Top Employers vinden te weinig jonge talenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Top Employers vinden te weinig jonge talenten"

Transcriptie

1 ZATERDAG 2 3 FEBRUARI T/M VRIJDAG 1 MAART Voor de job van je leven CRF Instituut certificeert 54 Top Employers in België Top Employers vinden te weinig jonge talenten 54 werkgevers in ons land mogen zich een jaar lang Top Employer 2013 noemen. Dat label ontvingen ze van het CRF Instituut na een uitgebreid onderzoek van hun hr-beleid en hun werkgeverschap. Opvallend: de Belgische Top Employers weten beter dan veel van hun Europese collega s om werknemers aan zich te binden. Maar: het vinden van vers talent is voor zes op de tien een grote uitdaging. Goede werkgevers overleven bij gratie van hun personeel. Het CRF Instituut onderzoekt al sinds 1991 wat Top Employers onderscheidt van andere werkgevers aan de hand van vijf criteria: primaire arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, training en ontwikkeling, carrièreontwikkeling en cultuurmanagement. De certificering vindt plaats op basis van een online vragenlijst met 65 vragen over het hr-beleid. De vragen peilen naar feitelijk en aantoonbaar beleid, zegt Ruud van Es, country manager Benelux bij CRF Instituut. Nadat CRF de ingevulde vragenlijsten gevalideerd heeft, neemt een externe auditor, Grant Thornton, ze onder de loep. Zij toetsen het certificeringsproces en controleren zowel de antwoorden van de deelnemers als onze berekeningen die tot de certificering van een bedrijf leiden, aldus Ruud van Es. Bedrijven die minimaal 60 procent behalen van de best scorende uit het onderzoek, ontvangen het Top Employers-keurmerk. Internationaal Het CRF Instituut certificeert jaarlijks zo n 750 bedrijven in 45 landen en op 5 continenten (Europa, Azië, Afrika, Zuid Amerika, Australië). In elk land werkt het CRF Instituut samen met een lokaal panel van hr-experts die elk jaar opnieuw de vragenlijst wegen. Die uitgebreide lijst groepeert een aantal thema s die in verband staan met een of meer van de vijf criteria waarmee het CRF Instituut peilt naar goed werkgeverschap. Komen onder andere aan bod: organisatiestrategie, communicatie, hrstrategie, diversiteitsbeleid, kennis- en talentmanagement, corporate social responsibility, medewerkersontwikkeling, beloning en erkenning, prestatiemanagement en werkomstandigheden. Op basis van de antwoorden berekent Ruud van Es country manager Benelux CRF Instituut Bedrijven die minimaal 60 procent behalen van de best scorende uit het onderzoek, ontvangen het Top Employers-keurmerk. Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant CRF Institute uiteindelijk of een bedrijf zich een jaar lang Top Employer mag noemen. Omdat het onderzoek internationaal gevoerd wordt, illustreert het tegelijk hoe onze werkgevers zich verhouden ten opzichte van die in onze buurlanden. Minder verzuim Enkele resultaten vallen op. Zo ligt het verzuimpercentage bij Belgische Top Employers (3,5%) lager dan het Europese gemiddelde (3,9%). Ze kennen ook minder personeelsverloop (8,1%) dan hun Europese collega s (10,4%). 22,7 procent van top 50-posities bij de 54 Belgische Top Employers worden ingevuld door vrouwen. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde bedraagt 20,7 procent. België doet het dus niet slecht wat betreft vrouwen in hogere functies. Daar staat tegenover dat het algemene aandeel vrouwen bij onze Top Employers beter kan. 37,9 procent van de werknemers bij de 54 tot Top Employer gelabelde bedrijven is vrouw. Bij de Europese Top Employers is dat gemiddeld 38,6 procent. De Belgische Top Employers hebben ook iets minder aandacht voor interne kandidaten dan op Europees vlak. 72,6 procent van de management- en directiefuncties worden er ingevuld door eigen werknemers. In België is dat 70,9 procent. Prioriteiten Het ontwikkelen van talent en leiderschap is voor alle Top Employers een prioriteit. Diversiteit vinden we veel verder in het prioriteitenlijstje terug. Zich wapenen tegen de vergrijzing staat nog lager. Aangezien zes op de tien Top Employers het vinden van jong talent als een van hun grootste moeilijkheden beschrijven, is dat op zijn minst merkwaardig te noemen. Rekruteren blijven de Belgische Top Employers wel doen. Meer dan de helft verwacht de komende jaren een stijging van het personeelsbestand. Slechts 5 procent denkt binnen drie jaar minder werknemers te tellen. Secundaire arbeidsvoorwaarden Financiële en secundaire arbeidsvoorwaarden die de werkgevers aanbieden aan hun medewerkers. Hoe groter het icoon, hoe meer het wordt aangeboden. Laptop p 56% Verlengden oudersch aps-a verlof 39% Sportschool of sportschoolsubsidi die 44% Inte ternet et aans luit iting thui u s 37 % Religieu eu ze fac acil liteiten 20% Reis kost envergoeding 88% 8% Auto van de zaak a 39% Maal tijdvergoeding g 9 7% Ziek teko ekosten stenverz erz eker ing 94% Netwerken Wat de organisatie aanbiedt om netwerken binnen de organisatie aan te moedigen. Alumn ni club 41% Sabbatic al 82% Spor ortfaciliteiten e op/ /bij werk 63 % Onlinen blogs of forum 65 % Perso oonlijk on nline profi el/s soci ial media 65 % Onli line chat/inst tant messagin ing 69 % Pe ersoneelsver elsvereniging ing en/of weekborre ekborre rrel 76 % Flexibele werkplekken op kantoor 80 % Sportevenementen/-wedstrijden 91 % Stud ieve rlof 85% Fina ncië le studiebe- gele iding 45% Repr esentati ekos tenverg oeding 34% Kinderop- vang 15% Tele elefoon - verg goedi ng 40% Flexibele arbeidsvoorwaarden De fl exibele arbeidsvoorwaarden die de werkgever aanbiedt aan de werknemers. Hoe groter de tekst, hoe meer dit wordt aangeboden. VERMINDERING VAN ZAKELIJKE REIZEN WERKTIJDEN ZELF INROOSTEREN OUDERSCHAPSVERLOF (BOVENWETTELIJK) JOB-SHARING SABBATICAL BEPERKTE OVERWERKUREN OVERUREN OMGEZET IN VRIJE DAGEN WERKPERIODES AANGEPAST AAN SCHOOLVAKANTIES (TERM-TIME WORKING) FLEXIBELE WERKTIJDEN GECOMPRIMEERDE WERKTIJDEN PARTTIME WERKEN TELEWERKEN/THUISWERKEN jobs op Jobat.be

2 2 UZA staat als eerste ziekenhuis in top vijf Top Employers Wat er beter kan? Dat vragen we aan onze mensen zelf. Het UZA scoort als een van de beste in het Top Employers-onderzoek. Volgens personeelsdirecteur Hildegard Hermans is de grote verbondenheid onder het personeel daar niet vreemd aan. Wij geloven sterk in betrokkenheid. Hildegard Hermans kan dat wel plaatsen. We hebben het voorbije jaar erg ingezet op de connectie tussen en de betrokkenheid van medewerkers. Op de werkvloer betekende dat de invoering van productive ward, een ziekenhuisbreed concept dat verpleegkundigen stimuleert om anders te werken. Efficiënter, met meer tijd voor de patiënt tot gevolg, legt Hildegard Hermans uit. Chronometer Acht keer op rij behaalde UZA het Top Employers-label. Maar we zijn nog nooit bij de eerste vijf geweest, zegt personeelsdirecteur Hildegard Hermans. Dit jaar wel, en daar is ze blij mee. We houden onze beoordeling nauwgezet bij. Ik stel met plezier vast dat we er jaar na jaar op vooruitgaan. Daaruit blijkt dat ook ons hr-beleid erop vooruitgaat. Vorig jaar hebben we vooral gesleuteld aan ons prestatiebeleid. De waardering en verloning voor gespecialiseerde verpleegkundigen en een aantal experts gebeurt sindsdien meer doelstellings- en prestatiegericht. Het resultaat in het Top Employers-onderzoek was dat we beter scoorden op primaire arbeidsvoorwaarden. Dit jaar doen we het beter op de secundaire voorwaarden. We halen er de maximumscore voor, net als voor training en ontwikkeling. Bij productive ward ontstaat de verandering van onderuit, vanop de werkvloer. Wie op de vloer werkt, weet beter dan leidinggevenden waar de toegevoegde waarde voor de patiënt zit. Medewerkers vinden het heel leuk als je hen zelf vraagt wat er beter kan. Om verbeteringen te vinden, hebben ze heel hun werkproces in kaart gebracht. Dat ging zo ver dat ze elkaar met de chronometer volgden. Hoe lang doe jij daarover? En wat zijn de obstakels die je werk onnodig vertragen? Op de werkvloer zorgde die aanpak voor extra betrokkenheid en meer verbondenheid tussen de collega s. Ik merkte dat onze mensen heel graag vertelden over de veranderingen waar ze mee hadden voor gezorgd. Je voelde de onderlinge appreciatie. Dat is altijd een goed signaal, aldus Hildegard Hermans. UZA neemt wel meer initiatieven voor het personeel. Twee jaar terug was er een grootschalig sportproject. 160 collega s namen samen deel aan de Antwerp Ten Miles. We behaalden ook een fitheidslabel. Maar we wilden iets nieuw doen. Niet iedereen sport graag, lacht Hildegard Hermans. UZA Café Een brainstorm en een bevraging bij het personeel leidde tot het idee van een UZA Café. Dat bevindt zich hier, op de site, legt Hildegard Hermans uit. Elke dienst kan zich kandidaat stellen om het UZA Café te organiseren. Dat vindt plaats om de zes tot acht weken. De afspraak is dat de dienst alles zelf doet, wij leveren enkel wat materiaal zoals logistieke ondersteuning. Wij zorgen ook voor een budget van 200 euro. Voor de rest zijn het de mensen die het moeten doen en ze doen wat ze willen. Een succes, zo blijkt. De radiologie organiseerde een namiddag met een stand-upcomedian en drankjes aan één euro. Tweehonderd medewerkers kwamen daarop af. De spoed deed iets met streekbieren en de schoonmaakploeg organiseerde een multicultureel evenement met internationale Hildegard Hermans personeelsdirecteur UZA Je voelt de onderlinge appreciatie. Dat is altijd een goed signaal. hapjes en traditionele klederdracht. Het is toch geweldig dat die mensen dat allemaal uit zichzelf doen. We waren echt verbaasd dat het concept zo aansloeg. De UZA Cafés voor het volgende jaar zijn allemaal volgeboekt, vertelt Hildegard Hermans. Sinds 2012 biedt het GHA enkel nog bediendecontracten aan Wie hier werkt, wil niet meer weg Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is een verrassende organisatie. De knoop rond de contractuele gelijkschakeling van arbeiders en bedienden ontwarde GHA vorig jaar op eigen houtje. Voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) was dit de derde deelname aan Top Employers. Even vaak werd het overheidsbedrijf gecertificeerd. Het GHA haalde een zeer goede score op cultuurmanagement. Typerend voor ons bedrijf is de grote fierheid voor de job. Een haven bruist. Wie hier werkt, wil vaak niet meer weg, meent Pascale Van Hoecke. Volgens de personeelsdirecteur is vooral de verbondenheid met de eigen afdeling erg groot, groter dan met het Havenbedrijf zelf. Werken bij het sleep- of baggerbedrijf gaat vaak over van generatie op generatie binnen dezelfde families. Er leeft een zekere ons-kent-ons-cultuur. Cafetariaplan Pascale Van Hoecke maakt zich sterk dat het GHA zo goed mogelijk naar het personeel probeert te luisteren om de werkplek zo aangenaam mogelijk te maken. De constructieve samenwerking met de vakbonden, die in de haven sterk vertegenwoordigd is, moet dat illustreren. De invoering van het cafetariaplan is een voorbeeld van een dossier waar we goed hebben samengewerkt. Onze werknemers kunnen een deel van hun salarispakket zelf samenstellen; ze kunnen individueel kiezen voor meer vakantie of voor meer loon. Het Havenbedrijf Antwerpen telt werknemers met diverse achtergronden. Nautische profielen zijn sterk vertegenwoordigd. Onder hen vind je zowel kapiteins met een diploma zeevaartschool als matrozen met familiale banden in de binnenvaart. Bij het Havenbedrijf werken ook heel wat ingenieurs, masters en bachelors, in zowel elektriciteit, (elektro) mechanica als bouwkunde. Een derde grote groep zijn de vaklui: lassers, mechanici, elektriciens. Tot slot zijn er nog de klassieke diensten zoals hr, financiën en strategie. Voor de verloning neemt het Havenbedrijf de Belgische markt als maatstaf. Dat is onze ambitie, zegt de personeelsdirecteur die ook wijst op het extralegale pakket. Bij ons krijgt iedereen een groepsverzekering, ook de arbeiders. Al hebben we die eigenlijk niet meer. Vorig jaar hebben we het onderscheid tussen bedienden en arbeiders weggewerkt. Sinds 2012 krijgen alle nieuwe medewerkers een bediendecontract. Ervaring telt Met die beslissing nam het Havenbedrijf een grote voorsprong in de verhitte discussie over het eenheidsstatuut. De gelijkschakeling van arbeiders en bedienden kwam er na grondig overleg en is het gevolg van een stapsgewijs eenmakingsproces dat startte in december Ook wat diplomavereisten betreft, loopt het Havenbedrijf voor. Daar zijn we al lang van afgestapt. Bij ons telt ervaring. Een mooi voorbeeld zijn onze matrozen die het schoppen tot kapitein van een sleepboot.

3 8 3 I N T E R V I E W Een financieel stabiele werkgever met veel jobmogelijkheden AG Insurance werktaan welzijn vanpersoneel AG Insurance maakt dankbaar van het Top Employerlabelgebruik om aan te tonen dat het saaie imago vandeverzekeringssector onterecht is. Hier liggen heel watkansen voor het rapen,zegt recruitment manager Isabelle Vanlerberghe. Talentontwikkeling en ontwikkelingsplannen spelen daar een cruciale rol in. TEK Voor AG Insurance was het de eerste deelname aan Top Employers. De reden is dat wewilden weten hoe we scoren met de hr-inspanningen van de voorbije jaren. We waren benieuwd naar de perceptie over ons, legt recruitment manager Isabelle Vanlerberghe uit. Menselijk kapitaal staat centraal bij AG Insurance. We werken steeds meer rond talent en talentontwikkeling, onder andere door middel van persoonlijke ontwikkelingsplannen en trajecten. We hebben ook werk gemaakt van een jaarlijkse hr-cyclus; objectieven, functionerings- en evaluatiegesprekken. Die dialoog heeft twee doelen.enerzijds laat het managers toe om hun medewerkers in lijn te krijgen met de verwachtingen van de organisatie,anderzijds is het voor diezelfde medewerkers een moment om hun noden kenbaar te maken. Naast die formele momenten stimuleren we onze mensen ook om die dialoog het hele jaar door levend te houden. Medewerkers moeten de mogelijkheid hebben om hun management aan te spreken overprojecten of wensen die ze willen realiseren, aldus Isabelle Vanlerberghe. We bekijken altijd hoever we daarin kunnen meegaan. BijAGInsurancewerkenzo n4.300mensen. Een tijd geleden werden die door het bedrijf zelf bevraagd over hun ervaringen op de werkvloer. Uit die enquête bleek dat mensen ons zien als een financieel stabiele werkgever die hen jobzekerheid garandeert. Het diverse takenpakket, de aangename werksfeer, de autonomie die we onze medewerkers geven en de goede balans werk-privé waren andere positieve punten, vertelt IsabelleVanlergberghe. Ook bij AG Insurance doet het Nieuwe Werken zijn intrede. Werknemers Bart Dewaele Isabelle Vanlerberghe recruitment manager AG Insurance Klantenbewustzijn bijalwat je doet,is een van onze centrale waarden. kunnen er al gebruik maken van flexibele glijtijden. Binnenkort wordt flexwerken geïntroduceerd. Vanaf dan zullen werknemers ook kunnen telewerken. Kenmerkend voor de bedrijfsvisie bij AG Insurance ishet idee dat elke medewerker zijn job uitoefent in functie van de klant, of het nu gaat om eenit er of iemand vande front office. Klantenbewustzijn bij alwat je doet,is een van onze centrale waarden, legt IsabelleVanlerberghe uit. Zelf werkt ze al zes en een half jaar bij AG Insurance. In die tijd heeft ze de bedrijfscultuur sterk zien veranderen. We hebben de voorbije jaren heel veel gerekruteerd. Dat heeft voor een evolutie gezorgd naar een bedrijfscultuur die meer openstaat voor verandering en vernieuwing. Gratis advies Hetsaaie imago van de verzekeringssector bestrijdt Isabelle Vanlerberghe met klem. Wie hier start, merkt snel dat hij in een sector terechtkomt die voortdurend beweegt en zich continu aanpast aan maatschappelijke veranderingen. Mensen krijgen hier ook alle mogelijkheden en kansen om zichtebewijzen. Als verzekeraar is AG Insurance ijverig op zoek naar een breed pallet van werknemers. Insurance officers, schadebeheerders,it ers, actuarissen voor risk managementen product development, sales en marketingprofielen, somt Isabelle Vanlerberghe op. Een bijzonder aanbod voor alle werknemers van AG Insurance is het actieve gezondheidsbeleid. Via een employee assistance program kunnen werknemers bijvoorbeeld beroep doen op verschillende vormen van welzijnszorg. Alle medewerkers en hun gezinsleden kunnen gebruik maken van psychologisch of juridisch advies,zowel in de werk- als in de privésfeer, legt Isabelle Vanlerberghe uit. Maar het kan net zo goed om iemand gaan die zich niet meer goed in zijn job voelt en daarover wil praten met een buitenstaander. Al die gesprekken zijn overigens vertrouwelijk.

4 MIJN EXPERTISE WORDTBIJ AG INSURANCE ECHT GEWAARDEERD PATRICIA, RISK OFFICER BIJ AG INSURANCE Als Risk Officer berekent Patricia financiële risico s. Haar functie houdt heel watwiskunde en statistiek in. Door haar inzet en expertise is Patricia er elkedag voor de klanten vanaginsurance. Zo werkt ze mee aan de sterkste service in verzekeringen. Momenteel zoekt AG Insurance een m/v RISK OFFICER JOUW UITDAGING Jebeschrijft specificaties voor de implementatie van real life scenario s, in nauwesamenwerking met functioneleentechnische analisten. Jekalibreert en voert backtests uit vandefinanciële risicomodellen tenopzichtevan het specifieke risico vanverschillende OperationeleCompanies (OpCo s) binnen degroep. Verder draag je bij totdemodellering vandiverse types vanfinanciële activa en passiva. Vergaderingen met de OpCo sworden door jou gefaciliteerd, om zo consistentie overdeopco ste verzekeren en in lijn te brengen met Solvency II. Jevoert berekeningen uit op groepsniveau en analyseert en valideert OpCo-resultaten (MCBS, SCR, Risk Appetite ). JOUW PROFIEL Jebent Master in Wiskunde, Econometrie, Actuariaat, Economie, Certificaat in Financieel Risicobeheer - of een vergelijkbaar domein. Jecombineert 5jaar relevantewerkervaring met inzicht in de verzekeringsbusiness en de financiële markten. Daarnaast heb je kennis vanfinance/accounting, Financiële Markten, Financiële Taxatie &Modellering, FinancieelRisicobeheer.Algemene ervaringinmodelleringiseenpluspunt. Je beheerst actief het Engels, Nederlands of Frans. INTERESSE? Dan vind je het vast goed om te wetendat AG Insurance momenteel nog heel watandere Risk-vacatures heeft. Ontdek ze allemaal en solliciteer online op jobs.aginsurance.be

5 MEDEWERKERS PUURS FUNCTIE-INHOUD &VERANTWOORDELIJKHEDEN De Amerikaanse multinational Pfizer, inmiddels het voornaamste biofarmaceutisch bedrijf ter wereld, ontdekt, ontwikkelt, produceert en verdeelt innovatieve vaccins en geneesmiddelen. Meer dan werknemers in 150 landen zetten zich elke dag inten voordele van de medische vooruitgang, met een gigantische impact op de levenskwaliteit en -verwachting. Op de site van Pfizer in Puurs -die dit jaar overigens 50 jaar bestaat -gebeurt de productie, aanmaak en verpakking van steriele, voornamelijk inspuitbare geneesmiddelen in flesjes, ampullen en spuiten. Er worden jaarlijks meer dan 300 miljoen eenheden geproduceerd. Meer dan 90% wordt geëxporteerd naar 170 landen over de hele wereld. Door een vooruitstrevende aanpak waarin zelfsturende teams werken in een hoogtechnologische omgeving, heeft de site in Puurs niet alleen een sterke reputatie opgebouwd op het vlak van kennis over aseptische productie, maar is ze ook uitgegroeid tot de grootste Europese productie- en verpakkingsvestiging. Voor de opstart van grote nieuwe projecten, zijn wij op zoek naar (m/v): PRODUCTIESUPERVISORS PLOEGENSYSTEEM (VROEGE/LATE OF VASTE NACHT OF 3PLOEGEN) 1. Realiseren van productiedoelstellingen inzake kwaliteit, output en veiligheid 2. Opstellen van de productieplanning en optimaliseren van de operaties per afdeling 3. Actief coachen, aansturen en opvolgen van het team: coördinator,shift technician, machinestellers en operatoren 4. Verder uitbouwen van autonome teams en begeleiden van medewerkers naar zelfsturing 5. Deelnemen aan overleg zowel binnen de afdeling als cross departementeel GEWENSTE KWALIFICATIES HOGERE TECHNISCHE OPLEIDING (BA/MA ELEKTROMECHANICA,BIO- INGENIEUR,APOTHEKER, ) ALSOOK SCHOOLVERLATERS ERVARING MET PROCESSEN EN/OFPROCEDURES ERVARING IN FARMA, VOEDING,BROUWERIJ, CHEMIE,AUTOMOTIVE LEIDINGGEVENDE CAPACITEITEN COMMUNI- CATIEF COACH RESULTAAT- GERICHT FUNCTIE-INHOUD &VERANTWOORDELIJKHEDEN GMP COMPLIANCE AUDITOR 1. Verantwoordelijk voor en meewerken aan een audit ready organisation 2. Ownership nemen over 1 of meerdere kwaliteitssystemen 3. Bezoeken van de productie, observeren, samenwerken met de departementen en opvolgen van correctieve acties 4. Begeleiden van externe inspecties WATHEEFT PFIZER UCONCREET TE BIEDEN? 1. Tewerkstelling bij één van s werelds grootste spelers in de farmaceutische industrie met toekomstperspectieven 2. Deel uitmaken van een groep gepassioneerde medewerkers die willen bijdragen aan de productie en verspreiding van levensreddende middelen GEWENSTE KWALIFICATIES ERVARING IN FARMA 3À5JAAR AUDITERVARING KENNIS RICHTLIJNEN GMP/(K)FDA KENNIS ENGELS ERVARING ASEPTISCHE PRODUCTIE COMMUNI- CATIEF CHARIS- MATISCH 3. Marktconform salaris, aangevuld met extralegale voordelen waaronder een groot aantal verlofdagen ENTHOUSIAST 4. Belangrijke opportuniteiten tot zelfontplooiing en knowledge sharing door het concept zelfsturende teams 5. De mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek kennis te maken met het bedrijf ERKEND BUREAU VG. 686/B INFORMEREN,OVERLEGGEN OF TELEFONISCH SOLLICITEREN? Zaterdag van11tot14.00 u. enzondag van19tot20.00 u.: contacteer Peter ( ). Weekdagen van9tot u. en van19tot u.: contacteer Eline ( ). BEL PETER VLEESCHOUWERS OF ELINE STAELENS VMC bvba Craenevenne GENK Aanwerving exclusief begeleid door VMC Select De Mucovereniging vzw is de nationale vereniging van en voor kinderen, jongeren en volwassenen met mucoviscidose en hun families. Elke dag gaan we de strijd aan om de levenskwaliteit van de ruim 1200 mucopatiënten te verbeteren. Om onze doelgroep nog beter te kunnen ondersteunen, zijn we op zoek naar 3nieuwe medewerkers: Medewerker Dienst families Pedagogische, psychologische of sociale opleiding, minstens bachelor, voor: o Ondersteuning en begeleiding van personen met muco en families o Ontwerpen van educatief materiaal voor kinderen, jongeren en volwassenen oinfosessies in scholen, in Brussel of op verplaatsing in Vlaanderen Administratief medewerker met kennis Boekhouding Opleiding in de richting administratie, handel, boekhouding of bedrijfskunde, voor: o Ondersteuning van de boekhouding (inboeken facturen, voorbereiden betalingen...) o Ondersteuning van het team door diverse administratieve taken uit te voeren Medewerker fondsenwerving en communicatie Een communicatie- en/of marketinggerichte opleiding, minstens bachelor, voor: o Ondersteuning van vrijwilligers- en verkoopacties over heel Vlaanderen, met sporadisch weekend- en avondwerk, op de zetel in Brussel of ergens in Vlaanderen omeewerken aan de uitbouw van strategieën en praktische uitvoering van actieprogramma s rond fondsenwerving Algemene vereisten: Sociaal en teamspirit Goede kennis van Office 2010 en taakspecifieke programma s Goede talenkennis Nederlands en Frans Ons aanbod: Ruim en gevarieerd takenpakket bij een maatschappelijk geëngageerde werkgever Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden; gratis openbaar vervoer en fietsvergoeding Voltijds contract van onbepaalde duur, naproefperiode van 6maanden Interesse? Stuur voor 8maart 2013 je CV met motivatiebrief naar met als referentie Medewerker +defunctie waarvoor je solliciteert Meer info via Werkgever: Mucovereniging vzw -J.Borlélaan Brussel - RichardWolf Endoscopie NV met zetel te Drongen-Gent werft aan (m/v) : service technieker -voltijds medewerker klantendienst -deeltijds vertegenwoordiger sector Wallonië -voltijds Voor verdere informatie,zie Gezondheidszorgvooriedereen Teamleader hospitalisatieverzekeringen Jobomschrijving: ustaat in voor de coördinatie en de organisatievan de activiteiten van hetteam. Uzorgt voor eenresultaatgerichte coachingenpermanenteopleiding. Umaakt analyses om de automatisering vandeactiviteitenteoptimaliseren. Eenproactieveopvolging vanderegelgeving vandeverzekeringssector, de analyseen bijsturingvan de aangeboden hospitalisatieverzekeringenendecreatie vanmogelijke nieuwe verzekeringsproducten makenevenzeer deel uitvan hettakenpakket. Profiel: -uhebteen masterdiploma (rechten) en beschikt over eennuttige ervaring in de verzekeringssector -uhebteen ledengerichte houding, bent communicatief,analytischenassertief -ubentsociaal vaardig en eengoede coach -uhebteen goedekennisvan hetfrans. De Verzekeringsmaatschappij vanonderlinge Bijstand vanbrabant (VMOBB) werdopgericht door de Federatievan Socialistische Mutualiteiten van Brabantmet alsdoelaan de ledenvan de mutualiteit hospitalisatieverzekeringenaan te bieden. Voor de uitbouwvan dezedienstverleningzoekenwij voor spoedige aanwerving een(m/v) Wijbieden: eenmarktconformloon, aangevuld meto.a. maaltijdcheques, eenhospitalisatie- en eengroepsverzekering,een dertiende maandeneen tewerkstellingineen 35-urenweek.Onze kantorenzijn gevestigdopwandelafstand vanhet CentraalStation Brussel. Interesse? Richtuwgemotiveerde kandidatuurmet c.v.enfotovóór 01 maart2013 aanfsmb, DirectieHuman Resources, Zuidstraat111, 1000 De selectieproeven voor de weerhouden kandidaten worden gepland op 18 maart2013. Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant

6 niet meer weg tedenken op de arbeidsmarkt Solliciteren via sociale media Sociale media zijn onmisbaar voor wie een baan zoekt. Ze kunnen ontzettend handig zijn om je op het spoor van een leuke en uitdagende baan te zetten. Maar ze worden ook dankbaar uitgevlooid door werkgevers, omtezien wieje bent en wat jebezighoudt. De combinatie van werk en privé, die je hoe dan ook prijsgeeft via de sociale media, biedt werkgevers een goed inzicht in je persoonlijkheid en de dingen die je bezighouden. Maar sociale media leveren je ook ruime informatie over bedrijven, de dienstverlening van bemiddelingsdiensten en nieuws over de arbeidsmarkt. verborgen vacatures Sociale media, waaronder Facebook, LinkedIn en Twitter worden steeds belangrijker voor mensen die een baan zoeken. Het zijn bronnen die je snel op de hoogte brengen van vacatures. In Vlaanderen bestaat er een belangrijke verborgen arbeidsmarkt. Dat zijn vacatures die in bedrijven aanwezig zijn, maar niet gepubliceerd worden. Via je vrienden of volgers opdesociale media kun je ze leren kennen enerje voordeel mee halen. goed profiel Voor alles en iedereen kun je de werkgever laten weten dat je zijn bedrijf op de voet volgt en zijn vacature kent. Met wat geluk wordt het voor jou een sollicitatie buiten concurrentie. Er zit natuurlijk een kleine keerzijde aan demedaille. De werkgever kan ook snel bekijken op diezelfde sociale media met wie hij te maken krijgt: in je profiel vertel je wie je bent en wat je bezighoudt. Zorg dus voor een duidelijk engoed uitgewerkt profiel, zodat werkgevers een goed idee krijgen van wie je bent en of je bij het bedrijf zult passen. vakantiefoto s Informatie over de arbeidsmarkt op sociale media Denk eraan dat privé enprofessioneel gewoon door elkaar lopen indeinformatie die je op een sociale netwerksite Je eigen sociale media zijn een bron om aan een baan te geraken, maar ook de VDAB biedt informatie aan opverschillende sociale media als Facebook, Twitter enlinkedin. Die informatie versterkt je inzicht in de arbeidsmarkt en geeft je een kijk op trends en ontwikkelingen bij solliciteren en rekruteren. Je blijft op de hoogte van jobdates en -beurzen waar je werkgevers met vacatures kunt ontmoeten. Je krijgt ook een overzicht van webcursussen die je kunt volgen en die je toegang geven tot onlinecoaches. Zij helpen je met vragen over solliciteren of geven je tips voor een sterk cv. In sommige regio s kun je een Twitter-account volgen die je dagelijks een reeks interessante vacatures uit die regio meldt. Zo beschik je over een handig instrument waarmee je snel kunt reageren. plaatst. Vakantiefoto s kunnen erop, maar je schermt ze het best af, zodat alleen jevrienden die kunnen bekijken. Ook met commentaren over eerdere sollicitaties gajehet best omzichtig om. Werkgevers zitten daar niet optewachten enstellen zich alsnel voor wat je er over hen zou opzetten. bedrijf volgen Je kunt de zaak natuurlijk ook omkeren: volg het bedrijf waar jegaat solliciteren via zijn sociale media. Heeft het een Facebook-pagina, waar het zijn laatste nieuwtjes deelt of kun je meer leren uit zijn tweets? Laat tijdens je sollicitatie merken dat jehet bedrijf volgt enopde hoogte bent van delaatste ontwikkelingen. professioneel Professionaliteit blijft troef op de sociale media, zelfs injeprivéberichten. Koppel geen gekke namen aan je profiel, wees voorzichtig met reacties die je in een dronken ofemotionele bui aan debuitenwereld toevertrouwt. Blijf sober met je achtergrondafbeeldingen en scherm je privéfoto s af, zodat niet dehele wereld je in zwembroek of bikini hoeft te aanschouwen. nieuwe sociale media Facebook, Twitter enlinkedin zijn de meest gekende, maar ook de klassiekers onder desociale media. Ze bewijzen nog steeds hun efficiëntie, maar voor wie origineel uit de hoek wil komen, zijn er nu interessante nieuwe media. Pinterest wordt steeds meer door mensen ingeschakeld als medium omtesolliciteren. Pinterest werkt vooral met beelden, die je aan je profiel vastprikt. Via die beelden kun je perfect laten zien wie je bent en wat jeleuk vindt. Ook hier moet je een duidelijk onderscheid maken tussen werk en privé. Je kunt best gebruikmaken van verschillende boards en de perfecte mix laten zien aan werkgevers die je daar bezoeken. Je kunt zelf vanuit andere sociale media linken naar je Pinterest-boards en zo de sterkte van woord enbeeld combineren. Vind ons op: (elke werkdag van 8 tot 19u)

7 Tijd voor het echte werk. Bij ons moet het vooruitgaan. Jan De Nul Group is namelijk actief op drie verschillende domeinen: de baggersector, de civiele bouw en de milieusector. Het echte werk dus, met resultaten die ons een internationale reputatie hebben verzekerd. Aan de basis van dat succes ligt een team van zowat 6200 medewerkers wereldwijd - een team dat niet stilzit en dagelijks bijdraagt tot onze onstuitbare groei. Geen strakke bedrijfscultuur in ons bedrijf, wel een opvallend ruim jobaanbod voor mensen die ook graag beweging zien in hun carrière. Voor onze CIVIELE WERKEN: Ervaren Projectleider (binnenland) Als projectleider staat u in voor het correct en tijdig volbrengen van de toegewezen projecten in de civiele bouw (bouw van kaaimuren, bruggen, tunnels, collectoren, gebouwen ). Hierbij bent u verantwoordelijk voor de organisatie, planning en coördinatie van een project op het gebied van techniek, administratie en budget. U voert de onderhandelingen met leveranciers en onderaannemers en onderhoudt relaties met de opdrachtgever en andere betrokken partijen. U staat in voor de controle en opvolging van de uitvoering van de werken. U zorgt voor een permanente opvolging van de werfverantwoordelijken, grijpt in bij technische problemen en stuurt bij waar nodig. U evalueert en rapporteert inzake vooruitgang van de werken en communiceert op regelmatige basis aan het kantoor in Aalst. Tevens bent u verantwoordelijk voor veiligheid, kwaliteit en milieu op de werf. U bent Burgerlijk of Industrieel ingenieur bouwkunde. U hebt minstens 10 jaar ervaring in een gelijkaardige functie, waarvan een aantal jaren ervaring als projectleider binnen de infrastructuurwerken. U bent een organisatietalent met een grote mate van zelfstandigheid. U hebt goede communicatieve en commerciële vaardigheden. U werkt op onze werven in België. BAGGERWERKEN Like us on jobs.jandenul.com CIVIELE WERKEN MILIEUWERKEN Stuur uw volledig cv met vermelding van persoonlijke gegevens, opleiding en werkervaring naar of naar Jan De Nul NV, t.a.v. Recruitment Department, Tragel 60, 9308 Hofstade. EMBRACE YOUR FUTURE Oracle DBA Data Manager Java/.Net Architect Senior Project Manager Senior Functional Analyst Information Security Consultant 2013 Solliciteer op

8 Creatie? Innovatie? Ambitie? Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagelijkse verbeteringen. Werk jij (m/v) hieraan mee? Voor de groepen Humane Wetenschappen, Wetenschap & Technologie en Biomedische Wetenschappen PROFESSOREN IN DIVERSE WETENSCHAPSDOMEINEN Leden van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) met een opdracht van academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke & maatschappelijke dienstverlening. Naast vaste benoemingen in het ZAP, eventueel met een proefperiode, zijn er ook tijdelijke ZAP-aanstellingen voor 5jaar in een tenure trackstelsel mogelijk. Online solliciteren is verplicht. Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: Voor de Directie Onderwijs en Leren STAFMEDEWERKER (JUNIOR) ATP De Directie Onderwijs en Leren staat onder meer in voor het kwaliteitsvol vormgeven en opvolgen van het onderwijs,van voorbereiding tot implementatie en evaluatie. Ze biedt ook advies, vorming en ondersteuning aan docenten en onderwijsondersteuners. Als stafmedewerker werk je mee aan de voorbereiding van de introductie van een onderwijsportfolio voor docenten. MULTIMEDIAREALISATOR/ANIMATOR ATP De Directie Onderwijs en Leren is een academische ondersteunende dienst met als opdracht de universiteit te ondersteunen in de uitvoering van haar opdracht op het vlak van onderwijs en leren. Eén van haar opdrachten is de universiteit te ondersteunen op het vlak van interactieve multimedia en nieuwe educatieve technologieën, gericht op onderwijs, onderzoek en communicatie. Als multimediarealisator/animator ben je verantwoordelijk voor de realisatie van educatieve multimediaproducties, gaande van louter adviserend tot zelf realiserend. Je verzorgt mee de opleidingstrajecten die aansluiten op jouw vakgebied. Voor de Faculteit Geneeskunde De Faculteit Geneeskunde is één van de drie faculteiten binnen de Groep Biomedische Wetenschappen. De faculteit organiseert 8 bachelor- en masteropleidingen en 13 master na masteropleidingen en telt ongeveer 7000 studenten. ADMINISTRATIEF DIRECTEUR ATP De administratief directeur is de naaste medewerker van de decaan en de vicedecaan. Als manager van de facultaire administratie heb je een brede aansturingsrol naar de ondersteunende processen van de faculteit op het vlak van onderwijs, financiën, personeel, communicatie en internationalisering. STAFMEDEWERKER EXTERNE RELATIES ATP Als stafmedewerker externe relaties heb je, in nauwe samenwerking met de decaan, de vicedecaan en de administratief directeur, een strategische rol bij het profileren van de Faculteit Geneeskunde en haar opleidingen in het binnen- en in het buitenland. Je ondersteunt de leden van de faculteit bij de prospectie van de verschillende partnerinstellingen. Voor de Personeelsdienst HR-CONSULENT ATP De HR-consulent adviseert, begeleidt en ondersteunt diensthoofden en leidinggevenden bij het oplossen van specifieke HR-vragen en over de toepassing van concrete HR-processen: (be)staffing, verloning, conflictbemiddeling, functioneringsproblemen etc. Je bent een expert ter zake en vertaalt deze expertise op een klantgerichte wijze. De HR-consulent werkt mee aan veranderingstrajecten of andere projecten. Voor het Instituut voor de Overheid INFORMATIE- &DATABEHEERDER ATP Kennis dient op een efficiënte manier toegankelijk en uitwisselbaar te zijn. Een databank en dynamische website vormen de basis van de efficiënte en effectieve administratieve werking van het Instituut voor de Overheid. In het kader van ons wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van diverse datasets en andere informatie. Diverse rapporteringen op verschillende niveaus zijn belangrijk ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek, de permanente vorming en dienstverlening. Wij zoeken een medewerker die de databank en website moderniseert en optimaliseert door het introduceren van duurzame, aangepaste en up-to-date oplossingen; het dagelijks beheer ervan mee in goede banen kan leiden en het interne kennisbeheer mee faciliteert. Interesse? Surf dan naar en bekijk onze vacature online. Voor LUCA School of Arts (Associatie KU Leuven) HR-MANAGER Als HR-manager ben je verantwoordelijk voor de HR-dienstverlening en de implementatie van het personeelsbeleid binnen de bijzonderefaculteit Kunsten, de professionele opleidingen en de diensten van het algemeen beheer. Jebent een aanspreekpunt voor de decaan, de voorzitter van Luca Pro en de algemeen beheerder en implementeert diverse initiatieven op vlak van HR- en organisatieontwikkeling. Als HR-manager stuur je een team aan van 5 HR-medewerkers. Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen beheerder. DATA ANALIST-STATISTICUS BELEIDSINFORMATIE Het opstellen en opvolgen van boordtabellen vormt een essentieel onderdeel van het beheer van LUCA School of Arts. Als stafmedewerker draag je bij tot het opstellen van de structurele opvolgingstabellen binnen de School of Arts. Op deze wijze ondersteun je de algemeen beheerder in de coördinatie van de beleidsstructuren van LUCA School of Arts. Je rapporteert over de voortgang aan de leden van het directiecomité. Surf naar luca-arts.be voor meer informatie. Solliciteren kan tot en met 24 februari Luca School of Arts, t.a.v. Marleen Verlinden, Koningsstraat 328, 1030 Brussel. Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Top Employers vinden te weinig jonge talenten

Top Employers vinden te weinig jonge talenten ZATERDAG 2 3 FEBRUARI T/M VRIJDAG 1 MAART 2013 www.jobat.be Voor de job van je leven CRF Instituut certificeert 54 Top Employers in België Top Employers vinden te weinig jonge talenten 54 werkgevers in

Nadere informatie

Top Employers vinden te weinig jonge talenten

Top Employers vinden te weinig jonge talenten ZATERDAG 2 3 FEBRUARI T/M VRIJDAG 1 MAART 2013 www.jobat.be Voor de job van je leven CRF Instituut certificeert 54 Top Employers in België Top Employers vinden te weinig jonge talenten 54 werkgevers in

Nadere informatie

KU Leuven - onderwijs

KU Leuven - onderwijs WELKOM! KU Leuven - onderwijs Kwalitatief hoger onderwijs meer dan 55.000 studenten Nederlandstalig onderwijsaanbod o 55 bacheloropleidingen o 133 initiële masteropleidingen o 48 master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker

Vacature Stafmedewerker Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Vacature Stafmedewerker Over Stura KU Leuven Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad van

Nadere informatie

UNIVERSITAIR MEDEWERKER Junior (A1) (m/v/x)

UNIVERSITAIR MEDEWERKER Junior (A1) (m/v/x) UNIVERSITAIR MEDEWERKER Junior (A1) (m/v/x) JOBINHOUD De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketten en Leefmilieu wil verder de ingeslagen weg op gaan om een flexibele en slagvaardige organisatie

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening

brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening Je weet dat je vooruit wilt maar je zoekt

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

14 JUSTITIEASSISTENTEN VOOR DE AFDELING JUSTITIEHUIZEN (MET AANLEG WERFRESERVE)

14 JUSTITIEASSISTENTEN VOOR DE AFDELING JUSTITIEHUIZEN (MET AANLEG WERFRESERVE) Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in BRUSSEL zoekt 14 JUSTITIEASSISTENTEN VOOR DE AFDELING JUSTITIEHUIZEN (MET AANLEG WERFRESERVE) Contractueel onbepaalde duur Functieomschrijving Heb je interesse

Nadere informatie

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: dienstverlener/coach

Nadere informatie

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers Naast compensatie in loon omvat het salarispakket ook extra vergoedingen in de vorm van extralegale voordelen. Deze koopkrachtverhogende voordelen zijn voor assistants goed voor 15 tot zelfs 20% van het

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

Functieomschrijving: Kinesitherapeut

Functieomschrijving: Kinesitherapeut Functieomschrijving: Kinesitherapeut 1 Functietitel Kinesitherapeut 2 Doel van de functie Instaan voor de coördinatie, organisatie en realisatie van de kinesitherapeutische behandelingen, voorgeschreven

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Voor welke functie solliciteer je? Spontane sollicitatie Geef aan voor welke afdeling(en) jij zou willen werken Administratieve zetel Thuiszorgdiensten Technische afdeling WZC Warmhof Openstaande vacature

Nadere informatie

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar Vacatures Hoofdmedewerker administratie en planning Omschrijving Vacature hoofdmedewerker administratie en planning (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar CC De Factorij

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Werken bij OCMW Wuustwezel

Werken bij OCMW Wuustwezel Werken bij OCMW Wuustwezel OCMW Wuustwezel Bredabaan 735 2990 Wuustwezel 03/633.52.10 1 Werk je graag met en voor mensen? Zoek je een boeiende job binnen een dynamische organisatie? Dan is een job bij

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

Gem. Havenbedrijf Antwerpen. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden

Gem. Havenbedrijf Antwerpen. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden ONDERZOEK Gem. Havenbedrijf Antwerpen Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen Telefoon: 03/205 22 79 Website: www.havenvanantwerpen.be E-mail: talent@haven.antwerpen.be of pascale.vanhoecke@haven.antwerpen.be Gemeentelijk

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt!

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt! Academiejaar 2014-2015 23 juni 2015 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020 Inleiding Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert?

Nadere informatie

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: HR-medewerker

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd en Media Standplaats: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat

Nadere informatie

Cito Corporate. Werken bij Cito

Cito Corporate. Werken bij Cito Cito Corporate Werken bij Cito Werken bij Cito is werken bij dé specialist op het gebied van toetsontwikkeling, examinering en het meten, beoordelen en volgen van leerprestaties. Wij werken in binnen-

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Junior Research Consultant Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 17 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011 Fiscaal Adviseur Je bent een all-round specialist

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

Selectiereglement Systeembeheerder

Selectiereglement Systeembeheerder 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Realisatie van de ICT-doelstellingen door een kwalitatief systeem- en netwerkbeheer, projectbegeleiding bij de verdere uitbouw van de ICT-infrastructuur en

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA

VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA Selectie V: Wie komt er in aanmerking om deel te nemen aan het traineeprogramma? A: Alle laatstejaarsstudenten of pas afgestudeerden in de ingenieurs- of industriële

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V)

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V) 1. Kader De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) is belast met het beheer van radioactief afval in België. Dit beheer omvat in het bijzonder de inventaris, het

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

engineering / techniek / ICT

engineering / techniek / ICT Programmeur (m/v) Voor een bedrijf in regio Gent zijn we op zoek naar een programmeur. Je zal de hardware en software onderhouden en het netwerk op orde houden. Je geeft technische bijstand voor het kleine

Nadere informatie

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT is een toeristische dienst voor jongeren. De organisatie maakt drukwerk, houdt een infobalie open in Brussel, en runt een website. USE-IT is niet-commercieel en werkt zonder

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Universitair

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WELKOM BIJ TRIPLE A SOLUTIONS Namens het ganse AAA-team bedanken wij je voor je interesse in Triple A Solutions. Deze brochure heeft als doel je wegwijs te maken binnen onze

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers Wat is het en reden: Uniek onderzoek onder ingenieurs: Beloning & Beleving Tevredenheid Samenwerking tussen Berenschot, KIVI NIRIA en Technisch

Nadere informatie

Teamleader van de financiële diensten

Teamleader van de financiële diensten Vacature Teamleader van de financiële diensten Instelling van Openbaar Nut Charleroisesteenweg, 110 1060 Brussel INNOVIRIS en RIB Heb jij de ambitie om een carrière uit te bouwen bij een innovatieve en

Nadere informatie

Selectiereglement Financieel manager

Selectiereglement Financieel manager 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Coördineert mee de financiële afdeling en is verantwoordelijk voor een tijdige en kwaliteitsvolle oplevering van alle vereiste wettelijke documenten en rapporteringen.

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Directeur Centrale Dienstverlening

Directeur Centrale Dienstverlening EXTERNE VACATURE / HET A GENTSCH AP I NTEG RAT IE E N I N BU RGE RI NG IS OP ZOE K NAA R EE N Directeur Centrale Dienstverlening organisatie Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende administratief/commerciële bediende Uw taak: Na een intense inwerkperiode waarin u vertrouwd wordt gemaakt met de organisatie, de activiteit en de klanten van ons bedrijf, wordt u ingeschakeld in de commerciële

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een straffe Projectcoördinator Contractueel (80%): 12 maanden: 1 september 2017 31 augustus 2018 Niveau: A Rang: A1 Graad: Adjunct van de directeur (A111) Met standplaats:

Nadere informatie