Regeling studentengelden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling studentengelden 2013-2014"

Transcriptie

1

2 Versie Datum Omschrijving Door Definitief vastgesteld Directeur Financiën Pagina: 2 van 15

3 Inhoud 1. Inleiding Wettelijk lesgeld of cursusgeld Vrijstelling lesgeld of cursusgeld Studiekosten school Wijze van betalen 6 2. Inschrijving gehele schooljaar Overzicht studiekosten Betaling lesgeld Betaling cursusgeld Betaling studiekosten school 7 3. Inschrijving gedeelte van het schooljaar Lesgeld BOL Cursusgeld BBL en BOLdeeltijd Studiekosten school 8 4. Uitschrijving gedurende het schooljaar Lesgeld BOL Cursusgeld BBL en BOLdeeltijd Uitschrijving voor 1 oktober Uitschrijving na 1 oktober Diploma gehaald Studiekosten school Wisseling van opleiding gedurende het schooljaar Lesgeld BOL Wisseling in BOL Van BOL naar BBL/BOLdeeltijd Teruggave (gedeelte) lesgeld Betaling (gedeelte) cursusgeld Cursusgeld BBL en BOLdeeltijd Van BBL/BOLdeeltijd naar BOL Teruggave (gedeelte) cursusgeld Betaling (gedeelte) lesgeld Wisseling in BBL/BOLdeeltijd Cursusgeldwet Beleid Summa College Wisseling van opleiding binnen hetzelfde cursusgeldtarief Wisseling van opleiding met een ander cursusgeldtarief Studiekosten school Betaling in Termijnen Lesgeld BOL 14 Pagina: 3 van 15

4 6.2. Cursusgeld BBL en BOLdeeltijd Standaard betaling Verzoek betalingsregeling Studiekosten school Standaard betaling Verzoek betalingsregeling Aanmaningen en incassobureau Cursusgeld en kosten opleidingsgebonden leermiddelen Vrijwillige bijdrage 15 Pagina: 4 van 15

5 1. Inleiding In deze regeling kan je lezen met welke studiekosten je als student van het Summa College te maken krijgt. In deze regeling gaat het over studenten BOL, BBL en BOLdeeltijd. Wat je moet betalen is afhankelijk van de opleiding die je volgt. Je totale studiekosten bestaan uit: door de overheid vastgesteld lesgeld of cursusgeld; door de school vastgestelde studiekosten. In de Les- en Cursusgeldwet 2000 zijn de wettelijke bepalingen over het betalen van lesgeld en cursusgeld vastgelegd. In deze regeling komen die wettelijke bepalingen aan bod, aangevuld met specifieke eigen regels van het Summa College als het gaat om verrekening en teruggave (restitutie) van cursusgelden. Je kunt lezen wat en hoeveel je moet betalen, wanneer je recht hebt op vrijstelling van betaling en in welke gevallen sprake kan zijn van (gedeeltelijke) teruggave of verrekening. De studiekosten die door een school worden bepaald passen binnen de richtlijnen studiekosten Summa College die zijn vastgesteld binnen de wettelijke kaders die daarvoor gelden. Op de website van het Summa College is per opleiding een overzicht te zien van de hoogte van de studiekosten die je per leerjaar moet betalen Wettelijk lesgeld of cursusgeld Voor een BOL opleiding betaal je lesgeld. Bij een BOL opleiding ga je in principe de hele week naar school en ga je ook geregeld stage lopen. Lesgeld betaal je aan DUO/ IB-Groep. DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs, onder andere voor studiefinanciering. Voor een BBL opleiding betaal je cursusgeld. Als BBL-er werk je meestal 4 dagen per week en kom je 1 dag per week naar school. Daarnaast is er ook de deeltijd BOL opleiding waarbij je een beperkt aantal uren per week naar school gaat. Voor een BOLdeeltijd opleiding betaal je ook cursusgeld. Het Summa College moet zelf zorgen voor de inning van het cursusgeld. De overheid stelt de bedragen voor het wettelijk cursusgeld en lesgeld ieder jaar vast. De hoogte van het cursusgeld voor BBL en BOL deeltijd is afhankelijk van het niveau van de opleiding die je volgt Vrijstelling lesgeld of cursusgeld Het betalen van zowel het cursusgeld als lesgeld is gebonden aan leeftijd. Als je op 1 augustus van het betreffende schooljaar nog geen 18 jaar bent, heb je vrijstelling en hoef je geen lesgeld of cursusgeld te betalen. Hierbij maakt het niet uit of je voor het gehele schooljaar ingeschreven bent of later met je opleiding begint en voor een gedeelte van dat schooljaar bent ingeschreven Studiekosten school Naast het wettelijk les- of cursusgeld heb je te maken met studiekosten die door de school zijn vastgesteld. Deze studiekosten school zijn niet afhankelijk van je leeftijd en zijn dus ook van toepassing als je jonger bent dan 18 jaar. Deze studiekosten kunnen bestaan uit : Opleidingsgebonden leermiddelen Dit zijn kosten per opleiding voor door de school vastgestelde onderwijsbenodigdheden en leermiddelen als boeken, beroepskleding etc. die noodzakelijk zijn om de opleiding te kunnen volgen. Deze kosten worden bij je in rekening gebracht omdat het Summa College Pagina: 5 van 15

6 hiervoor geen rijksbijdrage ontvangt. Bovendien betreft het veelal zaken die door aanschaf jouw eigendom worden. vrijwillige schoolbijdrage Dit zijn kosten voor extra voorzieningen, faciliteiten of activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het volgen en afronden van de opleiding maar het onderwijs wel leuker en interessanter maken. Je bent niet verplicht deze zaken af te nemen Wijze van betalen Voor betaling van het lesgeld ontvang je van DUO een factuur. Voor betaling van het cursusgeld, opleidingsgebonden leermiddelen en vrijwillige schoolbijdrage ontvang je van het Summa College telkens afzonderlijk per een E-factuur. Een E-factuur ziet er uit als een gewone factuur. Er is alleen een extra link toegevoegd naar IDEAL zodat je direct via je eigen bank geld over kunt maken. Als iemand anders voor je gaat betalen (bijvoorbeeld je ouders) dan kun je de mails gewoon doorsturen aan hen zodat zij via de in de factuur vermelde link direct zelf kunnen betalen. Als je een BBL opleiding volgt kan het zijn dat het bedrijf waarvoor je werkt de kosten gaat betalen. Je kunt de E-factuur ook aan hen doorsturen. Pagina: 6 van 15

7 2. Inschrijving gehele schooljaar Het formele schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Met inschrijving voor het gehele schooljaar wordt bedoeld dat je voor of uiterlijk op 1 oktober als student bij het Summa College ingeschreven bent Overzicht studiekosten Hieronder volgt een overzicht van je studiekosten bij inschrijving voor het gehele schooljaar, dus als je voor of uiterlijk op 1 oktober bij het Summa College bent ingeschreven voor je opleiding. Studiekosten BOL BBL / BOLdeeltijd Betaling aan 1. Lesgeld 1.090,- n.v.t. DUO 2a. Cursusgeld niveau 1-2 niet van toepassing 226,- Summa College 2b. Cursusgeld niveau 3-4 niet van toepassing 549,- Summa College 3. Studiekosten school Bepaald door school Bepaald door school School of via derden Toelichting overzicht: Als je op 1 augustus van het betreffende schooljaar nog geen 18 jaar bent hoef je geen lesgeld of cursusgeld te betalen (vrijstelling). De hoogte van de studiekosten school worden in dit document niet vermeld. De bedragen verschillen per opleiding, leerweg, niveau en leerjaar. Op de website van het Summa College kan je deze studiekosten voor elke opleiding wel zien Betaling lesgeld Als BOL student betaal je per schooljaar lesgeld aan DUO. Je ontvangt hiervoor een acceptgiro van DUO. Het betalen van lesgeld is een voorwaarde om ingeschreven te kunnen worden voor je BOL opleiding Betaling cursusgeld Als student BBL of BOLdeeltijd betaal je per schooljaar cursusgeld aan het Summa College. Je ontvangt hiervoor eind september van het Summa College via een afzonderlijke factuur (e-factuur) waarmee jij (of je ouders) direct via IDEAL kunt betalen. Het betalen van cursusgeld is een voorwaarde om ingeschreven te kunnen worden voor je opleiding BBL of BOLdeeltijd Betaling studiekosten school De kosten voor opleidingsgebonden leermiddelen, bijvoorbeeld boeken of bedrijfskleding, schaf je meestal aan via derden. Je betaalt dan rechtstreeks aan de boekhandel of leverancier. Wanneer je deze zaken via school aanschaft betaal je aan school. Ook de vrijwillige schoolbijdrage betaal je aan school. Je ontvangt hiervoor eind september 2013 via voor beide onderdelen een afzonderlijke E-factuur (zie inleiding). Op deze E-facturen vind je voor de verschillende onderdelen de specifieke bedragen vermeld. Pagina: 7 van 15

8 3. Inschrijving gedeelte van het schooljaar Het formele schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Met inschrijving voor een gedeelte van het schooljaar wordt bedoeld dat je na 1 oktober als student bij het Summa College ingeschreven bent. Ook bij inschrijving voor een gedeelte van het schooljaar geldt dat je vrijstelling hebt van het betalen van lesgeld of cursusgeld als je op 1 augustus van het betreffende schooljaar jonger dan 18 jaar bent Lesgeld BOL Voor een student BOL die na 31 oktober van een schooljaar wordt ingeschreven, geldt dat niet het volledige bedrag aan lesgeld is verschuldigd. Bij inschrijving in de maanden augustus, september en oktober wordt dus het volledige bedrag aan lesgeld in rekening gebracht. Bij inschrijving vanaf november geldt dat voor iedere verstreken hele maand in het schooljaar een vermindering van 1/12 e deel van het lesgeld plaatsvindt. Dat deel van het bedrag dat je verschuldigd bent zal door DUO bij je in rekening worden gebracht. Voorbeeld: Je wordt in november ingeschreven bij het Summa College voor een BOL opleiding. De inschrijving is na 31 oktober en in november zijn er inmiddels 3 hele maanden verstreken vanaf de start van het formele schooljaar. Over die verstreken maanden augustus tot en met oktober hoef je geen lesgeld te betalen. DUO zal dus 9/12 e deel van het lesgeld bij je inrekening brengen. Het verschuldigd lesgeld bedraagt dan 9/12 e deel * 1.090,- = 817, Cursusgeld BBL en BOLdeeltijd Als je als student BBL of BOLdeeltijd na 1 oktober bent ingeschreven, hoef je niet meer het volledige bedrag aan cursusgeld te betalen. Bij inschrijving tot 1 oktober betaal je dus het volledige bedrag aan cursusgeld. Bij latere inschrijving is het bedrag dat je verschuldigd bent afhankelijk van de maand waarin je start met je opleiding. Hoe later je begint, des te minder hoef je te betalen. Bij inschrijving na 1 oktober wordt het cursusgeld verminderd met 1/12 e deel voor iedere verstreken hele maand in dat schooljaar. Dat deel van het bedrag dat je verschuldigd bent zal het Summa College bij je in rekening brengen. Voorbeeld: Je wordt in december ingeschreven bij het Summa College voor een BBL opleiding op niveau 2. De inschrijving heeft plaatsgevonden na 1 oktober en sinds de start van het formele schooljaar zijn er 4 maanden verstreken. Het verschuldigd cursusgeld dat het Summa College bij je in rekening zal brengen bedraagt in dit geval 8/12 e deel van 226,- = 150, Studiekosten school In principe geldt dat je het volledige bedrag aan verplichte studiekosten moet betalen, ook als je bijvoorbeeld halverwege het schooljaar met je opleiding begint. Je zult namelijk de noodzakelijke leermiddelen zoals boeken en readers toch moeten aanschaffen om je opleiding te kunnen volgen. Als er daarnaast sprake is van een vrijwillige schoolbijdrage beslis je zelf in hoeverre je van deze voorzieningen en faciliteiten gebruik wil maken en bereid bent hiervoor te betalen. Pagina: 8 van 15

9 4. Uitschrijving gedurende het schooljaar Met uitschrijving gedurende het formele schooljaar (1 augustus t/m 31 juli) wordt bedoeld dat je na 1 oktober met je opleiding stopt of deze onderbreekt en wordt uitgeschreven als student bij het Summa College Lesgeld BOL Als je gedurende het schooljaar wordt uitgeschreven kan je in bepaalde gevallen een gedeelte van het betaalde lesgeld van DUO terugkrijgen. Je verzoek om teruggave van het lesgeld moet voor het einde van het schooljaar (dus uiterlijk 31 juli) bij DUO binnen zijn. Op de website van DUO vind je het formulier verzoek teruggave lesgeld dat je hiervoor moet gebruiken. In de volgende gevallen kan je in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) terugbetaling van het betaalde lesgeld: je hebt je diploma behaald; je stapt binnen het beroepsonderwijs of vavo over naar een andere opleiding; je ouders gaan scheiden/je gaat zelf scheiden en je bent daardoor niet meer in staat de lessen te volgen; een familielid overlijdt of wordt ernstig ziek; je partner overlijdt of wordt ernstig ziek; ernstige ziekte of overlijden. Voor de exacte voorwaarden waaraan voldaan moet zijn verwijzen we je naar de website van DUO. Hoeveel je terug kunt krijgen hangt af van de datum waarop je bent uitgeschreven. Als dit voor 1 oktober van het schooljaar is, kan je het volledige bedrag aan lesgeld terugkrijgen. Bij uitschrijving in de maanden oktober tot en met april kan je een gedeelte van het betaalde lesgeld terugkrijgen. Op de website van DUO kan je zien welk deel. Bij uitschrijving in de maanden mei, juni of juli is er in ieder geval geen sprake van teruggave van het lesgeld Cursusgeld BBL en BOLdeeltijd Als je gedurende het schooljaar stopt met je opleiding kan je in bepaalde gevallen een gedeelte van het betaalde lesgeld van het Summa College terugkrijgen. Hieronder wordt beschreven in welke gevallen er recht kan zijn op (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld Uitschrijving voor 1 oktober Bij uitschrijving voor 1 oktober heb je recht op terugbetaling van het gehele cursusgeldbedrag. Je hoeft hiervoor geen verzoek te doen, maar terugbetaling zal dan plaatsvinden na 1 oktober. Als je het betaalde cursusgeld eerder terug wilt ontvangen moet je hiervoor een schriftelijk verzoek aandienen door het sturen van een naar Uitschrijving na 1 oktober Bij uitschrijving na 1 oktober heb je in principe geen recht op terugbetaling van (een deel van) het betaalde cursusgeld, tenzij er sprake is van één van de hieronder beschreven bijzondere situaties: Pagina: 9 van 15

10 je schrijft je in bij een dagschool gedurende het schooljaar; bij ernstige ziekte of overlijden; je hebt te maken met bijzondere familieomstandigheden. Als één van deze situaties van toepassing is moet je zelf voor het einde van het schooljaar een schriftelijk verzoek indienen waarin je verzoekt om teruggave van het cursusgeld door het sturen van een naar Je moet van belang zijnde bewijsstukken met je verzoek meesturen (scan of foto ervan maken). Als er inderdaad sprake is van één van deze situaties kan je 1/12 e deel van het betaalde cursusgeld terugkrijgen voor elke resterende hele maand van het schooljaar dat je niet meer bent ingeschreven. Voorbeeld: Je bent ernstig ziek waardoor je jouw opleiding BBL niveau 3 niet meer kunt voorzetten. Je wordt in januari uitgeschreven. In de resterende hele maanden februari tot en met juli sta je dus niet meer ingeschreven, 6 maanden in totaal. Je hebt dan recht op teruggave van 6/12 e deel van het betaalde cursusgeld. Je krijgt dan terug: 6/12 e deel * 549,- = 274, Diploma gehaald Als je de opleiding voor de maand juni afrondt met een diploma, heb je ook recht op (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld. In dit geval hoef je hiervoor geen verzoek te doen en zal het Summa College zelf het initiatief nemen tot terugbetaling van (een gedeelte van) het cursusgeld. Bij het behalen van een diploma in de maanden juni of juli is er dus geen recht op teruggave van het cursusgeld. Bij het eerder behalen van een diploma ontvang je 1/10 e deel voor iedere resterende maand 1 in het schooljaar dat je niet meer bent ingeschreven, waarbij de laatste twee maanden van het schooljaar niet meetellen. Voorbeeld: Je behaalt je diploma BOLdeeltijd niveau 2 in maart van het lopende schooljaar. Inclusief de maand maart zijn er 5 resterende maanden (maart t/m juli) waarin je niet meer bent ingeschreven, waarbij de laatste twee maanden voor de berekening niet mee meetellen. Je hebt dan recht op teruggave van 3/10 e deel van het betaalde cursusgeld. Het Summa College zal je 3/10 e * 226,- = 67,80 terugbetalen Studiekosten school In principe vindt er bij voortijdige beëindiging van je opleiding geen (gedeeltelijke) teruggave plaats van de studiekosten die door de school zijn bepaald. Alleen voor studiekosten die je aan het Summa College hebt betaald én voor zover het zaken betreft die niet jouw eigendom zijn geworden, kan je in bijzondere situaties een schriftelijk verzoek bij de teamleider van je opleiding indienen. De teamleider zal bepalen of er kwijtschelding of teruggave van (een deel) van het bedrag kan plaatsvinden. 1 Let op: in dit geval is er sprake van resterende maanden, maar niet van resterende hele maanden. Pagina: 10 van 15

11 5. Wisseling van opleiding gedurende het schooljaar Hiermee wordt bedoeld dat je na 1 oktober stopt met je huidige opleiding en gedurende het lopende schooljaar overstapt naar een andere opleiding. Dit is een feite een combinatie van de uitschrijving gedurende het schooljaar zoals beschreven in hoofdstuk 4 en de inschrijving gedeelte van het schooljaar zoals beschreven in hoofdstuk Lesgeld BOL Als je bent gestart met een opleiding BOL en gedurende het schooljaar wisselt naar een andere opleiding zijn de volgende twee situaties te onderscheiden: Van BOL naar een andere BOL opleiding; Van BOL naar BBL of BOLdeeltijd opleiding Wisseling in BOL Als je gedurende het schooljaar wisselt van de ene BOL naar de andere BOL opleiding is er geen recht op teruggave van het lesgeld van de opleiding waarmee je bent gestopt, maar je hoeft ook geen lesgeld te betalen voor je nieuwe opleiding Van BOL naar BBL/BOLdeeltijd Afhankelijk van het moment waarop je overstapt kan er sprake zijn van (gedeeltelijke) teruggave van het lesgeld van de BOL opleiding waarmee je bent gestopt en (gedeeltelijke) betaling van het cursusgeld voor je nieuwe opleiding Teruggave (gedeelte) lesgeld Bij overstap voor 1 oktober heb je recht op volledige teruggave van het lesgeld. Bij overstap in de maanden oktober tot en met april is er recht op gedeeltelijke teruggave van het lesgeld. Bij overstap in mei, juni of juli is er geen recht op teruggave van het lesgeld. Je kunt bij DUO een verzoek indienen, maar pas nadat je bent ingeschreven voor je nieuwe opleiding. DUO controleert namelijk eerst de inschrijving voor je nieuwe opleiding. Het formulier verzoek terugbetaling lesgeld moet je wel insturen voor het einde van het schooljaar. Het formulier is te vinden op de website van DUO Betaling (gedeelte) cursusgeld Bij overstap voor 1 oktober moet je het volledige bedrag aan cursusgeld betalen. Bij overstap na 1 oktober betaal je een gedeelte van het cursusgeld. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij inschrijving voor een gedeelte van het schooljaar zoals beschreven in paragraaf 3.2 op pagina Cursusgeld BBL en BOLdeeltijd Als je gestart bent met een BBL of BOLdeeltijd opleiding en wisselt naar een andere opleiding zijn de volgende situaties te onderscheiden: Van BBL of BOLdeeltijd naar BOL; Van BBL of BOLdeeltijd naar een andere BBL of BOLdeeltijd opleiding Van BBL/BOLdeeltijd naar BOL Afhankelijk van het moment waarop je overstapt kan er sprake zijn van (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld van de BBL of BOLdeeltijd opleiding waarmee je bent gestopt en (gedeeltelijke) betaling van het lesgeld voor je nieuwe opleiding. Pagina: 11 van 15

12 Teruggave (gedeelte) cursusgeld Bij overstap voor 1 oktober heb je recht op terugbetaling van het volledige bedrag aan cursusgeld. Bij overstap na 1 oktober heb je recht op gedeeltelijke teruggave van het betaalde cursusgeld. Je moet hiervoor wel een verzoek bij je school doen en kunnen aantonen dat je daadwerkelijk bent overgestapt naar een BOL opleiding. Hiervoor gelden de regels die zijn beschreven over uitschrijving gedurende het schooljaar in paragraaf 4.2 op pagina Betaling (gedeelte) lesgeld Bij overstap voor 1 november betaal je het volledige bedrag aan lesgeld. Bij overstap op of na 1 november betaal je over de reeds verstreken maanden van het schooljaar geen lesgeld. Hiervoor geldt hetzelfde als beschreven bij inschrijving gedeelte van het schooljaar in paragraaf 3.1 op pagina Wisseling in BBL/BOLdeeltijd Als je gedurende het schooljaar wisselt van de ene naar de andere BBL of BOLdeeltijd opleiding is er sprake van een combinatie van uitschrijving gedurende het schooljaar (hoofdstuk 4) en inschrijving voor een gedeelte van het schooljaar (hoofdstuk 3) Cursusgeldwet Volgens de cursusgeldwet is er in dit geval geen sprake van wisseling naar een dagopleiding (BOL) en kan er alleen sprake zijn van (gedeeltelijke) teruggave van het betaalde cursusgeld van de oorspronkelijke opleiding als je daarmee voor 1 oktober stopt of voor die opleiding een diploma hebt gehaald Beleid Summa College Het Summa College hanteert hierin een soepeler beleid dan de wet. Het beleid van Summa College is namelijk dat ook na september bij wisseling naar een andere BBL of BOLdeeltijd opleiding cursusgeld kan worden verrekend zonder dat je voor de oorspronkelijke opleiding een diploma hebt gehaald. Verrekening vindt plaats volgens dezelfde regels als die wettelijk gelden bij wisseling van opleiding met een behaald diploma. Er vindt echter ook bij het Summa College geen verrekening plaats als je zonder behaald diploma overstapt van een opleiding met hoog cursusgeldtarief (niveau 3 en 4 opleidingen) naar een opleiding met een laag cursusgeldtarief (niveau 1 en 2) Wisseling van opleiding binnen hetzelfde cursusgeldtarief Zoals hiervoor aangegeven is het cursusgeld voor niveau 1 en 2 226,- (laag tarief) en voor niveau 3 en 4 549,- (hoog tarief). Als je bijvoorbeeld in november overstapt van BBL niveau 3 naar BBL niveau 4 of andersom, dan blijft het verschuldigd bedrag aan cursusgeld voor het gehele schooljaar per saldo gelijk. Dit geldt ook bij wisseling van de BBL of BOLdeeltijd opleiding tussen niveau 1 en Wisseling van opleiding met een ander cursusgeldtarief Dit ligt anders als je overstapt van bijvoorbeeld BBL of Boldeeltijd niveau 2 naar niveau 3. Je hebt eerst het lage tarief aan cursusgeld betaald en bij overstap zal je het aanvullende deel van het hoge tarief moeten bijbetalen. Het deel dat je moet bijbetalen is afhankelijk van de maand waarin je overstapt. Aan de hand van twee voorbeelden wordt verduidelijkt wanneer verrekening van cursusgeld kan plaatsvinden, welk bedrag dan verrekend wordt en wat je uiteindelijk moet betalen. Pagina: 12 van 15

13 Voorbeeld 1: wisseling van opleiding van laag naar hoog cursusgeldtarief Je wisselt in oktober in de BBL van niveau 2 naar niveau 3. Je hebt voor je niveau 2 opleiding 226,- aan cursusgeld voor het gehele schooljaar betaald. Summa College gaat uit van de feitelijke maand dat je nog in je oorspronkelijke opleiding zat. In dit geval ben je dus voor je oorspronkelijke niveau 2 opleiding tot en met oktober verschuldigd 3/12 e deel * 226,- = 67,80. Vanaf november ben je voor je niveau 3 opleiding verschuldigd 9/12 e deel * 549,- = 411,75. In totaal moet je voor het gehele schooljaar aan cursusgeld betalen: 67,80 (opleiding BBL niveau 2) + 411,75 (opleiding BBL niveau 3) = 479,25. Je hebt al betaald 226,- dus je moet nog bijbetalen 479,25-226,- = 253,25. Voorbeeld 2: wisseling van opleiding van hoog naar laag cursusgeldtarief Je wisselt in oktober in de BBL van niveau 3 naar niveau 2. Je hebt voor je niveau 3 opleiding 549,- aan cursusgeld voor het gehele schooljaar betaald. Summa College gaat uit van de feitelijke maand dat je nog in je oorspronkelijke opleiding zat. In dit geval ben je dus voor je oorspronkelijke niveau 3 opleiding tot en met oktober verschuldigd 3/12 e deel * 549,- = 137,25. Vanaf november ben je voor niveau 2 opleiding verschuldigd 9/12 e deel * 226,-= 169,50. In totaal moet je voor het gehele schooljaar aan cursusgeld betalen: 137,50 (opleiding BBL niveau 3) + 169,50 (opleiding BBL niveau 2) = 307,-. Je hebt al 549,- betaald, dus je krijgt nog terug 549, ,- = 242, Studiekosten school In principe vindt er geen verrekening plaats van de studiekosten die door de school worden vastgesteld. Bij voortijdige beëindiging van je opleiding heb je ook in geval van overstap naar een andere opleiding geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de studiekosten school. Voor de opleiding waarnaar je overstapt geldt dat je het volledig bedrag aan verplichte studiekosten school moet betalen. Deze studiekosten hebben veelal ook betrekking op leermiddelen die je via school of derden aanschaft en jouw eigendom zijn geworden. Alleen voor studiekosten die je aan het Summa College hebt betaald én voor zover het zaken betreft die niet jouw eigendom zijn geworden, kan je in bijzondere situaties een schriftelijk verzoek bij de teamleider van je opleiding indienen. De teamleider zal bepalen of er kwijtschelding of teruggave van (een deel) van het bedrag kan plaatsvinden. Pagina: 13 van 15

14 6. Betaling in Termijnen 6.1. Lesgeld BOL Je kunt het lesgeld op twee manieren aan DUO betalen: het volledige bedrag per acceptgiro; het bedrag in zes termijnen via automatische incasso. Je krijgt een acceptgiro van DUO toegezonden. Als je in termijnen wilt betalen dan moet je dat vóór de uiterste betalingsdatum die op de acceptgiro staat aan DUO doorgeven. Op de website van DUO kan je hierover meer lezen Cursusgeld BBL en BOLdeeltijd Standaard betaling Het cursusgeld betaal je via IDEAL door middel van een e-factuur (zie inleiding Voor zowel opleidingen op niveau 1&2 (laag cursusgeldtarief) als niveau 3&4 (hoog cursusgeldtarief) geldt dat je het bedrag aan cursusgeld in 2 gelijke termijnen betaalt. Facturering van het cursusgeld vindt plaats na de 20 e van de maand (eerste termijn in september en 2 e termijn in november). Bij inschrijving voor een gedeelte van het schooljaar (= inschrijving na 1 oktober) geldt standaard 1 termijn. De factuur ontvang je binnen een maand na de officiële inschrijfdatum Verzoek betalingsregeling Als je niet in staat bent tijdig het verschuldigde cursusgeldbedrag te betalen, kan je een verzoek tot betaling in 5 termijnen indienen door het sturen van een naar Indien het verzoek wordt gehonoreerd dan wordt de betaling over 5 opeenvolgende maanden gespreid Studiekosten school Standaard betaling Voor betaling van de studiekosten ontvang je een aparte E-factuur (zie inleiding) voor de opleidingsgebonden leermiddelen (als die aan school moeten worden betaald) en een aparte E- factuur voor de vrijwillige schoolbijdrage (indien aan de orde). Deze E-facturen worden in principe vanaf eind september verstuurd. Bij bedragen per E-factuur tussen de 250,- en 600,- wordt standaard in 2 termijnen gefactureerd. Bij bedragen vanaf 600,- vindt facturering in 5 termijnen plaats. De betaling wordt dan over 2 resp. 5 opeenvolgende maanden gespreid. Bij inschrijving voor een gedeelte van het schooljaar (= inschrijving na 1 oktober) geldt in principe 1 termijn (kan afwijken als bij de overige studenten van je klas nog niet alle termijnen gefactureerd zijn) Verzoek betalingsregeling Als je bij bedragen onder de 600,- niet in staat bent tijdig het verschuldigde bedrag te betalen, kan je een verzoekt tot betaling in 5 termijnen indienen door het sturen van een e- mail naar Indien het verzoek wordt gehonoreerd dan wordt de betaling over 5 opeenvolgende maanden gespreid. Pagina: 14 van 15

15 7. Aanmaningen en incassobureau 7.1. Cursusgeld en kosten opleidingsgebonden leermiddelen Nadat je via een aparte E-factuur hebt ontvangen voor het cursusgeld en voor via school aangeschafte opleidingsgebonden leermiddelen, geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Mocht je binnen deze periode nog niet betaald hebben, dan ontvang je binnen 1 week na de vervaldatum een betalingsherinnering met het dringende verzoek binnen 7 dagen te betalen. Als je na die betalingsherinnering binnen 7 dagen nog niet betaald hebt, dan ontvang je een aanmaning voor het openstaande bedrag plus extra administratiekosten. Als je hierop ook niet betaalt dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. De extra kosten die dit met zich mee brengt komen bovenop je openstaande bedrag. Het niet tijdig betalen van het cursusgeld betekent dat je niet voldaan hebt aan de wettelijke eis om ingeschreven te mogen staan. De toegang tot de lessen kan worden geweigerd, zowel voor het niet tijdig betalen van het cursusgeld als voor het niet tijdig betalen van de verplichte kosten van de opleiding gebonden leermiddelen Vrijwillige bijdrage Na ontvangst van de aparte E-factuur voor betaling van de vrijwillige bijdrage geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Mocht je binnen deze periode nog niet hebben betaald, dan ontvang je binnen 1 week na de vervaldatum een betalingsherinnering met het verzoek binnen 7 dagen te betalen. Als je na die betalingsherinnering nog niet betaald hebt, dan wordt je uitgesloten van de activiteiten (bijvoorbeeld excursie, feest etc.) waarvoor de vrijwillige bijdrage was bedoeld. Pagina: 15 van 15

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Regeling studentengelden MBO

Regeling studentengelden MBO Regeling studentengelden MBO Schooljaar 2016-2017 Deze regeling studentengelden is van toepassing op: - studenten van het Summa College die gedurende het schooljaar 2016-2017 een MBO opleiding volgen -

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement 2015-2016

Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld.

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld. Financieel Reglement 2014-2015 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement 2017-2018 Financieel Reglement 2017-2018 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement 2013-2014 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement ROC Menso Alting 2016-2017 Vastgesteld juni 2016 De informatie in dit reglement is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Aan de inhoud van dit reglement zijn geen rechten te

Nadere informatie

Financieel Reglement Arcus College

Financieel Reglement Arcus College Arcus College Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van het Arcus College, op basis van de regels in artikel 18 van de Onderwijsovereenkomst Datum : 20

Nadere informatie

Les- en cursusreglement ROC Tilburg 2015-2016

Les- en cursusreglement ROC Tilburg 2015-2016 Les- en cursusreglement ROC Tilburg 2015-2016 De informatie in dit reglement is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Aan de inhoud van dit reglement kunt u geen rechten ontlenen. Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Da Vinci College Financieel Reglement MBO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Da Vinci College Financieel Reglement MBO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek Student & Financiën

Handboek Student & Financiën Handboek Student & Financiën Colofon Uitgave : vs. 1.0 Vastgesteld door het College van Bestuur op : 05-09-2017 Instemming Studentenraad : 05-09-2017 Opgesteld door : dienst Studentzaken Kenmerk : 2017/000784

Nadere informatie

Handboek Student & Financiën

Handboek Student & Financiën Handboek Student & Financiën Colofon Uitgave: vs. 1.0 Vastgesteld door het College van Bestuur op: Instemming Studentenraad: Opgesteld door: Kenmerk: Inhoud Inleiding... 3 1. Studiefinanciering... 4 1.1

Nadere informatie

Financieel Reglement MBO Amersfoort

Financieel Reglement MBO Amersfoort Financieel Reglement 2013 INHOUD Financieel Reglement Schooljaar 2013 2014 INHOUD... 1 1. Wettelijk les- en cursusgeld*... 2 1.1 Wettelijk lesgeld Beroepsopleidende leerweg (BOL) (DUO int deze bedragen)....

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Nijmegen (Crebo-onderwijs)

Financieel Reglement ROC Nijmegen (Crebo-onderwijs) Financieel Reglement ROC Nijmegen (Crebo-onderwijs) Concernadministratie Versie: juli 2015 De informatie in dit reglement is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Redactie: roc-nijmegen/concernadministratie/jacob

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO 2014-2015. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO 2014-2015. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement MBO 2014-2015 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor studenten van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement : MBO Amersfoort

Financieel Reglement : MBO Amersfoort Financieel Reglement 2017-2018 MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 18 juli 2017 Kenmerk CvB vastgesteld : MBOA-15-2697 Afkomstig van : afdeling Financiën Inhoud

Nadere informatie

2. Schoolkosten MBO Amersfoort.. 3 2.1 De factuur voor schoolkosten.. 3 2.2 Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten.. 3

2. Schoolkosten MBO Amersfoort.. 3 2.1 De factuur voor schoolkosten.. 3 2.2 Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten.. 3 Financieel Reglement MBO Amersfoort 2014-2015 Colofon Uitgave Kenmerk Afkomstig van : MBO Amersfoort : MBOA-15-447 : Afdeling Financiën INHOUD 1. Wettelijk les- en cursusgeld*.... 2 1.1 Wettelijk lesgeld

Nadere informatie

FINANCIEEL REGLEMENT. SOMA College

FINANCIEEL REGLEMENT. SOMA College Bezoekadres Ceintuurbaan 2 3847 LG Harderwijk Postadres Postbus 332 3840 AH Harderwijk FINANCIEEL REGLEMENT 0341-499 100 info@soma-college.nl www.soma-college.nl SOMA College 2016-2017 De informatie in

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO 2016-2017. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO 2016-2017. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement MBO 2016-2017 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO 2016-2017. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO 2016-2017. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement VAVO 2016-2017 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Richtlijnen studiekosten

Richtlijnen studiekosten Datum: 6-03-2014 Auteur(s): Frans Bergmans Versie: 3.4 Versie Datum Omschrijving Door 3.1 Dec. 2012 20 dec 2012 Aanpassing nav opmerkingen scholen en instemming studentenraad Vaststelling CvB Frans Bergmans/

Nadere informatie

Student & Financiën. Student & financiën MBO Utrecht versie 10 30 september 2013 Pagina 1

Student & Financiën. Student & financiën MBO Utrecht versie 10 30 september 2013 Pagina 1 Student & Financiën Student & financiën MBO Utrecht versie 10 30 september 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave. 1. Schoolkosten bij MBO Utrecht 3 2. Wettelijk les- en cursusgeld 2013-2014 4 3. Opleiding gebonden

Nadere informatie

Informatie Schoolkosten Schooljaar

Informatie Schoolkosten Schooljaar Informatie Schoolkosten Schooljaar 2016-2017 Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven.

Nadere informatie

Student & Financiën 2014-2015

Student & Financiën 2014-2015 Student & Financiën 2014-2015 Colofon Uitgave : 5 december 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op : 9 januari 2015 Instemming Studentenraad : 9 januari 2015 Kenmerk : U15.00055-DE99 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement VAVO 2014-2015 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement MBO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement VAVO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Interpretatie regelgeving cursusgelden

Interpretatie regelgeving cursusgelden Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen in de BVE-sector. uitvoeringsoverleg zal CFI de scholen hierbij betrekken voor eventuele voorstellen voor een eenvoudige uitvoering bij de scholen. Voorlichting

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Ina van Overveld schooljaar 2017-2018 december 2017 Intermediairslijn 050-599 8587 Bloktijden: 10.00 en 12.00 uur 14.00 en 16.00 uur Via keuzemenu

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet 1 Uw gegevens Lees de toelichting Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet Dit formulier Gebruik dit formulier als u levenlanglerenkrediet aan wilt vragen en u niet (meer) in aanmerking komt voor reguliere

Nadere informatie

Wijziging Terugbetalen studieschuld

Wijziging Terugbetalen studieschuld Wijziging Terugbetalen studieschuld Dit formulier Wijzigingen die van belang zijn voor de terugbetaling van uw studieschuld kunt u snel en eenvoudig doorgeven via Mijn DUO. Kunt u geen gebruik maken van

Nadere informatie

FINANCIEEL REGLEMENT 2015-2016

FINANCIEEL REGLEMENT 2015-2016 Bezoekadres Ceintuurbaan 2 3847 LG Harderwijk Postadres Postbus 332 3840 AH Harderwijk FINANCIEEL REGLEMENT 0341-499 100 info@soma-college.nl www.soma-college.nl 2015-2016 De informatie in dit reglement

Nadere informatie

Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden

Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden Opleidingen en nascholingen Educatie Zorgsector JUNI 2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Aanmeldings- annuleringsvoorwaarden opleidingen... 5 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2013-2014

Schoolkosten schooljaar 2013-2014 Leerjaar 1 Lesgeld (voor -opleiding >18 jaar) Testjeleefstijl 3,00 via Scalda Materialenpakket (zie aparte bestellijst) begin schooljaar 520,00 via leverancier Materialenpakket (zie aparte bestellijst)

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Welzijn

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Welzijn medewerker maatschappelijke zorg BOL Leerjaar 1 MZO1BE, MZO1VL Kostenplaats 6040 Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl).

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Junior kapper/kapper Niveau 2/3 Crebo nr. 95120 en 91182 BOL Leerjaar 1 Kao1abe, Kao1bbe, Kao1cvl Jaarlijks wordt het les of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Wijziging Terugbetalen studieschuld

Wijziging Terugbetalen studieschuld Wijziging Terugbetalen studieschuld Dit formulier Wijzigingen die van belang zijn voor de terugbetaling van uw studieschuld kunt u snel en eenvoudig doorgeven via mijnduonl. Kunt u geen gebruik maken van

Nadere informatie

Regeling schoolkosten en studiebijdragen. Stichting Regio College voor beroepsonderwijs en educatie Zaanstreek Waterland

Regeling schoolkosten en studiebijdragen. Stichting Regio College voor beroepsonderwijs en educatie Zaanstreek Waterland Regeling schoolkosten en studiebijdragen Stichting Regio College voor beroepsonderwijs en educatie Zaanstreek Waterland BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR 30-10-2017 REGELING SCHOOLKOSTEN EN STUDIEBIJDRAGEN Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

Reglement van de Stichting gespreide betaling Sint Maartenscollege (hierna te noemen de stichting )

Reglement van de Stichting gespreide betaling Sint Maartenscollege (hierna te noemen de stichting ) Reglement van de Stichting gespreide betaling Sint Maartenscollege (hierna te noemen de stichting ) Dit reglement kan door het bestuur van de stichting worden gewijzigd, indien zij daartoe een reden aanwezig

Nadere informatie

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828 Cursus,- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden voor gespreide betaling van Samsara Yoga Opleiding, 4 jarige yoga docentenopleiding 2015-2019, start september 2015 De student(e) meldt zich aan via het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN Inschrijven Een cursist schrijft zich in met het digitale inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, september t/m juni. Uitzondering vormen de korte

Nadere informatie

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen.

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen. Informatieboekje Opleiding Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3/4 cursusjaar 2017-2018 Maatschappelijke Zorg 2017-2018 1

Nadere informatie

Knowledge Communication VOF

Knowledge Communication VOF Algemene Voorwaarden Knowledge Communication V.O.F. (KvK 3905 8012) met afdelingen: Verhoeven Language Institute (talen opleidingen) en Mathematics Matters (exacte opleidingen) Definities: Knowledge Communication

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2013 2014

Schoolkosten schooljaar 2013 2014 Niveau 4 ZDO41DVL locatie Middelburg Via Scalda kunnen onderwijsbenodigdheden worden aangeschaft. Indien de leerling ervoor kiest zelf zaken aan te schaffen zorg dan dat juiste versies/ types, indien van

Nadere informatie

Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege

Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege Kaderregeling Schoolkosten Wellantcollege 1. Doel... 2 1.1. Aansluiting bij wettelijk kader... 2 2. Schoolkosten... 2 2.1. Extra voorzieningen en activiteiten... 2 2.1.1. Uitgangspunten vrijwillige bijdrage

Nadere informatie

De studiekosten voor het komend schooljaar zijn hieronder beschreven. Let op, deze kosten moeten aan verschillende instanties worden voldaan.

De studiekosten voor het komend schooljaar zijn hieronder beschreven. Let op, deze kosten moeten aan verschillende instanties worden voldaan. Kostenoverzicht 2016-2017 niveau 2 eerste leerjaar Sport & Bewegen De studiekosten voor het komend schooljaar zijn hieronder beschreven. Let op, deze kosten moeten aan verschillende instanties worden voldaan.

Nadere informatie

_vavo egiocollegeopleidingen

_vavo egiocollegeopleidingen _vavo egiocollegeopleidingen In één jaar je havo- of vwo-diploma Studeren in je eigen tempo Open huis 16 maart en 8 juni 2016 vanaf 18 uur zie www.regiocollege.nl Zaandam Purmerend» Havo 5_p4» Vwo 6_p7

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 321 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet en van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met het eerder laten ingaan van de lesplicht

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst Je wordt 18 jaar en je doet een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan van alles aanschaffen.

Nadere informatie

Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden

Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden Vierjarige yoga docentenopleiding 2016-2020 Start september 2016 Aanmelding De student(e) meldt zich voor de vierjarige yoga docentenopleiding van Samsara

Nadere informatie

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Deze regeling Is vastgesteld door de directie van Kenniscenter de Kempel (KCDK) op 27 maart 2017 en is als bijlage te vinden op de website van Kenniscenter

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2013 2014

Schoolkosten schooljaar 2013 2014 BOL Leerjaar 1 Lesmateriaal Huishoudkunde (4) 5,00 via Scalda Lesmateriaal Reader ADL vaardigheden BPV werkboek 193,40 via leverancier totaal Onderwijsbenodigdheden 259,40 Gebruik kluisje 15,00 via Scalda

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Hotelmanagement en Gastronomie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Hotelmanagement en Gastronomie Zelstandig werkend kok Leerjaar 1 HOZK1, HOZK1F Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind op 1 augustus een opleiding

Nadere informatie

Kostenoverzicht niveau 3 eerste leerjaar algemeen

Kostenoverzicht niveau 3 eerste leerjaar algemeen Sport & Bewegen Kostenoverzicht 2017-2018 niveau 3 eerste leerjaar algemeen De studiekosten voor het komend schooljaar zijn hieronder beschreven. Let op, deze kosten moeten aan verschillende instanties

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging BOL 1 (Goes en Terneuzen) Kostenplaats VZO1ABE, VZO1BBE, VZO1CVL 7050 Jaarlijks wordt het les of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind

Nadere informatie

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Versie 30 juni 2015 Inhoud 1: Algemeen... 2 2: Inschrijving... 3 3: Beëindiging lidmaatschap... 4 4: Contributie... 5 5: Entreegeld... 6 6: Hardheidsclausule...

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming schoolkosten

Regeling tegemoetkoming schoolkosten Regeling tegemoetkoming schoolkosten Stichting Regio College voor beroepsonderwijs en educatie Zaanstreek Waterland 2016-2017 BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR 24-1-2017 REGELING TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Hotelmanagement en Gastronomie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Hotelmanagement en Gastronomie Leerjaar 1 HOZG1 Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind op 1 augustus een opleiding volgt en jonger is dan

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar College voor Techniek en Design

Schoolkosten schooljaar College voor Techniek en Design College voor en Design Leerjaar 1 PTB31A, PTC31A Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind op 1 augustus een

Nadere informatie

STICHTING GESPREIDE BETALING SINT MAARTENSCOLLEGE MAASTRICHT. REGLEMENT2009 voor het schooljaar

STICHTING GESPREIDE BETALING SINT MAARTENSCOLLEGE MAASTRICHT. REGLEMENT2009 voor het schooljaar STICHTING GESPREIDE BETALING SINT MAARTENSCOLLEGE MAASTRICHT REGLEMENT2009 voor het schooljaar 2009-2010 Pagina 1 van 9, 7-7-2009 De Stichting Gespreide Betaling Sint Maartenscollege is op 9 februari 2001

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, hebt u te maken met kosten voor schoolboeken, leermiddelen en soms ook lesgeld. Vraag daarom

Nadere informatie

Spelregels en voorwaarden 2012-2013

Spelregels en voorwaarden 2012-2013 Spelregels en voorwaarden 2012-2013 Inschrijving en plaatsing A) INSCHRIJVING EN PLAATSING CURSUSSEN Voor iedere cursus, workshop of andere activiteit moet je een inschrijfformulier invullen. Dat kan online

Nadere informatie

Lesgeld voor 18 jaar en ouder (factuur via DUO) 1.137,

Lesgeld voor 18 jaar en ouder (factuur via DUO) 1.137, constructietechniek BOL Entree ENO11CRV BOL Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind op 1 augustus een BOL opleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Rapport. Datum: 5 januari 2000 Rapportnummer: 2000/003

Rapport. Datum: 5 januari 2000 Rapportnummer: 2000/003 Rapport Datum: 5 januari 2000 Rapportnummer: 2000/003 2 Klacht Op 1 juli 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Nijverdal, ingediend door de heer S. te Nijverdal, met

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Welzijn

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Welzijn College voor BOL Leerjaar 1 PWO1BE, PWO1VL Kostenplaats 6020 Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind op 1 augustus

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

VAVO. ROC Horizon College. Een vierbaansweg om je diploma te halen! 2013-2014. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Voortgezet onderwijs voor volwassenen

VAVO. ROC Horizon College. Een vierbaansweg om je diploma te halen! 2013-2014. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Voortgezet onderwijs voor volwassenen Voortgezet onderwijs voor volwassenen 2013-2014 VAVO Een vierbaansweg om je diploma te halen! Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6 ROC Horizon College HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND ROC

Nadere informatie

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt. De Autorijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken: ARTIKEL 1 1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen

Nadere informatie

ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN Opleiding & Training

ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN Opleiding & Training ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN Opleiding & Training Hieronder vind je onze Algemene Inschrijfvoorwaarden voor onze opleidingen en trainingen. In de navolgende tekst dient Preventional telkens gelezen te

Nadere informatie

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in)

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in) Inschrijfformulier lesseizoen 2012-2013 Naam leerling: Straat + huisnummer: Postcode + plaats: Tel. Thuis: Tel. Mobiel: Mailadres leerling: Mailadres ouders*: Geboortedatum leerling: *Voor leerlingen onder

Nadere informatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. > Heb je geen BSN, vul dan je onderwijsnummer in. Wijziging woonsituatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. > Heb je geen BSN, vul dan je onderwijsnummer in. Wijziging woonsituatie Wijzigingen Scholier Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming scholieren Dit formulier Dit formulier is voor scholieren die tegemoetkoming scholieren (hebben) ontvangen en een wijziging

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de Rusen Donmez Academy

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de Rusen Donmez Academy RUSEN DONMEZ ACADEMY Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de Rusen Donmez Academy Door een opleiding bij te volgen, accepteer je automatisch onze Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Artikel 1. Totstandkoming

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2015-2016 College voor Techniek en Design

Schoolkosten schooljaar 2015-2016 College voor Techniek en Design Middenkader Engineering Technicus Leerjaar 1 WMO1A, WMO1B, WMO1C Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1 Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in het

Nadere informatie

Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden

Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Dit formulier Heb je door arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen en kun

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICENTRAL

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICENTRAL Algemene lesvoorwaarden Van Musicentral, Gevestigd te Zwolle. De onderstaande tekst geldt vanaf 28 augustus 2016. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een

Nadere informatie

3. Het Membership is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Changing Life Hub worden overgedragen.

3. Het Membership is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Changing Life Hub worden overgedragen. ALGEMENE VOORWAARDEN CHANGING LIFE HUB Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan tussen Changing Life Hub en een Member. Artikel

Nadere informatie

Menso Alting schoolkosten cohort 2015

Menso Alting schoolkosten cohort 2015 93500 Onderwijsassistent OL Menso lting Zwolle 015016 Jaarlijks wordt het lesgeld voor OL opleidingen en het cursusgeld voor Lopleidingen door het ministerie van OC&W vastgesteld. Studenten die op 1 augustus

Nadere informatie

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 3 november 2016;

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 3 november 2016; De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 3 november 2016; gezien het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 20 september 2016; registratienummer: 44521/51882; Besluit:

Nadere informatie