Freerunning in het voortgezet onderwijs Organisatie: SLO Contactpersoon: Ger van Mossel Contactpersoon 2: Erkenningen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Freerunning in het voortgezet onderwijs Organisatie: SLO Contactpersoon: Ger van Mossel Contactpersoon 2: Erkenningen:"

Transcriptie

1 Freerunning in het voortgezet onderwijs Organisatie: SLO Contactpersoon: Ger van Mossel Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Dvd Freerunning in het voortgezet onderwijs SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft samen met docenten LO twee freesport-leerlijnen, freerunning en freebiking, ontwikkeld voor leerjaar 1, 2 en 3 van voor het voortgezet onderwijs (Van Mossel et al., 2009, 2010, 2011). Het doel freesporten veilig en toegankelijk te maken voor het bewegingsonderwijs en de naschoolse sport in het voortgezet onderwijs. Beide leerlijnen zijn verschenen op een dvd en de bijhorende website Docenten LO kunnen deze leerlijnen vanuit hun professionaliteit veilig en toegankelijk aanbieden tijdens de lessen LO en als schoolsport. Deze beschrijving gaat over de leerlijn freerunning. Wat is Freerunning? Bij freerunning legt men al lopend en springend - al dan niet met richtingsveranderingen en tempowisselingen - een parcours af leggen, waarbij obstakels worden overbrugd met verschillende typen 'tricks', vrije sprongen en steunsprongen al dan niet rotatie om de breedte en/of lengte as. Zo gaan leerlingen op eigen speelse wijze in op de bewegingsuitdaging van de direct beschikbare stedelijke of natuurlijke omgeving (Massink, 2010). Het gaat om het zelf ontdekken van een 'eigen' wijze van een bewegingsuitvoering en niet zo zeer om het leren van een voorgeschreven bewegingsuitvoering. Bij freerunning spelen vijf kernwaarden bescheidenheid, trouw, respect, geen competitie en voorzichtigheid een belangrijke rol (Hirschler, 2011). Voor de beeldvorming onder leerlingen is het belangrijk om te begrijpen dat het bij freerunning om meer gaat dan alleen het bewegen. De docent begeleidt, stuurt en controleert dat leerlingen zich gedragen naar deze kernwaarden. Leerlijn freerunning De freerunning leerlijn bestaat uit totaal twaalf lessen LO (= drie keer vier lessen van minimaal 50 minuten) verdeeld over leerjaar 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. De lessen worden bij voorkeur in vier opeenvolgende weken verzorgd. Een extra aanbod tijdens schoolsport- of keuzelessen georganiseerd door de school vormt een vervolg op de reguliere lessen. Hieraan kunnen leerlingen vrijwillig of als keuzeplicht deelnemen. De LO lessen in freerunning worden door de eigen LO-docent in een standaard gymlokaal van de school volgens 1 / 6

2 het reguliere lesrooster aangeboden. De extra schoolsportlessen worden tijdens reguliere of na schooltijd ingeroosterd verzorgd door een docent LO van de school of door een externe gastdocent. Tijdens de lessen heeft de school de beschikking over één of meerdere laptops en/of een beameropstelling. De dvd Freerunning in het voortgezet onderwijs wordt tijdens de les gebruikt als didactisch hulpmiddel voor de leerlingen. Eventueel gebruiken de leerlingen hun eigen mobiele telefoon of notebook of een tabletcomputer met internetverbinding. Voor Álle leerlingen Leerlingen kunnen op verschillende niveaus deelnemen aan freerunning. Zo kunnen ze het parcours in een laag looptempo afleggen, weinig afzetten en loskomen, laag zweven door de lucht, een obstakel laag overbruggen, niet of onvolledig draaien en instabiel landen. Zij hebben na de landing een rustmoment voor het eventueel afrollen en doorlopen. Ook kunnen leerlingen het parcours in een hoog looptempo afleggen, veel afzetten en loskomen, ruim zweven door de lucht, aanzweven naar of afzweven van een obstakel, het draaien uitstellen en stabiel landen. Zij kunnen de landing direct omzetten naar eventueel afrollen en doorlopen. Op de dvd worden de deelnameniveaus weergegeven door leerlingen met respectievelijk een geel ('rookie'), groen ('expert') en blauw shirt ('master'). Naast deze deelnameniveaus kunnen leerlingen zich via de beelden op de dvd spiegelen aan 'profi's' in een zwart shirt. Een freerunning les tijdens LO Na enkele introductiebeelden van de dvd en een warming-up krijgen de leerlingen de opdracht om op een eigen wijze een parcours met vijf obstakels af te leggen. Daarna wordt de klas wordt verdeeld over vijf groepen. Bij voorkeur zit in iedere groep een 'freerunning-master'. De leerlingen krijgen de gelegenheid om zich in vijf rondes bij ieder obstakel te verbeteren. Zij doen dit aan de hand van de digitale beelden van de dvd, voorbeeld van de docent LO of de 'master'. Aan het eind van de les doorlopen de leerlingen nogmaals het gehele parcours. De docent waarborgt volgens de kernwaarden van freerunning de veiligheid en een veilig pedagogisch leerklimaat. Doel van het sport- en beweegaanbod Hoofddoel Eind schooljaar wordt tien procent van alle leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs via school gestimuleerd tot het beoefenen van freerunning tijdens lessen lichamelijke opvoeding (LO), schoolpauzes en schoolsport. Subdoelen De leerlijn freerunning leert jongeren op een eigen speelse wijze obstakels te passeren (intrinsieke waarde van de activiteit). Het aanbod van freerunning tijdens LO en schoolsport bewerkstelligt en bevordert drie psychologische basisbehoeftes autonomie, competentie en verbondenheid, de autonome motivatie, het beweegplezier en laat jongeren beweeg- en sportmogelijkheden ontdekken van de nabije (woon)omgeving. De leerlijn freerunning leidt tot een positieve waardering van LO, inzet en engagement en een toename van het activiteitsniveau tijdens LO, schoolsport en in de vrije tijd. Hoofddoel Subdoelen Doelgroep Einddoelgroep De einddoelgroep bestaat uit leerlingen tussen 12 en 16 jaar uit klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs van alle onderwijsniveaus in Nederland. Intermediairs Intermediairs zijn de docenten LO die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs en die de leerlijn Freerunning in het voortgezet onderwijs aan hun leerlingen aanbieden. Intermediaire doelgroep 2 / 6

3 Probleembeschrijving Probleem Aanpak Strategie SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft samen met docenten LO twee freesport-leerlijnen, freerunning en freebiking, ontwikkeld voor leerjaar 1, 2 en 3 van voor het voortgezet onderwijs (Van Mossel et al., 2009, 2010, 2011). Docenten LO kunnen deze leerlijnen vanuit hun professionaliteit veilig en toegankelijk aanbieden tijdens de lessen LO en als schoolsport. Deze beschrijving gaat over de leerlijn freerunning. Wat is freerunning? Bij freerunning legt men al lopend en springend - al dan niet met richtingsveranderingen en tempowisselingen - een parcours af leggen, waarbij obstakels worden overbrugd met verschillende typen 'tricks', vrije sprongen en steunsprongen al dan niet rotatie om de breedte en/of lengte as. Zo gaan leerlingen op eigen speelse wijze in op de bewegingsuitdaging van de direct beschikbare stedelijke of natuurlijke omgeving (Massink, 2010). Het gaat om het zelf ontdekken van een 'eigen' wijze van een bewegingsuitvoering en niet zo zeer om het leren van een voorgeschreven bewegingsuitvoering. Dit kan bij freerunning omdat er geen vastgestelde regels, reglementen en bijhorende conventies zijn. Setting De LO lessen in freerunning worden door de eigen LO-docent in een standaard gymlokaal van de school volgens het reguliere lesrooster aangeboden. De extra schoolsportlessen worden tijdens reguliere of na schooltijd ingeroosterd verzorgd door een docent LO van de school of door een externe gastdocent. Tijdens de lessen heeft de school de beschikking over één of meerdere laptops en/of een beameropstelling. De dvd Freerunning in het voortgezet onderwijs wordt tijdens de les gebruikt als didactisch hulpmiddel voor de leerlingen. Eventueel gebruiken de leerlingen hun eigen mobiele telefoon of notebook of een tabletcomputer met internetverbinding. Leerlijn freerunning De freerunning leerlijn bestaat uit totaal twaalf lessen LO (= drie keer vier lessen van minimaal 50 minuten) verdeeld over leerjaar 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. De lessen worden bij voorkeur in vier opeenvolgende weken verzorgd. Een extra aanbod tijdens schoolsport- of keuzelessen georganiseerd door de school vormt een vervolg op de reguliere lessen. Hieraan kunnen leerlingen vrijwillig of als keuzeplicht deelnemen. Voor de leerlijn zijn een enjoy, cool en extreme parcours met bepaalde tussendoelen ontworpen. Deelnamemogelijkheden van leerlingen kunnen worden bevorderd door te variëren in parcours en obstakels. De leerlingen doorlopen een eigen leer- en ontwikkelroute. Perspectieven of kwaliteitssleutels daarbij zijn: bewegen verbeteren, bewegen regelen, gezond bewegen en bewegen beleven (Brouwer et al., 2007, 2012). Leerlingen kunnen op verschillende niveaus deelnemen aan freerunning. Zo kunnen ze het parcours in een laag looptempo afleggen, weinig afzetten en loskomen, laag zweven door de lucht, een obstakel laag overbruggen, niet of onvolledig draaien en instabiel landen. Zij hebben na de landing een rustmoment voor het eventueel afrollen en doorlopen. Ook kunnen leerlingen het parcours in een hoog looptempo afleggen, veel afzetten en loskomen, ruim zweven door de lucht, aanzweven naar of afzweven van een obstakel, het draaien uitstellen en stabiel landen. Zij kunnen de landing direct omzetten naar eventueel afrollen en doorlopen. Op de dvd worden de deelnameniveaus weergegeven door leerlingen met respectievelijk een geel ('rookie'), groen ('expert') en blauw shirt ('master'). Naast deze deelnameniveaus kunnen leerlingen zich via de beelden op de dvd spiegelen aan 'profi's' in een zwart shirt. Een freerunning les tijdens LO Na enkele introductiebeelden van de dvd en een warming-up krijgen de leerlingen de opdracht om op een eigen wijze een parcours met vijf obstakels af te leggen. Daarna wordt de klas wordt verdeeld over vijf groepen. Bij voorkeur zit in iedere groep een 'freerunning-master'. De leerlingen krijgen de gelegenheid om zich in vijf rondes bij ieder obstakel te verbeteren. Zij doen dit aan de hand van de digitale beelden van de dvd, voorbeeld van de docent LO of de 'master'. Aan het eind van de les doorlopen de leerlingen nogmaals het gehele parcours. De docent waarborgt volgens de kernwaarden van freerunning (bescheidenheid, trouw, respect, geen competitie en voorzichtigheid) de veiligheid en een veilig pedagogisch leerklimaat.. 3 / 6

4 Samenwerking De lessen LO worden verzorgt vaksecties c.q. docenten LO van het voortgezet onderwijs. Bij freerunning als schoolsport worden scholen ondersteund door sportservice bureau/afdeling sport en welzijn van de gemeente. Duur en intensiteit De freerunning leerlijn bestaat uit totaal twaalf lessen LO (= drie keer vier lessen van minimaal 50 minuten) verdeeld over leerjaar 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. De lessen worden bij voorkeur in vier opeenvolgende weken verzorgd. Een extra aanbod tijdens schoolsport- of keuzelessen georganiseerd door de school vormt een vervolg op de reguliere lessen. Hieraan kunnen leerlingen vrijwillig of als keuzeplicht deelnemen. Opzet van de interventie Locatie en uitvoerders Overdraagbaarheid Ondersteuning Handleiding De dvd Freerunning in het voortgezet onderwijs en de bijhorende website vormen het materiaal waarmee de docent LO aan de slag kan.de dvd laat zien hoe freerunning voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs op een aantrekkelijke en veilige manier kan worden aangeboden. De dvd geeft drie voorbeelden van een parcours met ieder vijf tricks. Daarnaast staat op de dvd een methodische opbouw van de diverse tricks en een voorbeeld van een freerunning-opdracht voor het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) in de bovenbouw van havo/vwo. De dvd Freerunning is voor ca 5,85 (excl. verzendkosten) te bestellen via de productencatalogus van SLO. De freerunningbeelden zijn tevens online te bekijken op Op Leraar24 staat beeld- interviewmateriaal van de twee leerlijnen, zie en Verder zijn er inmiddels allerlei websites waar docenten LO en jongeren zich op kunnen oriënteren op freerunning.. Kwaliteitsbewaking Materialen Implementatie Randvoorwaarden Draagvlak De leerlijn is ontwikkeld binnen het SLO-netwerk Freesport. Het netwerk bestond uit docenten LO (voor toepassing 4 / 6

5 in schoolpraktijk), diverse freesport-experts (o.a. via de stichting Tanoshii) en vertegenwoordigers van een toestelfirma (materiaalontwikkeling), ALO (voor deskundigheid in het domein) en KVLO (voor zaken rondom rechtspositie en aansprakelijkheid).. Deskundigheid Bereik " x gemeenten/stadsdelen...x wijken x scholen(gemeenschap): PO, VO, VMBO, MBO, HBO, brede school.....x wijk en buurtcentra...x sportverenigingen...x woonzorginstellingen...x fysiotherapiepraktijken...x anders, namelijk: " Locaties Op dit moment is onbekend hoeveel gemeenten, wijken, scholen en sportvereniging inmiddels freerunning aanbieden. Er was een periode dat er dagelijks een binnen kwam met vragen over de leerlijn en nacholing. Er is een grote vraag naar 'freesport' vanuit het werkveld LO. Aantal deelnemers Ervaringen met de uitvoering Uit het interventie-onderzoek zijn zowel leerlingen als docenten LO zeer positief. Op dit moment worden de resultaten verwerkt in een onderzoeksverslag. Onduidelijk is in hoeverre de dvd en de website wordt gebruikt in de freerunning-wereld. Wel is er belangstelling van docenten LO en onderzoeksinstellingen in het buitenland. Referenten Referenten Naam en functie adres telefoonnummer Uitspraak van de persoon over kwaliteit van de interventie / het aanbod 5 / 6

6 Naam organisatie Type organisatie Website Referent 2 Naam en functie adres telefoonnummer Uirspraak van de persoon over kwaliteit van de interventie / het aanbod Naam organisatie Type organisatie Website Kosten en uren Kosten en uren Toelichting op kosten en uren Bijlage / 6

Freerunning in het voortgezet onderwijs

Freerunning in het voortgezet onderwijs Freerunning in het voortgezet onderwijs Freerunning is hot. Steeds meer jongeren zijn er in hun eigen omgeving mee bezig. Op YouTube bewonderen zij allerlei uitdagende filmpjes. In hoeverre is freerunning

Nadere informatie

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen:

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Kennismaken met hockey

Nadere informatie

Actieve Gymles voor Meisjes Organisatie: Fontys Sporthogeschool Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod

Actieve Gymles voor Meisjes Organisatie: Fontys Sporthogeschool Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Actieve Gymles voor Meisjes Organisatie: Fontys Sporthogeschool Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting In de huidige interventie wordt per deelnemende

Nadere informatie

Sport2U Organisatie: Stade Advies Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod

Sport2U Organisatie: Stade Advies Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Sport2U Organisatie: Stade Advies Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Sport2U is een virtuele sportinfrastructuur voor jongeren (12-18 jaar) (en

Nadere informatie

Kennismaken met hockey in het basisonderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen:

Kennismaken met hockey in het basisonderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Kennismaken met hockey in het basisonderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Kennismaken met hockey

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Indoor Freerunning Organisatie: Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Contactpersoon: mevrouw Margo Cornelissen Contactpersoon 2: heer Herman Jansen Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod 'Zwemmen in de klas; alle waterratten opgelet' Organisatie: Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) Contactpersoon: mevrouw Annemieke Beute Contactpersoon 2: mevrouw Maritsa Venhof Erkenningen: Sport-

Nadere informatie

biketrial in de gymzaal (1)

biketrial in de gymzaal (1) Freebiking: biketrial in de gymzaal (1) Door: Ger van Mossel Freebiking in het voortgezet onderwijs is de tweede leerlijn die is ontwikkeld door het netwerk Freesport van de SLO. De leerlijn sluit aan

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod FUNdament: 'kennismaken met de zwemsport' Organisatie: Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) Contactpersoon: heer Mikel Vogels Contactpersoon 2: mevrouw Cécile Veldman Erkenningen: Sport- en beweegaanbod

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Playgrounds inclusief begeleiding Organisatie: Richard Krajicek Foundation (RKF) Contactpersoon: Chris Kaper Contactpersoon 2: heer Eric van Veen Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Krajicek sportclubs Organisatie: Richard Krajicek Foundation (RKF) Contactpersoon: heer Chris Kaper Contactpersoon 2: mevrouw Jamila Laoukili Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting

Nadere informatie

Zwanger Workout Organisatie: Mom in Balance Contactpersoon: mevrouw Esther van Diepen Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed beschreven

Zwanger Workout Organisatie: Mom in Balance Contactpersoon: mevrouw Esther van Diepen Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed beschreven Zwanger Workout Organisatie: Mom in Balance Contactpersoon: mevrouw Esther van Diepen Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed beschreven Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting De Zwanger Workout is

Nadere informatie

Open Sportcentrum Haagse Beemden Organisatie: Stichting Open Sportcentrum Haagse Beemden Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen:

Open Sportcentrum Haagse Beemden Organisatie: Stichting Open Sportcentrum Haagse Beemden Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Open Sportcentrum Haagse Beemden Organisatie: Stichting Open Sportcentrum Haagse Beemden Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Het vertrekpunt van

Nadere informatie

De Actieve Pauze Organisatie: Fontys Sporthogeschool Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod

De Actieve Pauze Organisatie: Fontys Sporthogeschool Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod De Actieve Pauze Organisatie: Fontys Sporthogeschool Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Gedurende een periode van 4 weken krijgen de kinderen

Nadere informatie

Back in Shape Organisatie: Mom in Balance Contactpersoon: mevrouw Esther van Diepen Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod

Back in Shape Organisatie: Mom in Balance Contactpersoon: mevrouw Esther van Diepen Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Back in Shape Organisatie: Mom in Balance Contactpersoon: mevrouw Esther van Diepen Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting De interventie Back in Shape is een training

Nadere informatie

Sportfrissel Organisatie: Sport Fryslân Contactpersoon: heer Erwin Bloeming Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod

Sportfrissel Organisatie: Sport Fryslân Contactpersoon: heer Erwin Bloeming Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Sportfrissel Organisatie: Sport Fryslân Contactpersoon: heer Erwin Bloeming Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Medewerkers van sociale werkvoorzieningschappen

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod GYMKIDS Organisatie: Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Contactpersoon: mevrouw Margo Cornelissen Contactpersoon 2: heer Herman Jansen Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting

Nadere informatie

Doen meisjes het slechter bij gym dan jongens?

Doen meisjes het slechter bij gym dan jongens? Doen meisjes het slechter bij gym dan jongens? Sinds het verschijnen van het Basisdocument VO is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de mate waarin de daarin beschreven deelnameniveaus door de leerlingen

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

Beweegplezier! Freesport in vo

Beweegplezier! Freesport in vo Beweegplezier! Freesport in vo SLO, nationaal expertise centrum leerplanontwikkeling, heeft videobeelden van negen freesporten verzameld op diverse scholen van het voortgezet onderwijs en als 'doorkijkjes'

Nadere informatie

Dit aanbod is uitstekend te combineren met Mijnzwemcoach.nl of andere interventies uit de menukaart zoals Fiets fit!, Start2run.

Dit aanbod is uitstekend te combineren met Mijnzwemcoach.nl of andere interventies uit de menukaart zoals Fiets fit!, Start2run. Zwemsport 'Sportaanbod ouders van jonge kinderen' Organisatie: Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) Contactpersoon: heer Mikel Vogels Contactpersoon 2: mevrouw Cécile Veldman Erkenningen: Sport- en

Nadere informatie

Deelnameniveaus bewegingsonderwijs onderbouw vo. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Deelnameniveaus bewegingsonderwijs onderbouw vo. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Deelnameniveaus bewegingsonderwijs onderbouw vo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Deelnameniveaus bewegingsonderwijs onderbouw vo Mei 2014 Verantwoording 2014 SLO (nationaal expertisecentrum

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim gebruik van de mogelijkheid om een toelichting te geven zodat het voor de beoordelaar duidelijk

Nadere informatie

Moetivatie of motivatie. Hans van Ekdom en Ger van Mossel VO-studiedag 14 januari 2014

Moetivatie of motivatie. Hans van Ekdom en Ger van Mossel VO-studiedag 14 januari 2014 Moetivatie of motivatie Hans van Ekdom en Ger van Mossel VO-studiedag 14 januari 2014 Pedagogisch-didactisch klimaat Autonomie Competentie Verbondenheid met leerlingen met docent Psychologische basisbehoeften

Nadere informatie

Lekker Fit! Organisatie: Nederlandse Hartstichting Contactpersoon: mevrouw Naomi Rosekrans-Navon Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed onderbouwd

Lekker Fit! Organisatie: Nederlandse Hartstichting Contactpersoon: mevrouw Naomi Rosekrans-Navon Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed onderbouwd Lekker Fit! Organisatie: Nederlandse Hartstichting Contactpersoon: mevrouw Naomi Rosekrans-Navon Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed onderbouwd Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Gezond eten

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Coach Organisatie: Centrum voor Beweging en Onderzoek Groningen Contactpersoon: mevrouw Siska Sprenger Contactpersoon 2: mevrouw Brechje Houet Erkenningen: Goed beschreven Sport- en beweegaanbod Achtergrond

Nadere informatie

In Balans Organisatie: VeiligheidNL Contactpersoon: mevrouw Merei Lugtenberg Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed onderbouwd. Sport- en beweegaanbod

In Balans Organisatie: VeiligheidNL Contactpersoon: mevrouw Merei Lugtenberg Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed onderbouwd. Sport- en beweegaanbod In Balans Organisatie: VeiligheidNL Contactpersoon: mevrouw Merei Lugtenberg Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed onderbouwd Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Het doel van In Balans is de

Nadere informatie

Over het algemeen worden per schooljaar vier JeugdSportPas periodes aangeboden, doorgaans tussen de schoolvakanties in.

Over het algemeen worden per schooljaar vier JeugdSportPas periodes aangeboden, doorgaans tussen de schoolvakanties in. JeugdSportPas VO Organisatie: Sportservice Noord-Holland Contactpersoon: heer Hubert Habers Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting JeugdSportPas VO is een sportkennismakingsproject

Nadere informatie

Balvaardigheid Organisatie: Centrum voor Bewegingswetenschappen Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod

Balvaardigheid Organisatie: Centrum voor Bewegingswetenschappen Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Balvaardigheid Organisatie: Centrum voor Bewegingswetenschappen Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Kinderen krijgen een balvaardigheidsprogramma

Nadere informatie

Schooltennis Organisatie: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Contactpersoon: heer Rogier Hoff Contactpersoon 2: Erkenningen:

Schooltennis Organisatie: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Contactpersoon: heer Rogier Hoff Contactpersoon 2: Erkenningen: Schooltennis Organisatie: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Contactpersoon: heer Rogier Hoff Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting De interventie schooltennis

Nadere informatie

Gaat 'gezond bewegen' het verschil maken?

Gaat 'gezond bewegen' het verschil maken? Gaat 'gezond bewegen' het verschil maken? SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VO Studiedag 20-01-2016 Berend Brouwer (b.brouwer@slo.nl) Agenda Warming-up Het leerplankader SBGL Thema 'bewegen

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim

Nadere informatie

De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt.

De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt. Vignet Bewegen en sport, vo Vragenlijst Bewegen en sport De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt. Handig om bij de hand te hebben: Vakwerkplan

Nadere informatie

Groeien door Stoeien Organisatie: UKV de Halter Contactpersoon: heer Erwin Goris Contactpersoon 2: heer Mickey van der Wal Erkenningen:

Groeien door Stoeien Organisatie: UKV de Halter Contactpersoon: heer Erwin Goris Contactpersoon 2: heer Mickey van der Wal Erkenningen: Groeien door Stoeien Organisatie: UKV de Halter Contactpersoon: heer Erwin Goris Contactpersoon 2: heer Mickey van der Wal Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Het doel van de inventie

Nadere informatie

Beweegplezier! Freesport in vo

Beweegplezier! Freesport in vo Beweegplezier! Freesport in vo Bewegingsonderwijs wil leerlingen bekwaam maken voor zelfstandige, verantwoorde, perspectiefrijke en blijvende deelname aan de bewegingscultuur. De bewegingscultuur bestaat

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Jeugdrolstoelbasketball Organisatie: Nederlandse Basketball Bond Contactpersoon: heer Martin Ho Suie Sang Contactpersoon 2: heer Luc Vergoossen Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Grenzeloos zwemmen Organisatie: Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) Contactpersoon: mevrouw Maritsa Venhof Contactpersoon 2: mevrouw Annemieke Beute Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond

Nadere informatie

NiBi-conferentie Gezonde leefstijl van leerlingen. SLO Ger van Mossel

NiBi-conferentie Gezonde leefstijl van leerlingen. SLO Ger van Mossel NiBi-conferentie Gezonde leefstijl van leerlingen SLO Ger van Mossel (g.vanmossel@slo.nl) Kennismaking Wie...? Werkwijze bijeenkomst Leerplankader Gezonde leefstijl Naar een leerplan gezonde leefstijl

Nadere informatie

Alle leerlingen actief! Een onderdeel van de oplossing. Bram Buiting Adviseur Datum: 10/12/2009

Alle leerlingen actief! Een onderdeel van de oplossing. Bram Buiting Adviseur Datum: 10/12/2009 Alle leerlingen actief! Een onderdeel van de oplossing Bram Buiting Adviseur Datum: 10/12/2009 Doel & Doelgroep Het doel van de methodische aanpak Alle leerlingen Actief! is het activeren van inactieve

Nadere informatie

Stap-je-gezond Organisatie: GGD Brabant-Zuidoost Contactpersoon: mevrouw Karin Spijkers Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed beschreven

Stap-je-gezond Organisatie: GGD Brabant-Zuidoost Contactpersoon: mevrouw Karin Spijkers Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed beschreven Stap-je-gezond Organisatie: GGD Brabant-Zuidoost Contactpersoon: mevrouw Karin Spijkers Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed beschreven Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Met de inzet van dit

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Alle Leerlingen Actief /VMBO in Beweging Organisatie: Sportservice Noord-Holland Contactpersoon: mevrouw Annelijn de Ligt Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting

Nadere informatie

FitalSports MBO Organisatie: FitalSports Contactpersoon: Ivo Dokman Contactpersoon 2: heer Bas Baremans Erkenningen: Sport- en beweegaanbod

FitalSports MBO Organisatie: FitalSports Contactpersoon: Ivo Dokman Contactpersoon 2: heer Bas Baremans Erkenningen: Sport- en beweegaanbod FitalSports MBO Organisatie: FitalSports Contactpersoon: Ivo Dokman Contactpersoon 2: heer Bas Baremans Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting FitalSports MBO is een interactieve

Nadere informatie

Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen:

Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen: Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Doelgroep De doelgroep

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn Bewegen en sport (PO - vmbo)

Doorlopende leerlijn Bewegen en sport (PO - vmbo) Doorlopende leerlijn Bewegen en sport (PO - vmbo) De samengevatte vakinhoudelijke kerndoelen en eindtermen per perspectief of sleutel voor kwaliteit Sleutel PO Onderbouw VO Vmbo 1. Bewegen verbeteren Nr.

Nadere informatie

De interventie (inhoudelijk programma) wordt op maat gemaakt en kan dus per school enigszins verschillen, maar bestaat altijd uit:

De interventie (inhoudelijk programma) wordt op maat gemaakt en kan dus per school enigszins verschillen, maar bestaat altijd uit: Sportklasse! Organisatie: CPS Onderwijsontwikkeling en advies Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Sportklasse! is een methodiek voor de invulling

Nadere informatie

verantwoording en methodiek Dit document geeft een didactische onderbouwing voor het toepassen van

verantwoording en methodiek Dit document geeft een didactische onderbouwing voor het toepassen van freerunning of parkour in de lessen bewegingsonderwijs. Freerunning & parkour in het onderwijs geschreven door Alles in Beweging; Wim van Gelder, Bastiaan Goedhart en Hans Stroes - auteurs van Basislessen

Nadere informatie

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD WAT MOET EN WAT MAG geactualiseerdee n versie d e f i n i t i e v e IN DE ONDERBOUW? Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief!

Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief! Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief! Probeer op je eigen manier over de kast te komen. Eerst veilig en daarna sneller, mooier of anders is een andere benadering dan maak een hurksprong over de

Nadere informatie

Digitalisering in de gymles

Digitalisering in de gymles Digitalisering in de gymles De Gymzaal van de toekomst 23 januari 2013 Den Haag Ivo van Hilvoorde Gymzaal van de toekomst Wat is er mis met Gymzaal van het verleden? Doelstelling project Digitalisering

Nadere informatie

Fitness voor senioren in het zorgcentrum Organisatie: Sportservice Noord-Holland Contactpersoon: mevrouw Linda Schouten Contactpersoon 2: Erkenningen:

Fitness voor senioren in het zorgcentrum Organisatie: Sportservice Noord-Holland Contactpersoon: mevrouw Linda Schouten Contactpersoon 2: Erkenningen: Fitness voor senioren in het zorgcentrum Organisatie: Sportservice Noord-Holland Contactpersoon: mevrouw Linda Schouten Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Fitness

Nadere informatie

Leren gymmen van een beeldscherm

Leren gymmen van een beeldscherm Leren gymmen van een beeldscherm Marco van Berkel en Ger van Mossel Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft samen met een school uit het voortgezet onderwijs, OSG Northgo uit Noordwijk, een aantal

Nadere informatie

Special Heroes Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen: Goed onderbouwd

Special Heroes Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen: Goed onderbouwd Special Heroes Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen: Goed onderbouwd Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Special

Nadere informatie

Sportklassen in onderbouw vo

Sportklassen in onderbouw vo Sportklassen in onderbouw vo Landelijke studiedag vo 18 januari 2017 Ger van Mossel email g.vanmossel@slo.nl 1 Programma Inleiding Onderzoek Sportklassen in onderbouw vo Sportklasprofielen Discussie en

Nadere informatie

JeugdSportPas Organisatie: Sportservice Noord-Holland Contactpersoon: heer Hubert Habers Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod

JeugdSportPas Organisatie: Sportservice Noord-Holland Contactpersoon: heer Hubert Habers Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod JeugdSportPas Organisatie: Sportservice Noord-Holland Contactpersoon: heer Hubert Habers Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Het hoofddoel van JeugdSportPas is

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief!

Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief! Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief! Probeer op je eigen manier over de kast te komen. Eerst veilig en daarna sneller, mooier of anders is een andere benadering dan maak een hurksprong over de

Nadere informatie

Wat beweegt onze leerlingen?

Wat beweegt onze leerlingen? TOPic Wat beweegt onze leerlingen? Moetivatie of motivatie in de gymles Sinds 2011 doen tweedejaarsstudenten op de Academie voor sportstudies in Den Haag (HALO) op hun stageschool een praktijkgericht onderzoek

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

21 e eeuwse vaardigheden in het onderwijs. stand van zaken en toekomstige mogelijkheden. Petra Fisser VELON-studiedag Breda, 13 november 2015

21 e eeuwse vaardigheden in het onderwijs. stand van zaken en toekomstige mogelijkheden. Petra Fisser VELON-studiedag Breda, 13 november 2015 21 e eeuwse vaardigheden in het onderwijs stand van zaken en toekomstige mogelijkheden SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Petra Fisser VELON-studiedag Breda, 13 november 2015 SLO, nationaal

Nadere informatie

Stapjefitter re-integratie Organisatie: CBO Contactpersoon: mevrouw Sarah Pos Contactpersoon 2: mevrouw Annemiek Dorgelo Erkenningen:

Stapjefitter re-integratie Organisatie: CBO Contactpersoon: mevrouw Sarah Pos Contactpersoon 2: mevrouw Annemiek Dorgelo Erkenningen: Stapjefitter re-integratie Organisatie: CBO Contactpersoon: mevrouw Sarah Pos Contactpersoon 2: mevrouw Annemiek Dorgelo Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Voor een groot deel

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Het erasmus VmBO Het Er asm Ortstr

Het erasmus VmBO Het Er asm Ortstr Het Erasmus VMBO Spo rts troo m Het Era sm us Spo Want r tie ed! ve t ype s Sportstroom Ben je vaak op het hockeyveld, in het zwembad of op de atletiekbaan te vinden? Ben je sportief en zie je het wel

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Masters Trendweken Organisatie: Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Contactpersoon: heer Herman Jansen Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed beschreven Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting

Nadere informatie

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Uitvoeringsplan 1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Programma: Welzijn van dieren 2. Samenvatting programmaonderdeel: Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het Speciaal Onderwijs De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Voeding

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Voeding Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Voeding : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

SCALA Organisatie: Stichting GALM Contactpersoon: heer M. de Greef Contactpersoon 2: mevrouw Yldau Dijkstra Erkenningen: Goed beschreven

SCALA Organisatie: Stichting GALM Contactpersoon: heer M. de Greef Contactpersoon 2: mevrouw Yldau Dijkstra Erkenningen: Goed beschreven SCALA Organisatie: Stichting GALM Contactpersoon: heer M. de Greef Contactpersoon 2: mevrouw Yldau Dijkstra Erkenningen: Goed beschreven Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting SCALA is een sportstimuleringstrategie

Nadere informatie

In het eerder gepubliceerde artikel van Erik

In het eerder gepubliceerde artikel van Erik Inspelen op motieven van leerlingen: De HAN ALO legt uit In de visie van de HAN ALO is het curriculum niet opgebouwd aan de hand van activiteiten die vallen onder de traditionele big five (spel, atletiek,

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Bewegen en sport.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Bewegen en sport. Criteria en vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Bewegen en sport.

Nadere informatie

Bewegingsonderwijs en sport

Bewegingsonderwijs en sport Bewegingsonderwijs en sport Vakspecifieke trendanalyse 2015 SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Bewegingsonderwijs en sport Vakspecifieke trendanalyse 2015 April 2015 Verantwoording 2015

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Sport en Spel op de BSO Organisatie: Volleybal Bond, Basketball Bond, Handbal Bond en Badminton Nederland Contactpersoon: heer Rutger Nienhuis Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed beschreven Sport- en beweegaanbod

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Monitoring vernieuwde examenprogramma aardrijkskunde vmbo

Monitoring vernieuwde examenprogramma aardrijkskunde vmbo Titel in de rug vermelden Monitoring vernieuwde examenprogramma aardrijkskunde vmbo SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk

Nadere informatie

Heeft u vragen of hulp nodig bij dit aanbod? Neem dan contact op met Mikel Vogels,

Heeft u vragen of hulp nodig bij dit aanbod? Neem dan contact op met Mikel Vogels, Waterbasketbal Organisatie: Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) Contactpersoon: heer Mikel Vogels Contactpersoon 2: mevrouw Cécile Veldman Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2011-2012 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier brugklas, klas 2, 3 en vmbo 4

Aanmeldingsformulier brugklas, klas 2, 3 en vmbo 4 Aanmeldingsformulier brugklas, klas 2, 3 en vmbo 4 Gegevens aan te melden leerling Achternaam burg. stand (officiële achternaam):... Officiële voornamen (voluit):......man/vrouw * Roepnaam:... Adres:...

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

De (mogelijke) rol van LO in het stimuleren van fysieke activiteit

De (mogelijke) rol van LO in het stimuleren van fysieke activiteit De (mogelijke) rol van LO in het stimuleren van fysieke activiteit Een beknopt overzicht van studies Menno Slingerland Lars Borghouts Matthijs Hesselink Lichamelijke Opvoeding als aspirine? Claims voor

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstel voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres: info@mboonderzoeksdag.nl

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen Ronde 5 Bert de Vos APS, Utrecht Contact: b.devos@aps.nl Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen 1. Over de drempels met taal Het rapport Over de drempels met taal is al ruim een jaar oud.

Nadere informatie

CITAVERDE maakt werk van leren!

CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE College maakt werk van leren Informatie CITAVERDE College Horst Maakt werk van leren CITAVERDE College, natuurlijk! Welkom! Welkom Welkom! Welkom LOCATIES CITAVERDE

Nadere informatie

Talen in het curriculum van de toekomst

Talen in het curriculum van de toekomst Talen in het curriculum van de toekomst SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Jornada de formación para profesores de español como lengua extranjera, Utrecht 16 enero 2017 Daniela Fasoglio,

Nadere informatie

Groepsopdracht freerunning A4BSM Twickelcollege Hengelo

Groepsopdracht freerunning A4BSM Twickelcollege Hengelo Groepsopdracht freerunning A4BSM Twickelcollege Hengelo 1. Groepsopdracht BSM: maak een videofilm van maximaal drie minuten waarop alle leerlingen te zien zijn die freerunning-parkour 1 afleggen met vijf

Nadere informatie

Formatief beoordelen

Formatief beoordelen Formatief beoordelen Max van Boxel Ger van Mossel SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Landelijke studiedag BSM/LO2 20 september 2016 Programma Openingsvragen Kijkopdracht Toelichting Vertalen

Nadere informatie

Bijlage Special Heroes

Bijlage Special Heroes Bijlage Special Heroes Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Special Heroes, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies

Nadere informatie

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school Beste ouder/verzorger, U staat samen met uw kind voor een belangrijke keuze: het kiezen van een middelbare school. Wellicht is de Calvijn Business School

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Bij het begeleiden van leeractiviteiten kun je twee aspecten aan het gedrag van leerkrachten onderscheiden, namelijk het pedagogisch handelen en het didactisch handelen.

Nadere informatie

Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. Niels Reijgersberg. Jo Lucassen. Justus Beth. Harold van der Werff

Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. Niels Reijgersberg. Jo Lucassen. Justus Beth. Harold van der Werff Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs Niels Reijgersberg Jo Lucassen Justus Beth Harold van der Werff 2 Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs Mulier Instituut

Nadere informatie

Bewegingsonderwijs en schoolsport in 2028

Bewegingsonderwijs en schoolsport in 2028 Bewegingsonderwijs en schoolsport in 2028 Bruggen slaan 11 feb 2011 Berend Brouwer (b.brouwer@slo.nl) Marco van Berkel (m.vanberkel@slo.nl) Toekomstvisie LO 2028: waarom? [1] Ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo)

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) OVERGANGSNORMEN LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) Overgangsnormen van VMBO 3 naar VMBO 4 BBL en KBL 1. De vakken per afdeling: Handel en Verkoop Verzorging Uiterlijke Verzorging Sport Dienstverlening en Veiligheid

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur combinatiefuncties v.a. 2012

Impuls brede scholen, sport en cultuur combinatiefuncties v.a. 2012 Impuls brede scholen, sport en cultuur 2500 combinatiefuncties v.a. 2012 2.500 Fte Combinatiefuncties uitbreiding aantal brede scholen primair en voortgezet onderwijs - met sport- en cultuuraanbod versterking

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte Stichting OZHW voor PO en VO zoekt per 22 augustus 2016 voor de openbare basisschool de Dolfijn in Zwijndrecht voor de onderbouw 0,4 fte Bestemd voor medewerkers van OZHW PO en VO en voor externe geïnteresseerden

Nadere informatie