Vragenlijst A Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst A Gezondheidsmonitor Jeugd 2015"

Transcriptie

1 Vragenlijst A Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Beste leerling, Voor je ligt de vragenlijst van de GGD. Deze vragenlijst wordt ingevuld door zoveel mogelijk leerlingen van de 2 e en 4 e klas van het voortgezet onderwijs. We vinden het fijn dat jij ook wilt meewerken aan dit onderzoek. Waarom dit onderzoek? Met dit onderzoek wil de GGD meer te weten komen over de gezondheid en leefstijl van jongeren in heel Nederland. De resultaten van dit onderzoek gebruikt de GGD om jouw shool, de gemeente waarin je woont en de overheid te adviseren over het gezondheidsbeleid. Belangrijke tips voordat je de vragenlijst invult: Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om jouw mening en jouw ervaringen. Het is belangrijk dat je alle vragen beantwoordt, ook al vind je het soms moeilijk om een antwoord te geven. Dit onderzoek is vertrouwelijk. Dat betekent dat aan jouw antwoorden geen naam of adres gekoppeld kan worden. Niemand komt te weten wat jij hebt ingevuld. Als je een antwoord verkeerd invult, laat dan het foute kruisje staan en maak het goede vakje helemaal zwart. Rotterdam ligt in Nederland T niet waar waar à Jij hebt nu waar ingevuld Veel sues!

2 Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 2

3 Ahtergrondgegevens 1. In welke klas/leerjaar zit je? Welk soort onderwijs volg je? Je mag meer dan één antwoord geven. Vmbo-b (basis) Vmbo-k (kader) Vmbo-g (gemengd) Vmbo-t (theoretish, mavo) Havo Vwo (atheneum, gymnasium) Ander soort onderwijs 3. Hoe oud ben je? 12 jaar of jonger 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar of ouder 4. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje 5. Wat is de postode van het adres waar je woont? In welk land ben je geboren? Nederland Marokko Turkije Suriname (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba Duitsland België Indonesië Ander land, namelijk Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 3

4 7. In welk land is je moeder geboren? Nederland Marokko Turkije Suriname (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba Duitsland België Indonesië Ander land, namelijk 8. In welk land is je vader geboren? Nederland Marokko Turkije Suriname (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba Duitsland België Indonesië Ander land, namelijk 9. Bij wie woon je de meeste dagen van de week? Je mag één antwoord geven. Bij mijn ouders (samen) Ongeveer de helft van de tijd bij mijn ene ouder en de helft van de tijd bij mijn andere ouder Bij mijn moeder en haar partner Bij mijn vader en zijn partner Alleen bij mijn moeder Alleen bij mijn vader Bij anderen (bijv. pleegouders, andere familie, internaat) Ik woon op mezelf Ervaren gezondheid 10. Hoe is over het algemeen je gezondheid? Zeer goed Goed Gaat wel Sleht Zeer sleht Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 4

5 Lekker in je vel 11. Wil je alsjeblieft bij iedere vraag een kruisje zetten in het vakje voor "Niet waar", "Een beetje waar" of "Zeker waar". Het is belangrijk dat je alle vragen zo goed mogelijk beantwoordt, ook als je niet helemaal zeker bent of als je de vraag raar vindt. Wil je alsjeblieft bij je antwoorden denken hoe dat bij jou de laatste 6 maanden is geweest. Niet waar Een beetje waar a. Ik probeer aardig te zijn tegen anderen. Ik houd rekening met hun gevoelens b. Ik ben rusteloos, ik kan niet lang stil zitten. Ik heb vaak hoofdpijn, buikpijn, of ik ben misselijk d. Ik deel makkelijk met anderen (snoep, speelgoed, potloden, et.) e. Ik word erg boos en ben vaak driftig f. Ik ben nogal op mijzelf. Ik speel meestal alleen of bemoei mij niet met anderen g. Ik doe meestal wat me wordt opgedragen h. Ik pieker veel i. Ik help iemand die zih heeft bezeerd, van streek is of zih ziek voelt j. Ik zit onstant te wiebelen of te friemelen k. Ik heb minstens één goede vriend of vriendin l. Ik veht vaak. Het lukt mij andere mensen te laten doen wat ik wil m. Ik ben vaak ongelukkig, in de put of in tranen n. Andere jongeren van mijn leeftijd vinden mij over het algemeen aardig o. Ik ben snel afgeleid, ik vind het moeilijk me te onentreren p. Ik ben zenuwahtig in nieuwe situaties. Ik verlies makkelijk mijn zelfvertrouwen q. Ik ben aardig tegen jongere kinderen r. Ik word er vaak van beshuldigd dat ik lieg of bedrieg s. Andere kinderen of jongeren pesten of treiteren mij t. Ik bied vaak anderen aan hun te helpen (ouders, leerkrahten, kinderen) u. Ik denk na voor ik iets doe v. Ik neem dingen weg die niet van mij zijn thuis, op shool of op andere plaatsen w. Ik kan beter met volwassenen opshieten dan met jongeren van mijn leeftijd x. Ik ben voor heel veel dingen bang, ik ben snel angstig y. Ik maak af waar ik mee bezig ben. Ik kan mijn aandaht er goed bij houden Zeker waar Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 5

6 12. Heb je moeilijkheden met emoties, onentratie, gedrag of het omgaan met andere mensen? Nee Ja, kleine moeilijkheden Ja, duidelijke moeilijkheden Ja, ernstige moeilijkheden Opkomen voor jezelf De onderstaande uitspraken gaan over opkomen voor jezelf en het maken van keuzes (zoals over pesten, kleding, uitgaan, roken, aloholgebruik, seksualiteit). 13. Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande uitspraken. Kruis op iedere regel één hokje aan. Helemaal mee eens Mee eens Soms wel, soms niet Mee oneens Helemaal mee oneens Ik weet wat ik wel en niet wil Ik zeg het als iemand iets doet wat ik vervelend vind Ik laat mij makkelijk overhalen om dingen te doen die ik niet wil Ik kan heel goed nee zeggen tegen mijn vrienden Ik vind het moeilijk om hulp te vragen als iemand mij lastig valt Ik doe alleen maar dingen die ik zelf eht wil Ik kom voor mezelf op als iemand mij uitsheldt, beledigt of bedreigt Als mijn vrienden iets doen wat ik eigenlijk niet wil dan doe ik toh maar mee 14. Hieronder zijn 7 gezihtjes afgebeeld die gevoelens weergeven. Welk gezihtje geeft het beste aan hoe jij je in de afgelopen week voelde? Kruis onder dat gezihtje het vakje aan. Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 6

7 Lengte en gewiht 15. Weet je hoeveel je weegt? Ja Nee à GA VERDER NAAR VRAAG Hoeveel kilo weeg je? Zonder kleren. 555 kilo 17. Weet je hoe lang je bent? Ja Nee à GA VERDER NAAR VRAAG Hoe lang ben je? Zonder shoenen meter en entimeter Lihamelijke gezondheid 19. Heb je een hronishe ziekte, aandoening of allergie? Ja Nee à GA VERDER NAAR VRAAG Welke hronishe ziekte of aandoening heb je nu of heb je in de afgelopen 12 maanden gehad? Je mag meer dan één antwoord geven. Allergie Astma of bronhitis Ezeem Vorm van autisme ADHD Chronishe vermoeidheid Buikklahten langer dan 3 maanden Migraine of regelmatige ernstige hoofdpijn Diabetes mellitus (suikerziekte) Een aangeboren hartaandoening Kanker Anders, namelijk 21. Heb je wel eens last van je gehoor nadat je muziek hebt geluisterd met oordopjes of een koptelefoon? Bijvoorbeeld een piep in je oren, een doof gevoel, minder goed kunnen horen. Ja, vaak Ja, soms Nee, nooit Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 7

8 22. Heb je wel eens last van je gehoor als je op een plek met harde muziek bent, of daarna? Bijvoorbeeld een piep in je oren, een doof gevoel, minder goed kunnen horen. Ja, vaak Ja, soms Nee, nooit Bewegen 23. Op hoeveel dagen per week ga je lopend of fietsend naar shool of naar je stageplek? (Bijna) nooit 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 24. Op hoeveel dagen per week doe je aan sport bij een lub, vereniging of sportshool? Bijvoorbeeld: fitness, zwemmen, voetbal, tennis, dansen et. Ik sport niet bij een lub, vereniging of sportshool Minder dan 1 dag per week 1 dag per week Meerdere dagen per week Elke dag 25. Op hoeveel dagen per week sport of beweeg je in je vrije tijd zonder lub, vereniging of sportshool? Bijvoorbeeld: voetballen op straat, fietsen, hardlopen, skeeleren, zwemmen, thuis dansen, kranten bezorgen et. (lopen en fietsen naar shool niet meetellen). (Bijna) nooit Minder dan 1 dag per week 1 dag per week Meerdere dagen per week Elke dag We willen graag weten op hoeveel dagen per week je minstens 1 uur sport of beweegt. Tel alle vormen van sporten of bewegen die je op een dag doet bij elkaar op. Bijvoorbeeld: op maandag fiets je 15 minuten naar shool, je hebt 50 minuten shoolgym, je fietst 15 minuten terug naar huis en s avonds ga je 20 minuten hardlopen: op die dag heb je minstens 1 uur bewogen. Doe dit voor alle dagen per week. 26. Op hoeveel dagen per week sport of beweeg je minstens 1 uur? (Bijna) nooit 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 6 dagen per week Elke dag Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 8

9 Voeding 27. Op hoeveel dagen per week ontbijt je? (Bijna) nooit 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 6 dagen per week Elke dag 28. Op hoeveel dagen per week eet je fruit? (Bijna) nooit 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 6 dagen per week Elke dag 29. Op hoeveel dagen per week eet je groente? (Bijna) nooit 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 6 dagen per week Elke dag 30. Op hoeveel dagen per week drink je één of meer glazen water? (Bijna) nooit 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 6 dagen per week Elke dag Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 9

10 Roken De volgende vragen gaan over roken. Hiermee bedoelen we sigaretten en sjek, geen elektronishe sigaret. 31. Heb je ooit gerookt? Ja, een hele sigaret of meer Ja, alleen een paar trekjes Nee à GA VERDER NAAR VRAAG Hoe vaak rook je nu? Alohol Elke dag Minstens 1 keer per week, maar niet elke dag Minder dan 1 keer per week Ik rook niet 33. Heb je ooit alohol gedronken? Ja, een heel glas of meer Ja, alleen een paar slokjes Nee à GA VERDER NAAR VRAAG Op hoeveel dagen heb je alohol gedronken? Kruis op iedere regel één vakje aan. Nooit 1 of 2 dagen 3 t/m 5 dagen 6 t/m 9 dagen 10 t/m 19 dagen 20 t/m 29 dagen 30 dagen of meer In je hele leven In de laatste 4 weken 35. Hoe vaak heb je de laatste 4 weken VIJF OF MEER drankjes met alohol gedronken bij één gelegenheid (bijvoorbeeld op een feestje of op een avond)? Nooit 1 keer 2 keer 3 of 4 keer 5 of 6 keer 7 of 8 keer 9 keer of vaker 36. Hoe vaak ben je dronken of aangeshoten geweest door het drinken van alohol? Kruis op iedere regel één vakje aan. Nooit 1 keer 2 keer 3 keer 4 t/m 10 keer 11 keer of vaker In je hele leven In de laatste 4 weken Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 10

11 Drugs 37. Heb je ooit wiet (marihuana) of hasj gebruikt? Ja Nee à GA VERDER NAAR VRAAG Op hoeveel dagen heb je wiet (marihuana) of hasj gebruikt? Kruis op iedere regel één vakje aan. Nooit 1 of 2 dagen 3 t/m 5 dagen 6 t/m 9 dagen 10 t/m 19 dagen 20 t/m 29 dagen 30 dagen of meer In je hele leven In de laatste 4 weken 39. Heb je ooit één van de volgende middelen gebruikt: XTC (estasy, MDMA), oaïne, paddo s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB, heroïne en/of lahgas? Ja Nee à GA VERDER NAAR VRAAG Welke van de volgende middelen heb je gebruikt? Kruis op iedere regel één vakje aan. Niet gebruikt In de laatste 4 weken gebruikt Wel gebruikt, maar langer dan 4 weken geleden XTC (estasy, MDMA) Coaïne (oke of wit) Paddo s (halluinogene paddenstoeltjes of magi mushrooms) Amfetamine (uppers, pep of speed) LSD GHB Heroïne Lahgas Vrije tijd 41. Doe je wel eens vrijwilligerswerk? Ja Nee 42. Heb je een bijbaantje? Ja Nee Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 11

12 Thuis 43. Hebben jullie thuis moeite om rond te komen met geld? Met thuis bedoelen we het gezin waar je de meeste tijd woont. Nee, geen enkele moeite Nee, geen enkele moeite maar we moeten wel opletten Ja, enige moeite Ja, grote moeite 44. Krijgen jouw ouders/verzorgers eten van de voedselbank? Ja Nee, maar in het afgelopen jaar wel Nee Dat weet ik niet 45. Beantwoord de volgende vragen voor het gezin waar je de meeste tijd woont. Denk aan de afgelopen week. Heb je het gevoel gehad dat je ouders/verzorgers je begrijpen? Heb je het gevoel gehad dat je ouders/verzorgers van je houden? Nooit Zelden (bijna nooit) Zo nu en dan (soms) Redelijk vaak Altijd 46. Beantwoord de volgende vragen voor het gezin waar je de meeste tijd woont. Denk aan de afgelopen week. Heb je je thuis gelukkig gevoeld? Hebben je ouders/verzorgers voldoende tijd voor je gehad? Hebben je ouders/verzorgers je eerlijk behandeld? Heb je met je ouders/verzorgers kunnen praten als je dat wilde? Nooit Zelden (bijna nooit) Zo nu en dan (soms) Redelijk vaak Altijd Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 12

13 Ingrijpende gebeurtenissen 47. Heb je de volgende ingrijpende gebeurtenissen ooit meegemaakt of maak je die nu mee? Let op: wanneer het gaat over je ouders worden ook pleeg- of stiefouders bedoeld. Nee, nooit meegemaakt Ja, dat maak ik nu mee Ja, ooit meegemaakt Overlijden van je vader en/of je moeder Overlijden van een broer of zus Overlijden van iemand anders van wie je veel hield Langdurige ziekte of ziekenhuisopname van jezelf Langdurige ziekte of ziekenhuisopname van je vader en/of je moeder Langdurige ziekte of ziekenhuisopname van een broer of zus Psyhishe ziekte van je vader en/of je moeder Psyhishe ziekte van een broer of zus Problemen met drank of verslaving van je vader en/of je moeder Regelmatig ruzies tussen je ouders onderling Ehtsheiding van je ouders Zelf problemen met geld/inkomen hebben Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 13

14 Vrienden 48. Denk aan de afgelopen week. Kruis op iedere regel één hokje aan. Heb je tijd doorgebraht met je vrienden/vriendinnen? Heb je dingen met andere jongeren ondernomen? Heb je plezier gehad met je vrienden/vriendinnen? Hebben jij en je vrienden/vriendinnen elkaar geholpen? Hebben jij en je vrienden/vriendinnen over alles kunnen praten? Heb je op je vrienden/vriendinnen kunnen vertrouwen? Nooit Zelden (bijna nooit) Zo nu en dan (soms) Redelijk vaak Altijd 49. Zouden jongeren die homoseksueel zijn, jouw vrienden kunnen zijn? Ja Nee 50. Zouden jongeren met een andere huidskleur/afkomst jouw vrienden/vriendinnen kunnen zijn? Ja Nee 51. Zouden jongeren met een ander geloof jouw vrienden/vriendinnen kunnen zijn? Ja Nee 52. Zouden jongeren die lesbish zijn, jouw vriendinnen kunnen zijn? Ja Nee Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 14

15 Shool 53. Hoeveel dagen ben je de laatste 4 weken dat er shool was thuis gebleven, omdat je ziek was? Vakantieweken niet meetellen bij die 4 weken. 5shooldagen 54. Hoeveel lesuren heb je de laatste 4 weken dat er shool was gespijbeld? Vakantieweken niet meetellen bij die 4 weken. 5lesuren 55. Hoe vind je het op shool? Hartstikke leuk à GA VERDER NAAR VRAAG 57 Leuk à GA VERDER NAAR VRAAG 57 Gaat wel Niet leuk Vreselijk 56. Waardoor vind je het niet zo leuk op shool? Je mag meer dan één antwoord geven. De sfeer is niet gezellig Mijn klas/groep is niet leuk Ik heb geen vrienden/vriendinnen op shool Ik word gepest De doenten zijn niet aardig De manier van lesgeven is niet leuk Ik heb veel moeite met leren, vind het (te) moeilijk Ik vind de meeste vakken niet leuk Ik zie het nut er niet van in Ik voel me onveilig op deze shool Er is weinig aandaht voor problemen van leerlingen Anders, namelijk Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 15

16 57. Als een jongen of een meisje op jouw shool homoseksueel of lesbish is, denk je dan dat hij of zij dat op shool eerlijk zou kunnen vertellen? Ja, tegen iedereen op shool Ja, alleen tegen zijn of haar vrienden Nee Dat weet ik niet 58. Besteedt jouw shool aandaht aan homoseksualiteit? Ja, veel Ja, maar niet veel Nee Dat weet ik niet 59. Kun je met een doent (mentor, vertrouwenspersoon) op shool praten als je ergens mee zit? Ja Nee Dat weet ik niet Pesten op shool De volgende vragen gaan over pesten. Pesten is bijvoorbeeld shelden, roddelen, vervelende berihtjes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Met pesten wordt hier bedoeld dat een persoon door anderen wordt getreiterd op een manier die deze persoon eht niet leuk vindt. 60. Hoe vaak ben je de laatste 3 maanden gepest op shool? Nooit Minder dan 2 keer per maand 2 of 3 keer per maand Ongeveer 1 keer per week Meerdere keren per week 61. Hoe vaak heb je de laatste 3 maanden zelf een andere leerling op shool gepest? Nooit Minder dan 2 keer per maand 2 of 3 keer per maand Ongeveer 1 keer per week Meerdere keren per week Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 16

17 Cyberpesten De volgende vragen gaan over pesten via internet of mobiele telefoon. Het gaat om pesten op een manier die de ander eht niet leuk vindt. Voorbeelden zijn: - iemand uitshelden via de telefoon - iemand bedreigen, bijvoorbeeld in een tweet - gemene roddels over iemand verspreiden op internet - vervelende foto s of filmpjes van iemand op internet zetten, bijvoorbeeld op YouTube. 62. Hoe vaak ben je de laatste 3 maanden gepest via internet of mobiele telefoon? Nooit Minder dan 2 keer per maand 2 of 3 keer per maand Ongeveer 1 keer per week Meerdere keren per week 63. Hoe vaak heb je de laatste 3 maanden zelf een ander gepest via internet of mobiele telefoon? Nooit Minder dan 2 keer per maand 2 of 3 keer per maand Ongeveer 1 keer per week Meerdere keren per week Gebruik soiale media De volgende vraag gaat over soiale media. Met soiale media bedoelen we bijvoorbeeld: - Berihten via smartphone, tablet, laptop of p (zoals Whatsapp, Snaphat) - Soiale netwerken (zoals Faebook, Twitter) - Forums (zoals Fok.nl, Tweakers.net). 64. Hoe vaak ben je atief op soiale media? (Bijna) nooit à GA VERDER NAAR VRAAG 66 Minder dan 1 dag per week 1 dag per week 2 of 3 dagen per week 4 of 5 dagen per week (Bijna) elke dag Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 17

18 De volgende vraag gaat over jouw ervaring met soiale media. 65. Kun je van de onderstaande ervaringen aangeven hoe vaak je deze hebt? Hoe vaak vind je het moeilijk om met soiale media te stoppen? Hoe vaak zeggen anderen (bijvoorbeeld ouders of vrienden) dat je minder tijd zou moeten besteden aan soiale media? Hoe vaak gebruik je liever soiale media dan dat je in het eht tijd met anderen doorbrengt (bijvoorbeeld vrienden of ouders)? Hoe vaak voel je je onrustig, gestrest of geïrriteerd wanneer je geen soiale media kunt gebruiken? Hoe vaak raffel je je huiswerk af om soiale media te gebruiken? Hoe vaak ga je soiale media gebruiken omdat je je rot voelt? Hoe vaak kom je slaap te kort door soiale media? Nooit Zelden Soms Vaak Zeer vaak Gamen De volgende vraag gaat over gamen. Met games bedoelen we alle spellen/spelletjes die je speelt op een smartphone, tablet, laptop, p, Ma of spelomputer (zoals Playstation, Wii, Xbox). 66. Hoe vaak speel je games? (Bijna) nooit à GA VERDER NAAR VRAAG 68 Minder dan 1 dag per week 1 dag per week 2 of 3 dagen per week 4 of 5 dagen per week (Bijna) elke dag Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 18

19 De volgende vraag gaat over jouw ervaring met gamen. 67. Kun je van de onderstaande ervaringen aangeven hoe vaak je deze hebt? Hoe vaak vind je het moeilijk om met gamen te stoppen? Hoe vaak zeggen anderen (bijvoorbeeld ouders of vrienden) dat je minder tijd zou moeten besteden aan gamen? Hoe vaak ga je liever gamen dan dat je in het eht tijd met anderen doorbrengt (bijvoorbeeld vrienden of ouders)? Hoe vaak voel je je onrustig, gestrest of geïrriteerd wanneer je niet kunt gamen? Hoe vaak raffel je je huiswerk af om te gaan gamen? Nooit Zelden Soms Vaak Zeer vaak Hoe vaak ga je gamen omdat je je rot voelt? Hoe vaak kom je slaap te kort door gamen? Seksualiteit 68. Heb je ooit met iemand gezoend (tongzoenen)? Ja Nee, nooit à GA VERDER NAAR VRAAG Heb je wel eens geslahtsgemeenshap gehad? Sommige mensen noemen dit seks hebben of neuken. Ja, regelmatig Ja, een paar keer Ja, 1 keer Nee, nooit à GA VERDER NAAR VRAAG Heb je altijd een ondoom gebruikt toen je geslahtsgemeenshap had? Ja, altijd Nee, niet altijd Nee, nooit Ik weet het niet meer Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 19

20 De buurt waarin je woont 71. Kies het antwoord dat het beste jouw mening weergeeft. Helemaal mee eens Mee eens Soms wel, soms niet Mee oneens Helemaal mee oneens Ik zou graag uit mijn buurt verhuizen Als ik zou moeten verhuizen, zou ik mijn buurt erg missen Ik vind dat ik in een leuke buurt woon Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 20

21 Zorg en hulp 72. Hieronder staan zorg- en hulpverleners. Geef aan van wie jij in de afgelopen 6 maanden zorg of hulp hebt gehad. Je mag meer dan één antwoord geven. Huisarts Jeugdarts/jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin Medish speialist in een medish entrum of ziekenhuis Diëtist Logopedist Fysiotherapeut Tandarts Orthodontist Shoolmaatshappelijk werk Buurtoah, straatoah, jongerenoah Hulpverlener bij een instelling voor Jeugd en Opvoedhulp (zoals FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp, Horizon Jeugdzorg, Trivium Lindenhof, Timon, Leger des Heils) Jeugdhulp vanuit het wijk- of gebiedsteam Jeugdhulp vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin Hulpverlener bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (zoals Yulius, RIAGG Rijnmond, Luertis, YOUZ, Bavo Europoort, de Viersprong, De Hoop, Context/Indigo, of hulp van een psyholoog, psyhiater, psyhiatrish verpleegkundige) (Gezins)voogd of hulpverlener van Jeugdbesherming (Bureau Jeugdzorg) of Jeugdrelassering Hulpverlener van stihting MEE of van een instelling voor mensen met een lihte verstandelijke beperking Andere zorg- of hulpverlener, namelijk Ik heb geen zorg of hulp gehad van een hulpverlener Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 21

22 73. Heb jij behoefte aan hulp of zorg? Nee à GA VERDER NAAR VRAAG 75 Ja 74. Over welk onderwerp zou je met een zorg- of hulpverlener willen praten? Je mag meer dan één antwoord geven. Eten Slapen Lihamelijke gezondheid Mijn gedrag (druk, agressief zijn) Opkomen voor jezelf, angst, onzekerheid, faalangst Pesten, gepest worden Verdrietig, depressief zijn Shoolprestaties Relatie met leerkrahten, shool Besteding vrije tijd Vrienden Situatie thuis Problemen met ouders Geld, shulden Roken, alohol, drugs Seksualiteit Games, gebruik soiale media Een ander onderwerp, namelijk Niets 75. Hoe heb jij deze vragenlijst ingevuld? Op een p of laptop Op een tablet Op een smartphone Op papier Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! Gezondheidsmonitor 2015 A pagina 22

Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015

Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015 Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015 Beste leerling, Belangrijke tips voordat je de vragenlijst invult: Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Nadere informatie

Vragenlijst B Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Vragenlijst B Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Vragenlijst B Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Beste leerling, Voor je ligt de vragenlijst van de GGD. Deze vragenlijst wordt ingevuld door zoveel mogelijk leerlingen van de 2 e en 4 e klas van het voortgezet

Nadere informatie

Vragenlijst screening VO2. Schooljaar 2015-2016

Vragenlijst screening VO2. Schooljaar 2015-2016 Vragenlijst screening VO2 Schooljaar 2015-2016 Versie 07-12-2015 Inleiding Het is belangrijk dat je bij alle vragen jouw antwoord aankruist, ook al vind je dat soms misschien moeilijk. Kruis het antwoord

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Belangrijke toelichting Beste leerling, Welkom bij de GGD Jongerenmonitor! Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de leefstijl(alcohol & drugs) van jongeren. Het

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Belangrijke toelichting Beste leerling, Welkom bij de GGD Jongerenmonitor! Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de gezondheid en leefstijl van jongeren in Nederland.

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015-GGD ZW_10082015_def

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015-GGD ZW_10082015_def Gezondheidsmonitor Jeugd 2015-GGD ZW_10082015_def Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Wat is je geboortedatum? - - Vraag 3. In welke klas/leerjaar zit je? 1 2 3 4 5 6 Vraag

Nadere informatie

Vragenlijst gezondheidscheck

Vragenlijst gezondheidscheck Vragenlijst gezondheidscheck IK HEB ZELF VRAGEN Op de volgende vragen kun je met Ja óf Nee antwoorden. Antwoord je met Ja dan nodigt de jeugdverpleegkundige je uit voor een gesprek. In het gesprek wordt

Nadere informatie

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je?

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je? Eerst wat algemene gegevens. 1. In welke klas zit je? 2. Bij wie woon je de meeste dagen van de week? Je mag één antwoord geven. Ik woon: Bij mijn vader en moeder (samen) Ongeveer de helft van de tijd

Nadere informatie

INKIJKEXEMPLAAR Schoolkracht vragenlijst. voortgezet onderwijs klas 2 en 4 2015. GGD Regio Utrecht

INKIJKEXEMPLAAR Schoolkracht vragenlijst. voortgezet onderwijs klas 2 en 4 2015. GGD Regio Utrecht INKIJKEXEMPLAAR Schoolkracht vragenlijst voortgezet onderwijs klas 2 en 4 2015 GGD Regio Utrecht LET OP! Dit is een papieren versie van de digitale vragenlijst die jongeren invullen. In de digitale vragenlijst

Nadere informatie

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 4 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 4 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 4 VO Cohort 2015-2016 Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Wat is je geboortedatum? - - Leeftijd Vraag 3. Hoe oud

Nadere informatie

2015-2016 2 (sep 2015)

2015-2016 2 (sep 2015) Vragenlijst VO2 2015-2016 2 (sep 2015) Inleiding Het is belangrijk dat je bij alle vragen jouw antwoord aankruist, ook al vind je dat misschien moeilijk. Kruis het antwoord aan dat het meest op jou van

Nadere informatie

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 VO Cohort 2015-2016 Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Wat is je geboortedatum? - - Leeftijd Vraag 3. Hoe oud

Nadere informatie

Gezondheidstest Bovenbouw VO 2015-2016

Gezondheidstest Bovenbouw VO 2015-2016 Gezondheidstest Bovenbouw VO 2015-2016 In het Contactmoment Bovenbouw wordt gebruik gemaakt van een digitale vragenlijst met verschillende onderwerpen. Niet iedereen hoeft alle vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

(sep 2017)

(sep 2017) 2017-2018 2 (sep 2017) Inleiding Het is belangrijk dat je bij alle vragen jouw antwoord aankruist, ook al vind je dat misschien moeilijk. Kruis het antwoord aan dat het meest op jou van toepassing is.

Nadere informatie

98% (voldoende) weerbaar. 92% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Gezondheid. Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt?

98% (voldoende) weerbaar. 92% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Gezondheid. Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt? 28 Havo 2e klas Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt? 40 Vmbo 2e klas 21 Vmbo 4e klas 46 Havo 4e klas 43 VWO 2e klas 24 VWO 4e klas Dit schoolrapport geeft inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

(sep 2016)

(sep 2016) 2016-2017 2 (sep 2016) Inleiding Het is belangrijk dat je bij alle vragen jouw antwoord aankruist, ook al vind je dat misschien moeilijk. Kruis het antwoord aan dat het meest op jou van toepassing is.

Nadere informatie

Gezondheidscheck klas 3&4 in Utrecht

Gezondheidscheck klas 3&4 in Utrecht Gezondheidscheck klas 3&4 in Utrecht Beste , Deze digitale vragenlijst gaat over jezelf en je gezondheid. Je kunt aangeven als je vragen hebt. Op basis van jouw antwoorden krijg je via internet

Nadere informatie

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio.

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 52 Vmbo 2e klas 26 Vmbo 4e klas 26 Havo 2e klas 14 Havo 4e klas 28 Vwo 2e klas 7 Vwo 4e klas Dit gemeenterapport geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn

Nadere informatie

940/0 (voldoende) weerbaar. 3/0. heeft een. Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Gezondheid. Opkomen voor jezelf.

940/0 (voldoende) weerbaar. 3/0. heeft een. Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Gezondheid. Opkomen voor jezelf. 2e klas Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Dit gemeenterapport geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren in het regulier voortgezet onderwijs. De gegevens

Nadere informatie

4. Kun je goed zien? (Als je een bril/lenzen draagt, met bril op / lenzen in alles goed zien?) Ja (door naar vraag 6) Nee

4. Kun je goed zien? (Als je een bril/lenzen draagt, met bril op / lenzen in alles goed zien?) Ja (door naar vraag 6) Nee Inkijk exemplaar Jouw GGD Check vragenlijst, klas 2 en 4 schooljaar 2017-2018, GGD Regio Utrecht LET OP! Dit is een papieren versie van de digitale vragenlijst die jongeren invullen. In de digitale vragenlijst

Nadere informatie

Jouw GGD Check vragenlijst, klas 2 en 4, schooljaar 2014-2015, GGD Regio Utrecht

Jouw GGD Check vragenlijst, klas 2 en 4, schooljaar 2014-2015, GGD Regio Utrecht INKIJK EXEMPLAAR Jouw GGD Check vragenlijst, klas 2 en 4, schooljaar 2014-2015, GGD Regio Utrecht LET OP! Dit is een papieren versie van de digitale vragenlijst die jongeren invullen. In de digitale vragenlijst

Nadere informatie

VRAGENLIJST EMOVO 2015 - GGD G&V

VRAGENLIJST EMOVO 2015 - GGD G&V VRAGENLIJST EMOVO 2015 - GGD G&V BLOK 1 ACHTERGRONDVARIABELEN Vraag 1. In welke klas/leerjaar zit je? 1 2 3 4 5 6 Vraag 2. Welk soort onderwijs volg je? Je mag meer dan één antwoord geven. Vmbo-b (basis)

Nadere informatie

Vragenlijst BaO2. voor ouders/verzorgers

Vragenlijst BaO2. voor ouders/verzorgers Vragenlijst BaO2 voor ouders/verzorgers 2013 2 Inleiding Deze vragenlijst gaat over de gezondheid en het welzijn van uw kind. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Het is belangrijk dat u bij alle vragen

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Belangrijke toelichting Beste leerling, Welkom bij de GGD Jongerenmonitor! Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de gezondheid en leefstijl van jongeren in Nederland.

Nadere informatie

Het adres is: Vinkeweg 70, 2223 JR Katwijk aan den Rijn Een routebeschrijving is bijgevoegd

Het adres is: Vinkeweg 70, 2223 JR Katwijk aan den Rijn Een routebeschrijving is bijgevoegd Stempel huisartsenpraktijk: Betreft: afspraak Praktijkondersteuner GGZ Beste Je bent door je huisarts verwezen naar de praktijkondersteuner GGZ. Met deze brief willen we je graag uitleggen wat je van haar

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

5) Wanneer heeft de uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd plaatsgevonden? Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september december 2015.

5) Wanneer heeft de uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd plaatsgevonden? Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september december 2015. Q&A Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 versie 18 april 1) Wat is de Gezondheidsmonitor Jeugd? De Gezondheidsmonitor Jeugd is een onderzoek naar gezondheid en leefstijl van jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet

Nadere informatie

INKIJK EXEMPLAAR Jouw GGD Check vragenlijst, klas 2 en 4, schooljaar , GGD Regio Utrecht

INKIJK EXEMPLAAR Jouw GGD Check vragenlijst, klas 2 en 4, schooljaar , GGD Regio Utrecht INKIJK EXEMPLAAR Jouw GGD Check vragenlijst, klas 2 en 4, schooljaar 2016-2017, GGD Regio Utrecht LET OP! Dit is een papieren versie van de digitale vragenlijst die jongeren invullen. In de digitale vragenlijst

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Vragenlijst gezondheidscheck

Vragenlijst gezondheidscheck Vragenlijst gezondheidscheck IK HEB ZELF VRAGEN Op de volgende vragen kun je met Ja óf Nee antwoorden. Antwoord je met Ja dan nodigt de jeugdverpleegkundige je uit voor een gesprek. In het gesprek wordt

Nadere informatie

Jouw GGD Check vragenlijst, klas 2 en 4, schooljaar 2015-2016, GGD Regio Utrecht

Jouw GGD Check vragenlijst, klas 2 en 4, schooljaar 2015-2016, GGD Regio Utrecht INKIJK EXEMPLAAR Jouw GGD Check vragenlijst, klas 2 en 4, schooljaar 2015-2016, GGD Regio Utrecht LET OP! Dit is een papieren versie van de digitale vragenlijst die jongeren invullen. In de digitale vragenlijst

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/ KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop totaal geslacht leeftijd totaal HM

Nadere informatie

De praktijkondersteuner is bereikbaar op telefoonnummer: Wanneer zij niet kan opnemen kunt u de voice- mail inspreken.

De praktijkondersteuner is bereikbaar op telefoonnummer: Wanneer zij niet kan opnemen kunt u de voice- mail inspreken. Stempel huisartsenpraktijk: Betreft: afspraak Praktijkondersteuner GGZ Geachte heer/mevrouw, U bent samen met uw zoon of dochter door uw huisarts verwezen naar de praktijkondersteuner GGZ. Wij willen u

Nadere informatie

E-MOVO GGD Gelderland-Zuid, regulier onderwijs

E-MOVO GGD Gelderland-Zuid, regulier onderwijs E-MOVO 2015-2016 GGD Gelderland-Zuid, regulier onderwijs N.B. Let niet op de layout, want digitaal ziet het er heel anders uit. Grijze vragen = vragen niet voor iedereen van toepassing (deze worden dan

Nadere informatie

U ontvangt deze brief omdat uw kind bekend is met ADHD.

U ontvangt deze brief omdat uw kind bekend is met ADHD. Betreft: controlespreekuur ADHD Beste ouder (s) en/ of verzorger (s), In Katwijk is een project gestart (ADHD@ease) gericht op het verbeteren van de zorg voor kinderen van 6-18 jaar met ADHD. Het betreft

Nadere informatie

Dominicus College. Dominicus College

Dominicus College. Dominicus College E-MOVO in cijfers: tabellenboek voor scholen, behorend bij E-MOVO onderzoek /2016, GGD Gelderland Zuid Toelichting: De 'N' bovenaan de tabelkoppen betekent het aantal leerlingen waarop de vraag betrekking

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSMONITOR BASISONDERWIJS. Vragenlijst voor kinderen van groep 6, 7 en 8

JEUGDGEZONDHEIDSMONITOR BASISONDERWIJS. Vragenlijst voor kinderen van groep 6, 7 en 8 JEUGDGEZONDHEIDSMONITOR BASISONDERWIJS Vragenlijst voor kinderen van groep 6, 7 en 8 Hoe vul je de vragenlijst in? Hoe gaat het met jou? Hoe vind je het op school? Dat zijn dingen die we graag van jou

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek op school

Gezondheidsonderzoek op school Gezondheidsonderzoek op school Kinderen rond de leeftijd van 10/11 jaar Deze vragenlijst maakt deel uit van het gezondheidsonderzoek van kinderen van 10/11 jaar op de basisschool. Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Tabel 1: Aantal respondenten per gemeente naar leerjaar en opleidingsniveau gemeente KLAS vmbo havo vwo totaal klas 2 totaal klas

Nadere informatie

VRAGENLIJST basisonderwijs 2014 BRIN-code school

VRAGENLIJST basisonderwijs 2014 BRIN-code school www.jeugdmonitorzeeland.nl VRAGENLIJST basisonderwijs 2014 BRIN-code school 1 HALLO! Vul hieronder de letter en het nummer in die jij voor deze vragenlijst van je juf of meester hebt gekregen. code: Achtergronden

Nadere informatie

Belangrijke toelichting

Belangrijke toelichting Belangrijke toelichting De vragenlijst is vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat je nergens je naam hoeft in te vullen. Niemand komt te weten wat jij op deze vragenlijst hebt ingevuld! Deze vragenlijst wordt

Nadere informatie

ZW_Emovo_2013-2014_VO_2e klas

ZW_Emovo_2013-2014_VO_2e klas ZW_Emovo_2013-2014_VO_2e klas Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Wat is je geboortedatum? - - Vraag 3. Hoe oud ben je? jaar Vraag 4. Wat is de postcode van het adres waar

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek op school

Gezondheidsonderzoek op school Gezondheidsonderzoek op school Kinderen rond de leeftijd van 5/6 jaar Deze vragenlijst maakt deel uit van het gezondheidsonderzoek van kinderen van 5/6 jaar op de basisschool. Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Vragenlijst Voortgezet Onderwijs

Vragenlijst Voortgezet Onderwijs Regio Rivierenland Vragenlijst Voortgezet Onderwijs Vul de onderstaande gegevens in: Naam Klas meisje jongen Geboortedatum Vragenlijst Kruis het vakje voor het juiste antwoord aan. Het is belangrijk dat

Nadere informatie

E-MOVO. Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs

E-MOVO. Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs E-MOVO Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs E-MOVO vragenlijst Kruis steeds binnen de hokjes het antwoord aan dat op jou van toepassing is. Er is steeds maar 1 antwoord mogelijk, tenzij er bij

Nadere informatie

Vragenlijst Voortgezet Onderwijs. Regio Nijmegen

Vragenlijst Voortgezet Onderwijs. Regio Nijmegen Vragenlijst Voortgezet Onderwijs Regio Nijmegen Vul de onderstaande gegevens in: Naam meisje jongen Klas Geboortedatum Vragenlijst Kruis het vakje voor het juiste antwoord aan. Het is belangrijk dat je

Nadere informatie

E-MOVO. Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs

E-MOVO. Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs E-MOVO Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs E-MOVO vragenlijst Kruis steeds binnen de hokjes het antwoord aan dat op jou van toepassing is. Er is steeds maar 1 antwoord mogelijk, tenzij er bij

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo:

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo: 1e Vragenlijst Toelichting op de vragenlijst Alle gegevens uit dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat alleen de onderzoekers uw gegevens kunnen inzien. Er wordt alleen op

Nadere informatie

Printversie digitale vragenlijst gezondheidsonderzoek klas 2

Printversie digitale vragenlijst gezondheidsonderzoek klas 2 Printversie digitale vragenlijst gezondheidsonderzoek klas 2 GGD IJsselland, augustus 2014 Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Leeftijd Wat is je geboortedatum? - - Vraag 3.

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Tabellenboek E-MOVO regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Toelichting De totale resultaten van de regio Noord- en Oost-Gelderland () zijn af te lezen in de vetgedrukte

Nadere informatie

E-MOVO. Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs

E-MOVO. Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs E-MOVO Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs E-MOVO vragenlijst Kruis steeds binnen de hokjes het antwoord aan dat op jou van toepassing is. Er is steeds maar 1 antwoord mogelijk, tenzij er bij

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek Regio Zuidoost-Brabant Inhoud Leeswijzer Tabel 1: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar leeftijd en geslacht Tabel 2: Kernindicatoren regio

Nadere informatie

Thema: achtergrond onderwerp vraag/vragen bron Opleiding (klas en soort onderwijs)

Thema: achtergrond onderwerp vraag/vragen bron Opleiding (klas en soort onderwijs) Vragenlijst GGD Noord- en Oost-Gelderland E-MOVO 2015 Dit overzicht geeft informatie over de vragen die zijn gesteld in E-MOVO 2015. In de eerste kolom staat het onderwerp; de tweede kolom bevat de stelling

Nadere informatie

Jeugdmonitor Utrecht

Jeugdmonitor Utrecht Jeugdmonitor Utrecht Vragenlijst basisonderwijs groep 7 en 8 Schoolar 2017-2018 Gemeente Utrecht Volksgezondheid Hoi! Fijn dat je vandaag meedoet aan de Jeugdmonitor. Wist je dat meer dan 3000 kinderen

Nadere informatie

TACQOL. Vragenlijst. voor de ouders / verzorgers van kinderen van 6 tot en met 15 jaar. Wat is de geboortedatum van het kind?... (dag) (maand) (jaar)

TACQOL. Vragenlijst. voor de ouders / verzorgers van kinderen van 6 tot en met 15 jaar. Wat is de geboortedatum van het kind?... (dag) (maand) (jaar) Nummer: [ ] TACQOL Vragenlijst voor de ouders / verzorgers van kinderen van 6 tot en met 15 jaar Wilt u eerst onderstaande vragen beantwoorden? Is het kind, waarover u deze lijst invult een jongen of een

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Vragenlijst voor ouder(s) / verzorger(s) van kinderen in het basisonderwijs I Gegevens van uw zoon/dochter Achternaam Roepnaam Huisadres Postcode Woonplaats Telefoonnummer (vast) Telefoonnummer

Nadere informatie

Printversie digitale vragenlijst. Gezondheidsonderzoek klas 2 en klas 4 van het gereformeerd en reformatorisch voortgezet onderwijs.

Printversie digitale vragenlijst. Gezondheidsonderzoek klas 2 en klas 4 van het gereformeerd en reformatorisch voortgezet onderwijs. Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 en klas 4 van het gereformeerd en reformatorisch voortgezet onderwijs Leeftijd

Nadere informatie

Gelderland-Zuid jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo Totaal

Gelderland-Zuid jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo Totaal E-MOVO in cijfers: tabellenboek voor de REGIO,behorend bij E-MOVO onderzoek 2015/2016, GGD Gelderland Zuid Toelichting: De 'N' bovenaan de tabelkoppen betekent het aantal leerlingen waarop de vraag betrekking

Nadere informatie

Vragenlijst multiproblematiek I

Vragenlijst multiproblematiek I Bijlage B Vragenlijst multiproblematiek I 1 Achtergrondkenmerken V1. Wat is je geboortedatum? V2. Ben je een jongen of een meisje? V3. Wat zijn de vier cijfers van je postcode? V4. In welk land ben je

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

regio Nijmegen jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo, vwo Totaal

regio Nijmegen jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo, vwo Totaal E-MOVO in cijfers: tabellenboek voor de,behorend bij E-MOVO onderzoek 2015/2016, GGD Gelderland Zuid Toelichting: De 'N' bovenaan de tabelkoppen betekent het aantal leerlingen waarop de vraag betrekking

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Harderwijk GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Harderwijk GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016 Tabellenboek E-MOVO gemeente Harderwijk GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016 Toelichting De totale resultaten voor gemeente Harderwijk zijn af te lezen in de vetgedrukte kolom. In de eerste zes

Nadere informatie

Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO gemeente GGD Gelre-IJssel, November 2012 Dit tabellenboek hoort bij het rapport: 'Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Aalten GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Aalten GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Tabellenboek E-MOVO gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Toelichting De totale resultaten voor gemeente zijn af te lezen in de vetgedrukte kolom. In de eerste zes kolommen met cijfers

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U16.07318* *U16.07318* De leden van de raad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Verzenddatum 31 mei 2016 Ons kenmerk U16.07318 Uw brief van Afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwolle Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 1181 1116 2297 10163 Geslacht jongen 49 47 48 49 meisje 51 53 52 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwartewaterland Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 303 309 612 10163 Geslacht jongen 54 48 51 49 meisje 46 52 49 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Instructie voor het invullen van de vragenlijst

Instructie voor het invullen van de vragenlijst Hoi! Fijn dat je vandaag meedoet aan de Jeugdmonitor. Wist je dat meer dan 2000 kinderen deze maand de vragenlijst invullen? Dankzij jullie antwoorden weten wij hoe het met de kinderen in Utrecht gaat.

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Olst-Wijhe Algemeen Olst-Wijhe Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 185 181 366 10163 Geslacht jongen 52 51 52 49 meisje 48 49 48 51 Etniciteit

Nadere informatie

KIDSCREEN 52-items. Een Europees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen & jongeren. Vragenlijst voor ouders

KIDSCREEN 52-items. Een Europees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen & jongeren. Vragenlijst voor ouders KIDSCREEN 52-items Een Europees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen & jongeren Vragenlijst voor ouders Page 1 of 8 Datum: Maand Jaar Beste ouders, Hoe gaat het met uw kind? Hoe voelt

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Apeldoorn GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 gemeente Apeldoorn GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016 Tabellenboek E-MOVO gemeente Apeldoorn GGD Noord- en Oost-Gelderland, september 2016 Toelichting De totale resultaten voor gemeente Apeldoorn zijn af te lezen in de vetgedrukte kolom. In de eerste zes

Nadere informatie

Nijmegen jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/ vwo Totaal

Nijmegen jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/ vwo Totaal E-MOVO in cijfers: tabellenboek voor de NIJMEGEN,behorend bij E-MOVO onderzoek /2016, GGD Gelderland Zuid Toelichting: De 'N' bovenaan de tabelkoppen betekent het aantal leerlingen waarop de vraag betrekking

Nadere informatie

Neerijnen jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/ vwo Totaal

Neerijnen jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/ vwo Totaal E-MOVO in cijfers: tabellenboek voor de NEERIJNEN,behorend bij E-MOVO onderzoek /2016, GGD Gelderland Zuid Toelichting: De 'N' bovenaan de tabelkoppen betekent het aantal leerlingen waarop de vraag betrekking

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Kampen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 630 664 1294 10163 Geslacht jongen 49 50 49 49 meisje 51 50 51 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Dalfsen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 334 356 690 10163 Geslacht jongen 50 54 52 49 meisje 50 46 48 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg PGO BaO Vragenlijst voor ouder(s) / verzorger(s) van kinderen in het basisonderwijs I Gegevens van uw zoon/dochter Achternaam Roepnaam Huisadres Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Belangrijke toelichting

Belangrijke toelichting Belangrijke toelichting De vragenlijst is vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat je nergens je naam hoeft in te vullen. Niemand komt te weten wat jij op deze vragenlijst hebt ingevuld! Deze vragenlijst wordt

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Wijktabellenboek gemeente 2 Inhoud Leeswijzer Respons per wijkcluster Tabel 1a: Kernindicatoren: wijkclusters en gemeente Tabel 2: Trends 2011 2015: wijkclusters

Nadere informatie

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar CASENUMMER: SAMPLE POINT NUMMER INTERVIEW ER NAAM ADRES: POSTCODE EN PLAATS TELEFOONNUMMER KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar HOE VUL JE DIT DEEL VAN DE VRAGENLIJST IN Hieronder wat eenvoudige instructies

Nadere informatie

VRAGENLIJST SCHOOLJAAR 2015-2016

VRAGENLIJST SCHOOLJAAR 2015-2016 VRAGENLIJST SCHOOLJAAR 2015-2016 In de 2 e en 4 e klassen van het voortgezet onderwijs begint het gezondheidsonderzoek met het invullen van een vragenlijst, de E-MOVO (Elektronische MOnitor Volksgezondheid).

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Oostzaan. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek gemeente Helmond: wijkclusters Inhoud Leeswijzer Respons per wijkcluster Tabel 1: Kernindicatoren: gemeente Helmond naar wijkclusters Tabel 2: Trends

Nadere informatie

Vragenlijst Jeugdmonitor Ede 2010

Vragenlijst Jeugdmonitor Ede 2010 Vragenlijst Jeugdmonitor Ede 2010 Lees eerst dit! Met deze vragenlijst wil de gemeente te weten komen wat jongeren in de gemeente Ede doen, wat ze missen, welke problemen ze eventueel hebben en wat hun

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Jeugd in Westerveld. Resultaten Westerveld van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Westerveld. Resultaten Westerveld van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief drugs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief drugs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET DRUGS 3 SOORTEN DRUGS 3 WAT DOEN DRUGS? 4 VERSLAAFD AAN DRUGS

Nadere informatie

Tiel jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/ vwo Totaal

Tiel jongen meisje klas 2 klas 4 vmbo havo/ vwo Totaal E-MOVO in cijfers: tabellenboek voor de TIEL,behorend bij E-MOVO onderzoek /2016, GGD Gelderland Zuid Toelichting: De 'N' bovenaan de tabelkoppen betekent het aantal leerlingen waarop de vraag betrekking

Nadere informatie

Jeugd in Emmen. Resultaten Emmen van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Emmen. Resultaten Emmen van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie