Topinkomens. stomen door

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Topinkomens. stomen door"

Transcriptie

1 Ondanks loonmatiging hbo-personeel Topinkomens stomen door Topinkomens in het hbo mochten vorig jaar drie keer zo hard stijgen als het docentsalaris. Sommige bestuurders maakten zelfs nog grotere sprongen vooruit, blijkt uit onderzoek naar de jaarrekeningen van hogescholen. Bij de grootste groeier stegen de bestuurskosten van de voorzitter van het college van bestuur in één jaar 19 duizend euro. Plus: welke prestatiebonussen, gratificaties, pensioenaanvullingen en ontslagvergoedingen werden in 2005 verstrekt? Tekst Arno Kersten Beeld Typetank Moeizame onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers resulteerden half mei vorig jaar eindelijk in een cao-akkoord voor het hbo. Vastgelegd daarin was de eerste structurele salarisverbetering die het hbo-personeel van de nullijn tilde, een loonsverhoging van 0,6 procent. Iedereen weet het nog: de afgelopen jaren deed het kabinet een dringende oproep tot loonmatiging om het kwetsbare economisch herstel niet in de wielen te rijden, en daaraan werd in de collectieve arbeidsvoorwaarden van semipublieke sectoren gehoor gegeven. De bazen van het hbo-personeel, de colleges van bestuur, vallen buiten de cao. Hun salarissen zijn gebaseerd op een aparte regeling die adviesbureau Hay Group in 1998 in elkaar zette onder de naam Totaal vast inkomen. Onderdeel van de regeling is een indexeringsadvies dat Hay jaarlijks naar de vereniging van hbo-bestuurders stuurt op basis van de relevante beloningsmarkt. Oftwel: welke groei beleven topinkomens in andere sectoren en valt acceptabel te noemen voor hogeschoolbestuurders? In 2004 bedroeg dat percentage 2,4 procent, vorig jaar lag het advies op 2,03 procent. Ruim drie keer zoveel als de loonstijging van de docent in de collegezaal. Maar goed dat hogescholen, en de raden van toezicht die erover gaan, zich niks hoeven aan te trekken van zo n advies en alle vrijheid hebben om zelf een verantwoorde loonontwikkeling te bedenken. Zo is de salarisverhoging van Harry Koopman van Avans Hogeschool contractueel gekoppeld aan de cao. Net als collegevoorzitter Norbert Verbraak van Fontys Hogescholen ging hij er met zijn inkomen zelfs licht op achteruit. Het jaarsalaris van collega Pim Breebaart van de Haagse Hogeschool bleef nagenoeg gelijk. Ze zijn niet de enige hbo-bazen die aan loonmatiging doen, maar in de ranglijsten over 2005 zijn vooral de stijgers nadrukkelijk aanwezig. Salarisverhoging Jos Elbers van hogeschool Inholland was in 2004 de topverdiener en grootste stijger in het hbo. Hoe deed hij het vorig jaar? Het staat allemaal in een keurig tabelletje in het jaarverslag. Het basissalaris is conform de prijsindex zoals door Hay berekend met ruim vierduizend euro gestegen. Dankzij nog eens vierduizend euro extra aan prestatiebeloning komt zijn totale stijging uit op 4,2 procent. g 16 het Onderwijsblad nr. 20z18 november 2006

2

3 Marcel Wintels, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, zag zijn bruto salaris (inclusief vakantietoeslag en ziektekostenvergoeding) stijgen met achtduizend euro, oftewel 5 procent. Geri Bonhof van de Hogeschool Utrecht ging er vergeleken met haar vorig jaar opgegeven inkomen ruim vijfenhalfduizend euro op vooruit, onkostenvergoeding en bonus niet meegerekend: 4 procent erbij. Het zijn nog bescheiden procenten vergeleken bij de grootste stijgers in de ranglijst. De totale bezoldiging van Martin Giesen, die in zijn uppie het college van bestuur vormt van Hogeschool Drenthe, beleefde een groeispurt van 19 duizend euro, oftewel 14 procent. Gevraagd of de stijging misschien moet worden gezocht in een uitbreiding van de aanstelling, reageert de collegevertegenwoordiger per dat dat hier sprake is geweest van een besluit tot verhoging van de bezoldiging met ingang van 1 september De reden ligt niet in aanstelling/fte van de functie maar bij arbeidsmarktoverwegingen/hay-regeling. Het bruto salaris van Saxion-voorzitter Cor Boom maakte vorig jaar een klim van 9,2 procent, 13 duizend erbij. Zijn twee collegegenoten zagen hun contractlonen met 16 procent groeien. Volgens de toelichting in het jaarverslag heeft het alles te maken met een inhaalslag die moest worden gemaakt. De indexering van het maximuminkomen was er een aantal jaren terug bij ingeschoten en de raad van toezicht heeft die achterstand meegenomen in de jaarlijkse verhogingen. De toelichting besluit met de opmerking dat de bestuursleden hebben besloten om af te zien van de jaarlijkse structurele Hay-verhoging van 2 procent, gezien de nullijn. Extraatjes Informatieplicht en zelfverkozen openheid maken van jaarverslagen en -rekeningen interessante inkijkjes in de toekenning van extra beloningen en managementvergoedingen. Wat te denken van de kosten die de Hotelschool in Den Haag kwijt is aan een interimmanager die volgens het verslag van 1 januari tot en met 15 april een vacature in het college van bestuur invulde en daarvoor euro toucheerde? Een interim-manager niet inhuren kan juist weer reden zijn voor een extraatje. Bij de Hogeschool Utrecht kregen twee bestuurders elk een bonus van 25 duizend euro wegens een jaar functioneren in een onderbezet college. Woordvoerder Floris Ran van de Hogeschool Utrecht antwoordt op de vraag hoe dat bedrag tot stand is gekomen: Er is niet een of andere formule voor gebruikt. De raad van toezicht heeft er uitgebreid over gesproken en afgewogen wat billijk is voor de uitzonderlijke prestaties van de collegeleden. De collegeleden hadden de mogelijkheid iemand ad interim in te zetten, maar dat hebben ze niet gedaan. Bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden kreeg het bestuur tienduizend euro erbij, net als het jaar ervoor trouwens, vanwege de door de raad van toezicht geprezen goede prestaties. Toch wil de instelling in het jaarverslag wel graag benadrukken dat ze geen verankerd systeem van variabele prestatiebonussen gebruikt. Een aantal andere hogescholen doet dat wel: beloning koppelen aan prestaties. Het is een bonussystematiek die is afgekeken van het bedrijfsleven, maar die wel van verschillende kanten kritische kanttekeningen oproept. Want hoe kom je tot een afgewogen constructie van criteria, welke bedragen koppel je eraan, en hoe bepaal je of behaalde resultaten de verdienste zijn van de bestuurder? Wij zijn geen voorstander van variabele beloning. Alles wat variabel is, is onoverzichtelijk, zegt een toezichthouder in het rapport van zakelijke dienstverlener PricewaterhouseCoopers (PWC) uit mei dit jaar. Uit het onderzoek, een enquête onder hbobestuurders op verzoek van de Hbo-raad, blijkt dat bijna een kwart gebruikmaakt van een prestatiebonus. PWC typeert dat als incidenteel, kennelijk in vergelijking met de marktsector. Met een optelsom in de jaarrekeningen komen we op een bedrag van ruim twee ton aan verstrekte prestatiebonussen. Een aanzienlijk deel komt op het gezamenlijke conto van vier bestuursleden van Avans, de grootste individuele prestatiebeloning ( euro) was voor Inholland-voorzitter Elbers. Lastig blijft de exacte maatstaf en de publieke openheid daarover. Avans gaat in haar publieksverslag nog het verst, maar heel veel meer dan de maximale hoogte en het percentage behaalde targets komen we niet te weten (77 procent voor bestuursvoorzitter Harry Koopman). Zijn woordvoerder zegt dat 18 het Onderwijsblad nr. 20z18 november 2006

4 Punten op een rijtje Geadviseerde salarisstijging hbobestuurders van 2 procent, ruim drie keer zo hoog als cao-loonstijging. Bijna de helft van bezoldigingen (inclusief toelagen) groeit meer dan 2 procent Twee ton aan prestatiebonussen. Ruim 1 miljoen aan vertrekvergoedingen. Grootste ontslagvergoeding: euro bij de Hogeschool van Amsterdam, gelijk aan 6,5 jaarsalaris. Volgens onderzoek van Pricewaterhouse- Coopers in opdracht van de Hbo-raad zitten de bestuursinkomens binnen de grenzen van het beloningssysteem. Het beloningsstelsel voor hbo-bestuurders wordt elke vier jaar tegen het licht gehouden. Dit najaar wordt de regeling opnieuw geëvalueerd. Koopman geen tijd heeft om aan de telefoon te komen en verwijst naar een artikel in de hogeschoolkrant Punt. Daarin worden realisatie en kostenbeheersing van nieuwbouw als targets genoemd. Studenttevredenheid zou ook een bonuscriterium zijn, maar pas nadat de hogeschool die in 2006 gemeten heeft. Vertrekvergoedingen Naast salaris, toelages en prestatiebeloningen, maakt een aantal bestuurders ook aanspraak op pensioenaanvullingen of tegemoetkomingen bij voortijdig vertrek. Ook daarvan zijn voorbeelden terug te vinden in de jaarverslagen. De al eerder genoemde Haagse Hotelschool trok vorig jaar 20 duizend euro uit voor het pensioengat van voorzitter Wim Dooge. Hogeschool Leiden reserveerde vorig jaar 3,2 ton aan toekomstige pensioenverplichtingen voor voorzitter Ton Ouwerkerk, die in de loop van november zijn afscheidsfeestje geeft na 32 jaar dienstverband. Groter is de oogst aan verstrekte vertrekvergoedingen in het hbo, veruit het grootste deel aan bestuur en management. De meeste moeten worden vermeld vanwege de Wet op openbaarmaking publieke topinkomens, omdat de bedragen uitkomen boven het gemiddelde ministersloon. Niet in alle gevallen vermelden de instellingen om welk bedrag het exact gaat, maar een optelling brengt het totaal op ruim één miljoen. Bij Hogeschool Zuyd zetten ze er keurig bij dat de kosten van de afkoopregeling met betrekking tot bestuurslid Klaas van Mierlo euro bedragen. De boekhouders van Hogeschool Helicon noteren voor oud-voorzitter Christiaan Eckhart 216 duizend euro aan werkgeverslasten, waarin een ongespecificeerde vertrekregeling is meegenomen. Van voorgaande jaren waren er al voorbeelden bekend. Zo werd in 2004 bij de Hogeschool Utrecht een vertrekregeling genoteerd van bijna een half miljoen voor een vertrokken collegelid. Veruit de hoogste afvloeiingsregeling werd vorig jaar aan de Hogeschool van Amsterdam ingeboekt. Het jaarverslag vermeldt bij een instituutsdirecteur met een salaris van 73 duizend een ontslagvergoeding euro. Snel gerekend: zesenhalf jaarsalaris. Daar moet ik heel wat jaren voor werken, zegt een lid van de medezeggenschapsraad dat niet met naam genoemd wil worden. Als je een goeie advocaat aan je zijde hebt, kun je in Nederland een aardige gouden handdruk bedingen. Woordvoerder Godfried Jansen van het gefuseerde college van bestuur Hogeschool van Amsterdam/Universiteit van Amsterdam wil niks zeggen dat de privacy van de betrokkene in het geding kan brengen. Dat hoort bij de gebruikelijke afspraken, zegt hij. Ik begrijp dat mensen vragen stellen als ze zo n bedrag zien. Het gaat altijd om een individueel bepaalde regeling, waarbij onder meer de duur van het dienstverband en perspectieven op de arbeidsmarkt worden meegewogen. Als je je als hogeschool niet aan wettelijke bepalingen van het arbeidsrecht houdt, dan doet de rechter dat wel voor je. De identiteit van de vertrokken directeur valt te achterhalen. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat ze voor het kapitaal vorig najaar een nieuwe BV heeft opgericht. Het beleggen en beheren van vermogen, staat er bij de bedrijfsomschrijving. g Top 10 jaarinkomens cvb-voorzitters over 2005 Waarin opgenomen vaste toelages, incidentele bonussen, variabele beloningen; exclusief werkgeverslasten/pensioenlasten Jos Elbers, Inholland euro Marcel Wintels, Hogeschool Arnhem/Nijmegen euro Geri Bonhof, Hogeschool Utrecht * euro Sijbolt Noorda, Hogeschool van Amsterdam/UvA euro Harry Koopman, Avans Hogeschool euro Jasper Tuytel, Hogeschool Rotterdam euro Norbert Verbraak, Fontys Hogescholen euro Cor Boom, Saxion euro Marianne Dunnewijk-Budé, Hogeschool Zuyd euro Frans Kuipers, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden euro *Inclusief incidentele bonus van euro Uitgekeerde prestatiebonussen Avans Hogeschool: euro Inholland: euro Fontys Hogescholen: euro Hogeschool Zuyd: euro Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: euro nr. 20z18 november 2006 het Onderwijsblad 19

5 foto: Yvonne de Blaauw Mijn werk gaat dag en nacht door De consequentie van het systeem Meten met twee maten Maarten Denters, voorzitter college van bestuur Ipabo over zijn bezoldiging van 1,1 fte. Dat is helemaal niet vreemd. Veel mensen werken meer dan 40 uren in de week. Dat doe ik ook. Mijn aanstelling als voorzitter is verminderd naar 0,9 fte, omdat er inmiddels een lid is bijgekomen. Mijn werk zit ook in mijn hoofd, dat gaat dag en nacht door. Discussieavonden over pabo-onderwijs, bijvoorbeeld, die ik bezoek om het bij te houden, om bij te blijven. Daar staat geen extra vergoeding tegenover. Daarnaast heb ik er voor 0,2 fte een taak bij voor de educatieve federatie Interactum, waarvoor ik ook betaald word. Netto ben ik er het afgelopen jaar nauwelijks op vooruitgegaan. Over transparantie. Dat is prima. Punt is wel dat het allemaal wel extra middelen vraagt om dingen transparant te maken. Als ik kijk naar de vragen waarover we ons moeten verantwoorden, dat kost veel tijd en inspanningen. Denk aan de accreditatie. Voor een kleine hogeschool als de onze leidt die verantwoordingsplicht tot extra kosten. Als ik dat in een bedrag moet uitdrukken, dan zijn we voor al die zaken bij elkaar 150 duizend euro extra kwijt ten opzichte van een jaar of vijf geleden. Dat gaat af van het primaire proces. Doekle Terpstra, voorzitter Hbo-raad over loonmatiging. Persoonlijk vind ik dat de top er op eenzelfde manier op vooruit zou moeten gaan als het personeel. Maar mijn particuliere opvatting is niet relevant. Er is een geobjectiveerde indicatie van Hay Group. Die is volgens de afspraken en ik constateer dat veel hogescholen zich daar keurig aan houden. Als mensen daar schande van spreken, kan ik daar niet zoveel mee. Het is de consequentie van het systeem. Over de criteria voor prestatiebonussen. Als in het jaarverslag alleen iets algemeens staat over criteria, lig ik er niet wakker van. Er is ook nog een risico op persoonsbeschadiging, als expliciet vermeld zou worden hoeveel van de criteria wel of niet zijn gehaald. Dat is aan de toezichthouders om te beoordelen. Dat gaat mij niks aan. Over variabele beloningen. Er wordt heel verschillend mee omgegaan. Er zijn toezichthouders die wat van het vaste salaris afhalen en dat deel variabel maken. Er zijn ook raden van toezicht die het variabele deel erbovenop leggen. Maar ik vind niet dat het om hele schokkende bedragen gaat. Meestal iets in de orde van grootte van een maandsalaris. Ik kijk naar het totaal van het hele hbo en dan vind ik twee ton niet exorbitant. Over ontslagvergoedingen. Als je in totaal tot een miljoen euro komt, dan schrik ik daar niet van. Ik vind dat bedrag ook niet zo interessant. Ik kan me voorstellen dat iemand die al heel erg lang op een hogeschool heeft gewerkt, dan ook recht heeft op een hogere ontslagvergoeding. Je moet naar het jaarsalaris kijken en de achtergronden. Het zijn uitzonderingen. Gerrit Stemerding, dagelijks bestuurder AOb over loonmatiging. Er zijn gelukkig hogescholen die het goede voorbeeld geven en aan loonmatiging in de top hebben gedaan. Dat compliment wil ik best maken. Het gaat wel over gemeenschapsgeld. Maar ik zie ook dingen waarvan me de haren te berge rijzen. Een college van bestuur krijgt een bonus vanwege onderbezetting, terwijl veel personeel voortdurend te kampen heeft met grote werkdruk zonder er voor beloond te worden. Dat vind ik meten met twee maten. Dat zie je ook bij de inkomens. Als we in dit land gezamenlijk afspreken dat we de lonen matigen, dan geldt dat voor iedereen. Als je personeel een pas op de plaats moet maken, vind ik het slecht verteerbaar dat een bestuurder er wel flink op vooruit gaat. Ook al blijf je dan officieel binnen de grenzen van je beloningsstelsel. Dan verschuil je je achter het systeem dat je zelf hebt ingevoerd. Over de toezichthouders. Ik vraag me af of raden van toezicht onafhankelijk genoeg zijn om over de beloning te waken. Het zijn nog wel eens bekenden uit hetzelfde wereldje. Wie houdt er toezicht op de toezichthouders? 20 het Onderwijsblad nr. 20z18 november 2006

6 Van Haperen Ton van Haperen Leraar economie en lerarenopleider Toelichting In het onderzoek dat het Onderwijsblad vorig jaar uitvoerde naar de bestuurskosten in het hbo, werden de voorzittersbeloning in de meeste gevallen bepaald door de totale bezoldiging van het college van bestuur te middelen. Dankzij de grotere openheid die een aantal hogescholen nu in hun verslagen aan de dag leggen, kunnen de salarissen vaak exacter worden bepaald. Dat is een pluim voor de sector waard. Toch is het erg lastig om alle bestuursvoorzitters in één beloningstabel onder elkaar te krijgen en een precieze loonstijging voor het hele hbo vast te stellen. Er bestaan nog veel verschillen in wat instellingen prijsgeven. Sommige hogescholen verdelen de kosten gedetailleerd over maar liefst vijf posten, inclusief pensioenlasten en netto salariëring. Anderen laten de pensioenlasten juist weer achterwege. En er zijn ook nog altijd jaarrekeningen waarin alle afzonderlijke kosten tot één kopje bezoldiging worden versimpeld. Ondanks de zorgvuldigheid die de redactie heeft betracht bij het verzamelen van de informatie in dit onderzoek, houden we ons altijd aanbevolen voor aanvullingen. Die kunnen worden g d naar: H Voor de uitgebreide tabel: zie Pappen en nathouden Ik ben van nature een enthousiast volger, maar deze verkiezingen wil het niet lukken. Stemwijzers leveren bizarre uitkomsten op. Van de digitale adviseurs schakel ik over naar de televisie. Daar gaan de aanstaande premier en zijn concurrent in debat. De programmamakers plaatsen de frisse jongens van de Vrije Universiteit in een Amerikaanse setting, geïmporteerd uit de serie The west wing. B. en B. vangen elkaar vliegen af en doen dat zo Nederlands saai dat ik in het eerste reclameblok overschakel naar een basketbalwedstrijd. Deze verkiezingen gaan over macht en dat had natuurlijk onderwijs moeten zijn. In februari schreef Hans Wansink een prachtig stuk in de Volkskrant. Hij herinnerde zich het vernietigende Amerikaanse rapport Nation at risk. Verloedering van het algemeen vormend onderwijs vormde een bedreiging voor de toekomst van een wereldnatie. Wansink zag overeenkomsten en concludeerde: de politicus die de kwaliteit van onderwijs inzet, wint de verkiezingen. Een inkopper. Lezen, spellen en rekenen gaan goed tot de brugklas, daarna daalt de leerlijn. Het voortgezet onderwijs reproduceert demotie. Kinderen tuimelen omlaag en de aansluiting met het vervolgonderwijs is waardeloos. Volgens de Lissabon-doelstelling moet vanaf procent van de jongeren een diploma hoger onderwijs halen. Dat gaat niet lukken. Maar politici durven niet te zeggen dat het beter moet. Ze neuzelen liever over gratis schoolboeken. Verder van links tot rechts leraarvriendelijke boodschappen. Ik krijg mijn vak terug, het salaris gaat omhoog, managers moeten een beetje oppassen en vooral geen stelselwijziging. De Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb wordt de volgende minister. En anders komt Maria van der Hoeven terug. Kortom, four more years pappen en nathouden. Wat een drama. Mijn vak is nooit afgepakt. Aan inhoud geen gebrek. Met dank aan een nieuw examenprogramma moet ik meer eindtermen, op een hoger abstractieniveau, in minder lestijd doen. Uit een andere hoek waait de vakoverstijgende wind: eerste leren, dan inhoud. Ondertussen verwerk ik in drie dagen net zoveel leerlingen als vroeger in vijf. Op de werkvloer is het een crossover festival, alles trekt aan alles. Tegenstrijdige beelden vierendelen me. Ouders en leerlingen kijken naar de brokstukken, tellen hun zegeningen en kiezen voor de calculerende aanpak. De middelbare school is een drempel. Niet over struikelen. Leren komt later wel. Het zijn de omstandigheden stupid! Daarom graag een stelselwijziging. Niet een handige bestuurder, maar een idealist met een plan, grand design, blauwdruk, moet de nieuwe minister worden. De Volkskrant organiseerde onlangs een aantal themabijeenkomsten. Daar sprak de hoogleraar Jaap Dronkers duidelijke taal. Het Nederlands onderwijs laat talent onbenut. Maak daarom een einde aan monopolievorming, laat scholen concurreren, geef ze aan leraren en ouders en beoordeel ze enkel op leerresultaten. Leid leerkrachten beter op, rekruteer onder academici, zorg voor regelmatige bijscholing. Dit kost tijd en geld. Dronkers, hoogleraar in Florence, gek op meten: voor mij is hij the chosen one. Maar een intellectueel die iets wil met onderwijs staat op geen enkele lijst. Wat rest zijn mediagetrainde nep west wingers uit de Haagse slangenkuil no way! nr. 20z18 november 2006 het Onderwijsblad 21

Uw brief van. 22 september 2005

Uw brief van. 22 september 2005 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 17 november 2005 AP/FBB/2005/47873 Uw brief van 22 september 2005 Uw kenmerk 05-OCW-B-078

Nadere informatie

28-10-2011. Top 15 beloningen 2011

28-10-2011. Top 15 beloningen 2011 28-10-2011 Top 15 beloningen 2011 Deze lijst bevat beloningen verantwoord in boekjaar 2011. De bedragen zijn volgens de definitie van de Wet Openbaarmaking semi-publiek gefinancierde topinkomens (WOPT,

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E

REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 30 mei 2012 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2012 REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT HU. Inlichtingen E

REMUNERATIE RAPPORT RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT HU. Inlichtingen E Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT HU Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 15 oktober 2007 Versie Goedgekeurd RvT 15-10-07 Hogeschool Utrecht, Raad van Toezicht Utrecht, 2007 Bronvermelding

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 24 mei 2011 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.

REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 21 mei 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers?

Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers? Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers? Inhoud: 1. Aanleiding 2. Geen bonus bij Staatsteun 3. Lagere beloningen (in de top) bij staatsdeelnemingen 4. Ontnemen onterechte

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda Telefonische toelichting bestuursvoorzitter Paul Rüpp:

Avans Hogeschool, Breda Telefonische toelichting bestuursvoorzitter Paul Rüpp: Index reacties Avans Hogeschool Stichting Carmel College PCOU/Willibrord stichting Roc Flevoland Hanzehogeschool Haagse Hogeschool Hogeschool Zuyd Technische Universiteit Eindhoven Avans Hogeschool, Breda

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Bezoldigingscode. Bestuurders Hogescholen. Maart 2013

Bezoldigingscode. Bestuurders Hogescholen. Maart 2013 Maart 2013 Bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen 2013 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce Utrecht: 30096468 Arnhemse Bovenweg 140, 3708 AH,

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.

REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 30 oktober 2013 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2013 REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1 Incidentele Beloning Vastgesteld op 12 oktober 2009 Handtekening Handtekening Bestuurder Algemeen directeur met het oog op het kind 1 Inleiding Bij de oprichting van de stichting is het beloningsbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004 Nr. 35

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd in besturen en raden van toezicht

Vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd in besturen en raden van toezicht Vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd in besturen en raden van toezicht Vrouwen domineren het onderwijs, maar mannen delen de lakens uit. Vrouwelijke bestuurders en toezichthouders zijn anno 2014 nog zwaar

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Het akkoord per sector op hoofdlijnen

Het akkoord per sector op hoofdlijnen Het akkoord per sector op hoofdlijnen ALGEMEEN Al het onderwijspersoneel (onderwijzend en ondersteunend) krijgt op de dag van de leraar in 2008 een bedrag van 200 euro indien men fulltime werkt, deeltijders

Nadere informatie

VRAGEN Nr. 39. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 8 juni Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage

VRAGEN Nr. 39. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 8 juni Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage VRAGEN Nr. 39 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 8 juni 2004 Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 / 2016

Remuneratierapport 2015 / 2016 Remuneratierapport 2015 / 2016 Selectie- en Remuneratiecommissie Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht 1. Inleiding Voorliggend rapport behandelt het remuneratiebeleid van het College van Bestuur en de

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Met de publicatie van dit rapport voldoet de Raad van Toezicht aan de hierboven geformuleerde verplichting.

Met de publicatie van dit rapport voldoet de Raad van Toezicht aan de hierboven geformuleerde verplichting. Raad van Toezicht Remuneratierapport 2012 over het kalenderjaar 2011 Definitieve versie 26 april 2012 (N.B. de eerdere versie van dit rapport is in de decembervergadering van de RvT besproken; het stuk

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

economie havo 2015-II

economie havo 2015-II Opgave 3 Wie verdient het? uit een krant: In 212 kromp de Nederlandse economie met 1 procent. Dat jaar zagen Nederlandse werknemers weliswaar hun brutosalaris met 1,3% stijgen, maar de inflatie zorgde

Nadere informatie

Blauwvingers aan de top

Blauwvingers aan de top Blauwvingers aan de top Resultaten van een inventarisatie naar de salarissen in de (semi-)publieke sector in Zwolle, september 2013 Inleiding Al jaren groeit in Nederland de verontwaardiging over de alsmaar

Nadere informatie

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen Inleiding

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen Inleiding Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2012 1. Inleiding VWS rapporteert jaarlijks aan de Kamer over de gegevens van de inkomens van bestuurders van zorginstellingen

Nadere informatie

NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten

NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten Jan de Werker 19 september 2015 Disclaimer Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Dit rapport, evenals de analyses die er aan ten grondslag

Nadere informatie

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2010

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2010 Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2010 1. Inleiding VWS rapporteert jaarlijks aan de Kamer over de gegevens van de inkomens van bestuurders van zorginstellingen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 Arbeidsrechtelijke gevolgen Verhoging inzetbaarheid Employability en ontslag Van Baanzekerheid naar werkzekerheid Wetsvoorstel Donner / Advies Commissie

Nadere informatie

medisch specialist medisch specialist Academisch Academisch Academisch Centrum (AMC) AMSTERDAM Centrum (AMC) AMSTERDAM Academisch Medisch

medisch specialist medisch specialist Academisch Academisch Academisch Centrum (AMC) AMSTERDAM Centrum (AMC) AMSTERDAM Academisch Medisch 1B: Motivering voor overschrijding Wopt 2009 1 2 Medisch Centrum (AMC) AMSTERDAM 3 Medisch Centrum (AMC) AMSTERDAM 4 Medisch Centrum (AMC) AMSTERDAM 5 Medisch Centrum (AMC) AMSTERDAM 6 Medisch Centrum

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen 1. Nieuwe cao PO Onderhandelaarsakkoord Zoals bij de meesten bekend zal zijn is er een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

Verslag Kamerdebat. Minister Bos:

Verslag Kamerdebat. Minister Bos: Verslag Kamerdebat Verslag van dat deel van het kamerdebat van 26 maart dat handelde over de ontwikkeling van de ambtenarensalarissen ten opzichte van de marktsector, en de onderwijs-cao s. Maar naast

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

1.4 Heeft een werknemer bij ontslag recht op een gouden handdruk?

1.4 Heeft een werknemer bij ontslag recht op een gouden handdruk? 1.4 Heeft een werknemer bij ontslag recht op een gouden handdruk? De werknemer heeft niet automatisch bij ontslag recht op een ontslagvergoeding. Zo zal de werkgever aan een op staande voet ontslagen werknemer

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenbeleid College van Bestuur

Arbeidsvoorwaardenbeleid College van Bestuur Arbeidsvoorwaardenbeleid College van Bestuur Bezoldiging conform WNT en het sectorale bezoldigingsmaximum voor onderwijsbestuurders De HAN conformeert zich al vanaf 2010 aan het wetsontwerp Normering Topinkomens

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

TO-DO-LIST Het ideale governance jaarverslag

TO-DO-LIST Het ideale governance jaarverslag TO-DO-LIST Het ideale governance jaarverslag HayGroup HET IDEALE GOVERNANCE JAARVERSLAG - februari 2005 Inhoud Inleiding 1 1 Geef inzicht in persoonlijke gegevens 2 2 Geef inzicht in de werkwijze 3 3 Verantwoord

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2015 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Inleiding. Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Inleiding. Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK/Directie Arbeidszaken Publieke Sector Project normeringsbeleid Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

De gemeenschap op kosten in 2003

De gemeenschap op kosten in 2003 De gemeenschap op kosten in 2003 Bovenmatige loonkostenstijgingen in de (semi-)publieke sector dr A.C. Kant Tweede-Kamerlid SP drs. E. Irrgang econoom en beleidsmedewerker SP Tweede-Kamerfractie, Plein

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) van uw Kamer inzake over problemen bij de Hogeschool Utrecht (HU).

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) van uw Kamer inzake over problemen bij de Hogeschool Utrecht (HU). >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Werk voor jongeren Meer aandacht voor participatie Sommige werkgevers zijn sowieso geïnteresseerd in een jongere met een vlekje. Maar vaak gaat het er toch vooral om dat ze hun werk goed doen. Debby Kamstra,

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2012 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010

MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010 MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010 Maastricht, december 2011 JP.Tulleneers A. van Duppen 1. INLEIDING Op 6 december heeft de Kamer gestemd over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

- een eenmalige uitkering van 0,5% van het jaarsalaris. De grondslag van deze

- een eenmalige uitkering van 0,5% van het jaarsalaris. De grondslag van deze gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Instemming principeakkoord CAO Gemeenten 2009-201 1 Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 29 juni 20 10 Inlichtingen mw. Y.J. Hopman (023 567 62 65)

Nadere informatie

Q1 Bent u het eens met de eis voor 3% stijging van uw loon in 2016?

Q1 Bent u het eens met de eis voor 3% stijging van uw loon in 2016? Q1 Bent u het eens met de eis voor 3% stijging van uw loon in 2016? Beantwoord: 474 Overgeslagen: 2 ja nee ja nee 89,03% 422 5,49% 26 5,49% 26 Totaal 474 1 / 35 Q2 Ik vind een ander percentage gerechtvaardigd,

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Directeur Rekenschap & Juridische Zaken

Met vriendelijke groet, Directeur Rekenschap & Juridische Zaken Locatie Utrecht Rapport De onderzoeksvraag voor dit onderzoek door de inspectie was: "Is de beloning van de heer E.C.M. de Jaeger, uitgekeerd door het ROCvA in 2011 ondoelmatig?" Voor haar onderzoek heeft

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Rollenspel centraal akkoord (2x)

Rollenspel centraal akkoord (2x) Rollenspel centraal akkoord (2x) 1 Algemeen Een zestal leerlingen spelen tijdens dit rollenspel het onderhandelingsproces voor een centraal akkoord na. Zij moeten hierbij rekening houden met een gegeven

Nadere informatie

Significante groei en sterk vertrouwen

Significante groei en sterk vertrouwen Significante groei en sterk vertrouwen Administratie- en accountantskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, laten significante groei in omzet en resultaat zien. Tevens groei in personeel. Kortom er

Nadere informatie

Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord

Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord Direct na het afsluiten van het principe-akkoord voor een nieuwe cao voortgezet onderwijs, heeft de AOb onder de leden een enquête uitgezet om naar

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West

Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West Versie 1.0 Datum 24 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Bijlage 1a bij CvA-brief 200802175 Het gemeentelijk referentiemodel

Bijlage 1a bij CvA-brief 200802175 Het gemeentelijk referentiemodel Bijlage 1a bij CvA-brief 200802175 Het gemeentelijk referentiemodel 1. Inleiding 1 2. De onderhandelingsruimte 1 2.1 Technische ruimte 2 2.1.1 Doorwerking ontwikkeling van het gemeentefonds 2 2.1.2 Doorwerking

Nadere informatie

Als je te weinig van een kind verwacht, komt er niet uit wat er in zit. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt INTERVIEW

Als je te weinig van een kind verwacht, komt er niet uit wat er in zit. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt INTERVIEW INTERVIEW Auteur: René Leverink Fotografie: Rijksoverheid Onlangs hebben minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW drie actieplannen gelanceerd, gericht op een ambitieuze leercultuur

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo november 2009 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Incidentele loonontwikkeling van jaarlonen,

Incidentele loonontwikkeling van jaarlonen, Incidentele loonontwikkeling van jaarlonen, 996 Mark Zuiderwijk ) Dit artikel presenteert de resultaten van de incidentele loonontwikkeling van jaarlonen, inclusief bijzondere beloningen, over de periode

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

opbrengsten Toelichting op de winst- en verliesrekening

opbrengsten Toelichting op de winst- en verliesrekening Toelichting op de winst- en verliesrekening opbrengsten In het navolgend overzicht worden de verschillen tussen de gerealiseerde kosten en opbrengsten over het boekjaar 2010 vergeleken met de gerealiseerde

Nadere informatie

De gemeenschap op kosten

De gemeenschap op kosten De gemeenschap op kosten Buitensporige salarisstijgingen in de (semi-)publieke sector dr A.C. Kant Tweede-Kamerlid SP drs. E. Irrgang econoom en beleidsmedewerker SP Tweede-Kamerfractie, Plein 2, Postbus

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

Case 1 Restaurant met een nieuwe formule

Case 1 Restaurant met een nieuwe formule Case 1 Restaurant met een nieuwe formule Jan Meers heeft enige jaren geleden zijn bedrijf verkocht. Met de bedoeling om de rest van zijn leven alleen nog maar leuke dingen te doen. Na een paar jaren golfen,

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie