Er worden in deze handleidingen twee manieren gebruikt om afmetingen aan te geven. Kijk voor dit apparaat naar de metrische versie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er worden in deze handleidingen twee manieren gebruikt om afmetingen aan te geven. Kijk voor dit apparaat naar de metrische versie."

Transcriptie

1 Netwerkhandleiding Voor een veilig en correct gebruik van het apparaat, dient u de Veiligheidsinformatie aandachtig door te lezen in de 'Kopieerhandleiding" voordat u het apparaat in gebruik neemt.

2 Inleiding Deze handleiding bevat gedetailleerde aanwijzingen en opmerkingen over de bediening en het gebruik van het apparaat. Lees deze handleiding voor uw eigen veiligheid en gemak zorgvuldig door vóór u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding in de buurt zodat u deze snel kunt raadplegen. Belangrijk De inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Tot de maximale mate die is omschreven in de betreffende wetten, is de fabrikant in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit storingen van dit product, verlies van opgeslagen gegevens of het gebruik van dit product en de gebruikershandleidingen die zijn meegeleverd. Zorg ervoor dat u altijd een kopie heeft of back-ups maakt van de gegevens die op dit apparaat staan opgeslagen. Documenten of gegevens kunnen mogelijk gewist worden vanwege bedieningsfouten of apparaatstoringen. De fabrikant is in geen enkel geval aansprakelijk voor documenten die door u zijn gemaakt met behulp van dit apparaat of voor de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van gegevens door u. Er worden in deze handleidingen twee manieren gebruikt om afmetingen aan te geven. Kijk voor dit apparaat naar de metrische versie. Handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Server zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. De volledige namen voor de Windows besturingssystemen zijn als volgt:. De productnamen van Windows XP zijn als volgt: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Media Center Edition Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition. De productnamen van Windows Server 2003 zijn als volgt: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition. De productnamen van Windows Server 2003 R2 zijn als volgt: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Andere productnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve bedrijven. Wij doen afstand van alle rechten op deze merken. N.B.: Sommige afbeeldingen in deze handleiding kunnen enigszins verschillen van het apparaat.

3 INHOUDSOPGAVE Handleidingen voor dit apparaat... 3 Hoe werkt deze handleiding?... 4 Symbolen Functies die beschikbaar zijn met een netwerk De printer gebruiken...5 Netwerk-TWAIN-scanner De netwerkkabel op het netwerk aansluiten De verbinding controleren... 7 Verbinding maken via de ethernetinterface Installatie van het apparaat in een netwerk Menu Gebruikersinstellingen (Instell. Interface)...9 Printer...9 Netwerk-TWAIN-scanner...10 Netwerkconfiguratie...10 Instellingen die u met de gebruikersinstellingen kunt wijzigen Windows-configuratie TCP/IP configureren Een Windows XP-computer configureren Een Windows Server 2003-computer configureren De printerfunctie gebruiken Afdrukken met een afdrukserver Afdrukken zonder afdrukserver...16 De standaard TCP/IP-poort gebruiken...16 LPR-poort gebruiken De IPP-poort gebruiken De netwerkinterfacekaart configureren met een webbrowser Eigenschappen...19 Instellingen die u met behulp van een webbrowser kunt wijzigen...20 De instellingen voor de netwerkinterfacekaart configureren Bijlage DHCP gebruiken...23 SNMP

4 Foutmeldingen op het scherm Meldingen zonder codenummers Meldingen met codenummers Specificaties...27 INDEX

5 Handleidingen voor dit apparaat In de volgende handleidingen wordt de bediening van dit apparaat beschreven. Raadpleeg de relevante delen van de handleiding voor meer informatie over specifieke functies. De geleverde handleidingen zijn specifiek per apparaattype. Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader moeten geïnstalleerd zijn om de handleidingen als pdf-bestand te kunnen bekijken. Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Hierin staat een overzicht van het apparaat en de handleiding beschrijft de systeeminstellingen (papierlades, beheerderstools, etc.) en het oplossen van problemen. Netwerkhandleiding (deze handleiding) Hierin worden de procedures beschreven om het apparaat en de computers in een netwerkomgeving te configureren. Kopieerhandleiding Hierin worden procedures, functies en probleemoplossingen beschreven voor de kopieerfunctie van het apparaat. Printer-/Scannerhandleiding Hierin worden systeeminstellingen, functies, probleemoplossingen en procedures beschreven voor de afdruk- en scanfunctie van het apparaat. 3

6 Hoe werkt deze handleiding? Symbolen In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Dit symbool duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben als de instructies niet worden opgevolgd. Dit symbool duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die licht/tamelijk ernstig letsel of schade tot gevolg kan hebben als de instructies niet worden opgevolgd. * De verklaringen hierboven zijn opmerkingen over uw veiligheid. Als deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot verkeerd ingevoerd papier, schade aan originelen of gegevens die verloren gaan. Zorg er dus voor dat u dit leest. Dit symbool duidt aan dat er voorkennis of voorbereiding voor deze bewerking vereist is. Dit symbool duidt aan dat er voor deze bewerking voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden of dat er na verkeerd gebruik van het apparaat actie moet worden ondernomen. Dit symbool duidt het volgende aan: er zijn numerieke beperkingen, functies die niet tegelijkertijd gebruikt kunnen worden of situaties waarin een bepaalde functie niet gebruikt kan worden. Dit symbool duidt een referentie aan. [ ] Geeft de namen van de toetsen aan die op het display verschijnen of refereren naar de (plastic) knoppen op de bedieningspaneel van het apparaat. 4

7 1. Functies die beschikbaar zijn met een netwerk Dit apparaat levert afdruk- en scanfuncties via een netwerk. De printer gebruiken U kunt dit apparaat op een netwerk aansluiten en het als een netwerkprinter gebruiken. CUA301 Voor meer informatie over instellingen, zie Pag.9 "Menu Gebruikersinstellingen (Instell. Interface)". Voor meer informatie over het gebruik van deze functie, zie Pag.15 "Afdrukken met een afdrukserver". 5

8 1. Functies die beschikbaar zijn met een netwerk Netwerk-TWAIN-scanner U kunt de scanfunctie van dit apparaat gebruiken met een computer die via een netwerk is aangesloten. U kunt documenten op dezelfde manier scannen als wanneer u een scanner zou gebruiken die rechtstreeks op uw computer is aangesloten. CUA302 Voor meer informatie over instellingen, zie Pag.9 "Menu Gebruikersinstellingen (Instell. Interface)". Voor meer informatie over het gebruik van deze functie, zie de Printer-/Scannerhandleiding. 6

9 2. De netwerkkabel op het netwerk aansluiten De verbinding controleren 1 CUA Poort voor 10BASE-T/100BASE-TX Poort voor het aansluiten van de netwerkinterfacekabel. Verbinding maken via de ethernetinterface Let op: Om RF-interferentie te voorkomen, moet er een netwerk-interfacekabel met een ferrietkern gebruikt worden. De netwerkinterfacekaart ondersteunt 10BASE-T- en 100BASE-TX-aansluitingen. 1. Zet de hoofdstroomschakelaar uit. Zorg ervoor dat de hoofdstroomschakelaar van het apparaat uit staat. Zie de kopieerhandleiding. 7

10 2. De netwerkkabel op het netwerk aansluiten 2. Bevestig de ferrietkern die bij het apparaat wordt geleverd aan het uiteinde van de ethernet-interfacekabel. 3. Sluit de netwerkinterfacekabel aan op de 10BASE-T/100BASE-TX-poort. CUA Zet de hoofdstroomschakelaar aan. CUA CUA Indicatielampje (oranje) Wanneer er gegevens worden verzonden of ontvangen, brandt het lampje oranje. Wanneer er geen gegevens worden verzonden of ontvangen, brandt het lampje niet. 2. Indicatielampje (groen) Wanneer 10BASE-TX of 100BASE-TX in gebruik is, brandt het LED-lampje en is deze groen van kleur. Wanneer het apparaat niet is verbonden met het netwerk, is het lampje uit. 8

11 3. Installatie van het apparaat in een netwerk Menu Gebruikersinstellingen (Instell. Interface) Dit onderdeel beschrijft de netwerkinstellingen die u kunt wijzigen met Gebruikersinstellingen (Interfaceinstellingen). Stem de instellingen af op de functies die u wilt gebruiken en op de interface die u daarbij wilt aansluiten. Deze instellingen dienen door de systeembeheerder of na overleg met de beheerder gemaakt te worden. Voor meer informatie over instellingen, zie Pag.11 "Instellingen die u met de gebruikersinstellingen kunt wijzigen". De informatie bekijken die in de lijst wordt weergegeven Deze items moeten worden ingesteld om de functie te gebruiken. Zorg ervoor dat ze ingesteld zijn voordat u de overeenkomstige functie probeert te gebruiken. Deze items moeten worden ingesteld als dat vereist is. Printer Instellingen Interface instellingen/netwerk Zie Pag.11 "Instell. Interface". IP-adres Gateway adres Ethernetsnelh. 9

12 3. Installatie van het apparaat in een netwerk Netwerk-TWAIN-scanner Instellingen Interface instellingen/netwerk Zie Pag.11 "Instell. Interface". IP-adres Gateway adres Ethernetsnelh. Netwerkconfiguratie Elke wijziging die u aanbrengt met Gebruikersinstellingen blijft van kracht, zelfs als de hoofdschakelaar of de bedrijfsschakelaar wordt uitgeschakeld of als u op de knop [Instellingen verwijderen] drukt. Het netwerk configureren met behulp van het bedieningspaneel De procedures voor de interface-instellingen zijn anders dan de gewone procedures. Nadat u Gebruikersinstellingen hebt gebruikt, moet u op de knop [Gebruikersinstellingen/Teller] drukken om af te sluiten. Als er een beheerderscode is ingesteld, wordt het invoerscherm weergegeven waarop u de beheerderscode dient op te geven. Voer de code in en druk vervolgens op de toets [OK]. Voor details over de beheerderscode, zie de Bedieningshandleiding Standaardinstellingen. 1. Druk op de [Gebruikersinstellingen/Teller]-knop. 2. Selecteer [Instell. Interface] met behulp van [ ] of [ ] en druk vervolgens op de [OK]- knop. 3. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en druk vervolgens op de toets [OK]. 4. Wijzig de instelling en druk vervolgens op [OK]. Druk op de toets [Escape] om de instelling te annuleren. 5. Druk op de [Gebruikersinstellingen/Teller]-knop. Het netwerk configureren met behulp van andere hulpprogramma's U kunt netwerkinstellingen opgeven via het bedieningspaneel en met hulpprogramma's zoals een webbrowser. In de volgende tabel worden de beschikbare instellingen getoond: 10

13 Menu Gebruikersinstellingen (Instell. Interface) Dit geeft aan dat de apparaatinstellingen gewijzigd kunnen worden. - Dit geeft aan dat de instelling vanaf dat apparaat niet gewijzigd kan worden. Naam op het bedieningspaneel Internetbrowse r Interface instellingen Netwerk IP-adres Autom. verkrijgen(dhcp) Specificeren IP-adres Subnet M Mac Ad. - Gateway adres Ethernetsnelh. - Instellingen die u met de gebruikersinstellingen kunt wijzigen Instell. Interface IP-adres Voordat dit apparaat in een netwerkomgeving kan worden gebruikt, dient u het IP-adres en het subnetmasker te configureren. Autom. verkrijgen(dhcp) Specificeren Wanneer u [Specificeer] selecteert, voert u het "IP=adres:" en "Subnetmasker" als "xxx.xxx.xxx.xxx" in ("x" geeft een getal aan). IP-adres: Subnetmasker: Standaardinstelling: Autom. verkrijgen (DHCP) Wanneer u [Specifceer] selecteert, zorg er dan voor dat het "IP-adres:" dat u invoert, niet hetzelfde is als dat van een ander apparaat op het netwerk. Het fysieke adres (MAC-adres) verschijnt ook. 11

14 3. Installatie van het apparaat in een netwerk Gateway Adres Een gateway is een verbinding of een uitwisselingspunt tussen twee netwerken. Configureer het gateway adres voor de router of de hostcomputer die als gateway wordt gebruikt. Gateway Adres: Standaardinstelling: Ethernetsnelheid Stel de toegangssnelheid voor netwerken in. Selecteer een snelheid die overeenstemt met uw netwerkomgeving. [Automatisch selecteren] moet normaal worden geselecteerd. Automatisch selecteren 100Mbps vast 10Mbps vast Standaard: Automatisch selecteren 12

15 4. Windows-configuratie TCP/IP configureren Dit beschrijft hoe u Windows voor TCP/IP en IPP configureert. Een Windows XP-computer configureren Volg de onderstaande procedure om een Windows XP-computer te configureren om TCP/IP te gebruiken. 1. Klik in het menu [Start] op [Configuratiescherm] en vervolgens op [Netwerkverbindingen]. 2. Klik op [Netwerkverbindingen] en dubbelklik vervolgens op [LAN-verbinding]. 3. Klik op [Eigenschappen] op het tabblad [Algemeen]. 4. Zorg dat [Internet-protocol (TCP/IP] geselecteerd is in het vak [Deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodig] op het tabblad [Algemeen]. Selecteer TCP/IP als dat nog niet geselecteerd is. Als TCP/IP niet geïnstalleerd is, klik dan op [Installeren] op het tabblad [Algemeen] om het te installeren. Raadpleeg de helpfunctie van Windows XP voor meer informatie over het installeren van TCP/IP. 5. Klik op [Eigenschappen]. 6. Configureer TCP/IP met het juiste IP-adres, subnet masker en andere instellingen. Controleer bij de netwerkbeheerder of de instellingen juist zijn. Een Windows Server 2003-computer configureren Volg de onderstaande procedure om een Windows 2003-computer te configureren om TCP/IP te gebruiken. 1. Ga in het menu [Start] naar [Configuratiescherm], ga dan naar [Netwerkverbindingen] en klik vervolgens op [LAN-verbinding]. 2. Klik op [Eigenschappen] op het tabblad [Algemeen]. 13

16 4. Windows-configuratie 3. Zorg dat [Internet-protocol (TCP/IP] geselecteerd is in het vak [Deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodig] op het tabblad [Algemeen]. Selecteer TCP/IP als dat nog niet geselecteerd is. Als TCP/IP niet geïnstalleerd is, klik dan op [Installeren] op het tabblad [Algemeen] om het te installeren. Raadpleeg de helpfunctie van Windows Server 2003 voor meer informatie over het installeren van TCP/IP. 4. Klik op [Eigenschappen]. 5. Configureer TCP/IP met het juiste IP-adres, subnet masker en andere instellingen. Controleer bij de netwerkbeheerder of de instellingen juist zijn. 14

17 5. De printerfunctie gebruiken Afdrukken met een afdrukserver In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een client-computer configureert op een netwerk met behulp van Windows XP of Windows Server 2003 als afdrukserver. Als u Windows XP of Windows Server 2003 als afdrukserver gebruikt, selecteer dan een gedeelde printer op Windows XP of Windows Server In dit gedeelte wordt beschreven hoe u [Wizard Printer toevoegen] op elke client-computer uitvoert en hoe u Windows XP- en Windows Server 2003-afdrukservers als netwerkprinter toevoegt. Windows XP Windows Server 2003 Afdrukserver Windows XP Windows Server 2003 Client NL CUA307 In dit gedeelte wordt ervan uitgegaan dat de client reeds geconfigureerd is om te communiceren met een Windows XP- of Windows Server 2003-afdrukserver. Begin niet met de volgende procedure tot de clientcomputer correct ingesteld en geconfigureerd is. 1. Klik met de rechtermuisknop op [Netwerkomgeving] en klik vervolgens op [Verkennen] in het contextmenu. 2. Dubbelklik in het netwerkdiagram op de naam van de computer die als afdrukserver wordt gebruikt. Hier worden de printers weergegeven die op het netwerk zijn aangesloten. 3. Dubbelklik op de naam van de printer die u wilt gebruiken en vervolgens op [Ja]. Het printerpictogram wordt weergegeven in het venster [Printers]. 15

18 5. De printerfunctie gebruiken Afdrukken zonder afdrukserver U kunt dit apparaat als netwerkprinter gebruiken zonder verbinding met een afdrukserver. U kunt de volgende poorten configureren: Standaard TCP/IP-poort U kunt via TCP/IP afdrukken met behulp van een standaard-tcp/ip-poort. LPR-poort Er kan een standaard TCP/IP-poort gebruikt worden bij Windows XP en Windows Server U kunt via TCP/IP afdrukken met behulp van een LPR-poort. IPP-poort Er kan een LPR-poort gebruikt worden bij Windows XP en Windows Server U kunt via ipp of http afdrukken met gebruik van een IPP-poort. Er kan een IPP-poort gebruikt worden bij Windows XP en Windows Server De standaard TCP/IP-poort gebruiken Dit beschrijft hoe u de poortinstellingen onder Windows XP wijzigt als er een printerstuurprogramma is geïnstalleerd. 1. In het scherm [Printers en faxen], klikt u op het icoontje van de printer die u wilt gebruiken. Klik in het menu [Bestand] op [Eigenschappen]. 2. Klik op het tabblad [Poorten] en vervolgens op [Poort toevoegen]. 3. Klik op [Standaard TCP/IP] en vervolgens op [Nieuwe poort]. 4. In het dialoogvenster [Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen] klikt u op [Volgende >]. 5. In het vak [Printernaam of IP-adres] voert u de printernaam of het IP-adres in en klikt u vervolgens op [Volgende >]. 6. In het dialoogvenster [Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen] klikt u op [Voltooien]. 7. In het dialoogvenster [Printerpoorten] klikt u op [Sluiten]. 8. Controleer de locatie van de geselecteerde printer en klik vervolgens op [Sluiten]. 16

19 Afdrukken zonder afdrukserver LPR-poort gebruiken Dit beschrijft hoe u de poortinstellingen onder Windows XP wijzigt als er een printerstuurprogramma is geïnstalleerd. 1. In het scherm [Printers en faxen], klikt u op het icoontje van de printer die u wilt gebruiken. Klik in het menu [Bestand] op [Eigenschappen]. 2. Klik op het tabblad [Poorten] en vervolgens op [Poort toevoegen]. 3. Klik op [LPR-poort] en vervolgens op [Nieuwe poort]. 4. Geef het IP-adres van de printer op in het vak [Naam of adres van de server die lpd biedt]. 5. In het vak [Naam van printer of afdrukwachtrij op die server] voert u "lp" in en klikt u vervolgens op [OK]. 6. Klik op [OK]. 7. In het dialoogvenster [Printerpoorten] klikt u op [Sluiten]. 8. Controleer de locatie van de geselecteerde printer en klik vervolgens op [Sluiten]. De IPP-poort gebruiken Er kan een IPP-poort gebruikt worden bij Windows XP en Windows Server Dit beschrijft hoe u de poortinstellingen onder Windows XP instelt. 1. In het [Printers en faxapparaten]-scherm klikt u op [Printer toevoegen] in het menu [Bestand]. De wizard Printer toevoegen wordt gestart. 2. Klik op [Volgende >]. 3. Klik op het keuzerondje [Een netwerkprinter of printer die is aangesloten op een andere computer] en klik op [Volgende >]. 4. Klik op het keuzerondje [Verbinding maken met een printer op het internet of op een thuis- of kantoornetwerk:] en voer vervolgens " IP-adres van de printer/ipp/ port1" of "ipp://ip-adres van de printer/ipp/port1" in in het vak [URL:]. (Voorbeeld: IP-adres is ) ipp:// /ipp/port1 5. Klik op [Volgende >]. 6. Klik op [Hebt u de cd-rom?] en klik vervolgens op [Bladeren]. 17

20 5. De printerfunctie gebruiken 7. Selecteer het printerstuurprogramma. De stuurprogramma's bevinden zich in de volgende mappen op de meegeleverde cd-rom. Printerstuurprogramma voor Windows (32-bits) DRIVERS\X86\DRIVERS\DDST\XP_VISTA\(language)\DISK1 Printerstuurprogramma voor Windows (64-bits) DRIVERS\X64\DRIVERS\DDST\X64\(language)\DISK1 8. Klik op [OK] en vervolgens op [OK]. 9. Klik op [Volgende >] en vervolgens op [Voltooien]. 18

21 6. De netwerkinterfacekaart configureren met een webbrowser Eigenschappen U kunt de status van een apparaat controleren en de instelling ervan wijzigen met behulp van de webbrowser. Wat kan het? U kunt op afstand de status van een apparaat controleren of de instellingen ervan via het netwerk opgeven met behulp van de webbrowser van een computer. De volgende functies zijn via een webbrowser beschikbaar: De apparaatstatus/-instellingen weergeven Netwerkinstellingen resetten Apparaatinstellingen invoeren Het apparaat configureren Hiervoor moet TCP/IP geïnstalleerd zijn. Nadat het apparaat geconfigureerd is om TCP/IP te gebruiken, is het mogelijk om instellingen aan te passen met behulp van een webbrowser. Browser Voor meer informatie over het configureren van het apparaat voor het gebruik van TCP/IP, raadpleegt u Pag.9 "Menu Gebruikersinstellingen (Instell. Interface)". Als u een proxyserver gebruikt, wijzigt u de instellingen van de webbrowser. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor informatie over de instellingen. De apparaatinformatie kan niet automatisch worden vernieuwd. Klik in de webbrowser op [Opnieuw laden] of [Vernieuwen]. Het adres opgeven Voer in het vak [Adres] het adres in (bijvoorbeeld waarbij de X'en de cijfers van het IP-adres zijn). U kunt de hostnaam van het apparaat opgeven als die is geregistreerd op de DNS-server of WINS-server. 19

22 6. De netwerkinterfacekaart configureren met een webbrowser Instellingen die u met behulp van een webbrowser kunt wijzigen Systeem Protocollen Resetten De instellingen van dit apparaat resetten. Fabrieksinstellingen De fabrieksinstellingen van dit apparaat herstellen. Eenheidstatus Geeft de netwerkinstellingen van dit apparaat weer. Netwerkadres Geeft het serienummer en het ethernetadres (MAC-adres) van dit apparaat weer. Wachtwoord wijzigen Wijzig het wachtwoord. TCP/IP-setup De instellingen van TCP/IP van dit apparaat configureren. IPP-setup Overige velden Configureer de IPP-instellingen van dit apparaat. Printerstatus Geeft de printerstatus van dit apparaat weer. 20

23 De instellingen voor de netwerkinterfacekaart configureren De instellingen voor de netwerkinterfacekaart configureren 1. Start de webbrowser. 2. In het vak [Adres] voert u het IP-adres van het apparaat in (bijvoorbeeld XXX.XXX.XXX.XXX, waarbij de X'en staan voor de cijfers van het IP-adres). De status van het apparaat dat u hebt gekozen, wordt in de webbrowser weergegeven. 3. In het menugebied selecteert u het item en voert u de nodige instellingen in. Voer indien nodig een wachtwoord in. Het standaard wachtwoord is "sysadm". 21

24 22 6. De netwerkinterfacekaart configureren met een webbrowser

25 7. Bijlage DHCP gebruiken Als dit apparaat voor DHCP is geconfigureerd en het DHCP-verzoek is vier maal mislukt, wordt het verzoek overgenomen door BOOTP. Als het BOOTP-verzoek drie maal mislukt, wordt het standaard IPadres gebruikt. 23

26 7. Bijlage SNMP Het apparaat is uitgerust met een SNMP-agent (Simple Network Management Protocol) die onder UDP en IPX op de ethernet-interface werkt. Met de SNMP-manager kunt u informatie ophalen over het apparaat. De standaardnamen voor gebruikersgroepen zijn "public" en "private". Via deze gebruikersgroepnamen kunt u MIB-informatie ophalen. Ondersteunde MIB's MIB-II PrinterMIB HostResourceMIB 24

27 Foutmeldingen op het scherm Foutmeldingen op het scherm In dit gedeelte worden de meest voorkomende berichten met betrekking tot het netwerk beschreven die op het weergavescherm verschijnen. Als er een bericht verschijnt dat hier niet wordt beschreven, volg dan de instructies in het bericht op. Meldingen zonder codenummers Raadpleeg de kopieerhandleiding voordat u de hoofdstroom uitschakelt. Meldingen Oorzaken Oplossing " Kan niet verb. netwerk" "Controleer IP-adres" " Kan niet verb. netwerk" "Nm contact op met behrdr." "Ethernetkaart Fout" " Comm. met server mislukt." "Nm contact op met behrdr." Kan geen verbinding maken met het netwerk. Kan geen verbinding maken met het netwerk. Er is een fout opgetreden met de Ethernet-kaart. Kan niet met de server communiceren. Controleer het IP-adres van het apparaat. Controleer het netwerk. Als deze melding nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met de beheerder. Zet de hoofdschakelaar uit en zet deze vervolgens weer aan. Als het bericht nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met uw verkoop- of onderhoudsvertegenwoordiger. Controleer de server. Als deze melding nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met de beheerder. Meldingen met codenummers Er wordt een foutmelding op het scherm weergegeven zoals op de afbeelding. 25

28 7. Bijlage Meldingen Oorzaken Oplossing Codenummers "Kan niet verbinden met DHCP server" De DHCP-server kon niet gevonden worden. Controleer of de DHCPserver op het netwerk actief is. 101 "Hetzelfde IP-adres bestaat al" Het opgegeven IP-adres overlapt een ander IP-adres. Het opgegeven IP-adres voor het apparaat overlapt een ander IP-adres dat gebruikt wordt. Controleer het adres van het apparaat dat is aangeduid in <MACadres>. 102 "Controleer netwerkinstellingen" Er is een ongeautoriseerde waarde opgegeven als IPadres of gateway-adres. Wijzig het IP-adres, het subnetmasker of het gateway-adres en voer de juiste waarde in. 103 "Hetzelfde IP-adres bestaat op meerd. Interfaces." IP-adressen overlappen verschillende interfaces. IP-adressen van gelijktijdig functionerende interfaces overlappen elkaar. Het IP-adres van de opgegeven interface overlapt het IP-adres van een andere interface. Configureer het IP-adres zodat dit geen ander IPadres overlapt. 004 "Kan niet instellen in hetz. subnet bereik" Subnetmaskers overlappen verschillende interfaces. De subnetmaskers van gelijktijdig functionerende interfaces overlappen elkaar. Het subnetbereik van de opgegeven interface overlapt het subnetbereik van een andere interface. Configureer het subnetmasker zodat dit geen ander subnetmasker overlapt. 005 Codenummers Het probleem interface wordt weergegeven. 1XX: Ethernet 0XX: Onafhankelijk van interface 26

29 Specificaties Specificaties Interface Protocol SNMP 100BASE-TX, 10BASE-T Printer TCP/IP LPR IPP Netwerkscanner TCP/IP Beheerfunctie TCP/IP SNMP HTTP DHCP MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB 27

30 28 7. Bijlage

31 INDEX A Afdrukken Met een afdrukserver Zonder afdrukserver...16 C T TCP/IP...13 W Webbrowser...19, 20, 21 Configuratie Webbrowser D DHCP...23 E Ethernetinterface... 7 Ethernetsnelheid...12 F Foutmelding Met codenummers...25 Zonder codenummer...25 G Gateway Adres I Instell. Interface...11 Ethernetsnelheid...12 Gateway Adres...12 IP-adres...11 Interface-instellingen... 9 IP-adres M MIB N Netwerk-TWAIN-scanner...6 Netwerkprinter...5 P Poort voor 10BASE-T/100BASE-TX... 7 S SNMP...24 Specificaties

32 30 MEMO

33 MEMO 31

34 MEMO 32 NL NL D

35

36 NL NL D

In deze handleiding worden twee soorten maateenheden gehanteerd. Voor dit apparaat geldt de metrieke

In deze handleiding worden twee soorten maateenheden gehanteerd. Voor dit apparaat geldt de metrieke Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Beschikbare functies via een netwerk De netwerkkabel aansluiten op het netwerk Installatie van het apparaat in een netwerk Windows-configuratie Gebruik van de printer Het

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Windows-configuratie Gebruik van een afdrukserver Printer bewaken en configureren Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Windows-configuratie Gebruik van een afdrukserver Printer bewaken en configureren Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 2 3 4 Windows-configuratie Gebruik van een afdrukserver Printer bewaken en configureren Aanhangsel Lees, voordat u dit apparaat gebruikt, deze handleiding zorgvuldig en bewaar de handleiding

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging. Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?... 2

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het apparaat Copyright 2005. De auteursrechtelijke bescherming

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Website met toepassingen

Gebruiksaanwijzing. Website met toepassingen Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?... 2 Symbolen in de handleidingen... 2 Disclaimer...3 Opmerkingen...3 Taken die u kunt uitvoeren op de Website met

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt.

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt. Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beschikbare printerfuncties via een netwerk De netwerkkabel aansluiten op het netwerk Installatie van het apparaat in een netwerk Windows-configuratie De printerfunctie

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Handleiding AirPrint. Informatie over AirPrint. Instelprocedure. Afdrukken. Appendix

Handleiding AirPrint. Informatie over AirPrint. Instelprocedure. Afdrukken. Appendix Handleiding AirPrint Informatie over AirPrint Instelprocedure Afdrukken Appendix Inhoud Hoe werken deze handleidingen?... 2 Symbolen in de handleidingen... 2 Disclaimer... 2 1. Informatie over AirPrint

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing. Gebruikershandleiding Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE 1. Introductie Overzicht van RemoteConnect Support... 3 Hoe werkt deze handleiding?... 5 Symbolen... 5 Disclaimer...5 Opmerkingen...5 Terminologie...

Nadere informatie

PostScript 3 Supplement

PostScript 3 Supplement PostScript 3 Supplement 2 3 4 Windows-configuratie MacOS-configuratie PostScript 3 gebruiken Printer Utility for Mac Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt en bewaar

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PostScript 3 Supplement

PostScript 3 Supplement PostScript 3 Supplement 1 2 3 4 Windows-configuratie Configuratie Mac OS PostScript 3 gebruiken Printer Utility for Mac Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt.

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt. Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beschikbare printerfuncties via een netwerk De netwerkkabel aansluiten op het netwerk Installatie van het apparaat in een netwerk Windows-configuratie De printerfunctie

Nadere informatie

Handleiding Google Cloud Print

Handleiding Google Cloud Print Handleiding Google Cloud Print Informatie over Google Cloud Print Afdrukken met Google Cloud Print Appendix Inhoud Hoe werken deze handleidingen?... 2 Symbolen in de handleidingen... 2 Disclaimer... 2

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en houd de handleiding binnen handbereik voor toekomstig gebruik. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren

Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren INHOUDSOPGAVE 1. Voor alle gebruikers Inleiding...3 Hoe werkt deze handleiding?...3 Handelsmerken...4 Wat is Ricoh Smart

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Voor gebruikers met netwerkverbindingen via Windows

Voor gebruikers met netwerkverbindingen via Windows Voor gebruikers met netwerkverbindingen via Windows Als de server en de client een verschillend besturingssysteem of verschillende architectuur hebben, is het mogelijk dat de verbinding niet goed werkt

Nadere informatie

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Installatie van de Océ printerdriver onder Windows 2000 (NL) Deze informatie is bestemd voor

Nadere informatie

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AL-6 AL-6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AL-6/6 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER CONFIGUREREN

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE

HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE XEROX DOCUPRINT N4525 NETWERK-LASERPRINTER HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE Xerox DocuPrint N4525 Netwerk-Laserprinter Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 721P57610 September 2000 2000

Nadere informatie

Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing

Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE Hoe werkt

Nadere informatie

Universele handleiding stuurprogramma s

Universele handleiding stuurprogramma s Universele handleiding stuurprogramma s Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Versie B DUT 1 Overzicht 1 De

Nadere informatie

VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN

VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Gefeliciteerd met de aanschaf van dit product.

Nadere informatie

HIER BEGINNEN. Draadloos USB Bedraad. Wilt u de printer aansluiten op een draadloos netwerk? Ga naar Draadloze installatie en verbinding.

HIER BEGINNEN. Draadloos USB Bedraad. Wilt u de printer aansluiten op een draadloos netwerk? Ga naar Draadloze installatie en verbinding. HIER BEGINNEN Als u een van de volgende vragen bevestigend beantwoordt, gaat u naar het aangegeven gedeelte voor aanwijzingen over installatie en verbindingen. Wilt u de printer aansluiten op een draadloos

Nadere informatie

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. SOFTWARE-INSTALLATIEGIDS (voor de netwerkprinter) MODEL

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. SOFTWARE-INSTALLATIEGIDS (voor de netwerkprinter) MODEL MODEL AR-NB NETWERK UITBREIDINGS KIT SOFTWARE-INSTALLATIEGIDS (voor de netwerkprinter) INLEIDING VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING

Nadere informatie

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3.

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. Printersoftware De printersoftware De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. De printerdriver is de software waarmee u via uw computer de printer kunt besturen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

Netwerkhandleiding voor de HL-2070N

Netwerkhandleiding voor de HL-2070N f Ingebouwde multi-protocol afdrukserver Netwerkhandleiding voor de HL-2070N Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de printer gaat gebruiken. U kunt deze handleiding via de cd-rom bekijken of

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Printerstuurprogramma installeren

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Printerstuurprogramma installeren MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Printerstuurprogramma installeren Inleiding Zorg ervoor dat voordat met deze installatie wordt begonnen, u het IP adres van de betreffende e-studio heeft. Indien u het

Nadere informatie

Printer Unit Type40 RCP40

Printer Unit Type40 RCP40 Printer Unit Type40 RCP40 Gebruiksaanwijzing Printerhandleiding 2 3 Aan de slag Het printerstuurprogramma en de software installeren Basisafdruktaken Lees voor een veilig en correct gebruik van het apparaat

Nadere informatie

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista Installeer de C54PSERVU in Windows Vista In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan installeren in Windows Vista. 1. Printer installeren Voordat u

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Wifi-instellingengids

Wifi-instellingengids Wifi-instellingengids Wifi-verbindingen met de printer Verbinding met een computer maken via een wifi-router Direct verbinding maken met een computer Verbinding met een smartapparaat maken via een wifi-router

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Installatiehandleiding stuurprogramma

Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Raadpleeg de online handleidingen die beschikbaar zijn via onze website (http://www.ricoh.com/) of via het bedieningspaneel. Voor een veilig en

Nadere informatie

Online Handleiding Start

Online Handleiding Start Online Handleiding Start Klik op "Start". Inleiding Deze handleiding beschrijft de printerfuncties van de e-studio6 multifunctionele digitale systemen. Voor informatie over de volgende onderwerpen raadpleeg

Nadere informatie

Handleiding software-installatie

Handleiding software-installatie DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT NETWERKHANDLEIDING Afdruklogboek op netwerk opslaan Versie 0 DUT Definities van opmerkingen Overal in deze handleiding gebruiken we de volgende aanduiding: Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde

Nadere informatie

VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN

VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Gefeliciteerd met de aanschaf van dit product.

Nadere informatie

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Inleiding De BiGuard 2 is een compact apparaat met 8 switch-poorten en ingebouwde VPN- en Firewallfuncties.

Nadere informatie

Firmware Update Bijwerken

Firmware Update Bijwerken Modelnr: Firmware Update Bijwerken Deze handleiding bevat informatie over hoe u de controller firmware van de machine en de PDL-firmware kunt bijwerken. U kunt deze updates van onze website downloaden.

Nadere informatie

Instructies voor een snelle installatie

Instructies voor een snelle installatie Printserver Instructies voor een snelle installatie NNEDERLANDS Instructies voor een snelle installatie 1.1 Procedure voor het installeren van de hardware 1. Sluit de printserver aan op de printer die

Nadere informatie

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken INHOUDSOPGAVE OVER DEZE HANDLEIDING............................................................................. 2 FUNCTIE AFDRUKVRIJGAVE...........................................................................

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Vereisten' op pagina 3-35 'Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom' op pagina 3-35 'EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken' op

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Inleiding. De instructies zijn primair bedoeld voor:

Inleiding. De instructies zijn primair bedoeld voor: Printserver Inleiding Deze gebruiksaanwijzing is geschikt voor DrayTek Vigor producten uitgerust met een parallel of USB printserver aansluiting. De instructies in deze gebruiksaanwijzing hebben betrekking

Nadere informatie

QL-580N QL-1060N. Handleiding voor de installatie van de software. Nederlands LB9156001A

QL-580N QL-1060N. Handleiding voor de installatie van de software. Nederlands LB9156001A QL-580N QL-060N Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB95600A Eigenschappen CD-ROM voorzorgsmaatregelen Maak geen krassen op de cd-rom. Stel de cd-rom niet bloot aan extreem hoge

Nadere informatie

GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh

GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh Zorg ervoor dat deze handleiding wordt gelezen voorafgaand aan het gebruik van dit product. Houd deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

EnGenius Snelle Installatie Gids

EnGenius Snelle Installatie Gids EnGenius Snelle Installatie Gids Voor uw EnGenius Wireless Access Point Inhoud van de verpakking Pak de doos uit en controleer de inhoud: EnGenius Wired Wireless Access Point Categorie 5 Ethernet-kabel

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Lees dit eerst Handleidingen voor deze printer...11 Specifieke modelinformatie...12 Aanwijzingen voor het lezen van deze handleiding...13 Symbols...13 Voorbereiden

Nadere informatie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie SharpdeskTM R3.1 Installatiehandleiding Versie 3.1.01 Copyright 2000-2004 Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

LASERPRINTER. Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING

LASERPRINTER. Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING MODEL: MX-B380P LASERPRINTER Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Houd deze handleiding

Nadere informatie

Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN

Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN Français Deutsch English Português Español Italiano Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Lees dit eerst Handleidingen voor deze printer...8 Voorbereiden voor afdrukken Snelinstallatie...9 De verbindingsmethode bevestigen...11 Netwerkverbinding...11 Lokale

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding PIXMA MG5500 series Installatiehandleiding CANON INC. 2013 Installatiehandleiding In deze handleiding leest u hoe u een netwerkverbinding voor de printer instelt. Netwerkverbinding Draadloze verbinding

Nadere informatie

SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS

SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM INLEIDING INHOUD Pagina 5 DE BIJ DE MACHINE MEEGELEVERDE SOFTWARE INSTALLEREN 7 SOFTWARE INSTALLEREN (VOOR OPTIES) 0 PROBLEEM OPLOSSING EN NUTTIGE

Nadere informatie

Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt

Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt NETWERK PRINT SERVERS ARTIKEL Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt Created: June 4, 2005 Last updated: June 4, 2005 Rev:.0 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 INFRASTRUCTUUR BIJ NETWERK PRINTEN 3. Peer-to-peer-printen

Nadere informatie

Instellingen voor Scannen naar e-mail

Instellingen voor Scannen naar e-mail Handleiding Snelle configuratie scanfuncties XE3024NL0-2 In deze handleiding vindt u instructies voor het volgende: Instellingen voor Scannen naar e-mail op pagina 1 Instellingen voor Scannen naar mailbox

Nadere informatie

Printer- / Scannerhandleiding

Printer- / Scannerhandleiding Gebruiksaanwijzing Printer- / Scannerhandleiding 1 2 3 Gebruik van de Printerfunctie Gebruik van de Scannerfunctie Appendix Lees, voordat u dit apparaat gebruikt, deze handleiding zorgvuldig en bewaar

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-16 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-17 "Andere

Nadere informatie

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis Siemens SE551 Handleiding Flits Thuis Handleiding Siemens SE551 Flits Thuis Aansluiten Siemens SE551 Configuratie Siemens d.m.v. webinterface Instellen Gisgaset USB /PCMCIAdraadloze netwerk-adapter Aansluiten

Nadere informatie

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Vereisten" op pagina 3-31 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-31 "EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken" op

Nadere informatie

In dit onderdeel wordt uitgelegd met welk besturingssysteem u de firmware kunt updaten.

In dit onderdeel wordt uitgelegd met welk besturingssysteem u de firmware kunt updaten. Modelnummer SP 320/325-serie Firmware-updatehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de firmware van het volgende apparaat kunt updaten: MFP: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Printer: SP 320DN/325DNw

Nadere informatie

Installatiehandleiding stuurprogramma

Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Raadpleeg de online handleidingen die beschikbaar zijn via onze website (http://www.ricoh.com/) of via het bedieningspaneel. Voor een veilig en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Handleiding software-installatie

Handleiding software-installatie Handleiding software-installatie In deze handleiding wordt beschreven hoe de software moet worden geïnstalleerd en geconfigureerd waarmee de machine als printer of scanner voor een computer kan worden

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Kleurenlaserprinter Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Wireless Network Broadband Router WL-114 In deze handleiding worden alleen de meest voorkomende situaties behandeld. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd-rom voor

Nadere informatie

Installatiehandleiding stuurprogramma

Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Raadpleeg de online handleidingen die beschikbaar zijn via onze website (http://www.ricoh.com/) of via het bedieningspaneel. Voor een veilig en

Nadere informatie

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AR-M60 AR-M05 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AR-M60/M05 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

Nadere informatie

De beknopte gebruiksaanwijzing Installatie helpt u, de ISA-kaart AirVox ISA snel op de pc te installeren en in gebruik te nemen.

De beknopte gebruiksaanwijzing Installatie helpt u, de ISA-kaart AirVox ISA snel op de pc te installeren en in gebruik te nemen. Inleiding: Gebruiksaanwijzing: Bij problemen en vragen: Inhoud van de verpakking: (hoofdstuk 2) Veiligheid en waarschuwingen: (hoofdstuk 4) Technische vereisten: (hoofdstuk 3) RVS-COM Lite: (hoofdstuk

Nadere informatie