Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz"

Transcriptie

1 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz Versie Versie

2

3 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Inhoud 1. Inleiding Welke informatie is in dit document te vinden Contact 7 2. Wijzigingen op thema Nageleverde onderwerpen 17a Onderwerpen die gepland zijn voor de 17b-release: Onderwerpen die niet tot een wijziging leiden voor Onderwerpen die definitief in de release 2017 zijn opgenomen Twee nieuwe zorgtitels bij fz (fz) Meerdere plaatsingsbesluiten binnen één zorgtraject (fz) Crisis-dbc s (ggz) Parallelle dbc s/dbbc s (ggz/fz) Heropenen dbc s/dbbc s (ggz/fz) Kwaliteitsstatuut (ggz) Patiënten uit de jeugdwet (ggz) Invoering DSM-5 (ggz/fz/gbg) Vaktherapie (ggz/fz) Verblijfsprestaties (ggz) Bekostiging high intensive care (hic) (ggz) Verder aansluiten validatieregels en nadere regel (ggz) Beroepentabel (ggz en fz) Inzet psychiaters bij verzoek levensbeëindiging (ggz) Tekstuele en technische wijzigingen Overzicht wijzigingen per thema Wijzigingen in de regelgeving Toevoegen twee nieuwe zorgtitels bij fz Wijzigingen in de nadere regels Meerdere plaatsingsbesluiten binnen één zorgtraject Wijzigingen in de nadere regels Crisis-dbc s Wijzigingen in de nadere regels Wijzigingen in de tariefbeschikking Parallelle dbc s/dbbc s Wijzigingen in de nadere regels Heropenen dbc s/dbbc s (ggz en fz) Wijzigingen in de nadere regel ggz Wijzigingen in nadere regel fz Kwaliteitsstatuut Wijzigingen in de nadere regels Invoering DSM Wijzigingen in de nadere regels Regeling ggz Regeling fz Circulaire bij de Regeling basis-ggz Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde fz Vaktherapie Wijzigingen in de nadere regel Verblijfsprestaties Wijzigingen in de nadere regel Bekostiging high intensive care (hic) Wijzigingen in de beleidsregel Wijzigingen in de nadere regels Wijzigingen in de tariefbeschikking Verder aansluiten validatieregels en nadere regel (ggz) 33 3

4 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Wijzigingen in de nadere regels Beroepentabel (ggz en fz) Wijzigingen in de nadere regels (ggz en fz) Inzet psychiaters bij verzoek levensbeëindiging Wijzigingen in de beleidsregel Wijzigingen in de nadere regel Wijzigingen in de tariefbeschikking Diverse tekstuele wijzigingen Wijzigingen in de nadere regel (ggz) Omschrijving fysiotherapie Beschrijving zorgtype Verwijzerscode 08 in informatiebepalingen dbc Beveiligde geestelijke gezondheidszorg Wijzigingen in de tariefbeschikking (ggz) Wijzigingen in de validatieregels Toevoegen twee nieuwe zorgtitels bij fz Val Toelichting Val Val Toelichting Val Val Toelichting Val Crisis-dbc s Val Toelichting Val Heropenen dbc s/dbbc s Val7058 (ggz) Toelichting Val7058 (ggz) Val7058 (fz) Toelichting Val7058 (fz) Kwaliteitsstatuut Val Toelichting Val Val Val Val Invoering DSM-5 (ggz) Afsluiten validatieregel Val Toevoegen validatieregel Val Verder aansluiten validatieregels en nadere regel (ggz) Val Toelichting Val Val Toelichting Val Val Toelichting Val Val Toelichting Val Val Toelichting Val Diverse technische bevindingen Val vervallen Toelichting Val Val correctie Toelichting Val Val7030 vervallen Toelichting Val Val vervallen Toelichting Val

5 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Val7041 vervallen Toelichting Val Toelichting op de validatieregels Tabelspecificatie dbc (ggz/fz) Tabelnaam: dbc Tabelspecificatie Behandelaar (ggz/fz) Tabelnaam: Behandelaar Kwaliteitsstatuut (ggz) Tabelnaam: DBC Invoering DSM-5 (ggfz/fz) Zorgtraject Overige Diagnose as1 t/m as Wijzigingen in de codelijsten Toevoegen twee nieuwe zorgtitels bij fz Codelijst CL_Zorgtype Codelijst CL_Prestatiecode_fz Invoering DSM Codelijst cl_diagnose_conversie Codelijst cl_d5_diagnose Codelijst cl_aanspraakbeperking (ggz en gbg) Codelijst cl_diagnose (ggz,fz en gbg) Codelijst cl_zortype (ggz en fz) Toelichting op de Codelijsten cl_diagnose conversie cl_d5_diagnose Verwijderen codelijst CL_Aanspraakbeperking Vaktherapie Codelijst CL_activiteit Bekostiging high intensive care (hic) Codelijst CL_activiteit Codelijst CL_activiteit_tarief Beroepentabel Codelijst CL_Beroep: nieuwe beroepen Codelijst CL_Beroep: nieuwe beroepen fz Inzet psychiaters bij verzoek levensbeëindiging Zorgactiviteiten tabel MSG Diverse technische bevindingen Zorgtype vervalt Codelijst CL_Zorgtype klinisch geriater ingedeeld in verkeerd cluster Codelijst CL_Beroep Codelijst cl hoofdberoepen Prestatiecodes vervallen codelijst CL_Prestatiecode_ggz Gelijktrekken tabelstructuur ggz en fz codelijst CL_Activiteit_Tarief_fz codelijst CL_Tarief_fz Circuit vervallen codelijst CL_Circuit Gewijzigd wetsartikel zorgtype (fz) Codelijst cl_zorgtype Wijzigingen in de kenmerkende factoren Uitzondering voor tijd niet afleidbare beroepen (ggz/fz) Wijzigingen in de Toelichting ICT Kwaliteitsstatuut (ggz) Invoering DSM-5 (ggz) Invoering DSM-5 (fz) 116 5

6 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 1. Inleiding Voor u ligt deel 1 als onderdeel van de documentatie over de wijzigingen van RG17a en RF17a: de beleidsrijke release (a) van het dbc-pakket met ingangsdatum 1 januari Bij iedere uitlevering informeren wij u over de wijzigingen door middel van maximaal drie wijzigingsdocumenten die u in principe los van elkaar kunt lezen. Niet altijd is de volledige trilogie beschikbaar. Dit is afhankelijk van de aard van de wijzigingen. Een korte algemene beschrijving van de drie wijzigingsdocumenten vindt u hieronder. Deel 1: Beschrijving wijzigingen Deel 1 beschrijft op hoofdlijnen wat is gewijzigd en waarom. Ook vindt u een korte beschrijving van de wijze waarop de wijzigingen zijn verwerkt en welke tabellen en documentatie hiervoor zijn aangepast. Deel 1 is vooral bedoeld als een wegwijzer voor iedereen die dagelijks met de dbcsystematiek werkt. Deel 2: Verantwoording Deel 2 bevat de cijfermatige onderbouwing van de wijzigingen. Het beschrijft hoe de data voor de tariefberekeningen tot stand zijn gekomen, productprijzen berekend zijn en effecten van de nieuwe productprijzen in kaart gebracht zijn. Dit deel is vooral voor mensen die werken met stuurinformatie. Over 2017 zijn de tarieven geïndexeerd, met uitzondering van een aantal specifieke tarieven. Deel 3: Toelichting ICT Deel 3 beschrijft de ICT-eisen die worden gesteld aan een succesvolle implementatie van het dbc-pakket. Dit deel is vooral bestemd voor automatiseerders en ICT-leveranciers. 1.1 Welke informatie is in dit document te vinden In dit document vindt u een beschrijving van alle doorgevoerde wijzigingen in de release RG17a en RF17a met ingangsdatum 1 januari In hoofdstuk 2 vindt u een beschrijving van de wijzigingen op themaniveau. De wijzigingen worden hier op hoofdlijnen beschreven. In dit hoofdstuk vindt u ook in een tabel het overzicht van de gewijzigde producten op thema. Hoofdstukken 3 t/m 8 beschrijven de wijzigingen op specifiek productniveau: de regelgeving, (de toelichting op) de validatieregels, (de toelichting op) de codelijsten, de kenmerkende factoren en het gebruikersdocument deel 3: de Toelichting ICT. Als een wijziging niet tot aanpassing van een specifiek product leidt (zie overzicht in de tabel van hoofdstuk 2), wordt deze in het desbetreffende hoofdstuk ook niet genoemd. In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle uitgeleverde producten. Indien er in dit document gesproken wordt over huidige situatie wordt de situatie bedoeld die per 1 januari 2016 van toepassing is in de dbcsystematiek. De nieuwe situatie heeft betrekking op de dbc-systematiek vanaf 1 januari

7 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Contact Hebt u vragen over dit document? Neemt u dan contact op met het Informatie & Contactcentrum van de NZa: of Het Informatie & Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot uur. Copyright notice Reprinted with permission American Psychiatric Association, p/a Uitgeverij Boom, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Boom uitgevers Amsterdam BV Prinsengracht Postbus NL Amsterdam *DSM, DSM-5, and DSM-IV-TR are registered trademarks of the American Psychiatric Association, and are used with permission herein. Use of these terms is prohibited without permission of the American Psychiatric Association. Use of this trademark does not constitute endorsement of this product by the American Psychiatric Association. 7

8 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 2. Wijzigingen op thema In dit hoofdstuk kunt u de wijzigingen die in RG17a en RF17a (ingangsdatum 1 januari 2017) zijn doorgevoerd op themaniveau vinden. De producten die door de wijzigingen in RG17a en RF17a worden geraakt staan in de laatste paragraaf. 2.1 Nageleverde onderwerpen 17a De volgende onderwerpen waren niet opgenomen in de conceptuitlevering van de release 17a, maar wel in de definitieve uitlevering: - Invoering DSM-5 (ggz/fz/gbg) - Verblijfsprestaties (ggz) - Het toevoegen van tarieven aan de regelgeving en de codelijsten (ggz/fz) 2.2 Onderwerpen die gepland zijn voor de 17brelease: De volgende onderwerpen zijn voorzien voor de b-release: - Bijzondere cliëntgroepen (zoals doven en slechthorenden)(ggz) - Verder aansluiten validatieregels en nadere regel (fz) - Zorgvraagzwaarte nieuwe DSM-5 diagnoses (ggz) - Overgangsregeling 18-/ Onderwerpen die niet tot een wijziging leiden voor 2017 De NZa heeft eind februari besloten dat de volgende onderwerpen geen gevolgen hebben voor de release 2017: - doorontwikkeling productstructuur (ggz) - herijken tarieven (ggz) - verkorting doorlooptijd (ggz) - wet verplichte ggz (ggz) - zorgtypen in relatie tot sluitreden (ggz) - bewaken jaargrens Zvw/dbc s (ggz) - onderlinge dienstverlening - onderhoud ZZP s (ggz) - somatische comorbiditeit (ggz/fz) - wijzigen primaire diagnose binnen een zorgtraject (ggz) - video ondersteunende diagnostiek (ggz) - prestatie Volledig pakket thuis (fz) - consumentenomschrijvingen (ggz) 8

9 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Onderwerpen die definitief in de release 2017 zijn opgenomen Twee nieuwe zorgtitels bij fz (fz) Twee nieuwe strafrechtelijke titels bevel voorlopige verpleging (art 509i SV) en bevel aanhouding (509h SV) zijn toegevoegd aan de dbbcsystematiek Meerdere plaatsingsbesluiten binnen één zorgtraject (fz) In de regelgeving is het mogelijk gemaakt dat een dbbc met een looptijd van minder dan 365 afgesloten mag worden bij een overgang van de zorgvraag van klinisch naar ambulant of van klinisch naar beschermd wonen met behandeling bij dezelfde zorgaanbieder. Hiervoor is een toelichting op de sluitreden aangepast Crisis-dbc s (ggz) Voor 2017 hebben we de volgende aanpassingen in de regelgeving/toelichting voor crisis-dbc s doorgevoerd: - Er is in de toelichting op de regelgeving 2017 een aantal voorbeelden opgenomen waarin er maar één crisis-dbc geopend mag worden. - Er is in de regelgeving 2017 opgenomen dat het na een crisis-dbc met opname van 28 dagen, niet toegestaan is om daaropvolgend opnieuw een crisis-dbc met opname te openen. In dat geval moet een reguliere dbc geopend worden. Een validatieregel vangt dit af. - Bij de tekst over crisis-dbc s met opname, is bij de omschrijving van de crisis-zorgtypes toegevoegd dat er alleen een crisis-dbc kan worden geregistreerd door een instelling die voldoet aan de omschrijving van instelling met 24-uurs crisisdienst met regionale functie. - Tarieven van crisis-dbc s worden per 2017 bepaald op basis van herijkte profielen. Dit betekent dat zowel de tarieven van de crisisdbc s als de beschikbaarheidscomponent crisis stijgen. De tarieven worden uiterlijk 1 juli 2016 gepubliceerd Parallelle dbc s/dbbc s (ggz/fz) In de regelgeving 2016 hebben we verduidelijkt welke zorgtrajecten binnen de gespecialiseerde ggz parallel kunnen bestaan en welke niet. In de regelgeving 2017 kijken we naar de aansluiting tussen zorgsoorten en bekostigingskaders. De volgende combinaties van bekostigingskaders zijn in de regelgeving verduidelijkt: - De gespecialiseerde ggz en de forensische zorg. - De gespecialiseerde ggz en de medisch specialistische zorg - De gespecialiseerde ggz en de Wet langdurige zorg. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de huidige mogelijkheden, alleen zijn de huidige mogelijkheden die de wet biedt duidelijk beschreven in de regelgeving. De verduidelijking geldt met name voor de samenloop tussen de Zvw en de Wlz en samenloop tussen gespecialiseerde ggz en forensische zorg. Per 2017 is het toegestaan een behandeltraject met parallel een elektroconvulsie therapie (ect) op twee manieren te registreren: - Onderlinge dienstverlening volgens de daarvoor geldende registratie vereisten. Dit wijzigt niet ten opzichte van de huidige situatie. - Parallel registreren van een dbc met ect naast een reguliere dbc, waarbij de diagnose hoofdgroepen overeenkomen. Dit wordt per 2017 toegestaan in geval van ect. 9

10 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Heropenen dbc s/dbbc s (ggz/fz) In de release 2016 hebben we verduidelijkt dat, als een patiënt terugkomt in zorg, zowel het openen van een nieuwe (vervolg-)dbc als het heropenen van de al afgesloten dbc mogelijk is. In de regelgeving 2017 is opgenomen dat als een patiënt terugkomt binnen 35 dagen na het sluiten van de voorgaande db(b)c met een looptijd van nog geen 365 dagen, de db(b)c heropend moet worden. Een validatieregel vangt dit af Kwaliteitsstatuut (ggz) Conform het model-kwaliteitsstatuut ggz (veldnorm die vanaf 1 januari 2017 in werking treedt) wordt het begrip hoofdbehandelaar vervangen voor regiebehandelaar. Dit is in de regelgeving 2017 consequent doorgevoerd. Daarbij wordt op verzoek van partijen (zoals volgt uit het model-kwaliteitsstatuut ggz) onderscheid gemaakt tussen vrijgevestigden en instellingen. Hiervoor wordt aangesloten op classificatiecodes die vastliggen in het AGB-register. Voor vrijgevestigden en instellingen gelden afzonderlijke lijsten met mogelijke regiebehandelaars. Ook dit is verwerkt in de regelgeving 2017, maar wordt niet afgevangen in de validatieregels. Daarbij is rondom het regiebehandelaarschap een ontheffingsmogelijkheid gecreëerd voor patiënten bij overgang vanuit de Jeugdwet (zorgtype 147). Tenslotte wordt experimenteerruimte geboden voor beroepen die (nog) niet zijn opgenomen in de lijsten met toegestane regiebehandelaars Patiënten uit de jeugdwet (ggz) Hoofdregel voor initiële dbc s is dat de hoofd-/regiebehandelaar (hierna regiebehandelaar) directe tijd moet hebben besteed. Per 2016 is een uitzondering gemaakt voor patiënten die uit de jeugdwet komen (zorgtype 147). Deze uitzondering is toegepast op de regelgeving en de dbc-systematiek Het is aan aanbieders en verzekeraars om hier verdere afspraken over te maken. Daarnaast zijn per 2017 de orthopedagoog-generalist en de kinder- en jeugdpsycholoog acceptabel als regiebehandelaar voor uitsluitend patiënten die uit de jeugdwet komen (zorgtype 147). Een validatieregel vangt dit af Invoering DSM-5 (ggz/fz/gbg) Per 1 januari 2017 worden de verzekerde aanspraken geneeskundige ggz door het Zorginstituut geduid en uitgelegd op grond van DSM-5. DSM-5 wordt daarmee ook leidend voor de klinische praktijk. Vanaf 2017 wordt voor nieuwe zorgtrajecten de diagnose geclassificeerd in DSM-5. De DSM-5 diagnose wordt geconverteerd naar een bijbehorende DSM-IV diagnose zoals deze is opgenomen in de codelijst diagnose. De typering, registratie, validatie en afleiding blijven gehandhaafd in DSM-IV. De DSM-5 diagnoses zijn in de nieuwe codelijst vastgelegd. De DSM-5 diagnoses zijn gekoppeld aan DSM-IV diagnoses in een conversietabel Vaktherapie (ggz/fz) De definitie van vaktherapie is aangepast en de vijf klassieke categorieën vaktherapie die door het Zorginstituut genoemd worden als verzekerde zorg, zijn afzonderlijk benoemd in de nadere regel en de codelijsten. Het advies van het Zorginstituut over de bekostiging van vaktherapie en dagbesteding heeft geen gevolgen voor

11 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Verblijfsprestaties (ggz) Aanbieders en verzekeraars hebben geregeld discussie over het juiste gebruik van de verblijfsprestaties A t/m G. Naast de vraag wat bepalend is voor de keuze van een verblijfsprestatie (primair geboden setting of primair zorgvraag) speelt de vraag wanneer het veranderen van de zorgvraag moet leiden tot op- of afschaling. GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de NZa hebben elkaar hier een aantal keer over gesproken. De nadere regel is aangepast met waar partijen het over eens zijn: bij de plaatsing is de initiële zorgvraag leidend, aanbieders moeten periodiek afwegen of de setting nog passend is en dit vastleggen in het dossier, wanneer dit gebeurt is het niet zinvol van elke dag te bepalen of de setting toen exact passend was. Daarnaast is in het onderdeel bedbezetting verduidelijkt dat het al dan niet met verlof gaan een kenmerk is, maar geen harde registratieregel. Dit is gebeurd door het woord doorgaans toe te voegen Bekostiging high intensive care (hic) (ggz) Aan de productstructuur dbc s wordt per 2017 een nieuwe verblijfsprestatie H (hic) toegevoegd. Dit betekent dat bij nieuw te openen dbc s met verblijf in 2017 de deelprestatie H (hic) geregistreerd kan worden. Voor patiënten waarvoor in 2016 een dbc met verblijf op een hic afdeling is geopend wordt als deelprestatie één van de huidige verblijfsprestaties geregistreerd. Alleen hic-afdelingen mogen gebruik maken van de nieuwe verblijfsprestatie. Dit wordt aangegeven in de nadere regel Verder aansluiten validatieregels en nadere regel (ggz) Veel regels uit de nadere regel worden afgevangen in de validatieregels. Deze validatieregels zorgen ervoor dat onmogelijke registratiegegevens niet kunnen leiden tot een te declareren dbc. Om meer fouten te voorkomen is er gekeken naar een betere aansluiting tussen nadere regel en validatieregels. Soms is de nadere regel nauwkeuriger geformuleerd en soms is een nieuwe validatieregel opgenomen Beroepentabel (ggz en fz) Conform het advies van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz zijn de beroepen hbo-pedagoog en ervaringsdeskundige ggz toegevoegd aan de db(b)c beroepentabel. Voor de ervaringsdeskundige is ook een aantal criteria opgenomen waaraan die inzet moet voldoen om tijd te mogen registreren. De door deze beroepen geschreven tijd leidt in 2017 nog niet af naar de dbc. Dit gebeurt per 2018 als de tarieven toch al herijkt worden, mits aan alle randvoorwaarden is voldaan. Naar aanleiding van het advies van het Netwerk is in de beroepentabel ook een voorbeeld opgenomen om te laten zien, hoe de kosten van de ondersteuners in het huidige kostprijsmodel zijn verdisconteerd in de kostprijs/uur van de tijdschrijvende beroepen Inzet psychiaters bij verzoek levensbeëindiging (ggz) Voor het kunnen declareren van eerste consultatie bij euthanasieverzoek op grond van psychisch lijden door een onafhankelijke psychiater is een OZP gemaakt. 2.5 Tekstuele en technische wijzigingen Naast de hiervoor genoemde wijzigingen is een aantal kleine correcties doorgevoerd. Dit betreft uiteenlopende kleine wijzigingen, variërend van 11

12 Beleidsregel Nadere regel Tariefbeschikking Validatieregels + toelichting Codelijsten + Toelichting Toelichting ICT Beslisboom en KMF Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz correctie van spelfouten tot (kleine) aanpassingen in de tekstuele condities van validatieregels. 2.6 Overzicht wijzigingen per thema In de tabel hieronder staat per thema in welke producten wijzigingen zijn aangebracht. In de desbetreffende hoofdstukken worden alleen die thema s genoemd die tot daadwerkelijke aanpassingen hebben geleid. Onderwerpen branche producten ggz fz gbg Toevoegen twee nieuwe zorgtitels bij fz Meerdere plaatsingsbesluiten binnen één zorgtraject Crisis-dbc s Parallelle dbc s/dbbc s (incl. ect) Heropenen dbc s/dbbc s Kwaliteitsstatuut Patiënten uit de jeugdwet Invoering DSM-5 Vaktherapie Verblijfsprestaties Bekostiging High Intensive Care (hic) Verder aansluiten validatieregels en nadere regel Beroepentabel Inzet psychiaters bij verzoek levensbeëindiging Diverse bevindingen = onderwerp is van toepassing / product is aangepast 12

13 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Wijzigingen in de regelgeving 3.1 Toevoegen twee nieuwe zorgtitels bij fz In de nadere regel zijn twee nieuwe zorgtitels voor zowel initiële als vervolg-dbbc s toegevoegd Wijzigingen in de nadere regels In de Regeling dbbc s, ZZP s en extramurale parameters FZ NR/CU is de tabel in bijlage II Zorgtypen aangevuld met de nieuwe zorgtitels. Nieuwe /gewijzigde tekst Initiële en vervolg-dbbc s Code initieel Code vervolg Zorgtype Bevel voorlopige verpleging (art 509i Sv) Bevel aanhouding (art 509h Sv) De twee nieuwe zorgtypen zijn als volgt toegelicht: Bevel voorlopige verpleging (art 509i Sv) 148 of 248 Een dbbc met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Zelfstandig Gevestigde Praktijken kunnen geen dbbc openen met zorgtype Bevel voorlopige verpleging. Een dbbc met dit zorgtype kan niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar. Een dbbc met dit zorgtype moet verblijfsdagen bevatten. Bevel aanhouding (art 509h Sv) 149 of 249 Een dbbc met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Zelfstandig Gevestigde Praktijken kunnen geen dbbc openen met zorgtype Bevel aanhouding. Een dbbc met dit zorgtype kan niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar. Een dbbc met dit zorgtype moet verblijfsdagen bevatten. 13

14 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 3.2 Meerdere plaatsingsbesluiten binnen één zorgtraject Om een dbbc met een looptijd die minder is dan 365 dagen te mogen sluiten indien er sprake is van: - een afschaling van een klinische naar een ambulante zorgvraag bij eenzelfde zorgaanbieder of - een afschaling van een klinische zorgvraag naar beschermd wonen met behandeling bij eenzelfde zorgaanbieder is de toelichting op sluitreden 2 uitgebreid Wijzigingen in de nadere regels In Bijlage I Toelichting op de nadere regel in de paragraaf Afsluitredenen is de toelichting op sluitreden 2 uitgebreid. Nieuwe /gewijzigde tekst 2. Sluitreden 2 (Reden voor afsluiting bij behandelaar om inhoudelijke redenen). Als de behandelaar de patiënt voor de behandeling van dezelfde primaire diagnose terug- dan wel doorverwijst naar een andere instelling, moet hij de lopende dbbc sluiten. Sluitreden 2 moet ook gebruikt worden indien er een nieuw plaatsingsbesluit is afgegeven door een veranderende zorgvraag, maar de zorg geleverd blijft worden door dezelfde zorgaanbieder. 14

15 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Crisis-dbc s De regels met betrekking tot wanneer er een crisis-dbc geopend mag worden, zijn aangescherpt. Ook wordt (nog) meer benadrukt, dat alleen instellingen met een 24-uurs beschikbaarheidsdienst met regionale functie, een crisis-dbc (met/zonder opname) mogen openen Wijzigingen in de nadere regels Er zijn zowel wijzigingen aangebracht in de regelgeving (3.1.6 Openen) als in de toelichting (bijlage I, openen). Nieuwe tekst regelgeving Openen In de openingstekst is toegevoegd, dat er in principe maar één crisis-dbc wordt geopend per crisis per patiënt, en dat er in de bijlage een aantal voorbeelden hiervan is toegevoegd. Onder nummer is de regel toegevoegd, dat na een crisis-dbc met 28 dagen opname, niet aansluitend een crisis-dbc met opname geopend mag worden. Er moet in dat geval een reguliere dbc geopend worden. Nieuwe tekst Bijlage 1 paragraaf Typeren Onderstaande tekst is toegevoegd onder figuur 8. Eén crisis-dbc per crisissituatie. In onderstaande situaties mag er maar één crisis-dbc geopend worden: - Als een crisisdienst een patiënt van een andere instelling opvangt en opneemt, een crisis-dbc opent en dezelfde of één van de volgende dagen de patiënt overdraagt aan die ggz-instelling. Registratie: één crisis-dbc, door de ambulante crisisdienst. Na overdracht registratie in een reguliere dbc als dat van toepassing is. Uitzondering: als overdracht plaatsvindt van de één regionale crisisdienst naar een andere regionale crisisdienst. - Als een ambulante crisisdienst face-to-face beoordeelt dat er sprake is van crisis conform definitie, een crisis-dbc opent en de patiënt bij dezelfde instelling in zorg komt. Registratie: Alles wordt geregistreerd in één crisis-dbc. - Als de ambulante crisisdienst telefonische triage doet, er sprake is van crisis conform de definitie en de ambulante crisisdienst doorverwijst door naar een andere instelling met 24 x 7 beschikbaarheidsfunctie. Registratie: andere instelling opent de crisis-dbc. Alles wordt geregistreerd in één crisis-dbc. De ambulante crisisdienst opent géén crisis-dbc. - Als de politie een patiënt overdraagt aan een ggzinstelling/paaz/puk met regionale 24x7 crisisdienst. Registratie: als er sprake is van crisis conform de definitie: ggzinstelling/paaz /PUK opent crisis-dbc. - Binnen één instelling kan voor één patiënt maar één crisis-dbc per 28 dagen worden geopend (door validatie afgevangen m.i.v ). Nieuwe tekst Bijlage 1 paragraaf Typeren Onderstaande tekst is toegevoegd onder figuur 8. 15

16 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Geen nieuwe crisis-dbc met opname na 28 dagen crisisopname. Als een patiënt na een crisis-dbc met 28 dagen opname nog moet worden doorbehandeld, mag niet aansluitend een crisis-dbc met opname geopend worden. Als verdere behandeling met verblijf nodig is moet daarvoor een reguliere dbc met verblijf geopend worden. Gewijzigde tekst, Bijlage 3 Zorgtypen crisis-dbc s Aan de omschrijving van de zorgtypes voor de crisis-dbc is ter verduidelijking toegevoegd dat die alleen gebruikt mogen worden door regionale crisisdiensten met 24 x 7 beschikbaarheidsfunctie. Crisisinterventie zonder opname 301 N.B: mag alleen geregistreerd worden door een 24-uurs crisisdienst met regionale functie. De patiënt komt ambulant voor een crisisinterventie in zorg. De crisisinterventie vindt plaats bij de regionale 24-uurs crisisdienst. Het initiatief voor het contact ligt (vanaf een leeftijd van 16 jaar) bij de patiënt zelf, bij familie of het sociale netwerk, bij de politie, bij de gemeente of brandweer of bij de huisarts. Er is geen sprake van opname van de patiënt. Bij een crisisinterventie zonder opname, vinden crisiscontacten plaats ten behoeve van de stabilisatie van de patiënt, zonder dat de patiënt bij de crisisdienst overnacht. Als een patiënt uit crisiszorg gaat of overgaat naar een reguliere behandeling, moet de dbc met dit zorgtype gesloten worden. dbc s met het zorgtype Crisisinterventie zonder opname hebben een looptijd van maximaal 28 kalenderdagen en kunnen geen verblijfsdagen (met of zonder overnachting) bevatten. Crisisinterventie met opname 302 N.B: mag alleen geregistreerd worden door een 24-uurs crisisdienst met regionale functie. Het gaat hier om een crisisinterventie met een klinische opname en is aan de orde wanneer een patiënt crisiszorg nodig heeft die wordt geboden door een regionale 24-uurs crisisdienst. Een dbc met dit zorgtype zijn crisiscontacten waarbij een patiënt, ten behoeve van de stabilisatie van de patiënt, verblijft binnen de instelling. Als een patiënt uit crisiszorg gaat of overgaat naar een reguliere behandeling, moet de dbc met dit zorgtype gesloten worden. dbc s met het zorgtype Crisisinterventie met opname hebben een looptijd van maximaal 28 kalenderdagen en de dbc dient minimaal 1 en maximaal 27 verblijfsdagen met overnachtingen te bevatten Wijzigingen in de tariefbeschikking De aangepaste tarieven worden uiterlijk 1 juli 2016 gepubliceerd. 16

17 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Parallelle dbc s/dbbc s In de nadere regels ggz en fz wordt beschreven in welke situatie parallelliteit is toegestaan. In de regelgeving 2017 wordt niet alleen de parallelliteit beschreven binnen de gespecialiseerde ggz en binnen de forensische zorg, maar wordt ook aangegeven hoe deze zorg samenhangt met de medisch specialistische zorg en zorg geleverd binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd die bestaande mogelijkheden van parallelle trajecten veranderen. Daarnaast wordt voor zorg geleverd in combinatie met electroconvulsie therapie (ect) een uitzondering gemaakt in de regels rondom parallelliteit Wijzigingen in de nadere regels De nadere toelichting van parallelliteit staat vermeld onder 2. Afbakening in de nadere regel voor gespecialiseerde ggz en nadere regel forensische zorg. De uitzondering voor het registreren van ect staat genoemd onder Openen van dbc s/dbbc s. Nieuwe /gewijzigde tekst De volgende alinea is opgenomen in de nadere regel gespecialiseerde ggz: Samenloop Zvw en Wlz Als een patiënt zorg ontvangt op basis een Wlz-indicatie en hiervoor in een Wlz-instelling verblijft, is het mogelijk dat daarnaast zorg geleverd en betaald wordt vanuit de Zvw. Als de psychische stoornis van de patiënt niet samenhangt met de beperking waarvoor de Wlz-indicatie is afgegeven en integrale behandeling niet nodig is, wordt de zorg voor de psychische stoornis geleverd en betaald uit de Zvw. De volgende alinea is opgenomen in de nadere regel gespecialiseerde ggz en de nadere regel forensische zorg: Samenloop gespecialiseerde ggz en forensische zorg Het is mogelijk om een dbc voor de gespecialiseerde ggz te declareren naast een dbbc voor forensische zorg. Voorwaarde is dat aan de afzonderlijke regelgeving voor dbc- en dbbc-registratie wordt voldaan. Geestelijke gezondheidszorg die geen onderdeel uitmaakt van het door de rechter opgelegde vonnis, komt ten laste van de Zvw als de patiënt op de openingsdatum van de dbc en geldige zorgverzekering heeft. Voor de uitzondering met betrekking tot ect staat de volgende alinea opgenomen in de nadere regel gespecialiseerde ggz en de nadere regel forensische zorg: Voor behandeling bij ect geldt een uitzondering op de genoemde voorwaarden voor parallelle trajecten. Als er sprake is van een behandeling in combinatie met electroconvulsie therapie (ect), is het toegestaan om twee zorgtrajecten met dezelfde diagnosehoofdgroep (zoals opgenomen in tabel 6) te declareren. Voorwaarde hierbij is dat de zorgtrajecten worden uitgevoerd door twee verschillende zorgaanbieders. Daarnaast blijft het mogelijk om behandeling in combinatie met ect te leveren en declareren via onderlinge dienstverlening. 17

18 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 3.5 Heropenen dbc s/dbbc s (ggz en fz) In de regel is toegevoegd, dat als een patiënt na sluiting van de dbc, binnen 35 dagen weer terugkomt in behandeling met dezelfde diagnose, de dbc heropend moet worden Wijzigingen in de nadere regel ggz Er is zowel aanpassing in de regels, als in de toelichting in Bijlage 1 gedaan Gewijzigd in regels, in paragraaf openen dbc s In artikel is toegevoegd, dat heropenen van een dbc verplicht is als de patiënt binnen 35 dagen na sluiting terug in behandeling komt met dezelfde diagnose. In artikel is de tekst van de twee bullit aangepast aan de wijziging Gewijzigde tekst Bijlage 1 De nieuwe regel m.b.t. heropenen is toegevoegd als Gewijzigd plaatje Bijlage 1 paragraaf Samenvatting. De figuur aan het einde van de paragraaf is vervangen door een aangepaste. Tekst m.b.t. heropenen onder verwijderd. Hier stond tekst m.b.t. heropenen van een dbc. Deze is verwijderd Wijzigingen in nadere regel fz Er is een aanpassing doorgevoerd in de nadere regel fz. Gewijzigd in regels, in paragraaf openen dbc s In artikel is toegevoegd, dat heropenen van een dbc verplicht is als de patiënt binnen 35 dagen na sluiting terug in behandeling komt met dezelfde diagnose. Als de patiënt terugkomt in zorg en een nieuw plaatsingsnummer krijgt, wordt de dbbc niet heropend, maar wordt een nieuwe dbbc geopend. 18

19 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Kwaliteitsstatuut In de ggz regelgeving is systematisch de term hoofdbehandelaar vervangen door regiebehandelaar Wijzigingen in de nadere regels Gewijzigde tekst 1.4 Begripsbepalingen Het begrip hoofdbehandelaar is vervangen voor regiebehandelaar Onderstaande tekst is opgenomen bij het begrip regiebehandelaar : Regiebehandelaar: de regiebehandelaars in de gespecialiseerde ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrijgevestigden en instellingen. Vrijgevestigden De volgende beroepen kunnen als vrijgevestigde voorkomen als regiebehandelaar: - Psychiater - Klinisch psycholoog - Klinisch neuropsycholoog - Psychotherapeut Instellingen De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als regiebehandelaar: - Psychiater - Klinisch psycholoog - Klinisch neuropsycholoog - Psychotherapeut - Specialist ouderengeneeskunde - Verslavingsarts in profielregister KNMG - GZ-psycholoog - Klinisch geriater - Verpleegkundig specialist ggz Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het modelkwaliteitsstatuut ggz. Het model-kwaliteitsstatuut ggz is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en in werking treedt per 1 januari 2017; Nieuwe tekst Algemene bepalingen - regiebehandelaarschap Hier is een alinea opgenomen: Algemene bepalingen regiebehandelaarschap Zoals vermeld in de begripsbepalingen wordt voor het regiebehandelaarschap (conform de wens van partijen zoals vastgelegd in het model-kwaliteitsstatuut ggz) onderscheid gemaakt tussen instellingen en vrijgevestigden. Instelling: De zorgaanbieder die declareert met één van onderstaande AGB-classificatiecodes. Andere zorgaanbieders worden gelijkgesteld met een vrijgevestigde. Classificatiecode Omschrijving 06 Groep 06 Ziekenhuizen Groep Psychiatrisch Ziekenhuis 19 Audiologische Centra 22 Zelfstandige Behandelcentra Extramurale praktijken medisch specialisten 19

20 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 25 Inrichting voor Psychiatrische Deeltijdbehandeling 30 Instelling voor Verstandelijk Gehandicapten 35 Instelling voor Visueel Gehandicapten 45 Verpleeginrichtingen 47 Verpleeginrichtingen 54 GGZ instellingen (PUK/PAAZ) 60 Instellingen voor Dagverpleging voor Ouderen 70 Kinderdagverblijven 72 RIBW 73 Wlz Gecombineerd 75 Thuiszorginstellingen 79 RIAGG 1. Ontheffingsregeling regiebehandelaarschap bij overgang vanuit Jeugdwet Gespecialiseerde ggz Er geldt een ontheffing op de lijst met beroepen voor het regiebehandelaarschap voor patiënten die gedurende de behandeling (gestart onder de Jeugdwet) de 18-jarige leeftijd bereiken (zorgtype 147). In dit geval mogen, in afwijking op wat hierboven is weergegeven, ook de volgende beroepen voorkomen als regiebehandelaar: - Kinder- en Jeugdpsycholoog - Orthopedagoog generalist Deze ontheffing geldt uitsluitend voor de behandeling die afgerond moet worden zodra een patiënt de 18 jarige leeftijd heeft bereikt. Deze wordt als initiële dbc onder de Zvw geregistreerd (zorgtype 147). Bij vervolgdbc s geldt deze uitzondering niet. Generalistische basis-ggz Er geldt een ontheffing op de lijst met beroepen voor het regiebehandelaarschap voor patiënten die gedurende de behandeling (gestart onder de Jeugdwet) de 18-jarige leeftijd bereiken. In dit geval mogen, in afwijking op wat hierboven is weergegeven, ook de volgende beroepen voorkomen als regiebehandelaar: - Kinder- en Jeugdpsycholoog - Orthopedagoog generalist Deze ontheffing geldt uitsluitend voor de behandeling die nog afgerond moet worden, zodra de patiënt de 18 jarige leeftijd heeft bereikt. De uitzondering is daarom alleen van toepassing op de eerste prestatie in de generalistische basis-ggz die voor deze patiënt geopend wordt na het bereiken van de 18-jarige leeftijd. De uitzondering geldt daarmee niet voor het openen van een nieuwe prestatie in de generalistische basis in het volgende jaar voor dezelfde diagnose. Indien er sprake is van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet, dan geldt de eis van verplicht directe tijd van de regiebehandelaar niet. Ter toelichting: deze bepaling bestaat al in de gespecialiseerde ggz. Door dit op te nemen wordt de regelgeving voor g-ggz en gb-ggz gelijkgetrokken. 2. Uitbreiding regiebehandelaarschap bij toegekende experimenteerruimte Indien een zoals in het model-kwaliteitsstatuut benoemde derde (onafhankelijke) partij een tweezijdig verzoek ontvangt tot uitbreiding 20

21 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v van het regiebehandelaarschap en goedkeurt, dan kan het betreffende initiatief gebruik maken van een keuzemogelijkheid op dbc-niveau, die mogelijk maakt andere beroepen te selecteren dan genoemd in artikel 1.3 onder dd. Uitsluitend BIG-geregistreerde beroepen kunnen in aanmerking komen voor een uitbreiding op de lijst met beroepen voor het regiebehandelaarschap. Onderstaande regel staat al in de nadere regel g-ggz. Juridisch gezien is het zuiver dit ook te noemen in de tariefbeschikking. De bepaling in de nadere regel noemt hier voor het stellen van een diagnose. Deze bijzin, afkomstig uit de brief van de minister uit 2012, levert veel verwarring op, aangezien dit geen term is die aansluit bij de NZa-regelgeving. We verwijderen deze per Voorschrift regiebehandelaar - In de tariefbeschikking neemt de NZa als voorwaarde op dat de dbc/prestatie generalistische basis-ggz/ovp in rekening gebracht kan worden indien de regiebehandelaar direct patiëntgebonden tijd heeft besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Naast de Ontheffingsregeling regiebehandelaarschap bij overgang vanuit Jeugdwet (zie boven) geldt het volgende: Voor crisis-dbc s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn. Verwijderde Tekst Bijlage 2 Bijlage 2 komt geheel te vervallen. 21

22 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 3.7 Invoering DSM-5 De regelgeving is uitgebreid met het proces classificatie in de DSM-5. Een nieuw zorgtype voor de overgang naar DSM-5 is toegevoegd Wijzigingen in de nadere regels Regeling ggz In de regeling dient een tekst openomen te worden over het verplicht classificeren in DSM-5 en vervolgens via de conversietabel te vertalen naar een diagnose in de codelijst diagnose. In de paragraaf Typeren van dbc s staat de volgende tekst: Onderdeel III - Classificeren van de diagnose De hoofdbehandelaar registreert de diagnoseclassificatie conform DSM- IV-TR4. De diagnose moet geregistreerd worden op vijf assen. Zie voor uitgebreide toelichting het onderdeel Vastleggen diagnoseclassificatie in bijlage I. Nieuwe tekst: Onderdeel III Classificeren en vastleggen van de diagnose van de patiënt - De regiebehandelaar voert de diagnoseclassificatie uit conform DSM- 5. Ten behoeve van de registratie en bekostiging dient de DSM-5 diagnose vertaald te worden naar een DSM-IV-TR diagnose. - De regiebehandelaar registreert de geclassificeerde DSM-5 diagnose en de diagnose van de patiënt conform DSM-IV-TR. De diagnose moet geregistreerd worden op vijf assen. Zie voor uitgebreide toelichting het onderdeel Vastleggen diagnoses in bijlage I. In bijlage I staat de volgende tekst: Vastleggen diagnoseclassificatie De diagnoseclassificatie in de dbc-systematiek sluit aan bij de regels die gelden rondom het gebruik van de DSM-IV-TR. De registratie van de diagnose gebeurt met behulp van de diagnosetabel van de NZa die is gebaseerd op de DSM-IV-TR. De bijbehorende codes van As 1 en As 2 sluiten aan bij de ICD-9-CM Registreren diagnose per as De hoofdbehandelaar registreert de classificatie conform DSM-IV-TR. Hierbij moet de diagnose geregistreerd worden op alle vijf zogeheten assen, die hieronder worden besproken. Nieuwe tekst: Vastleggen diagnose De diagnoseclassificatie in de dbc-systematiek sluit aan bij de regels die gelden rondom het gebruik van de DSM-5. De registratie van de diagnose gebeurt met behulp van de diagnosetabel van de NZa die is gebaseerd op de DSM-IV-TR. De bijbehorende codes van As 1 en As 2 sluiten aan bij de ICD-9-CM Registreren diagnose per as De regiebehandelaar registreert de diagnose conform DSM-IV-TR. Hierbij moet de diagnose geregistreerd worden op alle vijf zogeheten assen, die hieronder worden besproken. 22

23 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v In de paragraaf 3.3 Declaratiebepalingen dbc s staat de volgende tekst: Te declareren dbc-tarief 1. Voor het leveren van zorg aan een patiënt kan de zorgaanbieder een bij deze zorg behorend dbc-tarief declareren als voldaan is aan de volgende voorwaarden:.. - De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-dbc of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplicht directe tijd van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-dbc s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn. Nieuwe tekst: Te declareren dbc-tarief 1. Voor het leveren van zorg aan een patiënt kan de zorgaanbieder een bij deze zorg behorend dbc-tarief declareren als voldaan is aan de volgende voorwaarden: - De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-dbc, een initiële dbc door de overgang naar DSM-5 (zorgtype 150) of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplicht directe tijd van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-dbc s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn. In de paragraaf Omgaan met meerdere primaire diagnoses staat de tekst: Onverzekerde diagnoses Van een onverzekerde diagnose is sprake als het Zorginstituut Nederland (voorheen het College van Zorgverzekeringen) heeft bepaald dat een diagnose niet onder de aanspraak van het basispakket van de Zvw valt. Het gaat hier om: - aanpassingsstoornissen; - andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn; - leerstoornissen. Deze diagnoses kunnen wel als primaire diagnose worden geregistreerd. Als echter andere activiteiten zijn geregistreerd dan pre-intake, diagnostiek en algemeen indirecte tijd valt de dbc uit bij validatie. In de OZP lijst zijn twee prestaties opgenomen voor onverzekerde zorg. Ten aanzien van de vraag wat onverzekerde zorg is, zijn te allen tijde de uitspraken van Zorginstituut Nederland (voorheen het College voor Zorgverzekeringen) leidend. Nieuwe tekst: Onverzekerde diagnoses Van een onverzekerde diagnose is sprake als het Zorginstituut Nederland heeft bepaald dat een diagnose niet onder de aanspraak van het basispakket van de Zvw valt. Deze diagnoses kunnen wel als primaire diagnose worden geregistreerd. Als echter andere activiteiten zijn geregistreerd dan pre-intake, diagnostiek en algemeen indirecte tijd valt de dbc uit bij validatie. In de OZP lijst15 zijn twee prestaties opgenomen voor onverzekerde zorg. Ten 23

24 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz aanzien van de vraag wat onverzekerde zorg is, zijn te allen tijde de uitspraken van Zorginstituut Nederland leidend Regeling fz In de regeling dient een tekst opgenomen te worden over het verplicht classificeren in DSM-5 en vervolgens via de conversietabel te vertalen naar een diagnose in de codelijst diagnose. In de Begripsbepalingen staat de volgende tekst: hoofdbehandelaar: zorgverlener, al dan niet in dienst van een rechtspersoon als bedoeld onder (ii) die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, bij die patiënt de diagnose stelt en onder wiens verantwoordelijkheid het dbbc-traject van die patiënt wordt doorlopen. Uitsluitend zorgverleners met een beroep dat is opgenomen in het BIGregister en die bevoegd en bekwaam zijn om patiënten te classificeren volgens de systematiek van de DSM-IV-TR kunnen als hoofdbehandelaar worden aangemerkt; Nieuwe tekst: hoofdbehandelaar: zorgverlener, al dan niet in dienst van een rechtspersoon als bedoeld onder (ii) die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, bij die patiënt de diagnose stelt en onder wiens verantwoordelijkheid het dbbc-traject van die patiënt wordt doorlopen. Uitsluitend zorgverleners met een beroep dat is opgenomen in het BIGregister en die bevoegd en bekwaam zijn om patiënten te classificeren volgens de systematiek van de DSM-5 kunnen als hoofdbehandelaar worden aangemerkt; In de paragraaf Typeren staat de volgende tekst: Onderdeel V Vastleggen van de diagnose van de patiënt De hoofdbehandelaar registreert de diagnose van de patiënt conform DSM-IV-TR.5 De diagnose moet geregistreerd worden op vijf assen. Zie voor uitgebreide toelichting Vastleggen diagnose van de patiënt in Bijlage I. Nieuwe tekst: Onderdeel V Classificeren en vastleggen van de diagnose van de patiënt De hoofdbehandelaar voert de diagnoseclassificatie uit conform DSM-5. Ten behoeve van de registratie en bekostiging dient de DSM-5 diagnose vertaald te worden naar een DSM-IV-TR diagnose. De hoofdbehandelaar registreert de geclassificeerde DSM-5 diagnose en de diagnose van de patiënt conform DSM-IV-TR. De diagnose moet geregistreerd worden op vijf assen. Zie voor uitgebreide toelichting Vastleggen diagnose van de patiënt in Bijlage I. In de paragraaf Wie typeert staat de tekst: De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor het juist invullen van de volledige typering. Alleen de hoofdbehandelaar mag typeren. Uitsluitend zorgverleners met een beroep dat is opgenomen in het BIGregister12, waarvan het beroep is opgenomen op de dbbc-beroepentabel en die bevoegd en bekwaam zijn om patiënten te classificeren volgens de systematiek van de DSM-IV-TR, kunnen als hoofdbehandelaar worden aangemerkt. Nieuwe tekst: De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor het juist invullen van de volledige typering. Alleen de hoofdbehandelaar mag typeren. Uitsluitend zorgverleners met een beroep dat is opgenomen in het BIG- 24

25 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v register12, waarvan het beroep is opgenomen op de dbbc-beroepentabel en die bevoegd en bekwaam zijn om patiënten te classificeren volgens de systematiek van de DSM-5, kunnen als hoofdbehandelaar worden aangemerkt. In bijlage 1 staat de volgende tekst: Vastleggen diagnose van de patiënt Het vijfde onderdeel van de typering is het vastleggen van de diagnose van de patiënt. De diagnoseclassificatie in de dbbc-systematiek sluit aan bij de regels die gelden voor het gebruik van de DSM-IV-TR. De hoofdbehandelaar registreert de diagnose met behulp van de diagnosetabel die is gebaseerd op de DSM-IV-TR. De diagnose moet geregistreerd worden op vijf assen. Nieuwe tekst: Vastleggen diagnose van de patiënt Het vijfde onderdeel van de typering is het vastleggen van de diagnose van de patiënt. De diagnoseclassificatie in de dbbc-systematiek sluit aan bij de regels die gelden voor het gebruik van de DSM-5. De DSM-5 diagnose wordt via een conversietabel vertaald naar een DSM-IV-TR diagnose. De hoofdbehandelaar registreert de diagnose met behulp van de diagnosetabel die is gebaseerd op de DSM-IV-TR. De diagnose moet geregistreerd worden op vijf assen. In bijlage 2: Zorgtypen Is zorgtype 150 toegevoegd en toegelicht. Initiële dbc Code Zorgtype 101 Reguliere zorg 106 Second opinion-dbc 107 Zorg op basis van een tertiaire verwijzing 108 Langdurig periodieke controle (bij overname) 109 Bemoeizorg 110 Rechterlijke machtiging (rm) 111 Inbewaringstelling (ibs) 116 Rechterlijke machtiging met voorwaarden 147 Overgang vanuit de Jeugdwet 150 Overgang naar DSM-5 Overgang DSM Dit zorgtype moet gebruikt worden voor een lopende behandeling die in 2017 wordt voortgezet met een nieuw zorgtraject en een initiële dbc door de overgang naar DSM Circulaire bij de Regeling basis-ggz Een toelichtende tekst over het gebruik van de conversietabel en de nieuwe procedure m.b.t. het classificeren wordt opgenomen in de bij de regeling te publiceren circulaire Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz De aanlevering van de MDS wordt uitgebreid met het verplichte veld diagnosecode DSM-5. 25

26 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde fz De aanlevering van de MDS wordt uitgebreid met het verplichte veld diagnosecode DSM-5. 26

27 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Vaktherapie In plaats van 3 categorieën vaktherapie, zijn vanaf de vijf klassieke vormen van vaktherapie zoals genoemd in het rapport van Zorginstituut Nederland (vaktherapie en Dagbesteding) opgenomen in de regels en de codetabellen. Het betreft hier de vijf vormen die volgens ZiNL als verzekerde zorg worden beschouwd. Ook is de definitie van vaktherapie aangepast aan die in het rapport van ZiNL Wijzigingen in de nadere regel Er zijn alleen wijzigingen aangebracht in bijlage 4 activiteiten en verrichtingen. In de tabel met verrichtingen zijn de bestaande codes verwijderd en vijf nieuwe codes toegevoegd. In de definities die volgen op de tabel is de definitie van vaktherapie aangepast. Gewijzigde tekst tabel (regels verwijderd, regels toegevoegd) 3.4 Vaktherapie Tijdschrijven Nee Nee Nee Nee Nee Beeldende therapie Tijdschrijven Nee Nee Nee Nee Nee Patiënt individueel Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Nee Patiënt in groep Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Ja Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Nee Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Ja Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Nee Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Ja Danstherapie Tijdschrijven Nee Nee Nee Nee Nee Patiënt individueel Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Nee Patiënt in groep Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Ja Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Nee Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Ja Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Nee Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Ja Dramatherapie Tijdschrijven Nee Nee Nee Nee Nee Patiënt individueel Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Nee Patiënt in groep Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Ja Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individu Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Nee Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Ja Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Nee Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Ja 27

28 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 3.4 Vaktherapie Tijdschrijven Nee Nee Nee Nee Nee Muziektherapie Tijdschrijven Nee Nee Nee Nee Nee Patiënt individueel Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Nee Patiënt in groep Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Ja Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Nee Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Ja Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Nee Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Ja Psychomotorische therapie Tijdschrijven Nee Nee Nee Nee Nee Patiënt individueel Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Ja Patiënt in groep Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Ja Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individu Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Nee Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Ja Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja Nee Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep Tijdschrijven Ja Ja Ja Ja ja Gewijzigde definitie vaktherapie Vaktherapie: Dit is een behandelvorm voor mensen met psychiatrische stoornissen en psychosociale en fysieke problematiek, waarbij methodisch gebruik gemaakt wordt van een ervaringsgerichte werkwijze. De vakdisciplines zijn: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. Vaktherapie wordt uitgeoefend door beeldende-, dans-, drama-, muziek- en psychomotorische therapeuten die hiertoe een opleiding hebben afgerond aan een erkende opleiding tot een vak-therapeutisch beroep. Systematische inzet van werkvormen, materialen en technieken in de genoemde disciplines zijn het voertuig voor de beroepsuitvoering. De problematiek van de cliënt komt al doende naar voren en leidt tot ervaringen die effect hebben op de problematiek. Vaktherapie kan binnen de geneeskundige ggz alleen aangeboden worden als onderdeel van een multidisciplinaire behandeling, onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar. 28

29 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Verblijfsprestaties Wijzigingen in de nadere regel De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: - Er is een artikel toegevoegd over het vastleggen van keuzes rondom het inschalen van de patiënt, het herbeoordelen van een gewijzigde zorgvraag en het al dan niet beëindigen van het verblijf van de patiënt. - Er is expliciet gemaakt dat de zorgvraag bepalend is voor de initiële setting van de patiënt; - De zin Declaratie vindt plaats in overeenstemming met de verblijfsdagen die telkens, volgens de zorgvraag van de patiënt, van toepassing zijn. is verwijderd. Deze impliceert dat de zorgvraag elke dag bepalend is voor het gedeclareerde bed. Daarnaast is expliciet opgenomen hoe de verblijfsdag en de nhc/nic zich tot elkaar verhouden. Nadere regel 2016 Categorie III Verblijf Bij de registratie van verblijf wordt onderscheid gemaakt tussen verblijf met overnachting en verblijf zonder overnachting. Verblijf wordt altijd geregistreerd op basis van dagen aanwezigheid door middel van deelprestaties verblijf. De codes die bij registratie gebruikt moeten worden staan in Bijlage 4: Activiteiten en verrichtingen, een uitgebreide beschrijving van de verschillende verblijfscategorieën staat in onderdeel Bijlage 6: Deelprestaties verblijf. 20. Iedereen onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar mag verblijfsdagen registreren. Verblijfsdag met overnachting 21. Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt en dus niet s nachts in de kliniek verblijft geldt niet als verblijfsdag. 22. Voor de keuze van de deelprestatie verblijf is de zorgvraag van de patiënt leidend. Op basis van de zorgvraag van de patiënt is één van de zeven prestaties van verblijf van toepassing welke het meest overeenkomt met de beschreven verblijfszorg. Declaratie vindt plaats in overeenstemming met de verblijfsdagen die telkens, volgens de zorgvraag van de patiënt, van toepassing zijn. Nadere regel 2017 Categorie III Verblijf Bij de registratie van verblijf wordt onderscheid gemaakt tussen verblijf met overnachting en verblijf zonder overnachting. Verblijf wordt altijd geregistreerd op basis van dagen aanwezigheid door middel van deelprestaties verblijf. De codes die bij registratie gebruikt moeten worden staan in Bijlage 3: Activiteiten en verrichtingen, een uitgebreide beschrijving van de verschillende verblijfscategorieën staat in onderdeel Bijlage 5: Deelprestaties verblijf. 21. Iedereen onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar mag verblijfsdagen registreren. 22. De aanbieder moet in het behandeldossier vastleggen welke keuzes er gemaakt zijn rondom het inschalen van de patiënt op één van de prestaties van verblijf, rondom het herbeoordelen van de patiënt bij een gewijzigde zorgvraag en rondom het al dan niet beëindigen van het verblijf van de patiënt. Het herbeoordelen van de patiënt gaat over het 29

30 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz mogelijk op- en afschalen van de patiënt, wijzigen van afspraken over verlof en wijzigen van afspraken over beveiliging. Verblijfsdag met overnachting 23. Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt en dus niet s nachts in de kliniek verblijft geldt niet als verblijfsdag. Bij iedere verblijfsdag wordt de bijbehorende nhcprestatie geregistreerd voor de kapitaallasten bij verblijf. 24. Voor de keuze van de deelprestatie verblijf is de zorgvraag van de patiënt leidend. Op basis van de initiële zorgvraag van de patiënt is één van de acht prestaties van verblijf van toepassing welke het meest overeenkomt met de beschreven verblijfszorg. 30

31 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Bekostiging high intensive care (hic) Er is een nieuwe verblijfsprestatie ontwikkeld voor high intensive care. De prestatie is de regelgeving op diverse plaatsen toegevoegd. Het gaat hier om de volgende prestatiebeschrijving: DEELPRESTATIE VERBLIJF H (HIC) Verblijfszorg Dit verblijfsproduct is bedoeld voor ggz patiënten met een zeer intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. De behoefte aan begeleiding is afhankelijk van het beloop van het ziektebeeld van de patiënt en kan, indien nodig, tot 1-op-1 begeleiding worden opgeschaald. De nadruk ligt hierbij op het aanbieden van oplossingen en voorkomen van dwang maatregelen. Wat betreft de zelfstandigheid in het ADL/BDL is er permanente begeleiding nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is wisselend. Wel is er gedeeltelijk overname van zorg en permanent (opvoedkundig) toezicht door VOV-personeel nodig. Intensiteit van de begeleiding kan sterk wisselen en, indien nodig, opgeschaald worden tot 1-op-1 begeleiding. Patiënten vertonen over het algemeen ernstige gedragsproblemen/agressie, dan wel ernstige verstoringen in het functioneren. In het algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding en dagstructurering, met continu individueel (opvoedkundig) toezicht. Inzet VOV personeel Op deze setting wordt tussen de 1,3 en 2,0 fte per bed/plaats ingezet. Bedbezetting De patiënten blijven doorgaans tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek. Toezicht/beveiliging Het betreft een gesloten setting, die beschermd is waarbij het grootste deel van de patiënten de setting niet zal verlaten en waar het grootste deel van de patiënten zich niet aan het toezicht kan onttrekken. Familie van de patiënt kan op de afdeling onderdeel uitmaken van de behandeling. Fysieke setting / Kenmerken huisvesting De setting kent over het algemeen specifieke bouwkundige en installatietechnische aanpassingen op het gebied voorkomen van terugval en stimuleren van herstel. Zo is er de mogelijkheid op te schalen naar een prikkelarme intensieve begeleidingsafdeling of een extra beveiligde kamer Wijzigingen in de beleidsregel In bijlage 2 (Prestaties en prestatiebeschrijvingen dbc-zorgproducten) van de beleidsregel is de prestatiebeschrijving van verblijfsprestatie H (hic) voor de hic toegevoegd. Op diverse plaatsen is aangepast dat er geen zeven maar acht verblijfsprestaties zijn Wijzigingen in de nadere regels In bijlage 5 (deelprestaties verblijf) van de nadere regel is de prestatiebeschrijving van verblijfsprestatie H (hic) voor de hic toegevoegd. Op diverse plaatsen is aangepast dat er geen zeven maar acht verblijfsprestaties zijn. 31

32 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz In de toelichting op het registeren van verblijf met overnachting ( ) is de onderstaande omschrijving met figuur opgenomen van de hic: Deelprestatie H (hic) De HIC is een acute opname afdeling voor patiënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten opnamesetting nodig is. In een hic is de highcarefunctie (hc) en de intensivecarefunctie (ic) gecombineerd. Behandeling op een hic zal in veel gevallen een intermezzo zijn binnen een ambulant zorgtraject. Doel is het hervinden van stabiliteit en de eigen regie in een klimaat waarbij de mogelijke schadelijke invloeden van een opname tot het minimum worden beperkt en er weer stappen worden gezet naar herstel. De patiënt verblijft in principe op een high care afdeling. Wanneer de situatie daar om vraagt, kan er opgeschaald worden naar 1 op 1 begeleiding. Dit gebeurt in de ic-afdeling. Eén-op-één begeleiding wordt ingezet met als doel (verergering) van crisissituaties, agressie en dwang en drang te voorkomen. Bij verdere escalatie kan nog worden opgeschaald naar een extra beveiligde kamer (ebk). Kenmerkend voor de ic en ebk is dat zij in beginsel niet bezet maar zijn beschikbaar voor het geval dat opschaling noodzakelijk is. Zie figuur hieronder voor de semantiek. Figuur: Semantiek hic Wijzigingen in de tariefbeschikking In bijlage 1 (dbc-zorgproducten) van de tariefbeschikking is de tarief, bestaande uit het component zorg en de NHC, toegevoegd. Ook in de tabellen waar de vergelijking van de NHC beveiligde setting met reguliere NHC voor de berekening van de toeslag wordt weergegeven, is de verblijfsprestatie H (hic) toegevoegd. In de bijlage 1 is ook de prestatiebeschrijving van verblijfsprestatie H (hic) voor de hic toegevoegd. Op diverse plaatsen is aangepast dat er geen zeven maar acht verblijfsprestaties/nhc s zijn. 32

33 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Verder aansluiten validatieregels en nadere regel (ggz) Beschrijf hier globaal wat er is toegevoegd aan de beleidsregel, nadere regel en/of tariefbeschikking in het kader van het onderwerp Wijzigingen in de nadere regels Omschrijf hier de locatie van de wijziging. I.v.m. verschuivingen in bladzijden en paragrafen alleen de naam van de koptekst waaronder wat wordt gewijzigd. Nieuwe tekst in regels, registreren Naar aanleiding van het jaarrekeningentraject is vastgesteld, dat er in iedere dbc niet alleen directe tijd, maar meer specifiek directe tijd van de hoofdbehandelaar geregistreerd moet zijn. Dit is in de regels verduidelijkt, is toegevoegd als Iedere dbc moet directe tijd van een regiebehandelaar bevatten Tekst gewijzigd in 3.3 declaratiebepalingen In 3.3 stond vanaf 2013: de hoofdbehandelaar heeft voor het stellen van een diagnose direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd.. Het criterium voor het stellen van een diagnose is niet toezichtbaar en handhaafbaar. De NZa heeft eerder in een circulaire verduidelijkt dat het formele criterium enkel is dat de hoofdbehandelaar directe tijd heeft besteed. Daarom worden per 2017 de woorden voor het stellen van een diagnose verwijderd. 33

34 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 3.12 Beroepentabel (ggz en fz) Er zijn twee beroepen toegevoegd aan de beroepentabel ggz en fz. Het gaat om de ervaringsdeskundige ggz en de hbo-pedagoog. Zij worden toegevoegd onder de agogische beroepen. Aan het registreren van tijd door de ervaringsdeskundige ggz zijn nadere eisen gesteld. De geregistreerde tijd leidt in 2017 nog niet af naar de dbc. Ook is in de beroepentabel met behulp van een voorbeeld verduidelijkt, hoe de ondersteuners in de ggz in de huidige bekostigingssystematiek zijn opgenomen Wijzigingen in de nadere regels (ggz en fz) De wijzigingen zijn allemaal gedaan in bijlage 5, Beroepentabel. Nieuwe tekst beroepentabel, bijlage 5 ggz en fz Ervaringsdeskundige ggz en hbo pedagoog toegevoegd per Met ingang van 1 januari 2017 zijn de hbo-pedagoog en de ervaringsdeskundige ggz na een positief advies hierover van het netwerk kwaliteitsontwikkeling ggz - toegevoegd aan de dbcberoepentabel. Zij zijn opgenomen onder de agogische beroepen. Geschreven tijd leidt nog niet af naar een dbc. Beide beroepen mogen tijd registreren in een dbc, onder voorwaarde dat er sprake is van een contact in het kader van het behandelplan, en van zelfstandig handelen naar eigen inzicht. Voor de ervaringsdeskundige zijn de beroepen op mbo- en hbo niveau apart toegevoegd. De door beide beroepen geregistreerde tijd, telt voor 2017 nog niet mee in de afleiding naar de dbc. Toelichting tijdschrijven ervaringsdeskundige De ervaringsdeskundige ggz wordt door een aantal ggz aanbieders ingezet, bijvoorbeeld in FACT teams maar ook in behandelcentra en klinieken. Hij maakt deel uit van het multidisciplinair overleg (mdo), waarin onder andere herstelgerichte doelen worden geformuleerd. De ervaringsdeskundige heeft een rol in het behandelplan, geeft individuele begeleiding maar ook begeleiding in groepen. Hij handelt naar eigen inzicht, waarna evaluatie plaatsvindt in het mdo. Opleiding/ beroepscompetenties ervaringsdeskundige Een door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz genoemde randvoorwaarde voor het opnemen van de ervaringsdeskundige in de beroepentabel is, dat de opleiding geüniformeerd moet worden, en gedifferentieerd in opleidingsniveau (mbo-hbo) op basis van het beroepscompetentieprofiel 1 ervaringsdeskundigheid. Op dit moment is er nog geen sprake van deze uniformering en differentiatie. Er is wel een aantal opleidingsbouwstenen ontwikkeld aansluitend op het competentieprofiel. In samenwerking met het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz wordt een curriculum ontwikkeld, dat eind 2016 moet leiden tot een (landelijk) hbo5 en mbo4 profiel. Dit curriculum is echter nog in ontwikkeling, en niet bruikbaar voor de regelgeving De ervaringsdeskundige moet in ieder geval - voldoen aan het competentieprofiel ervaringsdeskundige; 1 Beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigheid, GGZNederland, Trimbos instituut, Hee, Phrenos,

35 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v deelnemen aan het multidisciplinair overleg (mdo); - in loondienst zijn. Het is een normale baan. Dit kan ook bij een andere zorgaanbieder zijn (dus inhuren); - in dienst zijn in de functie van ervaringsdeskundige; - in een later stadium: voldoen aan de opleidingseisen zoals geformuleerd in het curriculum hbo-mbo, zoals dat eind 2016 gereed is. mbo4 is daarbij de ondergrens. Het is de taak van zorgaanbieders om de goede kwaliteit van de zorg van de ervaringsdeskundige naar de zorgverzekeraar toe te onderbouwen. Nieuwe tekst ondersteunende beroepen, bijlage 5 ggz en fz Ondersteunende beroepen De ondersteunende beroepen in de ggz schrijven geen tijd. In de kostprijsberekening, die vooraf gaat aan de bepaling van de maximumtarieven, is rekening gehouden met deze ondersteunende beroepen. De kosten hiervan zijn verdisconteerd in de kostprijs/uur van de wél tijdschrijvende beroepen. Zie voor een (fictief) voorbeeld Figuur 1 Instelling A (fictief voorbeeld) Ondersteuner Psychiater Psycholoog SPV Kosten Aantal tijd schrijvende 10 behandelaren Toegerekende bedrag per FTE Aantal FTE per tijd schrijvend beroep Toegerekende kosten ondersteuners per beroep Indirecte kosten Totale kosten Figuur 1 Fictief voorbeeld verdiscontering kosten ondersteuners in kostprijs/uur van tijdschrijvende beroepen. Uitleg hierover vindt u in de beleidsregel kostprijsberekening curatieve ggz (op dit moment BR/CU-5078). Na de dbc-beroepentabel vindt u de indeling van de ondersteunende beroepen conform het kostprijsmodel. Aanpassing beroepentabel agogen AG Agogische beroepen Agogische beroepen AG.BI Basisberoep initieel (BI) Basis beroep gezondheidszorg (BG) AG.BI.mwd AG MWD Maatschappelijk werkende (MWD) AG.BI.sph AG SPH Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH) AG.BI.hped AG HBO pedagoog HBO-pedagoog AG.BI.ev.mbo AG- ervaringsdeskundige ggz MBO4 Ervaringsdeskundige ggz MBO4 AG.BI.ev.hbo AG- ervaringsdeskundige ggz HBO5 Ervaringsdeskundige ggz HBO5 AG.BG Basisberoep Gezondheidszorg (BG) Basis beroep Gezondheidszorg (BG) AG.BG.agoog AG - agoog Ggz-agoog AG.SF Specialisatie/ functiedifferentiatie (SF) SF Specialisatie / functiedifferentiatie AG.SF.vrstgeh AG verst.gehand. Ggz-agoog AG.SF.kjpsych AG.kj. psychiatrie Agoog K&J psychiatrie AG.SF.overig PB SF overig Overig agogisch SF 35

36 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 3.13 Inzet psychiaters bij verzoek levensbeëindiging Beschrijf hier globaal wat er is toegevoegd aan de beleidsregel, nadere regel en/of tariefbeschikking in het kader van het onderwerp Wijzigingen in de beleidsregel De volgende overige zorgprestatie (ozp) is toegevoegd aan de beleidsregel: Deze prestatie is bedoeld voor een eerste consulatie door een psychiater bij een euthanasieverzoek op grond van psychisch lijden. De consultatie vindt plaats conform de richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis. Het verzoek tot consultatie is afkomstig van een behandelend psychiater, een huisarts, arts Levenseindekliniek of een overige direct bij de behandeling van de patiënt betrokken arts/medisch specialist. De werkzaamheden die met dit OVP in rekening kunnen worden gebracht bedragen het dossieronderzoek, gesprek met patiënt en naasten, verslaglegging en afsluiting Wijzigingen in de nadere regel Nieuwe tekst bij overige zorgproducten (ozp s) Zorg die tot het basispakket behoort 1. Bij consultaties door een psychiater bij een euthanasieverzoek op grond van psychisch lijden kan het specifiek ozp in rekening worden gebracht. De werkzaamheden die met dit ozp in rekening kunnen worden gebracht betreffen het dossieronderzoek, gesprek met patiënt en naasten, verslaglegging en afsluiting. Hierbij geldt een maximum van 12 uur per patiënt Wijzigingen in de tariefbeschikking In de tariefbeschikking gespecialiseerde ggz zijn de volgende aanpassingen gedaan. Nieuwe tekst bij Aanvullende voorschriften, tarief Overige producten Voor de prestatie Consultatie bij euthanasieverzoeken op grond van psychisch lijden geldt een maximum van 12 uur per patiënt. Nieuwe tekst in Bijlage 1 dbc Zorgproducten, tabel Deelprestaties Overige prestaties Deelprestaties Overige prestaties Tarief Eenheid Beschikbaarheidscomponent crisis (BCC) Elektronconvulsie therapie (ECT) Verblijf zonder overnachting (VZO) Ambulante Methadonverstrekking (AMV) Consultatie bij euthanasieverzoeken op grond van psychisch lijden 372,51 per crisis-dbc 334,45 per behandeling 117,81 per dag 19,52 per maand 187,79 per uur Onderlinge dienstverlening Vrij - 36

37 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Diverse tekstuele wijzigingen Wijzigingen in de nadere regel (ggz) Omschrijving fysiotherapie In de activiteitomschrijving van fysiotherapie in bijlage 4 werd verwezen naar een niet meer bestaand document. De verwijzing is aangepast Beschrijving zorgtype 147 In bijlage 3 is bij Zorgtypen de ontbrekende omschrijving toegevoegd Verwijzerscode 08 in informatiebepalingen dbc In de informatiebepalingen is de verwijzerscode 08 toegevoegd Beveiligde geestelijke gezondheidszorg In de huidige regelgeving zit een mogelijke beperking voor het verlenen van beveiligde ggz: voor declaratie van de toeslag voor beveiligde ggz op het normatieve huisvestingscomponent (NHC) is een productieafspraak met het Ministerie van VenJ vereist. Door dit criterium is niet mogelijk voor een zorgaanbieder die geen contract heeft met VenJ, om deze opslag te declareren, ook niet als zij de beveiligde zorg in onderlinge dienstverlening laten uitvoeren. Door een minimale wijziging in de productstructuur is deze beperking weggenomen Wijzigingen in de tariefbeschikking (ggz) In de huidige tariefbeschikking van de gespecialiseerde ggz 2016 (TB- CU ) staan criteria opgenomen voor de declaratie van de NHC beveiligde setting met Beveiligingsniveau 2 of 3. Voor de zorgaanbieder geldt het volgende: Het betreft een aanbieder die een gesloten gespecialiseerde voorziening voor geestelijke gezondheidszorg exploiteert én beveiligde verblijfszorg levert aan het ministerie van VenJ. Hierin willen wij de eis met betrekking tot de levering van zorg aan het Ministerie van VenJ uit de tariefbeschikking halen: Het betreft een aanbieder die een gesloten gespecialiseerde voorziening voor geestelijke gezondheidszorg exploiteert. 37

38 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 4. Wijzigingen in de validatieregels Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen in de validatieregels en de toelichting validatieregels. 4.1 Toevoegen twee nieuwe zorgtitels bij fz De nieuwe zorgtitels Bevel voorlopige verpleging (art.509i Sv) Bevel voorlopige verpleging (art.509i Sv) Bevel aanhouding (art.509h Sv) Bevel aanhouding (art.509h Sv) moeten activiteiten bevatten door een beroep uit de zorgclusters Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische Beroepen. Met een uitbreiding van validatieregel Val6809 is dit gerealiseerd Val6809 Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6809 dbbc Valt de dbbc uit 2 Naam Initieel zorgtype TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt) Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt) heeft activiteiten door beroep uit de beroepenclusters Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische Beroepen Conditie Als een dbbc het initiële zorgtype TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt) Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt) heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit één van de beroepen clusters Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische beroepen De bestaande validatieregel Val6809 heeft een einddatum van gekregen. Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6809 dbbc Valt de dbbc uit 2 Naam Initieel zorgtype TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt) 38

39 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt) heeft activiteiten door beroep uit de beroepenclusters Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische Beroepen Conditie Als een dbbc het initiële zorgtype TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt) Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt) heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit één van de beroepen clusters Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische beroepen Validatieregel Val6809 is opgevoerd met begindatum Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6809 dbbc Valt de dbbc uit 2 Naam Initieel of vervolg zorgtype TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt) Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt) Bevel voorlopige verpleging (art 509i Sv) Bevel aanhouding (art 509h Sv) Bevel voorlopige verpleging (art 509i Sv) Bevel aanhouding (art 509h Sv) heeft activiteiten door beroep uit de beroepenclusters Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische Beroepen Conditie Als een dbbc het initiële zorgtype TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt) Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt) Bevel voorlopige verpleging (art 509i Sv) Bevel aanhouding (art 509h Sv) Bevel voorlopige verpleging (art 509i Sv) Bevel aanhouding (art 509h Sv) heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit één van de beroepen clusters Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische beroepen Toelichting Val6809 De toelichting op validatieregel Val6809 is aangepast. 39

40 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Huidige situatie Val6809 Als een dbbc het initiële zorgtype - TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) - Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt) - Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) - TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt) heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit één van de beroepen clusters - Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische beroepen valt de dbbc uit. SELECT 'VAL6809' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBBC DBBC WHERE DBBC.CL_ZORGTYPE_CODE IN ('122', '123', '124', '125') AND NOT EXISTS ( SELECT TIJD.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM TIJDSCHRIJVEN TIJD WHERE ( TIJD.CL_BEROEP_CODE LIKE 'MB.%' OR TIJD.CL_BEROEP_CODE LIKE 'PB.%' OR TIJD.CL_BEROEP_CODE LIKE 'PT.%' OR TIJD.CL_BEROEP_CODE LIKE 'VB.%' ) AND DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER = TIJD.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER GROUP BY TIJD.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER HAVING SUM ( TIJD.TIJDSCHRIJVEN_DIRECTE_MINUTEN + TIJD.TIJDSCHRIJVEN_INDIRECTE_MINUTEN_ALG + TIJD.TIJDSCHRIJVEN_INDIRECTE_MINUTEN_REIS ) > 0 ) Val6809 Als een dbbc het initiële of vervolg zorgtype - TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) - Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt) - Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) - TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt) - Bevel voorlopige verpleging (art 509i Sv) - Bevel aanhouding (art 509h Sv) - Bevel voorlopige verpleging (art 509i Sv) - Bevel aanhouding (art 509h Sv) heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit één van de beroepen clusters - Medische, Psychologische, Verpleegkundige of Psychotherapeutische beroepen valt de dbbc uit. SELECT 'VAL6809' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBBC DBBC WHERE DBBC.CL_ZORGTYPE_CODE IN ('122', '123', '124', '125', '148', '149', '248', '249') AND NOT EXISTS 40

41 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v ( SELECT TIJD.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM TIJDSCHRIJVEN TIJD WHERE ( TIJD.CL_BEROEP_CODE LIKE 'MB.%' OR TIJD.CL_BEROEP_CODE LIKE 'PB.%' OR TIJD.CL_BEROEP_CODE LIKE 'PT.%' OR TIJD.CL_BEROEP_CODE LIKE 'VB.%' ) AND DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER = TIJD.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER GROUP BY TIJD.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER HAVING SUM ( TIJD.TIJDSCHRIJVEN_DIRECTE_MINUTEN + TIJD.TIJDSCHRIJVEN_INDIRECTE_MINUTEN_ALG + TIJD.TIJDSCHRIJVEN_INDIRECTE_MINUTEN_REIS ) > 0 ) Val 6910 De nieuwe zorgtitels Bevel voorlopige verpleging (art.509i Sv) Bevel voorlopige verpleging (art.509i Sv) Bevel aanhouding (art.509h Sv) Bevel aanhouding (art.509h Sv) Mogen niet voorkomen bij patiënten jonger dan 16 jaar Met een uitbreiding van validatieregel Val6810 is dit gerealiseerd. Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6810 dbbc Valt de dbbc uit 2 Naam Initieel of vervolg zorgtype TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt) Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt) niet bij patiënten jonger dan 16 jaar Conditie Als een dbbc het initiële of vervolg zorgtype TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt) Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt) heeft en de patiënt is bij het openen van de dbbc jonger dan 16 jaar De validatieregel Val6810 heeft als einddatum gekregen. Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6810 dbbc Valt de dbbc uit 2 Naam Initieel of vervolg zorgtype TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) 41

42 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt) Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt) niet bij patiënten jonger dan 16 jaar Conditie Als een dbbc het initiële of vervolg zorgtype TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt) Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt) heeft en de patiënt is bij het openen van de dbbc jonger dan 16 jaar De validatieregel Val6810 is opgevoerd met begindatum Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6810 dbbc Valt de dbbc uit 2 Naam Initieel of vervolg zorgtype TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt) Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt) Bevel voorlopige verpleging (art 509i Sv) Bevel aanhouding (art 509h Sv) niet bij patiënten jonger dan 16 jaar Conditie Als een dbbc het initiële of vervolg zorgtype TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt) Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt) Bevel voorlopige verpleging (art 509i Sv) Bevel aanhouding (art 509h Sv) heeft en de patiënt is bij het openen van de dbbc jonger dan 16 jaar Toelichting Val6810 De toelichting op validatieregel Val6810 is aangepast. Huidige situatie Val6810 Als een dbbc het initiële of vervolgzorgtype - TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) - Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt) - Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) - TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt) heeft en de patiënt is bij het openen van de dbbc jonger dan 16 jaar, valt de dbbc uit. 42

43 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v SELECT DISTINCT 'VAL6810' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBBC DBBC LEFT JOIN ZORGTRAJECT ZTJ ON DBBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER=ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER LEFT JOIN PATIENT PAT ON ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER=PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE CL_ZORGTYPE_CODE IN ('122', '123', '124', '125', '222', '223', '224', '225') AND DATEADD(YEAR, 16, ISNULL(PATIENT_GEBOORTEDATUM, GETDATE())) >= DBBC.DBBC_BEGINDATUM Val6810 Als een DBBC het initiële of vervolg zorgtype - TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) - Overplaatsing vanuit tbs-kliniek (artikel 14 Bvt) - Plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) - TBS met proefverlof (artikel 51-1 Bvt) - Bevel voorlopige verpleging (art 509i Sv) - Bevel aanhouding (art 509h Sv) heeft en de patiënt is bij het openen van de dbbc jonger dan 16 jaar, valt de dbbc uit. SELECT DISTINCT 'VAL6810' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBBC DBBC LEFT JOIN ZORGTRAJECT ZTJ ON DBBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER=ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER LEFT JOIN PATIENT PAT ON ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER=PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE CL_ZORGTYPE_CODE IN ('122', '123', '124', '125', '148', '149' '222', '223', '224', '225', '248', '249') AND DATEADD(YEAR, 16, ISNULL(PATIENT_GEBOORTEDATUM, GETDATE())) >= DBBC.DBBC_BEGINDATUM Val6808 De nieuwe zorgtitels Bevel voorlopige verpleging (art.509i Sv) Bevel voorlopige verpleging (art.509i Sv) Bevel aanhouding (art.509h Sv) Bevel aanhouding (art.509h Sv) Moeten verblijfsdagen met opname bevatten. Met een uitbreiding van validatieregel Val6808 is dit gerealiseerd. Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6808 dbbc Valt de dbbc uit 2 Naam Initieel zorgtype TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr) Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt) moet opname bevatten Uitzondering: Indien een patiënt in een RIBW verblijft en wordt behandeld voor TBS met dwangverpleging hoeven er geen 43

44 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz verblijfsdagen te worden geregistreerd. Conditie Als een dbbc het initiële zorgtype TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr) Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt) heeft en er zijn geen verblijfsdagen geregistreerd Uitzondering: Indien een patiënt in een RIBW verblijft en wordt behandeld voor TBS met dwangverpleging hoeven er geen verblijfsdagen te worden geregistreerd. Validatieregel Val6808 heeft een einddatum gekregen van Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6808 dbbc Valt de dbbc uit 2 Naam Initieel zorgtype TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr) Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt) moet opname bevatten Uitzondering: Indien een patiënt in een RIBW verblijft en wordt behandeld voor TBS met dwangverpleging hoeven er geen verblijfsdagen te worden geregistreerd. Conditie Als een dbbc het initiële zorgtype TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr) Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt) heeft en er zijn geen verblijfsdagen geregistreerd Uitzondering: Indien een patiënt in een RIBW verblijft en wordt behandeld voor TBS met dwangverpleging hoeven er geen verblijfsdagen te worden geregistreerd. Validatieregel Val6808 is opgevoerd met begindatum Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6808 dbbc Valt de dbbc uit 2 Naam Initieel of vervolg zorgtype TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr) Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt) Bevel voorlopige verpleging (art 509i Sv) Bevel aanhouding (art 509h Sv) moet opname bevatten Uitzondering: Indien een patiënt in een RIBW verblijft en wordt behandeld voor TBS met dwangverpleging hoeven er geen verblijfsdagen te worden geregistreerd. Conditie 44

45 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Als een dbbc het initiële of vervolg zorgtype TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr) Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt) Bevel voorlopige verpleging (art 509i Sv) Bevel aanhouding (art 509h Sv) heeft en er zijn geen verblijfsdagen geregistreerd Uitzondering: Indien een patiënt in een RIBW verblijft en wordt behandeld voor TBS met dwangverpleging hoeven er geen verblijfsdagen te worden geregistreerd Toelichting Val6808 De toelichting op validatieregel Val6808 is aangepast. Huidige situatie Val6808 Als een dbbc het initiële zorgtype - TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) - plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) heeft en er zijn geen verblijfsdagen geregistreerd, valt de dbbc uit. Uitzondering: Indien een patiënt in een RIBW verblijft en wordt behandeld voor TBS met dwangverpleging hoeven er geen verblijfsdagen te worden geregistreerd. SELECT 'VAL6808' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBBC DBBC WHERE DBBC.CL_ZORGTYPE_CODE IN ('122', '124') AND NOT EXISTS ( SELECT * FROM VERBLIJFSDAG VB WHERE VB.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER=DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER ) Val6808 Als een dbbc het initiële of vervolg zorgtype - TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr) - plaatsing ter observatie (artikel 13-1 Bvt) - Bevel voorlopige verpleging (art 509i Sv) - Bevel aanhouding (art 509h Sv) heeft en er zijn geen verblijfsdagen geregistreerd, valt de dbbc uit. Uitzondering: Indien een patiënt in een RIBW verblijft en wordt behandeld voor TBS met dwangverpleging hoeven er geen verblijfsdagen te worden geregistreerd. SELECT 'VAL6808' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBBC DBBC WHERE DBBC.CL_ZORGTYPE_CODE IN ('122', '124', '148', '149', '248', '249') AND NOT EXISTS 45

46 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz ( SELECT * FROM VERBLIJFSDAG VB WHERE VB.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER=DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER AND VB.CL_ACTIVITEIT_CODE <> 'ACT_8.9.01' ) 46

47 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Crisis-dbc s Val7057 Een validatieregel is toegevoegd die voorkomt dat er aansluitend aan een crisis dbc met opname een volgende crisis dbc met opname wordt geregistreerd. Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val7057 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Dbc met zorgtype Crisisinterventie met opname en 28 verblijfsdagen, heeft voor dezelfde patiënt aansluitend geen dbc met zorgtype Crisisinterventie met opname Conditie Als een dbc met het zorgtype Crisisinterventie met opname en 28 verblijfsdagen voor dezelfde patiënt aansluitend een dbc met zorgtype Crisisinterventie met opname heeft Toelichting op de conditie Zorgtype Crisisinterventie met opname is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '302' bevat. Hint Registreer activiteiten en verrichtingen op een reguliere dbc Toelichting Val7057 Val7057 Als een dbc met het zorgtype - Crisisinterventie met opname - en 28 verblijfsdagen voor dezelfde patiënt aansluitend een dbc met zorgtype - Crisisinterventie met opname heeft, valt de dbc uit. WITH CRISIS AS ( SELECT ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, DBC.DBC_BEGINDATUM, DBC.DBC_EINDDATUM, COUNT(VBD.VERBLIJFSDAG_AANTAL_DAGEN) AS AANTAL FROM DBC JOIN ZORGTRAJECT ZTJ ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN VERBLIJFSDAG VBD ON VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE CL_ZORGTYPE_CODE = '302' GROUP BY ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER, 47

48 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, DBC.DBC_BEGINDATUM, DBC.DBC_EINDDATUM ) SELECT DISTINCT 'VAL7057' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, CRISIS2.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM CRISIS AS CRISIS1 JOIN CRISIS AS CRISIS2 ON CRISIS1.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = CRISIS2.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER AND DATEADD(DAY, 1, CRISIS1.DBC_EINDDATUM) = CRISIS2.DBC_BEGINDATUM AND CRISIS1.AANTAL = 28 48

49 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Heropenen dbc s/dbbc s Val7058 (ggz) Een validatieregel is toegevoegd die voorkomt dat er binnen 35 dagen na het afsluiten van de voorgaande initiële of vervolg dbc voor dezelfde patiënt met dezelfde diagnose parallelliteitscode een initiële of vervolg dbc wordt geopend. Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val7058 DBC Valt de dbc uit 1 Naam Initiële of vervolg dbc heeft voor dezelfde patiënt met dezelfde diagnose parallelliteitscode geen voorgaande initiële of vervolg dbc binnen 35 dagen Conditie Als voor dezelfde patiënt voor dezelfde diagnose parallelliteitscode binnen 35 dagen na afsluiten van de voorgaande initiële of vervolg dbc een initiële of vervolg dbc wordt geopend Toelichting op de conditie Hint Open de voorgaande dbc Toelichting Val7058 (ggz) Val7058 Als voor dezelfde patiënt voor dezelfde diagnose parallelliteitscode binnen 35 dagen na afsluiten van de voorgaande initiële of vervolg dbc een initiële of vervolg dbc wordt geopend, valt de dbc uit. WITH HEROPENEN(PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER, DBC_IDENTIFICATIENUMMER, BEGINDATUM, EINDDATUM, DIAGNOSEDEEL) AS ( SELECT ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER, DBC_IDENTIFICATIENUMMER, DBC.DBC_BEGINDATUM, DBC_EINDDATUM, DIA.CL_DIAGNOSE_PARALLELLITEITSCODE_GGZ FROM ZORGTRAJECT ZTJ JOIN DBC DBC ON DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN CL_DIAGNOSE DIA ON DIA.CL_DIAGNOSE_CODE = ZTJ.CL_DIAGNOSE_CODE AND DBC.DBC_BEGINDATUM BETWEEN DIA.CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM AND DIA.CL_DIAGNOSE_EINDDATUM ) SELECT DISTINCT 'VAL7058' AS VALCODE,'E' AS VALSTATUS, HER2.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM HEROPENEN HER1 JOIN HEROPENEN HER2 49

50 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz ON HER1.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = HER2.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER AND HER1.DBC_IDENTIFICATIENUMMER <> HER2.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND HER1.DIAGNOSEDEEL = HER2.DIAGNOSEDEEL AND DATEDIFF(DAY, HER1.EINDDATUM, HER2.BEGINDATUM)+1 BETWEEN 1 AND 34 AND DATEDIFF(DAY, HER1.BEGINDATUM, HER2.BEGINDATUM) < Val7058 (fz) Toevoegen van een validatieregel die voorkomt dat er binnen 35 dagen na het afsluiten van de voorgaande initiële of vervolg dbbc voor dezelfde patiënt met dezelfde diagnose parallelliteitscode een initiële of vervolg dbc wordt geopend. (fz) Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val7058 dbbc Valt de dbc uit 1 Naam Initiële of vervolg dbbc heeft voor dezelfde patiënt met dezelfde diagnose parallelliteitscode geen voorgaande initiële of vervolg dbbc binnen 35 dagen Conditie Als voor dezelfde patiënt voor dezelfde diagnose parallelliteitscode binnen 35 dagen na afsluiten van de voorgaande initiële of vervolg dbbc een initiële of vervolg dbbc wordt geopend Toelichting op de conditie Hint Open de voorgaande dbbc Toelichting Val7058 (fz) Val7058 Als voor dezelfde patiënt voor dezelfde parallelliteitscode binnen 35 dagen na afsluiten van de voorgaande initiële of vervolg dbbc een initiële of vervolg dbbc wordt geopend, valt de dbc uit. WITH HEROPENEN(PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER, DBBC_IDENTIFICATIENUMMER, BEGINDATUM, EINDDATUM, DIAGNOSEDEEL) AS ( SELECT ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER, DBBC_IDENTIFICATIENUMMER, DBBC.DBBC_BEGINDATUM, DBBC_EINDDATUM, DIA.CL_DIAGNOSE_PARALLELLITEITSCODE_GGZ FROM ZORGTRAJECT ZTJ JOIN DBBC DBBC ON DBBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN CL_DIAGNOSE DIA ON DIA.CL_DIAGNOSE_CODE = ZTJ.CL_DIAGNOSE_CODE 50

51 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v AND DBBC.DBBC_BEGINDATUM BETWEEN DIA.CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM AND DIA.CL_DIAGNOSE_EINDDATUM ) SELECT DISTINCT 'VAL7058' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, HER2.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM HEROPENEN HER1 JOIN HEROPENEN HER2 ON HER1.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = HER2.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER AND HER1.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER <> HER2.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER AND HER1.DIAGNOSEDEEL = HER2.DIAGNOSEDEEL AND DATEDIFF(DAY, HER1.EINDDATUM, HER2.BEGINDATUM)+1 BETWEEN 1 AND 34 AND DATEDIFF(DAY, HER1.BEGINDATUM, HER2.BEGINDATUM) <

52 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 4.4 Kwaliteitsstatuut Een validatieregel is toegevoegd die een dbc laat uitvallen indien het zorgtype ongelijk is aan 147 (Overgang vanuit de jeugdwet) en als hoofdbehandelaar een Orthopedagoog generalist of Kinder- en jeugdpsycholoog wordt geregistreerd Val7059 Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val7059 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Initiële dbc met zorgtype ongelijk aan Overgang vanuit de jeugdwet heeft niet als hoofdbehandelaar Orthopedagoog generalist Kinder- en jeugdpsycholoog Conditie Als bij een initiele dbc met het zorgtype ongelijk aan Overgang vanuit de jeugdwet als hoofdbehandelaar Orthopedagoog generalist Kinder- en jeugdpsycholoog Is geregistreerd Toelichting op de conditie Initieel zorgtype 'Overgang vanuit de jeugdwet' is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '147' bevat. Hint Pas het zorgtype aan Toelichting Val7059 Val7059 Als bij een initiële dbc met het zorgtype ongelijk aan - Overgang vanuit de jeugdwet - als hoofdbehandelaar - Orthopedagoog generalist - Kinder- en jeugdpsycholoog is geregistreerd, valt de dbc uit. SELECT DISTINCT 'Val7059' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, dbc.dbc_identificatienummer FROM dbc dbc WHERE dbc.cl_zorgtype_code <> 147 AND (eerste_hb_beroepcode = 'OV.OR.gen' OR eerste_hb_beroepcode = 'OV.KJ.psych') 52

53 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Val2207 Validatieregel 2207 is aangepast in de validatieregels en de toelichting validatieregels, omdat de kolom behandelaar_identificatienummer in de entiteit DBC is vervangen door beroepcode_1 e _regiebehandelaar en beroepcode_2 e _regiebehandelaar. Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val2207 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Verwijzing op (DBC.Behandelaar_Identificatienummer) moet correct zijn Conditie Als bij de verwijzende sleutel DBC.Behandelaar_Identificatienummer een niet bestaand Behandelaar.Identificatienummer wordt geselecteerd Toelichting op de conditie Hint Verwijzing op (DBC.Behandelaar_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit Behandelaar_Identificatienummer uit tabel Behandelaar bij Behandelaar_Identificatienummer in DBC Val2207 Als bij de verwijzende sleutel DBC.Behandelaar_Identificatienummer een niet bestaand Behandelaar.Identificatienummer wordt geselecteerd, valt de DBC uit. SELECT DISTINCT 'VAL2207' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC DBC LEFT OUTER JOIN BEHANDELAAR BEH ON BEH.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER WHERE BEH.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND BCD.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val2207 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Verwijzing op (DBC.Behandelaar_Identificatienummer) moet correct zijn Conditie Als bij de verwijzende sleutel DBC.Behandelaar_Identificatienummer een niet bestaand Behandelaar.Identificatienummer wordt geselecteerd Toelichting op de conditie Initieel zorgtype 'Overgang vanuit de jeugdwet' is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '147' bevat. 53

54 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Hint Verwijzing op (DBC.Behandelaar_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit Behandelaar_Identificatienummer uit tabel Behandelaar bij Behandelaar_Identificatienummer in DBC Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val2207 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Verwijzing op (DBC.Behandelaar_Beroepcode_1e_Regiebehandelaar) moet correct zijn Conditie Als bij de verwijzende sleutel DBC.Beroepcode_1e_Regiebehandelaar een niet bestaand Behandelaar.CL_Beroep_Code wordt geselecteerd Toelichting op de conditie Hint Verwijzing op (DBC.Beroepcode_1e_Regiebehandelaar) moet correct zijn. Maak een keuze uit CL_Beroep_Code uit tabel Behandelaar bij Beroepcode_1e_Regiebehandelaar Val2207 Als bij de verwijzende sleutel DBC.1 e _regiebehandelaar of 2 e regiebehandelaar een niet bestaand Behandelaar.Behandelaar_Identificatienummer wordt geselecteerd, valt de DBC uit. SELECT DISTINCT 'VAL2207' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC DBC LEFT OUTER JOIN BEHANDELAAR BEH ON BEH.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.1 E _REGIEBEHANDELAAR WHERE BEH.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL UNION SELECT DISTINCT 'VAL2207' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC DBC LEFT OUTER JOIN BEHANDELAAR BEH ON BEH.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.2 E _REGIEBEHANDELAAR WHERE BEH.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL Val2215 Voor onderstaande validatieregel is alleen de sql code aangepast in verband met het toevoegen van de 1 e regiebehandelaar en de 2 e regiebehandelaar aan de entiteit DBC. 54

55 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Val2215 Huidige situatie Als bij de verwijzende code Behandelaar.CL_Beroep_Code een niet bestaande CL_Beroep_Code uit codelijst CL_Beroep wordt geselecteerd of er wordt een CL_Beroep_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBC niet geldig of selecteerbaar is, wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. SELECT DISTINCT 'VAL2215' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM BEHANDELAAR BEH JOIN DBC DBC ON DBC.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER = BEH.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER LEFT OUTER JOIN CL_BEROEP CLB ON CLB.CL_BEROEP_CODE = DBC.CL_BEROEP_CODE AND CLB.CL_BEROEP_SELECTEERBAAR > 0 AND DBC.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CLB.CL_BEROEP_BEGINDATUM AND CLB.CL_BEROEP_EINDDATUM WHERE CLB.CL_BEROEP_CODE IS NULL AND DBC.CL_BEROEP_CODE IS NOT NULL Als bij de verwijzende code Behandelaar.CL_Beroep_Code een niet bestaande CL_Beroep_Code uit codelijst CL_Beroep wordt geselecteerd of er wordt een CL_Beroep_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBC niet geldig of selecteerbaar is, wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. SELECT DISTINCT 'VAL2215' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM BEHANDELAAR BEH JOIN DBC DBC ON DBC.1 E _REGIEBEHANDELAAR = BEH.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER LEFT OUTER JOIN CL_BEROEP CLB ON CLB.CL_BEROEP_CODE = DBC.CL_BEROEP_CODE AND CLB.CL_BEROEP_SELECTEERBAAR > 0 AND DBC.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CLB.CL_BEROEP_BEGINDATUM AND CLB.CL_BEROEP_EINDDATUM WHERE CLB.CL_BEROEP_CODE IS NULL AND DBC.CL_BEROEP_CODE IS NOT NULL UNION SELECT DISTINCT 'VAL2215' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM BEHANDELAAR BEH JOIN DBC DBC ON DBC.2 E _REGIEBEHANDELAAR = BEH.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER LEFT OUTER JOIN CL_BEROEP CLB ON CLB.CL_BEROEP_CODE = DBC.CL_BEROEP_CODE AND CLB.CL_BEROEP_SELECTEERBAAR > 0 AND DBC.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CLB.CL_BEROEP_BEGINDATUM AND CLB.CL_BEROEP_EINDDATUM WHERE CLB.CL_BEROEP_CODE IS NULL AND DBC.CL_BEROEP_CODE IS NOT NULL 55

56 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Val 6694 Voor onderstaande validatieregel is alleen de sql code aangepast in verband met het toevoegen van de 1 e regiebehandelaar en de 2 e regiebehandelaar aan de entiteit DBC. Val6694 Huidige situatie Als er bij een gesloten DBC geen hoofdbehandelaar is geregistreerd, valt de DBC uit. SELECT DISTINCT 'VAL6694' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC DBC WHERE DBC.DBC_EINDDATUM IS NOT NULL AND DBC.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL Als er bij een gesloten DBC geen hoofdbehandelaar is geregistreerd, valt de DBC uit. SELECT DISTINCT 'VAL6694' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC DBC WHERE DBC.DBC_EINDDATUM IS NOT NULL AND DBC.1 E _REGIEBEHANDELAAR IS NULL UNION SELECT DISTINCT 'VAL6694' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC DBC WHERE DBC.DBC_EINDDATUM IS NOT NULL AND DBC.2 E _REGIEBEHANDELAAR IS NULL 56

57 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Invoering DSM-5 (ggz) Per regel in de conversietabel wordt aangegeven of er aanspraak is op de diagnose. De kolom aanspraak in codelijst Diagnose bevat een 1 als er de diagnose een aanspraakbeperking heeft en een 2 als de diagnose geen aanspraakbeperking heeft binnen de gespecialiseerde ggz. Als een dbc hoort bij een zorgtraject met een primaire diagnose met een aanspraakbeperking en er zijn andere activiteiten geregistreerd dan preintake, diagnostiek en algemeen indirecte tijd valt de dbc uit Afsluiten validatieregel Val 7033 Validatieregel val7033 is afgesloten. Deze validatieregel controleert of de primaire diagnose Aanpassingsstoornissen, Overige aandoeningen en Leerstoornissen is geregistreerd als primaire diagnose. Of een diagnose onder de aanspraak valt wordt vanaf 2017 op een andere manier afgevangen. Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val7033 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Een dbc met primaire diagnose Aanpassingsstoornissen Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn Leerstoornissen bevat alleen activiteiten uit de groepen pre-intake diagnostiek algemeen indirecte tijd Conditie Als bij een dbc met de primaire diagnose Aanpassingsstoornissen Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn Leerstoornissen activiteiten zijn geregistreerd die niet vallen in één van de volgende groepen pre-intake diagnostiek algemeen indirecte tijd Toelichting op de conditie Hint Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val7033 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Een dbc met primaire diagnose 57

58 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Aanpassingsstoornissen Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn Leerstoornissen bevat alleen activiteiten uit de groepen pre-intake diagnostiek algemeen indirecte tijd Conditie Als bij een dbc met de primaire diagnose Aanpassingsstoornissen Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn Leerstoornissen activiteiten zijn geregistreerd die niet vallen in één van de volgende groepen pre-intake diagnostiek algemeen indirecte tijd Toelichting op de conditie Hint Toevoegen validatieregel Val 7060 Een nieuwe validatieregel is toegevoegd ie controleert of er bij een zorgtraject een primaire diagnose is geregistreerd waar aanspraakbeperking op zit en waarbij andere activiteiten zijn geregistreerd dan per-intake, diagnostiek en/of algemeen indirecte tijd. Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val7060 dbc Naam Primaire diagnose met aanspraakbeperking bevat alleen activiteiten uit de groepen pre-intake diagnostiek algemeen indirecte tijd Conditie wordt het zorgtraject afgekeurd en valt bijbehorende dbc uit. 1 Als bij een zorgtraject een primaire diagnose is geregistreerd met een aanspraakbeperking en er zijn activiteiten geregistreerd die niet vallen in één van de volgende groepen pre-intake diagnostiek 58

59 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v algemeen indirecte tijd Toelichting op de conditie Primaire diagnoses zijn diagnoses uit codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose de waarde 'as1%' of 'as2%' bevat. Pré-intake is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_1%' bevat. Diagnostiek activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_2%' bevat. Algemeen indirecte tijd activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Tijdschrijven' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_7% bevat. Diagnoses met aanspraakbeperking zijn diagnoses waarvoor in codelijst CL_Diagnose de kolom CL_Diagnose_Aanspraak_Type de waarde 1 bevat Hint Verwijder de activiteiten die niet vallen in één van de volgende groepen pre-intake diagnostiek algemeen indirecte tijd. Niet verzekerde activiteiten dienen als Overig zorgproduct geregistreerd te worden. Val7060 Als bij een zorgtraject een primaire diagnose is geregistreerd met een aanspraakbeperking en er zijn activiteiten geregistreerd die niet vallen in één van de volgende groepen - pre-intake, - diagnostiek - algemeen indirecte tijd, wordt het zorgtraject afgekeurd en valt bijbehorende dbc uit. SELECT DISTINCT 'VAL7060' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM ZORGTRAJECT ZTJ JOIN DBC DBC ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN ( SELECT DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM TIJDSCHRIJVEN WHERE CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_1%' AND CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_2%' AND CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_7%' UNION SELECT DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DAGBESTEDING UNION SELECT DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM VERBLIJFSDAG UNION SELECT DBC_IDENTIFICATIENUMMER 59

60 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz FROM VERRICHTING ) ACT ON DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = ACT.DBC_IDENTIFICATIENUMMER JOIN CL_DIAGNOSE DIA ON ZTJ.CL_DIAGNOSE_CODE = DIA.CL_DIAGNOSE_CODE AND DIA.CL_DIAGNOSE_AANSPRAAK_TYPE = 1 60

61 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Verder aansluiten validatieregels en nadere regel (ggz) In de nadere regel zijn enkele situaties beschreven die momenteel niet voorkomen als validatieregel, terwijl dit wel mogelijk is. Deze zijn toegevoegd. Daarnaast zijn er in de nadere regel een tweetal situaties beschreven die niet overeenkomen met de bestaande validatieregel. Hierop is de validatieregel aangepast Val7053 Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val7053 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Initiële dbc heeft binnen hetzelfde zorgtraject geen voorgaande dbc Conditie Als bij een initiële dbc binnen hetzelfde zorgtraject een voorgaande dbc voorkomt Toelichting op de conditie Initiële zorgtypen zijn zorgtypen uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '1%' bevat. Hint Wijzig het zorgtype van de huidige dbc Toelichting Val7053 Val7053 Als bij een initiele dbc binnen hetzelfde zorgtraject een voorgaande dbc voorkomt, wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende dbc s uit. SELECT DISTINCT 'VAL7053' 'E' AS VALCODE, DBC1.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER, DBC1.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC INI_DBC JOIN DBC AS DBC1 ON INI_DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC1.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE INI_DBC.CL_ZORGTYPE_CODE LIKE '1%' AND DBC1.DBC_BEGINDATUM <= INI_DBC.DBC_BEGINDATUM AND INI_DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER <> DBC1.DBC_IDENTIFICATIENUMMER Val

62 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val7054 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Openingsdatum initiële dbc is gelijk aan datum eerste directe of indirecte patiëntgebonden activiteit door de behandelaar Conditie Als de openingsdatum van de initiële dbc ongelijk is aan de datum van de eerste directe of indirecte patiëntgebonden activiteit door de behandelaar Toelichting op de conditie Initiële zorgtypen zijn zorgtypen uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '1%' bevat. Hint Wijzig de openingsdatum van de initiële dbc Toelichting Val7054 Val7054 Als de openingsdatum van de initiële dbc ongelijk is aan de datum van de eerste directe of indirecte patiëntgebonden activiteit door de behandelaar, valt de dbc uit WITH ini_dbc (dbc_identificatienummer, begindatum) AS ( SELECT dbc.dbc_identificatienummer, dbc_begindatum FROM dbc dbc WHERE dbc.cl_zorgtype_code LIKE '1%' ), tijd (dbc_identificatienummer,begindatum) AS ( SELECT tijd.dbc_identificatienummer, MIN(tijd.tijdschrijven_activiteitendatum) FROM tijdschrijven tijd JOIN dbc dbc ON tijd.dbc_identificatienummer = dbc.dbc_identificatienummer GROUP BY tijd.dbc_identificatienummer ) SELECT DISTINCT 'valxxxx', 'E' as valcode, ini_dbc.dbc_identificatienummer FROM INI_DBC JOIN tijd ON ini_dbc.dbc_identificatienummer = tijd.dbc_identificatienummer AND ini_dbc.begindatum <> tijd.begindatum Val7055 Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val7055 dbc Valt de dbc uit 1 62

63 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Naam Verblijf zonder overnachting kan op dezelfde kalenderdag niet meer dan 240 minuten directe tijd hebben Conditie Als bij een dbc de activiteit verblijf zonder overnachting is geregistreerd en er is op dezelfde kalenderdag meer dan 240 minuten direct patientgebonden tijd geregistreerd Toelichting op de conditie Verblijf zonder overnachting is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Verblijfsdag' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.%.6' bevat. Directe tijd activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Mag_Direct de waarde 'J' bevat. Hint Verwijder de activiteit verblijf zonder overnachting Toelichting Val7055 Val7055 Als bij een dbc de activiteit verblijf zonder overnachting is geregistreerd en er is op dezelfde kalenderdag meer dan 240 minuten direct patiëntgebonden tijd geregistreerd, valt de dbc uit. WITH VZO AS ( SELECT DBC_IDENTIFICATIENUMMER, VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM FROM VERBLIJFSDAG VBD WHERE CL_ACTIVITEIT_CODE = 'ACT_8.9.01' ), TIJD AS ( SELECT DBC_IDENTIFICATIENUMMER, TIJDSCHRIJVEN_ACTIVITEITENDATUM FROM TIJDSCHRIJVEN TIJD GROUP BY DBC_IDENTIFICATIENUMMER, TIJDSCHRIJVEN_ACTIVITEITENDATUM HAVING SUM(TIJDSCHRIJVEN_DIRECTE_MINUTEN) > 240 ) SELECT DISTINCT 'VALXXXX', 'E' AS VALCODE, VZO.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM VZO JOIN TIJD ON VMO.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = TIJD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND VMO.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM = TIJD.TIJDSCHRIJVEN_ACTIVITEITENDATUM 63

64 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Val7056 Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val7056 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Initiele dbc heeft directe tijd geregistreerd door een hoofdbehandelaar Conditie Als bij een initiele DBC geen directe tijd is geregistreerd door een hoofdbehandelaar Uitzondering: Bij het zorgtype Crisisinterventie zonder opname Crisisinterventie met opname Overgang vanuit de jeugdwet Overgang naar DSM-5 hoeft er door een hoofdbehandelaar geen directe tijd geregistreerd te zijn op een initiele DBC Toelichting op de conditie Initiele zorgtypen zijn zorgtypen uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '1%' bevat. Directe tijd activiteiten zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Mag_Direct de waarde 'J' bevat. Zorgtype 'Crisisinterventie zonder opname' is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '301' bevat. Zorgtype 'Crisisinterventie met opname' is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '302' bevat. Zorgtype 'Overgang vanuit de jeugdwet' is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '147' bevat. Zorgtype 'Overgang naar DSM-5' is een zorgtype uit de codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '150' bevat. Hint Voeg directe tijd toe geregistreerd door een hoofdbehandelaar Toelichting Val7056 Val7056 Als bij een initiële dbc geen directe tijd is geregistreerd door een hoofdbehandelaar, valt de dbc uit Uitzondering: Bij het zorgtype - Crisisinterventie zonder opname - Crisisinterventie met opname - Overgang vanuit de jeugdwet - Overgang naar DSM-5 64

65 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v hoeft er door een hoofdbehandelaar geen directe tijd geregistreerd te zijn op een dbc SELECT DISTINCT 'VAL7056', 'E' AS VALCODE, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC WHERE DBC.CL_ZORGTYPE_CODE LIKE '1%' AND ( DBC.CL_ZORGTYPE_CODE <> '147' OR DBC.CL_ZORGTYPE_CODE <> '150' ) AND NOT EXISTS ( SELECT * FROM TIJDSCHRIJVEN TIJD JOIN CL_HOOFDBEROEPEN HFD ON TIJD.CL_BEROEP_CODE = HFD.CL_HOOFDBEROEPEN_CODE WHERE DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = TIJD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND TIJDSCHRIJVEN_DIRECTE_MINUTEN>0 ) Val6649 Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6649 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Initieel zorgtype Rechterlijke machtiging moet verblijfsdagen met overnachting bevatten Conditie Als een dbc het initiele zorgtype Rechterlijke machtiging heeft en er zijn geen verblijfsdagen met overnachting geregistreerd Toelichting op de conditie Initieel zorgtype 'Rechterlijke machtiging' is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '110' bevat. Verblijfsdagen met overnachting zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Verblijfsdag' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.8.%.' bevat. Hint Controleer of het juiste zorgtype is gekozen Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6649 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Initieel zorgtype Rechterlijke machtiging moet verblijfsdagen met overnachting bevatten Conditie Als een dbc het initiële zorgtype 65

66 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Rechterlijke machtiging heeft en er zijn geen verblijfsdagen met overnachting geregistreerd Toelichting op de conditie Initieel zorgtype 'Rechterlijke machtiging' is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '110' bevat. Verblijfsdagen met overnachting zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Verblijfsdag' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.8.%.' bevat. Hint Controleer of het juiste zorgtype is gekozen Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6649 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Initieel of vervolg zorgtype Rechterlijke machtiging moet verblijfsdagen met overnachting bevatten Conditie Als een dbc het initiële of vervolg zorgtype Rechterlijke machtiging heeft en er zijn geen verblijfsdagen met overnachting geregistreerd Toelichting op de conditie Initieel zorgtype 'Rechterlijke machtiging' is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '110' bevat. Vervolg zorgtype 'Rechterlijke machtiging'is een zorgtype uit codelijst CL_Zorgtype waarvoor de kolom CL_Zorgtype_Code de waarde '206' bevat. Verblijfsdagen met overnachting zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvoor de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Verblijfsdag' bevat en de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_8.8.%.' bevat. Hint Voeg indien nodig de verblijfsdagen toe of wijzig het zorgtype Toelichting Val6649 Huidige situatie Val6649 Als een dbc het initiële zorgtype - Rechterlijke machtiging heeft en er zijn geen verblijfsdagen met overnachting geregistreerd, valt de dbc uit. SELECT DISTINCT 'VAL6649' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER 66

67 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v FROM DBC DBC LEFT OUTER JOIN ( SELECT VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, COUNT(VBD.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER) AS VBDAANTALACT FROM VERBLIJFSDAG VBD INNER JOIN CL_ACTIVITEIT CLA ON CLA.CL_ACTIVITEIT_CODE= VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE AND VBD.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CLA.CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CLA.CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM AND CLA.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT[_]8.8.%' AND CLA.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT[_]8.9.01' GROUP BY VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER ) AGGR ON AGGR.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN CL_ZORGTYPE CLZ ON CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE = DBC.CL_ZORGTYPE_CODE AND CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE = '110'w AND DBC.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CLZ.CL_ZORGTYPE_BEGINDATUM AND CLZ.CL_ZORGTYPE_EINDDATUM WHERE ISNULL(AGGR.VBDAANTALACT,0) = 0 Val6649 Als een dbc het initiële zorgtype - Rechterlijke machtiging heeft en er zijn geen verblijfsdagen met overnachting geregistreerd, valt de dbc uit. SELECT DISTINCT 'VAL6649' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC DBC LEFT OUTER JOIN ( SELECT VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, COUNT(VBD.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER) AS VBDAANTALACT FROM VERBLIJFSDAG VBD INNER JOIN CL_ACTIVITEIT CLA ON CLA.CL_ACTIVITEIT_CODE= VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE AND VBD.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CLA.CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CLA.CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM AND CLA.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT[_]8.8.%' AND CLA.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT[_]8.9.01' GROUP BY VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER ) AGGR ON AGGR.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN CL_ZORGTYPE CLZ ON CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE = DBC.CL_ZORGTYPE_CODE AND CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE in ('110','206') AND DBC.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CLZ.CL_ZORGTYPE_BEGINDATUM AND CLZ.CL_ZORGTYPE_EINDDATUM WHERE ISNULL(AGGR.VBDAANTALACT,0) = 0 67

68 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 4.7 Diverse technische bevindingen Val vervallen Validatieregel Val6607 is afgesloten. Het zorgtype Ondertoezichtstelling mag alleen nog maar worden gebruikt in de jeugd-ggz bij patiënten jonger dan 18 jaar. Val6607 heeft een einddatum gekregen van Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6607 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Initieel of vervolg zorgtype Ondertoezichtstelling heeft patiënten jonger dan 18 jaar Conditie Als een dbc het initiële of vervolg zorgtype Ondertoezichtstelling heeft en de patiënt is op het moment dat de dbc wordt geopend 18 jaar of ouder. Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6607 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Initieel of vervolg zorgtype Ondertoezichtstelling heeft patiënten jonger dan 18 jaar Conditie Als een dbc het initiële of vervolg zorgtype Ondertoezichtstelling heeft en de patiënt is op het moment dat de dbc wordt geopend 18 jaar of ouder Toelichting Val6607 De toelichting op validatieregel Val6607 is verwijderd uit het document. 68

69 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Val correctie In de sql code van Validatieregel Val6813 is de join op zorgtraject_identificatienummer niet goed. Deze joined met dbc_identificatienummer en moet worden gecorrigeerd. De toelichting op de validatieregel Val6813 is aangepast Toelichting Val6813 Huidige situatie SELECT DISTINCT 'VAL6813' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBBC DBBC LEFT JOIN ZORGTRAJECT ZTJ ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER LEFT JOIN PATIENT PAT ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE DBBC.CL_ZORGTYPE_CODE IN ('126', '127', '226', '227') AND DATEADD(YEAR, 16, ISNULL(PATIENT_GEBOORTEDATUM, GETDATE())) >= DBBC.DBBC_BEGINDATUM SELECT DISTINCT 'VAL6813' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBBC.DBBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBBC DBBC LEFT JOIN ZORGTRAJECT ZTJ ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER LEFT JOIN PATIENT PAT ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE DBBC.CL_ZORGTYPE_CODE IN ('126', '127', '226', '227') AND DATEADD(YEAR, 16, ISNULL(PATIENT_GEBOORTEDATUM, GETDATE())) >= DBBC.DBBC_BEGINDATUM Val7030 vervallen Validatieregel Val7030 controleert of de diagnose Leesstoornissen als primaire diagnose is geregistreerd. In de volwassen ggz mag dit niet meer. De validatieregel is afgesloten en verwijderd. Val7030 heeft een einddatum gekregen van De toelichting op validatieregels Val7030 is verwijderd uit het document 69

70 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val7030 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Primaire diagnose Leesstoornis heeft alleen activiteiten uit de groepen pre-intake diagnostiek algemeen indirecte tijd als er niet enkelvoudig op as3 is getypeerd en/of er is een nevendiagnose op as1 of as2 geregistreerd Conditie Als er bij de primaire diagnose Leesstoornis activiteiten geregistreerd zijn die niet vallen in één van de volgende groepen pre-intake diagnostiek algemeen indirecte tijd en er is niet enkelvoudig op as3 getypeerd en/of er is een nevendiagnose op as1 of as2 geregistreerd Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val7030 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Primaire diagnose Leesstoornis heeft alleen activiteiten uit de groepen pre-intake diagnostiek algemeen indirecte tijd als er niet enkelvoudig op as3 is getypeerd en/of er is een nevendiagnose op as1 of as2 geregistreerd Conditie Als er bij de primaire diagnose Leesstoornis activiteiten geregistreerd zijn die niet vallen in één van de volgende groepen pre-intake diagnostiek algemeen indirecte tijd en er is niet enkelvoudig op as3 getypeerd en/of er is een nevendiagnose op as1 of as2 geregistreerd Toelichting Val7030 De toelichting op validatieregel Val7030 is verwijderd uit het document. 70

71 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Val vervallen Uitzondering 2 bij validatieregel Val6619 is verwijderd. Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen niet meer voorkomen in de volwassen ggz. De validatieregel is afgesloten en in gewijzigde vorm opnieuw toegevoegd. Validatieregel Val6619 heeft een einddatum gekregen van Validatieregel Val6619 is opgevoerd met begindatum Bij de toelichting op de validatieregel Val6619 is Uitzondering 2 verwijderd uit conditie en is de SQL code aangepast. Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6619 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Gesloten dbc heeft naast de primaire diagnose op as1 of as2 een volledige DSM IV registratie op de overige diagnoses Conditie Als een dbc gesloten is en er is naast de primaire diagnose niet op de overige assen van de DSM IV een geldige diagnose geregistreerd. Uitzondering 1: bij redensluiten Pre-intake/intake/diagnostiek hoeft de diagnose op as 1-5 van de DSMIV niet ingevuld te worden. Uitzondering 2: bij kinderen jonger dan 4 jr hoeft de as 5 van de DSMIV niet ingevuld te worden. Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6619 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Gesloten dbc heeft naast de primaire diagnose op as1 of as2 een volledige DSM IV registratie op de overige diagnoses Conditie Als een dbc gesloten is en er is naast de primaire diagnose niet op de overige assen van de DSM IV een geldige diagnose geregistreerd. Uitzondering 1: bij redensluiten Pre-intake/intake/diagnostiek hoeft de diagnose op as 1-5 van de DSMIV niet ingevuld te worden. Uitzondering 2: bij kinderen jonger dan 4 jr hoeft de as 5 van de DSMIV niet ingevuld te worden. Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val6619 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Gesloten dbc heeft naast de primaire diagnose op as1 of as2 een volledige DSM IV registratie op de overige diagnoses 71

72 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Conditie Als een dbc gesloten is en er is naast de primaire diagnose niet op de overige assen van de DSM IV een geldige diagnose geregistreerd. Uitzondering 1: bij redensluiten Pre-intake/intake/diagnostiek hoeft de diagnose op as 1-5 van de DSMIV niet ingevuld te worden Toelichting Val6619 Huidige situatie Val 6619 Als een dbc gesloten is en er is naast de primaire diagnose niet op de overige assen van de DSM IV een geldige diagnose geregistreerd, valt de dbc uit. Uitzondering 1: bij Redensluiten pre-intake/intake/diagnostiek hoeft de diagnose op As 1-5 van de DSMIV niet ingevuld te worden. Uitzondering 2: bij kinderen jonger dan 4 jaar hoeft de As 5 van de DSMIV niet ingevuld te worden. WITH HULP_DIAG AS ( SELECT DIA.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, REF_DIA.CL_DIAGNOSE_AS FROM OVERIGEDIAGNOSE_AS1_TM_AS5 DIA JOIN CL_DIAGNOSE REF_DIA ON DIA.CL_DIAGNOSE_CODE = REF_DIA.CL_DIAGNOSE_CODE UNION SELECT DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, REF_DIA.CL_DIAGNOSE_AS FROM DBC JOIN ZORGTRAJECT ZTJ ON DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER=ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN CL_DIAGNOSE REF_DIA ON ZTJ.CL_DIAGNOSE_CODE = REF_DIA.CL_DIAGNOSE_CODE ), H5 AS ( SELECT DBC_IDENTIFICATIENUMMER, COUNT(DISTINCT LEFT(DIA.CL_DIAGNOSE_CODE, 7)) AANTAL5 FROM OVERIGEDIAGNOSE_AS1_TM_AS5 DIA JOIN CL_DIAGNOSE REF_DIA ON DIA.CL_DIAGNOSE_CODE = REF_DIA.CL_DIAGNOSE_CODE WHERE CL_DIAGNOSE_AS='5' GROUP BY DBC_IDENTIFICATIENUMMER ) SELECT DISTINCT 'VAL6619' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC JOIN ZORGTRAJECT ZTJ ON DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER=ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN PATIENT PAT ON ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER=PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER LEFT JOIN HULP_DIAG H1 ON DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER=H1.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND H1.CL_DIAGNOSE_AS='1' LEFT JOIN HULP_DIAG H2 ON DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER=H2.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND H2.CL_DIAGNOSE_AS='2' LEFT JOIN HULP_DIAG H3 72

73 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v ON DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER=H3.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND H3.CL_DIAGNOSE_AS='3' LEFT JOIN HULP_DIAG H4 ON DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER=H4.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND H4.CL_DIAGNOSE_AS='4' LEFT JOIN H5 ON DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER=H5.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE DBC.DBC_EINDDATUM IS NOT NULL AND DBC.CL_REDENSLUITEN_CODE <> '5' AND ( H1.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL OR H2.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL OR H3.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL OR H4.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL OR ( ISNULL(H5.AANTAL5,0) <> 3 AND DATEDIFF(DAY, PAT.PATIENT_GEBOORTEDATUM, DBC.DBC_BEGINDATUM) >= dagen is 4 jaar + 1 schrikkeldag ) ) Val 6619 Als een dbc gesloten is en er is naast de primaire diagnose niet op de overige assen van de DSM IV een geldige diagnose geregistreerd, valt de dbc uit. Uitzondering 1: bij Redensluiten - pre-intake/intake/diagnostiek hoeft de diagnose op As 1-5 van de DSMIV niet ingevuld te worden. WITH HULP_DIAG AS ( SELECT DIA.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, REF_DIA.CL_DIAGNOSE_AS FROM OVERIGEDIAGNOSE_AS1_TM_AS5 DIA JOIN CL_DIAGNOSE REF_DIA ON DIA.CL_DIAGNOSE_CODE = REF_DIA.CL_DIAGNOSE_CODE UNION SELECT DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, REF_DIA.CL_DIAGNOSE_AS FROM DBC JOIN ZORGTRAJECT ZTJ ON DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER=ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN CL_DIAGNOSE REF_DIA ON ZTJ.CL_DIAGNOSE_CODE = REF_DIA.CL_DIAGNOSE_CODE ), H5 AS ( SELECT DBC_IDENTIFICATIENUMMER, COUNT(DISTINCT LEFT(DIA.CL_DIAGNOSE_CODE, 7)) AANTAL5 FROM OVERIGEDIAGNOSE_AS1_TM_AS5 DIA JOIN CL_DIAGNOSE REF_DIA ON DIA.CL_DIAGNOSE_CODE = REF_DIA.CL_DIAGNOSE_CODE WHERE CL_DIAGNOSE_AS='5' GROUP BY DBC_IDENTIFICATIENUMMER ) SELECT DISTINCT 'VAL6619' AS VALCODE, 'E' AS VALSTATUS, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC JOIN ZORGTRAJECT ZTJ ON DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER=ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN PATIENT PAT ON ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER=PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER LEFT JOIN HULP_DIAG H1 ON DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER=H1.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND H1.CL_DIAGNOSE_AS='1' LEFT JOIN HULP_DIAG H2 ON DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER=H2.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND H2.CL_DIAGNOSE_AS='2' 73

74 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz LEFT JOIN HULP_DIAG H3 ON DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER=H3.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND H3.CL_DIAGNOSE_AS='3' LEFT JOIN HULP_DIAG H4 ON DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER=H4.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND H4.CL_DIAGNOSE_AS='4' LEFT JOIN H5 ON DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER=H5.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE DBC.DBC_EINDDATUM IS NOT NULL AND DBC.CL_REDENSLUITEN_CODE <> '5' AND ( H1.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL OR H2.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL OR H3.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL OR H4.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL OR ISNULL(H5.AANTAL5,0) <> 3 ) Val7041 vervallen Validatieregel Val7041 is niet meer van toepassing binnen de volwassen ggz. De zorgtypes genoemd in deze validatieregel hebben een einddatum en er kan niet meer op worden geregistreerd. De validatieregel is afgesloten Validatieregel Val7041 heeft een einddatum gekregen van De Toelichting op validatieregels Val7041 is verwijderd uit het document. Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val7041 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Initieel of vervolg dbc met zorgtype Jeugdstrafrecht Voortgezette behandeling jeugd-ggz Ondertoezichtstelling heeft geen circuit volwassenen lang volwassenen kort ouderen verslavingszorg forensische volwassenen niet in strafrechtelijk kader Conditie Als bij een initiele of vervolg dbc met zorgtype Jeugdstrafrecht Voortgezette behandeling jeugd-ggz Ondertoezichtstelling een van de volgende circuits volwassenen lang volwassenen kort ouderen verslavingszorg forensische volwassenen niet in strafrechtelijk kader is geregistreerd 74

75 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Begindatum Einddatum Code Onderwerp Actie Branche indicator Val7041 dbc Valt de dbc uit 1 Naam Initieel of vervolg dbc met zorgtype Jeugdstrafrecht Voortgezette behandeling jeugd-ggz Ondertoezichtstelling heeft geen circuit volwassenen lang volwassenen kort ouderen verslavingszorg forensische volwassenen niet in strafrechtelijk kader Conditie Als bij een initiele of vervolg dbc met zorgtype Jeugdstrafrecht Voortgezette behandeling jeugd-ggz Ondertoezichtstelling een van de volgende circuits volwassenen lang volwassenen kort ouderen verslavingszorg forensische volwassenen niet in strafrechtelijk kader is geregistreerd Toelichting Val7041 De toelichting op validatieregel Val7041 is verwijderd uit het document. 75

76 kolom datatype sleutel verplicht default_waard e Omschrijving Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 4.8 Toelichting op de validatieregels Tabelspecificatie dbc (ggz/fz) In de tabel dbc komen de kolommen CL_Diagnose_code en DBC_Primairediagnose_Datum voor. Deze horen niet thuis in de tabel en zijn verwijderd Tabelnaam: dbc Huidige situatie DBC_IDENTIFICATIENUMMER int J ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER int J DBC_BEGINDATUM datetime J DBC_EINDDATUM datetime J CL_ZORGTYPE_CODE varchar(20) J CL_DIAGNOSE_CODE varchar(20) J DBC_PRIMAIREDIAGNOSE_DATUM datetime J CL_CIRCUIT_CODE varchar(20) J Unieke identificatie van het dbc-record. Unieke identificatie van het zorgtraject record. Begindatum van de dbc. Einddatumdatum van de dbc. Verwijzing naar codelijst CL_ZORGTYPE. Het zorgtype code moet geldig zijn op de dbc begindatum. Verwijzing naar codelijst CL_DIAGNOSE. De diagnose code moet geldig zijn op de dbc begindatum. Datum van het registreren van de primaire diagnose behorende bij dit dbc-record. Verwijzing naar codelijst CL_CIRCUIT. De circuit code moet geldig zijn op de dbc begindatum. Koppeling met codelijst CL_REDENSLUITEN. CL_REDENSLUITEN_CODE varchar(20) J BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER int J De Redensluiten code moet geldig zijn op de dbc begindatum. Dit is de hoofd verantwoordelijke voor de dbc. 76

77 kolom datatype sleutel verplicht default_waard e Omschrijving Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v (ggz) DBC_IDENTIFICATIENUMMER int J ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER int J Unieke identificatie van het dbcrecord. Unieke identificatie van het zorgtraject record. DBC_BEGINDATUM datetime J Begindatum van de dbc. DBC_EINDDATUM datetime J Einddatumdatum van de dbc. CL_ZORGTYPE_CODE varchar(20) J CL_CIRCUIT_CODE varchar(20) J Verwijzing naar codelijst CL_ZORGTYPE. Het zorgtype code moet geldig zijn op de dbc begindatum. Verwijzing naar codelijst CL_CIRCUIT. De circuit code moet geldig zijn op de dbc begindatum. Koppeling met codelijst CL_REDENSLUITEN. CL_REDENSLUITEN_CODE varchar(20) J BEROEPCODE_1E_REGIEBEHANDELAAR varchar(20) J De Redensluiten code moet geldig zijn op de dbc begindatum. Beroepcode van de regiebehandelaar tijdens de diagnosefase. Dit beroep moet voorkomen in de codelijst CL_Hoofdberoepen. Uitzondering: Als de kolom indicatie_experimenteerruimte de waarde J bevat mag elk beroep uit codelijst CL_Beroep worden gekozen BEROEPCODE_2E_REGIEBEHANDELAAR varchar(20) J Beroepcode van de regiebehandelaar tijdens de behandelfase. Dit beroep moet voorkomen in de codelijst CL_Hoofdberoepen. Uitzondering: Als de kolom indicatie_experimenteerruimte de waarde J bevat mag elk beroep uit codelijst CL_Beroep worden gekozen INDICATIE_EXPERIMENTEERRUIMTE varchar(20) N Indicatie die aangeeft of de kolommen Beroepcode_1 e _regiebehandelaar Beroepcode_2 e _regiebehandelaar af mogen wijken van de beroepen zoals deze voorkomen in codelijst CL_Hoofdberoepen Leeg of N = niet afwijken J 1 = wel afwijken 77

78 kolom datatype sleutel verplicht default_waard e Omschrijving Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz (fz) DBC_IDENTIFICATIENUMMER int J ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER int J DBC_BEGINDATUM datetime J DBC_EINDDATUM datetime J CL_ZORGTYPE_CODE varchar(20) J CL_CIRCUIT_CODE varchar(20) J Unieke identificatie van het dbc-record. Unieke identificatie van het zorgtraject record. Begindatum van de dbc. Einddatumdatum van de dbc. Verwijzing naar codelijst CL_ZORGTYPE. Het zorgtype code moet geldig zijn op de dbc begindatum. Verwijzing naar codelijst CL_CIRCUIT. De circuit code moet geldig zijn op de dbc begindatum. Koppeling met codelijst CL_REDENSLUITEN. CL_REDENSLUITEN_CODE varchar(20) J BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER int J De Redensluiten code moet geldig zijn op de dbc begindatum. Dit is de hoofd verantwoordelijke voor de dbc Tabelspecificatie Behandelaar (ggz/fz) In de tabel Behandelaar is bij kolom CL_Beroep_Code aangegeven dat het om een niet verplicht veld gaat. Dit is niet juist en komt niet overeen met validatieregel Val3329 waarin wordt gesteld dat dit veld verplicht gevuld moet zijn. Dit is aangepast in de tabel. 78

79 Kolom datatype sleutel verplicht default_waard e omschrijving Kolom datatype sleutel verplicht default_waard e omschrijving Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Tabelnaam: Behandelaar Huidige situatie Unieke BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER int J identificatie van de behandelaar. Verwijzing CL_BEROEP_CODE varchar(20) N naar codelijst CL_BEROEP. Unieke BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER int J identificatie van de behandelaar. Verwijzing CL_BEROEP_CODE varchar(20) J naar codelijst CL_BEROEP. 79

80 kolom datatype sleutel verplicht default_waa rde Omschrijvin g Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Kwaliteitsstatuut (ggz) In het kader van het kwaliteitsstatuut dat ingaat per 2017 is besloten dat het mogelijk gemaakt moet worden om te experimenteren met een andere hoofdbehandelaar/regiebehandelaar dan die momenteel voorkomen in de codelijst CL_Hoofdberoepen. Hiervoor zal een extra kolom Indicatie experimenteerruimte worden toegevoegd aan de entiteit DBC. Daarnaast zal de entiteit worden uitgebreid met de kolommen - 1 e Regiebehandelaar - Beroepcode 1 e regiebehandelaar - 2 e Regiebehandelaar - Beroepcode 2 e regiebehandelaar Overeenkomstig met de Gebruikersaanleverstaandaard van DIS. De kolom Behandelaar_identificatienummer komt hiermee te vervallen Tabelnaam: DBC Huidige situatie DBC_IDENTIFICATIENUMMER int J Unieke identificatie van het DBC-record. Unieke identificatie ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER int J DBC_BEGINDATUM datetime J DBC_EINDDATUM datetime J van het zorgtraject record. Begindatum van de DBC. Einddatumdatum van de DBC. Verwijzing naar codelijst CL_ZORGTYPE. CL_ZORGTYPE_CODE varchar(20) J Het zorgtype code moet geldig zijn op de DBC begindatum. Verwijzing naar codelijst CL_CIRCUIT. CL_CIRCUIT_CODE varchar(20) J De circuit code moet geldig zijn op de DBC begindatum. Koppeling met CL_REDENSLUITEN_CODE varchar(20) J codelijst CL_REDENSLUITEN. 80

81 kolom datatype sleutel verplicht default_waa rde Omschrijvin g kolom datatype sleutel verplicht default_waa rde Omschrijvin g Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v De Redensluiten code moet geldig zijn op de DBC begindatum. Dit is de hoofd BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER int J verantwoordelijke voor de DBC. DBC_IDENTIFICATIENUMMER int J ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER int J Unieke identificatie van het DBC-record. Unieke identificatie van het zorgtraject record. DBC_BEGINDATUM datetime J Begindatum van de DBC. DBC_EINDDATUM datetime J Einddatumdatum van de DBC. Verwijzing naar codelijst CL_ZORGTYPE. CL_ZORGTYPE_CODE varchar(20) J Het zorgtype code moet geldig zijn op de DBC begindatum. Verwijzing naar codelijst CL_CIRCUIT. CL_CIRCUIT_CODE varchar(20) J De circuit code moet geldig zijn op de DBC begindatum. Koppeling met codelijst CL_REDENSLUITEN. CL_REDENSLUITEN_CODE varchar(20) J De Redensluiten code moet geldig zijn op de DBC begindatum. AGB code van de 1 e 1 E _REGIEBEHANDELAAR Varchar(8) J Regiebehandelaar tijdens de diagnosefase 81

82 kolom datatype sleutel verplicht default_waa rde Omschrijvin g Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Beroepcode van de regiebehandelaar tijdens de diagnosefase. Dit beroep moet voorkomen in de codelijst CL_Hoofdberoepen. BEROEPCODE_1 E _REGIEBEHANDELAAR Varchar(20) J Uitzondering: Als de kolom indicatie_experimenteerrui mte de waarde J bevat mag elk beroep uit codelijst CL_Beroep worden gekozen AGB code van de 2 e 2 E _REGIEBEHANDELAAR Varchar(8) J Regiebehandelaar tijdens de behandefase Beroepcode van de regiebehandelaar tijdens de behandelfase. Dit beroep moet voorkomen in de codelijst CL_Hoofdberoepen. BEROEPCODE_2 E _REGIEBEHANDELAAR Varchar(20) J Uitzondering: Als de kolom indicatie_experimenteerrui mte de waarde J bevat mag elk beroep uit codelijst CL_Beroep worden gekozen INDICATIE_EXPERIMENTEERRUIMTE Varchar(1) N NUL L Indicatie die aangeeft of de kolommen Beroepcode_1 e _regiebehan delaar Beroepcode_2 e _regiebehan delaar af mogen wijken van de beroepen zoals deze voorkomen in codelijst CL_Hoofdberoepen Leeg of N = niet afwijken J 1 = wel afwijken 82

83 kolom Data type sleutel verplicht default_waar de omschrijving Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Invoering DSM-5 (ggfz/fz) In de toelichting staan weergaven van de entiteiten zorgtraject en overige diagnoses as1 t/m as5. Deze entiteiten zijn uitgebreid met het attribuut DSM-5 Code Zorgtraject ZORGTRAJECT_ IDENTIFICATIENUMMER int J Unieke identificatie voor het zorgtraject. ZORGTRAJECT_ BEGINDATUM datetime N Datum dat De datum waarop het zorgtraject geopend is. ZORGTRAJECT_ EINDDATUM datetime N De datum waarop het zorgtraject gesloten is. Uniek nummer om de patiënt mee PATIËNT_ IDENTIFICATIENUMMER int J te kunnen identificeren. Verwijzing naar PATIENT. Verwijzing naar codelijst CL_Diagnose. CL_DIAGNOSE_CODE varchar(20) J De diagnose code moet geldig zijn op de begindatum van de initiële dbc. Verwijzing naar codelijst CL_D5_Diagnose CL_D5_DIAGNOSE_ CODE Varchar(30) J De diagnose code moet geldig zijn op de begindatum van de initiële dbc. ZORGTRAJECT_ PRIMAIREDIAGNOSE_ DATUM datetime N De datum waarop de primaire diagnose is vastgesteld of datum waarop deze voor het laatst is gewijzigd. ZORGTRAJECT_ AS2_TREKKENVAN char(1) N Betreft het hier een Trekken van -diagnose. 83

84 kolom datatype sleutel verplicht default_waard e omschrijving Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Overige Diagnose as1 t/m as5 DBC_IDENTIFICATIE NUMMER Int J Unieke identificatie per dbc-record Verwijzing naar codelijst CL_DIAGNOSE. CL_DIAGNOSE_CODE varchar(20) N De diagnose code moet geldig zijn op de begindatum van de initiële dbc. Verwijzing naar codelijst CL_D5_DIAGNOSE. CL_D5_DIAGNOSE_CODE varchar (30) N De diagnose code moet geldig zijn op de begindatum van de initiële dbc. DIAGNOSE_DATUM_DIAG NOSE datetime N Datum van het registreren van de diagnose. DIAGNOSE_AS2_ TREKKENVAN varchar(1) N Betreft het hier een Trekken van -diagnose. 84

85 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Wijzigingen in de codelijsten 5.1 Toevoegen twee nieuwe zorgtitels bij fz Codelijst CL_Zorgtype Twee initiële en twee vervolg-strafrechtelijke titels zijn als zorgtype toegevoegd. Begindatum Einddatum Code Groepcode Element Bevel voorlopige verpleging (art. 509i Sv) Beschrijving Bevel voorlopige verpleging (art. 509i Sv) Hierarchieniveau Selecteerbaar Sorteervolgorde Prestatiecodedeel Mutatie Branche_indicatie Begindatum Einddatum Code Groepcode Element Bevel voorlopige verpleging (art. 509i Sv) Beschrijving Bevel voorlopige verpleging (art. 509i Sv) Hierarchieniveau Selecteerbaar Sorteervolgorde Prestatiecodedeel Mutatie Branche_indicatie Begindatum Einddatum Code Groepcode Element Bevel aanhouding (art. 509h Sv) Beschrijving Bevel aanhouding (art. 509h Sv) Hierarchieniveau Selecteerbaar Sorteervolgorde Prestatiecodedeel Mutatie Branche_indicatie Begindatum Einddatum Code Groepcode Element Bevel aanhouding (art. 509h Sv) Beschrijving Bevel aanhouding (art. 509h Sv) Hierarchieniveau Selecteerbaar Sorteervolgorde Prestatiecodedeel Mutatie Branche_indicatie

86 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Codelijst CL_Prestatiecode_fz Alle mogelijke combinaties van prestatiecodes voor de nieuw toegevoegde strafrechtelijke titels zijn toegevoegd. Alle mogelijke combinaties van prestatiecodes voor de nieuw toegevoegde strafrechtelijke titels zijn toegevoegd. - Bevel voorlopige verpleging (art.5091sv) (zorgtype 148) - Bevel voorlopige verpleging (art.5091sv) (zorgtype 248) - Bevel aanhouding (art. 509h Sv) (zorgtype 149) - Bevel aanhouding (art. 509h Sv) (zorgtype 249) Elk nieuw zorgtype heeft hiermee 81 nieuwe prestatiecodes gekregen: xxxxxxxxx - 248xxxxxxxxx - 149xxxxxxxxx - 249xxxxxxxxx LET OP: mutatiecodes zijn op waarde 1 gezet. 86

87 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Invoering DSM Codelijst cl_diagnose_conversie Er is een nieuwe codelijst aangemaakt waar de diagnosecodes van de DSM-5 diagnoses naast die van de DSM-IV diagnoses worden gelegd Codelijst cl_d5_diagnose Dit is een nieuwe codelijst waarin alle DSM-5 diagnose staan die gekoppeld kunnen worden via de conversietabel zoals opgenomen in de codelijst cl_diagnose_conversie Codelijst cl_aanspraakbeperking (ggz en gbg) Deze codelijst vervalt, omdat het een niet complete weergave is van de activiteiten en diagnoses die niet onder aanspraak vallen. De aanspraak van de diagnoses op detailniveau is ondergebracht in de codelijst cl_diagnose Codelijst cl_diagnose (ggz,fz en gbg) De codelijst diagnose is grondig gewijzigd. Er zijn diagnoses afgesloten, omdat deze niet in de DSM-5 voorkomen. Er zijn diagnoses toegevoegd, omdat deze wel in DSM-5, maar niet in de codelijst diagnose voorkwamen Codelijst cl_zortype (ggz en fz) Om voor de verzekeraar herkenbaar te maken dat een in 2017 geopend zorgtraject eigenlijk een voortzetting is van het voorgaande zorgtraject, maar dan voorzien van een DSM-5 classificatie, moet voor de intitiële dbc het zorgtype 150 overgang naar DSM-5 worden geselecteerd. Begindatum Einddatum Code Groepcode Element Overgang naar DSM-5 Beschrijving Overgang naar DSM-5 Hierarchieniveau Selecteerbaar Sorteervolgorde Prestatiecodedeel Mutatie Branche_indicatie Toelichting op de Codelijsten Er zijn twee nieuwe codelijsten toegevoegd. In cl_d5_diagnose staan alle te classificeren DSM-5 diagnoses. In cl_diagose_conversie zijn alle DSM- 5_diagnosescodes gekoppeld aan een cl_diagnose code cl_diagnose conversie Voor de conversie van DSM-5 naar DSM-IV is een conversietabel gemaakt die de diagnosecodes aan elkaar koppelt. Kolomnr. Code Type Lengt e Omschrijving 1. CL_DIAGNOSE_CONVERSIE_BEGINDA Datum begin geldigheid in notatievorm 87

88 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Kolomnr. Code Type Lengt e Omschrijving TUM EEJJMMDD. Samen met CL_D5_DIAGNOSE_CODE CL_DIAGNOSE_CODE Is dit een unieke combinatie 2. CL_DIAGNOSE_CONVERSIE_EINDDATUM Datum eind geldigheid in notatievorm EEJJMMDD 3. CL_D5_DIAGNOSE_CODE Alfanumeri 30 Code van de DSM-5 diagnose. ek 4. CL_DIAGNOSE_CODE Alfanumeri 20 Code van de DSM-IV diagnose. ek 5. CL_DIAGNOSE_CONVERSIE_MUTATIE Numeriek 1 Mutatie status ten opzichte van vorige versie: 0 of <leeg> = ongewijzigd 1 = nieuw 2 = gewijzigd (ook als einddatum is veranderd bij vervallen!) cl_d5_diagnose Voor de diagnose die onder de DSM-5 vallen is een nieuwe codelijst gemaakt met de volgende structuur. Kolomnr. Code Type Lengt e Omschrijving 1. CL_D5_DIAGNOSE_BEGINDATUM Numeriek 8 Datum begin geldigheid in notatievorm EEJJMMDD. Samen met CL_D5_DIAGNOSE_CODE Is dit een unieke combinatie. 2. CL_D5_DIAGNOSE_EINDDATUM Numeriek 8 Datum eind geldigheid in notatievorm EEJJMMDD 3. CL_D5_DIAGNOSE_CODE Alfanumeriek 30 Code van de DSM-5 diagnose. Samen met CL_D5_DIAGNOSE_BEGINDATUM is dit een unieke combinatie. 4. CL_D5_DIAGNOSE_GROEPCODE Alfanumeriek 30 Code voor de DSM-5 groep waar deze code toe behoort CL_D5_DIAGNOSE_OMSCHRIJVING Alfanumeriek 255 Beschrijving behorende bij de diagnosecode. CL_D5_DIAGNOSE_HIERARCHIENIVEAU Numeriek 10 Niveau van het product (0 minst gespecificeerd). 7. CL_D5_DIAGNOSE_SELECTEERBAAR Numeriek 10 0 = code is niet selecteerbaar. 1 = wel selecteerbaar, diepste niveau. 2 = wel selecteerbaar, maar ook dieper selecteerbaar niveau mogelijk. 88

89 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Kolomnr. Code Type Lengt e Omschrijving CL_D5_DIAGNOSE_REFCODE_ICD9CM Alfanumeriek 20 ICD9-cm codering volgens DSM-IV. CL_D5_DIAGNOSE_MUTATIE Numeriek 1 Mutatie status ten opzichte van vorige versie: 0 of <leeg> = ongewijzigd 1 = nieuw 2 = gewijzigd (ook als einddatum is veranderd bij vervallen!) 3 = verwijderd Verwijderen codelijst CL_Aanspraakbeperking Deze codelijst vervalt, omdat het een niet complete weergave is van de activiteiten en diagnoses die niet onder aanspraak vallen. De aanspraak van de diagnoses op detailniveau is ondergebracht in de codelijst cl_diagnose. 89

90 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 5.3 Vaktherapie Codelijst CL_activiteit Volgende regels worden afgesloten per met mutatiecode 2. Huidige situatie begindatum einddatum code groepcode element mutatie act_3.4.1 act_3.4 Creatieve therapie (drama, beeldend, muziek, dans, tuin, etc) act_ act_3.4.1 Patiënt individueel act_ act_3.4.1 Patiënt in groep act_ act_3.4.1 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient individueel act_ act_3.4.1 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient in groep act_ act_3.4.1 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient individueel act_ act_3.4.1 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient in groep act_3.4.2 act_3.4 Psychomotorische therapie (beweging, expressie, interactie) act_ act_3.4.2 Patiënt individueel act_ act_3.4.2 Patiënt in groep act_ act_3.4.2 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient individueel act_ act_3.4.2 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient in groep act_ act_3.4.2 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient individueel act_ act_3.4.2 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient in groep act_3.4.3 act_3.4 Vaktherapie overig act_ act_3.4.3 Patiënt individueel act_ act_3.4.3 Patiënt in groep act_ act_3.4.3 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient individueel act_ act_3.4.3 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient in groep act_ act_3.4.3 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient individueel act_ act_3.4.3 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient in groep 2 begindatum einddatum code groepcode element mutatie act_3.4.1 act_3.4 Creatieve therapie (drama, beeldend, muziek, dans, tuin, etc) act_ act_3.4.1 Patiënt individueel act_ act_3.4.1 Patiënt in groep act_ act_3.4.1 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient individueel act_ act_3.4.1 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient in groep act_ act_3.4.1 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient individueel act_ act_3.4.1 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient in groep act_3.4.2 act_3.4 Psychomotorische therapie (beweging, expressie, interactie) act_ act_3.4.2 Patiënt individueel act_ act_3.4.2 Patiënt in groep act_ act_3.4.2 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient individueel act_ act_3.4.2 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient in groep act_ act_3.4.2 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient individueel act_ act_3.4.2 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient in groep act_3.4.3 act_3.4 Vaktherapie overig act_ act_3.4.3 Patiënt individueel act_ act_3.4.3 Patiënt in groep act_ act_3.4.3 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient individueel act_ act_3.4.3 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient in groep act_ act_3.4.3 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient individueel act_ act_3.4.3 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient in groep 2 90

91 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Volgende regels worden toegevoegd per met mutatiecode 1 begindatum einddatum code groepcode element mutatie act_3.4.4 act_3.4 Beeldende therapie act_ act_3.4.4 Patiënt individueel act_ act_3.4.4 Patiënt in groep act_ act_3.4.4 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient individueel act_ act_3.4.4 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient in groep act_ act_3.4.4 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient individueel act_ act_3.4.4 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient in groep act_3.4.5 act_3.4 Danstherapie act_ act_3.4.5 Patiënt individueel act_ act_3.4.5 Patiënt in groep act_ act_3.4.5 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient individueel act_ act_3.4.5 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient in groep act_ act_3.4.5 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient individueel act_ act_3.4.5 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient in groep act_3.4.6 act_3.4 Dramatherapie act_ act_3.4.6 Patiënt individueel act_ act_3.4.6 Patiënt in groep act_ act_3.4.6 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient individueel act_ act_3.4.6 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient in groep act_ act_3.4.6 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient individueel act_ act_3.4.6 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient in groep act_3.4.7 act_3.4 Muziektherapie act_ act_3.4.7 Patiënt individueel act_ act_3.4.7 Patiënt in groep act_ act_3.4.7 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient individueel act_ act_3.4.7 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient in groep act_ act_3.4.7 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient individueel act_ act_3.4.7 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient in groep act_3.4.8 act_3.4 Psychomotorische therapie act_ act_3.4.8 Patiënt individueel act_ act_3.4.8 Patiënt in groep act_ act_3.4.8 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient individueel act_ act_3.4.8 Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patient in groep act_ act_3.4.8 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient individueel act_ act_3.4.8 Systeem (gezin/paar/ouders) met patient in groep 1 91

92 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 5.4 Bekostiging high intensive care (hic) Codelijst CL_activiteit Een nieuwe verblijfsprestatie voor high intensive care (hic) is toegevoegd. Begindatum Einddatum Code Groepcode act_ act_8.8 Element Deelprestatie verblijf GGZ H (High Intensive Care) Beschrijving Deelprestatie verblijf GGZ H (High Intensive Care) Aanspraak type Hiërarchieniveau Selecteerbaar Sorteervolgorde Soort Mag direct Verblijfsdag N Mag indirect Mag reistijd Mag groep Mutatie Branche indicatie N N N Codelijst CL_activiteit_tarief Een nieuwe verblijfsprestatie voor high intensive care (hic) is toegevoegd. Begindatum Einddatum Code act_ Omschrjving Deelprestatie verblijf GGZ H (high intensive care) Declatatiecode Declaratiecode kleur Tarief basis Tarief max NHC Mutatie 25B064 groen

93 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Beroepentabel Codelijst CL_Beroep: nieuwe beroepen De beroepen HBO-pedagoog, MBO pedagoog en ervaringsdeskundige zijn toegevoegd aan codelijst CL_Beroep. Deze beroepen mogen wel tijd schrijven maar de geschreven tijd mag niet worden mee genomen in de afleiding. Kolom CL_Beroep_Afeidbaar = 0 Begindatum Einddatum Code Groepcode AG.BI.hped AG.BI Element HBO-pedagoog Beschrijving HBO-pedagoog Hiërarchienveau Selecteerbaar Afleidbaar Sorteervolgorde Mutatie Branche-indicatie Begindatum Einddatum Code Groepcode AG.BI.ev.mbo AG.BI Element Ervaringsdeskundige ggz MBO Beschrijving Ervaringsdeskundige ggz MBO Hiërarchienveau Selecteerbaar Afleidbaar Sorteervolgorde Mutatie Branche-indicatie Begindatum Einddatum Code Groepcode AG.BI.hped AG.BI Element Ervaringsdeskundige ggz HBO Beschrijving Ervaringsdeskundige ggz HBO Hiërarchienveau Selecteerbaar Afleidbaar Sorteervolgorde Mutatie Branche-indicatie

94 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Codelijst CL_Beroep: nieuwe beroepen fz In de nadere regel voor de forensische zorg is opgenomen dat de orthopedagoog-generalist vanaf 2016 voor de forensische zorg ook tijd mag schrijven. Dit beroep was voor de forensische zorg nog niet actief in de codelijst en zal per 2017 worden geactiveerd. De bestaande regel in de codelijst Beroep met branche-indicatie 1 (alleen ggz) is afgesloten per 31 december 2016 en een nieuwe regel met branche indicatie 2 (ggz en fz) is toegevoegd. Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Groepcode OV.OR OV Element Orthopedagoog-generalist Beschrijving Orthopedagoog-generalist Hiërarchienveau Selecteerbaar Afleidbaar Sorteervolgorde Mutatie Branche-indicatie Begindatum Einddatum Code Groepcode OV.OR.gen OV.PR.gen Element Orthopedagoog-generalist Beschrijving Orthopedagoog-generalist Hiërarchienveau Selecteerbaar Afleidbaar Sorteervolgorde Mutatie Branche-indicatie Begindatum Einddatum Code Groepcode OV.OR OV Element Orthopedagoog-generalist Beschrijving Orthopedagoog-generalist Hiërarchienveau Selecteerbaar Afleidbaar Sorteervolgorde Mutatie Branche-indicatie Begindatum Einddatum Code Groepcode OV.OR.gen OV.PR.gen Element Orthopedagoog-generalist Beschrijving Orthopedagoog-generalist Hiërarchienveau Selecteerbaar Afleidbaar Sorteervolgorde Mutatie Branche-indicatie

95 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Begindatum Einddatum Code Groepcode OV.OR OV Element Orthopedagoog-generalist Beschrijving Orthopedagoog-generalist Hiërarchienveau Selecteerbaar Afleidbaar Sorteervolgorde Mutatie Branche-indicatie Begindatum Einddatum Code Groepcode OV.OR.gen OV.PR.gen Element Orthopedagoog-generalist Beschrijving Orthopedagoog-generalist Hiërarchienveau Selecteerbaar Afleidbaar Sorteervolgorde Mutatie Branche-indicatie

96 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 5.6 Inzet psychiaters bij verzoek levensbeëindiging Zorgactiviteiten tabel MSG Een OZP is toegevoegd voor de bekostiging van de inzet van een tweede psychiater bij een verzoek tot levensbeëindiging. Een nieuwe OZP is toegevoegd met als omschrijving van de prestatie: consultatie bij euthanasieverzoeken op grond van psychisch lijden Toelichting prestatie: Deze prestatie is bedoeld voor een eerste consulatie door een psychiater bij een euthanasieverzoek op grond van psychisch lijden. De consultatie vindt plaats conform de richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis. Het verzoek tot consultatie is afkomstig van een behandelend psychiater, een huisarts, arts Levenseindekliniek of een overige direct bij de behandeling van de patiënt betrokken arts/medisch specialist. De werkzaamheden die met dit OZP in rekening kunnen worden gebracht bedragen het dossieronderzoek, gesprek met patiënt en naasten, verslaglegging en afsluiting. De OZP is met de volgende specificaties opgenomen in de Zorgactiviteitenen Tarieventabel ZA-code Omschrijving Zpk Tarieftype Begindatum Einddatum Consultatie bij euthanasieverzoeken op grond van psychisch lijden Het tarief is 187,79. 96

97 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Diverse technische bevindingen Zorgtype vervalt Codelijst CL_Zorgtype Het zorgtype Ondertoezichtstelling kan voor de volwassen ggz niet meer worden geregistreerd omdat het hier altijd gaat om patiënten die jonger dan 18 jaar moeten zijn. Dit zorgtype is afgesloten in codelijst CL_Zorgtype. LET OP: de mutatiecode is op 2 gezet. Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Groepcode Element Ondertoezichtstelling Beschrijving Ondertoezichtstelling Hiërarchienveau Selecteerbaar Sorteervolgorde Prestatiecodedeel Mutatie Begindatum Einddatum Code Groepcode Element Ondertoezichtstelling Beschrijving Ondertoezichtstelling Hiërarchienveau Selecteerbaar Sorteervolgorde Prestatiecodedeel Mutatie klinisch geriater ingedeeld in verkeerd cluster Het beroep Klinisch geriater is momenteel ingedeeld in een fout cluster namelijk Overige Beroepen, subcluster specialisme. Dit beroep hoort onder het cluster Medische beroepen, subcluster specialisme te vallen. Dee indeling is ook gecorrigeerd in de codelijst cl_hoofdberoepen Codelijst CL_Beroep Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Groepcode OV.SP.kger OV.SP Element Klinisch geriater Beschrijving Klinisch geriater Hiërarchienveau Selecteerbaar Afleidbaar Sorteervolgorde Mutatie Brancheindicatie Brancheindicatie Brancheindicatie

98 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Begindatum Einddatum Code Groepcode OV.SP.kger OV.SP Element Klinisch geriater Beschrijving Klinisch geriater Hiërarchienveau Selecteerbaar Afleidbaar Sorteervolgorde Mutatie Begindatum Einddatum Code Groepcode MB.SP.kger MB.SP Element Klinisch geriater Beschrijving Klinisch geriater Hiërarchienveau Selecteerbaar Afleidbaar Sorteervolgorde Mutatie Brancheindicatie Brancheindicatie Codelijst cl hoofdberoepen Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Beschrijving Branche-indicatie OV.SP.kger Klinisch geriater 1 Begindatum Einddatum Code Beschrijving Branche-indicatie OV.SP.kger Klinisch geriater 1 Begindatum Einddatum Code Beschrijving Branche-indicatie MB.SP.kger Klinisch geriater Prestatiecodes vervallen codelijst CL_Prestatiecode_ggz De behandelgroepen voor Overige stoornissen in de kindertijd (000040, , , , , , ) kunnen niet meer voorkomen met het prestatiecodedeel 017. Deze combinatie kan alleen maar bij patienten jonger dan 18 jaar en komt in de volwassen ggz niet meer voor. Alle prestatiecodes met deze combinatie ( xxx017xxxxxx) hebben een eindatum van gekregen. Het gaat hier om 616 records. LET OP: mutatiecodes zijn op waarde 2 gezet. 98

99 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Gelijktrekken tabelstructuur ggz en fz codelijst CL_Activiteit_Tarief_fz De tabelstructuur voor codelijst CL_Activiteit_Tarief_fz is gelijk getrokken met de codelijst CL_Activiteit_Tarief_ggz. Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Omschrjving Declatatiecode Declaratiecode kleur Tarief NHC Mutatie Begindatum Einddatum Code Omschrjving Declatatiecode Declaratiecode kleur Tarief basis Tarief max NHC Mutatie codelijst CL_Tarief_fz De tabelstructuur voor codelijst CL_Tarief_fz is gelijk getrokken met de codelijst CL_Tarief_ggz. Huidige situatie Agb code Productgroep code Code Declatatiecode Declaratiecode kleur Tarief NHC_tarief Begindatum Einddatum Mutatie Agb_code Productgroep code Code Declatatiecode Declaratiecode kleur Tarief basis Tarief max NHC_tarief Begindatum Einddatum Mutatie Circuit vervallen codelijst CL_Circuit De circuits Kinder & jeugd en Forensisch jeugd mogen binnen de reguliere ggz niet meer worden gebruikt. Deze zijn afgesloten per

100 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Beschrijving Kinder & Jeugd Sorteervolgorde Mutatie Branche-indicatie 50 1 Begindatum Einddatum Code Beschrijving Forensisch Jeugd Sorteervolgorde Mutatie Branche-indicatie 71 1 Begindatum Einddatum Code Beschrijving Kinder & Jeugd Sorteervolgorde Mutatie Branche-indicatie Begindatum Einddatum Code Beschrijving Forensisch Jeugd Sorteervolgorde Mutatie Branche-indicatie Gewijzigd wetsartikel zorgtype (fz) Het wetsartikel genoemd bij zorgtype 129 en 229 (codelijst CL_Zorgtype) sepot met voorwaarden art.167sv/244 Sv is met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd in sepot met voorwaarden art.167sv Codelijst cl_zorgtype Huidige situatie Begindatum Einddatum Code Groepcode Element Sepot met voorwaarden (art. 167/ 244 Sv) Beschrijving Sepot met voorwaarden (art. 167/ 244 Sv) Hiërarchienveau Selecteerbaar Sorteervolgorde Prestatiecodedeel Mutatie Branche-indicatie Begindatum Einddatum Code Groepcode Element Sepot met voorwaarden (art. 167/ 244 Sv) Beschrijving Sepot met voorwaarden (art. 167/ 244 Sv) 100

101 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Hiërarchienveau Selecteerbaar Sorteervolgorde Prestatiecodedeel Mutatie Brancheindicatie Begindatum Einddatum Code Groepcode Element Sepot met voorwaarden (art. 167/ 244 Sv) Beschrijving Sepot met voorwaarden (art. 167/ 244 Sv) Hiërarchieniveau Selecteerbaar Sorteervolgorde Prestatiecodedeel Mutatie Branche-indicatie Begindatum Einddatum Code Groepcode Element Sepot met voorwaarden (art. 167/ 244 Sv) Beschrijving Sepot met voorwaarden (art. 167/ 244 Sv) Hiërarchieniveau Selecteerbaar Sorteervolgorde Prestatiecodedeel Mutatie Branche-indicatie Begindatum Einddatum Code Groepcode Element Sepot met voorwaarden (art. 167 Sv.) Beschrijving Sepot met voorwaarden (art. 167 Sv.) Hiërarchieniveau Selecteerbaar Sorteervolgorde Prestatiecodedeel Mutatie Branche-indicatie Begindatum Einddatum Code Groepcode Element Sepot met voorwaarden (art. 167 Sv.) Beschrijving Sepot met voorwaarden (art. 167 Sv.) Hiërarchienveau Selecteerbaar Sorteervolgorde Prestatiecodedeel Mutatie Branche-indicatie

102 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 6. Wijzigingen in de kenmerkende factoren 6.1 Uitzondering voor tijd niet afleidbare beroepen (ggz/fz) Tijd geschreven in het kader van een beroep waarvan de kolom CL_Beroep_Afleidbaar de waarde 0 bevat mag niet worden meegenomen in de afleiding naar een behandelgroep. Deze uitzondering is opgenomen in de toelichting bij de volgende kenmerkende factoren. Deze kenmerkende factoren zullen een einddatum krijgen van en een nieuwe regel met de uitzondering met begindatum KMA_002 - KMA_003 - KMT_001 - KMT_003 Uitzondering: tijd geschreven in het kader van een beroep waarvoor de kolom 'CL_Beroep_Afleidbaar' in codelijst CL_Beroep de waarde '0' bevat mag niet worden meegenomen in de afleiding naar een behandelgroep. 102

103 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Wijzigingen in de Toelichting ICT 7.1 Kwaliteitsstatuut (ggz) In het kader van het kwaliteitsstatuut dat ingaat per 2017 is besloten dat het mogelijk gemaakt moet worden om te experimenteren met een andere hoofdbehandelaar/regiebehandelaar dan die momenteel voorkomen in de codelijst CL_Hoofdberoepen. Hiervoor zal een extra kolom Indicatie experimenteerruimte worden toegevoegd aan de entiteit DBC. Daarnaast zal de entiteit worden uitgebreid met de kolommen - 1 e Regiebehandelaar - Beroepcode 1 e regiebehandelaar - 2 e Regiebehandelaar - Beroepcode 2 e regiebehandelaar Overeenkomstig met de Gebruikersaanleverstaandaard van DIS. De kolom Behandelaar_identificatienummer komt hiermee te vervallen. Dbc Attribuut Omschrijving Bijzonderheden Uniek nummer per dbc per patiënt Door leverancier vrij in te vullen. Dbc openingsdatum Eejjmmdd Openingsdatum dbc. Dit valt samen met het eerst patiëntgebonden contact door een behandelaar met een beroep dat voorkomt op de beroepentabel. Dbc sluitdatum Eejjmmdd Zie definitie in de nadere regel Gespecialiseerde ggz voor juiste registratie sluiten dbc. Dbcidentificatienummer Zorgverzekeraarcode Dbcproductgroepcode verzekerde zorg Dbc-declaratiecode verzekerde zorg Dbc-prestatiecode verzekerde zorg Dbc-tarief verzekerde zorg Refereert naar Zorgverzekeraar. Het betreft de verzekeraar op de openingsdatum van de dbc Productgroep waartoe de dbc behoort Tarief conform CL_Tarief_ggz Conform COD061-VEKT (UZOVI register van Vektis). De dbc-productgroep moet worden afgeleid tijdens de dbc-afleiding. Bij aanlevering aan het DIS betreft het hier een verplicht veld indien de dbc-ingangsdatum groter is dan 1 januari 2008 Dit attribuut kan worden bepaald als de dbc is afgesloten en gevalideerd. Het dient niet als zodanig te worden geregistreerd maar is hier ter informatie toegevoegd omdat hier specifiek naar wordt gevraagd in de MDS. Dit attribuut kan worden bepaald als de dbc is afgesloten en gevalideerd. Het dient niet als zodanig te worden geregistreerd maar is hier ter informatie toegevoegd omdat hier specifiek naar wordt gevraagd in de MDS. Logisch formaat is LET OP: Dit attribuut kan worden afgeleid als de dbc is afgesloten en gevalideerd. Het dient niet als zodanig te worden geregistreerd maar is hier ter informatie toegevoegd omdat hier specifiek naar wordt gevraagd in 103

104 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Attribuut Omschrijving Bijzonderheden de MDS. Per wordt, volgens planning, dbc facturatie ingevoerd en dient dit item afgeleid te kunnen worden. Tot die tijd kan de waarde 0 worden toegepast voor de MDS. Dbc-verrekenbedrag Logisch formaat is LET OP: Dit attribuut kan worden bepaald als de dbc is afgesloten en gevalideerd. Het dient niet als zodanig te worden geregistreerd maar is hier ter informatie toegevoegd omdat hier specifiek naar wordt gevraagd in de MDS. Het dbc-verrekenbedrag bestaat uit: het dbc-tarief vermenigvuldigd met een (instellingsspecifieke) verrekenpercentage. Bij aanlevering aan het DIS betreft het hier een verplicht veld. Dbc Reden sluiten code Zorgtypecode Zorgtraject identificatienummer De reden sluiten van de dbc Het zorgtype behorende bij de dbc Relatie naar zorgtraject behorende bij de dbc Geldige code volgens CL_Redensluiten ggz. Geldige code volgens CL_Zorgtype ggz 1 e Regiebehandelaar Relatie naar Behandelaar AGB code van de 1 e regiebehandelaar tijdens de diagnostiekfase Beroepcode 1 e regiebehandelaar Beroepcode van de regiebehandelaar tijdens de diagnosefase. Dit beroep moet voorkomen in codelijst CL_Hoofdberoepen. Relatie met codelijst CL_Hoofdberoepen en CL_Beroep Uitzondering: als de kolom indicatie experimenteerruimte de waarde J bevat mag elk beroep uit codelijst CL_Beroep worden gekozen. 2 e Regiebehandelaar Relatie naar behandelaar AGB code van de 2 e regiebehandelaar tijdens de behandelfase Beroepcode 2 e regiebehandelaar Indicatie experimenteerruimte Beroepcode van de regiebehandelaar tijdens de behandelfase. Dit beroep moet voorkomen in codelijst CL_Hoofdberoepen. Indicatie die aangeeft of de kolommen beroepcode 1 e regiebehandelaar beroepcode 2 e regiebehandelaar af mogen wijken van de beroepen zoals deze voorkomen in codelijst CL_Hoofdberoepen Leeg of N = niet Relatie met codelijst CL_Hoofdberoepen en CL_Beroep Uitzondering: als de kolom indicatie experimenteerruimte de waarde J bevat mag elk beroep uit codelijst CL_Beroep worden gekozen. 104

105 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Attribuut Omschrijving Bijzonderheden afwijken J = wel afwijken Circuitcode Circuit code Geldige code volgens CL_Circuit ggz 105

106 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 7.2 Invoering DSM-5 (ggz) Op diverse plekken is het proces classificatie toegevoegd. 1.1 Welke informatie is er in dit document te vinden Dit document omschrijft hoe het model van classificatie, registratie, validatie en afleiding binnen de ICT-systemen van de ggz-zorgaanbieders vorm moet krijgen. Doel van dit document is het aanreiken 1.3 Leeswijzer Dit document behandelt alle aspecten van de dbc-systematiek op het gebied van registratie, validatie en afleiding. In hoofdstuk 0 wordt het Classificatie-, Registratie-, Validatie- en Afleidingsmodel behandeld. 2 Classificatie-, Registratie-, Validatie- en Afleidingsmodel (CRVA) De dbc-systematiek werkt volgens een proces van classificatie, registratie, validatie en afleiding. Classificatie Vanaf 2017 dient de classificatie van de diagnose in DSM-5 plaats te vinden. De DSM-5 diagnosecode moet worden vastgelegd voor de minimale dataset ggz. Voor de registratie en bekostiging dient de DSM-5 diagnose vertaald te worden naar een DSM-IV diagnose. Huidige situatie Registratie Validatie Afleiding 106

107 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v zorgverzekeraars Conversie DSM-5 DSM-IV DSM-IV DSM-IV Facturatie zorgaanbieders Classificatie Registratie Validatie Afleiding DIS Patiënten Figuur 2: Model van classificatie, registratie, validatie en afleiding 3 Classificatie Per 1 januari is DSM-5 leidend voor de klinische praktijk. Dbc s die geopend worden in 2017 moeten geclassificeerd worden in DSM-5. Hiervoor is een nieuwe codelijst met DSM-5 diagnoses ontwikkeld. De DSM-5 diagnosecode moet in een speciale conversietabel worden opgezocht. Na een conversie is de DSM-5 diagnose vertaald naar een DSM-IV diagnose. De huidige typering van de diagnose, registratie, validatie, afleiding en tenslotte de declaratie van de dbc blijft in DSM-IV. De conversietabel kan zowel een diagnose van DSM-5 naar DSM-IV vertalen als omgekeerd. Conversie DBC-systematiek Aanspraak in DSM-5 Classificatie in DSM-5 Typeren diagnose in DSM-IV Registeren in DSM-IV Valideren in DSM-IV Afleiding in DSM-IV Factureren in DSM IV Figuur 3: Proces classificatie DSM-5 en bekostiging DSM-IV Nieuwe werkwijze De bijbehorende DSM-IV diagnosecode is opgenomen in de codelijst Diagnose en kan vervolgens gebruikt worden voor de typering van de diagnose in de dbc-systematiek. De codelijst Diagnose bevat DSM-IV diagnoses die gebruikt mogen worden voor de registratie van de diagnose. De koppeling tussen de DSM-5 diagnose en de DSM-IV diagnose is waar mogelijk gebaseerd op ICD-9-codes.Niet iedere DSM-5 diagnose kan gekoppeld worden aan bestaande DSM-IV diagnose. Niet iedere bestaande DSM-IV diagnose komt nog voor in DSM

108 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz DSM-5 stoornissen die niet in DSM-IV voorkomen, hebben een nieuwe regel in de conversietabel gekregen.. Ze worden vertaald naar een nieuwe diagnose die ook is toegevoegd in de codelijst Diagnose. Vanaf 1 januari 2017 mogen deze diagnoses worden geregistreerd. DSM-IV diagnoses die niet voorkomen in DSM-5 hebben een einddatum gekregen van 31 december 2016 en zijn vanaf 1 januari 2017 niet meer te registreren. Tussen DSM-5 diagnoses en DSM-IV diagnoses is een n-op-1 relatie. Om niet alleen van DSM-5 naar DSM-IV te kunnen converteren, maar ook weer andersom, heeft iedere DSM-5 diagnose een unieke code gekregen. De DSM-5 diagnosecode en de DSM-IV diagnosecode dienen beide voor onderzoek (doorontwikkeling), controledoeleinden (bekostiging) en voor de aanlevering aan DIS te worden opgeslagen. Deze DSM-5- diagnosecode moet worden vastgelegd in het zorgtraject en in de entiteit Overige diagnoses as1 t/m as5. DSM IV (bestaande codelijst) Conversietabel DSM-5 (nieuwe codelijst) cl diagnose v cl diagnose conversie v cl d5 diagnose v cl_diagnose_begindatum cl_diagnose_conversie_begindatum cl_d5_diagnose_begindatum cl_diagnose_einddatum cl_diagnose_conversie_einddatum cl_d5_diagnose_einddatum cl_diagnose_code cl_d5_diagnose_code cl_d5_diagnose_code cl_diagnose_groepcode cl_diagnose_code cl_d5_diagnose_groepcode cl_diagnose_element cl_diagnose_conversie _mutatie cl_d5_diagnose_omschrijving (incl. specifier) cl_diagnose_beschrijving cl_d5_diagnose_hierarchieniveau cl_diagnose_zvz_subscore cl_d5_diagnose_selecteerbaar cl_diagnose_aanspraak_type cl_d5_diagnose_refcode_icd9cm cl_diagnose_hierarchieniveau cl_d5_diagnose_mutatie cl_diagnose_selecteerbaar cl_diagnose_sorteervolgorde cl_diagnose_as cl_diagnose_refcode_icd9cm cl_diagnose_refcode_icd10 cl_diagnose_prestatieniveau cl_diagnose_prestatiecode_naamgeving_ggz cl_diagnose_prestatiecode_naamgeving_fz cl_diagnose_prestatiecodedeel_ggz cl_diagnose_prestatiecodedeel_fz cl_diagnose_parallelliteitscode_ggz cl_diagnose_parallelliteitscode_fz cl_diagnose_mutatie cl_diagnose_branche_indicatie Figuur 4: Conversie diagnoses DSM-5 naar DSM-IV Tijdsafhankelijkheid De primaire diagnose zoals geregistreerd binnen het zorgtraject moet geldig zijn op de openingsdatum van de initiële dbc. Overige diagnoses moeten geldig zijn op de openingsdatum van de dbc. Lopende dbc s die gestart zijn in 2016 mogen nog met de dan geldige DSM-IV diagnoses worden geregistreerd. Deze dbc s kunnen uiteraard maximaal 365 dagen openstaan. Vóór 1 januari 2018 worden deze gesloten. Vanaf 1 januari 2018 kunnen de inmiddels ongeldige DSM-IV codes ook niet meer voorkomen in openstaande dbc s. Aanspraakbeperking De codelijst Diagnose bevat een kolom cl_diagnose_aanspraak. Bij het afsluiten van een dbc dient te worden gevalideerd op de aanwezige aanspraak van de primaire diagnose van het zorgtraject waaronder de dbc valt. 108

109 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Opzet overgang van DSM-IV naar DSM-5 Tot 1 januari 2018 kan via de huidige systematiek worden geregistreerd, terwijl nieuwe zorgtrajecten vanaf 1 januari 2017 al wel via de nieuwe systematiek gaan. Vanaf 1 januari 2018 gaat de bestaande systematiek over naar een nieuwe systematiek. Overgang van DSM-IV naar DSM-5 bij classificatie 1 januari 2017 Invoering DSM-5 diagnoses classificatie 1 januari 2018 Afronden gebruik DSM-IV diagnoses classificatie Classificatie DSM- IV lopende DBC s Afgerond Zorgtraject Zorgtaject Classificatie DSM-5 nieuwe DBC s Initiële DBC Vervolg DBC2 Vervolg DBC3 Nieuw zorgtraject Zorgtaject Initiële DBC Vervolg DBC2 Vervolg DBC3 Nieuw zorgtraject Zorgtaject Initiële DBC Vervolg DBC2 Vervolg DBC3 Zorgtraject met lopende behandeling en vóór afgeronde DBC Zorgtaject Initiële DBC Vervolg DBC2 Vervolg DBC3 Vervolg behandeling in nieuw zorgtraject Zorgtaject Initiële DBC Vervolg DBC2 Vervolg DBC3 Zorgtraject met lopende behandeling en per niet afgeronde DBC Zorgtaject Initiële DBC Vervolg DBC2 Vervolg DBC3 Vervolg behandeling in nieuw zorgtraject Zorgtaject Initiële DBC Vervolg DBC2 Vervolg DBC3 Zorgtraject met lopende behandeling en per niet afgeronde DBC Zorgtaject Initiële DBC Vervolg DBC2 Vervolg DBC3 Vervolg behandeling in nieuw zorgtraject Zorgtaject Initiële DBC Vervolg DBC2 Vervolg DBC3 Figuur 5: Overgang DSM-IV naar DSM-5 bij classificatie De overgang van classificatie van DSM-IV naar DSM-5 heeft geen effect op een zorgtraject dat wordt beëindigd in Nieuwe zorgtrajecten vanaf 2017 gaan volgens DSM-5 classificatie. Zorgtrajecten die nog open staan per 1 januari 2017, moeten bij het openen van een nieuwe dbc in 2017 worden afgesloten. Een openstaande dbc op 1 januari 2017 hoeft pas na de maximale looptijd (365 dagen) te worden afgesloten. Het zorgtraject dient te worden afgesloten en voor nieuwe dbc moet een nieuw zorgtraject worden geopend. Vanaf 2018 kunnen uitsluitend zorgtrajecten en dbc s openstaan met een primaire DSM-IV diagnose die is geconverteerd vanuit een DSM-5 classificatie. Opeenvolgende zorgtrajecten met primaire diagnose uit dezelfde diagnosehoofdgroep Als een DSM-5 diagnose geconverteerd kan worden naar een bestaande DSM-IV diagnose die als primaire diagnose in het lopende zorgtraject is vastgelegd, moet het bestaande zorgtraject toch worden afgesloten. Het nieuwe zorgtraject bevat namelijk een nieuwe kolom met de DSM-5 code. In het bestaande zorgtraject kan na de classificatie van de DSM-5 diagnose de bijbehorende DSM-5 code niet worden opgeslagen. Om voor 109

110 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz de verzekeraar herkenbaar te maken dat een in 2017 geopend zorgtraject eigenlijk een voortzetting is van het voorgaande zorgtraject, maar dan voorzien van een DSM-5 classificatie, moet voor de initiële dbc het zorgtype 150 overgang naar DSM-5 worden geselecteerd. 4.4 Onverzekerde zorg Het basispakket wordt vastgesteld door het Zorginstituut Nederland. In de codelijst Aanspraakbeperking zijn de diagnoses en activiteiten opgenomen waarvoor een aanspraakbeperking geldt. Met ingang van 1 januari 2014 declareren zorgaanbieders niet-basispakketzorg door middel van Huidige situatie 3.5 Diagnose voor seksueel misbruik van een kind De DBC-systematiek is gebaseerd op het classificatiesysteem DSM-IV- TR. In dit classificatiesysteem zijn waar mogelijk verwijzingen opgenomen naar codes volgens de International Classification for Diseases systeem (ICD-9). Binnen de DSM_IV-TR zijn de ICD-9 codes voor dader en slachtoffer van seksueel misbruik in vergelijking met de ICD-9 classificatie verkeerd om gekoppeld aan de diagnosebeschrijving van de DSM-IV-TR. Om een eenduidige registratie van seksueel misbruik van een kind in geval van zorg ten behoeve van het slachtoffer en zorg ten behoeve van de pleger te realiseren is het van belang dat zorgaanbieders de juiste diagnosecode (as1_ 17.x) vastleggen. Binnen DIS wordt de DSM-IV interpretatie van de ICD-9 codering aangehouden. cl_-diagnose_code cl_diagnose_beschrijving (DSM_IV-TR) DSM-IV (verwijzing naar ICD-9) ICD-9 systeem as1_ as1_ as1_ Seksueel misbruik van een kind (zorg ten behoeve van de pleger) Seksueel misbruik van een kind (zorg ten behoeve van het slachtoffer) Seksueel misbruik van een kind: Misbruik binnen familie (zorg ten behoeve van de pleger) V V61.21 V Seksueel misbruik van een kind: Misbruik as1_ buiten familie (zorg ten behoeve van de pleger) Tabel 1: Diagnose seksueel misbruik van een kind V Door een correctie in de codelijst diagnose op de ICD-9 codes is deze tekst niet meer van toepassing. Deze paragraaf vervalt. 110

111 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Tijdsafhankelijkheid coderegels Om wijzigingen aan codelijsten correct door te voeren, wordt met tijdsafhankelijke coderegels gewerkt. Standaard geldt dat de openingsdatum van de dbc leidend is voor de regels die uit een codelijst toegepast mogen worden voor die betreffende dbc. Iedere coderegel uit de ggz-codelijst heeft een openingsdatum en einddatum. Om te bepalen welke coderegel geldig is, wordt gekeken of de peildatum tussen de begin- en einddatum ligt van de coderegel. De meest recente coderegel bevat een einddatum van De te gebruiken peildatum kan per codelijst verschillen. In onderstaande tabel wordt per codelijst aangegeven welke peildatum leidend is voor de te hanteren coderegels. Naam Bijzonderheden Peildatum Registratie CL_Activiteit act Openingsdatum van de dbc activiteiten die beginnen met act_6.x activiteiten die beginnen met de code act_8.8.x act_ act_10.1 act_10.2 act_10.3 CL_Beroep CL_Diagnose Alle overige activiteiten beroep wordt geregistreerd in het kader van de dbc-typering (=hoofdbehandelaar) beroep wordt geregistreerd in het kader van een activiteit De primaire diagnose zoals geregistreerd binnen het zorgtraject moet geldig zijn op de openingsdatum van de initiële dbc Overige diagnoses moeten geldig zijn op de openingsdatum van de dbc Uitvoerdatum van de activiteit Openingsdatum van de dbc Uitvoerdatum van de activiteit Openingsdatum van de initiële dbc Openingsdatum van de dbc CL_D5_Diagnose CL_Diagnose_Conversie CL_Circuit CL_Reden_sluiten CL_Zorgtype De diagnose zoals geregistreerd binnen het zorgtraject moet geldig zijn op de openingsdatum van de initiële dbc De CL_D5_Diagnose moet geldig zijn op de openingsdatum van de initiële dbc. Openingsdatum van de initiele dbc Openingsdatum van de initiele dbc Openingsdatum van de dbc Openingsdatum van de dbc Openingsdatum van de dbc 111

112 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz Bijlage 4: Diagnosehoofdgroepen en Restgroepdiagnoses DSM-IV-TR DSM-5 ggz Stoornissen die meestal voor het eerst op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie gediagnosticeerd worden Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen Disruptieve impulsbeheersings en andere gedragsstoornissen Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen Aandachtstekort- en gedragsstoornissen Pervasieve stoornissen Overige stoornissen in de kindertijd Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen Aan een middel gebonden stoornissen Schizofrenie en andere psychotische stoornissen Angststoornissen Trauma en stressorgerelateerde stoornissen Voedings- en eetstoornissen Stoornissen in zindelijkheid Neurocognitieve stoornissen Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen Aan een middel gebonden stoornissen Aan alcohol gebonden stoornissen Schizofrenie en andere psychotische stoornissen Stemmingsstoornissen Depressieve stemmingsstoornissen Depressieve stoornissen Bipolaire stemmingsstoornissen Bipolaire en overige stemmingsstoornissen Angststoornissen Angststoornissen Angststoornissen Obsessieve-compulsieve en verwante stoornisen Trauma en stressorgerelateerde stoornissen Somatoforme stoornissen Obsessieve-compulsieve en verwante stoornisen Somatische symptoomstoornis en verwante stoornissen Somatoforme stoornissen Eetstoornissen Voedings- en eetstoornissen Eetstoornissen Aanpassingsstoornissen Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Trauma en stressorgerelateerde stoornissen Disruptieve impulsbeheersings en andere gedragsstoornissen Disruptieve impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Aanpassingsstoornissen Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Bijkomende redenen die een reden voor zorg kunnen zijn Andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn. 112

113 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v DSM-IV-TR DSM-5 ggz Bewegingsstoornissen en andere bijwerkingen van medicatie Restgroep diagnoses Psychische stoornissen door een somatische aandoening Nagebootste stoornissen Dissociatieve stoornissen Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen Overige psychische stoornissen Somatische symptoomstoornis en verwante stoornissen Dissociatieve stoornissen Seksuele disfuncties Parafiele stoornissen Genderdysforie Slaapstoornissen Stoornissen in de impulsbeheersing Bijkomende codes Slaap-waakstoornissen Disruptieve impulsbeheersings en andere gedragsstoornissen Overige psychische stoornissen Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen Andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 113

114 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz In Bijlage 2 staan weergaven van de entiteiten zorgtraject en overige diagnoses as1 t/m as5. Deze entiteiten zijn uitgebreid met het attribuut DSM-5 Code. Bijlage 2 Tabelspecificaties conceptueel datamodel Zorgtraject Attribuut Omschrijving Bijzonderheden Declarerende instelling Relatie attribuut Relatie naar instellingsnummer van patiënt Instellings volgnr DIS Relatie attribuut Zie beschrijving bij entiteit Instelling Zorgtaject identificatienummer Uniek nummer Door leverancier vrij in te vullen Startdatum Eejjmmdd Startdatum zorgtraject. Datum waarop de patiënt zich voor het eerst meldt bij de zorgaanbieder. Einddatum Soort Verwijzer Verwijzende instelling Primaire diagnosecode Eejjmmdd Refereert naar de Soort Zorgverlener.Dit is een formele verwijzer Refereert naar de verwijzende instelling Primaire diagnosecode van de dbc Conform COD016-VEKT (Zorgverlenersoorten van Vektis). Eerste 2 posities zijn:01 (Huisarts), 03 (Medisch Specialist), 14 (Bedrijfsarts) Moet gevuld zijn als attribuut 5 Verwijzende instelling ingevuld is. Conform AGB-code. Moet gevuld zijn als attrbuut4 Soort verwijzer ingevuld is. Primaire diagnose kan alleen gescoord worden op As 1 of As 2. In combinatie met reden van afsluiten alleen pré-intake, intake, diagnostiek en crisiopvang mag deze leeg zijn. De primaire diagnose mag niet en/of V71.09 zijn DSM-5 diagnosecode DSM-5 diagnose van de dbc Verwijzing naar codelijst CL_D5_Diagnose De diagnose code moet geldig zijn op de begindatum van de initiële dbc. Primaire diagnose datum Eejjmmdd Datum waarop de diagnose is gesteld of datum waarop de primaire diagnose voor het laatst is gewijzigd. In combinatie met reden van afsluiten alleen pré-intake, intake, diagnostiek en crisiopvang mag deze leeg zijn. Primaire diagnose betreft Trekken van J/N Indien de (primaire) diagnose op As 2 is gesteld en er is sprake van een persoonlijkheidsstoornis dan moet de optie Trekken van worden geregistreerd. In die situatie dient in dit veld de waarde J te worden ingevuld. Deze diagnose incl. Trekken van kan als primaire diagnose worden gesteld 114

115 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v Attribuut Omschrijving Bijzonderheden Patiëntnummer Relatie naar patiënt Relatie met patiënt behorende bij het zorgtraject Overige diagnoses As1 As5 Attribuut Omschrijving Bijzonderheden Diagnosecode DSM-IV-code Code volgens DSM IV-TR zoals opgenomen in de codelijsten dbc ggz. In combinatie met reden van afsluiten alleen pré-intake, intake, diagnostiek en crisisopvang mag deze leeg zijn. DSM-5 diagnosecode DSM-5 diagnosecode Code volgens DSM-5 zoals opgenomen in de codelijst CL_D5_Diagnose De diagnose code moet geldig zijn op de begindatum van de initiële dbc. Trekken van Geeft aan of bij geregistreerde diagnose de optie Trekken van van toepassing is Trekken van. Let op: is alleen bedoeld en verplicht voor een diagnose score op As 2 behorend tot de groep Persoonlijkheidsstoornissen indien de score J = Ja van toepassing is. Bij geen score kan het veld worden leeg gelaten (NULL score). Datum diagnose Eejjmmdd Datum waarop de diagnose wordt gesteld of de meest recente wijzigingsdatum van de diagnose. In combinatie met reden van afsluiten alleen pré-intake, intake, diagnostiek en crisisopvang mag deze leeg zijn.. Dbcidentificatienummer Relatie attribuut naar dbc 115

116 Gebruikersdocument deel I: Wijzigingen ggz en fz 7.3 Invoering DSM-5 (fz) Net als bij de ggz is op diverse plaatsen het proces classificatie toegevoegd. Opvallende verschillen in de Toelichting ICT met de ggz worden hieronder weergegeven. Huidige situatie Figuur 6: Model van classificatie, registratie, validatie en afleiding Bijlage 5: Diagnosehoofdgroepen en restgroepdiagnoses DSM-IV-TR DSM-5 fz Stoornissen die meestal voor het eerst op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie gediagnosticeerd worden Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen Voedings- en eetstoornissen Stoornissen in de zindelijkheid Stoornissen in de kindertijd Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Aan een middel gebonden stoornissen Disruptieve impulsbeheersings en andere gedragsstoornissen Disruptieve impulsbeheersings en andere gedragsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Aan een middel gebonden stoornissen Schizofrenie en andere psychotische Schizofreniespectrum- en andere Schizofrenie en andere 116

Release en regelgeving ggz/fz 2017

Release en regelgeving ggz/fz 2017 Release en regelgeving ggz/fz 2017 NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Jan Jaap Janse Releaseproces en planning DB(B)C-systematiek Vier bronnen input voor nieuw pakket: 1. zorgaanbieders

Nadere informatie

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 Wijzigingen 2015 Congres Implementatie DB(B)C-pakket 2015 Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 2 Wijzigingen 2015 Wijzigingen in de DBC-systematiek (ggz) - Jeugd-ggz - Langdurige ggz - (Hoofd)beroepen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/6c /241150

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/6c /241150 Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/21c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/21c / Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);

Nadere informatie

Release ggz/fz Wijzigingen in regelgeving en dbc-pakket

Release ggz/fz Wijzigingen in regelgeving en dbc-pakket Release ggz/fz 2018 Wijzigingen in regelgeving en dbc-pakket Jeroen Schols, projectleider prestaties ggz/fz Informatiebijeenkomst Beleid en praktijk ggz/fz Bronnen voor wijzigingen 4 mogelijke routes Aanwijzing

Nadere informatie

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 Wijzigingen Jeugd-ggz Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 2 De Jeugdwet per 2015 3 Opdracht: DBC-systematiek voor de Jeugd-ggz Opdrachtgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Nadere informatie

Van kwaliteitsstatuut naar NZa-regelgeving NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september Jeroen Schols

Van kwaliteitsstatuut naar NZa-regelgeving NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september Jeroen Schols Van kwaliteitsstatuut naar NZa-regelgeving NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Jeroen Schols Achtergrond Vraag Wie kent het kwaliteitsstatuut ggz? 2 Achtergrond Antwoord Veldnorm die

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/19c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/19c / Aan het bestuur van: - Zorgverzekeraars Nederland (ZN); - GGZ Nederland (GGZN); - Platform MeerGGZ; - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); - Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Nadere informatie

Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingendocument 16b

Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingendocument 16b Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingendocument 16b ggz/fz Versie 20151021 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoud Vooraf 4 1. Wijzigingen 16b 5 2. Toelichting op de wijzigingen 6 2.1 Zorgvraagzwaarte-indicator

Nadere informatie

Wijzigingen in de GGZ

Wijzigingen in de GGZ Wijzigingen in de GGZ Release RG17a Jeugd GGZ 24u -Crisisdienst Forensische Zorg Specialistische GGZ 3 specialismen 17 wijzigingen 25 tips INHOUD Alstublieft. In deze unieke factsheet van Cure4 treft u

Nadere informatie

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s.

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s. VERANTWOORDING RELEASE FZ 2016 In dit document geven wij per onderhoudspunt aan wat het knelpunt was, welke analyse en belangenafweging we hebben uitgevoerd en tot welke conclusie dit heeft geleid. De

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/22C

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/22C Aan het bestuur van: - Gebudgetteerde GGZ Zvw zorgaanbieders (450) - Alle zorgverzekeraars - Zorgverzekeraars Nederland (ZN) - GGZ Nederland - Platform MeerGGZ - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

Gebruikersdocument deel 1a: Wijzigingen regelgeving ggz/fz/gbg

Gebruikersdocument deel 1a: Wijzigingen regelgeving ggz/fz/gbg Gebruikersdocument deel 1a: Wijzigingen regelgeving ggz/fz/gbg Versie 20170701 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Welke informatie is in dit document te vinden 5 1.2 Contact 6 2. Releaseonderwerpen 2018 7 2.1

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Factsheet. Crisiszorg vanaf 2013

Factsheet. Crisiszorg vanaf 2013 Factsheet Crisiszorg vanaf 2013 Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over het hoe van crisiszorg in de DBC-systematiek vanaf 2013 2 Met ingang van 1 januari 2013 mogen alleen zorginstellingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41819 9 augustus 2016 Generalistische basis-ggz Vastgesteld op 14 juni 2016 REGELING NR/REG-1716 Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Factsheet. DSM-5 in de dbc-systematiek

Factsheet. DSM-5 in de dbc-systematiek Factsheet DSM-5 in de dbc-systematiek Versie 1.1, 11 oktober 2016 1. Waarom DSM-5? Vanaf 1 januari 2017 classificeren we binnen de dbc-systematiek voor de ggz en forensische zorg met het diagnoseclassificatiesysteem

Nadere informatie

Regelgeving en release g-ggz, fz en gb-ggz 2018

Regelgeving en release g-ggz, fz en gb-ggz 2018 Regelgeving en release g-ggz, fz en gb-ggz 2018 Datum vergadering : 7 juni 2017 Auteur : Inleiding Elk jaar stelt de NZa de release vast voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz), de forensische zorg (fz) en

Nadere informatie

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014.

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014. Spelregels en wijzigingen Robert Prang 2 Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014 Basis-ggz Gespecialiseerde ggz Chronische ggz Systematiek van registratie Inkoop en / verkoop bekostiging van ernstige

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 770 8 770 info@nza.nl CI/15/23c 0133088/0188695

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 770 8 770 info@nza.nl CI/15/23c 0133088/0188695 Aan het bestuur van: GGZ Nederland (GGZN); Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) Gevangeniswezen (GW) Directie Forensische Zorg (DForZo), Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) Newtonlaan 1-41

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/17/23c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/17/23c / Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Federatie Medisch Specialisten (FMS) Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van

Nadere informatie

De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen:

De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen: Afspraken verwijzing: de FAQ mei 2017 De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen: Overgang jeugd Van gb-ggz naar g-ggz en vice versa Informatie-uitwisseling Jaargrens

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36717 7 juli 2017 Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Regeling NR/REG-1803 Vastgesteld op 20 juni 2017 Leeswijzer

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a Spelregels DBC-registratie ggz Versie RG13a 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Net als vorig jaar zijn we bijeen om de gevolgen van de wijzigingen voor de DBCvolwassenen 2017 door te spreken voor de jeugd-ggz (DBC):

Net als vorig jaar zijn we bijeen om de gevolgen van de wijzigingen voor de DBCvolwassenen 2017 door te spreken voor de jeugd-ggz (DBC): verslag Overleg softwareleveranciers - DBC-jeugd 2017 Deelnemers Amy Ahluwalia (Medicore), Jopie van Apeldoorn (Altrecht), Maaike Terpstra (Altrecht), Joyce Neele (NZa), Carmen Sanders (Intramed),Jacco

Nadere informatie

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over het hoe van onverzekerde zorg in de DBC-systematiek vanaf 2013 2 Vanaf 1 januari 2013 maakt

Nadere informatie

Generalistische basis-ggz

Generalistische basis-ggz NR/REG-1735 Generalistische basis-ggz Gelet op de artikelen 36, 37, 38 en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62461 23 november 2016 Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Regeling NR/REG-1734 Vastgesteld op 24 oktober 2016

Nadere informatie

Gebruikersdocument ggz

Gebruikersdocument ggz Gebruikersdocument ggz Deel 1:Wijzigingen Versie 20131105 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 7 1.1. Welke informatie is er in dit document te vinden... 7 1.2 Contact... 7 2.

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20120907 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016 Memo Aan Ministerie van VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa, directie Regulering 088-7708770 Onderwerp Datum Toelichting opties invoering 16 februari 2016 Eind 2014 heeft het Zorginstituut Nederland

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG juni januari 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG juni januari 2017 TARIEFBESCHIKKING Generalistische basis-ggz Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG-17613-01 28 juni 2016 1 januari 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering CI/17/12c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Regulering CI/17/12c / Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Federatie Medisch Specialisten (FMS); Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie

Nadere informatie

Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014

Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014 Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014 Basis GGZ 2014 Vier integrale prestaties: En daarnaast: Transitieprestatie (overgang oud/nieuw + niet bevestigd DSM-vermoeden) OVP Consult & OVP Verblijf (niet

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren. REGELING Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op: de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg); de beleidsregel Dyslexiezorg, kenmerk BR/CU-5076; de regeling Declaratiebepalingen

Nadere informatie

Spelregels ggz DBC-registratie ggz. Versie

Spelregels ggz DBC-registratie ggz. Versie Spelregels ggz 2015 DBC-registratie ggz Versie 20141028 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-01 29 juni 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr. 01

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Reikwijdte p. 2 1.2 Doel van de regeling p. 2 1.3 Begripsbepalingen p. 2 1.4 Opbouw regeling p. 5

1. Inleiding 1.1 Reikwijdte p. 2 1.2 Doel van de regeling p. 2 1.3 Begripsbepalingen p. 2 1.4 Opbouw regeling p. 5 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Klinische genetica v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel

Nadere informatie

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 22. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 38

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 22. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 38 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Registratieregels RZ15a

Registratieregels RZ15a Implementatiecongres DBC-pakket 2015 4 september 2014 Marjolein Hildebrand 2 Wijzigingen: Registratieregels Registratieaddendum Wijzigingen in de Diagnose en zorgvraagtypering toelichting 3 Aansluiting

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR REGELING Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel 1.

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels

Nadere informatie

Gebruikersdocument deel 2 Verantwoording ggz

Gebruikersdocument deel 2 Verantwoording ggz Gebruikersdocument deel 2 Verantwoording ggz Versie 20160701 Versie 1, 1 juli 2016 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie is in dit document te vinden 4 1.1.1 Crisis 4 1.1.2 High intensieve care 4

Nadere informatie

REGELING NR/CU-505. Declaratiebepalingen DBC GGZ

REGELING NR/CU-505. Declaratiebepalingen DBC GGZ REGELING NR/CU-505 Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2017 575.774.000.000.1650 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2017...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat Uit een analyse van de NZa blijkt de regelgeving voor palliatieve zorg voor zorgaanbieders niet altijd helder te zijn. Hieronder geven we een toelichting op veel gestelde vragen. 1 Inzet specialistisch

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG oktober januari december 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG oktober januari december 2017 TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-03 11 oktober 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7013

BELEIDSREGEL BR/CU-7013 BELEIDSREGEL BR/CU-7013 Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Spelregels ggz DBC-registratie ggz. Versie

Spelregels ggz DBC-registratie ggz. Versie Spelregels ggz 2015 DBC-registratie ggz Versie 20140701 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2

Nadere informatie

REGELING NR/CU-513. Declaratiebepalingen DBC GGZ

REGELING NR/CU-513. Declaratiebepalingen DBC GGZ REGELING Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel 1.

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Generalistische basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Generalistische basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-18606-01 30 juni 2017 1 januari 2018 31 december 2018 vlgnr. 01

Nadere informatie

Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12

Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12 Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Algemene gegevens van de tabel...4 3 Specificatie van de validatieregels...6 4 De validatieregels...8

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Dbbc s, zzp s en extramurassle parameters forensische zorg

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Dbbc s, zzp s en extramurassle parameters forensische zorg STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36853 18 juli 2016 Dbbc s, zzp s en extramurassle parameters forensische zorg Vastgesteld op 14 juni 2016 REGELING NR/REG-1706

Nadere informatie

Consultatieverslag 1e go RF/RG15

Consultatieverslag 1e go RF/RG15 Consultatieverslag 1e go RF/RG15 Beoordeling van wijzigingsvoorstellen door de branchepartijen fz en ggz Versie 1.0 25 oktober 2013 Inhoudsopgave Consultatie branchepartijen fz en ggz wijzigingsverzoeken

Nadere informatie

Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops

Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops Inhoud 1. Aanleiding 2. Prestaties en tarieven 3. Declaratie en informatie op de factuur 4. Registratie en aanlevering 5. Overgang 2013-2014

Nadere informatie

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg REGELING Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 20. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 35

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 20. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 35 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2018 575.774.000.000.1750 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2018...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Handboek controleregels DubDec GGZ 07_2017

Handboek controleregels DubDec GGZ 07_2017 Handboek controleregels DubDec GGZ 07_2017 Datum : 01-07-2017 Naam : Handboek controleregels AOM GGZ Status : Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding handboek controleregels... 6 2 Algemene toelichting gebruikte

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR Bijlage 3 bij circulaire Care/AWBZ/07/21c REGELING GG/NR-100.066 Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0003 6 november 2012 1 januari 2013 31 december 2013 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG december januari december 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG december januari december 2017 TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-04 22 december 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 info@nza.nl CI/14/25c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 info@nza.nl CI/14/25c Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-532

NADERE REGEL NR/CU-532 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding 24 november 2017 1 januari 2018 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2018 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft

Nadere informatie

Spelregels RG12a DBC-registratie ggz

Spelregels RG12a DBC-registratie ggz Spelregels RG12a DBC-registratie ggz Versie 20110901 Ingangsdatum : 1 januari 2012 20120101 20120101 SPELREGELS GGZ V20110901 Inhoudsopgave 1 Het typeren van de DBC... 4 1.1 Wie typeert de DBC?... 4 1.2

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

Spelregels DBC-registratie GGZ. Versie 20101221 Ingangsdatum : 1 januari 2011

Spelregels DBC-registratie GGZ. Versie 20101221 Ingangsdatum : 1 januari 2011 Spelregels DBC-registratie GGZ Versie 20101221 Ingangsdatum : 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Het typeren van de DBC... 4 1.1 Wie typeert de DBC?... 4 1.2 Wanneer een DBC typeren?... 4 1.3 Wat registeren

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c / Aan de besturen van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) GGZ Nederland (GGZN) Platform MeerGGZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Landelijke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz

Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz Gelet op artikel 36 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. Ingevolge

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Generalistische Basis GGZ

Veelgestelde vragen. Generalistische Basis GGZ Veelgestelde vragen Generalistische Basis GGZ 26 maart 2015 1 In dit document worden veelgestelde vragen over de NZa regelgeving voor de Generalistische Basis GGZ beantwoord. De vragen en antwoorden zijn

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk STON/ymem/CURE CI/13/35c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk STON/ymem/CURE CI/13/35c Aan de besturen van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) GGZ Nederland (GGZN) Platform MeerGGZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Nederlandse

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Handboek controleregels DubDec GGZ 09_2016

Handboek controleregels DubDec GGZ 09_2016 Handboek controleregels DubDec GGZ 09_2016 Datum : 01-09-2016 Naam : Handboek controleregels AOM GGZ Status : Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding handboek controleregels... 5 2 Algemene toelichting gebruikte

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief Inkoopgids fz 2014 DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang Versie 1.0 definitief 13 september 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wijzigingen Productstructuur 2014... 5 1.1.1 Indirecte tijd... 5 1.1.2

Nadere informatie

Beroepentabel. DBC-Onderhoud 67 86. Spelregels v20131105

Beroepentabel. DBC-Onderhoud 67 86. Spelregels v20131105 Beroepentabel Hoofdbehandelaar en behandelaren De hoofdbehandelaar is een zorgverlener die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, bij de patiënt de diagnose stelt en door wie of onder wiens verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0

Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0 Toelichting zorgprofielen ggz 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Afbakening van de ggz in 2014... 3 2 Methodiek... 6 2.1 Wijzigingen productstructuur... 6 2.2 Dataselectie... 6 3 Profielen...

Nadere informatie

Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ

Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge artikel 36, 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de NZa de

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs M.P.L. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorschriften...

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1 van 7 Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie