Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs. Leerdoelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs. Leerdoelen"

Transcriptie

1 Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs Leerdoelen

2 Doelen Alles telt groep 3 Getalrelaties en getalbegrip Basisvaardigheden optellen en aftrekken Basisvaardigheid vermenigvuldigen Lengte en omtrek Oppervlakte Inhoud / Volume Meetkunde Tijd Geld De getallen en de telrij t/m 20. Kennismaking met de getallen en de telrij t/m 50 en later t/m 100. Ordenen van getallen (ook buurgetallen). Aantallen symboliseren (fiches, dobbelsteenpatronen, vingerbeelden, een getal) Getalbeelden t/m 20 (o.a. op het rekenrek). Tellen van niet-zichtbare hoeveelheden. Aantallen turven. Structureren en analyseren van getallen t/m 20, met name via vijf- en tienstructuur. Plaats van getallen op de getallenlijn t/m 20. Splitsen, verdubbelen en halveren van getallen t/m 20. Tellen met sprongen van 2, 3, 4, 5 en 10. Even getallen en oneven getallen (dubbelen en bijna-dubbelen). Hoeveelheden verdelen in gelijke delen. Plaats van vijf- en tientallen op de getallenlijn t/m 100. Splitsen van getallen t/m 100 in tientallen en eenheden met hulp van het TE-schema. Getalbetekenis duiden, begrijpen en verwoorden. Splitsen van getallen t/m 10. Splitsen van getallen in tientallen en eenheden. Noteren van splitsingen als optelsom. Optellen en aftrekken t/m 10. Optellen en aftrekken boven de 10 naar analogie van sommen onder de 10. Optellen en aftrekken t/m 20 op het rekenrek met overschrijding van het tiental. Aanvullen t/m 20. Herhaald optellen (als voorbereiding op het vermenigvuldigen). Samenhang in optelsommen t/m 20 met behulp van het optelbord ontdekken. Rekenen in nieuwe oefenvormen zoals rekendriehoeken en getallenmuurtjes. Optel- en aftreksommen afleiden uit contexten. Het verband tussen optellen en aftrekken. Tellen met vaste groepjes. Lengte meten met de kralenliniaal en de meetstrook. Lengte en hoogte meten met natuurlijke maten. Lengtes vergelijken. Kennismaking met oppervlakteberekening met een natuurlijke maat (postzegels). Kennismaking met volumemeting (met maatbekers). Hoeveelheid gelijk verdelen. Ruimtelijke begrippen (o.a. voor, achter, links, rechts) Meetkundige vormen (driehoek, vierkant, rechthoek, cirkel). Spiegelen (spiegellijn, verdubbelen en halveren door spiegelen, eigenschappen van spiegelbeeld). Blokkenbouwsels nabouwen, beschrijven en omzetten in plattegronden. Vlakvullingen maken m.b.v. meetkundige basispatronen. Figuren halveren. Patronen van meetkundige basisfiguren. Plaatsen van de urenwijzer. Klokkijken met hele en halve uren (analoog). Namen van de dagen. Oriënteren op de kalender. Koppelen van dagritme aan kloktijden. Tijdsbeleving. Kennen en gebruiken van munten van 1 en 2 en biljetten van 10 en 20. Kennismaken met optellen en aftrekken t/m 20 in geldcontext. Bedragen t/m 10 op verschillende manieren betalen met munten en biljetten, en later t/m 20. Samenstellen van geldbedragen. Wisselgeld berekenen. Geldbedrag gelijk verdelen.

3 Alles telt groep 4 Getalrelaties en getalbegrip Basisvaardigheden optellen en aftrekken Basisvaardigheid vermenigvuldigen Basisvaardigheid delen Lengte en omtrek Inhoud / Volume Gewicht Meetkunde Tijd Geld Verhoudingen Tabellen en grafieken Tellen in veelvouden van 5 en 10. Betekenis en inhoud geven aan getallen. Getallen ordenen van klein naar groot. Getallen positioneren en lokaliseren op de honderdketting en de getallenlijn t/m 100. Buurgetallen van getallen t/m 100. Springen op lege getallenlijn. Getallen structureren. Vergelijken van aantallen. T/E schema. Lezen van contextvraagstukken en vertalen naar rekentaal. Uitbreiding van de getallenrij t/m 200. Optellen en aftrekken t/m 20 (analogie, dubbelen, bijna-dubbelen, aanvullen). Optel- en aftrektabel. Optellen en aftrekken t/m 100 zonder en met overschrijding van het tiental via rijgend rekenen. Optellen, aftrekken en aanvullen in contexten van geld en tijd. Rekenen met tienen en enen in de context van geld. Contexten vertalen naar rekentaal. Toepassen van verschillende strategieën bij rekenen t/m 100. Bewustwording van eigen voorkeurswerkwijze. Verkorten van herhaald optellen. Hoeveelheden structureren in vaste groepjes en rijen en handig tellen. Vermenigvuldigtafels van 2, 5, 10, 4 en 3. Gebruik van het x teken. Vermenigvuldigen met euro s. Vermenigvuldigen met het strokenmodel, en het rooster- of rechthoekmodel. Structureren van getallen t/m 200 in keersommen vanuit diverse contexten. Verdelen eerst zonder, en later met rest. Herhaald aftrekken als voorbereiding op delen. Meten met de standaardmaat de meter en de cm. Relatie tussen meter en centimeter (1m = 100 cm). Schatten en vergelijken van lengtes. Afronden van meetresultaten. Verband tussen inhoud en gewicht. Kennismaken met diverse weegschalen. Gewichten schatten. Voorwerpen / producten wegen in kg. Verband tussen inhoud en gewicht. Blokkenbouwsels (aantallen, plattegronden met hoogtegetallen, aanzichten). Vormen (vierkant, cirkel, rechthoek, zeshoek en driehoek) herkennen en toepassen. Tangrampuzzel. Tegelpatronen maken. Uitslagen / bouwplaten maken van doosjes en omgekeerd. Oriënteren op een plattegrond. Klokkijken in digitale tijd (24-uurstijd) hele uren. Klokkijken in kwartier, 5 minuten, minuten. Tijdsbeleving, tijdsbesef en tijdsduur. Structureren van tijd met de kalender (maand, week, dag en uur). Kennismaking met jaar- en maandkalender. Kennen en gebruiken alle euromunten en biljetten van 5, 10, 20, 50 en 100. Geldrekenen als toepassing bij het optellen en aftrekken t/m 100. Op verschillende manieren betalen en geld terugkrijgen. Wisselen van geld. Berekenen van prijzen en werken met kassabonnen. Vermenigvuldigen met euro s. Verhouding tussen voorwerpen in het echt en op een plaatje. Tabel lezen en invullen. Gegevens onderzoeken en die verwerken in een tabel. Aflezen en maken van een staafgrafiek.

4 Alles telt groep 5 Getalrelaties en getalbegrip Basisvaardigheden optellen en aftrekken Basisvaardigheid vermenigvuldigen Basisvaardigheid delen Cijferend optellen Cijferend aftrekken Lengte en omtrek Oppervlakte Inhoud / Volume Schatten van grote aantallen. Getallenrij en getallenstructuur t/m Ordenen en plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 1000 en later van 1000 t/m Aanvullen van getallen tot Uitspreken in woorden en schrijven van getallen. Buurgetallen vinden van getallen t/m Tellen met 10-vouden en 100-vouden en gestructureerde hoeveelheden tellen. Positiesysteem tot 1000 en HTE schema. Samenstellen van getallen met eenheden, tientallen, honderdtallen en duizendtallen. Plaatsen van getallen boven de 1000 in het DHTE schema. Optellen en aftrekken t/m 100 via rijgen op de getallenlijn t/m 100. Concrete optel- en aftreksituaties omzetten naar rekentaal en omgekeerd. Optellen en aftrekken (zonder lenen) met getallen tussen 100 en Optellen en aftrekken onder de 100 met overschrijding van het tiental. Optellen over de 100 m.b.v. geld. Optellen en aftrekken t / m Geldbedragen aanvullend optellen. Tafelsommen van 6, 8, 9 en 7. Structuur van de tafels van vermenigvuldiging (tafelbord). Buursommen gebruiken als hulp bij oplossen van vermenigvuldigopgaven. Vermenigvuldigen met getallen groter dan 10 vanuit een context. Concrete keersituaties omzetten naar rekentaal en omgekeerd. Omkeereigenschap van vermenigvuldiging vanuit concrete situaties verkennen en toepassen op de keersommen met tientallen. Vermenigvuldigen met 10 (10 x 48 = ) en tientallen (5 x 30 = ). Splitsend vermenigvuldigen (7 x 12 = 7 x x 2). Een vermenigvuldiging omzetten in een deling. Delen met rest. Concrete deelsituaties omzetten naar rekentaal en omgekeerd. Splitsend delen (bij 84 : 7 = herkennen dat 84 = 10 x 7 en 2 x 7). Delen door 10 (440 : 10 =). Delen met als deeltal een tienvoud (180: 3 = ). Elke deling is een omgekeerde vermenigvuldiging. Cijferend optellen via kolomsgewijs optellen. Getallen splitsen in honderdtallen, tientallen en eenheden. Reeks getallen (handig) optellen. Cijferend aftrekken via kolomsgewijs aftrekken. Splitsen van drie-cijferige getallen in honderdtallen, tientallen en eenheden en daarna aftrekken. Meten in meters, centimeters en kilometers. Lengtes vergelijken en vergelijken van getallen als 134 cm en 1m37. Combineren van tijd en afstand (snelheid). Betekenis van kilometer (km), meter (m), decimeter (m), centimeter (cm) en millimeter (mm) Relatie verkennen tussen 1 dm = 10 cm en 1 m = 10 dm Meten met natuurlijke maten en in mm, cm en dm In elkaar omrekenen van m, dm en cm Schatten van lengtes met behulp van referenties. Begrip omtrek in context van het voetbalveld. Herkennen en berekenen van omtrek en oppervlakte bij vierkant en rechthoek. Vergelijken en naast elkaar gebruiken van de begrippen oppervlakte en omtrek. Tekenen van verschillende figuren met dezelfde omtrek. Veranderen van omtrek met behoud van oppervlakte. Vergelijken van de oppervlakte van meetkundige figuren. Vergelijken en naast elkaar gebruiken van de begrippen oppervlakte en omtrek. 1 m2 bestaat uit 4 tegels van 50 x 50 cm. Oppervlakteberekening van een rechthoek door l x b. Verhouding van bekende drinkvoorwerpen t.o.v. de liter. Inhoudsmaten op verpakkingen en flessen. Relatie tussen liter (l), deciliter (dl) en milliliter (ml), en later ook centiliter (cl). Hoeveelheden meten in ml. Rekenen met ml. Inhouden samenstellen tot 1000 ml. Gevoel voor maten en opbouwen van referentiematen.

5 Alles telt groep 5 Gewicht Meetkunde Tijd Geld Verhoudingen Tabellen en grafieken Een voorstelling van 20 g en 1 g. Diverse weeginstrumenten. Wegen in g nauwkeurig. Kennismaken met gewichtsmaten op verpakkingen en gewichtsmaten toepassen. Gewichten samenstellen tot 1000 g. Meetkundige tekening lezen. Diverse vormen (vierkant, driehoek, ruit, rechthoek, zeshoek) vergelijken en onderzoeken. Tegelpatronen. Standpunt bepalen. Spiegelen en symmetrie, oa bepalen van de symmetrieas (spiegellijn). Digitaal klokkijken. Noteren van digitale tijden (hele en halve uren t/m 12 uur) en daarmee rekenen. Kloktijden plaatsen op de tijdlijn. Kennis maken met de functie van de tijdbalk. Digitale tijden tot 12 uur kennen en begrijpen. Structuur van een maandkalender. Structuur van een jaarkalender (oa handig en systematisch rekenen op kalender). Kennen en gebruiken van 1, 2, 5, 10 en 20 eurocent. Omrekenen van 1 en 2 in 100ct en 200ct. Gebruiken van het symbool. Prijzen vergelijken met het beschikbare geld. Gepast betalen. Wisselgeld berekenen. Hanteren van het positiesysteem bij geld. Optellen met geldbedragen boven de 100. Kommagetallen leren kennen via geld en gebruiken in geldbedragen. Met geldbedragen rekenen, aanvullen en schattend optellen. Betekenis van 0,- Afstanden op schaal tekenen. Interpreteren van staafgrafiek. Introductie van beeldgrafiek. Grafiek maken op basis van gegevens uit een tabel. Rekenen met getallen uit tabellen en grafieken.

6 Alles telt groep 6 Getalrelaties en getalbegrip Basisvaardigheid optellen en aftrekken Basisvaardigheid vermenigvuldigen Basisvaardigheid delen Cijferend optellen Cijferend aftrekken Cijferend vermenigvukldigen Breuken Kommagetallen Lengte en omtrek Oppervlakte Inhoud / Volume Getallenrij t/m 5000 (t/m aan het einde van groep 6). Heen- en terugtellen met sprongen. Buurgetallen en tientalburen vinden. Aanvullen van getallen tot een tiental, honderdtal of (tien)duizendtal. Getallen tussen twee andere getallen plaatsen. Getallen op volgorde zetten. Grote getallen analyseren via het plaatswaarde- of positiesysteem. Optellen en aftrekken met getallen tot 1000 en Optellen en aftrekken van een tiental bij/van een getal boven de 100 ( en ). Optellen en aftrekken boven de 100 met/van een getal onder de 10 met overschrijding van het tiental ( en 282 9). Optellen en aftrekken boven de 100 met/van een getal onder of boven de 100 ( en ). Optellen en aftrekken boven de 100 met/van een tiental boven de 100 ( en ). Optellen boven de 100 met een getal boven de 100 met in beide getallen een nul zonder overschrijding ( en ). Vermenigvuldigen waarbij een factor moet worden gesplitst (6 x 13 = 6 x x 3 en later 6 x 38 = 6 x 30 = 6 x 8). Vermenigvuldigen van een tiental, honderdtal of duizendtal met een getal kleiner dan 10 of een tiental (2 x 70 en 3 x 6000). Delen waarbij het deeltal moet worden gesplitst (52 : 4 = 40 : : 4 en later 372 : 6). Delen van een tiental, honderdtal of duizendtal door een getal kleiner dan 10 of een tiental (140 : 2 en 2800 : 40). Splitsend optellen tot 1000 met één overschrijding. Cijferend optellen per kolom, eerst van links naar rechts met één en twee overschrijdingen en daarna van rechts naar links. Meer dan twee getallen optellen. Splitsend aftrekken tot 1000 met één overschrijding. Cijferend aftrekken per kolom, eerst van links naar rechts en daarna van links naar rechts met twee overschrijdingen en met tekorten ( wordt = 100 en = 40 en 4 7 is 3 tekort. Samen dus = 137). Cijferend rekenen per kolom, van rechts naar links. Cijferend vermenigvuldigen per kolom van rechts naar links (onder elkaar: 6 x 74 = 6 x x 70 en 16 x 74 = 6 x x x x 70). Breuken benoemen; stambreuken en het complement tot een geheel ( 3 en 3 samen 1). 1 Breuken als deel van een aantal of een hoeveelheid ( deel van 24 leerlingen). 4 Breuken als maatgetal (een kwart meter). Breuken als uitkomst van een deling (6 kinderen verdelen 3 pannenkoeken). Breuken noteren in formele notatie. Breuken plaatsen op de getallenlijn. Breuken vergelijken met een bemiddelende grootheid (geld). Gelijkwaardigheid van breuken (de helft van een vierde en een achtste). Breuken op volgorde zetten. Rekenen met kommagetallen in geldnotatie. Kommagetallen in de diverse meetsystemen. Lengte en omtrek meten met een liniaal. Maten noteren in m, dm, cm en mm. Lengte en afstand schatten; kennis van referentiematen. Maten herleiden (ook in relatie tot kommagetallen). Relatie afstand-tijd in een grafiek lezen. Oppervlakte bepalen in m 2, dm 2 en cm 2. Maten herleiden. Volume meten. Betekenis van schaalverdelingen op maatbekers. Maten herleiden. 1 2

7 Alles telt groep 5 Gewicht Meetkunde Tijd Geld Verhoudingen Tabellen en grafieken Wegen met een weegschaal. Gewichten samenstellen. Maten herleiden. Vergroting van de intuïtieve begripsvorming van basale meetkundige begrippen, relaties, eigenschappen en vaardigheden. Oriëntatie in de ruimte: lokaliseren, het innemen van een standpunt en navigeren (routes bepalen). Vlakke en ruimtelijke figuren: eigenschappen van vormen en schaduwen en onderlinge relaties (kegel, cilinder, piramide, bol, balk en kubus). Visualiseren en representeren: diverse visualisaties en representaties zoals foto s, diverse aanzichten en uitslagen van figuren. Tijden tot op de minuut nauwkeurig aflezen. Koppeling tussen alle analoge en digitale tijden. Rekenen met uren, minuten en seconden. Tijdsbalk: rekenen met eeuwen en jaren. Tijdsduur berekenen op grond van afstand en snelheid. (Gepast) betalen. Geld teruggeven (onder andere met doortellen). Bedragen optellen. Bedragen schatten. Het begrip schaal. De verhoudingstabel. Rekenen met verhoudingen tussen grootheden (zoals afstand en tijd; schaduw en lichaamslengte). Lijn- en staafgrafieken lezen en zelf samenstellen.

8 Alles telt groep 7 Getalrelaties en getalbegrip Basisvaardigheid optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen Cijferend optellen en aftrekken Cijferend vermenigvukldigen Cijferend delen Breuken Kommagetallen Procenten Rekenmachine Meten Meetkunde Tijd Oriëntatie op de getallen tot Getalbereik tot Introductie van negatieve getallen. Uitbreiden van getalbetekenissen (waar komen kommagetallen en grote getallen als 1 miljoen voor? Waar komen negatieve getallen voor?). Herhaling van de basisvaardigheden uit groep 6: alle vormen van (hoofd)rekenen tot honderd en daarboven. Onderhouden van de basisvaardigheden tot , en Cijferend optellen en aftrekken in de meest verkorte vorm, eerst zonder en later met overschrijding. Introductie van het onthouden en lenen bij cijferend optellen en aftrekken. Cijferend vermenigvuldigen met getallen groter dan tien (13 x 57 en 35 x 47). Cijferend vermenigvuldigen in de eindnotatie (waarbij de leerlingen niet allemaal op hetzelfde tijdstip op een meer verkorte manier hoeven te gaan werken). Schattend rekenen als oriëntatie op het antwoord en als controlemiddel. Cijferend vermenigvuldigen met kommagetallen in geldcontext. Een hoeveelheid eerlijk verdelen. Leren van de juiste notatie en daarbinnen toepassen van verkortingen. Delen door getallen tussen 10 en 100 met aandacht voor verkorting van de deelstaart. Delen met rest met verdere verkortingen. Breuken gelijknamig maken. Breuken vergelijken en koppelen aan hoeveelheden. Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken. Breuken vermenigvuldigen met een heel getal. Breuken delen door een heel getal. Breuken vermenigvuldigen met breuken. Relatie tussen breuken, kommagetallen en procenten. Rekenen met kommagetallen in geldnotatie. Rekenen met kommagetallen en lengtematen. Betekenis van kommagetallen in contexten uitleggen. Rekenen met kommagetallen met 2 decimalen. Kommagetallen vergelijken. Kommagetallen optellen en aftrekken. Kommagetallen afronden. Kommagetallen vermenigvuldigen en delen met en zonder rekenmachine. Relatie tussen procenten, breuken en kommagetallen. Werken met percentages in een strook en cirkelmodel. Introductie van de 1%-regel. Kennismaking met de rekenmachine. Onderzoeken van de volgorde van bewerkingen met de rekenmachine. Uitrekenen van contextopgaven met de rekenmachine. Controleren van antwoorden met de rekenmachine. Introductie van nieuwe maten: ton (1000 kg.), vierkante kilometer, hectare, kubieke centimeter, meter, kubieke decimeter. Berekenen van de inhoud van een rechthoekige bak met de inhoudsformule l x b x h. Koppeling leggen tussen inhoud en liter. Rekenen met oppervlakte en omtrek in combinatie met schaalbegrip. Rekenen met gewicht en prijs per kg. Rekenen met tijd en temperatuur in combinatie met grafieken en tabellen. Gebruiken van referentiematen. Plattegronden, kaart en schaal. Bouwplaten bestuderen. Meetkundige figuren in het platte vlak: tangram. De kubus van alle kanten en de kubus in perspectief. Ruimtelijk redeneren: licht en schaduw. Rekenen met analoge en digitale tijden in toepassingssituaties. Rekenen met uren, minuten en seconden. Tijdsduur berekenen op grond van afstand en snelheid. Eeuwen en jaartallen in een tijdsbalk plaatsen en aflezen. Werken met de kalender en introductie van de begrippen schrikkeljaar, tijdzones en zomer- en wintertijd.

9 Alles telt groep 5 Geld Verhoudingen Tabellen en grafieken Rekenen met geld bij breuken (omzetten van de munten 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent in breuken). Rekenen met geld bij kommagetallen (geldbedragen met 2 cijfers achter de komma). Rekenen met geld bij procenten (prijsverhogingen, reclamekortingen) Rekenen met geld bij het cijferen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en (ver)delen van geldbedragen). Rekenen met geld bij het meten (prijsverhoudingen). Rekenen met verhoudingen en verhoudingstabellen. Rekenen met verhoudingen in samenhang met breuken, procenten en samengestelde grootheden. Rekenen met de formele schaalaanduiding zoals 1 : (eerst nog in combinatie met een schaallijn). Gebruik van verhoudingstabellen (bij het gelijknamig maken van breuken en het vergelijken van verhoudingen en procenten). Omzetten van informatietabellen in een grafiek. Werken met verschillende soorten grafieken: (samengestelde) staafgrafiek, lijngrafiek en het sectordiagram.

10 Alles telt groep 8 Leerdomeinen Aan het eind van groep 7 zijn de meeste leerlijnen afgerond. Dat betekent dat in groep 8 veel stof nog eens herhaald en uitgediept wordt. Met name in dit leerjaar zijn de leerlijnen sterk met elkaar verweven. Getalrelaties en getalbegrip Basisvaardigheid optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen Cijferend optellen en aftrekken Cijferend vermenigvuldigen en delen Breuken Kommagetallen Procenten Rekenmachine Meten Meetkunde Tijd Uitbreiden van het getalbereik gaat tot het begrip miljard. Herhalen en uitbreiden van getalbetekenissen. Het rekenkundige gemiddelde van getallen berekenen. Noteren en aflezen van getallen in Romeinse cijfers. Optellen en aftrekken van hele getallen en kommagetallen in het kader van de getalstructuur ( ; 3 0,11 + 0,95). Gebruik maken van rekeneigenschappen (4 x 1,5 x 1,5 = (4 x 1,5) x 1,5; = ). Relaties tussen sommen onderkennen (10 x 2; 10 x 1; 10 x 0,5; 10 x 0,25). Rekenen met getallen met nullen (1500 : 500; 60 x 200). Vermenigvuldigingen met getallen tot 100 uit het hoofd uitreken door getallen te splitsen en tussenuitkomsten op te schrijven (6 x 53 = 6 x 50 (300) + 6 x 3 (18) = 318). Relaties zien tussen verschillende sommen (1,8 : 3 en 1,80 : 3). Cijferend optellen en aftrekken met hele getallen en kommagetallen. Inschatten en kiezen hoe sommen het beste uitgerekend kunnen worden: met cijferen, handig rekenen of met de rekenmachine. Cijferend vermenigvuldigen en delen en toepassen in contexten. Schattend rekenen als oriëntatie op het antwoord en als controlemiddel. Toepassen van breuken in reële contexten. Relatie tussen breuken, kommagetallen en procenten. Optellen en aftrekken met (ongelijknamige) breuken. Vermenigvuldigen en delen met breuken. De grootte van kommagetallen schatten aan de hand van de getallenlijn. Vermenigvuldigen en delen met kommagetallen (waarbij ook het schatten en de controle op het plaatsen van de komma in het getal een rol speelt). Samenhang tussen kommagetallen, breuken en procenten. Rekenen met procenten in realistische situaties. Een keuze maken: een som uitrekenen met de 1%-regel of via handig rekenen. BTW-berekeningen uitvoeren. Rekenen met procenten in tabellen en sectordiagrammen. Winst en verlies als percentage van de kostprijs berekenen. Uitrekenen van sommen met de rekenmachine. Controleren van antwoorden met de rekenmachine. Rekenen met de omtrek en middellijn bij een cirkel (bol). Afstandsberekeningen uitvoeren. Oppervlakteberekeningen uitvoeren (ook met kommagetallen). Schaalberekeningen uitvoeren. Lichaamsverhouding berekenen: gewicht / lengte (BMI). (Omloop-)snelheid berekenen. Afstand van planeten tot de aarde en astronomische eenheden (AE) berekenen. Gebruiken van referentiematen. Introductie van de bol. Viseerlijnen en standpunt bepalen. Plattegrond, afstanden en schaal. Blokkenbouwsels en systematisch tellen. De begrippen cirkel, omtrek, middellijn. Spiegelen, patronen, symmetrie. Werken met coördinaten. Figuren in een kubus. Doorsneden van meetkundige figuren. Rekenen met analoge en digitale tijden in samengestelde grootheden, zoals snelheden in de sport en tijd-afstandgrafieken. Werken met de kalender en de consequentie van het schrikkeljaar, de begrippen eeuw, tijdzones, en zomer- en wintertijd. Uitrekenen van het verschil in lengte tussen dag en nacht met de dag/nacht verdeling.

11 Alles telt groep 5 Geld Rekenen met geld bij kommagetallen (geldbedragen met twee cijfers achter de komma). Rekenen met geld bij procenten (prijsverhogingen, kortingen). Geldbedragen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen bij cijferen en het rekenen met de rekenmachine. Schattend rekenen en afronden van geldbedragen. Prijsverhoudingen bij oppervlakteverhoudingen uitrekenen. Rekenen met geld bij breuken (hoeveel cent is euro?) Verhoudingen uitrekenen: vreemde valuta, koersen. 2 5 Verhoudingen Tabellen en grafieken Rekenen met verhoudingen en verhoudingstabellen. Rekenen met verhoudingen in samenhang met breuken, procenten en samengestelde grootheden (zoals afstand/tijd, gewicht/prijs, liter benzine/afstand, bevolking/oppervlakte). Rekenen met een gegeven schaal. Zelf berekenen van een schaal. Lezen, voltooien en zelfstandig maken van tabellen en grafieken. Gebruik van verhoudingstabellen (bij het gelijknamig maken van breuken en het vergelijken van verhoudingen en procenten). Werken met verschillende soorten tabellen en grafieken: informatietabel, (samengestelde) beeldgrafiek, sectordiagram en lijngrafiek.

12 Alles telt Aandacht voor elke leerling! Elke leerling telt Praktische uitvoerbaarheid van differentiatie. Gebruiksgemak telt Meer gemak voor de leerkracht. Rekenvaardigheid telt Nadruk op oefenen, memoriseren en automatiseren. Voor uw vragen of opmerkingen over de 2e editie van Alles telt kunt u contact opnemen met de Klantenservice van ThiemeMeulenhoff primair onderwijs: T E I

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld Groep 3 Getalbegrip hele getallen De leerlingen werken de eerste periode in het getallengebied tot 20 en 40. De tweede helft van het jaar ook tot 100. De leerlingen leren het verder- en terugtellen, tellen

Nadere informatie

Aanbod rekenstof augustus t/m februari. Groep 3

Aanbod rekenstof augustus t/m februari. Groep 3 Aanbod rekenstof augustus t/m februari Groep 3 Blok 1 Oriëntatie: tellen van hoeveelheden tot 10, introductie van de getallenlijn tot en met 10, tellen en terugtellen t/m 20, koppelen van getallen aan

Nadere informatie

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Blok 1A en 2A Telrij, uitspraak en notatie Getallenlijn en getalvolgorde Opbouw getallen tot 100 Sprongen van 1, 2 en 5 tussen 10 en 20 t/m

Nadere informatie

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 6a: Blok 1 - week 1 - buurgetallen - oefenen op de getallenlijn Geld - optellen van geldbedragen - aanvullen tot 10 105 : 5 = 2 x 69 = - van digitaal

Nadere informatie

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2.

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Rekenrijk doelen groep 1 en 2 De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Aantallen kunnen tellen De kinderen kunnen kleine aantallen tellen. De kinderen kunnen eenvoudige

Nadere informatie

Leerstofoverzicht groep 3

Leerstofoverzicht groep 3 Leerstofoverzicht groep 3 Getallen en relaties Basisbewerkingen Verhoudingen Leerlijn Groep 3 uitspraak, schrijfwijze, kenmerken begrippen evenveel, minder/meer cijfer 1 t/m 10, groepjes aanvullen tot

Nadere informatie

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen 1 2 REKENEN Boek 7a: Blok 1 - week 1 in geldcontext 2 x 2,95 = / 4 x 2,95 = Optellen en aftrekken tot 10.000 - ciferend; met 2 of 3 getallen 4232 + 3635 + 745 = 1600

Nadere informatie

Leerlijnenoverzicht groep 3 t/m 8

Leerlijnenoverzicht groep 3 t/m 8 3a 3b 4a 4b 5a 5b Getalbegrip Oriëntatie op de getallen - Verder- en terugtellen tot en met 40 - Cijfers schrijven - Structuur van de getallen tot en met 20 (één tiental en wisselende eenheden) Resultatief

Nadere informatie

Leerlijnenmatrix De wereld in getallen 4 e editie

Leerlijnenmatrix De wereld in getallen 4 e editie 3a 3b 4a 4b 5a 5b Getalbegrip Oriëntatie op de getallen - Verder- en terugtellen tot en met 40 - Cijfers schrijven - Structuur van de getallen tot en met 20 (één tiental en wisselende eenheden) Resultatief

Nadere informatie

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 4a: Blok 1 - week 1 - optellen en aftrekken t/m 10 (3 getallen, 4 sommen) 5 + 4 = / 4 + 5 = 9 5 = / 9 4 = - getallen tot 100 Telrij oefenen met kralenstang

Nadere informatie

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Normgerichte doelen: De kinderen behalen op de methodegebonden toetsen Maatschrift een 60% score. Blok 1: De kinderen kennen/kunnen/beheersen:

Nadere informatie

Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen

Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen Groep 7(eerste helft) Getalbegrip - Telrij tot en met 1 000 000 - Uitspraak en schrijfwijze van de getallen (800 000 en 0,8 miljoen) - De opbouw en positiewaarde

Nadere informatie

Leerlijnen voor groep 3-8

Leerlijnen voor groep 3-8 Leerlijnen voor groep 3-8 Groep 3, eerste half jaar de begrippen meer, minder, evenveel juist toepassen de ontbrekende getallen op de getallenlijn t/m 12 invullen van hoeveelheden t/m 20 groepjes van 5

Nadere informatie

Getallen en getalrelaties

Getallen en getalrelaties Leerlijnenoverzicht In de leerlijnenmatrix staat een overzicht van alle leerinhouden, die in groep 3 tot en met 8 aan de orde komen. Per jaargroep zijn er ruim zestig leerdoelen, deze zijn niet één op

Nadere informatie

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1 Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok Legenda kleuren Getalbegrip Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen Verhoudingen Meten Meten Tijd Meten Geld Meetkunde Verbanden Legenda

Nadere informatie

Leerstofoverzicht groep 6

Leerstofoverzicht groep 6 Leerstofoverzicht groep 6 Getallen en relaties Basisbewerkingen Leerlijn Groep 6 Uitspraak, schrijfwijze, kenmerken getallen boven 10 000 in cijfers schrijven haakjesnotatie deler en deeltal breuknotatie

Nadere informatie

Passende Perspectieven. Bij Rekenrijk 3 e editie

Passende Perspectieven. Bij Rekenrijk 3 e editie Passende Perspectieven Bij Rekenrijk 3 e editie 0 Dit document is de beschrijving van de Passende perspectieven Rekenen leerroutes van de SLO binnen de methode Rekenrijk 3 e editie. De uitwerking betreft

Nadere informatie

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 3a: Blok 1 - week 1 - tellen van hoeveelheden tot - introductie van de getallenlijn tot en met - tellen t/m (ook rangtelwoorden) - erbij- en erafsituaties

Nadere informatie

Inhoud kaartenbak groep 8

Inhoud kaartenbak groep 8 Inhoud kaartenbak groep 8 1 Getalbegrip 1.1 Ligging van getallen tussen duizendvouden 1.2 Plaatsen van getallen op de getallenlijn 1.3 Telrij t/m 100 000 1.4 Telrij t/m 100 000 1.5 Getallen splitsen en

Nadere informatie

Leerlijnenpakket STAP incl. WIG. Rekenen Rekenen. Datum: 08-05-2014. Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200

Leerlijnenpakket STAP incl. WIG. Rekenen Rekenen. Datum: 08-05-2014. Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200 Leerlijnenpakket STAP incl. WIG Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200 Rekenen Rekenen 1.1 Getallen - Optellen en aftrekken tot 10 - Groep 3 BB/ KB GL + PRO 1.1.1 zegt de telrij

Nadere informatie

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 8a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - uitspreken en schrijven van getallen rond 1 miljoen - introductie miljard - helen uit een breuk halen 5/4 = -

Nadere informatie

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 5a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - Getallen tot en met 1000 - Tafels 0 t/m 6 en 10 - Herhalen strategieën - Herhalen hele, halve uren en kwartieren

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ INHOUDSOPGAVE BLZ HOOFDSTUK 1 DOMEIN A: GETALLEN 15 1.1. Inleiding 15 1.2. Cijfers en getallen 15 1.3. Gebroken getallen 16 1.4. Negatieve getallen 17 1.5. Symbolen en vergelijken van getallen 19 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Niveau 2F Lesinhouden Rekenen

Niveau 2F Lesinhouden Rekenen Niveau 2F Lesinhouden Rekenen LES 1 Begintest LES 2 Getallen Handig optellen en aftrekken Handig vermenigvuldigen en delen Schattend rekenen Negatieve getallen optellen en aftrekken Decimale getallen vermenigvuldigen

Nadere informatie

drs. W.M.F. Beuker, training en begeleiding in onderwijs

drs. W.M.F. Beuker, training en begeleiding in onderwijs Stadsdeel zuidoost H1 Getallen een 1 tien 10 honderd 100 duizend 1 000 tienduizend 10 000 honderdduizend 100 000 een miljoen 1 000 000 tien miljoen 10 000 000 honderd miljoen 100 000 000 een miljard 1

Nadere informatie

GETALLEN Onderdeel: Getalbegrip Doel: Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen hebben.

GETALLEN Onderdeel: Getalbegrip Doel: Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen hebben. Leerroute 3 Jaargroep: 8 GETALLEN Onderdeel: Getalbegrip Doel: Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen hebben. Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen kunnen hebben. (hoeveelheidsgetal,

Nadere informatie

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 4

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 4 Domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip beheerst de doelen van groep 2 en 3, ook op het niveau van groep 4 en HELE GETALLEN kan verder tellen en terugtellen tot ten minste 100 met sprongen van 2, 5 (de

Nadere informatie

GETALLEN VERHOUDINGEN METEN MEETKUNDE VERBANDEN

GETALLEN VERHOUDINGEN METEN MEETKUNDE VERBANDEN LEERROUTE 1 Groep 3 Groep 4 Groep 5 GETALBEGRIP 10 OPTELLEN EN AFTREKKEN 10 * Hoeveelheden tellen * omkeren automatiseren memoriseren * Structureren * verdubbelen * vijfstructuur (vingers) * Getallen -

Nadere informatie

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen Getallenkennis Target 1 Les 1: getalbegrip to 10 000 000 wb. p. 1+2, sb 1 Les 5: kommagetallen tot 0,001 wb. p. 8-9, sb 5 Les 12: breuken vergelijken en sorteren wb. p. 15-16, sb 10 Les 13: breuk als operator,getal,verhouding,

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 8, les 3 blok 8, les 11. blok 8, les 3 blok 9, les 6 blok 9, les 11. blok 7, les 3 blok 7, les 8 blok 9, les 6

Aandachtspunten. blok 8, les 3 blok 8, les 11. blok 8, les 3 blok 9, les 6 blok 9, les 11. blok 7, les 3 blok 7, les 8 blok 9, les 6 Aandachtspunten 299 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 De telrij tot en met en boven 100 000. plaatsen van getallen op de getallenlijn. Het kind kan zich geen voorstelling maken van een hoeveelheid.

Nadere informatie

Vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 april Kinderen vrij ivm met Pasen en studiedag team

Vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 april Kinderen vrij ivm met Pasen en studiedag team Algemeen De kinderen van groep 1-2 en 3 hebben deze week een lentewandeling gemaakt. De narcissen en krokussen lieten zich zien. Het voorjaar gaat beginnen! Vandaag (vrijdag 13 maart) hebben we tijdens

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 1 blok 1, les 6 blok 2, les 1 blok 3, les 8. blok 1, les 3 blok 1, les 11 blok 3, les 1

Aandachtspunten. blok 1, les 1 blok 1, les 6 blok 2, les 1 blok 3, les 8. blok 1, les 3 blok 1, les 11 blok 3, les 1 Aandachtspunten 313 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 De telrij tot en met en boven 10 000. Het kind kan geen getallen plaatsen op de getallenlijn met steunpunten. Het kind heeft weinig inzicht

Nadere informatie

A 1 RS+ 1. Rekensprong Plus 1 (c) Van In, lesnr domein lesonderwerp lesnr domein lesonderwerp lesnr domein lesonderwerp

A 1 RS+ 1. Rekensprong Plus 1 (c) Van In, lesnr domein lesonderwerp lesnr domein lesonderwerp lesnr domein lesonderwerp RS+ 1 A 1 2 3 1 MK ruimtelijke oriëntatie: personen 27 G voorwerpen vergelijken naar aantal 53 G natuurlijke getallen interpreteren 2 G tellen tot 6 28 B evenveel maken door bijdoen of wegdoen 54 G vaste

Nadere informatie

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en.

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en. Scoreblad bewis naam cursist: datum: naam afnemer: inhoud vraag opmerkingen OK werkpunt niet goed tellen eieren tellen in dozen van 10 getallen verder aanvullen in kralenketting getalbegrip getallen ertussen

Nadere informatie

Kerndoelen Rekenen. 2006, JAS, Echten. Kerndoelen Rekenen november 2006

Kerndoelen Rekenen. 2006, JAS, Echten. Kerndoelen Rekenen november 2006 Kerndoelen Rekenen 2006, JAS, Echten Kerndoelen Rekenen 2 Inhoudsopgave Kerndoelen rekenen... 4 Karakteristiek... 4 Kerndoelen... 4 Wiskundige ontwikkeling n.a.v. de Rekenavonturenkist (groep 1 en 2)...

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

Rapportboekje. Leerling: Groep/ unit:

Rapportboekje. Leerling: Groep/ unit: Rapportboekje Leerling: Groep/ unit: Unit 1 / Groep 1-2- (3) 2 Rapportageblad Bewerkingen Unit 1. ONDERDEEL rekenvoorwaarden DATUM het kennen en schrijven van de getallen 1 t/m 10 het kennen en schrijven

Nadere informatie

Leerjaar 3: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C

Leerjaar 3: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C Leerjaar 3: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde, Verbanden GETALLEN Onderdeel 1 Optellen en aftrekken (inclusief getalverkenning en schatten)

Nadere informatie

tussendoelen: Hoeveelheden & getallen: Koppelen van hoeveelheden aan getallen (tot en met 20) Hoeveelheden d.m.v. getallen (tot en met 20) noteren

tussendoelen: Hoeveelheden & getallen: Koppelen van hoeveelheden aan getallen (tot en met 20) Hoeveelheden d.m.v. getallen (tot en met 20) noteren Kerndoel: 1. De leerlingen leren hoeveelheidbegrippen gebruiken en herkennen. 1.1. ze leren begrippen toepassen voor het aangeven van aantallen en het uitvoeren van bewerkingen. 1.2. ze leren hoeveelheden

Nadere informatie

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 6

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 6 Domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip beheerst de doelen van groep 2 t/m 5, ook op het niveau van groep 6 en HELE GETALLEN kan getallen tot ±100.000 lezen, uitspreken en schrijven en weet dat grote hele

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Verkennen en benoemen van verschillende betekenissen en functies van getallen t/m 1000. Het kind begrijpt nog niet dat er een verband bestaat

Nadere informatie

Leerjaar 4: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C

Leerjaar 4: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C Leerjaar 4: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde, Verbanden GETALLEN Onderdeel 1 Optellen en aftrekken (inclusief getalverkenning en schatten)

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

Deel 1: Getallenkennis

Deel 1: Getallenkennis Deel 1: Getallenkennis 1 Natuurlijke getallen 10 1.1 De waarde van cijfers in natuurlijke getallen 10 Les 1: Natuurlijke getallen kleiner dan 100 000 10 Les 2: Natuurlijke getallen kleiner dan 1 000 000

Nadere informatie

DE basis WISKUNDE VOOR DE LAGERE SCHOOL

DE basis WISKUNDE VOOR DE LAGERE SCHOOL Inhoud GETALLENKENNIS 13 1 Getallen 13 2 Het decimale talstelsel 14 3 Breuken 16 Begrippen 16 Soorten breuken 16 Een breuk vereenvoudigen 17 4 Breuken, percenten, kommagetallen 18 Breuk omzetten in een

Nadere informatie

Getallen. Onderdeel 1: Optellen en aftrekken. Onderdeel 1 van Getallen sluit aan op de leerlijnen Rekenboog.zml bij de Kerndoelen 1 en 2

Getallen. Onderdeel 1: Optellen en aftrekken. Onderdeel 1 van Getallen sluit aan op de leerlijnen Rekenboog.zml bij de Kerndoelen 1 en 2 Doel document: De leerlijnen Rekenboog.ZML en Leerlijn Rekenen en Wiskunde VSO Arbeidsgericht, welke gekoppeld is aan de methodiek VOx, hanteren beide een eigen indeling. Rekenboog ZML gaat uit van de

Nadere informatie

Toetswijzer examen Cool 2.1

Toetswijzer examen Cool 2.1 Toetswijzer examen Cool 2.1 Cool 2.1 1 Getallenkennis: Grote natuurlijke getallen 86 a Ik kan grote getallen vlot lezen en schrijven. 90 b Ik kan getallen afronden. 91 c Ik ken de getalwaarde van een getal.

Nadere informatie

Begin situatie Wiskunde/Rekenen. VMBO BB leerling

Begin situatie Wiskunde/Rekenen. VMBO BB leerling VMBO BB leerling Verbanden en Hoge -bewerkingen onder 100 -tafels t/m 10 (x:) -bewerkingen met eenvoudige grote en -makkelijk rekenen -vergelijken/ordenen op getallenlijn -makkelijke breuken omzetten -deel

Nadere informatie

LEERROUTE A PrO leerjaar 1. PrO leerjaar 2 GETALLEN VERHOUDINGEN METEN MEETKUNDE VERBANDEN. Passende Perspectieven praktijkonderwijs, leerroute A

LEERROUTE A PrO leerjaar 1. PrO leerjaar 2 GETALLEN VERHOUDINGEN METEN MEETKUNDE VERBANDEN. Passende Perspectieven praktijkonderwijs, leerroute A LEERROUTE A PrO leerjaar 1 PrO leerjaar 2 TOT 1000 TOT 10000 Getallen tot 1000 samenstellen met bv geld * Notatie en uitspraak Getallen tot 1000 splitsen met bv geld * Tussen duizendtallen plaatsen op

Nadere informatie

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen Jiska van Hall en Bronja Versteeg i ii Inhoudsopgave Algemene inleiding...iii Groep 3...1 Groep 4...17 Groep 5...35 Groep 6...51 Groep 7...69 Groep

Nadere informatie

Deel 1: Getallenkennis

Deel 1: Getallenkennis Deel 1: Getallenkennis 1 Natuurlijke getallen 10 1.1 De waarde van cijfers in natuurlijke getallen 10 Les 1: Natuurlijke getallen kleiner dan 10 000 10 Les 2: Natuurlijke getallen kleiner dan 100 000 13

Nadere informatie

Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl )

Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl ) Tussendoelen Rekenen en wiskunde Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl ) vmbo = Basis Inzicht en handelen Vaktaal wiskunde Vaktaal wiskunde gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan

Nadere informatie

doelenkatern leerjaar Blok Pagina Blok 1 2 tot 11 Blok 2 12 tot 20 Blok 3 21 tot 29 Blok 4 30 tot 37 Blok 5 38 tot 44 Blok 6 45 tot 53

doelenkatern leerjaar Blok Pagina Blok 1 2 tot 11 Blok 2 12 tot 20 Blok 3 21 tot 29 Blok 4 30 tot 37 Blok 5 38 tot 44 Blok 6 45 tot 53 Blok Pagina Blok 1 2 tot 11 Blok 2 12 tot 20 Blok 3 21 tot 29 Blok 4 30 tot 37 Blok 5 38 tot 44 Blok 6 45 tot 53 Blok 7 54 tot 62 leerjaar 3 doelenkatern Voorafgaande toelichting bij doelenkatern, leerjaar

Nadere informatie

Rekenzeker. Weet binnen een context wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling

Rekenzeker. Weet binnen een context wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling Groepsplan groep Vakgebied Rekenen Rekenzeker Tijdsvak Namen Evaluatie Niveau leerlijn 1 2 3 Functioneringsniveau

Nadere informatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie Aandachtspunten 291 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 Doortellen en terugtellen onder 100. Het kind vergeet steeds getallen. Het kind hapert bij bepaalde getallen. Het kind heeft moeite met

Nadere informatie

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders,

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders, Lesbrief groep 5/6 Beste ouders, We starten met rekenen, taal en spelling weer met een nieuw blok. Hier dus weer een lesbrief om u op de hoogte te houden over wat uw kind de komende tijd zal leren/oefenen.

Nadere informatie

Bijlage Wiskunde vmbo

Bijlage Wiskunde vmbo Bijlage Wiskunde vmbo IJking Referentiekader Rekenen versus Examenprogramma's Victor Schmidt April 2010 Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits

Nadere informatie

Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5

Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5 Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5 1 2 3 4 5 1x1= 1 1x2= 2 1x3= 3 1x4= 4 1x5= 5 2x1= 2 2x2= 4 2x3= 6 2x4= 8 2x5=10 3x1= 3 3x2= 6 3x3= 9 3x4=12 3x5=15 4x1= 4 4x2= 8 4x3=12 4x4=16 4x5=20 5x1= 5 5x2=10 5x3=15

Nadere informatie

2016 W. Danhof / P. Bandstra Bandstra Speciaal Rekenadvies

2016 W. Danhof / P. Bandstra  Bandstra Speciaal Rekenadvies Blad 1: Optellen Optellen Antwoord Tijd Overschr. IT1 Fase 1a M3 A. D. M. H. Voorbeeld: 3 + 5 = Check evt. getalbegrip tot 10 8 + 1 O Gebruik makend van omkering 3 + 5 >> 5 + 3 = 8 2 + 5 O Doortellend

Nadere informatie

Deel 12 en 13 van De Wiskanjers Zorg: Curriculumdifferentiatie

Deel 12 en 13 van De Wiskanjers Zorg: Curriculumdifferentiatie Deel 12 en 13 van De Wiskanjers Zorg: Curriculumdifferentiatie Deze mappen willen wegwijzers aanreiken om vanuit begrip en respect het beste te halen uit die leerlingen die de basis wiskundeleerstof uit

Nadere informatie

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3.

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Het rekenonderwijs van tegenwoordig ziet er anders uit dan vroeger. Dat komt omdat er nieuwe inzichten zijn over hoe kinderen het beste leren. Vroeger lag

Nadere informatie

Domein A: Inzicht en handelen

Domein A: Inzicht en handelen Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Preambule Domein A is een overkoepeld domein dat altijd in combinatie met de andere domeinen wordt toegepast (of getoetst). In domein A wordt benoemd: Vaktaal: het

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. inhoudstafel... 2

INHOUDSTAFEL. inhoudstafel... 2 INHOUDSTAFEL inhoudstafel... 2 getallenkennis waarde van cijfers in een getal... 6 grote getallen... 7 rekentaal... 8 rekentaal deel 2... 9 soorten getallen... 9 rekentaal deel 3... 10 de ongelijke verdeling...

Nadere informatie

Verkorte versie van de SYLLABUS REKENEN 2F EN 3F (VO en MBO, versie mei 2015) Aanpassing van product van CvTE

Verkorte versie van de SYLLABUS REKENEN 2F EN 3F (VO en MBO, versie mei 2015) Aanpassing van product van CvTE Verkorte versie van de SYLLABUS REKENEN 2F EN 3F (VO en MBO, versie mei 2015) Aanpassing van product van CvTE 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 gelden nieuwe afspraken omtrent het rekenexamen 3F. De exameneisen

Nadere informatie

Tijd: seconden, minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren

Tijd: seconden, minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren Uren, Dagen, Maanden, Jaren,. Tijd: seconden, minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren 1 minuut 60 seconden 1 uur 60 minuten 1 half uur 30 minuten 1 kwartier 15 minuten 1 dag (etmaal) 24 uren 1 week

Nadere informatie

Deel 3 t.e.m. 11 van De Wiskanjers Zorg: Rekenmonsters

Deel 3 t.e.m. 11 van De Wiskanjers Zorg: Rekenmonsters Deel 3 t.e.m. 11 van De Wiskanjers Zorg: Rekenmonsters Het is onze taak als leerkracht om ervoor te zorgen dat we onze kinderen zodanig ondersteunen en begeleiden dat ze voor moeilijke vakonderdelen hun

Nadere informatie

Groep 6. Uitleg voor ouders (en kinderen) over de manieren waarop rekenen in groep 6 aan bod komt. Don Boscoschool groep 6 juf Kitty

Groep 6. Uitleg voor ouders (en kinderen) over de manieren waarop rekenen in groep 6 aan bod komt. Don Boscoschool groep 6 juf Kitty Groep 6 Uitleg voor ouders (en kinderen) over de manieren waarop rekenen in groep 6 aan bod komt. Getalbegrip Ging het in groep 5 om de hele getallen tot 1000, nu wordt de getallenwereld uitgebreid. Naast

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde Getallen

Nadere informatie

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Domein A: Inzicht en handelen Subdomein A1: Vaktaal wiskunde 1. vmbo passende vaktaal voor wiskunde herkennen en gebruiken voor het ordenen van het eigen denken

Nadere informatie

Op weg naar een leerlijn rekenen.

Op weg naar een leerlijn rekenen. Op weg naar een leerlijn rekenen. Rekentoets in het nieuws. En wij? Hoe gaan wij om met rekenen? Hoe bereiden we voor? Weten we wat we doen en moeten doen? Wat is een leerlijn? Inhoudslijn. wat is de leerstof.

Nadere informatie

Leerlijnopbouw Nieuwe Pluspunt 4

Leerlijnopbouw Nieuwe Pluspunt 4 Leerlijnopbouw Nieuwe Pluspunt 4 Getallenkennis Leerlijn 1: Ontwikkeling getalbegrip Getallen tot 1 000 - in een positietabel plaatsen - op de getallenas plaatsen - samenstellen en opsplitsen in H T E,

Nadere informatie

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden REKENEN Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties

Nadere informatie

Passende perspectieven rekenen met Pluspunt. Jiska van Hall en Bronja Versteeg

Passende perspectieven rekenen met Pluspunt. Jiska van Hall en Bronja Versteeg Passende perspectieven rekenen met Pluspunt Jiska van Hall en Bronja Versteeg i ii Inhoudsopgave Algemene inleiding...iv Groep 3...1 Groep 4...14 Groep 5...31 Groep 6...46 Groep 7...72 Groep 8...98 2014,

Nadere informatie

Op stap naar 1 B Minimumdoelen wiskunde

Op stap naar 1 B Minimumdoelen wiskunde Campus Zuid Boomsesteenweg 265 2020 Antwerpen Tel. (03) 216 29 38 Fax (03) 238 78 31 www.vclbdewisselantwerpen.be VCLB De Wissel - Antwerpen Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Op stap naar 1 B Minimumdoelen

Nadere informatie

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden REKENEN Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 7, les 1 blok 7, les 3 blok 7, les 6 blok 7, les 8 blok 7, les 11 blok 9, les 1

Aandachtspunten. blok 7, les 1 blok 7, les 3 blok 7, les 6 blok 7, les 8 blok 7, les 11 blok 9, les 1 Aandachtspunten 291 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 Getalbegrip. Het kind ziet de structuur niet tussen getallen boven en beneden 1 miljoen. uitspreken en opschrijven van grote getallen boven

Nadere informatie

Bij het cijferend optellen beginnen we bij de eenheden en werken we van rechts naar links:

Bij het cijferend optellen beginnen we bij de eenheden en werken we van rechts naar links: Cijferend optellen t/m 1000 Voor u ligt de verkorte leerlijn cijferend optellen groep 5 van Reken zeker. Deze verkorte leerlijn is bedoeld voor de leerlingen die nieuw instromen in groep 6 en voor de leerlingen

Nadere informatie

Groep 7, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 3

Groep 7, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 3 Groep 7, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 3 LES 1 LES 2 LES 3 LES 4 LES 5 (tot 1000 en boven 1000 getallen herkennen, benoemen en noteren) (tot 1000) (1/10) (1/2 en 1/5) (10 cm = 0,10 m,

Nadere informatie

Onthoudboekje rekenen

Onthoudboekje rekenen Onthoudboekje rekenen Inhoud 1. Hoofdrekenen: natuurlijke getallen tot 100 000 Optellen (p. 4) Aftrekken (p. 4) Vermenigvuldigen (p. 5) Delen (p. 5) Deling met rest (p. 6) 2. Hoofdrekenen: kommagetallen

Nadere informatie

Thema 6. Thema 1. Thema 8. Thema 2. Thema 5. Thema 3. Thema 7. Thema 4

Thema 6. Thema 1. Thema 8. Thema 2. Thema 5. Thema 3. Thema 7. Thema 4 Aanbod Inhoudskaart Rekenen-wiskunde jonge kind fase (in acht kleuterthema s) Getallen: doelen eind groep Getalbegrip Telrij telwoorden kennen telrij opzeggen (akoestisch tellen) doortellen en terugtellen

Nadere informatie

JAARPLANNING ZO GEZEGD, ZO GEREKEND - 5 leerjaar pag. 1 / 10

JAARPLANNING ZO GEZEGD, ZO GEREKEND - 5 leerjaar pag. 1 / 10 JAARPLANNING ZO GEZEGD, ZO GEREKEND - 5 leerjaar pag. 1 / 10 Op basis van 5 wiskundelessen per week Week 44: herfstvakantie Week 52 en 1: Kerstvakantie Week 10: krokusverlof Week 15 en 16: Paasvakantie

Nadere informatie

Uitgave Ministerie van Onderwijs en Gezin L.G. Smith Boulevard 76 Oranjestad, Aruba

Uitgave Ministerie van Onderwijs en Gezin L.G. Smith Boulevard 76 Oranjestad, Aruba Dit kerndoelen werkdocument (2015) is een uitgave van het Ministerie van Onderwijs en Gezin voor het Arubaans Primair Onderwijs. Mits de bron(nen) wordt vermeld, is het toegestaan zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

5 5d o e l e n k a t e r n

5 5d o e l e n k a t e r n Blok Pagina Blok 1 2 tot 10 Blok 2 11 tot 21 Blok 3 22 tot 32 Blok 4 33 tot 40 Blok 5 41 tot 50 Blok 6 51 tot 60 Blok 7 61 tot 68 leerjaar 5 5d o e l e n k a t e r n Voorafgaande toelichting bij doelenkatern,

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

Rekenen op maat 5. Doelgroepen Rekenen op maat 5. Omschrijving Rekenen op maat 5

Rekenen op maat 5. Doelgroepen Rekenen op maat 5. Omschrijving Rekenen op maat 5 Rekenen op maat 5 Rekenen op maat 5 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 3, les 1 blok 3, les 3 blok 3, les 8. blok 1, les 1 blok 1, les 3 blok 1, les 6 blok 1, les 8 blok 1, les 11 blok 2, les 11

Aandachtspunten. blok 3, les 1 blok 3, les 3 blok 3, les 8. blok 1, les 1 blok 1, les 3 blok 1, les 6 blok 1, les 8 blok 1, les 11 blok 2, les 11 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Kommagetallen. Het kind kan geen steunpunten plaatsen op de getallenlijn. Het kind heeft weinig inzicht in de positiewaarde van cijfers

Nadere informatie

Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003

Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003 Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003 REKENEN-WISKUNDE VERSLAG Samenstelling De BOVO-kwaliteitsgroep rekenen-wiskunde bestond uit: Sira Kamermans,

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

Gynzy Rekenen Werkbladen

Gynzy Rekenen Werkbladen Werkblad Getalbegrip 001 Getalbegrip 002 Meetkunde 001 Meetkunde 004 Meetkunde 005 Meetkunde 006 Meetkunde 007 Meetkunde 008 Meetkunde 009 Meetkunde 010 Meetkunde 011 Meetkunde 012 Meetkunde 013 Meetkunde

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

Jaaroverzicht Kompas zesde leerjaar

Jaaroverzicht Kompas zesde leerjaar Week 1 WB 6A 3 Jaaroverzicht Kompas zesde leerjaar Getallenkennis Bewerkingen Meten en Les 1 Getalbegrip tot 10 000 000 Week 2 Les 1 Kommagetallen tot op Week 3 Les 1 Breuken vergelijken en ordenen Soorten

Nadere informatie

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden REKENEN Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties

Nadere informatie

Groep 8, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 2. Groep 8, blok 1, week 2 Passende Perspectieven, leerroute 2

Groep 8, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 2. Groep 8, blok 1, week 2 Passende Perspectieven, leerroute 2 Groep 8, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 2 LES 1 LES 2 LES 3 LES 4 LES 5 (hele getallen tot 1000) (meter, decimeter, centimeter, millimeter, kilometer, decameter, hectometer) (begrip kilo)

Nadere informatie

Gynzy Rekenen Werkbladen

Gynzy Rekenen Werkbladen Werkblad Getalbegrip 001 Getalbegrip 002 Meetkunde 001 Meetkunde 002 Meetkunde 004 Meetkunde 005 Meetkunde 006 Meetkunde 007 Meetkunde 009 Meetkunde 011 Meetkunde 012 Meetkunde 013 Meetkunde 015 Meetkunde

Nadere informatie

Gynzy Rekenen Werkbladen

Gynzy Rekenen Werkbladen Werkblad Getalbegrip 001 Getalbegrip 002 Meetkunde 001 Meetkunde 002 Meetkunde 004 Meetkunde 005 Meetkunde 006 Meetkunde 007 Meetkunde 008 Meetkunde 009 Meetkunde 010 Meetkunde 011 Meetkunde 012 Meetkunde

Nadere informatie

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 8

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 8 Domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip beheerst de doelen van groep 2 t/m 7, ook op het niveau van groep 8 en HELE GETALLEN kan hele getallen lezen, uitspreken en schrijven (zowel met spatie als punt)

Nadere informatie

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 3

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 3 Domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip beheerst de doelen van groep 2, ook op het niveau van groep 3 en HELE GETALLEN kan de telrij opzeggen tot ten minste 100 en kan vanuit elk getal verder tellen en

Nadere informatie

Gynzy Rekenen Werkbladen

Gynzy Rekenen Werkbladen Werkblad Getalbegrip 001 Getalbegrip 002 Meetkunde 001 Meetkunde 002 Meetkunde 003 Meetkunde 004 Meetkunde 005 Meetkunde 007 Meetkunde 008 Meetkunde 009 Meetkunde 013 Meetkunde 014 Meetkunde 015 Meetkunde

Nadere informatie

Gynzy Rekenen Werkbladen

Gynzy Rekenen Werkbladen Werkblad Getalbegrip 001 Getalbegrip 002 Meetkunde 001 Meetkunde 004 Meetkunde 005 Meetkunde 007 Meetkunde 009 Meetkunde 010 Meetkunde 011 Meetkunde 012 Meetkunde 016 Meetkunde 017 Meetkunde 018 Meetkunde

Nadere informatie

Gynzy Rekenen Werkbladen

Gynzy Rekenen Werkbladen Werkblad Getalbegrip 001 Getalbegrip 002 Meetkunde 002 Meetkunde 007 Meetkunde 010 Meetkunde 011 Meetkunde 012 Meetkunde 019 Meetkunde 020 Meetkunde 022 Meten 001 Meten 003 Meten 004 Meten 007 Meten 008

Nadere informatie