnrente stijgt: een reëel gevaar voor de aandelenmarkten?

De lange termijnrente stijgt: een reëel gevaar voor de aandelenmarkten? De lange termijnrente stijgt: een reëel gevaar voor de aandelenmarkten? In juli ging de 10-jarige US Treasury door een belangrijke weerstand. Aandelenmarkten anticipeerden kortstondig, maar vastgoed behoort

Nadere informatie

Quantmania. De quant is koning

Quantmania. De quant is koning Quantmania De quant is koning Opbouw presentatie Achtergrond Terugblik Algorithmic trading Voorbeeld Quantmania Informatie Vragen Achtergrond Propedeuse Informatica Kwantitatieve Bedrijfseconomie Market

Nadere informatie

VFB Vlaams Federatie van Beleggers

VFB Vlaams Federatie van Beleggers VFB Vlaams Federatie van Beleggers Technische analyse Deel 3/3 Docent : Paul Gins Columnist Trends-MoneyTalk Uitgever van website beursgrafiek.be en beurssoftware TransStock Soorten analyses Fundamentele

Nadere informatie

Hoe en welke fundamenteel sterke aandelen koopt u op basis van technische analyse? Deel 3

Hoe en welke fundamenteel sterke aandelen koopt u op basis van technische analyse? Deel 3 Hoe en welke fundamenteel sterke aandelen koopt u op basis van technische analyse? Deel 3 BeleggingsSoftware TransStock Paul Gins Directeur CompuGraphics Technische Analyse Hoe paul.gins@transstock.eu

Nadere informatie

Beursfoon Autotrading!

Beursfoon Autotrading! Beursfoon Autotrading! Beste belegger, Beursfoon bestaat al 20 jaar en lanceerde Autotrading als Het grote voordeel van het handelen via autotrading is, eerste Nederland. Beursfoon heeft de mogelijkheid

Nadere informatie

Technische Analyse voor beginners

Technische Analyse voor beginners Technische Analyse voor beginners COMMERZBANK Edward LOEF, LOEF Technische Analyse Hoe werkt dit online Seminar? Commerzbank Beursproducten Commerzbank is de grootste uitgever van beursgenoteerde beleggingsproducten

Nadere informatie

LYNX Masterclass Daytrading. Youri Sleutel & Tycho Schaaf

LYNX Masterclass Daytrading. Youri Sleutel & Tycho Schaaf LYNX Masterclass Daytrading Youri Sleutel & Tycho Schaaf Sprekers Tycho Schaaf Youri Sleutel Beleggingsspecialist bij LYNX Beleggingsspecialist bij LYNX Programma Introductie Producten Strategie & Mindset

Nadere informatie

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen!

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen! Trade van de Week Traden, BAM, cashen! De titel doet het wellicht al vermoeden. Ik sprak vandaag een klant die een mooie winst behaalde door het handelen in BAM. Een trade die met recht Trade van de Week

Nadere informatie

TechnischeSignalen.com - 21/10/2015

TechnischeSignalen.com - 21/10/2015 TechnischeSignalen.com - // Bekaert 9 8 Rel.sterkte tov Bel- Bekaert (.$) 9 8 Steunniveau op en een duidelijke weerstand op. Die zal als een magneet werken bij de volgende beweging. Met een EV/EBITDA ratio

Nadere informatie

volume volgend beleggen Huidige marktomstandigheden bedreiging of uitdaging? Richtinggevend voor elke liquide future notering ter wereld

volume volgend beleggen Huidige marktomstandigheden bedreiging of uitdaging? Richtinggevend voor elke liquide future notering ter wereld volume volgend beleggen Huidige marktomstandigheden bedreiging of uitdaging? Richtinggevend voor elke liquide future notering ter wereld Anders beleggen Source Alpha maakt beleggen weer inzichtelijk!

Nadere informatie

E-Book. Leren beleggen basis.

E-Book. Leren beleggen basis. E-Book Leren beleggen basis www.startenmetbeleggen.nu Leren beleggen Contents Inleiding... 3 Stijlen... 4 Speculeren of Investeren... 4 Agressief of Defensief... 5 Instrumenten... 5 Essentiele tips...

Nadere informatie

Leren beleggen De basis

Leren beleggen De basis Leren beleggen De basis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beleggingsstijlen 4 1.1 Speculeren of investeren 4 1.2 Agressief of defensief 5 Hoofdstuk 2 Instrumenten 5 Hoofdstuk 3 Essentiële tips 6 Hoofdstuk 4 Beleggingsbegrippen

Nadere informatie

Limited Speeders. Achieving more together

Limited Speeders. Achieving more together Limited Speeders Achieving more together Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! 3 Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! Werking Limited Speeders Limited Speeders behoren,

Nadere informatie

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen

Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Volg een pro: LIVE handelen + achteraf updates ontvangen Tycho Schaaf & Bas Snelders 21 april 2016 Sprekers Tycho Schaaf Bas Snelders Beleggingsspecialist bij LYNX Market Maker Programma Introductie market

Nadere informatie

Marktbericht 1 april 2006

Marktbericht 1 april 2006 Marktbericht 1 april 2006 Beste lezers, Vanaf deze week ontvangt u het marktbericht in een apart bestand. Dit maakt het voor ons iets makkelijker. De indexanalyse werd door de toevoegingen zo bewerkelijke

Nadere informatie

Week 3.

Week 3. Cursus Beleggen Week 3 www.cursus-beleggen.net Inleiding De afgelopen week bent u aan de slag gegaan met het uitvoeren van technische analyses. Enkele dagen geleden hebben wij u laten zien hoe wij deze

Nadere informatie

Wanneer crasht de beurs?

Wanneer crasht de beurs? Wanneer crasht de beurs? Twee miljoen Belgen lezen dagelijks de krant. Zij lezen dat het Spaarboekje nu een Verliesboekje is geworden (Nieuwsblad 15/11). Dat beleggingsfondsen in Europese aandelen terug

Nadere informatie

Dit is een voorbeeldversie ex langetermijnverwachtingen-

Dit is een voorbeeldversie ex langetermijnverwachtingen- Dit is een voorbeeldversie ex langetermijnverwachtingen- van Schogt Market Timing Cyclus Nieuwsbrief (aangepaste vertaling van MMA Cycles Report) Jaargang 30 Nummer 8 Augustus 2012 Publicatiedatum: 15

Nadere informatie

Beleggen is er voor iedereen! (deel 2)

Beleggen is er voor iedereen! (deel 2) Beleggen is er voor iedereen! (deel 2) Beleggen is er voor iedereen! Dat moet u goed weten. Ik zal u in maar liefst 15 delen een wegwijs maken doorheen de fascinerende wereld van beleggen. Op het einde

Nadere informatie

Er is een eerste keer voor alles

Er is een eerste keer voor alles Er is een eerste keer voor alles OM TE ERVAREN DAT SYSTEEMTRADEN (meestal) WERKT Wie is Hans Schotema? Beleggingservaring vanaf 1985 Systeemontwikkeling sinds 2002 Contratrend BV opgericht eind 2006 Basis

Nadere informatie