Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Infrastructuur en Milieu"

Transcriptie

1 Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus EX Den Haag CBRB Rijn- en Binnenvaarthuis Directeur De heer ing. R. Tieman Vasteland 12e 3011 BL Rotterdam PIesmanweg 1-6 Den Haag Postbus EX Den Haag Contactpersoon mr. L. Vermeulen Senior Beleidsmedewerker T F Datum 2 november 2012 Betreft overgangstermijnen IENM/BSK-2012/ Geachte heer Tieman, De afgelopen jaren heeft het binnenvaartbedrijfsleven bij herhaling haar zorgen geuit richting de Minister van Infrastructuur en Milieu, maar ook richting de Tweede Kamer, over de afloop van verschillende overgangstermijnen uit het Reglement van Onderzoek Schepen op de Rijn (Rosr). Naar aanleiding van deze zorgen heeft het Ministerie in 2011 onderzoek laten doen naar de afloop van deze overgangstermijnen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse binnenvaartsector. Dit onderzoek, uitgevoerd door KplusV Organisatie Advies en met inbreng van de binnenvaartsector, heeft een drietal documenten opgeleverd, te weten: Onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart; Bijlagen bij onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart; Notitie overgangsbepalingen passagiersschepen. Deze documenten vormden voor de Nederlandse delegatie in de Centrale Commissie Rijnvaart (CCR) de aanleiding om de overgangsbepalingen opnieuw aan de orde te stellen. Op basis van de documenten stemden de andere delegaties erin toe, het onderwerp "overgangsbepalingen" op het werkprogramma voor 2012 en 2013 van de CCR te plaatsen. Dit betekent dat het betrokken Comité van de CCR het onderwerp tijdens haar vergaderingen mag bespreken. Plaatsing van het onderwerp op het werkprogramma betekent echter niet automatisch dat de delegaties in de CCR ook bereid zijn, om deze overgangsbepalingen geheel of zelfs maar gedeeltelijk te herzien. Tijdens de eerste besprekingen over het onderwerp bleek al snel dat de andere delegaties in de CCR vooralsnog zeer terughoudend zijn om de bestaande overgangsbepalingen of -termijnen te wijzigen. Zij wijzen er op dat deze termijnen in 2003 na gedegen onderzoek door het Duitse Versuchsanstalt für Binnenschiffbau (VBD) en na intensief overleg met het binnenvaartbedrijfsleven (waarbij overeenstemming werd bereikt), unaniem door de CCR-Iidstaten werden vastgesteld. In de overige CCR-lidstaten blijkt bovendien tot op heden de overheid niet of nauwelijks door het bedrijfsleven op deze problematiek te zijn

2 aangesproken. Het wordt door de delegaties in elk geval niet zo ervaren. Aangezien de overgangsbepalingen bestaande regelgeving betreft, dient over elke eventuele wijziging hierin door alle CCR delegaties op basis van unanimiteit besloten te worden. Nederland heeft intussen in de CCR voorgesteld om de overgangsbepalingen waarvan bovengenoemd onderzoek heeft uitgewezen dat zij gepaard gaan met hoge nalevingskosten, aan nader onderzoek te onderwerpen. Hiervoor zouden alternatieve oplossingen moeten worden uitgewerkt. De bereidheid van andere delegaties om hierover de discussie te voeren, is echter volledig afhankelijk van de kracht van de onderbouwing die Nederland per bepaling kan geven. Bepalingen waarvoor deze onderbouwing onvoldoende urgent en concreet kan worden gemaakt, zullen bij de andere delegaties geen kans maken. Datum 2 november 2012 IENM/BSK / De Nederlandse delegatie in de CCR is bereid zich maximaal sterk te maken voor aanvaardbare oplossingen voor de meest knellende overgangsbepalingen. Voor de betreffende onderbouwing hebben we echter dringend uw steun nodig. In de bijlage bij deze brief treft u een overzicht aan van de bepalingen waarom het gaat. Teneinde de overige delegaties te overtuigen van het feit dat actie geboden is, heeft de Nederlandse delegatie, per bepaling, dringend behoefte aan de volgende informatie: hoeveel schepen worden door deze bepaling getroffen (concrete aantallen, geen schattingen, zo veel mogelijk met scheepsnamen en contactgegevens eigenaar om nader onderzoek mogelijk te maken); welke aanpassingen moeten worden verricht en welke bedragen zijn hiermee gemoeid (concrete bedragen, geen schattingen); hoeveel schepen zullen bij het verlengen van het Certificaat van Onderzoek vanaf 1 januari 2013 een beroep doen op de hardheidsclausule van artikel Rosr (goed onderbouwde schatting kan volstaan). Hierbij wil ik met klem een beroep doen op uw organisatie om bij uw achterban de gevraagde informatie te achterhalen en aan de Nederlandse delegatie te doen toekomen. Ik wil u vragen om deze informatie vóór 20 november 2012 aan te leveren voor de bepalingen waarvan de termijn reeds in 2010 afliep. Voor de bepalingen die in 2015 aflopen, dient de informatie uiterlijk in februari 2013 beschikbaar te zijn, teneinde de discussie in de CCR te kunnen voeren. Ik ben mij er van bewust dat deze vraag reeds eerder aan u gesteld is. Ik stel deze vraag echter opnieuw, omdat de tot nu toe vanuit uw organisaties ontvangen antwoorden in de meeste gevallen bij lange niet de hardheid en concreetheid hadden die nodig zijn om binnen de CCR de discussie succesvol te kunnen voeren. Ik wil u er daarom nogmaals op wijzen, dat als de informatie niet op tafel komt, de kans dat andere delegaties bereid zijn terug te komen op in 2003 unaniem genomen besluiten, zeer gering lijkt. De Nederlandse delegatie zal haar

3 onderhandelingsinzet in belangrijke mate laten bepalen door de kwaliteit van de geboden onderbouwing. Tenslotte geef ik u in overweging er bij uw zusterorganisaties in de andere Rijnoeverstaten op aan te dringen, meer met hun delegaties in de eer over dit onderwerp te communiceren. Met vriendelijke groet, Datum 2 november 2012 IENM/BSK-2012/222997

4 Bijlage: lijst van bepalingen die het betreft Bepaling Overgangstermijn Omschrijving 3.03 lid 1 (a) 2035 Plaats aanvaringsschot 3.03 lid Voorschip met ankernissen 3.04 lid Geluidsdruk Machinekamer 7.01 lid I Geluidsdruk in stuurhut 7.02 lid , Gekleurde ruiten stuurhut 8.10 lid Geluidsdruk 25 meter afstand schip 9.01, lid Elektrische installatie voldoen aan geldende normen lid 5 en Ankeruitrustinq (ankerqewicht) lid Relinqen en voetliisten qanqboorden Breedte qanqboord lid Minimale grootte nooduitgangen Eisen aan luiken Eisen aan lieren lid 2 t/m Eisen aan kranen lid 8t/m Eisen aan kranen lid Geluidsdruk woon- en slaapruimten lid Verbliiven aan boord verbliivende personen lid Positie van de vloer lid Woon- en slaapruimte lid Stahoogte in verblijven lid Vloeroppervlak in woonruimte lid Inhoud van ruimten lid Luchtvolume per persoon lid Afmetinq van deuren lid Aanbrenqen van trappen lid Leidinqen van qevaarliike stoffen en gassen Sanitaire voorzieningen Verwarminq en ventilatie lid Aantal en plaats schotten lid Eisen aan verbindinqsqanqen 15.06, lid 6 (c) 2007/2015 Vluchtwegen niet door machinekamers en keukens lid Eisen aan verzamelruimten lid 1 en Eisen aan voortstuwinqssysteem lid 3 (a) 2010 Eisen aan alarminstallatie lid 4 en Noodstroominstallatie 15.11, lid Technische geschiktheid op het gebied van brandbescherming van materialen en onderdelen lid Uitvoering van scheidingsvlakken 15.11, lid Wanden van dek tot dek overeenkomstig uitvoering scheidingsvlakken conform artikel lid lid Brandblusinstallatie in machinekamers

5 Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus EX Den Haag Binnenvaart Branche Unie Directeur De heer E. van Toor Vasteland 12c 3011 Bl Rotterdam PIesmanweg 1-6 Den Haag Postbus EX Den Haag Contactpersoon mr. L. Vermeulen Senior Beleidsmedewerker T F Datum 2 november 2012 Betreft overgangsterm ijnen IENM/BSK-20 12/ Geachte heer van Toor, De afgelopen jaren heeft het binnenvaartbedrijfsleven bij herhaling haar zorgen geuit richting de Minister van Infrastructuur en Milieu, maar ook richting de Tweede Kamer, over de afloop van verschillende overgangstermijnen uit het Reglement van Onderzoek Schepen op de Rijn (Rosr). Naar aanleiding van deze zorgen heeft het Ministerie in 2011 onderzoek laten doen naar de afloop van deze overgangstermijnen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse binnenvaartsector. Dit onderzoek, uitgevoerd door KplusV Organisatie Advies en met inbreng van de binnenvaartsector, heeft een drietal documenten opgeleverd, te weten: Onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart; Bijlagen bij onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart; Notitie overgangsbepalingen passagiersschepen. Deze documenten vormden voor de Nederlandse delegatie in de Centrale Commissie Rijnvaart (CCR) de aanleiding om de overgangsbepalingen opnieuw aan de orde te stellen. Op basis van de documenten stemden de andere delegaties erin toe, het onderwerp "overgangsbepalingen" op het werkprogramma voor 2012 en 2013 van de CCR te plaatsen. Dit betekent dat het betrokken Comité van de CCR het onderwerp tijdens haar vergaderingen mag bespreken. Plaatsing van het onderwerp op het werkprogramma betekent echter niet automatisch dat de delegaties in de CCR ook bereid zijn, om deze overgangsbepalingen geheel of zelfs maar gedeeltelijk te herzien. Tijdens de eerste besprekingen over het onderwerp bleek al snel dat de andere delegaties in de CCR vooralsnog zeer terughoudend zijn om de bestaande overgangsbepalingen of -termijnen te wijzigen. Zij wijzen er op dat deze termijnen in 2003 na gedegen onderzoek door het Duitse Versuchsanstalt für Binnenschiffbau (VBD) en na intensief overleg met het binnenvaartbedrijfsleven (waarbij overeenstemming werd bereikt), unaniem door de CCR-lidstaten werden vastgesteld. In de overige CCR-Iidstaten blijkt bovendien tot op heden de overheid niet of nauwelijks door het bedrijfsleven op deze problematiek te zijn

6 aangesproken. Het wordt door de delegaties in elk geval niet zo ervaren. Aangezien de overgangsbepalingen bestaande regelgeving betreft, dient over elke eventuele wijziging hierin door alle CCR delegaties op basis van unanimiteit besloten te worden. Nederland heeft intussen in de CCR voorgesteld om de overgangsbepalingen waarvan bovengenoemd onderzoek heeft uitgewezen dat zij gepaard gaan met hoge nalevingskosten, aan nader onderzoek te onderwerpen. Hiervoor zouden alternatieve oplossingen moeten worden uitgewerkt. De bereidheid van andere delegaties om hierover de discussie te voeren, is echter volledig afhankelijk van de kracht van de onderbouwing die Nederland per bepaling kan geven. Bepalingen waarvoor deze onderbouwing onvoldoende urgent en concreet kan worden gemaakt, zullen bij de andere delegaties geen kans maken. Datum 2 november 2012 IENM/SSK-20 12/ De Nederlandse delegatie in de CCR is bereid zich maximaal sterk te maken voor aanvaardbare oplossingen voor de meest knellende overgangsbepalingen. Voor de betreffende onderbouwing hebben we echter dringend uw steun nodig. In de bijlage bij deze brief treft u een overzicht aan van de bepalingen waarom het gaat. Teneinde de overige delegaties te overtuigen van het feit dat actie geboden is, heeft de Nederlandse delegatie, per bepaling, dringend behoefte aan de volgende informatie: hoeveel schepen worden door deze bepaling getroffen (concrete aantallen, geen schattingen, zo veel mogelijk met scheepsnamen en contactgegevens eigenaar om nader onderzoek mogelijk te maken); welke aanpassingen moeten worden verricht en welke bedragen zijn hiermee gemoeid (concrete bedragen, geen schattingen); hoeveel schepen zullen bij het verlengen van het Certificaat van Onderzoek vanaf 1 januari 2013 een beroep doen op de hardheidsclausule van artikel Rosr (goed onderbouwde schatting kan volstaan). Hierbij wil ik met klem een beroep doen op uw organisatie om bij uw achterban de gevraagde informatie te achterhalen en aan de Nederlandse delegatie te doen toekomen. Ik wil u vragen om deze informatie vóór 20 november 2012 aan te leveren voor de bepalingen waarvan de termijn reeds in 2010 afliep. Voor de bepalingen die in 2015 aflopen, dient de informatie uiterlijk in februari 2013 beschikbaar te zijn, teneinde de discussie in de CCR te kunnen voeren. Ik ben mij er van bewust dat deze vraag reeds eerder aan u gesteld is. Ik stel deze vraag echter opnieuw, omdat de tot nu toe vanuit uw organisaties ontvangen antwoorden in de meeste gevallen bij lange niet de hardheid en concreetheid hadden die nodig zijn om binnen de CCR de discussie succesvol te kunnen voeren. Ik wil u er daarom nogmaals op wijzen, dat als de informatie niet op tafel komt, de kans dat andere delegaties bereid zijn terug te komen op in 2003 unaniem genomen besluiten, zeer gering lijkt. De Nederlandse delegatie zal haar

7 onderhandelingsinzet in belangrijke mate laten bepalen door de kwaliteit van de geboden onderbouwing. Tenslotte geef ik u in overweging er bij uw zusterorganisaties in de andere Rijnoeverstaten op aan te dringen, meer met hun delegaties in de eer over dit onderwerp te communiceren. Met vriendelijke groet, Datum 2 november 2012 IENM/BSK-20 12/222997

8 Bijlage: lijst van bepalingen die het betreft Bepaling Overgangstermijn Omschrijving 3.03 lid 1 (a) 2035 Plaats aanvarinasschot 3.03 lid Voorschio met ankernissen 3.04 lid Geluidsdruk Machinekamer 7.01 lid Geluidsdruk in stuurhut 7.02 lid Gekleurde ruiten stuurhut 8.10 lid Geluidsdruk 25 meter afstand schip 9.01, lid Elektrische installatie voldoen aan geldende normen 10.01, lid 5 en Ankeruitrustinq (ankerqewicht) 11.02, lid Relinqen en voetliisten ganqboorden Breedte gangboord 11.06, lid Minimale grootte nooduitgangen Eisen aan luiken Eisen aan lieren lid 2 t/m Eisen aan kranen lid 8 t/m Eisen aan kranen lid Geluidsdruk woon- en slaapruimten lid Verblijven aan boord verblijvende personen lid Positie van de vloer lid Woon- en slaaoruimte lid Stahooate in verblijven lid Vloeroooervlak in woonruimte lid Inhoud van ruimten lid Luchtvolume per persoon lid Afmeting van deuren lid Aanbrengen van traooen lid Leidingen van gevaarlijke stoffen en aassen Sanitaire voorzieninaen Verwarmina en ventilatie lid Aantal en plaats schotten lid Eisen aan verbindingsqangen 15.06, lid 6 (c) 2007/2015 Vluchtwegen niet door machinekamers en keukens lid Eisen aan verzamelruimten lid 1 en Eisen aan voortstuwingssysteem lid 3 (a) 2010 Eisen aan alarminstallatie lid 4 en Noodstroominstallatie 15.11, lid Technische geschiktheid op het gebied van brandbescherming van materialen en onderdelen lid Uitvoering van scheidingsvlakken 15.11, lid Wanden van dek tot dek overeenkomstig uitvoering scheidingsvlakken conform artikel lid lid Brandblusinstallatie in machinekamers

9 Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus EX Den Haag KSV Schuttevaer Directeur de heer CJ. de Vries Postbus KK Rotterdam PIesmanweg 1-6 Den Haag Postbus EX Den Haag Contactpersoon mr. L. Vermeulen Senior Beleidsmedewerker T F Datum 2 november 2012 Betreft overga ngstermijnen IENMjBSK-2012j Geachte heer de Vries, De afgelopen jaren heeft het binnenvaartbedrijfsleven bij herhaling haar zorgen geuit richting de Minister van Infrastructuur en Milieu, maar ook richting de Tweede Kamer, over de afloop van verschillende overgangstermijnen uit het Reglement van Onderzoek Schepen op de Rijn (Rosr). Naar aanleiding van deze zorgen heeft het Ministerie in 2011 onderzoek laten doen naar de afloop van deze overgangstermijnen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse binnenvaartsector. Dit onderzoek, uitgevoerd door KplusV Organisatie Advies en met inbreng van de binnenvaartsector, heeft een drietal documenten opgeleverd, te weten: Onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart; Bijlagen bij onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart; Notitie overgangsbepalingen passagiersschepen. Deze documenten vormden voor de Nederlandse delegatie in de Centrale Commissie Rijnvaart (CCR) de aanleiding om de overgangsbepalingen opnieuw aan de orde te stellen. Op basis van de documenten stemden de andere delegaties erin toe, het onderwerp "overgangsbepalingen" op het werkprogramma voor 2012 en 2013 van de CCR te plaatsen. Dit betekent dat het betrokken Comité van de CCR het onderwerp tijdens haar vergaderingen mag bespreken. Plaatsing van het onderwerp op het werkprogramma betekent echter niet automatisch dat de delegaties in de CCR ook bereid zijn, om deze overgangsbepalingen geheel of zelfs maar gedeeltelijk te herzien. Tijdens de eerste besprekingen over het onderwerp bleek al snel dat de andere delegaties in de CCR vooralsnog zeer terughoudend zijn om de bestaande overgangsbepalingen of -termijnen te wijzigen. Zij wijzen er op dat deze termijnen in 2003 na gedegen onderzoek door het Duitse Versuchsanstalt für Binnenschiffbau (VBD) en na intensief overleg met het binnenvaartbedrijfsleven (waarbij overeenstemming werd bereikt), unaniem door de CCR-Iidstaten werden vastgesteld. In de overige CCR-Iidstaten blijkt bovendien tot op heden de overheid niet of nauwelijks door het bedrijfsleven op deze problematiek te zijn

10 aangesproken. Het wordt door de delegaties in elk geval niet zo ervaren. Aangezien de overgangsbepalingen bestaande regelgeving betreft, dient over elke eventuele wijziging hierin door alle CCR delegaties op basis van unanimiteit besloten te worden. Nederland heeft intussen in de CCR voorgesteld om de overgangsbepalingen waarvan bovengenoemd onderzoek heeft uitgewezen dat zij gepaard gaan met hoge nalevingskosten, aan nader onderzoek te onderwerpen. Hiervoor zouden alternatieve oplossingen moeten worden uitgewerkt. De bereidheid van andere delegaties om hierover de discussie te voeren, is echter volledig afhankelijk van de kracht van de onderbouwing die Nederland per bepaling kan geven. Bepalingen waarvoor deze onderbouwing onvoldoende urgent en concreet kan worden gemaakt, zullen bij de andere delegaties geen kans maken. Datum 2 november 2012 IENM/BSK-2012/ De Nederlandse delegatie in de CCR is bereid zich maximaal sterk te maken voor aanvaardbare oplossingen voor de meest knellende overgangsbepalingen. Voor de betreffende onderbouwing hebben we echter dringend uw steun nodig. In de bijlage bij deze brief treft u een overzicht aan van de bepalingen waarom het gaat. Teneinde de overige delegaties te overtuigen van het feit dat actie geboden is, heeft de Nederlandse delegatie, per bepaling, dringend behoefte aan de volgende informatie: hoeveel schepen worden door deze bepaling getroffen (concrete aantallen, geen schattingen, zo veel mogelijk met scheepsnamen en contactgegevens eigenaar om nader onderzoek mogelijk te maken); welke aanpassingen moeten worden verricht en welke bedragen zijn hiermee gemoeid (concrete bedragen, geen schattingen); hoeveel schepen zullen bij het verlengen van het Certificaat van Onderzoek vanaf 1 januari 2013 een beroep doen op de hardheidsclausule van artikel Rosr (goed onderbouwde schatting kan volstaan). Hierbij wil ik met klem een beroep doen op uw organisatie om bij uw achterban de gevraagde informatie te achterhalen en aan de Nederlandse delegatie te doen toekomen. Ik wil u vragen om deze informatie vóór 20 november 2012 aan te leveren voor de bepalingen waarvan de termijn reeds in 2010 afliep. Voor de bepalingen die in 2015 aflopen, dient de informatie uiterlijk in februari 2013 beschikbaar te zijn, teneinde de discussie in de CCR te kunnen voeren. Ik ben mij er van bewust dat deze vraag reeds eerder aan u gesteld is. Ik stel deze vraag echter opnieuw, omdat de tot nu toe vanuit uw organisaties ontvangen antwoorden in de meeste gevallen bij lange niet de hardheid en concreetheid hadden die nodig zijn om binnen de CCR de discussie succesvol te kunnen voeren. Ik wil u er daarom nogmaals op wijzen, dat als de informatie niet op tafel komt, de kans dat andere delegaties bereid zijn terug te komen op in 2003 unaniem genomen besluiten, zeer gering lijkt. De Nederlandse delegatie zal haar

11 onderhandelingsinzet in belangrijke mate laten bepalen door de kwaliteit van de geboden onderbouwing. Tenslotte geef ik u in overweging er bij uw zusterorganisaties in de andere Rijnoeverstaten op aan te dringen, meer met hun delegaties in de eer over dit onderwerp te communiceren. Met vriendelijke groet, Datum 2 november 2012 IENM/BSK-2012/222997

12 Bijlage: lijst van bepalingen die het betreft Bepaling Overgangstermiin Omschriiving 3.03 lid 1 (a) 2035 Plaats aanvarinqsschot 3.03, lid Voorschip met ankernissen 3.04, lid Geluidsdruk Machinekamer 7.01, lid Geluidsdruk in stuurhut 7.02 lid Gekleurde ruiten stuurhut 8.10 lid Geluidsdruk 25 meter afstand schip 9.01, lid Elektrische installatie voldoen aan geldende normen lid 5 en Ankeruitrusting (ankergewicht) lid Relingen en voetlijsten gangboorden Breedte aanaboord lid Minimale arootte nooduitaangen Eisen aan luiken Eisen aan lieren lid 2 t/m Eisen aan kranen lid 8 t/m Eisen aan kranen lid Geluidsdruk woon- en slaapruimten lid Verblijven aan boord verblijvende personen lid Positie van de vloer lid Woon- en slaaoruimte lid Stahooqte in verbliiven lid Vloeropoervlak in woonruimte lid Inhoud van ruimten lid Luchtvolume per persoon lid Afmeting van deuren lid Aanbrengen van trappen lid Leidinaen van aevaarliike stoffen en qassen Sanitaire voorzieninqen Verwarmina en ventilatie lid Aantal en olaats schotten lid Eisen aan verbindinqsqanqen 15.06, lid 6 (c) 2007/2015 Vluchtwegen niet door machinekamers en keukens lid Eisen aan verzamelruimten lid 1 en Eisen aan voortstuwingssysteem lid 3 (a) 2010 Eisen aan alarminstallatie lid 4 en Noodstroominstallatie 15.11, lid Technische geschiktheid op het gebied van brandbescherming van materialen en onderdelen lid Uitvoerinq van scheidingsvlakken 15.11, lid Wanden van dek tot dek overeenkomstig uitvoering scheidingsvlakken conform artikel lid lid Brandblusinstallatie in machinekamers

13 Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus EX Den Haag Algemeene Schippers Vereeniging Directeur De heer W. Stam Postbus AL Gouda PIesmanweg 1-6 Den Haag Postbus EX Den Haag Contactpersoon mr. L. Vermeulen Senior Beleidsmedewerker T F Datum 2 november 2012 Betreft overgangstermijnen IENM/BSK-2012/ Geachte heer Stam, De afgelopen jaren heeft het binnenvaartbedrijfsleven bij herhaling haar zorgen geuit richting de Minister van Infrastructuur en Milieu, maar ook richting de Tweede Kamer, over de afloop van verschillende overgangstermijnen uit het Reglement van Onderzoek Schepen op de Rijn (Rosr). Naar aanleiding van deze zorgen heeft het Ministerie in 2011 onderzoek laten doen naar de afloop van deze overgangstermijnen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse binnenvaartsector. Dit onderzoek, uitgevoerd door KplusV Organisatie Advies en met inbreng van de binnenvaartsector, heeft een drietal documenten opgeleverd, te weten: Onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart; Bijlagen bij onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart; Notitie overgangsbepalingen passagiersschepen. Deze documenten vormden voor de Nederlandse delegatie in de Centrale Commissie Rijnvaart (CCR) de aanleiding om de overgangsbepalingen opnieuw aan de orde te stellen. Op basis van de documenten stemden de andere delegaties erin toe, het onderwerp "overgangsbepalingen" op het werkprogramma voor 2012 en 2013 van de CCR te plaatsen. Dit betekent dat het betrokken Comité van de CCR het onderwerp tijdens haar vergaderingen mag bespreken. Plaatsing van het onderwerp op het werkprogramma betekent echter niet automatisch dat de delegaties in de CCR ook bereid zijn, om deze overgangsbepalingen geheel of zelfs maar gedeeltelijk te herzien. Tijdens de eerste besprekingen over het onderwerp bleek al snel dat de andere delegaties in de CCR vooralsnog zeer terughoudend zijn om de bestaande overgangsbepalingen of -termijnen te wijzigen. Zij wijzen er op dat deze termijnen in 2003 na gedegen onderzoek door het Duitse Versuchsanstalt für Binnenschiffbau (VBD) en na intensief overleg met het binnenvaartbedrijfsleven (waarbij overeenstemming werd bereikt), unaniem door de CCR-Iidstaten werden vastgesteld. In de overige CCR-lidstaten blijkt bovendien tot op heden de overheid niet of nauwelijks door het bedrijfsleven op deze problematiek te zijn

14 aangesproken. Het wordt door de delegaties in elk geval niet zo ervaren. Aangezien de overgangsbepalingen bestaande regelgeving betreft, dient over elke eventuele wijziging hierin door alle CCR delegaties op basis van unanimiteit besloten te worden. Nederland heeft intussen in de CCR voorgesteld om de overgangsbepalingen waarvan bovengenoemd onderzoek heeft uitgewezen dat zij gepaard gaan met hoge nalevingskosten, aan nader onderzoek te onderwerpen. Hiervoor zouden alternatieve oplossingen moeten worden uitgewerkt. De bereidheid van andere delegaties om hierover de discussie te voeren, is echter volledig afhankelijk van de kracht van de onderbouwing die Nederland per bepaling kan geven. Bepalingen waarvoor deze onderbouwing onvoldoende urgent en concreet kan worden gemaakt, zullen bij de andere delegaties geen kans maken. Datum 2 november 2012 IENM/BSK / De Nederlandse delegatie in de CCR is bereid zich maximaal sterk te maken voor aanvaardbare oplossingen voor de meest knellende overgangsbepalingen. Voor de betreffende onderbouwing hebben we echter dringend uw steun nodig. In de bijlage bij deze brief treft u een overzicht aan van de bepalingen waarom het gaat. Teneinde de overige delegaties te overtuigen van het feit dat actie geboden is, heeft de Nederlandse delegatie, per bepaling, dringend behoefte aan de volgende informatie: hoeveel schepen worden door deze bepaling getroffen (concrete aantallen, geen schattingen, zo veel mogelijk met scheepsnamen en contactgegevens eigenaar om nader onderzoek mogelijk te maken); welke aanpassingen moeten worden verricht en welke bedragen zijn hiermee gemoeid (concrete bedragen, geen schattingen); hoeveel schepen zullen bij het verlengen van het Certificaat van Onderzoek vanaf 1 januari 2013 een beroep doen op de hardheidsclausule van artikel Rosr (goed onderbouwde schatting kan volstaan). Hierbij wil ik met klem een beroep doen op uw organisatie om bij uw achterban de gevraagde informatie te achterhalen en aan de Nederlandse delegatie te doen toekomen. Ik wil u vragen om deze informatie vóór 20 november 2012 aan te leveren voor de bepalingen waarvan de termijn reeds in 2010 afliep. Voor de bepalingen die in 2015 aflopen, dient de informatie uiterlijk in februari 2013 beschikbaar te zijn, teneinde de discussie in de CCR te kunnen voeren. Ik ben mij er van bewust dat deze vraag reeds eerder aan u gesteld is. Ik stel deze vraag echter opnieuw, omdat de tot nu toe vanuit uw organisaties ontvangen antwoorden in de meeste gevallen bij lange niet de hardheid en concreetheid hadden die nodig zijn om binnen de CCR de discussie succesvol te kunnen voeren. Ik wil u er daarom nogmaals op wijzen, dat als de informatie niet op tafel komt, de kans dat andere delegaties bereid zijn terug te komen op in 2003 unaniem genomen besluiten, zeer gering lijkt. De Nederlandse delegatie zal haar

15 onderhandelingsinzet in belangrijke mate laten bepalen door de kwaliteit van de geboden onderbouwing. Tenslotte geef ik u in overweging er bij uw zusterorganisaties in de andere Rijnoeverstaten op aan te dringen, meer met hun delegaties in de eer over dit onderwerp te communiceren. Met vriendelijke groet, Datum 2 november 2012 IENM/BSK-2012/222997

16 Bijlage: lijst van bepalingen die het betreft Bepalina Overaanastermiin Omschriiving 3.03 lid 1 (a) 2035 Plaats aanvaringsschot 3.03 lid Voorschip met ankernissen 3.04 lid Geluidsdruk Machinekamer 7.01 lid Geluidsdruk in stuurhut 7.02 lid Gekleurde ruiten stuurhut 8.10 lid Geluidsdruk 25 meter afstand schip 9.01, lid Elektrische installatie voldoen aan geldende normen lid 5 en Ankeruitrusting (ankergewicht) lid Relinaen en voetliisten qanqboorden Breedte aanaboord lid Minimale arootte nooduitgangen Eisen aan luiken Eisen aan lieren lid 2 t/m Eisen aan kranen lid 8 t/m Eisen aan kranen lid Geluidsdruk woon- en slaapruimten lid Verbliiven aan boord verbliivende personen lid Positie van de vloer lid Woon- en slaapruimte lid Stahoogte in verblijven lid Vloeroppervlak in woonruimte lid Inhoud van ruimten lid Luchtvolume per persoon lid Afmetina van deuren lid Aanbrenqen van trappen lid Leidinqen van gevaarlijke stoffen en gassen Sanitaire voorzieningen Verwarming en ventilatie lid Aantal en plaats schotten lid Eisen aan verbindinasaangen 15.06, lid 6 (c) 2007/2015 Vluchtwegen niet door machinekamers en keukens lid Eisen aan verzamelruimten lid 1 en Eisen aan voortstuwinassysteem lid 3 (a) 2010 Eisen aan alarminstallatie lid 4 en Noodstroominstallatie 15.11, lid Technische geschiktheid op het gebied van brandbescherming van materialen en onderdelen lid Uitvoerina van scheidingsvlakken 15.11, lid Wanden van dek tot dek overeenkomstig uitvoering scheidingsvlakken conform artikel lid lid Brandblusinstallatie in machinekamers

17 Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus EX Den Haag Vereniging Waterbouwers Directeur De heer F. Heinis Vasteland 12c 3011 BL Rotterdam PIesmanweg 1-6 Den Haag Postbus EX Den Haag Contactpersoon mr. L. Vermeulen Senior Beleidsmedewerker T F Datum 2 november 2012 Betreft overgangstermijnen IENM/BSK-20 12/ Geachte heer Heinis, De afgelopen jaren heeft het binnenvaartbedrijfsleven bij herhaling haar zorgen geuit richting de Minister van Infrastructuur en Milieu, maar ook richting de Tweede Kamer, over de afloop van verschillende overgangstermijnen uit het Reglement van Onderzoek Schepen op de Rijn (Rosr). Naar aanleiding van deze zorgen heeft het Ministerie in 2011 onderzoek laten doen naar de afloop van deze overgangstermijnen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse binnenvaartsector. Dit onderzoek, uitgevoerd door KplusV Organisatie Advies en met inbreng van de binnenvaartsector, heeft een drietal documenten opgeleverd, te weten: Onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart; Bijlagen bij onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart; Notitie overgangsbepalingen passagiersschepen. Deze documenten vormden voor de Nederlandse delegatie in de Centrale Commissie Rijnvaart (CCR) de aanleiding om de overgangsbepalingen opnieuw aan de orde te stellen. Op basis van de documenten stemden de andere delegaties erin toe, het onderwerp "overgangsbepalingen" op het werkprogramma voor 2012 en 2013 van de CCR te plaatsen. Dit betekent dat het betrokken Comité van de CCR het onderwerp tijdens haar vergaderingen mag bespreken. Plaatsing van het onderwerp op het werkprogramma betekent echter niet automatisch dat de delegaties in de CCR ook bereid zijn, om deze overgangsbepalingen geheel of zelfs maar gedeeltelijk te herzien. Tijdens de eerste besprekingen over het onderwerp bleek al snel dat de andere delegaties in de CCR vooralsnog zeer terughoudend zijn om de bestaande overgangsbepalingen of -termijnen te wijzigen. Zij wijzen er op dat deze termijnen in 2003 na gedegen onderzoek door het Duitse Versuchsanstalt für Binnenschiffbau (VBD) en na intensief overleg met het binnenvaartbedrijfsleven (waarbij overeenstemming werd bereikt), unaniem door de CCR-lidstaten werden vastgesteld. In de overige CCR-lidstaten blijkt bovendien tot op heden de overheid niet of nauwelijks door het bedrijfsleven op deze problematiek te zijn

18 aangesproken. Het wordt door de delegaties in elk geval niet zo ervaren. Aangezien de overgangsbepalingen bestaande regelgeving betreft, dient over elke eventuele wijziging hierin door alle CCR delegaties op basis van unanimiteit besloten te worden. Nederland heeft intussen in de CCR voorgesteld om de overgangsbepalingen waarvan bovengenoemd onderzoek heeft uitgewezen dat zij gepaard gaan met hoge nalevingskosten, aan nader onderzoek te onderwerpen. Hiervoor zouden alternatieve oplossingen moeten worden uitgewerkt. De bereidheid van andere delegaties om hierover de discussie te voeren, is echter volledig afhankelijk van de kracht van de onderbouwing die Nederland per bepaling kan geven. Bepalingen waarvoor deze onderbouwing onvoldoende urgent en concreet kan worden gemaakt, zullen bij de andere delegaties geen kans maken. Datum 2 november 2012 IENM/BSK-20 12/ De Nederlandse delegatie in de CCR is bereid zich maximaal sterk te maken voor aanvaardbare oplossingen voor de meest knellende overgangsbepalingen. Voor de betreffende onderbouwing hebben we echter dringend uw steun nodig. In de bijlage bij deze brief treft u een overzicht aan van de bepalingen waarom het gaat. Teneinde de overige delegaties te overtuigen van het feit dat actie geboden is, heeft de Nederlandse delegatie, per bepaling, dringend behoefte aan de volgende informatie: hoeveel schepen worden door deze bepaling getroffen (concrete aantallen, geen schattingen, zo veel mogelijk met scheepsnamen en contactgegevens eigenaar om nader onderzoek mogelijk te maken); welke aanpassingen moeten worden verricht en welke bedragen zijn hiermee gemoeid (concrete bedragen, geen schattingen); hoeveel schepen zullen bij het verlengen van het Certificaat van Onderzoek vanaf 1 januari 2013 een beroep doen op de hardheidsclausule van artikel Rosr (goed onderbouwde schatting kan volstaan). Hierbij wil ik met klem een beroep doen op uw organisatie om bij uw achterban de gevraagde informatie te achterhalen en aan de Nederlandse delegatie te doen toekomen. Ik wil u vragen om deze informatie vóór 20 november 2012 aan te leveren voor de bepalingen waarvan de termijn reeds in 2010 afliep. Voor de bepalingen die in 2015 aflopen, dient de informatie uiterlijk in februari 2013 beschikbaar te zijn, teneinde de discussie in de CCR te kunnen voeren. Ik ben mij er van bewust dat deze vraag reeds eerder aan u gesteld is. Ik stel deze vraag echter opnieuw, omdat de tot nu toe vanuit uw organisaties ontvangen antwoorden in de meeste gevallen bij lange niet de hardheid en concreetheid hadden die nodig zijn om binnen de CCR de discussie succesvol te kunnen voeren. Ik wil u er daarom nogmaals op wijzen, dat als de informatie niet op tafel komt, de kans dat andere delegaties bereid zijn terug te komen op in 2003 unaniem genomen besluiten, zeer gering lijkt. De Nederlandse delegatie zal haar

19 onderhandelingsinzet in belangrijke mate laten bepalen door de kwaliteit van de geboden onderbouwing. Tenslotte geef ik u in overweging er bij uw zusterorganisaties in de andere Rijnoeverstaten op aan te dringen, meer met hun delegaties in de eer over dit onderwerp te communiceren. Met vriendelijke groet, Datum 2 november 2012 IENM/BSK-20 12/222997

20 Bijlage: lijst van bepalingen die het betreft Bepaling Overgangstermiin Omschriiving 3.03 lid 1 (a) 2035 Plaats aanvaringsschot 3.03 lid Voorschip met ankernissen 3.04 lid Geluidsdruk Machinekamer 7.01 lid Geluidsdruk in stuurhut 7.02 lid Gekleurde ruiten stuurhut 8.10 lid Geluidsdruk 25 meter afstand schip 9.01, lid Elektrische installatie voldoen aan geldende normen lid 5 en Ankeruitrustinq (ankerqewicht) lid Relinqen en voetliisten qanqboorden Breedte qanqboord lid Minimale qrootte nooduitqanqen Eisen aan luiken Eisen aan lieren lid 2 tlm Eisen aan kranen lid 8 t/m Eisen aan kranen lid Geluidsdruk woon- en slaapruimten lid Verblijven aan boord verblijvende personen lid Positie van de vloer lid Woon- en slaapruimte lid Stahoogte in verblijven lid Vloeroppervlak in woonruimte lid Inhoud van ruimten lid Luchtvolume Der oersoon lid Afmetinq van deuren lid Aanbrenqen van trappen lid Leidinqen van qevaarlijke stoffen en qassen Sanitaire voorzieninqen Verwarming en ventilatie lid Aantal en plaats schotten lid Eisen aan verbindinasaanaen 15.06, lid 6 (c) 2007/2015 Vluchtwegen niet door machinekamers en keukens lid Eisen aan verzamelruimten lid 1 en Eisen aan voortstuwinassysteem lid 3 (a) 2010 Eisen aan alarminstallatie lid 4 en Noodstroominstallatie 15.11, lid Technische geschiktheid op het gebied van brandbescherming van materialen en onderdelen lid Uitvoerinq van scheidinqsvlakken 15.11, lid Wanden van dek tot dek overeenkomstig uitvoering scheidingsvlakken conform artikel lid lid Brandblusinstallatie in machinekamers

STOP de overgangsbepalingen van de Centrale Rijnvaartcommissie CCR.

STOP de overgangsbepalingen van de Centrale Rijnvaartcommissie CCR. Bijlage bij petitie STOP de overgangsbepalingen van de Centrale Rijnvaartcommissie CCR. Naam Petitie STOP de overgangsbepalingen van de Centrale Rijnvaartcommissie CCR. Omschrijving Binnenschippers moeten

Nadere informatie

Notitie overgangsbepalingen passagiersschepen. Behorend bij Rapport Onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart

Notitie overgangsbepalingen passagiersschepen. Behorend bij Rapport Onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Notitie overgangsbepalingen passagiersschepen

Nadere informatie

WIJ ZIJN BLN. Dé ketenbrede branchevereniging ván en vóór de binnenvaart

WIJ ZIJN BLN. Dé ketenbrede branchevereniging ván en vóór de binnenvaart WIJ ZIJN BLN Dé ketenbrede branchevereniging ván en vóór de binnenvaart THEMABIJEENKOMST Overgangsbepalingen in vogelvlucht OVERGANGSBEPALINGEN Technische en uitrustingseisen aan binnenschepen op de Rijn

Nadere informatie

7.3-2 - 7.3. c) Toepassing Europese norm op bijboten

7.3-2 - 7.3. c) Toepassing Europese norm op bijboten 7.3-1 - 7.3 Moratorium voor bepaalde overgangsbepalingen van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn Wijziging van het Reglement van Onderzoek door een voorschrift van tijdelijke aard (Art. 24.02, tweede

Nadere informatie

Inrichtingen op de gangboorden ter bescherming tegen vallen en ter vermindering van verdrinkingsongevallen. - Ontwerpbesluit -

Inrichtingen op de gangboorden ter bescherming tegen vallen en ter vermindering van verdrinkingsongevallen. - Ontwerpbesluit - CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (11) 17 corr. 1 RP (11) 8 corr. 1 31 maart 2011 Or. de fr/de/nl COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK COMITÉ POLITIEREGLEMENT Inrichtingen op de gangboorden ter bescherming

Nadere informatie

Inventarisatielijst ROSR overgangsbepalingen.

Inventarisatielijst ROSR overgangsbepalingen. Scheepsgegevens. Scheepsnaam Lengte Europanummer (ENI) Breedte Meetbriefnummer Diepgang Certificaat geldig tot Laadvermogen Bouwjaar Motorgegevens. motor 1 Motor 2 Boegschroefmotor Merk Type Vermogen Bouwjaar

Nadere informatie

Onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart. Probleem -en gevolgenanalyse van ROSR in Nederland

Onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart. Probleem -en gevolgenanalyse van ROSR in Nederland Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen

Nadere informatie

Vanwege de leesbaarheid is de brief van de minister als uitgangspunt genomen en zijn daarin de opmerkingen in het blauw geplaatst.

Vanwege de leesbaarheid is de brief van de minister als uitgangspunt genomen en zijn daarin de opmerkingen in het blauw geplaatst. Reactie op de brief van de minister betreffende de CCR regelgeving Te behandelen op het AO Binnenvaart 10 juni 2014 Rotterdam, 1 juni 2014 Aan de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu Betreft:

Nadere informatie

Artikel 11.03 Afmeting van de werkplekken Werkplekken moeten zo groot zijn dat iedere persoon die er werkt voldoende bewegingsvrijheid heeft.

Artikel 11.03 Afmeting van de werkplekken Werkplekken moeten zo groot zijn dat iedere persoon die er werkt voldoende bewegingsvrijheid heeft. Reglement Onderzoek Schepen Rijnvaart HOOFDSTUK 11 VEILIGHEID OP DE WERKPLEK Artikel 11.01 Algemene bepalingen 1. Vaartuigen moeten zodanig zijn gebouwd, ingericht en uitgerust, dat personen daarop veilig

Nadere informatie

PROTOCOL 21. Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen

PROTOCOL 21. Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen - 53 - PROTOCOL 21 Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen Wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement en van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (2002-I-2, 2003-I-12, 2003-I-13,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 72 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Uittreksel uit het TNO rapport 2013 R 11830

Uittreksel uit het TNO rapport 2013 R 11830 Uittreksel uit het TNO rapport 2013 R 11830 Onderzoeksvragen: 1. Zijn de geluidsnormen adequaat en noodzakelijk? 2. Welke argumenten liggen ten grondslag aan de formulering van de eisen, meetmethode en

Nadere informatie

Tijdens het algemeen overleg met de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu op 5 november jl. heb ik een aantal zaken toegezegd, te weten:

Tijdens het algemeen overleg met de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu op 5 november jl. heb ik een aantal zaken toegezegd, te weten: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

PROTOCOL 14. Besluit

PROTOCOL 14. Besluit - 90 - PROTOCOL 14 Wijzigingen van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn door voorschriften van tijdelijke aard overeenkomstig artikel 1.06 Vereisten voor Inland AIS-apparatuur en voorschriften omtrent

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen met betrekking tot het Binnenvaartbesluit

Onderwerp Beantwoording vragen met betrekking tot het Binnenvaartbesluit abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 31 maart 2008 Ons kenmerk HDJZ/SCH/2008-412 Doorkiesnummer - Bijlage(n) 1 Uw kenmerk

Nadere informatie

Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR)

Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR) Protocol (CCR) Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR) Besluit I; CCR onder verwijzing naar haar Besluit 2000-II-5 en 2000-I-25 op voorstel van haar Comité voor gevaarlijke

Nadere informatie

Overgangsbepalingen waarvan de termijn bij de 1e verlenging van het certificaat na 1-1-2015 afloopt, de extra eisen voor passagiersschepen.

Overgangsbepalingen waarvan de termijn bij de 1e verlenging van het certificaat na 1-1-2015 afloopt, de extra eisen voor passagiersschepen. Overgangsbepalingen waarvan de termijn bij de 1e verlenging van het certificaat na 1-1-2015 afloopt, de extra eisen voor passagiersschepen. 15.02, lid 10, onder c Duur van het sluiten door afstandsbediening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34264 1 december 2014 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 28 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/258980,

Nadere informatie

2012D47408 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2012D47408 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2012D47408 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

Uitbreiding van de kring geschikte nautische deskundigen

Uitbreiding van de kring geschikte nautische deskundigen PROTOCOL 30 Definitieve wijzigingen van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn op grond van bij de toepassing verworven praktische ervaringen en ter verduidelijking van bepaalde eisen (Inhoudsopgave,

Nadere informatie

PROTOCOL 24. PB. Nr. L 245 van 26.8. 1992, blz 23

PROTOCOL 24. PB. Nr. L 245 van 26.8. 1992, blz 23 PROTOCOL 24 Definitieve wijzigingen van het Rijnvaartpolitiereglement - Teken van het verbod van toegang aan boord, teken van het verbod te roken, onbeschermd licht of vuur te gebruiken (artikelen 3.31

Nadere informatie

RICHTSNOEREN OVER DE REGLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN VAN DE CCR. Artikel 1. Doel en strekking van het besluit

RICHTSNOEREN OVER DE REGLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN VAN DE CCR. Artikel 1. Doel en strekking van het besluit CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART Bijlage bij RV (12) 45 add. 1 RICHTSNOEREN OVER DE REGLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN VAN DE CCR Artikel 1 Doel en strekking van het besluit 1. Dit besluit bepaalt de manier

Nadere informatie

WIJZIGING van het geldige REGLEMENT ONDERZOEK SCHEPEN OP DE RIJN vanaf 1.10.2015

WIJZIGING van het geldige REGLEMENT ONDERZOEK SCHEPEN OP DE RIJN vanaf 1.10.2015 RV (15) 45 21 augustus 2015 WIJZIGING van het geldige REGLEMENT ONDERZOEK SCHEPEN OP DE RIJN vanaf 1.10.2015 Wijzigingen van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn (Besluit 2015-I-17) Het secretariaat

Nadere informatie

voldoet momenteel op onderstaande wijze wel/ niet aan de CCR eisen

voldoet momenteel op onderstaande wijze wel/ niet aan de CCR eisen Blad 1 voldoet momenteel op onderstaande wijze aan de CCR eisen Bij eerstvolgende verlenging wel niet nvt weet niet mogelijk onmogelijk weet niet minimaal maximaal 1 Brandkleppen op alle openingen machinekamers

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu voorkomen. nemen. Alle waterschappen Ministerie van Dagelijks bestuur Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon T 070-456 0000 F 070-456 1111 Ministerie

Nadere informatie

Ankergewichten duwbakken en duwboten.

Ankergewichten duwbakken en duwboten. Ankergewichten duwbakken en duwboten. ROSR 1976 Art 7.01; Ankergerei 1. Schepen die voor het vervoer van goederen zijn bestemd, met uitzondering van zeeschipbakken, moeten zijn uitgerust met één of twee

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Niet-wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 10.1.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 6/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2012/48/EU VAN DE COMMISSIE van 10 december 2012 tot wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 2006/87/EG

Nadere informatie

Knelpunten vanuit het ROSR en Bijlage II bij de richtlijn 2006/87/EG

Knelpunten vanuit het ROSR en Bijlage II bij de richtlijn 2006/87/EG Knelpunten vanuit het ROSR en Bijlage II bij de richtlijn 2006/87/EG 3.03, lid 2: geen verblijven voor het vlak van het aanvaringsschot. 3.03, lid 2: Geen noodzakelijke voorzieningen voor het voorpiekschot

Nadere informatie

Wijzigingen wetgeving 2013

Wijzigingen wetgeving 2013 Wijzigingen wetgeving 2013 Januari 2013 Staatsblad 2012/25309 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 30 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/202439, houdende wijziging van de Scheepsafvalstoffenregeling

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D013109/03.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D013109/03. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 14 augustus 2012 (OR. en) 13151/12 TRA S 268 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 30 juli 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

Advies casus Aanbod mbo-opleidingen Zoetermeer

Advies casus Aanbod mbo-opleidingen Zoetermeer Advies casus Aanbod mbo-opleidingen Zoetermeer Inhoud: Advies CMMBO Bijlagen: Analyse casus Aanbod mbo-opleidingen Zoetermeer Reactie ROC Mondriaan op ontwerpadvies Reactie ID College op ontwerpadvies

Nadere informatie

De Minister van Infrastructuur en Milieu, en de voorzitter van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 1.19 van de Binnenvaartregeling;

De Minister van Infrastructuur en Milieu, en de voorzitter van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 1.19 van de Binnenvaartregeling; Beleidsregel van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de voorzitter van de commissie van deskundigen van 14 oktober 2013, nr. ILT-2013/39422 betreffende een nadere invulling van de technische eisen

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken T.a.v. minister H.G.J. Kamp Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Datum Contactpersoon Maarten Eeke van der Veen Doorkiesnummer (033) 450 73 29 E-mail M.vanderveen@eigenhuis.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief

Nadere informatie

BIJLAGEN Onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart

BIJLAGEN Onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen binnenvaart Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl BIJLAGEN Onderzoek en beleidsadvies overgangsbepalingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21826 9 december 2011 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 30 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/157533,

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie

Nadere informatie

abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 30 november 2006 Ons kenmerk DGP/MDV/U.06.03210 Onderwerp Leerwerktraject voor het contractvervoer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

1; Besluiten en regelingen Rijn en BSW. Aanwijzing; Rijnkruisend scheepvaartverkeer 2007

1; Besluiten en regelingen Rijn en BSW. Aanwijzing; Rijnkruisend scheepvaartverkeer 2007 1; Besluiten en regelingen Rijn en BSW Aanwijzing; Rijnkruisend scheepvaartverkeer 2007 Categorie: opsporing Rechtskarakter:Aanwijzing i.d.z.v, artikel 130 lid 4 Wet RO Afzender: College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Landelijk Bureau. afz. Postbus2894, 1000 CW Amsterdam

Landelijk Bureau. afz. Postbus2894, 1000 CW Amsterdam Landelijk Bureau afz. Postbus2894, 1000 CW Amsterdam Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht t.a.v. dhr.

Nadere informatie

Besluit van. Houdende wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995

Besluit van. Houdende wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 Ingevolge artikel 52, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet, kan een ieder, gedurende 30 dagen vanaf de dag waarop deze bekendmaking is geschied, zijn zienswijze met betrekking tot het onderstaande

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

Ladingboek Binnentankvaart

Ladingboek Binnentankvaart Ladingboek Binnentankvaart Versie: def.17-04--2003 Mailaddress: PO Box 23133 3001 KC Rotterdam The Netherlands Address: Vasteland 12e 3011 BL Rotterdam The Netherlands T +31 (0)10 4116070 F +31 (0)10 4129091

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die door Kamerlid dhr. Smaling van de SP zijn gesteld op 4 februari 2014.

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die door Kamerlid dhr. Smaling van de SP zijn gesteld op 4 februari 2014. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Uw kenmerk 2014Z01908 Datum 19 februari 2014 Onderwerp

Nadere informatie

Knelpunten vanuit het ROSR en Bijlage II bij de richtlijn 2006/87/EG

Knelpunten vanuit het ROSR en Bijlage II bij de richtlijn 2006/87/EG Knelpunten vanuit het ROSR en Bijlage II bij de richtlijn 2006/87/EG Richtlijn 2006/87/EG artikel 2, artikel 1.02 van het ROSR en artikel 6 van het BVB. Richtlijn 2006/87/EG artikel 2, en artikel 6 van

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart. REGELING van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels met betrekking tot de vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (Regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart) De Minister

Nadere informatie

Wet- en regelgeving. Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV) Reglement van Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR)

Wet- en regelgeving. Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV) Reglement van Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) Wet- en regelgeving Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV) Reglement van Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) Algemene bepalingen Deel A: Olie- en vethoudende afvalstoffen Relevant voor passagiersvaart maar nu

Nadere informatie

Deel I Technische voorschriften

Deel I Technische voorschriften Werkprogramma CESN Besluit CESN 1 (02.06.) Deel Technische voorschriften Er moet een geschikte methode worden bepaald voor de vaststelling van prioriteiten. Het secretariaat stelt voor om voor het eerste

Nadere informatie

Certificerende inspecties drijvende werktuigen

Certificerende inspecties drijvende werktuigen Certificerende inspecties drijvende werktuigen Ing. H.J.G.J. (Henk) Arntz re directeur NBKB 26 januari 2016 CUMELA Inhoudsopgave NBKB Wet & regelgeving Inspecties 1 NBKB Het NBKB NBKB is een Stichting

Nadere informatie

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 76 RV/G (14) 100 JWG (14) 94 25 november 2014 Or. fr fr/de/nl/en COMITE REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

~~:-- BLN -I Koninklijke Schuttevaer I

~~:-- BLN -I Koninklijke Schuttevaer I ..., tt. 1';;S1~~I.... 11',,,.. '-'~J!I... ~~:-- BLN -I Koninklijke Schuttevaer I Reminder: Onderzoek financieringsbehoefte innovatie en modernisering binnenvaart Eerder hebben we u geïnformeerd over een

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

14 NEt Pdjkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Gemeente Gouda Afdeling Gebiedsontwikkeling Postbus BB Gouda 2~ouda

14 NEt Pdjkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Gemeente Gouda Afdeling Gebiedsontwikkeling Postbus BB Gouda 2~ouda Pdjkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat > Retouradres Postbus 555 3430 AN Nieuwegein Gemeente Gouda Afdeling Gebiedsontwikkeling Postbus 1086 2800 BB Gouda 2~ouda Ingekomen Afd~eting!Nr.,~

Nadere informatie

Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement

Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement Uitgave 2016 - 2 - - 3 - Huishoudelijk Reglement van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden

Nadere informatie

Ervaringen met walstroom

Ervaringen met walstroom Ervaringen met Bij de invoering van heeft een aantal schippers technische ervaren bij het kunnen aansluiten op voorzieningen. Reden voor een onderzoek om te kijken naar de omvang en achtergronden van die.

Nadere informatie

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel: Veiligheid en milieu Code: BVVM Naam: Schipper Toetsvorm: Schriftelijk: meerkeuzevragen.

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel: Veiligheid en milieu Code: BVVM Naam: Schipper Toetsvorm: Schriftelijk: meerkeuzevragen. Opgesteld door: CCV Examenonderdeel: Veiligheid en milieu Code: VVM Naam: Schipper Toetsvorm: Schriftelijk: meerkeuzevragen Eindtermen/toetstermen 1. heeft kennis van de wet- en regelgeving met betrekking

Nadere informatie

uw kenmerk : : Kostenindicatie P2deck Geachte heer,

uw kenmerk : : Kostenindicatie P2deck Geachte heer, kenmerk : uw kenmerk : Onderwerp datum: 15-09-2011 : Kostenindicatie P2deck Geachte heer, Naar aanleiding van jou vraag per e-mail van 8 september 2011 stuur ik je hierbij een kosten indicatie voor de

Nadere informatie

Normen in het ROSR en het RPR

Normen in het ROSR en het RPR CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART JWG (12) 6 RV/G (12) 7 25 januari 2012 Or. de fr/de/nl/en GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK en in het ROSR en het RPR Mededeling van het

Nadere informatie

Vergadering water- en scheepvaartpolitiediensten. Vraag BE3 van de Belgische delegatie

Vergadering water- en scheepvaartpolitiediensten. Vraag BE3 van de Belgische delegatie Vergadering water- en scheepvaartpolitiediensten Vraag BE3 van de Belgische delegatie Wat doen de andere landen met vaartuig die over een geldig Certificaat van Onderzoek beschikken, maar waarvan er tekortkomingen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 48 (1996) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 246 A. TITEL Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijnen binnenvaart; (met Bijlagen en Aanhangsels)

Nadere informatie

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Onderwerp Brief minister IenM over structurele oplossing Wilhelminakanaal, Tilburg 29 mei 2017 Documentnummer C2208439/4186493

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 543 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Schepen gebouwd voor en

Schepen gebouwd voor en Schepen gebouwd voor 1.4.1976 en 1.7.1983 Bijkomende eisen aan elektrische installaties vanaf 1.1.2015 - Bij de bespreking van het Belgische discussiepapier JWG (14) 21 heeft de werkgroep ervoor gekozen

Nadere informatie

19006 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

19006 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19006 BELGISCH STAATSBLAD 21.03.2016 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken Reglement Onderzoek Schepen op De Rijn (ROSR) 1995. Stand 1 april 2016 REGLEMENT ONDERZOEK SCHEPEN OP

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1173 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.7.2014 C(2014) 4580 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.7.2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling ontwerpbesluit tot wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008

Besluit tot vaststelling ontwerpbesluit tot wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008 Besluit tot vaststelling ontwerpbesluit tot wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008 De commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet voor de voorbereiding van

Nadere informatie

Technische problemen historische pleziervaartuigen langer dan 20 meter

Technische problemen historische pleziervaartuigen langer dan 20 meter Pleziervaartuigen langer dan 20 meter moeten na de invoering van de Europese richtlijn voor de binnenvaart en de Binnenvaartwet voldoen aan technische eisen. Hieronder volgt een overzicht van inventarisatie

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters anwb.nl/watersport, de site voor watersporters VfWACK SLEPER 1500 length o.a. length huil length w.l. beam o.a. draft displacement ^P/// VRIPACK l'achting INTERNATIONAL / ^y naval archittits 6v 2 anwb.nl/watersport,

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu - de - de Nl. - Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouredres Postbus 20901 2500 Ex Den Haag SHL Offshore Contractors BV. T a.v. Albert Einsteinlaan 50 2719 ER ZOETERMEER Plesrnanweg 1-6 Den Haag

Nadere informatie

Factuur Factuurdatum: 29 april 2015 Factuurnummer 1800004842 Debiteurnummer: 10072565

Factuur Factuurdatum: 29 april 2015 Factuurnummer 1800004842 Debiteurnummer: 10072565 bhared Services Organisatie IVlinisterie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20906, 2500 EX DEN HAAG Bedrijf HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND T.A.V. HET DAGELIJKS BESTUUR Postbus 3061 2601

Nadere informatie

Aan partijen betrokken bij de Stichting << Adressering>> << Straat>> <> <> <> <>

Aan partijen betrokken bij de Stichting << Adressering>> << Straat>> <<Huisnummer>> <<toevoeging>> <<Postcode>> <<PLAATS>> > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan partijen betrokken bij de Stichting > > wetge Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Nadere informatie

ľľih-ll-lli'hh'i'l-lh'lii"-!!

ľľih-ll-lli'hh'i'l-lh'lii-!! ii mi i in ii in i ii i li MI 1016061021 23/09/2016 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De gemeenteraad van Oosterhout Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT

Nadere informatie

..^i-fie EERSTE WAfe < IR. 14 6 7 5 0, TyU ^ 0 9 JUL 2010 DATUM V J U L KOPIE

..^i-fie EERSTE WAfe < IR. 14 6 7 5 0, TyU ^ 0 9 JUL 2010 DATUM V J U L KOPIE Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag..^i-FIE EERSTE WAfe

Nadere informatie

?,ReE6ek tot goedkeuring wijziging -

?,ReE6ek tot goedkeuring wijziging - Aan De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. D.1J.W. de Graaff-Nauta Postbus 20011 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Bi'lagen div. Inlichtin n bij J. schippe r-spaminga Uw kenmerk -?,ReE6ek tot goedkeuring

Nadere informatie

Het bevel is van kracht geworden op donderdag 24 augustus 2017 om 16:30 uur en is geldig tot donderdag 31 augustus :30 uur.

Het bevel is van kracht geworden op donderdag 24 augustus 2017 om 16:30 uur en is geldig tot donderdag 31 augustus :30 uur. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. xxx Lindenlaan 33A 7907 AT Hoogeveen Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Brancheorganisatie Kinderopvang Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang Sociaal Werk Nederland BOinK Stichting Voor Werkende Ouders FNV CNV

Brancheorganisatie Kinderopvang Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang Sociaal Werk Nederland BOinK Stichting Voor Werkende Ouders FNV CNV > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Brancheorganisatie Kinderopvang Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang Sociaal Werk Nederland BOinK Stichting Voor Werkende Ouders FNV CNV Postbus

Nadere informatie

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus 8983 3009 TC ROTTERDAM Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

objectinformatie van Swindenstraat 215 2562 RK Den Haag

objectinformatie van Swindenstraat 215 2562 RK Den Haag Vrijblijvende Bedrijfsruimte objectinformatie van Swindenstraat 215 2562 RK Den Haag 1 Aanbiedingsvorm TE KOOP (Kosten Koper) Object Bedrijfsruimte Locatie Gelegen in het Regentessekwartier Oppervlak ca.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 Postbus 20901 2500 EX

Nadere informatie

Fiche 6: Verordening elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese

Fiche 6: Verordening elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Fiche 6: Verordening elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie 1. Algemene gegevens Titel voorstel Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende elektronische publicatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Beleidsregel verdubbelingen op bodem-,kim- en zijbeplating van de scheepshuid van schepen voor de Rijn- en binnenvaart

Beleidsregel verdubbelingen op bodem-,kim- en zijbeplating van de scheepshuid van schepen voor de Rijn- en binnenvaart > 05 Aanvullende regels voor alle schepen > 3 : Beleidsregels Rijn, BSB en ADNR > 2001/11 : Verdubbelingen 2001/11 : - Verdubbelingen Ingangsdatum: 2001-01-06 Beleidsregel verdubbelingen op bodem-,kim-

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl VDC 10.1707

Nadere informatie

*PDOC01/85346* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

*PDOC01/85346* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Directie juridische Zaken Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus

Nadere informatie

Eindrapportage voorzitter Transitiecomité Binnenvaart

Eindrapportage voorzitter Transitiecomité Binnenvaart Eindrapportage voorzitter Transitiecomité Binnenvaart Opdracht De binnenvaartsector ondergaat sinds 2008 de gevolgen van de economische crisis. Deze crisis, versterkt door een grote overcapaciteit in laadvermogen,

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Bureau Secretaris- Aan RTL Nieuws t.a.v. mevrouw T. Boomsma Schedeldoekshaven 100 P-~stb~ic 15016 2511 EX Den Haag 1200

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D014779/01

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D014779/01 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 25 juli 2011 (27.07) (OR. en) 13234/11 E V 630 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 18 juli 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

Arbeids- en rusttijd in de binnenvaart

Arbeids- en rusttijd in de binnenvaart Arbeids- en rusttijd in de binnenvaart Een speciaal op de situatie in de binnenvaart gerichte richtlijn (2014/112/EU) mr. J.G. Kwakernaat Omzetting 2014/112/EU in NL regelgeving Inwerkingtreding richtlijn

Nadere informatie

Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015

Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015 Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015 A15 Minister Schultz van Haegen en gedeputeerde Bieze-Van Eck hebben gezamenlijk het Ontwerptracébesluit voor de A15 ter

Nadere informatie

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003 RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012 Onderwerp: Vaststelling APV, inclusief handhavingsbeleid en samenlevingsregels Aan de raad van de gemeente Alblasserdam Alblasserdam, 21 januari 2003 Geachte

Nadere informatie

Nederland. Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20101 2500 EC S-GRAVEN HAGE. Datum Onderwerp Informatie

Nederland. Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20101 2500 EC S-GRAVEN HAGE. Datum Onderwerp Informatie Nederland Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20101 2500 EC S-GRAVEN HAGE Land- en TuInbouwoganisatie Nedertand 52230F flenbc&t, Datum Onderwerp Informatie 17mei2015

Nadere informatie

28 november 1995 95.23074 jjb/ipw 5 070 3 499 558 Toetsing haalbaarheid voorgestelde MAC-waarde (wettelijke grenswaarde) voor minerale kunstvezels

28 november 1995 95.23074 jjb/ipw 5 070 3 499 558 Toetsing haalbaarheid voorgestelde MAC-waarde (wettelijke grenswaarde) voor minerale kunstvezels Subcommissie MAC-waarden Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag Tel. : 070-3 499 499 Fax.: 070-3 832 535 Aan geadresseerde (branche-iorganisatie MAC/860 152-45 Den Haag: Ons kenmerk: Bijlage(n):

Nadere informatie

PROTOCOL 11. Behoeften waaraan de voorgestelde wijziging geacht is te beantwoorden

PROTOCOL 11. Behoeften waaraan de voorgestelde wijziging geacht is te beantwoorden - 31 - PROTOCOL 11 Definitieve wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement - Vrijstelling voor veerponten van de verplichting tot uitrusting met Inland ECDIS-apparatuur in de informatiemodus of een daarmee

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

a) de navolgende, onder punt 3 genoemde vermeldingen worden na hoofdstuk 4 ingevoegd.

a) de navolgende, onder punt 3 genoemde vermeldingen worden na hoofdstuk 4 ingevoegd. - 25 - Bijlage 2 bij protocol 7 Definitieve wijziging van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) Aanvullende voorschriften voor de kennis van de bemanningsleden van schepen

Nadere informatie