Vier maal meer rendement uit uw klanttevredenheidsonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vier maal meer rendement uit uw klanttevredenheidsonderzoek"

Transcriptie

1 Vier maal meer rendement uit uw klanttevredenheidsonderzoek Elke klant telt! Hoe krijgen we die houding in het primaire proces? Jean-Pierre Thomassen TNO management Consultants Govert Janssen Tevreden BV Nederlandse organisaties verspillen jaarlijks vele tientallen miljoenen euro s aan onvoldoende effctief klanttevredenheidsonderzoek. Menig organisatie voert nog steeds op traditionele wijze periodiek (eenmaal per jaar of zelfs eenmaal per twee jaar) een klanttevredenheidsonderzoek uit. Vanuit het uitgangspunt van de gemiddelde klant wordt een enquête onder een steekproef van de klanten uitgezet. De resultaten: een hoop grafieken, tabellen en allerlei wijze adviezen die studenten of marktonderzoekers uit de anonieme cijfers en open opmerkingen hebben kunnen destilleren. Vervolgens gaat de organisatie ermee aan de slag. Het volgende onderzoek moet uitwijzen of de klant iets van de beoogde verbeteringen heeft gemerkt. Een aanpak die 20 jaar geleden heel voortvarend was, maar anno 2013 voor veel organisaties volstrekt niet meer voldoet om succesvol te zijn.

2 De beperkingen van traditioneel onderzoek Deze traditionele aanpak van klanttevredenheidsonderzoek is ontstaan vanuit het kwaliteitsmanagement waarbij de basisgedachte was dat dit onderzoek informatie oplevert om op organisatieniveau speerpunten voor verbetermaatregelen te bepalen. Zo worden er jaarlijks nieuwe maatregelen bedacht om de klanttevredenheid te vergroten. Maar inmiddels is de wereld vele malen dynamischer geworden, de verwachtingen van klanten worden hoger en de technologie heeft nieuwe mogelijkheden gegeven. Organisaties gaan dan ook steeds meer kort cyclisch sturen op klantervaringen en -tevredenheid. Verder is een belangrijk gegeven dat organisaties hebben gemerkt dat traditioneel periodiek onderzoek ook slechts periodiek en dus vaak kortstondig, de focus van organisatie en medewerkers op de optimalisatie van klantervaringen richt. Transparant kort cyclisch tevredenheidsonderzoek Organisaties ontdekken steeds meer de kracht van transparant kort cyclisch onderzoek. Iedere klant wordt vlak na een relevant contactmoment gevraagd ervaringen, tevredenheid en intentie tot aanbevelen te delen. Het aantal vragen is beperkt en heeft direct betrekking op de ervaringen met het specifieke contactmoment. De ervaringen van de klant zijn tijdens het invullen nog vers en door de korte vragenlijsten is de respons relatief hoog. Verder blijkt uit onderzoek dat, afhankelijk van de sector, 40 tot 80% van de respondenten in kort cyclisch online tevredenheidsonderzoek aangeeft bereid te zijn om zijn/haar reactie persoonlijk toe te lichten. Dit zijn zeker niet alleen de tevreden klanten, maar juist ook de meer ontevreden klanten. Het zijn de klanten waarmee heel concreet verbeteringen te realiseren zijn. Voorbeelden van vragen klanttevredenheidsonderzoek In welke mate bent u tevreden over deze aankoop? Welke maatregelen zouden we kunnen nemen om uw aankoopervaring nog verder te verbeteren? Op een schaal van 0 t/m 10, hoe zeker is het dat u ons naar aanleiding van deze aankoop zult aanbevelen bij een vriend of collega? Deze vorm van tevredenheidsonderzoek geeft op vier fronten verbeter- en gebruiksmogelijkheden die het traditionele onderzoek niet kunnen bieden. Deze hebben betrekking op het gebruik voor relatiemanagement, verbetermanagement, externe transparantie en dagelijkse interne sturing. Het rendement van deze vorm van onderzoek is hierdoor vier maal groter. 2

3 Relatiemanagement op individueel klantniveau De gemiddelde klant bestaat niet meer en iedere klant telt. Omdat het merendeel van de klanten bereid is de reactie nader toe te lichten, is ook bekend wie wat heeft ervaren en kan de individuele klant gericht en passend worden benaderd. Landal GreenParks ontvangt jaarlijks ingevulde online enquêtes. Gasten die een 9 of een 10 hebben gegeven, ontvangen een dankkaartje van het park. De onafhankelijke verzekeringsadviseurs die zaken doen met De Goudse Verzekeringen die een tevredenheidsscore van een 6 of lager hebben gegeven, worden benaderd met de vraag wat de oorzaak hiervan is en samen wordt onderzocht hoe de ontevredenheid weggenomen kan worden. Dit om van een potentiële terrorist alsnog een ambassadeur te maken. Een 6 of lager wordt zo gezien als een impliciete klacht en een nieuwe kans. Verbetermanagement op individueel medewerkerniveau Niet alleen is bekend welke klant welke ervaring heeft, maar ook op welk(e) product, dienst, team of medewerker de ervaring betrekking heeft. Zo is het mogelijk om medewerkers die van hun klanten lage scores krijgen gericht te coachen in het verbeteren van hun vaardigheden. Maar ook medewerkers die echt hoge scores krijgen, kunnen ingezet worden om de door klanten minder gewaardeerde collega s te helpen en te trainen. Op deze wijze is het mogelijk om interne verbetermaatregelen op microniveau te realiseren en een echt lerende organisatie te vormen. Door klantervaringen over product, dienst, team en medewerker direct op het juiste niveau inzichtelijk te maken ontstaan Specifieke Performance Indicators (SPI). Uiteindelijk wordt de tevredenheid als Key Performance Indicator (KPI) van iedere organisatie bepaald door de optelsom van de vele SPI s. BelCompany, een keten met 165 telefoonwinkels, heeft een deel van de prestatieafhankelijke bonus voor het verkooppersoneel gekoppeld aan de resultaten van continu tevredenheidsonderzoek. 3

4 Door resultaten van grote aantallen respondenten te aggregeren ontstaat overigens, net zoals bij de traditionele varianten, een goed beeld van de noodzakelijke verbetermaatregelen op organisatieniveau. Externe transparantie In de hedendaagse (social) media wordt het kwaliteitsbeeld over organisaties in toenemende mate bepaald door wat anderen over een organisatie weten te vertellen. Klantervaringen, vaak in de vorm van reviews en ratings vormen de nieuwe kwaliteitsgarantie. Klanten kiezen een leverancier in toenemende mate op basis van ervaringen van andere klanten. Niet alleen de hoogte van deze klantbeoordelingen, maar eerder het aantal, de actualiteit en de betrouwbaarheid zijn hierbij cruciaal. Transparant kort cyclisch tevredenheidsonderzoek maakt het mogelijk om grote aantallen actuele klantervaringen, in de vorm van reviews en ratings openbaar te maken. Service Apotheek, een franchiseformule met ruim 370 apotheken, voert continu onderzoek onder klanten uit. De reviews en ratings uit het tevredenheidsonderzoek worden dagelijks aangevuld met nieuwe klantervaringen. Zodoende heeft Service Apotheek meer reviews en ratings weten te verzamelen en transparant gemaakt over haar eigen dienstverlening dan alle vergelijking sites in de zorg tezamen hebben verzameld voor alle apotheken in Nederland. ASN Groep, een franchiseketen in schadeherstel met 70 vestigingen gebruikt dezelfde methodiek. Zodra de klant een beoordeling heeft ingevuld wordt deze gescreend op persoonsnamen en schuttingtaal. Voldoet de review van de klant, dan wordt deze op de site van het bedrijf en diverse vergelijkingsites geplaatst, of dit een 3 of een 10 is, dat maakt niet uit. Het resultaat over een periode van 4 maanden met een gemiddelde score van 8.4 uit reacties betekent concreet een online community van ruim ambassadeurs met allemaal een persoonlijk verhaal. Door resultaten in de vorm van reviews en ratings uit transparant kort cyclisch tevredenheidsonderzoek te publiceren, krijgt het publiek, klanten en potentiële klanten een beter beeld van de werkelijke tevredenheid. De tevredenheidscijfers op algemeen openbare vergelijkingssites zijn over het algemeen lager dan die van kort cyclisch onafhankelijk onderzoek. Dit als gevolg van het feit dat vooral kritische klanten hun oordeel op dergelijke vergelijkingssites zetten. Verder blijkt uit onderzoek dat klanten die kiezen op basis van reviews en ratings ook meer tevreden zijn dan klanten die zich niet via ervaringen van andere klanten vooraf hebben laten informeren. Feitelijk kan gesteld worden dat vele reviews en ratings niet alleen zorgen voor meer klanten, maar ook voor meer tevreden klanten. De verwachtingen worden beter gemanaged. Bij traditioneel onderzoek worden resultaten en klantervaringen door de meeste organisaties veelal intern gehouden en slechts beperkt extern gepresenteerd. 4

5 Dagelijkse interne sturing Een groot voordeel van continu onderzoek is dat de organisatie niet eenmaal per jaar nieuwe resultaten heeft, maar dagelijks of zelfs elk uur. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om klanttevredenheid een onderdeel te maken van de dagelijkse sturing van klantcontactcentra, vestigingen en alle onderdelen en medewerkers van de organisatie met klantcontact. Bij de Goudse Verzekeringen hangen schermen in de contactcentra waar medewerkers niet alleen de wachttijden van klanten zien maar ook de laatste tevredenheidsresultaten en reviews, per medewerker, per afdeling en per klant. Doorlopend, vers en actueel. Een live feed, elke dag weer. De Nederlandse Energie Maatschappij heeft een online dashboard per medewerker en gebruikt dagelijks de actuele tevredenheidsresultaten en reviews om tot verbetering te komen. Concrete incentives voor medewerkers zijn gekoppeld aan de gerealiseerde stijging van de klanttevredenheid. Met meer dan reacties per maand is de tevredenheidsscore (schaal van 1 tot en met 10) in de eerste 5 maanden al toegenomen met meer dan 0,5 punten. Elke klant telt. Doordat klanttevredenheid continu wordt gerapporteerd, gaat het een vertrekpunt van het dagelijks werk van elke medewerker worden. Zo zijn er organisaties waar elke dag tijdens de dagstart de tevredenheidsresultaten per medewerker kort aan de orde komen. Elke medewerker van het team krijgt s ochtends te horen wat de tevredenheid van de klanten is die hij gisteren heeft geholpen. Medewerkers krijgen zo continu feedback van klanten over wat ze goed doen en wat verbeterbaar is. Verder zijn doelstellingen gemakkelijker te formuleren en de effecten van verbeteringen zijn sneller zichtbaar. Hierdoor kan er op alle lagen van de organisatie actiever op klanttevredenheid gestuurd worden. Vier maal meer rendement uit transparant kort cyclisch klanttevredenheidsonderzoek door: 1. De organisatie kan individuele klanten traceren die bijvoorbeeld ontevreden zijn en gerichte maatregelen nemen om een ontevreden klant om te turnen tot een enthousiaste klant. 2. De organisatie kan oorzaken van ontevredenheid tot op medewerkersniveau traceren en verbetermaatregelen nemen. Maar ook de champions onder de medewerkers vinden en ze hiervoor waarderen. 3. De organisatie kan tevredenheidsresultaten in de vorm van onafhankelijke reviews en ratings publiceren. Deze transparantie verstevigt de reputatie van de organisatie en leidt tot een grotere groep en ook tot meer tevreden klanten. 4. Klanttevredenheid gaat een vast onderdeel van het werk van elke medewerker worden. Dit doordat hij/zij continu feedback van klanten 5

6 krijgt. Verder kan de organisatie online, elke werkdag en elk uur weer op alle niveaus in de organisatie sturen op klanttevredenheid waardoor de klant echt centraal komt te staan in het dagelijks werk. Valkuilen en kansen klanttevredenheidsonderzoek Wil een organisatie het volle verbeterpotentieel uit klanttevredenheidsonderzoek halen, dan zal ze het niet moeten benaderen als een onderzoek maar als een integraal concept en onderdeel van het primair proces waar het onderzoek slechts een deel van uitmaakt. Lijnmanagement is eindverantwoordelijk voor de uitvoering. Het doelgericht gebruiken van de resultaten vraagt om andere werkwijzen, andere sturing, een andere cultuur en heeft een groot effect op medewerkers. Immers, transparant kort cyclisch onderzoek schept ook verwachtingen bij klanten. De resultaten niet of niet consequent gebruiken zou wel eens een negatief effect op de tevredenheid kunnen hebben. In de praktijk blijkt dat sommige organisaties de operationele consequenties onderschatten. Het switchen van een dominante sturing op productiviteit naar klanttevredenheid vraagt om andere doelen, prioriteiten en aansturing binnen de organisatie. Het consequent benaderen van klanten die een lage tevredenheidsscore geven vraagt capaciteit. De openheid en transparantie ten aanzien van tevredenheidsresultaten binnen en buiten de organisatie kan tot discussie leiden. Verder vraagt de begeleiding van medewerkers de nodige aandacht. Maar de extra inspanningen renderen door een hogere tevredenheid en klantentrouw. Organisaties die écht willen excelleren in klantgerichtheid en succesvol willen zijn, kunnen anno 2013 niet meer volstaan met traditioneel tevredenheidsonderzoek. Jean-Pierre Thomassen: Managing consultant TNO Management Consultants Govert Janssen: Directeur Tevreden.nl Bronnen Bron: analyses uitgevoerd in 2013 door Tevreden.nl. Bron: Thomassen, J-P.R., De Customer Delight Strategie, Kluwer, 2012, (pagina 181) 6

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

White Paper. We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats van de telefoon in de huidige omni channel klantcontact omgeving?

White Paper. We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats van de telefoon in de huidige omni channel klantcontact omgeving? Quality Support BV Wagenhoeve 57 3992 PB Houten Postbus 279 3990 GB HOUTEN T 030 63 522 75 K.v.K. Utrecht nr. 30192231 NL75ABNA0630730458 White Paper We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant Betalingsachterstanden bij hypotheken Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant 1 Inleiding De AFM heeft zich in het verleden kritisch en bezorgd uitgelaten over de omvang

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance Ebook De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie Drs. G.H. (Harry) Huizing AC HHFinance Ontwerp omslag: J. de Brué van Groothuizen De uitgeverij, Apeldoorn 2013 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Hoe maken we interne audits effectiever?

Hoe maken we interne audits effectiever? Hoe maken we interne audits effectiever? Er gaat best wat tijd en energie zitten in interne kwaliteitsaudits. Je mag dus verwachten dat het ook wat oplevert. Gelukkig is dat vaak ook wel zo, zeker in de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4

Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4 Inhoudsopgave Word of mouth is here to stay 3 1. Kengetallen 4 2. DM Barometer 5 2.1. Onderzoeksopzet 5 2.2. Special: Word of Mouth 5 2.3. Dankwoord 5 2.4. Respondenten 6 3. WOM in het algemeen 7 3.1.

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie