Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verandering Voor Vooruitgang. Plan V"

Transcriptie

1 Verandering Voor Vooruitgang Plan V

2 Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen betalen voor immens hoge overheidsuitgaven. En toch steeg het aantal Belgen dat in armoede leeft naar 15%. De werkloosheid bereikt het hoogste niveau in 14 jaar. Het aantal startende ondernemingen is historisch laag, het aantal faillissementen historisch hoog. Eén op de vijf gepensioneerden heeft een inkomen onder de armoededrempel. Onze sociale zekerheid wordt alsmaar minder zeker, en alsmaar minder sociaal. Ook andere elementen dan de combinatie van torenhoge belastingen met torenhoge overheidsuitgaven maken het Belgische systeem uniek in de wereld. Denk aan de werkloosheidsuitkeringen die onbeperkt zijn in de tijd, of aan de automatische loonindexering. Wat helpt het ons dat mensen voor altijd afhankelijk blijven van overheidsuitkeringen? Wat helpt het ons een index die jobs doet verdwijnen? Blijven we oogkleppen opzetten voor het feit dat andere landen zonder deze stelsels een veel beter sociaal resultaat kunnen voorleggen? Willen we onze welvaart en ons welzijn behouden en versterken, dan moeten we durven veranderen. En dus moeilijke, noodzakelijke keuzes maken. Noodzakelijk om onze economie opnieuw te laten groeien, om jobs te creëren, om uit de rode cijfers te komen en om onze welvaartstaat betaalbaar te houden door het systeem te redden. Keuzes voor een beleid dat warm en sociaal is, niet socialistisch. Het Plan V is ingrijpend. Het is realistisch, eerlijk en hoopgevend. Realistisch omdat het de werkelijke toestand niet verbloemt. Ingrijpende maatregelen vergen dat je de mensen ernstig neemt, dat je zegt waar het werkelijk op staat. Het zal niet vanzelf allemaal beter worden. Eerlijk misschien eerlijker dan politiek gezien verstandig is. Plan V toont niet alleen waar we in 2019, aan het einde van de legislatuur, willen landen. Het maakt ook duidelijk welke maatregelen jaar na jaar moeten genomen worden om dat doel te bereiken. Voor elk jaar staat er te lezen hoeveel elke ingrijpende keuze kost en waar we hoeveel moeten besparen; de N-VA legt alle kaarten op tafel. Deze realistische en eerlijke keuzes bieden evenwel hoop. We kúnnen opnieuw vooruitgaan. Als we durven keuzes maken en op bepaalde plaatsen durven te snoeien om te kunnen groeien en te kunnen bloeien. Plan V biedt hoop omdat vanaf dag één werk wordt gemaakt van economische relance. Vanaf dag één wordt wie werkt en onderneemt, beloond en gestimuleerd, en dus niet langer platbelast. En vanaf dag één wordt werk gemaakt van het versterken van de zwaksten: een hoger leefloon, hogere minimumpensioenen.

3 Plan V gaat niet over sociale afbraak, wel over sociale opbouw. Het is een gedurfde oefening om onze welvaart en ons welzijn overeind te houden en te versterken. Plan V kiest voor een welvarend en daarom warm Vlaanderen, waar niet de toenemende armoede wordt verdeeld, maar wel de vruchten van een open, concurrentiële goed draaiende economie. Waar wie werkt vooruit kan komen, omdat het de moeite waard is. Waar wie werkt of onderneemt niet het eerste slachtoffer is van belastingen. En waar dankzij de inspanning en bijdrage van zoveel mogelijk mensen ruimte is voor écht sociaal beleid: betere en betaalbare pensioenen, betere uitkeringen voor wie dat echt nodig heeft, betere en betaalbare gezondheidszorg. In het noorden van Europa bewijst men dat dat kan; waarom zou dat in Vlaanderen onmogelijk zijn? Wij vragen de Vlamingen om aan hetzelfde zeel te trekken. Om samen werk te maken van Verandering voor Vooruitgang. Plan V wijst de weg. Geef ons uw vertrouwen om die weg te kunnen opgaan. Het gaat niet goed vandaag. Verandering staat voor de deur. Schenk ons uw vertrouwen. Op 25 mei is het aan u. Bart De Wever Algemeen voorzitter 2/

4 3/ Verandering voor Vooruitgang

5 INHOUD 1. Perspectief op welvaart en welzijn 5 2. Herstelbeleid vanaf dag één Verantwoordelijkheid belonen Werken belonen Ondernemen belonen Samenhorigheid versterken Sociale zekerheid die terug sociaal én zeker is Keuze voor een echt sociaal beleid Pensioenen beschermd Financiële zekerheid, Transparante besparingen Meerjarenbegroting met herstelbeleid vanaf dag één Meerjarenbegroting met ingevulde besparingen De Moesen-norm Eerlijke en transparante besparingen Zesde staatshervorming maakt van Vlaamse regering besparingsregering Focus op besparingen; beperkte aanvullende financiering Schuldafbouw Samengevat Plan V beloont wie werkt, spaart en onderneemt Plan V herstelt de weg naar een begrotingsevenwicht Plan V maakt duidelijke en gedurfde keuzes voor welvaart en welzijn 22 4/

6 1. Perspectief op welvaart en welzijn De uitdaging is groot. Om onze economie terug vlot te trekken is een herstelbeleid met besparingen noodzakelijk. Niet besparen om te besparen, maar wel om terug perspectief te bieden aan onze kinderen en kleinkinderen. Want de begrotingstekorten die wij vandaag opstapelen, zijn de schulden van morgen. Plan V biedt ons de kans om aan de volgende generaties meer achter te laten dan vooral doorgeschoven rekeningen. Maar daarvoor moeten we onze begroting op orde stellen. Enkel onder Europese druk werden de laatste jaren stappen gezet om het begrotingstekort te verkleinen. De EU gaf ons land een duidelijke opdracht: stel orde op zaken door te besparen op de overheidsuitgaven, het financieringstekort te verminderen en de schuldenlast af te bouwen. België engageerde zich ten aanzien van de EU zelfs tot een strikter begrotingspad dan gemiddeld vereist wordt. Maar de daden hebben de woorden niet gevolgd. De federale regering schoot schromelijk tekort. De regering-di Rupo heeft het begrotingstraject waartoe ze zich engageerde meermaals geschonden. Nog geen derde van de weg naar het evenwicht is afgelegd. Het financieringstekort daalde onder de regering-di Rupo van 3,7% van het bbp eind 2011 naar slechts 2,7% in 2014 (prognose Europese Commissie en Federaal Planbureau). Het tekort ligt daarmee fors hoger dan initieel met Europa afgesproken is en dat tekort zal bij ongewijzigd beleid opnieuw toenemen. Plan V staat wél garant voor een begrotingstraject dat de sanering effectief doorvoert. En dat in een tempo zoals de regering-di Rupo had moeten doen. Zo zetten wij recht wat de voorbije jaren grondig fout liep. We gaan met Europa de verbintenis aan om een direct herstelbeleid te voeren, een begroting in evenwicht te realiseren in 2018 en een overschot in Door vanaf dag één structurele socio-economische hervormingen door te voeren, bevorderen we het groeipotentieel van onze economie, krijgen we meer mensen aan de slag, bieden we een antwoord op de vergrijzingsfactuur en bouwen we de staatsschuld af. We respecteren daarbij de Europese begrotingsregels inzake de evolutie naar een begrotingsoverschot ( middellangetermijndoelstelling ). Begrotingstraject % bbp 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2,5-3 -3,5-4 -4, Doelstelling Di Rupo Realisatie Di Rupo N-VA-voorstel - Plan V 5/ Verandering voor Vooruitgang

7 2. Herstelbeleid vanaf dag één Ford, Caterpillar, Heinz, Arcelor Mittal, O Cool, Schoenenreus, Free Record Shop Het zijn slechts enkele namen maar ze staan voor duizenden sociale drama s. Mensen die hun baan verliezen, gezinnen die het moeilijk krijgen om de rekeningen te betalen, De eerste prioriteit van Plan V is onze economie zuurstof te geven met verschillende structurele groeimaatregelen. Dit moet ook helpen om de begrotingscijfers uit het rood te halen. Een herstelbeleid voeren we door Verantwoordelijkheid te belonen (2.1) en door de Samenhorigheid te versterken (2.2) Verantwoordelijkheid belonen Werken belonen Almaar minder actieve mensen moeten met hun sociale bijdragen en belastingafdrachten instaan voor de financiering van het pensioen en de gezondheidszorg van almaar meer niet-actieven. Zonder grondige hervormingen vandaag, dreigt onze sociale zekerheid morgen op de klippen te lopen. Om de sociale zekerheid te redden en dus betaalbaar te houden, is het cruciaal dat meer mensen langer aan de slag blijven. Maar werken is vandaag al te vaak niet aantrekkelijk genoeg. Bijna nergens in Europa betalen werkgevers hogere bruto loonlasten, en toch houdt een gemiddelde werknemer in al onze buurlanden netto meer over. Nergens in Europa komt iemand met zijn of haar inkomen zo snel in de allerhoogste belastingschijf terecht. Het hoogste tarief in de personenbelasting is bovendien het op één na hoogste van de Europese Unie. Bovendien is het verschil tussen een inkomen uit arbeid en uitkeringen bij inactiviteit of werkloosheid vaak te klein om mensen aan te zetten een job aan te nemen. Vooral voor werknemers met een laag loon die vooruit willen, is dat ontmoedigend. Werken moet terug beloond worden, in plaats van bestraft. Voor eenieder die werkt, moet vanaf dag één arbeid lager belast worden. Een vermindering van de sociale werknemersbijdrage en van de personenbelasting is hiervoor het meest geschikt, want dat heeft de grootste impact op de laagste en middeninkomens en focust op de actieve bevolking. Plan V voorziet dan ook volgende maatregelen: De sociale werkbonus: Het verschil tussen een inkomen uit arbeid en uitkeringen bij inactiviteit of werkloosheid is dikwijls te klein om mensen aan te zetten een job aan te nemen dat is de zogenaamde inactiviteitsval of werkloosheidsval. We voorzien een forse verhoging van een bestaande korting op de RSZwerknemersbijdrage (693 miljoen euro in 2015). Bruto lonen tot euro zullen hierdoor een netto voordeel ontvangen. Dit voordeel is het hoogst voor de allerlaagste lonen en wordt geleidelijk afgebouwd tot aan de grens van een bruto loon van euro. Dit betekent bijvoorbeeld voor veel jonge mensen en starterslonen een netto loonsverhoging van ongeveer 2%. Ieder uur werken wordt zo beloond. Dat is niet alleen eerlijker maar motiveert ook om mensen aan de slag te krijgen en te houden. Wie tegen een minimumloon werkt, zal zelfs helemaal geen sociale zekerheidsbijdragen meer betalen maar zal toch nog sociale rechten opbouwen. Zo verhogen we het verschil tussen een uitkering en een loon. 6/

8 Huidig Fase 1 Fase 2 Verlaging personenbelasting Verlaging personenbelasting 25% 30% 40% 45% 50% 25% 30% 40% 50% 25% 30% 40% 50% Ondernemen belonen Volgens de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), richt amper 8% van de volwassenen in België een onderneming op of is van plan dat te doen, tegenover een Europees gemiddelde van 12%. Sinds Di Rupo aan de macht is, is het aantal starters nog gedaald. Zorgwekkend is dat de private sector niet meer in staat lijkt te zijn banen te creëren. De Nationale Bank schrijft in haar jongste economische vooruitzichten: Gedurende heel 2014 zal er netto bijna geen banencreatie plaatsvinden. Het IMF bevestigde recent deze sombere vooruitzichten. Personenbelasting 1ste fase: We moeten de Vlaming een belastingdruk bieden die in lijn ligt met wat een werknemer in de buurlanden betaalt. Wie werkt, komt vandaag algauw terecht in de 45%-belastingschijf (het op één na hoogste tarief). Dit pakken we aan door in een eerste fase de 45%-schijf te laten verdwijnen. De inkomsten in deze belastingschijf worden geleidelijk aan meer aan 40% belast door de bovengrens van de 40%-schijf op te trekken. Gemiddeld loon Op kruissnelheid wordt op deze manier 2,5 miljard euro voorzien om de koopkracht van de actieve bevolking te verhogen. De lastenverlaging is gefocust op de allerlaagste, de laagste én de middeninkomens. Iedereen die werkt zal het netto loon zien stijgen. In tegenstelling tot andere partijen die werken met een verhoging van de belastingvrije som focussen wij de beperkte middelen op de actieve bevolking. Meer mensen aan het werk, dát is het doel. De redenen daarvoor zijn gekend: ons fiscaal systeem ontmoedigt zelfstandigen en ondernemers in plaats van ze aan te moedigen. Onze fiscaliteit remt de groei in plaats van die te stimuleren. Ze is onvoorstelbaar complex. Ze verhoogt de lasten in plaats van ze te verlagen. De ontspoorde loonkosten zijn de belangrijkste handicap voor een open economie als de Vlaamse. Echter, meer ondernemingen betekent meer jobs, meer mensen aan de slag, meer betaalde bijdragen. Ondernemen creëert dus toegevoegde waarde en Personenbelasting 2de fase: In een tweede fase zetten we nog een stap verder. De bovengrens van deze 40%-schijf wordt vanaf 2018 jaarlijks met euro verhoogd tot deze de bovengrens van euro bereikt. Zo blijft het hoogste tarief van 50% nog enkel behouden voor de hoogste lonen. 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% Stijging nettoloon 2.83% 1.95% 1.93% 3.26% 2.61% 2.67% 2.19% 1.85% 1.00% 0.50% 0.00% Lonen onder het gemiddelde 7/ Verandering voor Vooruitgang

9 werkgelegenheid, zorgt voor inkomen en winst, en schept zo welvaart én welzijn. Daarom nemen we maatregelen die tussen nu en 2016 de loonkosten met 5% verlagen en een nieuwe groeidynamiek creëren. Met deze maatregelen moet de overheid het signaal geven dat ze ondernemen en ondernemers waardeert. We moeten van de private sector opnieuw de motor van jobcreatie en toegevoegde waarde maken, in plaats van een budgettaire melkkoe Loonkostenhandicap aanpakken Arbeid wordt nergens hoger belast dan bij ons. Om de concurrentiepositie van onze bedrijven te verbeteren, is het van cruciaal belang de loonkosten te verlagen. De loonkostenhandicap pakken we structureel aan door de sociale werkgeversbijdrage te verlagen en de loonvorming te moderniseren. Algemene verlaging werkgeversbijdrage De overheid moet een inspanning doen, daarom kiezen we voor een algemene en lineaire verlaging van de sociale werkgeversbijdrage voor alle werknemers. Op die manier maken we arbeid goedkoper en worden onze werknemers opnieuw concurrentieel met de buurlanden. De werkgeversbijdragen worden vanaf 1 april 2016 met 3 miljard euro op jaarbasis oplopend tot 4,5 miljard euro in Dat is een algemene loonkostenverlaging met ongeveer 3%. We stappen dus af van het trage tempo in het concurrentiepact ( ) en voeren de lastenverlaging meteen en intenser door. Moderniseren loonvorming en indexering De N-VA wil de koopkracht slimmer afstemmen op de stijgende levensduurte. Daarom kiezen we vanaf 2016 voor een systeem dat de sociale uitkeringen élk jaar verhoogt op 1 januari met de stijging van de gezondheidsindex van het voorgaande jaar. We wachten dus niet langer op een overschrijding van de gezondheidsindex zoals vandaag. In 2015 kennen we de volledige indexering enkel toe aan de pensioenen en de laagste sociale uitkeringen. De andere uitkeringen slaan deze eenmalig over. Voor de lonen voorzien we vanaf 2016 per sector allesomvattende tweejaarlijkse loonafspraken ( allin akkoorden ) over het geheel van de loon- en arbeidsvoorwaarden. Conform de aanbeveling van de Europese Commissie verschuiven we zo de focus van het overleg over de loonvorming naar de sectoren en bedrijven (zoals dat in vele andere OESO- en EU-landen het geval is). Werknemers en werkgevers krijgen op bedrijfsniveau de autonomie om, in onderling akkoord af te wijken van de loonakkoorden die op een hoger niveau zijn gesloten. Dit decentrale model van loonafspraken geeft een belangrijke impuls om onze competitiviteit en concurrentiekracht te herstellen. Het moet de loonkosten onder controle houden en flexibiliteit geven aan sectoren en ondernemingen, want het klopt dat de loonkostenhandicap niet in alle sectoren even groot is. Tegelijk versterkt het de band tussen een onderneming en haar werknemers. In slechte tijden kan iedereen een inspanning leveren om jobs en tewerkstelling te redden. In goede tijden kunnen werknemers in hogere mate genieten van de hogere winst. De lonen slaan in 2015 de voorziene indexering over om de loonkostenhandicap te dichten, bestaande jobs te beschermen en nieuwe te creëren. Extra koopkracht bieden we met de sociale werkbonus en met de hervorming van de personenbelasting in twee fasen (zie hoger). 8/

10 De verlaging van de werkgeversbijdrage (3%) samen met de niet-indexering in 2015 (2%) moet de sinds 1996 opgebouwde loonkostenhandicap met de buurlanden (5%, 2012) op twee jaar wegwerken Fiscaal pact Zelfstandigen en ondernemers zijn mensen die het hoofd boven het maaiveld uitsteken. Door risico te nemen, te investeren en te ondernemen. Daarvoor verdienen zij respect en waardering. Vandaag worden zij geconfronteerd met een federaal beleid dat veeleer van misprijzen en minachting getuigt dan van respect en waardering. Ook hier moeten we het roer omgooien en moet de overheid het signaal geven dat ze ondernemen en ondernemers waardeert. Ondernemers en zelfstandigen snakken naar rechtszekerheid. Ze willen weten waar ze aan toe zijn vandaag maar vooral ook morgen en overmorgen. De overheid moet hen die rechtszekerheid geven. Dat geldt in de eerste plaats voor de belastingen. Het fiscaal stelsel moet stabiel zijn. Eenvoudig ook. En vanzelfsprekend met zo laag mogelijke tarieven. Met het bedrijfsleven wordt dan ook een fiscaal pact afgesloten. Zo leggen we de spelregels voor een periode van vijf jaar vast en waarborgen we de bedrijven een stabiele, rechtszekere en ondernemingsvriendelijke fiscaliteit. Dit betekent een breuk met het recente verleden waarin ondernemers met een bijzonder hoge rechtsonzekerheid werden geconfronteerd en maatregelen meerdere keren per jaar werden aangepast. Wij leggen de regels vast voor vijf jaar en wijzigen deze niet. In dit pact schroeven we verschillende belastingverhogingen en pestbelastingen van de regering-di Rupo meteen terug. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de verhoogde liquidatiebonus (opnieuw naar 10%), de buitensporige 309%-boetes, de belastingverhoging voor voordelen van alle aard, De notionele intrestaftrek is een goedbedoelde maatregel, namelijk de financiering met eigen vermogen bevorderen, maar het huidige gebruik ondergraaft de oorspronkelijke doelstelling. We willen de notionele aftrek vervangen door een lager tarief in de vennootschapsbelasting en daarbovenop hogere aftrekken voor innovatieve ondernemingen en verankeraars die hier jobs creëren. Concreet wordt het tarief van de vennootschapsbelasting fors verlaagd tot minstens onder de 25%. Ter compensatie worden de meeste aftrekposten geschrapt. We hadden lange tijd een gunstig fiscaal beleid voor holdings en hoofdkwartieren. Om opnieuw de concurrentie te kunnen aangaan met de buurlanden, trekken we de huidige DBI-vrijstelling (de vrijstelling voor dividenden waarop al belasting is betaald) op tot 100% (in plaats van 95%). We moedigen ondernemingen, en dan vooral KMO s, aan om hun eigen vermogen te versterken. Daarom stellen we winsten die in de vennootschap blijven deels vrij van belastingen tot op het ogenblik van het uitkeren van de winst. Op die manier willen we investeringen en aanwervingen aanmoedigen, maar maken we de vennootschapsbelasting ook rechtvaardiger. Onze instrumenten om specifieke vennootschapsvormen en internationale ondernemingen aan te trekken, stemmen we in elk geval af op de evolutie in de buurlanden en de rest van Europa Samenhorigheid versterken Sociale zekerheid die terug sociaal én zeker is Onze sociale zekerheid is dringend aan verandering toe. Het huidige solidariteitssysteem vaart richting de klippen. We zien met lede ogen hoe het financiële en het maatschappelijke draagvlak voor de solidariteit afbrokkelt. Mensen moeten de sociale zekerheid opnieuw zien als hún sociale zekerheid en er zich betrokken bij voelen. Daarom moeten we het evenwicht herstellen tussen de twee basisprincipes van solidariteit en verzekering. Enerzijds door te activeren en te responsabiliseren. Anderzijds door de band tussen bijdrage en uitkering te versterken. Gezien de economische en budgettaire uitdaging vraagt de N-VA inspanningen van iedereen. We maken enkele moeilijke maar moedige en noodzakelijke keuzes. Enkel op die manier kan onze sociale zekerheid overeind gehouden worden. We moeten hervormen om het systeem terug duurzaam te maken. Op het einde van de legislatuur in 2019 zullen de sociale uitgaven in de meerjarenbegroting van het Plan V zo n 8,5 miljard euro hoger liggen dan in het begin. Een stijging van gemiddeld 2% nominaal per jaar. 9/ Verandering voor Vooruitgang

11 Keuze voor een echt sociaal beleid Leefloon optrekken tot de Europese armoedegrens De N-VA maakt duidelijke keuzes. We bieden bescherming aan wie het echt nodig heeft en verhogen tegen het eind van de legislatuur het leefloon tot de Europese armoedegrens, rekening houdend met de toegekende (sociale) voordelen. Geen loze belofte maar een duidelijk budgettair engagement. We koppelen het recht op sociale bijstand aan de plicht om gemeenschapsdienst te verrichten. Wie als leefloner niet voltijds betrokken is bij activering of hiervoor niet meteen in aanmerking komt, moet gemeenschapsdienst verrichten. Onze gemeenten zijn de uitgelezen partners om de gemeenschapsdienst te organiseren. Het uitgangspunt is dat mensen maximaal betrokken blijven bij de arbeidsmarkt, niet sociaal geïsoleerd raken en hun eigenwaarde niet verliezen Werkloosheid die beloont wie gewerkt heeft Om het verzekeringsprincipe in de werkloosheid te herstellen, maken we de duur van de werkloosheidsuitkering afhankelijk van het aantal voordien gewerkte jaren, met een Pensioenuitgaven Federale gezondheidszorg Arbeidsongevallen en invaliditeit Passief arbeidsmarktbeleid Overige Totaal extra uitgaven in 2019 t.o.v maximum van twee jaar en gevolgd door een forfaitaire activeringsuitkering van maximum één jaar of de duur van de opleiding. In deze eerste fase vangen we de werkloze financieel beter op door een hogere vervangingsratio. Dit zorgt ervoor dat de werkloosheidsuitkering dichter ligt bij het loon dat de werknemer kreeg toen hij/zij actief was. Zo beperken we aanzienlijk de sociale en financiële impact voor wie zonder job valt. Gekoppeld aan de verschillende loonlastenverlagingen willen we met de hervorming van de werkloosheidsuitkering de vicieuze cirkel van de inactiviteitsvallen breken. Tegelijk versterken we de activering, beroepsopleiding en arbeidsintegratie van werkzoekenden. De aparte stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) en de inschakelingsuitkering (wachtuitkering) laten we uitdoven. In de plaats + 6,9 miljard + 2,1 miljard + 1,2 miljard - 2,9 miljard + 1,2 miljard + 8,5 miljard hiervan garanderen we jonge werkzoekenden binnen de vier maanden een persoonlijke ondersteuning bij het zoeken naar een job, een intensieve begeleiding, beroepsopleiding of (tijdelijke) werkervaring. Voor 50plussers volgen we de weg van de geleidelijkheid om de werkloosheidsuitkering te beperken in de tijd. Voor de huidige 50plussers blijft de bestaande situatie behouden. Voor de nieuwe 50plussers voorzien we overgangsmaatregelen en nemen we maatregelen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. We doen dit door de loonkosten substantieel te verlagen want vandaag worden deze mensen uit de markt geprijsd. Verder verhogen we de activering en zorgen we er op langere termijn voor dat een correcte verloning meer dan vandaag vertrekt vanuit de competenties van de werknemer en niet of minder van leeftijd of anciënniteit. 10/

12 Pensioenen beschermd Gelet op de stijgende levensverwachting, de vergrijzing en de oplopende kostprijs voor de sociale zekerheid rest ons geen andere keuze dan met z n allen meer en langer aan de slag te gaan en te blijven. De grondige pensioenhervorming waarvan al zo lang sprake is, moet er de komende jaren ook écht komen. Bij ongewijzigd beleid loopt de extra kost voor de pensioenen tegen 2019 op met 7,9 miljard euro. Geen enkele partij investeert meer in pensioenen dan de N-VA. De N-VA wil dat iedereen die gepensioneerd is, ook recht heeft op een degelijk basispensioen. De eerste pensioenpijler (het wettelijk pensioen) moet een goede bescherming bieden voor de oude dag. Ten opzichte van vandaag voorzien we 6,9 miljard euro extra aan het einde van de legislatuur. Dat is meer dan de traditionele partijen tenzij die hun algemene groeinorm niet toepassen op de pensioenuitgaven. Als dat niet het geval zou zijn, zou dit betekenen dat deze partijen meer moeten snoeien op andere domeinen binnen de sociale zekerheid. Wat is het verschil met ongewijzigd beleid? We beperken de pensioeninstroom via een malus bij vervroegde uittrede (-2,5 miljard euro, zie verder) en voorzien maar liefst 1,5 miljard euro extra om te investeren in de laagste en de middenpensioenen. Samen zorgt dat er voor dat in 2019 de uitgaven voor private pensioenen 6,9 miljard euro hoger zullen liggen dan vandaag. Bijna twee derden van de nieuwe investeringen (ca. twee derden van de 1,5 miljard euro) reserveren we voor de laagste pensioenen. Met de rest verhogen we ook de middenpensioenen. Zo garanderen we dat het minimumpensioen voor wie het echt nodig heeft, wordt opgetrokken tot op het niveau van de armoedegrens, zoals Europees gedefinieerd, rekening houdend met de toegekende sociale voordelen. Verder in deze nota wordt meer in detail stilgestaan bij hoe we deze pensioenhervormingen in de praktijk zien (cfr. infra). 11/ Verandering voor Vooruitgang

13 3. Financiële zekerheid, Transparante besparingen Om de cijfers uit het rood te halen én om gelijktijdig forse impulsen te geven aan de economie is een ambitieus financieel plan nodig. Een plan waarbij aan het begin van de legislatuur inspanningen gevraagd worden van iedereen. Van de overheid, van de ondernemingen en van de burger. Enkel op die manier kan de aanzet worden gegeven voor een duurzaam economisch herstel én een begrotingsoverschot Meerjarenbegroting met herstelbeleid vanaf dag één Plan V wacht niet tot het einde van de legislatuur om voor werkgevers en werknemers de lasten te verlagen. We willen vanaf dag één een boost geven aan de economie en tegelijk maatregelen nemen om de begroting op orde te zetten. Zo zaaien we aan het begin van de legislatuur de kiemen van een gezonde en duurzame economische groei. Hogere groei omdat meer mensen langer aan het werk gaan, is immers de meest sociale manier om de federale begroting uit de rode cijfers te halen en de vergrijzing op te vangen. Herstelbeleid Rekening op orde Hogere werkloosheidsuitkering Optrekken pensioenen Optrekken leefloon Hogere sociale werkbonus Lagere personenbelasting Afschaffen pestbelastingen Lagere werkgeversbijdrage Begroting op orde Passief arbeidsmarktbeleid Loonvorming en index Werking Federale overheid Beperking pensioeninstroom Tragere groei gezondheidszorg Ecofisc., ind. belastingen Nucleaire rente Fraude bestrijding Terugverdieneffecten Rentewinst 12/

14 Rekeningen op orde Herstelbeleid vanaf dag 1 Rentewinst Terugverdieneffecten Fraudebestrijding Nucleaire rente Ecofisc., ind. belastingen O , Hogere werkloosheidsuitkering Optrekken pensioenen Tragere groei gezondheidszorg Beperking pensioenstroom Optrekken leefloon Hogere sociale werkbonus Werking federale overheid Loonvorming en niet-indexering Lagere personenbelasting Afschaffen pestbelastingen Passief arbeidsmarktbeleid Overige Lagere werkgeversbijdrage Begroting op orde 2019 Het herstelbeleid werd hoger toegelicht. Plan V toont niet alleen welke maatregelen nodig zijn en waar we in 2019, aan het einde van de legislatuur, willen staan. We maken ook duidelijk welke weg we, jaar na jaar, willen volgen om dit doel te bereiken. We zeggen niet alleen dat de uitgaven beperkt moeten worden; we zeggen ook hoeveel er voor bepaalde beleidsdomeinen daarbovenop komt. We tonen transparant welke keuzes we maken en waarom we geloven dat ze nodig zijn. Herstelbeleid (in miljoen euro) Verbetering competitiviteit Niet-indexering 2015 pm pm pm pm pm Algemene verlaging werkgeversbijdrage Afschaffen pestbelastingen Werken belonen 1 ste fase personenbelasting de fase personenbelasting Verhoging sociale werkbonus Nieuw sociaal beleid Optrekken leefloon naar EU-armoedegrens Verhoging van de laagste pensioenen Verhoging van de middenpensioenen Verhoging initiële werkloosheidsuitkeringen Kostprijs begroting op orde zetten Totale kostprijs herstelbeleid (Entiteit I) / Verandering voor Vooruitgang

15 3.2. Meerjarenbegroting met ingevulde besparingen We brengen de zaken zoals ze zijn. De budgettaire toestand vraagt inspanningen van iedereen, vooral in het begin van de volgende legislatuur. Tegelijk bieden we perspectief, want er is een uitweg. We snoeien om te groeien. We leveren in het begin inspanningen om nadien te profiteren van meer groei, extra banen en hogere koopkracht. De maatregelen die hieronder schematisch staan opgesomd, worden lager in de nota meer in detail toegelicht. Financiering (in miljoen euro) Besparing: Moesennorm Afbouwen passief arbeidsmarktbeleid Niet-indexering Exploitatie- en werkingskosten federale overheid Nieuwe pensioeninstroom beperken Tragere groei budget federale gezondheidszorg Aanvullende financiering Ecofiscaliteit, indirecte belastingen Nucleaire rente Fraudebestrijding Terugverdieneffecten herstelbeleid Rentewinst Overige Totale financiering De Moesen-norm Om te besparen, hanteren we tijdelijk de Moesen-norm op het federale niveau. Dat wil niet zeggen dat wij alle uitgaven strikt blokkeren. We blokkeren het totaalbedrag aan primaire federale overheidsuitgaven (Federale overheid én Sociale zekerheid) nominaal op het niveau van het vorige jaar (en we houden dit vast tot en met 2016). Daarbij compenseren we meeruitgaven in bepaalde beleidsdomeinen (zoals pensioenen) door besparingen in andere beleidsdomeinen. 14/

16 DE MOESEN-NORM Kosten (in miljoen euro) Primaire uitgaven Entiteit I (ongewijzigd beleid) De Moesen-norm Besparing nsioenen 2019 In haar Jaarverslag 2013 merkte de Nationale Bank overigens op dat enkel een scenario waarbij de nominale uitgaven worden gestabiliseerd een afdoend antwoord kan bieden om het begrotingstraject te halen. Hierna geven we mee hoe we deze Moesen-norm concreet invullen Eerlijke en transparante besparingen eeruitgaven pensioenen 2019 Alle partijen remmen de groei van de uitgaven in de sociale zekerheid af. Zij hanteren alle een zekere norm. Daarbij is de ene partij al ambitieuzer dan de andere. In de federale sociale zekerheid: indexering +0,9% reële groei (3D-plan) Sociale zekerheid: gezondheidsindex + 0,81% per jaar (Groeiplan) Ongewijzigd beleid 1,8% bovenop de inflatie is ons groeipad in de sociale zekerheid (sp.a-presentatie) De vraag is alleen: hoe? Hoe zullen deze partijen de uitgavengroei afremmen? Welke maatregelen leveren hoeveel op? Men durft de zaken niet bij naam te noemen. Het Plan V zet de toon door niet enkel een besparingsnorm naar voor te schuiven, maar ook duidelijk te maken hoe wij onze besparingen concreet invullen. Waar besparen, waar investeren. Wij geven antwoorden. Zoals opgemerkt, plannen we de besparingen in een meerjarig kader. Vijf grote pijlers staan hierbij centraal. Daarbij hanteren we realistische cijfers. Zo verwachten we Ongewijzigd bijvoorbeeld pas een budgettaire opbrengst beleid voor twee van deze vijf pijlers, met name de socio-economische hervormingen vanaf We houden daarbij rekening met een aankondigingseffect en voorzien overgangsmaatregelen. Ongewijzigd beleid Afbouw passief arbeidsmarktbeleid Ons stelsel van sociale bescherming maakt een steeds grotere groep van de bevolking structureel afhankelijk van uitkeringen. België geeft dubbel zoveel uit aan passief arbeidsmarktbeleid als het OESO-gemiddelde en dat bij een vergelijkbare werkloosheidsgraad. België is ook het enige land ter wereld waar de werkloosheidsuitkeringen onbeperkt zijn in de tijd werklozen, of één op de drie, ontvangt al langer dan vijf jaar een uitkering. Een groep van , of 17% van alle werklozen, zelfs al langer dan tien jaar (cijfers RVA, 2010). De uitkeringsafhankelijkheid wordt in de hand gewerkt door systemen zoals de wachtuitkering voor jonge schoolverlaters en het brugpensioen. Onlangs zijn deze systemen van naam veranderd wachtuitkering werd inschakelingsuitkering en brugpensioen werd werkloosheid met bedrijfstoeslag in werkelijkheid bleven ze grotendeels ongewijzigd. Ondanks de oplopende kosten van de vergrijzing blijft de federale regering werknemers vanaf 52 jaar op grote schaal op brugpensioen sturen. Zo zijn er anno bruggepensioneerden of meer dan in 2005 bij het afsluiten van het Generatiepact, terwijl veel van deze mensen zich wel nog actief kunnen inzetten op de arbeidsmarkt. 15/ Verandering voor Vooruitgang

17 Gemiddelde uitgaven passief arbeidsmarktbeleid Gemiddelde uitgaven passief arbeidsmarktbeleid % bbp Belgie N-VA - voorstel België Buurlanden OESO We besparen op de uitgaven door onder meer: de werkloosheidsuitkering te beperken in de tijd tot maximum 2 jaar. In een tweede fase is er een lagere forfaitaire activeringsuitkering beperkt tot één jaar of de duur van de opleiding. Vervolgens is er de sociale bijstand met bijhorende gemeenschapsdienst (zie hoger); de instroom in het stelsel van brugpensioen stop te zetten; de instroom in het stelsel van de wachtuitkering stop te zetten; de financiële compensatie bij loopbaanonderbreking en tijdskrediet te beperken tot de gemotiveerde verloven voor zorg en opleiding. Voor deze beleidskeuzes rekenen we pas op budgettaire resultaten vanaf Ook na deze hervorming zullen de uitgaven voor het passief arbeidsmarktbeleid nog steeds hoger liggen dan het gemiddelde in onze buurlanden en een stuk hoger dan het OESO-gemiddelde Moderne loonvorming en index Het nieuw model van loonvorming ( all-in akkoorden ) vanaf 2016 en de (gedeeltelijke) niet-indexering in 2015 worden hoger in deze nota beschreven. Zoals opgemerkt kennen we in 2015 de volledige indexering toe aan de pensioenen en de laagste sociale uitkeringen Verlaging werkings- en investeringskosten overheid We besparen op de werkings- en investeringskosten van de federale overheid (exclusief sociale zekerheid). In een land met een overheidsbeslag van 54% en een nog steeds stijgend uitgavenritme, is daar voldoende ruimte voor. Dat bewijzen de cijfers in het buitenland. In Nederland bedragen de totale overheidsuitgaven 51% van het bbp, in Duitsland is dit maar 45%, het Europees gemiddelde ligt op 48,5%. Concreet stellen we onder meer voor: te focussen op de kerntaken van de overheid; administratieve overlast afbouwen; ambtenaren selectief te vervangen; een hogere efficiëntie; toename van digitale toegang; verminderen exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven; screenen subsidies; beheersmanagement optimaliseren. 16/

18 Nieuwe pensioeninstroom beperken Wie een leven lang werkt, moet uitzicht hebben op een behoorlijk pensioen om ook op zijn oude dag een aangenaam leven te kunnen leiden. De betaalbaarheid van de pensioenen hangt nu als een zwaard van Damocles boven onze sociale zekerheid. Buiten enkele beperkte ingrepen is er de voorbije jaren niets in huis gekomen van de grote pensioenhervorming die al zo lang wordt aangekondigd. De maatregelen van de regering-di Rupo zullen op kruissnelheid 0,3% à 0,4% van ons bbp opbrengen, amper een twintigste van de vergrijzingsinspanning die de Europese Commissie voorspelt. Het pensioen moet belonen wie gewerkt heeft. Het wettelijk pensioen (de eerste pijler) zorgt daarbij voor solidariteit over de generaties heen en blijft in onze pensioenhervorming de basis voor het behoud van de levensstandaard op de oude dag. De N-VA wil de instroom beperken maar houdt de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar (zie verder). Bij ongewijzigd beleid loopt de extra kost voor de pensioenen tegen 2019 op met 7,9 miljard euro. De vermindering van de instroom via de malus bij vervroegde uittrede, levert een besparing op van 2,5 miljard. Samen met de 1,5 miljard extra investering voor de verhoging van de laagste en middenpensioenen (zie hoger) resulteert dit in ons pensioenplan per saldo op 6,9 miljard euro extra pensioenuitgaven tegen Concreet stellen we onder meer voor: We versterken de leefbaarheid van de eerste pensioenpijler door bij de pensioenberekening meer rekening te houden met de betaalde bijdragen, de evolutie van de draagkracht van de actieve bevolking en de evolutie van de levensverwachting. De techniek die we voorstellen is die van het rugzakprincipe, een berekening waarbij langer werken en meer bijdragen altijd leiden tot een hoger pensioen. De pensioenleeftijd blijft op 65 jaar, een volledige loopbaan bedraagt 45 jaren. Wie 65 jaar is en 45 jaar heeft bijgedragen, krijgt de keuze: hij kan van een volwaardig pensioen genieten of hij kan blijven werken onder dezelfde voorwaarden (fiscaal en parafiscaal) als de andere werkenden die actief zijn. In dat geval ontvangt hij zijn pensioen, combineert hij dit met zijn aanvullend loon, maar bouwt hij geen extra pensioenrechten meer op. Zo creëren we een win-winsituatie waarbij de werknemer extra inkomsten kan verwerven (bonus), terwijl de sociale zekerheid verder wordt gefinancierd met sociale bijdragen. Wie 65 jaar is en nog geen 45 jaar bijgedragen heeft, kan er eveneens voor kiezen om te blijven werken. Zo kan hij verdere pensioenrechten opbouwen (tot loopbaan van 45 jaar) om een volledig pensioen te verwerven. Wie nog geen 65 jaar is, kan in bepaalde gevallen toch reeds op pensioen. We beperken de mogelijkheid om vervroegd met rustpensioen te gaan tot maximaal vijf jaar, dus vanaf 60 jaar. Wie gebruik maakt van deze mogelijkheid krijgt een vermindering (malus) van het pensioenbedrag. Deze vermindering wordt berekend op basis van het aantal jaren vervroegde uittreding (als compensatie voor de kortere loopbaan dan 45 jaar). Dergelijke malus geldt vandaag in de andere Europese landen. Vroeger bestond die ook in België (-5% per jaar vervroegde uittrede), maar in 1992 werd deze afgeschaft voor werknemers, en vanaf 2014 wordt de malus afgeschaft voor zelfstandigen. Een derde van de wettelijke pensioenrechten is vandaag gebaseerd op gelijkgestelde periodes waarvoor geen arbeidsprestaties noch sociale bijdragen geleverd werden. Het lijdt geen twijfel dat een wereldreis maken of een sabbatjaar nemen een bijzonder leerrijke en vruchtbare ervaring kan zijn, maar wie intussen wél bijdragen blijft betalen, moet hier niet voor opdraaien. Daarom zullen we grondig wieden in de wildgroei van gelijkgestelde periodes, zoals de gelijkstelling voor zeer langdurig werklozen (langer dan twee jaar). Periodes van ziekte of onderbreking van de loopbaan voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof worden wel gelijkgesteld voor de pensioenopbouw. We maken dus niet langer de maatschappelijke keuze voor korte carrières en de laagste pensioenen van de OESO, maar voor langer werken en betere pensioenen net zoals in de Scandinavische landen en in Nederland. Hiervoor rekenen we pas op eerste budgettaire resultaten vanaf / Verandering voor Vooruitgang

19 Tragere groei budget federale gezondheidszorg De uitgaven voor gezondheidszorg liggen in ons land boven het Europese gemiddelde, maar onze gezondheidszorg is niet op alle vlakken even efficiënt. In het licht van de vergrijzing en de steeds sneller evoluerende technologie, die de kostprijs van de gezondheidszorg nog zullen opdrijven, is een omslag dringend nodig om ons systeem van goede gezondheidszorgen te kunnen behouden. De versnippering van ons gezondheidsbeleid resulteert volgens de OESO in hoge administratie- en coördinatiekosten. Na de zesde staatshervorming zal het beleid echter nog meer versnipperd zijn dan vandaag. Zo bestaat het budget voor ziekenhuizen uit een (klein) Vlaams deel en een (zeer groot) federaal deel, dat bovendien gespreid blijft over twee instellingen (RIZIV en FOD Volksgezondheid). De programmatie is federaal, maar de controle en de inspectie zijn Vlaams. Wij volgen de analyse van het Rekenhof met betrekking tot de indexatie: Het toegestane indexvolume (het bedrag zoals opgenomen in de globale begrotingsdoelstelling) blijkt substantieel groter te zijn dan het nodige indexvolume (het bedrag zoals bepaald aan de hand van de indexeringsregels die gelden in de verplichte ziekteverzekering). Uit het rapport begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging van 2011 blijkt dat 55% van de voorziene indexprovisie voldoende was om de benodigde uitgaven te indexeren volgens de regels (tabel 3 op pagina 17). Bijgevolg kiezen wij ervoor om de uitgaven in 2015 en 2016 te bevriezen. Vanaf 2017 kunnen deze opnieuw stijgen zodat ze tegen 2019 met 2,1 miljard euro groeien. Binnen het budget van de gezondheidszorg gaan we op zoek naar efficiëntiewinsten, winsten die er volgens het recente boek van professor Annemans zeker moeten te vinden zijn. De middelen die we hiermee vrijmaken investeren we opnieuw in de belangrijkste noden van de gezondheidszorg zoals de terugbetaling van de klinische psychologie. Concreet stellen we onder meer voor: De overheid moet streven naar zoveel mogelijk administratieve vereenvoudiging en informatisering, zodat zorgverstrekkers kunnen focussen op de patiënt. Gegevensoverdracht moet, met respect voor de privacy van de patiënt, elektronisch gebeuren en het verzamelen van data moet relevant zijn. Hierdoor zullen patiënten minder lang moeten wachten op de terugbetaling van geneesmiddelen, zijn resultaten van onderzoeken sneller beschikbaar en worden overbodige onderzoeken vermeden. Elke euro die we investeren in de gezondheidszorg moet zinvol zijn. Dat betekent dat we beslissingen moeten nemen op basis van wetenschappelijke principes. Wat werkt, heeft een plaats in onze gezondheidszorg, wat niet werkt niet. Die regel garandeert ook de veiligheid van de patiënt. Zinvol gaat overigens verder dan enkel de werkzaamheid. Zinvol betekent ook kostenefficiënt en kwalititeitsbevorderend. Zo zal er verstandiger met geneesmiddelen moeten omgesprongen worden en moet het aanbod van bepaalde diensten worden afgestemd op de vraag. Daarom is er nood aan een goede planning van diensten en afdelingen, gekoppeld aan flexibele normen en minimale activiteiten. 18/

20 Zesde staatshervorming maakt van Vlaamse regering besparingsregering Vlaanderen heeft de voorbije jaren een omvangrijke inspanning geleverd om als eerste regio in België en Europa de begroting in evenwicht te krijgen. Vanaf 2009 sloeg de nieuwe minister van Financiën en Begroting Philippe Muyters (N-VA) de hand aan de ploeg. Op 1,5 jaar tijd ( ) werden de budgettaire tekorten weggewerkt, waarbij er in totaal ongeveer 3,5 miljard euro bespaard werd (op een budget van toen ongeveer 25 miljard euro). Vanaf 2011 slaagde de Vlaamse regering erin om 3 jaar op rij de begroting met een evenwicht af te sluiten en ook voor 2014 diende de regering een begroting in evenwicht in. Dat betekent dat de volgende Vlaamse regering al meteen bijkomende investeringen had kunnen doen: 500 miljoen euro in 2015 tot zelfs 1,8 miljard euro in Echter, door de 6de staatshervorming krijgt Vlaanderen opnieuw een forse factuur gepresenteerd van de regering-di Rupo. De federale regering schuift in totaal 2,5 miljard euro van haar begrotingstekort door naar de deelstaten ( ). Daarbovenop komt nog een negatief effect omdat de uitgavengroei voor sommige nieuwe bevoegdheden wordt onderschat en de inkomsten in de Bijzondere Financieringswet worden overschat (elasticiteiten). De Vlaamse regering zou volgende legislatuur een sociale investeringregering kunnen zijn, maar zal nu door de zesde staathervorming opnieuw een grote besparingsoperatie moeten doorvoeren. Op kruissnelheid moet een tekort van 1,3 miljard euro weggewerkt worden en dit op twee jaar tijd, nl. in En dan is er nog nauwelijks investeringsruimte gecreëerd. We werken dit tekort zo snel mogelijk weg en houden vast aan het principe om de begroting elk jaar opnieuw in evenwicht af te sluiten Focus op besparingen; beperkte aanvullende financiering De N-VA focust op besparingen om het begrotingsoverschot te halen en het herstelbeleid te financieren. Deze concreet ingevulde maatregelen zorgen voor meer dan 70% van het financieel plaatje. Daarnaast wordt voorzien in een aanvullende financiering, die beperkt is tot amper 12,5% van de totale kost. We voeren een aantal hervormingen door in de ecofiscaliteit en in de indirecte belastingen. Zo verhogen we enkele accijnzen op schadelijke producten en inkomsten uit milieuvervuilende activiteiten. Duurzame en ecologische producten willen we meer dan vandaag aanmoedigen. We verbeteren ook de inning van de BTW-inkomsten die we nu mislopen niet alleen door fraude maar bijvoorbeeld ook door uitgestelde betalingen, statistische fouten, Uit een recente studie van de Europese Commissie blijkt dat 16% van de potentiële btw-ontvangsten in België niet correct geïnd wordt. Financiering 70.87% 12.43% 11.69% 5.01% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% % Besparingen Ecofisc. en indirecte belastingen Terugverdieneffecten Rentewinst 19/ Verandering voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Tax shift / Federale regering

Tax shift / Federale regering Tax shift www.vereeck.be lode.vereeck@uhasselt.be 099/59.9. Federale regering Krachtlijnen van het regeerakkoord gezond financieel-economisch beleid sanering = 100% bezuinigingen (8,1 miljard) o.a. sociale

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! Persdossier Brussel, 25 januari 2016 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! 1) Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden betaalden al meermaals de prijs a. Indexsprong: de sociale uitkeringen

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

4. Nu zien we echte verandering. Hebt u niet te lang zitten klooien met PS?

4. Nu zien we echte verandering. Hebt u niet te lang zitten klooien met PS? ONS VERHAAL 1. Waar heeft CD&V het verschil gemaakt? Zowel voor als na de verkiezingen hebben wij gezegd dat de komende vijf jaar moeten gaan over economische groei mét sociale vooruitgang. Dat evenwicht

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent 1 2 De Perfecte Storm Samenloop van drie crisissen die economische

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Werkloosheid Vacatures Loonkosten Loopbanen Man vrouw Sectoren Evoluties arbeidsmarkt Werkloosheidscijfers België Jaar België

Nadere informatie

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang Laakdal, 28 februari 2014 CD&V stelt als eerste zijn programma voor: duidelijk, doelgericht en duurzaam en maakt een duidelijke

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 Voorstellen voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels Studiedag leraren economie, 20 januari 2015 Opzet van

Nadere informatie

BEGROTING EN HERVORMINGEN

BEGROTING EN HERVORMINGEN BEGROTING EN HERVORMINGEN NALEVING VAN DE EUROPESE BEGROTINGSVERBINTENISSEN VAN BELGIË VERDERZETTEN VAN DE STRUCTURELE HERVORMINGEN INZETTEN OP DE STRATEGISCHE INVESTERINGEN ZATERDAG 15.10.2016 - BRUSSEL

Nadere informatie

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Stefan Van Parys Bruno Eugène INTERN Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 werkgelegenheid ondersteunen en koopkracht verhogen Doelstellingen 1 2 3 4 5 6 7 Budgettaire engagementen respecteren

Nadere informatie

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers Moedige overheden Stille kampioenen = ondernemingen Gewone helden = burgers Vaststellingen Onze welvaart kalft af Welvaartscreatie Arbeidsparticipatie Werktijd Productiviteit BBP Capita 15-65 Bevolking

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Groen wil fundamentele hervorming van de pensioenen: Basispensioen werkt 22% armoede bij ouderen weg

Groen wil fundamentele hervorming van de pensioenen: Basispensioen werkt 22% armoede bij ouderen weg Groen wil fundamentele hervorming van de pensioenen: Basispensioen werkt 22% armoede bij ouderen weg 0 Voorstel Impulscongres Zaterdag 19 en zondag 20 oktober vindt het tweedaagse congres van Groen plaats

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel Page 1 of 6 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel en aan wat? door Phi-Rana di, 2013-11-12 15:45 Phi-Rana Er wordt vaak gezegd

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Zorgondersteuning vzw

Zorgondersteuning vzw Zorgondersteuning vzw Congres Zorg Voor meer met Minder Zorgondersteuning vzw 1 Stijgende Noordzeespiegel door de vergrijzing 1/4 1/5 1/2 Quo vadis, België? p.11 Het Belgische piramidespel Demografische

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

FEDERAAL REGEERAKKOORD. Toetredingscongres Brussel 9 oktober 2014

FEDERAAL REGEERAKKOORD. Toetredingscongres Brussel 9 oktober 2014 FEDERAAL REGEERAKKOORD Toetredingscongres Brussel 9 oktober 2014 REGEERAKKOORD IS EEN ECONOMISCHE STRATEGIE GESTOELD OP GROEI en VRIJHEID VAN GROEIPLAN NAAR GROEIBELEID BEGROTING IN EVENWICHT SANERING

Nadere informatie

Twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand

Twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Kim De Witte Studiedienst PVDA 1 Allemaal twee tot vijf jaar langer werken... 2 1.1 Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

REGEERAKKOORD: DOOF VOOR DE WERKNEMERS EN DE GERECHTIGDEN OP SOCIALE UITKERINGEN GUL VOOR WERKGEVERS EN VERMOGENDEN

REGEERAKKOORD: DOOF VOOR DE WERKNEMERS EN DE GERECHTIGDEN OP SOCIALE UITKERINGEN GUL VOOR WERKGEVERS EN VERMOGENDEN REGEERAKKOORD: DOOF VOOR DE WERKNEMERS EN DE GERECHTIGDEN OP SOCIALE UITKERINGEN GUL VOOR WERKGEVERS EN VERMOGENDEN Persconferentie Gemeenschappelijk Vakbondsfront Brussel, 15 oktober 2014 Vooraf 16 juni

Nadere informatie

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers 1 Persontmoeting 28 maart 2012 Agenda 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? 1 ste pijler waarborgen 2 de pijler verder uitbouwen 3 de pijler stimuleren Besluit Questions & Answers 2 Persontmoeting

Nadere informatie

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap Brussel, 16 juni 2009 160609_Begrotingsadvies 2009_ tussentijds Advies Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap 2009 2014 Inleiding Volgens de gebruikelijke procedure brengt

Nadere informatie

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De toekomst van de welvaartsstaat Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De actieve welvaartsstaat herbekeken De duurzaamheid van het succes van de welvaartsstaat Investeren in kinderen Beleidsuitdagingen

Nadere informatie

De pensioenkloof tussen België en haar buurlanden

De pensioenkloof tussen België en haar buurlanden De pensioenkloof tussen België en haar buurlanden Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Een pensioenkloof met de buurlanden van 11 tot 43 procent... 2 1.1 Wettelijke pensioenrechten... 2 1.2 Vervangingsratio

Nadere informatie

Evaluatie van de pensioenbonus

Evaluatie van de pensioenbonus Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 72e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2012 Evaluatie van de pensioenbonus HOGE RAAD VAN FINANCIEN Studiecommissie voor de vergrijzing D it is een

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand

Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Allemaal twee tot vijf jaar langer werken... 2 1.1 Verhoging van de wettelijke

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare sector - Loopbaanonderbreking

nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare sector - Loopbaanonderbreking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare sector - Loopbaanonderbreking Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Brochure Vlaanderen betaalt de Belgische factuur juni 2013

Veelgestelde vragen Brochure Vlaanderen betaalt de Belgische factuur juni 2013 1. Wat zijn transfers? Er zijn twee soorten transfers: expliciete en impliciete. Een expliciete transfer is een vooraf bepaald bedrag via een wettelijk en gecontroleerd mechanisme. In België is dit bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

Allemaal langer werken voor minder pensioen?

Allemaal langer werken voor minder pensioen? Allemaal langer werken voor minder pensioen? Kim De Witte Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Structuur van de uiteenzetting Drie onderdelen 1. Pensioenplan van de regering Michel De Wever: langer werken

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden loopt op tot 48 procent

Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden loopt op tot 48 procent Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden loopt op tot 48 procent Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden... 2 1.1 Wettelijke pensioenrechten in vergelijking

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

3 D PLAN ECONOMISCHE GROEI MET SOCIALE VOORUITGANG

3 D PLAN ECONOMISCHE GROEI MET SOCIALE VOORUITGANG CD&V 3 D PLAN ECONOMISCHE GROEI MET SOCIALE VOORUITGANG 3 D PLAN CD&V ECONOMISCHE GROEI MET SOCIALE VOORUITGANG LASTENVERLAGING SOCIALE VOORUITGANG INVESTERINGEN 3 D PLANVOOR DE TOEKOMST 1 2 3 SOCIAAL

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

DOCUMENTATIENOTA CRB

DOCUMENTATIENOTA CRB DOCUMENTATIENOTA CRB 2010-1261 Effecten van de (para)fiscale veranderingen op de ontwikkeling van de nettolonen tegen constante prijzen van 1996 tot 2009: globalisatie van de resultaten CRB 2010-1261 14

Nadere informatie

Toelichting bij de kostprijsberekening van het Vlaams Belang-programma

Toelichting bij de kostprijsberekening van het Vlaams Belang-programma Zuurstof voor het bedrijfsleven Toelichting bij de kostprijsberekening van het Vlaams Belang-programma Vlaanderen krijgt klappen. Het aantal faillissementen neemt almaar toe. Maand na maand worden nieuwe

Nadere informatie

Vijf wetsvoorstellen voor zekere pensioenen

Vijf wetsvoorstellen voor zekere pensioenen Vijf wetsvoorstellen voor zekere pensioenen Open Vld wil pensioendebat opstarten in parlement 23 juni 2011 Waarom een pensioenhervorming? De betaalbaarheid van de pensioenen is dé uitdaging voor de komende

Nadere informatie

Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens

Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Afschaffing pensioenbonus: tot 187,2 minder pensioen per maand... 2 1.1 De vroegere

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht PVDA Studiedienst Februari 2015 M. Lemonnierlaan 171 1000 Brussel http://pvda.be/pvda/studiedienst Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht Volgens de regering heeft

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014

Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014 Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014 Beste vriendinnen en vrienden, Dit is fantastisch! De enorme opkomst voor dit schitterend congres. Ik ben deze middag een trots boegbeeld. Om

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

Verkiezingsprogamma s en pensioenen. Een vergelijking van de standpunten van de Vlaamse politieke partijen.

Verkiezingsprogamma s en pensioenen. Een vergelijking van de standpunten van de Vlaamse politieke partijen. Verkiezingsprogamma s en pensioenen Een vergelijking van de standpunten van de Vlaamse politieke partijen. Rudi Goris Lector/onderzoeker KHLeuven Departement Economisch Hoger Onderwijs - KHLeuven 15-5-2014

Nadere informatie

Evaluatie van de effecten van bepaalde regeringsmaatregelen op de economische groei en de werkgelegenheid

Evaluatie van de effecten van bepaalde regeringsmaatregelen op de economische groei en de werkgelegenheid Hoorzitting van de commissie Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers Evaluatie van de effecten van bepaalde regeringsmaatregelen op de economische groei en de werkgelegenheid 4 februari

Nadere informatie

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 De federale regering heeft allerlei besparingsmaatregelen voor ons in petto. De maatregelen die ons het hardst zullen treffen, hebben te

Nadere informatie

Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier?

Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier? Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier? Al jaren proberen opeenvolgende regeringen de werkgelegenheid in ons land op te krikken om zo de vergrijzing betaalbaar te houden. Tegen 22

Nadere informatie

Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen. www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/

Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen. www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/ Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/ 0 DE AANBEVELINGEN VAN DE Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 www.pensioen2040.belgië.be 1 Wettelijke

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS DE WEERSLAG OP HET RUSTPENSIOEN Als we over pensioen spreken moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de wettelijke

Nadere informatie

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA Sociale rechten en handicap POSITIENOTA FEBRUARI 2015 1. INLEIDING Onder sociale rechten verstaan wij rechten die toegekend worden door het socialezekerheidssysteem, zoals de geneeskundige verzorging,

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

BEGROTINGSCONTROLE 2016

BEGROTINGSCONTROLE 2016 BEGROTINGSCONTROLE 2016 EEN ZORGVULDIGE BEGROTING DIE DE EUROPESE VERBINTENISSEN RESPECTEERT Zaterdag 9.04.2016 PRINCIPES Evenwicht in 2018 Naleven van de Europese budgettaire verbintenissen : 0,6% verbetering

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 VKW Limburg en UNIZO Limburg houden de vinger aan de pols van de Limburgse economie POL Themabevraging januari 2017 Outlook 2017 1 Evaluatie 2016 volgens sector

Nadere informatie

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit Wat zegt sp.a over de kinderbijslag De kinderbijslag wordt straks een Vlaamse bevoegdheid. We willen een sterk vereenvoudigd systeem van kinderbijslag waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk

Nadere informatie

Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën

Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Luc Van Meensel Patrick Bisciari Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën DS.16.08.374_NL Structuur

Nadere informatie

ZUURSTOF VOOR DE HORECA

ZUURSTOF VOOR DE HORECA ZUURSTOF VOOR DE HORECA INLEIDING België horecaland bij uitstek Uniek in Europa Horeca belangrijke economische sector: Eén van de grootste werkgevers in ons land 55.000 horecazaken en 120.000 personeelsleden

Nadere informatie

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK 1.500,00 1.700,00 1.900,00 2.100,00 2.300,00 2.500,00 2.700,00 2.900,00 3.100,00 3.300,00 3.500,00 3.700,00 3.900,00 4.100,00 4.300,00 4.500,00 4.700,00 4.900,00 5.100,00 5.300,00 5.500,00 5.700,00 5.900,00

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK 1.500,00 1.700,00 1.900,00 2.100,00 2.300,00 2.500,00 2.700,00 2.900,00 3.100,00 3.300,00 3.500,00 3.700,00 3.900,00 4.100,00 4.300,00 4.500,00 4.700,00 4.900,00 5.100,00 5.300,00 5.500,00 5.700,00 5.900,00

Nadere informatie

Verpletterende maatregelen

Verpletterende maatregelen FEDERAAL REGEERAKKOORD Verpletterende maatregelen Startende personeelsleden In je portefeuille! Loopbaanonderbreking En daar boven op Startende personeelsleden Sterke vermindering van de werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Inleiding Bij de pensioenhervorming van 1996 werd besloten de pensioenleeftijd van vrouwen in

Nadere informatie

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep:

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep: Beste vrienden, We zijn aan het einde gekomen van een gevulde dag, met interessante sprekers. Over generaties heen en tussen generaties in, het debat voeren over solidariteit is niet evident. Maar waar

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Het mes in uw aanvullend pensioen

Het mes in uw aanvullend pensioen Het mes in uw aanvullend pensioen Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Verlaging rendementsgarantie en verhoging aanvullende pensioenleeftijd... 2 1.1 Verlaging rendementsgarantie... 2 1.2 Verhoging aanvullende

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Zuurstof voor de horeca

Zuurstof voor de horeca Zuurstof voor de horeca INLEIDING België horecaland bij uitstek Uniek in Europa Horeca belangrijke economische sector: Eén van de grootste werkgevers in ons land 55.000 horecazaken en 120.000 personeelsleden

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

grasmarkt 105/37 1000 brussel tel 02 552 02 00 fax 02 552 02 55 www.s-p-a.be info@s-p-a.be

grasmarkt 105/37 1000 brussel tel 02 552 02 00 fax 02 552 02 55 www.s-p-a.be info@s-p-a.be Politiek gaat over de mensen De uitslag van de verkiezingen behoeft geen verdere commentaar: het werd een mooie overwinning voor sp a-spirit. De verkiezingsoverwinning kent vele vaders, maar toch willen

Nadere informatie