Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang"

Transcriptie

1 Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang Vormingsinstelling Cego vzw Straat en nummer Schapenstraat 34 bus 3776 Postnummer 3000 Gemeente Leuven Contactpersoon Inge Laenen Telefoonnummer 016/ adres Thema Titel van de vorming Beschrijf de vorming in maximaal 5 lijnen (lettertype calibri 10) Inhoud en aanpak van de vorming Inrichting en gebruik buitenruimte Boeiend buiten in actie! Een buitenruimte aantrekkelijk inrichten en op maat van elk kind is een hele klus. Welke ruimte en materialen hebben we? Wie zijn onze kinderen en wat hebben ze nodig? Met een antwoord op deze vragen trekken we naar buiten en nemen we onze buitenruimte onder handen. Als de buitenruimte veilig, stimulerend, gevarieerd en uitnodigend is, is ons doel bereikt! We starten de workhop met beeldmateriaal om te inspireren en de deelnemers aan te zetten kritisch en vanuit het kind te leren kijken naar hun buitenruimte. Op deze manier reflecteren ze niet alleen over hun eigen ruimte maar krijgen zo ook tips mee om toe te passen in hun buitenruimte. Nadien verkennen we de beschikbare buitenruimte en brengen in kaart wie onze kinderen zijn en wat ze nodig hebben. Aan de hand daarvan bekijken we de mogelijkheden om de buitenruimte optimaal te kunnen benutten. Vertrekkende vanuit de beschikbare materialen, aanwezig in de opvang worden de deelnemers aangezet tot creatief denken en doen, rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften. De vormingen moeten interactief zijn en aangepast aan de werkvloer: hoe doet u dat? In de didactische opzet van de vormingen staan interactie en reflectie centraal. Bij het ontwikkelen en geven van onze vormingen houden we ons aan bepaalde voorwaarden, concreet betekent dit dat: verbeeldingskracht, creativiteit en exploratiedrang centraal staan; duurzaam ontwikkelen en leren in de diepte (deep level learning) concreet vorm krijgt; men kan leren uit fouten en kan groeien op eigen tempo; kinderen, medewerkers en gezinnen worden benaderd vanuit hun sterktes en talenten; kinderen en medewerkers laten groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Tijdens al onze vormingen is daarom ruimte voor inbreng van de deelnemers en werken we met foto en videomateriaal. Dit materiaal is steeds aangepast aan de werkplek van de deelnemers (voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang) zodat dit ook herkenbaar is voor hen. Hoe werkt u aan procesbegeleiding verankering opvolging nazorg? De ervaring leert ons dat je mensen het meest in beweging krijgt, ziet groeien, als je hen kan meenemen in een traject. Tijdens onze vormingen werken we interactief en zullen er ook vooropdrachten, tussenopdrachten of na opdrachten gegeven worden aan de deelnemers waarmee wij, het leereffect kunnen opvolgen en kunnen inspelen op de noden van de deelnemers. Uiteraard bieden we onze

2 Page 2 of 6 vormingen ook als individuele workshops aan, ook daar kunnen er vooropdrachten gegeven worden. Tijdens een workshop is er ruimte voor inbreng van de deelnemers en zorgt de sessieleider zo voor een aangepaste workshop op maat van de deelnemende groep. Aan het einde van een workshop vragen we een korte evaluatie aan de deelnemers om zo hun bevindingen en ervaring mee te kunnen nemen in volgende workshops. De verankering op de werkvloer is heel belangrijk. We vragen dan ook aan voorzieningen om bij individuele workshops met minstens 2 personen aanwezig te zijn, op die manier hopen we dat de vertaling naar de werkvloer en de implementatie op de werkvloer vlotter kunnen verlopen. De opvolging en nazorg kan zich enerzijds vertalen in een verdiepende workshop waar de nadruk ligt op de ervaringen van de deelnemers met het onderwerp. Hiervoor kan een opdracht doorgegeven worden aan de deelnemers en zal de sessieleider zich tijdens deze verdieping vooral richten op de zelfreflectie van de deelnemers. Ervaringsuitwisseling staat hier centraal. Anderzijds vinden wij het als organisatie ook belangrijk dat mensen de weg naar onze medewerkers makkelijk kunnen vinden en worden er via mail en telefonisch vragen beantwoordt en feedback gegeven. We merken dat voorzieningen hier graag gebruik van maken. Welke ervaring heeft u met deze personeelsgroep en/of met de sector van de kinderopvang? CEGO V&C (Vorming & Consult) biedt vorming, coaching en consult aan, gebaseerd op de concepten van het ervaringsgericht werken. Het vertrekpunt vormt de beleving (het welbevinden) en het intens spel en bezigheden(betrokkenheid) bij kinderen, medewerkers en ouders 1. Onze organisatie richt zich tot onderwijs én het landschap van het jonge kind zowel voorschoolse als buitenschoolse kinderopvang. De educatief medewerkers kinderopvang zijn eveneens actief betrokken bij projecten kinderopvang van ECEGO Kuleuven. Hieronder een overzicht van onze jarenlange ervaring met de kinderopvangsector: *jaarlijks meer dan 70 vormingen (individuele workshops, teamgerichte vormingen, trajecten en coachings) *internationaal actief in Early Years (Nederland, UK, Nederlandse Antillen,..). *met Knisper-Cego één van de 11 organisaties die als Pedagogische en taalondersteunende organisatie de zelfstandige kinderopvangsector coacht en ondersteunt met 5 FTE (in provincies Vlaams Brabant en Antwerpen) 2. *samenwerking bij het aanbieden van vormingen met VVSG vormingsfonds , de kinderopvangcaravan en partner bij projecten zoals de Speelbank. *partner bij het aanbieden van de vorming met als thema: Voeding, beweging en sedentair gedrag voor VIGEZ actieve kinderopvang. *partner van Regie kinderopvang Antwerpen: uitgebreid vormingsaanbod op maat van Antwerpse voorzieningen. *Prof. Dr. Ferre Laevers, algemeen directeur van het centrum, maakt deel uit van het raadgevend comité van Kind & Gezin. *Nauwe samenwerking voor de inhoudelijke en wetenschappelijke onderbouwing van de vormingen met de zusterorganisatie en onderzoekscentrum (ECEGO), verbonden aan de KU Leuven. *ECEGO KULeuven heeft de kwaliteitszorginstrumenten Ziko, Ziko-Vo 3 en Bibo ontwikkeld en geïmplementeerd. 1 Het gaat hierbij om welbevinden en betrokkenheid zoals gedefinieerd in het BVR, Art De gehanteerde definities voor welbevinden en betrokkenheid zijn ontwikkeld door Prof. fr. F. Laevers, directeur van het ExpertiseCentrum ErvaringsGericht onderwijs. 2 CEGO vzw vormt hier samen met VDKO en VCOK een consortium onder de naam Knisper.

3 Page 3 of 6 Geschikt voor (meerdere antwoorden mogelijk) Aantal deelnemers Minimum 5 Maximum 25 * t OpZet een project van ECEGO KULeuven geeft samen met VoorZet en Unizo vorm aan de ondersteuningsstructuur voor zelfstandige kinderopvang (zie *In samenwerking met VBJK het ESF-project Onthaalouders Sterker Maken (www.gezinsopvanginfo.be), een project met professionalisering van de gezinsopvang als focus. De inzichten hiervan zijn neergeschreven in een basisboek 4 dat in de opleidingen Pedagogie van het Jonge Kind (PJK) van de hogescholen Karel de Grote Antwerpen en Artevelde Hogeschool Gent gebruikt wordt als cursusmateriaal. *Het opstarten en begeleiden van regionale contactgroepen binnen de sector van de zelfstandige kinderopvang. *ECEGO KULeuven voert, samen met de UGent het Memo-Q-onderzoek uit met als doel een instrument te ontwikkelen om de pedagogische kwaliteit te meten, te monitoren en te optimaliseren. Medewerkers van beide organisaties maken deel uit van diverse werk- en klankbordgroepen waar aan kwaliteit en opleiding van de kinderopvangsector gewerkt wordt (bijv. werkgroep sociale functie, klankbordgroepen van de bacheloropleiding PJK te Gent en Antwerpen, ). *Jaarlijks worden er, op vraag, gastcolleges gegeven aan de drie hogescholen die de opleiding PJK organiseren. De combinatie en systematische uitwisseling tussen de twee organisaties - CEGO V&C en ECEGO KULeuven in één huis, garandeert een grondige kennis van de sector en doorstroming van nieuwe inzichten, kennis en producten, zorgt voor innovatie en voor een wederzijdse beïnvloeding van theorie en praktijk. Opvang baby en peuter Opvang schoolgaande kinderen Gezinsopvang Groepsopvang Duur van de vorming (slechts één mogelijkheid aanduiden) 1 dagdeel van 3 uren 1 dagdeel van 4 uren 2 dagdelen van 3 uren 2 dagdelen van 4 uren 4 dagdelen meer dan 4 dagdelen 3 Ziko en Ziko-Vo zijn 2 concrete methodes om het welbevinden en de betrokkenheid na te gaan, zoals gevraagd in het BVR, Art Laevers, F., Silkens, K. et. Al. (2013). Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang. Leuven: CEGO Publishers.

4 Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Werkingsgebied waarin u vorming aanbiedt Randvoorwaarden trainer 1 Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen Provincie Vlaams-Brabant Provincie West-Vlaanderen beamer en scherm of witte muur flap-over tafels en stoelen voor alle deelnemers andere: Verlengsnoer met verdeelstekker. De aanvrager voorziet het eventuele drukwerk van handouts en attesten die toegezonden worden via mail door de trainer. De aanvrager stelt materialen ter beschikking om de buitenruimte in te richten (kosteloos materiaal, knutselmateriaal, ) De Bruyckere Griet September 1998-heden: Wetenschappelijk medewerker bij het het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs (K.U.Leuven) Vormingsmedewerker en onderwijscoach voor kinderopvang en kleuteronderwijs CEGO Vorming & Consult Wetenschappelijk medewerker bij de volgende projecten kinderopvang : vooronderzoek in de kinderopvang Belevingsonderzoek bij het jonge kind in opvangsituaties buiten huis. We ontwikkelen een observatieformulier en -procedure die de basis vormt van ZiKo. Tevens werken we een trainingsmodule uit met bijhorende materialen : ontwikkeling en verspreiding van ziko In opdracht van Kind&Gezin ontwikkelen van het Zelfevaluatie- Instrument voor welbevinden en betrokkenheid van Kinderen in de Opvang (ZiKo) : verfijning en verdieping van het werken met ziko Voor onthaalouders vertalen we ZiKo naar ZiKo-Vo: het ZiKo- Volgsysteem voor baby s en peuters : Ziko en Ziko-Vo voor settings in het IKG-systeem Het opzetten van nieuwe begeleidingstrajecten over ZiKo en ZiKo-Vo voor de zelfstandige sector binnen het IKG-systeem : Ondersteuningsstructuur zelfstandige kinderopvang (voorzet) Op initiatief van de Vlaamse Overheid en met steun van Kind&Gezin, biedt Voorzet ondersteuning aan de zelfstandige kinderopvang heden: ondersteuningsstructuur zelfstandige kinderopvang ( t opzet) Publicaties en ontwikkelwerk: Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang (Cego, 2013) Mijn Portret: Ontwikkeling zien en bevorderen bij peuters en kleuters (Cego, 2010). BiBo: Digitaal bevragingsinstrument voor kinderen in de opvang. (Kind en

5 Page 5 of 6 Gezin, 2008) ZIKO-VO: zelfevaluatie-instrument voor de kinderopvang Kindvolgsysteem voor onthaalouders (Kind en Gezin, 2008) ZIKO: Zelfevaluatie-Instrument voor de KinderOpvang (2005), uitgegeven door Kind en Gezin (Engels- en Franstalige vertaling) Trainingsmodule met DVD Welbevinden en betrokkenheid observeren bij baby s en peuters. (CEGO-publishers, 2005 ook Engelstalige vertaling) Procesgericht kindvolgsysteem voor kleuters (Cego, 2003) trainer 2 trainer 3 Sarah Devadder augustus 2015 Leerkracht kleuteronderwijs Coördinator-deskundige kinderopvang kdv OCMW Wetteren Consulent- Leidinggevende kdv stad Gent September 2015 tot heden Cego vorming en consult: vormingsmedewerker kinderopvang coördinator project Antwerpen Laenen Inge September 1998 tot 2011: Leerkracht kleuteronderwijs Coördinator speelpleinwerking/begeleiding van kansarme gezinnen Vestigingsverantwoordelijke kinderdagverblijf Stad Leuven December 2011 tot heden Projectmedewerker bij het het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs (K.U.Leuven) Ondersteuningsstructuur zelfstandige kinderopvang (voorzet) Op initiatief van de Vlaamse Overheid en met steun van Kind&Gezin, biedt Voorzet gratis ondersteuning aan de zelfstandige kinderopvang. ( ) Internationale opdracht: Early Excellence (UK) Introductie en coaching op de werkvloer met het Leuvens Kindvolgsysteem (2013) Ondersteuningsstructuur zelfstandige kinderopvang ( t opzet) Op initiatief van de Vlaamse Overheid en met steun van Kind&Gezin, biedt 't OpZet gratis ondersteuning aan de zelfstandige ondernemer in de kinderopvang samen met de partners Unizo, VoorZet en PTO. (2015 tot heden) Digitaliseren van MijnPortret in LooQin kinderopvang Nederland (2016 tot heden) Vormingsmedewerker en onderwijscoach voor kinderopvang en kleuteronderwijs CEGO Vorming & Consult ( ) Vormingsmedewerker, beleidsmedewerker en pedagogisch coach binnen het team kinderopvang van CEGO Vorming & Consult (2015 tot heden) Coördinator en pluscoach van Pedagogisch en Taalondersteuningsproject (2014 tot heden) Publicaties en ontwikkelwerk: -Kiddo: Pedagogische ondersteuning voor zelfstandige kinderopvang (okt. 2012) -Koning Boudewijnstichting kleine kinderen, grote kansen (onderzoek + publicatie

6 Page 6 of 6 trainer ) Van den Broeck Sveva 2009 tot oktober 2015 Begeleider in IBO te Huizingen en Zele Kinderbegeleider in kleuterschool Don Bosco te Halle Gediplomeerde opleidingen: 2007: Internaatswerking 2009: kinderverzorging 2010: Relatie-en sekscounselor 2014: Bachelor in de gezinswetenschappen Vanaf november 2015 tot heden Cego vorming en consult: *vormingsmedewerker kinderopvang

Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang

Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang Vormingsinstelling Cego vzw Straat en nummer Schapenstraat 34 bus 3776 Postnummer 3000 Gemeente Leuven

Nadere informatie

CEGOvormingen. kinderopvang. cego. hét centrum voor welbevinden en betrokkenheid. vormingen kinderopvang 1

CEGOvormingen. kinderopvang. cego. hét centrum voor welbevinden en betrokkenheid. vormingen kinderopvang 1 kinderopvang CEGOvormingen 2013 2014 cego. hét centrum voor welbevinden en betrokkenheid vormingen kinderopvang 1 VOORWOORD Graag stellen wij u het vormingsaanbod van CEGO voor. Met de Ziko en de Ziko-Vo,

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

De projectleiding Het onderzoeksteam bouwt voort op

De projectleiding Het onderzoeksteam bouwt voort op MemoQ staat voor Meten en monitoren van de pedagogische kwaliteit van kinderopvang van baby s en peuters. Het loopt van 01 november 2013 tot 31 oktober 2016 en wordt uitgevoerd door 2 onderzoeksteams die

Nadere informatie

VVSG als pedagogische ondersteuningsorganisatie

VVSG als pedagogische ondersteuningsorganisatie VVSG als pedagogische ondersteuningsorganisatie Ann Lobijn, VVSG Inhoud 1. Pedagogisch beleid 2. 3. Voorstel VVSG 4. Reacties en vragen 2 - VVSG - Inhoud 1 Pedagogisch beleid Decreet Kinderopvang van baby

Nadere informatie

Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang

Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang Vormingsinstelling Kwadraet Straat en nummer Kon. Maria Hendrikaplein 64 a Postnummer 9000 Gemeente

Nadere informatie

Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang

Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang Vormingsinstelling Kwadraet Straat en nummer Koningin Maria Hendrikaplein 64A Postnummer 9000 Gemeente

Nadere informatie

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Evelien Van Vlasselaer Stafmedewerker K&G 17 november 2014 Inhoud 1. Decreet kinderopvang baby

Nadere informatie

Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang

Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang Vormingsinstelling Kwadraet Straat en nummer Koningin Maria Hendrikaplein 64A Postnummer 9000 Gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Het Pedagogische Raamwerk en implicaties voor de opleiding van kinderbegeleiders

Het Pedagogische Raamwerk en implicaties voor de opleiding van kinderbegeleiders Vakgroep Sociale Agogiek UGent ECEGO KU Leuven Het Pedagogische Raamwerk en implicaties voor de opleiding van kinderbegeleiders Prof. dr. Ferre Laevers K.U. Leuven Meten en Monitoren van Kwaliteit in de

Nadere informatie

Lev Vygotsky Een sociale omgeving helpt groeien. Katelijne De Brabandere VCOK Hester Hulpia - VBJK

Lev Vygotsky Een sociale omgeving helpt groeien. Katelijne De Brabandere VCOK Hester Hulpia - VBJK Lev Vygotsky Een sociale omgeving helpt groeien Katelijne De Brabandere VCOK Hester Hulpia - VBJK Kennismaking Wie ben je? Waar werk je? Wat boeit je in je job? Lev Vygotsky (1896-1934) Vygotsky Vygotsky

Nadere informatie

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

VORMINGSAANBOD SECUNDAIR ONDERWIJS. Exploratiedrang Goed in je vel. Verbondenheid. Lifeskills CENTRUM VOOR ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS

VORMINGSAANBOD SECUNDAIR ONDERWIJS. Exploratiedrang Goed in je vel. Verbondenheid. Lifeskills CENTRUM VOOR ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS VORMINGSAANBOD 2016-2017 SECUNDAIR ONDERWIJS Exploratiedrang Goed in je vel Verbondenheid Lifeskills CENTRUM VOOR ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS LEREN EN INSPIREREN Onderwijs is altijd in beweging en jongeren

Nadere informatie

Sterk in kinderopvang

Sterk in kinderopvang Sterk in kinderopvang Goede kinderopvang Langdurige positieve effecten op - sociale - emotionele - verstandelijke - morele - taalontwikkeling tot ver in de schooltijd Lage pedagogische kwaliteit? - negatieve

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Zorginspectie en MeMoQ Monitoringinstrument in de praktijk. Inspiratiedag VVSG 27 april 2017

Zorginspectie en MeMoQ Monitoringinstrument in de praktijk. Inspiratiedag VVSG 27 april 2017 Zorginspectie en MeMoQ Monitoringinstrument in de praktijk Inspiratiedag VVSG 27 april 2017 Inhoud Het onderzoek MeMoQ en zijn 4 opdrachten Pedagogisch raamwerk Wetenschappelijke meting Monitoringinstrument

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang

Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Vormingsfonds 2017 sector kinderopvang Vormingsinstelling Alert! Straat en nummer Lijnwaadstraat 3 Postnummer 8770 Gemeente Izegem Contactpersoon

Nadere informatie

Betrokkenheid. Dr. Evelien Buysse (cego medewerker en coördinator pedagogische kwaliteit Kindercentrum Waregem ) 09 December 2011

Betrokkenheid. Dr. Evelien Buysse (cego medewerker en coördinator pedagogische kwaliteit Kindercentrum Waregem ) 09 December 2011 [OVR 1] Hoe maken de kinderen het in de Vlaamse opvang? Hoe maken kinderen het in de opvang in Vlaanderen? De feiten, deel 1 (in cijfers) dr. Evelien Buyse (wetenschappelijk onderzoeker) Procesgericht

Nadere informatie

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 INHOUD 1. Nieuwe namen 2. Algemene principes 3. Aanpak 4. 5. Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen NU 1

Nadere informatie

Nr november 2015 Vorming 2016

Nr november 2015 Vorming 2016 Nr. 15-23 november 2015 Vorming 2016 Lees dit e-zine op www.vvsg.be stuur een bericht naar de redactie schrijf in/uit 1. Vorming VVSG-Steunpunt Kinderopvang 2016 2. Regionale ondersteuningspunten Kinderopvang

Nadere informatie

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem?

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 63 van ELKE VAN DEN BRANDT datum: 15 oktober 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zelfstandige kinderopvang - Evolutie Het decreet Kinderopvang

Nadere informatie

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen Sofie Kuppens HIVA KU Leuven Kennisplatform BUITENKANS Vóór en vroegschoolse educatie in de strijd tegen kinderarmoede 27 April 2016 Overzicht Inleiding

Nadere informatie

Meter-peterschap als onderdeel van de aanwervingsprocedure

Meter-peterschap als onderdeel van de aanwervingsprocedure Meter-peterschap als onderdeel van de aanwervingsprocedure Wat is meter-peterschap? Via meter-peterschap wordt een onthaalouder die aan het begin van haar carrière staat (=een startende onthaalouder of

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

Overzicht: Starten als zelfstandige in de kinderopvang.

Overzicht: Starten als zelfstandige in de kinderopvang. Overzicht: Starten als zelfstandige in de kinderopvang. Beste Starter, VoorZet, de ondersteuningsstructuur voor de zelfstandigen van de kinderopvang, heeft een lijst opgesteld met de belangrijke zaken

Nadere informatie

Startenmet kinderopvang. Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011

Startenmet kinderopvang. Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011 Startenmet kinderopvang Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011 Wat doet Kind en Gezin? K&G is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Voorstelling MeMo-Q. Lerend netwerk samen bouwen aan kwaliteit VVSG Januari 2017

Voorstelling MeMo-Q. Lerend netwerk samen bouwen aan kwaliteit VVSG Januari 2017 Voorstelling MeMo-Q Lerend netwerk samen bouwen aan kwaliteit VVSG Januari 2017 MeMoQ Meten en Monitoren van de Pedagogische Kwaliteit in de Kinderopvang van baby s en peuters Promotoren: Prof. Michel

Nadere informatie

INHOUD WORKSHOPS VAKBEURS KINDEROPVANG 27 EN 28 NOVEMBER 2015

INHOUD WORKSHOPS VAKBEURS KINDEROPVANG 27 EN 28 NOVEMBER 2015 Agentschap Ondernemen en KidsInvest Titel: Welke steun- en financieringsmogelijkheden zijn er voor mijn opvanginitiatief? Een nieuwe voorziening opstarten vraagt heel wat investeringen. Vaak volstaan de

Nadere informatie

Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap

Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap Vermaatschappelijking van de zorg, persoonsvolgende financiering, sociaal ondernemerschap. Het zijn evoluties die niet meer weg

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit in de kinderopvang

Werken aan kwaliteit in de kinderopvang Werken aan kwaliteit in de kinderopvang Welbevinden en betrokkenheid als richtsnoeren Prof. Ferre Laevers Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs - KULeuven Kwaliteit zit in de Aanpak, het Proces en

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Actieve kinderopvang versus gezonde voeding en beweging

Actieve kinderopvang versus gezonde voeding en beweging Actieve kinderopvang versus gezonde voeding en beweging 3 grote verschillen: - Timing - Actieve kinderopvang: januari 2015 juni 2015 - Gezonde voeding en beweging: juni 2015 juni 2016 - Leeftijd - Actieve

Nadere informatie

programma 9.00 Onthaal met koffie en versnaperingen 9.30 Workshopronde 1 - kies uit 8 workshops 12.30 Middagpauze met broodjeslunch

programma 9.00 Onthaal met koffie en versnaperingen 9.30 Workshopronde 1 - kies uit 8 workshops 12.30 Middagpauze met broodjeslunch programma Goede kinderopvang vraagt de juiste persoon met het juiste talent op de juiste plaats. Die juiste persoon ben jij! Jouw inzet, als kinderbegeleider, maakt het verschil in de kinderopvang: kinderen

Nadere informatie

1 Een pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang van baby s en peuters

1 Een pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang van baby s en peuters 1 Een pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang van baby s en peuters Inspiratiedag VVSG 2 april 2015 Situering van MemoQ Bart Declercq KU Leuven, ExpertiseCentrum ErvaringsGericht Onderwijs Hester Hulpia

Nadere informatie

Goed onderwijs, een zaak van iedereen 1. Sector Samenlevingsopbouw 2. MJP Praktijken (4) 4. Netwerk ZVI

Goed onderwijs, een zaak van iedereen 1. Sector Samenlevingsopbouw 2. MJP Praktijken (4) 4. Netwerk ZVI Goed onderwijs, een zaak van iedereen 1. Sector Samenlevingsopbouw 2. MJP 2016-2020 3. Praktijken (4) 4. Netwerk ZVI Samenlevingsopbouw Departement Welzijn (decreet maatschappelijk opbouwwerk) 250 werkers

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

Pedagogisch coachen als middel tot professionalisering

Pedagogisch coachen als middel tot professionalisering Pedagogisch coachen als middel tot professionalisering Gezamenlijke vorming voor de docenten PJK K&G Academie, 12 september 2013 Dr. Jan Peeters VBJK Vakgroep Sociale Agogiek Universiteit Gent Hoge pedagogische

Nadere informatie

Een beeld van een kind

Een beeld van een kind Een beeld van een kind Anders kijken naar kinderen met Ziko-Vo en MijnPortret Naam:... Leeftijd:... Datum:... /... /... Grote motoriek Taal Sociale ontwikkeling Goed in je vel zitten voelt zich opperbest

Nadere informatie

Vraag en antwoord over de modules Kennismaken met en werken in de gezinsopvang

Vraag en antwoord over de modules Kennismaken met en werken in de gezinsopvang Vraag en antwoord over de modules Kennismaken met en werken in de gezinsopvang Voor: organisatoren gezinsopvang Sinds 1 april 2014 is het nieuwe decreet Opvang van Baby s en Peuters van kracht. In dit

Nadere informatie

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector Infosessie zelfstandige kinderopvangsector 2 april 2009 Situering 1 Kind en Gezin Kind en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was

Nadere informatie

pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching

pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching BACHELOR pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching DE BEOORDELINGSCRITERIA VOOR STAGE 3 (WIE DOET WAT? WELKE CRITERIA? WELKE VERWACHTINGEN?) DEEL 1: WIE DOET WAT? ROL VAN DE STUDENT: WETEN,

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling opvolgen met de instrumenten Ziko en Ziko-Vo

Welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling opvolgen met de instrumenten Ziko en Ziko-Vo Welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling opvolgen met de instrumenten Ziko en Ziko-Vo AANPAK PROCES EFFECT WELBEVINDEN BETROKKENHEID openheid en ontvankelijkheid soepelheid en flexibiliteit ontspanning

Nadere informatie

Taalstimulering en brede ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Taalstimulering en brede ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 4 jaar Taalstimulering en brede ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 4 jaar op kinderdagverblijven Volg het kind, beleef de dag Hoe werkt Ben ik in Beeld? Ben ik in Beeld is speciaal ontwikkeld voor kinderdagverblijven.

Nadere informatie

De kinderopvangcaravan komt naar je toe!

De kinderopvangcaravan komt naar je toe! De kinderopvangcaravan komt naar je toe! Goede kinderopvang vraagt de juiste persoon met het juiste talent op de juiste plaats. Die juiste persoon ben jij! Jouw inzet, als kinderbegeleider, maakt het verschil

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter

Nadere informatie

DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN TE VOLDOEN: 2. Jobstudenten opvang moeten één van volgende kwalificatiebewijzen hebben:

DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN TE VOLDOEN: 2. Jobstudenten opvang moeten één van volgende kwalificatiebewijzen hebben: Het gemeentebestuur Hooglede zoekt JOBSTUDENTEN voor de dienst buitenschoolse kinderopvang De Boomgaard voor de krokus-, paas-, zomer- herfsten kerstvakantie! DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016 Lokaal loket kinderopvang Resultaten enquête 2016 Inleiding Doelstelling: kinderopvang als basisvoorziening Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening Opvang in voldoende mate

Nadere informatie

Zorg in de (kleuter)school: van visie naar praktijk. 27 maart 2009 met dank aan Monique De Prez

Zorg in de (kleuter)school: van visie naar praktijk. 27 maart 2009 met dank aan Monique De Prez Zorg in de (kleuter)school: van visie naar praktijk 27 maart 2009 met dank aan Monique De Prez Paradoxen 1. Visie ontwikkelen vanuit OKB/EOP 2. Koppelen aan het OWP 3. Via doelen en acties planmatig

Nadere informatie

Bouwstenen & Oefeningen Werkmap Draagkracht

Bouwstenen & Oefeningen Werkmap Draagkracht Bouwstenen & Oefeningen Werkmap Draagkracht Kennismakingsmodules kandidaten gezinsopvang Gesuperviseerde Beroepspraktijk werkenden gezinsopvang, Bink-opleiding in CVO s Parallellen en verschillen KMM,

Nadere informatie

Welkom! Op de mentorenbijeenkomst Bachelor in de pedagogie van het jonge kind

Welkom! Op de mentorenbijeenkomst Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Welkom! Mentorenbijeenkomst PJK Infosessie voor nieuwe mentoren Dinsdag 7 oktober 2014 Op de mentorenbijeenkomst Bachelor in de pedagogie van het jonge kind PJK Samenspel werkveld en opleiding 2 WAAROM

Nadere informatie

kleuteronderwijs CEGOvormingen hét centrum voor welbevinden en betrokkenheid

kleuteronderwijs CEGOvormingen hét centrum voor welbevinden en betrokkenheid kleuteronderwijs CEGOvormingen 2013 2014 hét centrum voor welbevinden en betrokkenheid V O O R W O O R D Het Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs biedt je een brochure aan met heel wat e vormingen voor

Nadere informatie

Nr. 13-28 oktober 2015 Vormingsfonds 2016

Nr. 13-28 oktober 2015 Vormingsfonds 2016 Nr. 13-28 oktober 2015 Vormingsfonds 2016 Lees dit e-zine op www.vvsg.be stuur een bericht naar de redactie schrijf in/uit 1. Vormingsfonds Kinderopvang 2016 2. Thema Team: Talenten ontdekken en waarderen

Nadere informatie

INSPIRATIEDAG KINDEROPVANG

INSPIRATIEDAG KINDEROPVANG INSPIRATIEDAG KINDEROPVANG 20 maart 2014 HARTELIJK WELKOM OP DE VORMINGSACTIVITEITEN 1 AGENDA 1. Kennismaking Diverscity 2. VIA 4 3. 4. Bouwstenen voor vorming en opleiding 5. Bewust consumeren 6. Mentoropleidng

Nadere informatie

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Herlinde Trenson Schepen Kinderopvang Kinderopvang : samenwerken Aanleiding Totaal concept Knesselare Traject Partners Partners en hun rol Rol coördinator

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

Het begeleiden van studenten in de SLO Gedragswetenschappen.

Het begeleiden van studenten in de SLO Gedragswetenschappen. U bent van harte uitgenodigd op de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Mentorendag Specifieke Lerarenopleiding Gedragswetenschappen Het begeleiden van studenten in de SLO Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Project Wanda. 3 februari 2012

Project Wanda. 3 februari 2012 Project Wanda 3 februari 2012 Wanda-project Arteveldehogeschool = promotor VBJK = partner-ontwikkelaar Waarderen analyseren daden Importeren Franse reflectiemethodiek Analyse de pratiques vertaling naar

Nadere informatie

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Probleem - Grote jeugdwerkloosheid - Overstap onderwijs-arbeidsmarkt

Nadere informatie

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult.

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult. Deel 2 Kwaliteitsbeleid Deze leidraad is gebaseerd op de digitale leermodules van Kind & Gezin. Die modules zijn bedoeld om de verschillende onderdelen van het kwaliteitshandboek uit te werken. Die modules

Nadere informatie

Vertrek eens zonder thema

Vertrek eens zonder thema Vertrek eens zonder thema els.menu@ppw.kuleuven.be Verloop 1. De kracht van een thema 2. De kracht van vertrek eens zonder thema 3. Praktisch aan de slag zonder thema Gun jezelf een week om te herbronnen,

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

1 > Een beeld van een kind

1 > Een beeld van een kind 1 > Een beeld van een kind CEGO ZiKo-Vo leert je anders naar kinderen kijken Hoe kun je een kind goed opvolgen en je aanpak afstemmen op zijn ontwikkeling? Een vraag waarop het kindvolgsysteem ZiKo-Vo

Nadere informatie

contact Messaouda Zaouali 09 267 68 11 messaouda.zaouali@odice.be www.odice.be Kinderdagverblijven en buitenschoolse werkingen weerspiegelen de samenleving: je vindt er kinderen uit allerlei gezinnen en

Nadere informatie

KINDERARMOEDE. 21 mei 2014 OCMW LANAKEN

KINDERARMOEDE. 21 mei 2014 OCMW LANAKEN KINDERARMOEDE 21 mei 2014 SALK 13 meest getroffen gemeenten (waaronder Lanaken) 50.000 /jaarbasis: kinderarmoedebeleid 2014-2017 (4 jaren) Geen Vlaamse middelen op basis van de kinderarmoedebarometer.

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Vormingsaanbod. De digitale wereld voor senioren

Vormingsaanbod. De digitale wereld voor senioren Vormingsaanbod De digitale wereld voor senioren VORMINGSAANBOD VOOR SENIOREN DIE HUN EERSTE STAPPEN ZETTEN IN DE DIGITALE WERELD Digitalisering is een thema waar in Limburg reeds een vormingsaanbod rond

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was eens Inspiratiedag: Buitenschoolse Opvang - 20/03/14

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Onderzoekend en ontwerpend leren in de basischool. STUDIENAMIDDAG Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs K.U. Leuven

Onderzoekend en ontwerpend leren in de basischool. STUDIENAMIDDAG Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs K.U. Leuven Onderzoekend en ontwerpend leren in de basischool STUDIENAMIDDAG Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs K.U. Leuven Verwelkoming & inleiding Ludo Heylen Directeur CEGO Vorming & Consult Expertisecentrum

Nadere informatie

Zij werken onder supervisie van een stuurgroep, bestaande uit een afvaardiging van Kind en gezin en Zorginspectie.

Zij werken onder supervisie van een stuurgroep, bestaande uit een afvaardiging van Kind en gezin en Zorginspectie. MeMoQ: Ontwikkelen van instrumenten voor het meten, het monitoren en het bevorderen van de pedagogische kwaliteit in de voorschoolse kinderopvangvoorzieningen Inhoud 1. Uitvoerders... 1 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

TAAL- COMPETENTIE 16/10/2014. Overzicht. Pourquoi? Beleidskeuze 1

TAAL- COMPETENTIE 16/10/2014. Overzicht. Pourquoi? Beleidskeuze 1 1 Taalbeleid Mentorendag 07/10/2014 Ann Steverlynck ann.steverlynck@arteveldehs.be Overzicht 1. Waarom een taalbeleid? Waarom aandacht voor taalstimulering en taalontwikkeling binnen nieuw decreet? Mijn

Nadere informatie

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang Een atelier rond kinderopvang Inhoud Inleiding Kinderopvang van baby s en peuters Definitie Huidig (en toekomstig) kinderopvanglandschap

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

De brug over naar Gelijke Onderwijskansen

De brug over naar Gelijke Onderwijskansen De brug over naar Gelijke Onderwijskansen Procesbeschrijving van een intern zoekproces, een mooie samenwerking en uitwisseling van uitkomsten Studiedag novelle Oriëntatie op divers talent in de lerarenopleiding

Nadere informatie

INHOUD WORKSHOPS VAKBEURS KINDEROPVANG 27 EN 28 NOVEMBER 2015

INHOUD WORKSHOPS VAKBEURS KINDEROPVANG 27 EN 28 NOVEMBER 2015 Agentschap Ondernemen en PMV KidsInvest Titel: Welke steun- en financieringsmogelijkheden zijn er voor mijn opvanginitiatief? Een nieuwe voorziening opstarten vraagt heel wat investeringen. Vaak volstaan

Nadere informatie

PARTNERDOSSIER INSPIRATIEDAG KINDEROPVANG 27 APRIL 2017 ICC GENT. Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten VVSG-Steunpunt Kinderopvang

PARTNERDOSSIER INSPIRATIEDAG KINDEROPVANG 27 APRIL 2017 ICC GENT. Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten VVSG-Steunpunt Kinderopvang PARTNERDOSSIER INSPIRATIEDAG KINDEROPVANG 27 APRIL 2017 ICC GENT Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten VVSG-Steunpunt Kinderopvang INSPIRATIEDAG KINDEROPVANG, EEN BEGRIP 600 professionals uit de kinderopvang

Nadere informatie

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen 2013-11-28-transitie decreet diensten Inleiding Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen Vrijdag 22 november zijn de twee uitvoeringsbesluiten, zijnde vergunningsvoorwaarden en het subsidiebesluit

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: BEDIENDE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

FUNCTIEBESCHRIJVING: BEDIENDE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG FUNCTIEBESCHRIJVING: BEDIENDE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG Hieronder volgt een algemene basisomschrijving van de functie Bediende Buitenschoolse Kinderopvang bij het Gemeentebestuur Anzegem. Een Bediende

Nadere informatie

Een gelukkig en betrokken kind ontwikkelt zich beter. Veel met weinig looqin ko informatiebrochure 1. prof. F. Laevers, grondlegger looqin

Een gelukkig en betrokken kind ontwikkelt zich beter. Veel met weinig looqin ko informatiebrochure 1. prof. F. Laevers, grondlegger looqin GESCHIKT VOOR KINDEROPVANG, BREDE SCHOLEN EN INTEGRALE KINDCENTRA Een gelukkig en betrokken kind ontwikkelt zich beter. prof. F. Laevers, grondlegger looqin KO Veel met weinig looqin ko informatiebrochure

Nadere informatie

Bevraging vormings- en ondersteuningsbehoeften

Bevraging vormings- en ondersteuningsbehoeften Bevraging vormings- en ondersteuningsbehoeften mei 15 t OpZet i.s.m. VoorZet en Unizo Feitelijke gegevens De bevraging liep van begin tot einde mei 15. Ze werd online en via de post verstuurd naar de vroegere

Nadere informatie

Programma MAANDAG 13 MEI

Programma MAANDAG 13 MEI Programma MAANDAG 13 MEI TRAJECT 1 TRAJECT 2 08u15-09u00 Onthaal & inschrijvingen Onthaal & inschrijvingen 09u00-09u15 Welkom Welkom 09u30-11u00 Tijdsblok 1 Tijdsblok 1 11u15-12u45 Tijdsblok 2 Keynote

Nadere informatie

Van vooroordelen naar betrouwbare kennis over hoogbegaafde volwassenen. Vooroordelen. Vooroordelen over psychische problemen

Van vooroordelen naar betrouwbare kennis over hoogbegaafde volwassenen. Vooroordelen. Vooroordelen over psychische problemen Van vooroordelen naar betrouwbare kennis over hooge volwassenen 11 maart 2017 Het is niet meer te stuiten Noks Nauta, IHBV & Kathleen Venderickx, Exentra Antwerpen en Universiteit Hasselt Vooroordelen

Nadere informatie

programma 9.00 uur 9.30 uur 9.45 uur uur uur uur uur

programma 9.00 uur 9.30 uur 9.45 uur uur uur uur uur Goede kinderopvang vraagt de juiste persoon met het juiste talent op de juiste plaats. Die juiste persoon ben jij! Jouw inzet, als kinderbegeleider, maakt het verschil in de kinderopvang: kinderen stimuleren,

Nadere informatie

ijkwijzer voor leermaterialen: leer-, werkboeken en bordboeken eigen ontwikkeld materiaal

ijkwijzer voor leermaterialen: leer-, werkboeken en bordboeken eigen ontwikkeld materiaal K ijkwijzer voor leermaterialen: leer-, werkboeken en bordboeken eigen ontwikkeld materiaal De keuze van leer- en handboeken of ander ondersteunend materiaal, belichten we in deze kijkwijzer vanuit het

Nadere informatie

Visie. Stedelijke Initiatieven Buitenschoolse Opvang. pedagogische begeleidingsdienst & dienst kinderopvang. Departement Onderwijs en Opvoeding

Visie. Stedelijke Initiatieven Buitenschoolse Opvang. pedagogische begeleidingsdienst & dienst kinderopvang. Departement Onderwijs en Opvoeding Visie Stedelijke Initiatieven Buitenschoolse Opvang Departement Onderwijs en Opvoeding pedagogische begeleidingsdienst & dienst kinderopvang Colofon Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN Ellen Wayenberg & Filip De Rynck Spoor Bestuurlijke

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 2014-2015 Voor professionals in de Kindcentra 0-13 in s-hertogenbosch (kinderopvang, peuterarrangement en basisonderwijs) Inhoud Algemene informatie Algemene informatie 2 Aanbod

Nadere informatie

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Inhoud 3 Vooraf 5 Een andere kijk op spijbelen 6 Over de diepere betekenis van kinderspel 7 Kinderen hebben zo hun kijk op quality time 8 Plan

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

programma 9.00 uur 9.30 uur 9.45 uur uur uur uur uur

programma 9.00 uur 9.30 uur 9.45 uur uur uur uur uur Goede kinderopvang vraagt de juiste persoon met het juiste talent op de juiste plaats. Die juiste persoon ben jij! Jouw inzet, als kinderbegeleider, maakt het verschil in de kinderopvang: kinderen stimuleren,

Nadere informatie

Programma ZATERDAG 20 APRIL

Programma ZATERDAG 20 APRIL Programma ZATERDAG 20 APRIL TRAJECT 1 TRAJECT 2 08u15-09u00 Onthaal & inschrijvingen Onthaal & inschrijvingen 09u00-09u15 Welkom Welkom 09u30-11u00 Tijdsblok 1 Tijdsblok 1 11u15-12u45 Tijdsblok 2 Keynote

Nadere informatie