Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat Cao Bouwnijverheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat Cao Bouwnijverheid 2015-2017"

Transcriptie

1 Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat Cao Bouwnijverheid Op zaterdagochtend 13 juni 2015 hebben cao partijen Bouw na ruim 1,5 jaar onderhandelen - een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit resultaat is mogelijk gemaakt door de inzet van leden de afgelopen weken. Met acties hebben zij de druk bij werkgevers weten op te voeren. Maandag 15 juni jl. is het resultaat besproken met de Cao Adviescommissie Bouw en de Sectorraad Bouw. Zij hebben unaniem een positief advies uitgebracht. Daarmee zal de komende weken het onderhandelingsresultaat worden voorgelegd aan de leden. Looptijd De cao voor de Bouwnijverheid heeft een looptijd van 1 januari 2015 t/m 31 januari De Bedrijfstak Eigen Regelingen Cao Bouwnijverheid (fondsen cao) geldt voor 1 januari 2016 t/m 31 december Loonsverhoging Voor de looptijd van 25 maanden is een totale loonsverhoging van 5,5% afgesproken. - Per 1 juli 2015: 2,5% - Per 1 januari 2016: 1,5% - Per 1 juli 2016: 1,25% - Per 1 januari 2017: 0,25% Daarnaast ontvangen werknemers nog: Vakbondscontributie: vakbondsleden krijgen 50 euro (netto) per jaar van de werkgever (bij bewijs lidmaatschap). Scholingsfonds: scholing wordt op een andere wijze georganiseerd. Het Scholingsfonds vervalt. Werknemers hoeven de premie van 0,2% niet meer te betalen. Scholingsdagen: bouwvakkers ontvangen de waarde van 2 scholingsdagen (0,86%) in hun individuele budget (Bouw). Fondsen: het Aanvullingsfonds en O&O-fonds worden gefaseerd afgebouwd. De vrijval van gelden gaat naar het individuele budget van werknemers (Bouw & UTA). Pensioen: al eerder is afgesproken dat binnen de belastingregels de maximale pensioenopbouw plaatsvindt. De premieverlaging die daarmee tot stand kwam, is volledig aan werknemers ten goede gekomen. Seniorendagen & individueel budget Seniorendagen in de Bouw worden betaald uit een collectief fonds (Aanvullingsfonds). Werkgevers dragen af voor elke werknemer die zij in dienst hebben. Het aantal seniorendagen ligt voor werknemers vast in de cao, maar de dagen zijn voor werkgevers declarabel via het Aanvullingsfonds van de BTER cao. Op deze wijze zijn oudere werknemers niet duurder. Nu het aantal werknemers onder de cao de afgelopen jaren sterk is

2 afgenomen, is de regeling onbetaalbaar geworden. Wij hebben ingezet op een goede overgangsregeling voor de seniorendagen, met vier doelen: 1. De huidige groep werknemers van 55-plus zoveel mogelijk seniorendagen laten behouden. 2. Degenen die vlak voor de betreffende leeftijd zitten ook recht geven op dagen (omdat zij niet zelf meer extra dagen kunnen opbouwen via het nieuwe individuele budget). 3. Een individueel budget (spaarpot) creëren voor alle werknemers ongeacht leeftijd, zodat ook jongeren hiervan profiteren. Werknemers beschikken zelf over dit budget en krijgen de vrijheid bij besteding. Werkgevers blijven evenveel betalen (afbouw seniorendagenregeling en direct bijdragen aan individueel budget). 4. De huidige regeling 4-daagse werkweek voor 55- plussers behouden. Bovenstaande hebben we weten af te spreken. Voor de Bouw cao is een overgangsregeling voor de seniorendagen van 17 jaar gerealiseerd. Dit betekent dat de laatste seniorendagen in de bouw worden uitgekeerd in Daarnaast komt er tegelijkertijd, in overeenstemming met ons duurzame inzetbaarheidsbeleid, een individueel budget. In dit individuele budget ontvangen alle werknemers (dus ongeacht leeftijd) een budget. Dit budget zal stijgen naarmate de kosten voor de afbouw van seniorendagen zullen afnemen. Met dit individuele budget kunnen werknemers weer extra verlofdagen kopen, scholing voor een loopbaan buiten het bedrijf of bijvoorbeeld korter gaan werken. Daarnaast is de vierdaagse werkweek regeling behouden. Verder blijven de werknemers die op 1 januari jaar of ouder zijn, recht houden op hun seniorendagen (tot aan het pensioen). Voor de bouwvakker 10 dagen, voor de UTA werknemer 9 dagen. Dit is het oude niveau. Hiermee levert alleen de huidige 60-plusser enkele dagen in (bouwvakker: 3 dagen inleveren had 13 dagen, UTA werknemer: 2 dagen inleveren had 11 dagen). 50 t/m 54 jaar Daarnaast is er een overgangsregeling gecreëerd voor degenen die op 1 januari t/m 54 jaar zijn. Zij ontvangen vanaf 57 jaar tot aan hun pensioen de volgende dagen: Leeftijdsgroep Aantal dagen Bouw Aantal dagen UTA Groep van 54 jaar 10 9 Groep van 53 jaar 9 8 Groep van 52 jaar 8 7 Groep van 51 jaar 7 6 Groep van 50 jaar 6 5

3 Naleving en handhaving cao Bouw IDpas De Bouw IDpas wordt vanaf 1 januari 2016 ingevoerd op de bouwplaats. Alle werkenden (dus ook zzp-ers) dienen verplicht over de pas te beschikken. De hele keten op een bouwplaats komt hiermee in beeld, cao naleving wordt vergemakkelijkt en schijnconstructies aangepakt. Daarnaast gaat er ook een preventieve werking van uit. De pas maakt de inspectie van de belastingdienst en de Inspectie SZW eenvoudiger. De werkgever moet werkenden zonder pas verwijderen van de bouwplaats op straffe van een boete. Toegang bouwplaats Vakbonden krijgen het recht om op de bouwplaats en binnen bouwbedrijven met werknemers in contact te treden. Uitzendkrachten Elke uitzendkracht is een vakkracht, tenzij het uitzendbureau kan bewijzen dat iemand geen ervaring heeft in de bouw en geen vakopleiding. Elke inlener moet bij het uitzendbureau nagaan of de cao wordt nageleefd (via een checklist). Het bewijs kan worden opgevraagd. Als de werkgever daar niet aan meewerkt ontvangt hij een boete. ZZP Er komt een definitie van een zzp-er in de cao, die alle kenmerken van een echte zzper omschrijft. Dit moet een einde maken aan de schijnzelfstandige die uurtjefactuurtje werkt. Opdrachtgever moet controleren. Cao partijen ontwikkelen een modelovereenkomst die een zzp-er en opdrachtgever kunnen hanteren. Over 2 jaar wordt deze modelovereenkomst verplicht. De overeenkomst wordt gekoppeld aan de Bouw IDpas. Ketenaansprakelijkheid De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) maakt werkgevers en opdrachtgevers aansprakelijk bij onderbetaling (geldende loon). In aanvulling hierop kan een werknemer in dienst bij een onderaannemer de aannemer erboven aansprakelijk stellen voor naleving van de hele cao. De aannemer moet bij de onderaannemer waar het personeel in dienst is nagaan of de cao wordt nageleefd. Een postbusonderneming of organisatie bv wordt als schakel overgeslagen. Arbeidstijden De werkgeversinzet was doorvoering van de Arbeidstijdenwet (ATW). Dit zou onder meer betekenen een maximale werkdag van 12 uur (exclusief de reistijd). Ook onbeperkt op zaterdag werken zou dan tot de mogelijkheden behoren. En 2080 uur op jaarbasis.

4 Voor de nieuwe cao is, binnen het mandaat van de Cao Adviescommissie Bouw, een andere regeling afgesproken. Er komt een Basisregeling in de cao die dicht ligt bij de huidige regeling. Daarnaast komt er een Kaderregeling voor afspraken op ondernemingsniveau. Deze regeling is alleen af te spreken in overeenstemming met de OR/PvT en met schriftelijke instemming van 70% van het betrokken personeel. De afwijkende regeling moet gemeld bij het Technisch Bureau Bouwnijverheid. Als de regeling daar niet bekend is, dan geldt de Basisregeling uit de cao. Onderwerpen Huidige cao Basisregeling nieuw Kaderregeling nieuw Arbeidsduur 40 uur gemiddeld 40 uur per 13 week gemiddeld 40 uur in 26 weken Infra: 40 uur in 52 weken Max. per week 45 uur 48 uur Incidenteel 60 uur incl. overwerk, pauze, reistijd Per dag 8 uur gemiddeld 8 uur, ook 9 In rooster max. 10 uur per uur mogelijk Werkweek Ma t/m vrij Ma t/m vrij, per jaar 5 zat. als gewone werkdag bij 5 dagen per week Max. arbeidsduur per dag 11,5 uur (incl. pauze en reistijd) 12 uur (incl. pauze, overwerk en reistijd) dag Ma t/m zat. in periode van 4 wk gemidd. 5 dagen in week arbeid 12 uur per dag (incl. pauze, overwerk en reistijd) Dagvenster Vaststelling 28 dagen 28 dagen voor aanvang minimaal 4 weken vooraf rooster voor aanvang Verdere afspraken Afspraken over 3 e jaar WW Realiseren garantiebanen (295 banen in 2015/2016). Wet Werk en Zekerheid: afspraken tegen onzeker werk worden in de cao verwerkt. Reisuren blijven behouden (betaling niet meer tegen functieloon, maar tegen loongroep A). Behoud pensioenopbouw bij werkloosheid (6 maanden) betaald uit Aanvullingsfonds. Behoud eindejaarsuitkering voor huidige WAO/IVA-ers (Aanvullingsfonds). Oprichten van een Kennis en Advies centrum (Fundeon en Arbouw gaan in afgeslankte vorm hierin op). Vakbond krijgt een rol bij eerstelijns intake loopbaanbeleid. In spaarsysteem van artikel 28 wordt een reisuur één opname uur waard (in plaats van 0,75 opname uur). Afspraken over leerlingen die de instroom bevorderen (en sector blijft investeren in kwaliteit en opleiden van leermeesters en leermiddelen).

5 Werkgeverseisen van tafel Arbeidstijdenwet (ATW). Seniorendagen direct vervallen (overgangsregeling: 60+ krijgt 5 dagen als ze ook 5 dagen kopen). Eerste 2 reisuren voor rekening van de werknemer. Alleen eerste ziektejaar loondoorbetaling. Leerling lonen op WML niveau. Niets regelen voor ZZP-ers. Opzegtermijnen uit de wet in plaats van de betere regeling in de cao. BTER-cao vrijwel volledig opheffen (geen afbouwregelingen). Aanvullingsfonds opheffen en daarmee ook de regelingen. Situatie schets Bouw De Bouw is de afgelopen 6 jaar werknemers onder de cao kwijtgeraakt. Het aantal zzp-ers ( ) is hoger dan het aantal werknemers ( ). De vergaande flex leidt tot verdringing, oneerlijke concurrentie en angst om het werk kwijt te raken. Dit heeft het draagvlak onder de cao behoorlijk aangetast. Met de sterke daling van het aantal werknemers zijn ook de inkomsten van de fondsen sterk teruggelopen. Een aantal collectieve regelingen zijn daarmee onbetaalbaar geworden. Werkgevers hebben begin dit jaar de BTER cao dan ook opgezegd. De hoge concurrentiestrijd heeft er ook toe geleid dat werkgevers uitwijken naar goedkopere cao s. En eveneens nauwelijks meer leerlingen in de BBL opleiden. Om het tij te keren, moet de flex worden teruggebracht. Door een goed onderscheid tussen zzp-er en werknemer in de cao, betere mogelijkheden voor naleving en het verschil in kosten tussen vast en flex terug te brengen. De nieuwe cao draagt daaraan bij.

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 Uitgave van de "Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"

Nadere informatie

CAO-nummer: 3356 CAO VOOR

CAO-nummer: 3356 CAO VOOR CAO-nummer: 3356 CAO VOOR 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Werkingssfeer 5 Artikel 2 Begripsbepalingen 5 Artikel 3 Dispensatie 6 Artikel 4 Duur, verlenging en beëindiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 1 WW EN BWW IN HET HBO AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 1 WW EN BWW IN HET HBO AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO DEELRAPPORT 1 AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: GEBRUIK EN

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst. Textielverzorging. Geldig vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015

Collectieve. Arbeidsovereenkomst. Textielverzorging. Geldig vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst Textielverzorging Geldig vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave 3 Trefwoordenregister 5 Belangrijke adressen 7 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk

Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk Ton Wilthagen, Evert Verhulp, Linde Gonggrijp, Ronald Dekker en Marc van der Meer M.m.v. Aukje Nauta en honderd mede-ontwerpers-voor-één-dag 29 november

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing?

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? 1. Aanleiding De laatste jaren zijn bedrijfsovernames en -afsplitsingen aan de orde van de dag en dit proces zal zich de komende tijd

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

Nieuw ontwerp sociaal beleid

Nieuw ontwerp sociaal beleid Nieuw ontwerp sociaal beleid Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van AWVN Nieuw ontwerp sociaal beleid Beoordeling van AWVN voorstel voor een basisregeling voor werkenden Lucy Kok Barbara Baarsma Arjan

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Flexibel omgaan met pensioen. Keuzes bij vermogensopbouw

Flexibel omgaan met pensioen. Keuzes bij vermogensopbouw Flexibel omgaan met pensioen Keuzes bij vermogensopbouw De ArgumentenFabriek Voorwoord Inhoud Jenny Kossen Sara Blink Betül Albayrak Vormgeving Leonie Lous februari 2015 Drukwerk Drukkerij SSP & Cliteur

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie