Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform"

Transcriptie

1 CBG Connect B.V. Tel: Fax: Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemene info Glasvezel Kenmerken van Glasvezel Snelheden, VLAN s en Router Projectactiviteiten aansluiting glasvezelnetwerk Services Overige bepalingen Leveringen glasvezelswitch Contractduur, mutaties, verhuizing Contractduur Mutaties Verhuizing Algemene voorwaarden Glasvezel Algemene kaderzetting van deze dienstbeschrijving

3 1 Inleiding De dienstbeschrijving Glasvezel is van toepassing als u via CBG Connect een glasvezelverbinding afneemt. Deze dienst is een onderdeel van het Connect 1 Platform. Het Connect 1 Platform is een totaal communicatie oplossing voor de zakelijke markt. Deze totaal oplossing die CBG Connect in samenwerking met Service provider RoutIT in de markt zet, is een eigentijdse ICT en telecomoplossing die aan de hoogste kwalitatieve normen voldoet. Deze dienst is modulair opgebouwd, waardoor ook de dienstbeschrijvingen die voor het Connect 1 Platform van toepassing zijn per module beschikbaar zijn. Wellicht heeft u nog nooit van de naam RoutIT gehoord daarom informeren wij u kort over de connectie tussen KPN Platina Business Partner CBG Connect, RoutIT en KPN. In 2012 heeft KPN een minderheidsbelang in RoutIT genomen. Beide partijen zijn de samenwerking aangegaan om uitbreiding te verkrijgen op het gebied van professionele ICT en Telecom oplossingen. Platina Business Partner CBG Connect kan door deze samenwerking een compleet aanbod bieden aan alle zakelijke klanten. RoutIT biedt het gemak van alles onder één dak door alles te leveren rondom vaste en mobiele telecommunicatie. RoutIT levert haar diensten uitsluitend indirect via haar eigen partners of KPN partners zoals KPN Platina Business Partner CBG Connect B.V. Deze dienstbeschrijving is gelijkwaardig aan de dienstbeschrijving zoals die door RoutIT wordt afgegeven. Informatie die niet van toepassing is voor een eindgebruiker en alleen benodigd is voor RoutIT partner CBG Connect, zijn ter voorkoming van verwarring verwijderd. 2 Algemene info Glasvezel RoutIT Glasvezel is snel, veilig en biedt veel mogelijkheden. Glasvezel is als drager bij uitstek geschikt voor het bundelen van meerdere breedbanddiensten en wordt daardoor gezien als de drager van de toekomst. De capaciteit en kwaliteit zijn veruit superieur aan die van de andere technieken. RoutIT levert Glasvezel van diverse leveranciers, waaronder KPN en Euroglasvezel. Met Glasvezel, de drager van de toekomst, heeft u de beschikking over een schaalbare oplossing. Standaard zijn snelheden van 10, 20, 50 of 100 Mbit/s mogelijk. Afhankelijk van de leverancier ook 30 en 200 Mbit/s. Opschalen kan probleemloos. Wel zo handig als u de bandbreedte wilt laten meegroeien met de groei van uw bedrijf. Glasvezel biedt een flexibele oplossing voor iedere onderneming: van klein tot groot. 3

4 3 Kenmerken van Glasvezel Glasvezel is een vezel van zeer helder glas. Glasvezel kan lichtsignalen over grote afstanden transporteren. Met lasertechnologie wordt het licht met hoge snelheid aan- en uitgeschakeld. Dat maakt het mogelijk om datacommunicatie over een glasvezelverbinding te realiseren met hoge snelheden. Technische kenmerken van Glasvezel Glasvezeldiensten zijn transparant. Dit betekent dat er een scala van diensten leverbaar zijn op glasvezel. Door de hogere bandbreedtes zijn diverse diensten mogelijk zoals: VoIP, Online-Back-up, storage en virtuele servers. Verdere kenmerken van Glasvezel zijn: Hoge symmetrische bandbreedtes Additionele diensten als: IP-VPN en VoIP mogelijk Koppeling via PPPoE Koppelvlak ethernet op locatie (Ethernet switch) door telco geleverd Router is de verantwoordelijkheid van CBG Connect Hoge dekkingsgraad Entry/Basic (niet gegarandeerde) en Premium (gegarandeerde) bandbreedtes mogelijk Meerdere VLAN s mogelijk om diensten te scheiden 4 Snelheden, VLAN s en Router VLAN's De standaard Glasvezeldiensten die RoutIT levert beschikken over een maximale bandbreedte van 200 Mbit (KPN) en 100Mbit (Euroglasvezel). Indien u een hogere bandbreedte zoekt kunt u hiervoor contact opnemen met CBG Connect. De volgende bandbreedtes en VLAN s zijn mogelijk binnen het portfolio: Voice VLAN in Mb/s Primair bandbreedtes in Mb/s KPN V V V V V V V V V Euroglasvezel V V V V V De primaire verbinding (Access en VLAN) is minimaal 10Mb. Garantie Op glasvezelverbinding kunt u kiezen voor twee typen garanties: Entry/Basic Niet-gegarandeerde bandbreedte Premium Gegarandeerde bandbreedte 4

5 Meerdere VLAN s Op een glasvezelverbinding kunnen meerdere VLAN s tot stand worden gebracht. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: Additionele VLAN s mogen (per stuk) niet groter zijn dan het primaire VLAN; De som van de bandbreedte van de VLAN s mag de maximale access (veelal 1Gb) niet overschrijden; Een combinatie van Entry en Premium VLAN s is mogelijk; Maximaal 6 additionele VLAN s bij KPN en maximaal 3 additionele VLAN s bij Euroglasvezel. Op aanvraag zijn er meer mogelijk bij aanvang van het contract. Meerdere VLAN s kunnen worden toegepast om verkeer te scheiden, bijvoorbeeld voice-verkeer. Voorbeeld van een configuratie: 1. Primaire VLAN Bijv. 50Mb Entry 2. Additionele VLAN t.b.v. voice Bijv. 5Mb Premium Eindgebruiker CPE De CPE (Customer Premises Equipment ofwel router genoemd) is geen onderdeel van de glasvezel dienstverlening. Dit is de verantwoordelijkheid van CBG Connect. Aangezien de snelheden van glasvezel erg hoog kunnen zijn, dient CBG Connect voor een router te zorgen die deze snelheden aankan. In het Connect 1 Platform is een module Managed Diensten opgenomen, waaronder ook de Managed Routerdienst. CBG Connect biedt u via deze module een passende router bij uw verbinding aan, met daarbij een Managed Routerdienst. Verantwoording CBG Connect CBG Connect is de contractant van RoutIT die de producten levert aan de uiteindelijke eindgebruiker. CBG Connect is verantwoordelijk voor de installatie van de apparatuur (router) op eindgebruiker locatie. Omdat RoutIT zelf geen CPE (router) levert is CBG Connect volledig verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur. Eind gebruiker dient CBG Connect te voorzien van essentiële informatie voor de te leveren RoutIT Glasvezelaansluitingen. Eindgebruikers informatie 1. Naam technisch contactpersoon 2. Telefoonnummer technisch contactpersoon 3. Installatieadres 5

6 5 Projectactiviteiten aansluiting glasvezelnetwerk Wanneer de aanvraag voor de aansluiting op het glasvezelnetwerk door de leverancier is geaccepteerd dient u rekening te houden met de volgende fasen in het project. De oplevering van een glasvezelverbinding kent een gemiddelde doorlooptijd van ongeveer 20 weken. Levertijden zijn mede afhankelijk van de lokale situatie op de klantlocatie en zijn daarom indicatief. Voorbereiding Na het plaatsen van de order zal er door de telco en een aannemer een onderzoek gestart worden voor de beschikbaarheid van eventueel aanwezige vezels. Indien deze vezels niet beschikbaar zijn zal worden geïnventariseerd welke route de verbinding zal afleggen zowel inpandig als buiten het pand. Deze onderzoeksperiode bedraagt tenminste 4 weken. Na deze onderzoeksperiode zullen de benodigde vergunningen worden aangevraagd en voorbereidende werkzaamheden in gang worden gezet. In deze periode worden ook de materialen die nodig zijn voor het aanleggen van het netwerk, besteld. De duur van deze periode is van vele factoren afhankelijk. Met name wanneer er vergunningen zijn aangevraagd, kan deze periode een aantal weken extra in beslag nemen. Deze gehele periode duurt zo n 6-16 weken. Zolang je binnen deze periode niets verneemt, verloopt de procedure volgens plan. Uitvoering Zodra alle vergunningen zijn ontvangen, treedt de uitvoeringsfase in werking. Binnen 2 weken zal de aannemer een afspraak inplannen voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit graaf- en eventuele boorwerkzaamheden. Wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond worden de buizen gevuld met glasvezelkabel en zal de aansluiting op de klantlocatie worden afgemonteerd. Nadat alle voorzieningen zijn aangelegd wordt er een test- en prestatiemeting uitgevoerd. Oplevering Indien deze metingen voldoen aan de geëiste specificaties, zal de verbinding worden opgeleverd. Indien dit niet het geval is zullen herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. De eindklant ontvangt een rapport van deze oplevering. Na oplevering door de telco zal de glasvezelverbinding binnen twee dagen door RoutIT wordt geactiveerd zodat de aangevraagde diensten volledig werkzaam zijn. CBG Connect wordt hiervan op de hoogte gesteld en het facturatieproces treedt in werking. Raadpleeg Veel gestelde vragen Glasvezel oplevering voor meer informatie over het opleverproces. Opheffing verbinding Op het moment dat er Zakelijke Glasvezel wordt geleverd zal de telco een glasswitch bij je klant plaatsen. Deze hardware is en blijft eigendom van de betreffende telco. Feitelijk wordt de glasswitch in bruikleen gegeven zolang de verbinding in dienst is. Hieruit volgt dan ook dat de glasswitch weer aan de telco zal moeten worden geretourneerd op het moment dat de verbinding wordt opgeheven. De telco zal na een opzegging contact zoeken met de eerder opgegeven contactpersoon om een afspraak te kunnen maken om de glasswitch te kunnen ophalen. Dergelijke afspraken worden gemaakt door een aannemer die tijdens de levering ook de glasswitch op klantlocatie heeft geplaatst Partners van RoutIT hebben en houden de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dergelijke glasswitches weer geretourneerd worden aan de rechtmatige eigenaar, in dit geval de telco s. Indien de telco niet in de gelegenheid wordt gesteld om de glasswitch weer in haar bezit te krijgen, zal deze aan RoutIT in rekening worden gebracht. RoutIT zal deze factuur vervolgens ook aan CBG Connect doorberekenen en CBG Connect zal deze kosten aan eindgebruiker factureren. 6

7 6 Services Deze dienst is beschikbaar in de volgende Service Level Agreements: Dienst SLA B SLA N SLA A Glasvezel X Service Level Agreements Een Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarin de afspraken over het niveau van de dienstverlening zijn vastgelegd. De RoutIT Service Level Agreements welke door CBG Connect doorgevoerd worden staan beschreven in de dienstbeschrijving SLA (Service Level Agreement Meldingen werkzaamheden en storingen Werkzaamheden met impact op de beschikbaarheid van de dienst worden altijd gemeld op de website Deze website is publiekelijk beschikbaar. Indien mogelijk streeft RoutIT ernaar de melding tenminste 7 dagen voor de werkzaamheden te publiceren. Levertijden De levertijd van een Glasvezelverbinding is onder meer afhankelijk van de vergunningen die eventueel moeten worden verstrekt voor het graven van de verbinding. Ook seizoensinvloeden spelen hier een rol denk hierbij o.a. aan winterse omstandigheden zoals vorst in de grond. Elke vertraging in de levering van de Glasvezelverbinding die voortkomt uit de vertraagde ter beschikking stelling van vergunningen door de overheid aan de gekozen Telco of seizoensinvloeden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van RoutIT of CBG Connect. Glasvezelverbindingen hebben een levertijd van gemiddeld 20 weken. 7

8 7 Overige bepalingen 7.1 Leveringen glasvezelswitch De serverruimte van de eindgebruiker dient gereed te zijn, zodat de aannemer de switch kan plaatsen in het rack. (Patchkast) Tevens is het van belang dat de switch in een afgesloten ruimte wordt geplaatst, omdat deze een aanzienlijk geluidsniveau produceert. Dit is een verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. Indien deze switch alsnog verplaatst moet worden zijn hier kosten aan verbonden. Deze kosten zijn afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. 7.2 Contractduur, mutaties, verhuizing Contractduur De contractduur voor diensten die onderdeel uitmaken van het Connect 1 Platform is vastgelegd op 36 maanden. Opzeggen dient uiterlijk drie maanden voor het einde van de contractdatum schriftelijk te geschieden Mutaties Mutaties kunnen door een door u bevoegd medewerker schriftelijk worden doorgegeven via Verhuizing Het verhuizen van glasvezel is niet mogelijk. De huidige verbinding dient eerst te worden opgezegd. Vervolgens kan een verbinding worden besteld voor de nieuwe locatie. Eindgebruiker dient CBG Connect te informeren over een ophanden zijnde verhuizing. Na opdracht van eindklant voor opzeggen van de glasvezeldienst zal CBG Connect er voor zorgen dat de opheffen van de verbinding in gang gezet wordt. Houd er hierbij rekening mee dat u bij vroegtijdige opzegging van de oude locatie mogelijk te maken krijgt met een afkoop van de som van de resterende termijn plus de cancel kosten. Het is niet mogelijk om een eventuele resterende contractduur te verrekenen met een nieuw aan te leggen glasvezel.. 8

9 8 Algemene voorwaarden Glasvezel Deze dienstbeschrijving Glasvezel is een onderdeel van het modulair opgebouwde Connect 1 Platform. Bij tegenstrijdigheid van de bepalingen wordt bij een conflict volgens de rangorde zoals deze in de Overkomst aangegeven is, gezocht naar een oplossing voor beide partijen. Daarbij moet rekening gehouden worden dat indien er een conflict ontstaat bij een specifiek module, dan ook de bepalingen van deze module gelden. Volgende rangschikking voor prevaleren van de documenten is door CBG Connect vastgesteld: Prevaleren van de documenten De Overeenkomst Connect 1 Platform Offerte informatie ten behoeve van het Connect 1 Platform Dienstbeschrijving glasvezel Service Level Agreement Algemene Voorwaarden van CBG Connect Algemene Voorwaarden SPR diensten (Service Provider RoutIT) Deze documenten kunt u terugvinden op onze website. Door middel van een ctrl+ klik op de link wordt u direct naar de info geleid. Uiteraard zijn deze voorwaarden ook op te vragen via uw accountmanager van CBG Connect. Bij het ondertekenen van de Overkomst Connect 1 Platform bent u ervan op de hoogte gesteld, dat hierboven genoemde documenten een onlosmakelijk onderdeel zijn van het Connect 1 Platform en dat u akkoord gaat met de inhoud van deze documenten 9

10 9 Algemene kaderzetting van deze dienstbeschrijving In deze dienstbeschrijving wordt de glasvezeldienst beschreven die CBG Connect levert onder de formule Connect 1 Platform. Deze dienstbeschrijving vormt een onlosmakelijk deel van de Overeenkomst Connect 1 Platform in combinatie met Algemene koop- en leveringsvoorwaarden en mogelijke bedrijfsspecifieke voorwaarden en afspraken. CBG Connect behoudt zich het recht voor deze dienstbeschrijving zonder voorafgaande melding te wijzigen. De dienstbeschrijving is uitsluitend bestemd voor intern gebruik binnen uw organisatie. Het maakt onderdeel uit van het contract tussen u en CBG Connect. Het document is aan u verstrekt om een afgewogen keuze te kunnen maken voor CBG Connect als leverancier van het Connect 1 Platform of modules van het Connect 1 Platform. Alle rechten met betrekking tot dit document zijn voorbehouden aan CBG Connect. Niets uit deze publicatie of delen ervan mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd, toegankelijk gemaakt in een database of op andere wijze aan derden beschikbaar worden gesteld, tenzij CBG Connect hier op uitdrukkelijk verzoek van uw bedrijf schriftelijk toestemming voor heeft verleend. Wij attenderen u er op dat de dienst glasvezel een onderdeel van het Connect 1 Platform is. Het Connect 1 Platform is een totaal communicatie oplossing voor de zakelijke markt is. Deze totaal oplossing die CBG Connect in samenwerking met Service provider RoutIT in de markt zet is een eigentijdse ICT en telecomoplossing die aan de hoogste kwalitatieve normen voldoet. In deze dienstbeschrijving zijn termen en teksten gebruikt die voortvloeien uit en verband houden met de samenwerking met RoutIT. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. CBG Connect B.V., Juli