Activiteit 1. Waarnemen De nieuwe klas verkennen. Doelen. Materiaal. Voortaak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteit 1. Waarnemen De nieuwe klas verkennen. Doelen. Materiaal. Voortaak"

Transcriptie

1 Activiteit 1 Waarnemen De nieuwe klas verkennen Doelen 1 De kleuters kunnen een veilige sfeer ervaren bij de leid(st)er en in het nieuwe klaslokaal. (1) (LO 3.4) 2 De kleuters komen graag naar de nieuwe klas. (4) (LO 3.1) 3 De kleuters kunnen globale gelijkenissen ervaren met de vorige klas. (54) (LO 1.39) 4 De kleuters durven de nieuwe nog niet vertrouwde klas te exploreren. (11) (LO 3.1) 5 De kleuters kunnen met de hulp van de nieuwe leid(st)er de nieuwe afspraken formuleren. (24) (WO 3.10) 6 De kleuters kunnen de ruimere omgeving van de klas exploreren. (53) (LO 1.39) 7 De kleuters kunnen onderzoekend ervaringen opdoen i.v.m. de hoeken van de klas. (60) (LO 1.39) 8 De kleuters kunnen een antwoord geven op gerichte vragen over de opstelling van de nieuwe klas. (72) (N 2.6) 9 De kleuters kunnen zich concentreren op het zintuig kijken, waarmee ze informatie kunnen opdoen. (55) (LO 1.39) 10 De kleuters kunnen het pictogram dat naar de zithoek verwijst begrijpen. (74) (N 3.2) Materiaal * Handtrom * Pictogram dat aan jouw klasdeur hangt * Pictogram van de zithoek * Zaklamp Voortaak Richt je klas in zoals je ze de eerste weken van het schooljaar aan de kleuters wilt aanbieden. 10 BC 1 Joepie! Mijn nieuwe klas Activiteit 1

2 Vooraf 1 Introductie Pictogram dat aan jouw klasdeur hangt 2 Kern De meeste kleuters zijn reeds met de school vertrouwd. Ze zullen ook al weten waar jouw klas zich bevindt. Als je ervoor zorgt dat je klas nog vrij sober ingericht is, zullen de kleuters snel een overzicht krijgen in de ruimte. Je kunt de kinderen die dit schooljaar in je klas zullen zitten, verwelkomen op de speelplaats of op de gang. Misschien weten ze al waar hun klas is. Laat de kleuters spontaan reageren. Je kunt de kinderen wijzen op de kleur van de deur of op een pictogram dat op je deur hangt waardoor ze hun nieuwe klas gemakkelijk kunnen vinden. 2.1 De organisatie Nodig de kleuters uit in de zithoek. Ze kunnen er vrij een plaats kiezen. 2.2 De klas verkennen Als instap kun je de kleuters verwelkomen in hun nieuwe klas. Ze mogen er goed rondkijken en hun eerste indrukken verwoorden. Nu mogen ze rondstappen in de klas. Je kunt hierbij afspreken: - Je mag overal kijken maar nog niet spelen. - Je komt zo snel mogelijk terug in de kring zitten wanneer ik op de handtrom sla. De kleuters mogen kort de klas verkennen tot je het verzamelsignaal geeft. Stel de kleuters enkele vragen: - Wat heb je allemaal gezien? - Welke hoeken vind je er leuk uitzien? - Heb je alle hoeken goed kunnen bekijken? 2.3 De hoeken verkennen De kleuters mogen opnieuw rondstappen in de klas en op het tromsignaal verzamelen in de zithoek. Vraag hun op enkele dingen goed te letten: - Welke hoeken zie je in onze klas? - Hoe weet je dat daar de poppenhoek, boekenhoek is? - Waar kun je de hoeken binnengaan? Hoe zie je dat? - Wat kun je doen in de knutselhoek? - Waarmee kun je spelen in de bouwhoek? - Welk speelgoed heb je gezien in de denkhoek? - Welke hoeken ken je al uit de eerste kleuterklas? - Zijn er nieuwe hoeken die er in je vorige klas niet waren?... Bespreek met de kleuters de vragen die je hun vooraf stelde. Geef hun ruimte om elkaar aan te vullen. Tijdens het gesprek luisteren ze goed naar elkaar. Activiteit 1 BC 1 Joepie! Mijn nieuwe klas 11

3 2.4 Het pictogram aanbrengen Pictogram van de zithoek Vraag de kleuters in welke hoek ze zich nu bevinden. Ze verwoorden welke functie de zithoek heeft. Ze brengen het pictogram van de zithoek aan op een duidelijke plaats. Samen met de kleuters bespreek je de afspraken die in jouw zithoek gelden. Je argumenteert waarom je bepaalde afspraken maakt. De kinderen krijgen de kans om zelf een aantal afspraken te verwoorden. 2.5 Als afsluiter Zaklamp 3 Evaluatie en reflectie Speel met de kinderen een stiltespelletje. Laat de kleuters met hun voeten, handen en hun stem heel veel lawaai maken. Spreek vooraf af dat wanneer je op de handtrom slaat, ze volledig stil moeten zijn. Herhaal dit spel. Het stiltesein is nu het knipperen met een zaklamp. 3.1 De kleuter blikt terug Proces IK zeg De kleuter denkt - Hebben jullie goed in de klas rondge- - Heb ik goed rondgekeken in de klas keken terwijl je mocht rondstappen? terwijl ik mocht rondstappen? Product IK zeg De kleuter denkt - Konden jullie vertellen welke hoeken - Kon ik zeggen welke hoeken er in er in onze nieuwe klas zijn? mijn nieuwe klas zijn? 3.2 Ik blik terug Proces - Is mijn klas zo ingericht dat alle kleuters vlot de hoeken kunnen bereiken? Product - Kwam ik met de kleuters tot voldoende concrete afspraken voor de zithoek? 3.3 Ik kijk naar de kleuters Ik kijk in het bijzonder naar Doel 5. De kleuters kunnen met de hulp van de nieuwe leid(st)er de nieuwe afspraken formuleren. 12 BC 1 Joepie! Mijn nieuwe klas Activiteit 1

4 Dit doel vind je in de observatielijst bij Morele ontwikkeling 24 regels en afspraken naleven en waarderen P 1K 2K 3K kennismaken met regels en afspraken ervaren en begrijpen dat samen spelen en samenwerken inhoudt dat er (spel)regels en afspraken zijn die iedereen moet naleven met de hulp van de L nieuwe afspraken kunnen formuleren en die willen naleven X X 2K / X X Ik observeer - Een kleuter kan geen afspraak formuleren of herhalen. - Een kleuter houdt zich niet aan de stilteafspraak. Ik remedieer - Ik leg nog eens uit wat een afspraak precies is en waarom die nodig is. - Ik laat die kleuter één afspraak verwoorden. - Ik maak de kleuter duidelijk waarom er af en toe stiltemomenten moeten zijn. 4 Tips - Hou de inrichting van je klas in het begin van het schooljaar sober. - Neem de kleuters die niet tot exploreren van de klas komen bij de hand en stap met hen rond. Forceer hen echter niet! - Wijs die kleuters de verschillende hoeken aan en vertel hun wat ze er kunnen doen. - Hou de rondkijkmomenten kort zodat de kleuters nog niet beginnen te spelen. Activiteit 1 BC 1 Joepie! Mijn nieuwe klas 13

5 d e n k o n t w i k k e l i n g Activiteit 2 Tijd BC-planning Doelen 1 De kleuters kunnen ervaren dat er in de klas rond een BC gewerkt wordt. (9) (WO 3.4) 2 De kleuters kunnen schematische afbeeldingen herkennen van iets uit de werkelijkheid (een activiteit). (54) (LO 1.39, N 3.2) 3 De kleuters kunnen waarom-vragen, hoe-vragen en wanneer-vragen beantwoorden en stellen, en zo de functie, de zin en de betekenis van de dingen leren kennen en verwoorden. (61) (N 2.6, 2.8) 4 De kleuters kunnen een eenvoudige representatie van iets herkennen. (62) (N 3.1) 5 De kleuters kunnen gericht gekende voorstellingen zoeken die bij elkaar passen. (63) (N 3.4) 6 De kleuters kunnen vooruitblikken op wat komt. (67) (WO 5.6) 7 De kleuters kunnen eenvoudige, grote pictogrammen herkennen die in een vertrouwde omgeving gebruikt worden. (74) (N 3.2) 8 De kleuters kunnen uit een reeks pictogrammen die uitkiezen die in een situatie van toepassing zijn. (75) (N 3.1) Materiaal * De pictogrammen van de BC-planning Voortaak Je selecteert de pictogrammen van de activiteiten die je zeker wilt voorstellen. De andere hou je bij de hand. Je zorgt ervoor dat de pictogrammen kunnen worden opgehangen. 14 BC 1 Joepie! Mijn nieuwe klas Activiteit 2

6 d e n k o n t w i k k e l i n g 1 Introductie 2 Kern De picto's van de BC-planning Je zit met de kinderen in de kring. Ze mogen eens nadenken wat ze in hun nieuwe klas zoal willen doen. 2.1 De kleuters plannen De kleuters verwoorden wat ze leuk zouden vinden om te doen, te zien, te horen, te spelen, te maken... Bv. schilderen, een liedje leren, bewegingsactiviteit De kleuters zoeken pictogrammen Omdat we al die prettige dingen niet zouden vergeten, heb ik er een tekening van. Je mag eens kijken of je een tekening vindt die past bij wat jullie willen doen. De kleuters zoeken die pictogrammen uit die corresponderen met de activiteiten waarvoor zij gekozen hebben. 2.3 Jij reikt aan Nu vul jij aan wat de kleuters nog meer mogen doen. Ik zal ook poppenspel spelen. Vinden jullie daar ook een tekening van? De kleuters zoeken het passende pictogram uit. Zo ga je verder tot al jouw suggesties een gezicht hebben gekregen. 2.4 De BC-lijn samenstellen De kleuters kiezen nu om de beurt een pictogram. Ze vertellen er iets over en hangen het aan de BC-lijn. 2.5 Als afsluiter De kleuters hangen de pictogrammen in de volgorde waarin de activiteiten zullen doorgaan. Activiteit 2 BC 1 Joepie! Mijn nieuwe klas 15

7 d e n k o n t w i k k e l i n g 3 Evaluatie en reflectie 3.1 De kleuter blikt terug Proces IK zeg De kleuter denkt - Vinden jullie het fijn om te helpen - Vond ik het fijn om na te denken nadenken wat we kunnen doen? over wat we zullen doen? Product IK zeg De kleuter denkt - Konden jullie de tekeningen herkennen - Herken ik de tekeningen van de van de spelletjes? spelletjes? 3.2 Ik blik terug Proces - Heb ik de kleuters voldoende kansen gegeven om hun voorkeur te verwoorden? Product - Kunnen de kleuters de representaties herkennen van alle activiteiten? 3.3 Ik kijk naar de kleuters Ik kijk in het bijzonder naar Doel 2. De kleuters kunnen schematische afbeeldingen herkennen van iets uit de werkelijkheid (een activiteit). Dit doel vind je in de observatielijst bij Zintuiglijke ontwikkeling 54 nauwkeurig waarnemen P 1K 2K 3K afbeeldingen van vertrouwde personen herkennen 1K X schematische afbeeldingen herkennen van iets uit de werkelijkheid complexe afbeeldingen herkennen (onduidelijk, wazig, stilistisch ) 2K / X 3K / X Ik observeer - Sommige kleuters kunnen bepaalde pictogrammen niet aan een activiteit koppelen. Ik remedieer - Ik herhaal dit aanbod met het groepje kleuters dat daar moeite mee heeft. - Ik hang de BC-lijn op kleuterhoogte, opdat de kleuters op vrije momenten hun favoriete activiteiten kunnen aanwijzen en er iets over vertellen aan elkaar. 16 BC 1 Joepie! Mijn nieuwe klas Activiteit 2

8 d e n k o n t w i k k e l i n g 4 Tips - Begin met niet te veel activiteiten, zodat het geheel overzichtelijk blijft voor de kleuters. Activiteit 2 BC 1 Joepie! Mijn nieuwe klas 17

9 Activiteit 3 Waarnemen Mijn (nieuwe) vriendjes in de klas Doelen Deel 1: 1 De kleuters kunnen een ruimere sociale kennis opdoen over de (nieuwe) vriendjes van de klas. (65) (WO 4.5) 2 De kleuters kunnen zich concentreren op die zintuigen (kijken en luisteren) waarmee relevante informatie kan worden opgedaan. (53) (LO 1.39, WO 1.6) 3 De kleuters kunnen aandacht hebben voor de andere kleuters in de klas. (18) (WO 3.4, 3.7) 4 De kleuters gebruiken AN bij de voorstelling van zichzelf. (73) (N 2.11) 5 De kleuters kunnen hun eigen kenteken herkennen dat in de vertrouwde klasomgeving gebruikt wordt. (74) (N 3.1) 6 De kleuters voelen zich een deel van de groep. (9) (WO 3.7) 7 De kleuters kunnen hun voornaam en familienaam zeggen. (3) (WO 6.4) 8 De kleuters kunnen hun voorkeur voor een symbool duidelijk maken. (79) (WO 3.3) Deel 2: 1 De kleuters kunnen schematische afbeeldingen van dingen uit de werkelijkheid herkennen. (54) (WO 1.6) 2 De kleuters kunnen zich aan de regels van het spel houden wanneer de leid(st)er in de buurt is. (24) (WO 3.9) 3 De kleuters kunnen de symbolen en de foto s van de kleuters associëren. (63) 4 De kleuters kunnen met vier samenspelen met eenvoudige spelregels. (21) (LO 3.12, WO 3.9) Materiaal * Ontdekdoos (grote platte doos) * De symbooltjes voor de kleuters (3x) * Touwtjes * Vrolijke muziek * Foto s van de kleuters * Zelfgemaakte microfoon * Infobrief voor de ouders Voortaak Vraag in een informatiebrief aan de ouders een duidelijke foto van hun kleuter. Kopieer en lamineer de foto s. Kleef aan de achterzijde van de foto s een verkleind symbooltje voor de zelfcontrole. Zorg ook voor drie reeksen gelamineerde symbooltjes. Bevestig een reeks symbooltjes aan een touwtje om rond de hals te hangen. Zorg ervoor dat de symbooltjes duidelijk te verwoorden zijn. Maak een microfoon van een keukenrol: overtrek die met aluminiumpapier. 18 BC 1 Joepie! Mijn nieuwe klas Activiteit 3

10 1 Introductie Ontdekdoos, symbooltjes aan een touw 2 Kern Deel 1: Verzamel de kleuters in de kring. Toon de ontdekdoos en laat de kleuters raden wat erin zit. 2.1 Verrassingsmoment Een kleuter maakt de doos open en vertelt aan de anderen wat erin zit. Hang voor de ontdekdoos de reeks symbooltjes aan een touwtje. Wat kunnen we met die kaartjes doen? 2.2 Kaartjes benoemen Een kleuter neemt de kaartjes een voor een uit de doos. Wie het weet, mag zeggen wat erop staat. Indien nodig kun jij verbeteren met het juiste taalgebruik. Je legt ook uit waarom het symbooltje aan een touwtje hangt. 2.3 Symbooltje kiezen Cd-speler, muziek De kleuters mogen nu de doos doorgeven op muziek. Als de muziek stopt, mag de kleuter die de doos vasthoudt, een symbooltje kiezen en om de hals doen. Als de doos terugkomt bij een kleuter die al een symbooltje heeft, dan mag de eerstvolgende kleuter zonder symbooltje kiezen. Het spel gaat door tot elke kleuter een symbooltje heeft. Je zorgt dat er meer symbooltjes dan kleuters zijn. Zo kan de laatste ook nog kiezen. 2.4 De kleuter stelt zich voor Microfoon De kleuters mogen rechtstaan om zich voor te stellen. Terwijl je opnieuw de muziek laat horen, geven de kleuters nu een microfoon door. Als de muziek stopt, mag de kleuter met de microfoon zichzelf als volgt voorstellen: Ik ben (naam). Ik heb (symbooltje). Wanneer een kleuter zich voorgesteld heeft, mag hij gaan zitten. Het spel gaat door tot alle kleuters voorgesteld zijn. 2.5 Als afsluiter Laat de kleuters uit een tweede reeks symbooltjes hetzelfde kiezen voor de kapstok. Ga naar de gang en laat de kleuters hun symbooltje bij hun jas aanbrengen. Dit kan met een punaise of met velcro. Na dit eerste deel kennen de meeste kleuters de symbolen van alle vriendjes nog onvoldoende om al onmiddellijk naar deel 2 over te gaan. Dit tweede deel kun je aanbieden na enkele dagen of weken als je merkt dat de kleuters wat meer vertrouwd zijn met elkaars symbooltjes. Activiteit 3 BC 1 Joepie! Mijn nieuwe klas 19

11 1 Introductie Associatiespel met symbooltjes, foto s van de kleuters 2 Kern Foto s, symbooltjes Deel 2: Nodig vier kleuters uit aan de tafel om met jou het associatiespel te spelen. De overige kleuters kunnen een keuze maken uit het hoekenwerk. 2.1 Organisatie Leg de symbooltjes in het midden van de tafel. Een speler verdeelt de foto s van de kleuters onder de vier deelnemers. 2.2 Associatiespel De kleuters leggen hun foto s voor zich uit. Om de beurt mogen ze een symbooltje zoeken dat bij hun foto past. 2.3 Zelfcontrole Als alle symbooltjes geassocieerd zijn, draaien de kleuters hun foto om zodat ze de symbooltjes kunnen vergelijken. De kleuters krijgen ruim de kans om zelf hun fouten te verbeteren. 2.4 Na het spel 3 Evaluatie en reflectie Je kunt nu de foto s opnieuw mengen en verdelen onder de kleuters. Het spel kan opnieuw beginnen met dezelfde of met vier andere kinderen. 3.1 De kleuter blikt terug Proces IK zeg De kleuter denkt - Kennen jullie alle dingen die op - Ken ik al die dingen die op de de kaartjes staan? kaartjes staan? Product IK zeg De kleuter denkt - Konden jullie de symbooltjes goed - Kon ik de verschillende symbooltjes benoemen en jullie naam zeggen? goed benoemen? Kon ik mijn naam zeggen? 20 BC 1 Joepie! Mijn nieuwe klas Activiteit 3

12 3.2 Ik blik terug Proces - Liet ik de kleuters voldoende ruimte om zich zelfstandig voor te stellen? Product - Kunnen mijn kleuters de kaartjes benoemen? Kunnen ze hun naam en familienaam zeggen? 3.3 Ik kijk naar de kleuters Ik kijk in het bijzonder naar Deel 1: Doel 7. De kleuters kunnen hun voornaam en familienaam zeggen. Dit doel vind je in de observatielijst bij Positieve ingesteldheid 3 zich als persoon present stellen P 1K 2K 3K zijn voornaam kennen 1K X zijn voornaam, familienaam, gemeente kennen en enkele opvallende gegevens over zichzelf kunnen vertellen Ik observeer - Sommige kleuters kennen soms enkel hun voornaam. 2K 3K / X Ik remedieer - Ik ondersteun deze kleuters met een kleine hulp om de familienaam te vinden. Ik laat hen nog eens hun volledige naam herhalen. Ik zal hen af en toe aanspreken met voornaam en familienaam. Deel 2: Doel 2. De kleuters kunnen zich aan de regels van het spel houden wanneer de leid(st)er in de buurt is. Dit doel vind je in de observatielijst bij Morele ontwikkeling 24 regels en afspraken naleven en waarderen P 1K 2K 3K regels en afspraken naleven als de L in de buurt is 1K X X regels en afspraken naleven als de L die regelmatig herhaalt of visuele ondersteuning geeft met pictogrammen 2K / X spontaan de belangrijkste regels en afspraken naleven 3K / X Ik observeer - Sommige kleuters houden geen rekening met de spelregels en met de afspraken. Ik remedieer - Ik laat die kleuters nog eens verwoorden wat ze moeten doen. Ik speel zelf mee met die kleuters tot ze de regels en afspraken naleven. Activiteit 3 BC 1 Joepie! Mijn nieuwe klas 21

13 4 Tips - Gebruik kopieën van de foto s zodat deze herbruikbaar zijn bv. bij activiteit 23 en activiteit 4 of terug mee kunnen naar huis. - Schenk extra aandacht aan de nieuwe kleuters. - Begin het spel bij deel 2 niet met alle foto s en symbolen maar met een deel ervan, vooral voor de zwakke kleuters. 22 BC 1 Joepie! Mijn nieuwe klas Activiteit 3

Versje met afspraken

Versje met afspraken d e n k o n t w i k k e l i n g Activiteit 3 Mens en samenleving Versje met afspraken Doelen 1 De kleuters begrijpen dat regels en afspraken nodig zijn en kunnen uit hun ervaringen zelf voorbeelden aanreiken.

Nadere informatie

Activiteit 1. Waarnemen Ik kijk en ik knuffel. Doelen. Materiaal. Voortaak

Activiteit 1. Waarnemen Ik kijk en ik knuffel. Doelen. Materiaal. Voortaak i m p r e s s i e Activiteit 1 Waarnemen Ik kijk en ik knuffel Doelen 1 De kleuters kunnen gevoelens herkennen, ze ervaren hoe fijn het is om te knuffelen. (16) (WO 3.1) 2 De kleuters tonen hoe graag ze

Nadere informatie

De kleuters kunnen globaal vergelijken. WI-GET bijlage 6: speelkaarten van 1 tot 6

De kleuters kunnen globaal vergelijken. WI-GET bijlage 6: speelkaarten van 1 tot 6 FICHE 1 Doel GO! OVSG VVKBaO De kleuters snappen wat hoger en lager is en kunnen dat verwoorden. De kleuters kunnen globaal vergelijken. WI-GET-2.1 De kleuters kunnen symbolen vergelijken naar aantal en

Nadere informatie

- ontdekken dat stilte en rust helpen om een gepaste uitdrukking te vinden voor gevoelens.

- ontdekken dat stilte en rust helpen om een gepaste uitdrukking te vinden voor gevoelens. Tuin van Heden 2 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

Tuin van Heden kleuters (4- en 5-jarigen) Werken met kunst in de paasperiode

Tuin van Heden kleuters (4- en 5-jarigen) Werken met kunst in de paasperiode Tuin van Heden kleuters (4- en 5-jarigen) Werken met kunst in de paasperiode Beleving Kleuters worden in hun omgeving overal geconfronteerd met de uiterlijke verschijnselen van Pasen: paasversieringen,

Nadere informatie

Tuin van Heden kleuters (4-jarigen en 5-jarigen) Werken met kunst in de kerstperiode

Tuin van Heden kleuters (4-jarigen en 5-jarigen) Werken met kunst in de kerstperiode Tuin van Heden kleuters (4-jarigen en 5-jarigen) Werken met kunst in de kerstperiode Beleving Kleuters worden in hun omgeving overal geconfronteerd met de commerciële uitingen van het kerstfeest: de versierde

Nadere informatie

Tuin van Heden 1 Werken met kunst in de kerstperiode

Tuin van Heden 1 Werken met kunst in de kerstperiode Tuin van Heden 1 Werken met kunst in de kerstperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

- ontdekken dat stilte en rust helpen om een gepaste uitdrukking te vinden voor gevoelens.

- ontdekken dat stilte en rust helpen om een gepaste uitdrukking te vinden voor gevoelens. Tuin van Heden 1 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

ONTDEKDOOS RUIMTELIJKE BEGRIPPEN

ONTDEKDOOS RUIMTELIJKE BEGRIPPEN ONTDEKDOOS RUIMTELIJKE BEGRIPPEN Els Willems Hilde De Craecker en Marleen Duerlo kleuterleidster pedagogisch begeleiders In onze reeks voorbeelden van ontdekdozen komt in deze aflevering een ontdekdoos

Nadere informatie

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen.

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen. Bijlage 11 Voorbeeld informatie VHT: Bouwstenen voor geslaagd contact Informatie Video - hometraining Belangrijke begrippen initiatieven herkennen volgen ontvangstbevestiging beurt verdelen leidinggeven

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Kijk naar de prenten van de bekende kunstenaar Andy Warhol. Kan je bij elke afbeelding het juiste product en de keersom geven?

Kijk naar de prenten van de bekende kunstenaar Andy Warhol. Kan je bij elke afbeelding het juiste product en de keersom geven? Kijk naar de prenten van de bekende kunstenaar Andy Warhol. Kan je bij elke afbeelding het juiste product en de keersom geven? Teken een beeldtafel. Kijk naar het voorbeeld en gebruik je eigen fantasie.

Nadere informatie

Fiche voorbereiden van activiteiten

Fiche voorbereiden van activiteiten Fiche voor voorbereiden van activiteiten Omschrijving van de activiteit: Experimenteren met schoenen. Ervaringssituatie: O zelfstandig spelen O ontmoeten X explorerend beleven O ontwikkelingondersteunend

Nadere informatie

Spelregels voor de kaarten Beroepskwaliteiten en Leerpunten. Het Beroepskwaliteitenspel

Spelregels voor de kaarten Beroepskwaliteiten en Leerpunten. Het Beroepskwaliteitenspel Het Beroepskwaliteitenspel Het Beroepskwaliteitenspel is een leermiddel voor de loopbaanoriëntatie van mensen in de leeftijd van twaalf jaar en ouder. Het spel heeft als doel de speler bewust te maken

Nadere informatie

Hallo!! Kijk-, kleur- en voorleesboekje voor de nieuwe kleuters. Hallo!! Kijk-, kleur- en voorleesboekje voor de nieuwe kleuters

Hallo!! Kijk-, kleur- en voorleesboekje voor de nieuwe kleuters. Hallo!! Kijk-, kleur- en voorleesboekje voor de nieuwe kleuters Hallo!! Kijk-, kleur- en voorleesboekje voor de nieuwe kleuters Hallo!! Kijk-, kleur- en voorleesboekje voor de nieuwe kleuters Hallo Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je bij ons in de klas komen.

Nadere informatie

WELKOM IN DE PEUTERKLAS!

WELKOM IN DE PEUTERKLAS! WELKOM IN DE PEUTERKLAS! Even voorstellen Juf Sophie: Klasjuf peuterklas Juf Maud: Klasjuf 1 ste kleuterklas Juf Veerle: Kinderverzorgster Juf Greet: Turnjuf Grootste taak peuterjuf Veiligheid bieden Zich

Nadere informatie

Klaskrantje van groep 1.

Klaskrantje van groep 1. Klaskrantje van groep 1. Week : 2 Thema: Maandag 5 september. Vandaag beginnen we een nieuwe week. We zien Nellie en Cezar terug en ook onze vriendjes van de klas. Er zijn eventjes traantjes maar het duurt

Nadere informatie

Baby-lichaamstaal. Albert Schweitzer ziekenhuis kinderafdeling december 2003 pavo 0301

Baby-lichaamstaal. Albert Schweitzer ziekenhuis kinderafdeling december 2003 pavo 0301 Baby-lichaamstaal Albert Schweitzer ziekenhuis kinderafdeling december 2003 pavo 0301 Inleiding Via deze folder vertellen we u wat over de lichaamssignalen die uw baby geeft: baby-lichaamstaal is méér

Nadere informatie

Peuters - 1K 2K 3K. Basismateriaal. Aanbod peuters 1K indien nodig

Peuters - 1K 2K 3K. Basismateriaal. Aanbod peuters 1K indien nodig Peuters - 1K 2K 3K puzzelhoek Materialen Insteekblokken: meetkundige lichamen, kubus, cilinder, Inlegplank met en zonder knoppen - Per inlegruimte één persoon, dier of voorwerp - Per inlegruimte enkele

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

DUUR WAT HOE MATERIAAL

DUUR WAT HOE MATERIAAL DUUR WAT HOE MATERIAAL 0.00 5 min Intro begeleiders Introductie thema agressiehantering Doelen simulatiespel Toelichting rollen Introduceer jezelf en het spel Introductie begeleiders Nodig deelnemers uit

Nadere informatie

HET KOMPAS DOEL BENODIGDHEDEN: WERKINSTRUCTIE: OPDRACHT IN DE KLAS:

HET KOMPAS DOEL BENODIGDHEDEN: WERKINSTRUCTIE: OPDRACHT IN DE KLAS: HET KOMPAS DOEL Instrument geven om te benoemen en herkennen wat belangrijk is voor de kinderen (hun waarden), zodat ze kunnen leren kiezen. BENODIGDHEDEN: plaatje van een kompas groot kompas voor in de

Nadere informatie

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 4 WISKUNDE

VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 4 WISKUNDE VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR WISKUNDE P. 02-03 Metend Rekenen KLOKKWARTET De leerlingen leren de klok lezen, zowel analoog als digitaal. P. 0-05 Getallenkennis GEHEUGENTRAINING De leerlingen zetten

Nadere informatie

Lesfiche 1. Rooms-katholieke godsdienst

Lesfiche 1. Rooms-katholieke godsdienst Lesfiche 1 Vakgebied: Rooms-katholieke godsdienst Thema: De advent Omschrijving onderwerp: De betekenis van de advent + de adventskrans nader bekeken: uitkijken naar Hoofddoel: De advent leren kennen als

Nadere informatie

THEMA 9: MIJN OMA EN OPA WONEN IN BRAZILIË. webversie

THEMA 9: MIJN OMA EN OPA WONEN IN BRAZILIË. webversie THEMA 9: MIJN OMA EN OPA WONEN IN BRAZILIË 2 Onze wereld is een wereld van verschil. Geen twee mensen zijn gelijk. Samenleven in diversiteit is de uitdagende maar verrijkende opdracht. Zo groeit, voorbij

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Groep 8 Les 1. Boeven in beeld Les 1. Boeven in beeld Nationaal Gevangenismuseum Groep 8 120 minuten Samenvatting van de les De les begint met een klassikaal

Nadere informatie

Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO

Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO Hieronder vind je een lesvoorbereiding voor twee lesuren rond lichaamsbeeld bij kinderen van 10 tot 12 jaar. Het bevat verschillende

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee in groep 1-2?

Wat maakt mijn kind allemaal mee in groep 1-2? Wat maakt mijn kind allemaal mee in groep 1-2? Informatieavond 1 september 2016 2 Het werken in de groepen 1 en 2 Dagindeling o Binnenkomst: Bij binnenkomst om 08.20 uur kijken de kinderen naar de dagritmekaarten.

Nadere informatie

spelregels SPELREGELS spelen en leren, kijk eens wat ik al kan!

spelregels SPELREGELS spelen en leren, kijk eens wat ik al kan! spelregels z SPELREGELS spelen en leren, kijk eens wat ik al kan! Spelen en leren, kijk eens wat ik al kan! HOERA, IK BEN 4! inhoud: - 30 getallen memokaarten - grote zachte dobbelsteen - 4 Bobolino-puzzels

Nadere informatie

Cijfers en letters. Zelfstandig spelen. Ontmoeten

Cijfers en letters. Zelfstandig spelen. Ontmoeten Cijfers en letters Zelfstandig spelen Schrijfhoekje: ( MO ) 45 kleinmotorisch bewegen Met allerlei schrijfmaterialen experimenteren op verschillende soorten papier < een juiste pengreep nadoen bij het

Nadere informatie

WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK

WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK VOORBESPREKING Een kinderreglement Kinderen laten nadenken over de rechten van het kind. Verzamel samen met de kinderen materiaal uit de media waarin kinderen betrokken

Nadere informatie

Lesdoelen De kinderen leren dat er woorden zijn die de (soort)naam voor mensen en dieren aanduiden en maken kennis met de term zelfstandig naamwoord.

Lesdoelen De kinderen leren dat er woorden zijn die de (soort)naam voor mensen en dieren aanduiden en maken kennis met de term zelfstandig naamwoord. groep 4 vakantie instaples 1 taal Lesdoelen De kinderen leren dat er woorden zijn die de (soort)naam voor mensen en dieren aanduiden en maken kennis met de term zelfstandig naamwoord. Materiaal Oefenblad

Nadere informatie

Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je naar school. Eerst mag je een paar ochtenden komen kijken.

Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je naar school. Eerst mag je een paar ochtenden komen kijken. Hoera! Wat leuk dat je bij ons naar school mag. Je wilt vast graag weten wat we allemaal gaan doen. Daarom staat dit boekje op de website van school. Hier staan heel veel belangrijke dingen die handig

Nadere informatie

Joepie!! Ik mag naar de basisschool. Welkom op basisschool De Mussenberg

Joepie!! Ik mag naar de basisschool. Welkom op basisschool De Mussenberg Joepie!! Ik mag naar de basisschool Welkom op basisschool De Mussenberg Zo ziet mijn school er uit Jouw nieuwe school ligt in Horn. De school heeft twee ingangen naar de speelplaatsen. 1 ingang ligt aan

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR LEERKRACHTEN GROEP 1-2

HANDLEIDING VOOR LEERKRACHTEN GROEP 1-2 HANDLEIDING VOOR LEERKRACHTEN GROEP 1-2 Wat is Picto Me? Picto Me is een lesprogramma over de betekenis, het toepassen en het zelf maken van pictogrammen. Het doel is leerlingen beeldwijs te maken en ze

Nadere informatie

Muzische vorming Beeld Muziek Beweging Drama Media Fiche 55

Muzische vorming Beeld Muziek Beweging Drama Media Fiche 55 Muzische vorming Beeld Muziek Beweging Drama Media Fiche 55 Onderwerp Poppenspel met groenten en fruit Doelen 1 De kinderen kunnen met een partner een dialoog voorbereiden. 2 De kinderen kunnen en durven

Nadere informatie

LESBRIEF. Kaatje is jarig. Samenvatting: De begrippen zijn: Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.com

LESBRIEF. Kaatje is jarig. Samenvatting: De begrippen zijn: Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.com Samenvatting:! Voor alle kinderen van de klas heeft Kaatje iets lekkers meegebracht. Lust jij ook iets? Een fijn verhaal waarin een vrolijke Kaatje op school haar verjaardag viert. Bij dit boek zijn een

Nadere informatie

Hoe gaat het in groep 1/2 b

Hoe gaat het in groep 1/2 b Hoe gaat het in groep 1/2 b Binnenkomst: - Als je op school komt hang je je jas op je eigen haakje onder je tent. Je tas zet je op de plank. - In de klas geef je de juf een hand en je pakt een spelletje

Nadere informatie

onderwerp: Ik ruik mensenvlees ( drama- beweging)

onderwerp: Ik ruik mensenvlees ( drama- beweging) onderwerp: Ik ruik mensenvlees ( drama- beweging) -lln. kn. zich soepel bewegen op de muziek; -lln. kn. sprookjesfiguren uitbeelden met de nadruk op één zintuig; -plezierbeleving; -lln. durven expressief

Nadere informatie

Fiche voorbereiden van activiteiten

Fiche voorbereiden van activiteiten Fiche voor voorbereiden van activiteiten Omschrijving van de activiteit: Wiskundig spel: fruit sorteren. Ervaringssituatie: O zelfstandig spelen O ontmoeten O explorerend beleven X ontwikkelingondersteunend

Nadere informatie

Fiche voorbereiden van activiteiten

Fiche voorbereiden van activiteiten Fiche voor voorbereiden van activiteiten Omschrijving van de activiteit: Muzikale activiteit instrumentaal musiceren + integratie van de muzikale dobbelsteen. Ervaringssituatie: O zelfstandig spelen O

Nadere informatie

ADHD en lessen sociale competentie

ADHD en lessen sociale competentie ADHD en lessen sociale competentie Geeft u lessen sociale competentie én heeft u een of meer kinderen met ADHD in de klas, dan kunt u hier lezen waar deze leerlingen tegen aan kunnen lopen en hoe u hier

Nadere informatie

Lesfiche 2. Rooms-katholieke godsdienst

Lesfiche 2. Rooms-katholieke godsdienst Lesfiche 2 Vakgebied: Rooms-katholieke godsdienst Thema: De advent Omschrijving onderwerp: - De symboliek van de adventskrans wordt herhaald. - Jezus is een licht voor andere mensen. Hoofddoel: Verwoorden

Nadere informatie

Hotel Hallo - Thema 2 Hallo TELEVISIE KIJKEN

Hotel Hallo - Thema 2 Hallo TELEVISIE KIJKEN Hotel Hallo - Thema 2 Hallo opdrachten TELEVISIE KIJKEN 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer

Nadere informatie

Behandelde onderwerpen Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (eventueel: verbanden tussen kinderrechten)

Behandelde onderwerpen Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (eventueel: verbanden tussen kinderrechten) Kennismaking met het IVRK (Uit: verzameling workshops kinderrechten) (Uit: Recht in de roos) Algemeen doel: kennismaken met de verschillende kinderrechten uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten

Nadere informatie

De kinderen zitten in een hoefijzeropstelling, omdat er iets gaan gebeuren vooraan in de klas. Iedereen moet dat goed kunnen zien.

De kinderen zitten in een hoefijzeropstelling, omdat er iets gaan gebeuren vooraan in de klas. Iedereen moet dat goed kunnen zien. Foto s uitbeelden 1 Doel: de leerlingen kunnen een eenvoudige handeling uitbeelden in houding en mimiek Benodigdheden: een fototoestel De kinderen zitten in een hoefijzeropstelling, omdat er iets gaan

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Het houden van een spreekbeurt

Het houden van een spreekbeurt Het houden van een spreekbeurt In deze handleiding staan tips over hoe je een spreekbeurt kunt houden. Waar moet je op letten? Wat moet je wel doen? En wat moet je juist niet doen? We hopen dat je wat

Nadere informatie

Pedagogische aanpak op de St. Plechelmusschool

Pedagogische aanpak op de St. Plechelmusschool Pedagogische aanpak op de St. Plechelmusschool Ons uitgangspunt is het welbevinden en positief gedrag van leerlingen te bevorderen. Wij gaan uit van: Goed gedrag kun je leren Om dit te bereiken werken

Nadere informatie

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Zwijsen Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Inhoud Inleiding 3 Materialen 3 Voor het eerst naar school 4 Doelstelling 4 Opbouw prentenboek en plakboek 4 Werkwijze 5 Ouders 5 2 Inleiding Voor

Nadere informatie

Les 17 Zo zeg je dat (niet)

Les 17 Zo zeg je dat (niet) Blok 3 We hebben oor voor elkaar les 17 Les 17 Zo zeg je dat (niet) Doel blok 3: Leskern: Woordenschat: Materialen: Leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals verplaatsen in het gezichtspunt

Nadere informatie

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk?

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Zodra er twee of meer mensen in 1 ruimte zijn is er sprake van communicatie, ook al wordt er niet gesproken. Het is

Nadere informatie

LEERJAAR 2 WERELDORIËNTATIE

LEERJAAR 2 WERELDORIËNTATIE VOORBEELDATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 2 WERELDORIËNTATIE De leerlingen vertellen elkaar over hun familie. In de klas wordt P. 02-03 Klein en Groot JOUW AILIE AAN DE UUR een familiemuur gemaakt. De leerlingen

Nadere informatie

Datum: 24/04/ 03 Uur: 9.25 10.10. Groepenindeling: - Deelgroepen: bg.g: Totempaal maken. (4) ES: EB

Datum: 24/04/ 03 Uur: 9.25 10.10. Groepenindeling: - Deelgroepen: bg.g: Totempaal maken. (4) ES: EB Onderwerp: Totempaal maken. Datum: 24/04/ 03 Uur: 9.25 10.10 Groepenindeling: - Deelgroepen: bg.g: Totempaal maken. (4) ES: EB dg1: Het indianendorp. (2) dg2: Bouwhoek. (6) dg3: Timmerhoek. (2) dg4: Thematafel.

Nadere informatie

Inhoud van deze lesbrief

Inhoud van deze lesbrief Lesbrief bij Krokodillen in het gras van Ingrid Bilardie de Boer Voor groep 7 en 8 Inhoud van deze lesbrief - Thema s in het boek - Lesopzet - Doel van de les - Uitwerking - Bijlage: opdrachtenblad Thema

Nadere informatie

Lesmap bij de voorstelling

Lesmap bij de voorstelling Lesmap bij de voorstelling Vòòr de voorstelling Voorbereiding op het theaterbezoek Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en hun achtergrond, kan het nuttig zijn om het theaterbezoek met hen voor

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Opa, wie is God? Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Opa, wie is God? Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar DOELSTELLINGEN Grootouders wisselen ervaringen uit over geloofsopvoeding en kleinkinderen. Grootouders helpen elkaar op weg met tips en adviezen over geloofsopvoeding en kleinkinderen. Grootouders zijn

Nadere informatie

Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2:

Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2: Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4 Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2: Leerlingen raken vertrouwd met het presenteren voor een groep Leerlingen raken vertrouwd

Nadere informatie

Lespakket Middenbouw Lesmodule M1 Horen, zien en zwijgen

Lespakket Middenbouw Lesmodule M1 Horen, zien en zwijgen Lespakket Middenbouw Lesmodule M1 Horen, zien en zwijgen Natuurproject SAMEN OP PAD Activiteit ALGEMEEN Versie 1 Horen, zien en zwijgen Doelstelling lesmodule Voorbereiding: Ontdekken van drie zintuigen

Nadere informatie

Van nodig of leuk? tot kinderrechten in de krant

Van nodig of leuk? tot kinderrechten in de krant Van nodig of leuk? tot kinderrechten in de krant (Uit: Recht in de roos) (Uit: het land van Kwien: educatief pakket 2 de en 3 de graad) Doel Kennismaken met kinderrechten. Het onderscheid begrijpen tussen

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Thema Kernelementen Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Tips voor de trainer: Doseer je informatie: less is more. Beoordeel wat je gymnasten doen, niet wie ze

Nadere informatie

Wat ga je doen? Wat zet je klaar? Wie doet er mee en waar? Hoe zit het in elkaar?

Wat ga je doen? Wat zet je klaar? Wie doet er mee en waar? Hoe zit het in elkaar? 2 vogel Piet Wat ga je doen? Wat zet je klaar? Wie doet er mee en waar? De peuters luisteren en spelen met het prentenboek Vogel Piet. Het verhaal gaat over vogel Piet, een vogeltje zonder veren. het prentenboek

Nadere informatie

maakt (kirrende) geluidjes of brabbelt (tegen personen en speelgoed) begint steeds meer woorden te herhalen en (na) te zeggen

maakt (kirrende) geluidjes of brabbelt (tegen personen en speelgoed) begint steeds meer woorden te herhalen en (na) te zeggen Mondelinge taal 1 Spraak-taalontwikkeling Baby blauw maakt (kirrende) geluidjes of brabbelt (tegen personen en speelgoed) herhaalt geluidjes Dreumes brabbelt bij (eigen) spel oranje begint steeds meer

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

1. Beeldbeschrijving 2. 2. Observatieformulier Het drukke kind 3 Uitleg bij het observatieformulier 4. 3. De benaderingen 5

1. Beeldbeschrijving 2. 2. Observatieformulier Het drukke kind 3 Uitleg bij het observatieformulier 4. 3. De benaderingen 5 Het drukke kind Handleiding Het drukke kind Inhoudsopgave 1. Beeldbeschrijving 2 2. Observatieformulier Het drukke kind 3 Uitleg bij het observatieformulier 4 3. De benaderingen 5 4. Actieplan voor het

Nadere informatie

Observatielijst Groepsfunctioneren

Observatielijst Groepsfunctioneren Observatielijst Groepsfunctioneren Toelichting De Observatielijst Groepsfunctioneren is verdeeld in twee leeftijdscategorieën: kinderen tot 1,5 jaar en kinderen ouder dan 1,5 jaar. Met de lijst wordt de

Nadere informatie

Thema 5: Lijken dieren op elkaar? webversie

Thema 5: Lijken dieren op elkaar? webversie Thema 5: Lijken dieren op elkaar? 2 2e leerjaar Doelen Eindtermen en leerplandoelen Leermiddelen De les in vogelvlucht (1 x 50 ) Voortaak thema 5 Lijken dieren op elkaar? 1 De kinderen kunnen verschillende

Nadere informatie

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

Wij samen. méér dan gewoon! Kleuterschool

Wij samen. méér dan gewoon! Kleuterschool Wij samen méér dan gewoon! Kleuterschool In dit boekje staan enkele afspraken zodat Wij samen méér dan gewoon zijn! Als we in een groep prettig willen samenleven, is het nodig dat we enkele Ze staan in

Nadere informatie

Workshop Rapport maken

Workshop Rapport maken Workshop Rapport maken Deze workshop voer je in drietallen uit. Tip: Lees voordat je aan deze workshop begint paragraaf 11.3 van Gesprekscommunicatie nog eens door! Materialen 1 Wie leest dit voor? 2 Rolbeschrijving

Nadere informatie

Benadering 6: Positieve instelling, rekening houden met anderen

Benadering 6: Positieve instelling, rekening houden met anderen Benadering 6: Positieve instelling, rekening houden met anderen 6.7 Speel met de hele groep het Complimentenspel of Complimentenbingo. Om het opstandige, agressieve kind goed gedrag aan te leren, is het

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Leeswijzer 7. Hoofdstuk 1. Meervoudige Intelligentie: een brede basis voor Passend onderwijs 9

Leeswijzer 7. Hoofdstuk 1. Meervoudige Intelligentie: een brede basis voor Passend onderwijs 9 Inhoud Voorwoord Knapper dan Knap 5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 1. Meervoudige Intelligentie: een brede basis voor Passend onderwijs 9 Hoofdstuk 2. Meervoudige Intelligentie: wat verstaan we eronder? 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Infobrochure onthaalklas

Infobrochure onthaalklas Infobrochure onthaalklas Juf Kelly Schooljaar 2012-2013 Beste ouders, Met deze brochure wil ik jullie op de hoogte brengen hoe het er allemaal aan toe gaat in onze klas. Jullie krijgen een overzicht van

Nadere informatie

Ontwikkelingskansen voor ieder kind! Boodschappen. Kansen in kinderen. Boodschappen. voor ouders. Kansen in kinderen

Ontwikkelingskansen voor ieder kind! Boodschappen. Kansen in kinderen. Boodschappen. voor ouders. Kansen in kinderen Ontwikkelingskansen voor ieder kind! voor ouders Voorwoord doen met kinderen in de supermarkt is heel leuk. Je moet alleen geen haast hebben! In het thema staat de supermarkt en alles wat je daar kunt

Nadere informatie

Vrienden kun je leren

Vrienden kun je leren Vrienden kun je leren Hallo! Wij zijn Reinder en Berber, en wij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om dit boekje te maken, speciaal voor jongeren met het syndroom van Asperger. Hieronder vind je

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

Welke supermens vliegt het verst?

Welke supermens vliegt het verst? Welke supermens vliegt het verst? In deze les laten we de leerlingen ervaringen opdoen met vliegen en windkracht. We maken een supermens (met een knipoog naar superman/superwoman) en onderzoeken hoe hij/zij

Nadere informatie

RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTERONDERWIJS

RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTERONDERWIJS CONFERENTIE STEUNPUNT GOK: De lat hoog voor iedereen!, Leuven 18 september STROOM KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen

Nadere informatie

helemaal niet niet mee eens niet mee eens mee eens helemaal mee eens. In deze vragenlijst staan een aantal uitspraken over leren en kennis.

helemaal niet niet mee eens niet mee eens mee eens helemaal mee eens. In deze vragenlijst staan een aantal uitspraken over leren en kennis. helemaal niet niet niet helemaal Naam: In deze vragenlijst staan een aantal uitspraken over leren en kennis. Jij moet aangeven of je het met de uitspraken eens bent of niet. Bij elke vraag kun je kiezen

Nadere informatie

6.3 GEURENLOTTO. basistaak DOEL MATERIAAL ORGANISATIE VERLOOP. intro. intro

6.3 GEURENLOTTO. basistaak DOEL MATERIAAL ORGANISATIE VERLOOP. intro. intro 6.3 GEURENLOTTO basistaak MATERIAAL ORGANISATIE - luisteren: begrijpen van vragen, opmerkingen en reacties over een handelingsopdracht - instructies begrijpen over de uitvoering van een handelingsopdracht

Nadere informatie

Signaleringslijst voor leerlingen met autisme!

Signaleringslijst voor leerlingen met autisme! Signaleringslijst voor leerlingen met autisme! Wennen en je begrepen voelen op je nieuwe school. De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor iedereen even wennen. Zeker als je

Nadere informatie

Thema 7 Activiteit 5. medelln. en leerkracht

Thema 7 Activiteit 5. medelln. en leerkracht De leerlingen ontwerpen hun vlag op een los blad. 3 de leerjaar : Overzicht lesverloop 50 1 De leerlingen ontwerpen een persoonlijke piratenvlag. Ze stellen hun vlag voor aan hun medeleerlingen in een

Nadere informatie

Welkom in ons klasje. Voormiddag

Welkom in ons klasje. Voormiddag Welkom in ons klasje Iedere morgen worden onze kleinste kleuters opgevangen in ons klasje. Dit telkens van 8 uur tot 8.30 uur. Om 8.30 begint onze school. Wij starten eerst met een toiletbezoek. Voormiddag

Nadere informatie

Talenposters. Doel. Tijd. Hoe. Stap 1 MAAK JE SILHOUET

Talenposters. Doel. Tijd. Hoe. Stap 1 MAAK JE SILHOUET Talenposters Leerlingen staan doorgaans niet zo bewust stil bij de talige bagage waarover ze beschikken of dat ze betekenissen geven aan diverse talen. Met deze activiteit zetten we hen aan het denken

Nadere informatie

Onderwerp. Voorkennis. VVKBaO

Onderwerp. Voorkennis. VVKBaO Onderwerp Voorkennis Er worden enkele vaste commando s aangebracht. Leerlingen krijgen een probleem en moeten via het geven van die commando s het probleem zien op te lossen. De leerlingen zien in dat

Nadere informatie

Kindgesprekken met kleuters

Kindgesprekken met kleuters Kindgesprekken met kleuters Al een aantal jaar voeren wij ook in de kleuterklassen kindgesprekken. Vandaag ga ik graag in op dit onderwerp: kindgesprekken met kleuters. Waarom? Hoe voer je een kindgesprek?

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

VERTELCYCLUS WEEK 8: BAKKER VERSIE 1 (5-12- 2014)

VERTELCYCLUS WEEK 8: BAKKER VERSIE 1 (5-12- 2014) VERTELCYCLUS WEEK 8: BAKKER VERSIE 1 (5-12- 2014) 1 BOEKEN:! WERELDWOORDEN: Titel: Een taart voor kleine Beer Auteur: Max Velthuijs Jaartal: 2011 Uitgeverij: De Vier Windstreken Bloem: een wit poeder dat

Nadere informatie

Test denkprofiel jongeren

Test denkprofiel jongeren Test denkprofiel jongeren Wat is jouw denkprofiel? Mensen denken op verschillende manieren. Jongeren ook. Volgens de theorie van Sternberg kun je voorkeur hebben voor analytisch, praktisch of creatief

Nadere informatie

Op zoek naar mooie geluiden. Lerarenhandleiding Basisonderwijs groep 1, 2, 3 en 4

Op zoek naar mooie geluiden. Lerarenhandleiding Basisonderwijs groep 1, 2, 3 en 4 Op zoek naar mooie geluiden Lerarenhandleiding Basisonderwijs groep 1, 2, 3 en 4 Geachte leerkracht, Binnenkort gaan uw leerlingen met onze slagwerker Joep Everts Op zoek naar mooie geluiden tijdens een

Nadere informatie

Inhoud Trainersmap Verdieping

Inhoud Trainersmap Verdieping Inhoud Trainersmap Verdieping 2 Module 9 Taal Module 10 Rekenen/wiskunde en Science (basisonderwijs) Module 11 Sociaal-emotionele ontwikkeling - verdieping Module 12 Sensomotorische ontwikkeling - verdieping

Nadere informatie

a MV-DRA-BV-1.6 MV-DRA-BV-1.8 MV-DRA-BV-1.11 MV-DRA-BV-1.17 MV-DRA-SB-2.5 MV-DRA-SB-2.6

a MV-DRA-BV-1.6 MV-DRA-BV-1.8 MV-DRA-BV-1.11 MV-DRA-BV-1.17 MV-DRA-SB-2.5 MV-DRA-SB-2.6 Thema 3 Activiteit 2 Zintuigen op scherp Auteur Soetkin Vervaet Coördinatie Yves Bondue en Steef Coorevits beweging - drama / muzisch taalgebruik - beeld - muziek - media 1 x 75' Doelen 1 De kinderen weten

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

Wat heeft dit kind nodig?

Wat heeft dit kind nodig? ADHD PDD-NOS Leerstoornis Gedragsstoornis Team Wat heeft dit kind nodig? Lynn leest in haar leesboek. Tegelijkertijd tikt ze constant met haar pen op haar tafel. Dat doet ze wel vaker. De kinderen van

Nadere informatie

DADA EN POMPIDOM GROEP 1-2

DADA EN POMPIDOM GROEP 1-2 DADA EN POMPIDOM GROEP 1-2 Klankhoogte Een eigen liedje Bron: Alma ten Bruin Opstelling: De kinderen zitten in een kring in het speellokaal Benodigdheden: CD: Klankhoogte Bijlage 1 2 3 4 Melodie instrumenten

Nadere informatie

Klaskrantje van groep 1.

Klaskrantje van groep 1. Klaskrantje van groep 1. Week : 6 Thema: kleuren! Maandag 3 oktober. Zakia is kapitein. En de zon is er weer! Leuk, want na de middag mogen we even wat langer buiten. We zullen spelletjes spelen. De kalenders

Nadere informatie