Waarom wordt u ingeleid?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom wordt u ingeleid?"

Transcriptie

1 Inleiding

2 Deze folder is geschreven met het doel u meer informatie te geven over het inleiden van een bevalling. In deze folder zijn de vragen beschreven die het meest gesteld worden door vrouwen wanneer een inleiding afgesproken wordt. De antwoorden zijn duidelijk maar beknopt gehouden. Mocht u na het lezen ervan nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan uw arts. Wat is inleiding De arts overweegt een inleiding wanneer hij vindt dat het beter is dat de baby eerder geboren wordt. De arts wacht dus niet af tot de bevalling spontaan op gang komt. De reden daarvoor zal hij u uitgelegd hebben. Bij inleiden wordt in feite de natuur een handje geholpen; het tijdstip van de bevalling wordt wat vervroegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van stoffen die in het natuurlijk verloop van een bevalling ook een rol spelen. Zelfs als de arts inleidt, zal op een gegeven moment de bevalling verder spontaan verlopen en een natuurlijk verloop hebben. Er zijn verschillende methoden voor inleiding: Het kunstmatig breken van de vliezen (amniotomie). Het toedienen van prostaglandines in de vorm van Prostin-gel. Het toedienen van weeënstimulerende middelen (Oxytocine) per infuus. Prostaglandine-gel in combinatie met een ballonkatheter (priming). Deze methoden kunnen apart of in een combinatie worden toegepast. Waarom wordt u ingeleid? De arts of verloskundige zal u dat uiteraard tevoren uitleggen. De reden voor het inleiden kan van persoon tot persoon verschillen. De belangrijkste redenen zijn: 2

3 Over tijd (serotiniteit) De verwachte uitteldatum is ongeveer 2 weken voorbij. Hierna bestaat de kans dat de placentafunctie afneemt, waardoor de baby minder voedingsstoffen en zuurstof krijgt. De hoeveelheid vruchtwater neemt af. Hoge bloeddruk (hypertensie) De arts heeft u op het spreekuur verteld dat uw bloeddruk verhoogd is of misschien werd u al opgenomen om te rusten omdat uw bloeddruk te hoog was en maar niet wilde dalen. In dat geval kan het voor u en uw baby van belang zijn dat u snel zult bevallen. Groeiachterstand van de baby De baby groeit niet zoals het zou moeten. Hiervoor kunnen diverse redenen zijn. De baby zal mogelijk beter groeien buiten de baarmoeder omdat dan de voeding optimaal afgestemd kan worden op de behoefte van de baby. Dit zijn slechts enkele, vaak voorkomende, redenen voor een inleiding. Er zijn echter veel meer redenen denkbaar en in bepaalde gevallen zijn er zelfs combinaties van factoren waarom deze beslissing genomen wordt. Tenslotte kan het zijn dat er geen medische noodzaak is, maar dat er andere omstandigheden van belang zijn. Hierover zal altijd overlegd worden met de arts. Is het noodzakelijk dat u ingeleid wordt Volgens de arts of verloskundige is er een goede reden voor de inleiding, die dan ook aan u werd uitgelegd. Wanneer deze onvoldoende duidelijk is, aarzel dan niet om aan uw arts of verloskundige meer informatie te vragen. De uiteindelijke beslissing ligt bij u. 3

4 Algemene vragen over inleiding Is inleiden schadelijk voor de baby? De reden van inleiding is om problemen voor u of uw baby te voorkomen. Normaal zou de natuur de bevalling zelf in gang zetten. Bij inleiden wordt gebruik gemaakt van stoffen die in het natuurlijk verloop van een bevalling ook een rol spelen. Deze stoffen zijn niet schadelijk voor de baby. Weeën voordat u ingeleid wordt? Dat betekent in feite dat een inleiding niet meer nodig is. U kunt dan gewoon handelen naar de richtlijnen die u gekregen heeft in verband met het bevallen. Wanneer u reeds in het ziekenhuis bent, ter voorbereiding op de inleiding, zijn er verder geen maatregelen nodig. Komt inleiden veel voor? Inleidingen komen vaak voor. Maar zoals al eerder vermeld, er wordt alleen ingeleid als er een goede reden voor is. Artsen zien liever dat vrouwen spontaan (dus zonder kunstmatige hulp) bevallen. Maar soms is hulp nu eenmaal nodig om problemen te voorkomen. Is een ingeleide bevalling pijnlijker? Er is geen reden waarom dit zo zou zijn. Ook een natuurlijke bevalling gaat met pijn gepaard. Een bevalling verloopt vaak wat sneller na een inleiding. Vandaar dat de weeën vaak eerder als pijnlijk ervaren zullen worden. Het beleven van pijn is individueel zeer verschillend, zodat nooit goed vergeleken kan worden met soortgelijke ervaringen van anderen. De pijn kunt u draaglijker maken met (ontspannings)oefeningen die u op de zwangerschapsgymnastiek geleerd heeft. Indien nodig, is er goede pijnbestrijding mogelijk. Is een infuus noodzakelijk? Dat hangt af van de methode van inleiding. Soms is het nodig als de weeën niet sterk genoeg zijn of wanneer u geen weeën heeft. Een infuus 4

5 is altijd nodig bij het gebruik van oxytocine (een weeënstimulerend middel, zie verderop in het boekje). Een infuus is ook altijd nodig wanneer u een epiduraal anesthesie (de zogenaamde ruggenprik ) krijgt. Een infuus blijft minimaal tot een uur na de bevalling aanwezig. De arts zal u uitleg geven wanneer u een infuus krijgt. Wat gebeurt er vóór de inleiding? Als besloten wordt tot een inleiding, dan zal op de verloskamer altijd eerst uw bloeddruk gemeten worden. Tevens zal een uitwendig CTG gemaakt worden. Een CTG (Cardiotocografie) is een onderzoek waarbij eventuele weeën en het hartritme van de baby gemeten worden door middel van sensoren op de buik van de moeder. Ook zal de baarmoedermond worden beoordeeld op rijpheid door middel van een inwendig onderzoek en afhankelijk daarvan beslist de arts met welke methode hij u inleidt. Tijdens de inleiding wordt in ieder geval om de drie uur een CTG gemaakt ter controle. Waarom wordt inwendig onderzoek verricht? Het inwendig onderzoek wordt uitgevoerd om te kunnen bepalen welke vorm van inleiding voor u het meest geschikt is. De arts zal na twee tot vier uur de baarmoederhals opnieuw onderzoeken, om te beoordelen of de inleiding aanslaat. Er zal regelmatig getoucheerd worden om te controleren hoe uw bevalling verloopt. U zult dus verschillende malen inwendig worden onderzocht. Dit hangt af van de manier van inleiden en van het verloop van de baring. Is inleiden bij elke volgende zwangerschap nodig? Bij elke zwangerschap wordt de noodzaak tot inleiden opnieuw afgewogen omdat elke zwangerschap weer anders is. 5

6 Vragen over de verschillende methoden van inleiding Wat doet men bij het breken van de vliezen (amniotomie)? Al in de vorige eeuw ontdekte men dat, aan het einde van de zwangerschap, het breken van de vliezen de baring bespoedigde. Het breken van de vliezen wordt nog zelden gebruikt als enig middel om de baring te bespoedigen. Wel wordt het vaak gebruikt in combinatie met andere methoden van inleiden (oxytocine, prostaglandines). De vliezen worden gebroken door een krasje in de vliezen te maken met behulp van een vliezenbreker. Dit is een dun metalen staafje met aan het uiteinde een uitsteekseltje dat tijdens inwendig onderzoek wordt ingebracht. De druk van het vruchtwater is voldoende om de vliezen verder te openen, waardoor het vruchtwater kan weglopen. Omdat in de vliezen geen zenuwen zitten is deze methode volstrekt pijnloos. De arts kan besluiten tot het aanbrengen van een schedelelektrode op het hoofd van de baby. Hiermee wordt de hartactie van de baby geregistreerd en daarmee de toestand/conditie van de baby bepaald. Soms wordt een druklijn in de baarmoeder gebracht (door middel van een inwendig onderzoek) die de kracht van de weeën meet. Een druklijn is een ongeveer 3 millimeter dik slangetje waarin een sensor zit. Deze druklijn wordt gebruikt om de effectiviteit van de weeën vast te stellen. Wat is oxytocine en hoe werkt het? Oxytocine is de oudst bekende stof waarmee de weeën op gang gebracht kunnen worden. Het is een hormoon dat tijdens een spontane bevalling ook in verhoogde mate door moeder en kind geproduceerd wordt. Oxytocine wordt altijd via een infuus in de bloedvaten van de moeder gebracht en bereikt via de bloedcirculatie de baarmoeder. Hierdoor ontstaan uiteindelijk weeën. Er zal meestal gestart worden met een lage dosis die, afhankelijk van het 6

7 effect, geleidelijk verhoogd wordt. Oxytocine heeft het voordeel dat als het infuus gestopt wordt, de stof ook snel uitgewerkt is. Een nadeel kan zijn dat het niet in alle situaties even effectief is en dus niet altijd tot het gewenste resultaat (de uiteindelijke bevalling) leidt. Het effect van de inleiding wordt gecontroleerd middels een uitwendige CTG-controle. Soms zal bij een inleiding met oxytocine gebruik gemaakt worden van inwendige CTG-controle en een drukmeter in de baarmoeder. Hierdoor kan de weeënactiviteit gemeten worden. Hierdoor is na te gaan of sprake is van een goede weeënactiviteit en of het nodig is de dosis oxytocine te verhogen. Zo is ook een te sterke stimulatie (overstimulatie) te voorkomen. Hierbij wordt tevens een schedelelektrode op het hoofdje van de baby geplaatst zodat de hartslag van de baby in de gaten kan worden gehouden. Een inleiding wordt meestal 's ochtends gestart, maar kan uiteraard, zo nodig op ieder gewenst moment plaats vinden. Wat zijn prostaglandines en hoe worden ze toegediend? Prostaglandines zijn synthetische hormonen. Deze lijken op de hormonen die door de vrouw zelf geproduceerd worden tijdens de bevalling. Ze stimuleren het lichaam tot de aanmaak van eigen prostaglandines. Zij kunnen de bevalling in gang zetten. Zij geven weeënactiviteit en maken de baarmoederhals weker (zachter). Vandaar dat de arts ze gebruikt bij het inleiden. Ze worden toegediend in de vorm van gel. Tijdens een vaginaal onderzoek (toucheren) wordt de gel in de vagina of in de cervix (baarmoederhals) ingebracht. Dit gebeurt meestal 's ochtends. Na het inbrengen moet u enige tijd in bed blijven. Dit om de kracht van de weeën en het hartritme van de baby, de zogenaamde CTG-controle, te 7

8 registreren. Tevens om de gel goed ter plaatse te laten blijven. Een CTG-controle wordt in ieder geval om de drie uur herhaald als u ingeleid wordt. Wat is het rijpen van de cervix? Normaal gesproken is de cervix (baarmoederhals) een twee tot drie centimeter lange, stugge buis, die voorkomt dat de baby te vroeg geboren wordt. Wanneer de zwangerschap echter teneinde loopt (à terme is), zal de cervix langzaam maar zeker steeds korter en zachter worden, tot deze tenslotte geen buisvorm meer heeft maar afgeplat is. Dit heet verstrijken. Het week worden en verstrijken van de cervix heet rijpen. Dit rijpen wordt door prostaglandines bevorderd. Het is van groot belang dat een cervix rijp is voordat ingeleid gaat worden omdat anders de kans op een inleiding die niet leidt tot bevallen, groter is. Wanneer wordt Prostaglandine-gel gebruikt in combinatie met een ballonkatheter (priming)? Als tijdens het inwendig onderzoek blijkt dat de cervix nog erg onrijp is en dus de kans van slagen van een inleiding niet groot is, kan besloten worden tot het inbrengen van een ballonkatheter gecombineerd met prostaglandinegel, het zogenaamde primen. Hierbij wordt een slangetje, met aan het einde een ballonnetje, in de baarmoedermond ingebracht. Zo wordt de baarmoedermond opgerekt tot er ongeveer twee tot drie centimeter ontsluiting ontstaat. Deze katheter blijft ongeveer tien uur zitten. Tevens wordt wat prostaglandinegel ingebracht rond de baarmoedermond, waardoor deze verweekt. Tijdens het inbrengen van de ballonkatheter ligt u met uw benen in beensteunen, net als bij een inwendig onderzoek. U blijft hierna in het ziekenhuis. U mag na een half uur bedrust weer vrij rondlopen. Om de drie 8

9 uur zal een CTG gemaakt worden. De ballon zal na ongeveer tien uur verwijderd worden. Mogelijk kan de ballonkatheter er spontaan uitkomen als er meer ontsluiting is ontstaan. Deze methode wordt toegepast daags vóór de inleiding om de kans van slagen van de inleiding te vergroten. Wat laat dit plaatje zien? Wat gebeurt er als de prostaglandines niet werken? Het kan voorkomen dat prostaglandines niet werken. In zo'n geval zal de arts de alternatieven met u bespreken: Soms is wachten de beste methode. De arts zal u dan een of twee dagen rust geven. Als er echter een dwingende medische indicatie voor de inleiding is, dan zal een andere methode aanbevolen worden. Als de zwangerschap echt beëindigd moet worden, terwijl de inleiding niet aanslaat dan kan tot een keizersnede besloten worden. 9

10 Gedurende de bevalling zult u geïnformeerd worden over uw toestand en het verloop van de bevalling. Als u zich ergens zorgen over maakt of als u iets niet begrijpt, vraag er dan naar. Wanneer treden weeën op Dit hangt af van de methode van inleiding die gebruikt wordt en de ontvankelijkheid van de baarmoeder voor de gebruikte methode. Indien u met prostaglandines ingeleid wordt, kan het wel eens wat langer duren voor u weeën krijgt. Verwacht niet dat u de dag na de opname al bevallen zult zijn. Dat is wenselijk maar niet altijd mogelijk. Wanneer besloten wordt de vliezen te breken kan alles snel gaan. Soms krijgt u spontaan na enkele minuten al weeën, soms pas na enkele uren. Ook kan het zijn dat het nodig is met behulp van oxytocine weeënactiviteit op gang te brengen of verder te versterken. Hoe lang moet u in het ziekenhuis blijven De duur van de opname is deels afhankelijk van de methode van inleiden en deels van de snelheid waarmee u bevalt. In het algemeen geldt dat u op de dag van inleiding wordt opgenomen. De duur van de inleiding kan variëren van enkele uren tot 1 à 2 dagen, afhankelijk van de rijpheid van de cervix. Is een keizersnede noodzakelijk dan is de opnameduur vanzelfsprekend langer, ongeveer 4 dagen. 10

11 Heeft u nog vragen Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: de polikliniek verloskunde, telefoon: of de kraamafdeling, telefoon:

12

Gynaecologie / verloskunde Inleiden van de bevalling

Gynaecologie / verloskunde Inleiden van de bevalling Gynaecologie / verloskunde Inleiden van de bevalling Voorwoord Deze brochure is geschreven met het doel u meer informatie te geven over het inleiden van een bevalling. Hierin zijn die vragen beschreven

Nadere informatie

Inleiden van de baring

Inleiden van de baring Patiënteninformatie Inleiden van de baring Informatie voor patiënten over het inleiden van de baring Inhoudsopgave Pagina Algemeen 4 Wat voor soorten inleidingen zijn er? 4 Waarom word ik ingeleid? 5

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling

Inleiden van de bevalling Gynaecologie Inleiden van de bevalling Inleiding U heeft van uw gynaecoloog te horen gekregen dat u wordt ingeleid. Het inleiden van de baring betekent dat we de bevalling kunstmatig op gang brengen. In

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Een inleiding wordt geadviseerd als verwacht wordt dat de situatie voor de baby buiten de baarmoeder gunstiger zal zijn dan daarbinnen. Ook (ernstige) klachten van uzelf kunnen

Nadere informatie

Het inleiden van de baring in Maasziekenhuis Pantein

Het inleiden van de baring in Maasziekenhuis Pantein Het inleiden van de baring in Maasziekenhuis Pantein Vragen en antwoorden In deze folder vindt u informatie over het inleiden van de baring in Maas- ziekenhuis Pantein. Hierin zijn de vragen beschreven

Nadere informatie

Inleiding van de bevalling

Inleiding van de bevalling Inleiding van de bevalling 1 Inleiding van de bevalling Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Inhoudsopgave 2 Waarom wordt een bevalling ingeleid? 2 Voorbereiding 3 Wanneer is een inleiding

Nadere informatie

De ingeleide bevalling

De ingeleide bevalling De ingeleide bevalling In overleg met uw arts is besloten uw bevalling in te leiden. Dit betekent dat uw bevalling kunstmatig in gang gezet gaat worden. Deze folder geeft meer informatie hierover. Methoden

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Een inleiding wordt geadviseerd als verwacht wordt dat de situatie voor de baby buiten de baarmoeder gunstiger zal zijn dan daarbinnen. Ook (ernstige) klachten van uzelf kunnen

Nadere informatie

Inleiding van de bevalling

Inleiding van de bevalling Inleiding van de bevalling Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Waarom wordt een bevalling ingeleid? 1 Voorbereiding 2 Wanneer is een inleiding mogelijk? 2 Als de baarmoedermond onrijp

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Waarom wordt een bevalling ingeleid?... 1 Over tijd zijn... 1 Langdurig gebroken vliezen... 1 Groeivertraging van de baby... 2 Achteruitgaan

Nadere informatie

Het inleiden van een bevalling

Het inleiden van een bevalling Het inleiden van een bevalling Vrouw Moeder Kind-centrum Inhoudsopgave 1. Wat betekent het inleiden van een bevalling? 2 2. Waarom is het inleiden van de bevalling nodig? 3 2.1 Over tijd zijn 3 2.2 Langdurig

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling en rijping van de baarmoedermond

Inleiden van de bevalling en rijping van de baarmoedermond Inleiden van de bevalling en rijping van de baarmoedermond Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Waarom wordt een bevalling ingeleid? 2 - Over tijd zijn - Langdurig gebroken vliezen - Groeivertraging

Nadere informatie

Het inleiden van de baring. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Het inleiden van de baring. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Het inleiden van de baring Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Inleiding Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Inleiding Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Waarom wordt een bevalling ingeleid? 1 Over tijd zijn 1 Langdurig gebroken vliezen 2 Groeivertraging van uw baby 2

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Inleiding Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog

Nadere informatie

Het inleiden van de baring

Het inleiden van de baring Het inleiden van de baring Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Locatie Purmerend/Volendam Inleiding Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang. Een inleiding vindt altijd plaats in het

Nadere informatie

Inleiding van de bevalling

Inleiding van de bevalling Inleiding van de bevalling Haarlem Deze folder geeft informatie over het inleiden in het (SG). Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht. Dit gebeurt meestal met medicijnen die de

Nadere informatie

Inleiding van uw bevalling

Inleiding van uw bevalling Inleiding van uw bevalling Inhoudsopgave Waarom inleiden? 3 Voorbereiding 3 Als de baarmoedermond onrijp is 3 Opwekken weeën bij een rijpe baarmoedermond 5 Tijdens inleiding en bevalling 5 Risico s en

Nadere informatie

De ingeleide bevalling

De ingeleide bevalling De ingeleide bevalling Verloskunde alle aandacht Inhoudsopgave De ingeleide bevalling 3 Wanneer inleiden 3 Verloop van een inleiding 4 Onrijpe baarmoedermond 4 Ballonkatheter 5 Misoprostol 5 Inleiding

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Het inleiden van de bevalling

Maatschap Gynaecologie. Het inleiden van de bevalling Maatschap Gynaecologie Algemeen Van uw behandelend arts heeft u te horen gekregen dat uw bevalling wordt ingeleid* en wat hiervan de reden is. Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang.

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Gynaecologie Het inleiden van de bevalling Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep De gynaecoloog heeft besloten om de bevalling in te leiden. Dit betekent

Nadere informatie

Inleiding van de bevalling

Inleiding van de bevalling Inleiding van de bevalling HET INLEIDEN VAN DE BEVALLING Het inleiden van de bevalling Deze folder geeft informatie over het inleiden in het Kennemer Gasthuis (KG). Bij een inleiding wordt de bevalling

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling. Poli Gynaecologie

Het inleiden van de bevalling. Poli Gynaecologie 00 Het inleiden van de bevalling Poli Gynaecologie 1 Inleiding Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling

Inleiden van de bevalling OLVG, locatie West Inleiden van de bevalling Je gynaecoloog of verloskundige heeft geadviseerd om de bevalling te laten inleiden. Dat betekent dat je medicijnen krijgt om de bevalling op te wekken. Dat

Nadere informatie

Inleiden bevalling Afdeling verloskunde.

Inleiden bevalling Afdeling verloskunde. Inleiden bevalling Afdeling verloskunde www.nwz.nl In overleg met uw gynaecoloog wordt de bevalling zo nodig ingeleid. Dit betekent dat de bevalling met medicijnen kunstmatig op gang wordt gebracht. In

Nadere informatie

Inleiden van de baring

Inleiden van de baring Inleiden van de baring Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming van JijWij is verboden. JijWij

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling Afdeling kraam/gynaecologie MCL

Het inleiden van de bevalling Afdeling kraam/gynaecologie MCL Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van een

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling. Geboortecentrum IJsselland

Het inleiden van de bevalling. Geboortecentrum IJsselland Het inleiden van de bevalling Geboortecentrum IJsselland Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Waarom wordt een bevalling ingeleid? 2 3. Voorbereiding 4 4. Wanneer is een inleiding mogelijk? 5 5. Als de baarmoedermond

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Verloskunde Het inleiden van de bevalling Inhoud Inleiding Waarom wordt een bevalling ingeleid? Voorbereiding Praktische informatie Wanneer is een inleiding mogelijk? Het inleiden van de bevalling Na de

Nadere informatie

Het inleiden van een bevalling

Het inleiden van een bevalling Het inleiden van een bevalling Afdeling gynaecologie en verloskunde Inhoud 1. Wat betekent een inleiding en wat voor soorten inleidingen zijn er? 2. Waarom wordt een bevalling ingeleid? 2.1 Over tijd zijn

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Gynaecologie Het inleiden van de bevalling www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waarom wordt mijn bevalling ingeleid?... 3 Veelvoorkomende redenen om een bevalling in te leiden... 3 Over tijd zijn... 3 Langdurig

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling

Inleiden van de bevalling Inleiden van de bevalling Moeder en Kind Centrum Beter voor elkaar Inleiding Door middel van deze brochure wil het Ikazia Ziekenhuis u enige informatie geven. Bij een inleiding brengt men de bevalling

Nadere informatie

Het inleiden van een bevalling

Het inleiden van een bevalling Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Het inleiden van een bevalling z Afspraak 1 Met uw gynaecoloog of verloskundige hebt u een datum afgesproken voor het inleiden

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling

Inleiden van de bevalling Inleiden van de bevalling 1 Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis en wordt

Nadere informatie

Inleiden van de baring

Inleiden van de baring Inleiden van de baring Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming van JijWij is verboden. JijWij

Nadere informatie

HET INLEIDEN VAN DE BEVALLING FRANCISCUS VLIETLAND

HET INLEIDEN VAN DE BEVALLING FRANCISCUS VLIETLAND HET INLEIDEN VAN DE BEVALLING FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Met u is besproken dat het wenselijk is dat u in het ziekenhuis bevalt. Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang. Dit gebeurt

Nadere informatie

Het inleiden van een bevalling BEHANDELING

Het inleiden van een bevalling BEHANDELING Het inleiden van een bevalling BEHANDELING Het inleiden van een bevalling Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht (ingeleid). Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken.

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Gynaecologie Het inleiden van de bevalling www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waarom wordt mijn bevalling ingeleid?... 3 Veelvoorkomende redenen om een bevalling in te leiden... 3 Over tijd zijn... 3 Langdurig

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling

Inleiden van de bevalling Inleiden van de bevalling In deze brochure leest u informatie over het inleiden van een bevalling. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust aan uw gynaecoloog en/of verloskundige.

Nadere informatie

De inleiding. Waarom wordt een bevalling ingeleid?

De inleiding. Waarom wordt een bevalling ingeleid? De inleiding Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

HET INLEIDEN VAN DE BEVALLING

HET INLEIDEN VAN DE BEVALLING Gynaecologie/ Obstetrie HET INLEIDEN VAN DE BEVALLING INLEIDING Met u is besproken dat het wenselijk is dat u in het ziekenhuis bevalt. Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang. Dit

Nadere informatie

Inleiding van een bevalling

Inleiding van een bevalling Inleiding van een bevalling Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht (ingeleid). Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding gebeurt altijd in het ziekenhuis

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling

Inleiden van de bevalling OLVG, locatie Oost Inleiden van de bevalling Bij het inleiden van de bevalling brengt men de bevalling kunstmatig op gang. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats

Nadere informatie

inleiden van de bevalling

inleiden van de bevalling inleiden van de bevalling Inleiding... 3 1 Waarom wordt een bevalling ingeleid?... 3 1.1 Over tijd zijn... 3 1.2 Langdurig gebroken vliezen... 3 1.3 Groeivertraging van de baby... 4 1.4 Verslechtering

Nadere informatie

Balloninleiding van de bevalling. Poli Gynaecologie

Balloninleiding van de bevalling. Poli Gynaecologie 00 Balloninleiding van de bevalling Poli Gynaecologie 1 Waarom wordt een bevalling ingeleid? De gynaecoloog adviseert meestal een inleiding als hij verwacht dat de situatie voor uw kind buiten de baarmoeder

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling

Inleiden van de bevalling Inleiden van de bevalling In deze brochure leest u informatie over het inleiden van een bevalling. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust aan uw gynaecoloog en/of verloskundige.

Nadere informatie

Informatie over aflopend vruchtwater a term

Informatie over aflopend vruchtwater a term Informatie over aflopend vruchtwater a term Afdeling verloskunde en gynaecologie Vooraf Bij ongeveer 10% van de bevallingen begint de bevalling met het breken van de vliezen. Doorgaans komt de bevalling

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 3 Waarom wordt een bevalling ingeleid? 3 Over tijd zijn 3 Langdurig gebroken vliezen 3 Groeivertraging van de baby 4 Achteruitgaan

Nadere informatie

H.92036.1214. Inleiden van de bevalling

H.92036.1214. Inleiden van de bevalling H.92036.1214 Inleiden van de bevalling Inleiding Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het

Nadere informatie

Inleiding van de bevalling

Inleiding van de bevalling Inleiding van de bevalling 2 Samen met de gynaecoloog heb je besloten de bevalling in te leiden. Dat gebeurt in het ziekenhuis. Heb je nog niet voldoende ontsluiting? Dan krijg je eerste een ballon in

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling 1 Inleiding Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis

Nadere informatie

HET INLEIDEN VAN DE BEVALLING

HET INLEIDEN VAN DE BEVALLING HET INLEIDEN VAN DE BEVALLING In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over het inleiden van de bevalling. Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht.

Nadere informatie

Inleiden van de baring

Inleiden van de baring Inleiden van de baring Op gang brengen van een bevalling Patiënteninformatie Inleiden van de baring versie 02 1 Inleiding De gynaecoloog heeft met u gesproken over inleiden van de bevalling. Misschien

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Gynaecologie / Verloskunde i Het inleiden van de bevalling Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom wordt een bevalling ingeleid? 2.1 Over tijd zijn 2.2 Langdurig

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling

Inleiden van de bevalling Verloskunde Inleiden van de bevalling Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig opgang. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis

Nadere informatie

Verloskunde. Het inleiden van de bevalling. gynaecoloog adviseren de bevalling in te leiden. Meer informatie vindt u in de folder Serotiniteit.

Verloskunde. Het inleiden van de bevalling. gynaecoloog adviseren de bevalling in te leiden. Meer informatie vindt u in de folder Serotiniteit. Verloskunde Het inleiden van de bevalling Inleiding Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Informatie voor patiënten Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Het inleiden van de bevalling Inleiding Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Het inleiden van de bevalling

PATIËNTEN INFORMATIE. Het inleiden van de bevalling PATIËNTEN INFORMATIE Het inleiden van de bevalling 2 PATIËNTENINFORMATIE Inhoud Waarom wordt een bevalling ingeleid... 4 Over tijd zijn... 4 Langdurig gebroken vliezen... 5 Groeivertraging van de baby...

Nadere informatie

Inleiden van de baring

Inleiden van de baring Inleiden van de baring Op gang brengen van een bevalling Patiënteninformatie Inleiden van de baring Inhoudsopgave: 1 Inleiding 2 Waarom wordt een bevalling ingeleid 2.1 Over tijd zijn 2.2 Langdurig gebroken

Nadere informatie

Inleiding van de bevalling

Inleiding van de bevalling Inleiding van de bevalling Verloskundigen: 0413-40 35 01 / 0413-40 35 02 Afdeling verloskunde: 0413-40 35 00 Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht. Dit gebeurt met medicijnen

Nadere informatie

Rijnland Ziekenhuis: Het inleiden van de bevalling. Het inleiden van de bevalling Afdeling gynaecologie en verloskunde

Rijnland Ziekenhuis: Het inleiden van de bevalling. Het inleiden van de bevalling Afdeling gynaecologie en verloskunde Rijnland Ziekenhuis: Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Afdeling gynaecologie en verloskunde Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang. Dit gebeurt met medicijnen

Nadere informatie

Het inleiden van een bevalling

Het inleiden van een bevalling 1/8 Verloskunde Het inleiden van een bevalling Inleiding Bij een inleiding brengt gynaecoloog de bevalling kunstmatig op gang. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd

Nadere informatie

Zwanger voorbij de 41 weken en dan? Serotiniteit. Poli Gynaecologie

Zwanger voorbij de 41 weken en dan? Serotiniteit. Poli Gynaecologie 00 Zwanger voorbij de 41 weken en dan? Serotiniteit Poli Gynaecologie In het begin van de zwangerschap wordt met een termijnecho de uitgerekende datum van de zwangerschap berekend. De medische term hiervoor

Nadere informatie

Het inleiden van een bevalling

Het inleiden van een bevalling Het inleiden van een bevalling Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken en/of door het kunstmatig breken van de vliezen. Een inleiding

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling

Inleiden van de bevalling Inleiden van de bevalling G15.032-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom wordt een bevalling ingeleid?... 3 Over tijd zijn... 3 Langdurig gebroken vliezen... 3 Groeivertraging van de baby... 3 Achteruitgaan

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling. Waarom wordt een bevalling ingeleid. Over tijd zijn. Langdurig gebroken vliezen

Inleiden van de bevalling. Waarom wordt een bevalling ingeleid. Over tijd zijn. Langdurig gebroken vliezen Inleiden van de bevalling Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De uitgerekende datum en de normale periode van bevallen

De uitgerekende datum en de normale periode van bevallen Serotiniteit Inhoudsopgave Inleiding...4 De uitgerekende datum en de normale periode van bevallen...4 Wat is serotiniteit?...5 De gevolgen van serotiniteit...5 Verwijzing naar de gynaecoloog...5 Afwachten

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling. Waarom wordt een bevalling ingeleid. Over tijd zijn. Langdurig gebroken vliezen. Groeivertraging van de baby

Inleiden van de bevalling. Waarom wordt een bevalling ingeleid. Over tijd zijn. Langdurig gebroken vliezen. Groeivertraging van de baby Inleiden van de bevalling Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Informatie voor patiënten F0103-3415 november 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Waarom wordt een bevalling ingeleid?

Waarom wordt een bevalling ingeleid? Inleiden bevalling Inhoudsopgave Inleiding 4 Waarom wordt een bevalling ingeleid? 4 Voorbereiding 6 Wanneer is een inleiding mogelijk? 7 Als de baarmoedermond onrijp is 7 Het inleiden van de bevalling

Nadere informatie

Het inleiden van de baring. Verloskunde

Het inleiden van de baring. Verloskunde Het inleiden van de baring Verloskunde Inhoudsopgave Het inleiden van de baring 3 Waarom wordt een bevalling ingeleid? 3 Voorbereiding 4 Wanneer is een inleiding mogelijk? 5 Onrijpe baarmoedermond 5 Ballonkatheter

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Inhoudsopgave Inleiding... blz. 1 Waarom wordt een bevalling ingeleid... blz. 2 Over de uitgerekende datum zijn... blz. 2 Langdurig gebroken vliezen... blz. 2 Groeivertraging

Nadere informatie

Inleiden van een bevalling

Inleiden van een bevalling Inleiden van een bevalling Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling

Inleiden van de bevalling Afdeling: Onderwerp: Gynaecologie Het inleiden van de bevalling Inleiding Door middel van deze brochure wil het Ikazia Ziekenhuis u enige informatie geven. Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig

Nadere informatie

10 brengen? Woordenlijst 11

10 brengen? Woordenlijst 11 Inleiding Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling

Inleiden van de bevalling Inleiden van de bevalling Verloskunde & Gynaecologie Bezoekadressen ziekenhuis Enschede ziekenhuis Oldenzaal Δ Gebouw Haaksbergerstraat Δ Prins Bernhardstraat 17 Vrouw Kind Centrum (VKC) 17 Polikliniek

Nadere informatie

11 brengen? Woordenlijst 12

11 brengen? Woordenlijst 12 Inleiding Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING NVOG Nederlandse Vereniging voor PATIËNTENVOORLICHTING Het inleiden van de bevalling No 16 1998 NVOG Het copyright en de verantwoordelijkheid voor deze folder berusten bij de Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling met een ballonkatheter

Het inleiden van de bevalling met een ballonkatheter Het inleiden van de bevalling met een ballonkatheter HET INLEIDEN VAN DE BEVALLING MET EEN BALLONKATHETER Deze folder geeft informatie over het inleiden van de bevalling met een ballonkatheter. Hierbij

Nadere informatie

Het inleiden van een bevalling

Het inleiden van een bevalling 1/8 Verloskunde Het inleiden van een bevalling Inleiding Bij een inleiding brengt gynaecoloog de bevalling kunstmatig op gang. Dit gebeurt met o.a. medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt

Nadere informatie

Inleiding van de bevalling

Inleiding van de bevalling Inleiding van de bevalling Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding De verloskundig zorgverlener heeft met u besproken dat u wordt opgenomen bij Rhena voor het inleiden

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Gynaecologie / Verloskunde Het inleiden van de bevalling Bronvermelding: De inhoud van deze folder is overgenomen van de NVOG en aangevuld met informatie van VieCuri Medisch Centrum 1998. Inleiding Bij

Nadere informatie

Als je nog zwanger bent na je uitgerekende datum

Als je nog zwanger bent na je uitgerekende datum Als je nog zwanger bent na je uitgerekende datum 1 Je bent nog niet bevallen. Misschien valt het je mee om nog zwanger te zijn na je uitgerekende datum, of misschien valt het je zwaar. De meeste vrouwen

Nadere informatie

Het inleiden van een bevalling

Het inleiden van een bevalling 1/8 Verloskunde Het inleiden van een bevalling Inleiding Bij een inleiding brengt gynaecoloog de bevalling kunstmatig op gang. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd

Nadere informatie

Serotiniteit / overdragenheid

Serotiniteit / overdragenheid Afdeling: Onderwerp: Gynaecologie / overdragenheid 1 Inleiding Door middel van deze folder wil het Ikazia Ziekenhuis u informatie geven over serotiniteit. Dit is de medische term voor overdragenheid. De

Nadere informatie

serotiniteit Patiënteninformatie Serotiniteit

serotiniteit Patiënteninformatie Serotiniteit serotiniteit Patiënteninformatie Serotiniteit Inhoudsopgave: 1 Inleiding 2 Uitgerekende datum 3 Serotiniteit 4 Gevolgen van serotiniteit 5 Verwijzing 6 Afwachten of inleiden 7 De bevalling 8 Wie zijn erbij

Nadere informatie

Zwanger na de uitgerekende datum

Zwanger na de uitgerekende datum Zwanger na de uitgerekende datum U bent nog niet bevallen. Misschien valt het u mee om nog zwanger te zijn na uw uitgerekende datum, of misschien valt het u zwaar. De meeste vrouwen bevallen in de periode

Nadere informatie

Het inleiden van een bevalling

Het inleiden van een bevalling Het inleiden van een bevalling Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang. Dit gebeurt met medicijnen die de weeën opwekken. Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder

Nadere informatie

Inleiding bevalling. Verloskunde. mca.nl

Inleiding bevalling. Verloskunde. mca.nl Inleiding bevalling Verloskunde mca.nl Inhoudsopgave Waarom wordt een bevalling ingeleid? 3 Voorbereiding 4 Wanneer is een inleiding mogelijk? 5 Als de baarmoedermond onrijp is 5 Het inleiden van de bevalling

Nadere informatie

Serotiniteit Zwanger voorbij de 41 weken en dan?

Serotiniteit Zwanger voorbij de 41 weken en dan? Serotiniteit Zwanger voorbij de 41 weken en dan? Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding In het begin van uw zwangerschap wordt met een termijnecho de uitgerekende

Nadere informatie

Inleiding De uitgerekende datum en de normale periode van bevallen Wat is serotiniteit? De gevolgen van serotiniteit

Inleiding De uitgerekende datum en de normale periode van bevallen Wat is serotiniteit? De gevolgen van serotiniteit Serotiniteit Inleiding Deze folder geeft informatie over serotiniteit. Dit is de medische term voor overdragenheid. De gevolgen van serotiniteit worden beschreven. Ook komt aan bod welke medische zorg

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Serotiniteit. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Serotiniteit. rkz.nl Patiënteninformatie Serotiniteit rkz.nl Inleiding Deze folder geeft informatie over serotiniteit. Serotiniteit wordt gedefinieerd als een zwangerschapsduur van 42 weken of meer. De gevolgen van serotiniteit

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Geboortecentrum Het inleiden van de bevalling Algemene informatie Inhoud Inleiding Waarom wordt een bevalling ingeleid? Over tijd zijn Langdurig gebroken vliezen Groeivertraging van de baby Achteruitgaan

Nadere informatie

Obstetrie en Gynaecologie. Het inleiden van de bevalling

Obstetrie en Gynaecologie. Het inleiden van de bevalling Obstetrie en Gynaecologie Het inleiden van de bevalling 1998 NVOG Versie 1.1. Januari 2001 Het copyright en de verantwoordelijkheid voor deze folder berusten bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie

Nadere informatie

Serotiniteit Als u nog zwanger bent na uw uitgerekende datum

Serotiniteit Als u nog zwanger bent na uw uitgerekende datum Serotiniteit Als u nog zwanger bent na uw uitgerekende datum U bent nog niet bevallen. Misschien valt het u zwaar om nog zwanger te zijn na uw uitgerekende datum, misschien valt het mee. De meeste vrouwen

Nadere informatie

Serotiniteit BEHANDELING

Serotiniteit BEHANDELING Serotiniteit BEHANDELING Serotiniteit In deze folder lees je meer over serotiniteit. Dit is de medische term voor overdragenheid. Dit wil zeggen dat een zwangerschap langer duurt dan 42 weken. In deze

Nadere informatie

Inleiding van de bevalling

Inleiding van de bevalling Inleiding van de bevalling Inleiding Het medisch team bestaat uit gynaecologen, kinderartsen, artsassistenten en klinisch verloskundigen. In deze folder noemen we hen allemaal verloskundig zorgverlener.

Nadere informatie