Good practise: intakeprocedure verdiepte intake'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Good practise: intakeprocedure verdiepte intake'"

Transcriptie

1 Good practise: intakeprocedure verdiepte intake' Good practise De onderstaand beschreven intakeprocedure betreft een verdiepte intakeprocedure voor zorgleerlingen. Het is een initiatief van de lokatie Houten. Aanleiding Een procedure ontwerpen omdat er centraal geen richtlijn is voor de intake van zorgleerlingen. Doel Door de verdiepte intake de juiste begeleiding en afspraken verkrijgen voor een leerling met een beperking. Korte omschrijving Voordat een leerling zich daadwerkelijk aanmeldt, kan de leerling een oriënterend gesprek met de decaan hebben. Tijdens het gesprek wordt uitleg gegeven over de school en het onderwijs dat er gegeven wordt. Verder vertelt de leerling over zichzelf. Er wordt gevraagd naar het beroepsbeeld van de leerling, is dit reëel of niet. Het resultaat van dit gesprek is een advies, waarin staat of de school wel/ niet een geschikte keuze is en welke richting bij de leerling past. Eventueel is ook nog een oriënterende stage mogelijk. Vervolgens vult de leerling een aanmeldingsformulier in.naast het aanmeldingsformulier wordt ook nog gebruik gemaakt van het doorstroomdossier. Het is vervolgens aan de ouder/ leerling om te kiezen voor een verdiepte intake. Voor leerlingen van een praktijkschool (uit de regio Utrecht) geldt een warme overdracht en zij komen niet meer op een verdiepte intake. Op het overdrachtsformulier wordt namelijk al precies inzichtelijk gemaakt waarin de beperkingen van de leerling zitten en waar rekening mee moet worden gehouden. Dit geldt overigens alleen voor leerlingen met een zwakke cognitie. Mocht een Pro-leerling ook nog een gediagnosticeerd probleem hebben, dan wordt de leerling alsnog uitgenodigd voor een verdiepte intake. Tijdens de verdiepte intake wordt vervolgens gekeken waar nu precies het probleem zit en hoe hier rekening mee kan worden gehouden. Er wordt bekeken welke begeleidingsvormen en aanpassingen nodig zijn en afspraken hierover worden vastgelegd. Hierbij wordt gekeken naar zowel het eindpunt van de opleiding (eisen van het beroep) als naar de eisen van de opleiding zelf. Juist ook dit eindpunt wordt als belangrijke input beschouwd, omdat aanname toch verwachtingen schept. Uiteraard moet altijd voorkomen worden dat niet aan deze verwachtingen voldaan kan 1/7

2 worden en de leerling uiteindelijk geen diploma kan krijgen. Deze verwachtingen moeten dus meteen al tijdens de verdiepte intake correct zijn. Naar aanleiding van de verdiepte intake wordt een voorlopig handelingsplan opgesteld. In dit voorlopig handelingsplan staan de aanpassingen die nodig zijn tijdens de opleiding zelf en tijdens de examinering. De ambulant begeleider van de leerling maakt uiteindelijk het definitieve handelingsplan, wat veel uitgebreider is. Bij twijfel over geschiktheid van de leerling kan er nog een test worden afgenomen. Het gaat hier om een beroepskeuzetest (indien de afleverende school dit niet aanlevert) en/ of capaciteitstest (allemaal digitaal) Bij alle leerlingen, ook degenen waarbij een verdiepte intake is afgenomen en die de test nog niet gemaakt hebben, wordt de digitale capaciteitstest. De uitslag wordt gebruikt om te bekijken of een leerling op het juiste niveau geplaatst wordt en wordt vervolgens gezien als startpunt voor de begeleiding van deze leerling. Succesvolle activiteiten De verdiepte intake wordt door slechts 2 deskundigen gedaan (twee decanen), samen met vakdocenten. Vakdocenten worden bewust betrokken tijdens de verdiepte intake, omdat dit voor een zo volledig mogelijk beeld zorgt en omdat de docent zo niet het idee krijgt dat hij met een leerling wordt opgezadeld. Daarnaast kijkt de decaan ook altijd per klas hoeveel zorgleerlingen er al in zitten. Als er al veel zorgleerlingen in een groep zitten, overlegt ze van tevoren goed met de docenten of er nog een leerling bij kan en wat deze leerling specifiek aan begeleiding nodig heeft. Als uit de verdiepte intake blijkt dat een leerling niet geschikt is voor een gekozen opleiding, wordt eerst overlegd met de collega-decaan en daarna nog met een vakdocent van een andere opleiding, die meer geschikt lijkt. Er werd vaak gezegd door docenten ze nemen alles maar aan De decaan probeert dit nu om te buigen in wij : ook docenten zijn verantwoordelijk voor de aanname en goede plaatsing van de leerling. het is ook hun pakkie aan. Na de verdiepte intake vindt aan het begin van het schooljaar informatieoverdracht plaats naar de mentoren en docenten. Het gaat hier om het voorlopig handelingsplan, maar ook een uitdraai van het leerlingvolgsysteem Noise. Verder krijgen ze handreikingen/ tips over hoe om te gaan met de specifieke beperking. De docenten worden ook tijdens het eerste docentenoverleg door de decaan ingelicht over de zorgleerlingen en hun problematiek. Tijdens het eerste bpv-bezoek aan de bpv-begeleider wordt een brochure over de betreffende handicap overhandigd ( Speciale Aandacht gevraagd ) en besproken. Tijdens dit eerste gesprek gaat ook vaak de ambulant begeleider mee om toe te lichten wat de beperking inhoudt. 2/7

3 Uitgebreide omschrijving van de verdiepte intakeprocedure van het Wellant college Lokatiegebonden intake voor zorgleerlingen De onderstaand beschreven intakeprocedure voor zorgleerlingen (de zogenaamde verdiepende intake) is een initiatief van lokatie Houten. Bij de andere lokaties wordt dit (nog) niet gedaan en kan het op een hele andere wijze geregeld zijn. Sommige lokaties die heel klein zijn gaan bijvoorbeeld bij alle toeleverende scholen langs om zo een beter beeld te krijgen van de leerling en de begeleiding, andere lokaties doen helemaal niets aan de intake voor zorgleerlingen. Het enige wat voor alle lokaties hetzelfde is, is het aanmeldingsformulier. Op dit moment wordt er wel nog over gesproken om allemaal standaard gebruik te maken van het doorstroomdossier, maar dat is nu nog niet het geval. Aansturing vanuit CvB: er moeten voor alle leerlingen intakegesprekken worden gehouden. Hier gaat het echter om de intakegesprekkken met de vakdocent van een kwartier, waarbij geen specifieke aandacht is voor de beperkingen van een leerling. Voor de verdiepte intake wordt er niets centraal aangestuurd, met name ook omdat Cvb een nieuwe visie heeft waarbij de nadruk ligt op het niet meer bekend willen staan als een school voor zwakke leerlingen. Omdat ze zo niet bekend willen staan, wordt er ook niet echt op gehamerd om de zorgintake heel goed te doen. Daar waar het nu al draait en goed loopt, zal het worden voortgezet. Daar waar het nu nog niet draait is het niet de bedoeling dat er extra aandacht aan wordt besteed. Houten heeft momenteel 1200 leerlingen (wellant in totaal leerlingen). Stappenplan verdiepte intake Bij de intake wordt gebruik gemaakt van een stappenplan (zie document). Dit document is ongeveer twee jaar geleden ontwikkeld en in de tussentijd verder bijgesteld: 1. Voordat een leerling zich daadwerkelijk aanmeldt, kan de leerling een oriënterend gesprek met de decaan hebben. In dit gesprek wordt gekeken of de leerling goed past bij de school en welke opleiding geschikt voor hem zal zijn gezien zijn beperking. Het is een wederzijdse oriëntatie, waarbij zowel vanuit de kant van school als vanuit de kant van de leerling/ ouder bekeken kan worden welke opleiding een goede keuze kan zijn. Er wordt dan ook al gekeken naar het beroepsbeeld dat de leerling heeft en of deze wel realistisch is. Het resultaat van dit gesprek is een advies, waarin staat of de school wel/ niet een geschikte keuze is en welke richting bij de leerling past. Eventueel is ook nog een oriënterende stage mogelijk. 2. Vervolgens vult de leerling een aanmeldingsformulier in. Op dit formulier vult de leerling in voor welke opleiding hij zich aanmeldt en of de leerling te maken heeft met bepaalde problematiek. De leerling vult vervolgens in of de school wel/ geen rekening dient te houden met deze problematiek. Indien de leerling invult dat er wel sprake is van 3/7

4 problematiek, maar dat de school hier geen rekening mee hoeft te houden wordt in ieder geval wel telefonisch contact gezocht met de leerling. Naast het aanmeldingsformulier wordt ook nog gebruik gemaakt van het doorstroomdossier. De leerling vult dit gedeeltelijk zelf in en geeft hierin meer informatie over zichzelf, vooropleidingen, hobbies, thuissituatie, motivatie voor beroep en opleiding en zijn problematiek en de gewenste begeleiding. De decaan van de vooropleiding vult ook een gedeelte van het formulier in (over de mate waarin de leerling zelfstandig kan werken, kan samen werken en informatie kan verwerken). Indien het een leerling is die al lang van school is, wordt het ingevuld door de werkgever van een bedrijf waar de leerling werkzaam is. Het komt nogal eens voor dat de problematiek en de gewenste begeleiding in het aanmeldingsformulier niet genoemd wordt en in het doorstroomdossier wel. Indien uit het doorstroomdossier blijkt dat er sprake is van problematiek wordt er ook altijd telefonisch contact opgenomen met de ouder/ leerling. Het is vervolgens aan de ouder/ leerling om te kiezen voor een verdiepte intake. Indien er voor wordt gekozen om geen verdiepte intake te doen (ondanks dat uit het aanmeldingsformulier en/ of doorstroomdossier dus blijkt dat er problematiek is), wordt er een aantekening gemaakt in het dossier van de leerling dat er geen extra begeleiding nodig is en dat de ouders/ leerling op de hoogte zijn van het bijhorend risico. De leerling krijgt dan enkel de reguliere begeleiding. Overigens moet worden opgemerkt dat leerlingen van een vso-school, LWOO-leerlingen en leerlingen met LGF, PGB en Wajong altijd worden aangemeld voor een verdiepte intake (onafhankelijk van wat zij invullen op het aanmeldingsformulier en doorstroomdossier). Voor leerlingen van een praktijkschool (uit de regio Utrecht) geldt een warme overdracht en zij komen niet meer op een verdiepte intake. Op het overdrachtsformulier wordt namelijk al precies inzichtelijk gemaakt waarin de beperkingen van de leerling zitten en waar rekening mee moet worden gehouden. Dit geldt overigens alleen voor leerlingen met een zwakke cognitie. Mocht een Pro-leerling ook nog een gediagnosticeerd probleem hebben, dan wordt de leerling alsnog uitgenodigd voor een verdiepte intake. 3. Tijdens de verdiepte intake wordt vervolgens gekeken waar nu precies het probleem zit en hoe hier rekening mee kan worden gehouden. Er wordt bekeken welke begeleidingsvormen en aanpassingen nodig zijn en afspraken hierover worden vastgelegd. Hierbij wordt gekeken naar zowel het eindpunt van de opleiding (eisen van het beroep) als naar de eisen van de opleiding zelf. Juist ook dit eindpunt wordt als belangrijke input beschouwd, omdat aanname toch verwachtingen schept. Uiteraard moet altijd voorkomen worden dat niet aan deze verwachtingen voldaan kan worden en de leerling uiteindelijk geen diploma kan krijgen. Deze verwachtingen moeten dus meteen al tijdens de verdiepte intake correct zijn. De verdiepte intake is in de vorm van een gesprek en wordt gevoerd aan hand van een Formulier verdiepte intake. Op dit formulier wordt het volgende aangegeven: - vooropleiding en de begeleiding die de leerling toen heeft gekregen - waar is de leerling goed in? (belangrijk om voor de leerling het ijs te breken) - werkervaring en eventuele begeleiding daarin - thuissituatie en sociale omgeving - waarom de leerling denkt dat hij geschikt is voor het beroep - beroepsbeeld van de leerling 4/7

5 - welke competenties de leerling wel/ niet al denkt te bezitten voor het beroep - welke aanpassingen nodig zijn om het beroep goed uit te kunnen oefenen - welke aanpassingen nodig zijn tijdens het onderwijsprogramma, examinering en in de bpv Op het formulier staan per onderwerp richtvragen, waardoor ieder gesprek dezelfde structuur kent. Bij het gesprek zitten naast de leerling en de decaan (Sjanie) zo veel mogelijk steeds de ouders, ambulant begeleider en jobcoach van de leerling (indien van toepassing), de nieuwe ambulant begeleider (indien van toepassing) en de vakleerkracht van de opleiding waar de leerling voor gekozen heeft. De decaan en de vakleerkracht geven uiteindelijk het advies, waarin onderbouwd wordt aangegeven of de keuze wel/ niet geschikt is. Ondanks dit advies, mag een leerling niet geweigerd worden in het kader van de Wet op Gelijke Behandeling. Van de 30 gesprekken op jaarbasis krijgen ongeveer 3 leerlingen per jaar een negatief advies. De ervaring is dat de ouders en leerling uiteindelijk dit negatieve advies opvolgen, met name omdat er goed in wordt aangegeven waarom het geen verstandige keuze is. Bij het negatieve advies wordt ook gekeken naar alternatieven binnen de gekozen richting (bijvoorbeeld: externe opleidingen, opleidingen van branche-organisaties) of alternatieven binnen een andere richting of niveau. Hierbij vindt ook overleg met de collega-decaan plaats, om samen echt alle mogelijkheden goed op een rijtje te hebben. Tijdens de verdiepte intake is het aanvragen van LGF tevens een belangrijk punt, zodat de leerling ook echt die begeleiding kan krijgen die nodig is en waar hij recht op heeft. Naar aanleiding van de verdiepte intake wordt een voorlopig handelingsplan opgesteld. In dit voorlopig handelingsplan staan de aanpassingen die nodig zijn tijdens de opleiding zelf en tijdens de examinering. Het voorlopig handelingsplan is nooit meer dan een A4-tje, omdat dit voorlopig handelingsplan ook naar de docenten gaat. Zij krijgen dit aan het begin van het schooljaar uitgereikt en worden dan dus op de hoogte gebracht van de noodzakelijke aanpassingen. Het voorlopig handelingsplan is bewust beknopt opgesteld, zodat docenten er ook goed mee uit de voeten kunnen. Het is eigenlijk een samenvatting van wat er aan de hand is met de leerlingen en wat er nodig is. De ambulant begeleider van de leerling maakt uiteindelijk het definitieve handelingsplan, wat veel uitgebreider is. Bij twijfel over geschiktheid van de leerling kan er nog een test worden afgenomen. Het gaat hier om een beroepskeuzetest (indien de afleverende school dit niet aanlevert) en/ of capaciteitstest (allemaal digitaal) 4. Na de verdiepte intake wordt er standaard voor iedereen een digitale intake afgenomen (dus zowel voor zorgleerlingen als de reguliere leerlingen). Deze zogenaamde AMN-test toetst per instroomniveau wat leerlingen willen en kunnen. Deze test wordt door alle niveaus en opleidingen in juni afgenomen bij de aangemelde leerlingen. Op basis van deze testen kan er uiteindelijk nog een bijstelling van het advies volgen. Het gaat hier dan met name om een wijziging in niveau en over het algemeen niet meer voor de beroepskeuze. Als uit de test blijkt dat er twijfels zijn over de gekozen opleiding, volgt 5/7

6 voor de reguliere leerling een gesprek. De zorgleerling krijgt geen gesprek meer, maar wel een bijstelling van het advies. De verdiepte intake is afhankelijk van wat de leerling invult op het aanmeldformulier en het doorstroomdossier. Als hij daarin invult dat er geen sprake is van een beperking, komen ze dus ook niet bij de verdiepte intake. De uitslagen van de digitale intake zijn soms echter zo tegenstrijdig aan de vooropleiding, dat hierdoor alsnog de zorgleerlingen naar voren kunnen komen. Echter, op basis van deze test krijgen ze geen verdiepte intake meer maar een gesprek dat een reguliere leerling ook zou krijgen. Dit gesprek wordt gevoerd door de vakdocent. Mocht dan echter blijken dat het bijvoorbeeld om een autistische leerling gaat, dan kan er alsnog een verdiepte intake komen. Voor vakdocenten is het echter lastig om goed door te vragen tijdens het gesprek en is het niet altijd mogelijk om de problematiek te achterhalen. 5. Na de verdiepte intake vindt aan het begin van het schooljaar informatieoverdracht plaats naar de mentoren en docenten. Het gaat hier om het voorlopig handelingsplan, maar ook een uitdraai van het leerlingvolgsysteem Noise. In deze uitdraai staat de bijzondere informatie over de leerling. Verder krijgen ze handreikingen/ tips over hoe om te gaan met de specifieke beperking. De docenten worden ook tijdens het eerste docentenoverleg door de decaan ingelicht over de zorgleerlingen en hun problematiek. Tijdens het eerste bpv-bezoek aan de bpv-begeleider wordt een brochure over de betreffende handicap overhandigd ( Speciale Aandacht gevraagd ) en besproken. Tijdens dit eerste gesprek gaat ook vaak de ambulant begeleider mee om toe te lichten wat de beperking inhoudt. Algemeen: Wellant-college (groene school) kent relatief veel zorgleerlingen. Met name voor de richting Dier melden veel zorgleerlingen zich aan. Voorbeeld van een autistische leerling die zich aanmeldt voor Dier : dieren accepteren mij zoals ik ben. De leerling vergeet echter vervolgens dat ze in het beroep ook met mensen moeten werken en hebben dus een ideaalplaatje van het beroep. Casus: Tijdens de intake heb ik een keer een autistische leerling gehad die een enorm trage informatieverwerking had. Zo traag, dat het echt een probleem zou zijn in het volgen van de lessen maar ook in de omgang van de leerlingen op de lagere niveaus. Op die lagere niveaus zijn leerlingen toch heel erg gevoelig voor leerlingen die anders zijn en dan is het heel lastig om te voorkomen dat er een pestsituatie ontstaat. Ik heb dus ook gezegd dat ik de veiligheid van deze jongen niet kon garanderen en dat het daarom geen verstandig keuze is om voor deze school te kiezen. Ik heb hem dus echt ontraden om hier te komen. Dit was even heftig, met name voor de jongen, maar uiteindelijk zagen de ouders ook in 6/7

7 dat het beter was zo. Als alternatief is er toen een externe niveau-1 opleiding geadviseerd aan de jongen, waarbij de opleiding op het werk zelf wordt aangeboden. NB. Schooljaar gaan we werken met een digitaal doorstroomdossier. Dit zal weinig veranderen aan de verdiepte intake voor zorgleerlingen, maar het zal zeker invloed hebben op de algemene aanmeldingsprocedure. 7/7

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1'

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise Het koning willem 1 college in Den Bosch heeft, naast de reguliere intake voor alle leerlingen, een aparte zorgintake voor leerlingen met een

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo toelating voor schooljaar 2015-2016 Opsteller: Afdeling K&O Vastgesteld door DR: 15 december 2014 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toelating algemene eisen... 4 2.1 Toelating

Nadere informatie

Protocol overgang PO-VO

Protocol overgang PO-VO Protocol overgang PO-VO Aan de hand van de vijf fasen komen we tot een verantwoord school beleid t.o.v. de overgang PO- VO ( Bron: School aan Zet). 1- Oriëntatie op uitstroombestemming VO, 2- Schooladvies,

Nadere informatie

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO (logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode:

Nadere informatie

Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden

Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden Elke student is welkom bij ROC Leiden. geplaatst in geschikte opleiding op passend niveau. klantvriendelijk, snel en adequaat proces. de student weet (snel) waar

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius)

Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius) Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius) Info avond 7 nov. 2016 met diploma overstap naar vervolgonderwijs belangrijke aandachtspunten procedure afspraken Kiezen in

Nadere informatie

Crebonummer Niveau 1 2 3 4

Crebonummer Niveau 1 2 3 4 DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS-MBO Dit kader niet invullen Deelnemernummer: Dit formulier svp volledig invullen en blokletters gebruiken. Bij voorbaat dank. PERSOONLIJKE GEGEVENS Achternaam Voorletters

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (Logo) + Naam + Adres toeleverende school: OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Leerlinggegevens: Achternaam: Voornaam: Geb. datum: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.:

Nadere informatie

VOROC - DE OVERSTAP NAAR ENTREE OF MBO (2,3,4) 1 - PROCEDURES BIJZONDERE DOELGROEPEN November 2015

VOROC - DE OVERSTAP NAAR ENTREE OF MBO (2,3,4) 1 - PROCEDURES BIJZONDERE DOELGROEPEN November 2015 VOROC - DE OVERSTAP NAAR ENTREE OF MBO (2,3,4) 1 - PROCEDURES BIJZONDERE DOELGROEPEN November 2015 De overstap van VMBO/PRO naar Entree of MBO wordt naast alle leerlingen uit reguliere overstappers ook

Nadere informatie

Toelatingscode Havo. Van Mavo 4 naar Havo 4

Toelatingscode Havo. Van Mavo 4 naar Havo 4 Toelatingscode Havo Van Mavo 4 naar Havo 4 2015-2016 1 Toelatingscode Havo Amersfoort, september 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, Voor u/je ligt de toelatingscode Havo zoals wij gebruiken

Nadere informatie

ZORGPLAN November 2013

ZORGPLAN November 2013 ZORGPLAN November 2013 Inleiding zorgplan Het zorgplan van de Pontes Praktijkschool Zierikzee is hieronder chronologisch beschreven vanaf het moment dat de leerling wordt aangemeld tot en met de start

Nadere informatie

iets voor jou? Leerlingzorg

iets voor jou? Leerlingzorg iets voor jou? Leerlingzorg Leerlingzorg Waarom deze wegwijzer? Soms heb je wel eens vragen maar weet je niet waar je ze kunt stellen of waar je hiervoor heen moet op school. Deze wegwijzer zal je helpen

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 In dit document is het inschrijvingsbeleid voor het Arte College voor schooljaar 2015/2016 beschreven. De inhoud van dit document is tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Aanmelding en monitoring warme overdracht V(S)O-mbo Uitstroom V(S)O leerlingen 2013 Instroom bij MBO instellingen regio Utrecht

Aanmelding en monitoring warme overdracht V(S)O-mbo Uitstroom V(S)O leerlingen 2013 Instroom bij MBO instellingen regio Utrecht Aanmelding en monitoring warme overdracht V(S)O-mbo Uitstroom V(S)O leerlingen 2013 Instroom bij MBO instellingen regio Utrecht Uitgangspunten warme overdracht V(S)O-MBO RMC 19 1. De leerlingen zijn bekend

Nadere informatie

2. Begeleidingsdeel van de school 1

2. Begeleidingsdeel van de school 1 2. Begeleidingsdeel van de school 1 Handleiding voor de decaan/mentor Dit is het begeleidingsdeel van de school. Dit document dient te worden ingevuld door een begeleider (mentor, decaan en/of LOB-docent)

Nadere informatie

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Aanmelding voor schooljaar 2016-2017 Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne met vier deelscholen: De Sprong, Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege, Peellandcollege

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 A: Eindcijfer School Examen Het gemiddelde cijfer van de examenvakken (op basis van decimale cijfers) 6,5 6,8 1 punt 6,8 en hoger 2 punten B: Schooladvies

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 4TL

Voorlichtingsavond 4TL Voorlichtingsavond 4TL Hoe kies je een vervolgopleiding? voor ouders van leerlingen in klas 4TL Kiezen is lastig - De leerling weet vaak niet precies wat hij wil. - Elke opleiding heeft minder leuke kanten.

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2009-2010 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

AANMELDEN VOOR HET MBO: HOE DOE JE DAT?

AANMELDEN VOOR HET MBO: HOE DOE JE DAT? Lesbrief Maxim Taylor Aanmelden voor het mbo AANMELDEN VOOR HET MBO: HOE DOE JE DAT? Het vierde jaar van het vmbo is een belangrijk jaar. Je doet examen en je maakt de keuze voor een vervolgopleiding.

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO)

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO) Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO) Informatie voor ouders/aanmelding schooljaar 2015-2016 De scholen binnen de Meierij maken het onderwijs passend, ook voor leerlingen met

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

EHBA. Eerste hulp bij aanmelden (op het MBO)

EHBA. Eerste hulp bij aanmelden (op het MBO) EHBA Eerste hulp bij aanmelden (op het MBO) Houd bij de aanmelding altijd de volgende gegevens bij de hand: - Burgerservicenummer - Identiteitsbewijs en gegevens van de vooropleiding - Je e-mailadres -

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018

OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018 OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018 OPEN DAG SALLAND 03 FEBRUARI 2018 LOCATIES LOCATIE SALLAND Salland 4 9405 GM ASSEN 0592-390290 LOCATIE CSG BEILEN De Omloop 4 9411 KA BEILEN 0593-522819 CSVINCENTVANGOGH.NL

Nadere informatie

-studieresultaten De mentor volgt de studieresultaten van zijn leerling, bespreekt zijn bevindingen met de leerling en onderneemt zo nodig actie.

-studieresultaten De mentor volgt de studieresultaten van zijn leerling, bespreekt zijn bevindingen met de leerling en onderneemt zo nodig actie. ORGANISATIE ZORG DE MENTOR De mentor is het eerste aanspreekpunt. Bij hem komen de signalen samen, hij onderneemt actie en verzorgt de rapportage. Daarnaast is hij op de hoogte van de acties die ondernomen

Nadere informatie

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015 Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen April 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Diverse vragen over negatief adviseren, afwijzen en afmelden 4 2.1 Wat doet ROC MN als een leerling

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

SLOA onderzoek Terugplaatsing van cluster 4 leerlingen naar het regulier onderwijs

SLOA onderzoek Terugplaatsing van cluster 4 leerlingen naar het regulier onderwijs School aan Zet 27 maart 2013 SLOA onderzoek Terugplaatsing van cluster 4 leerlingen naar het regulier onderwijs Aleid Schipper, Jos Vinders en Kees Verweij Deze masterclass Opzet van het onderzoek Hoe

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

RONDE 1: Het VO en het MBO

RONDE 1: Het VO en het MBO Verslag 2 e thematische bijeenkomst VSV café d.d. 4 juni 2013 Opbrengst van 2 ronden van gesprekken tussen medewerkers in het onderwijs in het kader van VSV 2012-2015. Het VSV Cafe was geopend van 14.00

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2016/2017

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2016/2017 INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2016/2017 In dit document is het inschrijvingsbeleid voor het Arte College voor schooljaar 2016/2017 beschreven. De inhoud van dit document is tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek:

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek: Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Als dat goed gaat, dan is de kans groter dat de verdere schoolcarrière van uw kind ook succesvol verloopt. Om deze

Nadere informatie

VERNIEUWDE PROCEDURE AANNAME BELEID JENAPLANSCHOOL WITTEVROUWEN APRIL 2014 INLEIDING

VERNIEUWDE PROCEDURE AANNAME BELEID JENAPLANSCHOOL WITTEVROUWEN APRIL 2014 INLEIDING VERNIEUWDE PROCEDURE AANNAME BELEID JENAPLANSCHOOL WITTEVROUWEN APRIL 2014 INLEIDING De Jenaplanschool Wittevrouwen is de enige basisschool in de wijk Wittevrouwen/Zeeheldenbuurt. In de afgelopen 20 jaren

Nadere informatie

T o e l a t i n g s p r o c e d u r e R i j n I J s s e l C I O S A r n h e m

T o e l a t i n g s p r o c e d u r e R i j n I J s s e l C I O S A r n h e m T o e l a t i n g s p r o c e d u r e R i j n I J s s e l C I O S A r n h e m 2018-2019 Versie november 2017 Inhoud 1. TOELATINGSPROCEDURE... 2 AMN-test, doorstroomdossier... 3 De aanmelding... 3 Test

Nadere informatie

INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016

INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016 INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016 Inleiding Met het nieuwe instroombeleid wil ROCMN bereiken dat leerlingen die zich bij ons als student aanmelden, van harte welkom worden

Nadere informatie

Heb je vragen over dit dossier? Neem dan contact met ons op of kijk op www.roctilburg.nl.

Heb je vragen over dit dossier? Neem dan contact met ons op of kijk op www.roctilburg.nl. Postbus 1330 5004 BH Tilburg T 013 539 7090 F 013 539 7091 Sofi-nummer: OV nummer: Onderwerp: Overdrachtsdossier Datum: Beste, Het ROC Tilburg besteedt veel aandacht aan de intakeprocedure. Wij willen

Nadere informatie

Beleidsplan in-, door- en uitstroom Denise VO

Beleidsplan in-, door- en uitstroom Denise VO Beleidsplan in-, door- en uitstroom Denise VO 2015/2016 Schooljaar 2015/2016 Einddoel Met dit plan willen wij de huidige gang van zaken omtrent de instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen van De

Nadere informatie

Lerend Netwerk Overstap VMBO naar MBO Eemland. Overdracht met zorg

Lerend Netwerk Overstap VMBO naar MBO Eemland. Overdracht met zorg Lerend Netwerk Overstap VMBO naar MBO Eemland Overdracht met zorg 30 januari 2014 Gaat dit altijd zo? Visie op de overstap Doorlopende LOB lijn overstap onderdeel LOB Planmatig én flexibel Kwaliteiten

Nadere informatie

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure Inleiding: De zevensprong heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan kinderen vanuit de Jenaplan principes. Daarbij wordt als vanzelfsprekend

Nadere informatie

Stap 2 D Check Jouw droom

Stap 2 D Check Jouw droom D-Check van: Stap 1 D Check Waar sta jij nu? Misschien weet jij al wat je na het VMBO wilt gaan doen, maar misschien heb je nog geen enkel idee. Dan is het best een lastige keuze, er zijn namelijk veel

Nadere informatie

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Basisschool De Bolster PCBO Amersfoort Inleiding Vanuit onze missie en visie is ons uitgangspunt, dat elk kind in principe recht heeft op een plek bij ons op

Nadere informatie

SCHOOLJAAR:

SCHOOLJAAR: Aanmeldingsformulier SCHOOLJAAR: 2016 2017 Brugklassen: Vakcollege (Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg, eventueel met LWOO) Praktijkonderwijs Afdelingsleiders: Praktijkschool: Vakcollege: Mevr. E.

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo toelating voor schooljaar 2016-2017 Opgesteld door: Afdeling Kwaliteit & Onderwijs Vastgesteld door: Directieraad mbo Datum: 14 december 2015 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Ouderavond profielkeuze havo

Ouderavond profielkeuze havo Ouderavond profielkeuze havo Maandag 31 oktober 2016 19.00 uur 19.45 uur I. Hover, decaan Sint-Janscollege LOB Loopbaanoriëntatie- en begeleiding Decaan Start profielkeuze leerjaar 3 studiekeuze eindexamenjaar

Nadere informatie

LOBNIEUWSBRIEF. voor de ouders van leerlingen in havo-3 en vwo-3

LOBNIEUWSBRIEF. voor de ouders van leerlingen in havo-3 en vwo-3 LOBNIEUWSBRIEF voor de ouders van leerlingen in havo-3 en vwo-3 8 e jaargang nummer 1 september 2016 LOB: een vak voor leerlingen en ouders 2 Op het lesrooster van alle leerlingen uit havo-3 en vwo-3 staat

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

Protocol zij-instroom. Winkler Prins

Protocol zij-instroom. Winkler Prins Protocol zij-instroom Winkler Prins 2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stroomschema... 4 3. Beschrijving van de procedure.... 6 4. Rollen en taken... 9 i2 Protocol zij-instroom Winkler Prins 2017 1. Inleiding

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie

Protocol. Versie: september januari

Protocol. Versie: september januari Protocol Versie: september januari 2013 2 1 Protocol Overdrachtsformulier Indien er in dit protocol de volgende termen staan, wordt er mee bedoeld: Basisschool = basisschool, speciaal basisonderwijs of

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit )

Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit ) Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit 11-11-2014 ) Inhoud Inleiding 2 Aanmelding van een nieuwe leerling 2 Benodigde gegevens voor de aanname 2 Aannamecommissie

Nadere informatie

PROCEDURE VAN : AANMELDEN, TOELATEN, INSCHRIJVEN EN INSTROOM NIEUWE LEERLINGEN

PROCEDURE VAN : AANMELDEN, TOELATEN, INSCHRIJVEN EN INSTROOM NIEUWE LEERLINGEN PROCEDURE VAN : AANMELDEN, TOELATEN, INSCHRIJVEN EN INSTROOM NIEUWE LEERLINGEN Procedure van toelating nieuwe leerlingen Basisschool De Kinderbrug Pagina 1 Inhoud Inleiding... 2 1. Informatie over de school...

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN www.hanze.nl Warme Overdracht procedure en documenten 1 Inhoud Inleiding 3 1. De procedure in een stroomschema 4 2. Brief aan mentoren 7 3. Brief aan ouders/verzorgers 9 4. Overdrachtsformulier

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015-2016

Aanmeldingsformulier 2015-2016 Aanmeldingsformulier 2015-2016 Ondertekening (altijd invullen) Ondergetekende verklaart: het formulier naar waarheid te hebben ingevuld; dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden beroepsonderwijs van

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 4TL

Voorlichtingsavond 4TL Voorlichtingsavond 4TL De informatie van vanavond staat vanaf morgen op de website onder Dit is dalton > Belangrijke documenten > voor ouders De jaaragenda met belangrijke data voor de leerlingen en ouders

Nadere informatie

Zorgplicht. Wat komt er op ons af? Kees Blaauw. overleg zorgcoördinatoren - 21 januari 2013

Zorgplicht. Wat komt er op ons af? Kees Blaauw. overleg zorgcoördinatoren - 21 januari 2013 Zorgplicht Wat komt er op ons af? Kees Blaauw overleg zorgcoördinatoren - 21 januari 2013 Samenwerkingsverband passend onderwijs 24 besturen 114 schoollocaties 52.510 leerlingen (oktober 2011) Overlap

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Doorstroomdossier VMBO MBO

Doorstroomdossier VMBO MBO Doorstroomdossier VMB MB Aanmelding schooljaar 2012 2013 Naam leerling Naam en plaats toeleverende school Gekozen opleiding op Groenhorst College Invuldatum Handtekening mentor/decaan Handtekening leerling

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2017/2018

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2017/2018 INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2017/2018 In dit document is het inschrijvingsbeleid voor het Arte College voor schooljaar 2017/2018 beschreven. De inhoud van dit document is tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Schooljaar

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Schooljaar Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Schooljaar 2016-2017 Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau

Nadere informatie

Doorstroomdossier Griftland: 4 mavo naar 4 havo

Doorstroomdossier Griftland: 4 mavo naar 4 havo Doorstroomdossier Griftland: 4 mavo naar 4 havo Vul eerst onderstaande gegevens in: Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geboortedatum: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon : NAAM MENTOR: Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

2. Wettelijk kader toelatingsbeleid en uitwerking binnen Groenhorst. 4

2. Wettelijk kader toelatingsbeleid en uitwerking binnen Groenhorst. 4 Toelatingsbeleid en intakeprocedure MBO schooljaar 2016-2017 Februari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Algemeen.. 3 1.2. Inhoud en doel van het toelatingsbeleid. 3 2. Wettelijk kader toelatingsbeleid

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding Zorg & Begeleiding 2 Zorg & Begeleiding Hoe maak ik mijn huiswerk op de juiste manier? Hoe ga ik om met stress en frustraties? Hoe word ik zekerder zodat ik beter voor mezelf kan opkomen? En wat gebeurt

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo. toelating voor schooljaar Gepubliceerd op: 23 januari 2017 Versie: 1.0

Toelatingsbeleid mbo. toelating voor schooljaar Gepubliceerd op: 23 januari 2017 Versie: 1.0 Toelatingsbeleid mbo toelating voor schooljaar 2017-2018 Opgesteld door: Geaccordeerd door: Vastgesteld door: Afdeling Kwaliteit & Onderwijs Werkgroep toelating mbo College van Bestuur Gepubliceerd op:

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Kwaliteitskader Toelating MBO Utrecht

Kwaliteitskader Toelating MBO Utrecht Kwaliteitskader Toelating MBO Utrecht Inclusief implicaties Passend Onderwijs Colofon Uitgave : 0.3, 17 juni 2014 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 1 juli 2014 Opgesteld door : Onderwijs

Nadere informatie

Op 12 maart is er een informatieavond over de profiel- en vakkenpakketkeuze.

Op 12 maart is er een informatieavond over de profiel- en vakkenpakketkeuze. MAVO 2 Profielkeuze Klas 2 is een belangrijk jaar wat betreft de oriëntatie op de verschillende profielen. Op maandag 9 april moeten de leerlingen hun definitieve profiel- en vakkenpakket keuze maken.

Nadere informatie

Bijlage C. bij ONDERSTEUNINGSPLAN. Formulieren

Bijlage C. bij ONDERSTEUNINGSPLAN. Formulieren Bijlage C. bij ONDERSTEUNINGSPLAN Formulieren 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE Bladzijde C.1 Aanmeldformulier ZTO 3 C.2 Toestemmingsformulier ZTO voor ouders 5 C.3 Aanmeldformulier ZAT 6 C.4 Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Informatie voor decanen: Het aanmelden en inschrijven van gedetacheerde leerlingen bij het VAVO Horizon College

Informatie voor decanen: Het aanmelden en inschrijven van gedetacheerde leerlingen bij het VAVO Horizon College Informatie voor decanen: Het aanmelden en inschrijven van gedetacheerde leerlingen bij het VAVO Horizon College 2017-2018 Voorlichting VAVO Horizon College voor potentiële leerlingen en ouders Vrijdag

Nadere informatie

aanmelden. Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding. agribusiness bloem & styling

aanmelden. Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding. agribusiness bloem & styling Aanmelden 2017-2018 agribusiness bloem & styling dier groen & techniek voeding & gezondheid Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding aanmelden 2017-2018 Groen licht voor succes!

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

college Inschrijvingen 2016 newman agenda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen Nummer 6 23 februari 2017 februari

college Inschrijvingen 2016 newman agenda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen Nummer 6 23 februari 2017 februari Inschrijvingen 2016 newman college agenda Nieuwsbrief bestemd voor de ouders/verzorgers en de leerlingen Nummer 6 23 februari 2017 februari 23 oudernieuwsbrief 6 24 20.00 23.00 uur: carnavalsfeest NIO-Dattest

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Protocol doorstroom van kinderen naar een volgende bouw. HEIJENOORDSCHOOL openbaar Jenaplan basisonderwijs

Protocol doorstroom van kinderen naar een volgende bouw. HEIJENOORDSCHOOL openbaar Jenaplan basisonderwijs Protocol doorstroom van kinderen naar een volgende bouw HEIJENOORDSCHOOL openbaar Jenaplan basisonderwijs 1 Inhoud 1. Protocol... 3 2. Overzichten die in de doorstroomprocedure worden gebruikt zijn:...

Nadere informatie