DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN"

Transcriptie

1

2 DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN Ook voor 2014 maakte de Ombudsman van de Verzekeringen een overzicht van het aantal ingediende klachten ten aanzien van verzekeringsmaatschappijen -en tussenpersonen. In totaal werden maar liefst 4.31 aanvragen tot tussenkomst ingediend waarvan er 3.23 daadwerkelijk behandeld werden. Het aantal ingediende klachten ligt daarmee met 1% iets lager dan in 2013.

3 TRAGE AFHANDELING BLIJFT FRUSTRATIE ALGEMEEN N OVERZICHT Verzekeringsondernemingen ge 13. rean 4 Het gros van de ingediende vragen tot tussenkomst hadden, net als voorgaande jaren, betrekking op de verzekeringsondernemingen met een totaal van Het aantal klachten ten aanzien van verzekeringstussenpersonen steeg in 2014 met 6%. Toch bleef deze categorie, met een totaal van 570 klachten, laag ten opzichte van het totaal ingediende dossiers wat verklaard kan worden door de vertrouwensrelatie tussen de verzekerde en zijn verzekeringsmakelaar. en tot tussenkomst ds n de en p errd de nel et ge sasur op. in tal lde in eerste instantie heeft doorverwezen naar de interne klachtendienst van de verzekeraar 1. Naast schriftelijke aanvragen kregen de Ombudsman en haar team ook heel wat telefonische vragen. Bij dit eerste contact kon de klager dankzij objectieve informatie gerustgesteld worden of naar de bevoegde instantie, vaak bij de betrokken verzekeringsonderneming zelf, doorverwezen worden. Soms kan aandachtig luisteren de consument helpen zijn probleem beter te begrijpen en de reden van zijn ontevredenheid nauwkeuriger te omschrijven. Verder ontving de Ombudsman 51 vragen tot tussenkomst met betrekking tot het RSR-bestand van Datassur. De meeste vragen die in dit verband gesteld werden, hadden betrekking op Autoverzekering. In 73% van de gevallen werd de klager door de Ombudsman eerst doorverwezen naar de beheerder van het Datassur-bestand. Van de 4.31 ingediende klachten werd 25%, of 1.00 dossiers om concreet te zijn, niet onderzocht. Het ging daarbij immers om inlichtingen (14%), doorverwijzingen naar een andere dienst (7%) of vragen die niet onder de bevoegdheid van de Ombudsman vielen (4%) Spreiding Datassur 570 Verzekeringstussenpersonen Figuur 1: Spreiding aantal ontvangen klachten Bron: Ombudman van de Verzekeringen rzekeringen Cijfers & Analyse De lichte daling van het aantal ingediende klachten ten opzichte van 2013 deed zich voor in de diverse verzekeringstakken, met uitzondering van BA diversen (+ %) en Gezondheidszorgen (+ 4%). Binnen Brandverzekering kon een opmerkelijke stijging van 11% in de waarborg Storm worden vastgesteld. Deze is vanzelfsprekend te wijten aan de Pinksterstorm van 2014 die sommige gemeenten, waaronder Wingene, erg zwaar trof. Een laatste algemene bevinding is het feit dat meer vragen in 2014 betrekking hadden op de toepassing van Boek VI (Marktpraktijken en consumentenbescherming) van het Wetboek van economisch recht. Het ging daarbij dan vooral om betwistingen over koppelverkoop of misleidende reclame. Aantal dossiers Met het oog op de omzetting van de Europese Richtlijn over buitengerechtelijke geschillenbeslechting in Belgisch recht, riep de regering een Consumentenombudsdienst in het leven in de vorm van één uniek loket dat in werking trad op 1 juni Hier kan de consument terecht voor de behandeling van eender welk geschil over een consumentenmaterie en zal hem of haar verder op weg helpen om 4 32 dossiers. de 2012correcte 2013 ombudsdienst 2014te contacteren. In 2014 ontving de Ombudsman dossiers tegen de verzekeringsondernemingen. Dit is een daling met 2%. Deze beperkte schommeling vloeit voort uit een kleine stijging in bepaalde verzekeringstakken (Gezondheidszorgen en BA verzekeringen) en een lichte daling in de overige verzekeringstakken FVF nam hierover een interview af met Josette Van Elderen, Ombudsman van de Verzekeringen, dat verder in dit dossier te lezen staat. - 2 % Evolutie van de vragen tot tussenkomst tegen de verzekeringsondernemingen Zoals de voorgaande jaren raadt de Ombudsman bepaalde 1% klagers, van de die haar ingediende via e mail aanschrijven, aanvragen was afkomstig van de verzekerden, richten en haar rechthebbenden pas opnieuw te contacteren of wanneer slachtoffers. Daarnaast richtten ook zich eerst rechtstreeks tot verzekeringsonderneming te ingediende dossiers. het antwoord niet zou voldoen aan hun verwachtingen. verzekeringstussenpersonen zich in % van de gevallen tot de Ze stuurt hen door naar de diensten voor klachtenopvang Ombudsman en beheer die de verzekeringsondernemingen om in de bres te in springen voor hun klanten. tern opgericht hebben. In 2013 werden op die manier 453 Verzekeringstak Auto Brand Leven Rechtsbijstand Gezondheidszorgen Divers (Annulatie, Bijstand, Alle Risico s GSM, ) BA diversen Arbeidsongevallen Totaal Persbericht van Assuralia, 24 februari 2015, Figuur 2: Aantal ingediende klachten per verzekeringstak - Klachten per verzekeringstak consumenten naar de verzekeringsondernemingen doorverwezen. In 2014 gaat het over 65 aanvragen. Dit houdt een toename met 51% in. Als deze vragen worden toegevoegd aan de eigenlijke dossiers, komt de toename van de ontevredenheidsgraad over de verzekeringsondernemingen overeen met een stijging met bijna 4%, namelijk De wettelijke of de economische context of zelfs de uitzonderlijke weeromstandigheden beïnvloeden de aard van de ingediende aanvragen. In 2014 zijn in die zin de ingediende aanvragen voor de waarborg Storm meer dan verdubbeld ingevolge de schadegevallen van de Pinksterstorm 7. Ondanks dit is er in Brandverzekering een daling met 2%. Het hogere aantal van de aanvragen in Gezondheidszorgen werd beïnvloed door de stijging met 41% in de dekking Gewaarborgd Inkomen. De lichte stijging in BA diversen is toe te schrijven aan de stijging van de betwistingen over de ongevallen, die gebeuren tijdens het werk verricht in het kader van dienstencheques en de schadegevallen waar de aansprakelijkheid van de gemeente wordt ingeroepen. In Levensverzekering wordt er een daling met 26% vastgesteld in Groepsverzekering. Voor de Tak 23 producten hebben ondermeer het opleven van de beurs eveneens geleid tot een daling van de In het algemeen bekwam in 2014 de consument in 51% van de onderzochte aanvragen tegen de verzekeringsonderneming een gunstige oplossing tegenover 50% in Ombudsman van de Verzekeringen Cijfers & Analyse In 2014 ontving de Ombudsman van de Verzekering dossiers tegen verzekeringsmaatschappijen wat neerkomt op een daling van 2%. Klagers die de Ombudsman via contacteerden, werden geadviseerd zich eerst tot de verzekeringsmaatschappij in kwestie te wenden en de Ombudsdienst pas opnieuw te raadplegen indien het gekregen antwoord vanwege de verzekeringsmaatschappij niet voldeed aan de verwachtingen. Zo werden voor 2014 in totaal 65 consumenten doorverwezen. Dit aantal lag in 2013 nog op Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

4 DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN Algemeen beschouwd werd, voor wat 2014 betreft, in 51% van de onderzochte klachten tegen verzekeringsmaatschappijen een gunstige oplossing tot stand gebracht. AUTO In 2014 werden 43 klachten AUTO tegen de verzekeringsmaatschappijen geuit op het vlak van Autoverzekeringen, wat AUTOVERZEKERING neerkomt op 23% van het totaal aantal ingediende klachten. cijfers Van alle klachten inzake Autoverzekering heeft 2% In betrekking op de verplichte BA Autoverzekering. In 2014 behandelde de Ombudsman 43 aanvragen tot tussenkomst tegen de verzekeringsondernemingen in Autoverzekering. Deze verzekeringstak vertegenwoordigt Consumenten uitten vooral hun ongenoegen over moeilijkheden die ze ondervinden bij het opzeggen van een 23% van de ingediende klachten. 2% hiervan heeft betrekking op verplichte BA Autoverzekering. Van deze aanvragen tot tussenkomst ging 59% over de productie tussenkomst (54%). van het contract. De (34%) consument of komt bij de Ombudsman totstandkoming ervan (19%). voornamelijk aankloppen wegens moeilijkheden bij de opzeg Van van de zijn 559 contract onderzochte (34%) of bij totstandkoming aanvragen ontving de consument van zijn contract (19%). in 53% van de gevallen een positief resultaat. Uitsplitsing Autoverzekering BA Auto Omnium Diefstal Totaal Figuur 3: Aantal ingediend klachten in Autoverzekering - In de kijker In productie handelt 34% van de aanvragen over de Opmerkelijk opzeg van het contract is ook dat trage afhandeling schrifte lijk als telefonisch. en gebrek aan Net informatie zoals de vorige jaren blijven is de opzeg leiden van het verzekeringscontract één van de belangrijkste oorzaken van de niet eenvoudig om een nieuwe verzekering af te sluiten of tot ontevredenheid Na dergelijke opzeg is het bij voor de consument con-dikwijlsument. Beide Zo partijen moet kunnen dit er contract bijvoorbeeld opzeggen. om een vaak dekking al te vinden te lang tegen een gewacht aanvaardbaar tarief. aanvragen. De verzekeringsonderneming zegt de verzekeringspolis Hij richt zich dan tot de Ombudsman voor advies. Deze op worden wanneer het op profiel de van aangifte de verzekerde niet van langer de gaat tegenpartij, na of alle wettelijke op bepalingen het verslag werden nageleefd overeenstemt met haar aanvaardingspolitiek. Verscheidene van redenen de kunnen expert hiertoe of leiden: op een de zware uitspraak fout van oplossingen, rond zoals de aansprakelijkheid procedure om een Autoverzekering en als dit zo is, licht ze de consument in over mogelijke de verzekerde, de frequentie van de schadegevallen of aan te vragen via het Tariferingsbureau moeilijkheden van een bij ongeval. het innen van de Toch premie. Bij werd een der igelijke opzeg, vraagt consument trouwens steeds uitspraak doen over de aanvaardingspolitiek van een 57% van de klachten. Voor zover de wetgeving is nageleefd kan de Ombudsman over immers geen trage afhandeling uiteindelijk vooruitgang geboekt. BRAND - Zie Tips 2014 Ombudsman van de Verzekeringen, nr. 1. Binnen de tak Brand werden vorig jaar 07 klachten ingediend, wat neerkomt op 22% van alle dossiers die tegen de verzekeringsmaatschappijen werden opgesteld. In vergelijking met 2013 kan gesproken worden van een lichte daling. 12 Cijfers & Analyse 2014 Ombudsman van de Verzekeringen In 41% van de aanvragen is de consument niet tevreden over de afhandeling van het schadegeval. Zowel verzekerden als slachtoffers klagen over het bedrag van de vergoeding (31%), de termijn waarbinnen het dossier wordt afgehandeld (1%) en het gebrek aan informatie (1%). Bij de Diefstalverzekering daarentegen gaan de betwistingen bij een schadegeval vooral over de weigering van Van de 559 onderzochte verzoeken bekwam de consument in 53% van de dossiers een positieve oplossing. Wanneer de consument klaagt over de trage afhandeling van een schadegeval, werd in 57% van de gevallen vooruitgang geboekt. vaker naar de reden(en) van opzeg en soms betwist hij deze. Het aantal klachten over de opzeg van het verzekeringscontract gaat dan ook in stijgende lijn, zowel verzekeringsonderneming. Binnen de waarborg Storm echter kon een sterke stijging worden opgetekend die alles te maken had met de felle hagelbuien die ons land tijdens het Pinksterweekend van 2014 teisterden en maar liefst schadegevallen veroorzaakten. Het aantal ingediende klachten binnen dit segment lag hierdoor dubbel zo hoog. De meeste ingediende klachten gingen om een weigering van tussenkomst (47%), het bedrag van de vergoe- BRAND ding (25%) en de lange afhandelingstermijn (24%). In de BRANDVERZEKERING waarborgen Waterschade, Diefstal en Storm handelde In ongeveer cijfersde helft van de ingediende klachten over een weigering tot tussenkomst. In 2014 heeft de Ombudsman 07 vragen tot tussenkomst ontvangen in de verzekeringstak Brand. Dit aantal vertegenwoordigt 22% van alle dossiers die tegenover de verzekeringsondernemingen zijn ingediend. In vergelijking met Een 2013 tussenkomst is het aantal klachten licht kan gedaald. omwille De daling van verschillende redenen vloeit voort uit minder klachten over productie van de polis, geweigerd en dit voornamelijk worden. over de inning Zo en aanpassing kan het zijn dat de wind de vereiste van het bedrag van de premie, over de opzeg van de polis door de verzekeraar en over de samenloop van twee snelheid tot tussenkomst niet haalde, dat het gebouw niet verzekeringspolissen. aan de nodige criteria beantwoordde of dat de kosten Binnen de waarborg Storm heeft de Ombudsman ech voor die ene omgevallen boom niet gewaarborgd werden. ter wel een belangrijke stijging opgetekend, vermits de aanvragen meer dan verdubbeld zijn! Deze stijging vloeit voort uit de felle hagelbuien die tijdens het Pinksterweekend over het land zijn getrokken en die Van de 07 ingediende klachten werden uiteindelijk 602 schadegevallen hebben veroorzaakt 16. Sommige streken waren erg getroffen, zoals in West Vlaanderen, de gemeente Wingene 17. dossiers afgehandeld. Voor 52% van de aanvragen kon de consument rekenen op een gunstig de gevallen De meest ingeroepen motieven bij de afhandeling van antwoord. een oplossing aangereikt worden. een schadedossier zijn de weigering van tussenkomst Uitsplitsing Brandverzekering Brand Waterschade Diefstal Storm BA Gebouw Glasbreuk Natuurrampen Elektriciteitsrisico Totaal Figuur 4: Aantal klachten in Brandverzekering Persbericht van Assuralia, 24 februari 2015, Zie supra p. 7. bijvoorbeeld 0 km/u. RECHTSBIJSTAND (47%), het bedrag van de vergoeding (25%) en de lange afhandelingstermijnen (24%). In de waarborgen Waterschade, Diefstal en Storm gaat ongeveer 50% van de dossiers over de weigering tot tussenkomst. Zo wordt in de waarborg Storm om verschillende redenen de tussenkomst geweigerd: de wind behaalde de vereiste snelheid niet 1, het gebouw beantwoordt niet aan de criteria van een gesloten gebouw of het feit dat de kosten voor het verwijderen van een omgevallen boom niet gewaarborgd zijn, De meerderheid van de betwistingen over het bedrag van de vergoeding is opgetekend in de waarborgen Storm en Diefstal. Deze klachten vertegenwoordigen meer dan 25%. In 2014 zijn 602 dossiers verder onderzocht en afgehandeld. Voor 52% van de aanvragen kon de consument een gunstig antwoord ontvangen. Als de consument zich echter beklaagt over de trage afhandeling of over het uitblijven van een verdere toelichting, kon hem in 60% van 1 - Namelijk minder dan 100 km/u, zoals voorzien in de bijlage aan het K.B. van 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren, wat de eenvoudige risico s betreft, BS 31 december 1992, ingevoegd bij het K.B. van 14 maart 1995, BS 11 april De algemene voorwaarden van een verzekeringscontract kunnen hiervan afwijken in het voordeel van de verzekerde, Ombudsman van de Verzekeringen Cijfers & Analyse Voor wat Rechtsbijstandsverzekering betreft, ontving de Ombudsman afgelopen jaar 460 klachten. Dat is in vergelijking met 2013 een status quo. Toch deed er zich een belangrijke stijging voor bij de Rechtsbijstandsverzekering gelinkt aan een contract Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid niet-auto. Binnen de tak Rechtsbijstand waren de klachten hierover goed voor zo n 40%. De klachten Rechtsbijstandsverzekering Auto daalden daarentegen met 20%. Het merendeel van de klachten binnen de tak Rechtsbijstand gingen overwegend over weigering tot tussenkomst (39%) of trage schadeafhandeling (33%). Oorzaken voor deze trage afhandeling kunnen zijn dat het strafdossier dient afgewacht te worden of het feit dat de verzekeringsmaatschappij en de verzekerde het oneens zijn over de aansprakelijkheid of het schadebedrag dat teruggevorderd wordt. 20 Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

5 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING In cijfers In 2014 ontving de Ombudsman 460 verzoeken om tussenkomst in Rechtsbijstandverzekering. In vergelijking met de vorige jaren is dit een status quo. Er is een belangrijke stijging bij een Rechtsbijstandverzekering die gelinkt is aan een contract Burgerlijke Aansprakelijkheid niet auto. Deze categorie vertegenwoordigt 40% van het aantal klachten in Rechtsbijstand en wordt de belangrijkste deeltak. Het aantal dossiers dat betrekking heeft op Rechtsbijstandverzekeringen met een uitgebreide dekking is relatief stabiel gebleven. De klachten in Rechtsbijstandverzekering auto zijn daarentegen gedaald met 20%. De Hoewel Ombudsman gevreesd wordt in deze verzekeringstak werd voor voornamelijk aangesproken over het schadebeheer (94%). De een enkele toename dossiers. van het aantal klachten gaan dan inzake overwegend de over invoering de weigering van tot de BTW op de erelonen van tussenkomst (39%) en trage schadeafhandeling of het advocaten, werden hierover slechts enkele dossiers ingediend. passief beheer (33%). De verzekeringsonderneming weigert haar tussenkomst Van de 377 onderzochte en afgesloten dossiers, kon in 54% van de gevallen een oplossing bekomen worden. In Rechtsbijstand Auto bedraagt dit percentage 60%. Wanneer de consument in Rechtsbijstand basis niet-auto en auto ontevreden is over de trage schadeafhandeling, be om In verschillende totaal werden redenen: het schadegeval 377 dossiers doet zich voor door komt de hij in Ombudsman 67% van de gevallen een van oplossing. de Verzekeringen het betrokken gebouw binnen is niet gedekt deze in de tak polis, onderzocht en afgesloten waarbij in tijdens de wachttijd, de hoedanigheid van de verzekerde of inzet van het geschil is lager dan de minimumdrempel, 54% van de gevallen een oplossing kon worden bekomen. Figuur 5: Aantal klachten in Rechtsbijstandsverzekering - GEZONDHEIDSZORG RECHTSBIJSTAND Ook de oorzaken van de trage regeling zijn van diverse aard. Vaak zijn deze te wijten aan het feit dat de vrijgave van het strafdossier afgewacht moet worden of aan het feit dat de verzekeraar en de verzekerde het niet eens zijn over de aansprakelijkheid of het schadebedrag dat teruggevorderd kan worden. De verzekerde die niet op de hoogte werd gehouden van de evolutie van het beheer van zijn dossier kan ook een gevoel van passief beheer ondervinden. Hoewel de Ombudsman vreesde voor en stijging van het aantal klachten door de invoering van de BTW op de erelonen van de advocaat, ontving zij hierover slechts Uitsplitsing Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstand basis niet auto Rechtsbijstand auto Rechtsbijstand uitgebreide dekking Totaal Voor wat het aantal ingediende klachten binnen het domein van de gezondheidszorg betreft, kon in 2014 een stijging worden vastgesteld van 5%. Ombudsman van de Verzekeringen Cijfers & Analyse Deze is voornamelijk terug te vinden binnen de verzekeringstak Gewaarborgd Inkomen, waar 33% van de dossiers handelde over een weigering tot tussenkomst. Een derde van het totaal aan klachten heeft betrekking op de productie van het verzekeringscontract. De klachten over productie handelden voornamelijk over de opzeg van het contract die de consument wil laten doorvoeren (27%) of over het individueel verderzetten van een beroepsgebonden Ziekteverzekering (%). De geuite klachten over schade binnen de tak Gezondheidszorg gingen veelal over de weigering tot tussenkomst (4%) en het uitgekeerde bedrag aan de consument (32%). De Ombudsman van de Verzekeringen ontving erg veel vragen inzake een weigering tot tussenkomst vanwege de verzekeringsmaatschappij voor een aandoening die uitgesloten werd door de contractvoorwaarden. Zulke geschillen kunnen in principe aangekaart worden bij de Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering. Toch ontving deze commissie, ondanks haar specifieke oprichting, nog geen enkel dossier. De Ombudsdienst van de Verzekeringen onderzocht 31 dossiers binnen deze tak en kon in 46% van de gevallen zorgen voor een gunstige oplossing. Opvallend hier is dat de klachten over de weigering van tussenkomst en het uitgekeerde bedrag in 59% van de gevallen ongegrond was. LEVENSVERZEKERING In cijfers De klachten over Levensverzekeringen dalen met 7% in De daling is hoofdzakelijk toe te wijzen aan de Tak 23 polissen ( 5%) en de Groepsverzekering ( 26%). In de Tak 21 levensverzekeringen met een spaarcomponent is er daarentegen een stijging met 10%. De stijging is voornamelijk terug te vinden bij de geschillen over de uitkering op de eindvervaldag of bij overlijden. Bij de klassieke Levensverzekeringen en de Universal Life Verzekeringen vertegenwoordigen ze 41%. In deze gevallen richt de consument zich tot de Ombudsman voor de trage uitbetaling, het gebrek aan antwoord op de vragen om inlichtingen, de omvang van het kapitaal dat zal gestort worden alsook voor de weigering tot uitbetaling. Voor de Schuldsaldoverzekeringen waren er opnieuw een honderdtal vragen tot tussenkomst, wat aansluit bij de trend van Bij de Tak 23 polissen kan de sterke daling van de klachten ten aanzien van de verzekeringsondernemingen hoofdzakelijk toegewezen worden aan de economische conjunctuur met een heropleving van de koersen, alsook De lichte daling van het aantal ingediende klachten ten opzichte van 2013 deed zich voor in de diverse verzekeringstakken. Uitsplitsing Levensverzekering Tak Klassiek / Universal Life Schuldsaldoverzekering Uitvaartverzekering Groepsverzekering Aanvullende waarborgen AVRI/AVRO Tak Hypothecaire lening Totaal Figuur 6: Aantal klachten in tak Gezondheidszorg - LEVENSVERZEKERINGEN 24 Cijfers & Analyse 2014 Ombudsman van de Verzekeringen Het aantal klachten over Levensverzekeringen daalde in 2014 met 7% wat hoofdzakelijk verklaard kan worden door de Tak- 23-verzekeringen (-5%!) en de Groepsverzekeringen (-26%). Klachten inzake Tak-21-verzekeringen tekenden daarentegen een stijging van 10% op. LEVEN Die stijging is vooral te wijten aan de geschillen die vaak heersen over de uitkering op de eindvervaldag of bij overlijden. LEVENSVERZEKERING In Verder cijfers kwamen er een honderdtal klachten binnen over Schuldsaldoverzekeringen, wat in lijn lag met het aantal van De klachten sterke over Levensverzekeringen daling die genoteerd dalen met 7% in kon aan een worden betere kennis binnen van de consument de Tak- over de risico s De daling is hoofdzakelijk toe te wijzen aan de Tak verbonden aan het product. Ingevolge de financiële crisis hebben worden zowel sector door als de de controle autoriteiten eco- 23 polissen 23-verzekeringen ( 5%) en de Groepsverzekering kon vooral ( 26%). verklaard meer nadruk gelegd op de noodzaak van een goede communicatie en transparantie van de over de koersen karakteristieken van In nomische de Tak 21 levensverzekeringen conjunctuur met een met spaarcomponent is er daarentegen een stijging met 10%. De stijging een heropleving de producten. Deze producten worden momenteel ver alsook een betere kennis van de consument over de risico s die uitkering op eindvervaldag of bij overlijden. Bij de verbonden zijn aan een beleggingsproduct. aan een betere kennis van de consument over de risico s verbonden aan het product. Ingevolge de financiële crisis hebben zowel de sector als de controle autoriteiten meer nadruk gelegd op de noodzaak van een goede communicatie en transparantie over de karakteristieken van de producten. Deze producten worden momenteel verkocht met een financiële informatiefiche die naast de technische aspecten ook een indicatie van de risicofactoren geeft. Bij de Groepsverzekering is er opnieuw een stabilisatie van de klachten naar het niveau van de cijfers in In 2013 was dit cijfer gestegen door de gewijzigde fiscale behandeling. De nieuwe fiscale regimes zijn intussen meer gekend. Van de 33 dossiers waarvan het onderzoek is afgerond, kon in 46% van de gevallen een positief gevolg worden verleend aan de vragen van de consument. In aansluiting met de vorige jaren zijn de klachten vaker gegrond wanneer de verzekerde of de begunstigde om tussenkomst verzoekt omwille van een gebrek aan communicatie of een langere uitkeringstermijn AVRI: aanvullende verzekering tegen het risico van invaliditeit; AVRO: aanvullende verzekering tegen het risico van ongeval. is voornamelijk terug te vinden bij de geschillen over de klassieke Levensverzekeringen en de Universal Life Verzekeringen vertegenwoordigen ze 41%. In deze gevallen richt de consument zich tot de Ombudsman voor de trage kocht met een financiële informatiefiche die naast de technische aspecten ook een indicatie van de risicofactoren geeft. Bij de Groepsverzekering is er opnieuw een stabilisatie van de klachten naar het niveau van de cijfers in In 2013 was dit cijfer gestegen door de gewijzigde fiscale behandeling. De nieuwe fiscale regimes zijn intussen uitbetaling, De financiële het gebrek aan crisis antwoord doet op de de vragen verzekeringssector om alsook de inlichtingen, de omvang van het kapitaal dat zal gestort worden controle-autoriteiten alsook voor de weigering tot uitbetaling. nog meer de noodzaak benadrukken van meer gekend. Voor een de Schuldsaldoverzekeringen goede communicatie waren er opnieuw en een transparantie over verzekeringsproducten. honderdtal vragen tot tussenkomst, wat aansluit bij de trend van Bij In de 2014 Tak 23 polissen kon de kan de Ombudsman sterke daling van de klachten ten aanzien van de verzekeringsondernemingen 33 dossiers binnen het segment van de Levensverzekeringen afronden waarbij aan 46% van de hoofdzakelijk toegewezen worden aan de economische conjunctuur gevallen met een heropleving positief van de gevolg koersen, alsook kon een worden langere uitkeringstermijn. gegeven. Van de 33 dossiers waarvan het onderzoek is afgerond, kon in 46% van de gevallen een positief gevolg worden verleend aan de vragen van de consument. In aansluiting met de vorige jaren zijn de klachten vaker gegrond wanneer de verzekerde of de begunstigde om tussenkomst verzoekt omwille van een gebrek aan communicatie of Uitsplitsing Levensverzekering Tak Klassiek / Universal Life Schuldsaldoverzekering Uitvaartverzekering Groepsverzekering Aanvullende waarborgen AVRI/AVRO Tak Hypothecaire lening Totaal Figuur 7: Aantal klachten in tak Levensverzekeringen - Bron: Ombudsman van de verzekeringen 30 - AVRI: aanvullende verzekering tegen het risico van invaliditeit; AVRO: aanvullende verzekering tegen het risico van ongeval. 24 Cijfers & Analyse 2014 Ombudsman van de Verzekeringen 21 Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

6 DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN KLACHTEN SPECIFIEK GEUIT TEGEN VERZEKERINGSPERSONEN Naast klachten die geuit werden ten aanzien van verzekeringsmaatschappijen, ontving de Ombudsdienst voor Verzekeringen ook klachten tegen verzekeringstussenpersonen. Het aantal ingediende klachten tegen deze groep lag bovendien 6% hoger dan in Soms was de consument van mening dat hij onvoldoende ingelicht werd over de risico s verbonden aan het onderschreven verzekeringsproduct. In andere gevallen was hij verbaasd over het bedrag van het kapitaal dat werd uitbetaald ten opzichte van het totale premiebedrag dat hij betaalde. Toch bleef het klachtenaantal binnen dit segment al bij al laag wat verklaard kan worden door de vertrouwensband die heerst DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN IN 2014 tussen verzekerde en verzekeringstussenpersoon. Toch ervoeren consumenten in een aantal gevallen een gebrek aan bijstand en advies bij het onderschrijven of beheren van de verzekeringspolis. De ingediende klachten hadden daarbij vooral betrekking op de verzekeringstakken Auto, Leven en In cijfers Brand en waren samen goed voor 65% van de uitgebrachte de tussenpersoon zijn advies over de keuze en het be In 2014 ontving de Ombudsman 570 vragen tot tussen klachten tegen verzekeringstussenpersonen. heer van de verzekeringen van zijn klant meer persona komst ten aanzien van de verzekeringstussenpersonen, Het aantal klachten tegen verzekeringstussenpersonen lag al bij al laag en kan verklaard worden door de vertrouwensband die heerst tussen verzekerde en verzekeringstussenpersoon. zijnde een stijging met 6% (34 dossiers) in vergelijking met Dankzij de vertrouwensrelatie, die de verzeke liseren. Toch wordt de Ombudsman door de consumenten aange ringstussenpersonen en hun klantenvormde onderhouden, vooral blijft Binnen de tak Auto de verplichte BA-autoverzesproken omdat zij in een aantal gevallen een gebrek aan het aantal klachten al bij al vrij laag. Door deze vertrou bijstand en advies hebben ervaren bij het onderschrijven kering een pijnpunt. klachten hierover stegen in 2014 wensband verloopt de communicatiede optimaler en kan of het beheer van de verzekeringspolis. immers met 14%. Redenen tot ontevredenheid hadden in 75% De ingediende vragen tot onderzoek hebben voorname betrekking op devan verzekeringstakken Auto, Leven en delijk van2012 de gevallen te maken met productie polissen waarbrand. Samen zijn zij goed voor meer dan 65% van de klachten tegen verzekeringstussenpersonen. bij consumenten kloegen over gegeven advies bij onder het In Autoverzekering is vooral de verplichte BA verzekering schrijving. Volgens hen was dit advies ontoereikend, misleidend een bron van ontevredenheid. Deze klachten stijgen in 2014 met 14%. De redenen tot ontevredenheid hebben of onvoldoende informatief. + 6% Voor wat Brandverzekering betreft, kan gesproken worden van een lichte daling van het aantal klachten, behalve dan binnen de waarborg Storm. Daar meenden heel wat verzekerden onvoldoende bijstand gekregen te hebben in de afhandeling van de Pinksterstorm. in 75% van de gevallen betrekking op de productie van de polissen. De consument klaagt over het advies dat hij kreeg bij de onderschrijving van de verzekeringspolis. Hij vindt dat het advies van de tussenpersoon ontoereikend was, dat hij misleid werd of gewoon dat hij onvoldoende geïnformeerd werd. Binnen de tak Levensverzekeringen was de stijging van het Evolutie vanontevredenheden de vragen tot tussenkomst tegen aantal nog groter en bedroeg dit 23%. Hier de verzekeringstussenpersonen waren de redenen tot ontevredenheid erg uiteenlopend. Uitsplitsing per verzekeringstak Auto Leven Brand Gezondheidszorgen Rechtsbijstand Alle risico s (juwelen, GSM, PC, huisdieren, ) BA diversen Divers (transport, krediet, niet duidelijk omschreven) Annulatie Hulpverlening 5 6 Arbeidsongevallen Individuele ongevallen Totaal Anderen waren dan weer niet akkoord met het bedrag van de toegekende schadevergoeding. Algemeen genomen werd voor 60% van de klachten tegen verzekeringstussenpersonen een oplossing gevonden voor de consument de Meeûssquare, 35 B Brussel Het volledige cijferrapport staat te lezen op de website van de Ombudsman van de Verzekeringen: Cijfers en Analyse Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Figuur : Aantal klachten ten aanzien van verzekeringstussenpersonen per verzekeringstak - Bron: Ombudsman van de Verzekeringen Ombudsman van de Verzekeringen Cijfers & Analyse Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN Naar goede gewoonte maakte de Ombudsman van de Verzekeringen ook voor 2015 een balans op van het aantal ingediende klachten ten aanzien van verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN Steeds vaker gaat men over tot het indienen van een schriftelijke klacht als het op verzekeringszaken aankomt, dit blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman van

Nadere informatie

de Meeûssquare, 35 Cijfers en Analyse B -1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 2014 info@ombudsman.as www.ombudsman.

de Meeûssquare, 35 Cijfers en Analyse B -1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 2014 info@ombudsman.as www.ombudsman. Cijfers en Analyse 2014 2014 in enkele kerncijfers 2012 2013 2014 4318 vragen tot tussenkomst 3238 behandelde vragen 2014 51 570 3697 51 Datassur 570 Verzekeringstussenpersonen 3 697 Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

Cijfers & Analyse. 2012 Ombudsman van de verzekeringen 1

Cijfers & Analyse. 2012 Ombudsman van de verzekeringen 1 Cijfers & Analyse 2012 2012 Ombudsman van de verzekeringen 1 2 Ombudsman van de verzekeringen 2012 Cijfers & Analyse 2012 De verklaring van de begrippen in kleur vindt u terug in het lexicon achteraan.

Nadere informatie

Cijfers en Analyse CIJFERS EN ANALYSE 2015

Cijfers en Analyse CIJFERS EN ANALYSE 2015 Cijfers en Analyse 2015 2015 in enkele kerncijfers 5171 vragen tot tussenkomst Spreiding 70 Datassur 4 521 Verzekeringsondernemingen 580 Verzekeringstussenpersonen 789 vragen doorgestuurd naar interne

Nadere informatie

2013 OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

2013 OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN 2013 CIJFERS & ANALYSE 2013 in enkele kerncijfers 2011 2012 2013 4364 vragen tot tussenkomst 3296 behandelde vragen 2013 61 536 3767 61 Datassur 536 Verzekeringstussenpersonen 3 767 Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

In geval van tegenspoed bent u beschermd!

In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! Bescherming van uzelf en uw naasten De Tak 21-schuldsaldoverzekering Credit Security Plan van North Europe Life Belgium biedt

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2011

Cijfers en Analyse 2011 Cijfers en Analyse 2011 1987-2012 2012 2011 Viering 25 jaar Meer dan 4000 klachten per jaar 2007 2006 Meer dan 3000 klachten per jaar Ombudsdienst Verzekeringen: Oprichting VZW met vertegenwoordiging van

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

Ombudsman van de verzekeringen CIJFERS EN ANALYSE 2016 Cijfers en Analyse 2016

Ombudsman van de verzekeringen CIJFERS EN ANALYSE 2016 Cijfers en Analyse 2016 Cijfers en Analyse 2016 in enkele kerncijfers Spreiding 5604 vragen tot tussenkomst 598 Verzekeringsondernemingen Verzekeringstussenpersonen 1364 vragen doorgestuurd naar interne klachtendienst Ontvankelijk

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon??

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon?? inhoud over de auteurs?? hoofdstuk 1. maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen?? 1 Verzekeren van risico s?? 1.1 Fasen in riskmanagement?? 1.2 Tussenkomst van de overheid?? 2 De verzekeringsmarkt

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

NELB. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering. uw hypothecair krediet. L assurance solde restant dû Prêt à. tempérament Hypo. Vous êtes protégé!

NELB. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering. uw hypothecair krediet. L assurance solde restant dû Prêt à. tempérament Hypo. Vous êtes protégé! Verzekeringen Hypo Security Plan Assurances L assurance solde restant dû Prêt à Verzekeringen tempérament Hypo Security De schuldsaldoverzekering Plan Un coup van dur... NELB voor Vous êtes protégé! uw

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING 14 02 07 SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die de consument een

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen

Nadere informatie

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma.

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma. SeniorPlan Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Ons kantoor. Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam. Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk

Ons kantoor. Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam. Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk Ons kantoor Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk RPR 413645216 Telefoon: 056 231 870 Fax: 056/ 223 541 E-mail:

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Informatie over ons kantoor

Informatie over ons kantoor Informatie over ons kantoor NV Verzekeringen P. Geeurickx & Co info@geeurickx.be Leopoldlaan 85 bus 1 9300 Aalst Tel. 053 78 74 75 Fax 053 78 73 61 e-mail : info@geeurickx.be RPR: 0422.714.221 Verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING Afspraken bij schade II.doc SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die

Nadere informatie

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT De Ombudsman van de Verzekeringen komt tussen bij een aanhoudend probleem wanneer de aanvrager geen bevredigend antwoord op zijn verzoek heeft ontvangen van de verzekeringsonderneming of van de verzekeringstussenpersoon.

Nadere informatie

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 Delta Lloyd Life NV Fonsnylaan 38 B - 1060 Brussel Telefoon: +32 (0)2 238 87 77 Fax: +32 (0)2 238 89 83 www.deltalloydlife.be Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 C7122B - SL-9506-N 11/2008

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

Tips 2011. Tips 2011 - Ombudsman van de Verzekeringen

Tips 2011. Tips 2011 - Ombudsman van de Verzekeringen Tips 2011 Tips 2011 De Ombudsman kon in 49% van de vragen een oplossing aanreiken voor de consument. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft ze hem evenwel de nodige informatie. De consument zal dan het standpunt

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Ons kantoor. Jean Nelissen NV Laagdorp 5 3570 Alken

Ons kantoor. Jean Nelissen NV Laagdorp 5 3570 Alken Ons kantoor Jean Nelissen NV Laagdorp 5 3570 Alken RPR 0434.221.686 Telefoon: 011 590 790 Fax: 011 590 791 E-mail: info@nelissenverzekeringen.be FSMA nr: 017920A Erkend als Verzekeringsmakelaar Toezichthoudende

Nadere informatie

Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen. d.d. 05.01.2015. van. PerPius bvba FSMA 106785A

Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen. d.d. 05.01.2015. van. PerPius bvba FSMA 106785A Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 05.01.2015 van PerPius bvba FSMA 106785A 1 VERZEKERINGEN TAKSEN BIJDRAGEN VERGOEDINGEN Voor de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke

Nadere informatie

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 1. De verplichting tot verzekering en de collectieve polis Het is waarschijnlijk onnodig om u eraan te herinneren dat elke externe boekhouder(fiscalist)

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

Tips. Ombudsman van de Verzekeringen Tips 2014

Tips. Ombudsman van de Verzekeringen Tips 2014 Tips 2014 Ombudsman van de Verzekeringen Tips 2014 De Ombudsman kon in 52% van de vragen een oplossing aanreiken voor de consument. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft ze hem evenwel de nodige informatie.

Nadere informatie

Gezinsbijstand. De top in bijstand voor het hele gezin. In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7

Gezinsbijstand. De top in bijstand voor het hele gezin. In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7 Gezinsbijstand De top in bijstand voor het hele gezin In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7 In België of in het buitenland, alleen of met uw gezin? U kunt altijd rekenen op Gezinsbijstand

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA vastgoedmakelaar

verzekeringsvoorstel BA vastgoedmakelaar BA vastgoedmakelaar verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid vastgoedmakelaar Dientscode D07/448 FAX : 02/678.90.90 E-mail : professionalliability.production@axa.be 1. verzekeringstussenpersoon

Nadere informatie

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? DVV INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-05/2005 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? DVV, een merk- een handelsnaam van DIB n.v., verzekeringsonderneming

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE De jaarlijkse enquête over de marktaandelen van de verschillende distributiekanalen in het Belgisch verzekeringswezen,

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

tips Tips 2012 Ombudsman van de Verzekeringen

tips Tips 2012 Ombudsman van de Verzekeringen tips 2012 Tips 2012 Ombudsman van de Verzekeringen De Ombudsman kon in 44% van de vragen een oplossing aanreiken voor de consument. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft ze hem evenwel de nodige informatie.

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN. Referentie IT26-03/2015 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN. Referentie IT26-03/2015 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-03/2015 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? De verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming

Nadere informatie

ING Life Savings Plan

ING Life Savings Plan Type levensverzekering ING Life Savings Plan Levensverzekering met flexibele premies van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE

OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE 2006 INLEIDING 1 /3 NIEUWE WETGEVING 2 /9 3 /21 Algemeen overzicht 3.1. /23 Verzekeringsondernemingen 3.2. /35 Tussenpersonen 3.3. /101 Datassur 3.4. /119 LIJST

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

Rapport. Rapport over Hefpunt te Groningen. Datum: 24 juli 2013. Rapportnummer: 2013/093

Rapport. Rapport over Hefpunt te Groningen. Datum: 24 juli 2013. Rapportnummer: 2013/093 Rapport Rapport over Hefpunt te Groningen. Datum: 24 juli 2013 Rapportnummer: 2013/093 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat Hefpunt zijn verzoek om kwijtschelding 2012 heeft afgewezen. Bevindingen Schade-uitkering

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID. David Vander Veken

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID. David Vander Veken BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID David Vander Veken 1 Domus Medica Wegwijs voor Starters 14/11/2017 INHOUD AMMA in een notendop Beroepsaansprakelijkheid in de zorgsector Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Andere

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

happy family klantenreglement

happy family klantenreglement happy family klantenreglement Artikel 1. Algemeen kader Happy Family is een programma dat voordelen biedt voor de leden van een gezin dat producten Auto, Woning en Privé-Leven bezit bij eenzelfde verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement ING Life Star Plan Type levensverzekering Levensverzekering met flexibele premies van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van de

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL LAR Rechtsbijstand TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL Juni 2016 Wij halen uw gelijk. DOELGROEP LAR BUSINESS Pro: Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen LAR BUSINESS Retail: Kleinhandel PRODUCTOVERZICHT

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement ^{SIM} ^{stk="p5502" } ^{pstock="p5502" } ^{var vstock="p5502" } ^{var varchive="a"} ^{var varchiveid="ass0051017" } ^{var varchivedate="21122012" } ^{var varchiveinfo="017" } ^{Job_desc="RUL089-20/12/2012-GE-NL-3100-1-JT:35GU3"

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. WIE ZIJN WIJ? De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werd opgericht in 1988 en is het overkoepelend orgaan

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: Voorbeeld MySavings Voorliggende offerte is geldig tot 12.02.2015 onder voorbehoud van aanvaarding van het risico door Allianz Benelux

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

Reglement modulo 50+

Reglement modulo 50+ Reglement modulo 50+ Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven,

Nadere informatie

Het schadeverwekkend feit

Het schadeverwekkend feit Het schadeverwekkend feit AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen. Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen. Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! 2 Gewaarborgd inkomen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering van AG Insurance,

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

1. Doelstellingen en in het bijzonder de klemtoon op consumentenbescherming 2. Moet dit evolueren naar een recht op verzekering?

1. Doelstellingen en in het bijzonder de klemtoon op consumentenbescherming 2. Moet dit evolueren naar een recht op verzekering? 1 Wet Wet betreffende de Verzekeringen dd. 4 april 2014, B.S. 30 april 2014 In werking getreden op 1 november 2014 In snelheid gepakt. Ondanks negatief advies Commissie voor Verzekeringen en negatieve

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk, uitzonderlijke verzekering. Since 1993 The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

De toekenningsvoorwaarde voor de creatie en het behoud van uw Modulis-dossier. De Goedeklantbonus... of hoe Modulis u als goede klant beloont

De toekenningsvoorwaarde voor de creatie en het behoud van uw Modulis-dossier. De Goedeklantbonus... of hoe Modulis u als goede klant beloont UW MODULIS-GIDS Uw Modulis-gids Uw Modulis-voordelen De werking van Modulis De verzekeringen De toekenningsvoorwaarde voor de creatie en het behoud van uw Modulis-dossier De kenmerken van uw Modulis-dossier

Nadere informatie

BIJVOEGSEL AAN DE BEMIDDELINGSOVEREENKOMST VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN BAREMA VAN DE COMMISSIELONEN VOOR BEMIDDELAARS

BIJVOEGSEL AAN DE BEMIDDELINGSOVEREENKOMST VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN BAREMA VAN DE COMMISSIELONEN VOOR BEMIDDELAARS BIJVOEGSEL AAN DE BEMIDDELINGSOVEREENKOMST VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN A BAREMA VAN DE COMMISSIELONEN VOOR BEMIDDELAARS I. COMMISSIE NIET-LEVEN II. COMMISSIE LEVEN I. COMMISSIE NIET-LEVEN Commissieloon

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 14/3/2017 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F. Keulen) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie